Ο ΗΓΙΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ. Αντλία Θερµότητας Αέρα-Νερού. για εξωτερική τοποθέτηση LA 10 MR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ. Αντλία Θερµότητας Αέρα-Νερού. για εξωτερική τοποθέτηση LA 10 MR"

Transcript

1 CE Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ Αντλία Θερµότητας Αέρα-Νερού για εξωτερική τοποθέτηση LA 6 MR LA 8 MR LA 10 MR LA 12 TR LA 16 TR

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ Σηµαντικές πληροφορίες 1.2 Νοµοθετικές ρυθµίσεις 1.3 Οικονοµική χρήση της Αντλίας Θερµότητας 2 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Εφαρµογές 2.2 Λειτουργία 3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κεντρική συσκευή 3.2 Κουτί σύνδεσης 4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 5 5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Γενικά 5.2 Κύκλωµα συµπίεσης 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γενικά 6.2 Θερµική σύνδεση 6.3 Ηλεκτρική σύνδεση 7 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γενικά 7.2 Προετοιµασία 7.3 Τρόπος λειτουργίας 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8/9 8.1 Ρυθµιστής Αντλίας Θερµότητας 8.2 Ηλεκτρονική πλακέτα 8.3 Λειτουργία θέρµανσης 8.4 Λειτουργία ψύξης 8.5 Λειτουργία νερού χρήσης 9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9/ Συντήρηση 9.2 Καθαρισµός θερµαντικού τµήµατος 9.3 Καθαρισµός τµήµατος αέρος 10 ΒΛΑΒΕΣ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ηλεκτρολογικό µέρος 11.2 Τελική αποσύνδεση / Αποκοµιδή-Καταστροφή 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ 1.1 Σηµαντικές οδηγίες 1) Πριν ανοίξετε την συσκευή βεβαιωθείτε ότι τα κυκλώµατα δεν βρίσκονται υπό τάση. 2) Κατά την µεταφορά µην γέρνετε την Αντλία Θερµότητας σε κλίση µεγαλύτερη των 45 (ισχύει για κάθε πλευρά). 3) Αντλίας Θερµότητας και παλέτα συγκρατούνται µεταξύ τους µόνο µε την µεµβράνη περιτυλίγµατος. 4) Οι περιοχές αναρρόφησης και εξόδου του αέρα δεν επιτρέπεται να στενέψουν η να καλυφθούν. 5) Προσοχή κατά το βίδωµα. Η λειτουργία του Συµπυκνωτή σε περίπτωση λανθασµένου βιδώµατος µπορεί να προκαλέσει βλάβες στην συµπίεση. 6) Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν άµµο, σόδα, χλώριο η οξέα διότι προκαλούν φθορές στην επιφάνεια. 7) Για να αποφύγετε βλάβες στα κυκλώµατα του νερού κατά τον καθαρισµό τους πρέπει µετά τον καθαρισµό τους να ουδετεροποιηθούν µε την χρήση κατάλληλων υλικών. 8) Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για σύνδεση και λειτουργία µε µετατροπέα συχνότητας. 9) Ψυκτικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευµένο και εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.

4 1.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Η Αντλία Θερµότητα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές VDE, DIN και EG και εµπεριέχονται στην πιστοποίηση CE. Η ηλεκτρική σύνδεση της Αντλίας Θερµότητας πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE, EN και IEC.Επιπλέον να τηρηθούν οι οδηγίες ηλεκτρικής σύνδεσης του κατασκευαστή. Στην σύνδεση του µηχανήµατος θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι ακόλουθες οδηγίες. 1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Με την αγορά της Αντλίας Θερµότητας συµβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Προϋπόθεση για την οικονοµική λειτουργία της είναι η σωστή µελέτη τόσο της πηγής θερµότητας όσο και της απόδοσης θερµότητας. Σηµαντική για την αποδοτική λειτουργία της Αντλίας Θερµότητας είναι η µικρή διαφορά της θερµοκρασίας µεταξύ του θερµού νερού χρήσης και του νερού πηγής θέρµανσης, πράγµα που καθιστά απαραίτητη την σωστή µελέτη της όλης εγκατάστασης. Μια διαφορά θερµοκρασίας 1 Kelvin (ένας C) προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης ρεύµατος 2,5%. Προσοχή λοιπόν, κατά τον υπολογισµό πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι συµπληρωµατικές καταναλώσεις π.χ. παραγωγή ζεστού νερού και να προσαρµοσθούν στις χαµηλές θερµοκρασίες.μια θέρµανση δαπέδου που χρειάζεται 30 C έως 40 C είναι ιδανική για σύνδεση µε την Αντλία Θερµότητας. Κατά την λειτουργία δεν πρέπει να υπάρχουν ιζήµατα (σκουπίδια) στον εναλλάκτη διότι αλλάζει η διαφορά θερµοκρασίας µε αποτέλεσµα την χειροτέρευση του βαθµού απόδοσης. Σηµαντικό ρόλο για την λειτουργία χρήσης παίζει η σωστή ρύθµιση του ρυθµιστή της Αντλίας Θερµότητας.Περισσότερες λεπτοµέρειες θα βρείτε στις οδηγίες χρήσεως που συνοδεύουν την Αντλία Θερµότητας. 2.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η Αντλία Θερµότητας Αέρα /Νερού µπορεί να συνδεθεί σε νέα αλλά και στην υπάρχουσα εγκατάσταση. Η Αντλία Θερµότητας είναι σχεδιασµένη για την ψύξη η την θέρµανση τόσο του νερού θέρµανσης όσο και του νερού χρήσης. Η Αντλία Θερµότητας είναι κατάλληλη για µονοενεργειακή αλλά και διενεργική ( ιπλής λειτουργίας) χρήση. Κατά την λειτουργία της θέρµανσης η θερµοκρασία του νερού επιστροφής πρέπει να υπερβαίνει τους 18 C για να χρησιµεύει ταυτοχρόνως για την πιθανή αφύγρανση του εξατµιστή. Η Αντλία Θερµότητας δεν είναι κατασκευασµένη για τις υψηλές θερµοκρασίες που είναι απαραίτητες για το στέγνωµα των χώρων µιας ανεγειρόµενης οικοδοµής, αυτό µπορεί να γίνει µε εξειδικευµένα θερµαντικά µέσα. Για το στέγνωµα των χώρων µιας νέας οικοδοµής το φθινόπωρο η τον χειµώνα µπορεί να τοποθετηθεί στην Αντλία Θερµότητας µια επιπλέον αντίσταση.(εξάρτηµα)

5 2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο αέρας του περιβάλλοντος απορροφάται από τον ανεµιστήρα και προωθούµενος µέσω σωληνωτού εναλλάκτη, κατά την λειτουργία θέρµανσης, απορροφά την θερµοκρασία του αέρα η κατά την λειτουργία ψύξης απορρίπτει την θερµότητα του αέρα. Αυτή η διαφορά ενέργειας µεταφέρεται µέσω του εναλλάκτη θερµότητας στο µέσον εργασίας (Ψυκτικό µέσον). Με την βοήθεια του ηλεκτρονικού συµπιεστή η απορροφούµενη θερµότητα πιέζεται µε αύξηση πίεσης σε υψηλότερο βαθµό θερµότητας και ανάλογα µε την χρήση (θέρµανση η ψύξη) αποδίδεται µέσω εναλλάκτη θερµότητας στο ζεστό νερό η οδηγείται στην έξοδο αέρα. Στην λειτουργία θέρµανσης η ηλεκτρική ενέργεια χρησιµεύει για να ανεβάσει την θερµοκρασία περιβάλλοντος. Επειδή δε η απορροφούµενη ενέργεια από τον αέρα, µεταφέρεται στο ζεστό νερό χαρακτηρίζουµε αυτή την συσκευή σαν Αντλία Θερµότητας Αέρα /Νερού. Η Αντλία Θερµότητας Αέρα /Νερού αποτελείται από τα εξής µέρη: Εξατµιστής, Ανεµιστήρας, Βαλβίδα εκτόνωσης καθώς και τον αθόρυβο συµπιεστή, τον συµπυκνωτή και τον ηλεκτρικό ρυθµιστή. Κατά την λειτουργία θέρµανσης,στις χαµηλές θερµοκρασίες, µαζεύονται γύρω από τον εξατµιστή υδρατµοί µε αποτέλεσµα την µειωµένη µετάδοση θερµότητας. Κατά περίπτωση και µέσω τη Αντλίας Θερµότητας επέρχεται η αποπαγοποίηση του εξατµιστή επίσης ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες οι υδρατµοί µπορούν να παρατηρηθούν και στην έξοδο αέρος.

6 3.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η Αντλία Θερµότητας παραδίδεται συµπαγής και περιλαµβάνει τα παρακάτω εξαρτήµατα : 1) Εξατµιστής 5) οχείο διαστολής 2) Κουτί συνδεσµολογίας 6) Φίλτρο 3) Ανεµιστήρας 7) Κυκλοφορητής 4) Πρεσσοστάτης 8) Συµπιεστής 9) Ηλεκτρική αντίσταση Ως ψυκτικό µέσον χρησιµοποιείται R417C.

7 3.2 ΚΟΥΤΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Το κουτί σύνδεσης ευρίσκεται µέσα στην Αντλία Θερµότητας αφού αφαιρέσουµε το πλαϊνό καπάκι της συσκευής. Το καπάκι το τραβάτε προς τα κάτω αφού πρώτα αφαιρέσετε τις βίδες. Στο κουτί βρίσκονται οι κλέµες σύνδεσης, ο οµαλός εκκινητής, τα ρελέ και οι κλέµες σύνδεσης του ρυθµιστή. Η έναρξη λειτουργίας γίνεται µέσω του χειριστηρίου που παραδίδεται εντός της συσκευασίας ( ιαβάστε ενότητα 8.). 4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κατά την µεταφορά µην γέρνετε την Αντλία Θερµότητας σε κλίση µεγαλύτερη των 45 (προς όλες τις πλευρές). Η µεταφορά στην τελική θέση να γίνει µαζί µε την παλέτα.η µεταφορά γίνεται µε ανυψωτικό η µε σωλήνες ¾ που τοποθετούνται στα προς τον σκοπό αυτό ανοίγµατα. Αντλία Θερµότητας και παλέτα συγκρατούνται µεταξύ τους µόνο µε την µεµβράνη περιτυλίγµατος. Με την χρήση των σωλήνων ¾ µεταφοράς προσέξτε τους τραυµατισµούς λόγω µετακίνησης των σωλήνων κατά την µεταφορά. Όταν τοποθετούµε τους σωλήνες µεταφοράς στο πλαίσιο πρέπει να προσέξουµε να µην προκαλέσουµε ζηµιά στα πλαστικά µέρη της συσκευής.

8 5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε ίσια και λεία επιφάνεια, ώστε όλη η βάση της συσκευής να εφάπτεται µε το έδαφος για να αποφευχθούν πιθανοί κραδασµοί και θόρυβοι του περιβλήµατος της συσκευής.εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετες ηχοµονωτικές εργασίες. Για να µπορεί να γίνει συντήρηση η επισκευή της Αντλίας Θερµότητας χωρίς πρόβληµα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος 1,20 µέτρα περιµετρικά. Οι περιοχές αναρρόφησης καθώς και εξαγωγής αέρα πρέπει να παραµένουν ελεύθερες. 5.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ Τα συµπυκνώµατα νερού κατά την λειτουργία της συσκευής πρέπει να αποµακρύνονται. Για την απρόσκοπτη εκροή τους πρέπει ο σωλήνας αποχέτευσης να έχει διάµετρο τουλάχιστον 50 (mm) και να είσαστε σίγουροι ότι δεν θα πιάσει πάγο.

9 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6.1 ΓΕΝΙΚΑ Στην Αντλία Θερµότητας πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες συνδέσεις : - Προώθησης και επιστροφής - Αποχέτευση συµπυκνωµάτων - Συνδέσεις χειριστηρίου - Παροχή ρεύµατος 6.2 ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Οι συνδέσεις θέρµανσης στην Αντλία Θερµότητας έχουν εξωτερικό σπείρωµα 1.Κατά την σύνδεσή τους πρέπει να κρατάτε κόντρα µε ένα κλειδί. Πριν κάνετε τις συνδέσεις του ζεστού νερού πρέπει απαραίτητα να πλύνετε καλά τα θερµαντικά σώµατα για να αποµακρυνθούν τυχόν σκουπίδια διότι εάν αυτά πάνε στον συµπυκνωτή µπορεί να καταστρέψουν την Αντλία Θερµότητας. Σε εγκαταστάσεις µε θερµαντικά σώµατα η µε θερµοστατική βαλβίδα πρέπει µετά την Αντλία Θερµότητας να παρεµβληθεί βαλβίδα υπερπλήρωσης σε διάταξη παράκαµψης. Αυτό εξασφαλίζει την σωστή κυκλοφορία του νερού της Αντλίας Θερµότητας και εµποδίζει τις βλάβες. Μετά την σύνδεση της θερµαντικής εγκατάστασης γεµίστε την και εξαερώστε την. Ελάχιστη ποσότητα διέλευσης ζεστού νερού Η ελάχιστη ποσότητα διέλευσης ζεστού νερού της Αντλίας Θερµότητας πρέπει να εξασφαλισθεί σε οποιανδήποτε κατάσταση του κυκλώµατος θέρµανσης. Αυτό επιτυγχάνεται η µέσω διαφορικού κατανεµητή µηδενικής πίεσης ή και µέσω βαλβίδας υπερπλήρωσης. Αναλυτικά η ρύθµιση της βαλβίδας υπερπλήρωσης στο Κεφάλαιο : Θέση σε λειτουργία. Προστασία από παγετό Για Αντλίες Θερµότητας που λόγω χώρου εγκατάστασης διατρέχουν τον κίνδυνο παγετού πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα αδειάσµατος (βλέπε απεικόνιση).η σωστά εγκαταστηµένη συσκευή διαθέτει εσωτερική προστασία από παγετό. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της Αντλίας Θερµότητας ή σε διακοπή ρεύµατος πρέπει να αδειάσετε την εγκατάσταση. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να διαπιστωθεί η διακοπή ρεύµατος διότι η Αντλία Θερµότητας είναι εγκατεστηµένη σε εξοχικό θα πρέπει το κύκλωµα θέρµανσης να δουλεύει µε το κατάλληλο αντιψυκτικό.

10 6.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ H σύνδεση της Αντλίας Θερµότητας στο ηλεκτρικό δίκτυο ( ΕΗ) γίνεται µέσω κοινού καλωδίου- 3πολικού για τις µονοφασικές και 4πολικού για τις τριφασικές. Αντλίες Θερµότητας Το καλώδιο αυτό τοποθετείται επί τόπου η δε διατοµή του επιλέγεται σύµφωνα µε την απορροφούµενη ισχύ της Αντλίας Θερµότητας και τις ισχύουσες προδιαγραφές. Για την Ζεύξη /Απόζευξη της Αντλίας Θερµότητας από το δίκτυο απαιτείται όργανο διακοπής όλων των πόλων µε ελάχιστη απόσταση απόζευξης 3 mm (π.χ. πολυχειριζόµενος διακόπτης ισχύος) η διαφορετικά 3πολίκος µικροαυτόµατος µε ταυτόχρονη απόζευξη όλων των πόλων του. Το ρεύµα απόζευξης του µικροαυτόµατου δίνεται στο φύλλο των τεχνικών χαρακτηριστικών της Αντλίας Θερµότητας. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην τροφοδοσία των τριφασικών Αντλιών θερµότητας όπου πρέπει να εξασφαλισθεί η σωστή αλληλουχία των φάσεων του τριφασικού ρεύµατος. Αλληλουχία φάσεων : L1, L2, L3 ΠΡΟΣΟΧΗ! στην σωστή αλληλουχία των φάσεων. Αν ο συµπιεστής της Αντλίας Θερµότητας τροφοδοτηθεί µε λάθος αλληλουχία διαδοχής των φάσεων θα προκληθεί σοβαρή ζηµία του συµπιεστή. Η τάση ελέγχου του τοπικού χειριστηρίου λαµβάνεται από την τάση τροφοδοσίας της Αντλίας Θερµότητας Το καλώδιο σύνδεσης του τοπικού χειριστηρίου µε την Αντλία Θερµότητας (καλώδιο ελέγχου) πρέπει να είναι τουλάχιστον 6πολικό µε ελάχιστη διατοµή εκάστου πόλου 0,5 mm² και να είναι κατάλληλο για τάση 230V. Η τροφοδοσία της Αντλίας Θερµότητας γίνεται µε ρεύµα 230V AC 50 Hz για τις µονοφασικές και 400V AC 50 Hz για τις τριφασικές. Η σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και ελέγχου πραγµατοποιείται στις κλεµµοσειρές του πίνακα διανοµής της Αντλίας Θερµότητας. Λεπτοµέρειες στα ηλεκτρονικά διαγράµµατα του παραρτήµατος.

11 7 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.1 Γενικά Για να εξασφαλισθεί η καλή εγκατάσταση και λειτουργία, καθώς και η 3 ετής εγγύηση, πρέπει οι εργασίες να γίνουν από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. 7.2 Προετοιµασία Πριν την έναρξη λειτουργίας ελέγξτε τα παρακάτω : - Όλες οι συνδέσεις της Αντλίας Θερµότητας πρέπει να γίνουν όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 6. - Στο θερµαντικό κύκλωµα πρέπει όλοι οι διακόπτες να είναι ανοιχτοί για να µην εµποδίζεται η σωστή ροή. - Οι είσοδοι και έξοδοι αέρα πρέπει να είναι ελεύθεροι. - Η περιστροφή του ανεµιστήρα να ακολουθεί την κατεύθυνση του βέλους. - Στον ρυθµιστή να έχει επιλεγεί ένας τρόπος λειτουργίας. - Η απορροή των συµπυκνωµάτων πρέπει να είναι εξασφαλισµένη. 7.3 Τρόπος λειτουργίας Η θέση λειτουργίας της Αντλίας Θερµότητας γίνεται µέσω του ρυθµιστή. Αφού εξασφαλίστηκε µέσω της βαλβίδας υπερπλήρωσης η ελάχιστη ποσότητα ροής ζεστού νερού πρέπει να ρυθµιστή και µε την θερµαντική εγκατάσταση. Εσφαλµένη ρύθµιση µπορεί να προκαλέσει βλάβες και αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας. Για την σωστή ρύθµιση της βαλβίδας υπερπλήρωσης συνιστούµε τις ακόλουθες ενέργειες : Κλείστε τα θερµαντικά κυκλώµατα που κατά την διάρκεια λειτουργίας µπορούν να παραµείνουν κλειστά (π.χ. δωµάτια που βρίσκονται στην νότια η δυτική πλευρά ) ούτως ώστε να έχετε την µικρότερη δυνατή ροή νερού κατά την διάρκεια λειτουργίας. Η βαλβίδα υπερπλήρωσης να ρυθµιστή κατά τρόπον ούτως ώστε να επιτευχθούν οι µέγιστες τιµές θερµοκρασιακής διόγκωσης που δίδονται στον αντίστοιχο πίνακα, µεταξύ κυκλοφορίας του ζεστού και επιστροφής. Η θερµοκρασιακή διόγκωση να µετρηθεί όσον το δυνατόν πιο κοντά στην Αντλία Θερµότητας. Σε µονοενεργειακές εγκαταστάσεις να απενεργοποιηθεί η αντίσταση. Θερµοκρασία πηγής θερµότητας (από) Θερµοκρασία πηγής θερµότητας (έως) -20 C -15 C 4 K -14 C -10 C 5 K -9 C -5 C 6 K -4 C 0 C 7 K 1 C 5 C 8 K 6 C 10 C 9 K 11 C 15 C 10 K 16 C 20 C 11 K 21 C 25 C 12 K 26 C 30 C 13 K 31 C 35 C 14 K Μέγιστη θερµοκρασιακή διόγκωση µεταξύ ζεστού και επιστροφής

12 Στην θέση θέρµανση και µε εξωτερική θερµοκρασία µικρότερη των 10 C καθώς και θερµοκρασία ζεστού νερού µικρότερη των 16 C πρέπει το δοχείο αδρανείας µε την δεύτερη πηγή ενέργειας (Αντίσταση) να θερµανθούν στους 25 C. Ακολουθείστε τον παρακάτω τρόπο για να επιτύχετε την απρόσκοπτη έναρξη λειτουργίας : α) Κλείστε όλες τις παροχές. β) Ανοίξτε τελείως την βαλβίδα υπερπλήρωσης. γ) Περιµένετε µέχρι το δοχείο αδρανείας να φθάσει σε θερµοκρασία 25 C τουλάχιστον. δ) Ακολούθως ανοίξτε τον έναν µετά τον άλλον όλους τους διακόπτες των θερµαντικών κυκλωµάτων ούτως ώστε να επέλθει προοδευτικά η κυκλοφορία του ζεστού νερού σε όλα τα κυκλώµατα θέρµανσης. Η θερµοκρασία στο δοχείο αδρανείας δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 20 C για να αποφευχθεί η υγροποίηση της Αντλίας Θερµότητας. ε) Όταν όλα τα κυκλώµατα θέρµανσης είναι τελείως ανοιχτά και η θερµοκρασία του δοχείου αδρανείας είναι σταθερή στους 20 C τότε ρυθµίστε την ελάχιστη δυνατή ποσότητα διέλευσης στην βαλβίδα υπερπλήρωσης και στον κυκλοφορητή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8.1 Χειριστήριο- Αντλίας Θερµότητας Με το χειριστήριο, που τοποθετείται εντός της οικοδοµής, τίθεται η Αντλία Θερµότητας εντός ή εκτός λειτουργίας. Στην περίπτωση αύτη η θέση εκτός λειτουργίας σηµαίνει ότι η Αντλία Θερµότητας βρίσκεται σε µια κατάσταση (Standby) που σηµαίνει ότι για όσον χρόνο η Αντλία Θερµότητας βρίσκεται υπό τάση παραµένει και η προστασία αποπαγοποίησης ενεργή. Σε χαµηλές θερµοκρασίες νερού τόσο ο κυκλοφορητής όσο και ο συµπιεστής ενεργοποιούνται. Στο χειριστήριο µπορούµε να επιλέξουµε τις λειτουργίες θέρµανση ή ψύξη (η εναλλαγή των θέσεων αυτών διαρκεί περίπου 10 λεπτά), επίσης µπορούµε να επιλέξουµε την θερµοκρασία του νερού. Η αρχική λειτουργία αυτής της Αντλίας Θερµότητας και εφ όσον το επιτρέπουν η συνθήκες (π.χ. εξωτερική θερµοκρασία και οδηγίες χρήσεως) πρέπει να γίνει στην θέση ψύξη.

13 1) ιακόπτης εντός/standby 2) Ενδεικτική δίοδος (πράσινο) ανάβει ανεξάρτητα από την θέση λειτουργίας (δείχνει ότι η Αντλία Θερµότητας είναι έτοιµη) 3) ιακόπτης θέρµανση (πίεση προς τα αριστερά) ιακόπτης ψύξη (πίεση προς τα δεξιά) 4) Ρυθµιστής θερµοκρασίας ζεστού νερού 8.2 Πλακέτα Λειτουργίας 1) εντός : Συµπιεστής δουλεύει 2) εντός : Ανεµιστήρας δουλεύει 3) εντός : Βαλβίδα µεταγωγής σε θέση θέρµανση εκτός : Βαλβίδα µεταγωγής σε θέση ψύξη ή απουγροποίηση 4) εντός : Κυκλοφορητής δουλεύει 5) εκτός : Έξοδος 2. παραγωγή θέρµανσης εκτός 6) εντός : Θέρµανση προστασίας πάγου δουλεύει εκτός : εν δουλεύει η θέρµανση προστασίας πάγου 7) εντός : Πρεσσοστάτης χαµηλής πίεσης εντάξει 8) εκτός : ουλεύει η αποπαγοποίηση ή λειτουργία θέρµανσης εντός : Αποπαγοποίηση τέλος ή λειτουργία ψύξης 9) χωρίς χρήση 10) χωρίς χρήση 11) Αναβοσβήνει κατά την λειτουργία 12) Αναβοσβήνει σε περίπτωση βλάβης

14 8.3 Λειτουργία θέρµανσης Με τον διακόπτη 1 στην θέση ( I ) τίθεται σε λειτουργία η Αντλία Θερµότητας. Με τον διακόπτη 3 στην θέση θέρµανση επιλέγεται η λειτουργία θέρµανσης. Η επιθυµητή θερµοκρασία επιστροφής ρυθµίζεται µε τον διακόπτη 4. Η επιλογή επιτυγχάνεται µέσω ποντεσιοµέτρου και η ρύθµιση γίνεται µεταξύ ελαχίστης -20 C και µεγίστης 50 C. Όταν επιτευχθεί η επιθυµητή θερµοκρασία τίθεται εκτός λειτουργίας η Αντλία Θερµότητας. Όταν πέσει η θερµοκρασία επιστροφής κατά 4 Κ της προρυθµισµένης τιµής επαναρχίζει η λειτουργία της Αντλίας Θερµότητας. Εάν δεν φτάσει την επιθυµητή θερµοκρασία µετά από 1 ώρα ενεργοποιείται η δεύτερη φάση παραγωγής ενέργειας. Μια ξαναενεργοποίηση της Αντλίας Θερµότητας κάνει γύρω στα 5 λεπτά. Για µια θερµοκρασία προσαγωγής πάνω των 60 C η Αντλία Θερµότητας απενεργοποιείται 8.4 Λειτουργία ψύξης Με τον διακόπτη 1 στην θέση ( I ) τίθεται σε λειτουργία η Αντλία Θερµότητας. Με τον διακόπτη 2 στην θέση ψύξη επιλέγεται η λειτουργία ψύξης. Η επιθυµητή θερµοκρασία επιστροφής επιτυγχάνεται µέσω του διακόπτη 4. Η ρύθµιση γίνεται µεταξύ ελαχίστης 12 C και µεγίστης 25 C. Όταν επιτευχθεί η ρυθµιζόµενη θερµοκρασία η Αντλία Θερµότητας σταµατά. Όταν πάλι ανεβεί η θερµοκρασία επιστροφής κατά 4 Κ πάνω από την επιθυµητή ρύθµιση ξαναρχίζει την λειτουργία της. Μια ξαναενεργοποίηση της Αντλίας Θερµότητας γίνεται µετά από 5 λεπτά. Για µια θερµοκρασία προσαγωγής κάτω των 7 C η Αντλία Θερµότητας απενεργοποιείται. Για να αποφύγετε υγροποίηση της εγκατάστασης συνιστάται η τοποθέτηση επιτηρητών υγρασίας στα ευαίσθητα σηµεία οι οποίοι θα συνδεθούν στην κλέµα Χ1(1,2). Με την εµφάνιση της υγρασίας διακόπτεται η λειτουργία ψύξης της Αντλίας Θερµότητας. 9.1 Συντήρηση Μην τοποθετείτε διάφορα αντικείµενα πάνω στην συσκευή για να την προστατεύσετε από φθορές. Τα εξωτερικά µέρη της συσκευής καθαρίζονται µε µαλακό πανί και κοινό καθαριστικό του εµπορίου. Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν άµµο, σόδα και διάφορα οξέα διότι καταστρέφουν τις επιφάνειες. Για να αποφευχθούν βλάβες από διάφορα σκουπιδάκια στον εναλλάκτη της Αντλίας Θερµότητας φροντίστε ώστε και ο εναλλάκτης της θερµαντικής εγκατάστασης να διατηρείτε καθαρός. Εάν παρ όλα αυτά υπάρξουν προβλήµατα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης ακολουθείστε της οδηγίες καθαρισµού ως ακολούθως (Προσοχή οι λάµες του σωληνωτού εναλλάκτη είναι κοφτερές και υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού).

15 9.2 Καθαρισµός θερµαντικού τµήµατος Το οξυγόνο που υπάρχει στο ζεστό νερό δηµιουργεί σκουριές. Επιπλέον στο ζεστό νερό του κυκλώµατος της εγκατάστασης δηµιουργούνται ακαθαρσίες κολληµένα λίπη κ.τ.λ.. Και οι δύο περιπτώσεις καταλήγουν σε µείωση της απόδοσης του πλακοειδούς εναλλάκτη της Αντλίας Θερµότητας. Για τον καθαρισµό του είναι απαραίτητο να ειδοποιηθεί ο εγκαταστάτης. Ο καθαρισµός να γίνει µε καθαριστικά που περιέχουν 5% φωσφορικό οξύ ή 5% µυρµηγκικό οξύ και το υγρό καθαρισµού να έχει θερµοκρασία δωµατίου. Ο καθαρισµός να γίνει προσεκτικά για να αποµακρυνθούν όλες οι ακαθαρσίες. Συνιστάται η διαδικασία καθαρισµού του εναλλάκτη να γίνει αντίθετα µε την φορά κυκλοφορίας του. Επειδή το νερό καθαρισµού περιέχει οξέα και για να αποφευχθεί κατά τον καθαρισµό του πυκνωτή να καταλήξουν στην υπόλοιπη εγκατάσταση συνιστούµε η συσκευή καθαρισµού να συνδεθεί στην είσοδο και έξοδο της Αντλίας Θερµότητας. Μετά το πέρας του καθαρισµού ξεπλένουµε καλά το κύκλωµα κυκλοφορίας του νερού για να αποφύγουµε πιθανές βλάβες. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Προσοχή για τους εγκαταστάτες! Ανάλογα µε την ποσότητα ή την ποιότητα του νερού και ιδιαίτερα σε µικτές εγκαταστάσεις και πλαστικές σωλήνες µαζεύονται διάφορες ακαθαρσίες και άλατα που δυσκολεύουν την σωστή λειτουργία µιας εγκατάστασης. Κύρια αιτία είναι η σκληρότητα του νερού και οι σκουριές. Προληπτικά γίνεται πρόσθεση ενός αποσκληρηντή νερού π.χ. ELYSATOR. 9.3 Καθαρισµός τµήµατος αέρος Ο σωληνωτός θερµικός εναλλάκτης, ο ανεµιστήρας και η έξοδος συµπυκνωµάτων συχνά φράσονται από (φύλλα, κλαδιά κ.τ.λ.). Ο καθαρισµός τους µπορεί να γίνει µε πεπιεσµένο αέρα ή µε νερό. Κατά περίπτωση αφαιρέστε το καπάκι ή το πλέγµα. Πριν το άνοιγµα της συσκευής βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ευρίσκεται εκτός τάσης. Κατά τον καθαρισµό µην χρησιµοποιείτε σκληρά ή αιχµηρά αντικείµενα για να αποφύγετε φθορές των εξαρτηµάτων της συσκευής. 10 ΒΛΑΒΕΣ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Η Αντλία Θερµότητας είναι ποιοτική κατασκευή που δεν θα έπρεπε να παρουσιάσει βλάβες. Εάν παρ όλα αυτά παρουσιαστεί κάποια βλάβη δοκιµάστε µε βάση τα παρακάτω µήπως µπορέσετε να αποκαταστήσετε την βλάβη µόνος σας. Εάν η Αντλία Θερµότητας δεν δουλεύει κοιτάξτε : Η συσκευή τροφοδοτείται µε ρεύµα( π.χ. διακοπή ρεύµατος, πέσιµο της ασφάλειας στον πίνακα) ; Ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην σωστή θέση ; Έχει επιλεγεί η σωστή λειτουργία καθώς και η σωστή θερµοκρασία ; Εάν η επιλεγµένη θερµοκρασία δεν επιτυγχάνεται ;

16 Κοιτάξτε εάν : Οι απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας της Αντλίας Θερµότητας ισχύουν (π.χ. πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος). Η αναρρόφηση η ή εξαγωγή αέρα είναι καλυµµένες η ακάθαρτες. Εάν οι διακόπτες στα κυκλώµατα νερού και θέρµανσης είναι κλειστοί. Η θερµοκρασία νερού στο δοχείο αδρανείας είναι η πρέπουσα. Εργασίες στην Αντλία Θερµότητας πρέπει να γίνονται από εξειδικευµένο και εγκεκριµένο συνεργείο. 11 ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11.1 Τελική αποσύνδεση / Αποκοµιδή - Καταστροφή Πριν την αποξήλωση η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύµα. Οι τρέχουσες διατάξεις σχετικά µε την ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση και καταστροφή των εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να τύχουν προσοχής.

17 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12.1 Γραµµικό σχέδιο Πληροφορίες συσκευής ιαγράµµατα Θερµική λειτουργία LA 6 MR Ψυκτική λειτουργία LA 6 MR Θερµική λειτουργία LA 8 MR Ψυκτική λειτουργία LA 8 MR Θερµική λειτουργία LA 10 MR Ψυκτική λειτουργία LA 10 MR Θερµική λειτουργία LA 12 MR Ψυκτική λειτουργία LA 12 MR Θερµική λειτουργία LA 16 MR Ψυκτική λειτουργία LA 16 MR Ηλεκτρολογικό σχέδιο ιαχείριση LA 6 MR-LA 10 MR Φορτίο LA 6 MR-LA 10 MR Ιστορικό LA 6 MR-LA 10 MR ιαχείριση LA 12 TR- LA 16 TR Φορτίο LA 12 TR-LA 16 TR Ιστορικό LA 12 MR-LA 16 MR Υδραυλικά σχέδια Μονοενεργειακή εγκατάσταση Μονοενεργειακή εγκατάσταση και θέρµανση νερού CE- ήλωση συµµόρφωσης Έντυπο Εγγύησης / Service 34

18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Πληροφορίες για την Αντλία θερµότητας Αέρα / Νερού : 1. Τύπος..06 MR..08 MR.10 MR.12 TR.16 TR 2. Τύπος κατασκευής 2.1 Είδος Reversible Reversible Reversible Reversible Reversible 2.2 Βαθµός προστασίας κατά ΕΝ IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP Χώρος εγκατάστασης Εξωτερικ ά 3 Χαρακτηριστικά απόδοσης 3.1 Θερµοκρασιακά όρια Προώθηση-επιστροφή ζεστού νερού C/ C µέχρι 60/από 18 Ψύξη, Προώθηση C +7 µέχρι +20 Αέρας (Θέρµανση) C -20 µέχρι +35 Αέρας (Ψύξη) C +15 µέχρι Θερµαντική ικανότητα / Βαθµός απόδοσής Εξωτερικ ά µέχρι 60/από µέχρι µέχρι µέχρι +45 Εξωτερικ ά µέχρι 60/από µέχρι µέχρι µέχρι +45 Εξωτερικ ά µέχρι 60/από µέχρι µέχρι µέχρι +45 Εξωτερικ ά µέχρι 60/από µέχρι µέχρι µέχρι +45 για Α7 / W35 1) kw/- 6,1 / 3,3 7,4 / 3,3 8,5 / 3,4 11,9 / 3,3 15,3 / 3,3 για Α7 / W45 1) kw/- 6,1 / 2,7 7,3 / 2,7 8,4 / 2,8 11,6 / 2,7 14,9 / 2,8 3.3 Ψυκτική ικανότητα / Βαθµός απόδοσης για Α35 / W18 kw/- 7,9 / 3,2 9,4 / 3,3 11,1 / 3,3 15,8 / 3,3 18,5 / 3,3 για Α35 / W7 kw/- 6,4 / 2,7 7,7 / 2,9 9,0 / 2,9 13,6 / 3,0 16,1 / 3,0 3.4 ιέλευση ζεστού νερού m³/h 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 3.5 Aντιψυκτικό Typ R407C R407C R407C R407C R407C 4 ιαστάσεις, Συνδέσεις, Βάρος 4.1 ιαστάσεις συσκευής ΥxΠxΜ cm 86x127x67 86x127x67 86x127x67 86x127x67 86x127x Συνδέσεις θέρµανσης Ίντσα G 1 Εξωτερικ ά G 1 Εξωτερικ ά G 1 Εξωτερικ ά G 1 Εξωτερικ ά G 1 Εξωτερικ ά 4.3 Βάρος µε συσκευασία kg ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 5.1 Ονοµαστική Ισχύς, Ασφάλεια V /A 230/20 230/20 230/20 400/20 400/ Ονοµαστική λήψη 1) Α35 W18 kw 6 Σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας 7 Ειδικά χαρακτηριστικά 7.1 Απουγροποίηση Τρόπος αποπαγοποίησης ιακόπτης αποπαγoποίησης 3) 3) 3) 3) 3) Αυτόµατα Ναι (θερµαινό µενος) Αυτόµατα Ναι (θερµαινό µενος) Αυτόµατα Ναι (θερµαινό µενος) Αυτόµατα Ναι (θερµαινό µενος) Αυτόµατα Ναι (θερµαινό µενος) 7.2 Προστασία νερού από παγετό ΝΑΙ 2) ΝΑΙ 2) ΝΑΙ 2) ΝΑΙ 2) ΝΑΙ 2) 7.3 Βαθµίδα απόδοσης ) Αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν το µέγεθος και την ικανότητα της εγκατάστασης. Για την οικονοµική και ενεργειακή εκµετάλλευση πρέπει να ληφθούν υπ όψην τα µεγέθη αποπαγοποίησης, σηµείο εναλλαγής καθώς και ρύθµισης. Για παράδειγµα Α7/W35: Εξωτερική θερµοκρασία 7 C και θερµοκρασία προσαγωγής ζεστού νερού 35 C 2) Ο κυκλοφορητής και ο ρυθµιστής της Αντλίας Θερµότητας πρέπει να είναι έτοιµη προς λειτουργία 3) CE- ήλωση συµµόρφωσης

19 Ιστορικό...LA 06 MR LA 10 MR Α1 Γέφυρα : Για εξωτερική ρύθµιση ή τοποθέτηση ενός επιτηρητή παγετού πρέπει η γέφυρα να αφαιρεθεί. Β3* Θερµοστάτης Ζεστού Νερού Β5 Θερµοστάτης ρύθµισης-συµπληρωµατική αντίσταση C1 C3 Ε3 Ε10 F1 F4 F5 F17 H1** Λειτουργία πυκνωτή- Συµπιεστή Λειτουργία πυκνωτή- Ανεµιστήρα Πρεσσοστάτης Συµπληρωµατική αντίσταση Ασφάλεια Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης Πρεσσοστάτης χαµηλής πίεσης Ρυθµιστής θερµοκρασίας-συµπληρωµατική αντίσταση Λαµπάκι ετοιµότητας Κ2 Προστατευτικό του ανεµιστήρα Κ8* Προστατευτικό της συµπληρωµατικής θέρµανσης Κ24 Ρελέ απαίτησης ζεστού νερού Μ1 Συµπιεστής Μ2 Ανεµιστήρας Μ13 Κυκλοφορητής Ν5* Επιτηρητής πάγου Ν7 Οµαλός εκκινητής Ν10 Τηλεχειριστήριο Ν12 Πλακέτα ρυθµίσεων Ν13* Οµάδα ζεύξης ζεστού νερού R1 Εξωτερικός αισθητήρας R2 Αισθητήρας αντεπιστροφής R7 Προκαθορισµένη αντίσταση R10* Αισθητήρας υγρασίας R12 Αισθητήρας πάγου σε λειτουργία ψύξης (Νερό) R14** Ποντεσιόµετρο ονοµαστικής τιµής R15 Αισθητήρας S1** S2** Χ1 X2 ιακόπτης Αντλίας θερµότητας εντός / εκτός Μεταγωγέας Θέρµανση / Ψύξη Κλεµοσειρά L / N / PE-230V AC 50 Hz Κλεµοσειρά εσωτερικής καλωδίωσης Υ1 4οδη βαλβίδα µεταγωγής Θέρµανση / Ψύξη Υ5* 3οδη βαλβίδα µεταγωγής για χρήση ζεστού νερού * Παρελκόµενα παραγγέλλονται ξεχωριστά ** Παρελκόµενα βρίσκονται στο τηλεχειριστήριο

20 Ιστορικό...LA 12 TR - LA 16 TR Α1 Γέφυρα : Για εξωτερική ρύθµιση ή τοποθέτηση ενός επιτηρητή πάγου πρέπει η γέφυρα να αφαιρεθεί. Β3* Θερµοστάτης ζεστού νερού Β5 Θερµοστάτης ρύθµισης-συµπληρωµατική αντίσταση Ε3 Πρεσσοστάτης Ε10.1 Συµπληρωµατική αντίσταση F1 F4 F5 F17 F23 Η1** Ασφάλεια Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης Πρεσσοστάτης χαµηλής πίεσης Ρυθµιστής θερµοκρασίας-συµπληρωµατική αντίσταση Θερµική επαφή- Ανεµιστήρας Λαµπάκι ετοιµότητας Κ1 Προστατευτικό του συµπιεστή Κ2 Προστατευτικό του ανεµιστήρα Κ8* Προστατευτικό της συµπληρωµατικής θέρµανσης Κ24 Ρελέ απαίτησης ζεστού νερού Μ1 Συµπιεστής Μ2 Ανεµιστήρας Μ13 Κυκλοφορητής Ν5* Επιτηρητής πάγου Ν7 Οµαλός εκκινητής Ν10 Τηλεχειριστήριο Ν12 Πλακέτα ρυθµίσεων Ν13 Οµάδα ζεύξης ζεστού νερού R1 Εξωτερικός αισθητήρας R2 Αισθητήρας αντεπιστροφής R7 Προκαθορισµένη αντίσταση R10* Αισθητήρας υγρασίας R12 Αισθητήρας πάγου σε λειτουργία ψύξης (Νερό) R14** Ποντεσιόµετρο ονοµαστικής τιµής R15 Αισθητήρας S1** S2** Χ1 X2 ιακόπτης Αντλίας θερµότητας εντός / εκτός Μεταγωγέας Θέρµανση / Ψύξη Κλεµοσειρά L / N / PE-230V AC 50 Hz Κλεµοσειρά εσωτερικής καλωδίωσης Υ1 4οδη βαλβίδα µεταγωγής Θέρµανση / Ψύξη Υ5* 3οδη βαλβίδα µεταγωγής για χρήση ζεστού νερού

21 Τα στοιχεία του εντύπου αυτού ελήφθησαν εξ ολοκλήρου απ το αντίστοιχο γερµανικό έντυπο της εταιρίας Dimplex.Για οποιαδήποτε παράληψη ή οποιοδήποτε λάθος δεν φέρουµε ουδεµία ευθύνη.

22

23

24

Ο ΗΓΙΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ CE Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ Αντλία Θερµότητας Εδάφους-Νερού για εσωτερική τοποθέτηση SI 8MR SI 10MR SI 12MR SI 14 TR SI 16 TR SI 20 TR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ 3 1.1 Σηµαντικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ µε σύνδεση για αεραγωγό µε η χωρίς συµπληρωµατικό εσωτερικό εναλλάκτη BWP300LW /BWP300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. Logatherm WPL - Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Κεφάλαιο 3 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 3 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 34 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Oικιακή Θέρμανση Yutaki

Oικιακή Θέρμανση Yutaki Oικιακή Θέρμανση Yutaki Hitachi Europe Ltd 2 Περιεχόμενα 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS)

ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS) ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS) Τύπου CL & CB ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ εξαµενές Ζεστού Νερού (BOILERS) σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων Κωδικός Σφάλματος A0 Μονάδα Πιθανά Αίτια Σφάλμα συσκευής εξωτερικής προστασίας Ενεργοποίηση συσκευής εξωτερικής προστασίας Εσφαλμένη τοπική ρύθμιση Ατέλεια PCB εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος!

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO2. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr Ο όµιλος Viessmann Επιτοίχιοι λέβητες αερίου και πετρελαίου, συµβατικοί ή µε τεχνολογία συµπύκνωσης Συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την εκµετάλλευση της ενέργειας του περιβάλλοντος, της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 Μεγαλύτερη απόδοση. Μικρότερη επιφάνεια κάλυψης. Χωρίς συντήρηση, χωρίς αντιψυκτικά Αντοχή µέχρι µείον 40 C. Δεξαµενή 2,5mm επισµαλτωµένη

Διαβάστε περισσότερα

για ένα πιο πράσινο αύριο HEATING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού

για ένα πιο πράσινο αύριο HEATING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού για ένα πιο πράσινο αύριο HETING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρανερού Π Όλα σε ένα & μικρών διαστάσεων Τηλεχειριστήριο Το μικρό συνολικά μέγεθος συμβάλλει στην ευκολία μεταφοράς, εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

AQUASNAPTM. Ψυκτική απόδοση kw 19 24,4 28,2 37,8 43,5 54 67 76 87 102 117 134 143 150 171 198 226 264 291 R407C

AQUASNAPTM. Ψυκτική απόδοση kw 19 24,4 28,2 37,8 43,5 54 67 76 87 102 117 134 143 150 171 198 226 264 291 R407C ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕ ΟΛΑ SA ΕNΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ Με νέο πρωτοποριακό σχεδιασμό ο υδρόψυκτος ψύκτης νερού Aquasnap περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα και διατάξεις ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOPIU SECCOSUPER SECCOSUPER THERMO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOPIU SECCOSUPER SECCOSUPER THERMO Made in Italy Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOPIU SECCOSUPER SECCOSUPER THERMO ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 18.05.2015 Α.Π.: Δ.β./271/143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 SWBΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (ΕΩΣ 85 ο C) Αντλία θερμότητας αέρα-νερού ecoplus SWBH, υψηλών θερμοκρασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού

Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού Το σύστημα είναι ένα Οικονομικό και Καθαρό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού με Θερμότητας Η καθαρή ενέργεια που παράγεται με το προσφέρει άμεσα «άνεση» σε ποικίλους χώρους στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Σειρά 6kW, 8kW, 9kW, 10kW, 12kW, 16kW, 20kW, 24kW, 28kW και 32kW ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ. Σειρά FH Σειρά GH

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ. Σειρά FH Σειρά GH 1 2 ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ Σειρά FH Σειρά GH Οι μονάδες αυτές είναι υψηλής απόδοσης ειδικά σχεδιασμένες για συνεργασία με τα συστήματα ενδοδαπέδιας ψύξης. Οι μονάδες FH είναι σχεδιασμένες για

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 Ασφάλεια και Α οδοτική Λειτουργία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 VOLATSAKASBIOMASS Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Κατάλογος 2011-2012. Οικονομία μέχρι την τελευταία σταγόνα!

Αντλίες θερμότητας. Κατάλογος 2011-2012. Οικονομία μέχρι την τελευταία σταγόνα! Αντλίες θερμότητας Κατάλογος 2011-2012 Οικονομία μέχρι την τελευταία σταγόνα! Αντλίες θερμότητας Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες μιας κατοικίας για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, αποδοτική θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα