ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ ««ΕΕ ΚΚ ΚΚ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΑΑ Ι Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΚΚ ΑΑ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΔΔ ΙΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΒΒ ΙΙΟΟ Ι ΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΘΘΗΗ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ ΙΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΧΧ ΝΝ ΝΝ ΙΚΚ ΙΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4802 ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SEISMO

2 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2

3 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ. ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΙΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ ΚΚ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΙΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ΤΙΤΛΟΣ: TITLE: Ημερομηνία έναρξης του έργου A1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ SEISMO Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης της Γεωδυναμικής Συμπεριφοράς και των Παλιρροϊκών Κυμάτων στο Νότιο Αιγαίο South Aegean Geodynamic And Tsunami Monitoring Platform Ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης Ημερομηνία λήξης του έργου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ): ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: (μέχρι 90 χαρακτήρες με τα Γεωδαισία, Γεωφυσική, Ηφαιστειακό Τόξο, Ν. Αιγαίο, Παλιρροϊκό Κύμα κενά διαστήματα) (Tsunami), Σαντορίνη ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Γεωεπιστήμες ΠΕΡΙΛΗΨΗ (μέχρι χαρακτήρες με τα κενά διαστήματα) Ένα φυσικό μοντέλο που περιγράφει τους μηχανισμούς της ηπειρωτικής παραμόρφωσης αποτελεί ακόμη αντικείμενο έρευνας για την επιστημονική κοινότητα. Η αυξανόμενη συχνότητα των μεγάλων σεισμών τα τελευταία χρόνια καθιστά επιτακτική την ανάγκη να κατανοήσουμε αυτές τις διαδικασίες. Το Αιγαίο είναι μια από τις πιο τεκτονικά και σεισμικά ενεργές περιοχές του κόσμου, αποτελώντας έτσι ένα «φυσικό εργαστήριο». Για πρώτη φορά, θα συσταθεί μια πολυπαραμετρική πλατφόρμα δικτύων που συνδυάζουν διαφορετικές τεχνικές (τόσο επίγειες όσο και δορυφορικές), για την παρακολούθηση της τεκτονικής και της ηφαιστειακής δραστηριότητας στην περιοχή και την παραγωγή μιας on-line βάσης δεδομένων, διαθέσιμη στην επιστημονική κοινότητα αλλά και το κοινό. Η πρόταση βασίζεται κυρίως σε υπάρχουσες υποδομές, που αφού αναβαθμιστούν, εκσυγχρονιστούν και διευρυνθούν, θα οδηγήσουν σε μια συνεργατική λειτουργία. Νέα όργανα θα εγκατασταθούν σε προσεκτικά επιλεγμένες θέσεις. Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα θα αναλυθούν με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας τελευταίας τεχνολογίας. Πρωτογενή δεδομένα και τα προϊόντα της ανάλυσης θα είναι διαθέσιμα μέσα από μια δικτυακή πύλη (portal) αφιερωμένη στο έργο. Τα πολυπαραμετρικά στοιχεία και τα αποτελέσματα που θα συγκεντρωθούν, σε συνδυασμό με το υπάρχον αρχείο των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων για να διευρύνουν τη γνώση μας για τις υποκείμενες γεωφυσικές διεργασίες. Το νησί της Σαντορίνης θα χρησιμεύσει ως μια εστιασμένη μελέτη περίπτωσης για το έργο, λόγω του 3

4 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ ειδικού τεκτονικού και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος και λόγω του ήδη υπάρχοντος πυκνού πολυπαραμετρικού δικτύου. Στόχος μας είναι να παρέχουμε τη μόνιμη υποδομή και να επεκτείνουμε τη γνώση σε μια τόσο ασαφή επιστημονική υπόθεση, αλλά και να δώσουμε στην επιστημονική κοινότητα ένα κομβικό εργαλείο για την περαιτέρω έρευνα. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η λειτουργία της μόνιμης πλατφόρμας πολυπαραμετρικής παρακολούθησης θα συνεχίσει και μετά την ολοκλήρωση του έργου. ABSTRACT (max characters spaces and line breaks included) A physical model describing the mechanics of continental deformation is still an open question for the scientific community. The increasing frequency of major earthquakes in recent years makes it imperative to understand these processes. The Aegean Sea is one of the most tectonically and seismically active areas in the world, thus constituting a "Natural Laboratory". For the first time, a permanent multiparametric platform of networks that combines different (both terrestrial and space oriented) techniques, will be established to monitor the tectonic and volcanic activity in the area and produce an on-line database available both to the scientific community and the public. The proposal is based mostly on existing infrastructure which will be upgraded, enlarged, modernized and result to a collaborative operation. New instrumentation will be installed in carefully selected sites. All the available data will be analyzed using state of the art processing software; raw data and products will be available through a project dedicated portal. The multiparametric data and results gathered will be integrated and combined with the existing archive owned by the participating Institutes to produce a thoroughgoing view of the underlying geophysical processes. The island of Santorini will serve as a focused study case for the project, due to the special tectonovolcanic interest and because of the already existing dense multiparametric network. Our goal is to provide permanent infrastructure and knowledge both to enlighten ambiguous scientific hypothesis and serve as a focal point for further scientific research. Last but not least, the resulted permanent multiparametric monitoring platform will be established and made up to date possible to continue operation after the completion of the project. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (τίτλος): ΤΜΗΜΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ : A2. ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (ΚΕ) ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 4

5 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ. ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΙΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ ΚΚ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΙΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ (τίτλος): ΤΜΗΜΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: (κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρότασης) ΟΔΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ TK ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 FAX Ε-Mail A3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΝΤ/ΦΙΑ ΕΜΠ Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΧΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: (Τμήμα, Ινστιτούτο κλπ) Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΤΚ ΑΦΜ ΔΟΥ ΟΔΟΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 5

6 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Καθηγητής ΕΜΠ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΤΟΜΕΑΣ/ΤΜΗΜΑ: Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ Ηρώων Πολυτεχνείου ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΠΟΛΗ Αθήνα ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Ε-Mail: ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: (κατά τη διάρκεια του έργου) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΡΤΖΕΛΟΥ Προϊσταμένη Γραμματείας ΕΛΚΕ ΟΔΟΣ Ηρώων Πολυτεχνείου ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΠΟΛΗ Αθήνα ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Ε-Mail 6

7 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ.... ΚΚ ««ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΚΚ ΙΔΔΕΕ ΙΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΥΥΣΣΗΗ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΚΚ ΔΔ ΑΑ ΙΑΑ Ι Ι ΔΔ ΒΒ ΙΑΑ ΙΟΟ Ι ΒΒ ΥΥ ΙΟΟ ΙΜΜ ΑΑ ΥΥ ΘΘΗΗ ΜΜ ΑΑ ΣΣΗΗ ΘΘΗΗ»» ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΣΣΗΗ ΡΡ ΙΣΣ ««ΑΑ Ι ΤΤΕΕ ΡΡ ΙΣΣ ΙΙΑΑ Ι ΤΤΕΕ Ι Ι ΙΑΑ»» - Ι Ι ΤΤΕΕ»» - ΧΧ ΤΤΕΕ ΝΝ ΙΚΚ ΙΧΧ ΟΟ ΝΝ ΙΚΚ ΙΠΠ ΟΟ ΑΑ ΡΡΑΑ ΠΠ ΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΡΡΓΓ ΑΑ ΟΟ ΕΕ ΡΡΓΓ ΥΥ ΟΟ ΥΥ ΤΜΗΜΑ B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Β1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Β1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας πολυπαραμετρικής πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας state-of-the-art τεχνικές και τη συνδυασμένη τεχνογνωσία δύο σημαντικών επιστημονικών ιδρυμάτων της χώρας, για την διερεύνηση δύο θεμελιωδών όσο και προβληματικών αντικειμένων της γεωδυναμικής: τη μηχανική της δημιουργίας ρηγμάτων στα όρια καταβύθισης των τεκτονικών πλακών, και την κινηματική της ηπειρωτικής παραμόρφωσης. Προτείνεται η ανάπτυξη και συντήρηση ενός δικτύου πολλαπλών τεχνικών που καλύπτουν το Νότιο Αιγαίο για την παρακολούθηση και διερεύνηση της περιοχής και τη δημιουργία καινοτόμου επιστημονικής υποδομής, για την εξυπηρέτηση της επιστημονικής κοινότητας και των τοπικών αρχών. Το Αιγαίο Πέλαγος και οι περιοχές που το περιβάλλουν, αποτελούν μια από τις πιο ενεργές περιοχές τεκτονικά και σεισμικά στη Γη. Το γενικό πλαίσιο είναι μια σύγκλιση μεταξύ της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας, περίπου στη διεύθυνση βορρά νότου, αλλά εντός της περιοχής αυτής λαμβάνουν χώρα πολλές διαφορετικές μορφές τεκτονικής δραστηριότητας. Η Ελληνική Ζώνη Καταβύθισης κατέχει εξέχουσα θέση στην μελέτη των ζωνών καταβύθισης του κόσμου, ενώ το όριο αυτό παρουσιάζει επίσης μια σημαντική, αλλά ελάχιστα κατανοητή πηγή κινδύνου παλιρροϊκών κυμάτων. Το Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο βρίσκεται περίπου 150 χλμ. βόρεια της Ελληνικής Τάφρου, και αποτελείται από πέντε κύρια ηφαιστειακά κέντρα: Σουσάκι, Μέθανα, Μήλο, Σαντορίνη και Νίσυρο από Δύση προς Ανατολή. Το συγκρότημα της Σαντορίνης, στη μέση αυτού του τόξου, είναι ένα από τα ηφαιστειακά κέντρα που έχουν μελετηθεί πιο εντατικά μελετηθεί παγκοσμίως, ενώ πρόσφατα έχει εισέλθει σε μια φάση της ηφαιστειακής αναταραχής, η οποία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη παρατήρηση της εξέλιξης ενός μεγάλου ηφαιστείου που έχει επίσης ένα καλά τεκμηριωμένο αρχείο εκρήξεων. Είναι, επομένως, σαφές ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί ένα μοναδικό «φυσικό εργαστήριο», όπου λαμβάνουν χώρα ασυνήθιστα φυσικά φαινόμενα, τα οποία γεννούν τόσο ερωτήσεις όσο και απαντήσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Η αποκρυπτογράφηση των υποκείμενων διεργασιών μπορεί να μας δώσει το κλειδί για την κατανόηση φαινομένων που αποτελούν επιστημονικές προκλήσεις και να αποκαλύψει τα μέσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών τους. Η πλατφόρμα πολλαπλών παραμέτρων που προτείνεται, θα βασιστεί σε ήδη εγκατεστημένη υποδομή, που περιλαμβάνει δίκτυα από ένα ευρύ φάσμα δορυφορικών και επίγειων τεχνικών. Κορμός της είναι ένα δίκτυο μονίμων σταθμών GNSS (εγκατεστημένο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) και ένα δίκτυο σεισμογράφων (κυρίως από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), τα οποία συνδυάζονται με ένα μεγάλο αριθμό επιταχυνσιογράφων και παλιρροϊογράφων. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή της τεχνικής InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) στο πλαίσιο αυτού του έργου, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ανίχνευση των σημάτων μετατόπισης και παραμόρφωσης. Η πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να διευρυνθεί και να αναβαθμιστεί για να ανταποκριθεί στα διεθνή πρότυπα ποιότητας 7

8 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ των δεδομένων, τα οποία θα διατίθενται ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο ή επιστημονική ομάδα. Μέσω της ανάλυσης και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων, αναμένεται να προσφέρει σημαντικά συμπεράσματα, ενδεικτικά, στην κατεύθυνση της βελτίωσης της αντίληψής μας για τη συσσώρευση τάσεων στην περιοχή της Ελλάδας που υφίσταται την πιο ραγδαία παραμόρφωση, και ως εκ τούτου τη σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής, την κατανόηση των μηχανισμών παραμόρφωσης του φλοιού κατά μήκος του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου, την αξιολόγηση των πιθανοτήτων εκδήλωσης τσουνάμι (παλιρροϊκών κυμάτων), τη διερεύνηση της τεκτονική συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια απότομων γεωλογικών γεγονότων και την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων ενσωματώνοντας πρωτογενή δεδομένα/μεταδεδομένα και αποτελέσματα, για όλες τις τεχνικές που εφαρμόζονται (GNSS, σεισμογράφοι, επιταχυνσιόμετρα, παλιρροϊογράφοι, SAR/InSAR), ανοικτή στην επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον, ο συνδυασμός των παραπάνω παρατηρήσεων με ένα 20ετές αρχείο τάσεων/παραμορφώσεων από τοπικής κλίμακας εργασίες (κυρίως μετρήσεις του συστήματος GPS), των οποίων η ποιότητα και η οριζόντια ανάλυση θα βελτιωθεί ουσιαστικά μέσα από το έργο, θα δώσει μια αρκετά πυκνή απεικόνιση της συσσώρευση τάσεων της τάξης των 20 km. Περαιτέρω αξιοποίηση αρχείων 100ετίας που προέρχονται από συγκρίσεις δεδομένων τριγωνισμού με δορυφορικά δεδομένα, καθώς και των πυκνών δεδομένων GPS/cGPS των τελευταίων ετών, θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη να διερεύνηση διακυμάνσεων στον ρυθμό μεταβολής των τάσεων σε μια ολόκληρη ζώνη παραμορφώσης, στη χρονική κλίμακα δεκαετιών ή αιώνα. Κι επειδή η χρονική μεταβλητότητα στην τιμή των τάσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας, τα δεδομένα αυτά θα αποδειχθούν επωφελή και για τις τοπικές κοινότητες. Η καταγραφή αυτή θα συνδυαστεί με την βάση δεδομένων σεισμικότητας που θα είναι μέρος της προτεινόμενης πλατφόρμας, καθώς και με μια νεοσύστατη βάση δεδομένων Τανυστών 2ης τάξης (Moment Tensors) από το εθνικό περιφερειακό δίκτυο παρακολούθησης στην Ελλάδα που ιδρύθηκε το 2000, προκειμένου να εκτιμηθεί η σχέση μεταξύ των γεωδαιτικών και σεισμικών ρυθμών παραμόρφωσης. Τέλος, η έρευνα της παρούσας φάσης της αναταραχής στη Σαντορίνη είναι ζωτικής σημασίας για δύο λόγους: (α) τον εντοπισμό και την παρακολούθηση κάθε πιθανού κινδύνου, τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για το περιβάλλον, και (β) οι ευκαιρίες για την παρακολούθηση τέτοιου είδους δραστηριότητας είναι πολύ σπάνιες, και η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τα δεδομένα που θα επιτρέψουν σε άλλες χώρες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενους ηφαιστειακούς κινδύνους, αλλά και να οργανώσουν πολιτικές αντίδρασης. Η επιστημονική κοινότητα, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, θα έχει πρόσβαση τόσο στα πρωτογενή δεδομένα, όσο και στα δευτερογενή προϊόντα μέσω της δικτυακής πύλης του έργου, μέσα από μια υλοποίηση που θα υποστηρίζει μια ανοικτή πολιτική διάθεσης δεδομένων. Η πύλη αυτή θα επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και την ανάκτηση των συλλεγόμενων δεδομένων. Βάσει των παραπάνω, το έργο έχει πολλαπλά οφέλη. Η επιστημονική κοινότητα θα έχει πρόσβαση σε ένα μοναδικό αρχείο δεδομένων και αποτελεσμάτων, από μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιοχή της Γης, η οποία έχει και συνεχίζει να αντλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Μέσα από τις καινοτόμες τεχνικές που εφαρμόζονται και τα αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν, ελπίζουμε να διευρύνει ακόμη περισσότερο την κατανόηση της γεωδυναμικής, περισσότερο από την τρέχουσα state-of-the-art. Οι τοπικές και οι κρατικές αρχές θα επωφεληθούν επίσης, από την απόκτηση μιας καλύτερης εικόνας σχετικά με τους κινδύνους που πηγάζουν από την τεκτονική της περιοχής και την αξιολόγηση άλλων πιθανών κινδύνων (π.χ. τσουνάμι). 8

9 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ.... ΚΚ ««ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΚΚ ΙΔΔΕΕ ΙΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΥΥΣΣΗΗ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΚΚ ΔΔ ΑΑ ΙΑΑ Ι Ι ΔΔ ΒΒ ΙΑΑ ΙΟΟ Ι ΒΒ ΥΥ ΙΟΟ ΙΜΜ ΑΑ ΥΥ ΘΘΗΗ ΜΜ ΑΑ ΣΣΗΗ ΘΘΗΗ»» ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΣΣΗΗ ΡΡ ΙΣΣ ««ΑΑ Ι ΤΤΕΕ ΡΡ ΙΣΣ ΙΙΑΑ Ι ΤΤΕΕ Ι Ι ΙΑΑ»» - Ι Ι ΤΤΕΕ»» - ΧΧ ΤΤΕΕ ΝΝ ΙΚΚ ΙΧΧ ΟΟ ΝΝ ΙΚΚ ΙΠΠ ΟΟ ΑΑ ΡΡΑΑ ΠΠ ΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΡΡΓΓ ΑΑ ΟΟ ΕΕ ΡΡΓΓ ΥΥ ΟΟ ΥΥ Συνοπτικά, το έργο θα υλοποιηθεί με βάση το παρακάτω σχήμα. ΕΕ 1. Διακρίβωση της υπάρχουσας υποδομής- Μελέτη επέκτασης των δικτύων ΕΕ 2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυ-παραμετρικής υποδομής. ΕΕ 3. Ανάλυση και υλοποίηση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων κι επεξεργασίας μεταδεδομένων. ΕΕ 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτυακής πύλης (portal). ΕΕ 5. Επεξεργασία δεδομένων δικτύου. Ανάλυση αποτελεσμάτων. ΕΕ 6. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ΕΕ 5 για τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. ΕΕ 7. Παράλληλα, τα δεδομένα και τα προϊόντα των ΕΕ 5 και 6 συνδυασμένα διατίθενται ελεύθερα στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. ΕΕ 8. Το έργο συνολικά, αλλά και επιμέρους τμήματά του παρουσιάζονται τόσο μέσω δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια, όσο και μέσω της οργάνωσης επιστημονικής ημερίδας-συνεδρίου. 9

10 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ Β2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 1 Τίτλος Ε.Ε.1 Διακρίβωση της υπάρχουσας υποδομής- Μελέτη επέκτασης των δικτύων Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Είναι ζωτική σημασίας η διακρίβωση της υπάρχουσας κατάστασης των υποδομών του κάθε δικτύου καθώς και των δεδομένων και μεταδεδομένων των αισθητήρων. Στόχος της Ε.Ε.1 είναι ο σχεδιασμός και η μελέτη της επέκτασης των δικτύων αισθητήρων για την πληρέστερη κάλυψη της περιοχής μελέτης του Νοτίου Αιγαίου με βάση τη γεωφυσική και τεκτονική συμπεριφορά της περιοχής. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων ακολουθώντας τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα στον τομέα των γεωεπιστημών για την αποτελεσματικότερη αρχειοθέτηση, διάθεση και ανάλυση δεδομένων και μεταδεδομένων. Διερεύνηση νέων τεχτνικών για την επέκταση της προτυποποιημένης βάσης και σε δεδομένα παλιρροιογράφων. Ανάπτυξη ρουτίνων για τη συνεχή ανανέωση και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων. Δραστηριότητες: Το ΕΑΑ αναλαμβάνει τη διακρίβωση των εγκαταστάσεων επιταχυνσιομέτρων, σεισμογράφων, παλιρροιογράφων και μόνιμων σταθμών GPS η οποία θα γίνει από τα μέλη της ομάδας Γ. Δρακάτος, Ν. Μέλης, J. Καλογεράς, G., Χουλιάρας, Χ. Ευαγγελίδης. Οι Β. Ζαχαρής, Ξ. Παπανικολάου, Δ. Αναστασίου θα αναπτύξουν και θα επεκτείνουν την βάση δεδομένων/μεταδεδομένων καθώς και των ρουτίνων για την συνεχή ανανέωσή της. Ο Δ. Παραδείσης με την Α. Μαρίνου θα είναι υπεύθυνοι για την συλλογή των δεδομένων και την διαδικασία ταξινόμησής τους καθώς επίσης και για την επιθεώρηση και αναφορά της κατάστασης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Οι Δ. Παραδείσης, Γ. Δρακάτος, Ν. Μέλης, J. Καλογεράς, G., Χουλιάρας, Χ. Ευαγγελίδης θα επιφορτιστούν με τη μελέτη και τον σχεδιασμό των νέων θέσεων των αισθητήτων. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Διακρίβωση της υπάρχουσας υποδομής και των δυνατοτήτων, καταγραφή των μειονεκτημάτων. Προτεινόμενες νέες θέσεις επέκτασης των δικτύων των αισθητήρων. Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση των παλιών δεδομένων, χωρική η χρονική συσχέτιση της βάσης δεδομένων, επέκτασή της για την υποδοχή νέων δεδομένων. Παραδοτέα Ε.Ε.1 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή Διακρίβωση διαθέσιμου εξοπλισμού και δεδομένων Μελέτη νέων θέσεων αισθητήρων Βάση δεδομένων SEISMO. Καταμέτρηση και χαρτογραφική απεικόνιση του διαθέσιμου εξοπλισμού. Συλλογή και αρχειοθέτηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων. Προτεινόμενες νέες θέσεις αισθητήρων για την επέκταση των δικτύων. Σχεδιασμός, αρχειοθέτηση και ταξινόμηση των διαθέσιμων δεδομένων Επέκταση της βάσης 10

11 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ.... ΚΚ ««ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΚΚ ΙΔΔΕΕ ΙΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΥΥΣΣΗΗ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΚΚ ΔΔ ΑΑ ΙΑΑ Ι Ι ΔΔ ΒΒ ΙΑΑ ΙΟΟ Ι ΒΒ ΥΥ ΙΟΟ ΙΜΜ ΑΑ ΥΥ ΘΘΗΗ ΜΜ ΑΑ ΣΣΗΗ ΘΘΗΗ»» ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΣΣΗΗ ΡΡ ΙΣΣ ««ΑΑ Ι ΤΤΕΕ ΡΡ ΙΣΣ ΙΙΑΑ Ι ΤΤΕΕ Ι Ι ΙΑΑ»» - Ι Ι ΤΤΕΕ»» - ΧΧ ΤΤΕΕ ΝΝ ΙΚΚ ΙΧΧ ΟΟ ΝΝ ΙΚΚ ΙΠΠ ΟΟ ΑΑ ΡΡΑΑ ΠΠ ΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΡΡΓΓ ΑΑ ΟΟ ΕΕ ΡΡΓΓ ΥΥ ΟΟ ΥΥ διαθέσιμων δεδομένων. Επέκταση της βάσης δεδομένων, ανάπτυξη νέων ρουτίνων για την συνεχή ανανέωσή της. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 2 Τίτλος Ε.Ε. 2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυ-παραμετρικής υποδομής. Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Δημιουργία μιας υψηλής ποιότητας πολυ-παραμετρικής πλατφόρμας, για την παροχή σε πραγματικό χρόνο ή σχεδόν πραγματικό χρόνο τη συλλογή δεδομένων από τη χρήση επίγειων και δορυφορικών τεχνικών. Διερεύνηση τεχνολογιών αιχμής για τη διαδικτυακή μεταφορά και επικοινωνία αισθητήρων εξυπηρετητών. Δραστηριότητες: Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της Ε.Ε.1 θα αξιολογηθούν οι προτεινόμενες θέσεις των νέων αισθητήρων στη περιοχή μελέτης για την τελική επιλογή των σημείων εγκατάσταση για την πληρέστερη κάλυψη των υποπεριοχών με μεγάλο τεκτονικό και γεωφυσικό ενδιαφέρον. Σημαντικό ρόλο στον συνδυασμό και στην ομοιογένεια των διαφορετικών τύπων δεδομένων θα πρέπει να παίξουν οι λεγόμενοι χώροι συνεγκατάστασης (collocation sites). Αυτά είναι προσεκτικά επιλεγμένες περιοχές (π.χ. Μέθανα, Μήλος, Κύθηρα, Σαντορίνη, Νίσυρος) όπου διαφορετικά είδη οργάνων πρόκειται να εγκατασταθούν. Επίσης θα διερευνηθούν και θα αξιολογηθούν σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων. Θα γίνει εφαρμογή και επέκταση των τεχνικών διαδικτυακής μεταφοράς με ανάπτυξη και εμπλουτισμό νέων υπολογιστικών ρουτίνων. Το ΕΜΠ θα παρέχει 2 δέκτες GPS για εγκατάστασης στα επιλεγμένα σημεία. Το ΕΜΠ θα παρέχει επίσης 2 παλιρροιογράφους συμπληρωματικά με 2 δέκτες GPS, για να τοποθετηθούν σε χώρους συνεγκατάστασης, όπου δεδομένα GPS ή/και σεισμογραφικά δεδομένα θα είναι επίσης διαθέσιμα. Σε σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο παλιρροιογράφων του ΕΜΠ, ένα αρκετά πυκνό δίκτυο θα είναι διαθέσιμο (με την απόσβεση 7 παλιρροιογράφων), παρέχοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τις θαλάσσιες διακυμάνσεις και τη μελέτη των πιθανοτήτων εκδήλωσης τσουνάμι. Οι Δ. Παραδείσης, Κ. Μακρόπουλος, Γ. Δρακάτος, Ν. Μελής, Ι. Καλογεράς, Γ. Χουλιάρας και Χ. Ευαγγελίδης θα αναλάβουν την διερεύνηση των τελικών βέλτιστων θέσεων για την εγκατάσταση των νέων αισθητήρων της επέκτασης των δικτύων και θα επιβλέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Οι Β. Ζαχαρής, Ξ. Παπανικολάου, Α. Μαρίνου και Δ. Παραδείσης θα βοηθήσουν στην εγκατάσταση και της συντήρηση των υποδομών των δικτύων και την ανάπτυξη των υπολογιστικών ρουτίνων. Το ΕΑΑ-ΓΙ έχει ήδη εγκαταστήσει στη περιοχή ένα πυκνό δίκτυο αποτελούμενο από 20 σεισμογράφους και 47 επιταχυνσιογράφους. Η υπάρχουσα υποδομή θα αναβαθμιστεί και επεκταθεί με 4 νέους σεισμογράφους και 5 σταθμούς ισχυρής σεισμικής κίνησης τους οποίους θα παρέχει το ΕΕΑ Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η ανάπτυξη μιας πολυ-παραμετρικής υποδομής για την παροχή δεδομένων υψηλής ποιότητας. Παραδοτέα Ε.Ε.2 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή 11

12 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ 2.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυπαραμετρικής υποδομής. Περιγραφή της διαδικασίας επιλογής των βέλτιστων θέσεων για την εγκατάσταση νέου υλικού και της απαιτούμενης αναβάθμισης για την απροσκοπτη λειτουργία των δικτύων. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 3 Τίτλος Ε.Ε. 3 Σχεδιασμός των αυτοματοποιημένων συστημάτων επεξεργασίας, αρχικές δοκιμές Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλέγονται από την πλατφόρμα. Αρχική δοκιμασία των λογισμικών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους και την αποδοτικότητά τους. Δραστηριότητες: Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των συστημάτων επεξεργασίας θα αναληφθούν από τα ακόλουθα μέλη της ερευνητικής ομάδας: Ξ. Παπανικολάου, Δ. Αναστασίου, Β. Ζαχαρής και Α. Μαρίνου για την επεξεργασία των δεδομένων GPS, Β. Ζαχαρής, Δ. Παραδείσης, Α. Μαρίνου, Γ. Δρακάτος και Ν. Μελής για την επεξεργασία των δεδομένων από τους παλιρροιογράφους. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Επικύρωση της υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων τα οποία συλλέγονται από την πολυ-παραμετρική πλατφόρμα. Παραδοτέα Ε.Ε.3 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή 3.1 Ανάλυση λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων Περιγραφή του σχεδιασμού, των τεχνικών, των μοντέλων επίλυσης υφισταμένων και μη. Αξιολόγηση των αρχικών δοκιμών των αυτοματοποιημένων επιλύσεων ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 4 Τίτλος Ε.Ε. 4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας. Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Η κοινοποίηση και διάδοση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για τις τοπικές αρχές. Ως εκ τούτου, ο σκοπός αυτής της ενότητας εργασίας είναι να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί μια δικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να εκτελεστούν αποτελεσματικά οι ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του έργου. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για την επιστημονική κοινότητα. Στόχος είναι το περιεχόμενο της πλατφόρμας να ενημερώνεται σε τακτική βάση από όλα τα συμμετέχοντα μέλη και για όλες τις δραστηριότητες του έργου που αφορούν την ανάκτηση, μεταφόρτωση και 12

13 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ.... ΚΚ ««ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΚΚ ΙΔΔΕΕ ΙΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΥΥΣΣΗΗ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΚΚ ΔΔ ΑΑ ΙΑΑ Ι Ι ΔΔ ΒΒ ΙΑΑ ΙΟΟ Ι ΒΒ ΥΥ ΙΟΟ ΙΜΜ ΑΑ ΥΥ ΘΘΗΗ ΜΜ ΑΑ ΣΣΗΗ ΘΘΗΗ»» ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΣΣΗΗ ΡΡ ΙΣΣ ««ΑΑ Ι ΤΤΕΕ ΡΡ ΙΣΣ ΙΙΑΑ Ι ΤΤΕΕ Ι Ι ΙΑΑ»» - Ι Ι ΤΤΕΕ»» - ΧΧ ΤΤΕΕ ΝΝ ΙΚΚ ΙΧΧ ΟΟ ΝΝ ΙΚΚ ΙΠΠ ΟΟ ΑΑ ΡΡΑΑ ΠΠ ΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΡΡΓΓ ΑΑ ΟΟ ΕΕ ΡΡΓΓ ΥΥ ΟΟ ΥΥ διάθεση των δεδομένων και αποτελεσμάτων μέσω διακομιστών με διαφορετικού τύπου δικτυακά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Δραστηριότητες: Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και συντήρηση της δικτυακής πλατφόρμας θα αναλάβουν Β. Ζαχαρής, Δ. Αναστασίου, Ξ. Παπανικολάου, Ι. Καλογεράς, Χ. Ευαγγελίδης, Σ. Χατζιευθυμιάδης. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Μια συνεχούς λειτουργίας και αναβαθμισμένη δικτυακή πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί την συνεργασία, τη διάδοση και πληροφόρηση για κάθε πτυχή του έργου, συμπεριλαμβανομένου των δεδομένων και των αποτελεσμάτων. Παραδοτέα Ε.Ε.4 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή 4.1 Δικτυακή πλατφόρμα SEISMO Δικτυακή πλατφόρμα ανάκτησης, μεταφόρτωσης και διάθεσης των δεδομένων, επικοινωνίας διακομιστών επεξεργασίας και αποθήκευσης. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 Τίτλος Ε.Ε. 5 Επεξεργασία δεδομένων Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από την πλατφόρμα, τα αποτελέσματα των οποίων θα συλλέγονται από τη βάση δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται με τεχνικές και σουίτες λογισμικού οι οποίες αναπτύχθηκαν γι αυτό το σκοπό (βλέπε Ε.Ε.3) Δραστηριότητες: Οι Δ. Αναστασίου και Ξ. Παπανικολάου θα αναλύουν τα δεδομένα GPS, ενώ ο Ι. Παπουτσής θα επεξεργαστεί τις παρατηρήσεις InSAR. Γ.Δρακάτος, Ν. Μελής, Ι. Καλογεράς, Γ. Χουλιάρας και Χ Ευαγγελίδης θα αναλύσουν τα σεισμολογικά δεδομένα. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Προϊόντα υψηλής ακρίβειας από κάθε τεχνική εφαρμογή. Τα αποτελέσματα που απορρέουν από αυτό το βήμα είναι το κλειδί για την αποκρυπτογράφηση των τεκτονικών/γεωφυσικών υποκείμενων διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Παραδοτέα Ε.Ε.5 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή 5.1 Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων Παρουσίαση όλων των τεχνικών, λογισμικών και μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων όλων των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στο έργο. 13

14 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 6 Τίτλος Ε.Ε. 6 Διερεύνηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας σε πραγματικό και σχεδόν-πραγματικό χρόνο Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Η διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης επεξεργασιών και συστήματος προειδοποίησης σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, πτυχές που αφορούν την απόκτηση και μεταφορά δεδομένων καθώς και τα σχήματα επεξεργασίας θα διερευνηθούν για όλες τις τεχνικές που εφαρμόζονται. Δραστηριότητες: Δ.Παραδείσης, Α. Μαρίνου, Β. Ζαχαρής, Ξ. Παπανικολάου και Δ. Αναστασίου θα συμμετάσχουν σε αυτή την εργασία καθώς και οι Ν. Μελής, Γ. Δρακάτος, Χ. Ευαγγελίδης, Ι. Καλογεράς. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα μειονεκτήματα, οι ανάγκες, η αποτελεσματικότητα και η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός συστήματος προειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος. Παραδοτέα Ε.Ε.6 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή 6.1 Συστήματα προειδοποίησης Διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης συστήματος προειδοποίησης κινδύνου φυσικών καταστροφών. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 7 Τίτλος Ε.Ε. 7 Συλλογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Πολυ-παραμετρική σύνθεση. Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από τις διαφορετικές τεχνικές θα ενσωματωθούν σε ένα κοινό επιστημονικό πλαίσιο, επιτρέποντας έτσι στα συμμετέχοντα ινστιτούτα, με βάση τόσο την προηγούμενη εμπειρία τους καθώς και τη γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου, να εξάγει νέα σημαντικά αποτελέσματα για: την κινηματική δραστηριότητα της περιοχής, τη δραστηριότητα στην περιοχή της Σαντορίνης, και την ανάλυση των τάσεων στα όρια της Ελληνικής πλάκας- ως εκ τούτου, την διερεύνηση του σεισμικού κινδύνου και της εκδήλωσης τσουνάμι στην περιοχή. Η κατανόηση των τεκτονικών φαινομένων όπως εκδηλώνονται στην Ελλάδα θα είναι σημαντικά και για άλλες περιοχές όπως η Τουρκία, το Ιράν και η Κίνα, όπου συχνά καταστροφικοί σεισμοί συμβαίνουν σε σχετικά μικρά ρήγματα που βρίσκονται μακρυά από τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών ή μικροπλακών. Επίσης, οι μελέτες μας στην Ελληνική ζώνη καταβύθισης, λόγω των πολύ χαμηλών επιπέδων σεισμικής δραστηριότητας τον περασμένο αιώνα, θα βοηθήσει τη παγκόσμια κοινότητα στην κατανόηση και τον καθορισμό των τρόπων συμπεριφοράς των ζωνών καταβύθισης. Δραστηριότητες: Όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας θα συμμετέχουν στο τελικό πακέτο εργασίας, καλύπτοντας έτσι κάθε επιστημονική πτυχή που εφαρμόστηκε/αναπτύχθηκε στην πολυ-παραμετρική πλατφόρμα. Κάθε μέλος θα βοηθήσει σύμφωνα με την εμπειρία του, ενώ παράλληλα οι Δ. Παραδείσης, Κ. Μακρόπουλος, Γ. Δρακάτος κα Ν. Μελής θα αξιολογήσουν και θα επικυρώσουν τα τελικά αποτελέσματα. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Το προφίλ της ταχύτητας εγκάρσια στη ζώνη καταβύθισης με σημεία σε κάποια απόσταση είναι αρκετή για να καθορίσει το βαθμό σύζευξης, και η διακύμανσή της κατά μήκος της ζώνης 14

15 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ.... ΚΚ ««ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΚΚ ΙΔΔΕΕ ΙΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΥΥΣΣΗΗ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΚΚ ΔΔ ΑΑ ΙΑΑ Ι Ι ΔΔ ΒΒ ΙΑΑ ΙΟΟ Ι ΒΒ ΥΥ ΙΟΟ ΙΜΜ ΑΑ ΥΥ ΘΘΗΗ ΜΜ ΑΑ ΣΣΗΗ ΘΘΗΗ»» ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΣΣΗΗ ΡΡ ΙΣΣ ««ΑΑ Ι ΤΤΕΕ ΡΡ ΙΣΣ ΙΙΑΑ Ι ΤΤΕΕ Ι Ι ΙΑΑ»» - Ι Ι ΤΤΕΕ»» - ΧΧ ΤΤΕΕ ΝΝ ΙΚΚ ΙΧΧ ΟΟ ΝΝ ΙΚΚ ΙΠΠ ΟΟ ΑΑ ΡΡΑΑ ΠΠ ΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΡΡΓΓ ΑΑ ΟΟ ΕΕ ΡΡΓΓ ΥΥ ΟΟ ΥΥ καταβύθισης, ώστε να εκτιμηθεί η συχνότητα των μεγάλων σεισμών κατά μήκος της Ελληνικής τάφρου. Οι μετρήσεις των τάσεων και των τανυστών παραμόρφωσης στην Πελοπόννησο και τον Κορινθιακό κόλπο θα χρησιμοποιηθούν ώστε να μελετηθούν οι μηχανισμοί των μπλοκ του στερεού φλοιού καθώς και ο συνδιασμός τους με τα χαμηλότερα στρώματα της λιθόσφαιρας. Παραδοτέα Ε.Ε.7 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή 7.1 Αξιολόγηση και σύνθεση αποτελεσμάτων. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 8 Παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων του έργου που θα περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα, χάρτες κτλ. Αξιολόγηση, ερμηνεία και σύνθεση των αποτελεσμάτων από τις διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. Τίτλος Ε.Ε. 8 Διάχυση αποτελεσμάτων Στόχος, μεθοδολογία αναμενόμενα αποτελέσματα περιορισμοί και προϋποθέσεις εμπλεκόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Στόχοι: Διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας και διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου. Διάχυση των δράσεων του έργου με συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια ή μέσω δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά. Στα πλαίσια του έργου η δημιουργία ιστοσελίδας θα βοηθήσει σημαντικά στη διάχυση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου. Παραδοτέα Ε.Ε.8 Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Σύντομη Περιγραφή 8.1 Διάχυση αποτελεσμάτων Ιστοσελίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων, διοργάνωση ημερίδας και επιστημονικού συνεδρίου. Β3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Τίτλος Ενότητας Εργασίας (Ε.Ε.) Κόστος Ε.Ε. ( ) Α/Μ Αρχή (μήνας) Τέλος (μήνας) 1 Διακρίβωση της υπάρχουσας υποδομής Μελέτη επέκτασης των δικτύων Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυπαραμετρικής υποδομής Σχεδιασμός των αυτοματοποιημένων

16 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ συστημάτων επεξεργασίας, αρχικές δοκιμές 4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας Επεξεργασία δεδομένων Διερεύνηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας σε πραγματικό και σχεδόνπραγματικό χρόνο 7 Συλλογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Πολυ-παραμετρική σύνθεση. 8 Διάχυση αποτελεσμάτων ΣΥΝΟΛΑ Α/Α Ενότητας Εργασίας (Ε.Ε.) Α/Α Παραδοτέου Β4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Τίτλος Παραδοτέου Διακρίβωση διαθέσιμου εξοπλισμού και δεδομένων Μελέτη νέων θέσεων αισθητήρων Βάση δεδομένων SEISMO Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυπαραμετρικής υποδομής Ανάλυση λογισμικού Είδος παραδοτέου Τεχνική αναφορά Τεχνική αναφορά Τεχνική αναφορά Τεχνική αναφορά Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Κόστος Παραδοτέου

17 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ.... ΚΚ ««ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΚΚ ΙΔΔΕΕ ΙΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΥΥΣΣΗΗ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΚΚ ΔΔ ΑΑ ΙΑΑ Ι Ι ΔΔ ΒΒ ΙΑΑ ΙΟΟ Ι ΒΒ ΥΥ ΙΟΟ ΙΜΜ ΑΑ ΥΥ ΘΘΗΗ ΜΜ ΑΑ ΣΣΗΗ ΘΘΗΗ»» ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΣΣΗΗ ΡΡ ΙΣΣ ««ΑΑ Ι ΤΤΕΕ ΡΡ ΙΣΣ ΙΙΑΑ Ι ΤΤΕΕ Ι Ι ΙΑΑ»» - Ι Ι ΤΤΕΕ»» - ΧΧ ΤΤΕΕ ΝΝ ΙΚΚ ΙΧΧ ΟΟ ΝΝ ΙΚΚ ΙΠΠ ΟΟ ΑΑ ΡΡΑΑ ΠΠ ΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΡΡΓΓ ΑΑ ΟΟ ΕΕ ΡΡΓΓ ΥΥ ΟΟ ΥΥ επεξεργασίας δεδομένων Δικτυακή Δικτυακή πλατφόρμα πλατφόρμα SEISMO Μεθοδολογία Τεχνική ανάλυσης αναφορά δεδομένων Συστήματα Τεχνική προειδοποίησης αναφορά Αξιολόγηση και Τεχνική σύνθεση αναφορά αποτελεσμάτων Ιστοσελίδα διάχυσης των αποτελεσμάτω Διάχυση ν, διοργάνωση αποτελεσμάτων ημερίδας και επιστημονικού συνεδρίου. ΣΥΝΟΛΟ

18 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ Β5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τίτλος Ενότητας Εργασίας 1. Διακρύβωση της υπάρχουσας υποδομής Μελέτη επέκτασης των δικτύων Διάρκεια (Μήνες) Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυ-παραμετρικής υποδομής 3. Σχεδιασμός αυτοματοποιημένων συστημάτων επεξεργασίας. Αρχικές δοκιμές 4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας 18

19 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΑΑ Ι ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚΑΑ ΚΚΑΑ Ι Ι ΔΔ ΙΑΑ ΔΔ Ι ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ 5. Επεξεργασία δεδομένων 6. Διερεύνηση δυνατοτήτων επεξεργασίας σε πραγματικό και σχεδόν-πραγματικό χρόνο 7. Συγκέντρωση των αποτελεσμάτων. Ένταξη σε πολυπαραμετρικη πλατφόρμα 8. Διάχυση αποτελεσμάτων ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Χρησιμοποιείστε τα παρακάτω σύμβολα: Διάρκεια Ενότητας Εργασίας Ολοκλήρωση / υποβολή παραδοτέου

20

21 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ ΤΜΗΜΑ Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ( ) Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΕ 1 ΕΕ 2 ΕΕ 3 ΕΕ 4 ΕΕ 5 ΕΕ 6 ΕΕ 7 ΕΕ 8 1. ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ* Υποκατηγορία (1α) Υποκατηγορία (1β) Υποκατηγορία (1γ) Υποκατηγορία (1δ) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Υποκατηγορία (2α) Υποκατηγορία (2β) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 4. & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

22 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

23 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ. ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΙΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ ΚΚ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΙΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ Γ2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1α) Αποζημίωση του ΚΕ ή/και άλλων μελών της ερευνητικής ομάδας που πληρούν τις προϋποθέσεις της Ενότητας 4.1. της προκήρυξης α/α Ονοματεπώνυμο 1 Παραδείσης Δ. 2 Μακρόπουλος Κ. 3 Δρακάτος Γ. Ειδικότητα /Θέση εργασίας Αντικείμενο Σχετ. Ε.Ε. Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής, Πρόεδρος ΓΕΙΝ/ΕΑΑ Διευθυντής Ερευνών ΓΕΙΝ/ΕΑΑ Δ θ ή Επίβλεψη Συντονισμός Αναφορά για τις υπάρχουσες υποδομές, σύγκριση καταλόγων σεισμικότητας, επικύρωση τελικών αποτελεσμάτων Έλεγχος υπάρχουσας παλιρροιογραφικής και γεωδαιτικής υποδομής, αναβάθμιση/εγκατάσταση δικτύου παλιρροιογράφων και φορητών σεισμογράφων, επεξεργασία δεδομένων. Διερεύνηση επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, επικύρωση τελικών αποτελεσμάτων Έλεγχος της υπάρχουσας υποδομής επιτ/γράφων, αναβάθμιση δικτύου επιτα/γράφων, Συμμετοχή στο σχεδιασμός και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Α/Μ (ΙΠΑ) Συνολική Αμοιβή , 5, 7, , 2, 3, 5, 6, 7,

24 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ συντήρηση της διαδικτυακής πύλης, ανάλυση δεδομένων επιτα/γράφων, Μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, εκτίμηση ισχυρών εδαφικών κινήσεων στην περιοχή μελέτης 5 Μελής Ν. Διευθυντής Ερευνών ΓΕΙΝ/ΕΑΑ Έλεγχος υπάρχουσας σεισμολογικής και παλιρροιογραφικής υποδομής, αναβάθμιση σεισμολογικού δικτύου και δικτύου παλιρροιογράφων, επεξεργασία δεδομένων. Διερεύνηση επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, επικύρωση τελικών αποτελεσμάτων 1, 2, 3, 5, 6, 7, Έλεγχος της υπάρχουσας σεισμολογικής υποδομής και 6 Χουλιάρας Γ. Κύριος Ερευνητής ΓΕΙΝ/ΕΑΑ εξέταση δυνατότητας εγκατάστασης επιπλέον σεισμογραφικών σταθμών, αναβάθμιση και εγκατάσταση φορητών σεισμολογικών σταθμών, δημιουργία καταλόγων σεισμικότητας, επεξεργασία καταλόγων σεισμικότητας 1, 2, 5, 7, έλεγχος και προτάσεις για τη μεταφορά και οργάνωση των δεδομένων από/προς το Γ.Ι., 24

25 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ. ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΙΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ ΚΚ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΙΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ εγκατάσταση σεισμολογικού δικτύου και δικτύου παλιρροιογράφων, Συγκέντρωση υλικού και ανέβασμα στη διαδικτυακή πύλη, ανάλυση δεδομένων επιταχυνσιογράφων, Μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό προσδιορισμός γένεσης σεισμών χρόνο, μηχανισμών 8 Χατζηευθυμιάδης Ε. Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ Συμμετοχή στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση της διαδικτυακής πύλης 4, 7, ΣΥΝΟΛΑ β) Αμοιβές μεταδιδακτόρων ερευνητών α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα /Θέση εργασίας Αντικείμενο Σχετ. Ε.Ε. Α/Μ (ΙΠΑ) Συνολική Αμοιβή 1 Γεωεπιστήμονας Ανάλυση των δεδομένων του έργου για την μελέτη του Στερεού Φλοιού της Γης 2 Γεωεπιστήμονας Ανάλυση των δεδομένων του έργου για την μελέτη του Στερεού Φλοιού της Γης 2, 3, 4, 5, 6, 8 2, 3, 4, 5, 6, ΣΥΝΟΛΑ

26 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ 1γ) Αμοιβές μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψήφιων διδακτόρων α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Αντικείμενο Σχετ. Ε.Ε. Α/Μ (ΙΠΑ) Συνολική Αμοιβή /Θέση εργασίας 1 Αγρονόμος Αξιολόγηση 1, 2, 3, 4, Αγρονόμος Αξιολόγηση 1, 2, 3, 4, Αγρονόμος Αξιολόγηση 3, 4, 5, 6, Φυσικός Ανάλυση 5, ΣΥΝΟΛΑ δ) Αμοιβές τεχνικού ή άλλου υποστηρικτικού της έρευνας προσωπικού 26

27 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ. ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΙΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ ΚΚ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΙΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ 2 Μαρίνου Αγγελική Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Τακτικό προσωπικό ΕΜΠ 3 Πηγάκη Μαρία Χαρτογράφος, Τακτικό προσωπικό ΕΜΠ 4 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός GNSS/TG. Αξιολόγηση δικτύου. Αναβάθμιση εξοπλισμού. Ανάλυση δεδομένων GNSS. Συμβολή στην χαρτογραφική απεικόνιση και γεωγραφική ανάλυση δεδομένων και αποτελεσμάτων Αξιολόγηση δικτύου. Αναβάθμιση εξοπλισμού. 1, 2, 3, , 5, 6, 7, , ΣΥΝΟΛΑ Μέλη της ερευνητικής ομάδας που συμμετέχουν αμισθί στην υλοποίηση της πρότασης α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα /Θέση εργασίας Αντικείμενο Σχετ. Ε.Ε. Α/Μ (ΙΠΑ) 2. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 2α) Μετακινήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ΚΕ και των υπόλοιπων μελών της ερευνητικής ομάδας Περιλαμβάνει μετακινήσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας για την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη συντήρηση εξοπλισμού συλλογής δεδομένων στην περιοχή μελέτης, καθώς και μετακινήσεις για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια/ημερίδες/σεμινάρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 2β) Δαπάνες για την πρόσκληση ερευνητών από το εξωτερικό, είτε αυτοί ανήκουν στην ερευνητική ομάδα, είτε όχι. 27

28 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ Περιλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης των διεθνούς κύρους συνεργατών της ερευνητικής ομάδας με σημαντική εμπειρία στο επιστημονικό πεδίο γενικά, και ειδικότερα στην συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, ως προσκεκλημένους ομιλητές στο συνέδριο και την ημερίδα που θα διοργανωθεί. 3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Περιλαμβάνει την απόσβεση της αγοράς επτά (7) παλιρροιογράφων που θα εγκατασταθούν μόνιμα σε κατάλληλες θέσεις ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του έργου. Επίσης, περιλαμβάνει την απόσβεση της αγοράς εξοπλισμού Η/Υ. Πιο συγκεκριμένα: - διακομιστών (servers) στους οποίους θα γίνονται οι υπολογισμοί και η διαχείρηση του τεράστιου όγκου δεδομένων του έργου, - Η/Υ γραφείου για τις συνήθεις υπολογιστικές ανάγκες, ανάπτυξη εφαρμογών/ιστοσελίδας κλπ., - φορητών Η/Υ υψηλών προδιαγραφών αντοχής (heavy duty), για τη χρήση τους στο ύπαιθρο κατά την εγκατάσταση του γεωδαιτικού εξοπλισμού και τη συλλογή δεδομένων στο πεδίο, - φορητούς (εξωτερικούς) δίσκους για την μεταφορά δεδομένων. - την απόσβεση του κόστους του επιστημονικού πακέτου λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων GNSS Bernese v ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το μεγαλύτερο μέρος περιλαμβάνει τις δαπάνες διοργάνωσης επιστημονικού συνεδρίου καθώς και ημερίδων που σχετίζονται με το αντικείμενο της πρότασης και τη διάχυση των αποτελεσμάτων. Επίσης περιλαμβάνει τις δαπάνες για δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, τη συμμετοχή με παρουσιάσεις και posters σε επιστημονικά συνέδρια καθώς και την προετοιμασία των δημοσιεύσεων αυτών. 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Περιλαμβάνει την προμήθεια αναλωσίμων για την υποστήριξη του έργου, όπως γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ, πιθανά έξοδα συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού. 28

29 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ. ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΙΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ ΚΚ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΙΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ Γ3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΜΗΜΑ Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ 6913 Δ1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ Αριθμός Ερευνητών που Συμμετέχουν σε Συγχρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Έργα ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων Αριθμός Αριθμός 8 ΤΙΜΗ- ΣΤΟΧΟΣ (Στο τέλος του έργου) Αριθμός Μεταδιδακτόρων Ερευνητών (προσκεκλημένων από το εξωτερικό) που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα Αριθμός Δημοσιεύσεων / Ανακοινώσεων / Μονογραφιών / Πατέντων / Νέων Προϊόντων Αριθμός 2 Αριθμός 4... Άλλοι δείκτες (συμπληρώστε κατάλληλα) 501 Δ2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης* ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας 29

30 ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ.... ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ Ι ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ»» ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ Ι ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι Ι Ι»» - ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΚΚ Ι ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΥΥ Δρ. Χρήστος Βασιλάκος ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 1Α 1Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Α/Μ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΙΠΑ) Παρατηρήσεις 30

31 ΕΕΣΣΠΠ ΕΕΣΣΠΠ ΑΑ ΑΑ ΕΕ..ΠΠ. ΕΕ..ΠΠ ««ΕΕ. ««ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΔΔΕΕ ΙΑΑ ΙΔΔΕΕ Ι ΥΥΣΣΗΗ ΥΥΣΣΗΗ ΚΚ ΑΑ ΚΚ Ι ΑΑ Ι ΔΔ ΙΑΑ ΙΔΔ ΙΑΑ Ι ΒΒ ΙΟΟ ΙΒΒ ΙΟΟ ΙΥΥ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΘΘΗΗ ΑΑ ΘΘΗΗ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ»»»» ΔΔΡΡΑΑ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣΗΗ ΣΣΗΗ ««ΑΑ ««ΑΑ ΡΡ ΙΣΣ ΙΡΡ ΙΣΣ ΙΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΙΑΑ Ι ΙΑΑ Ι Ι Ι»» Ι»» - - ΤΤΕΕ ΤΤΕΕ ΧΧ ΝΝ ΧΧ ΙΚΚ ΝΝ Ι ΙΚΚ ΙΟΟ ΟΟ ΠΠ ΠΠ ΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΑΑ ΡΡΤΤΗΗ ΡΡΤΤΗΗ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΑΑ ΕΕ ΡΡΓΓ ΕΕ ΡΡΓΓ ΟΟ ΟΟ ΥΥ ΥΥ 1Γ 1Δα 1Δβ ΣΥΝΟΛΑ Αφορά τους α/μ απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού του δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 της ΥΠΑΣΥΔ (εφόσον προβλέπεται στον πίνακα της υποκατηγορίας 1δ) Αφορά τους α/μ απασχόλησης του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 της ΥΠΑΣΥΔ (εφόσον προβλέπεται στον πίνακα της υποκατηγορίας 1δ) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ (1Β+1Γ+1Δα) 55.5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (501)- Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης (ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) [Α/Μ απασχόλησης (1Β+1Γ+1Δα)] /

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Διαδραστικό Σύστημα Ψηφιακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Πειραιά Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΛΚΕ/ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ} Προϋπολογισμός: 166.260,2 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 16 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Περιεχόμενα Στρατηγική Επιλογή 1: Επένδυση στη δημιουργία και διάχυση της Νέας Γνώσης... 5 1.α Ανάπτυξη δυναμικού στους τομείς εξειδίκευσης... 5 1.α.1 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα