ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΟΜΑΔΑ:. ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓH ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.1. ΝΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΥΓΡΟΥ ΣΕ ΥΓΡΟ ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΥΟ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΛΙΩΣΙΜΟ ΠΑΓΟΥ ΛΙΩΣΙΜΟ ΠΑΓΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...

3 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Όνοµα Φοιτητή Θέµα Οµαδικής Εργασίας Μέρη Προσωπικής Εργασίας Ηµερ. Υποβολής Εργασίας Τρόπος Υποβολής Εργασίας ήλωση Φοιτητή Υπογραφή Φοιτητή. Πειραµατική Άσκηση για Συµπεριφορά Νερού..,.... ηλώνω ότι η εργασία που υποβάλλεται είναι όλη δική µου και όπου γίνεται χρήση ή καταγραφή εργασίας ή απόψεων άλλων, τότε γίνεται πλήρης και σαφής παραποµπή σε αυτές. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ οµή/ Παρουσίαση Εργασίας Κάλυψη του θέµατος Εµβάθυνση στο αντικείµενο Κριτική σκέψη, δηµιουργικότητα, πρωτοτυπία Σχόλια ιδάσκοντα (Αντώνη Τουµαζή) Α Β Γ Ε Βαθµός Υπογραφή Ηµεροµηνία

4 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Όνοµα Φοιτητή Θέµα Οµαδικής Εργασίας Μέρη Προσωπικής Εργασίας Ηµερ. Υποβολής Εργασίας Τρόπος Υποβολής Εργασίας ήλωση Φοιτητή Υπογραφή Φοιτητή. Πειραµατική Άσκηση για Συµπεριφορά Νερού.., ηλώνω ότι η εργασία που υποβάλλεται είναι όλη δική µου και όπου γίνεται χρήση ή καταγραφή εργασίας ή απόψεων άλλων, τότε γίνεται πλήρης και σαφής παραποµπή σε αυτές. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ οµή/ Παρουσίαση Εργασίας Κάλυψη του θέµατος Εµβάθυνση στο αντικείµενο Κριτική σκέψη, δηµιουργικότητα, πρωτοτυπία Σχόλια ιδάσκοντα (Αντώνη Τουµαζή) Α Β Γ Ε Βαθµός Υπογραφή Ηµεροµηνία

5 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του µαθήµατος Παράκτια Μηχανική του Πανεπιστηµίου Κύπρου, πραγµατοποιήθηκαν διάφορες πειραµατικές ασκήσεις για να µελετηθούν η συµπεριφορά και τα χαρακτηριστικά του νερού. Αυτές περιλαµβάνουν... Οι βασικότερες παρατηρήσεις ήταν ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διεξαγωγή των πειραµάτων έγινε από οµάδα... ατόµων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν αρχικά να συζητηθούν οµαδικά και να καταγραφούν οι προβλέψεις για το κάθε πείραµα και ακολούθως να γίνει η εκτέλεση του πειράµατος µε παράλληλη λήψη φωτογραφιών. Ακολούθως, τα πειράµατα.. Τέλος, συγκεντρώθηκαν και µελετήθηκαν ξανά από όλα τα µέλη για να ακολουθήσει η τελική παράδοσή τους.

6 Όνοµα Α ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.1. ΝΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Περιγραφή πειράµατος Γεµίζουµε ένα ποτήρι µε νερό.. Ο σκοπός του πειράµατος είναι Πρόβλεψη 1. Το νερό µόλις φύγει από το ποτήρι.. 2. Στην ψηλότερη στάθµη αναµένουµε. 3. Όταν επανέλθει το νερό στο ποτήρι περιµένουµε Παρατηρήσεις 1. Μόλις το νερό φύγει από το ποτήρι. (Σχήµα..). 2. Όταν φτάσει στην ψηλότερη στάθµη.. (Σχήµα.). 3. Όταν επανέλθει στο ύψος του ποτηριού.. (Σχήµα.)... Το πείραµα διεξάχθηκε. φορές µεταβάλλοντας το ύψος που ρίχναµε το νερό. Στην πρώτη προσπάθεια

7 Όνοµα Α 7 Σχήµα....το νερό Σχήµα..Κατά Σχήµα...

8 Όνοµα Α 8 Σχήµα Πτώση νερού Σχήµα Σύγκριση προβλέψεων-αποτελεσµάτων Όσο αφορά τις προβλέψεις για τη πρώτη φάση, δηλαδή µόλις το νερό φύγει από το ποτήρι,..... Αυτό οφείλεται Συµπεράσµατα/Θεωρία 1. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του νερού είναι η µεγάλη επιφανειακή τάση του. Επιφανειακή τάση είναι.. Η επιφανειακή τάση µπορεί Σχήµα. Οι των µορίων του νερού

9 Όνοµα Β ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΡΟΥ Περιγραφή πειράµατος Σε αυτό το πείραµα έγινε ρίψη νερού από Πρόβλεψη 1. Μετά την πρόσκρουση, Στην επιφάνεια του νερού θα Ο ήχος θα Παρατηρήσεις Μετά τη διεξαγωγή του πειράµατος παρατηρήσαµε τα εξής: 1. Στο σηµείο πρόσκρουσης... (Σχήµα...). 2. Στο επίπεδο της επιφάνειας της δεξαµενής... (Σχήµα...). 3. Το νερό... (Σχήµα...). 4. ηµιουργείται κυµατισµός σε σχήµα... (Σχήµα...). 5. Ο ήχος Πάνω από το σηµείο ρίψης το χρώµα του νερού...(σχήµα...). Σχήµα... ηµιουργία... Σχήµα...

10 Όνοµα Β 10 Σχήµα... Κυµατισµός... Σχήµα Σύγκριση προβλέψεων-αποτελεσµάτων 1. Οι προβλέψεις ήταν... αλλά όχι ακριβείς ή Συµπεράσµατα/Θεωρία 1. Σύµφωνα µε την Αρχή... Άρα... και εξηγεί θεωρητικά το φαινόµενο στο Σχήµα Για τη δηµιουργία...

11 Όνοµα ΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΥΓΡΟΥ ΣΕ ΥΓΡΟ ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ Περιγραφή πειράµατος Στο πείραµα αυτό στόχος ήταν... Για τους σκοπούς του πειράµατος... Για σκοπούς σύγκρισης µεταβάλαµε την ποσότητα υγρού στο δοχείο:..cm και... cm περίπου. Ακολούθως, επαναλήφθηκε η ίδια πειραµατική διαδικασία µε χρήση γάλατος αντί για νερό Πρόβλεψη Μετά την πρόσκρουση της σταγόνας στο υγρό περιµένουµε : 1. Στο σηµείο που θα πέσει η σταγόνα Η σταγόνα θα... Όταν επαναλάβουµε χρησιµοποιώντας γάλα αντί νερό περιµένουµε Παρατηρήσεις Πτώση σταγόνας νερού σε νερό 1. Μια πρώτη παρατήρηση σε αυτό το πείραµα ήταν... Σχήµα Στα Σχήµατα... φαίνεται Στο Σχήµα... φαίνεται Στη συνέχεια... (Σχήµα...). 5. Μπορούµε να παρατηρήσουµε πως... (Σχήµα...). 6. Στο τελευταίο σχήµα (Σχήµα...) βλέπουµε...

12 Όνοµα 12 Σχήµα......ν Σχήµα Σχήµα.... «Κορώνα» νερού Σχήµα.... Σχηµατισµός...

13 Όνοµα 13 (α) Σχήµα...Σχηµατισµοί σε... (β) Σχήµα... Σχηµατισµός.ς Σχήµα Κύµατα Πτώση σταγόνας σε γάλα. 1. Η σταγόνα από γάλα που πέφτει παίρνει σχήµα... (Σχήµα...), Όταν πέσει στο δοχείο... (Σχήµα...). 3. Το γάλα σε σύγκριση µε το νερό ήταν... (Σχήµατα...),

14 Όνοµα 14 Σχήµα... Πτώση σταγόνας από γάλα Σχήµα... «Κορώνα» από γάλα Σχήµα... Κεντρική... Σχήµα...Σχηµατισµός...

15 Όνοµα 15 Σχήµα... ηµιουργία... Σχήµα...Κυµατισµοί Σύγκριση προβλέψεων-αποτελεσµάτων Οι προβλέψεις ήταν... Παρόλα αυτά Συµπεράσµατα/Θεωρία Επιφανειακή τάση ονοµάζεται η ιδιότητα..... Οι σταγόνες σε ελεύθερη πτώση,... Όταν δηµιουργούνται οι...

16 Όνοµα 16 Σχήµα... υνάµεις... Λόγω... ελάχιστη επιφάνεια,... Οι σχηµατισµοί και στα δύο υγρά... Ιδιαίτερα στο γάλα λόγω... Η επιφανειακή τάση... στο γάλα... Στάδια δηµιουργίας της «κορώνας» των υγρών (Σχήµα...) α)η σταγόνα... β) Μια στρώση υγρού κάτω από....(σχήµα...) γ) Όταν ολόκληρη η σταγόνα εισέλθει στο υγρό...

17 Όνοµα 17. Σχήµα... Στάδια δηµιουργίας κορώνας σε υγρό Σχήµα...Είδη κορωνών. Είδη κορωνών: Υπάρχουν... είδη κορωνών-... Η σταγόνα από νερό,... (Σχήµα...) Κύµατα και στήλες νερού (jets) σε σχέση µε το βάθος. Η σταγόνα κατά την κρούση της µε το νερό,.....

18 όνοµα ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΡΟΥ Περιγραφή πειράµατος Σκοπός ήταν να παρατηρηθεί η Πρόβλεψη Ρίχνοντας ένα στερεό σώµα σε δεξαµενή νερού: 1. Στην επιφάνεια του νερού της δεξαµενής προβλέπουµε να Κατά την είσοδο του στερεού σώµατος θα Το σχήµα του αέρα στην είσοδο του σώµατος µέσα στο νερού θα Παρατηρήσεις 1. Μετά την πρόσκρουση η επιφάνεια... (Σχήµα...) λόγω Με την πτώση του στερεού σώµατος...(σχήµα...). Στο επίπεδο της επιφάνεια της δεξαµενής το νερό... (Σχήµα...). 3. Κατά την είσοδο ο αέρας... (Σχήµα...). Σχήµα... ηµιουργία... Σχήµα... Πτώση νερού...

19 όνοµα 19 Σχήµα Σχήµα Σχήµα κάτω από την επιφάνεια του νερού Σύγκριση προβλέψεων-αποτελεσµάτων 1. Οι προβλέψεις ήταν... αλλά... εν προβλέφθηκε ότι Επίσης µε την φωτογραφική απεικόνιση διαπιστώθηκε ότι Συµπεράσµατα/Θεωρία 1. Η διατάραξη του νερού Στο σώµα ασκούνται δυνάµεις Όπως εξηγήθηκε...

20 Όνοµα ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΥΟ ΥΓΡΩΝ Περιγραφή πειράµατος Το πείραµα αυτό είχε ως στόχο να Πρόβλεψη 1. Με την τοποθέτηση χρωστικής ουσίας Μ ε την τοποθέτηση λαδιού σε νερό αρχικά θα Το µαύρο αναψυκτικό πιστεύουµε ότι θα Ο στιγµιαίος καφές θα...ς Παρατηρήσεις Χρωστική ουσία Στην δοκιµή µε χρωστική ουσία παρατηρήσαµε... (Σχήµα...). Επίσης,... Σχήµα... Σταγόνα Λάδι Στη δοκιµή µε λάδι, έγινε χρήση δύο ειδών λαδιού,...(σχήµα...) και...(σχήµα...). Και στις δύο περιπτώσεις....

21 Όνοµα 21 Σχήµα στην επιφάνεια του νερού Στιγµιαίος καφές Η διάλυση του στιγµιαίου καφέ στο νερό... (Σχήµα...) και... Σχήµα... (...). Σχήµα...Σταγόνα.... Σχήµα......σταγόνας...

22 Όνοµα 22 Σχήµα... Η σταγόνα Μαύρο αναψυκτικό Η διάλυση του µαύρου αναψυκτικού στο νερό ήταν... (Σχήµα...). Στο Σχήµα... φαίνεται... Σχήµα... Σταγόνα... Σχήµα...Λεπτοµέρεια...

23 Όνοµα 23 Σχήµα... Οι φάσεις Σύγκριση προβλέψεων-αποτελεσµάτων Τα αποτελέσµατα µας δείχνουν πως... Οι σχηµατισµοί που παίρνουν Συµπεράσµατα/Θεωρία Μηχανισµοί της φύσης που διέπουν τη συµπεριφορά του νερού Το νερό είναι χηµική ένωση δύο ατόµων υδρογόνου και ενός ατόµου οξυγόνου.... Η χρωστική ουσία, ο στιγµιαίος καφές... είναι... ιάχυση ιάχυση είναι το φαινόµενο... Η ανάµειξη των τριών ουσιών οφείλεται σε... Στο τέλος των πειραµάτων τα υγρά δεν διακρίνονται πλέον στο νερό, επειδή... Τη µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό έχει... Σε µικρές ταχύτητες ροής... Η ροή των υγρών λόγω της βαρύτητας... Σχήµα

24 Όνοµα Το λάδι είναι... Η τοποθέτηση του λαδιού στην επιφάνεια του νερού έχει ως αποτέλεσµα... Τα δύο είδη λαδιού είχαν... Η πυκνότητα του λαδιού... Το λάδι δεν...

25 όνοµα ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΩΝ Περιγραφή πειράµατος Στόχος του πειράµατος ήταν να... Για τη διεξαγωγή του πειράµατος Πρόβλεψη 1. Με την ανάµειξη νερού µε άµµο, το νερό θα Με την ανάµειξη αργίλου σε νερό, θα Με την ανάµειξη φυτοχώµατος σε νερό, πιστεύουµε ότι θα Παρατηρήσεις Αφού ανακινήσαµε το µπουκάλι µε το µείγµα ιζηµάτων νερού το αφήσαµε ακίνητο και καταγράφαµε την εξέλιξή του σε τακτά χρονικά διαστήµατα 1. Με την τοποθέτηση άµµου σε νερό... (Σχήµα...) Τοποθετώντας άργιλο στο νερό παρατηρήσαµε ότι Με τη διεξαγωγή του πειράµατος µε φυτόχωµα είδαµε... Σχήµα... Υλικά διεξαγωγής πειράµατος. Μπουκάλι νερό, άµµος, άργιλος και φυτόχωµα.

26 όνοµα Άµµος Σύγκριση προβλέψεων-αποτελεσµάτων Τα αποτελέσµατα και των τριών πειραµάτων ήταν Συµπεράσµατα/Θεωρία 1. Τα διάφορα ιζηµατογενή έχουν διαφορετική συµπεριφορά µέσα στο νερό, η οποία εξαρτάται από Όσο πιο χοντροί είναι οι κόκκοι των ιζηµάτων τόσο Τα συνεκτικά ιζηµατογενή όπως η άργιλος έχουν... Σε νερό στάσιµο (όταν αφήσουµε το µπουκάλι σε κατάσταση ηρεµίας) οι κόκκοι των ιζηµατογενών βυθίζονται λόγω... Η ταχύτητα καθίζησης όπως φαίνεται στην εξίσωση (...) µε βάση Stokes and Newton είναι ανάλογη µε την... των κόκκων: V =... όπου : V = ταχύτητα καθίζησης =... =... =... Η άµµος έχει πυκνότητα και διάµετρο κόκκων.. Σε αντίθεση, η άργιλο έχει πυκνότητα.. και διάµετρο κόκκων.mm. Συνοπτικά η άµµος έχει... άρα... από την άργιλο σε στάσιµο νερό.

27 όνοµα 27 Το φυτόχωµα αποτελείται από χώµα και παλιά φύλλα, άρα είναι... γι αυτό ακόµα και... Στην περίπτωση όµως που το νερό δεν είναι στάσιµο (όταν ανακινήσουµε το µπουκάλι), οι κόκκοι... Έτσι... Στο Σχήµα... και Σχήµα... φαίνονται όλες οι δυνάµεις που ασκούνται σε ένα κόκκο όταν βρίσκεται µέσα σε ρευστό. Σχήµα... Επιµέρους....

28 όνοµα ΛΙΩΣΙΜΟ ΠΑΓΟΥ Περιγραφή πειράµατος Στόχος του πειράµατος αυτού ήταν να... Για τον σκοπό αυτό Πρόβλεψη Πριν την εκτέλεση του πειράµατος έγινε καταγραφή των προβλέψεων που αναµέναµε να παρατηρήσουµε κατά την εκτέλεση του πειράµατος. Οι προβλέψεις είναι οι ακόλουθες : 1. Αρχικά αναµένουµε πως Όταν αρχίσει να λιώνει ο πάγος θα Παρατηρήσεις Υλικά που χρησιµοποιήθηκαν: Πάγακια Φωτογραφική Μηχανή Κατά την εκτέλεση του πειράµατος... παρατηρήσεις: 1. Μετά την προσθήκη του νερού µέχρι τα χείλη του ποτηριού,... Σχήµα Όπως φαίνεται και στο Σχήµα Στο Σχήµα... παρατηρήσαµε ότι µετά και την πάροδο... ώρας από την έναρξη του πειράµατος..., το νερό Ακόµη παρατηρήθηκε πως Μετά το λιώσιµο όλου του πάγου, όπως φαίνεται και στο Σχήµα......

29 όνοµα 29 Σχήµα... Ποτήρι µε παγάκια και νερό (...) Σχήµα... Ποτήρι µε παγάκια και νερό (.. ώρα µετά ) Σχήµα...Λιώσιµο του πάγου (... ώρες µετά) Σύγκριση προβλέψεων-αποτελεσµάτων Παρατηρήθηκε... µεταξύ προβλέψεων και τελικών παρατηρήσεων....το ύψος του πάγου που θα προεξείχε από το ποτήρι ήταν... Επίσης όπως...ί.

30 όνοµα Συµπεράσµατα/Θεωρία Το αποτέλεσµα στο πρώτο πείραµα µε το ποτήρι και τον πάγο µπορεί να εξηγηθεί µε την «Αρχή...». Σύµφωνα µε την «Αρχή...», Όταν το βάρος ενός σώµατος είναι βαρύτερο από την άνωση που αυτό δέχεται τότε Σχήµα Παγόβουνα.

31 όνοµα ΛΙΩΣΙΜΟ ΠΑΓΟΥ Περιγραφή πειράµατος Στόχος του πειράµατος αυτού ήταν... Για τον σκοπό αυτό... (Σχήµα...). Στην συνέχεια... Ακολούθως Πρόβλεψη Πριν την εκτέλεση του πειράµατος έγινε καταγραφή των προβλέψεων που αναµέναµε να παρατηρήσουµε κατά την εκτέλεση του πειράµατος. Οι προβλέψεις είναι οι ακόλουθες : 1. Αναµέναµε πως όταν Λόγω..., θα Παρατηρήσεις Υλικά που χρησιµοποιήθηκαν: Πιάτο Παγάκια Φωτογραφική Μηχανή Κατά την εκτέλεση του πειράµατος... παρατηρήσεις : 1. Μετά την προσθήκη του νερού... Σχήµα Στο Σχήµα... παρατηρήσαµε ότι Ακόµη παρατηρήθηκε πως Μετά το λιώσιµο όλου του πάγου παρατηρήθηκε...

32 όνοµα 32 Σχήµα... Σωρός... Σχήµα Σύγκριση προβλέψεων-αποτελεσµάτων Παρατηρήθηκε Συµπεράσµατα/Θεωρία Το αποτέλεσµα στο δεύτερο πείραµα µε το πιάτο και τον πάγο µπορεί να εξηγηθεί......

33 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τα µείγµατα και τα διαλύµατα

Τα µείγµατα και τα διαλύµατα Τα µείγµατα και τα διαλύµατα Οι καθρέφτες και οι φακοί 175 Επιστηµονικό µέρος Μείγµα ονοµάζεται το σώµα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες, οι οποίες συνυπάρχουν χωρίς να αντιδρούν µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης. ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης. ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά 126 Παιδί και Φυσικός Κόσμος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά ISBN: Copyright: ΑΡΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βύθιση / Πλεύση (ΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Βύθιση / Πλεύση (ΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) Βύθιση / Πλεύση (ΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) Τίτλος Διερεύνησης : Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη βύθιση ή την πλεύση σε ένα υγρό; Αφού γνωριστήκαμε με την Έλενα και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το πως διερευνούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών Μ8 Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών 1. Εισαγωγή Η έννοια της τριβής υπεισέρχεται και στα ρευστά και είναι σηµαντική για πολλές διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Κατεύθυνση: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά Προγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ.

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. 1 Συγγραφική ομάδα Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. Φυσικής Επεξεργασία εικόνων Θεόφιλος Χατζητσοπάνης

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1 El Niño και La Niña... 19

3.3.1 El Niño και La Niña... 19 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ Έφη αρείου 11 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-21) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. µονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Θεωρία και ασκήσεις Αθήνα 0 0 Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ιστορία της θερμοδυναμικής, με τη μοντέρνα έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει το πρώτο ήμισυ του ΧΙΧ αιώνα. Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Α Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΤΑΞΗ Α Συγγραφή: Ιωάννης Καρμιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΣΕΩΣ ΓΚΑΤΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΕΜ: 3310

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΣΕΩΣ ΓΚΑΤΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΕΜ: 3310 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΣΕΩΣ ΓΚΑΤΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΕΜ: 3310 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3,

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΠΟΜ 114(Ε) ΟΠΤΙΚΗ ιάθλαση φωτός µέσω σχισµής, γύρω από µικρό δοκάρι και µέσω µικρής οπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατασκευαστική εταιρεία «TETRAS» O.E. µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον δρ. αρχιτέκτονα µηχανικό Χάρη Πεσµατζόγλου.

Η κατασκευαστική εταιρεία «TETRAS» O.E. µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον δρ. αρχιτέκτονα µηχανικό Χάρη Πεσµατζόγλου. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος Αναλυτική περιγραφή ιδιοτήτων προϊόντων πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι:

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι: Επιστημονικό μέρος Η έννοια της δύναμης Μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι δυνατό να το παραμορφώσει, να το σταματήσει όταν κινείται, να το κινήσει όταν αυτό είναι ακίνητο, να επιταχύνει ή να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. 1. 1 Γνωριμία με τη Φυσική (Τι μελετά η Φυσική). 4 1. 2 Φαινόμενα. 4 1. 3 Οι έννοιες και τα φυσικά μεγέθη.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Α Γυμνασίου: Βιβλίο Μαθητή ΤΑΞΗ Α Συγγραφή: Συντονισμός: Ιωάννης Καρμιώτης, Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ EXCIMER LASER»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ EXCIMER LASER» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ ΣΕ EXCIMER LASER» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα