Αίτια ιάγνωση Αντιµετώπιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αίτια ιάγνωση Αντιµετώπιση"

Transcript

1 1 ΥΣΛΕΞΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ & &.ΟΦΘΑΛΜΟ..ΚΙΝΗΣΗ Αίτια ιάγνωση Αντιµετώπιση ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕ ΩΡΓ ΙΙΟΣ Θ.. ΠΑΥΛ ΙΙ ΗΣ Καθηγητής Μαθησιακών υσκολιών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ισόβιο Μέλος της ιεθνούς Ακαδηµίας Ερευνών Προβληµάτων Μάθησης Η δυσλεξία είναι θείο δώρο και το κοινό χαρακτηριστικό των διάσηµων εφευρετών Αϊνστάιν, Έντισον, των ηγετών Κέννεντυ, Ουάσιγκτον, Τσώρτσιλ, και των φηµισµένων καλλιτεχνών Λεονάρδο Ντα Βίντσι, Τοµ Κρουζ, Σ. Σταλόνε, Τζον Λένον, Γ. Ντίσνεϊ και Πικάσσο. ηλαδή, όλοι τους ήταν µεγαλοφυείς, διάσηµοι & δυσλεξικοί! Τι είναι η δυσλεξία; Η δυσλεξία είναι θείο δώρο, µόνον όταν γνωρίζουµε την ύπαρξή της και την αντιµετωπίζουµε έγκαιρα και σωστά. Αντιθέτως, η άγνοια χειροτερεύει την ειδική µαθησιακή δυσκολία τους που εµφανίζεται στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στον γραπτό λόγο και ιδιαιτέρως στη µεταφορά της σκέψης τους σε γραπτό. Τα παραπάνω προβλήµατα δεν προκαλούνται από νοητικούς ή ψυχο-περιβαλλοντοεκπαιδευτικούς παράγοντες, οι οποίοι όµως µπορούν να ελαχιστοποιήσουν ή να µεγιστοποιήσουν τις συνέπειες της, δυσλεξίας. Τα αίτιά της είναι νευρολογικά και συνήθως κληρονοµικά (χρωµοσώµατα 1, 6 & 15). Παρουσιάζεται συχνότερα στα αγόρια απ ότι στα κορίτσια σε αναλογία 4 προς 1, ακόµη και σε µεγαλοφυή παιδιά. Συµπτώµατα Οι δυσλεξικοί διαβάζουν εξαιρετικά αργά και µε πολλά λάθη. Συχνά, πηδούν σειρές, κοµπιάζουν, επαναλαµβάνουν, προσθέτουν ή αφαιρούν συλλαβές ή αντικαθιστούν λέξεις σε τέτοιο σηµείο, ώστε µερικές φορές άλλη λέξη να βλέπουν και άλλη να διαβάζουν. Αποδίδουν πολύ καλύτερα στα προφορικά απ ότι στα γραπτά. Η πνευµατική τους ικανότητα είναι ανώτερη από αυτή που δείχνει η σχολική τους επίδοση, η οποία είναι ανοµοιογενής. Το µεγαλύτερο πρόβληµά τους βρίσκεται στην µεταφορά της σκέψης σε γραπτό λόγο. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά ανορθόγραφοι, µε πολλά γραµµατικά λάθη, κολλούν τις λέξεις, παραλείπουν τα σηµεία στίξης και ξεχνούν να βάζουν τόνους. Μπορούν ακόµη και να γράψουν 3 φορές την ίδια λέξη στην ίδια πρόταση µε 3 διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν βέβαια και άλλα λιγότερο συχνά συµπτώµατα όπως η καθρεπτική γραφή, π.χ. 3 - ε, 9 - ρ (βλέπε εικόνα 2), η οποία εµφανίζεται συχνότερα στις λατινογενείς γλώσσες αλλά σπανίως στην Ελληνική.

2 2 Εικόνα 1 Αυθόρµητη έκθεση δυσλεξικού 10 ετών & 2 µηνών, της Γ τάξης, κανονικής ευφυΐας. Επίσης, παρουσιάζουν προβλήµατα στην αποστήθιση (π.χ. προπαίδεια), µερικές φορές στα µαθηµατικά, ενώ έχουν ιδιαιτέρως σηµαντικά προβλήµατα στις ξένες γλώσσες. Οι δυσλεξικοί µπορούν να αριστεύουν στα πρακτικά µαθήµατα και να αποτυγχάνουν στα θεωρητικά. Έχουν άνιση κατανοµή ικανοτήτων (π.χ. υπερτερούν στα πρακτικά, στα εφαρµοσµένα, ενώ υστερούν στα γλωσσικά) σε αντίθεση µε το µέσο παιδί, του οποίου οι ικανότητες είναι ίσα κατανεµηµένες. Η δυσλεξία είναι ιδιαίτερα παραπλανητική, γιατί δεν φαίνεται στην καθηµερινή προφορική επικοινωνία αφού δεν παρουσιάζουν προβλήµατα λόγου και συχνά έχουν εξαιρετική λογική και ευφυΐα. ηλαδή, στη δυσλεξία δεν υπάρχει πρόβληµα προφορικού ή καθαρότητας λόγου και συνεπώς δεν τίθεται θέµα λογοθεραπείας ούτε στη διάγνωση και ασφαλώς ούτε στην αντιµετώπιση, η οποία διεθνώς είναι ψυχο-εκπαιδευτική και ως εκ τούτου πραγµατοποιείται µόνον από εξειδικευµένους στις µαθησιακές δυσκολίες παιδαγωγούς και ψυχολόγους. Αντιστροφές, Αλληλουχία & Αποστήθιση Συχνά αντιστρέφουν τη σειρά π.χ. των ηµερών της εβδοµάδας, των µηνών του χρόνου, των εποχών, τη σειρά των λέξεων µέσα σε µια πρόταση, κλπ. Το πρόβληµα γίνεται ακόµη σοβαρότερο όταν πρέπει να θυµούνται την αντίστροφη σειρά των προαναφερθέντων. Λιγότερο συχνά παρουσιάζουν σύγχυση προσανατολισµού-κατεύθυνσης, λόγω της δυσκολίας διάκρισης του αριστερά-δεξιά και των προβληµάτων στο ν ακολουθούν προφορικές οδηγίες. Ακόµη παρουσιάζουν προβλήµατα στη βραχύχρονη µνήµη και στην αλληλοδιαδοχή, στην αποστήθιση ποιηµάτων και τραγουδιών. Εικόνα 2 Γραφή έξυπνου δυσλεξικού αγοριού 8 χρονών & 8 µηνών µε αναστροφές, παραλήψεις, κλπ Συχνά τους χαρακτηρίζει συναισθηµατική ανωριµότητα, η οποία εκφράζεται και µε την προτίµηση να παίζουν µε παιδιά µικρότερης ηλικίας. Επίσης παρουσιάζουν και ορισµένα ιατρικά προβλήµατα, όπως αλλεργίες, άσθµα, κεφαλόπονους και κοιλόπονους, που στην σχολική ηλικία κυρίως οφείλονται στο υψηλό άγχος που τους δηµιουργεί η ταπεινωτική αποτυχία στο σχολείο. Οι δυσλεξικοί συνήθως έχουν ανώτερες ικανότητες αντίληψης χώρου και δηµιουργικής σκέψης. Πρώιµα Συµπτώµατα Επειδή η δυσλεξία είναι κυρίως κληρονοµική, υπάρχει από τη γέννα. Συνεπώς, µπορεί να εντοπισθεί από την προσχολική ηλικία, µε τεστ που δεν βασίζονται στην ανάγνωση και στην ορθογραφία. Επίσης, επειδή τα αίτιά της είναι νευρολογικά, είναι αναµενόµενο τα κέντρα του εγκεφάλου που δυσλειτουργούν στην καθοδήγηση της ανάγνωσης επίσης να δυσλειτουργούν και σε

3 3 οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που κατευθύνεται από τα ίδια εγκεφαλικά κέντρα και που έχει κοινά βασικά χαρακτηριστικά µε την ανάγνωση, π.χ. αλληλοδιαδοχή που κύριο συστατικό της είναι ο χρονισµός, οφθαλµοκίνηση, επικέντρωση προσοχής, κλπ.. Άρα, οι δυσλεξικοί έχουν προβλήµατα και πέρα από την ανάγνωση και την ορθογραφία. Συνεπώς, τα πιθανά συµπτώµατα που πρέπει να προσέχουµε στην προσχολική ηλικία και στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού είναι και τα εξής: Κληρονοµικότητα, υσκολίες συγχρονισµού ή συντονισµού πράξεων (σχοινάκι, κεφαλιές στο ποδόσφαιρο) και διατήρησης ρυθµού-ρυθµικών κινήσεων (βηµατισµός, χορός, χρονισµός). Ακόµη, παρουσιάζουν προβλήµατα αλληλοδιαδοχής, όπως βραδύτερη µάθηση της αυτόµατης εκτέλεσης διάφορων αλληλοδιαδοχικών κινήσεων - ενεργειών (ντύσιµο, δέσιµο κορδονιών). Το σηµαντικότερο προγνωστικό, βιολογικό σηµάδι της δυσλεξίας στην προσχολική ηλικία είναι η λανθασµένη οφθαλµοκίνηση. Αίτια της δυσλεξίας Όσο µεγάλη είναι η συµφωνία των ερευνητών ως προς την συµπτωµατολογία της δυσλεξίας, τόσο µεγάλη είναι η διαφωνία τους όσο προς τα αίτιά της. Είναι κοινά αποδεκτό ότι δύο είναι τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης οποιασδήποτε θεωρίας: 1. Να περιγράφει την πραγµατικότητα, και 2. Να την προβλέπει. Η έγκυρη θεωρία της νευρο αλληλοδιαδοχής και οφθαλµοκίνησης (Παυλίδης, 1981, 1981 Α, 1990, 2004) ικανοποιεί και τα δύο προαναφερθέντα κριτήρια αφού περιγράφει και ακόµη καλύτερα προβλέπει την πραγµατικότητα, π.χ. τα υπάρχοντα ποικίλα ερευνητικά ευρήµατα και την συµπτωµατολογία τους (Pavlidis & Giannouli, 2003). Η νευρολογική αιτιολογία της δυσλεξίας υπαγορεύει τουλάχιστον τις εξής δύο θεµελιώδεις αρχές: Α. Την παγκόσµια έκφρασή της σ όλες τις φυλές, γλώσσες και πολιτισµούς, και Β. Όταν η υποτιθέµενη αιτία της δυσλεξίας έχει επιτυχώς θεραπευτεί, τότε υποχρεωτικώς το πρόβληµα και τα συµπτώµατά του πρέπει επίσης να εξαφανιστούν. Συνεπώς, καµία θεωρία δεν µπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη όταν αντίκειται στις παραπάνω δύο θεµελιώδεις αρχές. Όµως, ορισµένες θεωρίες δυστυχώς παραβιάζουν τις παραπάνω δύο θεµελιώδεις αρχές και συνεπώς είναι αµφισβητήσιµης αξίας, π.χ. η θεωρία της φωνολογικής ενηµερότητας (Pavlidis & Giannouli, 2003). Σχέση υσλεξίας & ιάσπαση Προσοχής Η δυσλεξία συνήθως συνυπάρχει µε το επίσης νευρολογικό, κληρονοµικό πρόβληµα της διάσπασης προσοχής, της υπερκινητικότητας και της παρoρµητικότητας [= ανυποµονησίας]. Τα παιδιά µε διάσπαση προσοχής συχνά δεν µπορούν να συγκεντρωθούν για όσο χρόνο χρειάζεται, είναι ανυπόµονα, ανοργάνωτα, ζωηρά, ατίθασα, αεικίνητα, βιάζονται, δεν µπορούν να περιµένουν τη σειρά τους, δεν τελειώνουν αυτά που αρχίζουν, είναι ευέξαπτα, έντονα συναισθηµατικά, άτοµα της τελευταίας στιγµής και τους λείπει η αίσθηση του χρόνου. Η διάσπαση προσοχής εµφανίζεται συνήθως µε µαθησιακά προβλήµατα, αλλά µπορεί σπανίως να υπάρξει και χωρίς αυτά. Όταν όµως συνυπάρχουν, τότε το πρόβληµα γίνεται σοβαρότερο και χρειάζεται άµεση αντιµετώπιση. Τόσο στη δυσλεξία όσο και στη διάσπαση προσοχής η αναλογία αγοριών - κοριτσιών είναι διεθνώς 4 προς 1. υσλεξία & Γενική Μαθησιακή Καθυστέρηση: Οµοιότητες - ιαφορές

4 4 Για να υπάρχει η δυσλεξία πρέπει να έχει τελείως διαφορετική αιτιολογία και εξέλιξη από τη γενική µαθησιακή καθυστέρηση, η οποία οφείλεται σε χαµηλή ευφυΐα, σε αρνητικούς ψυχοπεριβαλλοντολογικούς παράγοντες (π.χ. ψυχολογικά προβλήµατα, αδιάφορο ή µειονεκτικό οικογενειακό περιβάλλον, κλπ) ή σε συνδυασµό των παραπάνω. Αντίθετα, η δυσλεξία εξ ορισµού δεν προκαλείται ποτέ από νοητικο-ψυχο-περιβαλλοντο-εκπαιδευτικούς παράγοντες αλλά οφείλεται σε βιολογικά, συνήθως κληρονοµικά αίτια. Οι δυσλεξικοί και τα παιδιά µε γενική µαθησιακή καθυστέρηση, γενικώς παρουσιάζουν παρόµοια µαθησιακά προβλήµατα ιδίως στην ορθογραφία. Όµως, οι δυσλεξικοί έχουν ειδική µαθησιακή δυσκολία, δηλαδή συνήθως υστερούν µόνο στα γλωσσικά µαθήµατα και µόνον στα γραπτά, ενώ αντιθέτως τα παιδιά µε γενική µαθησιακή καθυστέρηση υστερούν σε όλα τα µαθήµατα, γραπτά και στα προφορικά. οµή υσλεξικού Εγκεφάλου: ιαφορετική Ο δυσλεξικός εγκέφαλος είναι διαφορετικά- κατασκευασµένος στα λεκτικά του και πλεονεκτικά στα οπτικά του κέντρα.. Σκέφτεται περισσότερο µε εικόνες παρά µε λέξεις. Άρα λειτουργεί συντριπτικά ταχύτερα από τον κοινό εγκέφαλο. Αποτέλεσµα αυτής της βιολογικής τους υπεροχής είναι οι δυσλεξικοί εφευρέτες, αλλά ταυτόχρονα και τα µαθησιακά προβλήµατα. Πόσοι είναι οι υσλεξικοί Οι δυσλεξικοί αποτελούν 3-5 % του πληθυσµού. Υπολογίζεται ότι αν όλοι οι Έλληνες δυσλεξικοί κατοικούσαν µαζί µε τις 4µελέίς οικογένειές τους στην ίδια πόλη, τότε η «υσλεξιούπολη» θα ήταν η 2 η µεγαλύτερη πόλη και θα είχε περισσότερους από κατοίκους. Όµως, µόνον 1 από τα 5 δυσλεξικά ελληνόπουλα έχουν διαγνωσθεί στην τρίτη λυκείου. ηλαδή, το 80% των πραγµατικών δυσλεξικών φεύγουν από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα αδιάγνωστοι! Ορθογραφικές ιαφορές Ελλήνων & Αγγλόφωνων ΥΣΛΕΞΙΚΟΣ Η δοµή της ελληνικής γλώσσας διαφέρει σηµαντικά από αυτήν της Αγγλικής. Γι αυτό, όπως αποδείχθηκε από τη συγκριτική έρευνα µεταξύ Ελλήνων και Αγγλόφωνων δυσλεξικών, που διεξήχθη στο Nottingham Trent University της Αγγλίας, οι Αγγλόφωνοι δυσλεξικοί κάνουν κυρίως φωνολογικά-ακουστικά λάθη [που αλλιώς γράφονται και αλλιώς ακούγονται], π.χ. κόσµος κόζµος και δευτερευόντως οπτικά [που ακούγονται ίδια αλλά γράφονται διαφορετικά και δεν προβλέπονται από γραµµατικούς κανόνες, π.χ. µορό µωρό] (Pavlidis & Giannouli, 2003). Αντιθέτως, τα λάθη των Ελλήνων δυσλεξικών είναι κυρίως οπτικά λάθη, κατόπιν γραµµατικά [που προβλέπονται από γραµµατικούς κανόνες], και µόνον λίγα είναι φωνολογικά ακουστικά λάθη. Συνεπώς, οι Έλληνες και οι Άγγλοι δυσλεξικοί κάνουν εκ διαµέτρου αντίθετα λάθη. Άρα, οι µέθοδοι αντιµετώπισης των Άγγλων δυσλεξικών είναι ακατάλληλες για τους Έλληνες δυσλεξικούς. Ψυχολογικά Προβλήµατα Η σχολική αποτυχία, η έλλειψη διάγνωσης και η λόγω άγνοιας αρνητική και απορριπτική αντιµετώπιση γονέων και εκπαιδευτικών µε υποτιµητικές συγκρίσεις, µε αρνητικά επίθετα (τεµπέλη, αδιάφορε, επιπόλαιε) προκαλούν σοβαρά δευτερογενή ψυχολογικά προβλήµατα που συντρίβουν την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασµό των παιδιών µας.

5 5 Όσο πιο έγκαιρη είναι η διάγνωση της δυσλεξίας ή ακόµη καλύτερα η πρόγνωσή της κατά την προσχολική ηλικία τόσο πιο αποτελεσµατική γίνεται η αντιµετώπιση και τόσο µειώνονται τα συνεπακόλουθα ψυχολογικά προβλήµατα. Απαγορεύεται η παντοειδής αντιγραφή ή ανατύπωση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη 540 06 Tηλ. 2310-891333 pavlidis@uom.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη 540 06 Tηλ. 2310-891333 pavlidis@uom.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη 540 06 Tηλ. 2310-891333 pavlidis@uom.gr Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Ερευνών Προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Centers PAVLIDIS METHOD. Δυσλεξία. Θείο Δώρο. Πλήρης Ψυχο-Εκπαιδευτική Υποστήριξη σε Παιδιά - Ενήλικες - Οικογένειες ΑΓΓΛ ΣΤΡΑ ΡΑΛΙΑ ΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΙΑ

Centers PAVLIDIS METHOD. Δυσλεξία. Θείο Δώρο. Πλήρης Ψυχο-Εκπαιδευτική Υποστήριξη σε Παιδιά - Ενήλικες - Οικογένειες ΑΓΓΛ ΣΤΡΑ ΡΑΛΙΑ ΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΑΓΓΛΙΑ Centers PAVLIDIS METHOD ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Δ - ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ Δυσλεξία Θείο Δώρο Ε ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ι Ε Σ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΛ ΕΥΦΥΪΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Πλήρης Ψυχο-Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Centers PAVLIDIS METHOD

Centers PAVLIDIS METHOD ΣΟΥΗΔΙΑ ΑΓΓΛΙΑ Centers PAVLIDIS METHOD ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ Θείο Δώρο ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ι Ε Σ ΠΑΡΟΡΜΗ ΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΚΙΝΗ ΤΙΚΟΤΗΤΑ Από 24 Χώρες για Διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ( ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ ): ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ( ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ ): ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ 15-6-09 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ( ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ ): ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ Βικτώρια Κατανά 1 & Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης 2 1. ΚΕΔΔΥ, Ν. Πιερίας, Κατερίνη, τηλ. 2351020813,

Διαβάστε περισσότερα

Τον περασμένο Μάιο χιλιάδες παιδιά συμμετείχαν στις

Τον περασμένο Μάιο χιλιάδες παιδιά συμμετείχαν στις Η διεξαγωγή των εξετάσεων έχει πιστοποιηθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία της με ISO 9001-2000 του ΕΛΟΤ. Τον περασμένο Μάιο χιλιάδες παιδιά συμμετείχαν στις εξετάσεις Europalso για την απόκτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ T.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Pavlidis, G. Th. (1990) "Dyslexia: Conceptualization, Etiology, Symptoms, and Diagnostic Criteria". In: G.Th. Pavlidis, (ed.) Dyslexia: Cognitive, Language, and Treatment Perspectives. Volume II, Chichester,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά)

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά) Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και υσλεξίας Ερευνητική και ιαγνωστική Μονάδα υσλεξίας, Ανάγνωσης και Γραφής ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΥΣ: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΥΣ: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ avlidis, G.Th. & Giannouli, V. (2003) Spelling Errors Accurately Differentiate USA-English Speakers from Greek Dyslexics: Implications for Causality and Treatment. In: Joshi, R.M., Leong, C.K & Kaczmarek,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ ΑΡΑΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1.

ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1. ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μερικά παιδιά προβληµατίζουν έντονα τους γονείς τους

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής ιπλωµατική Εργασία θέµα : «Τα ψυχο-κοινωνικά προβλήµατα των δυσλεξικών ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επιστημών και Υγείας Τμήμα : Λογοθεραπείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επιστημών και Υγείας Τμήμα : Λογοθεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Επιστημών και Υγείας Τμήμα : Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Μέθοδος διάγνωσης του Συνδρόμου της Ειδικής Αναπτυξιακής Δυσλεξίας (Σ.Ε.Α.Δ) στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Ψυχοκοινωνικά προβλήματα ατόμων με δυσλεξία

ΘΕΜΑ:Ψυχοκοινωνικά προβλήματα ατόμων με δυσλεξία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Τομέας βιολογίας της άσκησης Εργαστήριο αναπτυξιακής αγωγής και Ειδικής αγωγής ΘΕΜΑ:Ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Τεστ Διάγνωσης Δυσλεξίας στη Σχολική Ηλικία. Πιλοτική χορήγηση- Ανάλυση δεδομένων» Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση

Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση Συνεργασία Επιμέλεια: Παπαδομαρκάκης Γιάννης - Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου Γκονέλα Ελένη - Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική μαθησιακή δυσκολία Δυσλεξία

Ειδική μαθησιακή δυσκολία Δυσλεξία Ειδική μαθησιακή δυσκολία Δυσλεξία Κολτσίδας Παναγιώτης, Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Ν. Αιτωλ/νίας Περίληψη Η δυσλεξία είναι ένα είδος μαθησιακής δυσκολίας με σαφώς προσδιορισμένο εννοιολογικό περιεχόμενο, οριοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας» Επιβλέπων: κ.χριστοδουλίδης Παύλος Επιμέλεια: Κατσάνου Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσφορά της σελίδας 60gr.com ΔΥΣΛΕΞΙΑ. Ο Δυσλεξικός Έφηβος. Προετοιμασία για Επιτυχία

Μια προσφορά της σελίδας 60gr.com ΔΥΣΛΕΞΙΑ. Ο Δυσλεξικός Έφηβος. Προετοιμασία για Επιτυχία Μια προσφορά της σελίδας 60gr.com ΔΥΣΛΕΞΙΑ Ο Δυσλεξικός Έφηβος Προετοιμασία για Επιτυχία Οδηγίες για δασκάλους και καθηγητές Προειδοποιητικά Σημάδια Η Δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία, πράγμα που

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Καλώς ήρθατε ΑΡΧΙΚΗ Καλώς Ήρθατε στον ιστότοπό μας... Το Έργο Λόγος Έκφραση απευθύνεται σε παιδιά µε δυσκολίες, σε εφήβους, σε ενήλικες, σε γονείς, και σε εκπαιδευτικούς. Στο γραφείο ειδικών θεραπειών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δυσλεξία και Τριτοβάθμια Eκπαίδευση: Αντιλήψεις και απόψεις καθηγητών και φοιτητών. Μια πιλοτική έρευνα.

Θέμα: Δυσλεξία και Τριτοβάθμια Eκπαίδευση: Αντιλήψεις και απόψεις καθηγητών και φοιτητών. Μια πιλοτική έρευνα. ΠΕ.ΣΥ.Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Πτυχιακή Εργασία της Ελισάβετ Τσίτσου και της Ελένης Πλέστη Θέμα: Δυσλεξία και Τριτοβάθμια Eκπαίδευση: Αντιλήψεις και απόψεις καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αντιμετώπιση δυσλεξικών μαθητών

Παιδαγωγική αντιμετώπιση δυσλεξικών μαθητών Παιδαγωγική αντιμετώπιση δυσλεξικών μαθητών Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Η δυσλεξία (dyslexia) είναι ένας σχετικά νέος όρος ο οποίος απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών»

«Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών» Εποπτεύουσα καθηγήτρια: Σαπουνάκη Αλεξάνδρα Συντάκτριες πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. υσλεξία. Υπερκινητικότητα. ιαταραχές προσοχής. ιαταραχές διαγωγής. Προβλήµατα συµπεριφοράς. Προβλήµατα οµιλίας

ΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. υσλεξία. Υπερκινητικότητα. ιαταραχές προσοχής. ιαταραχές διαγωγής. Προβλήµατα συµπεριφοράς. Προβλήµατα οµιλίας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ υσλεξία Υπερκινητικότητα ιαταραχές προσοχής ιαταραχές διαγωγής Προβλήµατα συµπεριφοράς To Παιδί µε υσλεξία Προβλήµατα οµιλίας και οι υσκολίες του Τραυλισµός Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Σειρά: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2009 Επιμέλεια έκδοσης Φιλολογική επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ψυχολογικά προβλήματα και Διαταραχές Μάθησης σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Πρώιμη διάγνωση. Μια νευροψυχολογική προσέγγιση 1

Βασικά ψυχολογικά προβλήματα και Διαταραχές Μάθησης σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Πρώιμη διάγνωση. Μια νευροψυχολογική προσέγγιση 1 Βασικά ψυχολογικά προβλήματα και Διαταραχές Μάθησης σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Πρώιμη διάγνωση. Μια νευροψυχολογική προσέγγιση 1 Γλυκερία Μήτσιου Δάκτυλα gmitsiou@yahoo.gr Διδάκτωρ τμ. Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δυσλεξία και

Διαβάστε περισσότερα