(α) Kg m 2 sec -1 (γ) Kg m 2 sec -1. (δ) Kg m 2 sec -1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(α) 1 000 Kg m 2 sec -1 (γ) 50 000 Kg m 2 sec -1. (δ) 100 000 Kg m 2 sec -1"

Transcript

1 1 Ένα κυβικό µέτρο νερού έχει µάζα 1000 Kg. Σ ένα πληµµυρικό φαινόµενο, που η ροή του νερού φτάνει τα 10 m/sec, ποια θα είναι η κινητική ενέργεια ενός κυβικού µέτρου νερού; Kg m 2 sec Kg m 2 sec Kg m 2 sec Kg m 2 sec -1 2 Σε ποια από τις επόµενες διαδικασίες απαιτείται περισσότερη ενέργεια για να λάβει χώρα; η µετατροπή ενός γραµµαρίου νερού σε ατµό η µετατροπή ενός γραµµαρίου πάγου σε ατµό η µετατροπή ενός γραµµαρίου νερού σε πάγο η µετατροπή ενός γραµµαρίου πάγου σε νερό 3 Η και η αποτελούν στρώµατα αστάθειας της ατµόσφαιρας, διότι η θερµοκρασία ελαττώνεται µε το ύψος εντός αυτών των στρωµάτων. τροπόσφαιρα ιονόσφαιρα στρατόσφαιρα θερµόσφαιρα µεσόσφαιρα κρυόσφαιρα µεσόσφαιρα τροπόσφαιρα 4 Ποιο είδος οµίχλης σχηµατίζεται από νέφη αστάθειας; οµίχλη εξάτµισης (evaporation fog) οµίχλη ακτινοβολίας (radiation fog) οµίχλη µεταφοράς (advection fog) οµίχλη ορογραφίας (orographic fog) 5 Η διαδικασία σχηµατισµού βροχής, γνωστής και ως «θερµού νέφους (warm rain)», λαµβάνει χώρα µέσω των διεργασιών και. συµπύκνωσης (condensation) εναπόθεσης (deposition) σύγκρουσης (collision) εναπόθεσης (deposition) συµπύκνωσης (condensation) συνένωσης (coalescence) σύγκρουσης (collision) συνένωσης (coalescence) 6 Ο κυκλοστροφικός άνεµος είναι αποτέλεσµα της τέλειας ισσοροπίας µεταξύ των δυνάµεων βαροβαθµίδας (pressure gradient) και Coriolis βαροβαθµίδας (pressure gradient), Coriolis και τριβής (friction) βαροβαθµίδας (pressure gradient) και φυγόκεντρης (centrifugal) Coriolis και φυγόκεντρης (centrifugal)

2 2 7 Ποιο από τα παρακάτω δεν συνδέεται µε ένα δυνατό επεισόδιο Εl Nino; αύξηση της δραστηριότητας αστάθειας και καταιγίδων στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού. δηµιουργία ενός ισχυρότατου αντικυκλώνα στην περιοχή της Αυστραλίας µείωση της αλιείας ψαριών (κυρίως αντσούγας) στις παράκτιες περιοχές της Νότιας Αµερικής µείωση της προγνωστικής ικανότητας µετεωρολογικών φαινοµένων µεγάλης κλίµακας 8 Σε ποιον από τους παρακάτω τύπους κλίµατος της κατηγορίας κλιµάτων «C» της κατάταξης κατά Köppen η περισσότερη βροχόπτωση λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου; Cfa Cfb Cwa Cs 9 Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες κλιµάτων της κατάταξης κατά Köppen τυπικά αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ετήσιο θερµοµετρικό εύρος; A B C D 10 Ποιο από τα παρακάτω συστατικά δεν αποτελεί «θερµοκηπικό» αέριο; Υδρατµοί Υδρογόνο Όζον Μεθάνιο 11 Η κλίση ενός βαροµετρικού αυλώνα (trough) στο βαροµετρικό χάρτη καιρού των 500 hpa υποδηλώνει µεγαλύτερη αστάθεια του συστήµατος. αρνητική θετική κατακόρυφη οριζόντια 12 Σε µια βαροµετρική ράχη (ridge) παρατηρείται και. αύξηση του γεωδυναµικού ύψους χαµηλότερες θερµοκρασίες αύξηση του γεωδυναµικού ύψους υψηλότερες θερµοκρασίες µείωση του γεωδυναµικού ύψους χαµηλότερες θερµοκρασίες µείωση του γεωδυναµικού ύψους υψηλότερες θερµοκρασίες

3 3 13 υο συστατικά απαραίτητα για τη δηµιουργία νεφικού σχηµατισµού υψηλά στην ατµόσφαιρα (aloft), είναι: αστάθεια και ανοδικές κινήσεις (lifting) ανοδικές κινήσεις (lifting) και κορεσµένη αέρια µάζα (saturated air) διατµητικός άνεµος (wind shear) και ανοδικές κινήσεις (lifting) αέρια µάζα µε υψηλό σηµείο δρόσου και αστάθεια 14 Ποιο από τα παρακάτω έχει τη µεγαλύτερη λευκάγεια ή ανακλαστική ικανότητα (albedo). χιόνι νερό γρασίδι µέλαν σώµα 15 Ποιος από τους παρακάτω βαροµετρικούς προγνωστικούς χάρτες χρησιµοποιείται για την ανάλυση της µεταφοράς στροβιλισµού (vorticity advection); 850 hpa 700 hpa 500 hpa 300 hpa 16 Πού οφείλεται το αίτιο της ανίχνευσης της «λαµπρής ζώνης» ( bright band ) σε ραντάρ καιρού; στην ύπαρξη µεγάλων χαλαζοκόκκων στις µεγάλες τιµές ανακλαστικότητας από πουλιά ή αεροσκάφη στην ύπαρξη πολύ ψυχρών αερίων µαζών στο καταιγιδοφόρο νέφος στο λιώσιµο παγοκρυστάλλων κατά την πτώση τους προς την επιφάνεια του εδάφους 17 Οι ισόπυκνες (thickness) αναφέρονται και χαρακτηρίζουν τον πυρήνα του αεροχειµάρρου (jet streak) το γεωστροφικό στροβιλισµό (geostrophic vorticity) τη θερµική µεταφορά (thermal advection) τη σύγκλιση στα κατώτερα στρώµατα (low-level convergence) 18 Η Coriolis δύναµη είναι ισχυρότερη όταν η ταχύτητα του ανέµου είναι και το γεωγραφικό πλάτος είναι. µεγαλύτερη µικρότερο µεγαλύτερη µεγαλύτερο µικρότερη µεγαλύτερο µικρότερη µικρότερο

4 4 19 Ποιο από τα παρακάτω θερµόµετρα έχει διπλή λεκάνη; το µεγιστοβάθµιο το ελαχιστοβάθµιο το ξηρό το υγρό 20 Ηµερήσιο θερµοµετρικό εύρος καλείται η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της µέγιστης και της ελάχιστης θερµοκρασίας µιας ηµέρας της θερµότερης και της ψυχρότερης ηµέρας του µήνα της θερµότερης και της ψυχρότερης ηµέρας του έτους δύο διαδοχικών ηµερών 21 Μια αέρια µάζα, κορεσµένη υδρατµών, ψύχεται. Η σχετική υγρασία της παραµένει σταθερή µειώνεται αρχικά και µετά αυξάνεται µειώνεται αρχικά και µετά σταθεροποιείται αυξάνεται 22 Η βασική προϋπόθεση για την αναγωγή της ατµοσφαιρικής πίεσης στη µέση στάθµη θάλασσας είναι να ισχύει στην ατµόσφαιρα η γεωστροφική ισοδυναµία η πλήρη ισορροπία µεταξύ των δυνάµεων της Coriolis, της δύναµης βαροβαθµίδας και της δύναµης τριβής η υδροστατική ισορροπία συνθήκη αστάθειας 23 Τα συστατικά της ατµόσφαιρας που απορροφούν τη γήινη ακτινοβολία είναι κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα και το όζον το διοξείδιο του άνθρακα και οι υδρατµοί το διοξείδιο του άνθρακα και το άζωτο το διοξείδιο του άνθρακα και το µεθάνιο 24 Στην περιοχή ενός αντικυκλώνα (στο Βόρειο ηµισφαίριο) συνήθως επικρατούν άνεµοι που πνέουν κατά τη φορά των δεικτών του ωρολογίου και µε µια συνιστώσα από την περιφέρεια προς το κέντρο κατά την αντίθετη φορά των δεικτών του ωρολογίου και µε µια συνιστώσα από την περιφέρεια προς το κέντρο κατά τη φορά των δεικτών του ωρολογίου και µε µια συνιστώσα από το κέντρο προς την περιφέρεια κατά την αντίθετη φορά των δεικτών του ωρολογίου και µε µια συνιστώσα από το κέντρο προς την περιφέρεια

5 5 25 Αναστροφή της θερµοκρασίας µπορεί να παρατηρηθεί το πρωί µετά από µια νύχτα βροχερή λόγω καθόδου ψυχρών αερίων µαζών από την ανώτερη ατµόσφαιρα ανέφελη λόγω της ανεµπόδιστης εξόδου της γήινης ακτινοβολίας προς το διάστηµα µε ισχυρούς ανέµους λόγω της τριβής τους µε το έδαφος βροχερή λόγω της αύξησης της υγρασίας 26 Το 90% της µάζας της ατµόσφαιρας βρίσκεται στην τροπόσφαιρα τροπόσφαιρα και στη στρατόσφαιρα τροπόσφαιρα, στη στρατόσφαιρα και στη µεσόσφαιρα τροπόσφαιρα και στη µεσόσφαιρα 27 Ξηρή µάζα αέρα, θερµοκρασίας -30ºC, βρίσκεται σε ύψος 5000 m και κατέρχεται αδιαβατικά. Όταν φθάσει στα 1000 m η θερµοκρασία της θα είναι περίπου -15ºC -5ºC 5ºC 15ºC 28 Όταν ο αέρας είναι κορεσµένος υδρατµών, είναι πολύ πιθανό να σηµειωθεί χιονόπτωση βροχή οµίχλη πάχνη 29 Η υδροστατική εξίσωση δηλώνει ότι κατά την υδροστατική ισορροπία, η δύναµη ανά µονάδα µάζας λόγω κατακορύφων διαφορών της πίεσης είναι ίση και αντίθετη µε την κατακόρυφη ταχύτητα τη σχετική δύναµη Coriolis την τάση των κορεσµένων υδρατµών την επιτάχυνση της βαρύτητας 30 Το πάχος του ατµοσφαιρικού στρώµατος το οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ δύο ισοβαρικών επιφανειών είναι ανάλογο της θερµοκρασίας του της υγρασίας του των κατακορύφων κινήσεων που επικρατούν µέσα σ αυτό των οριζόντιων κινήσεων που επικρατούν µέσα σ αυτό

6 6 31 Σε ένα βαροµετρικό σύστηµα χαµηλών πιέσεων παρατηρείται σύγκλιση των αερίων µαζών στην ανώτερη ατµόσφαιρα και απόκλιση στην επιφάνεια στην επιφάνεια και καθοδικές κινήσεις σε όλα τα ύψη της ατµόσφαιρας στην επιφάνεια και απόκλιση στην ανώτερη ατµόσφαιρα 32 Σε ένα ψυχρό µέτωπο, η θερµή αέρια µάζα βρίσκεται πάνω από το µέτωπο πίσω από το µέτωπο µπροστά από το µέτωπο κάτω από το µέτωπο 33 Κατά τη διαδικασία συµπύκνωσης υδρατµών εκλύεται θερµότητα απορροφάται θερµότητα η µεταβολή είναι αδιαβατική δε λαµβάνει χώρα απολύτως καµµία µεταβολή 34 Η θαλάσσια αύρα παρουσιάζει τη µέγιστη έντασή της νωρίς το πρωί περί το µεσηµέρι αργά το απόγευµα νωρίς το βράδυ 35 Ο άνεµος εξαρτάται από τη µεταβολή της ατµοσφαιρικής πίεσης στον κατακόρυφο άξονα στον οριζόντιο άξονα από την ξηρά προς τη θάλασσα από το κέντρο προς την περιφέρεια 36 Για τον υπολογισµό του γεωστροφικού ανέµου υποθέτουµε ότι οι αέριες µάζες κινούνται µε επιτάχυνση κοντά στον ισηµερινό σε οµαλό βαροµετρικό πεδίο χωρίς επιτάχυνση 37 Η κεντροµόλος επιτάχυνση οφείλεται στην τρισδιάστατη κίνηση της αέριας µάζας στη σχετική ταχύτητα της αέριας µάζας στην περιστροφή της γης περί τον ήλιο στην περιστροφή της γης περί τον άξονά της

7 7 38 Η δύναµη Coriolis εξαρτάται από τη σχετική ταχύτητα του αέρα τη θερµοκρασία του αέρα την ατµοσφαιρική πίεση του αέρα την περιστροφή της γης περί τον ήλιο 39 Στο σηµείο δρόσου, ο αέρας είναι υγρός ακόρεστος υδρατµών υπέρκορος υδρατµών κορεσµένος υδρατµών 40 Ο υποτροπικός αντικυκλώνας του Ατλαντικού (των Αζορών) είναι ισχυρότερος το φθινόπωρο το χειµώνα την άνοιξη το καλοκαίρι 41 Όταν µια αέρια µάζα κατέρχεται (υψοµετρικά) η θερµοκρασία της και η πίεσή της αυξάνονται η θερµοκρασία της και η πίεσή της ελαττώνονται η θερµοκρασία ελαττώνεται, ενώ η πίεσή της αυξάνεται η θερµοκρασία αυξάνεται, ενώ η πίεσή της ελαττώνεται 42 Η αέρια µάζα στην περιοχή ενός επιφανειακού βαροµετρικού χαµηλού είναι, ενώ στην ανώτερη ατµόσφαιρα, πάνω από την ίδια περιοχή, είναι. αποκλίνουσα συγκλίνουσα αποκλίνουσα αποκλίνουσα συγκλίνουσα αποκλίνουσα συγκλίνουσα συγκλίνουσα 43 Ένας πιλότος µετά την προσγείωσή του παρατηρεί ότι τα όργανα του αεροσκάφους δείχνουν ύψος 100m. Την εποµένη ηµέρα επικρατεί η ίδια θερµοκρασία και τα όργανα του αεροσκάφους δείχνουν ύψος µηδέν. Η ατµοσφαιρική πίεση στο αεροδρόµιο θα είναι 1013,6 hpa ίδια µε αυτή της προηγούµενης ηµέρας µικρότερη απ ότι ήταν την προηγούµενη ηµέρα µεγαλύτερη απ ότι ήταν την προηγούµενη ηµέρα

8 8 44 Σε επιφανειακά βαροµετρικά συστήµατα, οι αέριες µάζες υφίστανται κινήσεις σε περιοχές χαµηλών βαροµετρικών συστηµάτων και σε περιοχές υψηλών βαροµετρικών συστηµάτων. ανοδικές καθοδικές ανοδικές ανοδικές καθοδικές ανοδικές καθοδικές καθοδικές 45 Πώς ονοµάζεται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ένα ψυχρό µέτωπο κατορθώνει να προλάβει και να ολισθήσει επί ενός θερµού µετώπου; κυκλογένεση λαίλαπα µετωπογένεση σύσφιξη 46 Οµίχλη ακτινοβολίας αναµένεται όταν η διαφορά σηµείου δρόσου και θερµοκρασίας είναι µεγάλη και ο άνεµος ασθενής η διαφορά σηµείου δρόσου και θερµοκρασίας είναι µεγάλη και ο άνεµος ισχυρός η διαφορά σηµείου δρόσου και θερµοκρασίας είναι µικρή και ο άνεµος ασθενής η διαφορά σηµείου δρόσου και θερµοκρασίας είναι µικρή και ο άνεµος ισχυρός 47 Τι σηµαίνουν αραιές ισοβαρείς καµπύλες; ασθενείς άνεµοι αραιές νεφώσεις ισχυροί άνεµοι υψηλές θερµοκρασίες 48 Η θερµοκρασία του αέρα µετράται σε ύψος από το έδαφος 0,4m 2m 3m 5m 49 Οι ανοδικές κινήσεις αερίων µαζών στην ατµόσφαιρα είναι υπεύθυνες για τον κορεσµό της ατµόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια του εδάφους την εµφάνιση θερµικής αναστροφής τη δηµιουργία των νεφών την υδροστατική ισοροπία στην ατµόσφαιρα 50 Η ενδο-ηµερήσια πορεία της ατµοσφαιρικής πίεσης στα µέσα γεωγραφικά πλάτη παρουσιάζει ένα εύρος µέχρι 1 hpa 3-5 hpa 8-10 hpa πάνω από 10 hpa

9 9

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΨΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 1.1 Σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας Η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ Δημήτρης Ζιακόπουλος και Παρασκευή - Βιβιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει σαφές και καθορισμένο ανώτατο όριο της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας. Τα ανώτατο αυτό όριο θα πρέπει να είναι, φυσικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου 1 ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου Σχολικό Ετος 2011 2012 2 Μαθητές συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 1. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη χρήση. Χαρτών Αστάθειας. Oscar van der Velde. www.lightningwizard.com. Τελευταία ενημέρωση: 27 του Αυγούστου 2007

Οδηγός για τη χρήση. Χαρτών Αστάθειας. Oscar van der Velde. www.lightningwizard.com. Τελευταία ενημέρωση: 27 του Αυγούστου 2007 Οδηγός για τη χρήση Χαρτών Αστάθειας Oscar van der Velde www.lightningwizard.com Τελευταία ενημέρωση: 27 του Αυγούστου 2007 Μετάφραση: Σταύρος Ντάφης, Αύγουστος 2012 Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

3. Πετάμε στο Βόρειο ημισφαίριο και έχουμε Ανατολική Πορεία. Αν επιβραδύνουμε το αεροσκάφος η πυξίδα θα δείξει:

3. Πετάμε στο Βόρειο ημισφαίριο και έχουμε Ανατολική Πορεία. Αν επιβραδύνουμε το αεροσκάφος η πυξίδα θα δείξει: ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 1. Τι είναι απόκλιση (Variation); α) Η διαφορά μεταξύ αληθινού και μαγνητικού Βορρά. β) Η διαφορά μεταξύ του μαγνητικού Βορρά και του Βορρά πυξίδας. γ) Η διαφορά μεταξύ της αληθινής πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ωκεάνεια κυκλοφορία και τo φαινόμενο El Niño

Ωκεάνεια κυκλοφορία και τo φαινόμενο El Niño Ωκεάνεια κυκλοφορία και τo φαινόμενο El Niño Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν Ερευνητής του Ελληνικού Κέντρου θαλασσίων Ερευνών 1 Tο κλίμα της γης και οι παράγοντες που το επηρεάζουν Ως καιρό ορίζουμε την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα. Γραμμικό κύμα

Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα. Γραμμικό κύμα 2 Η ηλιακή ακτινοβολία 2.1 21Κύματα Κύμα, κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια με ορισμένη ταχύτητα Γραμμικό κύμα Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στο χώρο και μεταφέρουν ηλεκτρική και μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διπλωματική εργασία Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Μπαλτάς Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη

Copyright: Μπαλτάς Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη ISBN 960-456-038-7 Copyright: Μπαλτάς Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα αποτελεί την τελική έκθεση της Μελέτης Ετήσιας Διάρκειας (Ιανουάριος 28 - Δεκέμβριος 28) με τον τίτλο «Μελέτη του φαινομένου της ομίχλης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΟΝΟΜΑ:ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ / MN 05014 / Ε ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εφαρµογή του SPI για την ολοκληρωµένη διαχείριση των λειψυδριών στην Κύπρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Μια εκπαιδευτική προσέγγιση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Μια εκπαιδευτική προσέγγιση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Μια εκπαιδευτική προσέγγιση Μέρος Α : Βασικές Έννοιες ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Ενότητες 8 και 9. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

Μετεωρολογία. Ενότητες 8 και 9. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Μετεωρολογία Ενότητες 8 και 9 Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Ενότητες 8 και 9: Αέριες μάζες, μέτωπα και βαρομετρικά συστήματα Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων

Οι ιδιότητες των αερίων μεροσ 1 Ισορροπία Στο Μέρος 1 του βιβλίου αναπτύσσονται οι έννοιες που είναι απαραίτητες για τη μελέτη της ισορροπίας στη χημεία. Όταν μελετάμε την ισορροπία αναφερόμαστε τόσο σε φυσικές μεταβολές, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ B. ΒΑΣΙΚΈΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 2 ΠΕΡΊΛΗΨΗ... 2 1 ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 3 1.1 Ο ΆΝΕΜΟΣ... 3 1.2 ΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΌ ΟΡΙΑΚΌ ΣΤΡΏΜΑ... 5 1.3 ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα

Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα Βαγγέλης Τσούκας Γενικά - Πρόβλεψη Θερμικών Οι ανεμοπόροι συνήθως αφιερώνουν πολύ χρόνο στα δελτία καιρού και στα σχετικά site στο internet προκειμένου να έχουν μια ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ SO2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΒΛΑΣΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ι. ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ, Χ. ΦΕΙΔΑΣ, Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 51 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ιωάννης Πυθαρούλης, 1 Χαράλαμπος Φείδας, 2 Θεόδωρος Καρακώστας 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητά νέφη αεροσκαφών, ίχνη συμπυκνώσεων ή contrails. (παράδειγμα φαινομένου πάνω από την Ελλάδα)

Τεχνητά νέφη αεροσκαφών, ίχνη συμπυκνώσεων ή contrails. (παράδειγμα φαινομένου πάνω από την Ελλάδα) Τεχνητά νέφη αεροσκαφών, ίχνη συμπυκνώσεων ή contrails (παράδειγμα φαινομένου πάνω από την Ελλάδα) Ιωάννινα 2013 1 Εισαγωγή Αρχικά θα μιλήσουμε για τα νέφη. Για να σχηματιστούν νέφη στην ατμόσφαιρα, απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα