Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 10/10/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

2 Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού

3 Χαρακτηριστικά Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού Μοντέλο καταρράκτη Μοντέλο πρωτοτυποποίησης Μοντέλο λειτουργική επαύξησης Σπειροειδές μοντέλο Μοντέλο πίδακα Γενικό μοντέλο κύκλου ζωής

4 Διαδικασίες ανάπτυξης Μοντέλο καταρράκτη Επιμέρους φάσεις Εργασίες Ολόκληρη η εφαρμογή λογισμικού διέρχεται διαδοχικές φάσεις ανάπτυξης Ανάπτυξη λογισμικού: μεγάλος ογκόλιθος που μεταφέρεται από ένα σημείο σε άλλο περνώντας από στάσεις, αλλά μεταφέροντας ολόκληρο τον ογκόλιθο από τη μία στάση στην άλλη

5 Χαρακτηριστικά μοντέλου καταρράκτη Το μοντέλο καταρράκτη δεν κάνει υποθέσεις για τη μεθοδολογία και τους συμβολισμούς σε κάθε στάδιο Βασικές αρχές μοντέλου: Ακολουθία βημάτων Κάθε βήμα είναι σαφώς καθορισμένο Κάθε βήμα καταλήγει στη δημιουργία προϊόντος (έγγραφο ή κώδικας) Κάθε προϊόν αποτελεί τη βάση για το επόμενο βήμα Η ορθότητα κάθε προϊόντος μπορεί να ελεγχθεί

6 Μοντέλο καταρράκτη Επικύρωση (validation) επαληθεύεται ότι έχουν υλοποιηθεί όλες οι προδιαγραφές και το λογισμικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις από το σύστημα, «το λογισμικό κάνει αυτό που ήθελε ο πελάτης να κάνει» Επαλήθευση (verification) επαληθεύεται ότι κάθε λειτουργία/μονάδα του συστήματος εκτελείται σωστά από προγραμματιστικής άποψης, «το λογισμικό κάνει σωστά αυτό που ήθελε ο πελάτης να κάνει» Κάθε επιμέρους φάση ολοκληρώνεται με μία εργασία επαλήθευσης/επικύρωσης των προϊόντων της κατά την οποία αποφασίζεται η μετάβαση ή όχι στην επόμενη Ακολουθιακή ανάπτυξη οι επιμέρους φάσεις είναι διακριτές και ακολουθούν η μία την άλλη, για να ξεκινήσει μία φάση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η προηγούμενη

7 Μοντέλο καταρράκτη Καθορισμός απαιτήσεων από το σύστημα και από το λογισμικό Προκαταρκτική σχεδίαση λογισμικού καθορισμός μονάδων που θα αποτελούν το λογισμικό και οι μεταξύ τους συσχετίσεις καθορισμός σε περισσότερα από ένα επίπεδα λεπτομέρειας, ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα Λεπτομερή σχεδίαση λογισμικού καθορισμός εσωτερικής δομής κάθε μονάδας λογισμικού (αλγόριθμοι, δομές δεδομένων κτλ) Συγγραφή πηγαίου κώδικα Συνένωση μονάδων σε σύστημα και έλεγχος συστήματος Παράδοση προϊόντος στον πελάτη και πέρασμα στη φάση λειτουργίας και συντήρησης

8 Μοντέλο καταρράκτη Το πιο διαδεδομένο μοντέλο κύκλου ζωής λογισμικού Χρήσιμο όταν οι απαιτήσεις από το λογισμικό είναι γνωστές από την αρχή και δεν μεταβάλλονται κατά την ανάπτυξη του λογισμικού! Μειονεκτήματα???

9 Μοντέλο καταρράκτη Μειονεκτήματα Δεν είναι δυνατό να υπάρχει μια πρώτη εικόνα του συστήματος λογισμικού που κατασκευάζεται, παρά μόνο σε προχωρημένη φάση της ανάπτυξης, ο πελάτης βλέπει τι τελικά αγοράζει πολύ αργά!!! Όσο μεγαλώνει η έκταση της εφαρμογής λογισμικού, τόσο δυσκολότερη η μετάβαση από τη μία φάση στην επόμενη και η αποφυγή σφαλμάτων τα οποία εντοπίζονται πολύ αργότερα... Όσο αργότερα στην ανάπτυξη εντοπίζεται ένα σφάλμα, τόσο μεγαλύτερες οι επιπτώσεις που η διόρθωσή του μπορεί να έχει σε κόστος οπισθοδρόμησης, παρενέργειες, καθυστερήσεις, δημιουργία νέων σφαλμάτων

10 Μοντέλο πρωτοτυποποίησης Ανάπτυξη λογισμικού σε τμήματα, «πρωτότυπα», κάθε φορά με περισσότερα χαρακτηριστικά Επαναληπτικό μοντέλο οι διαδικασίες ανάπτυξης επαναλαμβάνονται για ένα τμήμα του συστήματος κάθε φορά

11 Μοντέλο πρωτοτυποποίησης Κάθε πρωτότυπο περιλαμβάνει τις βασικές από τις λειτουργίες που προορίζεται να εκτελεί το λογισμικό και το δοκιμάζει ο πελάτης Επανάληψη διαδικασίας κατασκευής νέου πρωτοτύπου μέχρι να γίνει αποδεκτό

12 Μοντέλο πρωτοτυποποίησης Πλεονεκτήματα Δυνατότητα απόκτησης άποψης για το λογισμικό νωρίτερα από το μοντέλο του καταρράκτη λιγότερες καθυστερήσεις και κόστη Σημαντική η διοίκηση του έργου υλοποιησιμότητα και εύκολη τροποποίηση πρωτοτύπου Αντιμετωπίζει την ασάφεια στις απαιτήσεις Αρχικά πρωτότυπα χρησιμοποιούνται για εξοικείωση από τους χρήστες Μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης φιλικού προς το χρήστη λογισμικού Ο πελάτης εμπλέκεται στην ανάπτυξη του προϊόντος Αυξανόμενη σταδιακά ικανοποίηση του πελάτη Επικοινωνία χρηστών / ομάδας ανάπτυξης Χρησιμοποιείται Σε εφαρμογές που οι απαιτήσεις δεν είναι γνωστές από την αρχή

13 Μοντέλο πρωτοτυποποίησης Μειονεκτήματα Όχι μεγάλο μέγεθος εφαρμογής μεγάλος χρόνος ανάπτυξης πρωτοτύπου μείωση απαιτούμενης ευελιξίας

14 Διαχείριση κινδύνου Διαχειριστής έργου: Επιδιώκει ελαχιστοποίηση του ρίσκου Ρίσκο: μέτρο της αβεβαιότητας ως προς το αποτέλεσμα Δραστηριότητες υψηλού ρίσκου αυξάνουν το κόστος και προκαλούν καθυστερήσεις Το ρίσκο σχετίζεται με την ποσότητα και την ποιότητα της διαθέσιμης πληροφορίας. Όσο λιγότερη πληροφορία τόσο μεγαλύτερο το ρίσκο

15 Παραδείγματα κινδύνου Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης εισαγωγή λογισμικού από ανταγωνιστή Αποχώρηση ατόμων από την ομάδα ανάπτυξης Ανικανότητα εμπρόθεσμης υλοποίησης ορισμένων σταδίων Το λογισμικό πληροί τις προδιαγραφές αλλά έχει πολύ μεγάλο χρόνο εκτέλεσης Μεγάλη κατανάλωση μνήμης Εμφάνιση νέων εργαλείων ανάπτυξης Λάθος κατανόηση μιας απαίτησης Αλλαγή ορισμένων από τις απαιτήσεις Αλλαγή του υλικού Μείωση προϋπολογισμού Βλάβες στο υλικό της ομάδας ανάπτυξης

16 Διαχείριση κινδύνων σε μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού Καταρράκτη Υψηλό ρίσκο για νέα συστήματα λόγω προβλημάτων στις προδιαγραφές και στη σχεδίαση Χαμηλό ρίσκο για πλήρως κατανοητά συστήματα που αναπτύσσονται με γνωστή τεχνολογία Πρωτοτυποποίησης Χαμηλό ρίσκο για νέες εφαρμογές λόγω του γεγονότος ότι οι προδιαγραφές και η υλοποίηση εξετάζονται ανά βήμα Υψηλό ρίσκο λόγω έλλειψης παρατήρησης

17 Μοντέλο λειτουργικής επαύξησης Ακολουθιακή ανάπτυξη μοντέλου καταρράκτη Τμηματική ανάπτυξη μοντέλου πρωτοτυποποίησης Κατάτμηση λογισμικού σε τμήματα ανεξάρτητα, το κάθε τμήμα ακολουθεί ακολουθιακή ανάπτυξη Συνένωση στο τέλος

18 Μοντέλο λειτουργικής επαύξησης Αρχική φάση ανάλυσης και σχεδίασης: σε ποια τμήματα θα κατατμηθεί η εφαρμογή??? Ανάπτυξη τμημάτων ανεξάρτητα και παράλληλα Ενσωμάτωση κάθε τμήματος μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξής του στο σύνολο της εφαρμογής «λειτουργική επαύξηση»

19 Μοντέλο λειτουργικής επαύξησης Πλεονεκτήματα Δυνατότητα παράλληλης ανάπτυξης Μικρότερος χρόνος Διαδοχικός εμπλουτισμός λειτουργικών χαρακτηριστικών Μειονεκτήματα Σημαντική η αρχική κατάτμηση και γενική σχεδίαση του συστήματος Αν έχουμε μεταβολή λειτουργικών απαιτήσεων κατά τη χρήση του ημιτελούς συστήματος, μπορεί να προκύψει πρόβλημα λόγω ακατάλληλης κατάτμησης εφαρμογής Χρησιμοποιείται Σε μεγάλες εφαρμογές λογισμικού Με γνωστές απαιτήσεις και μικρή μεταβλητότητα κατά την ανάπτυξη

20 Τι είδαμε μέχρι τώρα? Παραλλαγές της βασικής ιδέας του μοντέλου του καταρράκτη Ακολουθιακή διαδικασία ανάπτυξης είτε σε ολόκληρο είτε σε μέρος του συστήματος Αυθαίρετη κατάτμηση στα μοντέλα πρωτοτυποποίησης και λειτουργικής επαύξησης Καμία εκτίμηση ρίσκου Πιθανή οπισθοδρόμηση ή ανατροπή Κόστος σε χρόνο και χρήμα Δύσκολη η μετά πειθαρχίας αποδοχή των αυστηρών φάσεων του μοντέλου του καταρράκτη

21 Σπειροειδές μοντέλο Η ανάπτυξη συστήματος χωρίζεται σε κύκλους εργασιών με σταδιακή επέκταση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της εφαρμογής Ανάλυση κινδύνων πριν από κάθε έναρξη κύκλου

22 Σπειροειδές μοντέλο Γενίκευση μοντέλων πρωτοτυποποίησης και λειτουργικής επαύξησης με τα εξής νέα στοιχεία: Οι φάσεις και οι διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού δεν είναι προκαθορισμένες από το μοντέλο, αλλά εξειδικεύονται στο χώρο εφαρμογής του Η ανάπτυξη ολόκληρου του συστήματος χωρίζεται σε πολλούς κύκλους, σε καθέναν προστίθενται νέα λειτουργικά χαρακτηριστικά Πριν από κάθε κύκλο, μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυσης κινδύνων. Προκύπτουν: Συγκεκριμένες εργασίες που θα εκτελεστούν στον κύκλο Εφικτότητα εκτέλεσης του κύκλου

23 Σπειροειδές μοντέλο Κατηγορίες εργασιών Προσδιορισμός στόχων Επίλυση κινδύνων Εκτέλεση διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού Προγραμματισμός επόμενης φάσης ανάπτυξης

24 Σπειροειδές μοντέλο Κατηγορίες εργασιών Προσδιορισμός στόχων Καθορισμός αντικειμένων εργασιών κάθε επανάληψης Καταγραφή περιορισμών για το προϊόν και τη διαδικασία Κατασκευή αναλυτικού πλάνου διοίκησης Καταγραφή κινδύνων διαδικασίας Καταγραφή εναλλακτικών λύσεων αν υπάρχουν Επίλυση κινδύνων Ανάλυση κινδύνων Αποτίμηση κάθε εναλλακτικής λύσης Λήψη απόφασης για συνέχιση ή όχι, ποιο μοντέλο θα ακολουθηθεί, κατασκευή ή όχι πρωτοτύπου κ.ά.

25 Σπειροειδές μοντέλο Κατηγορίες εργασιών Εκτέλεση διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού Εκτέλεση βημάτων όπως αποφασίστηκαν για το τμήμα του συστήματος που αφορά η τρέχουσα επανάληψη Προγραμματισμός επόμενης φάσης ανάπτυξης

26 Σπειροειδές μοντέλο - Συμπεράσματα Δεν καθορίζει εκ των προτέρων: ποιες ακριβώς οι εργασίες ανάπτυξης λογισμικού που πρέπει να γίνουν σε ποια έκταση του συστήματος θα εφαρμοστούν Διαφορετικές διαδικασίες ανάπτυξης για διαφορετικά τμήματα λογισμικού ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ο καθορισμός λεπτομερειών υλοποίησης να γίνεται συνεχώς κατά την ανάπτυξη με ευθύνη και τεκμηρίωση από τον κατασκευαστή Η εφαρμογή του όχι πάντα εύκολη υπόθεση Εισαγωγή νέων εργασιών που αφορούν τεκμηρίωση σκοπιμότητας και τμηματικό προγραμματισμό ανάπτυξης ΑΡΑ κάποιο κόστος... ΟΜΩΣ μπορεί να αποσβεστεί από έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και αποφυγή πιθανής αποτυχίας

27 Σπειροειδές μοντέλο Πόσο κατάλληλο είναι το σπειροειδές μοντέλο για υλοποίηση μικρών έργων ανάπτυξης λογισμικού?

28 Σπειροειδές μοντέλο Μη αμελητέο κόστος για εκτέλεση ενεργειών προγραμματισμού, εκτίμησης ρίσκου κτλ Σε μικρές εφαρμογές λογισμικού, δυσανάλογο αυτό το κόστος... ΑΡΑ όχι η καλύτερη επιλογή από οικονομική άποψη Άλλα μοντέλα κύκλου ζωής καλύτερα...

29 Μοντέλο πίδακα Αντικειμενοστρεφής φιλοσοφία ανάπτυξης λογισμικού Επαναχρησιμοποίηση έτοιμων συστατικών

30 Μοντέλο πίδακα Αντικειμενοστρεφής τεχνολογία Οι έννοιες «ανάλυση-σχεδίασηκωδικοποίηση» έρχονται στο αντικειμενοστρεφές παράδειγμα πολύ πιο κοντά Το αποτέλεσμα κάθε διαδικασίας κατασκευής λογισμικού είναι όχι μόνο ένα σύστημα ΑΛΛΑ και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες

31 Μοντέλο πίδακα Επικαλύψεις φάσεων «ανάλυση-σχεδίασηκωδικοποίηση» Ορισμένα συστατικά λογισμικού ενσωματώνονται σε δεξαμενή συστατικών και διατίθενται για χρήση στην ανάπτυξη νέων συστημάτων

32 Γενικό μοντέλο κύκλου ζωής Περιέχει γενικές κατευθύνσεις Εξειδεικεύονται στο εκάστοτε περιβάλλον ανάπτυξης, πρόβλημα κτλ Αφήνει σημαντικούς βαθμούς ελευθερίας στον κατασκευαστή Περιλαμβάνει φάσεις σύλληψης, κατασκευής και λειτουργίας Ανάλυση σε επιμέρους εργασίες Ανάλυση φάσης κατασκευής σε «κύκλους ανάπτυξης» - καθένας προσθέτει νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες

33 Γενικό μοντέλο κύκλου ζωής Μοντέλο καταρράκτη αλλά μόνο για το μικρό μέρος του κύκλου Ενσωματώνει χαρακτηριστικά πολλών μοντέλων Ανάπτυξη σε κύκλους σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του κατασκευαστή

34 Γενικό μοντέλο κύκλου ζωής Όλα τα μοντέλα κύκλου ζωής που αναφέρθηκαν μπορούν να θεωρηθούν ειδικές εκδοχές του γενικού μοντέλου κύκλου ζωής Κάθε κύκλος ανάπτυξης: Επανάληψη Βήμα επαύξησης Παράλληλη εκτέλεση τμήματος έργου Πλάνο εργασιών: Εκτίμηση ρίσκου συνέχισης ανάπτυξης

35 Σύγκριση μοντέλων κύκλου ζωής λογισμικού Μοντέλο Καταρράκτη Πρωτοτυποποίησης Λειτουργικής Επαύξησης Μέγεθος εφαρμογών Μικρό έως μεσαίο Μικρό έως μεσαίο Μεσαίο έως μεγάλο Μεταβολές στις απαιτήσεις Προσαρμοστικότητα στον κατασκευαστή Διάδοση Ανεπιθύμητες Καμία Μεγάλη με τάση μείωσης Δεκτές Μικρή Μικρή με τάση αύξησης Ανεπιθύμητες Καμία Μικρή με τάση μείωσης Σπειροειδές Μεσαίο έως μεγάλο Δεκτές Αρκετή Μικρή με τάση μείωσης Πίδακα Οποιοδήποτε Δεκτές Αρκετή Μικρή Γενικό Οποιοδήποτε Δεκτές Μεγάλη Μικρή με ισχυρές τάσεις αύξησης

36 Συνοψίζοντας Κύκλος ζωής Λογισμικού Οι φάσεις από τις οποίες διέρχεται μία εφαρμογή λογισμικού από τη σύλληψή της κατά την κατασκευή, χρήση και συντήρησή της μέχρι την απόσυρσή της Το μοντέλο κύκλου ζωής περιγράφει τις φάσεις, τις εργασίες που γίνονται και τα προϊόντα που παράγονται σε κάθε φάση, τη σειρά διαδοχής

37 Γενικές φάσεις κύκλου ζωής λογισμικού Σύλληψη Κατασκευή Χρήση / Συντήρηση Απόσυρση Σύλληψη Κατασκευή Χρήση Συντήρηση Απόσυρση

38 Διαδικασία τεχνολογίας συστημάτων 2006 I Sommerville Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισιμικού, 8 η αγγ. έκδοση

39 Προσδιορισμός φάσεων και ενεργειών Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος! Εξαρτώνται από: Ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν εμπειρία, τεχνογνωσία κατασκευαστή Μέγεθος και θεματικό πεδίο εφαρμογής λογισμικού Εκάστοτε περιβάλλον ανάπτυξης Πιθανότητα να αλλάξουν οι απαιτήσεις από την εφαρμογή

40 Ορισμοί Δραστηριότητα ή διεργασία ανάπτυξης λογισμικού (software process) καθορίζει ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ένα επιθυμητό αποτέλεσμα σε κάποια από τις φάσεις του κύκλου ζωής. Μία διεργασία μπορεί να αναλύεται σε περισσότερες από μία επιμέρους φάσεις. Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού (software development methodology) καθορίζει το πώς θα πρέπει να εκτελούνται οι δραστηριότητες ανάπτυξης, δηλαδή ποιες επιμέρους ενέργειες περιλαμβάνουν, ποια βήματα γίνονται σε καθεμιά, ποια προϊόντα παράγονται, καθώς και πότε αυτές θεωρούνται περατωθείσες.

41 Ορισμοί - συνέχεια Εργαλείο λογισμικού (CASE: Computer-Aided Software Engineering) είναι ένα σύστημα (συνήθως είναι και το ίδιο εφαρμογή λογισμικού) το οποίο υποστηρίζει τη μερική ή (σπάνια) ολική αυτοματοποίηση των εργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά την εφαρμογή των μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού. Μοντέλο Κύκλου Ζωής Λογισμικού είναι μία περιγραφή των δραστηριοτήτων και των επιμέρους φάσεων από τις οποίες διέρχεται μία εφαρμογή λογισμικού από τη σύλληψη μέχρι την απόσυρσή της, καθώς και των εργασιών που λαμβάνουν χώρα σε καθεμία από αυτές τις φάσεις.

42 Σχέσεις εννοιών στην ανάπτυξη λογισμικού Εργαλεία Μεθοδολογίες Διεργασίες ανάπτυξης Μοντέλα Κύκλου Ζωής Τα μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού προσδιορίζουν τις διεργασίες ανάπτυξης που λαμβάνουν χώρα κατά τις γενικές φάσεις «κατασκευή» και «χρήση-συντήρηση» προσδιορίζοντας τις επιμέρους φάσεις στις οποίες αυτές αναλύονται, τα προϊόντα που παράγονται και τη σειρά εκτέλεσής τους. Κάθε διεργασία ανάπτυξης περισσότερες από μία επιμέρους φάσεις περισσότερες από μία εργασίες

43 Διευκρινήσεις... Ποσοτική σχέση μεταξύ των εννοιών Ένα μοντέλο κύκλου ζωής μπορεί να υλοποιείται με περισσότερες από μία διεργασίες ανάπτυξης Μία διεργασία ανάπτυξης αφορά ακριβώς ένα μοντέλο κύκλου ζωής Μία μεθοδολογία μπορεί να υποστηρίζεται από περισσότερα του ενός εργαλεία Ένα εργαλείο μπορεί να υποστηρίζει περισσότερες της μίας μεθοδολογίες

44 Χαρακτηριστικά καλής διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Κατανόηση Είναι η διεργασία σαφώς καθορισμένη και κατανοητή? Παρακολούθηση Είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε εξωτερικά την πρόοδο της διεργασίας? Υποστήριξη Είναι δυνατόν να υποστηριχθεί η διεργασία με εργαλεία (π.χ. CASE tools)? Αποδοχή Είναι η διεργασία αποδεκτή από αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή?

45 Χαρακτηριστικά καλής διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Αξιοπιστία Ανακαλύπτονται τα λάθη της διαδικασίας πριν μετατραπούν σε λάθη στο προϊόν? Ανθεκτικότητα Είναι δυνατόν να αντεπεξέλθει η διεργασία σε μη αναμενόμενα προβλήματα? Συντήρηση Είναι δυνατόν να εξελιχθεί η διαδικασία για την κάλυψη μεταβαλλόμενων προδιαγραφών και απαιτήσεων? Ταχύτητα Πόσο γρήγορα παράγεται το προϊόν?

46 Ταξινόμηση διεργασιών ανάπτυξης Προδιαγραφή (Specification) καθορισμός των εργασιών που θα επιτελεί το λογισμικό, καθώς και των περιορισμών και των παραδοχών που ισχύουν Ανάπτυξη (Development) κατασκευή του λογισμικού. Διακρίνουμε τρεις επιμέρους φάσεις: την ανάλυση, τη σχεδίαση και τη συγγραφή του πηγαίου κώδικα source code (κωδικοποίηση) Επαλήθευση (Verification) επιβεβαίωση της ικανοποίησης των προδιαγραφών και της μη ύπαρξης σφαλμάτων Εξέλιξη (Evolution) επαύξηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του λογισμικού ή τροποποίηση υπαρχουσών, προκειμένου να ικανοποιούνται οι μεταβαλλόμενες ανάγκες

47 Κόστος!!! Κόστος αναθεώρησης αποφάσεων ή/και διόρθωσης σφαλμάτων Εξαρτάται από την απαιτούμενη οπισθοδρόμηση της διαδικασίας Οικονομικοί πόροι ΑΛΛΑ και χρόνος καθυστέρησης Παρενέργειες στο υπόλοιπο σύστημα δεν εντοπίζονται εύκολα από την αρχή...

48 Διάφορα μοντέλα που διαφοροποιούνται ως προς... Σύλληψη ιδέας τρόπου κατασκευής Επιμέρους φάσεις Επαναληπτικότητα εργασιών Εμβέλεια εργασιών έκταση στην οποία εφαρμόζονται οι διαδικασίες Ενδιάμεσα προϊόντα και περιγραφή Ενδιάμεσες αποτιμήσεις από πελάτη ή κατασκευαστή Οικονομικές και επιχειρηματικές πλευρές

49 Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων Είναι κάθε μία από τις ενέργειες που περιγράφεται σε ένα μοντέλο κύκλου ζωής Ορισμός του προβλήματος Αποτίμηση τρέχουσα κατάστασης (μονάδα) Ενσωμάτωση της λύσης στο σύστημα Επιλογή μιας λύσης Υλοποίηση της λύσης Αποτίμηση τρέχουσα κατάστασης (σύστημα) Μικροσκοπικό επίπεδο Μονάδες υπό κατασκευή λογισμικού Μακροσκοπικό επίπεδο Ολόκληρο το σύστημα

50 Κύκλος Ζωής Λογισμικού Εξαγωγή & Ανάλυση Απαιτήσεων Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Προγραμμάτων Κωδικοποίηση Δοκιμή Μονάδων και Ενοποίησης Δοκιμή Συστήματος Δοκιμή Αποδοχής Παράδοση, Λειτουργία & Συντήρηση Συστήματος

51 Απαιτήσεις Τι είναι: Αυτό που θέλουμε να κάνει το σύστημά μας (στόχοι, επιθυμίες, απαιτήσεις) Π.χ. Υπολογισμός και εκτύπωση δεδομένων μισθοδοσίας με βάση την πολιτική της επιχείρησης και το νομικό καθεστώς Τι δεν είναι: Αρχιτεκτονική λογισμικού Σχέδιο Διασύνδεση με το χρήστη

52 Ανάλυση απαιτήσεων Δόμηση απαιτήσεων Έλεγχος απαιτήσεων Προσδιορισμός εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν τις απαιτήσεις Προσδιορισμός αλληλεξαρτήσεων μεταξύ απαιτήσεων Γνώση σχετικά με τις απαιτήσεις πριν συνεχίσουμε

53 Προβλήματα στον προσδιορισμό των απαιτήσεων ενός συστήματος Συνήθως αναπτύσσονται περίπλοκα συστήματα για την αντιμετώπιση "κακοηθών" προβλημάτων Προβλήματα που δεν είναι πλήρως κατανοητά, Προβλήματα που μεταβάλλονται καθώς γίνεται ο καθορισμός των προδιαγραφών του συστήματος. Πρόληψη για εξελίξεις στους τομείς υλικού/επικοινωνιών κατά τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Δύσκολος ο ορισμός των μη λειτουργικών απαιτήσεων (ειδικά) χωρίς να είναι γνωστή η δομή των συστατικών στοιχείων του συστήματος I Sommerville Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισιμικού, 8 η αγγ. έκδοση

54 Σχεδίαση συστήματος Πώς θα ικανοποιήσουμε τις προδιαγραφές; Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών για τον ορισμό του συστήματος λογισμικού σε ικανοποιητική λεπτομέρεια ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξή του

55 Σχεδίαση συστήματος Διαμέριση των απαιτήσεων Οργάνωση απαιτήσεων σε σχετικές ομάδες. Προσδιορισμός των υποσυστημάτων Προσδιορισμός υποσυστημάτων τα οποία μπορούν συλλογικά να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του συστήματος. Ανάθεση απαιτήσεων σε υποσυστήματα Δημιουργούνται προβλήματα όταν ενσωματώνονται εμπορικές εφαρμογές. Προδιαγραφή λειτουργιών των υποσυστημάτων. Ορισμός διασυνδέσεων των υποσυστημάτων Κρίσιμη δραστηριότητα για παράλληλη ανάπτυξη υποσυστημάτων I Sommerville Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισιμικού, 8 η αγγ. έκδοση

56 Σχεδίαση συστήματος 2006 I Sommerville Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισιμικού, 8 η αγγ. έκδοση

57 Προβλήματα στο σχεδιασμό ενός συστήματος Η διαμέριση των απαιτήσεων στα συστατικά στοιχεία του υλικού, του λογισμικού και των εμπλεκόμενων ατόμων μπορεί να απαιτεί πολλές διαβουλεύσεις. Δύσκολα προβλήματα που αφορούν το σχεδιασμό συχνά θεωρούνται ότι λύνονται εύκολα με χρήση λογισμικού. Πλατφόρμες υλικού μπορεί να είναι ακατάλληλες για συγκεκριμένες απαιτήσεις λογισμικού, επομένως αυτό πρέπει να αντισταθμιστεί από το ίδιο το λογισμικό I Sommerville Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισιμικού, 8 η αγγ. έκδοση

58 Απαιτήσεις και σχεδιασμός Η προδιαγραφή των απαιτήσεων και ο σχεδιασμός του συστήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες. Οι περιορισμοί που τίθενται από υπάρχοντα συστήματα και από το περιβάλλον του συστήματος μπορεί να οριοθετούν τις δυνατές σχεδιαστικές επιλογές και έτσι απαίτηση μπορεί να αποτελούν ακόμα και αυτές οι επιλογές που θα χρησιμοποιηθεί. Ίσως χρειαστεί κάποιος αρχικός σχεδιασμός για τη δόμηση της διαδικασίας καθορισμού των απαιτήσεων. Καθώς η διαδικασία του σχεδιασμού προχωρά, διαπιστώνετε περισσότερα πράγματα για τις απαιτήσεις I Sommerville Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισιμικού, 8 η αγγ. έκδοση

59 Υλοποίηση Μετατροπή της σχεδίασης σε μορφή κατανοητή από τη μηχανή Λεπτομερής δημιουργία διαγραμμάτων σε CASE tool Συγγραφή κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού

60 Ανάπτυξη υποσυστημάτων Συνήθως πρόκειται για παράλληλα έργα ανάπτυξης του υλικού, του λογισμικού και των επικοινωνιών. Μπορεί να συνεπάγεται και την προμήθεια συστημάτων εμπορικών εφαρμογών. Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων υλοποίησης. Αν ο μηχανισμός υποβολής προτεινόμενων αλλαγών στο σύστημα είναι γραφειοκρατικός και αργός, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης μπορεί να επεκταθεί εξαιτίας της ανάγκης για επανεπεξεργασία I Sommerville Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισιμικού, 8 η αγγ. έκδοση

61 Έλεγχος Διαδικασία εκτέλεσης και σχεδιαστικής ανασκόπησης του συστήματος με σκοπό την ανεύρεση λαθών

62 Ενοποίηση συστήματος Η διαδικασία σύνθεσης του υλικού, του λογισμικού και του ανθρώπινου δυναμικού για τη δημιουργία ενός συστήματος. Πρέπει να γίνεται βαθμιαία ώστε τα υποσυστήματα να προστίθενται ένα-ένα. Σε αυτό το στάδιο συνήθως εντοπίζονται προβλήματα που αφορούν τη διασύνδεση μεταξύ των υποσυστημάτων. Μπορεί να είναι προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη συντονισμού της παράδοσης των συστατικών στοιχείων του συστήματος I Sommerville Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισιμικού, 8 η αγγ. έκδοση

63 Εγκατάσταση συστήματος Μετά την ολοκλήρωση, το σύστημα πρέπει να εγκατασταθεί στο περιβάλλον του πελάτη Εσφαλμένες παραδοχές σχετικά με το περιβάλλον Αντίσταση εκ μέρους του ανθρώπινου παράγοντα στην εισαγωγή ενός νέου συστήματος Το νέο σύστημα μπορεί να χρειαστεί να συνυπάρξει με εναλλακτικά συστήματα για κάποιο χρονικό διάστημα Προβλήματα που αφορούν τη φυσική εγκατάσταση του συστήματος (πχ. προβλήματα με την καλωδίωση) Πρέπει να προσδιοριστούν τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης των χειριστών I Sommerville Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισιμικού, 8 η αγγ. έκδοση

64 Συντήρηση Λόγοι: Διόρθωση σφαλμάτων. Προσαρμογή σε αλλαγές: Προδιαγραφών / Απαιτήσεων Περιβάλλοντος Διευκόλυνση μελλοντικής συντήρησης

65 Εξέλιξη συστήματος Τα μεγάλα συστήματα έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Πρέπει να εξελίσσονται για να πληρούν τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Η εξέλιξη είναι εν γένει δαπανηρή Οι προτεινόμενες αλλαγές πρέπει να αναλύονται από τεχνική και επιχειρηματική σκοπιά Επειδή τα υποσυστήματα δεν είναι ποτέ εντελώς ανεξάρτητα, μπορεί να ανακύψουν απρόσμενα προβλήματα Σπάνια καταγράφεται η συλλογιστική που οδήγησε στις αρχικές σχεδιαστικές αποφάσεις Η δομή των συστημάτων φθείρεται από τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτά. Υπάρχοντα συστήματα που πρέπει να συντηρούνται ονομάζονται και κληρονομημένα συστήματα I Sommerville Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισιμικού, 8 η αγγ. έκδοση

66 Απόσυρση συστήματος Το σύστημα τίθεται εκτός υπηρεσίας μετά το τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. Μπορεί να απαιτεί την απομάκρυνση υλικών (πχ. επικίνδυνων χημικών) που ρυπαίνουν το περιβάλλον Η δραστηριότητα αυτή πρέπει να προβλέπεται στο σχεδιασμό του συστήματος μέσω ενθυλάκωσης. Μπορεί να απαιτείται αναδόμηση και μετατροπή των δεδομένων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε κάποιο άλλο σύστημα I Sommerville Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισιμικού, 8 η αγγ. έκδοση

67 Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού στην πραγματικότητα

68 Τεκμηρίωση Παραγόμενα έγγραφα Δραστηριότητα Καθορισμός Απαιτήσεων Ανάλυση Απαιτήσεων Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Λογισμικού Κωδικοποίηση Έλεγχος Μονάδων Έλεγχος Τμημάτων Έλεγχος Συστήματος Παράδοση Προϊόντος Παραγόμενα Έγγραφα Requirements Specification Feasibility Study Functional Specification Design Specification Program code Unit test report Module test report System test report User Guide Refer. Manual

69 Τελικά... Το µοντέλο κύκλου ζωής λογισµικού περιγράφει τις φάσεις από τις οποίες διέρχεται η εφαρµογή λογισµικού από τη σύλληψη µέχρι την απόσυρσή της και τις ενέργειες που λαµβάνουν χώρα σε καθεμιά από αυτές Τα µοντέλα κύκλου ζωής λογισµικού που είδαμε διακρίνονται σε ακολουθιακά και σε επαναληπτικά. Στα ακολουθιακά µοντέλα η ανάπτυξη γίνεται σε διαδοχικές διακριτές φάσεις και για ολόκληρο το σύστηµα λογισµικού, ενώ στα επαναληπτικά η ανάπτυξη του λογισµικού γίνεται σε τµήµατα. Χαρακτηριστικότερο ακολουθιακό µοντέλο είναι αυτό του καταρράκτη, ενώ το γενικότερο από τα επαναληπτικά είναι το σπειροειδές Πρακτικά, χρησιµότερα είναι τα µοντέλα κύκλου ζωής που αφήνουν ελευθερία εξειδίκευσης στις εκάστοτε συνθήκες και δεν προσδιορίζουν µε αυστηρότητα τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, τα προϊόντα κτλ. Δεν υπάρχει ένα «καλύτερο» µοντέλο κύκλου ζωής, αλλά ένα καταλληλότερο στις εκάστοτε συνθήκες τόσο του κατασκευαστή όσο και του θεµατικού πεδίου της εφαρµογής λογισµικού

70 Πηγές / Acknowledgements Β. Βεσκούκης «Τεχνολογία Λογισμικού Ι», ΕΑΠ, ΠΑΤΡΑ, 2000 Χ. Αντωνόπουλος «Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού», Τμήμα Μηχ. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Παν. Θεσσαλίας, 2007 S. L. Pfleeger, «Τεχνολογία Λογισμικού Θεωρία και πράξη», 2η έκδοση, Τόμοι Α και Β (μετάφραση, εκδ. Κλειδάριθμος) I. Sommerville, «Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού», 8 η αγγλική έκδοση (μετάφραση, εκδ. Κλειδάριθμος) Roger S. Pressman. Software Engineering - A Practitioner's Approach. McGraw-Hill, 6 th edition, 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Σκοπός. Έννοιες-κλειδιά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Σκοπός. Έννοιες-κλειδιά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι ο ορισμός της έννοιας του μοντέλου κύκλου ζωής λογισμικού, η γνωριμία με τα πιο διαδεδομένα από αυτά τα μοντέλα, η ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαια 1-21

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαια 1-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαια 1-21 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Σκοπός του μαθήματος Η απόκτηση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Δομικά τοιχεία Λογισμικού Διαδικασία Παραγωγής Λογισμικού Αυτοματοποίηση Διαδικασιών Παραγωγής Λογισμικού Θεμελιώδεις Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης Μάρα Νικολαϊδου Μοντελοποίηση Συστήµατος Περιπτώσεις χρήσης Οι περιπτώσεις χρήσης είναι µια τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωμένη Παρουσίαση (δέκατη αμερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες της διασφάλισης ποιότητας λογισμικού, στα πρότυπα και στις διαδικασίες που ακολουθούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 6: Τεχνολογία Λογισμικού-Software Engineering Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 14/11/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Class Diagrams Διαγράμματα Κλάσεων Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling.

ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling. Κεφάλαιο 2 ΕΚΘΕΜΑΤΑ Διαδικασία και Οργάνωση της ς Προϊόντων Ευγενική παραχώρηση της AMF Bowling Worldwide ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 6: Η Τεχνολογία Λογισμικού στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Κοινωνικοτεχνικά συστήματα 49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Κοινωνικοτεχνικά συστήματα 49 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Μέρος 1 Επισκόπηση 27 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 29 1.1 Συχνές ερωτήσεις για την τεχνολογία λογισμικού 31 1.2 Επαγγελματική και ηθική ευθύνη 41 Κύρια σημεία 46 Πρόσθετες πηγές 46 Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Ποιες γλώσσες αναφέρονται ως φυσικές και ποιες ως τεχνητές; Ως φυσικές γλώσσες αναφέρονται εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ρ. Βασίλειος Βεσκούκης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2000 Περιεχόµενα 1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...7 1.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκουσα: Χαρίκλεια Τσαλαπάτα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΗΜΜΥ 420 htsalapa@inf.uth.gr (e-ce.uth.gr) 1 Εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος Ιστοσελίδα: http://eclass.uth.gr/eclass/courses/mhx330/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 4: Ανάλυση Απαιτήσεων Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ XIII, XIV. Εκσφαλμάτωση προγράμματος - Κύκλος Ζωής Λογισμικού

ΚΕΦΑΛΑΙΑ XIII, XIV. Εκσφαλμάτωση προγράμματος - Κύκλος Ζωής Λογισμικού ΚΕΦΑΛΑΙΑ XIII, XIV Ένας προγραμματιστής ανεξάρτητα από το πόσο ικανός είναι, όταν δημιουργεί ένα πρόγραμμα, είναι φυσικό να κάνει ορισμένα λάθη. Σε ένα πρόγραμμα είναι δυνατό να παρουσιαστούν διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Διαδικασίες Ανάπτυξης & Οργανισμοί Μία διαδικασία, στη γενική

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Παραδόσεις Μαθήματος 2016 Δρ Γ Παπαλάμπρου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (Κτίριο Λ) Σχολή Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Δοκιμή Έλεγχος Αλγορίθμου Για να

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού. Ματίνα Μπίμπη Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού. Ματίνα Μπίμπη Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Περιεχόμενα Η σημασία της Τεχνολογίας Λογισμικού Το ιστορικό της Τεχνολογίας Λογισμικού Η έννοια του «καλού λογισμικού» Προσέγγιση από πλευράς συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 15 Σημείωμα του συγγραφέα............................................ 18 Υποστηρικτικό υλικό................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας»

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» M. Σπανάκης, Μ. Τσικνάκης Εαρινό Εξάμηνο 2014 Μάθημα 1 Παρουσίαση Εργασίας και Εισαγωγή στην ανάλυση απαιτήσεων Εισαγωγή Αρχική συζήτηση αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο κύκλος ζωής λογισµικού (συνοπτικά) Η παραδοσιακή φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισµικού Φάση καθορισµού απαιτήσεων (1/2) ΤΙ πρέπει να κάνει το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού

Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Αντικείµενο & Σκοπός Παρουσίαση και ανάλυση όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή της έννοιας της διάταξης λογισμικού, ως αρχιτεκτονικής δόμησης των υπολογιστικών πόρων και της ανάθεσης σε αυτούς συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 Πρόγραμμα - Προγραμματισμός Πρόγραμμα: Σύνολο εντολών που πρέπει να δοθούν στον Υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος της επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανάπτυξη Λογισμικού ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design

The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design Anita Krabbel,, Ingrid Wetzel Κοτσικόρη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού

Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων

Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων Ενότητα 1-Το γενικό πλαίσιο της διαχείρισης έργων Δρ. Δημήτριος Τσέλιος Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- ΤΕΙ Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 1 η : Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ. Ενότητα 1 η : Ανάπτυξη Λογισμικού & Προγραμματισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ. Ενότητα 1 η : Ανάπτυξη Λογισμικού & Προγραμματισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Προγραμματισμός Η/Υ Ενότητα 1 η : Ανάπτυξη Λογισμικού & Προγραμματισμός Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Ενότητα 1: Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 10 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Τμηματικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών Διοίκηση Έργων Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΙΓΚΟΥ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α 2 0 1 2 (1/2) Ένα έργο (project) Πληροφορικής είναι ένα σύνολο από δραστηριότητες, δηλαδή εργασίες που η υλοποίηση τους απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Βασισμένο σε μια εργασία των Καζαρλή, Καλόμοιρου, Μαστοροκώστα, Μπαλουκτσή, Καλαϊτζή, Βαλαή, Πετρίδη Εισαγωγή Η Εξελικτική Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46 Περιεχόμενα Πρόλογος Σημείωμα του συγγραφέα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη διαχείριση έργου 18 1. Τι είναι έργο; 21 2. Έργο εναντίον γραμμής παραγωγής 23 3. Τύποι έργων 26 4. Τι είναι διαχείριση έργου; 29 5.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Ο καθορισμός των μελλοντικών αναγκών χώρου αποθήκευσης των συνεχώς αναπτυσσόμενων συστημάτων NonStop της επιχείρησής σας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελείται από τρεις (3) τόμους. Τόμος Α : Τεχνολογία Λογισμικού Ι Τόμος Β : Βάσεις Δεδομένων και Τόμος Γ : Λειτουργικά Συστήματα Ι.

Αποτελείται από τρεις (3) τόμους. Τόμος Α : Τεχνολογία Λογισμικού Ι Τόμος Β : Βάσεις Δεδομένων και Τόμος Γ : Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διδακτικό Υλικό : Αποτελείται από τρεις (3) τόμους Τόμος Α : Τεχνολογία Λογισμικού Ι Τόμος Β : Βάσεις Δεδομένων και Τόμος Γ : Λειτουργικά Συστήματα Ι. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 1 Χαρακτηριστικά Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο. Software Evolution Monitor Requirements. Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm

Γενικό πλαίσιο. Software Evolution Monitor Requirements. Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm Software Evolution Monitor Requirements Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm Γενικό πλαίσιο Γενικά, οι αποφάσεις που λαμβάνουμε και ο προγραμματισμός της όλης διαδικασίας συντήρησης ενός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 2: Διεργασία και σχέδιο διαχείρισης, κύκλος ζωής και μελέτη σκοπιμότητας έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 2: Διεργασία και σχέδιο διαχείρισης, κύκλος ζωής και μελέτη σκοπιμότητας έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 2: Διεργασία και σχέδιο διαχείρισης, κύκλος ζωής και μελέτη σκοπιμότητας έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 1: Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Εσείς; 2 Έτος; Background; Τι περιμένετε από το μάθημα; Περιεχόμενο Μαθήματος 3 Εισαγωγή Σημασία και βασικές έννοιες της Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη.

4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη. 4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη. Η μετατροπή μιας εντολής επανάληψης σε μία άλλη ή στις άλλες δύο εντολές επανάληψης, αποτελεί ένα θέμα που αρκετές φορές έχει εξεταστεί σε πανελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα 1 Στόχος: η βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών η αύξηση της παραγωγικότητας η παραγωγή νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών. 2 8.1 Τί είναι Πληροφοριακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Ενότητα 1 η : Εισαγωγή. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πληροφορική. Ενότητα 1 η : Εισαγωγή. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πληροφορική Ενότητα 1 η : Εισαγωγή Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα