PORGROW NE S T INSI GH T

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PORGROW NE S T INSI GH T"

Transcript

1 PORGROW NE S T INSI GH T Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & Ιατροφής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο Κρήτης Ελλάδα

2 PorGrow Ένα NEST insight Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ιερεύνηση Στρατηγικών για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Επιδηµίας της Παχυσαρκίας.... Ελληνική Εθνική Έκθεση Σύνταξη: Caroline CODRINGTON Κατερίνα ΣΑΡΡΗ Αντώνης ΚΑΦΑΤΟΣ Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & Διατροφής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης ΤΚ: 2208 Ελλάδα

3 Περίληψη Η αύξηση του επιπολασµού της παχυσαρκίας σε παγκόσµιο επίπεδο θεωρείται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ) ως ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα δηµόσιας υγείας του 21 ου αιώνα (WHO 2005). Το υπερβολικό βάρος σε συνδυασµό µε την παχυσαρκία αφορούν στο 25-75% του ενήλικου πληθυσµού της ευρωπαϊκής περιοχής του ΠΟΥ. Συγκεντρωτικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η τάση για υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία στον παιδικό πληθυσµό ακολουθεί παρόµοια πορεία µε αυτή της παγκόσµιας επιδηµίας παχυσαρκίας των ενηλίκων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η κατάσταση της Ελλάδας διαφαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Ένας στους πέντε Έλληνες και µία στις έξι Ελληνίδες είναι παχύσαρκοι, καθώς επίσης περίπου οι µισοί άνδρες και το ένα τρίτο των γυναικών στην Ελλάδα είναι υπέρβαροι. Αναφορικά µε τα παιδιά, τα στοιχεία δείχνουν µια σταδιακή αύξηση των επιπέδων παχυσαρκίας ξεκινώντας από τη βρεφική ηλικία. Παράλληλα µε την αύξηση του επιπολασµού της παχυσαρκίας, αυξάνεται και η ανησυχία για τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα σε παχυσαρκία, νοσηρότητα και πρόωρη θνησιµότητα. Οι εκτιµήσεις των επιβαρύνσεων (burden of disease) εξαιτίας της παχυσαρκίας καθώς και οι άµεσες και έµµεσες οικονοµικές επιβαρύνσεις εστιάζουν στην παχυσαρκία ως ένα πρόβληµα δηµόσιας υγείας που απαιτεί την προσοχή όχι µόνο εξατοµικευµένων ατόµων, αλλά κυρίως των υπευθύνων για την υγεία και για το σχεδιασµό στρατηγικών. Είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν αξιόπιστοι υπολογισµοί της τρέχουσας και µελλοντικής οικονοµικής επιβάρυνσης της παχυσαρκίας στην υγεία έτσι ώστε να µπορέσουν να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα στη χώρα µας. Μέχρι σήµερα, η αυξηµένη µακροβιότητα και τα χαµηλά ποσοστά µη-µεταδοτικών ασθενειών συνυπήρχαν, κατά κάποιο παράδοξο τρόπο, µε τον αυξανόµενο επιπολασµό παχυσαρκίας. Όµως, πρόσφατα στοιχεία για τη νοσηρότητα και θνησιµότητα κυρίως από καρδιαγγειακές νόσους και διαβήτη τύπου 2 έδειξαν ότι αυτό δεν ισχύει πια. Τα αυξηµένα ποσοστά νοσηρότητας που σχετίζονται µε την παχυσαρκία και άλλες ασθένειες αυξάνουν τις δαπάνες για τη δηµόσια υγεία. Η καθιστική ζωή και η τάση να καταναλώνονται πλούσιες ενεργειακά τροφές έχουν σαν αποτέλεσµα την επιδηµία παχυσαρκίας στην Ελλάδα όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Η εξήγηση για αυτή τη κατάσταση βρίσκεται στη σύνθετη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών που έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στη συµπεριφορά και συνήθειες των

4 ανθρώπων. Για να µπορέσουν να ανατραπούν αυτές οι µεταβολές χρειάζεται να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στην εφαρµογή στρατηγικών δηµόσιας υγείας. Η παραδοσιακή προσέγγιση για την πρόληψη και αντιµετώπιση της παχυσαρκίας εστίαζε στην αλλαγή της συµπεριφοράς των ατόµων, κάτι που προφανώς δεν ήταν επαρκές όπως τουλάχιστον φαίνεται από τη συνεχώς αυξανόµενη τάση παχυσαρκίας. Τώρα πια είναι κοινώς αποδεκτό ότι για οποιαδήποτε µεταβολή στην τάση παχυσαρκίας θα πρέπει να υπάρχει µια ισορροπηµένη και ταυτόχρονη εφαρµογή εκπαιδευτικών και περιβαλλοντολογικών παρεµβάσεων που θα στοχεύουν όχι µόνο σε εξατοµικευµένες περιπτώσεις αλλά και στο κοινωνικό σύνολο (WHO, 2003). Οι εθνικές κυβερνήσεις, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και οι διάφοροι διεθνείς οργανισµοί καλούνται να ανταποκριθούν και να αντιµετωπίσουν τον απειλητικά αυξανόµενο επιπολασµό παχυσαρκίας λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα. Η αντιµετώπιση της παχυσαρκίας είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε το πρόγραµµα ράση για τη ηµόσια Υγεία Ο καθορισµός και η υιοθέτηση αποτελεσµατικών στρατηγικών για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας είναι βασική προϋπόθεση για συλλογική δράση. Μια σειρά από αποτελεσµατικές στρατηγικές και παρεµβάσεις θα µπορέσουν να επηρεάσουν την παραγωγή και κατανάλωση ορισµένων τροφίµων καθώς και τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των πολιτών. Είναι προφανές ότι η εφαρµογή ενός κοινού συνδυασµού στρατηγικών δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των δύο φύλων, διαφορετικών ηλικιακών και κοινωνικών οµάδων και όλων των χωρών. Σκοπός του PorGrow (Policy Options for The Growing Challenge of Obesity) ήταν, κατά πρώτον, να διερευνήσει τη διαφορετικότητα και τις οµοιότητες των απόψεων διαφόρων φορέων κάθε χώρας σε σχέση µε ένα σύνολο στρατηγικών που έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας, και κατά δεύτερον να συγκρίνει τα αποτελέσµατα των 9 χωρών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα αυτό (Ελλάδα, Κύπρος, Μ.Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε µια καινούρια µέθοδος συνέντευξης, γνωστή ως Multi Criteria Mapping (MCM), για να συγκεντρώσει και να συγκρίνει τις απόψεις των διαφορετικών φορέων στις εννέα συµµετέχουσες χώρες σε σχέση µε µια ευρεία κλίµακα από πιθανές µορφές παρέµβασης (στρατηγικές). Η παρούσα έκθεση περιγράφει τα συµπεράσµατα που αφορούν στην Ελλάδα, ενώ θα ακολουθήσει και η διακρατική έκθεση που θα αναφέρεται στο σύνολο των εννέα χωρών.

5 Κατά το πρόγραµµα PorGrow ακολουθήθηκε µια συστηµατική διαδικασία για τον καθορισµό κατάλληλων στρατηγικών που µπορεί να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στην αντιµετώπιση της παχυσαρκίας στην Ελλάδα. Με τη χρήση της µεθόδου MCM συγκεντρώθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα από 20 εκπροσώπους διαφόρων οργανισµών και φορέων. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, ζητήθηκε από τους φορείς να αξιολογήσουν ένα σύνολο στρατηγικών µέσω κριτηρίων που όρισαν οι ίδιοι. Επίσης, βαθµολόγησαν τη βαρύτητα που δίνουν σε κάθε κριτήριο καθώς επίσης ιεράρχησαν κάθε στρατηγική σε σχέση µε τις υπόλοιπες. Στη συνέχεια η ερευνητική οµάδα ανέλυσε τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και προσπάθησε στην παρούσα έκθεση να τα παρουσιάσει λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη συχνότητα παχυσαρκίας στην Ελλάδα, τις µεταβολές των διατροφικών προτύπων και της φυσικής δραστηριότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα µας, καθώς επίσης το επίπεδο των διαβουλεύσεων και τη λήψη θεσµικών µέτρων στην Ελλάδα για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης µε τη χρήση της µεθόδου MCM, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες φορείς να αξιολογήσουν την απόδοση επτά βασικών και 13 προαιρετικών στρατηγικών, από τις οποίες µπορούσαν να επιλέξουν ποιες επιθυµούν να αξιολογήσουν, ενώ ταυτόχρονα µπορούσαν να προσθέσουν τις δικές τους επιπρόσθετες στρατηγικές. Για την αξιολόγηση αυτών των στρατηγικών οι συµµετέχοντες όρισαν κριτήρια, δηλαδή παράγοντες που θα λάβουν υπόψη τους κατά την εκτίµηση των στρατηγικών. Οι συµµετέχοντες βαθµολόγησαν την επίδοση κάθε µιας από τις στρατηγικές για κάθε ένα κριτήριο ξεχωριστά χρησιµοποιώντας αριθµητική κλίµακα της προτίµησής τους. Όσο µεγαλύτερη ήταν η βαθµολογία τόσο καλύτερη ήταν και επίδοση της στρατηγικής. Οι συµµετέχοντες έπρεπε να βαθµολογήσουν κάθε στρατηγική ανά κριτήριο δίνοντας µια απαισιόδοξη (ελάχιστη) και µια αισιόδοξη (µέγιστη) βαθµολογία και να επεξηγήσουν την κάθε βαθµολογία που δίνουν. Στο τελικό στάδιο της συνέντευξης οι συµµετέχοντες βαθµολόγησαν και τα κριτήρια αναλόγως µε τη σπουδαιότητα που θεώρησαν ότι θα πρέπει να έχουν. Η µέθοδος MCM δεν αποτελεί ένα συνταγολόγιο αποτελεσµατικών στρατηγικών, αλλά παρέχει πληροφορίες για ένα σύνολο στρατηγικών που θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως µια λογική προσέγγιση στο ζήτηµα της παχυσαρκίας. Αυτό που είναι εµφανές στην ελληνική µελέτη είναι ένα κενό µεταξύ της ανάγκης για δράση και της ικανοποίησης αυτής της ανάγκης. Οι περισσότεροι φορείς στην Ελλάδα που συµµετείχαν στο PorGrow συµφώνησαν στο ότι για να

6 καλυφθεί αυτό το κενό επιβάλλεται να υλοποιηθεί ένα σύνολο στρατηγικών και πως καµία στρατηγική από µόνη της δεν επαρκεί. Οι στρατηγικές που αναφέρονταν στη (α) βελτιωµένη εκπαίδευση πολιτών και µαθητών σχετικά µε τη διατροφή, την υγεία και τη δραστηριότητα και (β) στην αύξηση των ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα κυρίως για τους νέους µέσω της διαµόρφωσης του περιβάλλοντος έλαβαν πολύ θετικά σχόλια και υψηλή βαθµολογία. Η δηµιουργία µιας κυβερνητικής οµάδας που θα συντονίζει όλες τις προσπάθειες γύρω από το ζήτηµα της παχυσαρκίας, αν και δεν ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής, αξιολογήθηκε θετικά από µερικούς συµµετέχοντες. Οι εκπαιδευτικές στρατηγικές θεωρήθηκαν το εφαλτήριο για όλες τις άλλες στρατηγικές, ενώ συγκεκριµένα η εκπαιδευτική παρέµβαση µέσα στα πλαίσια του σχολικού προγράµµατος υπήρξε από τις πιο δηµοφιλείς. Από την οµάδα στρατηγικών Πρωτοβουλίες µε στόχο την πληροφόρηση, η στρατηγική υποχρεωτική τοποθέτηση ετικετών σε όλα τα επεξεργασµένα τρόφιµα και Έλεγχος στην διαφήµιση και προώθηση τροφίµων και ποτών βαθµολογήθηκαν πολύ χαµηλά από τους εκπροσώπους της βιοµηχανίας τροφίµων και των διαφηµιστικών εταιρειών, ενώ πήραν υψηλότερη βαθµολογία από άλλους συµµετέχοντες. Οι στρατηγικές που είχαν σχέση µε την ενίσχυση και προώθηση της φυσικής δραστηριότητας µέσω των δήµων και κοινοτήτων έγιναν αποδεκτές από πολλούς και βαθµολογήθηκαν σχετικά υψηλά. Οι αλλαγές στον σχεδιασµό των πόλεων και των ΜΜΜ θεωρήθηκαν από πολλούς ως πολύ σηµαντικές, αν και µακροχρόνιες, ενώ βαθµολογήθηκαν χαµηλά κυρίως λόγω της χαµηλής δυνατότητας για πραγµατοποίηση και του υψηλού κόστους. Πιθανώς λόγω του σχετικά περιορισµένου επιπέδου διαβουλεύσεων στην Ελλάδα γύρω από το ζήτηµα της παχυσαρκίας, οι στρατηγικές που πήραν υψηλή βαθµολογία ήταν όσες αναφέρονταν στην αλλαγή της συµπεριφοράς και του επιπέδου γνώσης των ατόµων, παρά αυτές που στόχευαν στην αλλαγή του περιβάλλοντος µε στόχο την πρόληψη της παχυσαρκίας. Oι στρατηγικές αυτές είναι γνωστές στον κόσµο, έχουν χαµηλό κόστος και έχουν επιπρόσθετα οφέλη σε κοινωνικά και άλλα ζητήµατα υγείας ανεξαρτήτως από την επίδραση που έχουν στην παχυσαρκία. Αντιθέτως, Η µεταβολή της ΚΓΠ, όταν σχολιάστηκε, κρίθηκε ως ένας θεσµικός περιορισµός που δεν θα είχε άµεση σχέση µε την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. Ο έλεγχος στη σύσταση τροφίµων, ήταν η πιο δηµοφιλής στρατηγική από την οµάδα στρατηγικών µε στόχο τη µετατροπή της παροχής και ζήτησης τροφίµων. Αυτή η στρατηγική

7 σχολιάστηκε περισσότερο από την πλευρά της ασφάλειας τροφίµων και όχι τόσο για τη σχέση που µπορεί να έχουν τα συστατικά τροφίµων µε την προαγωγή της υγείας ή της παχυσαρκίας. Παροµοίως, διάφορες τακτικές για τη ρύθµιση της παχυσαρκίας (όπως αυξηµένη χρήση συνθετικών λιπών και γλυκαντικών ουσιών, χρήση φαρµάκων για τον έλεγχο βάρους) έλαβαν πολύ λίγη προσοχή και δεν θεωρήθηκαν σχετικές µε το θέµα. Ο έλεγχος τροφίµων µέσω της ελεγχόµενης παροχής τροφίµων σε δηµόσια ιδρύµατα αντιµετωπίστηκε µε ανάµικτες αντιδράσεις κυρίως λόγω της κοινωνικής αποδοχής που θα έχει και της αποτελεσµατικότητάς της. Τα διάφορα οικονοµικά µέτρα (φορολόγηση τροφίµων που προάγουν την παχυσαρκία, επιδοτήσεις υγιεινών τροφίµων) σχεδιασµένα για να µεταβάλουν τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών βαθµολογήθηκαν χαµηλά από τη πλειοψηφία των συµµετεχόντων λόγω της µειωµένης κοινωνικής αποδοχής τους και της µεγάλης αναποτελεσµατικότητάς τους. Οι στρατηγικές που βασίζονταν στην τιµή των προϊόντων εκτιµήθηκαν ότι θα έχουν µικρή επίδραση στις διατροφικές συνήθειες καθώς και στον τρόπο διαβίωσης των ανθρώπων. Συµπερασµατικά, µέχρι σήµερα στην Ελλάδα υπάρχει αδράνεια σχετικά µε τη λήψη θεσµικών µέτρων για την αντιµετώπισή της παχυσαρκίας ως ζήτηµα ή πρόβληµα δηµόσιας υγείας, ενώ η συζήτηση γύρω από αυτήν µόλις τώρα ξεκινάει χωρίς όµως να υπάρχει µια συστηµατική προσέγγιση. Είναι βέβαια αισιόδοξο ότι η Ελλάδα ανταποκρίνεται στη κλήση της Ευρώπης για τη λήψη τέτοιων θεσµικών µέτρων. Οι απόψεις των ειδικών και των διαφόρων φορέων, όπως αυτές συγκεντρώθηκαν στη παρούσα µελέτη, µπορούν να δώσουν σηµαντικές πληροφορίες για το ποιες στρατηγικές θα ήταν καλύτερο να εφαρµοστούν στη χώρα µας. Αυτό ακριβώς παρέχει η νέα µέθοδος MCM που µπορεί να συγκεντρώσει και να συγκρίνει αυτές τις εκτιµήσεις. Οι αναλύσεις του PorGrow τονίζουν την αναγκαιότητα της εφαρµογής ενός συνόλου στρατηγικών για να µπορέσει να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της παχυσαρκίας στην Ελλάδα καθώς επίσης αναδεικνύουν τον εξέχοντα ρόλο που θα παίξει η πολιτική βούληση σε κάτι τέτοιο.

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υγείας. Αγωγή. Ερευνητικά Αποτελέσματα παιδιών και εφήβων της Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υγείας. Αγωγή. Ερευνητικά Αποτελέσματα παιδιών και εφήβων της Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αγωγή Υγείας Ερευνητικά Αποτελέσματα παιδιών και εφήβων της Κύπρου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγή Υγείας Ερευνητικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 3 1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της γης έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το ποσοστό των ατόμων τρίτης ηλικίας αυξάνει συνεχώς και αυτό αποτελεί φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» Σπουδάστρια: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ι. ΚΑΝΤΖΟΥΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ι. ΚΑΝΤΖΟΥΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Τίτλος Εργασίας: Διαστάσεις συνεργασίας εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΩΝ ΣΝΑΚ

Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΩΝ ΣΝΑΚ Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΩΝ ΣΝΑΚ Μαίρη Α. Ματζοράκη Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MBA ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI Ελίζαβεθ Μεσθεναίου & Κορίνα Αντωνιάδου, Ερευνητική Οµάδα ΣEΞTANT, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας, Αθήνα 1. Στόχοι του Προγράµµατος MERI... 1 2. Η ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας. Childhood Obesity: Impact and results

Θέμα πτυχιακής εργασίας. Childhood Obesity: Impact and results ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) Θέμα πτυχιακής εργασίας «Παιδική παχυσαρκία: Συνέπειες και αποτελέσματα» Childhood Obesity: Impact and results Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Πάτρα 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Διδάσκων : Καραγιάννη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η διατροφική κρίση Με την αποµάκρυνση από την παραδοσιακή γεωργία, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίµων απόκτησαν µεγάλη σηµασία για τον σύγχρονο άνθρωπο Με την εντατικοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του Ε.ΚΕ.ΔΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΗΤΗ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2012 Ε.ΚΕ.ΔΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας

Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας Χαριστού Ευαγγελία Επιβλέπων: Bούζας Φώτης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

FOOD-MAC. Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com

FOOD-MAC. Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com FOOD-MAC Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com 1 FOOD-MAC Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) 1. Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή...5

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς Για την πρόληψη της κακο- Ποίησης και παραμέλησης Των ηλικιωμένων. - Ιστορικό, Βέλτιστες Πρακτικές και Προτάσεις -

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς Για την πρόληψη της κακο- Ποίησης και παραμέλησης Των ηλικιωμένων. - Ιστορικό, Βέλτιστες Πρακτικές και Προτάσεις - Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς Για την πρόληψη της κακο- Ποίησης και παραμέλησης Των ηλικιωμένων - Ιστορικό, Βέλτιστες Πρακτικές και Προτάσεις - Από τον Εκδότη Συντονισμός: Ολλανδία (ANBO) Σύνταξη: Marlou

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας

Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Μεθοδολογία και διαµόρφωση δείκτη µέτρησης της Συµµετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο για την Καταπολέµηση της Φτώχειας Χρίστος Παπαθεοδώρου - Περικλής Πολυζωίδης Αθήνα 2008 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα