TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 16/6/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 16/6/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 16/6/2015 Κεντρική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ:17654 Ακαδηµίας ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2 Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Γ Προµηθειών Πληροφορίες : Β. Φραγκαναστάση Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια µηχανογραφικών και διαχειριστικών εντύπων (CPV ), φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α4 (CPV ), φακέλων (CPV ) και γενικών υλικών (ρολά αριθµών προτεραιότητας-απλά και θερµικά) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των Καταστηµάτων του Τ. Π. & ανείων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε δέσµευση δαπάνης είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00 ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.». Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις: 1. α. των άρθρων 65 έως 67 του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τΑ / ) και του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ιατάκτες (Α.194), κατ αναλογία εφαρµοζοµένων όσον αφορά στις εγκρίσεις δαπανών του Τ. Π. και ανείων (Ν.Π... µη ανήκον στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης). β. Των διατάξεων του Π.. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/τ.Α / και του ν. 2586/1995, όπως ισχύουν. γ. Του µέρους Β του ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/τ. Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 37 ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/τ. Α / ). τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1199/1981 και του Π.. 95/1996 «Οργανισµός του Τ. Π. & ανείων», 2.τις διατάξεις του κεφαλαίου Α (άρθρα 1 έως 4) του Ν. 3965/2011 (Φ.Ε.Κ. 113/τΑ /1/ ) που αφορούν στην αναµόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, την υπ αρ. 2/21379/0094/ (Φ.Ε.Κ. 448/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του Τ. Π. & ανείων», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις υπ αρ. 2/51035/0094 (Φ.Ε.Κ. 1327/τ. Β / ), 2/74109/0094 (Φ.Ε.Κ. 15/τ. Β / ) και 2/24892/0094/ (Φ.Ε.Κ. 1069/τ. Β / ) αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, 3.τη διάταξη του εδ. β, της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180/τ. Α / ) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», 4. την µε αριθ / απόφαση του Αντιπροέδρου του.σ. του Τ. Π & ανείων, που αφορά στην έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια µηχανογραφικών και διαχειριστικών εντύπων (CPV ), φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α4 (CPV ), φακέλων (CPV ) και γενικών υλικών (ρολά αριθµών προτεραιότητας-απλά και θερµικά), για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των Καταστηµάτων του Τ. Π. & ανείων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε δέσµευση δαπάνης είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00 ), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 5. Το από υπηρεσιακό σηµείωµα της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (Τµήµα ιαχείρισης Υλικού) για την κατεπείγουσα ανάγκη προµήθειας διαχειριστικών εντύπων εξαιτίας 1

2 της απρόσµενα µεγάλης συναλλακτικής κίνησης στη /νση Ταµιευτηρίου, σε συνδυασµό µε την παρ. 2 α του άρθρου 10 του Π.. 118/2007 για σύντµηση των προθεσµιών διαγωνισµών. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Προκηρύσσουµε πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια µηχανογραφικών και διαχειριστικών εντύπων (CPV ), φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α4 (CPV ), φακέλων (CPV ) και γενικών υλικών (ρολά αριθµών προτεραιότητας-απλά και θερµικά) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των Καταστηµάτων του Τ. Π. & ανείων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού δαπάνης είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ ( ), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την , ηµέρα Παρασκευή και ώρα π.µ. στο κτίριο της Κ.Υ. του Τ. Π. & ανείων, Ακαδηµίας 40, στον Α όροφο, στην αίθουσα του.σ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιενέργειας του διαγωνισµού. Οι σφραγισµένες προσφορές, αφού πρωτοκολληθούν, θα παραδίδονται στην αρµόδια Υπηρεσία, µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται µέχρι ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 ) για την προµήθεια µηχανογραφικών και διαχειριστικών εντύπων (CPV ) και γενικών υλικών (ρολά αριθµών προτεραιότητας απλά και θερµικά), επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 ) για την προµήθεια φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00 ) για την προµήθεια φακέλων, θα χρηµατοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισµό του Τ. Π. & ανείων οικονοµικού έτους Η υποβολή προσφοράς θα γίνει διακριτά για το σύνολο των υποδειγµάτων των µηχανογραφικών και διαχειριστικών εντύπων και γενικών υλικών (ρολά αριθµών προτεραιότητας απλά και θερµικά) (ΟΜΑ Α Α ), για το φωτοαντιγραφικό ξηρογραφικό χαρτί Α4 (ΟΜΑ Α Β ) και για τους φακέλους (ΟΜΑ Α Γ ) και θα αφορά στο σύνολο των ζητούµενων ποσοτήτων τους, χωρίς να είναι υποχρεωτική η υποβολή προσφοράς και για τις τρεις οµάδες. Οι µειοδότες θα ανακηρυχθούν ανά ΟΜΑ Α. 5. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισµοί ή κοινοπραξίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η Σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης. Κατά τα λοιπά, ως προς τις κοινοπραξίες, ισχύουν οι διατάξεις του Π.. 118/ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σε δύο αντίγραφα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π..118/07, στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) o πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, γ) o αριθµός της ιακήρυξης, δ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ε) τα στοιχεία του αποστολέα. 2

3 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 8.1 ικαιολογητικά συµµετοχής: Τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, µέσα στον κυρίως φάκελο τα κάτωθι: α) Παραστατικό Εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του Π. /τος 118/07, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπο. β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. /τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα υποβάλλουν: α) οι ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Ένωση προµηθευτών Κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα), δεν τελούν, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους, σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τα άρθρα 18, 34, 39 του Π. /τος 118/2007, αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όλων των σχετικών δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην εν λόγω δήλωση, η προσφορά συντάχτηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και της οποίας τους όρους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του. 3

4 δ) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 8.2 Τεχνικά στοιχεία: Τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τα οριζόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, συνοδευόµενα από τις δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.. 118/07 περί της «καταγωγής των προσφεροµένων υλικών και της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος». Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Οικονοµικά στοιχεία: Τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Για τα µηχανογραφικά και διαχειριστικά έντυπα καθώς και για τα γενικά υλικά (ρολά αριθµών προτεραιότητας απλά και θερµικά), η τιµή πρέπει να δοθεί συνολικά για όλα τα υποδείγµατα και αναλυτικά για κάθε επιµέρους υπόδειγµα, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, τόσο ανά χίλιες σειρές όσο και στη συνολική ποσότητα του υποδείγµατος σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Για το φωτοαντιγραφικό ξηρογραφικό χαρτί Α4 η τιµή πρέπει να δοθεί για τη συνολική ποσότητα σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Για τους φακέλους, η τιµή πρέπει να δοθεί και αναλυτικά για κάθε επιµέρους υπόδειγµα, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, όσο και για τη συνολική ποσότητα σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση των υπό προµήθεια εντύπων στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα ιακήρυξη. Επί της προσφερόµενης τιµής πρέπει να αναγράφεται ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό. Σε περίπτωση που η αναγραφή του Φ.Π.Α. είναι εσφαλµένη, θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η σύγκριση των προσφερόµενων τιµών θα γίνει χωριστά για κάθε οµάδα στο σύνολο της ποσότητάς της, για την ανάδειξη του µειοδότη µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή σε κάθε οµάδα. Το καθαρό ποσό του τιµολογίου υπόκειται στις εξής κρατήσεις:0,10% της συνολικής προ Φ.Π.Α. αξίας υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και χαρτόσηµο 3,60% επ αυτού. Επίσης, γίνεται παρακράτηση φόρου 4% για προµήθεια προϊόντων επί του ποσού που προκύπτει µετά την αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων από το καθαρό ποσό του τιµολογίου. 4

5 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει έπ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 9. Οι προσφορές θα συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης, από δείγµατα. 10. Αποσφράγιση προσφορών Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την ιακήρυξη. Η διαδικασία αποσφράγισης γίνεται δηµόσια. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των στοιχείων των προσφορών τους. Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται µε τα άλλα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του προµηθευτή στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παραγρ. 2 του Π.. 118/07, θα γίνει σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, µπορούν να λάβουν γνώση αυτών, καθώς και των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παραγρ. 2 και του Π.. 118/07 που κατατέθηκαν, κατόπιν σχετικής αίτησης που θα υποβληθεί εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών µετά την ηµεροµηνία κάθε αποσφράγισης. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 11. Η παραλαβή, η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν, καθώς και η σύνταξη των σχετικών πρακτικών θα γίνει από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την προαναφερθείσα απόφαση. Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη ανά υπόδειγµα µηχανογραφικού και διαχειριστικού εντύπου τιµή, τη µικρότερη προσφερόµενη τιµή για φωτοαντιγραφικό ξηρογραφικό χαρτί Α4 καθώς και τη µικρότερη προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των υπό προµήθεια φακέλων. 12. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή ιενέργειας του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτή: 5

6 (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Ειδικότερα, τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/τ. Α ), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της Α.Ε. που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. Σηµειώνεται ότι γα όλους τους δικαιούµενους συµµετοχής τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν είναι τα αναγραφόµενα στο άρθρο 6 παρ. 2 και 3 του Π.. 118/ Ο µειοδότης υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ανακοίνωση της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την υπογραφή της Σύµβασης, σχέδιο της οποία επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 14. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου (όπως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ή Γραµµάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης (όπως εκδίδεται από την αρµόδια ιεύθυνση του Τ. Π. & ανείων), που να καλύπτουν το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 6

7 15. Τελικά θεωρηµένα υποδείγµατα των υπό προµήθεια εντύπων θα χορηγηθούν στον µειοδότη κατά την υπογραφή της Σύµβασης. Όλα τα έντυπα θα είναι ακριβώς όµοια µε τα υποδείγµατα του Τ. Π. & ανείων κατά το χρωµατισµό του χαρτιού, την τυπογραφική γραµµογράφηση, τις διαστάσεις, καθώς και ως προς την τυχόν αρίθµησή τους. Τυχόν διαφορά των προσκοµιζοµένων από τον προµηθευτή εντύπων έναντι των υποδειγµάτων και λοιπών στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον προµηθευτή. 16. Προ της τελικής εκτύπωσης, ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει τα δοκίµια των κατακυρωθέντων σ αυτόν εντύπων στο αρµόδιο τµήµα ιαχείρισης Υλικού του Ταµείου, στα οποία η Υπηρεσία δικαιούται να επιφέρει οιαδήποτε τροποποίηση στο κείµενο και στη γραµµογράφησή τους. Τα δοκίµια αυτά αφού ελέγχονται, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον Προϊστάµενο του ως άνω Τµήµατος και τους Προϊσταµένους των αρµοδίων ιευθύνσεων, τίθεται σ αυτά η ηµεροµηνία τελικής έγκρισης και επιστρέφονται στον προµηθευτή µε τις ανάλογες διορθώσεις, το αργότερο σε τρεις (3) ηµέρες από την προσκόµισή τους. Καµία οριστική εκτύπωση των προαναφερόµενων εντύπων δε θα αναγνωρισθεί από το Τ. Π. & ανείων, εφ όσον δε θα έχει δοθεί η σχετική εντολή, σηµειούµενη και σφραγισµένη επί του τελευταίου δοκιµίου κατά τα προαναφερόµενα. Σηµειώνεται ότι ο προµηθευτής υποχρεούται, κατά την παράδοση των υπό προµήθεια εντύπων στο τµήµα ιαχείρισης Υλικού, να επιστρέψει το τελικό δοκίµιο, προκειµένου να παραδοθεί στην αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής για τα περαιτέρω. 17. Σε περίπτωση που και µετά την παραλαβή των ειδών (µηχανογραφικά έντυπα, διαχειριστικά έντυπα, ρολά αριθµών προτεραιότητας (απλά και θερµικά), φάκελοι και φωτοαντιγραφικό ξηρογραφικό χαρτί Α4) και σε διάστηµα µέχρι ενός έτους από τη λήξη της Σύµβασης, βρεθούν είδη στο σύνολό τους ή µέρος από αυτά ως ακατάλληλα και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ή εµποδίζουν την άνετη εκτέλεση της εργασίας, ή καθυστερούν σοβαρά αυτή και εφόσον αποδειχθεί ότι ευθύνεται ο προµηθευτής, το Τ. Π. & ανείων µπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας µε ίση ποσότητα ειδών που θα πληρούν τους όρους. Σε περίπτωση µη αντικατάστασης της ακατάλληλης ποσότητας σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ειδοποίηση, το Τ. Π. & ανείων θα προχωρήσει στην προµήθεια των ειδών σε βάρος του προµηθευτή, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 18. Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Η παράδοση µπορεί να γίνει τµηµατικά, κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία, µε την πρώτη παράδοση να µην µπορεί να υπολείπεται του 30% της συνολικής ποσότητας. 19. Τόπος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Τ. Π. & ανείων (Ακαδηµίας 40, Αθήνα) και συγκεκριµένα οι χώροι που θα υποδειχθούν από το αρµόδιο Τµήµα ιαχείρισης Υλικού, µε δαπάνη, µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. 20. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εντύπων, του φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και των φακέλων από την αρµόδια Επιτροπή του Τ. Π. & ανείων. 21. Η παρούσα ιακήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τ. Π. & ανείων (www.tpd.gr), ενώ περίληψή της (προκήρυξη) αναρτάται σε εµφανές σηµείο στους χώρους του Τ. Π. & ανείων και δηµοσιεύεται στον ελληνικό τύπο. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ Τ. Π. ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 7

8 Α.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΡΟΛΛΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ) ΟΜΑ Α Α (Σχετικά δείγµατα διατίθενται από την Κ.Υ. του Τ. Π. & ανείων) ΟΜΑ Α Α. 1. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 11x9 ½ ΜΟΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ 11x9 ½ ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ NCR, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Μ101 (ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ) ΤΡΙΠΛΟ ΧΑΡΤΙ NCR ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25x28cm ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΣΕΙΡΕΣ (20 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ 500 ΣΕΙΡΩΝ) 120, ΣΕΙΡΕΣ (20 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ 500 ΣΕΙΡΩΝ) 120, ΣΕΙΡΕΣ (45 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ 500 ΣΕΙΡΩΝ) 900,00 4 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Μ2 (ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ) ΤΡΙΠΛΟ ΧΑΡΤΙ NCR ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15,2x24cm 5000 ΣΕΙΡΕΣ (10 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ 500 ΣΕΙΡΩΝ) 220,00 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Μ109 (ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 5 ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ, Κ.Υ) ΤΡΙΠΛΟ ΣΕΙΡΕΣ (50 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ 500 ΧΑΡΤΙ NCR ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25x30cm ΣΕΙΡΩΝ) 1.000, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Μ9 (ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ) ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΦΥΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙ NCR ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 24x28cm ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Μ10 (ΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΡΙΠΛΟ ΧΑΡΤΙ NCR ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 21,5x28cm,ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΠΙΣΘΕΝ 80gr ανά τ.µ, ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ 53gr. ανά τ.µ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ 57gr. ανά τ.µ ΣΕΙΡΕΣ (30 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ 500 ΣΕΙΡΩΝ) 1.000, ΣΕΙΡΕΣ (100 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ 500 ΣΕΙΡΩΝ) 1.800,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α 5.160,00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 5.200,00 Α.2 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τύπος και ποιότητα χαρτιού των εντύπων µε 2, 3, 4, φύλλα: Βάρος γραµµ. ανά τ.µ. Χηµική επικάλυψη αυτογραφικού χαρτιού για έντυπο δύο φύλλων CB, CF, για έντυπο τριών φύλλων CB, CFB, CF και για έντυπο τεσσάρων φύλλων CB, CFB, CFB, CF. Σύσταση 100% χηµικός πολτός και κατεύθυνση ινών ίδια µε την κατεύθυνση προώθησης του χαρτιού. Για τα έντυπα του ενός φύλλου η ποιότητα του χαρτιού θα είναι Β.Ρ. 100% από χηµικό πολτό. 2. Η διάρκεια της ζωής του χηµικού αυτογραφικού χαρτιού θα είναι τουλάχιστον για πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία παράδοσής των και για τη χρονική αυτή διάρκεια θα παραµείνει αναλλοίωτο και θα διατηρεί την ίδια ικανότητα γραφής στο αντίγραφο. Επίσης η γραφή που θα αποτυπώνεται στο αντίγραφο (έστω και κατά το τελευταίο έτος της πενταετίας) θα παραµένει αναλλοίωτη, τουλάχιστον δέκα πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία χρησιµοποιήσεως του εντύπου. 3. Η συσκευασία των εντύπων θα γίνει σε χαρτοκιβώτια στα οποία θα αναγράφονται: α) Επωνυµία προµηθευτή : β) Υπόδειγµα : γ) Τίτλος : 8

9 δ) Ποσότητα : ε) Ηµεροµηνία παραγωγής : Τα κιβώτια θα είναι πλήρως συµπληρωµένα, κατά τρόπο που να καθιστά τη χρήση των εντύπων εύκολη και να διασφαλίζει ότι θα διατηρηθούν αναλλοίωτα καθόσον χρόνο παραµείνουν στους αποθηκευτικούς χώρους του Τ. Π. & ανείων. 2. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ α. ΥΠΟ. 62 (ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ) 160 στελέχη των 250 φύλλων (50x5) σε χαρτί N.C.R. χηµικό αυτογραφικό, διαστάσεων 17,5x25cm. Τα τέσσερα πρώτα φύλλα διάτρητα το πέµπτο σταθερό. Αριθµηµένα όπως ο κάτωθι πίνακας. Α/Α ΑΠΟ ΕΩΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΣΤΕΛΕΧΗ Τα παραπάνω στελέχη θα είναι δεµένα ανά δέκα (10) µε τσέρκι. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400,00 β. ΥΠΟ. 70 (ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 190 στελέχη των 150 φύλλων (50x3) σε χαρτί N.C.R. χηµικό αυτογραφικό, διαστάσεων 21x30cm. Τα δυο πρώτα φύλλα διάτρητα το τρίτο σταθερό. Αριθµηµένα όπως ο κάτωθι πίνακας. Α/Α ΑΠΟ ΕΩΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΣΤΕΛΕΧΗ Τα παραπάνω στελέχη θα είναι δεµένα ανά είκοσι (20) µε τσέρκι. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 1.000,00 3. ΓΕΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ α. Θερµικά ρολά αριθµών προτεραιότητας ( 9 κ Καταστήµατα) 80 Ρολά εισιτηρίων για το σύστηµα προτεραιότητας. Τεχνικές Προδιαγραφές: θερµικό χαρτί <<περφορε>>. Κάθε εισιτήριο θα έχει διάσταση 5,8 x 7,7cm / εξωτερική διάµετρο 13,3cm / εσωτερική διάµετρο 3,0cm / πάχος κυλίνδρου στο οποίο τυλίγεται το ρολό θα είναι 0,3cm (µαντρεν 3,0cm) Προϋπολογισµός: 700,00 (πλέον Φ.Π.Α) β. Απλά ρολά αριθµών προτεραιότητας ( 3 κ 6) 20 Ρολά εισιτηρίων για το σύστηµα προτεραιότητας 9

10 Τεχνικές Προδιαγραφές: Κάθε εισιτήριο θα έχει διάσταση 4x10cm / εσωτερική διάµετρο 5,0cm 1 Ρολό των εισιτηρίων Προϋπολογισµός: 50,00 (πλέον Φ.Π.Α) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 750,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 800,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ ΑΣ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 5.160, ,00 2 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 900, ,00 3 ΓΕΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 750,00 800,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 6.810, ,00 ΟΜΑ Α B. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 2,500 ΕΣΜΙ ΕΣ (ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ 5 ΕΣΜΙ ΩΝ ΕΚΑΣΤΟ, ΕΣΜΙ Α ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ), ΒΑΡΟΥΣ 80 gr/m2, (CPV ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Κ.Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ειδικά χαρακτηριστικά: Ξηρογραφικό φωτοαντιγραφικό χαρτί πολλαπλών χρήσεων, πιστοποιηµένο µε ISO 9001, ISO και ISO 9706 Χηµικός Πολτός: 100% Βάρος Χαρτιού: 80g/m 2 Λευκό χαρτί (λευκότητα 135 CIE) Σε δεσµίδες των 500 φύλλων ακριβώς περιτυλιγµένα µε αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιηµένο χαρτί) για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος και κάθε πέντε δεσµίδες σε χαρτοκιβώτια σφραγισµένε µε συγκολλητική ταινία. Το κόψιµο των φύλλων κάθε δεσµίδας θα είναι τελείως λείο και δεν θα παρουσιάζει γρέζια γραµµώσεις Γενικά χαρακτηριστικά: Το υπό προµήθεια χαρτί θα είναι µονόφυλλο και κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δυο όψεις του. εν θα απαιτούνται ειδική µεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από την χρησιµοποίηση του ούτε θα παρουσιάζει µεγάλη ευαισθησία σε κανονικό φωτισµό γραφείου. εν θα επηρεάζεται από το µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης κάτω από τις συνηθισµένες κλιµατολογικές συνθήκες. Τα φωτοαντιγραφικά θα είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και σταθερά (δεν θα αλλοιώνονται µε την πάροδο του χρόνου). Η ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 500 ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.500,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α 10

11 ΟΜΑ Α Γ. 1. ΦΑΚΕΛΟΙ α. ΥΠΟ. 199β (Ν.Υ) Ντοσιέ µε πτερύγια σε χαρτί κουσέ 280 gr/m2, µε µήκος 250 mm και ύψος 350 mm Συσκευασία σε δέµατα των 50 και περιτυλιγµένα µε διαφανείς νάϋλoν. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 β. ΥΠΟ. 323 α (Ν.Υ) Ντοσιέ µε πτερύγια σε χαρτί Κουσέ 280 gr/m2, µε µήκος 250 mm και ύψος 350mm ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 γ. ΥΠΟ φάκελοι µε αυτοκόλλητη ταινία (3.000 Κ.Υ, Κατάστηµα Θεσσαλονίκης) Χρώµα φακέλων: λευκό µατ χωρίς υδατογραφήµµατα η ολογράµµατα. Χρώµα γραµµάτων και λογότυπου Ταµείου: έντονο σκούρο µπλε panton 287c Βάρος φακέλου: 100gr/m2 Ακαµψία φακέλων: < 2 n/mm Αντανακλαστικότατα χαρτιού: > 60% Αδιαφάνεια χαρτιού: > 85% Συγκολλήσεις φακέλων στερεές χωρίς συρρικνώσεις η περισσεύµατα κόλλας. Οι συγκολλήσεις στην πίσω πλευρά των φακέλων. Μήκος φακέλων: 350mm Ύψος φακέλων: 250mm Συσκευασία σε χάρτινα κουτιά των 250 φακέλων. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450,00 δ. ΥΠΟ. 49 α (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 1,500 Φάκελοι αλληλογραφίας τύπου ΣΛΑ (Σακούλα Λευκοί Αυτοκόλλητοι) µε βάρος χαρτιού 90gr/m2. Οι φάκελοι θα φέρουν την επωνυµία του Τ.Π. & ανείων και τα στοιχειά του καταστηµατος Θεσσαλονικης στην άνω αριστερή γωνία µε µπλε γραµµατοσειρά, θα έχουν διάσταση Υ11.5εκ x Μ23,5εκ. Το άνοιγµα θα βρίσκεται στη δεξιά µικρή διάσταση και θα φέρει αυτοκόλλητο κλείσιµο. Συσκευασµένοι σε χάρτινα κιβώτια των 500 φακέλων. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100,00 ε. ΥΠΟ. 50 α (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 4,000 Φάκελοι αλληλογραφίας τύπου ΣΛΑ (Σακούλα Λευκοί Αυτοκόλλητοι) µε βάρος χαρτιού 90gr/m2. Οι φάκελοι θα φέρουν την επωνυµία του Τ.Π. & ανείων και τα στοιχεία του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης στην άνω αριστερή γωνία µε µπλε γραµµατοσειρά, θα έχουν διάσταση Υ11.5εκ x Μ23,5εκ και θα φέρουν παράθυρο διάστασης Υ4,5εκ χ Μ10,5εκ που θα απέχει 1,8εκ από την κάτω ακµή και 1,5εκ από την δεξιά. Το άνοιγµα θα βρίσκεται στη δεξιά µικρή διάσταση και θα φέρει αυτοκόλλητο κλείσιµο. Συσκευασµένοι σε χάρτινα κιβώτια των 500 φακέλων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.750,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:8.000,00 11

12 2. ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ 1. ΥΠΟ. 383 (ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) φάκελοι πανόδετοι σε ποιότητα όπως το δείγµα. Οι διαστάσεις του φακέλου θα είναι 260mm x 360mm πτερυγίων 180mm x 250mm και 330mm x 180mm η ράχη 80mm και το άνοιγµα του καψυλιου 5mm. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΜΑΤΑ ΤΩΝ 25 ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 2. ΥΠΟ. 58 ( ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) 100 φάκελοι πανόδετοι µε αυτοκόλλητη ετικέτα στην µπροστινή όψη του φάκελου διαστάσεων 140mm x 100mm που θα αναγράφει ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ σε ποιότητα όπως το δείγµα. Οι διαστάσεις του φακέλου θα είναι 260mm x 350mm, πτερυγίων 160mm x 330mm και 160mm x 260mm η ράχη 40mm. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΜΑΤΑ ΤΩΝ 25 ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.400,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 5.500,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ ΑΣ Γ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΦΑΚΕΛΟΙ 7.750, ,00 2 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ 5.400, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ , ,00 ΟΜΑ Α Α (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) Β (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ) Γ (ΦΑΚΕΛΟΙ, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.810, , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,00 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΟ ΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :06 ΚΩ ΙΚΟΣ : 1 ΕΥΡΩ(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ).. ΕΥΡΩ(ολογράφως): ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Ή ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ: ΑΤΟΜ. ΛΟΓ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23 ΕΓΓΥΗΣΗ Τηλέφωνο:.. ΚΩ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ : 26 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η εγγυήση διέπεται από τους Όρους του αρθ. 25 παρ.5 του Π..118/07 (ΦΕΚΑ 150/07) Εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά: για την : προµήθεια αναλωσίµων συσκευών fax, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και εκτυπωτών και ποικίλου εξοπλισµού πληροφορικής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των Καταστηµάτων του Τ. Π. & ανείων, και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής. ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : /ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ : ΑΘΗΝΑ. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονοµασία Τράπεζας.. Κατάστηµα. ( /νση οδός -αριθµός TK fax ) Προς ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. # # ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)..... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρίας.. /νση για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας (αρ. ιακήρυξης 5076/ ) για την προµήθεια µηχανογραφικών εντύπων και φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των Καταστηµάτων του Τ. Π. & ανείων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας...ευρω αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, όπως σχετικά αναφέρεται στη ιακήρυξη. -Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και Ν.Π..., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήµερα, την. του µηνός, ηµέρα, έτους 2015, στο Κεντρικό Κατάστηµα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, οδός Ακαδηµίας 40, µεταξύ αφενός του Πολυµένη Βασιλείου, κατόχου του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας µε αρ. ΑΚ που έχει εκδοθεί από το Α.Τ. Θερµαϊκού Θεσσαλονίκης, Αντιπροέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, δυνάµει της υπ. αρ. 2/18829/0004/ (Φ.Ε.Κ. 148/ ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, ο οποίος ενεργεί µε την ιδιότητά του αυτή ως νόµιµος εκπρόσωπος και για λογαριασµό του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα (Α.Φ.Μ / ΟΥ Αθηνών) και αφετέρου του κάτοικου.., κατόχου του µε Α Τ που έχει εκδοθεί από ως νόµιµου εκπροσώπου, για την υπογραφή της παρούσας, της εταιρίας. µε διακριτικό τίτλο «.», που εδρεύει (Α.Φ.Μ..) συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Με την υπ αρ... απόφαση του Αντιπροέδρου του.σ. του Τ. Π. & ανείων κατακυρώθηκε στ...., ως µειοδότ., το αποτέλεσµα του πρόχειρου διαγωνισµού που είχε προκηρυχθεί µε την υπ αρ. ιακήρυξη, για την προµήθεια µηχανογραφικών και διαχειριστικών εντύπων και γενικών υλικών (ρολών αριθµών προτεραιότητας απλών και θερµικών), φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού και φακέλων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των Καταστηµάτων του Τ. Π. & ανείων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Κατόπιν τούτου, το αφ ενός συµβαλλόµενο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµενο στο εξής «ΤΑΜΕΙΟ», αναθέτει µε την παρούσα την προµήθεια µηχανογραφικών εντύπων, φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και γενικών υλικών (ρολά αριθµών προτεραιότητας-απλά και θερµικά) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των Καταστηµάτων του Τ. Π. & ανείων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στ... αποκαλούµεν στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες: Όρος 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η προµήθεια µηχανογραφικών και διαχειριστικών εντύπων και γενικών υλικών (ρολών αριθµών προτεραιότητας απλών και θερµικών), φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και φακέλων, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των Καταστηµάτων του Τ. Π. & ανείων, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της υπ αρ / ιακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. ΟΡΟΣ 2. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας και για ένα (1) έτος. Όρος 3. ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 3.1 Ο χρόνος παράδοσης συνοµολογείται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποχρεούται να ειδοποιήσει το αρµόδιο τµήµα ιαχείρισης Υλικού για την παράδοση τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει να προηγηθεί η παράδοση ορισµένων εντύπων για λόγους καλής λειτουργίας της Υπηρεσίας. 3.2 Τόπος παράδοσης ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του «ΤΑΜΕΙΟΥ», Ακαδηµίας 40, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία µε δαπάνη, µέσα (καροτσάκια, κλάρκ κτλ) και προσωπικό του Αναδόχου. 3.3 Η συσκευασία των εντύπων θα πραγµατοποιείται κατά τα αναφερόµενα στη µε αρ / σχετική διακήρυξη. 3.4 Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων θα συντάσσεται, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της ποσότητας που παραδόθηκε. 15

16 Όρος 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» 4.1 Όλα τα είδη θα είναι σύµφωνα µε την προσφορά της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και ακριβώς όµοια µε τα υποδείγµατα του «ΤΑΜΕΙΟΥ» κατά το χρωµατισµό του χαρτιού, την τυπογραφική γραµµογράφηση, ως προς τις διαστάσεις των εντύπων καθώς και ως προς τη τυχόν αρίθµησή τους. Τυχόν διαφορά των προσκοµιζοµένων από τον προµηθευτή ειδών έναντι των υποδειγµάτων και λοιπών στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά και µόνο την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Προ της τελικής εκτύπωσης των εντύπων, η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποχρεούται να προσκοµίσει τα δοκίµια των κατακυρωθέντων σ αυτήν εντύπων στο αρµόδιο τµήµα ιαχείρισης Υλικού του Ταµείου, στα οποία η Υπηρεσία δικαιούται να επιφέρει οιαδήποτε τροποποίηση στο κείµενο και στη γραµµογράφησή τους. Τα δοκίµια αυτά αφού ελεγχθούν, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον Προϊστάµενο του ως άνω Τµήµατος και τους Προϊσταµένους των αρµοδίων ιευθύνσεων, τίθεται σ αυτά η ηµεροµηνία τελικής έγκρισης και επιστρέφονται στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε τις ανάλογες διορθώσεις το αργότερο σε τρεις (3) ηµέρες από την προσκόµισή τους. Οριστική εκτύπωση των προαναφερόµενων ειδών δε θα αναγνωρισθεί από το «ΤΑΜΕΙΟ», εφ όσον δε θα έχει δοθεί η σχετική εντολή, σηµειούµενη και σφραγισµένη επί του τελευταίου δοκιµίου κατά τα προαναφερόµενα. Ρητά συνοµολογείται ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποχρεούται, κατά την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών στο τµήµα ιαχείρισης Υλικού, να επιστρέψει το τελικό δοκίµιο, προκειµένου να παραδοθεί στην αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής Σε περίπτωση που και µετά την παραλαβή των εντύπων και σε διάστηµα µέχρι ενός έτους από τη λήξη της Σύµβασης, βρεθούν έντυπα στο σύνολό τους ή µέρος από αυτά ως ακατάλληλα και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ή εµποδίζουν την άνετη εκτέλεση της εργασίας ή καθυστερούν σοβαρά αυτή, και εφόσον αποδειχθεί ότι ευθύνεται η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το «ΤΑΜΕΙΟ» µπορεί να ζητήσει από την προµηθεύτρια αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας µε ίση ποσότητα εντύπων που θα πληρούν τους όρους. Σε περίπτωση µη αντικατάστασης της ακατάλληλης ποσότητας σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ειδοποίηση, το «ΤΑΜΕΙΟ» θα προχωρήσει στην προµήθεια των εντύπων σε βάρος της προµηθεύτριας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Όρος 5. ΑΜΟΙΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ Η αµοιβή της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ορίζεται συνολικά σε. ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και θα καταβληθεί µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, από την αρµόδια Επιτροπή του «ΤΑΜΕΙΟΥ», µε την εξόφληση του 100% της αξίας των αντιστοίχων τιµολογίων. Κατά την πληρωµή, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή του «ΤΑΜΕΙΟΥ». Πρωτότυπο τιµολόγιο που θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» ή εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή. Πλήρης νοµιµοποίηση της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενηµερότητας. Κάθε άλλο κατά νόµο απαιτούµενο δικαιολογητικό. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υποχρεούται να λάβει υπόψη της τις διατάξεις του Ν. 3965/2011 (Φ.Ε.Κ. 113/τ. Α / ). Όρος 6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Κατά την πληρωµή η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις: παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% βάσει των διατάξεων του Ν. 2198/94 0,10% εφάπαξ κατά την πρώτη πληρωµή επί της συνολικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής ή κάθε συµπληρωµατικής Σύµβασης, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α..Σ.). κάθε άλλη νόµιµη, κράτηση, φόρο, τέλος, δικαιώµατα τα οποία θα ισχύσουν κατά την ηµέρα της πληρωµής ή οποιαδήποτε κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, ως επίσης και µε τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις ή εισφορές προς το Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς Οργανισµούς. 16

17 Όρος 7. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Στην παρούσα σύµβαση δεν ισχύει αναθεώρηση τιµών, για κανένα απολύτως λόγο και αιτία, µη εξαιρουµένης ούτε της ανωτέρας βίας. Τυχόν παράταση των προθεσµιών για κανένα λόγο δεν επιφέρει την αναθεώρηση των τιµών. Όρος 8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Τα µέρη δεν µπορούν να εκχωρήσουν ή να µεταβιβάσουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, σε τρίτο. Κατ εξαίρεση, ρητά συµφωνείται ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δικαιούται να εκχωρήσει µονοµερώς τα εισπρακτικά δικαιώµατά της από την παρούσα Σύµβαση σε νοµίµως λειτουργούντα στην Ελλάδα Πιστωτικά Ιδρύµατα. ΟΡΟΣ 9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το «ΤΑΜΕΙΟ» κρατούν µυστική κάθε πληροφορία που περιέχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύµβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη γραπτή συµφωνία του ετέρου µέρους, ενώ η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους µε οποιοδήποτε τρόπο µε αυτή συνδεόµενους για την εκτέλεση του παρόντος έργου. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το «ΤΑΜΕΙΟ» αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άµεσα µε το περιεχόµενο της σύµβασης ή χρησιµοποιούν τον εξοπλισµό πληροφορικής και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι γνωρίζουν και συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εχεµύθειας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται για όλους τους συµβαλλόµενους οι διατάξεις του νόµου 2472/1997 «προστασία και επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (Φ.Ε.Κ. 50/τ. Α ), όπως ισχύουν. Όρος 10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε την υπ αρ...εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ποσού ΕΥΡΩ /100 (,00 ), ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης. Όρος 11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι υποχρεωµένη να έχει ασφαλίσει το προσωπικό που θα απασχολήσει στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισµούς, απαλλασσοµένου του «ΤΑΜΕΙΟΥ» κάθε ευθύνης από τυχόν ατύχηµα. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συµπλήρωση της Σύµβασης αυτής είναι ισχυρή εφ όσον γίνει εγγράφως και προσυπογραφεί και από τους δύο συµβαλλόµενους. Καµία καθυστέρηση ή ανοχή του «ΤΑΜΕΙΟΥ» στην επιβολή κάποιου όρου της Σύµβασης δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόµενο από τη Σύµβαση δικαίωµά του. Το «ΤΑΜΕΙΟ» διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την συνεργασία του µε την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όποτε το κρίνει σκόπιµο και χωρίς καµία υποχρέωση έναντι της και πάντως οπωσδήποτε για τα τµήµατα του παραδοτέου για τα οποία δεν έχει προβεί σε αποδοχή. Για όλα τα λοιπά θέµατα της παρούσης σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Κ.Π. (Π. 118/07) καθώς και οι όροι της υπ αρ / ιακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού. Η παρούσα Σύµβαση συντάχτηκε και υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους σε δύο όµοια πρωτότυπα, ένα για κάθε συµβαλλόµενο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17

ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια εντύπων, διαχειριστικών βιβλίων και φακέλων για τις ανάγκες του Τ. Π. & ανείων».

ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια εντύπων, διαχειριστικών βιβλίων και φακέλων για τις ανάγκες του Τ. Π. & ανείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 15/10/2012 Κεντρική Υπηρεσία Αρ. Πρωτ.: 80823 Ακαδηµίας 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 213 21 16 100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2 Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 13/6/2012 Κεντρική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ: 32914 Ακαδηµίας 40-10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213 21 16 100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2 Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Παρασκευή, 20/03/2015 και ώρα 14:00.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Παρασκευή, 20/03/2015 και ώρα 14:00. Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.500,000 ευρώ (µε ΦΠΑ) Α.Π. 1243 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για την προµήθεια σε χαρτί φωτοτυπικού και µε κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια: ενός εκατοµµυρίου ( ) φύλλων λευκού χαρτιού Α4

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια: ενός εκατοµµυρίου ( ) φύλλων λευκού χαρτιού Α4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 24 /11/ 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 75110 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 2 ο ιαδικασία κατάθεσης προσφορών

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 2 ο ιαδικασία κατάθεσης προσφορών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.500,000 ευρώ (µε ΦΠΑ) Α.Π. 832 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Μήλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93)

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 09/03/2016 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820350 2015-06-03

15PROC002820350 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Αρ. Πρωτ.: 69473 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας: 71201

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: (22410) ) 19/ )

FAX: (22410) ) 19/ ) Ρόδος 22/02/2011 α/α διαγωνισµού: 128/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Μαστόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001536085 2013-07-09

13PROC001536085 2013-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2382350522 FAX: 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-1-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 64387 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 7.250,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 23%

ΣΥΜΒΑΣΗ 7.250,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών και Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ 7.250,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ Ηράκλειο 18 Νοεµβρίου 2011 Αριθµός Πρωτ: Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Υπεύθυνος: Τηλ:2310454453 Fax:2310 454455 Καλαμαριά 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 2014-2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα