ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ ««ΕΕ ΚΚ ΚΚ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΑΑ Ι Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΚΚ ΑΑ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΔΔ ΙΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΒΒ ΙΙΟΟ Ι ΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΘΘΗΗ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ ΙΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΧΧ ΝΝ ΝΝ ΙΚΚ ΙΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4802 ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SEISMO

2 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2

3 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ. ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΙΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ ΚΚ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΙΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ΤΙΤΛΟΣ: TITLE: Ημερομηνία έναρξης του έργου A1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ SEISMO Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης της Γεωδυναμικής Συμπεριφοράς και των Παλιρροϊκών Κυμάτων στο Νότιο Αιγαίο South Aegean Geodynamic And Tsunami Monitoring Platform Ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης Ημερομηνία λήξης του έργου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ): ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: (μέχρι 90 χαρακτήρες με τα Γεωδαισία, Γεωφυσική, Ηφαιστειακό Τόξο, Ν. Αιγαίο, Παλιρροϊκό Κύμα κενά διαστήματα) (Tsunami), Σαντορίνη ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Γεωεπιστήμες ΠΕΡΙΛΗΨΗ (μέχρι χαρακτήρες με τα κενά διαστήματα) Ένα φυσικό μοντέλο που περιγράφει τους μηχανισμούς της ηπειρωτικής παραμόρφωσης αποτελεί ακόμη αντικείμενο έρευνας για την επιστημονική κοινότητα. Η αυξανόμενη συχνότητα των μεγάλων σεισμών τα τελευταία χρόνια καθιστά επιτακτική την ανάγκη να κατανοήσουμε αυτές τις διαδικασίες. Το Αιγαίο είναι μια από τις πιο τεκτονικά και σεισμικά ενεργές περιοχές του κόσμου, αποτελώντας έτσι ένα «φυσικό εργαστήριο». Για πρώτη φορά, θα συσταθεί μια πολυπαραμετρική πλατφόρμα δικτύων που συνδυάζουν διαφορετικές τεχνικές (τόσο επίγειες όσο και δορυφορικές), για την παρακολούθηση της τεκτονικής και της ηφαιστειακής δραστηριότητας στην περιοχή και την παραγωγή μιας on-line βάσης δεδομένων, διαθέσιμη στην επιστημονική κοινότητα αλλά και το κοινό. Η πρόταση βασίζεται κυρίως σε υπάρχουσες υποδομές, που αφού αναβαθμιστούν, εκσυγχρονιστούν και διευρυνθούν, θα οδηγήσουν σε μια συνεργατική λειτουργία. Νέα όργανα θα εγκατασταθούν σε προσεκτικά επιλεγμένες θέσεις. Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα θα αναλυθούν με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας τελευταίας τεχνολογίας. Πρωτογενή δεδομένα και τα προϊόντα της ανάλυσης θα είναι διαθέσιμα μέσα από μια δικτυακή πύλη (portal) αφιερωμένη στο έργο. Τα πολυπαραμετρικά στοιχεία και τα αποτελέσματα που θα συγκεντρωθούν, σε συνδυασμό με το υπάρχον αρχείο των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων για να διευρύνουν τη γνώση μας για τις υποκείμενες γεωφυσικές διεργασίες. Το νησί της Σαντορίνης θα χρησιμεύσει ως μια εστιασμένη μελέτη περίπτωσης για το έργο, λόγω του 3

4 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ ειδικού τεκτονικού και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος και λόγω του ήδη υπάρχοντος πυκνού πολυπαραμετρικού δικτύου. Στόχος μας είναι να παρέχουμε τη μόνιμη υποδομή και να επεκτείνουμε τη γνώση σε μια τόσο ασαφή επιστημονική υπόθεση, αλλά και να δώσουμε στην επιστημονική κοινότητα ένα κομβικό εργαλείο για την περαιτέρω έρευνα. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η λειτουργία της μόνιμης πλατφόρμας πολυπαραμετρικής παρακολούθησης θα συνεχίσει και μετά την ολοκλήρωση του έργου. ABSTRACT (max characters spaces and line breaks included) A physical model describing the mechanics of continental deformation is still an open question for the scientific community. The increasing frequency of major earthquakes in recent years makes it imperative to understand these processes. The Aegean Sea is one of the most tectonically and seismically active areas in the world, thus constituting a "Natural Laboratory". For the first time, a permanent multiparametric platform of networks that combines different (both terrestrial and space oriented) techniques, will be established to monitor the tectonic and volcanic activity in the area and produce an on-line database available both to the scientific community and the public. The proposal is based mostly on existing infrastructure which will be upgraded, enlarged, modernized and result to a collaborative operation. New instrumentation will be installed in carefully selected sites. All the available data will be analyzed using state of the art processing software; raw data and products will be available through a project dedicated portal. The multiparametric data and results gathered will be integrated and combined with the existing archive owned by the participating Institutes to produce a thoroughgoing view of the underlying geophysical processes. The island of Santorini will serve as a focused study case for the project, due to the special tectonovolcanic interest and because of the already existing dense multiparametric network. Our goal is to provide permanent infrastructure and knowledge both to enlighten ambiguous scientific hypothesis and serve as a focal point for further scientific research. Last but not least, the resulted permanent multiparametric monitoring platform will be established and made up to date possible to continue operation after the completion of the project. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (τίτλος): ΤΜΗΜΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ : A2. ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (ΚΕ) ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 4

5 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ. ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΙΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ ΚΚ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΙΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ (τίτλος): ΤΜΗΜΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: (κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρότασης) ΟΔΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ TK ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 FAX Ε-Mail A3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΝΤ/ΦΙΑ ΕΜΠ Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΧΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: (Τμήμα, Ινστιτούτο κλπ) Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΤΚ ΑΦΜ ΔΟΥ ΟΔΟΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 5

6 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Καθηγητής ΕΜΠ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΤΟΜΕΑΣ/ΤΜΗΜΑ: Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ Ηρώων Πολυτεχνείου ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΠΟΛΗ Αθήνα ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Ε-Mail: ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: (κατά τη διάρκεια του έργου) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΡΤΖΕΛΟΥ Προϊσταμένη Γραμματείας ΕΛΚΕ ΟΔΟΣ Ηρώων Πολυτεχνείου ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΠΟΛΗ Αθήνα ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Ε-Mail 6

7 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ.... ΚΚ ««ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΚΚ ΙΔΔΕΕ ΙΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΥΥΣΣΗΗ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΚΚ ΔΔ ΑΑ ΙΑΑ Ι Ι ΔΔ ΒΒ ΙΑΑ ΙΟΟ Ι ΒΒ ΥΥ ΙΟΟ ΙΜΜ ΑΑ ΥΥ ΘΘΗΗ ΜΜ ΑΑ ΣΣΗΗ ΘΘΗΗ»» ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΣΣΗΗ ΡΡ ΙΣΣ ««ΑΑ Ι ΤΤΕΕ ΡΡ ΙΣΣ ΙΙΑΑ Ι ΤΤΕΕ Ι Ι ΙΑΑ»» - Ι Ι ΤΤΕΕ»» - ΧΧ ΤΤΕΕ ΝΝ ΙΚΚ ΙΧΧ ΟΟ ΝΝ ΙΚΚ ΙΠΠ ΟΟ ΑΑ ΡΡΑΑ ΠΠ ΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΡΡΓΓ ΑΑ ΟΟ ΕΕ ΡΡΓΓ ΥΥ ΟΟ ΥΥ ΤΜΗΜΑ B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Β1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Β1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας πολυπαραμετρικής πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας state-of-the-art τεχνικές και τη συνδυασμένη τεχνογνωσία δύο σημαντικών επιστημονικών ιδρυμάτων της χώρας, για την διερεύνηση δύο θεμελιωδών όσο και προβληματικών αντικειμένων της γεωδυναμικής: τη μηχανική της δημιουργίας ρηγμάτων στα όρια καταβύθισης των τεκτονικών πλακών, και την κινηματική της ηπειρωτικής παραμόρφωσης. Προτείνεται η ανάπτυξη και συντήρηση ενός δικτύου πολλαπλών τεχνικών που καλύπτουν το Νότιο Αιγαίο για την παρακολούθηση και διερεύνηση της περιοχής και τη δημιουργία καινοτόμου επιστημονικής υποδομής, για την εξυπηρέτηση της επιστημονικής κοινότητας και των τοπικών αρχών. Το Αιγαίο Πέλαγος και οι περιοχές που το περιβάλλουν, αποτελούν μια από τις πιο ενεργές περιοχές τεκτονικά και σεισμικά στη Γη. Το γενικό πλαίσιο είναι μια σύγκλιση μεταξύ της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας, περίπου στη διεύθυνση βορρά νότου, αλλά εντός της περιοχής αυτής λαμβάνουν χώρα πολλές διαφορετικές μορφές τεκτονικής δραστηριότητας. Η Ελληνική Ζώνη Καταβύθισης κατέχει εξέχουσα θέση στην μελέτη των ζωνών καταβύθισης του κόσμου, ενώ το όριο αυτό παρουσιάζει επίσης μια σημαντική, αλλά ελάχιστα κατανοητή πηγή κινδύνου παλιρροϊκών κυμάτων. Το Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο βρίσκεται περίπου 150 χλμ. βόρεια της Ελληνικής Τάφρου, και αποτελείται από πέντε κύρια ηφαιστειακά κέντρα: Σουσάκι, Μέθανα, Μήλο, Σαντορίνη και Νίσυρο από Δύση προς Ανατολή. Το συγκρότημα της Σαντορίνης, στη μέση αυτού του τόξου, είναι ένα από τα ηφαιστειακά κέντρα που έχουν μελετηθεί πιο εντατικά μελετηθεί παγκοσμίως, ενώ πρόσφατα έχει εισέλθει σε μια φάση της ηφαιστειακής αναταραχής, η οποία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη παρατήρηση της εξέλιξης ενός μεγάλου ηφαιστείου που έχει επίσης ένα καλά τεκμηριωμένο αρχείο εκρήξεων. Είναι, επομένως, σαφές ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί ένα μοναδικό «φυσικό εργαστήριο», όπου λαμβάνουν χώρα ασυνήθιστα φυσικά φαινόμενα, τα οποία γεννούν τόσο ερωτήσεις όσο και απαντήσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Η αποκρυπτογράφηση των υποκείμενων διεργασιών μπορεί να μας δώσει το κλειδί για την κατανόηση φαινομένων που αποτελούν επιστημονικές προκλήσεις και να αποκαλύψει τα μέσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών τους. Η πλατφόρμα πολλαπλών παραμέτρων που προτείνεται, θα βασιστεί σε ήδη εγκατεστημένη υποδομή, που περιλαμβάνει δίκτυα από ένα ευρύ φάσμα δορυφορικών και επίγειων τεχνικών. Κορμός της είναι ένα δίκτυο μονίμων σταθμών GNSS (εγκατεστημένο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) και ένα δίκτυο σεισμογράφων (κυρίως από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), τα οποία συνδυάζονται με ένα μεγάλο αριθμό επιταχυνσιογράφων και παλιρροϊογράφων. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή της τεχνικής InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) στο πλαίσιο αυτού του έργου, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ανίχνευση των σημάτων μετατόπισης και παραμόρφωσης. Η πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να διευρυνθεί και να αναβαθμιστεί για να ανταποκριθεί στα διεθνή πρότυπα ποιότητας 7

8 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ των δεδομένων, τα οποία θα διατίθενται ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο ή επιστημονική ομάδα. Μέσω της ανάλυσης και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων, αναμένεται να προσφέρει σημαντικά συμπεράσματα, ενδεικτικά, στην κατεύθυνση της βελτίωσης της αντίληψής μας για τη συσσώρευση τάσεων στην περιοχή της Ελλάδας που υφίσταται την πιο ραγδαία παραμόρφωση, και ως εκ τούτου τη σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής, την κατανόηση των μηχανισμών παραμόρφωσης του φλοιού κατά μήκος του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου, την αξιολόγηση των πιθανοτήτων εκδήλωσης τσουνάμι (παλιρροϊκών κυμάτων), τη διερεύνηση της τεκτονική συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια απότομων γεωλογικών γεγονότων και την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων ενσωματώνοντας πρωτογενή δεδομένα/μεταδεδομένα και αποτελέσματα, για όλες τις τεχνικές που εφαρμόζονται (GNSS, σεισμογράφοι, επιταχυνσιόμετρα, παλιρροϊογράφοι, SAR/InSAR), ανοικτή στην επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον, ο συνδυασμός των παραπάνω παρατηρήσεων με ένα 20ετές αρχείο τάσεων/παραμορφώσεων από τοπικής κλίμακας εργασίες (κυρίως μετρήσεις του συστήματος GPS), των οποίων η ποιότητα και η οριζόντια ανάλυση θα βελτιωθεί ουσιαστικά μέσα από το έργο, θα δώσει μια αρκετά πυκνή απεικόνιση της συσσώρευση τάσεων της τάξης των 20 km. Περαιτέρω αξιοποίηση αρχείων 100ετίας που προέρχονται από συγκρίσεις δεδομένων τριγωνισμού με δορυφορικά δεδομένα, καθώς και των πυκνών δεδομένων GPS/cGPS των τελευταίων ετών, θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη να διερεύνηση διακυμάνσεων στον ρυθμό μεταβολής των τάσεων σε μια ολόκληρη ζώνη παραμορφώσης, στη χρονική κλίμακα δεκαετιών ή αιώνα. Κι επειδή η χρονική μεταβλητότητα στην τιμή των τάσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας, τα δεδομένα αυτά θα αποδειχθούν επωφελή και για τις τοπικές κοινότητες. Η καταγραφή αυτή θα συνδυαστεί με την βάση δεδομένων σεισμικότητας που θα είναι μέρος της προτεινόμενης πλατφόρμας, καθώς και με μια νεοσύστατη βάση δεδομένων Τανυστών 2ης τάξης (Moment Tensors) από το εθνικό περιφερειακό δίκτυο παρακολούθησης στην Ελλάδα που ιδρύθηκε το 2000, προκειμένου να εκτιμηθεί η σχέση μεταξύ των γεωδαιτικών και σεισμικών ρυθμών παραμόρφωσης. Τέλος, η έρευνα της παρούσας φάσης της αναταραχής στη Σαντορίνη είναι ζωτικής σημασίας για δύο λόγους: (α) τον εντοπισμό και την παρακολούθηση κάθε πιθανού κινδύνου, τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για το περιβάλλον, και (β) οι ευκαιρίες για την παρακολούθηση τέτοιου είδους δραστηριότητας είναι πολύ σπάνιες, και η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τα δεδομένα που θα επιτρέψουν σε άλλες χώρες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενους ηφαιστειακούς κινδύνους, αλλά και να οργανώσουν πολιτικές αντίδρασης. Η επιστημονική κοινότητα, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, θα έχει πρόσβαση τόσο στα πρωτογενή δεδομένα, όσο και στα δευτερογενή προϊόντα μέσω της δικτυακής πύλης του έργου, μέσα από μια υλοποίηση που θα υποστηρίζει μια ανοικτή πολιτική διάθεσης δεδομένων. Η πύλη αυτή θα επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και την ανάκτηση των συλλεγόμενων δεδομένων. Βάσει των παραπάνω, το έργο έχει πολλαπλά οφέλη. Η επιστημονική κοινότητα θα έχει πρόσβαση σε ένα μοναδικό αρχείο δεδομένων και αποτελεσμάτων, από μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιοχή της Γης, η οποία έχει και συνεχίζει να αντλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Μέσα από τις καινοτόμες τεχνικές που εφαρμόζονται και τα αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν, ελπίζουμε να διευρύνει ακόμη περισσότερο την κατανόηση της γεωδυναμικής, περισσότερο από την τρέχουσα state-of-the-art. Οι τοπικές και οι κρατικές αρχές θα επωφεληθούν επίσης, από την απόκτηση μιας καλύτερης εικόνας σχετικά με τους κινδύνους που πηγάζουν από την τεκτονική της περιοχής και την αξιολόγηση άλλων πιθανών κινδύνων (π.χ. τσουνάμι). 8

9 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ.... ΚΚ ««ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΚΚ ΙΔΔΕΕ ΙΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΥΥΣΣΗΗ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΚΚ ΔΔ ΑΑ ΙΑΑ Ι Ι ΔΔ ΒΒ ΙΑΑ ΙΟΟ Ι ΒΒ ΥΥ ΙΟΟ ΙΜΜ ΑΑ ΥΥ ΘΘΗΗ ΜΜ ΑΑ ΣΣΗΗ ΘΘΗΗ»» ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΣΣΗΗ ΡΡ ΙΣΣ ««ΑΑ Ι ΤΤΕΕ ΡΡ ΙΣΣ ΙΙΑΑ Ι ΤΤΕΕ Ι Ι ΙΑΑ»» - Ι Ι ΤΤΕΕ»» - ΧΧ ΤΤΕΕ ΝΝ ΙΚΚ ΙΧΧ ΟΟ ΝΝ ΙΚΚ ΙΠΠ ΟΟ ΑΑ ΡΡΑΑ ΠΠ ΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΡΡΓΓ ΑΑ ΟΟ ΕΕ ΡΡΓΓ ΥΥ ΟΟ ΥΥ Συνοπτικά, το έργο θα υλοποιηθεί με βάση το παρακάτω σχήμα. ΕΕ 1. Διακρίβωση της υπάρχουσας υποδομής- Μελέτη επέκτασης των δικτύων ΕΕ 2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυ-παραμετρικής υποδομής. ΕΕ 3. Ανάλυση και υλοποίηση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων κι επεξεργασίας μεταδεδομένων. ΕΕ 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτυακής πύλης (portal). ΕΕ 5. Επεξεργασία δεδομένων δικτύου. Ανάλυση αποτελεσμάτων. ΕΕ 6. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ΕΕ 5 για τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. ΕΕ 7. Παράλληλα, τα δεδομένα και τα προϊόντα των ΕΕ 5 και 6 συνδυασμένα διατίθενται ελεύθερα στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. ΕΕ 8. Το έργο συνολικά, αλλά και επιμέρους τμήματά του παρουσιάζονται τόσο μέσω δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια, όσο και μέσω της οργάνωσης επιστημονικής ημερίδας-συνεδρίου. 9

10 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ Β2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 1 Τίτλος Ε.Ε.1 Διακρίβωση της υπάρχουσας υποδομής- Μελέτη επέκτασης των δικτύων Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Είναι ζωτική σημασίας η διακρίβωση της υπάρχουσας κατάστασης των υποδομών του κάθε δικτύου καθώς και των δεδομένων και μεταδεδομένων των αισθητήρων. Στόχος της Ε.Ε.1 είναι ο σχεδιασμός και η μελέτη της επέκτασης των δικτύων αισθητήρων για την πληρέστερη κάλυψη της περιοχής μελέτης του Νοτίου Αιγαίου με βάση τη γεωφυσική και τεκτονική συμπεριφορά της περιοχής. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων ακολουθώντας τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα στον τομέα των γεωεπιστημών για την αποτελεσματικότερη αρχειοθέτηση, διάθεση και ανάλυση δεδομένων και μεταδεδομένων. Διερεύνηση νέων τεχτνικών για την επέκταση της προτυποποιημένης βάσης και σε δεδομένα παλιρροιογράφων. Ανάπτυξη ρουτίνων για τη συνεχή ανανέωση και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων. Δραστηριότητες: Το ΕΑΑ αναλαμβάνει τη διακρίβωση των εγκαταστάσεων επιταχυνσιομέτρων, σεισμογράφων, παλιρροιογράφων και μόνιμων σταθμών GPS η οποία θα γίνει από τα μέλη της ομάδας Γ. Δρακάτος, Ν. Μέλης, J. Καλογεράς, G., Χουλιάρας, Χ. Ευαγγελίδης. Οι Β. Ζαχαρής, Ξ. Παπανικολάου, Δ. Αναστασίου θα αναπτύξουν και θα επεκτείνουν την βάση δεδομένων/μεταδεδομένων καθώς και των ρουτίνων για την συνεχή ανανέωσή της. Ο Δ. Παραδείσης με την Α. Μαρίνου θα είναι υπεύθυνοι για την συλλογή των δεδομένων και την διαδικασία ταξινόμησής τους καθώς επίσης και για την επιθεώρηση και αναφορά της κατάστασης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Οι Δ. Παραδείσης, Γ. Δρακάτος, Ν. Μέλης, J. Καλογεράς, G., Χουλιάρας, Χ. Ευαγγελίδης θα επιφορτιστούν με τη μελέτη και τον σχεδιασμό των νέων θέσεων των αισθητήτων. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Διακρίβωση της υπάρχουσας υποδομής και των δυνατοτήτων, καταγραφή των μειονεκτημάτων. Προτεινόμενες νέες θέσεις επέκτασης των δικτύων των αισθητήρων. Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση των παλιών δεδομένων, χωρική η χρονική συσχέτιση της βάσης δεδομένων, επέκτασή της για την υποδοχή νέων δεδομένων. Παραδοτέα Ε.Ε.1 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή Διακρίβωση διαθέσιμου εξοπλισμού και δεδομένων Μελέτη νέων θέσεων αισθητήρων Βάση δεδομένων SEISMO. Καταμέτρηση και χαρτογραφική απεικόνιση του διαθέσιμου εξοπλισμού. Συλλογή και αρχειοθέτηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων. Προτεινόμενες νέες θέσεις αισθητήρων για την επέκταση των δικτύων. Σχεδιασμός, αρχειοθέτηση και ταξινόμηση των διαθέσιμων δεδομένων Επέκταση της βάσης 10

11 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ.... ΚΚ ««ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΚΚ ΙΔΔΕΕ ΙΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΥΥΣΣΗΗ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΚΚ ΔΔ ΑΑ ΙΑΑ Ι Ι ΔΔ ΒΒ ΙΑΑ ΙΟΟ Ι ΒΒ ΥΥ ΙΟΟ ΙΜΜ ΑΑ ΥΥ ΘΘΗΗ ΜΜ ΑΑ ΣΣΗΗ ΘΘΗΗ»» ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΣΣΗΗ ΡΡ ΙΣΣ ««ΑΑ Ι ΤΤΕΕ ΡΡ ΙΣΣ ΙΙΑΑ Ι ΤΤΕΕ Ι Ι ΙΑΑ»» - Ι Ι ΤΤΕΕ»» - ΧΧ ΤΤΕΕ ΝΝ ΙΚΚ ΙΧΧ ΟΟ ΝΝ ΙΚΚ ΙΠΠ ΟΟ ΑΑ ΡΡΑΑ ΠΠ ΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΡΡΓΓ ΑΑ ΟΟ ΕΕ ΡΡΓΓ ΥΥ ΟΟ ΥΥ διαθέσιμων δεδομένων. Επέκταση της βάσης δεδομένων, ανάπτυξη νέων ρουτίνων για την συνεχή ανανέωσή της. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 2 Τίτλος Ε.Ε. 2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυ-παραμετρικής υποδομής. Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Δημιουργία μιας υψηλής ποιότητας πολυ-παραμετρικής πλατφόρμας, για την παροχή σε πραγματικό χρόνο ή σχεδόν πραγματικό χρόνο τη συλλογή δεδομένων από τη χρήση επίγειων και δορυφορικών τεχνικών. Διερεύνηση τεχνολογιών αιχμής για τη διαδικτυακή μεταφορά και επικοινωνία αισθητήρων εξυπηρετητών. Δραστηριότητες: Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της Ε.Ε.1 θα αξιολογηθούν οι προτεινόμενες θέσεις των νέων αισθητήρων στη περιοχή μελέτης για την τελική επιλογή των σημείων εγκατάσταση για την πληρέστερη κάλυψη των υποπεριοχών με μεγάλο τεκτονικό και γεωφυσικό ενδιαφέρον. Σημαντικό ρόλο στον συνδυασμό και στην ομοιογένεια των διαφορετικών τύπων δεδομένων θα πρέπει να παίξουν οι λεγόμενοι χώροι συνεγκατάστασης (collocation sites). Αυτά είναι προσεκτικά επιλεγμένες περιοχές (π.χ. Μέθανα, Μήλος, Κύθηρα, Σαντορίνη, Νίσυρος) όπου διαφορετικά είδη οργάνων πρόκειται να εγκατασταθούν. Επίσης θα διερευνηθούν και θα αξιολογηθούν σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων. Θα γίνει εφαρμογή και επέκταση των τεχνικών διαδικτυακής μεταφοράς με ανάπτυξη και εμπλουτισμό νέων υπολογιστικών ρουτίνων. Το ΕΜΠ θα παρέχει 2 δέκτες GPS για εγκατάστασης στα επιλεγμένα σημεία. Το ΕΜΠ θα παρέχει επίσης 2 παλιρροιογράφους συμπληρωματικά με 2 δέκτες GPS, για να τοποθετηθούν σε χώρους συνεγκατάστασης, όπου δεδομένα GPS ή/και σεισμογραφικά δεδομένα θα είναι επίσης διαθέσιμα. Σε σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο παλιρροιογράφων του ΕΜΠ, ένα αρκετά πυκνό δίκτυο θα είναι διαθέσιμο (με την απόσβεση 7 παλιρροιογράφων), παρέχοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τις θαλάσσιες διακυμάνσεις και τη μελέτη των πιθανοτήτων εκδήλωσης τσουνάμι. Οι Δ. Παραδείσης, Κ. Μακρόπουλος, Γ. Δρακάτος, Ν. Μελής, Ι. Καλογεράς, Γ. Χουλιάρας και Χ. Ευαγγελίδης θα αναλάβουν την διερεύνηση των τελικών βέλτιστων θέσεων για την εγκατάσταση των νέων αισθητήρων της επέκτασης των δικτύων και θα επιβλέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Οι Β. Ζαχαρής, Ξ. Παπανικολάου, Α. Μαρίνου και Δ. Παραδείσης θα βοηθήσουν στην εγκατάσταση και της συντήρηση των υποδομών των δικτύων και την ανάπτυξη των υπολογιστικών ρουτίνων. Το ΕΑΑ-ΓΙ έχει ήδη εγκαταστήσει στη περιοχή ένα πυκνό δίκτυο αποτελούμενο από 20 σεισμογράφους και 47 επιταχυνσιογράφους. Η υπάρχουσα υποδομή θα αναβαθμιστεί και επεκταθεί με 4 νέους σεισμογράφους και 5 σταθμούς ισχυρής σεισμικής κίνησης τους οποίους θα παρέχει το ΕΕΑ Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η ανάπτυξη μιας πολυ-παραμετρικής υποδομής για την παροχή δεδομένων υψηλής ποιότητας. Παραδοτέα Ε.Ε.2 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή 11

12 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ 2.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυπαραμετρικής υποδομής. Περιγραφή της διαδικασίας επιλογής των βέλτιστων θέσεων για την εγκατάσταση νέου υλικού και της απαιτούμενης αναβάθμισης για την απροσκοπτη λειτουργία των δικτύων. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 3 Τίτλος Ε.Ε. 3 Σχεδιασμός των αυτοματοποιημένων συστημάτων επεξεργασίας, αρχικές δοκιμές Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλέγονται από την πλατφόρμα. Αρχική δοκιμασία των λογισμικών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους και την αποδοτικότητά τους. Δραστηριότητες: Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των συστημάτων επεξεργασίας θα αναληφθούν από τα ακόλουθα μέλη της ερευνητικής ομάδας: Ξ. Παπανικολάου, Δ. Αναστασίου, Β. Ζαχαρής και Α. Μαρίνου για την επεξεργασία των δεδομένων GPS, Β. Ζαχαρής, Δ. Παραδείσης, Α. Μαρίνου, Γ. Δρακάτος και Ν. Μελής για την επεξεργασία των δεδομένων από τους παλιρροιογράφους. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Επικύρωση της υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων τα οποία συλλέγονται από την πολυ-παραμετρική πλατφόρμα. Παραδοτέα Ε.Ε.3 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή 3.1 Ανάλυση λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων Περιγραφή του σχεδιασμού, των τεχνικών, των μοντέλων επίλυσης υφισταμένων και μη. Αξιολόγηση των αρχικών δοκιμών των αυτοματοποιημένων επιλύσεων ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 4 Τίτλος Ε.Ε. 4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας. Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Η κοινοποίηση και διάδοση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για τις τοπικές αρχές. Ως εκ τούτου, ο σκοπός αυτής της ενότητας εργασίας είναι να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί μια δικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να εκτελεστούν αποτελεσματικά οι ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του έργου. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για την επιστημονική κοινότητα. Στόχος είναι το περιεχόμενο της πλατφόρμας να ενημερώνεται σε τακτική βάση από όλα τα συμμετέχοντα μέλη και για όλες τις δραστηριότητες του έργου που αφορούν την ανάκτηση, μεταφόρτωση και 12

13 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ.... ΚΚ ««ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΚΚ ΙΔΔΕΕ ΙΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΥΥΣΣΗΗ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΚΚ ΔΔ ΑΑ ΙΑΑ Ι Ι ΔΔ ΒΒ ΙΑΑ ΙΟΟ Ι ΒΒ ΥΥ ΙΟΟ ΙΜΜ ΑΑ ΥΥ ΘΘΗΗ ΜΜ ΑΑ ΣΣΗΗ ΘΘΗΗ»» ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΣΣΗΗ ΡΡ ΙΣΣ ««ΑΑ Ι ΤΤΕΕ ΡΡ ΙΣΣ ΙΙΑΑ Ι ΤΤΕΕ Ι Ι ΙΑΑ»» - Ι Ι ΤΤΕΕ»» - ΧΧ ΤΤΕΕ ΝΝ ΙΚΚ ΙΧΧ ΟΟ ΝΝ ΙΚΚ ΙΠΠ ΟΟ ΑΑ ΡΡΑΑ ΠΠ ΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΡΡΓΓ ΑΑ ΟΟ ΕΕ ΡΡΓΓ ΥΥ ΟΟ ΥΥ διάθεση των δεδομένων και αποτελεσμάτων μέσω διακομιστών με διαφορετικού τύπου δικτυακά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Δραστηριότητες: Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και συντήρηση της δικτυακής πλατφόρμας θα αναλάβουν Β. Ζαχαρής, Δ. Αναστασίου, Ξ. Παπανικολάου, Ι. Καλογεράς, Χ. Ευαγγελίδης, Σ. Χατζιευθυμιάδης. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Μια συνεχούς λειτουργίας και αναβαθμισμένη δικτυακή πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί την συνεργασία, τη διάδοση και πληροφόρηση για κάθε πτυχή του έργου, συμπεριλαμβανομένου των δεδομένων και των αποτελεσμάτων. Παραδοτέα Ε.Ε.4 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή 4.1 Δικτυακή πλατφόρμα SEISMO Δικτυακή πλατφόρμα ανάκτησης, μεταφόρτωσης και διάθεσης των δεδομένων, επικοινωνίας διακομιστών επεξεργασίας και αποθήκευσης. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 Τίτλος Ε.Ε. 5 Επεξεργασία δεδομένων Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από την πλατφόρμα, τα αποτελέσματα των οποίων θα συλλέγονται από τη βάση δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται με τεχνικές και σουίτες λογισμικού οι οποίες αναπτύχθηκαν γι αυτό το σκοπό (βλέπε Ε.Ε.3) Δραστηριότητες: Οι Δ. Αναστασίου και Ξ. Παπανικολάου θα αναλύουν τα δεδομένα GPS, ενώ ο Ι. Παπουτσής θα επεξεργαστεί τις παρατηρήσεις InSAR. Γ.Δρακάτος, Ν. Μελής, Ι. Καλογεράς, Γ. Χουλιάρας και Χ Ευαγγελίδης θα αναλύσουν τα σεισμολογικά δεδομένα. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Προϊόντα υψηλής ακρίβειας από κάθε τεχνική εφαρμογή. Τα αποτελέσματα που απορρέουν από αυτό το βήμα είναι το κλειδί για την αποκρυπτογράφηση των τεκτονικών/γεωφυσικών υποκείμενων διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Παραδοτέα Ε.Ε.5 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή 5.1 Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων Παρουσίαση όλων των τεχνικών, λογισμικών και μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων όλων των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στο έργο. 13

14 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 6 Τίτλος Ε.Ε. 6 Διερεύνηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας σε πραγματικό και σχεδόν-πραγματικό χρόνο Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Η διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης επεξεργασιών και συστήματος προειδοποίησης σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, πτυχές που αφορούν την απόκτηση και μεταφορά δεδομένων καθώς και τα σχήματα επεξεργασίας θα διερευνηθούν για όλες τις τεχνικές που εφαρμόζονται. Δραστηριότητες: Δ.Παραδείσης, Α. Μαρίνου, Β. Ζαχαρής, Ξ. Παπανικολάου και Δ. Αναστασίου θα συμμετάσχουν σε αυτή την εργασία καθώς και οι Ν. Μελής, Γ. Δρακάτος, Χ. Ευαγγελίδης, Ι. Καλογεράς. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα μειονεκτήματα, οι ανάγκες, η αποτελεσματικότητα και η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός συστήματος προειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος. Παραδοτέα Ε.Ε.6 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή 6.1 Συστήματα προειδοποίησης Διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης συστήματος προειδοποίησης κινδύνου φυσικών καταστροφών. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 7 Τίτλος Ε.Ε. 7 Συλλογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Πολυ-παραμετρική σύνθεση. Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από τις διαφορετικές τεχνικές θα ενσωματωθούν σε ένα κοινό επιστημονικό πλαίσιο, επιτρέποντας έτσι στα συμμετέχοντα ινστιτούτα, με βάση τόσο την προηγούμενη εμπειρία τους καθώς και τη γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου, να εξάγει νέα σημαντικά αποτελέσματα για: την κινηματική δραστηριότητα της περιοχής, τη δραστηριότητα στην περιοχή της Σαντορίνης, και την ανάλυση των τάσεων στα όρια της Ελληνικής πλάκας- ως εκ τούτου, την διερεύνηση του σεισμικού κινδύνου και της εκδήλωσης τσουνάμι στην περιοχή. Η κατανόηση των τεκτονικών φαινομένων όπως εκδηλώνονται στην Ελλάδα θα είναι σημαντικά και για άλλες περιοχές όπως η Τουρκία, το Ιράν και η Κίνα, όπου συχνά καταστροφικοί σεισμοί συμβαίνουν σε σχετικά μικρά ρήγματα που βρίσκονται μακρυά από τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών ή μικροπλακών. Επίσης, οι μελέτες μας στην Ελληνική ζώνη καταβύθισης, λόγω των πολύ χαμηλών επιπέδων σεισμικής δραστηριότητας τον περασμένο αιώνα, θα βοηθήσει τη παγκόσμια κοινότητα στην κατανόηση και τον καθορισμό των τρόπων συμπεριφοράς των ζωνών καταβύθισης. Δραστηριότητες: Όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας θα συμμετέχουν στο τελικό πακέτο εργασίας, καλύπτοντας έτσι κάθε επιστημονική πτυχή που εφαρμόστηκε/αναπτύχθηκε στην πολυ-παραμετρική πλατφόρμα. Κάθε μέλος θα βοηθήσει σύμφωνα με την εμπειρία του, ενώ παράλληλα οι Δ. Παραδείσης, Κ. Μακρόπουλος, Γ. Δρακάτος κα Ν. Μελής θα αξιολογήσουν και θα επικυρώσουν τα τελικά αποτελέσματα. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Το προφίλ της ταχύτητας εγκάρσια στη ζώνη καταβύθισης με σημεία σε κάποια απόσταση είναι αρκετή για να καθορίσει το βαθμό σύζευξης, και η διακύμανσή της κατά μήκος της ζώνης 14

15 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ.... ΚΚ ««ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΚΚ ΙΔΔΕΕ ΙΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΥΥΣΣΗΗ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΚΚ ΔΔ ΑΑ ΙΑΑ Ι Ι ΔΔ ΒΒ ΙΑΑ ΙΟΟ Ι ΒΒ ΥΥ ΙΟΟ ΙΜΜ ΑΑ ΥΥ ΘΘΗΗ ΜΜ ΑΑ ΣΣΗΗ ΘΘΗΗ»» ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΣΣΗΗ ΡΡ ΙΣΣ ««ΑΑ Ι ΤΤΕΕ ΡΡ ΙΣΣ ΙΙΑΑ Ι ΤΤΕΕ Ι Ι ΙΑΑ»» - Ι Ι ΤΤΕΕ»» - ΧΧ ΤΤΕΕ ΝΝ ΙΚΚ ΙΧΧ ΟΟ ΝΝ ΙΚΚ ΙΠΠ ΟΟ ΑΑ ΡΡΑΑ ΠΠ ΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΡΡΓΓ ΑΑ ΟΟ ΕΕ ΡΡΓΓ ΥΥ ΟΟ ΥΥ καταβύθισης, ώστε να εκτιμηθεί η συχνότητα των μεγάλων σεισμών κατά μήκος της Ελληνικής τάφρου. Οι μετρήσεις των τάσεων και των τανυστών παραμόρφωσης στην Πελοπόννησο και τον Κορινθιακό κόλπο θα χρησιμοποιηθούν ώστε να μελετηθούν οι μηχανισμοί των μπλοκ του στερεού φλοιού καθώς και ο συνδιασμός τους με τα χαμηλότερα στρώματα της λιθόσφαιρας. Παραδοτέα Ε.Ε.7 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή 7.1 Αξιολόγηση και σύνθεση αποτελεσμάτων. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 8 Παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων του έργου που θα περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα, χάρτες κτλ. Αξιολόγηση, ερμηνεία και σύνθεση των αποτελεσμάτων από τις διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. Τίτλος Ε.Ε. 8 Διάχυση αποτελεσμάτων Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας και διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου. Διάχυση των δράσεων του έργου με συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια ή μέσω δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά. Στα πλαίσια του έργου η δημιουργία ιστοσελίδας θα βοηθήσει σημαντικά στη διάχυση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου. Παραδοτέα Ε.Ε.8 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή 8.1 Διάχυση αποτελεσμάτων Ιστοσελίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων, διοργάνωση ημερίδας και επιστημονικού συνεδρίου. Β3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Τίτλος Ενότητας Εργασίας (Ε.Ε.) Κόστος Ε.Ε. ( ) Α/Μ Αρχή (μήνας) Τέλος (μήνας) 1 Διακρίβωση της υπάρχουσας υποδομής Μελέτη επέκτασης των δικτύων Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυπαραμετρικής υποδομής Σχεδιασμός των αυτοματοποιημένων

16 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ συστημάτων επεξεργασίας, αρχικές δοκιμές 4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας Επεξεργασία δεδομένων Διερεύνηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας σε πραγματικό και σχεδόνπραγματικό χρόνο 7 Συλλογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Πολυ-παραμετρική σύνθεση. 8 Διάχυση αποτελεσμάτων ΣΥΝΟΛΑ Α/Α Ενότητας Εργασίας (Ε.Ε.) Α/Α Παραδοτέου Β4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Τίτλος Παραδοτέου Διακρίβωση διαθέσιμου εξοπλισμού και δεδομένων Μελέτη νέων θέσεων αισθητήρων Βάση δεδομένων SEISMO Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυπαραμετρικής υποδομής Ανάλυση λογισμικού Είδος παραδοτέου Τεχνική αναφορά Τεχνική αναφορά Τεχνική αναφορά Τεχνική αναφορά Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Κόστος Παραδοτέου

17 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ.... ΚΚ ««ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΚΚ ΙΔΔΕΕ ΙΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΥΥΣΣΗΗ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΚΚ ΔΔ ΑΑ ΙΑΑ Ι Ι ΔΔ ΒΒ ΙΑΑ ΙΟΟ Ι ΒΒ ΥΥ ΙΟΟ ΙΜΜ ΑΑ ΥΥ ΘΘΗΗ ΜΜ ΑΑ ΣΣΗΗ ΘΘΗΗ»» ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΣΣΗΗ ΡΡ ΙΣΣ ««ΑΑ Ι ΤΤΕΕ ΡΡ ΙΣΣ ΙΙΑΑ Ι ΤΤΕΕ Ι Ι ΙΑΑ»» - Ι Ι ΤΤΕΕ»» - ΧΧ ΤΤΕΕ ΝΝ ΙΚΚ ΙΧΧ ΟΟ ΝΝ ΙΚΚ ΙΠΠ ΟΟ ΑΑ ΡΡΑΑ ΠΠ ΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΡΡΓΓ ΑΑ ΟΟ ΕΕ ΡΡΓΓ ΥΥ ΟΟ ΥΥ επεξεργασίας δεδομένων Δικτυακή Δικτυακή πλατφόρμα πλατφόρμα SEISMO Μεθοδολογία Τεχνική ανάλυσης αναφορά δεδομένων Συστήματα Τεχνική προειδοποίησης αναφορά Αξιολόγηση και Τεχνική σύνθεση αναφορά αποτελεσμάτων Ιστοσελίδα διάχυσης των αποτελεσμάτω Διάχυση ν, διοργάνωση αποτελεσμάτων ημερίδας και επιστημονικού συνεδρίου. ΣΥΝΟΛΟ

18 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ Β5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τίτλος Ενότητας Εργασίας 1. Διακρύβωση της υπάρχουσας υποδομής Μελέτη επέκτασης των δικτύων Διάρκεια (Μήνες) Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυ-παραμετρικής υποδομής 3. Σχεδιασμός αυτοματοποιημένων συστημάτων επεξεργασίας. Αρχικές δοκιμές 4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας 18

19 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΑΑ Ι ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚΑΑ ΚΚΑΑ Ι Ι ΔΔ ΙΑΑ ΔΔ Ι ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ 5. Επεξεργασία δεδομένων 6. Διερεύνηση δυνατοτήτων επεξεργασίας σε πραγματικό και σχεδόν-πραγματικό χρόνο 7. Συγκέντρωση των αποτελεσμάτων. Ένταξη σε πολυπαραμετρικη πλατφόρμα 8. Διάχυση αποτελεσμάτων ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Χρησιμοποιείστε τα παρακάτω σύμβολα: Διάρκεια Ενότητας Εργασίας Ολοκλήρωση / υποβολή παραδοτέου

20

21 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ ΤΜΗΜΑ Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ( ) Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΕ 1 ΕΕ 2 ΕΕ 3 ΕΕ 4 ΕΕ 5 ΕΕ 6 ΕΕ 7 ΕΕ 8 1. ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ* Υποκατηγορία (1α) Υποκατηγορία (1β) Υποκατηγορία (1γ) Υποκατηγορία (1δ) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Υποκατηγορία (2α) Υποκατηγορία (2β) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 4. & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

22 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

23 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ. ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΙΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ ΚΚ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΙΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ Γ2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1α) Αποζημίωση του ΚΕ ή/και άλλων μελών της ερευνητικής ομάδας που πληρούν τις προϋποθέσεις της Ενότητας 4.1. της προκήρυξης α/α Ονοματεπώνυμο 1 Παραδείσης Δ. 2 Μακρόπουλος Κ. 3 Δρακάτος Γ. Ειδικότητα /Θέση εργασίας Αντικείμενο Σχετ. Ε.Ε. Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής, Πρόεδρος ΓΕΙΝ/ΕΑΑ Διευθυντής Ερευνών ΓΕΙΝ/ΕΑΑ Δ θ ή Επίβλεψη Συντονισμός Αναφορά για τις υπάρχουσες υποδομές, σύγκριση καταλόγων σεισμικότητας, επικύρωση τελικών αποτελεσμάτων Έλεγχος υπάρχουσας παλιρροιογραφικής και γεωδαιτικής υποδομής, αναβάθμιση/εγκατάσταση δικτύου παλιρροιογράφων και φορητών σεισμογράφων, επεξεργασία δεδομένων. Διερεύνηση επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, επικύρωση τελικών αποτελεσμάτων Έλεγχος της υπάρχουσας υποδομής επιτ/γράφων, αναβάθμιση δικτύου επιτα/γράφων, Συμμετοχή στο σχεδιασμός και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Α/Μ (ΙΠΑ) Συνολική Αμοιβή , 5, 7, , 2, 3, 5, 6, 7,

24 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ συντήρηση της διαδικτυακής πύλης, ανάλυση δεδομένων επιτα/γράφων, Μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, εκτίμηση ισχυρών εδαφικών κινήσεων στην περιοχή μελέτης 5 Μελής Ν. Διευθυντής Ερευνών ΓΕΙΝ/ΕΑΑ Έλεγχος υπάρχουσας σεισμολογικής και παλιρροιογραφικής υποδομής, αναβάθμιση σεισμολογικού δικτύου και δικτύου παλιρροιογράφων, επεξεργασία δεδομένων. Διερεύνηση επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, επικύρωση τελικών αποτελεσμάτων 1, 2, 3, 5, 6, 7, Έλεγχος της υπάρχουσας σεισμολογικής υποδομής και 6 Χουλιάρας Γ. Κύριος Ερευνητής ΓΕΙΝ/ΕΑΑ εξέταση δυνατότητας εγκατάστασης επιπλέον σεισμογραφικών σταθμών, αναβάθμιση και εγκατάσταση φορητών σεισμολογικών σταθμών, δημιουργία καταλόγων σεισμικότητας, επεξεργασία καταλόγων σεισμικότητας 1, 2, 5, 7, έλεγχος και προτάσεις για τη μεταφορά και οργάνωση των δεδομένων από/προς το Γ.Ι., 24

25 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ. ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΙΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ ΚΚ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΙΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ εγκατάσταση σεισμολογικού δικτύου και δικτύου παλιρροιογράφων, Συγκέντρωση υλικού και ανέβασμα στη διαδικτυακή πύλη, ανάλυση δεδομένων επιταχυνσιογράφων, Μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό προσδιορισμός γένεσης σεισμών χρόνο, μηχανισμών 8 Χατζηευθυμιάδης Ε. Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ Συμμετοχή στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση της διαδικτυακής πύλης 4, 7, ΣΥΝΟΛΑ β) Αμοιβές μεταδιδακτόρων ερευνητών α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα /Θέση εργασίας Αντικείμενο Σχετ. Ε.Ε. Α/Μ (ΙΠΑ) Συνολική Αμοιβή 1 Γεωεπιστήμονας Ανάλυση των δεδομένων του έργου για την μελέτη του Στερεού Φλοιού της Γης 2 Γεωεπιστήμονας Ανάλυση των δεδομένων του έργου για την μελέτη του Στερεού Φλοιού της Γης 2, 3, 4, 5, 6, 8 2, 3, 4, 5, 6, ΣΥΝΟΛΑ

26 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ 1γ) Αμοιβές μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψήφιων διδακτόρων α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Αντικείμενο Σχετ. Ε.Ε. Α/Μ (ΙΠΑ) Συνολική Αμοιβή /Θέση εργασίας 1 Αγρονόμος Αξιολόγηση 1, 2, 3, 4, Αγρονόμος Αξιολόγηση 1, 2, 3, 4, Αγρονόμος Αξιολόγηση 3, 4, 5, 6, Φυσικός Ανάλυση 5, ΣΥΝΟΛΑ δ) Αμοιβές τεχνικού ή άλλου υποστηρικτικού της έρευνας προσωπικού 26

27 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ. ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΙΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ ΚΚ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΙΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ 2 Μαρίνου Αγγελική Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Τακτικό προσωπικό ΕΜΠ 3 Πηγάκη Μαρία Χαρτογράφος, Τακτικό προσωπικό ΕΜΠ 4 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός GNSS/TG. Αξιολόγηση δικτύου. Αναβάθμιση εξοπλισμού. Ανάλυση δεδομένων GNSS. Συμβολή στην χαρτογραφική απεικόνιση και γεωγραφική ανάλυση δεδομένων και αποτελεσμάτων Αξιολόγηση δικτύου. Αναβάθμιση εξοπλισμού. 1, 2, 3, , 5, 6, 7, , ΣΥΝΟΛΑ Μέλη της ερευνητικής ομάδας που συμμετέχουν αμισθί στην υλοποίηση της πρότασης α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα /Θέση εργασίας Αντικείμενο Σχετ. Ε.Ε. Α/Μ (ΙΠΑ) 2. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 2α) Μετακινήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ΚΕ και των υπόλοιπων μελών της ερευνητικής ομάδας Περιλαμβάνει μετακινήσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας για την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη συντήρηση εξοπλισμού συλλογής δεδομένων στην περιοχή μελέτης, καθώς και μετακινήσεις για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια/ημερίδες/σεμινάρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 2β) Δαπάνες για την πρόσκληση ερευνητών από το εξωτερικό, είτε αυτοί ανήκουν στην ερευνητική ομάδα, είτε όχι. 27

28 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ Περιλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης των διεθνούς κύρους συνεργατών της ερευνητικής ομάδας με σημαντική εμπειρία στο επιστημονικό πεδίο γενικά, και ειδικότερα στην συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, ως προσκεκλημένους ομιλητές στο συνέδριο και την ημερίδα που θα διοργανωθεί. 3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Περιλαμβάνει την απόσβεση της αγοράς επτά (7) παλιρροιογράφων που θα εγκατασταθούν μόνιμα σε κατάλληλες θέσεις ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του έργου. Επίσης, περιλαμβάνει την απόσβεση της αγοράς εξοπλισμού Η/Υ. Πιο συγκεκριμένα: - διακομιστών (servers) στους οποίους θα γίνονται οι υπολογισμοί και η διαχείρηση του τεράστιου όγκου δεδομένων του έργου, - Η/Υ γραφείου για τις συνήθεις υπολογιστικές ανάγκες, ανάπτυξη εφαρμογών/ιστοσελίδας κλπ., - φορητών Η/Υ υψηλών προδιαγραφών αντοχής (heavy duty), για τη χρήση τους στο ύπαιθρο κατά την εγκατάσταση του γεωδαιτικού εξοπλισμού και τη συλλογή δεδομένων στο πεδίο, - φορητούς (εξωτερικούς) δίσκους για την μεταφορά δεδομένων. - την απόσβεση του κόστους του επιστημονικού πακέτου λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων GNSS Bernese v ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το μεγαλύτερο μέρος περιλαμβάνει τις δαπάνες διοργάνωσης επιστημονικού συνεδρίου καθώς και ημερίδων που σχετίζονται με το αντικείμενο της πρότασης και τη διάχυση των αποτελεσμάτων. Επίσης περιλαμβάνει τις δαπάνες για δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, τη συμμετοχή με παρουσιάσεις και posters σε επιστημονικά συνέδρια καθώς και την προετοιμασία των δημοσιεύσεων αυτών. 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Περιλαμβάνει την προμήθεια αναλωσίμων για την υποστήριξη του έργου, όπως γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ, πιθανά έξοδα συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού. 28

29 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ. ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΙΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ ΚΚ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΙΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ Γ3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΜΗΜΑ Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ 6913 Δ1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Αριθμός Ερευνητών που Συμμετέχουν σε Συγχρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Έργα ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων Αριθμός Αριθμός 8 ΤΙΜΗ- ΣΤΟΧΟΣ (Στο τέλος του έργου) Αριθμός Μεταδιδακτόρων Ερευνητών (προσκεκλημένων από το εξωτερικό) που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα Αριθμός Δημοσιεύσεων / Ανακοινώσεων / Μονογραφιών / Πατέντων / Νέων Προϊόντων Αριθμός 2 Αριθμός 4... Άλλοι δείκτες (συμπληρώστε κατάλληλα) 501 Δ2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης* ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας 29

30 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ Δρ. Χρήστος Βασιλάκος ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 1Α 1Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Α/Μ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΙΠΑ) Παρατηρήσεις 30

31 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ. ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΙΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ ΚΚ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΙΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ 1Γ 1Δα 1Δβ ΣΥΝΟΛΑ Αφορά τους α/μ απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού του δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 της ΥΠΑΣΥΔ (εφόσον προβλέπεται στον πίνακα της υποκατηγορίας 1δ) Αφορά τους α/μ απασχόλησης του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 της ΥΠΑΣΥΔ (εφόσον προβλέπεται στον πίνακα της υποκατηγορίας 1δ) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ (1Β+1Γ+1Δα) 55.5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (501)- Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης (ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) [Α/Μ απασχόλησης (1Β+1Γ+1Δα)] /

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή: Η σεισμικότητα μιας περιοχής χρησιμοποιείται συχνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις τεκτονικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.indes-musa.gr

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.indes-musa.gr ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Καινοτόμο Πολυπαραμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης Παραμορφώσεων και Σεισμικής Κίνησης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα με έντονα φαινόμενα Εδαφικών Καθιζήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π. 065/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ

Αθήνα, Α.Π. 065/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Αθήνα, 27.05.2016 Α.Π. 065/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ανακοινώνεται ότι η Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-ΕΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-ΕΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΘΘΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΘΘΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΘΘΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική Έχει διαπιστωθεί διεθνώς ότι τα περιθώρια τεκτονικών πλακών σε ηπειρωτικές περιοχές είναι πολύ ευρύτερα από τις ωκεάνιες (Ευρασία: π.χ. Ελλάδα, Κίνα), αναφορικά με την κατανομή των σεισμικών εστιών. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Παρακολούθηση του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης και οι δραστηριότητες του ΙΜΠΗΣ (Φηρά, 13 Οκτωβρίου 2012)

Η Παρακολούθηση του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης και οι δραστηριότητες του ΙΜΠΗΣ (Φηρά, 13 Οκτωβρίου 2012) Η Παρακολούθηση του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης και οι δραστηριότητες του ΙΜΠΗΣ (Φηρά, 13 Οκτωβρίου 2012) Μιχ. Φυτίκας, Ομ. Καθ. Α.Π.Θ. Πρόεδρος Ι.Μ.Π.Η.Σ. Το ΙΜΠΗΣ ιδρύθηκε το 1995 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ4882/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ4882/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλογεράς, Διευθυντής Ερευνών ( ,

Δρ. Ιωάννης Καλογεράς, Διευθυντής Ερευνών ( , Περιληπτική περιγραφή της Συμφωνίας Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και σχολείων Α βάθμιας ή Β βάθμιας Εκπαιδεύσης Δρ. Ιωάννης Καλογεράς, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόγραμμα Ανάπτυξης τηλεμετρικών κλπ δικτύων GPS για διάφορες εφαρμογές (Ηφαιστειολογική έρευνα, έρευνα σεισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17815/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17815/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ59-0ΓΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ59-0ΓΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4Λ59-0ΓΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΛΦΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΛΦΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ Α. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ α/α Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 1. Ο χειριστής να έχει αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα

Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) Επικεφαλής: Καθηγητής κ. Χρήστος Σ. Zerefos, Πρόεδρος του ΝΟΑ Αθήνα, Ιούνιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps.

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps. NOANET: Το δίκτυο GNSS του Ε.Α.Α για την μελέτη της Γεωδυναμικής ΓεωφυσικήςτουΕλληνικούΧώρου Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς Γεωλόγος Σεισμολόγος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02/07/2014 Α.Π. : 13031 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02/07/2014 Α.Π. : 13031 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη : 119-8 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.02 16:00:00 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.03.02. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α. στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ

Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α. στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ ρ Αθανάσιος Γκανάς ρ Γεώργιος ρακάτος Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης ευστάθειας κλιτύων στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ 1 Το πρόβληµα των κατολισθήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7043 Προς: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7043 Προς: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ T. ΑΔΑ: 7ΘΘ3465ΦΘΘ-ΚΔΨ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 15:23:59 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.167/ΨΣ8615-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.167/ΨΣ8615-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Κατ. Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό» Υποκατηγορία Πράξεων 3: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 31/07/2009 Α.Π. : 154.682/ΨΣ15729-Α2. Προς: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 8, T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 31/07/2009 Α.Π. : 154.682/ΨΣ15729-Α2. Προς: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 8, T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 9INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.08 12:26:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Ν5Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Ν5Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Ν5Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η Ε Α ΠΝΑ µε βάση: α) Το Π 4/2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα