Παραγωγή ηλεκτρισμού: συμβατικοί πόροι vs 14 ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραγωγή ηλεκτρισμού: συμβατικοί πόροι vs 14 ανανεώσιμες πηγές ενέργειας"

Transcript

1 Παραγωγή ηλεκτρισμού: συμβατικοί πόροι vs 14 ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Εισαγωγή 14.2 Ανάλυση 14.3 Κυρίως σενάριο 14.4 Δραστηριότητες 14.5 Παραρτήματα 14.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία Οδηγός διδασκαλίας Σύνοψη Εκπαιδευτικοί στόχοι µ π 14

2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 Θεματολογία συζήτησης 15 Βιβλιογραφία Συγγραφέας κεφαλαίου Δίας Χαραλαμπόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Εισαγωγή Το θέμα που διατρέχει η παρούσα Μελέτη Περίπτωσης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ενεργειακού σχεδιασμού μιάς περιοχής. Συγκεκριμένα αντιμετωπίζει το πρόβλημα επιλογής της κατάλληλης ενεργειακής τεχνολογίας ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές/ηλεκτρικές ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και μια σειρά από άλλες, σημαντικές διαστάσεις όπως είναι η περιβαλλοντική, η γεωπολιτική, η οικονομική και η κοινωνική διάσταση. Το πρόβλημα επιλογής ενεργειακής τεχνολογίας μπορεί να αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή, όμως τόσο η κλιματική αλλαγή και οι δεσμεύσεις της χώρας για μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (Πρωτόκολλο του Κυότο), όσο και η ανάγκη εξασφάλισης της ενεργειακής προμήθειας, κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, από χώρες με προβληματικό πολιτικό ορίζοντα, του προσδίνουν μια δυναμική η οποία υπερβαίνει τον απλό, τοπικό χαρακτήρα μιάς επένδυσης. Όπως σε όλα τα μεγάλα τεχνικά έργα, π.χ. δρόμοι, γέφυρες, αεροδρόμια, επεκτάσεις πόλεων, οι διαστάσεις του προβλήματος είναι πολλαπλές καθώς δεν πρόκειται για την αναζήτηση μιάς, έστω της βέλτιστης, λύσης, αλλά για την αναζήτηση επιλογών, κριτηρίων και αξιολόγησης ανάμεσα σε πολλές υποψήφιες προτάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις η προσέγγιση γίνεται κυρίως μέσα από μια πολυκριτηριακή ανάλυση και αντίστοιχη λήψη αποφάσεων. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να έχει διαφάνεια και συνέπεια ώστε να προσδίδει στο τελικό αποτέλεσμα της απόφασης τον νομιμοποιητικό χαρακτήρα που απαιτείται για την ομαλή εξέλιξη της υλοποίησης της επένδυσης. Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 Οι στόχοι της παρούσας Μελέτης Περίπτωσης, που είναι ένα Παράδειγμα Διαδικασίας, είναι : Η αναζήτηση λύσεων για την κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης και η ανάδειξη των προβλημάτων που υπεισέρχονται, Η σύγκριση ανάμεσα σε δύο προτεινόμενες λύσεις, η πρώτη με εγκατάσταση μονάδας φυσικού αερίου, και η δεύτερη με εγκατάσταση αιολικού πάρκου, Η ανάλυση των επενδύσεων στις επί μέρους διαστάσεις : ενεργειακή, οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική και η λήψη της τελικής απόφασης Καθώς πρόκειται για μια Μελέτη Περίπτωσης με πολλά στοιχεία κοντά στην πραγματικότητα (π.χ. νησιά του Αιγαίου με αυτόνομα ηλεκτρικά δίκτυα), θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί υλικό από διάφορους οργανισμούς όπως ΔΕΗ, ΥΠΕΚΑ, ΥΑΑΥΜΔ, ΚΑΠΕ, ΡΑΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, αλλά και από το διαδίκτυο αναφορικά με τεχνολογίες, κόστη, παραδείγματα εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων. Η Μελέτη Περίπτωσης θα χρησιμοποιηθεί κυρίως εντός του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την διδασκαλία των φοιτητών και την εξάσκηση τους σε πραγματικά προβλήματα που άπτονται του κύκλου ενέργεια-οικονομία-περιβάλλον-κοινωνία. Σημασία δίνεται στον τρόπο λήψης απόφασης με πολλαπλές ομάδες ενδιαφερομένων και ληπτών απόφασης, καθώς και στην απόκτηση νέων γνώσεων όπως και στην συναρμογή αυτών. Παραδείγματος χάριν η επιλογή μιάς ενεργειακής τεχνολογίας εξαρτάται από το καύσιμο φυσικό αέριο ή αιολική ενέργεια αλλά και από το πολιτικό καθεστώς των χωρών τροφοδοσίας με φυσικό αέριο. Ανάλυση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια περιοχή της Ελλάδος με αυτόνομο ηλεκτρικό δίκτυο (μη συνδεδεμένο με το διασυνδεδεμένο ηπειρωτικό δίκτυο) προβλέπεται να έχει πρόβλημα επάρκειας ηλεκτρισμού και θα πρέπει να εκκινήσει η αναζήτηση λύσεων για την προμήθεια νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Οι εναλλακτικές που εξετάζονται είναι : σταθμός φυσικού αερίου ή κάποιο αιολικό πάρκο για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 Η ενεργειακή ζήτηση εξαρτάται κυρίως από το επίπεδο ζωής, το ακαθάριστο προϊόν, την τιμή του καυσίμου και άλλους δευτερογενείς παράγοντες. Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών με την συνεχή αύξηση του επιπέδου ζωής, παρουσιάστηκε μια σταθερή, ετήσια αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού της τάξεως του 4% και θεωρείται ότι αυτή θα διατηρηθεί και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Μια ενεργειακή επένδυση απαιτεί περίπου μια δεκαετία από την στιγμή της σύλληψης της ιδέας, μέχρι την τελική υλοποίηση, καθώς περιλαμβάνει διάφορα στάδια όπως ο αρχικός σχεδιασμός, η αδειοδότηση, η κατασκευή και η έναρξη λειτουργίας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επιλογή της τεχνολογίας, οικονομικοτεχνική αποτίμηση, και τελική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλλου μαζί με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το στάδιο της αδειοδότησης περιλαμβάνει την έγκριση από τους διάφορους εντεταλμένους φορείς (Υπουργεία, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Τοπική Αυτοδιοίκηση), ανάρτηση της πρότασης, και κοινωνική διαβούλευση για την διατύπωση αντιρρήσεων, επιφυλάξεων, αρνήσεων. Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο σχεδιασμός του όλου έργου περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, της περιόδου κατασκευής και την λειτουργία. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα μια σειρά από διαστάσεις διερευνώνται κάθε φορά ώστε να γίνει η αξιολόγηση. Παρά τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις δύο επιλογές, δηλ. σταθμός φυσικού αερίου ή αιολικό πάρκο, οι παράγοντες που υπεισέρχονται στην εξέταση είναι περίπου οι ίδιοι. Σημειώνεται ότι για την περίπτωση μεγάλων αιολικών πάρκων η μεταφορά των ανεμογεννητριών απαιτεί διάνοιξη ή διαπλάτυνση των δρόμων πρόσβασης, λιμενικές εγκαταστάσεις για την εκφόρτωση, καθώς και διάνοιξη νέου οδικού δικτύου. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α. ΣΤΑΘΜΟΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ / ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Β. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ. ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ 2 ΧΛΩΡΙΔΑ 3 ΠΑΝΙΔΑ 4 ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 6 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 7 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 8 ΘΟΡΥΒΟΣ 9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 11 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6 12 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Κύριο σενάριο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Με βάση τα σημερινά στοιχεία όπου η ζήτηση ηλεκτρισμού τους διάφορους μήνες είναι όπως φαίνεται στα παρακάτω Σχήμα 1 και Σχήμα 2, υπολογίστηκε η μελλοντική αύξηση της ζήτησης για το έτος 2030 με ένα ρυθμό της τάξεως του 6%, Σχήμα 3. Σχήμα 1. Ημερήσια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για τον Ιανουάριο Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7 Σχήμα 2. Ημερήσια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο Σχήμα 3. Εξέλιξη της αιχμής της ηλεκτρικής ζήτησης με ετήσια αύξηση 6%. Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8 Τα δεδομένα για τον υπολογισμό της εξέλιξης της ζήτησης φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Πίνακας 1. Εξέλιξη της ηλεκτρικής ζήτησης ΣΥΜΗ : ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΙΧΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ KW ΕΤΟΣ KW ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 6% Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

9 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Από τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι ο σταθμός θα πρέπει να καλύπτει το 2030 μια μέγιστη ισχύ της τάξεως των 10MW, συνεπώς η εγκατεστημένη ισχύς που αναλογεί θα είναι περίπου 30 MW. Με σημερινή εγκατεστημένη ισχύ 10 MW προκύπτει ότι θα απαιτηθεί πρόσθετα σταθμός φυσικού αερίου με εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 20 MW, ή εναλλακτικά αιολικό πάρκο. Λόγω της στοχαστικότητας του αιολικού δυναμικού αυτό θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 20 MW και ως υπόθεση εργασίας λαμβάνεται ότι η εγκατεστημένη ισχύς του θα είναι της τάξεως των 30 MW και θα συμπεριλαμβάνει τόσο επίγειο τμήμα όσο και θαλάσσιο μέρος. Για τον σταθμό φυσικού αερίου των 20 MW (www.naturalgas.org) τα στοιχεία των αέριων εκπομπών λαμβάνονται από τον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Αέριοι ρύποι για τυπικούς σταθμούς υδρογονανθράκων και παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε GJ. (http://en.wikipedia.org/wiki/fossil-fuel_power_station#environmental_impacts) Αέριοι Ρύποι Ανθρακίτης Λιγνίτης Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο CO 2 (g/gj) 94, ,000 77,400 56,100 SO 2 (g/gj) 765 1,361 1, NO x (g/gj) CO (g/gj) Οργανικές Ενώσεις (g/gj) Αιωρούμενα σωματίδια (g/gj) 1,203 3, Τα κόστη λαμβάνονται από τον Πίνακα 3. Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10 Πίνακας 3. Ανηγμένα κόστη σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. (http://en.wikipedia.org/wiki/relative_cost_of_electricity_generated_by_different_s ources). Μέσο ανηγμένο κόστος για ηλεκτρικούς σταθμούς (2010 USD/MWh) Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης Τύπος Συντελεστή ς φορτίου (%) Ανηγμέν ο κόστος κεφαλαίο υ Σταθε ρό Μεταβλη τό (και καύσιμο) Επένδυση Δικτύου Συνολικό ανηγμένο κόστος Συμβατικός σταθμός Φυσικού Αερίου Γεωθερμία Βιομάζα Αιολικό πάρκο Αιολικό πάρκο (θαλάσσιο) Φωτοβολταϊκά Υδροηλεκτρικό Για το αιολικό πάρκο των 30 MW επιλέγεται η εγκατάσταση 15 ανεμογεννητριών με ισχύ εκάστης τα 2 MW. Τα χαρακτηριστικά μιάς τυπικής ανεμογεννήτριας 2MW φαίνονται στον Πίνακα 4 (http://www.gamesacorp.com/en/products-and-services/wind-turbines/gamesag80-20-mw-en.html). Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

11 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11 Πίνακας 4. Χαρακτηριστικά Α/Γ, Gamesa G MW Ρότορας Διάμετρος 80 m Επιφάνεια Σάρωσης 5,027 m² Ταχύτητα περιστροφής rpm Πτερύγια Αριθμός πτερυγίων 3 Μήκος 39 m Τύπος NACA 63. XXX - FFA-W3 Υλικό Pre-impregnated epoxy glass fiber Πύργος Τύπος Σωληνωτός Ύψος 60, 67, 78 and 100 m Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τα τελικά αποτελέσματα υπολογισμού του κόστους λειτουργίας των δύο προτεινόμενων λύσεων, ενώ ο Πίνακας 6, έχει τα αποτελέσματα υπολογισμού των αερίων ρύπων. (Οι υπολογισμοί μπορούν να αναζητηθούν στο συνημμένο Excel υπολογισμών). Πίνακας 5. Υπολογισμός κόστους για την μονάδα φυσικού αερίου και τα 2 αιολικά πάρκα. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΙΣΧΥΣ ΣΥΝΤ. Μοναδιαίο Τελικό ΩΡΕΣ/ΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ Κόστος Κόστος MW GJ US/MWh USD 20 30% , ,937,920 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 10 34% , ,883,091 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - ΘΑΛΑΣΣΑ 10 27% , ,819, ,370 Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

12 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 12 Πίνακας 6. Υπολογισμός αέριων ρύπων από την λειτουργία του σταθμού φυσικού αερίου. Ενέργεια Σταθμού ΦΑ, GJ 189,216 ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ g/gj g tonnes CO 2 (g/gj) 56,100 10,615,017,600 10,615 SO 2 (g/gj) , NO x (g/gj) ,653, CO (g/gj) ,743, Οργανικές Ενώσεις (g/gj) , Αιωρούμενα σωματίδια (g/gj) , Πίνακας 7. Αριθμός εργαζομένων για τις δύο εναλλακτικές προτάσεις Κατασκευή Λειτουργία Σταθμός ΦΑ Αιολικό Πάρκο Αιολικό Πάρκο- Θάλασσα Οι αριθμοί των εργαζομένων κατά την διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας των δύο περιπτώσεων ελήφθη κατ εκτίμηση και θα πρέπει να επικαιροποιούνται για κάθε υποψήφια πρόταση ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες του εκάστοτε έργου. Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

13 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 13 ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Όπως έχει αναφερθεί η σύγκριση των δύο εναλλακτικών και η λήψη απόφασης για την τελική επιλογή θα γίνει στην βάση της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Οι διαστάσεις που θα ληφθούν υπόψη, δηλαδή τα Κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής τέσσερα (4) : Α. Τεχνολογία. Αξιολογεί την ωριμότητα της τεχνολογίας, την ευκολία λειτουργίας και χειρισμού, καθώς και άλλες απτές ή άϋλες επιπτώσεις. Β. Οικονομία. Συμπεριλαμβάνει το κόστος κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης καθώς και το κόστος αποσυναρμολόγησης στο τέλος του κύκλου λειτουργίας. Γ. Περιβάλλον. Επιπτώσεις στο έδαφος, τον αέρα, τα νερά, τα οικοσυστήματα, την αισθητική του τοπίου, και τον κίνδυνο που συνεπάγεται για τον άνθρωπο είτε από την λειτουργία του σταθμού, είτε από την προσαγωγή του καυσίμου. Δ. Κοινωνία. Περιλαμβάνει τις κοινωνικές αντιδράσεις για την συγκεκριμένη τεχνολογία, τις θέσεις εργασίας και το επίπεδο απασχόλησης. Για κάθε έναν από τους τέσσερες Λήπτες Απόφασης Επενδυτές, Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικοί Φορείς αναζητείται μια κατάταξη σημαντικότητας για την τελική απόφαση (Σχήμα 4.) Για την διαδικασία επιλογής, θα χρησιμοποιηθεί η Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία, η οποία έχει μοντελοποιηθεί στο συνημμένο Excel. Για κάθε Λήπτη Απόφασης υπάρχει ένα φύλλο εργασίας: AHP ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (Α) AHP ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Β) AHP ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Γ) AHP ΜΚΟς (Δ) Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

14 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 14 Σχήμα 4. Τα κριτήρια και οι εναλλακτικές για κάθε Λήπτη Απόφασης. Οι βασικοί συμμετέχοντες στην διαδικασία μπορούν να ενσωματωθούν στις παρακάτω ομάδες: Α. Επενδυτές, Β. Κυβέρνηση, Γ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δ. Κοινωνικοί Φορείς, ΜΚΟ, Το μητρώο λήψης απόφασης συνεπώς διαμορφώνεται ως εξής : ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΜΚΟ Η διαδικασία ακολουθεί την ροή του φύλλου εργασίας και έχει τα παρακάτω στάδια: Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

15 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 15 Στάδιο 1. Ο κάθε Λήπτης Απόφασης εισάγει τον βαθμό σημαντικότητας για κάθε κριτήριο με έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 9 στα μώβ κελλιά του Excel. Η βαθμολογία προκύπτει από την βασική ανάλυση της μεθόδου AHP. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 2 Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

16 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16 Στάδιο 2. Το πρόγραμμα Excel δημιουργεί τον πίνακα 1, αμέσως μετά: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ Στάδιο 3. Ο προηγούμενος πίνακας υψώνεται στο τετράγωνο και υπολογίζεται το ιδιοδιάνυσμα (eigenvalue) 2 ΥΨΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ SUM OF ROW ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

17 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17 Στάδιο 4. Ο προηγούμενος πίνακας υψώνεται (πάλι) στο τετράγωνο και υπολογίζεται το ιδιοδιάνυσμα (eigenvalue) 3 ΥΨΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ SUM OF ROW ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤ ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΡΙΤΗΡ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ Αν δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα ιδιοδιανύσματα, η διαδικασία σταματά, αλλοιώς επαναλαμβάνεται μέχρι να υπάρξει σύγκλιση. Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

18 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 18 Συνεπώς στην περίπτωση μας η διαδικασία για τον Λήπτη Απόφασης έχει δείξει ότι η σημαντικότητα των κριτηρίων είναι όπως εμφανίζεται στην δεξιά στήλη. Α. ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

19 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19 Γ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

20 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 20 Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΜΚΟς ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

21 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ Ως προς τις δύο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, δηλ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ και ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία, όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο Excel, και έχουμε : 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΑΡΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΑΡΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

22 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΙΟΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΑΡΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 4 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΑΡΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1 3 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Τώρα είμαστε σε θέση να συμπληρώσουμε το δένδρο ιεράρχησης με όλους τους συντελεστές βαρύτητας όπως αυτοί υπολογίστηκαν για τα τέσσερα (4) κριτήρια και τις δύο (2) εναλλακτικές λύσεις : Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

23 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23 Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

24 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24 ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Για την τελική φάση κατάταξης για κάθε έναν Λήπτη Απόφασης θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τους δύο τελευταίους πίνακες (βλ. συνημμένο Excel), και έχουμε : 1. ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Χ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Για τους ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ η προτιμητέα λύση είναι αυτή με το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. 2. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Χ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

25 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 25 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Για την ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ η προτιμητέα λύση είναι αυτή με το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. 3. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Χ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Για την ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ η προτιμητέα λύση είναι αυτή με το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΜΚΟς ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Χ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

26 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ vs ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Για τους ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, κλπ., η προτιμητέα λύση είναι αυτή με τα ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

27 Δραστηριότητες Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν το πνεύμα της αξιολόγησης ενεργειακών επενδύσεων, τις διάφορες διαστάσεις που υπεισέρχονται, και να είναι σε θέση να δημιουργήσουν το μητρώο λήψης απόφασης. Με βάση το παράδειγμα θα πρέπει να είναι σε θέση να διασπάσουν τα κριτήρια σε υποκριτήρια ώστε η αξιολόγηση να γίνει ακόμα πιο αναλυτική. Το συνημμένο Excel προσφέρει την κατάλληλη πλατφόρμα για τους υπολογισμούς και με μικρές τροποποιήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευρύτερες εφαρμογές. Εναλλακτικά υπάρχουν στο διαδίκτυο ιστότοποι οι οποίοι προσφέρουν αντίστοιχο λογισμικό που εμπλέκει την Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης (AHP) για την κατάταξη εναλλακτικών και την υποβοήθηση στην λήψη των αποφάσεων για πολύπλοκα τεχνολογικά και άλλα έργα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να χωριστούν σε ομάδες σύμφωνα με το παράδειγμα, να αντλήσουν στοιχεία από την βιβλιογραφία για αντίστοιχες επενδύσεις (κόστη, ενέργεια, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επίπεδο απασχόλησης, κλπ.) και να προσομοιώσουν τους συντελεστές βαρύτητας που αυτοί θεωρούν δόκιμους για τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Στο τέλος της διαδικασίας είναι δυνατόν, έχοντας υπολογίσει μέσω του λογισμικού, την κατάταξη των εναλλακτικών λύσεων, να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υποστηρίξουν τις επιλογές τους σύμφωνα με τα αντικειμενικά δεδομένα και την διαδικασία των συγκρίσεων ανάζεύγη (pair-wise comparisons). Η όλη προσπάθεια θα πρέπει να αποτυπωθεί υπό τύπον μελέτης και να αποτελέσει υπόδειγμα λήψης απόφασης κάτω από το πρίσμα των διαπραγματεύσεων, των τεχνικών δεδομένων, και των περιβαλλοντικών περιορισμών.

28 Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Η παρούσα ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ αντλεί στοιχεία από το διαδίκτυο και χρησιμοποιεί το συνημμένο EXCEL με όνομα αρχείου: ENERGY_INVEST_CASE_STUDY_DH.xlsx. Χρήσιμα είναι επίσης τα δύο συνημμένα αρχεία ACROBAT με πληροφορίες για την μέθοδο πολυκριτηριακής ανάλυσης και λήψης αποφάσεων. AHP_tutorial.pdf Wiki AHP Analytic hierarchy process.pdf Κατάλληλο λογισμικό για υπολογισμούς με την AHP μέθοδο, μπορεί ο εκπαιδευόμενος να βρεί στον ιστότοπο : https://makeitrational.com/demo/decision-making-software Ενδεικτική βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

29 14 Οδηγός διδασκαλίας για την μελέτη περίπτωσης Σύνοψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενέργεια είναι μια βασική συνιστώσα στην σύγχρονη εποχή, και η εξασφάλιση ενεργειακών πόρων για κάλυψη βασικών αναγκών του ανθρώπου, ( όπως θέρμανση, μαγείρεμα, φωτισμός, μετακίνηση, λειτουργία συσκευών, κλπ.) αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Η ενεργειακή σκηνή έχει μεταβληθεί τους τελευταίους δύο αιώνες από την στήριξη στην βιομάζα αρχικά, στο κάρβουνο στην συνέχεια, και στην εξάρτηση από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια τις τελευταίες δεκαετίες. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμία, έχουν έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, και αυτό οφείλεται σε μια σειρά από λόγους, όπως: I) εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου, φυσικού αερίου και κάρβουνου, II) των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκαλεί η καύση των υδρογονανθράκων, όπως η ρύπανση της ατμόσφαιρας, των νερών, του εδάφους, αλλά και η κλιματική αλλαγή (επιτάχυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου), III) η εξάρτηση για τα καύσιμα αυτά από χώρες που είναι πολιτικά ασταθείς και πολλές φορές σε εμπόλεμη κατάσταση με γειτονικές τους χώρες, IV) η ανάγκη για διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος και η εισαγωγή νέων καυσίμων,

30 V) το σημαντικό, ολοένα αυξανόμενο, κόστος της ενέργειας και η αναζήτηση φθηνότερων λύσεων. Σε όλα τα παραπάνω ζητήματα οι ΑΠΕ, και οι με αυτές συνυφασμένες τεχνολογίες, προσφέρουν συνήθως μια αρκετά ελκυστική λύση, καθώς είναι συνδεδεμένες με την ροή ενέργειας στο περιβάλλον (ηλιακή, αιολική, υδραυλική, γεωθερμία, βιομάζα), είναι σχετικά ανταγωνιστικές από οικονομικής άποψης και η τιμή μονάδας για την παραγόμενη ενέργεια βαίνει συνεχώς μειούμενη, ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν σημαντικά περιβαλλοντικά κόστη όπως οι συμβατικοί πόροι, είναι ενδογενείς σε κάθε χώρα, και ως συνέπεια μειώνεται η εξάρτηση από άλλες χώρες. Η αποκεντρωμένη μορφή τους δε προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ όμως και ο ρυθμός διείσδυσης της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε διάφορα μέρη δεν συμβαδίζει με τα πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν και αυτό οφείλεται στην δυσκολία υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, στην αντίδραση πολλές φορές τοπικών παραγόντων στην εγκατάσταση έργων ΑΠΕ (όπως π.χ. πάρκα ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, σταθμοί γεωθερμίας, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, κλπ.), και στην μακροχρόνια διαδικασία που περιλαμβάνει την αρχική μελέτη, την έγκριση, την περίοδο διαβούλευσης, την αδειοδότηση, τον σχεδιασμό του έργου και την τελική υλοποίηση της επένδυσης (www.cres.gr, ). Διαφορετικής φύσεως, αλλά έντονου χαρακτήρα προβλήματα αντιμετωπίζει η εγκατάσταση συμβατικών ενεργειακών μονάδων, όπως θα εξεταστεί στα επόμενα η εναλλακτική λύση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο που εισάγεται στην Ελλάδα από την Ρωσία και την Αλγερία, είναι σχετικά φθηνότερο και περιβαλλοντικά καθαρότερο τόσο από το κάρβουνο, όσο και από το πετρέλαιο, ενώ η ευκολία χρήσης του το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό. Η

31 τεχνολογία του είναι δοκιμασμένη, η απόδοση του συστήματος υψηλή, και μπορεί να λειτουργήσει κοντά σε αστικές περιοχές. Για την χωροθέτηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού ισχύει η σχετική νομοθεσία, που περιλαμβάνει τον σταθμό, τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού, την διέλευση των αγωγών φυσικού αερίου ή τις λιμενικές εγκαταστάσεις για πρόσδεση δεξαμενοπλοίων, καθώς και μια σειρά από άλλες διατάξεις αναφορικά με την λειτουργία του σταθμού (www.depa.gr, ) Ο σχεδιασμός του ηλεκτρικού συστήματος μιάς περιοχής με σημαντική διείσδυση της αιολικής ενέργειας είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και απαιτείται να ενσωματώσει το μοντέλο ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας, τις απαιτήσεις του χωροταξικού σχεδιασμού, τα αποτελέσματα του μοντέλου πρόβλεψης του αιολικού δυναμικού, του μοντέλου επιλογής των βέλτιστων δυνατών θέσεων για εγκατάσταση ανεμογεννητριών, το μοντέλο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα και των συναφών απωλειών δικτύου, την οικονομική αξιολόγηση, και τέλος την περιβαλλοντική αξιολόγηση της επένδυσης. Η διερεύνηση έχει σημείο εκκίνησης μακροοικονομικά μεγέθη όπως είναι η μακροχρόνια εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρισμού και καταλήγει στην αναζήτηση λύσεων στο επίπεδο της μικροοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων. Ταυτόχρονα είναι απολύτως αναγκαία η διερεύνηση και αντιμετώπιση κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων, ενώ απόλυτα σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο στο τοπικό (αισθητική τοπίου, μείωση εκπομπών) όσο και στο ευρύτερο πεδίο αναφοράς (φαινόμενο θερμοκηπίου και δεσμεύσεις του Πρωτοκόλλου του Κυότο). Σε όλα αυτά τα στάδια υλοποίησης ενός ενεργειακού έργου, αλλά ειδικά στο στάδιο της διαβούλευσης, υπεισέρχονται διαφορετικές ομάδες με συγκεκριμένους στόχους και συμφέροντα. Αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ευρύτερα στις : 1. Επενδυτές, Τράπεζες, Μελετητές

32 2. Κεντρική Κυβέρνηση 3. Τοπική Αυτοδιοίκηση 4. Τοπική Κοινωνία και φορείς Τα κριτήρια για την λήψη μιας απόφασης για μια καινούργια μονάδα παραγωγής ενέργειας μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω ομάδες: 1. Τεχνολογικά Ποια είναι η πλέον ώριμη τεχνολογία, ποιος την προσφέρει, τι υπάρχει ως πρόβλεψη στο εγγύς μέλλον. 2. Οικονομικά ποια είναι η οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης 3. Περιβαλλοντικά ποια η περιβαλλοντική συγκρισιμότητα της επένδυσης με άλλες παρεμφερείς 4. Κοινωνικά ποιό είναι το κοινωνικό περιβάλλον υποδοχής της νέας ενεργειακής τεχνολογίας, το επίπεδο γνώσεων, απασχόλησης, οι πιθανές εναλλακτικές. Γίνεται φανερό ότι για ένα ενεργειακό έργο, του οποίου η ανάγκη έχει θεμελιωθεί, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μια σειρά από παράγοντες, και θα πρέπει επίσης να ληφθή υπόψη η άποψη όλων των εμπλεκομένων μερών. Σε μια τέτοια περίπτωση η πλέον ενδεδειγμένη προσέγγιση είναι η πολυκριτηριακή ανάλυση των προτεινόμενων λύσεων και η λήψη αποφάσεων με βάση την διαβούλευση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς/ομάδες/κλπ. Στο Εργαστήριο Διαχείρισης Ενέργειας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπάρχει ενεργός ιστότοπος με στοιχεία, παραδείγματα και πληροφορίες (www.aegean.gr/environment/energy/mcda). ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η διαδικασία λήψης απόφασης σε θέματα ενεργειακού-περιβαλλοντικού σχεδιασμού καλείται ουσιαστικά να αναλύσει τις συγκρούσεις που προκύπτουν από την διαφορετική θεώρηση κοινωνικο-πολιτικών,

33 περιβαλλοντικών και οικονομικών παραμέτρων. Οι εναλλακτικές επιλογές πρέπει αρχικά να αναγνωριστούν και στη συνέχεια να αξιολογηθούν σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων επιλογής. Η περιπλοκότητα της διαδικασίας ενισχύεται από την παρουσία ενός μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων (stakeholders) αλλά και των Ληπτών Απόφασης (Decision Makers) με αντικρουόμενες προτιμήσεις. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει μία μοναδική καλύτερη λύση καθώς η όλη διαδικασία προσπαθεί να εκτιμήσει το σύνολο των κοινά αποδεκτών συμβιβαστικών λύσεων. Για την λήψη απόφασης και την πρόκριση μιας από τις προτεινόμενες λύσεις απαιτείται η δημιουργία του πίνακα με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα χαρακτηριστικά τους, ο προσδιορισμός των σχετικών κριτηρίων αξιολόγησης αναφορικά με την παραγόμενη ενέργεια, την προτεινόμενη τεχνολογία, τους οικονομικούς όρους της επένδυσης, τα περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής (έδαφος, αέρας, νερά, αισθητική, κίνδυνος, κλπ.), τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής, και γενικά κάθε είδους πληροφορία που υπεισέρχεται στην τελική συνολική θεώρηση. Απαιτούνται επίσης δεδομένα κόστους για τις εμπλεκόμενες τεχνολογίες, δεδομένα περιβαλλοντικών πιέσεων, θέματα χωροθέτησης, σχετική νομοθεσία, κ.ά.. Σχηματικά το Μεθοδολογικό Πλαίσιο Πολυκριτηριακής Αξιολόγησης επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: Αναγνώριση των συμμετεχόντων στη διαδικασία Προσδιορισμός των εναλλακτικών δράσεων Καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης Αποτίμηση των κριτηρίων προσδιορισμός του μητρώου απόφασης Επιλογή της κατάλληλης πολυκριτηριακής μεθόδου Απόσπαση/αποκάλυψη της προτίμησης των Ληπτών Απόφασης και ενσωμάτωσή της στο μοντέλο Ανάλυση των αποτελεσμάτων

34 Προσδιορισμός της καλύτερης συμβιβαστικής λύσης Εφαρμογή του μοντέλου αντιμετώπιση της ατέλειας των δεδομένων Προσδιορισμός των Συμμετεχόντων και των Ληπτών Απόφασης Για τις ανάγκες της Μελέτης Περίπτωσης είναι χρήσιμο να γνωρίζουν οι μετέχοντες της διαδικασίας την πραγματική εικόνα που παρουσιάζεται κάθε φορά σε τέτοια θέματα ενεργειακών επιλογών. Οι συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνουν μεμονωμένα άτομα, κοινωνικές ομάδες, θεσμικά όργανα, και διοικητικές αρχές που δύνανται να επηρεάσουν έμμεσα ή άμεσα τη διαδικασία επιλογής. Όλοι αυτοί συνθέτουν ένα βασικό πλέγμα για την δημιουργία και αξιολόγηση βραχυπρόθεσμων σεναρίων αλλά και στρατηγικών επιλογών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς θα αντιδράσουν σε συγκεκριμένες προτάσεις σύμφωνα με το δικό τους σύστημα αξιών. Στην αρχή της διαδικασίας αναγνωρίζονται όλοι οι συμμετέχοντες και καθορίζεται ποιος συμμετέχει, σε ποιο στάδιο και σε ποιο βαθμό. Για την διαδικασία αυτή τα επιχειρήματα θα πρέπει να είναι σαφή και ξεκάθαρα. Οι παίκτες δύναται να διαχωριστούν σε δύο ομάδες, τους άμεσα συμμετέχοντες και τις ομάδες ενδιαφερόμενων. Οι πρώτοι αποτελούνται από τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη να οργανώσουν και να συμμετέχουν στη διαδικασία απόφασης (DMs, ειδικοί, αναλυτές). Οι δεύτεροι απαρτίζονται από πολιτικές ομάδες, οργανώσεις πολιτών, και κατοίκους της περιοχής. Η κάθε μία από αυτές τις ομάδες έχει τις δικές της απόψεις που διαμορφώνουν διαφορετικά συστήματα αξιών. Είναι σημαντικό όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαφορετικές γνώμες. Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας αυξάνει την πιθανότητα επίτευξης μιας επιτυχημένης διεργασίας λήψης απόφασης. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι έτσι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται για τη συνέχιση της προσπάθειας, αποφεύγονται άγονες αντιπαραθέσεις

35 λόγω έλλειψης ενημέρωσης, και επιτυγχάνεται συγκέντρωση των συμμετεχόντων στα σημαντικά τμήματα του προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα, η ολοκληρωμένη αξιολόγηση επενδύσεων ΑΠΕ απαιτεί τη συμμετοχή πολλών Ληπτών Απόφασης στη διαδικασία λήψης απόφασης. Ο τοπικός χαρακτήρας των ΑΠΕ πρακτικά επιβάλει τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα εφαρμογής της επιλεγμένης δράσης. Η τοπική κοινωνία δύναται να συμμετέχει άμεσα (ερωτηματολόγια, δημόσιες συζητήσεις, συνεντεύξεις) ή έμμεσα μέσω των εκπροσώπων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, η ίδια η φύση του ενεργειακού σχεδιασμού επιβάλει τη συμμετοχή της κεντρικής διοίκησης (αρμόδια υπουργεία ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΝ, ΔΕΗ, Ρ.Α.Ε., Κ.Α.Π.Ε.), καθώς η όποια απόφαση θα έχει επιπτώσεις στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας της περιοχής σε σχέση με το υπάρχον κεντρικό ενεργειακό δίκτυο. Οι πιθανοί επενδυτές (τράπεζες, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς τομείς, τοπικές αναπτυξιακές εταιρίες) θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν, καθώς θα παρέχουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την ενεργοποίηση και συνέχιση των αναπτυξιακών έργων. Ο ολοένα και περισσότερο ενισχυμένος ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων απαιτεί και τη δική τους συμμετοχή στις διεργασίες ενεργειακού σχεδιασμού, μιας και αυτός συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του περιβάλλοντος της περιοχής και καθορίζει και θέματα ασφάλειας της προμήθειας ενέργειας. Πολλές φορές προτείνεται/προσκαλείται τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας για την συνδρομή με την απαραίτητη τεχνογνωσία καθώς τα θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος, οικονομικής αξιολόγησης, ανάπτυξης, έχουν σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας και αλληλοεξάρτησης. Η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή της επιλεχθείσας εναλλακτικής και πολλές φορές δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των υπόλοιπων μελών της ομάδας.

36 Εκπαιδευτικοί στόχοι Βασικός στόχος είναι η, μέσω της Μελέτης Περίπτωσης, εξοικείωση του εκπαιδευομένου με το ενεργειακό πρόβλημα και τις αλληλένδετες συνιστώσες του. Αυτές είναι το ευρύτερο οικονομικό σύστημα και η λειτουργία του, η περιβαλλοντική διαχείριση, η εξοικείωση με την τεχνολογία, η κοινωνική διάσταση που εκτείνεται σε όλο το φάσμα των ενεργειών, από την επιλογή και υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών ενέργειας, μέχρι την ατομική συμπεριφορά σε θέματα χρήσης της ενέργειας στην κατοικία, στον χώρο εργασίας, στις μετακινήσεις, κλπ.. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρες, μοναδιαίες λύσεις για το ενεργειακό πρόβλημα, ότι οι λύσεις θα πρέπει να αναζητηθούν στην σημερινή και ώριμη τεχνολογία, στην κοινωνική διαβούλευση και συμφωνία για την επιλογή της και την χρήση της σε όλη την κλίμακα των ενεργειών. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει η ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ζωή των ανθρώπων - είτε των κατοίκων των πόλεων, είτε αυτών στις αγροτικές περιοχές ότι οι ενεργειακοί, και όχι μόνον, πόροι προέλευση έχουν το περιβάλλον, ότι οι συμβατικοί ενεργειακοί πόροι έχουν πεπερασμένο χρόνο ζωής (εξάντλησης) και ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ροές μέσα στο περιβάλλον, έχουν σχεδόν μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα (carbon footprint) και δεδομένης της ύπαρξης κατάλληλης, ώριμης τεχνολογίας είναι σε θέση να συνεισφέρουν στην κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών της κοινωνίας. Ταυτόχρονα συντελούν στην υποστήριξη λύσεων οι οποίες επιτρέπουν στις χώρες να ανταπεξέλθουν στην δέσμευση περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κυότο (βλ. ιστότοπο : ). Χρήσιμα στοιχεία μπορεί να αναζητηθούν στους ιστότοπους Α. για την Ευρώπη Β. για τις ΗΠΑ, και ευρύτερα.

37 Γ. για τις ΑΠΕ στις ΗΠΑ. Δ. για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα. Ε. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στην Ελλάδα. ΣΤ , ιστότοπος για την παγκόσμια κατάσταση ενεργειακής προσφοράς, αποθεμάτων, εμπορίου, κλπ. της εταιρείας BP AMOCO. Ζ. το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θα πρέπει να διατρέξουν οι εκπαιδευόμενοι είναι: (a) Ενεργειακοί πόροι. i. Συμβατικοί Κάρβουνο, Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Πυρηνική Ενέργεια ii. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ηλιακή, Αιολική, Υδροηλεκτρική, Γεωθερμία, Βιομάζα. (b) Ενεργειακές Τεχνολογίες (i) Συμβατικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο. (ii) Φωτοβολταϊκά Κύτταρα, Ανεμογεννήτριες, Υδροηλεκτρικός Σταθμός, Γεωθερμικός Σταθμός, Σταθμός με καύση βιομάζας. (c) Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (i) Επιπτώσεις σε : έδαφος, αέρα, νερά (λίμνες, ποτάμια, θάλασσα, υδροφόρο ορίζοντα), κλιματική αλλαγή, αισθητική τοπίου. (ii) Επιπτώσεις σε : οικοσυστήματα, ανθρώπινη υγεία. (d) Πολυκριτηριακή Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων (i) Μοντέλο Λήψης Απόφασης (Decision Model)

38 (ii) Εμπλεκόμενοι φορείς και λήπτες απόφασης (Decision Makers and Stake-holders) (iii) Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας (iv) Κοινωνική Διαβούλευση Όροι και προϋποθέσεις Θεματολογία συζήτησης Ο εκπαιδευτής αναλύει τα σχετικά με την ενέργεια και τις βασικές ανάγκες που αυτή καλύπτει, τα θέματα της ενεργειακής προσφοράς και της ενεργειακής ζήτησης, καθώς και τους βασικούς άξονες που υπεισέρχονται στην ανάλυση του προβλήματος και στην αναζήτηση των εφικτών λύσεων, μέσα από τις οποίες θα προκριθεί η πλέον κατάλληλη και ώριμη ώστε και να υλοποιηθεί. Γίνεται αναφορά στα υπέρ και στα κατά κάθε προτεινόμενης λύσεως και οργανώνεται το πλαίσιο ανάλυσης και συζήτησης. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Η εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, με συμβατικά καύσιμα ή/και με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικά πάρκα) σε μια περιοχή, απαιτεί μια μελέτη, η οποία θα λαμβάνει υπόψη παραμέτρους που σχετίζονται με οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνικά, νομοθετικά και κοινωνικά θέματα. Ένα βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο αποτελείται από μια σειρά σταδίων που περιλαμβάνουν υπολογισμούς και αξιολογήσεις και οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα, βάσει του οποίου κρίνεται κατά πόσο είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός συστήματος σε μια περιοχή και κάτω από ποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Τα στάδια αυτά είναι: 1. Η ενεργειακή ζήτηση. 2. Ο υπολογισμός των φορτίων. 3. Ο υπολογισμός του δυναμικού των ΑΠΕ. 4. Η συνολική αποτίμηση.

39 Μακροοικονομικά μεγέθη ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ Ενεργειακοί πόροι και υφιστάμενη υποδομή Τεχνολογία Ηλεκτρικά ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Θερμικά Ψυκτικά ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Αιολικό Βιομάζα Συνολικές εκπομπές και κόστος του κύκλου. Ηλιακό Υδραυλικό Γεωθερμικό ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σχήμα 1. Στάδια του μεθοδολογικού πλαισίου.

40 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ Καθώς οι επενδύσεις στην ενέργεια για την παραγωγή και χρήση απαιτούν μια περίοδο ωρίμανσης κάποιων ετών, είναι ουσιαστικό για τον ιδιωτικό και κρατικό τομέα να υπάρχει μια καθαρή προοπτική μελλοντικής προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε μια πολιτική δράσης ενεργειακού σχεδιασμού, θα πρέπει να συμπεριλάβουν υπεύθυνα την παράμετρο της ενεργειακής ζήτησης ως παράγοντα στρατηγικής σημασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η ανεπιτυχής πρόβλεψη της ενεργειακής ζήτησης μπορεί να επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην ανάπτυξη του τόπου. Η ενεργειακή ζήτηση μιας περιοχής, θα υπολογιστεί βάσει των μακροοικονομικών μεγεθών, της ενεργειακής υποδομής και ενεργειακών πόρων και τέλος, βάσει της τεχνολογικής κατάστασης. Τα μακροοικονομικά μεγέθη θα καθορίζονται από τις παρακάτω παραμέτρους: Τα φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Αυτά περιλαμβάνουν: 1) την γεωγραφική κατανομή της περιοχής, το πληθυσμιακό μέγεθος αυτής, την κατανομή του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή και την πληθυσμιακή πυκνότητα εκάστης περιοχής. 2) Τις γεωγραφικές ενότητες και τα διοικητικά διαμερίσματα. 3) Τη γεωγραφική συνοχή των υποπεριοχών και τη διάταξη αυτών στο χώρο απ όπου καθορίζεται και η γεωγραφική φυσιογνωμία της συνολικής περιοχής. 4) Το ανάγλυφο του εδάφους, και τη κατανομή της γεωλογικής, υδρογεωλογικής και εδαφολογικής σύστασής του.

41 5) Τη μορφή των ακτογραμμών (εφόσον υπάρχουν). 6) Τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, ή των υποπεριοχών αυτής. Την οικονομική φυσιογνωμία της περιοχής. Αυτή περιλαμβάνει: 7) Τα στοιχεία του πρωτογενούς τομέα (παραγόμενα προϊόντα, αγροτική- κτηνοτροφική ανάπτυξη, παραγωγικότητα κλπ). 8) Τα στοιχεία του δευτερογενούς τομέα (αριθμός επιχειρήσεων, μέγεθος αυτών, τελικά προϊόντα). 9) Τα στοιχεία του τριτογενούς τομέα (εξειδικευμένο προσωπικό, ανάπτυξη τριτογενών δραστηριοτήτων, ανάπτυξη πολιτιστικών πόρων κλπ). Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Αυτά, θα καθορίζονται αφενός από την ιστορία της περιοχής, που περιλαμβάνει την επιχειρηματική, πνευματική, πολιτιστική και πολιτική εξέλιξής της στο χρόνο, αφετέρου από την παρούσα οικονομική κατάσταση (π χ το ΑΕΠ). Τα υφιστάμενα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει σήμερα η οικονομία και η κοινωνία της περιοχής. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον τόπο, και κυρίως τις ρυθμίσεις που αφορούν στην αγορά ενέργειας, όπως είναι τα υποστηρικτικά μέτρα που εφαρμόζονται (πχ feed in tariffs κλπ), οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και υλοποίηση κατανεμημένης παραγωγής, οι διεθνείς δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας κ. ά. Η ενεργειακή υποδομή και οι ενεργειακοί πόροι, είναι η δεύτερη παράμετρος κλειδί και κρίνεται μείζονος σημασίας, αφού με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο δράσης. Η ενεργειακή υποδομή σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει: Το είδος του ενεργειακού συστήματος (Εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα ή αυτόνομοι σταθμοί παραγωγής). Τις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής ενέργειας.

42 Τη δυναμικότητα και το είδος των μονάδων παραγωγής. Το είδος των καυσίμων που χρησιμοποιούν, την ποσότητα αυτών και τη μέθοδο μεταφοράς και αποθήκευσης (μέθοδος εφοδιασμού). Τους διαχειριστές των μονάδων παραγωγής (ΔΕΚΟ, ιδιωτικές εταιρίες κλπ). Το κόστος παραγωγής ενέργειας. Το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Το απόθεμα σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και το βαθμό εκμετάλλευσης αυτών. Την ετήσια συνολική παραγωγή ενέργειας. Την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Τις ετήσιες εκπομπές αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου ένεκα της παραγωγής ενέργειας. Η τεχνολογική κατάσταση, αναφέρεται στις παρούσες τεχνολογίες κατανεμημένης παραγωγής, στις υφιστάμενες τεχνολογίες διασύνδεσης και στο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος αυτών. Οι παρούσες τεχνολογίες που υπάρχουν στο εμπόριο (όπως έχει προαναφερθεί), και εφαρμόζονται στην κατανεμημένη παραγωγή, είναι σε γενικές γραμμές οι παρακάτω: Οι συμβατικοί ατμοστρόβιλοι, Οι αεριοστρόβιλοι, Οι μηχανές εσωτερικής καύσης, Οι μικροτουρμίνες, Οι κυψέλες καυσίμου, Οι μηχανές Stirling, Τα φωτοβολταϊκά, Οι ανεμογεννήτριες και Τα συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η διασύνδεση, είναι ένα καθαρά τεχνικό ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό για την εγκατάσταση μιας μονάδας κατανεμημένης παραγωγής. Σχετίζεται με τη σύνδεση των μονάδων κατανεμημένης

43 παραγωγής στο υφιστάμενο δίκτυο (ως συνήθως στο δίκτυο διανομής), χωρίς να προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια, στην αξιοπιστία και στη ποιότητα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Η διασύνδεση των κατανεμημένων μονάδων απαιτεί κάποιες τροποποιήσεις στις διατάξεις ασφάλειας του δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης προκειμένου να είναι δυνατή η αντίστροφη ροή ηλεκτρικής ενέργειας πίσω στο δίκτυο. Προφανώς, αυτή η απαίτηση ανεβάζει το κόστος και δημιουργεί ανακατατάξεις στην τοπολογία του δικτύου. Το κόστος των τεχνολογιών κατανεμημένης παραγωγής, αποτελεί έναν επίσης σημαντικό παράγοντα που μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των υποψήφιων τεχνολογιών κατανεμημένης παραγωγής. Το κόστος αυτών των τεχνολογιών (όπως και κάθε προϊόντος), δεν είναι σταθερό στο πεδίο του χρόνου και αυτό με τη σειρά του καθορίζεται από τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, από το νόμο προσφοράς και ζήτησης, από τις οικονομίες κλίμακας, από τις τρέχουσας τιμές των συμβατικών καυσίμων κλπ. Σε γενικές γραμμές, το κόστος συνίσταται από: το κόστος κτήσης και εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, το κόστος καυσίμου που καταναλώνεται ανά μονάδα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ( /kwh) και το χρόνο ζωής της μονάδας.

44 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 1. Ποιες είναι οι ανάγκες που καλύπτει η ενέργεια, 2. Ποιοι είναι οι συμβατικοί ενεργειακοί πόροι, 3. Ποιες είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 4. Ποιες είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισμού με συμβατικά καύσιμα (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια) 5. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα των συμβατικών πόρων ενέργειας και ποια των ΑΠΕ, 6. Ποιο είναι το κόστος αγοράς ενέργειας ηλεκτρισμός και καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο) 7. Ποιο είναι το κόστος παραγωγής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα και ΑΠΕ (αναζήτηση στην βιβλιογραφία) 8. Τι σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας στην κατοικία 9. Τι σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας στην εργασία 10. Τι σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές 11. Υπολογισμός της καταναλισκόμενης ενέργειας σε διάστημα μιάς ημέρας, μιάς εβδομάδας, ενός μήνα στην κατοικία και για μετακινήσεις. 12. Υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος κάθε εκπαιδευομένου (carbon footprint) (βλ. αντίστοιχους ιστότοπους στο διαδίκτυο) 13. Τι σημαίνει όξινη βροχή. Πώς παράγεται. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της. Πως μπορεί να μειωθεί. 14. Ποια είναι η σημερινή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 15. Τι σημαίνει η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα για το κλίμα και την μέση θερμοκρασία του πλανήτη. 16. Ποια είναι η προβλεπόμενη, μέση, αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας για το 2100.

45 17. Ποιες είναι οι αναμενόμενες, πιθανές επιπτώσεις από την αύξηση της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα μέχρι το Τι είναι το Πρωτόκολλο του Κυότο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Η ροή πληροφορίας για την Μελέτη Περίπτωσης ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: (i) Εισαγωγή του προβλήματος της ενέργειας από τον Εκπαιδευτή. Αναφορά στις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν αναφορικά με ενεργειακούς πόρους, τεχνολογίες, προμηθευτές, τελική χρήση. Περιγραφή του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών πιέσεων από τον κύκλο της ενέργειας. Αναφορά στην ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας στην κατοικία, στον χώρο εργασίας, στις μεταφορές/μετακινήσεις. (j) Ανάθεση στους εκπαιδευόμενους να συγκεντρώσουν στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας, στοιχεία προσφοράς ενέργειας, οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία της περιοχής προς εξέταση. Επίσης θα πρέπει να αναζητηθούν πηγές για την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού της περιοχής. Οι Εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν ιστότοπους σχετικά με τα παραπάνω και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις για τα ευρύτερα προβλήματα του κύκλου της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της πολυκριτηριακής ανάλυσης και λήψης αποφάσεων. (k) Επιλογή και Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων για τις πιθανές επενδύσεις με εγκατάσταση μονάδας φυσικού αερίου, αιολικών πάρκων (ανεμογεννήτριες). (l) Δημιουργία ομάδων ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους οι οποίες θα αναλάβουν προσομοιωτικά να λειτουργήσουν ως οι βασικές ομάδες λήψης απόφασης, δηλ. Επενδυτές/Τράπεζες/κλπ., Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κεντρική Κυβέρνηση, Τοπική Κοινωνία

46 MWh και Ομάδες Πίεσης (Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Οργανώσεις). (m) Προσδιορισμός Κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας (n) Βαθμολόγηση προτεινόμενων λύσεων, και τελική λήψη απόφασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσδιορισμός μεγέθους του ενεργειακού συστήματος (δίνονται στοιχεία για το ηλεκτρικό σύστημα της Λέσβου) Ορίζεται ο χρονικός ορίζοντας του ενεργειακού σχεδιασμού, π.χ. έτος 2025, και αναζητείται η βάση δεδομένων για την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας προηγούμενης χρονικής περιόδου Επιλέγεται ο ρυθμός μεταβολής της ενεργειακής ζήτησης 6%, π.χ. ίσος με τον μέσον όρο της ετήσιας μεταβολής της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία 20 χρόνια. Θεωρώντας ότι ο ρυθμός αυτός θα παραμείνει σταθερός, το σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλύψει την μελλοντική Electricity ζήτηση demand το έτος 2025 prediction (βλ.(mwh) Σχήμα ) Year Σχήμα Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και μελλοντική πρόβλεψη για το νησί της Λέσβου.

47 1.2. Φυσικό αέριο. Στοιχεία σχεδιασμού. Τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για το σχεδιασμό έργων Φ.Α. στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι : (i) Τεχνολογική βάση Χωροταξία Καθορισμός τεχνικών χαρακτηριστικών Κατασκευή έργου (j) Οικονομική βάση Ζήτηση ενέργειας Τιμές Φ.Α. (πετρελαίου) Κόστος έργου (k) o o Περιβαλλοντική βάση Επιπτώσεις στο έδαφος Επιπτώσεις στο νερό Επιπτώσεις στον αέρα Επιπτώσεις στους βιοτικούς παράγοντες Οικοσύστημα Άνθρωποι Επιπτώσεις στην αισθητική Εκτίμηση επικινδυνότητας (l) Κοινωνική βάση Κοινωνικές επιπτώσεις στην περιοχή υποδοχής Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής υποδοχής Διαμόρφωση παραμέτρων κοινωνικής αποδοχής (ενημέρωση, εκπαίδευση)

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιομάζα Από βιοαέρια Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιογραφικό Αίτηµα: Περιβάλλον 21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή.

ηµοσιογραφικό Αίτηµα: Περιβάλλον 21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή. 1 από 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 Ερωτήσεις για τον κο Α. Γκαρή. 1) Ποια είναι τα σηµαντικότερα έργα της ΕΗ Ανανεώσιµες και σε ποιες µορφές ΑΠΕ αναφέρονται (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά). Την τελευταία διετία,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος Διευθυντής ΔΣΠ Τομεάρχης ΔΣΠ Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Περιεχόμενο παρουσίασης Στρατηγική της ΔΕΗ για την Κλιματική Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει συντονισμένες πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθεί σωστά και υπεύθυνα το γεωθερμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ρ Αντώνης Τσικαλάκης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης ιδάσκων Π. 407/80 Πολυτεχνείου Κρήτης Διεθνής Συνάντηση για την Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα