Η επίδραση της οικονομικής ύφεσης σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μεγέθη και η σημασία των «σημαντικών άλλων» για την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επίδραση της οικονομικής ύφεσης σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μεγέθη και η σημασία των «σημαντικών άλλων» για την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών"

Transcript

1 Η επίδραση της οικονομικής ύφεσης σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μεγέθη και η σημασία των «σημαντικών άλλων» για την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών Περίληψη Δρ. Θεοδόσης Συκάς, Οικονομολόγος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Η παρούσα έρευνα αρθρώνεται σε δύο επίπεδα: Πρώτον, χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια σειρά στατιστικών βάσεων, διερευνά ποσοτικά την επίδραση της πρόσφατης οικονομικής ύφεσης στη σχολική διαρροή και στο ποσοστό των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ελληνικό πληθυσμό. Δεύτερον, μέσα από βιβλιογραφικά ευρήματα επιχειρεί να αναδείξει τη σημαντικότητα της σχέσης των μαθητών με τους «σημαντικούς άλλους» για τη στάση που διαμορφώνουν απέναντι στη σχολική εκπαίδευση και ευρύτερα τη γνώση. Πιο συγκεκριμένα, η ύφεση έχει επιδράσει αρνητικά τόσο στη σχολική διαρροή όσο και στο ποσοστό των φοιτητών, επιδεινώνοντας έτσι τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανισότητες. Εντούτοις, η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων των μαθητών δεν εξαρτάται μόνο από την οικονομική τους κατάσταση την οποία, αναμφίβολα, αναμένεται να επηρεάσει η ύφεση. Προσδιορίζεται, κυρίως, από τον τρόπο που νοηματοδοτούν την ίδια τη σχολική μάθηση. Διαμεσολαβητές της νοηματοδότησης αυτής αποτελούν το κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών και κυρίως οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ως «σημαντικοί άλλοι» μεταγγίζουν στους μαθητές την αντίληψή τους για τη γνώση. Η εννοιολόγηση της παιδείας, εν τέλει, ως αυταξίας δε συνιστά μόνο το υπόβαθρο επί του οποίου οι μαθητές μπορούν να οικοδομήσουν στέρεα τις εκπαιδευτικές τους επιδιώξεις. Η παιδεία ως αυταξία αποτελεί εκείνο το συνθετικό στοιχείο αυτόνομων και ολοκληρωμένων ατομικοτήτων, οι οποίες με αίσθημα αυτοπροσφοράς μπορούν να συνδράμουν στην έξοδο της χώρας μας από την πολύμορφη κρίση από την οποία διέρχεται. 1. Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι διττός: πρώτον, να διερευνήσουμε την επίδραση της πρόσφατης οικονομικής ύφεσης στην 253

2 Ελλάδα, στη σχολική διαρροή 1, δηλ. στην εγκατάλειψη του σχολείου από τους εφήβους, και στο ποσοστό των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Επιλέξαμε τα δύο αυτά εκπαιδευτικά μεγέθη για τους εξής λόγους: πρώτον, η σχολική διαρροή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες, αφενός των εκπαιδευτικών και ακολούθως κοινωνικών ανισοτήτων που επικρατούν στους κόλπους μιας κοινωνίας και αφετέρου, επιτυχίας ή αποτυχίας του εκπαιδευτικού της συστήματος. Δεύτερον, το ποσοστό των φοιτητών προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, το μελλοντικό επιστημονικό δυναμικό της χώρας και κατ επέκταση την ποιότητα του εργατικού της δυναμικού, την πορεία της επιστημονικής έρευνας και τη σχέση της με τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας. Δεύτερον, να αναδείξουμε, σε περίοδο ύφεσης, την καθοριστική σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος των μαθητών και κυρίως των εκπαιδευτικών και της οικογένειάς τους στη διαμόρφωση της στάσης τους απέναντι στη σχολική μάθηση και τη γνώση γενικότερα. 2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Ύφεση, κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών και εκπαιδευτικές επιδόσεις. Πληθώρα ερευνών στις ΗΠΑ, στον ευρωπαϊκό χώρο και στη χώρα μας ομοφωνούν ότι οι μαθητές των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, οι οποίοι και αναμένεται να πληγούν περισσότερο από περιόδους οικονομικής ύφεσης, επιδεικνύουν χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προσδοκίες και μεγαλύτερη πιθανότητα σχολικής διαρροής (Sewell and Shah 1968; Schwarzweller and Lyson 1974; Μυλωνάς 1990; Πυργιωτάκης 1998; Buchman and Dalton 2002; South et al. 2003; Entwisle et al. 2004). Επίσης, δυσμενείς κοινωνικές συνθήκες της γεωγραφικής περιοχής στην οποία διαβιούν οι μαθητές, όπως το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, επηρεάζουν αρνητικά τη σχολική τους επίδοση, την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αυξάνουν την πιθανότητα σχολικής εγκατάλειψης (Dornbusch et al. 1991; Duncan 1994; Goux and Maurin 2007; Gouvias and Vitsilakis-Soroniatis 2005; McNeal 2010). Η πλειονότητα των ερευνών που εξετάζουν την επίπτωση της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης (μετά το 2007) στους νέους, εστιάζουν κυρίως στην ανεργία των νέων. Οι Bell and Blanchflower 1 Η σχολική διαρροή υπολογίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας ετών, ο οποίος έχει εισέλθει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά δεν την έχει ολοκληρώσει (Eurostat, Στατιστική Βάση). Η αγγλική ορολογία για την πληθυσμιακή αυτή ομάδα είναι Early school leavers. 254

3 (2011) δείχνουν ότι στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες η ύφεση έπληξε δυσανάλογα περισσότερο τους νέους (16-24 ετών) σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες πληθυσμού. Μάλιστα, καθώς βάθαινε η ύφεση, η ανεργία των νέων αυξανόταν με μεγαλύτερο ρυθμό εν συγκρίσει με το γενικό επίπεδο ανεργίας. Έτσι, το 2009, τα ποσοστά ανεργίας των νέων σε Γαλλία, Μ. Βρετανία, Σουηδία και ΗΠΑ άγγιξαν αντίστοιχα το 22,8%, 18,9%, 25% και 17,6%. Τα πρωτεία στην ανεργία των νέων κατέχουν οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, οι οποίες επιπλέον μαστίζονται από την κρίση χρέους: Ισπανία 37,4% και Ιταλία 25,4%. Ομοίως, η ανεργία στην Ελλάδα αυξάνει ανεξέλεγκτα, αφού ο μέσος όρος της για τους νέους, κατά τα έτη 2009 έως και 2012 περίπου διπλασιάστηκε. Συγκεκριμένα, 2009: 25,8%, 2010: 32,9%, 2011: 44,4%, 2012: 55,3% (Eurostat, Statistical Database). Επιπρόσθετα, και ενώ οι περισσότερες θεωρητικές προσεγγίσεις επισημαίνουν το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο ως ισχυρό αντιστάθμισμα απέναντι σε περιόδους ύφεσης και την υψηλή ανεργία που τις συνοδεύουν, κατά μέσο όρο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανεργία των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξανόταν με γρηγορότερους ρυθμούς από αυτήν των αποφοίτων των δύο κατώτερων βαθμίδων εκπαίδευσης (Bell and Blanchflower 2011). Οι συνέπειες της ανεργίας των νέων στην κοινωνικοοικονομική και ψυχολογική τους κατάσταση είναι βαρύτατες: μείωση εισοδήματος, επιδείνωση οικονομικών προοπτικών, εργασιακή και ψυχολογική ανασφάλεια, αύξηση αυτοκτονιών και εγκληματικότητας, αίσθηση ότι η πορεία της ζωής τους είναι αποτέλεσμα της τύχης και επομένως ότι οι ίδιοι δεν ορίζουν τη μοίρα τους (Giuliano and Spilimbergo 2009; Bell and Blanchflower 2011). Εντούτοις, συχνά, ως αμυντικό αντίβαρο στην αύξηση των ποσοστών ανεργίας, οι νέοι επιλέγουν να αναστείλουν αποφάσεις εγκατάλειψης του σχολείου ή να παρατείνουν τα έτη σπουδών τους (Micklewright et al. 1990; Bόo 2010; Pissarides 2010), φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε χώρες που στο παρελθόν διήλθαν από τις συμπληγάδες της οικονομικής ύφεσης, όπως η Αργεντινή (Bόo 2010). Οι πολύ περιορισμένες μέχρι σήμερα έρευνες για τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επισημαίνουν απλώς την περιστολή των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση (Damme and Karkkainen 2011). 3. Το περίγραμμα της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα Η οικονομική ύφεση στη χώρας μας θα εκδηλωθεί στα τέλη του 2008, δηλαδή 255

4 ένα περίπου χρόνο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση των ΗΠΑ, αντανακλώντας τόσο τη στενή αλληλεξάρτηση των εθνικών με το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, όσο και τις εγχώριες δομικές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας. Από τα τέλη του 2008 παρατηρείται επιδείνωση όλων των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα πτώση του πραγματικού ΑΕΠ, έκρηξη του ποσοστού ανεργίας και ραγδαία αύξηση του ελλείμματος και του χρέους ως ποσοστών του ΑΕΠ (Διαγράμματα 1,2,3,4). Διάγραμμα 1 Πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας (εκ. $) Διάγραμμα 2 Ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα Πηγή: UNCTAD, Statistic Database Διάγραμμα 3 Ελληνικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ Πηγή: Eurostat, Statistic Database Διάγραμμα 4 Ελληνικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ Πηγή: Eurostat, Statistic Database Πηγή: Eurostat, Statistic Database Την ίδια περίοδο το ποσοστό σχολικής διαρροής και το ποσοστό των φοιτητών στον ελληνικό πληθυσμό (που αποτελούν, όπως θα δούμε παρακάτω, τις εξαρτημένες μας μεταβλητές) παρουσιάζουν κάμψη (Διαγράμματα 5,6). 256

5 Διάγραμμα 5 Ποσοστό σχολικής διαρροής Διάγραμμα 6 Ποσοστό φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ελληνικό πληθυσμό Πηγή: Eurostat, Statistic Database Πηγή: Eurostat, Statistic Database. 4. Μεθοδολογία Θα προσδιορίσουμε την επίπτωση που έχει στη σχολική διαρροή και στο ποσοστό των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ελληνικό πληθυσμό, ο συνδυασμός πέντε οικονομικών μεγεθών για την περίοδο Τα μεγέθη αυτά είναι τα εξής: το ποσοστό ανεργίας, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, οι δαπάνες της κυβέρνησης για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ και η περίοδος οικονομικής ύφεσης αρχής γενομένης από το Τα δεδομένα μας προέρχονται από μια σειρά στατιστικών βάσεων (Eurostat, UNCTAD, ΕΛ.ΣΤΑΤ.Α.) 2. Έλλειμμα των δεδομένων μας αποτελεί το γεγονός ότι για ορισμένα μεγέθη (π.χ. αριθμός σπουδαζόντων φοιτητών, δαπάνες της κυβέρνησης για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ) τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη μετά την ύφεση περίοδο φτάνουν χρονικά μέχρι το 2010 και επομένως αφορούν μόνο στα έτη 2009 και Επομένως, δε διαθέτουμε στοιχεία για μεγαλύτερη χρονική περίοδο μετά την έναρξη της ύφεσης που θα προσέδιδαν μεγαλύτερη ασφάλεια στα αποτελέσματά μας. Συνεπώς, τα ευρήματά μας αποτελούν μια πρώτη ένδειξη της επίπτωσης της οικονομικής ύφεσης στα 2 Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις ανεξάρτητες μεταβλητές μας, το ποσοστό ανεργίας έχει ληφθεί από τη στατιστική βάση της Eurostat, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει υπολογιστεί από δεδομένα της στατιστικής βάσης της UNCTAD και της ιστοσελίδας το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα έχει υπολογιστεί με βάση στοιχεία της ιστοσελίδας και οι δαπάνες της κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ από τη στατιστική βάση της Eurostat. Για να εκτιμήσουμε την επίδραση της περιόδου της οικονομικής ύφεσης χρησιμοποιήσαμε μια ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 0 για τα έτη 1991 έως 2008 και την τιμή 1 για τα έτη 2009 και Σε ό,τι αφορά τις εξαρτημένες μεταβλητές μας, η σχολική διαρροή έχει ληφθεί από τη στατιστική βάση της Eurostat και το ποσοστό των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ελληνικό πληθυσμό υπολογίστηκε ως εξής: Για τα έτη , από τη Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.Α. των ετών , ενώ για τα έτη από τη στατιστική βάση της Eurostat. 257

6 εκπαιδευτικά μεγέθη που διερευνούμε και ως εκ τούτου θα πρέπει να ερμηνεύονται με επιφύλαξη. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων μας εκτιμήσαμε δύο γραμμικά υποδείγματα με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS), ένα για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή, δηλ. ένα για τη σχολική διαρροή και ένα για το ποσοστό των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ελληνικό πληθυσμό. 5. Εμπειρικά ευρήματα Στους παρακάτω Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων μας για τη σχολική διαρροή και το ποσοστό των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ελληνικό πληθυσμό αντίστοιχα. Πίνακας1 OLS: Επίδραση της οικονομικής ύφεσης στη σχολική διαρροή Ανεξάρτητες μεταβλητές Συντελεστές t-statistic Ποσοστό ανεργίας -1,291-3,338*** Πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ -0,0004-3,557*** Πραγματικό δηλωθέν εισόδημα -0,0001-2,094* Εκπαιδευτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ 1,728 0,862 Περίοδος οικονομικής ύφεσης 5,951 3,095*** R 2 =0,85 *,**,*** δηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα Πίνακας 2 OLS: Επίδραση της οικονομικής ύφεσης στο ποσοστό των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ελληνικό πληθυσμό Ανεξάρτητες μεταβλητές Συντελεστές t-statistic Ποσοστό ανεργίας 0,004 2,444** Πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2,060 2,884** Πραγματικό δηλωθέν εισόδημα 5,621 2,227** Εκπαιδευτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ 0,002 0,142 Περίοδος οικονομικής ύφεσης -0,028-3,488*** R 2 =0,75 *,**,*** δηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα Από τις εκτιμήσεις μας προκύπτουν τα εξής ευρήματα: Ως προς τη σχολική διαρροή: Όσο αυξάνει το ποσοστό ανεργίας μειώνεται η σχολική διαρροή, πιθανώς διότι μαθητές που είχαν εγκαταλείψει το σχολείο για να εργαστούν δε βρίσκουν πλέον εργασία και ορισμένοι εξ αυτών επιστρέφουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να την ολοκληρώσουν (βλ. και Bόo 2010). Όσο μειώνεται το κατά 258

7 κεφαλήν ΑΕΠ και το δηλωθέν εισόδημα των πολιτών, αυξάνει η σχολική διαρροή, αν και ως ποσοστό, η αύξηση της σχολικής διαρροής μέχρι στιγμής, δηλ. για τα δύο χρόνια, 2009 και 2010 που διαθέτουμε στοιχεία, είναι αμελητέα. Οι κυβερνητικές δαπάνες για την εκπαίδευση δε φαίνεται να επιδρούν στο ποσοστό της σχολικής διαρροής. Είναι, όμως, εντυπωσιακό ότι κατά την περίοδο της ύφεσης το ποσοστό της σχολικής διαρροής αυξάνει εντυπωσιακά σε σχέση με την προ της ύφεσης περίοδο. Ως προς το ποσοστό των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ελληνικό πληθυσμό: Όσο αυξάνει το ποσοστό ανεργίας αυξάνει το ποσοστό των φοιτητών, είτε διότι οι φοιτητές (και οι οικογένειές τους), αντιλαμβανόμενοι την απειλή της ανεργίας προσπαθούν να παρατείνουν τα έτη σπουδών τους επενδύοντας στη γνώση (Pissarides 2010; Bell and Blanchflower 2011), είτε διότι οικονομικές δυσχέρειες δεν τους επιτρέπουν να τις ολοκληρώσουν. Όπως είναι αναμενόμενο, όσο αυξάνεται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το εισόδημα των πολιτών αυξάνει και το ποσοστό των φοιτητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς περισσότερες οικογένειες έχουν την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές των παιδιών τους (βλ. Micklewright et al. 1990). Οι κυβερνητικές δαπάνες για την εκπαίδευση και πάλι δε φαίνεται να επιδρούν στο ποσοστό των φοιτητών. Η ύφεση φαίνεται να μειώνει το ποσοστό των φοιτητών κατά 3% περίπου σε σχέση με την προ ύφεσης περίοδο. Το βασικό, επομένως, συμπέρασμα που προκύπτει από την προηγηθείσα ανάλυση είναι ότι στο βαθμό που η οικονομική ύφεση θα επιδεινωθεί και θα διαρκέσει αναμένεται να αυξήσει τη σχολική διαρροή και να μειώσει το ποσοστό των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αρνητικές συνέπειες στην πρόσβαση μεγάλης μερίδας νέων στην εκπαίδευση, άρα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και κατ επέκταση στην κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής έρευνας και την ποιότητα του εργατικού δυναμικού της χώρας. Δεδομένων των αρνητικών αυτών ενδείξεων, το καίριο ερώτημα που τίθεται είναι αν, υπό την απειλή της διογκούμενης ύφεσης, η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων των νέων τίθεται εν αμφιβόλω. Αν θεωρήσουμε τη σχολική και ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών και τη δυνατότητα να πραγματώσουν τις εκπαιδευτικές τους προσδοκίες μόνο ως απόρροια της οικονομικής τους θέσης η απάντηση είναι καταφατική, δηλαδή η εκπαιδευτική πορεία μεγάλης μερίδας, κυρίως, άπορων μαθητών είναι πιθανό να ανακοπεί. Μια τέτοια, όμως, προσέγγιση παραγνωρίζει μια άλλη κεφαλαιώδους σημασίας αλήθεια, δηλαδή ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών, αποκαλύπτει κυρίως τις οικονομικές δυνατότητες της σχολικής και κατ επέκταση ακαδημαϊκής 259

8 τους σταδιοδρομίας. Δηλαδή, καταδεικνύει με ποια υλικά μέσα μπορούν να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικές τους επιδιώξεις, δηλ. το «πώς» θα πραγματοποιηθούν. Εντούτοις, δεν προσδιορίζει το νόημα, το περιεχόμενο και την αξία αυτών των επιδιώξεων και ευρύτερα τη στάση τους απέναντι στη μάθηση (Συκάς 2013). Η πρόσληψη της γνώσης αποτελεί πάνω από όλα ένα πνευματικό κατόρθωμα. Η δυνατότητα να επιτευχθεί εξαρτάται πρωταρχικά από το περιεχόμενο και την αξία που προσδίδουν οι μαθητές στις έννοιες της μάθησης και της γνώσης και αναμφίβολα από την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση. Τόσο η στάση των μαθητών απέναντι στη μάθηση και τη γνώση, όσο και η αξία με την οποία περιβάλλουν τις δύο αυτές έννοιες συναρτώνται θεμελιακά με τις προσλαμβάνουσες του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Στο σημείο αυτό αναφύεται η σπουδαία σημασία των προσώπων που ασκούν σημαντική επίδραση στην αντίληψη και τη συμπεριφορά των μαθητών, όπως είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, τα οποία στη βιβλιογραφία είναι γνωστά ως «σημαντικοί άλλοι» (Woelfel and Haller 1971). Είναι επομένως σημαντικό, ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης που κλονίζεται η εμπιστοσύνη των μαθητών απέναντι στη γνώση και τα οφέλη της (Λαμπριανίδης 2011), να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα των «σημαντικών άλλων» ως των πλέον «ορατών» φορέων νοήματος για τη μάθηση και τη γνώση, το οποίο μεταλαμπαδεύουν στους μαθητές, αλλά και ως εκείνων των οικείων προσώπων των μαθητών που δύνανται να παρέχουν καθοριστική στήριξη στην εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία. Αυτή ακριβώς τη σημασία των «σημαντικών άλλων» επιχειρούμε να αναδείξουμε στην επόμενη ενότητα βασιζόμενοι στη σχετική βιβλιογραφία. 6. Οι «σημαντικοί άλλοι» και η σπουδαιότητα της στήριξής τους προς τους μαθητές. Οι «σημαντικοί άλλοι» επιδρούν στη διαμόρφωση συμπεριφορών, αξιών, αυτοαντίληψης, προσδοκιών και γενικότερα ψυχολογικών δομών και αποτελούν τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές για το σχηματισμό του κοινωνικού εαυτού του μαθητή (Campbell and Alexander 1965; Woelfel and Haller 1971; Buchman and Dalton 2002). Η σπουδαιότητα των «σημαντικών άλλων» έγκειται στο ότι σκιαγραφούν για το μαθητή το τοπίο νοήματος της πραγματικότητάς του, επομένως και αυτό που σχετίζεται με την πραγματικότητα της σχολικής του ζωής. Ο τρόπος που ο γονιός ή ο δάσκαλος νοηματοδοτεί την έννοια της γνώσης μεταλαμπαδεύεται ρητά ή υπόρρητα στο μαθητή και γίνεται κτήμα του εσωτερικού του κόσμου. Αν κατά την επαφή του με το μαθητή 260

9 ο γονιός ή ο δάσκαλος απαξιώνει τη σχολική γνώση προκρίνοντας π.χ., την οικονομική ευημερία ως απώτατο σκοπό του βίου, τότε του προτείνει ένα δρόμο ζωής ατροφικής σκέψης και πιθανώς ατομικιστικών επιλογών, εν πολλοίς ανώφελων για το κοινωνικό σύνολο. Αν, αντίθετα, ο γονιός ή ο δάσκαλος καταξιώνει τη σχολική γνώση συναρτώντας την με την ατομική αυτοπραγμάτωση και τη συλλογική ευημερία, τότε του προτείνει έναν άλλο δρόμο ζωής, εγγύτερα στο κοινωνικό όφελος και καλό. Με αφετηρία αυτή τη νοηματοδότηση και την ψυχολογική στήριξη που θα έχει από το κοινωνικό του περιβάλλον, θα εξαρτηθεί το είδος και η δυνατότητα επίτευξης των εκπαιδευτικών του στόχων. Πράγματι, έρευνες από το χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας προκρίνουν την ποιότητα της σχέσης γονέων και εφήβων-μαθητών ως τον καθοριστικό παράγοντα της σχολικής τους επίδοσης. Συγκεκριμένα, οι έφηβοι των οποίων οι γονείς, τούς παρέχουν διαρκή ψυχολογική στήριξη στις σπουδές τους, ενδιαφέρονται για τις ανάγκες τους, έχουν ουσιαστική επικοινωνία μαζί τους (Domagala-Syzk 2006), εφαρμόζουν ένα δημοκρατικό πρότυπο διαπαιδαγώγησης, είναι στοργικοί και ταυτόχρονα πειθαρχικοί παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις και ενδιαφέρον για το σχολείο, ανεξάρτητα πολλές φορές από την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση (Heaven and Newbury 2004; Simons-Morton and Chen 2009). Υπό αυτή την έννοια, η στήριξη που λαμβάνουν οι μαθητές από την οικογένεια και το σχολείο μπορεί, ως ένα βαθμό, να υπερκεράσει προσκόμματα που πηγάζουν από την οικονομική τους δυσχέρεια 3. Το καίριο, επομένως, ερώτημα είναι ποιο περιεχόμενο, δηλαδή ποιο νόημα προσδίδουν στην ίδια την παιδεία οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, το οποίο εν συνεχεία μεταγγίζουν στους μαθητές. Αξίζει να σταθούμε σε δύο, εν πολλοίς, αντικρουόμενες προσεγγίσεις γύρω από την εννοιολόγηση της παιδείας. Η πρώτη, διάχυτη στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, εκφράζεται συχνά από γονείς και εκπαιδευτικούς για να περιγράψει την αξία της γνώσης στους μαθητές. Συνοψίζεται δε στη φράση: «Πήγαινε 3 Αξίζει να διευκρινιστεί ότι αυτή η διαπίστωση προέρχεται από εμπειρικές έρευνες το δείγμα των οποίων αποτελείται από μαθητές διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων και επομένως αφορά στο μέσο οικονομικό επίπεδο του δείγματος που διερευνούν. Είναι προφανές ότι η ισχύς της διαπίστωσης αυτής αίρεται για ομάδες πληθυσμού νέων που βρίσκονται κάτω από ένα επίπεδο φτώχειας, το οποίο εξ άλλου είναι δυσχερές να προσδιοριστεί ποσοτικά (βλ. Eurostat, Statistical Database). Για τις πληθυσμιακές αυτές ομάδες, η οικονομική δυσπραγία ανακόπτει κάθε εκπαιδευτική προσπάθεια και ως εκ τούτου η ανάγκη παροχής γενικότερης κοινωνικής προστασίας και ειδικής κρατικής αρωγής για την εκπαιδευτική τους πορεία είναι αδήριτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ενώ το 2008 οι νέοι ηλικίας ετών που ήταν αποκλεισμένοι από υλικά αγαθά (severe material deprivation) αποτελούσαν το 14,5% του ελληνικού πληθυσμού, το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 20,8% το 2012 (αύξηση κατά 43,4%). Ομοίως, το ποσοστό της μέσης τετραμελούς οικογένειας με δύο ανήλικα τέκνα που αδυνατεί να διασφαλίσει την τροφή της σε καθημερινή βάση αυξήθηκε από 6,6% το 2008 σε 10,9% το 2012 (αύξηση κατά 65,2%) (Eurostat, Statistical Database). 261

10 παιδί μου να σπουδάσεις για να βρεις αύριο μια καλή δουλειά» (Συκάς 2013). Αν και η εκπλήρωση της εύλογης αυτής επιθυμίας είναι αμφίβολη σε περίοδο ύφεσης, δεδομένων των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων πτυχιούχων 4 και της μαζικής τους μετανάστευσης προς τις αναπτυγμένες δυτικές χώρες 5, δε χωρεί αμφιβολία ότι είναι αναφαίρετο κοινωνικό δικαίωμα κάθε πολίτη να απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που θα συνδέεται με την εξεύρεση αξιοπρεπούς εργασίας και υποχρέωση του κράτους να το παρέχει. Παρόλα αυτά, η πρώτη αυτή προσέγγιση της παιδείας είναι, απλώς, μια από τις σημαντικές διαστάσεις της και μάλιστα η χρηστική της πλευρά, που πόρρω απέχει από το βαθύτερο και ουσιαστικότερο νόημά της. Η δεύτερη προσέγγιση, που αποτελεί αντίλογο στην πρώτη, εκπορεύεται από απόψεις γύρω από το νόημα και την αξία της μάθησης που διατύπωσαν αρχαίοι και σύγχρονοι φιλόσοφοι και στοχαστές (Dewey 1915; Rogers 1969; Πλάτων 2006). Η προσέγγιση αυτή εκλαμβάνει την παιδεία ως μια μεταστροφή και ταυτόχρονα μια πορεία εξόδου του νου, δηλ. της νόησης, από το επιφαινόμενο, τις ατελείς εντυπώσεις των αισθήσεων, τις προκαταλήψεις, τις στερεότυπες ή μισαλλόδοξες ιδέες, τις λογικά ανεπεξέργαστες βεβαιότητες, προς την αλήθεια (Rogers 1969; Πλάτων 2006). Μια απελευθερωτική κίνηση από όσα συσκοτίζουν το νου προς την αναζήτηση μιας κατ αλήθειαν ζωής. Μια απελευθερωτική περιπέτεια ανακάλυψης της εσωτερικότητας του ανθρώπου (Rogers 1969; Ράμφος 1999; Πλάτων 2006) που μπορεί να του παρέχει το θάρρος να ανατρέψει την ίδια του τη ζωή και επομένως αυτή η προσέγγιση της παιδείας ξεκινά από τη σχέση του ανθρώπου με τον ίδιο του τον εαυτό, για να ολοκληρωθεί στη σχέση του με τον άλλο. Μια καλλιέργεια των χαρισμάτων, των κλίσεων και των ταλέντων του και παράλληλα μιας αίσθησης αυτοπροσφοράς, ώστε μορφοποιημένα πια τα χαρίσματα, οι κλίσεις και τα ταλέντα του να διατεθούν πίσω στην ίδια την κοινότητα που τον μόρφωσε (Dewey 1915). Κοντολογίς, υπό την προσέγγιση αυτή, η παιδεία μορφώνει, δηλαδή σμιλεύει την εσωτερική του μορφή. Για αυτό και το περί παιδείας ερώτημα είναι βαθύτατα ανθρωπολογικό και συνίσταται στο είδος τους νέου ανθρώπου που «ετοιμάζεται» μέσα στο σχολείο. 4 Από τη στατιστική βάση της Eurostat, υπολογίζουμε ότι το 2012 το ποσοστό ανεργίας των Ελλήνων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 136% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2001, αγγίζοντας το 18,2% (ενδεικτικά μάλιστα αναφέρουμε ότι το ίδιο ποσοστό ένα χρόνο πριν την εκδήλωση της ύφεσης (2007) ανερχόταν σε 7,1%). 5 Εκτιμάται ότι στις μέρες μας εργάζονται στο εξωτερικό Έλληνες επιστήμονες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 9%-11% του συνόλου των επιστημόνων που ζουν στην Ελλάδα (Λαμπριανίδης 2011). 262

11 Σε μια εποχή που η εξιδανίκευση ενός άκρατου ατομοκεντρισμού ευνόησε ένα είδος εργαλειακής-χρηστικής μάθησης, στόχος της οποίας δεν είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας, αλλά η παροχή, κατά το δυνατόν, πιο ανταγωνιστικών και οικονομικά αξιοποιήσιμων προσόντων (Τσουκαλάς 2010; Jarvis 2010), όλοι οι εκπαιδευτικοί θεσμοί και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που αποτελούν τους πλέον ορατούς φορείς μάθησης απαιτείται, πριν τη μετάδοσή της γνώσης, να καλλιεργήσουν την αίσθηση της αξίας της. Δηλαδή, να αναδείξουν την παιδεία ως αυταξία: δηλ. ως προσπάθεια που η αξία της προσδιορίζεται από την ένταση της καταβολής της και όχι από τα έξωθεν αυτής οφέλη. Ως συνθετικό στοιχείο αυτόνομων ατομικοτήτων που, επανεκτιμώντας κριτικά τις καθιερωμένες κοινωνικές σχέσεις και ρόλους, θα προάγουν την κοινωνική συνύπαρξη αίροντας, πιθανώς, και τις γενεσιουργές αιτίες της πολύμορφης κρίσης που πλήττει τη χώρας μας. 7. Συμπεράσματα Στην παρούσα μελέτη επιδιώξαμε να διερευνήσουμε την επίπτωση της πρόσφατης οικονομικής ύφεσης σε δύο εκπαιδευτικά μεγέθη και συγκεκριμένα στη σχολική διαρροή και στο ποσοστό των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού και παράλληλα να αναδείξουμε τη σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος («σημαντικοί άλλοι») των μαθητών για τη στάση που διαμορφώνουν απέναντι στη σχολική εκπαίδευση και τη γνώση γενικότερα. Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι η επιδείνωση της ύφεσης είναι πιθανό να υπονομεύσει την εκπαιδευτική πορεία των νέων του τόπου μας. Ωστόσο, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών αποκαλύπτει τις οικονομικές δυνατότητες της σχολικής τους σταδιοδρομίας. Δηλαδή, καταδεικνύει με ποια οικονομικά μέσα μπορούν να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικές τους επιδιώξεις, δηλ. το «πώς» θα πραγματοποιηθούν. Δεν προσδιορίζει, όμως, το περιεχόμενο, το νόημα και την αξία αυτών των επιδιώξεων. Αντιθέτως, οι σχέσεις των μαθητών με τους «σημαντικούς άλλους» είναι αυτές που εμφυσούν νόημα και αξία στις επιδιώξεις τους και επομένως προσδιορίζουν το «τι» είναι οι επιδιώξεις αυτές. Και το ερώτημα για το περιεχόμενο και την αξία των εκπαιδευτικών στόχων προηγείται σε σχέση με το πώς (δηλ. βάσει ποιων οικονομικών δυνατοτήτων) θα επιτευχθούν. Η αγωνία, ο ενθουσιασμός, η βαθειά επιθυμία για τη μάθηση, το διερευνητικό πνεύμα, η έλξη για τη διερώτηση, εν τέλει, μια ερωτική διάθεση για τη γνώση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το νόημα που 263

12 δίνουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στην παιδεία και το οποίο, εν συνεχεία, μεταλαμπαδεύουν στους μαθητές. Κι όπως κάθε ερωτική διάθεση σχετίζεται πρωτίστως με την ευαισθησία και δευτερευόντως με την οικονομική ευρωστία των μαθητών. Η καλλιέργεια αυτής της σαγήνης για τη γνώση σε όλες τις μορφές της αποτελεί το θεμελιακό και ίσως το ουσιαστικότερο διακύβευμα της εκπαίδευσης των μαθητών και το προκλητικότερο πεδίο ευθύνης των εκπαιδευτικών. Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Jarvis, P. (2010). Παγκοσμιοποίηση, γνώση και ανάγκη για επανάσταση στη μάθηση. Στο Σ. Κονιόρδος, & Ν. Φωτόπουλος, Φτώχεια, ανισότητες και εκπαίδευση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης (σελ ). Αθήνα: ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. ΕΛ.ΣΤΑΤ.Α ( ). Στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος. Αθήνα: ΕΛ.ΣΤΑΤ.Α. Λαμπριανίδης, Λ. (2011). Επενδύοντας στη φυγή: η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Κριτική. Μυλωνάς, Θ. (1990). Κοινωνική αναπαραγωγή στο σχολείο: θεωρία και εμπειρία. Αθήνα: Αρμός Πλάτων (2006). Πολιτεία, τομ. 1, 2. Αθήνα: Ζήτρος. Πυργιωτάκης, Ι. (1998). Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες. Αθήνα: Γρηγόρης Ράμφος, Σ. (1999). Φιλόσοφος και θείος έρως. Αθήνα: Αρμός. Συκάς Θ. (2013). «Σημαντικοί άλλοι» και κοινωνικοοικονομική κατάσταση: με ποιον τρόπο αλληλεπιδρούν στη σχολική επίδοση και στις επαγγελματικές επιδιώξεις των εφήβων; Το παράδειγμα μιας νησιωτικής κοινότητας στην Ελλάδα. Υπό δημοσίευση μελέτη στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. Τσουκαλάς, Κ. (2010). Η επινόηση της ετερότητας. Αθήνα: Καστανιώτης. Ξενόγλωσση Bell, D., & Blanchflower, D. (2011). Young people and the Great Recession. IZA Discussion Paper, No IZA: Bonn. Bόo, F. L. (2010). In school or at work? Evidence from a crisis. IZA Discussion Paper, No IZA: Bonn. Buchman, C., & Dalton, B. (2002). Interpersonal influences and educational aspirations in 12 countries: The importance of institutional context. Sociology of education, 75(2), pp

13 Campbell, E. Q., & Alexander, C. N. (1965). Structural effects and interpersonal relationships. American Journal of Sociology, 71(3), pp Damme, D. V., & Karkkainen, K. (2011). OECD Education today crisis survey 2010: The impact of the economic recession and fiscal crisis on education in OECD countries. OECD Education Working Papers, Νο. 56. OECD Publishing. Dewey, J. (1915). The school and society. Chicago: University of Chicago Press. Domagala-Zysk, E. (2006). The significance of adolescents' relationships with significant others and school failure. School Psychology International, 27(2), pp Dornbusch, S. M., Ritter, P. L., & Steinberg, L. (1991). Community influences on the relation of family statuses to adolescent school performance: Differences between African Americans and Non- Hispanc Whites. American Journal of Education, 38, pp Duncan, G. J. (1994). Families and neighbors as sources of disantvantage in the schooling decisions of White and Black adolescents. American Journal of Education, 103, pp Entwisle, D. R., Alexander, K. L., & Olson, L. S. (2004). Temporary as compared to permanent High school dropout. Social Forces, 82(3), pp Giuliano, P., & Spilimbergo, A. (2009). Growing up in a recession: beliefs and the macroeconomy. IZA Discussion Paper, No IZA: Bonn. Gouvias, D., & Vitsilakis-Soroniatis, C. (2005). Student employment and parental influences on educational and occupational aspirations of Greek adolescents. Journal of Education and Work, 18(4), pp Goux, D., & Maurin, E. (2007). Close neigbours matter: Neigbourhood effects on early performance at school. The Economic Journal, 117, pp Heaven, P. C., & Newbury, K. (2004). Relationships between adolescent and parental characteristics and adolescents' attitudes to school and self-rated academic performance. Australian Journal of Psychology, 56(3), pp McNeal, R. J. (2010). Labor market effects on dropping out of High School: Variation by gender, race, and employment status. Youth & Society, 43(1), pp

14 Micklewright, J., Pearson, M., & Smith, S. (1990). Unemployment and early school leaving. The Economic Journal, 100(400), pp Pissarides, C. A. (2010). Regular education as a tool of counter-cyclical employment policy. Rapport till Finanspolitiska rådet, Finanspolitiska rådet, Stockholm, pp Rogers, C. (1969). Freedom to learn: A view of what education might become. Ohio: Charles Merill. Schwarzweller, H. K., & Lyson, T. A. (1974). Social class, parental interest and the educational plans of American and Norwegian rural youth. Sociology of Education, 47(4), pp Sewell, W. H., & Shah, V. P. (1968a). Social class, parental encouragement, and educational aspirations. Journal of Sociology, 73(5), pp Simons-Morton, B., & Chen, R. (2009). Peer and parent influences on school engagement among early adolescents. Youth & Society, 41(3), pp South, S. J., Baumer, E. P., & Lutz, A. (2003). Interpreting community effects on youth educational attainment. Youth & Society, 35(3), pp Woelfel, J., & Haller, A. O. (1971). Significant others, the self-reflexive act and the attitude formation process. American Sociological Review, 36(1), pp

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Φώτιος Μονιούκας Βασίλειος Αγγελής Εισαγωγή Η μετάβαση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Δημήτριος Μπάκας** και Ευαγγελία Παπαπέτρου*, ** 27 Νοεμβρίου 2012 Παρουσίαση στην Ημερίδα της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου

Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου 1 Κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα ΑΕΠ Έξι χρόνια σε οικονομική ύφεση δημιούργησαν συνθήκες χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Έργο : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. Οικονομικά της Εκπαιδευσης. Ακαδημαικό έτος 2013-2014. Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. Οικονομικά της Εκπαιδευσης. Ακαδημαικό έτος 2013-2014. Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών Οικονομικά της Εκπαιδευσης Ακαδημαικό έτος 2013-2014 Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος Εισαγωγικά Οικονομική επιστημη και εκπαίδευση Τα οικονομικά της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01).

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01). Εισαγωγή Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί το πρωταρχικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του εφήβου και η οικογενειακή ζωή αναγνωρίζεται, όλο και περισσότερο, ως ο σημαντικότερος μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Μάνος Ματσαγγάνης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 7 Μαΐου 2012 Η Μεγάλη Ύφεση στην Ευρώπη ΑΕΠ και απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Είναι αλήθεια ότι η ανεργία των νέων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας; Κυριάκος Φιλίνης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία της παιδείας

Φιλοσοφία της παιδείας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Παιδείας Ρένια Γασπαράτου Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Greek Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Η εκπαίδευση με μια ματιά:

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο [Η αξιολόγηση του μαθητή]

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο [Η αξιολόγηση του μαθητή] ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο [Η αξιολόγηση του μαθητή] Η αξιολόγηση των μαθητών στο σχολείο είναι μια διαδικασία στενά συνυφασμένη με τη διδακτική πράξη και κατ επέκταση με τη συνολική κοινωνική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ορο λοςτηςδιαβιόυμα θησηςστην καταπολε μηση των εκπαιδευτικω ν και κοινωνικω ν ανισοτη των. Παράλληλα Κείμενα

Ορο λοςτηςδιαβιόυμα θησηςστην καταπολε μηση των εκπαιδευτικω ν και κοινωνικω ν ανισοτη των. Παράλληλα Κείμενα Ορο λοςτηςδιαβιόυμα θησηςστην καταπολε μηση των εκπαιδευτικω ν και κοινωνικω ν ανισοτη των Παράλληλα Κείμενα Ηαντιμετώπισητωνεκπαιδευτικώνανισοτήτων: Μπορεί να μειωθεί η εκπαιδευτική ανισότητα; Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική ...Σου Διαφορετικά! Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ για ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Η Καταπολέμηση του Στίγματος και του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Νέων με Αναπηρίες μέσω της Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας

Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Η έκθεση Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 είναι μια εμβληματική έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο:

Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο: 1 Τα Εισοδήματα από την Μισθωτή Εργασία σε σχέση με το Επίπεδο Εκπαίδευσης και το Φύλο: Η Περίπτωση των Αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας και των Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Δρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014)

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα