Ο ΗΓΙΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 CE Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ Αντλία Θερµότητας Εδάφους-Νερού για εσωτερική τοποθέτηση SI 8MR SI 10MR SI 12MR SI 14 TR SI 16 TR SI 20 TR

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ Σηµαντικές πληροφορίες 1.2 Νοµοθετικές ρυθµίσεις 1.3 Οικονοµική χρήση της Αντλίας Θερµότητας 2 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Εφαρµογές 2.2 Λειτουργία 3 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 4 4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κατανεµητής µείγµατος 5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 5 6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Γενικές οδηγίες 6.2 Θόρυβοι 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6/7 7.1 Γενικά 7.2 Σύνδεση θέρµανσης 7.3 Σύνδεση πηγής θέρµανσης 7.4 Ηλεκτρική σύνδεση 8 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7/8 8.1 Γενικά 8.2 Προετοιµασία 8.3 Τρόπος λειτουργίας 9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8/9 9.1 Χειριστήρια 9.2 Λειτουργία θέρµανσης 9.3 Λειτουργία ψύξης 9.4 Λειτουργία θέρµανσης νερού 10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Συντήρηση 10.2 Καθαρισµός θερµαντικού τµήµατος 10.3 Καθαρισµός τµήµατος πηγής θερµότητας 11 ΒΛΑΒΕΣ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 10 ΑΠΟΚΟΜΙ Η / ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11

3 1.1 Σηµαντικές οδηγίες 1) Η Αντλία θερµότητας δεν είναι στερεωµένη στην ξύλινη παλέτα. 2) Μην γέρνετε την Αντλία Θερµότητας σε κλίση µεγαλύτερη των 45 (ισχύει για κάθε πλευρά). 3) Μην σηκώνεται την συσκευή από τις οπές του περιβλήµατος. 4) Πριν την σύνδεση πλύνετε το τµήµα θέρµανσης. 5) Σε µεγάλες εγκαταστάσεις το δοχείο διαστολής να επεκταθεί µε ένα συµπληρωµατικό δοχείο. 6) Στο τµήµα εισόδου της θερµαντικής πηγής να τοποθετηθεί φίλτρο για την προστασία του εξατµιστή από σκουπίδια. 7) Το µείγµα πρέπει να αποτελείται κατά 25% Monoethylenglykol η Propylenglykolbasis. 8) Σε εµφανιζόµενο κίνδυνο παγετού λειτουργεί αυτόµατα ο κυκλοφορητής και στην θέση ετοιµότητας αµέσως µετά την παροχή ρεύµατος. 9) Εργασίες στην Αντλία θερµότητας πρέπει να γίνονται από εξειδικευµένο και εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. 10) Πριν το άνοιγµα της συσκευής να τεθούν εκτός ρεύµατος όλα τα κυκλώµατα.

4 1.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Η Αντλία Θερµότητα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές VDE, DIN και EG και εµπεριέχονται στην πιστοποίηση CE. Η ηλεκτρική σύνδεση της Αντλίας Θερµότητας πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE, EN και IEC.Επιπλέον να τηρηθούν οι οδηγίες ηλεκτρικής σύνδεσης τόσο του κατασκευαστή όσο και της ΕΗ. Στην σύνδεση του µηχανήµατος θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι ακόλουθες οδηγίες. 1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Με την αγορά της Αντλίας Θερµότητας συµβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Προϋπόθεση για την οικονοµική λειτουργία της είναι απαραίτητη η προσεκτική µέτρηση της θέρµανσης / ψύξης καθώς και της πηγής θερµότητας. Επιπλέον κατά την λειτουργία θέρµανσης πρέπει να προσανατολισθείτε σε χαµηλές θερµοκρασίες προσαγωγής νερού. Γι αυτό τα συνδεδεµένα σώµατα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλα για χαµηλές θερµοκρασίες. Μια θερµοκρασία νερού κατά 1 K υψηλότερο, αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 2,5% περίπου. Μια ενδοδαπέδια θέρµανση προσαρµοσµένη για θερµοκρασίες προσαγωγής µεταξύ 30 C και 40 C είναι ιδανική για την οικονοµική λειτουργία της Αντλίας θερµότητας. 2.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η Αντλία Θερµότητας Εδάφους /Νερού µπορεί να συνδεθεί σε νέα αλλά και στην υπάρχουσα εγκατάσταση. Σαν αγωγός θερµότητας χρησιµοποιείται Μείγµα (Sole). Ως πηγές θερµότητας χρησιµοποιούνται κάθετοι ή οριζόντιοι εναλλάκτες εδάφους η παρεµφερείς εγκαταστάσεις. 2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Θέρµανση Το έδαφος αποθηκεύει θερµότητα από τον ήλιο, τον αέρα και την βροχή. Η θερµότητα αυτή προσλαµβάνεται µέσω του µείγµατος και σε χαµηλές θερµοκρασίες από τους κάθετους η οριζόντιους εναλλάκτες εδάφους. Ένας κυκλοφορητής προωθεί το ζεσταµένο µείγµα στον εξατµιστή της Αντλίας θερµότητας. Εκεί αυτή η θερµότητα και µέσω του ψυκτικού µέσου περνάει στον ψυκτικό κύκλο. Εκεί ψύχεται εκ νέου έτσι ώστε αυτό το (µείγµα) να προσλάβει εκ νέου θερµαντική ενέργεια. Το ψυκτικό µέσον, στον συµπυκνωτή αναρροφάται, συµπυκνώνεται και αντλείται σε υψηλότερη θερµοκρασία. Η κατά την διεργασία αυτή ηλεκτρική ισχύς δεν χάνεται αλλά κατά το µεγαλύτερο µέρος επιστρέφει στο ψυκτικό µέσον. Ακολούθως το ψυκτικό µέσον καταλήγει στον υγροποιητή όπου και µεταδίδει την θερµαντική ενέργεια στο νερό. Σε σχέση µε τον βαθµό λειτουργίας ζεσταίνεται το νερό µέχρι και τους 55 C.

5 Ψύξη Στην λειτουργία ψύξη αντιστρέφουν την λειτουργία τους ο εξατµιστής και ο υγροποιήτης. Το ζεστό νερό µεταδίδει µέσω του ως εξατµιστή λειτουργούντα υγροποιητή, την θερµότητα στο ψυκτικό µέσον. Με τον συµπυκνωτή ανεβαίνει το ψυκτικό σε υψηλότερη θερµοκρασία. Μέσω του υγροποιητή (στην λειτουργία θέρµανση, εξατµιστή) µεταδίδεται η θερµότητα στο µείγµα και µέσω αυτού στο έδαφος. 3. ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η βασική συσκευή αποτελείται από την έτοιµη για σύνδεση Αντλία θερµότητας, εσωτερικής τοποθέτησης, µε περίβληµα, λαµαρίνα συνδέσεων και ενσωµατωµένο πίνακα λειτουργίας. Στο ψυκτικό κύκλο εµπεριέχεται το ψυκτικό µέσον R407C. Το ψυκτικό µέσον R407C είναι ελεύθερο από χλωροφθοριάνθρακες (FCKW), δεν καταστρέφει το όζον και δεν αναφλέγεται. Στην λαµαρίνα (πλακέτα) σύνδεσης υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την λειτουργία της Αντλίας θερµότητας. Τα καλώδια σύνδεσης για τάση και ρύθµιση πρέπει να τοποθετηθούν πλευρικά. Οι συνδέσεις του µείγµατος µε τους εναλλάκτες δεν περιλαµβάνονται επίσης. 1) Υγροποιητής 4) Αντλία θερµότητας 2) Λαµαρίνα σύνδεσης 5) Εξατµιστής 3) Συµπυκνωτής 6) Κυκλοφοριτής

6 4. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4.1 Κατανεµητής µείγµατος Ο κατανεµητής µείγµατος συνδέει τις απολήξεις των εναλλακτών σε έναν κεντρικό αγωγό µέσω του οποίου συνδέονται µε την Αντλία θερµότητας. Με τους ενσωµατωµένους σφαιρικούς διακόπτες είναι δυνατόν να τεθούν εκτός λειτουργίας µεµονωµένοι εναλλάκτες µε σκοπό τον εξαερισµό (εξαγωγή αέρα). 5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Για την µεταφορά χρησιµοποιήστε ανυψωτικό. Για την µεταφορά σε ανώµαλο έδαφος ή σκάλες χρησιµοποιείστε ταινίες µεταφοράς που τις περνάτε στην πλάτη. Η Αντλία θερµότητας δεν είναι στερεωµένη στην παλέτα µεταφοράς.

7 Κατά την µεταφορά µην γέρνετε την Αντλία θερµότητας σε κλίση µεγαλύτερη των 45 προς όλες της πλευρές. Για την ανύψωση της συσκευής χωρίς την παλέτα υπάρχουν οπές στα πλάγια της συσκευής. Τα πλαϊνά της συσκευής πρέπει να αφαιρεθούν. Σαν µέσο ανύψωσης µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κοινούς σωλήνες. Μην ανυψώσετε την συσκευή από της οπές των πλαϊνών επενδύσεών της. 6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 6.1 Γενικές οδηγίες Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε ίσια και λεία επιφάνεια, ώστε όλη η βάση της συσκευής να εφάπτεται µε το έδαφος για να αποφευχθούν πιθανοί κραδασµοί και θόρυβοι του περιβλήµατος της συσκευής.εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετες ηχοµονωτικές εργασίες. Για να µπορεί να γίνει συντήρηση η επισκευή της Αντλίας Θερµότητας χωρίς πρόβληµα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος 1 µέτρο περιµετρικά. 6.2 Θόρυβοι Λόγω της πολύ καλής µόνωσης η λειτουργία της Αντλίας θερµότητας είναι σχεδόν αθόρυβη. Για να αποφευχθούν θόρυβοι και κραδασµοί στο έδαφος πρέπει να τοποθετήσετε σε όλη την επιφάνεια της συσκευής που εφάπτεται µε το έδαφος κατάλληλα υποστρώµατα από λάστιχο. Για την αποφυγή µετάδοσης θορύβων στο κεντρικό σύστηµα θέρµανσης συνιστάται η σύνδεση της Αντλίας θερµότητας µε το σύστηµα θέρµανσης µε λαστιχένιους σωλήνες.

8 7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7.1 Γενικά Στην αντλία θερµότητας πρέπει να γίνουν οι παρακάτω συνδέσεις : - Προσαγωγή και επιστροφή εγκατάστασης µείγµατος - Προσαγωγή και επιστροφή θέρµανσης - Παροχή ρεύµατος - Εξαγωγές και βαλβίδες υπερπίεσης 7.2 Συνδέσεις θέρµανσης ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν την σύνδεση της Αντλίας θερµότητας ξεπλύνετε το τµήµα της θέρµανσης. Πριν κάνετε τις συνδέσεις του ζεστού νερού πρέπει απαραίτητα να πλύνετε καλά τα θερµαντικά σώµατα για να αποµακρυνθούν τυχόν σκουπίδια, διότι εάν αυτά πάνε στον υγροποιητή µπορεί να καταστρέψουν την Αντλία θερµότητας. Μετά την σύνδεση της θερµαντικής εγκατάστασης γεµίστε και εξαερώστε την. Ελάχιστη ποσότητα διέλευσης ζεστού νερού Η ελάχιστη ποσότητα διέλευσης ζεστού νερού της Αντλίας Θερµότητας πρέπει να εξασφαλισθεί σε οποιανδήποτε κατάσταση του κυκλώµατος θέρµανσης. Αυτό επιτυγχάνεται η µέσω διαφορικού κατανεµητή µηδενικής πίεσης ή και µέσω βαλβίδας υπερπλήρωσης. Αναλυτικά η ρύθµιση της βαλβίδας υπερπλήρωσης στο Κεφάλαιο : Θέση σε λειτουργία. Προστασία από παγετό Η εγκαταστηµένη συσκευή διαθέτει εσωτερική προστασία από παγετό. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της Αντλίας Θερµότητας ή σε διακοπή ρεύµατος πρέπει να αδειάσετε την εγκατάσταση. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να διαπιστωθεί η διακοπή ρεύµατος διότι η Αντλία Θερµότητας είναι εγκατεστηµένη σε εξοχικό θα πρέπει το κύκλωµα θέρµανσης να δουλεύει µε το κατάλληλο αντιψυκτικό. Το ενσωµατωµένο δοχείο διαστολής έχει χωρητικότητα 8 lt. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο εγκαταστάτης πρέπει να τοποθετηθεί ένα δεύτερο δοχείο διαστολής. Σε εγκαταστάσεις µεγάλης περιεκτικότητας πρέπει το υπάρχον ενσωµατωµένο δοχείο διαστολής να συµπληρωθεί µε ένα δεύτερο ακόµη. 7.3 Σύνδεση θερµαντικής πηγής Ακολουθείστε την ακόλουθη σειρά : Συνδέστε τις σωληνώσεις του µείγµατος. Στην είσοδο της θερµαντικής πηγής της Αντλίας θερµότητας πρέπει να τοποθετηθεί φίλτρο για την προστασία του εξατµιστή από διάφορα σκουπιδάκια. Συµπληρωµατικά πρέπει να τοποθετηθεί στο υψηλότερο σηµείο της εγκατάστασης µια βαλβίδα εξαερισµού.

9 Το µείγµα (Sole) πρέπει να προετοιµασθεί εκ τον προτέρων και πρέπει να περιέχει 25% αντιψυκτικό για να παρέχει προστασία από παγετό µέχρι -14 C. Το µείγµα (Sole) πρέπει να εµπεριέχει 25% αντιψυκτικό και αντισκωριακό από Monoethylenglykol- η βάση Propylenglykol. 7.4 Ηλεκτρική σύνδεση Η σύνδεση µε το ρεύµα γίνεται στην πλακέτα διακοπτών µέσω κλέµες Χ1. Σε περίπτωση παγετού τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία ο κυκλοφορητής ακόµα και όταν η Αντλία θερµότητας ευρίσκεται σε θέση ετοιµότητας. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις της Αντλίας βρίσκονται στην πλακέτα διακοπτών. Για την ζεύξη / απόζευξη της συσκευής πρέπει να προβλεφθεί όργανο διακοπής όλων των πόλων µε ελάχιστη απόσταση απόζευξης 3mm καθώς και αυτόµατη ασφάλεια απόζευξης όλων των εξωτερικών καλωδίων. Η διατοµή των καλωδίων επιλέγεται σύµφωνα µε την αποροφούµενη ισχύ της Αντλίας θερµότητας και τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η αποροφούµενη ισχύς της Αντλίας ευρίσκεται από φυλλάδιο ή την ετικέτα της Αντλίας. Η κλεµοσειρές έχουν προβλεφθεί για µέγιστη διατοµή καλοδίου 10 mm². 8. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8.1 Γενικά Για να εξασφαλισθεί η καλή εγκατάσταση και λειτουργία, καθώς και η 3της εγγύηση πρέπει οι εργασίες να γίνουν από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. 8.2 Προετοιµασία Πριν την έναρξη λειτουργίας ελέγξτε τα παρακάτω : - Όλες οι συνδέσεις της Αντλίας θερµότητας πρέπει να έχουν γίνει όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 7. - Η θερµαντική πηγή και το κύκλωµα ζεστού νερού πρέπει να γεµίσουν και να ελεγχθούν. - Να έχει τοποθετηθεί φίλτρο στην είσοδο του µείγµατος της Αντλίας θερµότητας. - Στο θερµαντικό κύκλωµα και το κύκλωµα του µείγµατος πρέπει όλοι οι διακόπτες να είναι ανοιχτοί για να µην εµποδίζεται η ακριβής ροή. 8.3 Τρόπος ενεργείας για την θέση σε λειτουργία Η θέση λειτουργίας της Αντλίας θερµότητας γίνεται µέσο του διακόπτη (1). Αφού εξασφαλίστει, µέσω της βαλβίδας υπερπλήρωσης, η ελάχιστη ποσότητα ροής ζεστού νερού ακολουθεί στη συνέχεια η ρύθµιση και µε την θερµαντική εγκατάσταση. Εσφαλµένη ρύθµιση µπορεί να προκαλέσει βλάβες και αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας. Για την σωστή ρύθµιση της βαλβίδας υπερπλήρωσης συνιστούµε τις ακόλουθες ενέργειες : Κλείστε τα θερµαντικά κυκλώµατα που κατά την διάρκεια λειτουργίας µπορούν να παραµείνουν κλειστά (π.χ. δωµάτια που βρίσκονται στην νότια η δυτική πλευρά ) ούτως ώστε να έχετε την µικρότερη δυνατή ροή νερού κατά την διάρκεια λειτουργίας. Η βαλβίδα υπερπλήρωσης να ρυθµιστή κατά τρόπον ούτως ώστε να επιτευχθούν οι µέγιστες τιµές θερµοκρασιακής διόγκωσης που δίδονται στον αντίστοιχο πίνακα,

10 µεταξύ κυκλοφορίας του ζεστού και επιστροφής. Η θερµοκρασιακή διόγκωση να µετρηθεί όσον το δυνατόν πιο κοντά στην Αντλία Θερµότητας. Σε µονοενεργειακές εγκαταστάσεις να απενεργοποιηθεί η αντίσταση. Θερµοκρασία πηγής θερµότητας (από) Θερµοκρασία πηγής θερµότητας (έως) -5 C 0 C 10 K 1 C 5 C 11 K 6 C 9 C 12 K 10 C 14 C 13 K 15 C 20 C 14 K 21 C 25 C 15 K Μέγιστη θερµοκρασιακή διόγκωση µεταξύ ζεστού και επιστροφής 9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 9.1 Χειριστήρια 1) ιακόπτης Εντός / Θέση ετοιµότητας 2) ιακόπτης Θέρµανση / Ψύξη 3) Ενδεικτική Λυχνία (ανάβει όταν λειτουργεί η Αντλία θερµότητας) 4) Ποτενσιόµετρο (επιστροφή) 5) Ένδειξη κύκλου µείγµατος 6) Ένδειξη κύκλου θέρµανσης 7) Ένδειξη θερµοκρασίας ζεστού νερού Ο διακόπτης (1) θέτει σε λειτουργία την Αντλία θερµότητας στην θέση (Ι) ή σε θέση ετοιµότητας στην θέση.ο κυκλοφορητής θέρµανσης είναι σε διαρκή λειτουργία στην θέση (Ι).Η εναλλαγή των θέσεων Θέρµανση/ Ψύξη και αντίστροφα διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

11 1) εντός : Συµπυκνωτής δουλεύει 2) εντός : Κυκλοφορητής µείγµατος δουλεύει 3) εντός : Βαλβίδα µεταγωγής σε θέση ψύξη εκτός : Βαλβίδα µεταγωγής σε θέση θέρµανση 4) εντός : Κυκλοφορητής θέρµανσης δουλεύει 5) εντός : Έξοδος 2. παραγωγή θέρµανσης εκτός 6) εντός : Θέρµανση προστασίας πάγου δουλεύει εκτός : εν δουλεύει η θέρµανση προστασίας πάγου 7) εντός : Πρεσσοστάτης χαµηλής πίεσης εντάξει 8) χωρίς χρήση 9) χωρίς χρήση 10) χωρίς χρήση 11) Αναβοσβήνει κατά την λειτουργία 12) Αναβοσβήνει σε περίπτωση βλάβης 9.2 Λειτουργία Θέρµανση Με τον διακόπτη (1) στην θέση (Ι) τίθεται σε λειτουργία η Αντλία θερµότητας. Με τον διακόπτη (2) στην θέση θέρµανση επιλέγεται η θέρµανση. Η επιθυµητή θερµοκρασία επιστροφής επιτυγχάνεται µέσω περιστροφικού διακόπτη (4). Η ρύθµιση γίνεται µεταξύ ελαχίστης 20 C και µεγίστης 50 C. Η πραγµατική θερµοκρασία λαµβάνεται στην θέση 3 του πίνακα χειρισµού. Όταν επιτευχθεί η προεπιλεγµένη θερµοκρασία η Αντλία θερµότητας σταµατά. Όταν η θερµοκρασία του χώρου πέσει κατά 4 Kelvin τίθεται σε επαναλειτουργία η Αντλία θερµότητας. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η προεπιλεγείσα θερµοκρασία επιστροφής στην διάρκεια 1 ώρας τότε τίθεται σε λειτουργία η δεύτερη πηγή θερµότητας. Η θέση σε λειτουργία της Αντλίας θερµότητας µετά από διακοπή απαιτεί τουλάχιστον 5 λεπτά. Με θερµοκρασία προσαγωγής άνω των 60 C η σε χαµηλή θερµοκρασία του µείγµατος η Αντλία θερµότητας σταµατά την λειτουργία της. 9.3 Λειτουργία Ψύξης Με τον διακόπτη (1) στην θέση (Ι) τίθεται σε λειτουργία η Αντλία θερµότητας. Με τον διακόπτη (2) στην θέση ψύξη επιλέγεται η λειτουργία ψύξη. Η επιθυµητή θερµοκρασία επιστροφής επιτυγχάνεται µέσω περιστροφικού διακόπτη (4). Η δυνατότητα ρύθµισης είναι µεταξύ ελαχίστης 12 C και µεγίστης 25 C.Όταν

12 επιτευχθεί η προεπιλεγείσα θερµοκρασία η Αντλία θερµότητας σταµατά, και επαναλειτουργεί όταν η θερµοκρασία του χώρου ανέβει κατά 4 Kelvin. Η επαναλειτουργία της Αντλίας θερµότητας µετά από διακοπή απαιτεί τουλάχιστον 5 λεπτά. Με θερµοκρασία προσαγωγής κάτω των 7 C η Αντλία θερµότητας σταµατά την λειτουργία της. Για να αποφευχθεί το πάγωµα της εγκατάστασης σε θέρµανση δαπέδου συνιστάται να τοποθετηθούν επιτηρητές πάγου στις ευαίσθητες θέσεις της εγκατάστασης και να συνδεθούν µε την κλέµα Χ1 (1,2). Με την εµφάνιση πάγου διακόπτετε η λειτουργία ψύξης της εγκατάστασης. 9.4 Λειτουργία θέρµανσης νερού Με την Αντλία θερµότητας µπορούµε επίσης να ζεστάνουµε νερό. Αυτό επιτυγχάνεται µε την κλέµα Χ 1-9 µέσω ενός εξωτερικού θερµοστάτη. Ο θερµοστάτης αυτός θέτει σε λειτουργία την φάση (L)στην κλέµα Χ 1-9 και ταυτοχρόνως τον κυκλοφορητή του ζεστού νερού. Ο κατάλληλος θερµοστάτης προσφέρεται σαν εξάρτηµα. Η λειτουργία για το ζεστό νερό γίνεται χωρίς να απαιτούνται οι λειτουργίες της Θέρµανσης ή Ψύξης. Κατά την επιλογή παραγωγής ζεστού νερού αναστέλλεται η λειτουργία του κυκλοφορητή θέρµανσης, διακόπτεται η λειτουργία ψύξης και η επιλεγείσα τιµή αναβιβάζεται στο µέγιστο. Η επιλεγείσα τιµή για ζεστό νερό ρυθµίζεται µέσω του εξωτερικού θερµοστάτη. Η ρυθµισθείσα θερµοκρασία πρέπει να είναι κατά 10 Κ µικρότερη της µεγίστης θερµοκρασίας προσαγωγής της Αντλίας θερµότητας για να αποφευχθεί η διακοπή µέσω του πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης. Μετά την παραγωγή ζεστού νερού η Αντλία θερµότητας συνεχίζει την λειτουργία της. 10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 10.1 Συντήρηση Η Αντλία θερµότητας εργάζεται χωρίς την ανάγκη συντήρησης. Για να αποφευχθούν ενοχλήσεις από διάφορες ακαθαρσίες στον εναλλάκτη της Αντλίας θερµότητας φροντίστε ώστε αυτός να διατηρείται καθαρός. Εάν όµως υπάρξουν προβλήµατα στην λειτουργία ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες καθαρισµού Καθαρισµός θερµαντικού τµήµατος Το οξυγόνο στο ζεστό νερό του κυκλώµατος της εγκατάστασης δηµιουργεί σκουριές, γι αυτό ιδιαίτερα στις σωληνώσεις δαπέδου η εγκατάσταση να είναι αεροστεγής. Επίσης υπόλοιπα λιπαντικών η µονωτικών µπορούν να βρωµίσουν το νερό. Εάν υπάρχουν υπόλοιπα τα οποία εµποδίζουν την λειτουργία του υγροποιητή και µειώνουν την απόδοση της Αντλίας θερµότητας πρέπει ο εγκαταστάτης να καθαρίσει την εγκατάσταση. Για τον καθαρισµό συνιστάται ένα διάλυµα µε περιεκτικότητα 5% φωσφορικού οξέως ή µυρµηγκικού οξέως.

13 Το διάλυµα να είναι σε θερµοκρασία δωµατίου, επίσης συνιστάται ο καθαρισµός του εναλλάκτη στην αντίθετη κατεύθυνση από την κανονική ροή. Για να αποφευχθεί η είσοδος του παραπάνω διαλύµατος στην θερµαντική εγκατάσταση ενώστε την συσκευή πλυσίµατος στην είσοδο και έξοδο του υγροποιητή. Κατόπι χρησιµοποιείστε ουδετεροποιητικό διάλυµα για το ξέπλυµα της εγκατάστασης και την αποφυγή ζηµιών από κατάλοιπα του διαλύµατος καθαρισµού. Τα ανωτέρω οξέα πρέπει να χρησιµοποιηθούν µε προσοχή και σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως. Σε περίπτωση αµφιβολίας συνεννοηθείτε µε τον παραγωγό αυτών. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανάλογα µε την ποιότητα και ποσότητα, ιδιαίτερα σε µικτές εγκαταστάσεις και πλαστικές σωληνώσεις µπορεί να δηµιουργηθούν κατάλοιπα σκουριάς και αλάτων, που µειώνουν την απόδοση της εγκατάστασης. Προληπτικά συνιστάτε η χρήση αποσκληρυντικού νερού π.χ. ELYSATOR Καθαρισµός πηγής θερµότητας Στην είσοδο ζεστού της Αντλίας θερµότητας από την θερµαντική πηγή πρέπει να τοποθετηθεί φίλτρο για την προστασία του εξατµιστή από ακαθαρσίες. Μια ηµέρα µετά την λειτουργία της εγκατάστασης πρέπει να καθαριστή το κόσκινο του φίλτρου. Κατόπιν το ίδιο κάθε εβδοµάδα µέχρι που να µην παρατηρούνται ακαθαρσίες. Εφ όσον δεν εµφανίζονται πλέον ακαθαρσίες µπορεί να αφαιρεθεί το κόσκινο του φίλτρου για να µειωθεί η απώλεια πίεσης. 11. ΒΛΑΒΕΣ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η Αντλία θερµότητας είναι ένα ποιοτικό προϊόν που δεν χρειάζεται συντήρηση. Εάν παρουσιασθεί κάποιο πρόβληµα συνήθως µπορείτε να το διορθώσετε µόνοι σας. Σε αντίθετη περίπτωση ειδοποιήστε το SERVICE. ΠΡΟΣΟΧΗ : - Εργασίες στην Αντλία θερµότητας πρέπει να γίνονται µόνον από εξειδικευµένο Συνεργείο. - Πριν από το άνοιγµα της συσκευής διακόψτε όλες τις παροχές ρεύµατος. 12. ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙ Η / ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Πριν από την τελική αποσύνδεση της Αντλίας θερµότητας πρέπει να διακοπούν όλες οι παροχές ρεύµατος. Επίσης να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος ιδιαίτερα ότι αφορά την αχρήστευση υγρών και υλικών της Αντλίας θερµότητας.

14 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13.1 Γραµµικό σχέδιο Πληροφορίες συσκευής ιαγράµµατα Θερµική λειτουργία SI 8MR Ψυκτική λειτουργία SI 8MR Θερµική λειτουργία SI 10MR Ψυκτική λειτουργία SI 10MR Θερµική λειτουργία SI 12MR Ψυκτική λειτουργία SI 12MR Θερµική λειτουργία SI 14MR Ψυκτική λειτουργία SI 14MR Θερµική λειτουργία SI 16MR Ψυκτική λειτουργία SI 16MR Θερµική λειτουργία SI 20MR Ψυκτική λειτουργία SI 20MR Ηλεκτρολογικό σχέδιο ιαχείριση SI 8MR-SI 10MR Φορτίο SI 8MR-SI 10MR Ιστορικό SI 8MR-SI 10MR ιαχείριση SI 12TR-SI 16TR Φορτίο SI 12TR-SI 16TR Ιστορικό SI 12TR-SI 16TR ιαχείριση SI 20TR Φορτίο SI 20TR Ιστορικό SI 20TR Υδραυλικά σχέδια Θέρµανση και δυναµική ψύξη Θέρµανση και δυναµική ψύξη και θέρµανση νερού CE- ήλωση συµµόρφωσης Έντυπο Εγγύησης / Service 38

15 Ιστορικό...SI 08 MR SI 10 MR Α1 Β3 C1 C2 Ε10.1* F1 F4 F5 H1 Γέφυρα : Για εξωτερική ρύθµιση ή τοποθέτηση ενός επιτηρητή παγετού πρέπει η γέφυρα να αφαιρεθεί. Θερµοστάτης Ζεστού Νερού Λειτουργία πυκνωτή Έναρξη του πυκνωτή µε αντίσταση εκκένωσης Συµπληρωµατική αντίσταση Ασφάλεια Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης Πρεσσοστάτης χαµηλής πίεσης Λαµπάκι ετοιµότητας Κ1 Προστατευτικό του συµπιεστής Κ8* Προστατευτικό της συµπληρωµατικής θέρµανσης Κ24 Ρελέ απαίτησης ζεστού νερού Μ1 Μ11 Μ13 Συµπιεστής Κυκλοφορητής µείγµατος (Sole) Κυκλοφορητής θέρµανσης Ν5* Επιτηρητής πάγου Ν7 Οµαλός εκκινητής Ν12 Πλακέτα ρυθµίσεων Ν13* Οµάδα ζεύξης ζεστού νερού R2 Αισθητήρας αντεπιστροφής R6 Αισθητήρας αποπαγοποίησης (Sole) R7 Προκαθορισµένη αντίσταση R8 Αισθητήρας πάγου σε λειτουργία ψύξης (Νερό) R10* Αισθητήρας υγρασίας R11 Αισθητήρας R14 Ποντενσιόµετρο ονοµαστικής τιµής S1 S2 Χ1 X2 ιακόπτης Αντλίας θερµότητας εντός / εκτός Μεταγωγέας Θέρµανση / Ψύξη Κλεµοσειρά L / N / PE-230V AC 50 Hz Κλεµοσειρά εσωτερικής καλωδίωσης Υ1 4οδη βαλβίδα µεταγωγής Θέρµανση / Ψύξη Υ5* 3οδη βαλβίδα µεταγωγής για χρήση ζεστού νερού * Παρελκόµενα παραγγέλλονται ξεχωριστά

16 Ιστορικό...SI 12 TR - SI 16 TR Α1 Β3 Ε10.1* F1 F4 F5 Η1 Γέφυρα : Για εξωτερική ρύθµιση ή τοποθέτηση ενός επιτηρητή πάγου πρέπει η γέφυρα να αφαιρεθεί. Θερµοστάτης ζεστού νερού Συµπληρωµατική αντίσταση Ασφάλεια Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης Πρεσσοστάτης χαµηλής πίεση Λαµπάκι ετοιµότητας Κ1 Προστατευτικό του συµπιεστή Κ8* Προστατευτικό της συµπληρωµατικής θέρµανσης Κ24 Ρελέ απαίτησης ζεστού νερού Μ1 Μ11 Μ13 Συµπιεστής Κυκλοφοριτής µείγµατος (Sole) Κυκλοφορητής θέρµανσης Ν5* Επιτηρητής πάγου Ν7 Οµαλός εκκινητής Ν12 Πλακέτα ρυθµίσεων Ν13* Οµάδα ζεύξης ζεστού νερού R2 Αισθητήρας αντεπιστροφής R6 Αισθητήρας αποπαγοποίησης (Sole) R7 Προκαθορισµένη αντίσταση R8 Αισθητήρας πάγου σε λειτουργία ψύξης (Νερό) R10* Αισθητήρας υγρασίας R11 Αισθητήρας R14 Ποντενσιόµετρο ονοµαστικής τιµής S1 S2 Χ1 X2 ιακόπτης Αντλίας θερµότητας εντός / εκτός Μεταγωγέας Θέρµανση / Ψύξη Κλεµοσειρά L / N / PE-230V AC 50 Hz Κλεµοσειρά εσωτερικής καλωδίωσης Υ1 4οδη βαλβίδα µεταγωγής Θέρµανση / Ψύξη Υ5* 3οδη βαλβίδα µεταγωγής για χρήση ζεστού νερού * Παρελκόµενα παραγγέλλονται ξεχωριστά

17 Ιστορικό...SI 20 TR Α1 Γέφυρα : Για εξωτερική ρύθµιση ή τοποθέτηση ενός επιτηρητή πάγου πρέπει η γέφυρα να αφαιρεθεί. Β3* Θερµοστάτης ζεστού νερού F1 F4 F5 Η1 Ασφάλεια Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης Πρεσσοστάτης χαµηλής πίεση Λαµπάκι ετοιµότητας Κ1 Προστατευτικό του συµπιεστή Κ1.1 Προστατευτικός περιορισµός ρεύµατος εκκίνησης του Μ1 Κ24 Ρελέ απαίτησης ζεστού νερού Μ1 Μ11 Μ13 Συµπιεστής Κυκλοφοριτής µείγµατος (Sole) Κυκλοφορητής θέρµανσης Ν5* Επιτηρητής πάγου Ν7 Οµαλός εκκινητής Ν12 Πλακέτα ρυθµίσεων Ν13* Οµάδα ζεύξης ζεστού νερού R2 Αισθητήρας αντεπιστροφής R6 Αισθητήρας αποπαγοποίησης (Sole) R7 Προκαθορισµένη αντίσταση R8 Αισθητήρας πάγου σε λειτουργία ψύξης (Νερό) R10* Αισθητήρας υγρασίας R11 Αισθητήρας R14 Ποντενσιόµετρο ονοµαστικής τιµής S1 S2 Χ1 X2 ιακόπτης Αντλίας θερµότητας εντός / εκτός Μεταγωγέας Θέρµανση / Ψύξη Κλεµοσειρά L / N / PE-230V AC 50 Hz Κλεµοσειρά εσωτερικής καλωδίωσης Υ1 4οδη βαλβίδα µεταγωγής Θέρµανση / Ψύξη Υ5* 3οδη βαλβίδα µεταγωγής για χρήση ζεστού νερού * Παρελκόµενα παραγγέλλονται ξεχωριστά

18 Τα στοιχεία του εντύπου αυτού ελήφθησαν εξ ολοκλήρου απ το αντίστοιχο γερµανικό έντυπο της εταιρίας Dimplex.Για οποιαδήποτε παράληψη ή οποιοδήποτε λάθος δεν φέρουµε ουδεµία ευθύνη.

Ο ΗΓΙΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ. Αντλία Θερµότητας Αέρα-Νερού. για εξωτερική τοποθέτηση LA 10 MR

Ο ΗΓΙΕΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ. Αντλία Θερµότητας Αέρα-Νερού. για εξωτερική τοποθέτηση LA 10 MR CE Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ Αντλία Θερµότητας Αέρα-Νερού για εξωτερική τοποθέτηση LA 6 MR LA 8 MR LA 10 MR LA 12 TR LA 16 TR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ 3 1.1 Σηµαντικές πληροφορίες 1.2 Νοµοθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ µε σύνδεση για αεραγωγό µε η χωρίς συµπληρωµατικό εσωτερικό εναλλάκτη BWP300LW /BWP300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

LA 35TUR+ Αρ. παραγγελίας FD 8902

LA 35TUR+ Αρ. παραγγελίας FD 8902 LA 35TUR+ Αρ. παραγγελίας FD 890 Πίνακας περιεχομένων 1 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα τα εξής... 1.1 Σημαντικές υποδείξεις... 1. Κατάλληλη χρήση... 1.3 Νομικές διατάξεις και οδηγίες/κανονισμοί... 1. Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβητας ξύλου Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 1 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις Αντλία θερμότητας Logatherm WPS Για τεχνικούς εγκαταστάσεων θέρμανσης WPS 9 Rm WPS Rm WPS 6 R WPS R WPS 3 R WPS 33 R Παρακαλούμε διαβάστε όλο το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

i-ki MTD i-kir MTD 0011m 0061m ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

i-ki MTD i-kir MTD 0011m 0061m ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ EL i-ki MTD αντλία θερμότητας αέρα/νερού μόνο για θέρμανση με συμπιεστές DC inverter, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ανεμιστήρες αξονικής ροής και υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος 2008/09 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Γεωθερµικά Συστήµατα ( Θέρµανσης Ψύξης ) Αερόψυκτα Συστήµατα. Αντλίες Θερµότητας. (Ζεστού νερού χρήσης)

Τιµοκατάλογος 2008/09 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Γεωθερµικά Συστήµατα ( Θέρµανσης Ψύξης ) Αερόψυκτα Συστήµατα. Αντλίες Θερµότητας. (Ζεστού νερού χρήσης) Τιµοκατάλογος 2008/09 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Γεωθερµικά Συστήµατα ( Θέρµανσης Ψύξης ) Αερόψυκτα Συστήµατα ( Θέρµανσης Ψύξης ) Αντλίες Θερµότητας (Ζεστού νερού χρήσης) ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην ρίχνετε νερό μέσα στη μονάδα της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ Υδραυλική Όνομα μοντέλου: HWS-P804XWHM3-E HWS-P804XWHT6-E HWS-P804XWHT9-E HWS-P04XWHM3-E HWS-P04XWHT6-E HWS-P04XWHT9-E Ελληνικά Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού σε έκδοση Split αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S Οδηγίες χρήσης 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9.7 Έλεγχος βαλβίδων ασφαλείας.....................

Διαβάστε περισσότερα

Enersave / Enersave Plus

Enersave / Enersave Plus Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave / Enersave Plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.2 10/2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 CGB-K40-35 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προειδοποιήσεις ασφαλείας.3 EKY / S 25-100 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακας...5 EKY / S 125P-250P

Διαβάστε περισσότερα

6 720 619 979 (2009/09) GR. Λέβητας θέρµανσης µε αέριο µε αυτόµατη ανάφλεξη και καυστήρα πολλών αερίων. Gaz 3000 F K 14...56-8 E.. K 14...28-8 EC..

6 720 619 979 (2009/09) GR. Λέβητας θέρµανσης µε αέριο µε αυτόµατη ανάφλεξη και καυστήρα πολλών αερίων. Gaz 3000 F K 14...56-8 E.. K 14...28-8 EC.. GR Λέβητας θέρµανσης µε αέριο µε αυτόµατη ανάφλεξη και καυστήρα πολλών αερίων Gaz 3000 F K 14...56-8 E.. K 14...28-8 EC.. 2 GR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ Σε περίπτωση οσµής αερίου: Κλείστε το διακόπτη του αερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα