ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΤΟΥ ΔΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας το τελευταίο διάστημα επιβάλλει γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης προκειμένου η ελληνική οικονομία να μπορέσει να ανακάμψει και να βγει από την κρίση με μικρή ή και μηδενική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Ο τομέας των υποδομών προσφέρει εύφορο έδαφος για ανάπτυξη με άμεση ανάδραση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της συνεργασίας του ιδιωτικού και δημοσίου φορέα μέσω των συμβάσεων παραχώρησης (ΣΠ) για μεγάλους ευρωπαϊκούς οδικούς άξονες, αεροδρόμια, λιμάνια κλπ. με ολική ή μερική μεταβίβαση υποχρεώσεων για τη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση του δημόσιου έργου με αντίστοιχη μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των προνομίων εκμετάλλευσής του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η μελέτη - χρηματοδότηση - κατασκευή και εκμετάλλευση έργων με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1991, οπότε και άρχισε η διαδικασία του διαγωνισμού για την επιλογή «συνεταίρου» της Ελληνικής Κυβέρνησης στο έργο της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης & Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών στα Σπάτα. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται 750 χιλιόμετρα οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές της χώρας, με ορίζοντα πενταετίας. Τα μεγάλα έργα υποδομής, τόσο κατά την περίοδο κατασκευής όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας, αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης με σημαντικά θετικά αποτελέσματα για την εθνική οικονομία, την ποιότητα ζωής και την ενίσχυση της θέσης της χώρας στην Ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομική σκηνή. Με την εκτέλεση σειράς μεγάλων έργων το Ελληνικό Δημόσιο επιδιώκει την αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής στους τομείς των χερσαίων, θαλάσσιων και εναερίων μεταφορών. Η συγκεκριμένη εργασία θα επιχειρήσει μία σύντομη αναφορά των ΣΠ οδικών αξόνων της χώρας και μέσα από τη συγκριτική αξιολόγηση των συμβατικών όρων τους θα παρουσιάσει ουσιαστικές προτάσεις επαναδιαπραγμάτευσης με σκοπό την επιτυχή και επωφελή για το κοινωνικό σύνολο υλοποίησή των συμβάσεων αυτών. 1

2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΣΠ) ΓΕΝΙΚΑ Παραδοσιακά, η χρηματοδότηση και κατασκευή έργων υποδομής υλοποιείται από το Δημόσιο με κάλυψη του κόστους από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τέθηκε ως στόχος η νομισματική ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάγκη δημοσιονομικής και νομισματικής σταθερότητας στις χώρες μέλη, η επίτευξη της οποίας απαιτεί τη δραστική μείωση των ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους. Παράλληλα όμως απαιτείται επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να πραγματοποιηθεί πραγματική σύγκλιση των χωρών μελών. Οι δημοσιονομικοί αυτοί περιορισμοί που συνεχίζουν να ισχύουν σε συνδυασμό με τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες ήταν ο κύριος λόγος που οδήγησε αρκετές χώρες στην εξασφάλιση πόρων μέσω της υλοποίησης ΣΠ και την αξιοποίηση της δανειοληπτικής ικανότητας ιδιωτικών φορέων. Η εμπειρία από συγχρηματοδοτούμενα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχει επιδείξει ότι η μέθοδος παραχώρησης επιταχύνει την κατασκευή ενός συγκοινωνιακού έργου δίχως να απαιτεί τη δέσμευση κρατικών κονδυλίων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους λιγότερο ελκυστικούς για έναν επενδυτή τομείς. Επιπλέον, το κράτος διατηρεί τη δυνατότητα μη επιβολής νέας φορολογίας, εφόσον την κατασκευή του έργου καλούνται να πληρώσουν οι χρήστες της υποδομής μέσω της καταβολής τελών χρήσης (π.χ. διόδια). Ο βασικός εμπορικός στόχος του κράτους είναι να επιτύχει το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του δικτύου με οικονομικά συμφέροντες όρους και με επιμερισμό των κινδύνων σε εκείνους τους συμβαλλόμενους, που μπορούν να τους διαχειριστούν καλύτερα. Το Ελληνικό Δημόσιο, με την επιλογή ιδιωτικών φορέων που θα αναλάβουν να επενδύσουν στην ολοκλήρωση της κατασκευής του βασικού οδικού δικτύου της χώρας, εκτίμησε ότι η εκτεταμένη ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα θα έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, ενώ παράλληλα ο ιδιωτικός τομέας θα αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των κινδύνων ιδιαίτερα όσον αφορά (α) στην ολοκλήρωση των έργων στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού που έχει συμφωνηθεί και (β) την ανάληψη της ευθύνης για όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας και συντήρησης των έργων. 2

3 Σε ένα συμβόλαιο παραχώρησης ο κάθε συμβαλλόμενος έχει διαφορετικά κίνητρα και αναμένει διαφορετικής μορφής ωφέλειες από την επικείμενη συνεργασία. Οι διαφορετικές αυτές επιδιώξεις εμφανίζονται στο κείμενο της σύμβασης παραχώρησης και απεικονίζονται στο σχήμα 1, οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και αποτελούν βασικό αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Δημοσίου και του υποψήφιου αναδόχου. Αφορούν: (α) Στη διασφάλιση των δανειστών από κινδύνους που αφορούν το αυξημένο επιχειρηματικό ρίσκο (επιτόκια, πληθωρισμός, συναλλαγματικοί κίνδυνοι) και το ρίσκο της αγοράς (αναμενόμενα έσοδα, ανταγωνιστικά έργα). Οι ρυθμίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα πιέσεων που ασκούν οι δανειστές στον ανάδοχο και εμφανίζονται στο κείμενο της σύμβασης έπειτα από σχετική αίτηση του αναδόχου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την παραχώρηση ή όχι του έργου και τον προσδιορισμό εκ μέρους του ιδιώτη των ιδίων κεφαλαίων. (β) Στη διαμόρφωση της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου και τον τρόπο καταβολής της. (γ) Στον έλεγχο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου. Πρόκειται για ρυθμίσεις που επιδιώκει το Δημόσιο, προκειμένου να έχει μία σαφή εικόνα τόσο της πορείας των εργασιών όσο και της οικονομικής κατάστασης του αναδόχου. Σχήμα 1: Θέματα προς συζήτηση κατά τις διαπραγματεύσεις Δημοσίου υποψήφιου Αναδόχου Εξασφάλιση Δανειστών Χρηματοδότηση έργου 1. Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου 2. Εγγυήσεις των δανείων του αναδόχου από το Δημόσιο 3. Εγγυήσεις εσόδων 4. Επίλυση διαφορών Συμβατικό Αντάλλαγμα 1. Εκμετάλλευση του έργου 2. Απαλλοτριώσεις 3. Προθεσμίες και χρονοδιάγραμμα χρηματοδοτικής συμβολής 4. Ασφαλίσεις / Ανωτέρα βία Έλεγχος εκπλήρωσης υποχρεώσεων αναδόχου 1. Χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης εργασιών 2. Ποιοτικός έλεγχος εργασιών 3. Εγχειρίδια λειετουργίας και συντήρησης 4. Χρηματοοικονομικές αναφορές αναδόχου 5. Ποινικές ρήτρες 3

4 Το κείμενο της σύμβασης είναι δεσμευτικό για τα εμπλεκόμενα μέρη και τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή του. Η έναρξη της περιόδου παραχώρησης γίνεται εφόσον έχουν συναφθεί και οι δανειακές συμβάσεις του αναδόχου, δηλαδή έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου. Η γενική δομή ενός έργου παραχώρησης θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως εξής: Σχήμα 2: Οργανωτική δομή ενός έργου παραχώρησης Κύριος του Έργου Ελληνικό Δημόσιο Δανειστές Ελληνικό Δημόσιο ΕΤΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Παραχωρισιούχος Εταιρεία "Ανάδοχος" Ανεξάρτητος Μηχανικός Κοινοπραξία Μελέτης - Κατασκευής Κοινοπραξία Λειτουργίας - Συντήρησης Οι διάφορες φάσεις της διαδικασίας παραχώρησης, όπως αυτή υλοποιείται στην Ελλάδα περιγράφονται στο σχήμα 3. Σχήμα 3: Διαδικασία παραχώρησης δημοσίου έργου Α ΦΑΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δημόσιο. Προεπιλογή με βάση τα γενικά κριτήρια. Σε δεύτερο στάδιο λεπτομερέστερη περιγραφή των επιδιώξεων του Δημοσίου. Β ΦΑΣΗ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ Υποβολή τελικής προσφοράς αναδόχου μετά από εκτιμήσεις διαφόρων οικονομικών παραμέτρων. Επιλογή προσωρινού αναδόχου μετά απο αξιολόγηση των προσφορών. Γ ΦΑΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ Έναρξη διαπραγματέυσεων μεταξύ Δημοσίου και προσωρινού αναδόχου προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο της σύμβασης. Έναρξη της παραχώρησης αφού συναφθούν οι δανειακές συμβάσεις. 4

5 Αρχικά το Δημόσιο εξετάζει τη δυνατότητα κατασκευής του έργου με αυτοχρηματοδότηση. Με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων, νομικών, χρηματοοικονομικών και τεχνικών διαμορφώνονται τα κείμενα της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αρχικές αυτές επιδιώξεις του Δημοσίου έχουν να κάνουν με τα εξής: Συνθήκες κατασκευής Χρηματοδότηση. Οι ενδιαφερόμενοι σε πρώτη φάση καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεδομένου ότι πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (τεχνική κατάρτιση, εμπειρία και νομικής φύσεως προϋποθέσεις) και εφόσον γίνει μία προεπιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων, ακολουθεί η δεύτερη φάση της διαδικασίας με τις τελικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων. Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού οι υποψήφιοι ανάδοχοι καταθέτουν τις τελικές προσφορές τους, αφού έχει προηγηθεί «Μελέτη Βιωσιμότητας», η οποία θα οδηγεί στις παρακάτω εκτιμήσεις: Κόστους Εσόδων Χρηματοδοτικής Συμβολής Δημοσίου Απόδοση ιδίων κεφαλαίων Εγγυήσεων Δημοσίου. Μετά την κατάθεση των προσφορών γίνεται η αξιολόγησή τους από το Δημόσιο και επιλέγεται ο «προσωρινός ανάδοχος», ο οποίος προβαίνει σε διαπραγματεύσεις με το Δημόσιο προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο της σύμβασης. Το κείμενο της σύμβασης είναι δεσμευτικό για τα εμπλεκόμενα μέρη και τίθεται σε ισχύ μετά την κύρωσή του από τη Βουλή. Η έναρξη της περιόδου παραχώρησης ξεκινά, αφού έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου, δηλαδή έχουν συναφθεί οι δανειακές συμβάσεις. 5

6 Ένα διάγραμμα οικονομικής ροής που διέπει μία ΣΠ θα μπορούσε να αναπαρασταθεί με το σχήμα 4. Σχήμα 4: Χρηματοοικονομικές ροές σε μία τυπική ΣΠ Ελληνικό Δημόσιο Χρηματοδοτική Συμβολή Μέτοχοι Μερίσματα Ιδία Κεφάλαια Έσοδα από Διόδια Κ/Ξ Λειτουργίας & Συντήρησης Δανειστές Δάνεια Παραχωρισιούχος Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης Πληρωμή Δανείων Διόδια Κατασκευαστικό Κόστος Πληρωμές Ασφάλιστρα Χρήστες Κ/Ξ Κατασκευής Ασφαλιστές ΣΠ οδικών αξόνων υπό εξέλιξη στην Ελλάδα Σήμερα υλοποιούνται με συμβάσεις παραχώρησης οι ακόλουθοι πέντε αυτοκινητόδρομοι του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου: 1. Ολυμπία Οδός: Ελευσίνα- Κόρινθος Πάτρα - Πύργος Τσακώνα 2. Ιόνια Οδός: Αντίρριο Ιωάννινα και ΠΑΘΕ: Α/Κ Μεταμόρφωσης Σκάρφεια και Σχηματάρι Χαλκίδα 3. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας - Ε65: Λαμία Εγνατία Οδός 4. ΠΑΘΕ: Μαλιακός Κλειδί 5. Αυτοκινητόδρομος Μορέα: Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Λεύκτρο Σπάρτη Το τεχνικό αντικείμενο των παραπάνω συμβάσεων περιληπτικά περιγράφεται στο πίνακα 1. Η λογική των συμβάσεων αυτών είναι ότι ο χρήστης θα πρέπει να επιβαρύνεται για την κατασκευή και συντήρησή τους και όχι ο φορολογούμενος πολίτης. Στην 6

7 πραγματικότητα ο χρήστης αποπληρώνει το 72% του κόστους των έργων, ενώ το υπόλοιπο 28% το επιδοτεί ο Δημόσιος Προϋπολογισμός (ο οποίος περιλαμβάνει και την κοινοτική συμμετοχή) μέσω της χρηματοδοτικής συμβολής. Επί πλέον, στο πλαίσιο της Περιφερειακής συνοχής της χώρας και της συναφούς κοινοτικής πολιτικής, ο χρήστης αποπληρώνει όχι αποκλειστικά τον αυτοκινητόδρομο που χρησιμοποιεί, αλλά και άλλα τμήματα του δικτύου των αυτοκινητοδρόμων που κατασκευάζεται την τρέχουσα περίοδο. Δηλαδή όλοι οι αυτοκινητόδρομοι θεωρούνται ως ένα ενιαίο δίκτυο και ο χρήστης καταβάλει διόδια σε κάθε τμήμα του. Πρόκειται για πολιτική (cross subsidy) που εφαρμόστηκε κατά κόρον τις προηγούμενες δεκαετίες σε χώρες της νότιας Ευρώπης προκειμένου να αναπτύξουν γρήγορα τα δίκτυα των αυτοκινητοδρόμων τους. Κατασκευάστηκαν πρώτα τα τμήματα με μεγάλο φόρτο μεταξύ μεγάλων πόλεων (λ.χ. Ρώμη Φλωρεντία Μιλάνο) και με τα διόδιά τους κατασκευάστηκαν οι αυτοκινητόδρομοι στην περιφέρεια (λ.χ. Σικελία). Συγκριτική ανάλυση των υπό εξέλιξη ΣΠ Η επιτυχία ενός οποιουδήποτε σχεδίου συνεργασίας μεταξύ δημοσίου-ιδιωτικού τομέα θέλει μεγάλη προσπάθεια και από τα δύο μέρη. Πιο συγκεκριμένα, επειδή η κατασκευή συγκοινωνιακών έργων με τη μορφή της παραχώρησης αφορούν επενδύσεις με αρκετά μεγάλη περίοδο ανάκτησης των επενδυμένων κεφαλαίων (30 έτη), ο επενδυτής (ιδιώτης) είναι πολύ επιφυλακτικός να δεσμεύσει ιδία κεφάλαια για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα λαμβανομένου υπόψη του ρίσκου από αλλαγές στη νομοθεσία, οικονομία ή της αβεβαιότητας που οι προηγούμενοι λόγοι προκαλούν στις προβλέψεις στο χρηματοοικονομικό του μοντέλο, που προτείνει κατά την προσφορά του (μειώσεις στο προβλεπόμενο φόρτο κυκλοφορίας των αυτοκινητοδρόμων πέρα των προβλεπόμενων). Η επίτευξη μίας συμφωνίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού επενδυτή είναι μία πολυμετρική συνάρτηση πολλών διαφορετικών παραγόντων, αφού κάθε μέρος έχει διαφορετικά κίνητρα και αναμένει διαφορετικής μορφής ωφέλειες. Το δημόσιο ενδιαφέρεται για την αποπεράτωση του έργου, με μειωμένη αν όχι μηδενική ιδία συμμετοχή, με βάση τα πρότυπα και τους κανονισμούς για ασφάλεια και εξυπηρέτηση των χρηστών και με ελαχιστοποίηση του χρόνου κατασκευής. Ο ιδιώτης, από την άλλη πλευρά, έχει σκοπό του την αύξηση του κέρδους του, δηλαδή την επιστροφή των κεφαλαίων που έχει δεσμεύσει, προσαυξημένα με τη ζητούμενη απόδοση επί των κεφαλαίων αυτών. Προκειμένου, λοιπόν, για μία επένδυση να είναι ελκυστική θα πρέπει να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες για να αυξήσουν το ποσοστό 7

8 απόδοσης του έργου μειώνοντας το ρίσκο, χωρίς όμως να ζημιώνεται το δημόσιο συμφέρον. Για να επιτευχθεί, λοιπόν, μία συμφωνία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών θα πρέπει να γίνει τέτοια κατανομή κινδύνων έτσι, ώστε ο κάθε φορέας να επωμισθεί τον κίνδυνο που μπορεί να διαχειρισθεί καλύτερα λόγω εμπειρίας. Στη χώρα μας μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα γενικό νομικό πλαίσιο που να αφορά στις ΣΠ, οπότε η κάθε σύμβαση πρέπει να εγκριθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δημιουργώντας έτσι μία ξεχωριστή νομική δομή για κάθε παραχωρούμενο έργο. Στον πίνακα 2 περιγράφονται ανά ΣΠ οι ανάδοχοι (6 ελληνικές και 6 ξένες εταιρείες), οι κατασκευαστές (6 ελληνικές και 4 ξένες εταιρείες) και οι δανείστριες τράπεζες (11 ελληνικές και 32 ξένες τράπεζες). 1. Περίοδος Παραχώρησης Η μέγιστη διάρκεια παραχώρησης συμφωνείται με τη ΣΠ και υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης. Σε όλες τις υπό εξέλιξη ΣΠ οδικών αξόνων στη χώρα μας, ο ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη ΣΠ αν ο χρόνος της κατασκευαστικής περιόδου επιμηκυνθεί κατά 30% χωρίς δική του υπαιτιότητα. Στον πίνακα 3 ο χρόνος αυτός καλείται απώτατη ημερομηνία περαίωσης κατασκευής. 2. Περιβαλλοντικοί Όροι Ενδεχόμενες ενέργειες στις οποίες υποχρεούται να προβεί ο ανάδοχος εξαιτίας μεταβολής της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν «γεγονότα απαλλαγής» και αποζημιώνονται από το δημόσιο σε όλες τις συμβάσεις. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται κατά την έκδοση των περιβαλλοντικών αδειών που αφορούν τα συνοδά έργα των αυτοκινητοδρόμων και στις συνακόλουθες εγκρίσεις των Ειδικών Τεχνικών Μελετών Εφαρμογής (ΕΤΜΕ). Οι αδειοδοτήσεις συνήθως αφορούν: (α) εργοτάξια, (β) λατομεία, (γ) δανειοθαλάμους, (δ) αποθεσιοθαλάμους, (ε) υλικά κοίτης ποταμών, (στ) κτίρια διοδίων κα. Οι καθυστερήσεις από τη στιγμή υποβολής των αντιστοίχων αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να φτάνουν και τους 30 μήνες κάτι το οποίο οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις στην πρόοδο των έργων με συνακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις στην επίτευξη των συμβατικών προθεσμιών τους. 3. Απαλλοτριώσεις Οι απαλλοτριώσεις για όλες τις υπό εξέλιξη ΣΠ γίνονται με ευθύνη του δημοσίου. Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην διαδικασία απαλλοτρίωσης και 8

9 παραχώρησης ελεύθερου χώρου για την κατασκευή των έργων που αναπόφευκτα οδηγεί σε μη τήρηση των συμβατικών προθεσμιών. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων έγινε εφαρμογή του άρθρου 7 Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ), η οποία προβλέπει την έκδοση Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) και την εκδίκαση των υποθέσεων από τα κατά τόπους Εφετεία. Το μέτρο αυτό έλυσε σε σημαντικό βαθμό τα προβλήματα των απαλλοτριώσεων που όμως χρήζουν νομοθετικών ρυθμίσεων για μελλοντικά έργα. 4. Ασφαλίσεις - Φορολογία Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να συνάψουν ασφαλίσεις που θα αναφέρονται τόσο στη μελέτη και κατασκευή των έργων παραχώρησης όσο και στη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευσή τους και αφορούν όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται στις ΣΠ. Οι συμβάσεις αυτές εγκρίνονται από το δημόσιο. Στην προηγούμενη γενιά ΣΠ, που αφορούσαν στα έργα (α) Λεωφόρος Σταυρού- Ελευσίνας, (β) Α/Δ Σπάτων, (γ) Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου υπήρξαν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις προκειμένου οι ΣΠ να είναι ελκυστικές στους νέους επενδυτές. Οι φορολογικές απαλλαγές των αναδόχων αφορούσαν τα παρακάτω (πίνακας 4): Πίνακας 4: Φορολογικές απαλλαγές στις ΣΠ της προηγούμενης γενιάς Αντικείμενο Φορολόγησης Φορολόγηση Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου Συνιστά επιδότηση κεφαλαίου και απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακράτηση φόρου ή άλλο φόρο Εισοδήματα αναδόχου Απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος και επιστρέφεται ο ΦΠΑ Προμήθεια αγαθών / παροχή εξοπλισμού Απευθείας φορολόγηση χωρίς φόρο εισοδήματος Στις υπό εξέλιξη ΣΠ των αυτοκινητοδρόμων οι φορολογικές απαλλαγές, αφορούν τα παρακάτω (πίνακας 5): Πίνακας 5: Φορολογικές απαλλαγές στις υπό εξέλιξη ΣΠ Αντικείμενο Φορολόγησης Φορολόγηση 9

10 Δεδουλευμένοι τόκοι κατά την περίοδο Μελετών-Κατασκευών Απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου Συνιστά επιδότηση κεφαλαίου και απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακράτηση φόρου ή άλλο φόρο Συνολικό κόστος επένδυσης που περιλαμβάνει το κόστος μελέτης-κατασκευής, κόστους εξοπλισμού και κάθε δαπάνη και τόκους που αφορούν την πριν από και κατά την Περίοδο Κατασκευής Αποσβένεται είτε σταθερά καθ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας είτε όπως προβλέπεται στο Ν. 1914/1990, αρ. 50, παρ. 5 Χρεωστικοί τόκοι δανείων Εφόσον δεν αποσβένονται, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του αναδόχου Δανειακές συμβάσεις και οι αποζημιώσεις που καταβάλλει το δημόσιο Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτων 5. Λειτουργία διοδίων στις ΣΠ Στις ΣΠ προβλέπεται η δυνατότητα των αναδόχων να εφαρμόσουν το ανοικτό ή το κλειστό σύστημα συλλογής διοδίων. Στο ανοικτό σύστημα διοδίων το οποίο οι ανάδοχοι κυρίως επιλέγουν, με βάση τις διατάξεις των συμβάσεων υποχρεούνται να εγκαταστήσουν έναν ελάχιστο αριθμό Μετωπικών Σταθμών Διοδίων (ΜΣΔ) για την κατά το δυνατόν αναλογικότερη χρέωση των χρηστών. Όσον αφορά τη θέση των Πλευρικών σταθμών Διοδίων (ΠΣΔ), οι συμβάσεις προβλέπουν ότι αυτοί θα καθορίζονταν ύστερα από Ειδική Κυκλοφοριακή Μελέτη. Οι συμβάσεις προβλέπουν επίσης και την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, στο πλαίσιο υποχρεώσεων της χώρας για τη διαλειτουργικότητα του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου. Τα τέλη σε κάθε μετωπικό ή πλευρικό σταθμό διοδίων για τα ελαφρά οχήματα (oχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,20μ.) υπολογίζονται ως γινόμενο του μήκους της ζώνης χρέωσης (L) επί την τιμή χρέωσης (ΑΟΔΤ) ανά χλμ. Η τελική τιμή (ΑΟΔΤ) χρέωσης ανά χλμ είναι καθορισμένη για τα ελαφρά οχήματα σε 0,04 /χλμ σε τιμές Ιανουαρίου Η τιμή αυτή προσαυξάνεται με τον πληθωρισμό 10

11 και με τον ΦΠΑ. Για παράδειγμα σήμερα η τιμή αυτή ανέρχεται σε 0,064 /χλμ περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Η τιμή αυτή είναι η μεγίστη που πληρώνεται σε κάποια τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, ανάλογα με τις προβλέψεις των συμβάσεων. Το μήκος της ζώνης χρέωσης για τους μετωπικούς σταθμούς είναι το άθροισμα του ημίσεως της απόστασης από τον προηγούμενο μετωπικό σταθμό συν το ήμισυ της απόστασης από τον επόμενο μετωπικό σταθμό διοδίων. Το μήκος της ζώνης χρέωσης για τους πλευρικούς σταθμούς εισόδου είναι το μήκος από την είσοδο μέχρι τον επόμενο μετωπικό σταθμό. Το μήκος της ζώνης χρέωσης για τους πλευρικούς σταθμούς εξόδου είναι το μήκος από την έξοδο μέχρι τον προηγούμενο μετωπικό σταθμό. Για τις λοιπές κατηγορίες οχημάτων τα τέλη διοδίων ανά Σταθμό υπολογίζονται ως εξής: Τα μήκη διαδρομής υπολογίζονται, όπως και για τα ελαφρά οχήματα. Η τιμή χρέωσης ανά χλμ προκύπτει με πολλαπλασιασμό της τιμής χρέωσης ανά χλμ των ελαφρών οχημάτων επί τους συντελεστές του πίνακα 6 που ακολουθεί. Πίνακας 6: Συντελεστές χρέωσης διοδίων ανάλογα με τον τύπο οχήματος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1 Δίκυκλα, τρίκυκλα 0,70 Οχήματα με ή χωρίς 2 Ελαφρά οχήματα ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,20μ. 1,00 Φορτηγά, Οχήματα με ή χωρίς 3 λεωφορεία, οχήματα με λιγότερους από 4 ρυμουλκούμενο με δύο ή τρεις άξονες και ύψος 2,50 άξονες μεγαλύτερο από 2,20 μ. 4 Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με τέσσερις ή περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ. 3,50 6. Χρηματοδοτικό σχήμα των ΣΠ 11

12 Τα χρηματοδοτικά σχήματα των υπό εξέταση ΣΠ παρουσιάζονται στον πίνακα 7. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συμμετείχαν στην χρηματοδότηση των πέντε έργων παραχώρησης με ένα ποσοστό της τάξεως του 7-57%, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια προέρχονται κατά κύριο λόγο από το δημόσιο και είναι της τάξεως του 20-31% και ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 6-12% προέρχεται από τους ιδιώτες. Από τον πίνακα προκύπτει ότι τα έργα που έχουν προβλεφθέντα αυξημένα έσοδα από διόδια κατά την κατασκευαστική περίοδο έχουν μικρότερο κόστος δανεισμού και μικρότερη συμμετοχή του δημοσίου. Πίνακας 7: Χρηματοδοτικό σχήμα των ΣΠ Συμβάσεις Παραχώρησης Συμμετοχή Δημοσίου Έσοδα Διοδίων κατά την κατασκευαστική περίοδο Κύρια Δάνεια Ιδία Κεφάλαια ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 20,66% 32,12% 40,39% 6,83% ΠΑΘΕ: ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ 22,76% 22,95% 43,83% 10,46% ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ 23,62% 56,55% 7,20% 12,63% Ε65 31,06% 2,58% 57,08% 9,28% ΜΟΡΕΑΣ 31,00% 10,38% 49,09% 9,53% Σχήμα 5: Σχηματική απεικόνιση του χρηματοδοτικού σχήματος των ΣΠ 100,00% ΔΑΝΕΙΑΚΑ 90,00% ΚΕΦΑΛΑΙΑ 80,00% 70,00% 60,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΣΟΔΩΝ 50,00% ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 40,00% ΠΕΡΙΟΔΟ 30,00% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 20,00% ΔΗΜΟΣΙΟΥ 10,00% 0,00% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12

13 Ένα άλλο συγκριτικό στοιχείο των ΣΠ είναι οι δείκτες του εσωτερικού ρυθμού απόδοσης κεφαλαίου (Internal Rate of Return IRR), βάσει του οποίου συμφωνήθηκε μεταξύ του δημοσίου και του αναδόχου η απόδοση των ιδίων και δανειακών κεφαλαίων που δεσμεύτηκαν στην επένδυση των συγκεκριμένων έργων. (1) την t χρονική περίοδο Ο IRR είναι εκείνος ο δείκτης που καθιστά την παρούσα αξία της επένδυσης ίση με το μηδέν. Με βάση το δείκτη αυτό μία επένδυση αξιολογείται θετικά αν ο δείκτης προκύπτει μεγαλύτερος από το κόστος του κεφαλαίου (δηλαδή από την απόδοση των κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχόμενου ρίσκου). Αντίστοιχα, προκειμένου για δύο επενδύσεις προτιμάται η επένδυση με το μεγαλύτερο δείκτη απόδοσης. Σχήμα 6: Εσωτερικός ρυθμός απόδοσης κεφαλαίου - IRR 9,3% 9,04% 10,47% 15,09% ΠΑΘΕ: ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Ε 65 ΜΩΡΕΑΣ ΙΟΝΙΑ 8,3% Εγγενή προβλήματα των ΣΠ Οι ΣΠ παρουσιάζουν τα παρακάτω εγγενή προβλήματα: Προβλέπουν την κατασκευή αυτοκινητόδρομου σε τμήματα, όπου δεν ήταν αναγκαίο λόγω μικρού κυκλοφοριακού φόρτου. Προβλέπουν κατασκευή όλου του πλέγματος των αυτοκινητοδρόμων σε μικρή χρονική περίοδο. Αυτό αύξησε σημαντικά την ανάγκη δανειοδότησης των έργων (εμπροσθοβαρής φόρτιση του προγράμματος χρηματοδότησης). 13

14 Προβλέπουν την πληρωμή διοδίων και σε μη ολοκληρωμένα τμήματα για τη μείωση του δανεισμού (λ.χ. Κόρινθος Πάτρα). Δεν είναι επιτυχής ο διαχωρισμός των τμημάτων του δικτύου ανά σύμβαση. Αυτό οδηγεί σε ανισοβαρείς συμβάσεις από την άποψη των αναγκών δανεισμού των έργων για την υλοποίησή τους, λ.χ. μικρός δανεισμός και μεγάλη επιστροφή χρημάτων στο Δημόσιο από την Ιόνια Οδό, υψηλός δανεισμός και επιδότηση λειτουργίας για τον Ε65. Προβλέπουν δεσμεύσεις για το Δημόσιο οι οποίες είναι σχεδόν αδύνατον να τηρηθούν, π.χ. παράδοση χώρων έργου σε 12 μήνες, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις σε 4 μήνες. Αυτό οδηγεί σε μεγάλες απαιτήσεις των παραχωρησιούχων (αποζημιώσεων) σε βάρος του Δημοσίου. Ο τεχνικός σχεδιασμός των έργων χρήζει πολλών βελτιώσεων. Σε μεγάλο βαθμό, οι σημειούμενες καθυστερήσεις οφείλονται στη μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων των μερών (έγκαιρη παράδοση γηπέδων, μετακίνηση δικτύων ΟΚΩ, ολοκλήρωση αρχαιολογικών ερευνών, επιστροφή ΦΠΑ και έκδοση περιβαλλοντικών αδειών από το δημόσιο, προετοιμασία περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και εκπόνηση μελετών από τους παραχωρησιούχους). Οφείλονται όμως και στην ουσιώδη μεταβολή των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών σε σχέση με τις προβλέψεις των παραχωρησιούχων (μείωση κυκλοφοριακού φόρτου, αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, μη καταβολή διοδίων από μεγάλο αριθμό χρηστών), που στην πράξη έχουν οδηγήσει στην αναστολή της χρηματοδότησης από τις δανείστριες τράπεζες σε τέσσερα από τα πέντε έργα και στην επακόλουθη μείωση των κατασκευαστικών εργασιών. Συνεπώς η επίλυση των πολλών προβλημάτων ακόλουθους στόχους: απαιτεί δέσμη μέτρων με τους Την άμεση αποκατάσταση των γεγονότων αθέτησης Δημοσίου και την πλήρη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών στο μέλλον. Την εξισορρόπηση της μεταβολής των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών αποκλειστικά προς όφελος των έργων. Αντιμετώπιση συμβατικών προβλημάτων των ΣΠ Με την ταχεία επίλυση των συμβατικών προβλημάτων θα εξαλειφθούν τα «γεγονότα ευθύνης Δημοσίου», δεν θα εγείρονται αιτήματα από τους παραχωρησιούχους. 14

15 Ιδιαίτερη δυσκολία συναντάται στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων εξ αιτίας καθυστέρησης των απαλλοτριώσεων, των αρχαιολογικών εργασιών, των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, των μετακινήσεων δικτύων ΟΚΩ και της ολοκλήρωσης μελετών από τους παραχωρησιούχους. Επισημαίνεται ότι υπέρβαση του συνολικού συμβατικού χρόνου κατασκευής των έργων πέραν του 30% με παρατάσεις προθεσμιών, δίνει το δικαίωμα στις τράπεζες / παραχωρησιούχους να καταγγείλουν τις συμβάσεις παραχώρησης με υπαιτιότητα του Δημοσίου. Επιβάλλεται η βελτίωση των νόμων στο θέμα των απαλλοτριώσεων, ώστε να επιταχυνθούν οι χρόνοι ελευθέρωσης των χώρων. Επιπρόσθετα, απαιτείται η αναδιοργάνωση των αρχαιολογικών υπηρεσιών, με αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού τους, ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις αρχαιολογικές έρευνες που απαιτούνται στους χώρους των έργων που συναντώνται αρχαιολογικά ευρήματα. Επίσης, είναι απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις για την απλοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Οι καθυστερήσεις λόγω μετακινήσεων δικτύων οφείλονται στην άρνηση των ΟΚΩ να χρεωθούν τις σχετικές δαπάνες, όπως ορίζεται στις συμβάσεις παραχώρησης, στην υποστελέχωσης τους και στην έλλειψη εξαρτημάτων. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, ώστε το Δημόσιο να καλύπτει το κόστος μετακίνησης των δικτύων για τους μικρούς ΟΚΩ, που δεν διαθέτουν πόρους μετακίνησης και δεν έχουν μονοπωλιακή δύναμη. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης μελετών οφείλεται αποκλειστικά στους παραχωρησιούχους. Επομένως, απαιτείται συνεχής πίεση των Υπηρεσιών προς τους Παραχωρησιούχους. Η καθυστέρηση οριστικοποίησης της χάραξης οφείλεται εν μέρει στο Δημόσιο, (για τα τμήματα αυτά που εκκρεμούν προσφυγές) ή στους παραχωρησιούχους, στα σημεία που οι ίδιοι θέλουν να προτείνουν εναλλακτικές χαράξεις. Ήδη λόγω των καθυστερήσεων αυτών, προβλέπεται να κατατεθούν από τους παραχωρησιούχους αιτήματα μεγάλων αποζημιώσεων. Μεγάλη δυσκολία παρατηρείται στην τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου που προβλέπονται στις συμβάσεις παραχώρησης: επιστροφή ΦΠΑ, πληρωμή πρόσθετων εργασιών και χρηματοδότηση των έργων που κατασκευάζει το Δημόσιο για να τα παραδώσει στους παραχωρησιούχους. Αντιμετώπιση προβλημάτων των ΣΠ λόγω αλλαγής συνθηκών 15

16 Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μεταβλήθηκαν ουσιωδώς κατά την υλοποίηση των ΣΠ. Η οικονομική κρίση με τη συνεπαγόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, η αύξηση των τιμών των καυσίμων, η αύξηση των τιμών διοδίων, η αύξηση του ΦΠΑ, η αβεβαιότητα στον τομέα της εργασίας δημιούργησαν συνθήκες που επέδρασαν ουσιαστικά στη μείωση της κυκλοφορίας και επακόλουθα στη μείωση των εσόδων από τα διόδια. Οι παράγοντες αυτοί έχουν ως συνέπεια τη μείωση των εσόδων από τα διόδια, τα οποία σύμφωνα με τις συμβάσεις: πρώτον, κατά την κατασκευαστική περίοδο καλύπτουν μέρος του κόστους κατασκευής των έργων, και δεύτερον, κατά την περίοδο λειτουργίας αποπληρώνουν τα τραπεζικά δάνεια και τα επενδυτικά κεφάλαια των παραχωρησιούχων, καθώς και αποδίδουν έσοδα υπέρ του Δημοσίου (για την κατασκευή νέων έργων, αποπληρωμή δανείων του δημοσίου κλπ). Τα προβλεπόμενα αυτή τη στιγμή από τους παραχωρησιούχους συνολικά έσοδα από τα έργα είναι μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα του χρόνου θέσης σε ισχύ της σύμβασης. Συγχρόνως, η οικονομική κρίση οδήγησε σε υψηλά επιτόκια δανεισμού για τη χώρα μας. Οι δανείστριες τράπεζες αναζητούν ευκαιρίες να αποδεσμευθούν από τα έργα αυτά, διότι έχουν δεσμεύσει μεγάλα δανειακά κεφάλαια με χαμηλά επιτόκια. Δεδομένου ότι στη διεθνή αγορά επικρατεί αβεβαιότητα ως προς το εάν η χώρα μας θα ξεπεράσει την κρίση, οι τράπεζες φαίνεται να αναρωτιούνται αν η χώρα μας, εν μέσω της οικονομικής στενότητας που διάγει και των οικονομικών περιορισμών που της έχουν επιβληθεί, θα επιτύχει τελικά να ολοκληρώσει τα υπόψη έργα. Η χώρα μας έχει την περίοδο αυτή κάθε συμφέρον να συγκρατήσει τις Δανείστριες Τράπεζες στα έργα, ώστε να τονώσει την εθνική οικονομία, αλλά και να επωφεληθεί από τα χαμηλά επιτόκια για την υλοποίηση των έργων. Προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τους παραπάνω λόγους, θα μπορούσαν να προταθούν τα ακόλουθα: Να διαβεβαιώσει έμπρακτα το Δημόσιο ότι, πρώτον, τα τραπεζικά δάνεια θα αποπληρωθούν και, δεύτερον, το κεφάλαιο που εισέφεραν οι επενδυτές θα διασωθεί. Να διερευνηθεί η δυνατότητα αντλήσεων δανειακών κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να καλυφθεί η προσωρινή έλλειψη κεφαλαίων για την αποπεράτωση των έργων. Να μεταβληθεί η συμβατική προτεραιότητα των πληρωμών των έργων έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων προτού γίνουν 16

17 πληρωμές προς το Δημόσιο (και φυσικά τους μετόχους). Τα έσοδα που θα απομένουν μετά την πληρωμή των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, των φόρων και της εξυπηρέτησης των δανείων, θα επιμερίζονται μεταξύ Δημοσίου και μετόχων των παραχωρησιούχων. Περιορισμός τεχνικού αντικειμένου Δεδομένης της παρατηρούμενης μείωσης των εσόδων, είναι σκόπιμο να εξετασθεί ο περιορισμός κάποιων έργων, δηλαδή η μη κατασκευή ή η αναβολή της κατασκευής τμημάτων τους. Υποψήφια είναι καταρχήν εκείνα των οποίων η κατασκευή θα καθυστερήσει (και θα δημιουργήσει σημαντικά συμβατικά προβλήματα), επειδή έχει ανασταλεί από το ΣτΕ για περιβαλλοντικούς λόγους ύστερα από προσφυγές πολιτών. Επίσης, τμήματα που έχουν πολύ μικρό φόρτο και έσοδα. Με τον τρόπο αυτό το κόστος της κάθε μιας από τις ανωτέρω επενδύσεις θα μειωθεί, επομένως θα μειωθούν και τα απαιτούμενα δανειακά κεφάλαια των έργων. Οι δανείστριες τράπεζες θα επωφεληθούν απελευθερώνοντας κεφάλαια που ήταν δεσμευμένα με χαμηλά επιτόκια, ισοδυνάμως για αυτές με την αύξηση του επιτοκίου δανεισμού, και έτσι θα διευκολυνθεί πολλαπλώς η εξυπηρέτησή των δανείων. Παράταση της περιόδου κατασκευής ορισμένων τμημάτων και ενδεχομένως παράταση της περιόδου παραχώρησης ορισμένων συμβάσεων (σε συνδυασμό με το προηγούμενο μέτρο). Μείωση διοδίων Η οικονομική ύφεση επιβάλλει την εξέταση σεναρίων ελάφρυνσης των χρηστών, όπως: Πλήρης απαλλαγή από το ΦΠΑ (με την προϋπόθεση έγκρισης από την ΕΕ) ή έστω μείωση από 23% σε 13% για την περίοδο της ύφεσης, Σημαντική μείωση διοδίων στα υπό κατασκευή τμήματα, π.χ. κατά 30% στο τμήμα Κόρινθος - Πάτρα. Αναστολή τιμαριθμικής αναπροσαρμογής διοδίων κατά την περίοδο της ύφεσης, Εκπτωτική πολιτική για τους συχνούς χρήστες, Αναλογική ηλεκτρονική πληρωμή για χρήστες που διαμένουν πλησίον μετωπικού σταθμού διοδίων. Επιδότηση τμήματος ή του συνόλου του ποσού του διοδίου για κάποιες κατηγορίες χρηστών από πόρους κοινωνικής πολιτικής (π.χ. άτομα με αναπηρία) 17

18 Έλεγχος παραβατών. Η διεθνής εμπειρία από πρακτικές άλλων χωρών Το 2007 ο Vassallo J. et al. δημοσίευσαν μία μελέτη τους με θέμα δημόσιες χρηματοδοτικές συμβολές υπό την μορφή δανείων του δημοσίου σε έργα αυτοκινητοδρόμων με συμβάσεις παραχώρησης (Subordinated Public Participation Loans SPPLs). Τα δάνεια αυτά χορηγούνται στον παραχωρησιούχο αν πρώτα έχουν ζητηθεί από τον ίδιο στην προσφορά του. Στόχος των δανείων αυτών είναι αφενός να κάνουν οικονομικά ελκυστικές τις συμβάσεις αυτές και αφετέρου να κάνουν πιο δίκαιο τον τρόπο κατά τον οποίο μοιράζεται το ρίσκο των συμβάσεων αυτών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου φορέα. Ο παραχωρησιούχος καλείται να αποπληρώσει πρώτα τα κύρια δάνεια του και μετά τα δάνεια προς το δημόσιο προτού οποιαδήποτε μέρισμα μοιρασθεί στους μετόχους της εταιρείας παραχώρησης. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank EIB) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης δημοσίευσαν μία μελέτη που αφορούσε στις προβλέψεις του κυκλοφοριακού φόρτου στις συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων αναδεικνύοντας του λόγους που πολλές φορές οι προβλέψεις είναι υπερεκτιμημένες. Τα συμπεράσματα της μελέτης μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: Οι προβλέψεις του κυκλοφοριακού φόρτου όσων συμμετέχουν σε διαγωνισμούς αυτοκινητοδρόμων με συμβάσεις παραχώρησης συχνά παρουσιάζουν προβλέψεις που υπερεκτιμούν τον κυκλοφορικό φόρτο σε σχέση με τις προβλέψεις που προέρχονται από τους δημόσιους φορείς. Η αποτυχία της σωστής πρόβλεψης συχνά οδηγεί το δημόσιο φορέα στην υιοθέτηση μηχανισμών μείωσης του ρίσκου με διπλό σκοπό: τη μείωση του ρίσκου που κάτι τέτοιο περιλαμβάνει και τη μείωση της πίεσης επαναδιαπραγμάτευσης μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα στο μέλλον. Τα λάθη στις προβλέψεις είναι δύο ειδών: «φυσικά λάθη» και «στρατηγικά λάθη». Τα «στρατηγικά λάθη» συνήθως παρακινούνται από της ανταγωνιστικότητα του διαγωνισμού, τις ατέλειες της σύμβασης, του μηχανισμού δημοπράτησης, την προθυμία της κυβέρνησης για επαναδιαπραγμάτευση, την έλλειψη των μηχανισμών μείωσης του ρίσκου της κυκλοφορίας. Το εμπειρικό παράδειγμα της Ισπανίας δείχνει ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος υπερεκτιμήθηκε περίπου κατά 35%. 18

19 Οι εκτιμήσεις φαίνονται να είναι περισσότερο λαθεμένες κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των έργων και λιγότερα αργότερα. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι η συμπεριφορά των χρηστών είναι απρόβλεπτη στην αρχή ενός καινούργιου έργου. Τον Μάρτιο του 2010 δημοσιεύθηκε από το European PPP Expertise Centre (EPEC) σε συνεργασία με την ΕIB μία μελέτη που εξετάζει τον ρόλο των κεφαλαιαγορών στη χρηματοδότηση των έργων παραχώρησης, αναλύει τους λόγους που οι αγορές αποσύρουν τα κεφάλαια τους από τα έργα αυτά και διερευνά ενδεχόμενους περιορισμούς και λύσεις για την αναβίωση και επέκταση του ρόλου των κεφαλαιαγορών. Η μελέτη συνοψίζει ότι οι δράσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν από το Δημόσιο Τομέα προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι αγορές στο να συμμετέχουν στην χρηματοδότηση των έργων παραχώρησης είναι: Η χρήση εξοικειωμένων συμβούλων με τις τεχνικές των αγορών στην κατάρτιση των προσφορών. Η κατάρτιση συμβάσεων όσο το δυνατόν προσανατολισμένες και σύμφωνα με τα αποδεκτά «διεθνή πρότυπα», ώστε να διευκολύνονται διασυνοριακές επενδύσεις. Οι εγγυήσεις που δίνονται από το Δημόσιο. Η δημιουργία μίας υπηρεσίας του Δημοσίου που θα εκδίδει ομόλογα ως ενδιάμεσος επενδυτής ή θα διευκολύνει τη ρευστότητα. Η εφαρμογή φορολογικών κινήτρων. Το 2009 δημοσιεύθηκε εργασία από το Public Services International Research Unit (PSIRU) του Business School του Πανεπιστημίου του Greenwich, που ασχολείται με μελέτες που αφορούν σε ιδιωτικοποιήσεις, δημόσιες υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο, με θέμα τις συμβάσεις παραχώρησης σε δυσμενείς οικονομικές περιόδους. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή η παγκοσμιοποίηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης κάνει τους επενδυτές απρόθυμους στο να δανείσουν τα χρήματα τους σε ιδιωτικές εταιρείες, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να μην μπορούν να δανειστούν τα απαιτούμενα κεφάλαια που χρειάζονται προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα έργα που εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεστούν με συμβάσεις παραχώρησης. Αφού σχολιάζονται προβλήματα που συναντήθηκαν με συμβάσεις παραχώρησης σε χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιρλανδίας, Σλοβακίας, του Καναδά και Ρωσίας, η μελέτη καταλήγει ότι ο συνδυασμός της ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης μειώνει τα προβλεπόμενα έσοδα των συμβάσεων αυτών, όπως π.χ. έσοδα από διόδια λόγω της μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου και καθιστά τα έργα μη βιώσιμα. Η μελέτη καταλήγει ότι για να 19

20 συνεχίσουν τα έργα παραχωρήσεων να είναι οικονομικά βιώσιμα θα πρέπει ίσως οι κυβερνήσεις να αναλάβουν τις εγγυήσεις των δανείων που θα χρειαστούν οι ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα έργα, επιτυγχάνοντας και καλύτερους όρους δανειοδότησης (χαμηλότερα επιτόκια). Τον Αύγουστο του 2009 δημοσιεύθηκε από το EPEC σε συνεργασία με την EIB μία μελέτη που παρέχει ένα πλαίσιο ανάλυσης κάποιων κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν την οικονομική κρίση στην Ευρώπη και πώς αυτή επηρεάζει τις συμβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη μελέτη η φύση της τωρινής πιστωτικής κατάστασης είναι αρκετά περίπλοκη, όμως οι επιπτώσεις της στις συμβάσεις παραχώρησης θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής: Η κατάρρευση του διατραπεζικού δανεισμού μείωσε σημαντικά την ρευστότητα. Οι περισσότερες τράπεζες, κυρίως αυτές με αυτές με μικρές καταθετικές βάσεις αδυνατούν να βρουν κεφάλαια έστω και με σύντομες λήξεις. Τα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού έχουν αυξηθεί σημαντικά. Τα δάνεια έχουν σημαντικά μειωθεί. Πολλές τράπεζες έχουν αποσυρθεί ολικώς ή μερικώς από την αγορά χρηματοδότησης έργων παραχώρησης. Επίσης, πολλοί διεθνείς επενδυτές προσανατολίζονται όλο και περισσότερο στις εγχώριες αγορές τους. Δεν έχει ακόμα υπάρξει κάποια βιώσιμη λύση στην αγορά κεφαλαίων, ώστε να αντικαταστήσει την όλο και συρρικνωμένη αγορά ομολόγων. Η μελέτη προτείνει τρεις βασικούς τρόπους βιώσιμης λειτουργίας των συμβάσεων παραχώρησης: 1. Διορθωτικές μέτρα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης έργων παραχώρησης (οριστικές προσφορές να δίνονται μόνο κατά το τέλος της διαδικασίας δημοπράτησης, όπως π.χ. συμβαίνει κατά τη διαδικασία δημοπράτησης έργων με ανταγωνιστικό διάλογο. Η ύπαρξη ενός ανταγωνιστικού πακέτου κεφαλαίων A form of funding completion. Δομικές αλλαγές στις συμβάσεις παραχώρησης με π.χ. μικρότερης διάρκειας δάνεια). 2. Διορθωτικά μέτρα που αφορούν τις Δημόσιες Αρχές (Δημόσιες εγγυήσεις προς τους δανειστές, ανάληψη μέρος των δανείων από το Δημόσιο). 3. Διορθωτικά μέτρα που αφορούν στην προσέλκυση νέων επενδυτών (Μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις το Δημόσιο να προσελκύσει επενδυτές. Η 20

21 ύπαρξη ενός ταμείου που θα διαχειρίζεται το Δημόσιο και θα δανείζει τα έργα παραχωρήσεων, λύνοντας τα όποια προβλήματα ρευστότητας ανακύπτουν). Το 2006 ο J. M. Vassallo διερευνά τρόπους για τη μείωση του κυκλοφοριακού ρίσκου σε συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων κυρίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Η μελέτη εξετάζει τρεις μηχανισμούς που εφαρμόστηκαν στη Χιλή με σκοπό τη μείωση του κυκλοφοριακού ρίσκου: α) the Minimum Income Guarantee (MIG), β) the Least Present Value of the Revenues (LPVR), γ) the Revenue Distribution Mechanism (RDM). Με τον πρώτο μηχανισμό MIG το ολικό εγγυημένο ποσό εσόδων είναι το ίδιο για όλους τους συμμετέχοντες στη δημοπράτηση του έργου και δεν μπορεί να ξεπερνά το 70% της επένδυσης συν τα έξοδα λειτουργία και συντήρησης του έργου. Αν τα πραγματικά έσοδα είναι λιγότερα από τα αναμενόμενα σε οποιαδήποτε χρόνο τότε το Δημόσιο αναλαμβάνει να αντισταθμίσει τη διαφορά στον παραχωρησιούχο. Αν ο παραχωρισιούχος αποφασίσει να υιοθετήσει αυτόν το μηχανισμό, τότε αναλαμβάνει την υποχρέωση να μοιράζεται μέρος των εσόδων του με το Δημόσιο όποτε ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο. Ο Παραχωρησιούχος πρέπει να μοιράζεται το 50% της διαφοράς που προκύπτει από πραγματικά έσοδα και τα εγγυημένα έσοδα με το Δημόσιο. Με αυτόν τον μηχανισμό το ρίσκο του κυκλοφοριακού φόρτου μοιράζεται, οι δανειστές αισθάνονται ασφαλείς διότι μέρος των εσόδων είναι εγγυημένο και συνεπώς το κόστος του έργου μειώνεται και συνακόλουθα μειώνονται τα διόδια. Το μειονέκτημα του συγκεκριμένου μηχανισμού έγκειται στο γεγονός ότι το Δημόσιο μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα χρηματοδότησης σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, όταν θα πρέπει να ανταποκριθεί σε πολλές συμβάσεις παραχώρησης. Με τον δεύτερο μηχανισμό LPVR μειώνεται σημαντικά το κυκλοφοριακό ρίσκο με συνέπεια να μειώνονται σημαντικά όποιες μελλοντικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του παραχωρησιούχου και του Δημοσίου. Αν ο φόρτος είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο τότε επεκτείνεται η διάρκεια παραχώρησης, αν είναι μεγαλύτερος μειώνεται αντίστοιχα. Βέβαια, σύμφωνα με νόμο του κράτους καμία διάρκεια παραχώρησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα πενήντα χρόνια. Ο τρίτος μηχανισμός RDM εγγυάται ένα προκαθορισμένο ποσό εσόδων σε καθαρή παρούσα αξία που θα λάβει ο παραχωρησιούχος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διάρκεια παραχώρησης να μπορεί να μεταβάλλεται. Από τους τρεις μηχανισμούς προτείνεται ως καταλληλότερος ο LPRV διότι μειώνει τις διαπραγματεύσεις σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αφού μοιράζει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και μειώνει σημαντικά το ρίσκο του κυκλοφοριακού φόρτου κυρίως σε περιόδους ύφεσης. 21

22 Συμπεράσματα Είναι απολύτως αναγκαία σήμερα για τη χώρα μας η εφαρμογή αναπτυξιακής πολιτικής. Δεδομένων των περιορισμένων δημόσιων πόρων, πρωτεύοντα στόχο πρέπει να αποτελέσει η προσέλκυση επενδυτών, η οποία όμως προϋποθέτει την υπερνίκηση του υψηλού κινδύνου που της καταλογίζουν οι διεθνείς αγορές. Ταχεία επίτευξη του στόχου αυτού μπορεί να προέλθει μόνο από την πλήρη υλοποίηση και επιτυχία των σε εξέλιξη επενδύσεων. Η επιτυχής διαχείριση των προβλημάτων των έργων παραχώρησης θα σηματοδοτήσει ότι ο κίνδυνος της χώρας είναι στην πραγματικότητα πολύ μικρότερος από τον αποδιδόμενο. Παράλληλα, η ταχεία υλοποίηση των σε εξέλιξη επενδύσεων θα μετριάσει την ύφεση και την ανεργία, δηλαδή θα συμβάλει άμεσα στην ανάπτυξη. Αντίθετα, η ανεπιτυχής αντιμετώπισή των υπόψη προβλημάτων θα οδηγήσει πρακτικά σε αποεπένδυση, θα αυξήσει την ανεργία, θα ωθήσει σε απαγορευτικό ύψος το ασφάλιστρο στο επιτόκιο δανεισμού και θα αποτρέψει μελλοντικές επενδύσεις. Επιπλέον, η ανεπιτυχής αντιμετώπισή των προβλημάτων μπορεί να οδηγήσει και στην καταγγελία των συμβάσεων παραχώρησης, η οποία θα επιβαρύνει υπέρμετρα το Δημόσιο. Με στόχο την ταχεία κατασκευή των έργων και χωρίς να ανατραπούν οι συνθήκες του υγιούς ανταγωνισμού, η παρέμβαση του Δημοσίου θα πρέπει κατά προτεραιότητα να διασφαλίσει την αποπληρωμή των δανείων των δανειστριών τραπεζών, γεγονός που συνάδει με τη δομή των συμβάσεων παραχώρησης. Σε δεύτερο επίπεδο, η παρέμβαση του Δημοσίου θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι παραχωρησιούχοι επενδυτές θα ανακτήσουν το κεφάλαιο τους. Δηλαδή, να διασφαλίσει έμπρακτα ότι όποιος επενδύει στην Ελλάδα, ειδικά την περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης, δεν θα χάσει τα χρήματα του. Παράλληλα, θα πρέπει να επιτευχθεί εύλογη μείωση του ύψους των διοδίων στο σύνολο των αυτοκινητοδρόμων κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης και σημαντική μείωση στα υπό κατασκευή τμήματα. Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να εξετασθεί η παράταση της περιόδου κατασκευής και εκμετάλλευσης των διαφόρων οδικών τμημάτων και η αναστολή της κατασκευής κάποιων άλλων τμημάτων. 22

23 Πίνακας 1: Σύντομη περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών των ΣΠ Σύμβαση Παραχώρησης ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Ραχών έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κλειδιού Περιγραφή Αφορά περίπου 229 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. και ειδικότερα το τμήμα από Χ.Θ έως Από αυτό: είναι κατασκευασμένα τα 204,69 χιλιόμετρα και συγκεκριμένα τα τμήματα: Ράχες Ευαγγελισμός (135,52 χλμ.) Ραψάνη Πλαταμώνας (5,56 χλμ.) Σκοτίνα Κατερίνη - Κλειδί (63,61 χλμ.) κατασκευάζονται νέα τμήματα συνολικού μήκους 25 περίπου χιλιομέτρων, που είναι: Ευαγγελισμός Ραψάνη (14,48 χλμ.) Πλαταμώνας Σκοτίνα (10,23 χλμ.) Ανισόπεδοι Κόμβοι στο υφιστάμενο τμήμα Κατερίνη - Κλειδί Αυτοκινητόδρομος «Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι Το Έργο περιλαμβάνει: Την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου «Ιόνια Οδός», μήκους 196 χλμ. περίπου, από το Αντίρριο έως και τον ανισόπεδο Κόμβο με την Εγνατία Οδό περιοχή Ιωαννίνων. Την αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ σε μήκους περίπου 172 χλμ, από τον Α.Κ. Μεταμόρφωσης έως τη Σκάρφεια Το νέο συνδετήριο κλάδο του ΠΑΘΕ Σχηματάρι Χαλκίδα, μήκους 11 χλμ. 23

24 Χαλκίδα» Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) Σύμβαση Παραχώρησης Αυτοκινητόδρομος «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη» Ο Ε65 κατασκευάζεται σε νέα χάραξη. Έχει μήκος 174 χλμ εκ των οποίων μισά είναι σε πεδινό έδαφος και μισά σε ορεινό. Περιγραφή Ο Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη έχει συνολικό μήκος 205 χλμ. Στις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου περιλαμβάνεται: Η Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση Νέων Τμημάτων Αυτοκινητοδρόμου σε μήκος 100 χλμ, Η Λειτουργία και Συντήρηση του υφιστάμενου τμήματος: Κόρινθος -Τρίπολη (μήκος 82,5 χλμ.) Η Λειτουργία και Συντήρηση Νέων Τμημάτων που κατασκευάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο [Αθηναίο Λεύκτρο μήκους 14,6 χλμ που περιλαμβάνει και την Σήραγγα Ραψομάτη και Παραδείσια Τσακώνα μήκους 11,0χλμ (ανακατασκευή μετά την κατολίσθηση του 2003)] Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος - Τσακώνα». Ο Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα έχει συνολικό μήκος 366 χλμ. Στις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου περιλαμβάνεται: H Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση Νέων Τμημάτων Αυτοκινητοδρόμου σε μήκος 284χλμ, από την Κόρινθο στην Πάτρα και από εκεί στον Πύργο, τον Αλφειό και την Τσακώνα, με 29 χλμ. νέες σήραγγες και 8,5 χλμ. νέες μεγάλες γέφυρες και πάνω από 270 νέους ασφαλείς ανισόπεδους κόμβους και διαβάσεις. Κατασκευαστική και λειτουργική αναβάθμιση των 82 χλμ. του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου, από την Ελευσίνα στην Κόρινθο και την παράκαμψη Πάτρας. 24

25 Πίνακας 2: Ανάδοχοι, Κ/Ξ, Ανεξάρτητοι Μηχανικοί και Τράπεζες ανά ΣΠ Ε65 ΣΠ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 8 ΞΕΝΕΣ 60,68% 7 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 39,32% ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Ανάδοχοι / Μέτοχοι ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ CINTRA CONCESSIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SA (ΜΑΔΡΙΤΗ) (33,34%) Μέλη Κ/Ξ Ανεξάρτητος Μηχανικός (ΑΜ) Κ/Ξ:Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας FERROVIAL 33,33% ΓΕΚ ΑΕ (33,33%) DRAGADOS 33,33% IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA (ΜΑΔΡΙΤΗ) (1,33%) DRAGADOS SA (ΜΑΔΡΙΤΗ) (32%) TΕΡΝΑ 33,33% ΑΜ Κ/Ξ: Scott Wilson Ltd - OMEK AE ΤΡΑΠΕΖΕΣ BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BANCO SANTANDER S.A., LONDON BRANCH (formerly Banco Santander entral Hispano, S.A., London Branch) INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL DEKA BANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FORTIS BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPANA CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO S.A., SUCURSAL FINANCEIRA EXTERIOR BANCO ESPIRITO SANTO S.A., LONDON BRANCH CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A., FRANCE BRANCH WestLB AG, London Branch EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. PIRAEUS BANK S.A. AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A. EMPORIKI BANK OF GREECE S.A. MARFIN EGNATIA BANK S.A. NATIONAL BANK OF GREECE S.A. PROBANK S.A. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Κ/Ξ: ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ NATIXIS VINCI CONCESSIONS SAS VINCI CONCESSIONS (ΓΑΛΛΙΑ) (29,90%) SAS (ΓΑΛΛΙΑ) (30%) Calyon HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH Banco Comercial Portugues (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) (17%) (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) (15%) ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (17%) ΑΕ (17%) Commerzbank AG J & P ΑΒΑΞ ΑΕ (17%) J & P ΑΒΑΞ ΑΕ (17%) Bayerische Landesbank ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (2,1%) ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (4%) HSBC ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (17%) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (17%) BNP Paribas (Fortis Bank) Bank of Cyprus ΑΜ DekaBank Deutsche Girozentrale Setec travaux publics et industriels KfW DZ Bank, London BIIS Bk of Ireland Societe Generale 25

26 European Investment Bank Alpha Bank A.E. Emporiki Bank of Greece Piraeus EFG Probank ATE Bank Marfin Bank Millenium Bank SA ΤΡΑΠΕΖΕΣ National Bank of Greece, Athens 14 ΞΕΝΕΣ 52,10 % Geniki 11 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 47,60% Hellenic Public Bank Ltd. ΜΟΡΕΑΣ ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ Κ/Ξ: ΜΟΡΕΑΣ HVB Athens ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (71,67%) ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (71,67%) BNP Paribas INTRACOM HOLDINGS (13,33%) INTRAKAT (13,33%) Royal Bk of Scotland J & P ΑΒΑΞ ΑΕ (15%) J & P ΑΒΑΞ ΑΕ (15%) Bank of Ireland ΑΜ AECOM Bayerische Laba, London West LB, Madrid Alpha Bank Piraues Bank Agricultural Bank Attica Bank EFG Eurobank Emporiki Bank ΤΡΑΠΕΖΕΣ General Bank (Geniki) 6 ΞΕΝΕΣ 37,50% Milenium Bank 9 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 62,50% National BK of Greece NEA ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BANCA INFRAESTRUTTURE ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Κ/Ξ: EURO - IONIA CINTRA CONCESSIONES DE INFRAESTRUCTURAS BANCO SANTANDER FERROVIAL 33,33% DE TRANSPORTE SA (LONDON) (ΜΑΔΡΙΤΗ) (33,34%) ΓΕΚ ΑΕ (33,33%) DRAGADOS 33,33% BBVA ΤΡΑΠΕΖΕΣ 6 ΞΕΝΕΣ 42,40% IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA (ΜΑΔΡΙΤΗ) (1,33%) ACS (23%) DRAGADOS SA (ΜΑΔΡΙΤΗ) (9%) TΕΡΝΑ 33,33% ΑΜ Κ/Ξ: Scott Wilson Ltd - OMEK AE CAJA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD FORTIS BANK INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL AGRICULTURAL BANK OF GREECE BANK OF ATTIKA EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. EMPORIKI BANK OF GREECE GENERAL BANK OF GREECE S.A. MILLENIUM BANK S.A. NATIONAL BANK OF GREECE 26

27 8 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 57,60% ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 8 ΞΕΝΕΣ 47,22% 6 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 52,78% PIRAEUS BANK S.A. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ ING BANK ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΑΜΣΑ) (MKC-JV) HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH DEXIA CREDIT LOCAL (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) (35%) (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) (39,5%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (20%) AKTΩΡ (19,3%) DEPFA J & P ΑΒΑΞ ΑΕ (16,25%) J & P ΑΒΑΞ ΑΕ (15,7%) KBC FINANCE IRELAND VINCI CONCESSIONS SAS (ΓΑΛΛΙΑ) (13,75%) VINCI CONCESSIONS SAS (ΓΑΛΛΙΑ) (10,5%) MIZUHO CORPORATE ΑΕΓΕΚ (10%) ΑΕΓΕΚ (10%) CALYON ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (5%) ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (5%) KfW-IPEX BANK SOCIETE GENERALE ΑΜ PIRAEUS BANK PARSONS INTERNATIONAL LTD NATIONAL BANK OF GREECE ALPHA BANK GENIKI BANK EFG EUROBANK EMPORIKI BANK Πίνακας 3: Διάρκεια Παραχώρησης Σύμβαση Παραχώρησης ΠΑΘΕ: Μαλιακός - Κλειδί Κυρωτικός Νόμος Ν.3605/07 (ΦΕΚ Α 168) Μέγιστη Έναρξη Ισχύος Περίοδος κατασκευής παράταση προθεσμίας κατασκευής σε μήνες Απώτατη Ημερομηνία Περαίωσης Κατασκευής Περίοδος Παραχώρησης 5/3/08 54 μήνες 16,2 70,2 30 χρόνια 5/9/12 5/1/2014 5/3/2038 ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ Ν.3555/07 (ΦΕΚ Α 81) 19/12/07 72 μήνες 21,6 93,6 30 χρόνια 18/12/13 19/9/ /12/2037 Ε65 Ν.3597/07 (ΦΕΚ Α 168) 31/3/08 66 μήνες 19,8 85,8 30 χρόνια 30/9/13 30/4/ /3/

28 ΜΟΡΕΑΣ Ν.3559/07 (ΦΕΚ Α 102) 3/3/08 54 μήνες 16,2 70,2 30 χρόνια 3/9/12 5/1/2014 3/3/2038 ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Ν.3621/07 (ΦΕΚ Α 279) 4/8/08 72 μήνες 21,6 93,6 30 χρόνια 3/8/14 4/5/2016 4/8/2038 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Algarni A.M., Arditi D., Polat G. (2007), Build-Operate-Transfer in Infrastructure Projects in the United States, Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, 133 (10), pp ASECAP: Association Europeenne des Concessionaires d Autoroutes et d Ouvrages a Peage, Site: European Investment Bank and Universidad Politecnica de Madrid (2007), Why traffic forecasts in PPP contracts are often overestimated? pp European PPP Expertise Centre (2009), The financial crisis and the PPP market. European PPP Expertise Centre (2010), Capital markets in PPP financing. Where we were and where are we going? pp Gausch J., Laffont J. J., Straub S. (2006), Renegotiation of Concession Contracts: a Theoretical Approach, Review of Industrial Organization, 29 (1), pp Hall David (2009), A crisis for public-private partnerships (PPPs)?, Public Services Research Unit (PSIRU), University of Greenwich, pp Martimort D., Pouyet J. (2008), To build ot not to build: Normative and positive theories of public-private partnerships, International Journal of Industrial Organization, 26 (2), pp Maskin E., Tirole J. (2008), Public-private partnerships and government spending limits, International Journal of Industrial Organization, 26 (2), pp McCowan A.K., Mohamed S. (2007), Decision Support to Evaluate and Compare Concession Options, Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, 133 (2), pp

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΓΑΛΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Γιώργος Δέδες Γενικός Γραμματέας Υποδομών ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 01/2015 Ποσοστό εκτέλεσης Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ)

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Έτος 1999: Απόφαση για δημοπράτηση των Έργων κατασκευής των Μεγάλων Οδικών Αξόνων με Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ: Προβλήματα και Προτάσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ: Προβλήματα και Προτάσεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ: Προβλήματα και Προτάσεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πρόλογος Στην ανά χείρας Έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

250

250 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 Αριθµ. 302 /12 / 2013 ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσφατη εμπειρία των Έργων Παραχώρησης Η σημασία της επανεκκίνησής τους για την ανάπτυξη της χώρας Γεώργιος Συριανός

Η πρόσφατη εμπειρία των Έργων Παραχώρησης Η σημασία της επανεκκίνησής τους για την ανάπτυξη της χώρας Γεώργιος Συριανός Η πρόσφατη εμπειρία των Έργων Παραχώρησης Η σημασία της επανεκκίνησής τους για την ανάπτυξη της χώρας Γεώργιος Συριανός Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ - Γενικός Διευθυντής ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. Διημερίδα ΤΕΕ Ιούνιος 2013 Έργα Παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Χρηματοδότησης του Έργου. Ημερίδα 26 Σεπτεμβρίου, 2009

Παράγοντες Χρηματοδότησης του Έργου. Ημερίδα 26 Σεπτεμβρίου, 2009 Παράγοντες Χρηματοδότησης του Έργου Ημερίδα 26 Σεπτεμβρίου, 2009 Επισκόπηση Το προτεινόμενο έργο διπλής ζεύξης του Μαλιακού κόλπου αποτελεί έργο υποδομής μεγάλης κλίμακας με 3 ουσιαστικά εναλλακτικές λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 182 Αθήνα 18/72011 101 78 Αθήνα, τηλ. 64 67 912 Αρ. Πρωτ 2746 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβουλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος της Δ/νσης ΛΣΕΠ Πολτικός Μηχανικός

Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος της Δ/νσης ΛΣΕΠ Πολτικός Μηχανικός «Το Έργο της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (ΛΣΕΠ) του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ μετά την παράδοση σε κυκλοφορία των νέων αυτοκινητοδρόμων» Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Συριανός. Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ. Συνέδριο ΣΕΓΜ / ΣΕΣΜΑ Νοέμβριος 2013

Γεώργιος Συριανός. Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ. Συνέδριο ΣΕΓΜ / ΣΕΣΜΑ Νοέμβριος 2013 Γεώργιος Συριανός Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ Συνέδριο ΣΕΓΜ / ΣΕΣΜΑ Νοέμβριος 2013 Έργα Παραχώρησης 2008 Έως το 2008 είχε συντελεστεί η Έναρξη Παραχώρησης σε 5 μεγάλα οδικά Έργα: Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα-Πάτρα- Τσακώνα),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ OMAΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ADT-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. ΔΟΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TEAM M-H A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 1. Στις 16 Απριλίου 2007 δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ο Νόμος 3555/2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ, που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.

Διαβάστε περισσότερα

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Η σύγκριση των φορολογιών που διέπουν τις τουριστικές επιχειρήσεις των χωρών της Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Κύπρου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ OMAΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ADT-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής 2 Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής αποτελούν ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων

Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2008 2009 Εξάμηνο 8 ο 6η Διάλεξη: Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΦ1-3Θ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΜΦ1-3Θ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 10 η. Ανάκτηση Κόστους και Ιδιωτική Συμμετοχή

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 10 η. Ανάκτηση Κόστους και Ιδιωτική Συμμετοχή Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 10 η Ανάκτηση Κόστους και Ιδιωτική Συμμετοχή Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η σκοπιμότητα της ανάκτησης κόστους σε ένα αναπτυξιακό έργο. Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το με αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ647/ Διευκρινιστικό Οδηγό για τη διαδικασία «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το με αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ647/ Διευκρινιστικό Οδηγό για τη διαδικασία «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση αυτοκινητοδρόμων, τι ακολουθεί μετά;

Ολοκλήρωση αυτοκινητοδρόμων, τι ακολουθεί μετά; Ολοκλήρωση αυτοκινητοδρόμων, τι ακολουθεί μετά; Η ζωή μετά (το Μάρτη του 2017) Γιάννης Μπακογιάννης Δ/νση Προγραμματισμού Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης Ζητήματα - Προκλήσεις Πόσο ποσοστό του κατασκευαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 11 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4219 Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσε ων παραχώρησης των μεγάλων οδικών

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Ανταποδοτικών Επενδυτικών Σχεδίων για Ο.Τ.Α. - Νέοι Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα

Δυνατότητες Ανταποδοτικών Επενδυτικών Σχεδίων για Ο.Τ.Α. - Νέοι Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα Δυνατότητες Ανταποδοτικών Επενδυτικών Σχεδίων για Ο.Τ.Α. - Νέοι Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΘΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΘΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΘΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.1 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Αποτελεί νομικό εργαλείο με την χρήση του οποίου είναι εφικτή η αναγκαστική (ακούσια) στέρηση της ιδιοκτησίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ1-5Ω5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ1-5Ω5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης

Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης Εσπερίδα ΣΕΣ "Προοπτικές απασχόλησης νέων Συγκοινωνιολόγων" 31 Μαρτίου 2015 Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης Βασίλης Χαλκιάς Διευθύνων Σύμβουλος Αττικές Διαδρομές A.E. Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ1-ΑΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ1-ΑΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, )

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, 21.06.2010) Το πρόγραμμα (κατασκευής και βελτίωσης)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Ιούνιος 2015

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Ιούνιος 2015 Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Ιούνιος 2015 Η Εταιρεία Ίδρυση: 13 Ιουνίου 2007. Στις 28 Ιουνίου 2007 η εταιρεία υπέγραψε Σύμβαση η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 3605/2007. Έναρξη Περιόδου Παραχώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ1-ΖΦΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ1-ΖΦΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ»

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Η Εταιρεία Ίδρυση: 13 Ιουνίου 2007. Στις 28 Ιουνίου 2007 η εταιρεία υπέγραψε Σύμβαση η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 3605/2007. Έναρξη Περιόδου Παραχώρησης: 05.03.2008

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Ένας βιώσιμος τρόπος για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ

Ένας βιώσιμος τρόπος για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ Ένας βιώσιμος τρόπος για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Δεν θα μπουν νέοι φόροι Άλλα 75 εκατομμύρια από την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δεν θα μπουν νέοι φόροι Άλλα 75 εκατομμύρια από την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια Σελίδα: 10 (1 από 5) Επαναλαμβάνει τις διαβεβαιώσεις ο Χάρης Δεν θα μπουν νέοι φόροι Άλλα 75 εκατομμύρια από την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Κωνσταντίνος Βενετσάνος, Διευθυντής Μεγάλων Έργων

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Κωνσταντίνος Βενετσάνος, Διευθυντής Μεγάλων Έργων ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Κωνσταντίνος Βενετσάνος, Διευθυντής Μεγάλων Έργων Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013 1 Αλλαγή risk profile έργων λόγω: Μείωσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα I.

Εκπαιδευτική Ενότητα I. Εκπαιδευτική Ενότητα I. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕΑ Εισαγωγικά Έργο Transparense Intelligent Energy Europe ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ I. ΣΕΑ Εισαγωγικά II. ΣΕΑ Διαδικασία από τον Προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Έργων Δημόσιου Ενδιαφέροντος με Ιδιωτική Χρηματοδότηση

Κατασκευή Έργων Δημόσιου Ενδιαφέροντος με Ιδιωτική Χρηματοδότηση Κατασκευή Έργων Δημόσιου Ενδιαφέροντος με Ιδιωτική Χρηματοδότηση Ορισμός Με τον όρο Κατασκευή Έργων Δημόσιου Ενδιαφέροντος με Ιδιωτική Χρηματοδότηση (Public Private Partneship, PPP/PFI) αναφερόμαστε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κλάδου Σχηματάρι Χαλκίδα (11 km) του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ.

τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κλάδου Σχηματάρι Χαλκίδα (11 km) του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.X.2007 E(2007) 5097 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 508/2007 Ελλάδα Έργο αυτοκινητόδρομος Ιωνία Οδός από Αντίρριο έως Ιωάννινα, αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ από Αθήνα (Α.Κ. Μεταμόρφωσης)

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Τετάρτη 20-4-2005 Στέλιος Μαρκιανός 1 1 Τα περιεχόμενα της παρουσίασης αυτής αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 214 28/11/214 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 9Μ214 Η υλοποίηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου επιταχύνθηκε στο 3 ο τρίµηνο οδηγώντας σε αυξηµένο κύκλο εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ VΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης : Όροι και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης

Δημοτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης : Όροι και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Δημοτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης : Όροι και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Αειφόρα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης στους Δήμους της Ελλάδας: Χρηματοδότηση,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 342 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 342 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 11.3.1 Θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /3/2015

Αποτελέσµατα /3/2015 Αποτελέσµατα 214 31/3/215 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 214 Το 214 παρατηρήθηκε βελτίωση οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα µε ανάπτυξη της οικονοµίας µετά από έξη έτη ύφεσης (27-213 :

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση χρεών και διέξοδος από την υπερχρέωση: Δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους;

Ρύθμιση χρεών και διέξοδος από την υπερχρέωση: Δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους; Ρύθμιση χρεών και διέξοδος από την υπερχρέωση: Δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους; Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Connecting Europe Facility (CEF)

Connecting Europe Facility (CEF) Connecting Europe Facility (CEF) Infrastructure Investment Strategies Alexandros SOTIRIOU Policy Officer EUROPEAN COMMISSION / DG MOVE Athens, 2 December 2016 Transport Στρατηγική "Ευρώπη 2020" Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334551-2011:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς οδικής εξυπηρέτησης 2011/S 205-334551

Διαβάστε περισσότερα