ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθανασιάδης Ηλίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα σχέδια των νέων του νησιού της Ρόδου, που φοιτούσαν στην τελευταία τάξη Λυκείου το 2005, μετά την αποφοίτησή τους από τη Β/θμια Εκπαίδευση. Οι απαντήσεις των νέων αυτών κινήθηκαν σε τρεις άξονες: αν προτίθενται να σπουδάσουν, αν προτίθενται να εργαστούν και αν εκφράζουν την επιθυμία να παραμείνουν ή να φύγουν από το νησί. Οι απαντήσεις και οι αιτιολογήσεις τους, σε συνδυασμό με άλλα χαρακτηριστικά τους, οδηγούν, με βοήθεια μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων, σε μια ταξινόμηση των νέων και τη δημιουργία ομάδων, μεγαλύτερων ή μικρότερων, με κοινά χαρακτηριστικά. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαφοροποίηση της στάσης τελειοφοίτων μαθητών Λυκείου ενός νησιού, όπως η Ρόδος, όταν διατυπώνουν τα σχέδιά τους για τη ζωή μετά την αποφοίτηση υπήρξε αντικείμενο μιας εμπειρικής έρευνας στις αρχές του Στην έρευνα αυτή, που διεξήχθη με ερωτηματολόγιο, ανταποκρίθηκε η ολότητα σχεδόν των μαθητών του νησιού της Γ Λυκείου μαθητές και μαθήτριες απάντησαν σε μια σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν στις σπουδές τους, στην οικογενειακή τους κατάσταση, στο αν μετά το σχολείο σκέπτονται να εργαστούν, αν σκέπτονται να σπουδάσουν και αν σκοπεύουν να μείνουν στον τόπο τους ή να μετακινηθούν από το νησί τους, προβάλλοντας παράλληλα τους λόγους για τις κατ αρχήν αυτές επιλογές τους. Η ποικιλία των απόψεων ενισχύεται από το γεγονός ότι ένα τρίτο των μαθητών φοιτούσε, στη διάρκεια της έρευνας, στο Τεχνικό Λύκειο και λίγο λιγότερο από ένα δέκατο στο Νυχτερινό Λύκειο και επομένως ένα πέμπτο των τελειοφοίτων είχε ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών και από το ότι περισσότεροι από τρεις στους δέκα μαθητές που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα δεν φοιτούσαν στην πόλη της Ρόδου. Είναι φανερό ότι οι παραπάνω λόγοι, μαζί με το φύλο, την κοινωνικοοικονομική και την οικογενειακή κατάσταση συντείνουν στο να διαγραφεί ένα φάσμα τυπολογιών μαθητών, που μια αντιπροσωπευτική έρευνα είναι σε θέση να αναδείξει. Ένας πιθανός επιπλέον παράγοντας που δίνει το στίγμα του σε, ορισμένες

2 τουλάχιστον, απαντήσεις των τελειοφοίτων Λυκείου είναι ότι αυτοί έχουν γεννηθεί και ζήσει, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, σ ένα νησί του Αιγαίου Πελάγους, τέταρτο σε έκταση μεταξύ των ελληνικών νησιών και με πληθυσμό μεγαλύτερο των κατοίκων. 2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας αρχίζει με την παράθεση ορισμένων στοιχείων των μαθητών του δείγματος. Στον Πίνακα 1 αποτυπώνεται ο τόπος φοίτησης των μαθητών. Οι μαθητές στην πρωτεύουσα του νησιού είναι υπερδιπλάσιοι από τους υπόλοιπους. Πίνακας 1. Κατανομή των μαθητών ως προς την πόλη φοίτησης Ρόδος ,45 Άλλες πόλεις ,55 Ο επόμενος πίνακας πληροφορεί ότι στην τρίτη τάξη Λυκείου, όσο τουλάχιστο αφορά στο δείγμα, οι μαθητές του Ενιαίου Λυκείου είναι λίγο περισσότεροι από τους μισούς. Πίνακας 2. Κατανομή των μαθητών ως προς το είδος Λυκείου Ενιαίο Λύκειο ,30 Τ.Ε.Ε ,23 Μουσικό Λύκειο 39 2,55 Νυχτερινό Λύκειο 128 8,36 Δεν απάντησαν 24 1,57 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 ο αριθμός των μαθητών ήταν λίγο μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των κοριτσιών. Πίνακας 3. Κατανομή των μαθητών ως προς το φύλο Αγόρι ,58 Κορίτσι ,92 Δεν απάντησαν 23 1,50 Η ηλικία των μαθητών της έρευνας φαίνεται στον επόμενο πίνακα:

3 Πίνακας 4: Κατανομή των μαθητών ως προς την ηλικία , , ,73 > ,53 Δεν απάντησαν 4 0,26 Βλέπουμε ότι ένα σημαντικό μέρος των μαθητών φοιτά στην τελευταία τάξη Λυκείου σε ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών. Εξετάζοντας τώρα τις απαντήσεις που δόθηκαν στο κυρίως θέμα τις έρευνας διαπιστώνουμε ότι οι μισοί περίπου μαθητές, απ όσους απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις, δηλώνουν ότι σκέπτονται να εργαστούν παράλληλα με τις σπουδές τους. Αυτό συμβαδίζει με το σημαντικό αριθμό των μαθητών των Τ.Ε.Ε. και του Νυχτερινού Λυκείου. Ακολουθεί, σε ποσοστό, η δήλωση των μαθητών ότι επιθυμούν να σπουδάσουν, ενώ 12,76% προτίθεται να εργαστεί. Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανομή των προθέσεων των μαθητών μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο. % Μόνο σπουδές 36,20 Μόνο εργασία 12,76 Εργασία και σπουδές 49,61 Κανένα από τα δύο 1,43 Σύνολο 100,00 Από τους μαθητές που δηλώνουν απαντώντας σε ξεχωριστές ερωτήσεις, ότι θέλουν μετά το Λύκειο να μείνουν στον τόπο τους, 54,28% προβάλλουν το λόγο ότι θέλουν να μείνουν κοντά στους δικούς τους, 37,87% ότι θέλουν να μείνουν κοντά στους φίλους τους, 23,80% προβάλλουν οικονομικούς λόγους και 5,33% δηλώνουν ότι φοβούνται τη μοναξιά. Από τους μαθητές που δηλώνουν απαντώντας σε ξεχωριστές ερωτήσεις, ότι μετά το Λύκειο θα ήθελαν να πάνε σε άλλο μέρος, 47,42% προβάλλουν το λόγο ότι θα ήθελαν να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους, 70,99% ότι θα ήθελαν να αποκτήσουν άλλες εμπειρίες και 4,45% επειδή θα ήθελαν να είναι ανεξάρτητοι. Πέρα όμως από τις απλές απαντήσεις στις ερωτήσεις, ενδιαφέρον είναι να διερευνηθεί πώς το δείγμα των 1531 μαθητών διαφοροποιείται από το σύνολο των απαντήσεων και πώς κατά το πλείστον κοινές απαντήσεις, μπορούν να οδηγήσουν σε συγκρότηση ομάδων μαθητών. Για το σκοπό αυτό αναλύσαμε το κωδικοποιημένο σώμα του ερωτηματολογίου με δύο μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων, την Παραγοντική Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών και την Ιεραρχική Ταξινόμηση, με τη βοήθεια του λογισμικού SPAD

4 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η Παραγοντική Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών παρέχει τα κριτήρια διαφοροποίησης του σώματος των μαθητών. To πρώτο κριτήριο διαφοροποίησης (ο πρώτος παραγοντικός άξονας, με λ1=0,1401 και τ1=5,34%) αποτυπώνει κυρίως την αντίθεση δύο κατηγοριών μαθητών: Αφενός μαθητών Ενιαίου Λυκείου, ετών που επιθυμούν να σπουδάσουν, έχουν γονείς αποφοίτους ΑΕΙ και φοιτούν κυρίως σε λύκεια μικρότερων πόλεων της Ρόδου. Αυτοί θα επιθυμούσαν μετά το Λύκειο να φύγουν από τη Ρόδο. Αφετέρου μαθητών Τ.Ε.Ε. και Νυχτερινού Λυκείου, ηλικίας άνω των 18 ετών, με γονείς οι οποίοι έχουν το πολύ αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο, φοιτούν στις δύο μεγαλύτερες πόλεις του νησιού, Ρόδο και Αρχάγγελο και δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στο νησί για να εργαστούν. Το δεύτερο κριτήριο διαφοροποίησης (ο δεύτερος παραγοντικός άξονας, με λ2=0,1001 και τ2=3,81%) ορίζεται από την αντίθεση μαθητών Νυχτερινού Λυκείου μεγαλύτερης ηλικίας από μαθητές Τ.Ε.Ε. μέχρι 19 ετών. Η Ιεραρχική Ταξινόμηση υποδεικνύει το σχηματισμό επτά ομάδων μαθητών οι οποίες διατάσσονται και συνδέονται μεταξύ τους με τον τρόπο που φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα: Ομάδα 7: 29% των μαθητών Ομάδα 6: 7% των μαθητών Ομάδα 5: 9% των μαθητών Ομάδα 4: 3% των μαθητών Ομάδα 3: 2% των μαθητών Ομάδα 2: 1% των μαθητών Ομάδα 1: 49% των μαθητών Διάγραμμα Ιεραρχικής Ταξινόμησης Μαθητών Γ Λυκείου της Ρόδου

5 Δίπλα από κάθε ομάδα αναγράφεται και το ποσοστό των μαθητών που την αποτελούν. Παρουσιάζουμε στη συνέχεια τα κύρια χαρακτηριστικά των ομάδων. Η Ομάδα 1 αποτελείται από μαθητές που φοιτούν στο Ενιαίο Λύκειο. Οι γονείς τους είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου. Η Ομάδα 2 αποτελείται από μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο, ο πατέρας των οποίων είναι ως επί το πλείστον απόφοιτος ΑΕΙ. Η Ομάδα 3 αποτελείται κυρίως από μαθητές που φοιτούν κυρίως στο Μουσικό Λύκειο. Οι τρεις πρώτες ομάδες χαρακτηρίζονται από το επιπρόσθετο στοιχείο ότι οι μαθητές σε σημαντικό βαθμό θέλουν, μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο, να φύγουν από το νησί. Την Ομάδα 4 αποτελούν μαθητές που φοιτούν σε Νυχτερινό Λύκειο με ηλικία άνω των 24 ετών. Έχουν πολλά αδέλφια και ήδη εργάζονται. Στην Ομάδα 5 οι μαθητές φοιτούν σε Νυχτερινό Λύκειο ή Τ.Ε.Ε. με ηλικία μεγαλύτερη των 19 ετών. Οι γονείς τους είναι απόφοιτοι του Δημοτικού. Μετά το Λύκειο θέλουν να μείνουν στον τόπο τους για προσωπικούς λόγους. Η Ομάδα 6 αποτελείται από μαθητές που δεν έχουν αδέλφια και συχνά ζουν μαζί με τη μητέρα τους μόνο. Τέλος οι μαθητές της Ομάδας 7 φοιτούν σε Τ.Ε.Ε. στη Ρόδο ή στον Αρχάγγελο. Είναι κυρίως κορίτσια, ετών, έχουν πολλά αδέλφια και οι γονείς τους έχουν τελειώσει κυρίως το Δημοτικό ή το Γυμνάσιο. Διαπιστώνουμε ότι ο διαχωρισμός των τριών πρώτων ομάδων από τις υπόλοιπες συμβαδίζει με το πρώτο κριτήριο διαφοροποίησης όπως αυτό περιγράφτηκε παραπάνω. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Από όσα προηγήθηκαν προκύπτει ότι οι μαθητές που φοιτούν στο Ενιαίο Λύκειο συχνά επιθυμούν, μετά την αποφοίτησή τους, να σπουδάσουν και, αλλάζοντας περιβάλλον, να φύγουν από το νησί. Αντίθετα οι τελειόφοιτοι του Νυχτερινού Λυκείου και του Τ.Ε.Ε. εκφράζουν κυρίως την επιθυμία να παραμείνουν στο νησί, συχνά για οικογενειακούς λόγους και να εργαστούν ή να συνεχίσουν να εργάζονται

6 ABSTRACT The aim of this paper is to present the plans of the Senior High School graduates in the island of Rhodes after they graduated in The intentions of these young people were classified on the basis of two criteria. The first criterion was whether they intended to stay in the island or leave. Their replies and the reasons they provided, in combination with some other characteristics of theirs, helped us classify them in smaller and larger groups with common characteristics. The method we used for this classification was Data Analysis. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αθανασιάδης, Η. (1995). Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και Ιεραρχική Ταξινόμηση. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα. Αλεξίου, Θ. (2002). Εργασία, εκπαίδευση και κοινωνικές τάξεις:το ιστορικόθεωρητικό πλαίσιο. Παπαζήσης, Αθήνα. Δαφέρμος, Ο. (1999). Εργασία και Εκπαίδευση. Μεταίχμιο, Αθήνα. White, J. (1997). Education and the end of work: a new philosophy of work and learning.cassell, London

«Ιδιαίτερα» Μαθήματα και Στάσεις Εκπαιδευτικών Μαθηματικών

«Ιδιαίτερα» Μαθήματα και Στάσεις Εκπαιδευτικών Μαθηματικών Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 199-204 «Ιδιαίτερα» Μαθήματα και Στάσεις Εκπαιδευτικών Μαθηματικών Α. Δραμαλίδης 1, Α. Καράκος 2 1 Λέκτορας Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για τους Η/Υ Μ.Α. Σταμούλη 1, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας mstamouli@yahoo.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα Μαρία Καραμεσίνη, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα Μαρία Καραμεσίνη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2006 1 (1), 67-84 Social Cohesion and Development 2006 1 (1), 67-84 Από την εκπαίδευση στην αμειβόμενη εργασία: Εμπειρική διερεύνηση της εργασιακής ένταξης των νέων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου Από την Πρόθεση στην Πραγματικότητα

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου Από την Πρόθεση στην Πραγματικότητα Τεύχος 1, 2004, σ.σ. 49-66 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου Από την Πρόθεση στην Πραγματικότητα Νατάσα Οικονομίδου-Σταύρου Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας*, Έκδοση 1.0. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1995-2002)*

ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1995-2002)* Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (004), σελ. 109-116 ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος των μαθητών: οι ΤΠΕ στη σχολική καθημερινότητα και στις προσδοκίες τους

Ο κόσμος των μαθητών: οι ΤΠΕ στη σχολική καθημερινότητα και στις προσδοκίες τους Ο κόσμος των μαθητών: οι ΤΠΕ στη σχολική καθημερινότητα και στις προσδοκίες τους Ε. Τσιουπλή 1, Ν. Μουράτογλου 2 1 Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης

ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Μ. 1, ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΣΤ. 2, ΣΤΑΜΕΛΟΣ Σ. 3, ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ Γ. 4 1 Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του E.F.Q.M.. The leadership of vocational

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Το δίπολο δέον/είναι στην πρόσληψη της πολιτικής από μαθητές/τριες γυμνασίου και οι συνέπειές της στο πολιτικό σύστημα

Το δίπολο δέον/είναι στην πρόσληψη της πολιτικής από μαθητές/τριες γυμνασίου και οι συνέπειές της στο πολιτικό σύστημα Το δίπολο δέον/είναι στην πρόσληψη της πολιτικής από μαθητές/τριες γυμνασίου και οι συνέπειές της στο πολιτικό σύστημα Εισήγηση στο συνέδριο Θεματική ψήφος και κομματική ταύτιση, Θεσσαλονίκη, 16-17/6/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Αντρούλα Χατζηπετρή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Αντρούλα Χατζηπετρή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Αντρούλα Χατζηπετρή Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα