Μέρος Α. Λογισµικό & Προγράµµατα συστήµατος και εφαρµογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το σηµερινό µάθηµα. Λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Α. Λογισµικό & Προγράµµατα συστήµατος και εφαρµογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το σηµερινό µάθηµα. Λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Το σηµερινό µάθηµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ιδάσκων: Πέτρος Βασιλικός Λογισµικό Υπολογιστικών Συστηµάτων Λογισµικό & Προγράµµατα συστηµάτων και εφαρµογών Γλώσσες & επίπεδα γλωσσών προγραµµατισµού Επιτακτικές ή ιαδικαστικές & Εφαρµοστικές Γλώσσες Μεταφραστές & Μεταγλωττιστές Λειτουργικά συστήµατα Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 1 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 2 Λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών Μέρος Α Λογισµικό & Προγράµµατα συστήµατος και εφαρµογών Υπάρχουν 2 κατηγορίες λογισµικού: Λογισµικό συστήµατος (system software) Λογισµικό εφαρµογών (application software) Το λογισµικό συστήµατος περιλαµβάνει τα προγράµµατα συστήµατος τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες των προγραµµάτων εφαρµογών των χρηστών Το λογισµικό εφαρµογών περιλαµβάνει τα προγράµµατα που υλοποιούν τις εφαρµογές των χρηστών µέσω των υπολογιστικών συστηµάτων Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 3 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 4 Λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών Λογισµικό συστηµάτων Λογισµικό εφαρµογών Προγράµµατα συστηµάτων & εφαρµογών Λειτουργικά Συστήµατα Ανάπτυξη λογισµικού Λογισµικό επικοινωνίας Windows UNIX MS-DOS Μεταφραστές Γλώσσες Προγραµµατισµού Πρωτόκολλα επικοινωνίας ιαχείριση ικτυακού συστήµατος αρχείων Λογισµικό FAX Γενικευµένο Λογισµικό Εξειδικευµένο Λογισµικό Επεξ. Κειµένου Βάσεις εδοµένων Πολυµέσα ιαχείριση έργου Αυτοµατοποίηση Βιοµηχανίας Εφαρµογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τραπεζικές εφαρµογές Παιχνίδια Μεταξύ των προγραµµάτων συστήµατος συµπεριλαµβάνονται: Λειτουργικά Συστήµατα (Operating Systems) Μεταφραστές (Translators) Προγράµµατα επικοινωνίας Προγράµµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων (Data Base Management Systems) H ανάπτυξη ενός προγράµµατος εφαρµογής µπορεί να πραγµατοποιείται για την εξυπηρέτηση των ιδιαιτέρων αναγκών ενός µόνου τελικού χρήστη (customization) ή για την κάλυψη οµοειδών αναγκών ενός συνόλου χρηστών (πακέτα εφαρµογών-application packages) Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 5 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 6

2 Γλώσσες Προγραµµατισµού Μέρος Β Γλώσσες & Επίπεδα Γλωσσών Προγραµµατισµού Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 7 Μια υπολογιστική µηχανή εκτελεί προγράµµατα που είναι κωδικοποιηµένα στη γλώσσα της Ακολουθίες δύο καταστάσεων µε στοιχεία του δυαδικού συστήµατος 0 και 1 Παράδειγµα προγράµµατος στη γλώσσα µηχανής Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 8 Γλώσσες Προγραµµατισµού Ηανάπτυξη προγραµµάτων στη γλώσσα µηχανής είναι έργο πολύπλοκο και δύσκολο Το πρόβληµα γίνεται πιο δύσκολο αφού οι γλώσσες µηχανής δεν είναι ίδιες για όλους τις µηχανές. Για κάθε µηχανή πρέπει να αναπτύσσεται διαφορετικό πρόγραµµα Λύση στο παραπάνω πρόβληµα δίνουν οι γλώσσες προγραµµατισµού Οι γλώσσες δεν αντιστοιχούν σε µια συγκεκριµένη κατηγορία µηχανών Οι γλώσσες προγραµµατισµού θεωρούνται συστήµατα κωδικοποίησης των υπολογισµών και των διαδικασιών Παραδείγµατα Γλωσσών Προγραµµατισµού FORmula TRANslation (FORTRAN) COmmon Business Oriented Language (COBOL) ALGOrithmic Language (ALGOL) Biginners All purpose Symbolic Instruction Code (BASIC) LISt Processing (LISP) PROgramming LOGic (PROLOG) Pascal C, C++ Java Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 9 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 10 FORTRAN-COBOL-ALGOL FORTRAN Κύρια αλγεβρική γλώσσα κατάλληλη για αριθµητικές εφαρµογές Πρώτη γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου Χρησιµοποιήθηκε κυρίως ως µαθηµατική γλώσσα COBOL Ακατάλληλη για αριθµητικές εφαρµογές Σχεδιάστηκε για την ανάπτυξη εµπορικών εφαρµογών ALGOL Σχεδιάστηκε ως γλώσσα γενικής χρήσης Εισαγωγική γλώσσα στον προγραµµατισµό Επίπεδα γλωσσών προγραµµατισµού Οι γλώσσες προγραµµατισµού διακρίνονται σε γλώσσες: Υψηλού επιπέδου Χαµηλού επιπέδου Το επίπεδο µιας γλώσσας χαρακτηρίζεται υψηλό ή χαµηλό ανάλογα µε το αν βρίσκεται κοντά στον ανθρώπινο τρόπο σκέψης ή στις λειτουργικές ιδιοµορφίες των υπολογιστικών συστηµάτων Μια γλώσσα χαρακτηρίζεται από την περιγραφικότητά της Οι περισσότερο περιγραφικές γλώσσες είναι κατά κανόνα γλώσσες υψηλότερου επιπέδου Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 11 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 12

3 Επίπεδα γλωσσών προγραµµατισµού Άνθρωπος Φυσική Γλώσσα PASCAL, C, COBOL, FORTRAN,ALGOL, BASIC, ADA, LISP, PROLOG, MODULA,PL/1, RPG, SIMULA, BLISS, SMALLTALK Υψηλό Επίπεδο Χαµηλό Επίπεδο Γλώσσα Μηχανής Συµβολική Γλώσσα (Assembly) Μηχανή Γλώσσα µηχανής Το σύνολο των απλών οδηγιών που ακολουθούν οι µηχανές για να υλοποιήσουν εύκολα τις διαδικασίες επίλυσης των ανθρωπίνων προβληµάτων ορίζεται ως γλώσσα µηχανής. Η γλώσσα µηχανής ενός συστήµατος σχεδιάζεται για να εξυπηρετήσει συγκεκριµένες ανάγκες και να καλύψει ορισµένες απαιτήσεις απόδοσης. Οι εντολές στη γλώσσα µηχανής δεν παριστάνονται µε συµβολική µορφή, αλλά µε αριθµητικούς κωδικούς, έτσι ώστε κάθε εντολή να έχει συγκεκριµένο κωδικό αριθµό που ονοµάζεται κωδικός λειτουργίας (operation code) Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 13 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 14 Γλώσσες υψηλού και χαµηλού επιπέδου Οι γλώσσες προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου διαθέτουν εντολές που ταυτίζονται ή είναι παρόµοιες µε αλγεβρικές παραστάσεις Οι γλώσσες προγραµµατισµού χαµηλού επιπέδου απαιτούν συνήθως την γραφή µιας ακολουθίας εντολών για την απόδοση του ίδιου υπολογισµού Η χρησιµοποίηση συµβολικών ονοµάτων τόσο για τις θέσεις µνήµης όσο και για τις οδηγίες αποτελεί βήµα αποµάκρυνσης από το επίπεδο της γλώσσας µηχανής. Γλώσσες υψηλού επιπέδου Οι γλώσσες προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου και γενικής χρήσης ονοµάζονται συνήθως user-oriented languages (γλώσσες προσανατολισµένες στο χρήστη) Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου ειδικής χρήσης που είναι κατάλληλες για την επίλυση προβληµάτων συγκεκριµένου τύπου ονοµάζονται problem-oriented languages (γλώσσες προσανατολισµένες στο πρόβληµα) Παραδείγµατα user-oriented γλωσσών αποτελούν οι γλώσσες Pascal, FORTRAN, C, COBOL, BASIC κτλ Παραδείγµατα problem-oriented γλωσσών αποτελούν οι γλώσσες SQL, Clipper, Simula Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 15 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 16 Πλεονεκτήµατα γλωσσών προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου Παρουσιάζουν ευκολία στην εκµάθηση εν χρειάζεται γνώση περί µετατροπών των στοιχείων από τις εξωτερικές τους παραστάσεις στις αντίστοιχες που είναι δεκτές από την υπολογιστική µηχανή Προσφέρουν περιεκτικές εντολές Επιτρέπουν τον έλεγχο των προγραµµάτων µε απλό τρόπο και την ανεύρεση και διόρθωση λαθών Υποστηρίζουν την ιεραρχική δόµηση των προγραµµάτων, τη διαίρεση τους σε διαδικασίες καθώς και τη δηµιουργία και χρησιµοποίηση τµηµάτων προγραµµάτων και τη σύνθεσή τους σε ολοκληρωµένα προγράµµατα Παρέχουν ανεξαρτησία από τη χρησιµοποιούµενη µηχανή Μέρος Γ Επιτακτικές ή ιαδικαστικές & Εφαρµοστικές Γλώσσες Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 17 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 18

4 Επιτακτικές ή ιαδικαστικές Γλώσσες Επιτακτικές ή και διαδικαστικές είναι οι γλώσσες προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου, που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους τη χρήση εκχωρητικών εντολών. Εκχωρητικές είναι οι εντολές αντικατάστασης των τιµών των µεταβλητών των προγραµµάτων, µε εκχωρήσεις νέων τιµών. Ο όρος διαδικαστικές (procedural) χρησιµοποιείται επειδή τα προγράµµατα που αναπτύσσονται βασίζονται στην ιδέα εκτέλεσης µιας συνταγής σύµφωνα µε µια προκαθορισµένη διαδικασία που αποδίδεται µε µια ακολουθία οδηγιών Παραδείγµατα επιτακτικών γλωσσών αποτελούν οι: FORTRAN, Pascal, ALGOL, COBOL, BASIC Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 19 Εφαρµοστικές Γλώσσες (Applicative Languages) Οι Εφαρµοστικές γλώσσες αποτελούν µια δεύτερη γενική κατηγορία γλωσσών που βασίζονται σε µαθηµατικές εκφράσεις και χρησιµοποιούνται γι αυτές εναλλακτικά οι όροι δηλωτικές (declarative) και περιγραφικές (descriptive) Υπάρχουν 2 κατηγορίες Εφαρµοστικών γλωσσών: Συναρτησιακές (functional) Λογικές (logic) Οι λογικές γλώσσες έχουν ως χαρακτηριστικό τη διατύπωση λογικών προτάσεων που ορίζουν συσχετίσεις µεταξύ των δεδοµένων και την παραγωγή απαντήσεων σε ερωτήµατα τα οποία λαµβάνουν υπόψη τους τις λογικές προτάσεις Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 20 Εφαρµοστικές Γλώσσες (Applicative Languages) Οι συναρτησιακές γλώσσες έχουν ως χαρακτηριστικό τη διαχείριση δεδοµένων µε παραστάσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή συναρτήσεων οι οποίες ορίζονται µε απλές διαδικασίες. Μια εφαρµοστική γλώσσα χρησιµοποιεί ιδιότητες όµοιες µε τις µαθηµατικές ιδιότητες των συναρτήσεων και έχει 4 βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία: Ένα σύνολο αρχικών συναρτήσεων Ένα σύνολο συναρτησιακών τύπων για τη δηµιουργία νέων συναρτήσεων Τη λειτουργία εφαρµογής των συναρτήσεων επί των ορισµάτων τους και τη διαδικασία παραγωγής της τιµής Ένα σύνολο αντικειµένων που ανήκουν στα πεδία ορισµού και τιµών Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 21 Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Αρχές Αντικειµενοστραφούς Προγραµµατισµού : Καψουλοποίηση (Encapsulation) Πολυµορφισµός (Polymorphism) Κληρονοµικότητα (Inheritance) Ολοκλήρωση δεδοµένων (data) και διεργασιών (procedures) σε ένα αντικείµενο (object) Αποστολή µηνυµάτων (messages) στο object για να κάνει κάποια διεργασία Ενθυλάκωση δεδοµένων (encapsulated data) Επαναχρησιµοποιήσιµος κώδικας (reusable code) Μείωση χρόνου και κόστους ανάπτυξης λογισµικού Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 22 Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Objects Το προϊόν σχεδιάζεται µε βάση τα abstract data types Τα αντικείµενα (objects) είναι instantiations αυτών των abstract data types Class: abstract data type η οποία υποστηρίζει inheritance Τα objects είναι instantiations των classes Κληρονοµιά (inheritance) Έστω humanbeing µία class Ένα humanbeing έχει attributes, όπως age, height, gender Καταχώριση τιµών στα attributes κατά την περιγραφή του object Ορισµός της parent ως subclass του humanbeing Ένας parent έχει όλα τα attributes του humanbeing και, επιπλέον, τα δικά του attributes (name_of_oldest_child, num_of_children) Ένας parent «κληρονοµεί» όλα τα attributes του humanbeing Σύγκριση επιτακτικών & εφαρµοστικών O συναρτησιακός προγραµµατισµός σε σχέση µε τον επιτακτικό, θεωρείται ότι από απόψεως επιπέδου βρίσκεται αρκετά υψηλότερα. Αυτό σηµαίνει ευκολότερο και αποδοτικότερο προγραµµατισµό Οι εφαρµοστικές γλώσσες δεν είναι ακόµη δυνατό να θεωρηθεί πως υπερέχουν και ότι πρέπει να προτιµούνται. Αυτό οφείλεται στις υλοποιήσεις τους σε σηµερινές µηχανές που δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλες. Επειδή το κύριο κριτήριο υπεροχής είναι η εκτέλεση των προγραµµάτων και όχι η ανάπτυξή τους, κρίνεται ότι οι επιτακτικές γλώσσες προσφέρονται περισσότερο στην παραγωγή ενώ οι εφαρµοστικές προσφέρονται για έρευνα Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 23 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 24

5 Μεταφραστές (Translators) Μέρος Μεταφραστές & Μεταγλωττιστές Για κάθε πρόγραµµα που έχει συνταχθεί σε µια γλώσσα προγραµµατισµού διαφορετική από τη γλώσσα της µηχανής απαιτείται µια διαδικασία µετασχηµατισµού του σε µια άλλη µορφή που είναι εκτελέσιµη από την υπολογιστική µηχανή. Η διαδικασία του µετασχηµατισµού ή της µετάφρασης ενός προγράµµατος από τη γλώσσα προγραµµατισµού σε γλώσσα µηχανής πραγµατοποιείται µέσω ειδικών προγραµµάτων που ονοµάζονται µεταφραστές. Μεταφραστής είναι ένα πρόγραµµα που εκτελείται σε µια συγκεκριµένη µηχανή και µεταφράζει τα προγράµµατα από µια γλώσσα σε αντίστοιχα προγράµµατα σε µια διαφορετική γλώσσα Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 25 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 26 Μεταφραστές (Translators) Το πρόγραµµα που έχει συνταχθεί σε µια γλώσσα προγραµµατισµού και πρόκειται να µεταφραστεί ονοµάζεται πηγαίο (source). To πρόγραµµα που προκύπτει ως αποτέλεσµα της µετάφρασης ονοµάζεται αντικείµενο (object) Σε περίπτωση που το πηγαίο πρόγραµµα είναι κωδικοποιηµένο σε µια γλώσσα υψηλού προγραµµατισµού, τότε ο µεταφραστής ονοµάζεται µεταγλωττιστής (compiler) και η διαδικασία µεταγλώττιση (compilation) Αν το πηγαίο πρόγραµµα είναι κωδικοποιηµένο στη συµβολική γλώσσα (assembly) και το αντικείµενο στη γλώσσα µηχανής, τότε ο µεταφραστής καλείται assembler και αποδίδεται ελληνικά µε τον όρο συµβολοµεταφραστής. ιερµηνευτές (Interpreters) Οι διερµηνευτές µεταφράζουν τα προγράµµατα που έχουν γραφεί σε γλώσσες υψηλού επιπέδου, σε γλώσσα µηχανής αλλά η διαδικασία πραγµατοποιείται τµηµατικά, δηλαδή εντολή προς εντολή. ηλαδή µεταφράζουν µια εντολή και αµέσως τηv εκτελούν. Στη συνέχεια ανακαλούν την επόµενη εντολή και συνεχίζουν την ίδια διαδικασία. Οι διερµηνευτές διαφέρουν από τους µεταγλωττιστές, αφού δεν µεταγλωττίζουν ολόκληρο το πρόγραµµα και δεν παράγουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα, σε γλώσσα µηχανής, αντίστοιχο του προγράµµατος της γλώσσας υψηλού επιπέδου. Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 27 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 28 Εκτελεστές προγραµµάτων (Run Time Executors) ιάφοροι µεταφραστές µετατρέπουν το πηγαίο πρόγραµµα σε κάποια άλλη απλοποιηµένη µορφή που ονοµάζεται «ενδιάµεσος κώδικας». Η µορφή αυτή δεν αντιστοιχεί στη γλώσσα µηχανής και δεν είναι άµεσα εκτελέσιµη. Για την εκτέλεσή της απαιτείται ένα άλλο πρόγραµµα που συνήθως ονοµάζεται εκτελεστής προγράµµατος ή Run time executor Οι εταιρίες που παράγουν λογισµικό συστήµατος και ειδικά µεταγλωττιστές και µεταφραστές χρησιµοποιούν συχνά εκτελεστές προγράµµατος. Συµβολοµεταφραστές (Assemblers) Όταν πηγαία γλώσσα είναι η συµβολική και αντικειµενική γλώσσα είναι η γλώσσα µηχανής, τότε ο µεταφραστής ονοµάζεται συµβολοµεταφραστής (assembler). Η αντιστοιχία εντολών µεταξύ της γλώσσας µηχανής και της συµβολικής γλώσσας είναι µία προς µία. Η ουσιαστική διαφορά των δύο γλωσσών έγκειται στον τρόπο απόδοσης των πράξεων και των διευθύνσεων. Στη γλώσσα µηχανής αποδίδονται αριθµητικά Στη συµβολική γλώσσα αποδίδονται µε συµβολικά ονόµατα. Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 29 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 30

6 Μεταγλωττιστές Επεξεργασίες Μεταγλώττισης Κάθε µεταγλωττιστής εκτελεί πάντα δύο, κατά βάση, ξεχωριστές διαδικασίες: Την ανάλυση του πηγαίου προγράµµατος Τη σύνθεση του αντίστοιχου αντικειµενικού προγράµµατος Η ανάλυση συνίσταται στη διάσπαση (decomposition) του πηγαίου προγράµµατος σε βασικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται ακολούθως στη φάση της σύνθεσης και δόµησης του αντικειµενικού προγράµµατος Η µεταγλώττιση είναι σύνθετο έργο και περιλαµβάνει την αλληλοσύνδεση µικρότερων επεξεργασιών. Οι επεξεργασίες αυτές είναι ευκολότερο να ορισθούν και να υλοποιηθούν ξεχωριστά. Οι 3 βασικές επεξεργασίες της µεταγλώττισης πραγµατοποιούνται από 3 αντίστοιχους επεξεργαστές: To λεκτικό επεξεργαστή Το συντακτικό επεξεργαστή Τον επεξεργαστή παραγωγής κώδικα µηχανής Πρόγραµµα σε Γλώσσα Υψηλού Επιπέδου Λεκτικός επεξεργαστής Συντακτικός επεξεργαστής Σηµασιολογικός επεξεργαστής Γεννήτρια Κώδικα Βελτιστοποίηση Κώδικα Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Αντίστοιχο Πρόγραµµα σε Γλώσσα Μηχανής Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 31 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 32 Επεξεργασίες Μεταγλώττισης Ολεκτικός επεξεργαστής αναγνωρίζει ακολουθίες χαρακτήρων και συνθέτει τις λέξεις της γλώσσας Ο συντακτικός επεξεργαστής αναλύει τις ακολουθίες των λέξεων και τις συνθέτει σε φράσεις που αποτελούν τις εντολές του προγραµµατιστή Ο επεξεργαστής παραγωγής κώδικα µηχανής (ή γεννήτρια κώδικα) µετασχηµατίζει τη µορφή του προγράµµατος στην οποία κατέληξε ο συντακτικός επεξεργαστής, σε αντίστοιχη ακολουθία εντολών της γλώσσας µηχανής Μέρος Ε Λειτουργικά συστήµατα Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 33 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 34 Λειτουργικά συστήµατα Το λειτουργικό σύστηµα κάθε υπολογιστικού συστήµατος θεωρείται ως το πιο σηµαντικό µέρος του λογισµικού συστήµατος (system software) Το λειτουργικό σύστηµα είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα προγραµµάτων Λειτουργικά συστήµατα Κάθε λειτουργικό σύστηµα εκτελεί τις ακόλουθες 4 κύριες διαχειριστικές λειτουργίες: ιαχείριση των εκτελούµενων έργων (Job Management) ιαχείριση των διατιθέµενων πόρων (Resource Management) ιαχείριση των δεδοµένων (Data Management) Υποστήριξη του περιβάλλοντος των χρηστών Τα προγράµµατα αυτά κατευθύνουν τις διαδικασίες εισόδου και εξόδου, παρέχουν το σύστηµα επικοινωνίας χρήστη- µηχανής και διαχειρίζονται τους πόρους του υπολογιστικού συστήµατος Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 35 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 36

7 ιαχείριση των εκτελούµενων έργων (Job Management) ιαχείριση των διατιθέµενων πόρων (Resource Management) Περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό εκτέλεσης και τις διαδικασίες προετοιµασίας και παρακολούθησης των εκτελούµενων έργων. Το λειτουργικό σύστηµα είναι εφοδιασµένο µε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα προγραµµάτων που προγραµµατίζουν, κατευθύνουν και ελέγχουν τη ροή όλων των εκτελούµενων έργων από το υπολογιστικό σύστηµα Η έναρξη της εκτέλεσης κάθε έργου, η επεξεργασία του, η εξυπηρέτηση των διαφόρων απαιτήσεων του, ο τερµατισµός του, καθώς και η ενδιάµεση επικοινωνία µε τον χρήστη ανήκουν σε αυτή τη λειτουργία Με τη λειτουργία αυτή πραγµατοποιείται η διάθεση των πόρων του υπολογιστικού συστήµατος στα προγράµµατα των εφαρµογών, στα προγράµµατα συστήµατος, καθώς και σε προγράµµατα διαχείρισης και µετάδοσης δεδοµένων Οι διαχειριζόµενοι πόροι περιλαµβάνουν την κεντρική και την περιφερειακή µνήµη, τη διάθεση του χρόνου επεξεργασίας της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας και τις διαθέσιµες περιφερειακές µονάδες, όπως π.χ δίσκους, εκτυπωτές κτλ Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 37 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 38 ιαχείριση των δεδοµένων (Data Management) Το κύριο έργο της λειτουργίας αυτής είναι οι έλεγχοι της εισόδου και εξόδου των δεδοµένων (Input/Output), οι καταχωρήσεις τους και οι ανακλήσεις τους. Οι διαδικασίες αναφέρονται σε πολλά λειτουργικά συστήµατα µε τον όρο Input/Output Control System (IOCS) To IOCS περιλαµβάνει ένα σύνολο προγραµµάτων που έχουν σκοπό την στήριξη των διαδικασιών εισόδου και εξόδου των δεδοµένων Ηδιαδικασία εκκίνησης (booting) Σε µερικές περιπτώσεις το λειτουργικό σύστηµα είναι εγκατεστηµένο σε ROM (Read-Only Memory) και συνεπώς είναι εξ αρχής διαθέσιµο Στις περισσότερες περιπτώσεις όµως το λειτουργικό εισάγεται στην κεντρική µνήµη RAM (Random Access Memory) µε τη διαδικασία εκκίνησης του υπολογιστικού συστήµατος Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µέσω ενός ειδικού προγράµµατος που ονοµάζεται Boot Το πρόγραµµα αυτό είναι καταχωρηµένο στην αρχή ενός µαγνητικού δίσκου (δίσκος εκκίνησης) Αποτελείται από µια µικρή ακολουθία εντολών Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 39 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 40 Συστήµατα πολλαπλών χρηστών Τα συστήµατα που εξυπηρετούν µια θέση εργασίας και συνεπώς ένα χρήστη ονοµάζονται συστήµατα ενός χρήστη (single user system) Τα υπολογιστικά συστήµατα τύπου main frames, µίνι, και τα σύγχρονα συστήµατα εξυπηρετούν περισσότερες από µία θέσεις εργασίας. Αυτά ονοµάζονται συστήµατα πολλαπλών χρηστών (multi-user systems) Τα λειτουργικά συστήµατα πολλαπλών χρηστών αντιµετωπίζουν την ταυτόχρονη εκτέλεση των προγραµµάτων των χρηστών που είναι περισσότερα από ένα και υλοποιούν καθιερωµένες διαδικασίες. Πολυπρογραµµατισµός Αντί της εκτέλεσης αποκλειστικά ενός προγράµµατος να εκτελούνται κατά την ίδια περίοδο δύο ή και περισσότερα Κάθε εκτελούµενο πρόγραµµα πρέπει να είναι καταχωρηµένο στην κεντρική µνήµη. Ο Πολυπρογραµµατισµός δεν εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση των λειτουργικών συστηµάτων πολλαπλών χρηστών. Υλοποιείται και στα συστήµατα ενός χρήστη Το πλεονέκτηµα της σύγχρονης εκτέλεσης προγραµµάτων έγκειται στο ότι η κεντρική µονάδα επεξεργασίας είναι δυνατό να πραγµατοποιεί περισσότερο έργο, µέσα στην ίδια χρονική περίοδο, εκµεταλλευόµενη τις καθυστερήσεις που οφείλονται σε απαιτήσεις εισόδου/εξόδου από τα προγράµµατα εφαρµογών Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 41 Εβδοµάδα 8: Λογισµικό 42

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Ενότητες: Εισαγωγή στον προγραμματισμό Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Ιεραρχική Σχεδίαση Τμηματικός Προγραμματισμός Δομημένος προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 6.1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, τρία σημαντικά στάδια: 1. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. 2. Την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Γλώσσες Προγραμματισμού

Πληροφορική 2. Γλώσσες Προγραμματισμού Πληροφορική 2 Γλώσσες Προγραμματισμού 1 2 Γλώσσες προγραμματσιμού Επιτρέπουν την κωδικοποίηση των αλγορίθμων Η εκτέλεση ενός προγράμματος θα πρέπει να δίνει τα ίδια αποτελέσματα με την νοητική εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 7.1 Η προγραμματιζόμενη μηχανή Από τις βασικότερες διαφορές ανάμεσα στον υπολογιστή και στις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 Πρόγραμμα - Προγραμματισμός Πρόγραμμα: Σύνολο εντολών που πρέπει να δοθούν στον Υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος της επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός πρβλήματος περιλαμβάνει Προσδιορισμό προβλήματος Ανάπτυξη αλγορίθμου Διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ενότητα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ενότητα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ: Στάδιο 1: Ακριβής Προσδιορισμός του Προβλήματος Στάδιο 2: Ανάπτυξη του Αντίστοιχου Αλγόριθμου Στάδιο 3: Διατύπωση του αλγόριθμου

Διαβάστε περισσότερα

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 6 ο ( Ενότητες 2.3 ) 1.Τι είναι πρόγραμμα; 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση με τις γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήμιο Πατρών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήμιο Πατρών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών Εισαγωγή (1) Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές Γλώσσες Προγραμματισμού (ΓΠ); o Εξέλιξη έχουμε μάθει καλύτερους τρόπους να κάνουμε πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ανασκόπηση - Ορισµοί. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος. Γλώσσες Προγραµµατισµού Ασκήσεις

Περιεχόµενα. Ανασκόπηση - Ορισµοί. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος. Γλώσσες Προγραµµατισµού Ασκήσεις Προγραµµατισµός Η/Υ Ανασκόπηση - Ορισµοί Περιεχόµενα Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Περιγραφή προβλήµατος Ανάλυση προβλήµατος Λογικό ιάγραµµα Ψευδοκώδικας Κωδικοποίηση Συντήρηση Γλώσσες Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Η λειτουργία του υπολογιστή Κατηγορίες Εντολών Μορφή Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program)

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program) Μεταφραστές Εισαγωγή (source program) Τελικό πρόγραµµα (object program) Γιώργος Μανής Γλώσσες Είδη Μεταγλωττιστών Αρχική γλώσσα Γλώσσα υλοποίησης Τελική γλώσσα Απλοί µεταγλωττιστές Αντίστροφοι µεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές Ενότητα 1: Εισαγωγή

Μεταγλωττιστές Ενότητα 1: Εισαγωγή Μεταγλωττιστές Ενότητα 1: Εισαγωγή Αγγελική Σγώρα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μεταφραστές Εισαγωγή Διδάσκων: Επικ. Καθ. Γεώργιος Μανής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική II. Ενότητα 3 : Γλώσσες προγραμματισμού. Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική II. Ενότητα 3 : Γλώσσες προγραμματισμού. Δρ. 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική II Ενότητα 3 : Γλώσσες προγραμματισμού Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 1ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος Ορισμός Wikipedia.org 2 Δομημένος προγραμματισμός (structured programming) ή διαδικαστικός προγραμματισμός (procedural

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 Αλγόριθμος: Βήμα προς βήμα διαδικασία για την επίλυση κάποιου προβλήματος. Το πλήθος των βημάτων πρέπει να είναι πεπερασμένο. Αλλιώς: Πεπερασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Ταξινόµηση γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. 1 η ενότητα: Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Τμήμα. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Προγραμματισμός Η/Υ. 1 η ενότητα: Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Τμήμα. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Προγραμματισμός Η/Υ 1 η ενότητα: Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής του ΕΚΥ Θέση μνήμης Περιεχόμενα μνήμης Εντολή (assembly) 0 0001 000000000011 lda 3 1 0011 000000000100 ada

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό: Λογισµικό. Το λογισµικό του συστήµατος: 1 Εισαγωγή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΛ Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό: Λογισµικό. Το λογισµικό του συστήµατος: 1 Εισαγωγή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΛ 031 2 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό: Λογισµικό Γιώργος Χρυσάνθου http://www.cs.ucy.ac.cy/~yiorgos/ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 Εισαγωγή 2 Τα λειτουργικά συστήµατα 3 Το λογισµικό εφαρµογών 4 Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Οδηγός Α.Ε.Π.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο

7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Οδηγός Α.Ε.Π.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 1. Ποια είναι τα στάδια που περιλαµβάνει η υλοποίηση ενός προβλήµατος σε Η/Υ; Η επίλυση ενός προβλήµατος µε τον υπολογιστή περιλαµβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σηµαντικά στάδια.

Διαβάστε περισσότερα

.EVAL push bx Xor bx,bh Add si,ax.loop dec cx. 1. Fortran. 2. Cobol. 3. Algol

.EVAL push bx Xor bx,bh Add si,ax.loop dec cx. 1. Fortran. 2. Cobol. 3. Algol ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο Ερωτήσεις- Απαντήσεις Η έννοια του προγράµµατος 1. Τι περιλαµβάνει η επίλυση ενός προβλήµατος µε τον υπολογιστή; Η επίλυση ενός προβλήµατος µε τη βοήθεια υπολογιστή περιλαµβάνει τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Ενότητα 1: Εισαγωγή Καθ. Γιάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εισαγωγή (1) Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές Γλώσσες Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προγραμματισμός υπολογιστή

Κεφάλαιο 7 Προγραμματισμός υπολογιστή Κεφάλαιο 7 Προγραμματισμός υπολογιστή Έχετε χρησιμοποιήσει προγράμματα; Έχετε φτιάξει προγράμματα; Γνωρίζετε προγραμματιστές που έγιναν διάσημοι μέσω της δουλειάς τους; 1 7.1 Η προγραμματιζόμενη μηχανή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Λογισμικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 9ο Γλώσσες Προγραμματισμού

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Λογισμικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 9ο Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Λογισμικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 9ο Γλώσσες Προγραμματισμού 1 Εξέλιξη Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σύνολα από προκαθορισμένες λέξεις οι οποίες συνδυάζονται σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ. Στην αναγκαιότητα ύπαρξης των μεταγλωττιστών

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ. Στην αναγκαιότητα ύπαρξης των μεταγλωττιστών ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ Σκοπός: Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 1 Ο Εργαστηριακό Μάθημα Εισαγωγή Στην αναγκαιότητα ύπαρξης των μεταγλωττιστών Στα στάδια της μεταγλώττισης Θεωρία Πρόλογος Αφιερώνεται το πρώτο εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 5

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 5 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών

Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών Ενότητα 1: Αλγόριθμοι και Επίλυση Προβλημάτων Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Κ.Π. Γιαλούρης Μαθησιακοί Στόχοι Ενότητας Απόκτηση αναλυτικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 6: Λογισμικό Υπολογιστών Γλώσσες Προγραμματισμού Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Προγραμματισμός Βασικές έννοιες Ιστορική αναδρομή Η έννοια του προγράμματος Η περιγραφή της λύσης ενός προβλήματος, ως γνωστόν, γίνεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου. Έτσι οι εντολές ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού Βασικές Αρχές Προγραμματισμού Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Προβλήματα Πρόβλημα: Μία κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της οποίας δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής Π.χ. Το πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Λογισμικό Υπολογιστών Γλώσσες Προγραμματισμού 1 Εξέλιξη Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σύνολα από προκαθορισμένες λέξεις οι οποίες συνδυάζονται σε προγράμματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Υλοποίηση Γλωσσών Προγραμματισμού

Κεφάλαιο 6 Υλοποίηση Γλωσσών Προγραμματισμού Κεφάλαιο 6 Υλοποίηση Γλωσσών Προγραμματισμού Προπτυχιακό μάθημα Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού Π. Ροντογιάννης 1 Μεταγλωττιστής Πρόγραμμα Διαβάζει προγράμματα δεδομένης γλώσσας (πηγαία γλώσσα) και τα μετατρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Λογισμικό Συστήματος & Εφαρμογών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Γενική Δομή Υπολογιστών Λειτουργικό σύστημα Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 4: Λογισμικό Υπολογιστή (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης Μαθησιακοί στόχοι Η Ενότητα 4 διαπραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος Κεφάλαιο 1 1. Πρόβλημα είναι μια μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 2. Αν υποβάλλουμε τα δεδομένα σε επεξεργασία παίρνουμε πληροφορίες 3. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. 1.1 Οι γλώσσες προγραμματισμού

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. 1.1 Οι γλώσσες προγραμματισμού Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Η Επιστήμη της Πληροφορικής (Computer Science) αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες και πλέον εξελισσόμενες επιστήμες. Οι εφαρμογές της έχουν εισχωρήσει σε όλα τα πεδία της ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι Πληροφορικής Αλγόριθµος 92 Σηµειώσεις Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γλώσσες µηχανής Αρχικά για να µπορέσει ο υπολογιστής να εκτελέσει µία οποιαδή

Εργαστήρι Πληροφορικής Αλγόριθµος 92 Σηµειώσεις Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γλώσσες µηχανής Αρχικά για να µπορέσει ο υπολογιστής να εκτελέσει µία οποιαδή Εργαστήρι Πληροφορικής Αλγόριθµος 91 Σηµειώσεις Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η έννοια του προγράµµατος Ποια τα στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος στον Υπολογιστή; Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5 22 Σεπτεµβρίου, 2006 Γεώργιος Έλληνας Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα;

Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα; Εισαγωγή Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα; 1. Σελίδα μαθήματος Εγγραφή Ο κάθε φοιτητής πρέπει να κάνει εγγραφή στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα e-class

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Γλωσσάρι

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Γλωσσάρι Γλωσσάρι ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ADA Είναι µία από τις πλέον σύγχρονες και ισχυρές γλώσσες προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου. Η ανάπτυξή της χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας των ΗΠΑ, µε κύριο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 13Α. Αρχεία. Χειµερινό Εξάµηνο ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) προγραµµατισµός

Ενότητα 13. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 13Α. Αρχεία. Χειµερινό Εξάµηνο ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) προγραµµατισµός Ενότητα 13 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 13Α: ηµιουργία Προγραµµάτων Υπολογιστή Κεφάλαιο 13Β: Γλώσσες Προγραµµατισµού και η ιαδικασία Προγραµµατισµού ρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Ποιες γλώσσες αναφέρονται ως φυσικές και ποιες ως τεχνητές; Ως φυσικές γλώσσες αναφέρονται εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Υπολογιστών (Software) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή Η/Υ και Πληροφορική

Λογισμικό Υπολογιστών (Software) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή Η/Υ και Πληροφορική Λογισμικό Υπολογιστών (Software) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή Η/Υ και Πληροφορική Αλγόριθμος Κάθε υπολογισμός αποτελείται από μια σειρά, καλά καθορισμένων, σχετικά απλών, βημάτων Η μέθοδος υπολογισμού ονομάζεται αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων

Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα 7 Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 7-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Περιγραφή βασικών τύπων λογισμικού Λειτουργικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ (Implementation) L Y ΤΕΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Target) L T Αρχικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Outline. 4 Object-Oriented Programming

Outline. 4 Object-Oriented Programming Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Φιλοσοφίες γλωσσών προγραμματισμού Διδάσκων: Στάθης Ζάχος Επιμέλεια Διαφανειών: Μάκης Αρσένης CoReLab ΣΗΜΜΥ - Ε.Μ.Π. Ιανουάριος 2016 ιδάσκων: Στάθης Ζάχος ( CoReLab

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Web Sites:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Βασικά Στοιχεία της C++ Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2013-14 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Στοιχεία από το βιβλίο των: Α.Βακαλη, Η.Γιαννόπουλος, Ν.Ιωαννίδης, Χ.Κοιλιας, Κ.Μάλαμας, Ι.Μανωλόπουλος, Π.Πολίτης Ένα βοήθημα για τον μαθητή της

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #1

ιαφάνειες παρουσίασης #1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες. 6.1 Ιστορική εξέλιξη 6.4 Υλοποίηση γλώσσας. Κεφάλαιο 6: «Γλώσσες Προγραµµατισµού»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες. 6.1 Ιστορική εξέλιξη 6.4 Υλοποίηση γλώσσας. Κεφάλαιο 6: «Γλώσσες Προγραµµατισµού» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες Προγραµµατισµού 6.1 Ιστορική εξέλιξη 6.4 Υλοποίηση γλώσσας 1 6.1 Γενιές γλωσσών προγραµµατισµού 2 Δεύτερη γενιά: γλώσσα assembly Ένα µνηµονικό σύστηµα για την αναπαράσταση προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Εισαγωγή. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Εισαγωγή. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Υπολογιστές Ι Εισαγωγή Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9 3 Οκτωβρίου, 2004 Ηλίας Κυριακίδης Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2005Ηλίας Κυριακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Δοκιμή Έλεγχος Αλγορίθμου Για να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 9 η ΔΙΑΛΕΞΗ Λογισμικό - Προγραμματισμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 9 η ΔΙΑΛΕΞΗ Λογισμικό - Προγραμματισμός ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I 9 η ΔΙΑΛΕΞΗ Λογισμικό - Προγραμματισμός ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004, Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Πληροφορική I "Προγραμματισμός" B. Φερεντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Διάλεξη #1 η : Εισαγωγή: Λογισμικό, Γλώσσες Προγραμματισμού, Java

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Διάλεξη #1 η : Εισαγωγή: Λογισμικό, Γλώσσες Προγραμματισμού, Java Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Διάλεξη #1 η : Εισαγωγή: Λογισμικό, Γλώσσες Προγραμματισμού, Java Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Στόχοι μαθήματος Διάκριση και κατανόηση των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάθημα 4: Αλγόριθμοι και Γλώσσες Προγραμματισμού Δεκέμβριος 2015 Χ. Αλεξανδράκη

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάθημα 4: Αλγόριθμοι και Γλώσσες Προγραμματισμού Δεκέμβριος 2015 Χ. Αλεξανδράκη Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάθημα 4: Αλγόριθμοι και Γλώσσες Προγραμματισμού Δεκέμβριος 2015 Χ. Αλεξανδράκη Αλγόριθμος (τι είναι) Στα μαθηματικά και την επιστήμη ΗΥ Ο αλγόριθμος είναι η λογική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Π2 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS

Π2 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Π2 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS Το CLIPS (C Language Integrated Production System) είναι ένα περιβάλλον που προσφέρει δυνατότητες για προγραµµατισµό µε κανόνες, αντικείµενα και συναρτήσεις. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ενότητα 1 : Εισαγωγικές έννοιες και βασική δομή Ιωάννης Τσούλος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Ενότητα 2: Mεταφραστές Καθ. Γιάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 4 η : Αλγόριθμος & Πρόγραμμα Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2 Προγραµµατισµός Η/Υ Μέρος2 Περιεχόμενα Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής Αλγόριθμος Ψευδοκώδικας Παραδείγματα Αλγορίθμων Γλώσσες προγραμματισμού 2 Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα