Τ. Θ. 2208, Ηράκλειο 71003, Κρήτη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ. Θ. 2208, Ηράκλειο 71003, Κρήτη."

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ. Θ. 2208, Ηράκλειο 71003, Κρήτη. Εργαστήριο Προγραμματισμού Υγείας Διευθυντής: Τάσος Φιλαλήθης, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλέφωνο: Γραμματεία Τηλέφωνο: / 4618 Fax: Από: Τάσο Φιλαλήθη, Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής, Εθνικό Εκπρόσωπο στο 2 ο Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας της Ε.Ε. Προς: Υπουργό Υγείας, κ. Α. Λοβέρδο Ηράκλειο, 12 Δεκ Κοιν: Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας, κ. Α. Δημόπουλο, Γ.Γ. Υπουργείου Υγείας, κ. Ν. Πολύζο, Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας, κα. Α. Πανταζοπούλου, Γ.Δ. Διεθνών Σχέσεων, κα. Φ. Ραΐδου, Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, κ. Π. Καλογεράκη, Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, κα. Κ. Πέρες, Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε., κ. Δ. Φλωρίνη, Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε., κ. Α. Λαναρά, Πρόεδρο ΚΕ.Ε.Λ-ΠΝΟ, κα. Τζ. Κρεμαστινού, Αναπλ. Καθηγητή, κ. Χρ. Χατζηχριστοδούλου, Πανεπ. Θεσσαλίας. Θέμα: Έκθεση για τη Προπαρασκευαστική Συνάντηση για τις Κοινές Δράσεις (workshop on Joint Actions) που έγινε στο Λουξεμβούργο, 5-6 Δεκ Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Συμμετείχα στην Προπαρασκευαστική Συνάντηση για τις Κοινές Δράσεις 2012 του Προγράμματος «Δημόσια Υγεία » που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 5-6 Δεκ Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Αναπλ. Καθηγητής, κ. Χρ. Χατζηχριστοδούλου, με την ιδιότητα του leader μιας εκ των Κοινών Δράσεων που προγραμματίζονται (βλ. πιο κάτω). Κατά τη συνάντηση αυτή, παρουσιάστηκαν οι 5 Κοινές Δράσεις (Joint Actions) που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, ξεκινώντας από το Οι 5 Κοινές Δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημόσιας Υγείας της Ε.Ε. για το έτος Στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση της ασφάλειας της υγείας των πολιτών, η προαγωγή της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των ανισοτήτων σε θέματα υγείας και η παραγωγή και η διάδοση πληροφοριών και γνώσεων για θέματα υγείας. Όλες οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν κατά το 2012 προκηρύχθηκαν 2 μέρες μετά τη συνάντηση, οπότε η συνάντηση δεν περιορίστηκε μόνο στις Κοινές Δράσεις, αλλά έγινε εκτενής αναφορά και στις άλλες ενέργειες. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 9 Μαρτίου Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι Ελληνικοί οργανισμοί που ενδιαφέρονται να

2 συμμετάσχουν σε αυτές, θα πρέπει να έρθουν άμεσα σε επαφή με τους project leaders των δράσεων και να ολοκληρώσουν τη σχετική προετοιμασία πολύ πιο νωρίς από τις 9 Μαρτίου Η προκήρυξη βρίσκεται στην ιστοσελίδα του EAHC (Executive Agency for Health and Consumers): Η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής (Commission) της 1ης Δεκεμβρίου 2011 με το πλήρες πρόγραμμα εργασίας 2012 βρίσκεται στα Ελληνικά στην ιστοσελίδα και στα Αγγλικά στην ιστοσελίδα Η ημερήσια διάταξη και οι διαφάνειες των παρουσιάσεων και εισηγήσεων της συνάντησης (5-6 Δεκ. 2011) βρίσκονται στις ιστοσελίδες Σχετικά με τις ενέργειες που έχουν προκηρυχθεί Οι ενέργειες που έχουν προκηρυχθεί διακρίνονται σε 5 κατηγορίες: 2.1. Επιδοτήσεις σχεδίων - Project grants 2.2. Επιδοτήσεις λειτουργίας - Operating grants 2.3. Επιδοτήσεις για κοινές δράσεις - Grants for joint actions 2.4. Επιδοτήσεις για διασκέψεις - Conference grants 2.5. Συμφωνίες άμεσης επιδότησης με διεθνείς οργανισμούς - Direct grant agreements with international organisations Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του Προγράμματος 2012 και τα αντικείμενα της κάθε κατηγορίας εμφανίζονται στις σχετικές ιστοσελίδες που ήδη αναφέρθηκαν. Σχετικά με τις Κοινές Δράσεις (Joint Actions) Οι κοινές δράσεις διαφέρουν από τις άλλες ενέργειες, καθότι αναφέρονται σε δράσεις που έχουν προ-επιλεγεί από τα Κράτη Μέλη για να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών, με στόχο την ενίσχυση των πολιτικών (policies) σε αυτά τα πεδία. Οι πέντε δράσεις είναι οι παρακάτω (η αρίθμηση είναι από την Εκτελεστική Απόφαση, για ευκολία εντοπισμού): Ο αντίκτυπος που έχουν στις θαλάσσιες μεταφορές οι απειλές υγείας λόγω βιολογικών, χημικών και ραδιενεργών παραγόντων - The impact on maritime transport of health threats due to biological, chemical and radiological agents, including communicable diseases - Ενδεικτικό ποσό Πληροφορίες Paolo Guglielmetti στην DG SANCO ή Αν. Καθ. κ. Χρ. Χατζηχριστοδούλου, Παν Θεσσαλίας Βελτίωση της πρόληψης του HIV στην Ευρώπη - Improvement of HIV prevention in Europe Ενδεικτικό ποσό Πληροφορίες στην DG SANCO ή ή 2

3 Διευκόλυνση της συνεργασίας για τη δωρεά οργάνων μεταξύ των εθνικών αρχών της Ε.Ε. - Facilitating collaboration on organ donation between national authorities in the EU - Ενδεικτικό ποσό Πληροφορίες Stefaan Vander Spiegel στην DG SANCO Πρόβλεψη των αναγκών σε προσωπικό στον τομέα της υγείας για αποτελεσματικό σχεδιασμό εντός της Ε.Ε. - Forecasting health workforce needs for effective planning in the EU - Ενδεικτικό ποσό Πληροφορίες Balazs LENGYEL στην DG SANCO ή Ψυχική υγεία και ευεξία. - Mental health and well-being - Ενδεικτικό ποσό Πληροφορίες στην DG SANCO Ο Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας, κ. Α. Δημόπουλος έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή και την EAHC ότι η Ελλάδα προτίθεται να συμμετάσχει σε όλες τις Κοινές Δράσεις. Για τη δράση για την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών, έχει οριστεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως ο αρμόδιος οργανισμός, με υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή, κ. Χρ. Χατζηχριστοδούλου. Η πρόταση αυτή είναι σε συνεννόηση με την EAHC, καθότι ο κ. Χρ. Χατζηχριστοδούλου είναι ο lead partner της Κοινής Δράσης η οποία αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων δράσεων (στο επίπεδο των projects) που χρηματοδοτήθηκαν στα προηγούμενα έτη από την Ε.Ε. Η ανάληψη του συντονισμού της Κοινής Δράσης από τον κ. Χρ. Χατζηχριστοδούλου είναι μια σημαντική διάκριση για την Ελλάδα. Ο ορισμός (designation) των Ελληνικών οργανισμών που θα συμμετέχουν στις τέσσερις υπόλοιπες Κοινές Δράσεις Για τις υπόλοιπες δράσεις δεν έχει οριστεί ο οργανισμός που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας είναι αποκλειστικά αρμόδιο να ορίσει (designate): ποιος οργανισμός θα συμμετέχει ποιος είναι ο υπεύθυνος που θα εκπροσωπεί τον οργανισμό σε ποιο/ ποια επί μέρους πακέτο/α εργασίας θα συμμετέχει και αν θα συμμετέχει ως associated partner ή ως collaborating partner. Η διαφορά του τρόπου συμμετοχής είναι ότι ο associated partner συμμετέχει ως επιδοτούμενος οργανισμός (και καλύπτει το 50% των δαπανών από ίδιους πόρους, αλλά οι ίδιοι πόροι είναι από μισθούς του προσωπικού), ενώ ο collaborating partner δεν επιδοτείται. Σημειωτέον ότι οι οργανισμοί που θα είναι associated partner θα πρέπει να έχουν διαχειριστική αυτοτέλεια, δηλαδή να είναι ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ με δικό τους προϋπολογισμό ή με ειδικό λογαριασμό, για να διαθέτουν την στοιχειωδώς απαραίτητη δυνατότητα να διαχειριστούν, ως διακριτό προϋπολογισμό, την εξωτερική χρηματοδότηση, χωρίς να «εξαφανίζεται» μέσα στον γενικό προϋπολογισμό του Οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι associated partner μια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Μπορεί όμως να είναι collaborating partner, εφόσον κάποιος άλλος οργανισμός είναι associated partner. 3

4 Για τις τέσσερις Κοινές Δράσεις όπου δεν έχουν ακόμη δηλωθεί οι Ελληνικοί οργανισμοί που θα συμμετέχουν, υπάρχει μια προκαταρκτική συζήτηση, με τις παρακάτω προτάσεις: Βελτίωση της πρόληψης του HIV στην Ευρώπη: Το ΚΕΕΛ-ΠΝΟ Διευκόλυνση της συνεργασίας για τη δωρεά οργάνων μεταξύ των εθνικών αρχών της Ε.Ε.: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων Πρόβλεψη των αναγκών σε προσωπικό στον τομέα της υγείας για αποτελεσματικό σχεδιασμό εντός της Ε.Ε.: Οργανισμός που θα μπορεί να συνεργαστεί με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) Ψυχική υγεία και ευεξία: Οργανισμός που θα μπορεί να συνεργαστεί με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Σχετικά με τις Επιδοτήσεις Σχεδίων (Project grants) Τα project grants έχουν επίσης προ-επιλεγεί, με βάση αρχικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί, έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή του 2 ου Προγράμματος της Δημόσιας Υγείας της Ε.Ε. και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή (Commission). Σε αυτές τις ενέργειες, οι ενδιαφερόμενοι Ελληνικοί οργανισμοί μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τους project leaders για να ενταχθούν στην ενέργεια. Οι project leaders είναι αυτοί που αρχικά υπέβαλαν την πρόταση, και σχετικές πληροφορίες δίνονται από την EAHC ή από την DG SANCO. Τα project grants είναι τα παρακάτω (η αρίθμηση είναι από την Εκτελεστική Απόφαση, για ευκολία εντοπισμού): Response coordination in the face of chemical events, The impact on air transport of health threats due to biological, chemical and radiological agents, Support to the European Innovation Partnership on active and healthy ageing, Local community including school based initiatives to prevent overweight and obesity among children and adolescents, Good practice and working methods to support healthy choices and enhance life skills to prevent alcohol-related harm integrated into regular youth activities or through peer support, Benchmark comprehensive cancer care that provides interdisciplinary treatment for patients, and yield examples of best practice in comprehensive cancer care, Preventing chronic diseases, Support for European rare diseases information networks. Η συμμετοχή Ελλήνων εμπειρογνωμόνων στις επιτροπές αξιολόγησης της EAHC (ή/και της DG SANCO) Ένα ακόμη πεδίο όπου μπορούν να συμμετέχουν Έλληνες εμπειρογνώμονες και ειδικοί είναι ως μέλη των επιτροπών αξιολόγησης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα (Health: Call for expressions of interest for experts) 4

5 Συμπερασματικά: Θεωρώ απαραίτητη τη συμμετοχή της Ελλάδας στις παραπάνω κοινές δράσεις, προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία των αντίστοιχων οργανισμών στα άλλα Κράτη Μέλη, να αυξηθεί η επάρκεια των Ελληνικών οργανισμών στη διαμόρφωση πολιτικών στα πεδία τους και, σε τελική ανάλυση, να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών υγείας και η υγεία στη χώρα. Όμως, ο χρόνος που διατίθεται για τις συνεννοήσεις είναι ήδη πολύ περιορισμένος, αφού έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές συνεννοήσεις και συναντήσεις των άλλων εταίρων μας στην Ε.Ε., έχουν σχεδιαστεί τα πακέτα εργασίας, κλπ. Ο ορισμός των οργανισμών της Ελλάδας επείγει, προκειμένου να εμπλακούν όσο το δυνατόν πιο νωρίς στις αντίστοιχες προετοιμασίες και να συμβάλουν στην διαμόρφωση των δραστηριοτήτων προς πεδία και αντικείμενα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα. Επίσης, επείγει να γίνει γνωστό σε άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα που μπορούν να συμμετάσχουν από μόνοι τους στις άλλες επιδοτούμενες ενέργειες (project grants), ότι θα πρέπει να έρθουν άμεσα σε επαφή με τον Οργανισμό που είναι ο lead partner σε κάθε ενέργεια. Προτείνω να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση, υπό την προεδρεία του Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας κ. Α. Δημόπουλο, με τη συμμετοχή των φορέων που θα μπορούν να συμμετέχουν στις Κοινές Δράσεις, αλλά και στις άλλες ενέργειες, με σκοπό την ενημέρωση τους, την επιτάχυνση της προετοιμασίας τους και το συντονισμό της παρουσίας της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας της Ε.Ε.. Η συνάντηση μπορεί να οργανωθεί από το ΚΕΕΛ-ΠΝΟ, που είναι το focal point (επίκεντρο;) για τη διάχυση της πληροφορίας και την ενημέρωση των φορέων. Από τη δική μου πλευρά, το θεωρώ υποχρέωση μου να συμμετέχω σε αυτήν την συνάντηση, αλλά με την παράκληση να καλυφθεί το εισιτήριο της μετάβασης μου από το Ηράκλειο στην Αθήνα. Είμαι στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση. Με εκτίμηση, Ο Εθνικός Εκπρόσωπος στο 2 ο Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας της Ε.Ε. Καθηγητής Τάσος Φιλαλήθης. 5

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32981

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32981 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αντί προλόγου (του απερχόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 44 enterprise europe Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST: Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα πανευρωπαϊκής ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TOY XM EOX 2009-2014. Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015. α/α Ερωτήσεις Απαντήσεις

TOY XM EOX 2009-2014. Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015. α/α Ερωτήσεις Απαντήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ GR.02.01, GR.02.02, GR.02.03 TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ TOY XM EOX 2009-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜ ΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας περιεχομένων Εταιρική Ταυτότητα... 2 Βασικά στοιχεία της ΑΤ MANAGEMENT... 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες.... 3 Συνεργασίες.... 8 Στελέχη και Συνεργάτες..... 8 Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 2011 2012

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 2011 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 2011 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 2 Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)... 5 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ... 6 2.1. ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143. Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143. Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αποστέλλεται μόνο Ηλεκτρονικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143 Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 ΠΡΟΣ: Δήμους και Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας Η ανάπτυξη της Αξιολόγησης της Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας

Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας Κείμενο Εργασίας No 28/2012 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας Πολιτικά και Τεχνολογικά Ζητήματα Δρ. Νίκος Καραμπέκιος Μάιος 2012 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές, δομές, χρηματοδότηση και ακαδημαϊκό προσωπικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔΙ ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝ ΣΣΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚ ΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ

Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ε+Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 9. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 25 / 02 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 1008 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Α. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα : 24613-50909

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems»

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015 Προς: Όλα τα Μέλη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα