ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των δράσεων Ενεργητικών Πολιτικών προωθούνται από τον ΟΑΕΔ, επανασχεδιασμός των εφαρμοζόμενων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και σχεδιασμός και προσδιορισμός του τρόπου / Σεπτέμβριος ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ Απασχόλησης, με ενσωμάτωση διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και ναι διαδικασιών εφαρμογής εσωτερικού συστήματος / μηχανισμού Μάρτιος 2012 επιπτώσεων αυτών των πολιτικών, προκειμένου να αναπροσδιορίζονται έγκαιρα και αξιολόγησης στον ΟΑΕΔ, των Δράσεων αυτών αποτελεσματικά οι εκάστοτε σχεδιαζόμενες / προγραμματιζόμενες δράσεις. Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΕΠ ΑΝΑΔ,του Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ για το 2012 (επί Σεπτέμβριος συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ, της αποτελεσματικότητας και 2 ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ μέρους παραδοτέο στο πλαίσιο της on-going αξιολόγησης του ναι Φεβρουάριος 2013 αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ, των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης ελέγχου και ΕΠΑΝΑΔ) αξιολόγησης των παρεμβάσεων, της ενσωμάτωσης οριζόντιων πολιτικών. 3 ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ Ερενα πεδίου με στόχο α) την αποτίμηση της υποστήριξης των ωφελουμένων από την δράση Ερευνα πεδίου της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» γυναικών ως προς την ενίσχυση της επαγγελματικής ζωής» (έρευνα στο πλαίσιο της on-going α' εξάμηνο 2013 απασχολησιμότητάς Αξιολόγηση του Προγράμματος τους και β) «Κατ την ανάδειξη οίκον φροντίδα αναγκών συνταξιούχων», συνέργειας και συμπληρωματικότητας ως προς τη συμμόρφωση με αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ) πολιτικές με τους όρους και δράσεις που προβλέπονται για την ενίσχυση στη Συμφωνία της απασχόλησης Συνεργασίας των γυναικών με την Ευρωπαϊκή στο πλαίσιο Επιτροπή του ΕΠΑΝΑΔ. βάσει ναι προσυμφωνημένων ελεγκτικών διαδικασιών, με στόχο τη Διενέργεια Ελέγχου και συγκεκριμένα τη Αξιολόγηση βιωσιμότητας του Συστήματος του Προγράμματος διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη σχετική Συμφωνία μεταξύ 4 ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ Δεκέμβριος 2012 οχι «Κατ οίκον φροντίδα συνταξιούχων» της Ε.Ε και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Η Συμφωνία περιγράφει Αξιολόγηση των συντελεστών, παραμέτρων και πεδίων του Προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην την ύπαρξη και λειτουργία ενός βιώσιμου συστήματος που διέπει το Πρόγραμμα «Κατ οίκον Αγορά Εργασίας», δηλαδή οι ωφελούμενοι εκπαιδευόμενοι Δικαιούχοι της Επιταγής Εισόδου και φροντίδα συνταξιούχων» καθώς και την επεξεργασία ενός στρατηγικού πλάνου για τη δημιουργία οι λοιποί εμπλεκόμενοι (εκπαιδευτές, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό υποστήριξης). Στο ενός συστήματος ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας. 5 ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ Αξιολόγηση της Επιταγής Εισόδου στην Αγορά Εργασίας 2014 πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθούν ο σχεδιασμός, οι διαδικασίες, η υλοποίηση και τα αποτελέσματα του οχι οχι οχι Προγράμματος, όσον αφορά βασικές διαστάσεις, όπως είναι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα υλοποίησης, καθώς και οι αρχικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων του εν λόγω 6 ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ Αξιολόγηση της δραστηριότητας των ελληνικών ερευνητικών έργου. φορέων μεμονωμένα αλλά και σε συνεργασία (με Αξιολόγηση του Ελληνικού Συστήματος Έρευνας ενόψει του νέου θεσμικού 21/3/ /8/2011 ειδική έμφαση στους ερευνητικούς φορείς που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ), οι ερευνητικές επιδόσεις των πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογία στην Ελλάδα ελλήνων ερευνητών, η δικτύωση και η συνεργασία των ελληνικών ερευνητικών φορέων 7 ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ Μελέτη για τις δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του θεσμού της Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης, ο 6/4/2011-1/10/2011 οποίος Η παρούσα εφαρμόζεται έκθεση εστιάζει σήμερα στην αποτελεσματικότητα τεχνική εκπαίδευση, του στη εκπαιδευτικού μεταδευτεροβάθμια συστήματος εκπαίδευση σε ορισμένους (αρχική βασικούς Πρακτικής Άσκησης στην εκπαίδευση επαγγελματική τομείς: υποχρεωτική κατάρτιση) εκπαίδευση και στην από τριτοβάθμια την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η έκθεση συνοψίζει τα βασικά στοιχεία Μελέτη σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει την επίδοση και την αποδοτικότητά 8 ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας 3/7/ /6/2011 της. Έπειτα αναλύει το βαθμό στον οποίο οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα από συγκριτική άποψη. Τέλος, περιγράφει συνοπτικά βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα των διαθέσιμων πόρων και μέσω της υιοθέτησης καλών διεθνών πρακτικών βήματα, προκειμένου η Ελλάδα να αυξήσει τις πιθανότητες να αναδυθεί από αυτή την οικονομική κρίση. 9 ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης «Πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΑΕΝ του ΥΕΝ» ναι ναι Εξωτερική Εκπόνηση μίας αξιολόγηση μελέτης της αποτύπωσης πράξης «Πρακτική επαγγελματικών άσκηση δικαιωμάτων των και επαγγελματικών σπουδαστών ΑΕΝ προσόντων, του ΥΕΝ» η οποία θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου καθορισμού των επαγγελματικών 10 ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ Μελέτη για τα επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και τη σχέση τους με το δικαιωμάτων καθώς και την προσαρμογή ή/και ανασχεδιασμό των διαφόρων ειδικοτήτων και γνωστικών 21/4/2013 αντικειμένων της Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα περιλαμβάνει, εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης εκτός των άλλων, τους όρους και τον τρόπο καθορισμού των δικαιωμάτων προσόντων σε τουλάχιστον ναι τέσσερις επιπλέον χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου είναι θεσμικά καλυμμένα και κατοχυρωμένα τα Αξιολόγηση του θεσμού των υποτροφιών των σπουδαστών Αρχικής επαγγελματικά Προσδιορισμός δικαιώματα του αντίκτυπου - προσόντα του προγράμματος καθώς επίσης υποτροφιών και το εκπαιδευτικό στην ακαδημαϊκή επίπεδο που επίδοση- εξασφαλίζεται επιτυχία στις από αυτά. 11 ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ Επαγγελματικής Κατάρτισης-Α.Ε.Κ των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης- εξετάσεις πιστοποίησης των σπουδαστών (μέχρι το 2009 υπήρχε το παλαιό καθεστώς των υποτροφιών 17/2/2011 Ι.Ε.Κ και υποβολή προτάσεων αναβάθμισης του θεσμού με έμφαση στην αριστεία α)αριστείας και β)κοινωνικών κριτηρίων και γ) η διερεύνηση των αντιλήψεων των σπουδαστών σε σχέση με το θεσμό των υποτροφιών Διερεύνηση και κατάρτιση πρότασης σχετικά με τους γενικότερους όρους βέλτιστης οργάνωσης και λειτουργίας Μελέτη για τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία Δημοσίου Ινστιτούτου και ειδικότερα: το κόστος λειτουργίας των τμημάτων μάθησης, τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό 12 ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ενόψει της μεταφοράς της αρμοδιότητας 3 μήνες από σύμβαση 31/8/2012 καταρτιζομένων ανά τμήμα, το περαιτέρω λειτουργικό και διοικητικό κόστος των δομών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. ναι λειτουργίας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ στις Περιφέρειες όπως και τους όρους διαμόρφωσης του ύψους των διδάκτρων προκειμένου να διασφαλισθεί η βιώσιμη λειτουργία των δημοσίων Ι.Ε.Κ. Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια 13 ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ Βίου Μάθηση Μαϊ-13 Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και 14 ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο ως προς την αύξηση της ποιότητας της Μαϊ-13 επιπτώσεων τους, τόσο ως προς την αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και ως προς παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και ως προς την καταπολέμηση της σχολικής την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής. διαρροής. Αξιολόγηση νέων μορφών υποτροφιών «Κουπόνι Αρχικής Επαγγελματικής Αξιολόγηση νέων μορφών υποτροφιών «Κουπόνι Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» και συγκριτική 15 ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ Κατάρτισης» και συγκριτική αποτίμησή τους με τους προηγούμενους τύπους Μαϊ-13 αποτίμησή τους με τους προηγούμενους τύπους υποτροφιών στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και υποτροφιών στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και τεχνική εκπαίδευση τεχνική εκπαίδευση Αξιολόγηση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης μέσω των Κέντρων Αξιολόγηση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης μέσω των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και προτάσεις 16 ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευσης Ενηλίκων και προτάσεις αξιοποίησης τους για τη διαμόρφωση των Μαϊ-13 αξιοποίησης τους για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων που θα υλοποιούνται μέσω των κέντρων Διά Βίου προγραμμάτων που θα υλοποιούνται μέσω των κέντρων Διά Βίου Μάθησης Μάθησης 17 ΕΥΔ ΕΠΔΜ ναι ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Σ ΤΗΣ 1/2/2011 ΙΣΟΤΗΤΑΣ μέχρι ΤΩΝ 30/9/2011 ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ Αντικείμενο ΕΠ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ του (GENDER έργου είναι MAINSTREAMING η ex post αξιολόγηση ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ της εφαρμογής ΔΡΑΣΕΙΣ)" της αρχής της ισότητας των φύλων όπως αυτή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μέσω των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ στα Ε.Π. του Γ ΚΠΣ (τρίτη προγραμματική περίοδος ). H μελέτη αυτή είναι μία αξιολόγηση θεματικ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1 Εγχειρίδιο - Οδηγός για την κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση της υλοποίησης Επιχειρησιακού Σχεδίου των ΠΕ.Σ.Υ. και των Νοσοκομειακών Μονάδων Κατάρτιση Οδηγών για την εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων. Καταγράφονται 2002 και αναλύονται οι επιμέρους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν κατά την διαμόρφωση και ανάπτυξη της στρατηγικής και των επιχειρησιακών δράσεων. Προσφέρεται ένας Οδηγός για τα Νοσοκομεία και ένας για τα ΠεΣΥ. Προσφέρεται ένα νέο Ολοκληρωμένο Πρότυπο Δεικτών για την αποτύπωση των εκροών και των 2 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Εκροών παραγόμενων αποτελεσμάτων σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π. "Υγεία - Πρόνοια" /Πραγματοποίησης Αποτελέσματος Επιπτώσεων του Ε.Π Μετά την ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης, γίνεται τόσο συνοπτική όσο και αναλυτική παρουσίαση του Προτύπου. Βάση δεδομένων που απεικονίζουν αναλυτικά την κλαδική και γεωγραφική κατανομή, καθώς και 3 Αξιολόγηση Παραγωγικότητας εργαζομένων στο Ε.Σ.Υ την παραγωγικότητα της εργασίας όλων των κατηγοριών του ανθρώπινου δυναμικού, των ελλείψεων και των αναγκών ανά μονάδα έργου και ειδικότητα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Στις πρώτες δύο φάσεις της μελέτης, γίνεται καταγραφή και έπειτα αξιολόγηση των τεχνολογικών λύσεων που εφαρμόζονται ή έχουν εφαρμοσθεί στις ΔΥΠΕ. Στην 3η Φάση, προτείνονται αφενός βραχυπρόθεσμες δράσεις, οι οποίες είναι άμεσα αναγκαίες για την ομαλή ολοκλήρωση των ΟΠΣΥ Μελέτη για την αποτίμηση των επιπτώσεων της Αναδιάρθρωσης 4 των ΔΥΠΕ στην τεχνολογική συγκρότηση και ανάπτυξη του ΕΣΥ και στις ΔΥΠΕ, και μεσοπρόθεσμες, οι οποίες εντάσσονται στην γενικότερη στρατηγική για την περίοδο 2007 τα αναγκαία μέτρα παρέμβασης σε τεχνολογικό, διαχειριστικό διοικητικό επίπεδο Η 4η Φάση συνίσταται στην αποτίμηση της συνεισφοράς της αναδιάρθρωσης των ΔΥΠΕ στην γενικότερη τεχνολογική συγκρότηση και ανάπτυξη του ΕΣΥ και στην διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω δράσεις που θα στοχεύουν στην διαλειτουργικότητα στα πλαίσια της Δ Προγραμματικής Περιόδου. Στην παρούσα έκθεση, περιλαμβάνεται η αποτίμηση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π., με έμφαση 5 στην περίοδο αναφοράς , σε ότι αφορά τους άξονες 1 και 2. Εξετάζει το κατά πόσον οι Μελέτη αξιολόγησης / απολογισμός των αποτελεσμάτων των άξονες προτεραιότητας και οι στόχοι εξακολουθούν να είναι συνεκτικοί, επίκαιροι και ορθοί. Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 2 του ΕΠ "Υγεία - Πρόνοια" με 2008 & 2009 (update) Επίσης επανεξετάζεται ο ποσοτικός προσδιορισμός των στόχων και υπό αυτό το πρίσμα αποτιμάται έμφαση στην περίοδο το έργο που έχει επιτευχθεί και γίνονται εκτιμήσεις για το τι απομένει να υλοποιηθεί κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. ΕΥΤΥΚΑ Σελίδα 1

2 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6 ΕΥΤΥΚΑ Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Μέτρου 3.1 του ΕΠ ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ Αξιολόγηση των μηχανισμών εφαρμογής και υλοποίησης του Μέτρου 3.1 που έχουν διαμορφωθεί. Αποτίμηση της προσφοράς του Δικτύου Γραφείων Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΓΚΥΥ) 2009 και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Μέτρου στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Εξέταση των προοπτικών εξέλιξης των ΓΚΥΥ κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο και της βιωσιμότητάς τους στα πλαίσια του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 2008 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Η εκ των προτέρων αξιολόγηση του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ » αναφέρεται στο κείμενο του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ », στηρίζεται στις μεθοδολογικές κατευθύνσεις της Ε.Ε., όπως διατυπώνονται στα σχετικά Έγγραφα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως βασικές συνιστώσες τις εξής: 1. Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και των προσδιορισθεισών αναγκών. 2. Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής. 3. Αξιολόγηση της συνάφειας και συνεκτικότητας της στρατηγικής. 4. Αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. 5. Εξέταση των προτεινόμενων συστημάτων / διαδικασιών εφαρμογής. Αξιολόγηση του Ελληνικού συστήματος ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης που έχει υποστεί την τελευταία δεκαετία. Το πρόγραμμα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με την ονομασία «Ψυχαργώς» αποτέλεσε το κύριο μηχανισμό για τον εκσυγχρονισμό ενός πεπαλαιωμένου συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το οποίο βασιζόταν αποκλειστικά στην ασυλική φροντίδα. Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση δομείται γύρω από έξι βασικά θέματα: 8 Εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση της εφαρμογής του Εθνικού 1. την οργανωσιακή δομή του συστήματος ψυχικής υγείας 2010 Σχεδίου Δράσης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» από το 2000 μέχρι και το τον τύπο και λειτουργία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας 3. τις πολιτικές και τη νομοθεσία που υποστηρίζουν τη παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας 4. τους μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας 5. το ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας 6. η αντιμετώπιση των χρηστών από το σύστημα Ενδιάμεση αξιολόγηση και ενημέρωση αυτής του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 9 EQUAL Ενδιάμεση Αξιολόγηση της Κ.Π. EQUAL 20/5/ /12/2005 NAI NAI OXI EQUAL. Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η εκπόνηση μεθοδολογίας και η εφαρμογή της στο σύνολο των «Μελέτη εξειδίκευσης για την ποιοτική αξιολόγηση των δράσεων Κατάρτισης που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» καθώς 10 ΕΥΔ ΕΠΑΝ Ι αποτελεσμάτων των προγραμμάτων Κατάρτισης στο 15/9/ /6/2006 και η διατύπωση προτάσεων για βελτίωση των δράσεων αλλά και για τη νέα προγραμματική επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα » περίοδο. 11 Η μελέτη επικεντρώνεται στον προσδιορισμό υων βασικών παραμέτρων που ορίζουν μια εργασιακή σχέση ως 'τηλεργασία', καλύπτοντας όλες τις επιμέρους παραμέτρους προσδιορισμού των Προώθηση και εφαρμογή της τηλεεργασίας στην Ελλάδα 1/10/ /3/2004 χαρακτηριστικών λειτουργίας και εφαρμογής. Αποτελαί μια ανλυτική τεκμηρίωση και επισκόπηση του χώρου της τηλε-εργασίας, όπως αυτή υφίσταται και μπορεί να λειτουργήσει σήμερα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τεκμηριώνοντας την τηλεεργασία ως μια νέα δομή στην Ελλάδα. ΕΥΕ Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτίμηση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου "Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής Μελέτη Αποτίμησης Πιλοτικού Έργου της Ειδικής Υπηρεσίας 12 Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπ. Έναρξη Λήξη μάθησης σε άνεργες γυναίκες και 500 άτομα με ειδικές ανάγκες κύρια με κινητικά Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας στα πλαίσια του Ε.Π "Κοινωνία της Πληροφορίας" προβλήματα" στο πλάισιο του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" για την ανάδειξη των θετικών και των αρνητικών σημείων των σύγχρονων μεθόδων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση με τη χρήση νέων υπολογιστικών και επικοινωνιακών μέσων. 13 «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» στο πλαίσιο της Πράξης με κωδ. MIS «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» του Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Δημοσίευση Προκήρυξης: Μάρτιος 2012 Λήξη Έργου 31 /12/2015 Οι 2 Μελέτες Αξιολόγησης θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Το Υποέργο αφορά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης των παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας, η οποία επικεντρώνεται αφενός στην «ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ Δημοσίευση Προκήρυξης: ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» στο πλαίσιο της Πράξης με κωδ. MIS αξιολόγηση της υλοποίησης του Έργου σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους (ποσοτικούς και 14 Μάρτιος 2012 Λήξη «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» του Έργου 31 /12/2015 Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση » ποιοτικούς) και αφετέρου στην αποτίμηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Το Υποέργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης όσο και με το πέρας του. Το Υποέργο προβλέπεται να υλοποιηθεί από ανάδοχο. «Μελέτη Αποτίμησης της λειτουργίας των Ξενώνων Φιλοξενίας» στο πλαίσιο των Πράξεων με κωδ. MIS , Σε 2 χρόνια από την Η ΕΕΤΑΑ, με την ιδιότητα του Συντονιστή Δικαιούχου αναλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Συντονισμό , «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ έναρξη λειτουργίας των 14 Δικαιούχων Δήμων για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση του Έργου.Στο πλαίσιο 15 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΚΩΝ Ξενώνων Φιλοξενίας αυτό η Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα αναλάβει την αποτίμηση της λειτουργίας των 14 Δημοτικών Ξενώνων ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ γυναικών-θυμάτων βίας, Φιλοξενίας, ενδεικτικά μετά την παρέλευση των δύο (2) πρώτων χρόνων λειτουργίας τους, ΒΙΑΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07, 08 ΚΑΙ 09 ενδεικτικά Ιούλιος 2014 στοχεύοντας στην ανάδειξη ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων. αντίστοιχα, του Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Αξιολόγηση των 13 Σεμιναρίων Επιμόρφωσης και Για την αποτίμηση των δράσεων επιμόρφωσης και συμβουλευτικής θα ανατεθεί σε εξωτερικό Συμβουλευτικής & συνεργάτη η Αξιολόγηση των Σεμιναρίων, ο οποίος θα σχεδιάσει το πλαίσιο, τους άξονες και τα Συνολική Αξιολόγηση των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης κριτήρια της αξιολόγησης. Ο σχεδιασμός της δράσης προβλέπει την αξιολόγηση των Σεμιναρίων και Συμβουλευτικής στο Πλαίσιο της Πράξης με κωδ. MIS 16 01/11/ /09/2012 μετά την ολοκλήρωση τους (Ex Post Αξιολόγηση). Έργο του εξωτερικού συνεργάτη θα είναι να «Ενθάρρυνση Και Υποστήριξη Της Συμμετοχής Των εκτιμήσει κατά πόσο τα Σεμινάρια εκπληρώσανε τους στόχους τους και το κατά πόσο η απόδοσή Γυναικών Σε Θέσεις Πολιτικής Ευθύνης και Εκπροσώπησης τους υπήρξε επιτυχημένη έχοντας ως βάση το Τεχνικό Δελτίο Έργου και τον αρχικό σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο» του Ε.Π «Διοικητική προγραμματισμό κόστους, χρονοδιαγράμματος και ποιότητας. Μεταρρύθμιση » «Οδηγός Ένταξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του Σε 5 μήνες από την ΕΣΣΑΑΛ, καθώς και στην αξιολόγηση αυτών», στους Άξονες υπογραφή της σύμβασης Προτεραιότητας 10 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης), 11 (3 με ανάδοχο. Έχουν Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου) και 12 (2 Περιφέρειες 17 ματαιωθεί 2 διαγωνισμοί ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ», καθώς και «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» που θα αποτελούν επιμέρους Κεφάλαια του Οδηγού. Σταδιακής Εισόδου), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/ ) για το έργο. Νέα προκήρυξη θα εκδοθεί εντός του Σελίδα 2 ΕΥΕ /ΓΓΙΦ

3 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 18 ΕΥΕ /ΓΓΙΦ Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο της Πράξης με κωδ.mis «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων» του Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Η μελέτη θα έχει κύριο στόχο τη διερεύνηση, περιγραφή, αποτύπωση και ανάλυση των παρακάτω παραγόντων: α) του αριθμού των γυναικών που συμμετέχουν στα όργανα εκπροσώπησης συνδικαλιστικών οργανώσεων όλων των βαθμών β) των προσωπικών, εργασιακών, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών της, και γ) των αναγκών και παραγόντων που επηρρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) την ενεργή συμμετοχή 13/5/ /5/2012 των γυναικών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε αυτές. Μέρος της μελέτης θα περιλαμβάνει αξιολόγηση ποιοτικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ενεργειών της Πράξης, με περαιτέρω προσδοκώμενο αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό των κατά το νόμο τηρούμενων στοιχείων που τηρούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.για τα μέλη της (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) με το κριτήριο του αριθμού της γυναικείας εκπροσώπησης. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1.Την κατάρτιση ειδικού ερωτηματολογίου που θα συμπληρωθεί με επιτόπια έρευνα σε της της περιοχές της χώρας. Τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πηγών ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για τη συμμετοχή των γυναικών της συλλογικούς φορείς της υπαίθρου. 2. Βασικά διαρθρωτικά γνωρίσματα που θα καταγραφούν περιλαμβάνουν δείκτες όπως η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, η επιμόρφωση, η οικογενειακή κατάσταση, το μέγεθος της εκμετάλλευσης, ο προσανατολισμός της και το εισόδημα, η εντοπιότητα, ο βαθμός πολυαπασχόλησης κλπ. 3. Θα καταγραφούν και αναλυθούν παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν ή αποτρέπουν τη Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο της Πράξης με κωδ.mis «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της συμμετοχής των συμμετοχή των γυναικών. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι : Τα στερεότυπα ότι «η Γεωργία και 19 γυναικών στις συνδικαλιστικές αγροτικές οργανώσεις και σε 13/5/ /5/2012 άλλους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης της υπαίθρου» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » η συμμετοχή στα κοινά, αποτελεί ανδρική υπόθεση». Το γεγονός ότι οι υφιστάμενοι συλλογικοί φορείς διοικούνται από άνδρες και διακατέχονται από «ανδρική πολιτική κουλτούρα» η οποία συχνά δημιουργεί προσκόμματα στην συμμετοχή των γυναικών. Το φαινόμενο του αυτόαποκλεισμού των ιδίων των γυναικών δηλαδή της αποδοχής κάποιων στερεοτύπων. Η έλλειψη εμπειρίας. Η έλλειψη χρόνου λόγω άλλων οικογενειακών υποχρεώσεων. Η έλλειψη υποστηρικτικών δομών. 4. Συμπεράσματα προτάσεις για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων του αγροτικού τομέα Στο πλαίσιο της μελέτης θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών για την Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο της Πράξης με κωδ. MIS ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης στο περιβάλλον «Η ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών σε απασχόλησης, μέσω και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της διαγνωστικής μελέτης 20 Θέσεις Ευθύνης στις Επιχειρήσεις και στους Φορείς Εντός του 2012 καταγραφής της γυναικείας εκπροσώπησης στα Εκπροσώπησης των Επιχειρήσεων» του Ε.Π. "Διοικητική Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων, καθώς και των κλαδικών και περιφερειακών οργανώσεων Μεταρρύθμιση μελών του ΣΕΒ. Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο της Πράξης με κωδ. MIS "ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ Στο πλαίσιο υποέργου που αφορά "Δικτύωση-Διακρατικές ανταλλαγές και συνεργασίες" θα Κατ' εκτίμηση εντός του ΓΥΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ παραδοθεί Μία (1) Αξιολογική Έκθεση απολογισμού με την αποτύπωση των δράσεων και 2015 ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ" του Ε.Π "Διοικητική πρωτοβουλιών δικτύωσης και συνεργασιών και των αποτελεσμάτνω τους σε όλα τα επίπεδα. Μεταρρύθμιση " Πραγματοποίηση αξιολόγησης δράσης Δικτύωσης στο πλαίσιο της Πράξης με κωδ. MIS "ΔΡΑΣΕΙΣ Στο πλαίσιο υποέργου (2) που αφορά "ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ" θα ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΚΩΝ ΣΕ Κατ' εκτίμηση εντός του πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της δράσης. Στο πλαίσιο υποέργου (4) που αφορά "ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ" του Ε.Π "Διοικητική Μεταρρύθμιση " ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ" και περιλαμβάνει την υλοποίηση 15 επιμορφωτικών προγραμμάτων θα συνταχθούν φύλλα και εκθέσεις αξιολόγησης. "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος αξιολόγησης των επιπτώσεων νομοθετικών ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΑΤΟ και κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων μέσα από τη μελέτη της διεθνούς και ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Η προθεμία υποβολής εθνικής εμπειρίας στην εξειδίκευση στο περιβάλλον και τις ανάγκες της πολιτικής ισότηας στη ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ" στο πλάισιο του έργου σημαία προσφορών εκπνέει την χώρα μας. Στη συνέχεια το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης θα εφαρμοστεί με σκοπό την "ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΑΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ 12/3/2012. Η αποτίμηση των επιπτώσεων εκατό αντιπροσωπευτικών νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων 23 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ολοκλήρωση του έργου ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ", της κατηγορίας Πράξης "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ" για τους Άξονες Προτεραιότητας 07,08,09 του Ειδικού Στόχου 3.1. του Ε.Π."Διοικητική Μεταρρύθμιση " θα είναι σε 12 μήνες από την Υπογραφή της Σύμβασης. και νομοθετημάτων ως προς την προώθηση της πολιτικής ισότητας. Βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την αξιολόγηση των επιπτώσεων των εκατό νομοθετημάτων μέσω της εφαρμογής του εργαλείου αξιολόγησης, θα μελετηθούν και θα διατυπωθούν προτάσεις: ρυθμιστικής ανάπλασης της νομοθεσίας και θεσμικής κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν - μοντέλο αξιολόγησης και τρόπου οργάνωσης και θεσμικής κατοχύρωσης αυτού ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Η Μετάβαση: 24 Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία - Άξονας Σε εξέλιξη Προτεραιότητας 1, 2 και 3 Υλοποίηση Αξιολόγησης από Ομάδες Εργασίας Στο πλαίσιο των Πράξεων πραγματοποιείται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων των συντελεστών των Πράξεων με έρευνα πεδίου μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων στα στελέχη της ΕΥΕ ΕΔ και των Φορέων (Δ/νσεων Εκπαίδευσης) που συμμετέχουν στην υλοποίηση των Πράξεων, στους εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων που εφαρμόζουν το πρόγραμμα και στους μαθητές που φοιτούν στις σχολικές μονάδες. Υλοποίηση Αξιολόγησης από Εξωτερικό Ανάδοχο Αντικείμενο της εξωτερικής αξιολόγησης είναι η: Ανάπτυξη πλήρους και τεκμηριωμένης επιστημονικής μεθοδολογίας αξιολόγησης των Πράξεων. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Πράξεων στην εκπαιδευτική 25 ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές Κατακύρωση διαγωνισμού κοινότητα με βάση την επιστημονική μέθοδο και την διενέργεια έρευνας πεδίου. ανάγκες - Άξονας Προτεραιότητας 1, 2 και 3 Κατά το σχολικό έτος πρόκειται να διενεργηθεί από τον Ανάδοχο ex post αξιολόγηση (εκ των υστέρων αξιολόγηση) των Πράξεων σχολικού έτους , on-going (ενδιάμεση) και τελική αξιολόγηση των Πράξεων. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Άξονας 26 Σχεδιασμός/Ωρίμανση Προτεραιότητας 1, 2 και 3 Υλοποίηση Εσωτερικής Αξιολόγησης και Εξωτερικής Αξιολόγησης από Εξωτερικό Ανάδοχο Επιπλέον της εσωτερικής αξιολόγησης, με σκοπό την αντικειμενική αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της Πράξης στην εκπαιδευτική κοινότητα, όπως είναι και απαίτηση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΔΒΜ, προβλέπεται δράση συνεχούς (on-going) αξιολόγησης της Πράξης από εξωτερικό ανάδοχο με επιστημονική μέθοδο και έρευνα πεδίου. Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β βάθμια 27 Εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών- Σχεδιασμός/Ωρίμανση Άξονας Προτεραιότητας 1, 2 και 3 Υλοποίηση Αξιολόγησης από Εξωτερικό Ανάδοχο Η Αξιολόγηση θα υλοποιηθεί με προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο, ο οποίος θα έχει εξειδίκευση στη διαχείριση έργων και στην αξιολόγηση παρεμβάσεων σε θέματα ανθρωπίνων πόρων, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη αυτοτελούς συστήματος εξωτερικής αξιολόγησης των δράσεων του Έργου. Αντικείμενο του έργου του θα είναι η τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων των συντελεστών του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίων και διεξαγωγή συνεντεύξεων σε επαρκές δείγμα: α. στελεχών της ΕΥΕ ΕΔ, των ειδικών επιστημόνων και των Φορέων που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του παρόντος έργου, β. εκπαιδευτικών των Σχολικών Μονάδων που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα, γ. μαθητών που φοιτούν στις σχολικές μονάδες που θα συμμετάσχουν και των γονέων αυτών. Σελίδα 3

4 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 28 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία Σχεδιασμός/Ωρίμανση Υλοποίηση Εσωτερικής Αξιολόγησης και Εξωτερικής Αξιολόγησης από Εξωτερικό Ανάδοχο Η αξιολόγηση θα γίνει εσωτερικά από στελέχη/συνεργάτες της ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Πράξης και εξωτερικά από ειδικούς στον τομέα της αξιολόγησης, οι οποίοι θα έχουν γνώσεις θεμάτων εκπαίδευσης. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης περιλαμβάνει μία on-going αξιολόγηση. Επιπλέον της εσωτερικής αξιολόγησης, με σκοπό την αντικειμενική αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της Πράξης στην εκπαιδευτική κοινότητα, όπως είναι και απαίτηση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΔΒΜ, προβλέπεται δράση εξωτερικής αξιολόγησης της Πράξης από εξωτερικό ανάδοχο με επιστημονική μέθοδο και έρευνα πεδίου. Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Δημοσίων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 29 Θρησκευμάτων για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Σχεδιασμός/Ωρίμανση (το έργο βρίσκεται υπό ένταξη) Υλοποίηση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αυτεπιστασία) και Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ανάδοχος) Η εσωτερική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από στελέχη της ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων ή/και από εκπαιδευτικούς των Δημοσίων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ & αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η εξωτερική Αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από Ανάδοχο, και θα περιλαμβάνει on-going αξιολόγηση και μία τελική έκθεση. 30 ΕΥΕ ΕΔ «Υποστήριξη Παρέμβασης για την πιλοτική εισαγωγή διαδραστικών συστημάτων και Η/Y στα σχολεία στο πλαίσιο της ψηφιακά υποστηριζόμενης διδασκαλίας» (το έργο βρίσκεται υπό σχεδιασμό) Εξωτερική Αξιολόγηση των Πιλοτικών Προγραμμάτων (Ανάδοχος) Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής θα πραγματοποιηθεί αποτίμηση αξιολόγηση της εφαρμογής των πιλοτικών Προγραμμάτων. Η Δράση αυτή θα ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο μέσω Πρόχειρου Διαγωνισμού και θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της εν λόγω Παρέμβασης μέσω επιστημονικής μεθόδου και έρευνας πεδίου. Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, 31 Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων στην Σχεδιασμός/Ωρίμανση Κατηγορίας Πράξης Υλοποίηση Εσωτερικής Αξιολόγησης και Εξωτερικής Αξιολόγησης από Εξωτερικό Ανάδοχο Η Επιτροπή Συντονισμού του Έργου (ΕΣΕ) θα συντάσσει σε εξαμηνιαία βάση αναφορές προόδου της πράξης, οι οποίες σε συνδυασμό με επαφές με Εμπειρογνώμονες που μπορούν να συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό, θα αποτελέσουν το υλικό της εσωτερικής και της ενδιάμεσης διαμορφωτικής on going αξιολόγησης του έργου. Θα ανατεθεί σε εξωτερικό Ανάδοχο, με εξειδίκευση στη διαχείριση έργων και στην αξιολόγηση παρεμβάσεων σε θέματα ανθρωπίνων πόρων, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αυτοτελούς συστήματος εξωτερικής αξιολόγησης (ex post evaluation) των δράσεων του Έργου. 32 Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Η εξωτερική αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη Η εσωτερική αξιολόγηση υπό συζήτηση αν θα γίνει Υλοποίηση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αυτεπιστασία) και Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ανάδοχος) εσωτερική αξιολόγηση, με σκοπό την αντικειμενική αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της Πράξης στην εκπαιδευτική κοινότητα εξωτερική αξιολόγηση από Ανάδοχο Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην 33 Ολοκληρώθηκε Εξωτερική Αξιολόγηση (Ανάδοχος) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 34 Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Σχεδιασμός/Ωρίμανση - Εξωτερική Αξιολόγηση (Ανάδοχος) Λήψη απόφασης για την Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων υλοποίηση του εν λόγω και των συντελεστών της προτεινόμενης Πράξης καθώς και αξιολόγηση των ποσοτικών και υποέργου με ίδια μέσα ποιοτικών αποτελεσμάτων της Πράξης. Ανάπτυξη βάσης και δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας 35 σχεδίασης ανάπτυξης και αξιολόγησης, εκπαιδευτικών Σχεδιασμός/Ωρίμανση σεναρίων για την Α /βάθμια και Β /θμια εκπαίδευση Υλοποίηση Εσωτερικής Αξιολόγησης και Εξωτερικής Αξιολόγησης από Εξωτερικό Ανάδοχο Η Επιτροπή Συντονισμού του Έργου (ΕΣΕ) θα συντάσσει σε εξαμηνιαία βάση αναφορές προόδου της πράξης, οι οποίες σε συνδυασμό με επαφές με Εμπειρογνώμονες που μπορούν να συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό, θα αποτελέσουν το υλικό της εσωτερικής και της ενδιάμεσης διαμορφωτικής on going αξιολόγησης του έργου. Θα ανατεθεί σε εξωτερικό Ανάδοχο, με εξειδίκευση στη διαχείριση έργων και στην αξιολόγηση παρεμβάσεων σε θέματα ανθρωπίνων πόρων, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αυτοτελούς συστήματος εξωτερικής αξιολόγησης (ex post evaluation) των δράσεων του Έργου. Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 36 Σχεδιασμός/Ωρίμανση Μάθησης και Θρησκευμάτων Εξωτερική Αξιολόγηση (Ανάδοχος) Στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» θα πραγματοποιηθεί αποτίμηση αξιολόγηση της εφαρμογής των προβλεπόμενων από την Πράξη Δράσεων. Μέσα από την αξιολόγηση θα κριθεί η σκοπιμότητα και ο τρόπος επέκτασης του προγράμματος ή οι τυχόν εναλλακτικές λύσεις. Ο Ανάδοχος θα έχει εξειδίκευση στη διαχείριση έργων, καθώς και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτοτελούς συστήματος εξωτερικής αξιολόγησης. Το Υποέργο περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της κατηγορίας Πράξης. Προβλέπεται δράση συνεχούς (On-going) αξιολόγησης της κατηγορίας Πράξης από εξωτερικό Ανάδοχο με επιστημονική μέθοδο και έως ότου ολοκληρωθεί η Πράξη με την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης (ex post evaluation). Ανάπτυξη αποτελεσματικού κεντρικού εποπτικού και 37 υποστηρικτικού μηχανισμού για τη διασφάλιση ποιότητας Σχεδιασμός/Ωρίμανση στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υλοποίηση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αυτεπιστασία) Η αξιολόγηση της πράξης έχει σκοπό την αντικειμενική αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της Πράξης στην εκπαιδευτική κοινότητα, όπως είναι και απαίτηση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΔΒΜ. Η αξιολόγηση προβλέπεται να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Υπουργείου, ακολουθώντας επιστημονική μέθοδο και έρευνα πεδίου, με αποτέλεσμα μία Τελική Έκθεση Αξιολόγησης. Το σχέδιο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αριθ. VP/2003/012 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γραμμή του Προϋπολογισμού: Β «Σχέδια που συνεισφέρουν στην Ανάπτυξη της Πρακτικής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση» της Γενικής Δ/νσης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 38 ΕΙΕΑΔ 22/12/ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη πλατφόρμας αξιολόγησης και εναλλακτικών μεθοδολογιών Τίτλος στα αγγλικά: ARTEMIS σύμφωνα με το περιεχόμενο, τη διάρκεια και τους πληθυσμούς- στόχους των ενεργητικών μέτρων απασχόλησης του ΟΑΕΔ. 39 Ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης, (Interim evaluation report.) Δημιουργία συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης διαμορφωτικού χαρακτήρα το οποίο 08/ /2010 λειτουργώντας συμπληρωματικά προς το σύστημα παρακολούθησης της πράξης-ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύων για την υλοποίηση παρεμβάσεων απασχόλησης, συμβάλει στην αποδοτική εφαρμογή της. Δια Βίου Εκπαίδευση και Εργαζόμενοι. 40 Μελέτη Αξιολόγησης προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια προσπάθεια(αυτό) αξιολόγησης της εργασίας του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Εκπαίδευσης και Εκπαίδευση Εργαζομένων. (έχει βγει στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού και της ανασύστασης της οργανωμένης συνδικαλιστικής (Lifelong learning and Employees. σχετική έκδοση) εκπαίδευσης καθώς και της υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και εργαζομένων. Evaluation Study of Trade Unions Educational and, Employees Training programs) Σελίδα 4 ΙΝΕ ΓΣΕΕ

5 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 41 Δημιουργία συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης διαμορφωτικού χαρακτήρα το οποίο Τελική Έκθεση αξιολόγησης, (Final evaluation report.) 01/ /2011 λειτουργώντας συμπληρωματικά προς το σύστημα παρακολούθησης της πράξης-ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύων για την υλοποίηση παρεμβάσεων απασχόλησης, συμβάλει στην αποδοτική εφαρμογή της. ΙΝΕ ΓΣΕΕ Συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα, 42 Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, (Active labor market με τη συστηματική έρευνα του τρόπου σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των 2008 policies.) αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Λαρίσης και Φθιώτιδας., Έκθεση ενδιάμεσης διαμορφωτικής αξιολόγησης, που θα καλύπτει τα δύο πρώτα χρόνια υλοποίησης των παρεμβάσεων (περίοδος ). Η διαμορφωτική αξιολόγηση στοχεύει στην 43 Έκθεση ενδιάμεσης διαμορφωτικής- αξιολόγησης. ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων / Ιανουάριος 2012 (Interim formative evaluation report.) προϊόντων, συνολικά και ανά έργο, μέσα από την εκτίμηση: α) επιμέρους συστατικών, Ιούνιος 2012 διαδικασιών, ρόλων, πεδίων εμπλοκής, κ.ά., β) του βαθμού εκπλήρωσης των στόχων, γ) των ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ παραγόντων που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση και δ) του ευρύτερου περιβάλλοντος υλοποίησης των παρεμβάσεων Καλύπτει τη συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου και κυρίως, το διάστημα που μεσολαβεί 44 Έκθεση τελικής αξιολόγησης μεταξύ της διαμορφωτικής αξιολόγησης και του τέλους του έργου. Η τελική αξιολόγηση στοχεύει: Ιανουάριος (Final evaluation report.) α) στη συνολική αποτίμηση των προαναφερόμενων παραμέτρων μετά την ολοκλήρωση της Απρίλιος 2014 υλοποίησης των παρεμβάσεων, β) στη βιωσιμότητα των μηχανισμών (δικτύωση) και στην ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ προστιθέμενη αξία των προϊόντων 45 Εξωτερική αξιολόγηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης σε θέμα επιχειρηματικότητας και πληροφορικής Η μελέτη αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε αφορούσε στους ακόλουθους άξονες: προετοιμασία 8/ /11/2008 του έργου, εκπαίδευση εκπαιδευτών, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικές τεχνικές, σύστημα συντονισμού και διαχείρισης του έργου, ενέργειες δημοσιότητας και διάδοσης των αποτελεσμάτων, αξιολόγηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου. e.gr/index.php? option=com_content &view=article&id=10 9: &catid=86:ekpaide usi&itemid= Εξωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων δια βιου εκπαίδευσης Η μελέτη αξιολόγησης αφορά στην εξωτερική αξιολόγηση του συνόλου των συντελεστών, Από την υπογραφή της παραγόντων και πεδίων των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης. Εκτός των άλλων θα σύμβασης έως 30/6/2013 συμπεριλάβει δράσεις καταγραφής των επιπτώσεων των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη των ωφελουμένων (αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του έργου) ΓΣΕΒΕΕ Μελέτη εξωτερικής αξιολόγησης της συνδικαλιστικής επιμόρφωσης 47 Δεν έχει προσδιοριστεί - κατάρτισης Αφορά στο σύνολο των παραμέτρων του εκπαιδευτικού έργου (εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, φορέας υλοποίησης) και στην αποτίμηση της επίτευξης των στόχων, από την άποψη των διαδικασιών και των τελικών αποτελεσμάτων. Εξωτερική αξιολόγηση του Δικτύου επιχειρηματικότητας για τις 48 Δεν έχει προσδιοριστεί μικρές επιχειρήσεις Η μελέτη αφορά στην εξωτερική αξιολόγηση των φάσεων και των συντελεστών της πράξης "Δικτύου Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας". Η εξωτερική αξιολόγηση θα έχει δύο κύριες φάσεις: ενδιάμεση διαμορφωτική με σκοπό την ανατροφοδότηση και πιθανή βελτίωση επιμέρους δράσεων της Πράξης και τελική απολογιστική. 49 ΣΕΠΕ 50 Μελέτη λειτουργικής ανασκόπησης/ Ανασκόπηση κοινωνικών προγραμμάτων (κωδ. ΟΠΣ ) με δικαιούχο το Σ.ΕΠ.Ε. στο πλαίσιο της συστημικής παρέμβασης 8 του Άξονα 1 «Συστημικές παρεμβάσεις» του ΕΠΑΝΑΔ: Grant Agreement for the Project Functional Review of Social Programmes in Greece Ενδιάμεση & Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες & κατάρτιση σε προηγμένες δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» Interim & Final Evaluation Report of Project TRAINING OF LOCAL AUTHORITIES EMPLOYEES IN THE AREA OF INFORMATICS AND TELECOMMOUNICATIONS Η συνολική διάρκεια της πράξης είναι 12 μήνες. Ο σκοπός της Λειτουργικής Επισκόπησης είναι η συγκέντρωση και οργάνωση πληροφοριών σχετικών με τα κοινωνικά προγράμματα που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, καθώς και η παροχή ενδελεχούς ανάλυσης και περισσότερο λεπτομερών πληροφοριών για το ευκταίο μείγμα πολιτικών και τις διαχειριστικές διευθετήσεις επιλεγμένων κοινωνικών προγραμμάτων. Η επισκόπηση αυτή πρόκειται να παράσχει στην ελληνική κυβέρνηση πληροφορίες σχετικά με το που εντοπίζονται επικαλύψεις, επαναλήψεις και κενά και πιθανοί τρόποι ανάπτυξης οικονομιών κλίμακος. Επίσης θα παράσχει εναλλακτικά σενάρια με βάση την αξιολόγηση των αναγκών των δικαιούχων, προκειμένου να καταδειχθεί το πώς διαφορετικοί δικαιούχοι αποκτούν πρόσβαση στα κοινωνικά προγράμματα και το εύρος των κοινωνικών μεταβιβάσεων που μπορεί να είναι διαθέσιμες. Εξωτερική Αξιολόγηση της πράξης και ειδικότερα: Αξιολόγηση Προγραμματικού Σχεδιασμού του Έργου, συνάφεια με στόχους ΕΠ ΚτΠ 1/9 20/11/2009 Αποτίμηση της προόδου υλοποίησης του έργου και του βαθμού επίτευξης των στόχων του Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Έργου Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου της παρέμβασης ΙΤΑ Εξωτερική Αξιολόγηση Δήμων & Περιφερειών στο πλαίσιο της Νέας Διενέργεια εξωτερικής παράλληλης (on-going) αξιολόγησης της πορείας μετάβασης στη νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Η αξιολόγηση θα αφορά και Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (Προκηρύσσεται 51 τα δύο επίπεδα τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι και αυτοδιοικούμενες Περιφέρειες) καθώς και τις ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ άμεσα) External Evaluation of Municipalities and Prefectures within the context of the New Architecture of Local and Decentralised Administration Kallikrates Programme διασυνδέσεις/συναρθρώσεις μεταξύ τους και με την αποκεντρωμένη διοίκηση. Εμφαση θα δοθεί στην αξιολόγηση της επίδοσης των νέων δομών στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλικράτης "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 52 ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ" το οποίο εντάσσεται στο Μέτρο 2.5 "ΔΙΑ Από 16/04/2008 έως 1. Πραγματοποίηση Ενδιάμεσων & Τελικών αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" Ενέργεια "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑ 31/11/2008 περιοχή υλοποίησης και ανά τμήμα 2. Συνολική αξιολόγηση του έργου ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ", κατηγορία Πράξεων α "ΑΝΑΠΤΥΞΗ των ΙΔΒΕ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" του ΕΠΕΑΕΚ 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 53 ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ" το οποίο εντάσσεται στο Μέτρο 2.5. "ΔΙΑ Από 13/12/2007 έως Πραγματοποίηση Ενδιάμεσων και Τελικών αξιολογήσεων των εκπαιδευτικώ προγραμμάτων ανά ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" ΕΝΕΡΓΕΙΑ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 30/11/2008 περιοχή υλοποίησης και ανά τμήμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" Κατηγορία Πράξεων α "ΑΝΑΠΤΥΞΗ των ΙΔΒΕ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" του ΕΠΕΑΕΚ 2 Σελίδα 5

6 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 54 "ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ " ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΤΊΤΛΟ "Απόκτηση δεξιοτήτων πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους Δημοσίους Υπαλλήλους με τη συμβολή δομών του συνδικαλιστικού κινήματος" Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας με την υπ' αριθμ /ΨΣ2087/Β πράξη, ΣΑΕ 2009 σεο Από 12/6/2009 έως 30/11/ Πραγματοποίηση Ενδιάμεσων & Τελικών αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά περιοχή υλοποίησης και ανά τμήμα 2. Συνολική αξιολόγηση του έργου Εωτερική Αξιολόγηση του έργου με τίτλο: "Απόκτηση δεξιοτήτων 55 ΚΠ ΑΔΕΔΥ πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους Δημοσίους Υπαλλήλους Από 18/6/2009 έως Πραγματοποίηση Ενδιάμεσων και Τελικών αξιολογήσεων των εκπαιδευτικώ προγραμμάτων ανά με τη συμβολή δομών του συνδικαλιστικού κινήματος" Ε.Π. 30/11/2009 περιοχή υλοποίησης και ανά τμήμα Κοινωνία της Πληροφορίας με την υπ' αριθμ /ΨΣ2087/Β πράξη, ΣΑΕ 2009 σεο "Εξωτερική Αξιολόγηση του Έργου" των Πράξεων "Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων- ΑΠ7""Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων- ΑΠ8""Προγράμματα 56 δια βίου εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων- ΑΠ9" του 14/07/2011 έως 1. Πραγματοποίηση Ενδιάμεσων & Τελικών αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά επιχειρησιακού προγράμματος "εκπαίδευση και δια βίου μάθηση", 30/5/2013 περιοχή υλοποίησης και ανά τμήμα 2. Συνολική αξιολόγηση του έργου αποφάσεις ένταξης Πράξεων αριθμόν 11975/ , 11976/ και 11977/ στους άξονες προτεραιότητας 7,8, και 9 αντίστοιχα. Εξωτερική Αξιολόγηση του Έργου της Πράξης με τίτλο "Υλοποίηση Σχεδίου επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων του Κοινωνικού Πολύκεντρου για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των μελών Νομαρχιακών Τμημάτων και Ομποσπονδιών 57 της ΑΔΕΔΥ", Επιχειρηασιακό πρόγραμμα" Διοικητική 05/07/2011 έως 30 Πραγματοποίηση Ενδιάμεσων και Τελικών αξιολογήσεων των εκπαιδευτικώ προγραμμάτων ανά Μερταρρύθμιση "με την υπ'αριθμ.340/ /2012 περιοχή υλοποίησης και ανά τμήμα Απόφαση, έχει κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕΟ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΕΡΝΗΣΗ και συγχρηματοδοτείται από το Εθρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο Εσωτερική Αξιολόγηση του Έργου με τίτλο "Υλοποίηση Σχεδίου Επιμορφωτικών δράσεων και Προγραμμάτων του Κοινωνικού Πολύκεντρου για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των μελών Νομαρχιακών Τμημάτων και Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ", 58 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση " 23/07/2010 έως 1. Πραγματοποίηση Ενδιάμεσων & Τελικών αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά με την υπ αριθμ.340/ Απόφαση, έχει κωδικό ΣΑΕ 30/12/2012 περιοχή υλοποίησης και ανά τμήμα 2. Συνολική αξιολόγηση του έργου ΣΕΟ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Σ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. 59 "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ", Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" -31/12/2012 Πραγματοποίηση Ενδιάμεσων και Τελικών αξιολογήσεων των εκπαιδευτικώ προγραμμάτων ανά περιοχή υλοποίησης και ανά τμήμα "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ " ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 60 "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ", Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 10/06/ /12/2012 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ" Σχεδιασμός και στην υλοποίηση της αξιολόγησης των 42 προγραμμάτων της Πράξης σε 4 επίπεδα (ενδιάμεση- τελική ανά προγράμματα εκπαίδευσης - συνολική εξωτερική όλου του έργου μετααξιολόγηση) "ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ" της Πράξης "Η συμβολή των ΔΙΔΔ ΑΔΕΔΥ κοινωνικών εταίρων ΑΔΕΔΥ στην καταπολέμηση του ψηφιακού Αξιολόγηση των 110 Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Αξιολόγηση των λοιπών δράσεων-υποέργων. 61 αναλφαβητισμού με την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών 18/09/ /12/2010 Μετα-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγαμμάτων. Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην επιχειρησιακή τους κουλτούρα" "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 62 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" της Πράξης Αξιολόγηση 75 εκπαιδευτικών προγαμμάτων. Αξιολόγηση των λοιπών δράσεων-υποέργων. 14/02/ /12/2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Εκπόνηση τελικής έκθεσης αξιολόγησης. Μετα-αξιολόγηση του προγράμματος. ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΑΔΕΔΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 63 Ανάπτυξη Μελέτης και Εφαρμογή Διαδικασιών Εξωτερικής Αξιολόγη-σης στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση επαγγελματιών υγείας σε καινοτόμες πρακτικές και μεθόδους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων». Βάσει της από 26/8/2008 Σύμβασης το έργο του εξωτερικού αξιολογητή, διαρθρώνεται γύρω από εκθέσεις που όφειλε να υποβάλει σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία της υλοποίησης του Προγράμματος, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων (αναφορών) 26/8/08-22/7/09 σε συγκεκριμένα ζητήματα μετά από εντολή της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα ο ανάδοχος υπέβαλε: Α. Ειδική έκθεση εξειδίκευσης της μεθοδολογίας αξιολόγησης. Β. Ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης. Γ. Τελική έκθεση αξιολόγησης. Βάσει της από 12/4/2006 Σύμβασης, το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό εργαλείων αξιολόγησης 64 ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης, στο πλαίσιο του και βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με τη μορφή ερωτηματολογίων και το σχεδιασμό και 12/4/06 30/11/08 Μέτρου 1.4 «Ανάπτυξη στη Δημόσια Υγεία». υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εισαγωγής, Διαχείρισης, επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων των ερωτηματολογίων Στο πλαίσιο του υποέργου 2 της Πράξης με ΟΠΣ (Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση), θα πραγματοποιηθεί η μελέτη Επικαιρο-ποίησης αναγκών και η μελέτη προστασίας της ιδιωτικότητας. Η μελέτη επικαιροποίησης αναγκών αφορά στην επικαιροποίηση των λειτουργικών και τεχνικών 65 Σύνταξη μελετών επικαιροποίησης και ιδιωτικότητας. 12/12/-11 11/4/12 χαρακτηριστικών των υπαρχουσών ΤΠΕ υποδομών της ΕΣΔΥ, ενώ η μελέτη προστασίας της Σε εξέλιξη Σε εξέλιξη Σε εξέλιξη ιδιωτικότητας αφορά στην επικαιροποίηση των παραμέτρων που εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα των πληροφοριών των αποφοίτων της ΕΣΔΥ και τον καθορισμό της μεθοδολογίας ελέγχου και διασφάλισής τους Σελίδα 6

7 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 66 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ» Υπογραφή νομικής δέσμευσης 26 Ιουνίου 2008 Λήξη νομικής δέσμευσης 30 Νοεμβρίου 2008 Η αξιολόγηση αφορούσε το έργο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ», που υλοποίησε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ II), Μέτρο 2.5 «Δια Βίου Εκπαίδευση», Ενέργεια «Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης» Κατηγορία Πράξεων α: «Ανάπτυξη των ΙΔΒΕ και λειτουργία προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» Υπογραφή νομικής Η αξιολόγηση αφορούσε το έργο με τίτλο δέσμευσης 11 Απριλίου «Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)» που υλοποίησε η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Λήξη νομικής Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο του ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)» δέσμευσης 30 Νοεμβρίου Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» Μέτρο 3.2. «Σταδιακή επανένταξη των ατόμων με 2008 αναπηρία στην κοινωνικοοικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση» ΕΣΑΜΕΑ 68 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της Πράξης «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» Υπογραφή νομικής δέσμευσης 24 Οκτωβρίου 2011 Λήξη νομικής δέσμευσης 31 Μαΐου 2013 Η αξιολόγηση αφορά το έργο με τίτλο «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ που υλοποιεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» Άξονας προτεραιότητας: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της ψυχικής υγείας. ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και προάσπιση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού. 69 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» Προβλεπόμενη ημερομηνία υπογραφής νομικής δέσμευσης Μάρτιος 2012 Λήξη νομικής δέσμευσης Μάιος 2014 Η αξιολόγηση αφορά το έργο με τίτλο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 9 που υλοποιεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση » 70 Διερεύνηση, καταγραφή και αποτύπωση της ευρωπαϊκής διάστασης της επιμόρφωσης, σε σχέση με την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) ορίστηκε ως βασικός άξονας προτεραιότητας η προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου Μάθησης. Προς την 17/7/ /12/2007 κατεύθυνση αυτή κρίνεται σκόπιμη η καταγραφή και αποτύπωση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πραγματικότητας σε σχέση με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε μέσα από την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας να υιοθετηθούν «στρατηγικές» επιμόρφωσης, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Το εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό υλικό, ως ένας από τους κυριότερους παράγοντες υλοποίησης της εκπαιδευτικής πράξης, πρέπει να διέπεται από αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά κριτήρια, όπως απορρέουν από τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Κρίνεται απαραίτητη η μελέτη των κριτηρίων 71 Κριτήρια αξιολόγησης και αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού 18/9/ /12/2008 αξιολόγησης και αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, αφού μέσα από τη διαμόρφωση εναλλακτικών περιβαλλόντων μάθησης και την εμπλοκή δασκάλων και μαθητών σε αυτά επιδιώκεται η σύνθεση και παραγωγή της νέας γνώσης, η οποία θα είναι διασυνδεδεμένη με τις σύγχρονες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Mε στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης Τεχνικής και Επαγγελματικής Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα εκπαίδευσης στη χώρα μας, κρίνεται σκόπιμη η μελέτη και η αποτύπωση των κριτηρίων 72 ειδικότητας ΤΕΕ. Κριτήρια αξιολόγησης: Λογισμικού, Σχολικών 17/7/ /12/2007 αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών, των αντίστοιχων εγχειριδίων και του εκπαιδευτικού εγχειριδίων, Προγραμμάτων σπουδών υλικού γενικά. Επίσης, κρίνεται απαραίτητο ένα πλαίσιο κριτηρίων αξιολόγησης και του εκάστοτε ΟΕΠΕΚ ειδικού λογισμικού, στο οποίο είναι δυνατό να βασιστεί η διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας. Τα ΤΕΕ, ως συνδεόμενα άμεσα με την επαγγελματική πράξη, πρέπει να διαθέτουν σύγχρονη και 73 κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για τους μαθητές τους. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα 17/7/ /12/2007 απαιτείται σε κάθε ειδικότητα αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της υποδομής. Κρίνεται ειδικότητας ΤΕΕ επομένως επιβεβλημένη η σύνταξη ερευνητικής μελέτης, η οποία θα αποτυπώνει τα κριτήρια αξιολόγησης του εργαστηριακού εξοπλισμού κατά ειδικότητα. Eπειδή τα προγράμματα σπουδών για τα Τ.Ε.Ε σε αρκετές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται στις 74 απαιτήσεις σύγχρονων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην αγορά εργασίας, κρίνεται αναγκαία Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες στην αγορά εργασίας για 17/7/ /12/2007 η μελέτη των επαγγελματικών δεξιοτήτων, που προϋποθέτει η επιτυχής άσκησή τους, καθώς και η τους απόφοιτους ΤΕΕ αξιοποίηση της «άτυπης» επαγγελματικής γνώσης, που θα αποτελέσουν τη βάση αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΕ και της σχετικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Για να υπάρξει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των εργαστηριακών διδακτικών εργαλείων στο Ενιαίο Κριτήρια επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπεύθυνων Εργαστηριακών Λύκειο, Τ.Ε.Ε., Γυμνάσιο και Δημοτικό από τους υπεύθυνους των Ε.Κ.Φ.Ε, κρίνεται απαραίτητη μία Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) για την ενεργή 75 20/7/ /12/2007 μελέτη, η οποία να καθορίζει τα πεδία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αυτών και βέβαια τα αξιοποίηση των εργαστηριακών διδακτικών εργαλείων στο Ενιαίο κριτήρια για την τελική πιστοποίησή τους, ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ποιότητα στην Λύκειο, Τ.Ε.Ε., Γυμνάσιο, Δημοτικό παρεχόμενη στους μαθητές εργαστηριακή γνώση. Για την εξασφάλιση στο μέγιστο δυνατό αξιόπιστων συμπερασμάτων σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης του νέου Προγράμματος Σπουδών, του διδακτικού και υποστηρικτικού υλικού και των 76 Εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης: ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου προβλεπόμενων διδακτικών προσεγγίσεων, προβλέπεται η πραγματοποίηση και Εξωτερικής (Μετά την (Μετά την 6/2/ /09/2015 αιώνα)-νέο Πρόγραμμα Σπουδών Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των συντελεστών και διαδικασιών του προγράμματος. Η υλοποίηση) υλοποίηση) ΟΧΙ εξωτερική αξιολόγηση θα γίνει από ανάδοχο ο οποίος θα επιλεγεί μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Α. Για τις ανάγκες παρακολούθησης και διαμορφωτικής αξιολόγησης των επιμορφωτικών δράσεων και της πιλοτικής εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) (δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της Πράξης) θα αναπτυχθούν εργαλεία αξιολόγησης, θα 77 Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης: ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου πραγματοποιηθεί η ανάλυση των στοιχείων-δεδομένων που θα προκύψουν από την συμπλήρωση (Μετά την (Μετά την 17/1/ /12/2012 αιώνα)-πιλοτική Εφαρμογή των εργαλείων αξιολόγησης και θα συνταχθούν σχετικές εκθέσεις υλοποίηση) υλοποίηση) ΟΧΙ Β. Θα πραγματοποιηθεί συγκριτική αξιολόγηση του νέου Π.Σ. σε σχέση με το υπάρχον Π.Σ., προκειμένου να προσδιοριστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα και θα προκύψει σχετική έκθεση Σελίδα 7

8 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για την εξασφάλιση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της αξιοπιστίας των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από τις διαδικασίες υλοποίησης της συγκεκριμένης Πράξης σε σχέση με την εφαρμογή καταλληλότητα του νέου Προγράμματος Σπουδών, της αξιοποίησης του διδακτικού και υποστηρικτικού υλικού και των προβλεπόμενων διδακτικών προσεγγίσεων, καθώς επίσης και των απαραίτητων επιμορφωτικών διαδικασιών, προβλέπεται η πραγματοποίηση συνεχούς και τελικής 78 Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης: ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αξιολόγησης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Η Εξωτερική αξιολόγηση θα αφορά το (Μετά την (Μετά την 16/03/ /12/2012 αιώνα)-πιλοτική Εφαρμογή σύνολο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά την επιμόρφωση και την πιλοτική εφαρμογή υλοποίηση) υλοποίηση) ΟΧΙ των νέων Π.Σ. Η εξωτερική αξιολόγηση θα γίνει από ανάδοχο ο οποίος θα επιλεγεί μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στο πλαίσιο αυτής της δράσης προβλέπεται: 1. Η πραγματοποίηση συνεχούς και τελικής εξωτερικής αξιολόγησης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης: Πιλοτική εφαρμογή 28 Η μελέτη αναφέρεται στο σχεδιασμό, την αναγκαιότητα, το σκοπό και την υλοποίηση του έργου. 79 ολοήμερων σχολείων - Εκπαιδευτικά προγράμματα σε ολοήμερα Επιπλέον, περιλαμβάνει τις 28 εκθέσεις αξιολόγησης της εφαρμογής από τους διευθυντές των σχολεία σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή. Η μελέτη αναφέρεται στην αξιολόγηση της επιμορφωτικής διαδικασίας (ανίχνευση προβλημάτων ή 80 Εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης: Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά αδυναμιών στην υλοποίηση του προγράμματος, οδηγούς συνεντεύξεων, φύλλα παρατήρησης των προγράμματα στη διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης διδασκαλιών, εκθέσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης της επιμόρφωσης) από τα μέλη της Ομάδας Επιστημονικής Υποστήριξης της Πράξης.. Γενική Αξιολόγηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης από 01/09/2009 έως 8 ολοκληρωμένες εκθέσεις με επεξεργασία των ερωτηματολογίων επιμορφούμενων και (MIS ) 31/12/2009 επιμορφωτών ανά φάση και ανά ΠΕΚ Γενική Αξιολόγηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης από 01/01/2010 έως 7 ολοκληρωμένες εκθέσεις με επεξεργασία των ερωτηματολογίων επιμορφούμενων και (MIS ) 30/04/2010 επιμορφωτών ανά φάση και ανά ΠΕΚ Γενική Αξιολόγηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης από 01/05/2010 έως 1 ολοκληρωμένη έκθεση με επεξεργασία των ερωτηματολογίων επιμορφούμενων και /05/2010 επιμορφωτών όλων των φάσεων του ΠΕΚ Λαμίας ( MIS ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Α Φάση: Προπαρασκευα-στική (Μάιος -Ιούλιος 2010) Β Φάση: Επεξεργασία Δεδομένων Δημοσίευση πρώτων περιγραφικών 84 αποτελεσμάτων (Ιούλιος Εκπόνηση μελέτης διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών με σκοπό τη συλλογή και αξιοποίηση Μελέτη διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών- Διαβούλευση με - Οκτώβριος 2010) των δεδομένων από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς Φορείς Γ Φάση: φορείς. Ολοκληρωμένη Επεξεργασία Δεδομένων Δημοσίευση Τελικών Αποτελεσμάτων (Νοέμβριος 2010 Δεκέμβριος 2012) gr 85 Εσωτερική Αξιολόγηση Δεν έχει υλοποιηθεί - ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Διασφάλιση ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συνόλου των δράσεων. Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης με τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί, τα επιστημονικά εργαλεία και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. Η εσωτερική 86 Εσωτερική Αξιολόγηση Ποιότητας & Αποτελεσματικότητας Δράσεων αξιολόγηση θα έχει το χαρακτήρα της διαμορφωτικής αξιολόγησης, θα εφαρμοστεί σε φάσεις και 10/ /2013 του Έργου θα αφορά σε όλους τους συντελεστές και τον τρόπο υλοποίησης της Πράξης ως προς ποιοτικά και Ναι Ναι Ναι ποσοτικά χαρακτηριστικά. Στο τέλος κάθε φάσης θα συντάσσονται ενδιάμεσες εκθέσεις, οι οποίες εκτός των αποτελεσμάτων θα περιλαμβάνουν και προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες. Η τελική έκθεση θα παραδοθεί προς το τέλος της υλοποίησης του Έργου. Σκοπός αυτής της αξιολόγησης είναι να παρέχει στους φορείς που θα εμπλακούν στην υλοποίηση αλλά και στη μετέπειτα λειτουργία της Πράξης, τις κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιμήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τις επιπτώσεις των δράσεων που θα έχουν υλοποιηθεί και να καταστήσει δυνατή τη διαμόρφωση έγκυρης και 87 αντικειμενικής εικόνας για το βαθμό επιτυχίας των στόχων που έχουν τεθεί. Ειδικότερα η Εξωτερική Αξιολόγηση Ποιότητας & Αποτελεσματικότητας Δράσεων 2/ /2013 αξιολόγηση: Εξετάζει τον ποσοτικό προσδιορισμό των στόχων καθώς και το βαθμό στον οποίο του Έργου έχουν διευκολύνει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Αποτιμά την εξέλιξη υλοποίησης του Ναι Ναι Ναι Προγράμματος, με τη μέτρηση των δεικτών και αναλύει κριτικά την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων. Αναλύει την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και εκτέλεσης του Προγράμματος. Εξετάζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη και αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης. Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση του Έργου Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο του 88 -ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου Παιδείας (Γ ΚΠΣ).Η εξωτερική αξιολόγηση αφορούσε τόσο τις 2/3/ /6/2004 ΕΝΗΛΙΚΩΝ υποστηρικτικές ενέργειες (ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση εκπαιδευτών, τεκμηρίωση) ΟΧΙ ΟΧΙ όσο και το εκπαιδευτικό έργο το παραγόμενο ανά Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση του Έργου Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου Παιδείας (Γ ΚΠΣ) 89 -ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εξωτερική αξιολόγηση αφορούσε τόσο τις υποστηρικτικές ενέργειες (ενημέρωση, 15/7/ /5/2007 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΙ ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση εκπαιδευτών, τεκμηρίωση) όσο και το εκπαιδευτικό έργο το ΟΧΙ ΟΧΙ παραγόμενο ανά Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σελίδα 8

9 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 90 -ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΙI Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση του Έργου Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου Παιδείας (Γ ΚΠΣ) 28/12/ /7/2007 Η εξωτερική αξιολόγηση αφορούσε τόσο τις υποστηρικτικές ενέργειες (ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση εκπαιδευτών, τεκμηρίωση) όσο και το εκπαιδευτικό έργο το παραγόμενο ανά Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση του Έργου Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ στο πλαίσιο του 91 -ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου Παιδείας (Γ ΚΠΣ)Η εξωτερική αξιολόγηση αφορούσε τόσο τις 16/1/2007-5/6/2008 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙV υποστηρικτικές ενέργειες (ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση εκπαιδευτών, τεκμηρίωση) όσο και το εκπαιδευτικό έργο το παραγόμενο ανά Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση του Έργου Συμβουλευτική Γονέων» στο πλαίσιο του 92 -ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ» 1/7/ /6/2004 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου Παιδείας (Γ ΚΠΣ). Η εξωτερική αξιολόγηση αφορούσε το εκπαιδευτικό έργο το παραγόμενο στα τμήματα συμβουλευτικής γονέων και τις υποστηρικτικές ενέργειες ΟΧΙ ΟΧΙ ( εκπαιδευτικά υλικά, ενημέρωση, επιμόρφωση εκπαιδευτών). Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση του Έργου Συμβουλευτική Γονέων ΙΙ» στο πλαίσιο του 93 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΙΙ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου Παιδείας (Γ ΚΠΣ). Η εξωτερική αξιολόγηση αφορούσε το εκπαιδευτικό 21/4/ /6/2005» έργο το παραγόμενο στα τμήματα συμβουλευτικής γονέων και τις υποστηρικτικές ενέργειες ΟΧΙ ΟΧΙ ( εκπαιδευτικά υλικά, ενημέρωση, επιμόρφωση εκπαιδευτών). Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση του Έργου Συμβουλευτική Γονέων ΙΙΙ» στο πλαίσιο του 94 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΙΙΙ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου Παιδείας (Γ ΚΠΣ). Η εξωτερική αξιολόγηση αφορούσε το εκπαιδευτικό 15/9/ /6/2008» έργο το παραγόμενο στα τμήματα συμβουλευτικής γονέων και τις υποστηρικτικές ενέργειες ( εκπαιδευτικά υλικά, ενημέρωση, επιμόρφωση εκπαιδευτών). ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση του Έργου στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου 16/12/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ Παιδείας (Γ ΚΠΣ). Η αξιολόγηση αφορά το εκπαιδευτικό έργο και τις υποστηρικτικές ενέργειες 31/12/2006 ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΣΙΟΔΟΣ» ( εκπαιδευτικό υλικό, δράσεις δημοσιότητας, επιμόρφωση εκπαιδευτών και στελεχών ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΥΝ Καταγραφή των παραμέτρων που θα εξειδικεύσουν το πρόγραμμα και ιδιαίτερα το εκπαιδευτικό ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ (και υλικό στις ιδιαιτερότητες της αγροτικής παραγωγής και των διαδικασιών μεταποίησης, 96 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 17/11/ /6/2007 έντυπη έκδοση ΟΧΙ βιβλίο) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΣΙΟΔΟΣ» τυποποίησης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων ανά περιφέρεια και, εντέλει, στο σύνολο της επικράτειας. Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου Παιδείας (Γ ΚΠΣ) - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 19/12/2006 Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση του Έργου στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου 97 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 23/10/2008 Παιδείας (Γ ΚΠΣ). Η αξιολόγηση αφορά το εκπαιδευτικό έργο και τις υποστηρικτικές ενέργειες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ -ΗΡΩΝ " Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση του στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου Παιδείας (Γ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 98 12/4/ /6/2001 ΚΠΣ). Η αξιολόγηση αφορά το εκπαιδευτικό έργο και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας του ΟΧΙ ΟΧΙ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και των υποστηρικτικών ενεργειών του 99 «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1/4/2002 4/6/2003 προγράμματος για τα ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου ΟΧΙ ΟΧΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Ι» Παιδείας (Γ ΚΠΣ). Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και των υποστηρικτικών ενεργειών του 100 «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 26/1/ /9/2006 προγράμματος για τα ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου ΟΧΙ ΟΧΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Β ΦΑΣΗ» Παιδείας (Γ ΚΠΣ). Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και των υποστηρικτικών ενεργειών του 101 «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9/3// /6/2007 προγράμματος για τα ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου ΟΧΙ ΟΧΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Δ ΦΑΣΗ» Παιδείας (Γ ΚΠΣ). Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και των υποστηρικτικών ενεργειών του 102 «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9/3// /6/2008 προγράμματος για τα ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου ΟΧΙ ΟΧΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Στ ΦΑΣΗ» Παιδείας (Γ ΚΠΣ). Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και των υποστηρικτικών ενεργειών του 103 «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9/3// /6/2008 προγράμματος για τα ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου ΟΧΙ ΟΧΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Στ ΦΑΣΗ» Παιδείας (Γ ΚΠΣ). ΙΔΕΚΕ Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας των τμημάτων μάθησης και των 104 «Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους 28/11/ /2/2007 υποστηρικτικών ενεργειών του προγράμματος ( επιμόρφωση εκπαιδευτών και στελεχών, δράσεις μετανάστες ΙΙ» δημοσιότητας) στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου Παιδείας (Γ ΚΠΣ). Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας των τμημάτων μάθησης και των 105 «Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους 9/2/ /6/2008 υποστηρικτικών ενεργειών του προγράμματος ( επιμόρφωση εκπαιδευτών και στελεχών, δράσεις μετανάστες ΙΙΙ» δημοσιότητας) στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου Παιδείας (Γ ΚΠΣ). 106 «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Από Απόσταση στα Κέντρα 12/12/ /6/2008 Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας των τμημάτων μάθησης και των Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από υποστηρικτικών ενεργειών του στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ του Υπουργείου Παιδείας (Γ ΚΠΣ). Απόσταση» Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση των Πράξεων Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Αξόνων 107 -ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προτεραιότητας 7, 8 και 9 στο πλαίσιο του Ε.Π. Eκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου /6/2011 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠ7, ΑΠ8 ΚΑΙ ΑΠ9 Παιδείας (ΕΣΠΑ). Η εξωτερική αξιολόγηση αφορούσε το εκπαιδευτικό έργο το παραγόμενο από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σελίδα 9

10 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση των Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 στο πλαίσιο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του του Ε.Π. Eκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας (ΕΣΠΑ). Η αξιολόγηση /12/ /6/2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αφορά τόσο στις υποστηρικτικές ενέργειες (προβολή, δημοσιότητα, ποιότητα εκπαιδευτικού ΤΩΝ ΑΠ 7,8,9 υλικού, κ.ά) καθώς και το εκπαιδευτικό έργο στο σύνολό του. "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση των Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 στο πλαίσιο 109 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 8/3/2011 8/11/2011 του του Ε.Π. Eκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας (ΕΣΠΑ) και αφορά το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ -ΗΡΩΝ 2" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠ 7,8,9 εκπαιδευτικό έργο των τμημάτων μάθησης. «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση των Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 στο πλαίσιο 110 ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 3/6/2010 9/12/2011 του του Ε.Π. Eκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας (ΕΣΠΑ) και αφορά το ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ εκπαιδευτικό έργο των τμημάτων μάθησης. ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠ 7,8,9 «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση των Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9, στο ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ /6/2011 3/10/2011 πλαίσιο του Ε.Π. Eκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας (ΕΣΠΑ) και αφορά το ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ- ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΣΤΟ εκπαιδευτικό έργο των τμημάτων μάθησης και στις σχετικές υποστηρικτικές ενέργειες. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠ 7,8,9 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" ΣΔΕ (ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ Η εξωτερική αξιολόγηση αφορά στη λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για τα σχολικά 112 ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΓΙΑ 3/8/2010 6/9/2011 έτη , και , στο πλαίσιο του Ε.Π. Eκπαίδευση και Δια Βίου ΤΟΥΣ Α.Π. 7,8,9 Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας (ΕΣΠΑ). Κύριος σκοπός της μελέτης είναι να αποτυπώσει την μετέπειτα εκπαιδευτική, οικογενειακή, 113 επαγγελματική και κοινωνική πορεία των εκπαιδευομένων και να καταλήξει σε συγκεκριμένα ΜΕΛΕΤΗ - «ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 5/8/2010 5/9/2011 συμπεράσματα καθώς και σε προτάσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠ 7,8,9. παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. στο πλαίσιο του Ε.Π. Eκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας (ΕΣΠΑ Η αξιολόγηση αφορούσε στη μέτρηση των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που είχαν τεθεί από Εξωτερική αξιολόγηση των 56 Κέντρων Περιβαλλοντικής έως τα Κ.Π.Ε., με στόχο την αξιοποίηση της δυναμικής των προγραμμάτων που υλοποιούνται από τα Εκπαίδευσης 2009 ΚΠΕ. Αξιολόγηση των ΚΠΕ σε σχέση με : κτιριακές υποδομές-εξοπλισμό-γεωγραφική θέση Αξιολόγηση του Προγράμματος: Κέντρα Εκπαίδευσης για το έως επιμορφωτικές-ενημερωτικές δράσεις Περιβάλλον και την Αειφορία-Δράσεις για τους Μαθητές & Δράσεις υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό Δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες 4. ενέργειες προβολής για το έργο Αξιολόγηση συνεργασίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΚΠΕ 116 "Ίδρυση και λειτουργία κόμβων - θυρίδων επιχειρηματικότητας για την ενθάρυνση και στήριξη της της Νεανικής Επιχειρηματικότητας" στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ , Α' περίοδος 117 "Ίδρυση και λειτουργία Παρατηρητηρίου - Μηχανισμού Παρακολούθησης του επιχειρηματικού τοπίου, Αποτίμησης και Πολιτικών Πρόβλεψης" στο πλαίσιο του ΕΠΑΕΚΙΙ , Α' Περίοδος ΓΓΝΓ "Ίδρυση και λειτουργία κόμβων - θυρίδων επιχειρηματικότητας για την ενθάρυνση και στήριξη της της Νεανικής Επιχειρηματικότητας" στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Β' περίοδος "Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας" στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Β' Περίοδος "Αναβάθμιση και επέκταση των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας" στους Άξονες προτεραιότητας 4,5, και 6 για την περίοδο από 1/7/2009 έως 31/12/2010 Σελίδα 10

11 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 121 Διαμορφωτική Αξιολόγηση των καινοτόμων ειδικοτήτων του Ο.Ε.Ε.Κ. 2003Β (Γ ΚΠΣ - ΕΠΕΑΕΚ) Μελέτη Αξιολόγησης της ποιότητας και του καινοτομικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρονταν στα Ι.Ε.Κ. μεταξύ 06/10/2003 και 30/06/2005. Το χρονοδιάγραμμα διενέργειας της μελέτης κάλυψε την χρονική περίοδο υλοποίησης του Δ εξαμήνου κατάρτισης για το σύνολο της χώρας. Στα παραδοτέα της μελέτης περιλαμβάνονται 1. Παραδοτέο Α: Μελέτη Αξιολόγησης της ποιότητας και του καινοτομικού χαρακτήρα των Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 2. Παραδοτέο Β: Μελέτη πλαισίου Κριτηρίων Καινοτόμων Προγραμμάτων 3. Παραδοτέο Γ: Οδηγός Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΟΕΕΚ Διεξαγωγή Πανελλαδικής Έρευνας Αντίληψης Κοινής Γνώμης σε δύο πληθυσμιακές ομάδες: - Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί κ.ά (3220 συνεντεύξεις) Εργοδότες, συλλογικοί φορείς, εργαζόμενοι, εργοδότες & λοιποί κοινωνικοί εταίροι (1000 Πανελλαδική Έρευνα Αντίληψης Κοινής Γνώμης συνεντεύξεις) (Γ ΚΠΣ - ΕΠΕΑΕΚ) με αντικείμενο τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας απήχησης των προηγούμενων δράσεων προβολής και δημοσιότητας που αφορούσαν στην ανάπτυξη και εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος δημοσιότητας των εστιασμένων δράσεων προβολής του Ο.Ε.Ε.Κ. Στόχος της μελέτης ήταν η επισκόπηση των διεθνών και εθνικών συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας γενικά αλλά και ειδικότερα στον τομέα ΣυΕΠ και η πρόταση ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εφαρμόσιμου και κατάλληλου για της υπηρεσίες ΣυΕΠ της χώρας μας. Σκοπός είναι η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής και τεχνογνωσίας για την εφαρμογή ενός 123 ΕΚΕΠ συστήματος διασφάλισης της ποιότητας στο χώρο της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των προσανατολισμού. υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Η μελέτη χωρίζεται σε τέσσερα αυτόνομα μέρη. Το πρώτο, αναφέρεται, εν συντομία στα κυριότερα (Γ ΚΠΣ - ΕΠΕΑΕΚ) διεθνή συστήματα ποιότητας, Στο δεύτερο, περιγράφονται τα κυριότερα διεθνή συστήματα διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα ΣυΕΠ. Στο τρίτο μέρος, παρουσιάζονται τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Το Τέταρτο μέρος αναλύει το Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης της ποιότητας, τους μηχανισμούς που το συνθέτουν, καθώς και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. 124 Ενδιάμεση και Τελική Έκθεση Αξιολόγησης (ex post evaluation) στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο «Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης Περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της Πράξης, από εξωτερικό Ανάδοχο με επιστημονική μέθοδο και συνδυασμό μεθοδολογιών για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων (ενδεικτικά αναφέρονται: έρευνα πεδίου, τηλεδιάσκεψη με ΦΠΠ, επιτόπιοι έλεγχοι, χρήση ερωτηματολογίων κ.α.) ωσότου ολοκληρωθεί η Πράξη. Συνολική αξιολόγηση της Πράξης και των επιμέρους υποέργων με γνώμονα την αποτελεσματικότητά τους με βάση τους στόχους και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα. Στο αντικείμενο της αξιολόγησης συμπεριλαμβάνεται και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά 125 ΕΟΠΠΕΠ Εξωτερική Αξιολόγηση στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης με υποέργο τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων» Παραδοτέα: Μεθοδολογία εξωτερικής Αξιολόγησης Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Αξιολόγηση στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο Αξιολόγηση όλων των συντελεστών και του τρόπου υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης «Εκπόνηση Προγρ/των Σπουδών Τεχνικής & Επαγγελματικ. περιλαμβάνει τον ετήσιο απολογισμό των δράσεων και πεπραγμένων στο πλαίσιο του έργου και Εκπαίδ. (Τ.Ε.Ε.) με σύστημα πιστωτικών μονάδων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ την τελική του αξιολόγηση ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, την απόδοση και τα ΠΡΑΞΗ» αποτελέσματα ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Σελίδα 11

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Εγχειρίδιο - Οδηγός για την κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση της υλοποίησης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Αξιολόγησης ΕΚΤ 2011-2015

Σχέδια Αξιολόγησης ΕΚΤ 2011-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Σχέδια Αξιολόγησης ΕΚΤ 2011-2015 Δεκέμβριος 2013 Ειδική Επιτροπή για την Αξιολόγηση Παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΖΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΖΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Β4Χ-ΗΔΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Β4Χ-ΗΔΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 21/12/2015 Α.Π. : 3623 Προς: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, , ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 21/12/2015 Α.Π. : 3623 Προς: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, , ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-ΤΡ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-ΤΡ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΤΝ-3Ω6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΤΝ-3Ω6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΜΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΜΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ιούνιος 2015 Το περιβάλλον του έργου Το τετραετές έργο με τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.9 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΘΚ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΘΚ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

θα δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης:

θα δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης: 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-Κ6Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-Κ6Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΘ-ΛΘΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΘ-ΛΘΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-Ξ3Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-Ξ3Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-95Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-95Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ9-ΑΧΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ9-ΑΧΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.06 13:05:14 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑΓ09-Ψ9Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΧ-ΨΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΧ-ΨΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.16 15:16:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β8Γ09-895 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Ζ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Ζ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες σχεδιασμού επιμορφωτικού προγράμματος ΕΣΠΑ. Πράξη «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Διαδικασίες σχεδιασμού επιμορφωτικού προγράμματος ΕΣΠΑ. Πράξη «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» Διαδικασίες σχεδιασμού επιμορφωτικού προγράμματος ΕΣΠΑ Πράξη «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» Περιεχόμενα παρουσίασης Σύνδεση της Πράξης με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΒΔΧ9-4ΡΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 15:19:25 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υλοποίησης Ε.Π. 2 Μαρτίου 2017

Στοιχεία Υλοποίησης Ε.Π. 2 Μαρτίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & AΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΕΥΔ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» Ετήσια Συνάντηση Υλοποίησης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Ενδιάμεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Ενδιάμεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-Α95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-Α95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΥΚΞ9-ΧΕΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.03 18:00:55 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΖΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΖΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΧ-6ΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΖΧ-6ΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-Ψ64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-Ψ64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ9-ΖΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ9-ΖΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΣΚ-0Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α1ΣΚ-0Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-1ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-1ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ69-Φ0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΙ69-Φ0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17815/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17815/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠ9" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠ9 με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012 ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-ΣΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-ΣΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7335 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7335 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΩΗΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΩΗΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.01 13:50:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΡΞΧ9-ΥΞ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα