2. Εισαγωγή στους Η/Υ και τον προγραμματισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Εισαγωγή στους Η/Υ και τον προγραμματισμό"

Transcript

1 ΠΠΜ 401: Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 2. Εισαγωγή στους Η/Υ και τον προγραμματισμό Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος 1

2 Θέματα Ιστορικά στοιχεία Η/Υ Βασικές αρχές υλικού (hardware) και λογισμικού (sftware) Λειτουργικά συστήματα και δίκτυα (perating systems and netwrks) Αναπαράσταση αριθμών και δεδομένων στους Η/Υ Τύποι γλωσσών προγραμματισμού (prgramming languages) Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (OOP) Διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού Java Αξιοποίηση Java σε σύγχρονες εφαρμογές πληροφορικής Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, Design Patterns και UML 2

3 Ιστορικά στοιχεία H/Y και πληροφορικής 1939, Atanasff και Berry: πρώτος ψηφιακόs Η/Υ , Hward Aiken: πρώτος μεγάλης κλίμακας Η/Υ (Harvard Mark I) 1943, Alan Turing: πρώτος προγραμματιζόμενος ψηφιακόs Η/Υ (COLOSSUS) 1944: πρώτος γενικής χρήσης ψηφιακόs Η/Υ (ENIAC) 3

4 Δεκαετία 1960: Ολοκληρωμένα κυκλώματα σημαντική μείωση μεγέθους Η/Υ 1969: ARPANET: Γέννηση του διαδίκτυου Δεκαετία 1970: πρώτοι μικροϋπολογιστές 1976: Κατασκευάζεται ο πρώτος υπερυπολογιστής (Cray-1) 1981: Κατασκευάζεται ο προσωπικός Η/Υ IBM PC , Tim Berners-Lee: Wrld-Wide Web (WWW), HTML, & HTTP 1993 & 1994: Δημιουργούνται τα Msaic & Netscape WWW brwsers 4

5 Πρόοδος Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 5 ΜΒ σκληρός Δίσκος (1956) 128 GΒ (128 x 1024 MB) USB Memry key (2011) 5

6 Η/Υ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ) Δυνατότητα εκτελέσεως υπολογισμών και λογικών αποφάσεων Δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από του ανθρώπου Προγράμματα υπολογιστών Εντολές βάσει των οποίων ένας Η/Υ εκτελεί κάποια συγκεκριμένη εργασία Υλικό (hardware) Ηλεκτρονικά και μηχανικά τμήματα ενός υπολογιστικού συστήματος Λογισμικό (sftware) Προγράμματα και δεδομένα που εκτελούνται σε ένα Η/Υ 6

7 Βασικά στοιχεία ψηφιακών Η/Υ Βασικές λειτουργίες: αποθήκευση πληροφοριών ανάκληση πληροφοριών ταχύτατη εκτέλεση μαθηματικών πράξεων Υλικό (hardware): Βασική αρχιτεκτονική: Eίσοδος δεδομένων (Ιnput data) K.M.E. (CPU) Επεξεργαστής (prcessr) Πρωτεύων μνήμη (RAM) Έξοδος αποτελεσμάτων (Output data) 7

8 Βασικά στοιχεία ψηφιακών Η/Υ Λογισμικό(sftware): Προγράμματα Η/Υ: Προγράμματα συστημάτων: λειτουργικά συστήματα (Unix, MSDOS, Windws, Linux, κλ.π.), μεταγλωττιστές, κ.λπ. Προγράμματα εφαρμογών: π.χ. Ntepad, Wrd, Excel, Pwerpint, Οutlk, Netscape, Internet Explrer, Matlab, Autcad, κ.λπ. Δεδομένα προγραμμάτων Η/Υ 8

9 Σύνηθες λογικές μονάδες υπολογιστικού συστήματος Μονάδα εισόδου (input unit) Ποντίκι (muse), πληκτρολόγιο (keybard) Μονάδα εξόδου (utput unit) Εκτυπωτής (printer), οθόνη (mnitr), μεγάφωνα (audi speakers), κ.λπ. Μονάδα μνήμης (memry unit) Διατηρεί άμεσα δεδομένα όσο είναι σε λειτουργία ο Η/Υ Αριθμητική και λογική μονάδα (arithmetic and lgic unit - ALU) Εκτελεί υπολογισμούς Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (central prcessing unit - CPU) Συντονίζει την λειτουργία όλων των επιμέρους συσκευών του Η/Υ Δευτερεύουσα μνήμη αποθήκευσης (secndary strage unit) Σκληρός δίσκος (hard drive), δισκέττα (flppy drive), CD (cmpact disc), DVD (digital vide disc), κλ.π. 9

10 Λειτουργικά συστήματα (perating systems) Επεξεργασία κατά δεσμίδες (batch prcessing) Εκτέλεση εργασιών (jb, task) ξεχωριστά μία-μία με τη σειρά Ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων για έλεγχο και διαχείριση της εκτέλεσης των διεργασιών Πολυπρογραμματισμός (multiprgramming) Πολλαπλές ταυτόχρονες εργασίες ( simultaneus jbs) Χρονικός καταμερισμός (timesharing) της χρήσης του Η/Υ Μη προεκτοπιστικός χρονοπρογραμματισμός (nn-preemptive scheduling) Προεκτοπιστικός χρονοπρογραμματισμός (preemptive scheduling) 10

11 Κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων Προσωπικοί υπολογιστές (persnal cmputers - PCs) Ανεξάρτητοι/αυτόνομοι Η/Υ για ατομική χρήση Κατανεμημένο (distributed) υπολογιστικό σύστημα Οι διεργασίες που πρέπει να εκτελεστούν κατανέμονται σε ομάδα Η/Υ Πελάτης/εξυπηρετητής (client/server) Η/Υ Οι εξυπηρετητές προσφέρουν συγκεκριμένα δεδομένα ή προγράμματα Οι πελάτες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ή προγράμματα του εξυπηρετητή H Java μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις 3 κατηγορίες Η/Υ 11

12 Διαδίκτυο (Internet) και Παγκόσμιος ιστός πληροφοριών (Wrld Wide Web - WWW) Διαδίκτυο (internet): Παγκόσμιο δίκτυο Η/Υ Αναπτύχθηκε πριν 40 χρόνια στις Η.Π.Α. για στρατιωτικούς σκοπούς Αρχικά συνέδεσε ένα μικρό αριθμό υπολογιστικών κέντρων Σήμερα παρέχει πρόσβαση σε εκατοντάδες εκατομμύρια Η/Υ Παγκόσμιος ιστός (Wrld Wide Web - WWW) Διευκολύνει την εύρεση και πρόσβαση σε πληροφορίες διαφόρων τύπων και πολυμέσων (multimedia) μέσω υπερκειμένων (hypertext) αξιοποιώντας την γλώσσα HTML (Markup Language) H Java μπορεί να αξιοποιήσει τόσο το διαδίκτυο όσο και το WWW 12

13 Γλώσσες προγραμματισμού (Prgramming Languages) Γλώσσα μηχανής (machine language): Άμεσα κατανοητή από τον συγκεκριμένο Η/Υ Πολύ δύσκολος και αργός προγραμματισμός (απλές εντολές σε μορφή αριθμών) Εξαρτώμενη αποκλειστικά από τον συγκεκριμένο Η/Υ Γλώσσα Assembly Χρήση αγγλικών λέξεων αντί αριθμών για τον καθορισμό απλών εντολών Μεταφραστές (Assemblers) μετατρέπουν τα προγράμματα σε γλώσσα μηχανής Ανάγκη χρήσης πάρα πολλών εντολών ακόμη και για την πιο απλή διεργασία 13

14 Γλώσσες προγραμματισμού (Prgramming Languages) Γλώσσα ψηλού επιπέδου (high-level language) Χρήση αγγλικών λέξεων για τον καθορισμό σύνθετων εντολών και εργασιών συμπεριλαμβανομένων μαθηματικών εντολών και λογικών ελέγχων Ο μεταγλωττιστής (cmpiler) μετατρέπει τον πηγαίο κώδικα (surce cde) σε γλώσσα μηχανής δημιουργώντας ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα (executable prgram) Κάποιες γλώσσες (π.χ. VB) χρησιμοποιούν μεταφραστής/διερμηνευτή (interpreter) Διερμηνεύοντας άμεσα το πρόγραμμα το εκτελεί χωρίς μεταγλώττιση Πολύ πιο αργό αφού δεν αξιοποιεί πλήρως το διαθέσιμο υλικό (hardware) 14

15 Γλώσσες προγραμματισμού FORTRAN (FORmula TRANslatr) Δημιουργήθηκε κατά τα μέσα της δεκαετίας του 50 Κατάλληλη για πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς COBOL (COmmn Business Oriented Language) Δημιουργήθηκε προς το τέλος της δεκαετία του 50 Κατάλληλη για εμπορικές εφαρμογές για αποδοτική διαχείριση ογκωδών δεδομένων Basic (Beginner s All Purpse Symblic Instructin Cde) Δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 για να είναι δυνατή η ανάπτυξη πολύ απλών προγραμμάτων από σχετικά άπειρους προγραμματιστές Pascal Δημιουργήθηκε το 1971 για τη διδασκαλία δομημένου προγραμματισμού (structured prgramming) με τον οποίο πιο ευανάγνωστα, εύκολα ελέγξιμα και τροποποιήσιμα προγράμματα μπορούσαν να αναπτυχθούν 15

16 Ada C C++ Java C# Δημιουργήθηκε κατά τα τέλη της δεκαετίας του 70 Προσφέρει δυνατότητες παράλληλης εκτέλεσης διάφορων διεργασιών (multitasking) Δημιουργήθηκε το 1972 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs Παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες και με αυτή έχουν γραφτεί τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα (perating systems) Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 80 από τον Bjarne Strustrup στα Bell Labs Επέκταση της C με ικανότητες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού Δημιουργήθηκε το 1995 από τον James Gsling βάσει της C++ Καθαρά αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με δυνατότητες διαδικτύου Δημιουργήθηκε το 2000 σαν βασική γλώσσα της τεχνολογίας.net Βασίστηκε στις C++ και Java ανταγωνιζόμενη εμπορικώς την τελευταία 16

17 Java Αρχικά δημιουργήθηκε για έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές Αξιοποιήθηκε για το διαδίκτυο και το WWW H γλώσσα προγραμματισμού Java είναι: μία καθαρά αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού ανεξάρτητη πλατφόρμας (platfrm-independent) (PC, Mac, Unix, Linux, κ.λπ.) ανεξάρτητη από το είδος των γραφικών του Η/Υ 17

18 Προσφέρει δυνατότητες Java αφαιρετικότητας (abstractin) απόκρυψης (infrmatin hiding) συμπερίληψης (encapsulatin) κληρονομικότητας (inheritance) πολυμορφισμού (plymrphism) πολλαπλές διεργασίες (multithreading) διαχείριση σφαλμάτων (exceptin handling) επαναχρησιμοποίησης (reusability) επεκτασιμότητας (extensibility) 18

19 Java Η Java μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την: ανάπτυξη εύκολα επαναχρησιμοποιούμενου αντικειμενοστραφούς λογισμικού ανάπτυξη μεγάλων λογισμικών πακέτων επέκταση των δυνατοτήτων και υπηρεσιών που προσφέρει ένας εξυπηρετητής (WWW server) ανάπτυξη εφαρμογών με στοιχεία γραφικών δημιουργία εφαρμογών για μικροσυσκευές (κινητά, PDA s, κλ.π.) ανάπτυξη εφαρμογών με αξιοποίηση του διαδικτίου ανάπτυξη εφαρμογών με παράλληλη εκτέλεση πολλαπλών διεργασιών 19

20 Διαθέσιμες πλατφόρμες Java Java Standard Editin (SE) Σύνηθες εφαρμογές με δυνατότητες δικτύου/διαδικτύου Java Enterprise Editin (EE) Μεγάλης κλίμακας εφαρμογές κυρίως για μεγάλες επιχειρήσεις Java Micr Editin (ΜE) Εφαρμογές για συσκευές με περιορισμένες δυνατότητες μνήμης 20

21 Java Standard Editin (SE) Κατεβάστε το τελευταίο JDK8 (Java SE8) μαζί με το NetBeans Applicatin Prgramming Interface (API): μια συλλογή από στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη λογισμικού Java SE 8.0 Develpment Kit (JDK) παρέχει τα ελάχιστα δυνατά εργαλεία για ανάπτυξη προγραμμάτων Java Πλούσια συλλογή κλάσεων (classes) προς χρήση: Java APIs Συμπεριλαμβάνουν χρήσιμες μεθόδους Μπορούν να αξιοποιηθούν για γρήγορη και αποδοτική δημιουργία επεκτάσιμων προγραμμάτων με τη Java 21

22 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Αντικείμενα (bjects) Προγραμματιστικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν πραγματικά αντικείμενα Παραδείγματα αντικειμένων άνθρωποι, κτίρια, αυτοκίνητα, ζώα, δέντρα, ποδήλατα, παιδιά, δοκοί, κ.λπ. Χαρακτηριστικά, γνωρίσματα (attributes) Βάρος, ύψος, χρώμα, πυκνότητα, σχήμα, ηλικία Συμπεριφορές (behavirs) Οι άνθρωποι τρώνε, μιλάνε, περπατούν, δουλεύουν, κ.λπ. Οι δοκοί φορτίζονται, παραμορφώνονται, κ.λπ. Τα κτίρια διεγείρονται σεισμικά, ταλαντώνονται, κ.λπ. 22

23 Ανάπτυξη αντικειμενοστραφούς λογισμικού Επαναχρησιμοποίηση έτοιμου λογισμικού (sftware reuse) Αξιοποίηση τάξεων και αντίστοιχων μεθόδων (classes/methds): από τις διαθέσιμες βιβλιοθήκες τάξεων που έχουμε ήδη αναπτύξει και ελέγξει στο παρελθόν που έχουν κάποιοι άλλοι αναπτύξει και ελέγξει Εξοικονόμηση απαιτούμενου χρόνου για την ανάπτυξη λογισμικού Χρησιμοποιώντας τις βιβλιοθήκες τάξεων της Java (API classes): αυξάνει η αποδοτικότητα του λογισμικού διατηρούμε την δυνατότητα μεταφοράς (prtability) του λογισμικού σε άλλη πλατφόρμα Η/Υ ελαχιστοποιείται ο χρόνος ανάπτυξης του λογισμικού 23

24 Αντικειμενοστραφής Ανάλυση, Σχεδιασμός και Προγραμματισμός (Object-Oriented Analysis, Design and Prgramming) Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (bject-riented analysis/design/prgramming OOA/OOD/OOP) Αντιπροσωπεύονται πραγματικά αντικείμενα Προσομοιώνονται οι ενέργειες και αλληλοεπιδράσεις μεταξύ αντικειμένων Οι τάξεις συμπεριλαμβάνουν χαρακτηριστικά και συμπεριφορές (encapsulate attributes and peratins) έχοντας δυνατότητες επιλεκτικής απόκρυψης κάποιων πληροφοριών (infrmatin hiding) και περιορισμού των δυνατοτήτων πρόσβασης σε δεδομένα Unified Mdeling Language (UML) γραφική απεικόνιση της σχεδίασης ενός αντικειμενοστραφούς συστήματος Σύγχρονες μέθοδοι σχεδίασης λογισμικού (Design Patterns) 24

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

[Έτος] Εργασία για το μάθημα της τεχνολογίας της Α! γυμνασίου, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ Hewlett-Packard [Επιλογή ημερομηνίας]

[Έτος] Εργασία για το μάθημα της τεχνολογίας της Α! γυμνασίου, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ Hewlett-Packard [Επιλογή ημερομηνίας] [Έτος] Τεχνολογία Α! γυμνασίου - Ηλεκτρονικός υπολογιστής Εργασία για το μάθημα της τεχνολογίας της Α! γυμνασίου, ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Της μαθήτριας Μαρίας Γρηγοριάδου ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Ηλεκτρονικός υπολογιστής Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές υπολογιστών από την αρχαιότητα έως σήμερα

Μηχανές υπολογιστών από την αρχαιότητα έως σήμερα Μηχανές υπολογιστών από την αρχαιότητα έως σήμερα Όνομα: Mαγγανοπούλου Ευδοξία Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο: Δυτικής Μακεδονίας Επιβλέπων καθηγητής: κ. Μηνάς Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Καθηγητής Με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών Ιωάννη Μαδεμλή, και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών

1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών Δεν φοβάμαι τους υπολογιστές. Φοβάμαι την έλλειψή τους. Isaac Asimov (1920-1992) Αμερικανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας και διανοούμενος 1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή των Προγραμματιζόμενων Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα We Share Δράση Grundtvig www.weshareproject.eu ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Έργου We Share είναι να ασχοληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 2014 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ QR CODES ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΠΥΛΕΣ ΜΕΣΩ SQL ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩ- ΝΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ANDROID ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΝΤΕΛΗΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα