ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια Συγκεντρωτικά Στατιστικά Στοιχεία Γενικά Περιγραφή Λογισµικού ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρικό ίκτυο Φυσικοί Πόροι Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Φυσικό αέριο και πετρέλαιο

3 1 ιαχείριση Περιγραφικών στοιχείων Η κεντρική οθόνη της εφαρµογής παρουσιάζει όλα τα τµήµατα από τα οποία αποτελείται το πληροφοριακό σύστηµα για την ενέργεια. Οι πρώτες επιλογές αναφέρονται σε περιγραφικά στοιχεία του τοµέα της ενέργειας: o Αναζητήσεις Οργανισµών o Αναζητήσεις Νοµοθεσίας o Αναζητήσεις Προτύπων Επιλέγοντας µια από αυτές τις κατηγορίες η επόµενη οθόνη παρουσιάζει τις επιλογές αναζήτησης των περιγραφικών στοιχείων. Επιλέγοντας τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον χρήστη η επόµενη οθόνη παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της αναζήτησης. Ειδικά για τη νοµοθεσία η βάση δεδοµένων περιέχει τα αρχεία των αντίστοιχων Φ.Ε.Κ. σε µορφή pdf που µπορεί να δει ο χρήστης στην οθόνη του. 3

4 4

5 5

6 2 ιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 2.1 Ενεργειακά Ισοζύγια Το πρώτο τµήµα στην διαχείριση των ενεργειακών στατιστικών δεδοµένων είναι η παρουσίαση των ενεργειακών ισοζυγίων. Επιλέγοντας το έτος για το οποίο ενδιαφέρεται ο χρήστης, παρουσιάζεται το πλήρες ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Τα δεδοµένα της βάσης καλύπτουν τα έτη 1960 έως τα τελευταία επίσηµα δηµοσιευµένα στοιχεία. 2.2 Συγκεντρωτικά Στατιστικά Στοιχεία Γενικά Η διαχείριση των ενεργειακών στατιστικών στοιχείων γίνεται έχοντας σαν βάση την έννοια του Ενεργειακού Συστήµατος Αναφοράς. Το Ενεργειακό Σύστηµα Αναφοράς είναι ένα διµερές γράφηµα, καθώς αποτελείται από δύο ειδών «αντικείµενα»: τις διεργασίες και τα ενεργειακά προϊόντα. Τα ενεργειακά προϊόντα είναι όλες οι ενεργειακές µορφές που χρησιµοποιούνται σε ένα ενεργειακό σύστηµα. Οι διεργασίες µετατρέπουν ένα ή περισσότερα ενεργειακά προϊόντα σε κάποια άλλα. Η ροή των 6

7 ενεργειακών προϊόντων συµβολίζεται µε γραµµές µέσα στο διάγραµµα. Οι βασικοί κανόνες που διέπουν το ΕΣΑ είναι: ύο ενεργειακά προϊόντα ή δύο διεργασίες δεν µπορούν να συνδεθούν κατευθείαν µεταξύ τους. Εποµένως προϊόντα και διεργασίες εναλλάσσονται στο δίκτυο των ροών. Μια διεργασία πρέπει να έχει τουλάχιστον µία είσοδο και µία έξοδο. Ένα προϊόν πρέπει να συνδέεται τουλάχιστον µε µία διεργασία. Τα προϊόντα που καταναλώνονται παρουσιάζονται στα αριστερά µιας διεργασίας και τα παραγόµενα προϊόντα στα δεξιά της διεργασίας. Όπως προαναφέρθηκε τα ενεργειακά προϊόντα είναι οι ενεργειακές µορφές που χρησιµοποιούνται στα ενεργειακό σύστηµα, όπως ορυκτά καύσιµα, ηλεκτρισµός, ΑΠΕ κλπ. Ταυτόχρονα όµως το ΕΣΑ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την απεικόνιση της ροής άλλων ποσοτήτων όπως για παράδειγµα των εκποµπών αερίων. Οι διεργασίες στο ΕΣΑ αναφέρονται στα στοιχεία του ενεργειακού συστήµατος που παράγουν, καταναλώνουν ή µετατρέπουν µια ενεργειακή µορφή σε µία άλλη, π.χ. ορυχεία άνθρακα, θερµοηλεκτρικοί σταθµοί, δίκτυα φυσικού αερίου, καυστήρες κεντρικών θερµάνσεων κλπ. Πρωτογενής Ενέργεια ευτερο γενής Ενέργεια Τελική Ενέργεια Ωφέλιµη Ενέργεια Εξόρυξη Μετατρο πή Μεταφο ρά & ιανοµή Τεχνολο γίες Τελικής Χρήσης Σχήµα 1: Συνοπτικό Ενεργειακό Σύστηµα Αναφοράς. 7

8 Τα προϊόντα και οι διεργασίες µπορούν να οµαδοποιηθούν στο Ενεργειακό Σύστηµα Αναφοράς. Το ανώτερο επίπεδο οµαδοποίησης παρουσιάζεται στο σχήµα 1. Μια και το ΕΣΑ παρουσιάζει το ενεργειακό σύστηµα της χώρας, αυτό θα αλλάζει χρονικά. Η µονάδα χρόνου που χρησιµοποιείται συνήθως είναι το έτος. Εποµένως το ΕΣΑ θα πρέπει να µεταβάλλεται κάθε χρόνο για να λαµβάνει υπ όψη τις αντίστοιχες µεταβολές του πραγµατικού ενεργειακού συστήµατος Περιγραφή Λογισµικού Το κυρίως τµήµα διαχείρισης ενεργειακών στατιστικών στοιχείων, παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία από το 1960 έως τα τελευταία επίσηµα δηµοσιευµένα στοιχεία. Ο χρήστης εισάγεται στο τµήµα του λογισµικού όπου µπορεί να αναζητήσει και να ανακτήσει πληροφορίες, από την βάση δεδοµένων του συστήµατος. Το χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του τµήµατος του λογισµικού είναι το γεγονός ότι είναι δοµηµένο πάνω στην αρχή του Ενεργειακού Συστήµατος αναφοράς. Αυτή η ιδιότητα παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα για περίπλοκες αναζητήσεις στη βάση, οι οποίες δεν είναι προδιαγραµµένες µε κάποιο τρόπο. Η πρώτη οθόνη παρουσιάζει γραφικά το δέντρο των διεργασιών που έχουν καθοριστεί από τον χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολο για τον χρήστη να καταλάβει τις σχέσεις µεταξύ των διαφόρων διεργασιών και οµάδων διεργασιών. Το αντίστοιχο δέντρο των ενεργειακών προϊόντων εµφανίζεται µε την επιλογή που υπάρχει στον πάνω µέρος της οθόνης. Ο χρήστης διαλέγει πιο από τα δύο δέντρα θα χρησιµοποιήσει στις αναζητήσεις του, ανάλογα µε το είδος της ερώτησης στην οποία ψάχνει απάντηση. Για παράδειγµα, εάν ο χρήστης ψάχνει την συνολική κατανάλωση ενέργειας στη βιοµηχανία, θα χρησιµοποιήσει το δέντρο των διεργασιών ενώ εάν 8

9 ψάχνει την συνολική παραγωγή ηλεκτρισµού θα χρησιµοποιήσει το δέντρο των προϊόντων. έντρο ιεργασιών Η πρώτη οθόνη παρουσιάζει το αρχικό επίπεδο οµαδοποίησης των διεργασιών που έχουν ορισθεί στο σύστηµα. Ο χρήστης µπορεί να δει τα µέλη κάθε οµάδας µετακινώντας το ποντίκι πάνω στο αντίστοιχο κουτί. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να συνεχίσει έως το επίπεδο της µέγιστης ανάλυσης. Ο χρήστης στη συνέχεια κάνει αριστερό κλίκ πάνω στην διεργασία για την οποία ενδιαφέρεται. Στο νέο παράθυρο εµφανίζεται η διεργασία, στα αριστερά ο τίτλος Προϊόντα Εισόδου και στα δεξιά Προϊόντα Εξόδου. Κάνοντας κλίκ στα προϊόντα εισόδου ή/και στα προϊόντα εξόδου, εµφανίζεται το δέντρο των αντίστοιχων 9

10 προϊόντων, το οποίο µπορεί να ανοιχθεί έως το πιο αναλυτικό επίπεδο. Ο χρήστης µπορεί να ανακτήσει δύο ειδών πληροφορίες από αυτή την οθόνη 1. Πληροφορίες σχετικά µε την διεργασία 2. Πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα εισόδου και εξόδου. Πληροφορίες για την διεργασία Κάνοντας αριστερό κλικ πάνω στο κουτί της διεργασίας εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες της διεργασίας. Επιλέγοντας τα χαρακτηριστικά που τον ενδιαφέρουν και πιέζοντας το «Αναζήτηση» παρουσιάζονται οι τιµές των χαρακτηριστικών που υπάρχουν στη βάση δεδοµένων. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µεταξύ δύο ειδών αναφορών: Συνοπτική Αναφορά Αυτή η επιλογή παρουσιάζει τις τιµές των χαρακτηριστικών για την επιλεγµένη διεργασία. Αναλυτική Αναφορά Αυτή η επιλογή παρουσιάζει τις τιµές των χαρακτηριστικών για κάθε µια από τις διεργασίες που βρίσκονται ένα επίπεδο κάτω από την επιλεγµένη, στο δέντρο των διεργασιών. 10

11 εδοµένα για τα προϊόντα εισόδου και εξόδου από την διεργασία. Στην οθόνη όπου παρουσιάζεται η διεργασία µε τα προϊόντα εισόδου και εξόδου, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ένα ή παραπάνω προϊόντα και να πιέσει την «Αναζήτηση». Η επόµενη οθόνη παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των ζευγών προϊόντος-διεργασίας που έχουν επιλεχθεί, καθώς και των ιδιοτήτων. Στην συνέχεια ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τα επιθυµητά χαρακτηριστικά για κάθε προϊόν, και τις ιδιότητες, και να κάνει την αναζήτηση. Υπάρχει και πάλι η επιλογή για συνοπτική και αναλυτική αναφορά. Η συνοπτική αναφορά θα παρουσιάσει τα αποτελέσµατα για την επιλεγµένη διεργασία, ενώ η λεπτοµερής θα παρουσιάσει τα αποτελέσµατα για κάθε διεργασία που βρίσκεται ένα επίπεδο κάτω από την επιλεγµένη στο δέντρο των διεργασιών. 11

12 Παράδειγµα Ας υποθέσουµε ότι ο χρήστης θέλει να βρει την συνολική κατανάλωση πετρελαιοειδών από στους θερµικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής και τη συνολική παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας. Η πρώτη επιλογή είναι οι «Θερµικοί σταθµοί Η/Π». Κάνοντας αριστερό κλικ πάνω στο αντίστοιχο κουτάκι, ανοίγει καινούργια οθόνη που παρουσιάζει τα προϊόντα εισόδου και τα προϊόντα εξόδου της διεργασίας. Επιλέγονται τα προϊόντα που ενδιαφέρουν, Μαζούτ, Πετρέλαιο, Ηλεκτρισµός και Θερµότητα στην συγκεκριµένη περίπτωση. Κλικ στην Αναζήτηση. Η επόµενη οθόνη όπως φαίνεται επάνω παρουσιάζει τις ιδιότητες των προϊόντων και την δυνατότητα επιλογής λεπτοµερούς ή συνοπτικής αναφοράς. 12

13 Η συνοπτική αναφορά παρουσιάζει τα συνολικά δεδοµένα, ενώ η λεπτοµερής αναφορά, παρουσιάζει τα αποτελέσµατα για κάθε διεργασία που βρίσκεται κάτω από τους «Θερµικούς Σταθµούς Η/Π», ξεχωριστά. 13

14 έντρο Προϊόντων Σ αυτή την οθόνη παρουσιάζεται το δέντρο των προϊόντων που υπάρχουν στο Ε.Σ.Α. Επιλέγοντας ένα προϊόν, η επόµενη οθόνη παρουσιάζει τις διεργασίες που το παράγουν και τις διεργασίες που το καταναλώνουν. Η µεθοδολογία ανάκτησης δεδοµένων είναι ακριβώς ίδια µε αυτήν που περιγράφηκε παραπάνω για τις διεργασίες. 14

15 3 Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών Το τµήµα του λογισµικού µε το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών παρουσιάζει στην αρχική οθόνη όλες τις επιλογές θεµατικών χαρτών. Υπάρχουν λοιπόν οι εξής επιλογές: Ηλεκτρικό ίκτυο Φυσικοί Πόροι Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Φυσικό αέριο και πετρέλαιο 15

16 3.1 Ηλεκτρικό ίκτυο Στον θεµατικό αυτό χάρτη, παρουσιάζεται όλο το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, µε τους σταθµούς παραγωγής. Ο χρήστης επιλέγει τα ενεργά στοιχεία (active layer) από τον κατάλογο που εµφανίζεται στην θέση του υποµνήµατος, όταν πιέσει την πρώτη αριστερά επιλογή από το αριστερό µενού. Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει την κλίµακα του χάρτη µε τις επιλογές:. Μπορεί επίσης να πάρει πληροφορίες για τα στοιχεία που έχει ορίσει σαν ενεργά (active layer). Με την επιλογή από το αριστερό µενού, και επιλέγοντας έναν σταθµό παραγωγής για παράδειγµα, παρουσιάζονται σύντοµες πληροφορίες για τον σταθµό αυτό: όνοµα, είδος σταθµού και εγκατεστηµένη ισχύς. 16

17 3.2 Φυσικοί Πόροι Ο θεµατικός χάρτης µε τους φυσικούς πόρους παρουσιάζει τα κοιτάσµατα λιγνίτη και τα γεωθερµικά πεδία της χώρας. Υπάρχουν πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά τα κοιτάσµατα που µπορούν να ανακτηθούν από τον χρήστη, χρησιµοποιώντας την ίδια διαδικασία που έχει περιγραφεί. Στον συγκεκριµένο θεµατικό χάρτη υπάρχει η επιπλέον δυνατότητα ανάκλησης λεπτοµερών στοιχείων µε χρήση της επιλογής από το αριστερό µενού και στη συνέχεια επιλέγοντας µε αριστερό κλικ κάποιο συγκεκριµένο κοίτασµα. 17

18 18

19 3.3 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Ο θεµατικός χάρτης για τις ΑΠΕ παρουσιάζει όλες τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθµών, φωτοβολταϊκών σταθµών, σταθµών βιοαερίου κλπ. Υπάρχει και πάλι η δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών όπως περιγράφηκε στα προηγούµενα. 3.4 Φυσικό αέριο και πετρέλαιο Ο θεµατικός χάρτης του φυσικού αερίου και πετρελαίου παρουσιάζει: o Την γεωγραφική θέση του δικτύου µεταφοράς του φ. αερίου (αγωγοί υψηλής πίεσης ) o Τη θέση σταθµών αποθήκευσης φ. αερίου 19

20 o Την γεωγραφική θέση των περιοχών κατανάλωσης φυσικού αερίου o Τη θέση των διυλιστηρίων o Την γεωγραφική θέση των περιοχών που διέπονται από τις άδειες αναζήτηση υδρογονανθράκων. o Την θέση των πετρελαϊκών κοιτασµάτων που αντλούνται σήµερα. Υπάρχει και πάλι η δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών όπως περιγράφηκε στα προηγούµενα. 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008 ΠΟΛΗ για WINDOWS Civil 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως CubisPRO Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisPRO Server 2. Τι είναι ο CubisPRO Client Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Προγράμματος CubisPRO Client Ξεκινώντας Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα