Ο ΗΓΙΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ. Αντλία Θερµότητας Αέρα-Νερού. για εξωτερική τοποθέτηση LA 10 MR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ. Αντλία Θερµότητας Αέρα-Νερού. για εξωτερική τοποθέτηση LA 10 MR"

Transcript

1 CE Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ Αντλία Θερµότητας Αέρα-Νερού για εξωτερική τοποθέτηση LA 6 MR LA 8 MR LA 10 MR LA 12 TR LA 16 TR

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ Σηµαντικές πληροφορίες 1.2 Νοµοθετικές ρυθµίσεις 1.3 Οικονοµική χρήση της Αντλίας Θερµότητας 2 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Εφαρµογές 2.2 Λειτουργία 3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κεντρική συσκευή 3.2 Κουτί σύνδεσης 4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 5 5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Γενικά 5.2 Κύκλωµα συµπίεσης 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γενικά 6.2 Θερµική σύνδεση 6.3 Ηλεκτρική σύνδεση 7 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γενικά 7.2 Προετοιµασία 7.3 Τρόπος λειτουργίας 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8/9 8.1 Ρυθµιστής Αντλίας Θερµότητας 8.2 Ηλεκτρονική πλακέτα 8.3 Λειτουργία θέρµανσης 8.4 Λειτουργία ψύξης 8.5 Λειτουργία νερού χρήσης 9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9/ Συντήρηση 9.2 Καθαρισµός θερµαντικού τµήµατος 9.3 Καθαρισµός τµήµατος αέρος 10 ΒΛΑΒΕΣ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ηλεκτρολογικό µέρος 11.2 Τελική αποσύνδεση / Αποκοµιδή-Καταστροφή 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ 1.1 Σηµαντικές οδηγίες 1) Πριν ανοίξετε την συσκευή βεβαιωθείτε ότι τα κυκλώµατα δεν βρίσκονται υπό τάση. 2) Κατά την µεταφορά µην γέρνετε την Αντλία Θερµότητας σε κλίση µεγαλύτερη των 45 (ισχύει για κάθε πλευρά). 3) Αντλίας Θερµότητας και παλέτα συγκρατούνται µεταξύ τους µόνο µε την µεµβράνη περιτυλίγµατος. 4) Οι περιοχές αναρρόφησης και εξόδου του αέρα δεν επιτρέπεται να στενέψουν η να καλυφθούν. 5) Προσοχή κατά το βίδωµα. Η λειτουργία του Συµπυκνωτή σε περίπτωση λανθασµένου βιδώµατος µπορεί να προκαλέσει βλάβες στην συµπίεση. 6) Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν άµµο, σόδα, χλώριο η οξέα διότι προκαλούν φθορές στην επιφάνεια. 7) Για να αποφύγετε βλάβες στα κυκλώµατα του νερού κατά τον καθαρισµό τους πρέπει µετά τον καθαρισµό τους να ουδετεροποιηθούν µε την χρήση κατάλληλων υλικών. 8) Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για σύνδεση και λειτουργία µε µετατροπέα συχνότητας. 9) Ψυκτικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευµένο και εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.

4 1.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Η Αντλία Θερµότητα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές VDE, DIN και EG και εµπεριέχονται στην πιστοποίηση CE. Η ηλεκτρική σύνδεση της Αντλίας Θερµότητας πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE, EN και IEC.Επιπλέον να τηρηθούν οι οδηγίες ηλεκτρικής σύνδεσης του κατασκευαστή. Στην σύνδεση του µηχανήµατος θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι ακόλουθες οδηγίες. 1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Με την αγορά της Αντλίας Θερµότητας συµβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Προϋπόθεση για την οικονοµική λειτουργία της είναι η σωστή µελέτη τόσο της πηγής θερµότητας όσο και της απόδοσης θερµότητας. Σηµαντική για την αποδοτική λειτουργία της Αντλίας Θερµότητας είναι η µικρή διαφορά της θερµοκρασίας µεταξύ του θερµού νερού χρήσης και του νερού πηγής θέρµανσης, πράγµα που καθιστά απαραίτητη την σωστή µελέτη της όλης εγκατάστασης. Μια διαφορά θερµοκρασίας 1 Kelvin (ένας C) προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης ρεύµατος 2,5%. Προσοχή λοιπόν, κατά τον υπολογισµό πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι συµπληρωµατικές καταναλώσεις π.χ. παραγωγή ζεστού νερού και να προσαρµοσθούν στις χαµηλές θερµοκρασίες.μια θέρµανση δαπέδου που χρειάζεται 30 C έως 40 C είναι ιδανική για σύνδεση µε την Αντλία Θερµότητας. Κατά την λειτουργία δεν πρέπει να υπάρχουν ιζήµατα (σκουπίδια) στον εναλλάκτη διότι αλλάζει η διαφορά θερµοκρασίας µε αποτέλεσµα την χειροτέρευση του βαθµού απόδοσης. Σηµαντικό ρόλο για την λειτουργία χρήσης παίζει η σωστή ρύθµιση του ρυθµιστή της Αντλίας Θερµότητας.Περισσότερες λεπτοµέρειες θα βρείτε στις οδηγίες χρήσεως που συνοδεύουν την Αντλία Θερµότητας. 2.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η Αντλία Θερµότητας Αέρα /Νερού µπορεί να συνδεθεί σε νέα αλλά και στην υπάρχουσα εγκατάσταση. Η Αντλία Θερµότητας είναι σχεδιασµένη για την ψύξη η την θέρµανση τόσο του νερού θέρµανσης όσο και του νερού χρήσης. Η Αντλία Θερµότητας είναι κατάλληλη για µονοενεργειακή αλλά και διενεργική ( ιπλής λειτουργίας) χρήση. Κατά την λειτουργία της θέρµανσης η θερµοκρασία του νερού επιστροφής πρέπει να υπερβαίνει τους 18 C για να χρησιµεύει ταυτοχρόνως για την πιθανή αφύγρανση του εξατµιστή. Η Αντλία Θερµότητας δεν είναι κατασκευασµένη για τις υψηλές θερµοκρασίες που είναι απαραίτητες για το στέγνωµα των χώρων µιας ανεγειρόµενης οικοδοµής, αυτό µπορεί να γίνει µε εξειδικευµένα θερµαντικά µέσα. Για το στέγνωµα των χώρων µιας νέας οικοδοµής το φθινόπωρο η τον χειµώνα µπορεί να τοποθετηθεί στην Αντλία Θερµότητας µια επιπλέον αντίσταση.(εξάρτηµα)

5 2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο αέρας του περιβάλλοντος απορροφάται από τον ανεµιστήρα και προωθούµενος µέσω σωληνωτού εναλλάκτη, κατά την λειτουργία θέρµανσης, απορροφά την θερµοκρασία του αέρα η κατά την λειτουργία ψύξης απορρίπτει την θερµότητα του αέρα. Αυτή η διαφορά ενέργειας µεταφέρεται µέσω του εναλλάκτη θερµότητας στο µέσον εργασίας (Ψυκτικό µέσον). Με την βοήθεια του ηλεκτρονικού συµπιεστή η απορροφούµενη θερµότητα πιέζεται µε αύξηση πίεσης σε υψηλότερο βαθµό θερµότητας και ανάλογα µε την χρήση (θέρµανση η ψύξη) αποδίδεται µέσω εναλλάκτη θερµότητας στο ζεστό νερό η οδηγείται στην έξοδο αέρα. Στην λειτουργία θέρµανσης η ηλεκτρική ενέργεια χρησιµεύει για να ανεβάσει την θερµοκρασία περιβάλλοντος. Επειδή δε η απορροφούµενη ενέργεια από τον αέρα, µεταφέρεται στο ζεστό νερό χαρακτηρίζουµε αυτή την συσκευή σαν Αντλία Θερµότητας Αέρα /Νερού. Η Αντλία Θερµότητας Αέρα /Νερού αποτελείται από τα εξής µέρη: Εξατµιστής, Ανεµιστήρας, Βαλβίδα εκτόνωσης καθώς και τον αθόρυβο συµπιεστή, τον συµπυκνωτή και τον ηλεκτρικό ρυθµιστή. Κατά την λειτουργία θέρµανσης,στις χαµηλές θερµοκρασίες, µαζεύονται γύρω από τον εξατµιστή υδρατµοί µε αποτέλεσµα την µειωµένη µετάδοση θερµότητας. Κατά περίπτωση και µέσω τη Αντλίας Θερµότητας επέρχεται η αποπαγοποίηση του εξατµιστή επίσης ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες οι υδρατµοί µπορούν να παρατηρηθούν και στην έξοδο αέρος.

6 3.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η Αντλία Θερµότητας παραδίδεται συµπαγής και περιλαµβάνει τα παρακάτω εξαρτήµατα : 1) Εξατµιστής 5) οχείο διαστολής 2) Κουτί συνδεσµολογίας 6) Φίλτρο 3) Ανεµιστήρας 7) Κυκλοφορητής 4) Πρεσσοστάτης 8) Συµπιεστής 9) Ηλεκτρική αντίσταση Ως ψυκτικό µέσον χρησιµοποιείται R417C.

7 3.2 ΚΟΥΤΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Το κουτί σύνδεσης ευρίσκεται µέσα στην Αντλία Θερµότητας αφού αφαιρέσουµε το πλαϊνό καπάκι της συσκευής. Το καπάκι το τραβάτε προς τα κάτω αφού πρώτα αφαιρέσετε τις βίδες. Στο κουτί βρίσκονται οι κλέµες σύνδεσης, ο οµαλός εκκινητής, τα ρελέ και οι κλέµες σύνδεσης του ρυθµιστή. Η έναρξη λειτουργίας γίνεται µέσω του χειριστηρίου που παραδίδεται εντός της συσκευασίας ( ιαβάστε ενότητα 8.). 4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κατά την µεταφορά µην γέρνετε την Αντλία Θερµότητας σε κλίση µεγαλύτερη των 45 (προς όλες τις πλευρές). Η µεταφορά στην τελική θέση να γίνει µαζί µε την παλέτα.η µεταφορά γίνεται µε ανυψωτικό η µε σωλήνες ¾ που τοποθετούνται στα προς τον σκοπό αυτό ανοίγµατα. Αντλία Θερµότητας και παλέτα συγκρατούνται µεταξύ τους µόνο µε την µεµβράνη περιτυλίγµατος. Με την χρήση των σωλήνων ¾ µεταφοράς προσέξτε τους τραυµατισµούς λόγω µετακίνησης των σωλήνων κατά την µεταφορά. Όταν τοποθετούµε τους σωλήνες µεταφοράς στο πλαίσιο πρέπει να προσέξουµε να µην προκαλέσουµε ζηµιά στα πλαστικά µέρη της συσκευής.

8 5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε ίσια και λεία επιφάνεια, ώστε όλη η βάση της συσκευής να εφάπτεται µε το έδαφος για να αποφευχθούν πιθανοί κραδασµοί και θόρυβοι του περιβλήµατος της συσκευής.εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετες ηχοµονωτικές εργασίες. Για να µπορεί να γίνει συντήρηση η επισκευή της Αντλίας Θερµότητας χωρίς πρόβληµα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος 1,20 µέτρα περιµετρικά. Οι περιοχές αναρρόφησης καθώς και εξαγωγής αέρα πρέπει να παραµένουν ελεύθερες. 5.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ Τα συµπυκνώµατα νερού κατά την λειτουργία της συσκευής πρέπει να αποµακρύνονται. Για την απρόσκοπτη εκροή τους πρέπει ο σωλήνας αποχέτευσης να έχει διάµετρο τουλάχιστον 50 (mm) και να είσαστε σίγουροι ότι δεν θα πιάσει πάγο.

9 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6.1 ΓΕΝΙΚΑ Στην Αντλία Θερµότητας πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες συνδέσεις : - Προώθησης και επιστροφής - Αποχέτευση συµπυκνωµάτων - Συνδέσεις χειριστηρίου - Παροχή ρεύµατος 6.2 ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Οι συνδέσεις θέρµανσης στην Αντλία Θερµότητας έχουν εξωτερικό σπείρωµα 1.Κατά την σύνδεσή τους πρέπει να κρατάτε κόντρα µε ένα κλειδί. Πριν κάνετε τις συνδέσεις του ζεστού νερού πρέπει απαραίτητα να πλύνετε καλά τα θερµαντικά σώµατα για να αποµακρυνθούν τυχόν σκουπίδια διότι εάν αυτά πάνε στον συµπυκνωτή µπορεί να καταστρέψουν την Αντλία Θερµότητας. Σε εγκαταστάσεις µε θερµαντικά σώµατα η µε θερµοστατική βαλβίδα πρέπει µετά την Αντλία Θερµότητας να παρεµβληθεί βαλβίδα υπερπλήρωσης σε διάταξη παράκαµψης. Αυτό εξασφαλίζει την σωστή κυκλοφορία του νερού της Αντλίας Θερµότητας και εµποδίζει τις βλάβες. Μετά την σύνδεση της θερµαντικής εγκατάστασης γεµίστε την και εξαερώστε την. Ελάχιστη ποσότητα διέλευσης ζεστού νερού Η ελάχιστη ποσότητα διέλευσης ζεστού νερού της Αντλίας Θερµότητας πρέπει να εξασφαλισθεί σε οποιανδήποτε κατάσταση του κυκλώµατος θέρµανσης. Αυτό επιτυγχάνεται η µέσω διαφορικού κατανεµητή µηδενικής πίεσης ή και µέσω βαλβίδας υπερπλήρωσης. Αναλυτικά η ρύθµιση της βαλβίδας υπερπλήρωσης στο Κεφάλαιο : Θέση σε λειτουργία. Προστασία από παγετό Για Αντλίες Θερµότητας που λόγω χώρου εγκατάστασης διατρέχουν τον κίνδυνο παγετού πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα αδειάσµατος (βλέπε απεικόνιση).η σωστά εγκαταστηµένη συσκευή διαθέτει εσωτερική προστασία από παγετό. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της Αντλίας Θερµότητας ή σε διακοπή ρεύµατος πρέπει να αδειάσετε την εγκατάσταση. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να διαπιστωθεί η διακοπή ρεύµατος διότι η Αντλία Θερµότητας είναι εγκατεστηµένη σε εξοχικό θα πρέπει το κύκλωµα θέρµανσης να δουλεύει µε το κατάλληλο αντιψυκτικό.

10 6.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ H σύνδεση της Αντλίας Θερµότητας στο ηλεκτρικό δίκτυο ( ΕΗ) γίνεται µέσω κοινού καλωδίου- 3πολικού για τις µονοφασικές και 4πολικού για τις τριφασικές. Αντλίες Θερµότητας Το καλώδιο αυτό τοποθετείται επί τόπου η δε διατοµή του επιλέγεται σύµφωνα µε την απορροφούµενη ισχύ της Αντλίας Θερµότητας και τις ισχύουσες προδιαγραφές. Για την Ζεύξη /Απόζευξη της Αντλίας Θερµότητας από το δίκτυο απαιτείται όργανο διακοπής όλων των πόλων µε ελάχιστη απόσταση απόζευξης 3 mm (π.χ. πολυχειριζόµενος διακόπτης ισχύος) η διαφορετικά 3πολίκος µικροαυτόµατος µε ταυτόχρονη απόζευξη όλων των πόλων του. Το ρεύµα απόζευξης του µικροαυτόµατου δίνεται στο φύλλο των τεχνικών χαρακτηριστικών της Αντλίας Θερµότητας. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην τροφοδοσία των τριφασικών Αντλιών θερµότητας όπου πρέπει να εξασφαλισθεί η σωστή αλληλουχία των φάσεων του τριφασικού ρεύµατος. Αλληλουχία φάσεων : L1, L2, L3 ΠΡΟΣΟΧΗ! στην σωστή αλληλουχία των φάσεων. Αν ο συµπιεστής της Αντλίας Θερµότητας τροφοδοτηθεί µε λάθος αλληλουχία διαδοχής των φάσεων θα προκληθεί σοβαρή ζηµία του συµπιεστή. Η τάση ελέγχου του τοπικού χειριστηρίου λαµβάνεται από την τάση τροφοδοσίας της Αντλίας Θερµότητας Το καλώδιο σύνδεσης του τοπικού χειριστηρίου µε την Αντλία Θερµότητας (καλώδιο ελέγχου) πρέπει να είναι τουλάχιστον 6πολικό µε ελάχιστη διατοµή εκάστου πόλου 0,5 mm² και να είναι κατάλληλο για τάση 230V. Η τροφοδοσία της Αντλίας Θερµότητας γίνεται µε ρεύµα 230V AC 50 Hz για τις µονοφασικές και 400V AC 50 Hz για τις τριφασικές. Η σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και ελέγχου πραγµατοποιείται στις κλεµµοσειρές του πίνακα διανοµής της Αντλίας Θερµότητας. Λεπτοµέρειες στα ηλεκτρονικά διαγράµµατα του παραρτήµατος.

11 7 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.1 Γενικά Για να εξασφαλισθεί η καλή εγκατάσταση και λειτουργία, καθώς και η 3 ετής εγγύηση, πρέπει οι εργασίες να γίνουν από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. 7.2 Προετοιµασία Πριν την έναρξη λειτουργίας ελέγξτε τα παρακάτω : - Όλες οι συνδέσεις της Αντλίας Θερµότητας πρέπει να γίνουν όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 6. - Στο θερµαντικό κύκλωµα πρέπει όλοι οι διακόπτες να είναι ανοιχτοί για να µην εµποδίζεται η σωστή ροή. - Οι είσοδοι και έξοδοι αέρα πρέπει να είναι ελεύθεροι. - Η περιστροφή του ανεµιστήρα να ακολουθεί την κατεύθυνση του βέλους. - Στον ρυθµιστή να έχει επιλεγεί ένας τρόπος λειτουργίας. - Η απορροή των συµπυκνωµάτων πρέπει να είναι εξασφαλισµένη. 7.3 Τρόπος λειτουργίας Η θέση λειτουργίας της Αντλίας Θερµότητας γίνεται µέσω του ρυθµιστή. Αφού εξασφαλίστηκε µέσω της βαλβίδας υπερπλήρωσης η ελάχιστη ποσότητα ροής ζεστού νερού πρέπει να ρυθµιστή και µε την θερµαντική εγκατάσταση. Εσφαλµένη ρύθµιση µπορεί να προκαλέσει βλάβες και αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας. Για την σωστή ρύθµιση της βαλβίδας υπερπλήρωσης συνιστούµε τις ακόλουθες ενέργειες : Κλείστε τα θερµαντικά κυκλώµατα που κατά την διάρκεια λειτουργίας µπορούν να παραµείνουν κλειστά (π.χ. δωµάτια που βρίσκονται στην νότια η δυτική πλευρά ) ούτως ώστε να έχετε την µικρότερη δυνατή ροή νερού κατά την διάρκεια λειτουργίας. Η βαλβίδα υπερπλήρωσης να ρυθµιστή κατά τρόπον ούτως ώστε να επιτευχθούν οι µέγιστες τιµές θερµοκρασιακής διόγκωσης που δίδονται στον αντίστοιχο πίνακα, µεταξύ κυκλοφορίας του ζεστού και επιστροφής. Η θερµοκρασιακή διόγκωση να µετρηθεί όσον το δυνατόν πιο κοντά στην Αντλία Θερµότητας. Σε µονοενεργειακές εγκαταστάσεις να απενεργοποιηθεί η αντίσταση. Θερµοκρασία πηγής θερµότητας (από) Θερµοκρασία πηγής θερµότητας (έως) -20 C -15 C 4 K -14 C -10 C 5 K -9 C -5 C 6 K -4 C 0 C 7 K 1 C 5 C 8 K 6 C 10 C 9 K 11 C 15 C 10 K 16 C 20 C 11 K 21 C 25 C 12 K 26 C 30 C 13 K 31 C 35 C 14 K Μέγιστη θερµοκρασιακή διόγκωση µεταξύ ζεστού και επιστροφής

12 Στην θέση θέρµανση και µε εξωτερική θερµοκρασία µικρότερη των 10 C καθώς και θερµοκρασία ζεστού νερού µικρότερη των 16 C πρέπει το δοχείο αδρανείας µε την δεύτερη πηγή ενέργειας (Αντίσταση) να θερµανθούν στους 25 C. Ακολουθείστε τον παρακάτω τρόπο για να επιτύχετε την απρόσκοπτη έναρξη λειτουργίας : α) Κλείστε όλες τις παροχές. β) Ανοίξτε τελείως την βαλβίδα υπερπλήρωσης. γ) Περιµένετε µέχρι το δοχείο αδρανείας να φθάσει σε θερµοκρασία 25 C τουλάχιστον. δ) Ακολούθως ανοίξτε τον έναν µετά τον άλλον όλους τους διακόπτες των θερµαντικών κυκλωµάτων ούτως ώστε να επέλθει προοδευτικά η κυκλοφορία του ζεστού νερού σε όλα τα κυκλώµατα θέρµανσης. Η θερµοκρασία στο δοχείο αδρανείας δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 20 C για να αποφευχθεί η υγροποίηση της Αντλίας Θερµότητας. ε) Όταν όλα τα κυκλώµατα θέρµανσης είναι τελείως ανοιχτά και η θερµοκρασία του δοχείου αδρανείας είναι σταθερή στους 20 C τότε ρυθµίστε την ελάχιστη δυνατή ποσότητα διέλευσης στην βαλβίδα υπερπλήρωσης και στον κυκλοφορητή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8.1 Χειριστήριο- Αντλίας Θερµότητας Με το χειριστήριο, που τοποθετείται εντός της οικοδοµής, τίθεται η Αντλία Θερµότητας εντός ή εκτός λειτουργίας. Στην περίπτωση αύτη η θέση εκτός λειτουργίας σηµαίνει ότι η Αντλία Θερµότητας βρίσκεται σε µια κατάσταση (Standby) που σηµαίνει ότι για όσον χρόνο η Αντλία Θερµότητας βρίσκεται υπό τάση παραµένει και η προστασία αποπαγοποίησης ενεργή. Σε χαµηλές θερµοκρασίες νερού τόσο ο κυκλοφορητής όσο και ο συµπιεστής ενεργοποιούνται. Στο χειριστήριο µπορούµε να επιλέξουµε τις λειτουργίες θέρµανση ή ψύξη (η εναλλαγή των θέσεων αυτών διαρκεί περίπου 10 λεπτά), επίσης µπορούµε να επιλέξουµε την θερµοκρασία του νερού. Η αρχική λειτουργία αυτής της Αντλίας Θερµότητας και εφ όσον το επιτρέπουν η συνθήκες (π.χ. εξωτερική θερµοκρασία και οδηγίες χρήσεως) πρέπει να γίνει στην θέση ψύξη.

13 1) ιακόπτης εντός/standby 2) Ενδεικτική δίοδος (πράσινο) ανάβει ανεξάρτητα από την θέση λειτουργίας (δείχνει ότι η Αντλία Θερµότητας είναι έτοιµη) 3) ιακόπτης θέρµανση (πίεση προς τα αριστερά) ιακόπτης ψύξη (πίεση προς τα δεξιά) 4) Ρυθµιστής θερµοκρασίας ζεστού νερού 8.2 Πλακέτα Λειτουργίας 1) εντός : Συµπιεστής δουλεύει 2) εντός : Ανεµιστήρας δουλεύει 3) εντός : Βαλβίδα µεταγωγής σε θέση θέρµανση εκτός : Βαλβίδα µεταγωγής σε θέση ψύξη ή απουγροποίηση 4) εντός : Κυκλοφορητής δουλεύει 5) εκτός : Έξοδος 2. παραγωγή θέρµανσης εκτός 6) εντός : Θέρµανση προστασίας πάγου δουλεύει εκτός : εν δουλεύει η θέρµανση προστασίας πάγου 7) εντός : Πρεσσοστάτης χαµηλής πίεσης εντάξει 8) εκτός : ουλεύει η αποπαγοποίηση ή λειτουργία θέρµανσης εντός : Αποπαγοποίηση τέλος ή λειτουργία ψύξης 9) χωρίς χρήση 10) χωρίς χρήση 11) Αναβοσβήνει κατά την λειτουργία 12) Αναβοσβήνει σε περίπτωση βλάβης

14 8.3 Λειτουργία θέρµανσης Με τον διακόπτη 1 στην θέση ( I ) τίθεται σε λειτουργία η Αντλία Θερµότητας. Με τον διακόπτη 3 στην θέση θέρµανση επιλέγεται η λειτουργία θέρµανσης. Η επιθυµητή θερµοκρασία επιστροφής ρυθµίζεται µε τον διακόπτη 4. Η επιλογή επιτυγχάνεται µέσω ποντεσιοµέτρου και η ρύθµιση γίνεται µεταξύ ελαχίστης -20 C και µεγίστης 50 C. Όταν επιτευχθεί η επιθυµητή θερµοκρασία τίθεται εκτός λειτουργίας η Αντλία Θερµότητας. Όταν πέσει η θερµοκρασία επιστροφής κατά 4 Κ της προρυθµισµένης τιµής επαναρχίζει η λειτουργία της Αντλίας Θερµότητας. Εάν δεν φτάσει την επιθυµητή θερµοκρασία µετά από 1 ώρα ενεργοποιείται η δεύτερη φάση παραγωγής ενέργειας. Μια ξαναενεργοποίηση της Αντλίας Θερµότητας κάνει γύρω στα 5 λεπτά. Για µια θερµοκρασία προσαγωγής πάνω των 60 C η Αντλία Θερµότητας απενεργοποιείται 8.4 Λειτουργία ψύξης Με τον διακόπτη 1 στην θέση ( I ) τίθεται σε λειτουργία η Αντλία Θερµότητας. Με τον διακόπτη 2 στην θέση ψύξη επιλέγεται η λειτουργία ψύξης. Η επιθυµητή θερµοκρασία επιστροφής επιτυγχάνεται µέσω του διακόπτη 4. Η ρύθµιση γίνεται µεταξύ ελαχίστης 12 C και µεγίστης 25 C. Όταν επιτευχθεί η ρυθµιζόµενη θερµοκρασία η Αντλία Θερµότητας σταµατά. Όταν πάλι ανεβεί η θερµοκρασία επιστροφής κατά 4 Κ πάνω από την επιθυµητή ρύθµιση ξαναρχίζει την λειτουργία της. Μια ξαναενεργοποίηση της Αντλίας Θερµότητας γίνεται µετά από 5 λεπτά. Για µια θερµοκρασία προσαγωγής κάτω των 7 C η Αντλία Θερµότητας απενεργοποιείται. Για να αποφύγετε υγροποίηση της εγκατάστασης συνιστάται η τοποθέτηση επιτηρητών υγρασίας στα ευαίσθητα σηµεία οι οποίοι θα συνδεθούν στην κλέµα Χ1(1,2). Με την εµφάνιση της υγρασίας διακόπτεται η λειτουργία ψύξης της Αντλίας Θερµότητας. 9.1 Συντήρηση Μην τοποθετείτε διάφορα αντικείµενα πάνω στην συσκευή για να την προστατεύσετε από φθορές. Τα εξωτερικά µέρη της συσκευής καθαρίζονται µε µαλακό πανί και κοινό καθαριστικό του εµπορίου. Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν άµµο, σόδα και διάφορα οξέα διότι καταστρέφουν τις επιφάνειες. Για να αποφευχθούν βλάβες από διάφορα σκουπιδάκια στον εναλλάκτη της Αντλίας Θερµότητας φροντίστε ώστε και ο εναλλάκτης της θερµαντικής εγκατάστασης να διατηρείτε καθαρός. Εάν παρ όλα αυτά υπάρξουν προβλήµατα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης ακολουθείστε της οδηγίες καθαρισµού ως ακολούθως (Προσοχή οι λάµες του σωληνωτού εναλλάκτη είναι κοφτερές και υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού).

15 9.2 Καθαρισµός θερµαντικού τµήµατος Το οξυγόνο που υπάρχει στο ζεστό νερό δηµιουργεί σκουριές. Επιπλέον στο ζεστό νερό του κυκλώµατος της εγκατάστασης δηµιουργούνται ακαθαρσίες κολληµένα λίπη κ.τ.λ.. Και οι δύο περιπτώσεις καταλήγουν σε µείωση της απόδοσης του πλακοειδούς εναλλάκτη της Αντλίας Θερµότητας. Για τον καθαρισµό του είναι απαραίτητο να ειδοποιηθεί ο εγκαταστάτης. Ο καθαρισµός να γίνει µε καθαριστικά που περιέχουν 5% φωσφορικό οξύ ή 5% µυρµηγκικό οξύ και το υγρό καθαρισµού να έχει θερµοκρασία δωµατίου. Ο καθαρισµός να γίνει προσεκτικά για να αποµακρυνθούν όλες οι ακαθαρσίες. Συνιστάται η διαδικασία καθαρισµού του εναλλάκτη να γίνει αντίθετα µε την φορά κυκλοφορίας του. Επειδή το νερό καθαρισµού περιέχει οξέα και για να αποφευχθεί κατά τον καθαρισµό του πυκνωτή να καταλήξουν στην υπόλοιπη εγκατάσταση συνιστούµε η συσκευή καθαρισµού να συνδεθεί στην είσοδο και έξοδο της Αντλίας Θερµότητας. Μετά το πέρας του καθαρισµού ξεπλένουµε καλά το κύκλωµα κυκλοφορίας του νερού για να αποφύγουµε πιθανές βλάβες. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Προσοχή για τους εγκαταστάτες! Ανάλογα µε την ποσότητα ή την ποιότητα του νερού και ιδιαίτερα σε µικτές εγκαταστάσεις και πλαστικές σωλήνες µαζεύονται διάφορες ακαθαρσίες και άλατα που δυσκολεύουν την σωστή λειτουργία µιας εγκατάστασης. Κύρια αιτία είναι η σκληρότητα του νερού και οι σκουριές. Προληπτικά γίνεται πρόσθεση ενός αποσκληρηντή νερού π.χ. ELYSATOR. 9.3 Καθαρισµός τµήµατος αέρος Ο σωληνωτός θερµικός εναλλάκτης, ο ανεµιστήρας και η έξοδος συµπυκνωµάτων συχνά φράσονται από (φύλλα, κλαδιά κ.τ.λ.). Ο καθαρισµός τους µπορεί να γίνει µε πεπιεσµένο αέρα ή µε νερό. Κατά περίπτωση αφαιρέστε το καπάκι ή το πλέγµα. Πριν το άνοιγµα της συσκευής βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ευρίσκεται εκτός τάσης. Κατά τον καθαρισµό µην χρησιµοποιείτε σκληρά ή αιχµηρά αντικείµενα για να αποφύγετε φθορές των εξαρτηµάτων της συσκευής. 10 ΒΛΑΒΕΣ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Η Αντλία Θερµότητας είναι ποιοτική κατασκευή που δεν θα έπρεπε να παρουσιάσει βλάβες. Εάν παρ όλα αυτά παρουσιαστεί κάποια βλάβη δοκιµάστε µε βάση τα παρακάτω µήπως µπορέσετε να αποκαταστήσετε την βλάβη µόνος σας. Εάν η Αντλία Θερµότητας δεν δουλεύει κοιτάξτε : Η συσκευή τροφοδοτείται µε ρεύµα( π.χ. διακοπή ρεύµατος, πέσιµο της ασφάλειας στον πίνακα) ; Ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην σωστή θέση ; Έχει επιλεγεί η σωστή λειτουργία καθώς και η σωστή θερµοκρασία ; Εάν η επιλεγµένη θερµοκρασία δεν επιτυγχάνεται ;

16 Κοιτάξτε εάν : Οι απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας της Αντλίας Θερµότητας ισχύουν (π.χ. πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος). Η αναρρόφηση η ή εξαγωγή αέρα είναι καλυµµένες η ακάθαρτες. Εάν οι διακόπτες στα κυκλώµατα νερού και θέρµανσης είναι κλειστοί. Η θερµοκρασία νερού στο δοχείο αδρανείας είναι η πρέπουσα. Εργασίες στην Αντλία Θερµότητας πρέπει να γίνονται από εξειδικευµένο και εγκεκριµένο συνεργείο. 11 ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11.1 Τελική αποσύνδεση / Αποκοµιδή - Καταστροφή Πριν την αποξήλωση η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύµα. Οι τρέχουσες διατάξεις σχετικά µε την ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση και καταστροφή των εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να τύχουν προσοχής.

17 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12.1 Γραµµικό σχέδιο Πληροφορίες συσκευής ιαγράµµατα Θερµική λειτουργία LA 6 MR Ψυκτική λειτουργία LA 6 MR Θερµική λειτουργία LA 8 MR Ψυκτική λειτουργία LA 8 MR Θερµική λειτουργία LA 10 MR Ψυκτική λειτουργία LA 10 MR Θερµική λειτουργία LA 12 MR Ψυκτική λειτουργία LA 12 MR Θερµική λειτουργία LA 16 MR Ψυκτική λειτουργία LA 16 MR Ηλεκτρολογικό σχέδιο ιαχείριση LA 6 MR-LA 10 MR Φορτίο LA 6 MR-LA 10 MR Ιστορικό LA 6 MR-LA 10 MR ιαχείριση LA 12 TR- LA 16 TR Φορτίο LA 12 TR-LA 16 TR Ιστορικό LA 12 MR-LA 16 MR Υδραυλικά σχέδια Μονοενεργειακή εγκατάσταση Μονοενεργειακή εγκατάσταση και θέρµανση νερού CE- ήλωση συµµόρφωσης Έντυπο Εγγύησης / Service 34

18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Πληροφορίες για την Αντλία θερµότητας Αέρα / Νερού : 1. Τύπος..06 MR..08 MR.10 MR.12 TR.16 TR 2. Τύπος κατασκευής 2.1 Είδος Reversible Reversible Reversible Reversible Reversible 2.2 Βαθµός προστασίας κατά ΕΝ IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP Χώρος εγκατάστασης Εξωτερικ ά 3 Χαρακτηριστικά απόδοσης 3.1 Θερµοκρασιακά όρια Προώθηση-επιστροφή ζεστού νερού C/ C µέχρι 60/από 18 Ψύξη, Προώθηση C +7 µέχρι +20 Αέρας (Θέρµανση) C -20 µέχρι +35 Αέρας (Ψύξη) C +15 µέχρι Θερµαντική ικανότητα / Βαθµός απόδοσής Εξωτερικ ά µέχρι 60/από µέχρι µέχρι µέχρι +45 Εξωτερικ ά µέχρι 60/από µέχρι µέχρι µέχρι +45 Εξωτερικ ά µέχρι 60/από µέχρι µέχρι µέχρι +45 Εξωτερικ ά µέχρι 60/από µέχρι µέχρι µέχρι +45 για Α7 / W35 1) kw/- 6,1 / 3,3 7,4 / 3,3 8,5 / 3,4 11,9 / 3,3 15,3 / 3,3 για Α7 / W45 1) kw/- 6,1 / 2,7 7,3 / 2,7 8,4 / 2,8 11,6 / 2,7 14,9 / 2,8 3.3 Ψυκτική ικανότητα / Βαθµός απόδοσης για Α35 / W18 kw/- 7,9 / 3,2 9,4 / 3,3 11,1 / 3,3 15,8 / 3,3 18,5 / 3,3 για Α35 / W7 kw/- 6,4 / 2,7 7,7 / 2,9 9,0 / 2,9 13,6 / 3,0 16,1 / 3,0 3.4 ιέλευση ζεστού νερού m³/h 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 3.5 Aντιψυκτικό Typ R407C R407C R407C R407C R407C 4 ιαστάσεις, Συνδέσεις, Βάρος 4.1 ιαστάσεις συσκευής ΥxΠxΜ cm 86x127x67 86x127x67 86x127x67 86x127x67 86x127x Συνδέσεις θέρµανσης Ίντσα G 1 Εξωτερικ ά G 1 Εξωτερικ ά G 1 Εξωτερικ ά G 1 Εξωτερικ ά G 1 Εξωτερικ ά 4.3 Βάρος µε συσκευασία kg ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 5.1 Ονοµαστική Ισχύς, Ασφάλεια V /A 230/20 230/20 230/20 400/20 400/ Ονοµαστική λήψη 1) Α35 W18 kw 6 Σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας 7 Ειδικά χαρακτηριστικά 7.1 Απουγροποίηση Τρόπος αποπαγοποίησης ιακόπτης αποπαγoποίησης 3) 3) 3) 3) 3) Αυτόµατα Ναι (θερµαινό µενος) Αυτόµατα Ναι (θερµαινό µενος) Αυτόµατα Ναι (θερµαινό µενος) Αυτόµατα Ναι (θερµαινό µενος) Αυτόµατα Ναι (θερµαινό µενος) 7.2 Προστασία νερού από παγετό ΝΑΙ 2) ΝΑΙ 2) ΝΑΙ 2) ΝΑΙ 2) ΝΑΙ 2) 7.3 Βαθµίδα απόδοσης ) Αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν το µέγεθος και την ικανότητα της εγκατάστασης. Για την οικονοµική και ενεργειακή εκµετάλλευση πρέπει να ληφθούν υπ όψην τα µεγέθη αποπαγοποίησης, σηµείο εναλλαγής καθώς και ρύθµισης. Για παράδειγµα Α7/W35: Εξωτερική θερµοκρασία 7 C και θερµοκρασία προσαγωγής ζεστού νερού 35 C 2) Ο κυκλοφορητής και ο ρυθµιστής της Αντλίας Θερµότητας πρέπει να είναι έτοιµη προς λειτουργία 3) CE- ήλωση συµµόρφωσης

19 Ιστορικό...LA 06 MR LA 10 MR Α1 Γέφυρα : Για εξωτερική ρύθµιση ή τοποθέτηση ενός επιτηρητή παγετού πρέπει η γέφυρα να αφαιρεθεί. Β3* Θερµοστάτης Ζεστού Νερού Β5 Θερµοστάτης ρύθµισης-συµπληρωµατική αντίσταση C1 C3 Ε3 Ε10 F1 F4 F5 F17 H1** Λειτουργία πυκνωτή- Συµπιεστή Λειτουργία πυκνωτή- Ανεµιστήρα Πρεσσοστάτης Συµπληρωµατική αντίσταση Ασφάλεια Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης Πρεσσοστάτης χαµηλής πίεσης Ρυθµιστής θερµοκρασίας-συµπληρωµατική αντίσταση Λαµπάκι ετοιµότητας Κ2 Προστατευτικό του ανεµιστήρα Κ8* Προστατευτικό της συµπληρωµατικής θέρµανσης Κ24 Ρελέ απαίτησης ζεστού νερού Μ1 Συµπιεστής Μ2 Ανεµιστήρας Μ13 Κυκλοφορητής Ν5* Επιτηρητής πάγου Ν7 Οµαλός εκκινητής Ν10 Τηλεχειριστήριο Ν12 Πλακέτα ρυθµίσεων Ν13* Οµάδα ζεύξης ζεστού νερού R1 Εξωτερικός αισθητήρας R2 Αισθητήρας αντεπιστροφής R7 Προκαθορισµένη αντίσταση R10* Αισθητήρας υγρασίας R12 Αισθητήρας πάγου σε λειτουργία ψύξης (Νερό) R14** Ποντεσιόµετρο ονοµαστικής τιµής R15 Αισθητήρας S1** S2** Χ1 X2 ιακόπτης Αντλίας θερµότητας εντός / εκτός Μεταγωγέας Θέρµανση / Ψύξη Κλεµοσειρά L / N / PE-230V AC 50 Hz Κλεµοσειρά εσωτερικής καλωδίωσης Υ1 4οδη βαλβίδα µεταγωγής Θέρµανση / Ψύξη Υ5* 3οδη βαλβίδα µεταγωγής για χρήση ζεστού νερού * Παρελκόµενα παραγγέλλονται ξεχωριστά ** Παρελκόµενα βρίσκονται στο τηλεχειριστήριο

20 Ιστορικό...LA 12 TR - LA 16 TR Α1 Γέφυρα : Για εξωτερική ρύθµιση ή τοποθέτηση ενός επιτηρητή πάγου πρέπει η γέφυρα να αφαιρεθεί. Β3* Θερµοστάτης ζεστού νερού Β5 Θερµοστάτης ρύθµισης-συµπληρωµατική αντίσταση Ε3 Πρεσσοστάτης Ε10.1 Συµπληρωµατική αντίσταση F1 F4 F5 F17 F23 Η1** Ασφάλεια Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης Πρεσσοστάτης χαµηλής πίεσης Ρυθµιστής θερµοκρασίας-συµπληρωµατική αντίσταση Θερµική επαφή- Ανεµιστήρας Λαµπάκι ετοιµότητας Κ1 Προστατευτικό του συµπιεστή Κ2 Προστατευτικό του ανεµιστήρα Κ8* Προστατευτικό της συµπληρωµατικής θέρµανσης Κ24 Ρελέ απαίτησης ζεστού νερού Μ1 Συµπιεστής Μ2 Ανεµιστήρας Μ13 Κυκλοφορητής Ν5* Επιτηρητής πάγου Ν7 Οµαλός εκκινητής Ν10 Τηλεχειριστήριο Ν12 Πλακέτα ρυθµίσεων Ν13 Οµάδα ζεύξης ζεστού νερού R1 Εξωτερικός αισθητήρας R2 Αισθητήρας αντεπιστροφής R7 Προκαθορισµένη αντίσταση R10* Αισθητήρας υγρασίας R12 Αισθητήρας πάγου σε λειτουργία ψύξης (Νερό) R14** Ποντεσιόµετρο ονοµαστικής τιµής R15 Αισθητήρας S1** S2** Χ1 X2 ιακόπτης Αντλίας θερµότητας εντός / εκτός Μεταγωγέας Θέρµανση / Ψύξη Κλεµοσειρά L / N / PE-230V AC 50 Hz Κλεµοσειρά εσωτερικής καλωδίωσης Υ1 4οδη βαλβίδα µεταγωγής Θέρµανση / Ψύξη Υ5* 3οδη βαλβίδα µεταγωγής για χρήση ζεστού νερού

21 Τα στοιχεία του εντύπου αυτού ελήφθησαν εξ ολοκλήρου απ το αντίστοιχο γερµανικό έντυπο της εταιρίας Dimplex.Για οποιαδήποτε παράληψη ή οποιοδήποτε λάθος δεν φέρουµε ουδεµία ευθύνη.

22

23

24

Ο ΗΓΙΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ CE Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ Αντλία Θερµότητας Εδάφους-Νερού για εσωτερική τοποθέτηση SI 8MR SI 10MR SI 12MR SI 14 TR SI 16 TR SI 20 TR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ 3 1.1 Σηµαντικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ µε σύνδεση για αεραγωγό µε η χωρίς συµπληρωµατικό εσωτερικό εναλλάκτη BWP300LW /BWP300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. Logatherm WPL - Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Κεφάλαιο 3 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 3 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 34 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον ανήκει στις φιλικές προς το περιβάλλον εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης με σύμμαχο τα στοιχεία της φύσης που εξοικονομούν σημαντική ενέργεια.

Το μέλλον ανήκει στις φιλικές προς το περιβάλλον εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης με σύμμαχο τα στοιχεία της φύσης που εξοικονομούν σημαντική ενέργεια. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Το μέλλον ανήκει στις φιλικές προς το περιβάλλον εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης με σύμμαχο τα στοιχεία της φύσης που εξοικονομούν σημαντική ενέργεια. To μέλλον είναι ήδη εδώ!!! Α/Θ Αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Óõíáñìïëüãçóç êáé ïäçãßåò ñþóåùò óõóêåõþò

Óõíáñìïëüãçóç êáé ïäçãßåò ñþóåùò óõóêåõþò Óõíáñìïëüãçóç êáé ïäçãßåò ñþóåùò óõóêåõþò ÃåñìáíéêÜ Áíôëßá èåñìüôçôáò áýñá - íåñïý ãéá ôç èýñìáíóç ðéóßíáò åîùôåñéêïý þñïõ Αρ. Παραγγελίας : 452159.66.14 FD 8704 Πίνακας περιεχομένων 1 Παρακαλείσθε να

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Oικιακή Θέρμανση Yutaki

Oικιακή Θέρμανση Yutaki Oικιακή Θέρμανση Yutaki Hitachi Europe Ltd 2 Περιεχόμενα 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013. Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013. Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP Αντλία Θερμότητας Smart WP ΣΕΙΡΑ WKF Σειρά WKF Πιο απλό δεν γίνεται Τα πάντα είναι ενσωματωμένα στην εσωτερική μονάδα. Ο βασικός εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας νερού/νερού με συμπιεστές τύπου ''Scroll'' Ψυκτική απόδοση 106 kw έως 385 kw Θερμαντική ισχύς 119 kw έως 419 kw

Αντλίες θερμότητας νερού/νερού με συμπιεστές τύπου ''Scroll'' Ψυκτική απόδοση 106 kw έως 385 kw Θερμαντική ισχύς 119 kw έως 419 kw NXW Αντλίες θερμότητας νερού/νερού με συμπιεστές τύπου Ψυκτική απόδοση 106 kw έως 385 kw Θερμαντική ισχύς 119 kw έως 419 kw Η AERMEC συμμορφώνεται με το πρόγραμμα πιστοποίησης της EUROVEνT. Τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS)

ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS) ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS) Τύπου CL & CB ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ εξαµενές Ζεστού Νερού (BOILERS) σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122 Θερµιδοµετρητές διαιρούµενοι Υπολογιστική µονάδα WR classic S Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Dach Equipment Μον. Ε.Π.Ε Καραολή & ηµητρίου 1 17562 Π.Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Κατάλογος προϊόντων Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Ο παγκόσμιος ηγέτης σε ασύρματες συσκευές μέτρησης ενέργειας Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν την απόλυτα ολοκληρωμένη λύση αυτονομίας κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα.

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα. Theros Sphere Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού Τα συστήματα Sphere προορίζονται για την παραγωγή ζεστού νερού για κατοικίες και κτήρια. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Heating αντλία θερμότητας 61AF Αέρα/νερού Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Τεχνολογία και βιωσιμότητα SINCE 1902 Μια αξιόπιστη μάρκα Όταν ο Willis Carrier το 1902 έφηυρε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές Διατάξεις Ελέγχου, Ρυθμίσεως και Προστασίας Εισαγωγή Ρυθμιστικές Βαλβίδες Κυκλώματος Ψυκτικού Μέσου Ρυθμιστικές Βαλβίδες Νερού Συμπυκνωτή Πιεζοστατική Ρύθμιση, Θερμοστάτες και Θερμοστατική

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SWBB-8.5H-B/P SWBB-13.5H-B/P SWBB-13.5H-B/P-S SWBB-19.5H-B/P-S 1. Για τους πελάτες μας Αγαπητέ κύριε: Για να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων Κωδικός Σφάλματος A0 Μονάδα Πιθανά Αίτια Σφάλμα συσκευής εξωτερικής προστασίας Ενεργοποίηση συσκευής εξωτερικής προστασίας Εσφαλμένη τοπική ρύθμιση Ατέλεια PCB εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα