Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Π ρόγνωση καιρού λέγεται η διαδικασία πρόβλεψης των ατµοσφαιρικών συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, για κάποια ορισµένη µελλοντική χρονική στιγµή ή περίοδο. Στην ουσία πρόγνωση καιρού σηµαίνει, πρόβλεψη - εκτίµηση όλων εκείνων των µετεωρολογικών παραµέτρων που καθορίζουν τον καιρό, όπως η θερµοκρασία και η υγρασία σε διάφορα ύψη της ατµόσφαιρας, η διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέµου και πάλι σε διάφορα επίπεδα, καθώς επίσης η βαροµετρική ϖίεση, η ύπαρξη ή µη νεφώσεων ή οµίχλης, η εκδήλωση ή όχι βροχής, καταιγίδας ή χιονόϖτωσης, η εκδήλωση καύσωνα ή ϖαγετού, η κατάσταση της θάλασσας κλπ. Επίσης για όλα τα προβλεπόµενα φαινόµενα προσδιορίζεται τόσο η έντασή τους, όσο και η χρονική τους διάρκεια. Παράλληλα, στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπονται έντονα µετεωορολογικά φαινόµενα, χρειάζεται να προσδιορίζεται η επικινδυνότητά τους καθώς και οι πιθανές τους συνέπειες στον άνθρωπο, στα ζώα, στα φυτά, στις συγκοινωνίες και γενικά σε όλες τις καθηµερινές δροστηριότητες, ώστε οι αρµόδιοι φορείς και ο πληθυσµός να µπορούν να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα προστασίας και προφύλαξης. Αϖό τους αρχαίους ϖολιτισµούς, στον τηλέγραφο και τη µετεωρολογία Επί δεκάδες αιώνων οι άνθρωποι προσπαθούσαν να προβλέψουν τον καιρό και την εξέλιξή του. Το 650 π.χ. οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι πραγµατοποιούσαν υποτυπώδεις προγνώσεις µε βάση τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε επαναλαµβανόµενες µορφοποιήσεις και δοµές των νεφών. Περί το 340 π.χ. ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης, περιέγραφε για πρώτη φορά µετεωρολογικά πρότυπα στο βιβλίο του Μετεωρολογικά. Επίσης απόπειρες πρόγνωσης καιρού έναναν και οι Κινέζοι από το 300 π.χ. περίπου. Οι πρώτες προγνώσεις καιρού βασίζονταν κυρίως σε εµπειρικές παρατηρήσεις, όπως για παράδειγµα η παρατήρηση πως όταν κατά τη δύση του ήλιου ο ουρανός αποκτά έντονο κόκκινο χρώµα, την επόµενη ηµέρα συνήθως βρέχει. Όλες οι εµπειρικές παρατηρήσεις διαδόθηκαν από γενιά σε γενιά, δηµιουργώντας µια µετεωρολογική παράδοση και λαογραφία. Ωστόσο, πολλές από τις προγνώσεις που γίνονταν πάνω σε αυτή τη βάση, αποδείχθηκαν αναξιόπιστες. Η εφεύρεση του τηλέγραφου το 1837, έφερε και τη νέα εποχή στην πρόγνωση καιρού. Έως τότε η ταχύτερη δυνατή µετάδοση µετεωρολογικών πληροφοριών σχετικά µε τις παρούσες συνθήκες καιρού σε µια περιοχή, ήταν αυτή του ατµοκίνητου τρένου. Ο τηλέγραφος επέτρεψε πλέον τη µετάδοση µετεωρολογικών αναφορών από πολλές περιοχές κατά την ίδια χρονική στιγµή και σε µηδενικό σχεδόν χρόνο. Έτσι γνωρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν σε γειτονικές περιοχές, και την κίνησή τους, ήταν δυνατή µια αρκετά αξιόπιστη πρόγνωση της άµεσης καιρικής εξέλιξης σε µια δεδοµένη περιοχή ενδιαφέροντος. Η γέννηση της Μετεωρολογίας ως επιστήµη πιστώνεται σε δυο ανθρώπους: στον Francis Beaufort (προς τιµή του οποίου έχει ονοµαστεί η κλίµακα µποφόρ που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση του ανέµου) και στον Robert Fitzroy (ο οποίος ανέπτυξε το βαρόµετρο Fitzroy). Τη δουλειά αυτών των δυο ανδρών αναγνώρισε το Βασιλικό Βρετανικό Ναυτικό, θέτοντας τις βάσεις για όλες τις γνώσεις που κατέχει σήµερα η Επιστήµη της Μετεωρολογίας.

2 Αριθµητική ϖρόγνωση Προγνωτικά µοντέλα Η µεγαλύτερη πρόοδος στην επιστήµη της µετεωορολογίας έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του 20 ου αιώνα. Το 1922 ο Lewis Fry Richardson διατύπωσε την επαναστατική ιδέα της τεχνικής της αριθµητικής πρόγνωσης καιρού, ωστόσο η πρακτική εφαρµογή αυτής της ιδέας ήταν αδύνατη χωρίς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίο ακόµα δεν υπήρχαν. Έτσι, η αριθµητική πρόγνωση καιρού ξεκίνησε το 1955 και αναπτύχθηκε ταχύτατα ακολουθώντας τη ραγδαία πρόοδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η αριθµητική πρόγνωση είναι µια διαδικασία εξοµοίωσης της ατµόσφαιρας µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στην ουσία έχουν αναπτυχθεί πολυσύνθετα προγράµµατα τα οποία περιέχουν όλες τις εξισώσεις και τους φυσικούς νόµους που διέπουν την ατµόσφαιρα και µε βάση κάποιες αρχικές συνθήκες της ατµόσφαιρας, υπολογίζουν µελλοντικές συνθήκες σε ορισµένα σηµεία και διάφορες χρονικές στιγµές. Οι τεχνικές περιγραφής των συνθηκών και λύσης των εξισώσεων ονοµάζονται αριθµητικά υπολογιστικά σχήµατα, ενώ τα προγράµµατα ονοµάζονται προγνωστικά αριθµητικά µοντέλα. Τα προγνωστικά µοντέλα µε βάση την περιοχή κάλυψης διακρίνονται σε δυο µεγάλες κατηγορίες: στα παγκόσµια µοντέλα, τα οποία καλύπτουν όλη την ατµόσφαιρα της γης και στα περιοχικά µοντέλα τα οποία καλύπτουν επί µέρους ηπείρους, χώρες ή ακόµα και µικρότερης έκτασης περιοχές. Τα δυο βασικότερα χαρακτηριστικά ενός µετεωρολογικού µοντέλου είναι η χωρική και η χρονική του ανάλυση. ηλαδή, η µικρότερη απόσταση µεταξύ δυο γεωγραφικών σηµείων για τα οποία µπορεί να πραγµατοποιεί υπολογισµούς και η µικρότερη χρονική διαφορά δυο µελλοντικών στιγµών για τις οποίες εκτελεί υπολογισµούς αντίστοιχα. Η χωρική διακριτική ικανότητα ονοµάζεται και ανάλυση του µοντέλου. Πάντως, καθώς η υπολογιστική ισχύς των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει σαφή όρια, η περιγραφή της ατµόσφαιρας και του εδάφους και η λύση των εξισώσεων πραγµατοποιούνται προσεγγιστικά και σηµειακά, ενώ παράλληλα εµφανίζουν ποικίλα σφάλµατα, όπως συστηµατικά, χωρικά, χρονικά. Κάθε βήµα εξέλιξης στις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών συνεπάγεται µια ταυτόχρονη πρόοδο της αριθµητικής πρόγνωσης και βελτίωση των προγνωστικών µοντέλων. Συλλογή δεδοµένων και εισαγωγή τους στα αριθµητικά µοντέλα ϖρόγνωσης Σε χιλιάδες σηµεία ανά τον πλανήτη, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, πραγµατοποιούνται καθηµερινές και συνεχείς καταγραφές του καιρού και των µετεωρολογικών παραµέτρων από ειδικευµένους παρατηρητές, αυτόµατους µετεωρολογικούς σταθµούς ή σηµαδούρες. Αυτές οι καταγραφές µεταδίδονται σε κωδικοποιηµένη µορφή. Σε κάποια από τα σηµεία καταγραφής εκτελούνται και οι λεγόµενες ραδιοβολήσεις, συνήθως κάθε 12 ώρες. Απελευθερώνονται δηλαδή µετεωρολογικά µπαλόνια (εικόνα 1), εξοπλισµένα µε όργανα καταγραφής και ποµπό, τα οποία καθώς ανέρχονται µέσα στην ατµόσφαιρα καταγράφουν και µεταδίδουν προς το έδαφος σε συνεχή ροή τις τιµές διαφόρων µετεωρολογικών παραµέτρων καθ ύψος, όπως τη θερµοκρασία, την υγρασία, τη βαροµετρική πίεση, τη διεύθυνση και την

3 ταχύτητα του ανέµου. Μεγάλο πλήθος µετρήσεων πραγµατοποιούνται επίσης από αεροσκάφη και από τους µετεωρολογικούς δορυφόρους. Στη συνέχεια όλα τα δεδοµένα συλλέγονται αποκωδικοποιούνται και µε αυτόµατες στατιστικές µεθόδους απαλείφονται οι εσφαλµένες µετρήσεις. Τέλος τα αποκωδικοποιηµένα δεδοµένα διανέµονται στα διάφορα προγνωστικά κέντρα ανά τον κόσµο, όπου εκτελούνται τα προγνωστικά µοντέλα, πραγµατοποιώντας πρόγνωση του καιρού. Εικόνα 1: Αϖελευθέρωση ραδιοβόλησης στο αεροδρόµιο της Ουάσινγκτον (7/5/1936). (πηγή:

4 Προγνωστικοί χάρτες Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση ενός µοντέλου, εξάγονται αυτόµατα προγνωστικοί χάρτες των περισσότερων µετεωρολογικών παραµέτρων σε διάφορα επίπεδα (ύψη) µέσα στην ατµόσφαιρα πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος. Στο σχήµα 2 παρουσιάζεται παράδειγµα προγνωστικού χάρτη ύψους βροχής - χιονιού σε χιλιοστά (mm) που εκδόθηκε GFS των ΗΠΑ. Το GFS εκτελείται µε ανάλυση 0,3 µοίρας γεωγραφικό µήκος επί γεωγραφικό πλάτος που αντιστοιχεί σε χιλιοµετρική ανάλυση, 30 x 30 km. Σχήµα 2: Προγνωστικός χάρτης βροχής-χιονιού ϖου εκδόθηκε στις 17/4/2008/06:00 αϖό το ϖαγκόσµιο ϖρογνωστικό µοντέλο GFS και αφορά στις 18/4/2008/06:00. (πηγή: Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται ένας προγνωστικός χάρτης της βαροµετρικής πίεσης σε hpa και των µετώπων καιρού, όπως εκδόθηκε από το προγνωστικό µοντέλο της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Met Office)

5 Σχήµα 3: Προγνωστικός χάρτης βαροµετρικής ϖίεσης και µετώϖων ϖου εκδόθηκε στις 17/4/2008 αϖό τη Βρετανική Μετεωρολογική Υϖηρεσία και αφορά στις 18/4/2008/06:00. (πηγή: Στα σχήµατα 4 και 5 παρουσιάζονται προγνωστικοί χάρτες θερµοκρασίας αέρα σε ύψος 2 m από το έδαφος και έντασης ανέµου, όπως εκδόθηκαν από το προγνωστικό µοντέλο BOLAM του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο πρώτος χάρτης περιλαµβάνει ολόκληρη τη χώρα, ενώ ο δέυτερος εστιάζει στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το BOLAM είναι περιοχικό προγνωστικό µοντέλο που τρέχει µε ανάλυση 7 x 7 km. Τέλος στο σχήµα 6 παρουσιάζεται προγνωστικός χάρτης θερµοκρασίας αέρα για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και πάλι από το προγνωστικό µοντέλο BOLAM.

6 Σχήµα 4: Προγνωστικός χάρτης θερµοκρασίας ϖου εκδόθηκε στις 17/4/2008/06:00 αϖό το ϖεριοχικό ϖρογνωστικό µοντέλο BOLAM του Ε.Α.Α. και αφορά στις 18/4/2008/12:00. (πηγή: Σχήµα 5: Προγνωστικός χάρτης ανέµου για το Νότιο Αιγαίοι ϖου εκδόθηκε στις 17/4/2008/06:00 αϖό το BOLAM και αφορά στις 18/4/2008/12:00. (πηγή:

7 Σχήµα 6: Προγνωστικός χάρτης θερµοκρασίας για την ευρύτερη ϖεριοχής της Αττικής ϖου εκδόθηκε στις 17/4/2008/06:00 αϖό το και αφορά στις 18/4/2008/12:00. (πηγή: Γιατί οι ϖρογνώσεις καιρού δεν είναι ϖάντα σωστές Ορισµένες φορές οι πρωγνώσεις που παράγονται από ένα µετεωρολογικό µοντέλο περιέχουν σφάλµατα. Καθοριστικός παράγοντας που οδηγεί σε σφάλµατα είναι η ίδια η δοµή των µοντέλων. Καθώς δεν έχουµε πλήρη γνώση των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα µέσα στην ατµόσφαιρα, όπως για παράδειγµα το σχηµατισµό νεφών και τη δηµιουργία βροχής από τα νέφη, αποδίδουµε αυτές τις διεργασίες προσεγγιστικά. Για το λόγο αυτό τα σηµαντικότερα σφάλµατα στις προγνώσεις των µοντέλων έχουν να κάνουν µε τον υπολογισµό του υετού σε µια περιοχή, δηλαδή της βροχόπτωσης ή της χιονόπτωσης. Παράλληλα, για να επιλυθούν οι εξισώσεις και οι φυσικοί νόµοι που διέπουν την ατµόσφαιρα από ένα µοντέλο, χρειάζονται δισεκατοµµύρια υπολογισµών. Για να µειωθεί ο χρόνος εκτέλεσης των υπολογισµών, οι εξισώσεις επιλύονται µε προσεγγιστικές αριθµητικές µεθόδους. Αυτές οι µέθοδοι, αν και αρκετά εξελιγµένες, περιγράφουν µια ιδεατή ατµόσφαιρα οδηγώντας σε αναπόφευκτες αποκλίσεις από τις πραγµατικές συνθήκες. Ένας ακόµα καθοριστικός παράγοντας είναι η ελλιπής γνώση των αρχικών συνθηκών της ατµόσφαιρας. Λέγοντας αρχικές συνθήκες εννοούµε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν τη στιγµή που ξεκινά µια πρόγνωση. Παρά το γεγονός ότι καθηµερινά πραγµατοποιείται µεγάλο πλήθος µετρήσεων ανά τον κόσµο (όπως αναφέρθηκε παραπάνω), οι µετρήσεις αυτές καλύπτουν ένα σχετικά περιορισµένο τµήµα του πλανήτη, καθώς στις θάλασσες και στις εκτεταµένες ερήµους οι διαθέσιµες µετρήσεις είναι ελάχιστες. Πάντως, σε αυτό το πρόβληµα λύση θα µπορέσει να δώσει ο συνεχώς εξελισσόµενος τοµέας της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Επισηµαίνεται όµως, ότι λόγω της χαοτικής φύσης της ατµόσφαιρας, ποτέ δε θα µπορέσουµε να έχουµε µια τέλεια πρόγνωση καιρού.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΝΙΑ 2013 Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ABSTRACT... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... 8

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Κλιµατικός Άτλαντας Ελλάδος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Φαρµακάκη Αικατερίνη Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός

Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Κλιµατικός Άτλαντας Ελλάδος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Φαρµακάκη Αικατερίνη Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κλιµατικός Άτλαντας Ελλάδος Περιβάλλον και Ανάπτυξη Φαρµακάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ

Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Αντικείμενο της έρευνάς μας για το μάθημα της ερευνητικής εργασίας φέτος ήταν η επιστήμη της μετεωρολογίας. Μετά από το χωρισμό της τάξης σε ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΣΧΟΛΗ Σ. Τ. Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με θέμα:

Α. Τ. Ε. Ι ΣΧΟΛΗ Σ. Τ. Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με θέμα: Α. Τ. Ε. Ι ΣΧΟΛΗ Σ. Τ. Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Χ ω ρ ο τ α ξ ι κ ή μ ε λ έ τ η Α ι ο λ ι κ ο ύ Π ά ρ κ ο υ» Όνομα Φοιτητή: ΛΙΛΙΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.:2387 Εισηγήτρια : ΚΑΡΓΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ Δημήτρης Ζιακόπουλος και Παρασκευή - Βιβιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου 1 ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου Σχολικό Ετος 2011 2012 2 Μαθητές συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 1. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ARGO» ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΩΝ ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.:191/03048 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Μπαλτάς Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη

Copyright: Μπαλτάς Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη ISBN 960-456-038-7 Copyright: Μπαλτάς Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Ηµέρα Μετεωρολογίας 23 Μαρτίου 2011

Παγκόσµια Ηµέρα Μετεωρολογίας 23 Μαρτίου 2011 Παγκόσµια Ηµέρα Μετεωρολογίας 23 Μαρτίου 2011 Η Γη, όπως γνωρίζουµε, περιβάλλεται από ένα στρώµα αέρα, που ονοµάζεται ατµόσφαιρα, µέσα στην οποία δηµιουργούνται διάφορα φυσικά φαινόµενα, τα µετεωρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αλκιβιάδη Μπάη Δημήτρη Μελά Δημήτρη Μπαλή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: EIΣΑΓΩΓΗ...1-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS)

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) συγγραφική ομάδα: Αναστασίου Δημήτριος, Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HOU-CS-UGP-2013-08 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» Πτυχιακή Εργασία HOU-CS-UGP-2013-08 Ανάπτυξη Αυτόνομου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διπλωματική εργασία Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΨΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 1.1 Σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας Η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοσειρές Θερμοκρασίας και Βροχόπτωσης Ομάδα μαθητών: Συντονιστής Καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική Χρονιά 2010 2011 Εισαγωγή

Χρονοσειρές Θερμοκρασίας και Βροχόπτωσης Ομάδα μαθητών: Συντονιστής Καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική Χρονιά 2010 2011 Εισαγωγή Χρονοσειρές Θερμοκρασίας και Βροχόπτωσης Ομάδα μαθητών: Γεδεών Στέλλα, Ιωάννου Παναγιώτης, Παπαδοπούλου Στυλιανή Συντονιστής Καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική Χρονιά 2010 2011 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Μια εκπαιδευτική προσέγγιση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Μια εκπαιδευτική προσέγγιση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Μια εκπαιδευτική προσέγγιση Μέρος Α : Βασικές Έννοιες ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ι. ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ, Χ. ΦΕΙΔΑΣ, Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 51 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ιωάννης Πυθαρούλης, 1 Χαράλαμπος Φείδας, 2 Θεόδωρος Καρακώστας 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Υπό των φοιτητών: Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Global Positioning System

Global Positioning System Global Positioning System Βασικές Αρχές Κουνιάκης Χριστόφορος Η προσπάθεια του ανθρώπου να υπολογίσει τη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται πάνω στη γη και την κατεύθυνση προς την οποία κινείται, ξεκινάει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 EDITORIAL 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΜΑΘΑΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 5 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 EDITORIAL 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΜΑΘΑΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 5 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 EDITORIAL 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΜΑΘΑΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 5 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Η ΛΥΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 16 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 23 ΑΙΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εφαρµογή του SPI για την ολοκληρωµένη διαχείριση των λειψυδριών στην Κύπρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Released under a. Creative Commons. Attribute & Non-commercial. Lisence

Released under a. Creative Commons. Attribute & Non-commercial. Lisence 7. ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ SAR «ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩ ΑΙΣΙΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 2 7.1 ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ... 5 7.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Αργιαλάς Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη της απόκτησης ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση Διαπνοή

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση Διαπνοή Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΟΝΟΜΑ:ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ / MN 05014 / Ε ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγκριση μετρήσεων ηλιακής ακτινοβολίας UV-A ακτινομέτρου με φασματικές μετρήσεις UV φασματοφωτόμετρου Σαράντη

Διαβάστε περισσότερα