Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης"

Transcript

1 Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1.Είναι τα πανεπιστημιακά εργαστήρια επιλέξιμοι οργανισμοί για πρακτική άσκηση ERASMUS; Ναι, τα πανεπιστημιακά εργαστήρια είναι επιλέξιμα, ωστόσο ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και άλλους παράγοντες, μία περίοδος σε πανεπιστημιακό εργαστήριο μπορεί να θεωρηθεί ως περίοδος σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των ιδρυμάτων, τα οποία θα πρέπει να είναι κάτοχοι του Πανεπιστημιακού Χάρτη ERASMUS. 2.Είναι τα δημοτικά σχολεία στο εξωτερικό επιλέξιμοι οργανισμοί για πρακτική άσκηση ERASMUS για τους φοιτητές παιδαγωγικών; 3.Μπορεί ένας φοιτητής ERASMUS να μετακινηθεί σε τμήμα ξένης επιχείρησης στη χώρα υποδοχής, το οποίο έχει ως κύρια ασχολία την ίδια τη χώρα του φοιτητή; Εξαιρούνται οι Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπίες της χώρας αποστολής (ή/και της χώρας υπηκοότητας του φοιτητή). Ωστόσο, η προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να υπογράφονται με σαφήνεια στη συμφωνία πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένων και των γλωσσικών δεξιοτήτων. 4.Ποια είναι η διάρκεια μετακίνησης για την πρακτική άσκηση; Τρείς έως δώδεκα μήνες, όπως και για τις σπουδές. 5.Μπορεί φοιτητής από τρίτες χώρες να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα ERASMUS/Πρακτική άσκηση; Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος σε ίδρυμα που μετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS. 6.Μπορεί ένας φοιτητής να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό; Όχι. Ευρωπαϊκοί οργανισμοί και ειδικές Μονάδες που συμπεριλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα δεν είναι επιλέξιμοι. 7.Μπορεί ένας φοιτητής ERASMUS για πρακτική άσκηση να λάβει μέρος στα Εντατικά γλωσσικά μαθήματα ERASMUS (EILC); Ναι, εφόσον προσφέρονται λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό. Στην τελευταία περίπτωση, δεν λαμβάνει επιπλέον ξεχωριστή χρηματοδότηση για τα γλωσσικά μαθήματα.

2 8.Μπορεί ένας φοιτητής να κάνει αίτηση για χρηματοδότηση ERASMUS απευθείας σε μία επιχείρηση; Όχι. Ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει αίτηση στο ίδρυμά του για υποτροφία ERASMUS σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει αυτό. 9.Στην περίπτωση των Ομίλων Πρακτικής Άσκησης, ποιος είναι υπεύθυνος για την υπογραφή συμφωνίας πρακτικής άσκησης; Εάν ο Συντονιστής του Ομίλου ταυτίζεται με το ίδρυμα αποστολής, τότε ο υπεύθυνος Συντονιστής έχει την ευθύνη υπογραφής της συμφωνίας. Εάν το ίδρυμα αποστολής είναι ένα από τα ιδρύματα εταίρους, τότε υπογράφει ο εταίρος. Σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται για τριμερή συμφωνία, υπογράφει και ο φοιτητής και ο οργανισμός υποδοχής. 10.Υπάρχει όριο ηλικίας στη συμμετοχή φοιτητών για πρακτική άσκηση ERASMUS; Όχι. Προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS/πρακτική άσκηση είναι ο φοιτητής να είναι εγγεγραμμένος σε ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 11. Είναι επιλέξιμη η πρακτική άσκηση ERASMUS, εάν δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος αποστολής; Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην πρακτική άσκηση ERASMUS, ανεξάρτητα με το αν είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών. Τα ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την αναγνώριση της περιόδου, με αναφορά τουλάχιστον στο Παράρτημα Διπλώματος ή /και στην αναλυτική βαθμολογία. Συστήνεται επίσης η χρήση του EUROPASS. 12.Είναι επιλέξιμη η πρακτική άσκηση ERASMUS μερικής απασχόλησης; Μόνο στην περίπτωση συνδυασμού σπουδών και πρακτικής άσκησης. Σε αυτή την περίπτωση ο φοιτητής λαμβάνει χρηματοδότηση για σπουδές. 13.Ποιά είναι τα κριτήρια επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση; Δεν προβλέπονται κριτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, κάθε ίδρυμα πρέπει να επιλέγει τους φοιτητές του με βάση ξεκάθαρα ορισμένα κριτήρια, διασφαλίζοντας ίση μεταχείριση των φοιτητών του. Τέτοιου είδους κριτήρια μπορούν να είναι η ακαδημαϊκή επίδοση, η γνώση ξένων γλωσσών, το προσωπικό κίνητρο, οι συστατικές επιστολές, κ.α. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων στους φοιτητές. Και οι επιχειρήσεις/οργανισμοί υποδοχής μπορούν να θέσουν δικά τους κριτήρια για την υποδοχή φοιτητών για πρακτική άσκηση.

3 14. Τι συμβαίνει σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της πρακτικής άσκησης ERASMUS φοιτητή; Εξαρτάται από την περίπτωση. Όλες οι αλλαγές που προκύπτουν στη συμφωνία πρακτικής άσκησης πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στο ίδρυμα αποστολής/όμιλο. Θα πρέπει να εξετάζονται τα εξής: i. Εάν η περίοδος πρακτικής άσκησης τερματίστηκε εξαιτίας περιστατικού ανωτέρας βίας (force majeure). ii. Εάν η περίοδος πρακτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από τρεις μήνες. Στην περίπτωση της ανωτέρας βίας (πχ. Σεισμός, πλημμύρες, ασθένεια, κ.α.), ο φοιτητής λαμβάνει υποτροφία μόνο για το πραγματικό διάστημα πρακτικής άσκησης που παρακολούθησε. Εάν η πραγματική περίοδος πρακτικής άσκησης είναι μεγαλύτερη από τρεις μήνες, η σύμβαση μεταξύ του φοιτητή και του ιδρύματος θα πρέπει να επικαιροποιηθεί από το ίδρυμα αποστολής και να συνυπογραφεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Π.χ. Εάν ένας φοιτητής έλαβε υποτροφία ERASMUS ύψους 400 ευρώ μηνιαίως για μια περίοδο πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών (=2.400 ), αλλά διακόπτει στους τέσσερις μήνες, θα πρέπει να επιστρέψει τη χρηματοδότηση δύο μηνών (2 μήνες x 400 =800 ). Εάν κάποιος φοιτητής έμεινε λιγότερο από τρεις μήνες, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχει σοβαρός λόγος που διέκοψε την πρακτική άσκηση (εάν π.χ. πρόκειται για λόγο υγείας, θα πρέπει να τηρείται στο φάκελο του φοιτητή η σχετική ιατρική βεβαίωση). Συνιστάται ιδιαιτέρως στον τελικό απολογισμό του ιδρύματος αποστολής προς την Εθνική Μονάδα, να αναφέρονται οι περιπτώσεις διακοπής της πρακτικής άσκησης για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση, το ίδρυμα αποστολής έχει την ευθύνη συλλογής των απαραίτητων αποδεικτικών. 15.Ποιός είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση των φοιτητών ΕRASMUS που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση; Η εταιρεία/οργανισμός υποδοχής είναι υπεύθυνη/ος για τα ατυχήματα που συμβαίνουν κατά την ώρα εργασίας. Αρκετές επιχειρήσεις προβλέπουν τέτοιου είδους ασφάλιση (κατά ατυχήματος και κατά αστικής ευθύνης) για όλους τους εργαζόμενούς τους, είτε λαμβάνουν μισθό είτε όχι. Ωστόσο, δεν μπορούν να υποχρεωθούν να ασφαλίσουν τον φοιτητή. Σε αυτή την περίπτωση, ο φοιτητής πρέπει να έχει ιδιωτική ασφάλιση, εκτός εάν τον ασφαλίζει το ίδρυμα αποστολής του. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη δέσμευση ποιότητας, το ίδρυμα αποστολής θα πρέπει να «παρέχει πρακτικές οδηγίες στους φοιτητές σχετικά με τη μετακίνησή τους, την έκδοση θεώρησης εισόδου, τη διαμονή, την άδεια εργασίας και τα θέματα ασφάλισης».

4 16. Πώς μπορεί το ίδρυμα αποστολής να διασφαλίσει ότι τα καθήκοντα του φοιτητή συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος σπουδών του; Tα ιδρύματα αποστολής μπορούν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο εταιρειών, στις οποίες στέλνουν κάθε χρόνο τους φοιτητές τους, ώστε να γνωρίζουν καλύτερα τους οργανισμούς αυτούς. Τα ιδρύματα μπορούν να λάβουν βοήθεια και από ιδρύματα της χώρας αποστολής που βρίσκονται σε επικοινωνία με τις εταιρείες αυτές. Το ίδρυμα αποστολής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το κονδύλι Οργάνωσης Κινητικότητας για να επισκεφθεί εταιρείες. Επιπλέον, τα ιδρύματα συνιστάται να επωφεληθούν και από άλλες δραστηριότητες του Προγράμματος ERASMUS, όπως η κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία, συμπεριλαμβανομένου και του προσκεκλημένου προσωπικού από επιχειρήσεις, κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση και προπαρασκευαστικές επισκέψεις, ώστε να δημιουργήσουν στενές επαφές μεταξύ του ιδρύματός τους και της επιχείρησης. Οι επισκέψεις βοηθούν στην γνωριμία με την επιχείρηση και στην παροχή πληροφόρησης για τους στόχους της πρακτικής άσκησης ERASMUS και τον ρόλο που διαδραματίζει ο οργανισμός υποδοχής. 17.Μπορούν τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης να υποστηρίξουν αμοιβαία την οργάνωση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό ; Αυτή η πρακτική θα πρέπει να ενισχυθεί εφόσον τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν καλή γνώση των τοπικών ή των εθνικών οργανισμών υποδοχής/εταιρειών. Από το 2009, η συμφωνία πρακτικής άσκησης έχει προσαρμοστεί, ώστε να αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα αυτή. Σε κάθε περίπτωση, το ίδρυμα αποστολής του φοιτητή έχει την ευθύνη για την πρακτική άσκηση. 18. Απαιτούνται πράγματι όλα τα έντυπα που υπογράφονται; (σύμβαση πρακτικής άσκησης, συμφωνία πρακτικής άσκησης, δέσμευση ποιότητας/training agreement, quality commitment) Nαι. Τα έντυπα αυτά διασφαλίζουν τα συμφέροντα των φοιτητών, του ιδρύματός αποστολής και του οργανισμού υποδοχής. Οι συμβάσεις υποστηρίζουν τους ποιοτικούς στόχους προς επίτευξη της πρακτικής άσκησης ERASMUS. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η διοργάνωση πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας απαιτεί προσεκτική προετοιμασία και παρακολούθηση.

5 19. Μπορεί ένας φοιτητής εξαρχής να υπογράψει σύμβαση πρακτικής άσκησης για μετακίνηση σε δύο επιχειρήσεις/οργανισμούς κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών περιόδων; (δύο συμφωνίες πρακτικής άσκησης και δύο δεσμεύσεις ποιότητας); Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί σε δύο επιχειρήσεις αρκεί να έχει υπογραφεί μία ενιαία συμφωνία πρακτικής άσκησης και η εταιρεία/οργανισμός υποδοχής να αναλαμβάνει την ευθύνη για όλη τη διάρκεια της μετακίνησης. Αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο εταιρειών/οργανισμών (π.χ. τα κεντρικά γραφεία μιας εταιρείας και η θυγατρική εταιρεία/υποκατάστημα). Οι δύο περίοδοι πρέπει να είναι διαδοχικές. 20.Μπορούν ΜΚΟ να θεωρηθούν ως επιλέξιμοι οργανισμοί για πρακτική άσκηση; 21.Τι πληροφορίες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία πρακτικής άσκησης; Είναι απαραίτητο να συμπληρώνεται πλήρως το πρότυπο της συμφωνίας πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης ποιότητας, όπως προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμφωνία πρακτικής άσκησης πρέπει να υπογράφεται και από τα τρία συμβαλλόμενα ιδρύματα. Επιπλέον, θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του ιδρύματος και του φοιτητή, σύμφωνα με το πρότυπο που δίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 22.Μπορεί ο ίδιος ο φοιτητής να προτείνει την επιχείρηση/οργανισμό στον οποίο θα μετακινηθεί; Ναι, εφόσον το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αποδέχεται την ξένη εταιρεία ως οργανισμό υποδοχής. 23. Μπορεί ένας φοιτητής να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση στη διπλωματική αντιπροσωπία άλλης χώρας; Έλληνας φοιτητής μπορεί.π.χ. να μετακινηθεί στη πρεσβεία του Μεξικού που βρίσκεται στο Λονδίνο. Ωστόσο, δεν μπορεί να μετακινηθεί σε Ελληνική πρεσβεία ή προξενείο σε οποιαδήποτε χώρα. 24.Οι φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση έχοντας πλήρες ωράριο, μπορούν να αναλάβουν επιπλέον εργασία μερικής απασχόλησης, ώστε να ενισχύσουν το εισόδημά τους; Η απόφαση για το θέμα αυτό εξαρτάται από το ίδρυμα αποστολής, τον οργανισμό υποδοχής και τον φοιτητή. Η επιπλέον εργασία αυτή είναι ανεξάρτητη από την υποτροφία ERASMUS του φοιτητή.

6 25. Οι υπερπόντιες κτήσεις και εδάφη είναι επιλέξιμος προορισμός για Πρακτική άσκηση ERASMUS; Οι υπερπόντιες κτήσεις και εδάφη, όπως ορίζονται από την Απόφαση 2001/822/ΕC του Συμβουλίου έχουν ως εξής: Γροιλανδία, Νέα Καληδονία και εξαρτημένες από αυτήν κτήσεις, Γαλλική Πολυνησία, Γαλλικά Νότια Εδάφη Ανταρκτικής, Nήσοι Wallis και Futuna, Mayotte, St. Pierre και Μiquelon, Aruba, Oλλανδικές Αντίλλες, Anguilla, Νήσοι Cayman, Nήσοι Falkland, South Georgia και Νήσοι Sandwich, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena, Nήσος Ascension, Tristan da Cunha, Bρετανικά εδάφη Ανταρκτικής, Βρετανικά εδάφη Ειρηνικού Ωκεανού, Νήσοι Turks και Caicos, Bρετανικές Παρθένες (Virgin) Νήσοι. 26.Eάν ένας φοιτητής που εργάζεται με μερική απασχόληση σε μία εταιρεία στη χώρα του, μπορεί να μετακινηθεί στο εξωτερικό ως φοιτητής ERASMUS σε παράρτημα/θυγατρική της εταιρείας στο εξωτερικό; 27.Ένας φοιτητής που σπουδάζει στο εξωτερικό σε χώρα που συνορεύει με τη δική του, μπορεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στη χώρα του; Δεν απαγορεύεται, αλλά δεν συνιστάται και θα πρέπει να έχει χαμηλή προτεραιότητα. 28.Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η γλωσσική προετοιμασία των φοιτητών που μετακινούνται για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό; (δεδομένου ότι τα μαθήματα EILC συνήθως δεν είναι στην πράξη διαθέσιμα για τους φοιτητές πρακτικής άσκησηςerasmus λόγω της ημερομηνίας ή του τόπου διεξαγωγής τους) Τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν το κονδύλι Οργάνωσης της Κινητικότητας για τη γλωσσική προετοιμασία των μετακινούμενων φοιτητών. 29.Μπορεί ένας φοιτητής που πραγματοποιεί κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS; 30.Μπορεί η περίοδος πρακτικής άσκησης να διακοπεί κατά τη διάρκεια των επίσημων διακοπών της επιχείρησης/οργανισμού υποδοχής; Όσον αφορά στην πρακτική άσκηση, η περίοδος κινητικότητας μπορεί να διακοπεί από τις επίσημες διακοπές της επιχείρησης υποδοχής, εάν η επιχείρηση είναι κλειστή κατά την περίοδο αυτή. Η υποτροφία ERASMUS διατηρείται κατά το διάστημα της διακοπής. 31. Ποιος είναι ορισμός της επιχείρησης; Οι επιχειρήσεις ορίζονται στη νομική βάση του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (Άρθρο 2, σημείο 25): «επιχείρηση σημαίνει κάθε ενασχόληση που συνεπάγεται οικονομική δραστηριότητα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής υπόστασης, οικονομικού τομέα δραστηριοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της

7 κοινωνικής οικονομίας». Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι αυτοαπασχολούμενοι, οικογενειακές επιχειρήσεις, συμπράξεις και ενώσεις που έχουν οικονομική δραστηριότητα μπορούν να θεωρηθούν επιχειρήσεις.

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS

Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus)»FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS FAQ's - Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ECTS/DS: Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος National Teams

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα