ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα µέτρησής της ; Β) Ποια η διαφορά ανάµεσα στην στιγµιαία και την µέση ταχύτητα; ΘΕΜΑ 3 Α) Ποιά κίνηση ονοµάζουµε ευθύγραµµη οµαλή; Β) ιατυπώστε τον νόµο του διαστήµατος στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. Κάντε τα αντίστοιχα διαγράµµατα. ΘΕΜΑ 4 Α) Τί είναι η βαρυτική δύναµη της Γης (Βάρος) και από τί εξαρτάται µέτρο της; Β) Τί είναι αδράνεια και ποιά η σχέση της µε τη µάζα; ΘΕΜΑ 5 Α) Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιµήδη και να γράψετε την αντίστοιχη µαθηµατική σχέση εξηγώντας τη σηµασία των συµβόλων της. Β) Γράψτε τη σχέση που πρέπει να ισχύει µεταξύ της πυκνότητας του σώµατος µε την πυκνότητα του υγρού ώστε το σώµα να επιπλέει. 1

2 ΘΕΜΑ 6 Α) Τι είναι η πίεση ; Ποια είναι η µονάδα µέτρησης της ; Β) Ποια πίεση ονοµάζουµε υδροστατική; Με τι είναι ανάλογη η υδροστατική πίεση; Να γράψετε την αντίστοιχη µαθηµατική σχέση εξηγώντας τη σηµασία των συµβόλων της. ΘΕΜΑ 7 ύο παιδιά τραβούν ένα σχοινί προς τα αριστερά µε δυνάµεις F 1 = 5 N και F 2 = 11Ν, ενώ άλλα τρία παιδιά τραβούν προς τα δεξιά µε δυνάµεις F 3 = 10Ν και F 4 = 2Ν. Πάνω στο σχοινί υπάρχει ένας κόµπος. Υπολογίστε την συνισταµένη των δυνάµεων και βρείτε προς τα πού τελικά θα κινηθεί ο κόµπος. ΘΕΜΑ 8 Ένας άνθρωπος σπρώχνει µε οριζόντια δύναµη 100Ν ένα κιβώτιο µάζας 2Kg. Αν το κιβώτιο που αρχικά ήταν ακίνητο µετατοπίστηκε κατά 90m και δεν υπάρχουν δυνάµεις τριβής µεταξύ πατώµατος και κιβωτίου να βρείτε: α) Το έργο της δύναµης που ασκεί ο άνθρωπος β) Την κινητική ενέργεια του κιβωτίου στο τέλος της διαδροµής γ) Την ταχύτητα του κιβωτίου στο τέλος της διαδροµής ΘΕΜΑ 9 Το εµβαδόν του µικρού και του µεγάλου δοχείου µιας υδραυλικής αντλίας είναι Α 1 = 0,1 m 2 και Α 2 = 0,2 m 2 αντίστοιχα. Στο µεγάλο έµβολο τοποθετούµε βαρίδιο βάρους w = 2000 N. Τί δύναµη πρέπει να ασκήσουµε στο µικρό έµβολο ώστε να ανυψώσουµε το σώµα; (Να γράψετε τα 6 από τα 9 θέµατα) 2

3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 ΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 Α) Μονόµετρα είναι τα µεγέθη που περιγράφονται µόνο µε έναν αριθµό, το µέτρο τους, ενώ διανυσµατικά είναι τα µεγέθη που περιγράφονται και από την κατεύθυνσή τους, δηλ. α) την διεύθυνση και β)τη φορά τους. Β) Μετατόπιση ονοµάζεται η µεταβολή της θέσης ενός κινούµενου σώµατος. Τροχιά της κίνησης είναι η γραµµή η οποία αποτελείται από τα διαδοχικά σηµεία από τα οποία περνάει ένα κινούµενο σώµα. ΘΕΜΑ 2 Α) Ταχύτητα ονοµάζουµε το φυσικό µέγεθος που καθορίζει πόσο γρήγορα θα αλλάξει θέση ένα κινούµενο σώµα. Η µονάδα µέτρησής της είναι τα m/s. Β) Στιγµιαία ταχύτητα ορίζεται η ταχύτητα ενός κινούµενου σώµατος σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ενώ µέση ταχύτητα είναι το πηλίκο του µήκους της διαδροµής s που διανύει το σώµα προς τον αντίστοιχο χρονικό διάστηµα που χρειάστηκε. ΘΕΜΑ 3 Α) Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση ονοµάζουµε την κίνηση κατά την οποία η ταχύτητα παραµένει σταθερή. Σταθερή ταχύτητα σηµαίνει ότι δεν αλλάζει ούτε το µέτρο της, αλλά ούτε και η κατεύθυνσή της. Β) Ο νόµος του διαστήµατος είναι x = u t Τα διαγράµατα είναι 3

4 ΘΕΜΑ 4 Α) Βαρυτική δύναµη της Γης ή βάρος είναι η δύναµη που ασκεί η Γη σε κάθε σώµα, η οποία έχει διεύθυνση την διεύθυνση της ακτίνας της και φορά προς το κέντρο της, είναι δηλαδή ελκτική. Β) Αδράνεια είναι η τάση των σωµάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε µεταβολή της κινητικής τους κατάστασης. Όσο µεγαλύτερη είναι η µάζα ενός σώµατος, τόσο µεγαλύτερη δύναµη πρέπει να του ασκήσουµε ώστε να αλλάξουµε την κινητική του κατάσταση. ΘΕΜΑ 5 Α) Σε κάθε σώµα που βυθίζεται µέσα σε υγρό, ασκείται απ αυτό κατακόρυφη, µε φορά προς τα πάνω δύναµη, που ονοµάζεται άνωση. Το µέτρο της άνωσης ισούται µε το βάρος του υγρού που εκτοπίζεται από το σώµα. Α = ρ υγρου g V βυθισµενο όπου Α η άνωση που ασκείται σε σώµα βυθισµένο σε υγρό(ή αέριο) ρ υγρου η πυκνότητα του υγρού και V βυθισµενο ο όγκος(ή το µέρος του όγκου) του σώµατος που είναι βυθισµένο στο υγρό(ή το αέριο) Β) ρ σωµατος ρ υγρου ΘΕΜΑ 6 Α) Ονοµάζουµε πίεση το πηλίκο της κάθετης δύναµης που ασκείται σε µια επιφάνεια προς το εµβαδόν της επιφάνειας αυτής. P = F κ A όπου F = η δύναµη που ασκείται κάθετα στην επιφάνεια Α = το εµβαδόν της επιφάνειας 4

5 Μονάδα µέτρησης : 1Pa (Πασκάλ) = 1 Β) Υδροστατική πίεση ονοµάζουµε την πίεση που ασκείται σε κάθε σώµα είναι βυθισµένο σε ένα υγρό και οφείλεται στο βάρος του υγρού. Η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη: α) του βάθους από την επιφάνεια του υγρού β) της πυκνότητας του υγρού γ) της επιτάχυνσης της βαρύτητας Ο νόµος της υδροστατικής πίεσης είναι p = ρ g h όπου: p = η υδροστατική πίεση ρ = η πυκνότητα του υγρού g = η επιτάχυνση της βαρύτητας h = το βάθος από την επιφάνεια N 2 m ΘΕΜΑ 7 Η συνισταµένη δεξιά θα είναι F a = F 1 + F 2 = 5Ν + 11Ν = 16Ν Η συνισταµένη αριστερά θα είναι F δ = F 3 + F 4 = 10Ν + 2Ν = 12Ν Η ολική συνισταµένη θα έχει φορά δεξιά και µέτρο F ολ = F a - F δ = 16Ν - 12Ν = 4Ν Εποµένως ο κόµπος θα κινηθεί αριστερά. ΘΕΜΑ 8 α) W = F x = = 9000J β) K κινητικη = W = 9000J γ) K κινητικη = 1 2 m υ = υ = υ 2 30 = υ υ = 30 m s 5

6 ΘΕΜΑ 9 Η δύναµη από το υγρό στο µεγάλο έµβολο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε το βάρος του βαριδίου. F 2 = w = 2000 N Αν p 1 και p 2 είναι οι πιέσεις στο µικρό και στο µεγάλο έµβολο αντίστοιχα τότε p 1 = p 2 δηλαδή, F 1 A 1 = F 2 A 2 και F 1 = A 1 F 2 A 2 = 0,1 m N 0,2m 2 = 1000 Ν 6

7 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Tι προκαλούν οι δυνάµεις πάνω στα σώµατα που ασκούνται ; Β) Με ποια όργανα µετράµε τις δυνάµεις ; Ποια είναι η µονάδα µέτρησης της δύναµης; Γ) Πότε λέµε ότι δυο δυνάµεις ισορροπούν και πότε ένα σώµα ισορροπεί; ΘΕΜΑ 2 Πότε µια δύναµη παράγει έργο ; Να δώσετε τον ορισµό του έργου στην περίπτωση που σταθερή δύναµη ασκείται σε σώµα και αυτό µετακινείται κατά την κατεύθυνση της. Ποια είναι η µονάδα µέτρησης της δύναµης ; ΘΕΜΑ 3 Α) Να διατυπώστε τον τρίτο νόµο του Νεύτωνα. Β) Nα διατυπώσετε την αρχή του Pascal ΘΕΜΑ 4 Τί είναι η υδραυλική αντλία και πώς λειτουργεί; ΘΕΜΑ 5 Πότε ένα σώµα έχει δυναµική και πότε κινητική ενέργεια; Από τι εξαρτάται η δυναµική και από τι η κινητική ενέργεια; Γράψτε τους τύπους που δίνουν τη βαρυτική δυναµική ενέργεια και την κινητική ενέργεια. ΘΕΜΑ 6 A)Ποια είναι η εξίσωση µε την οποία υπολογίζουµε τη θερµότητα που µεταφέρεται σ ένα σώµα (ή αφαιρείται από ένα σώµα); Τι εκφράζει κάθε σύµβολο; B) Να διατυπώσετε την αρχή διατήρησης της ενέργειας. ΘΕΜΑ 7 Να βρείτε τη συνισταµένη δυο δυνάµεων F 1 = 8Ν και F 2 = 6Ν όταν α) έχουν ίδια διεύθυνση 7

8 β) έχουν αντίθετη διεύθυνση γ) σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία 90º (είναι κάθετες µεταξύ τους). ΘΕΜΑ 8 Ένα σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα 4 m/s. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. ιάστηµα σε m Χρόνος σε s ΘΕΜΑ 9 Αφήνουµε ένα σώµα µάζας m = 10 kg να πέσει από ύψος 15 m. Να υπολογίσετε την µηχανική του ενέργεια αµέσως αφού το αφήσουµε και όταν φτάσει στο έδαφος. Με ποιά ταχύτητα φτάνει στο έδαφος; ίνεται g = 10 m/s 2. (Να γράψετε τα 6 από τα 9 θέµατα) 8

9 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 Α) Οι δυνάµεις προκαλούν: α) µεταβολή στην ταχύτητα των σωµάτων β) παραµόρφωση των σωµάτων Β) Τις δυνάµεις τις µετράµε µε τα δυναµόµετρα. Η µονάδα µέτρησης της δύναµης στο S.I. είναι το 1N. Γ) Όταν η συνισταµένη δυο ή περισσοτέρων δυνάµεων είναι ίση µε το µηδέν, λέµε ότι οι δυνάµεις ισορροπούν. Ένα σώµα ισορροπεί όταν η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σε αυτό είναι ίση µε το µηδέν. ΘΕΜΑ 2 Μια δύναµη παράγει έργο όταν ασκείται σ ένα σώµα το οποίο µετακινείται. Στην απλούστερη περίπτωση, όπου η δύναµη είναι σταθερή και το σώµα µετακινείται κατά την κατεύθυνση της, το έργο ορίζεται ως το γινόµενο του µέτρου της δύναµης επί τη µετατόπιση του σώµατος. ηλαδή: Έργο = ύναµη Μετατόπιση ή συµβολικά W = F x Μονάδα µέτρησης δύναµης: 1J = 1N m ΘΕΜΑ 3 Α) Όταν ένα σώµα ασκεί µια δύναµη σε ένα άλλο σώµα, τότε και το δεύτερο σώµα ασκεί στο πρώτο µία δύναµη ίσου µέτρου και αντίθετης φοράς στο πρώτο. ηλαδή σε µια δράση αντιστοιχεί µια αντίθετη αντίδραση. Β) Η αρχή του Pascal µας λέει ότι κάθε µεταβολή της πίεσης σε οποιοδήποτε σηµείο ενός ακίνητου ρευστού που περιέχεται σε ένα δοχείο προκαλεί ίση µεταβολή της πίεσης σε όλα τα σηµεία του ΘΕΜΑ 4 Η υδραυλική αντλία είναι µία µηχανή που αποτελείται από 2 έµβολα, ένα µικρό και ένα µεγάλο. Αν ασκηθεί µια δύναµη στο µικρό έµβολο, η δύναµη στο µεγάλο έµβολο αυξάνει. Αυτό θα συµβεί γιατί λόγω της αρχής του Πασκάλ η πίεση και στα 2 έµβολα θα είναι η ίδια. ηλαδή F 1 = F 2 A 1 A 2 9

10 όµως A 2 <A 1, άρα για να παραµένει η πίση σταθερή θα πρέπει F 2 > F 1. ΘΕΜΑ 5 Αν σ ένα σώµα ασκείται δύναµη το σώµα έχει δυναµική ενέργεια που εξαρτάται από το µέγεθος της δύναµης και τη θέση ή την κατάσταση του σώµατος. Αν ένα σώµα κινείται έχει κινητική ενέργεια που εξαρτάται από τη µάζα και την ταχύτητα του κινούµενου σώµατος. U δυναµικη = w h = m g h (λόγω βάρους) K κινητικη = 1 2 m υ 2 ΘΕΜΑ 6 A) Q = m ϑ c όπου: Q είναι το ποσό θερµότητας που µεταφέρεται από το σώµα, m είναι η µάζα του σώµατος από το οποίο µεταφέρεται η θερµότητα, θ είναι η µεταβολή της θερµοκρασίας του σώµατος, c είναι η ειδική θερµότητα του σώµατος. B) Η ενέργεια δεν παράγεται από το µηδέν και ποτέ δεν εξαφανίζεται. Μπορεί να µετατρέπεται από µια µορφή σε µια άλλη, ή να µεταφέρεται από ένα σώµα σε άλλο. Κατά τη µεταφορά ή κατά τις µετατροπές η συνολική ποσότητα της ενέργειας διατηρείται σταθερή. ΘΕΜΑ 7 α) F ολ = F 1 + F 2 = =14N β) F ολ = F 1 F 2 = 8 6 = 2N 10

11 γ) F ολ 2 = F F 2 2 F ολ 2 = F ολ 2 = F ολ 2 =100 F ολ = 100 F ολ =10N ΘΕΜΑ 8 x x u =. Άρα t = t u 8m Εποµένως τα 8m θα τα διανύσει σε t = = 2 s 4m / s Την χρονική στιγµή t = 4s θα έχει διανύσει x = u t = 4 m/s 4 s = 16 m 20m Τα 20m θα τα διανύσει σε t = = 5 s 4m / s Την χρονική στιγµή t = 8s θα έχει διανύσει x = u t = 4 m/s 8 s = 32 m Έτσι συµπληρώνουµε τον πίνακα ιάστηµα σε m Χρόνος σε s ΘΕΜΑ 9 Την στιγµή που το αφήνουµε η δυναµική και η κινητική ενέργεια είναι U = m g h = 10 kg 10 m/s 2 15 m = 1500 J E k = 1 2 m u 2 = 0 (u = 0) 11

12 Άρα η µηχανική ενέργεια θα είναι Ε µηχ = = 1500 J Όταν φτάσει στο έδαφος η µηχανική του ενέργεια θα είναι η ίδια, δηλαδή 1500 J, επειδή η µηχανική ενέργεια διατηρείται. Άρα όταν φτάσει στο έδαφος Ε µηχ = 1 2 m u 2 + m g h 1500 J = u 2 + m g = 7,5 u 2 u 2 = ,5 = 200 u = 200 m/s 12

13 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι η τριβή; Β) Ποιός είναι ο πρώτος νόµος του Νεύτωνα; Γράψτε την µαθηµατική σχέση. ΘΕΜΑ 2 Ποια είναι η αντιστοιχία ανάµεσα στην κλίµακα Κέλβιν και στην κλίµακα Κελσίου; Ποια είναι η αντιστοιχία ανάµεσα στην κλίµακα Φαρενάιτ και στην κλίµακα Κελσίου; ΘΕΜΑ 3 Α) ιατυπώστε το δεύτερο νόµο του Νεύτωνα. Β) Ποιες είναι οι βασικές διαφορές της µάζας µε το βάρος ενός σώµατος; ΘΕΜΑ 4 Α) Πότε λέµε ότι δύο σώµατα βρίσκονται σε θερµική ισορροπία; Β) ιατυπώστε τον νόµο της γραµµικής διαστολής ράβδου. Εξηγήστε τι σηµαίνει κάθε σύµβολο. ΘΕΜΑ 5 Α) Ποια η διαφορά της διάδοσης της θερµότητας µε ακτινοβολία από τη διάδοση της θερµότητας µε ρεύµατα µεταφοράς; ΘΕΜΑ 6 Α) Τι είναι ισχύς και ποια είναι η µονάδα µέτρησης της ; Να γράψετε την αντίστοιχη µαθηµατική σχέση υπολογισµού της ισχύος εξηγώντας τη σηµασία των συµβόλων της. Β) Τι ονοµάζουµε τήξη, τί πήξη και τί βρασµό; 13

14 ΘΕΜΑ 7 Μια µοτοσικλέτα κινείται µε σταθερή ταχύτητα µέτρου 35 m s α) Τι είδους κίνηση εκτελεί η µοτοσικλέτα; β) Να κατασκευάσετε το διάγραµµα της ταχύτητας σε σχέση µε τον χρόνο γ) Να βρείτε τη µετατόπιση της µοτοσικλέτας στο χρονικό διάστηµα µεταξύ των χρονικών στιγµών t = 1 4s και t = 6s 2 µε δυο τρόπους δ) Να κατασκευάσετε το διάγραµµα θέσης χρόνου από την αρχή της κίνησης της µοτοσικλέτας µέχρι την χρονική στιγµή 6s ε) Ποια χρονική στιγµή βρέθηκε στη θέση 84m; ΘΕΜΑ 8 Να υπολογίσετε πόση θερµότητα χρειάζεται: α) για να αυξηθεί η θερµοκρασία 2 kg σιδήρου κατά 30 C, β) για να αυξηθεί η θερµοκρασία 0,001 m 3 (1L) νερού στον βραστήρα από τους 15 C στους 25 C. ίνεται ότι η ειδική θερµότητα του σιδήρου είναι c σ = 480 J kg o C, ενώ του νερού είναι c v = 4200 J kg o C. ΘΕΜΑ 9 Ένα σώµα βρίσκεται στο πάτωµα και του ασκείται δύναµη F = 25Ν και κινείται µε σταθερή ταχύτητα. Να υπολογίσετε το έργο των δυνάµεων που του ασκούνται για µετατόπιση x = 100 m. Το πάτωµα δεν είναι λείο. (Να γράψετε τα 6 από τα 9 θέµατα) 14

15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 Α) Τριβή είναι η δύναµη που ασκείται από ένα σώµα σε ένα άλλο όταν αυτά βρίσκονται σε επαφή και το ένα τείνει να κινηθεί ή κινείται σε σχέση µε το άλλο, έχει διεύθυνση παράλληλη µε τις επιφάνειες που εφάπτονται και φορά αντίθετη στην ολίσθηση της κινούµενης επιφάνειας. Β) Ο πρώτος νόµος του Νεύτωνα µας λέει ότι ένα σώµα παραµένει ακίνητο ή κινείται ευθύγραµµα και οµαλά όταν η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σε αυτό είναι µηδενική. F ολ = 0 ΘΕΜΑ 2 Αν συµβολίζουµε µε Τ k τη θερµοκρασία ενός σώµατος στην κλίµακα Κέλβιν και µε Τ c τη θερµοκρασία του στην κλίµακα Κελσίου, αποδεικνύεται ότι η Τ k συνδέεται µε τη Τ c µε τη σχέση Τ k = Τ c Αν συµβολίζουµε µε Τ F τη θερµοκρασία ενός σώµατος στην κλίµακα Κέλβιν και µε Τ c τη θερµοκρασία του στην κλίµακα Κελσίου, αποδεικνύεται ότι η Τ F συνδέεται µε τη Τ c µε τη σχέση Τ F = ,8Τ c ΘΕΜΑ 3 Α) Όταν σε ένα σώµα ασκείται µια δύναµη τότε µεταβάλλεται η ταχύτητά του. Όσο µεγαλύτερη είναι αυτή η δύναµη τόσο µεγαλύτερη είναι και η µεταβολή της ταχύτητάς του Β) α)το βάρος (w) είναι η βαρυτική δύναµη που δέχεται από τη Γη ενώ η µάζα (m) ενός σώµατος είναι µέτρο της αδράνειάς του. β)το βάρος του σώµατος αλλάζει από τόπο σε τόπο, ενώ η µάζα του είναι σταθερή. γ)η µάζα αποτελεί µονόµετρο µέγεθος, ενώ το βάρος διανυσµατικό. δ)η µονάδα µέτρησης του βάρους είναι το νιούτον Ν, ενώ της µάζας το χιλιόγραµµο Kg. 15

16 ΘΕΜΑ 4 Α) ύο σώµατα, τα οποία έρχονται σε επαφή, λέµε ότι βρίσκονται σε θερµική ισορροπία από τη στιγµή που θα αποκτήσουν την ίδια θερµοκρασία και µετά. Β) l = l o a l ϑ Όπου θ η αύξηση της θερµοκρασίας l o το αρχικό µήκος της ράβδου. a l ο συντελεστής γραµµικής διαστολής του υλικού της ράβδου. ΘΕΜΑ 5 α) η διάδοση της θερµότητας µε ακτινοβολία γίνεται και σε χώρο όπου δεν υπάρχει ύλη (κενό), ενώ για τη διάδοση της θερµότητας µε ρεύµατα µεταφοράς είναι απαραίτητη η παρουσία ύλης (υγρό ή αέριο). β) η διάδοση της θερµότητας µε ακτινοβολία γίνεται και στα στερεά σώµατα και στα υγρά και στα αέρια, ενώ η διάδοση της θερµότητας µε ρεύµατα µεταφοράς γίνεται µόνο στα ρευστά, δηλαδή στα υγρά και τα αέρια σώµατα. ΘΕΜΑ 6 Α) Η ισχύς ορίζεται ως το πηλίκο του έργου(w) που παράγεται ή της ενέργειας (Ε) που µετασχηµατίζεται δια του αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος. P = W t = E t Μονάδα µέτρησης ισχύος: 1Watt (βατ) = 1J 1s Β) Τήξη ονοµάζουµε το φαινόµενο της µετατροπής ενός στερεού σώµατος σε υγρό, όταν αυτό θερµαίνεται. Πήξη ονοµάζουµε το φαινόµενο της µετατροπής ενός υγρού, σε στερεό όταν αυτό ψύχεται. Βρασµό ονοµάζουµε το φαινόµενο κατά το οποίο ένα υγρό εξαερώνεται (µετατρέπεται σε αέριο) ΘΕΜΑ 7 m α) Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση µε σταθερή ταχύτητα υ = 35 s 16

17 β) γ) 1 ος τρόπος t = t2 t1 = 6s 4s = 2s x = υ t = 35 2 = 70m δ) ε) t = x υ = = 2,4s ΘΕΜΑ 8 α) Η θερµότητα που απαιτείται για να αυξηθεί η θερµοκρασία 2 kg σιδήρου κατά 30 C δίνεται από την εξίσωση Q = m θ c Έχουµε λοιπόν Q σ = m σ θ σ c σ = 2 kg 30 C 480 J kg o C ή Q σ = J = 28,8 kj β) Γνωρίζουµε ότι το 1 m 3 νερού έχει µάζα 1000 kg, οπότε τα 0,001 m 3 νερού θα έχουν µάζα 1 kg. Η θερµότητα λοιπόν που απαιτείται για να αυξηθεί η θερµοκρασία 0,001 m 3 νερού από του 15 C στους 25 C είναι ίση µε Q v = m v θ v c v = 1 kg 10 C 4200 J kg o C ή 17

18 Q v = J = 42 kj ΘΕΜΑ 9 Στο σώµα ασκείται η δύναµη της τριβής, το βάρος του και η κάθετη δύναµη από το πάτωµα. Η δύναµη F παράγει έργο W F = 25 Ν 100m = 2500 J H τριβή έχει ίσο µέτρο µε την δύναµη F, αφού το σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα. Το έργο της όµως είναι αρνητικό γιατί έχει αντίθετη κατεύθυνση µε τη µετατόπιση. Άρα, W T = - 25Ν 100m = J Τέλος τα έργα του βάρους και της κάθετης δύναµης από το έδαφος είναι µηδενικά γιατί οι δυνάµεις αυτές είναι κάθετες στη µετατόπιση 18

19 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ[ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗ] ΘΕΜΑ 1 Α) Πώς εξαρτάται η υδροστατική πίεση α) από το σχήµα του δοχείου που περιέχει το υγρό; β) Από το βάθος; γ) Από το είδος του υγρού; Β) Τί ονοµάζουµε ατµοσφαιρική πίεση; Πώς µεταβάλλεται ανάλογα µε το ύψος; ΘΕΜΑ 2 Α) Ποιά είναι η συνθήκη πλεύσης; Πότε ένα σώµα βυθίζεται; Β) Υπάρχει περίπτωση ένα σώµα να κινείται µε ταχύτητα σταθερού µέτρου αλλά η διανυσµατική ταχύτητα να µεταβάλλεται; ΘΕΜΑ 3 Α) Tί ονοµάζουµε απόδοση µιας µηχανής ; Β) Ποια είδη δυνάµεων έχουµε ; ώστε παραδείγµατα. ΘΕΜΑ 4 Α) Τι ονοµάζουµε µηχανική ενέργεια; Β) Τι λέει το θεώρηµα διατήρησης της µηχανικής ενέργειας. ΘΕΜΑ 5 Γιατί όταν ένα αεροπλάνο απογειώνεται τα σώµατα των επιβατών «κολλάνε» πίσω στο κάθισµα; ΘΕΜΑ 6 Η συνισταµένη δύναµη σε ένα σώµα είναι 70Ν. Γνωρίζουµε ότι του ασκούνται τρεις δυνάµεις από τις οποίες οι δύο έχουν την ίδια φορά και η τρίτη αντίθετη. Οι τρεις δυνάµεις έχουν µέτρα F 1 = 20Ν, F 2 = 60Ν, F 3 = 10Ν. Ποιες έχουν την ίδια φορά; 19

20 ΘΕΜΑ 7 υο σύριγγες µια µικρή και µια µεγάλη συνδέονται µε λεπτό σωλήνα. Το εµβαδόν του εµβόλου της µικρής σύριγγας είναι 0,8cm 2 και της µεγάλης είναι 2,4cm 2. Αν η δύναµη που ασκούµε στο µικρό έµβολο µε το δάκτυλο µας είναι F = 4N, να βρείτε: α) την πίεση που ασκείται στο νερό β) την δύναµη που ασκείται στο έµβολο της µεγάλης σύριγγας ΘΕΜΑ 8 Σε µπάλα µάζας 4Kg ασκούνται δυο δυνάµεις F 1 = 3Ν και F 2 = 4Ν µε διευθύνσεις κάθετες µεταξύ τους. Κάνοντας ένα σχήµα να προσδιορίσεις την συνισταµένη τους κατά διεύθυνση, φορά και µέτρο. ΘΕΜΑ 9 Μια ράβδος µήκους 10 m στους 10 o C θερµαίνεται στους 25 o C και επιµηκύνεται κατά 16 mm. Αν αυξηθεί η θερµοκρασία της από τους 10 o C στους 100 o C πόσο θα γίνει το µήκος της; (Να γράψετε τα 6 από τα 9 θέµατα) 20

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ. (6 π) Οι μαθητές και μαθήτριες να: 1.1 Η δύναμη ως διάνυσμα. 1.1.1 Ορίζουν τη δύναμη από τα αποτελέσματά της. 1.1.1.1 Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει:

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΠΙΕΣΗ 4.1 Πίεση Είναι γνωστό ότι οι χιονοδρόμοι φορούν ειδικά φαρδιά χιονοπέδιλα ώστε να μπορούν να βαδίζουν στο χιόνι χωρίς να βουλιάζουν. Θα έχετε επίσης παρατηρήσει ότι τα μεγάλα και βαριά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου Α.Ε.Ν ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Εξαµήνου ρ. Γ. Ι. Αυγουστής Φυσικός Τακτ. Καθηγητής Α.Ε.Ν Ασπροπύργου ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Φυσικός, τακτ. Καθηγητής, Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου Αγαπητέ μαθητή, Εισαγωγή και Περιεχόμενα Στα χέρια σου κρατάς τις σημειώσεις για το μάθημα της Φυσικής. Αυτές οι σημειώσεις θα σε βοηθήσουν να έχεις συνοπτικά μια γενική ιδέα της φυσικής Α Λυκείου (ή PCB).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος 1 Ένα στερεό εκτελεί μεταφορική κίνηση όταν: α) η τροχιά κάθε σημείου είναι ευθεία γραμμή β) όλα τα σημεία του έχουν ταχύτητα που μεταβάλλεται με το χρόνο γ) μόνο το κέντρο μάζας του διαγράφει ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

1. Πριν φτάσει το χωριό 2. Ακριβώς πάνω από το χωριό 3. Μετά το χωριό.

1. Πριν φτάσει το χωριό 2. Ακριβώς πάνω από το χωριό 3. Μετά το χωριό. Ερωτήσεις θεωρίας 1. Ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο προσπαθεί να ρίξει τρόφιμα σ ένα αποκλεισμένο από τα χιόνια μικρό χωριό. Για να το πετύχει πετάει παράλληλα προς το έδαφος σε αρκετά μεγάλο ύψος και με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δυνάµεων

Παραδείγµατα δυνάµεων ΥΝΑΜΕΙΣ Παραδείγµατα Ορισµός της δύναµης Χαρακτηριστικά της δύναµης Μάζα - Βάρος Μέτρηση δύναµης ράση - αντίδραση Μέτρηση δύναµης Σύνθεση - ανάλυση δυνάµεων Ισορροπία δυνάµεων 1 Ανύψωση βαρών Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα