Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ."

Transcript

1 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα επόµενα : - Μείωση καταναλισκόµενης ηλεκτρ. ενέργειας - Μείωση της απορροφώµενης ισχύος - Μείωση των ψυκτικών απωλειών (δηλ. των θερµικών κερδών, κυρίως στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ψύξης) Μπορούµε να τις κατατάξουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες : Α) Γενικές επεµβάσεις Β) Ειδικές επεµβάσεις, οι οποίες έχουν εξειδικευµένη εφαρµογή σε εγκαταστάσεις Θ.Α.Κ. και, εποµένως, αναλύονται ξεχωριστά Γενικές επεµβάσεις στις εγκαταστάσεις ΘΑΚ Όλες οι επεµβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.5 αυτού του Κεφαλαίου, µπορεί να έχουν εφαρµογή σε ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτροκινητήρες, συστήµατα κλπ, που έχουν εγκατασταθεί για την εξυπηρέτηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων κλιµατισµού Χωρισµός κτιρίου σε ζώνες κλιµατισµού Αν σ ένα κτίριο υπάρχουν χώροι ή οµάδες χώρων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά χρήσης (ώρες λειτουργίας, θερµοκρασία ή/και υγρασία, πλήθος ατόµων κλπ), και η υπάρχουσα κλιµατιστική εγκατάσταση τους εξυπηρετεί ταυτόχρονα και χωρίς αυτονοµία, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει σπατάλη ενέργειας, αφού θα ψύχονται ή θα θερµαίνονται και χώροι χωρίς κάτι τέτοιο να απαιτείται. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε να χωριστεί το κτίριο σε ζώνες κλιµατισµού. Κάθε ζώνη θα εξυπηρετείται µε σύστηµα που θα µπορεί να εργάζεται σε διαφορετικό χρόνο ή/και σε διαφορετικές συνθήκες, ώστε να λειτουργεί µόνο όταν και όσο πραγµατικά απαιτούν οι χώροι. Γι' αυτό το σκοπό, 110

2 πέραν των λύσεων που προσφέρουν οι τεχνολογίες της , µπορεί ακόµη να γίνει χρήση µιας πολυζωνικής κλιµατιστικής µονάδας ή εγκατάσταση περισσότερων κλιµατιστικών µονάδων ή τροποποίηση του συστήµατος κλιµατισµού σε ορισµένους χώρους κ.λπ. Οι τεχνικές δυνατότητες που παρέχονται είναι πολλές και θα πρέπει να εξετασθεί η εφικτότητα και η οικονοµικότητά τους Ελεύθερη-δωρεάν ψύξη (Free cooling) Με τον όρο "Free cooling" νοούνται αρκετές τεχνολογίες και συστήµατα που σκοπό έχουν να εκµεταλλευτούν χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος (όταν υπάρχουν) για να παραληφθεί από τον εξωτερικό αέρα µέρος του ψυκτικού φορτίου του χώρου και να µειωθεί η απαίτηση της µηχανικής ψύξης. Το αποτέλεσµα συνήθως είναι σηµαντική εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας (εννοείται ότι, η τυχόν επιπλέον κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία αυτών των συστηµάτων, πρέπει να είναι αρκετά χαµηλή) Νυχτερινός αερισµός (night cooling). Η πρόψυξη του κτιρίου γίνεται µόνο µε αερισµό (φυσικό ή τεχνητό), οποτεδήποτε οι εξωτερικές συνθήκες το επιτρέπουν, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, οπότε η θερµοκρασία του εξωτ. αέρα είναι σηµαντικά χαµηλότερη από την απαιτούµενη στους χώρους. Η ροή του κρύου αέρα πρέπει να µελετάται, έτσι ώστε να διοχετεύεται σε σηµεία του κτιρίου που εµφανίζουν κατά τη διάρκεια της µέρας σηµαντική επιβάρυνση θερµικών κερδών Ενσωµάτωση απλών συστηµάτων αυτοµατισµού ως εξοικονοµητών (σε µικρές αυτόνοµες κλιµατιστικές µονάδες). Η δράση τους είναι παρόµοια, αν και απλούστερη, µε εκείνη των πλήρων εξοικονοµητών - economizers (βλ. παρ ). Συνήθως η εισαγωγή νωπού αέρα, για ψύξη του χώρου, ενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι κατά ορισµένους C χαµηλότερη από τη θερµοκρασία του χώρου, διακόπτοντας ή µειώνοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία της µηχανικής ψύξης Μείωση της απαίτησης ψύξης ψυχρού νερού κλιµατισµού µέσω του πύργου ψύξης (σε υδρόψυκτες εγκαταστάσεις). Όταν η θερµοκρασία υγρού βολβού του περιβάλλοντος είναι αρκετά χαµηλή, το νερό του πύργου 111

3 ψύξης µπορεί να φθάσει σε αρκετά χαµηλή θερµοκρασία και να ψύξει το ψυχρό νερό κλιµατισµού (µέσω εναλλάκτη ή και απ' ευθείας). Επίσης, σ' αυτή την περίπτωση, είναι δυνατόν να εξακολουθήσει να λειτουργεί το ψυκτικό κύκλωµα µε φυσική κυκλοφορία του ψυκτικού µέσου και διακοπή της λειτουργίας του συµπιεστή. Τα συστήµατα αυτά είναι αποδοτικά µόνο όταν λειτουργούν για την ικανοποίηση αναγκών ψύξης, σε ψυχρά σχετικά κλίµατα, επί σηµαντικό χρονικό διάστηµα Ανάκτηση ενέργειας από τον κεντρικό κλιµατισµό ιάφορες τεχνολογίες ανάκτησης ενέργειας, κυρίως από κεντρικά συστήµατα κλιµατισµού, ενδεχοµένως να είναι τεχνικοοικονοµικά βιώσιµες, εφ' όσον τα ανακτώµενα ποσά ενέργειας είναι αξιόλογα και ο σχετικός εξοπλισµός φθηνός. Ενδεικτικά αναφέρονται : Προθέρµανση/πρόψυξη νωπού αέρα µε εναλλάκτες αέρα-αέρα. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί σε εγκαταστάσεις Θ.Α.Κ., όπου προβλέπεται βεβιασµένη εισαγωγή νωπού αέρα, για τις ανάγκες αερισµού των χώρων και η απόρριψη του αέρα εξαερισµού γίνεται µε δίκτυο αεραγωγών. Επιτυγχάνεται απ ευθείας συναλλαγή θερµότητας µεταξύ του απορριπτόµενου αέρα και του νωπού αέρα, οπότε ο νωπός αέρας εισέρχεται στην κλιµ. συσκευή προθερµασµένος ή προψυγµένος Προθέρµανση/πρόψυξη νωπού αέρα µε εναλλάκτες αέρα-νερού (runaround coils), σε εγκαταστάσεις Θ.Α.Κ., όπως στην παρ ύο εναλλάκτες (στοιχεία) αέρα-νερού τοποθετούνται, το ένα στο ρεύµα του απορριπτόµενου αέρα και το άλλο στο ρεύµα εισαγωγής του νωπού αέρα, ενώ µεταξύ τους συνδέονται ως κλειστό σύστηµα. Στο κλειστό σύστηµα, µέσω αντλίας, κυκλοφορεί το νερό (µε ή χωρίς προσθήκη γλυκόλης) ως ενδιάµεσος θερµικός φορέας. Συνιστάται κυρίως για µεσαίου και µεγάλου µεγέθους κεντρικές εγκαταστάσεις Θέρµανση ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), από απορριπτόµενη θερµότητα ψυκτικής διάταξης. Μέσω ενός εναλλάκτη θερµότητας ψυκτικού µέσου (ατµού) - νερού, ένα (µικρό ή µεγάλο) µέρος της απορριπτόµενης κατά τη λειτουργία του ψυκτικού κύκλου θερµότητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 112

4 προθέρµανση ΖΝΧ. Η επέµβαση αυτή βρίσκει εφαρµογή τόσο σε ψυκτικές διατάξεις ψυκτικών θαλάµων, όσο και σε ψυκτικά συγκροτήµατα κλιµατισµού. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις, αν η ψυκτική διάταξη εργάζεται µε υψηλό συντελεστή επίδοσης (COP), είναι πιθανόν να λειτουργεί αποκλειστικά για την θέρµανση του ΖΝΧ Αντικατάσταση / ρύθµιση υπερδιαστασιολογηµένου εξοπλισµού Αν ο εγκατεστηµένος εξοπλισµός Θ.Α.Κ., αποδειχθεί ότι είναι υπερδιαστασιολογηµένος, αυτό θα συνεπάγεται χαµηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, αυξηµένες ενεργειακές δαπάνες και - πιθανότατα - κακές εσωτερικές συνθήκες στους χώρους. Επί πλέον, οι συχνές εκκινήσεις και διακοπές λειτουργίας, οδηγούν σε πρόωρη φθορά και ακόµη µεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση. Θα είναι προτιµότερο, ενεργειακά και οικονοµικά, να αντικατασταθεί ή - αν είναι εφικτό - να ρυθµιστεί, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά εµφανιζόµενα ψυκτικά ή θερµικά φορτία Αντικατάσταση εξοπλισµού µε άλλον υψηλότερου β.α. ή υψηλότερου συντελεστή επίδοσης (COP) Τα µέτρα ΕΞΕ αυτής της κατηγορίας µπορεί να περιλαµβάνουν : Απλές επιµέρους επισκευές και αντικαταστάσεις µερών ή και ολόκληρων συσκευών, που (λόγω φθοράς, εσφαλµένης αρχικής επιλογής, κακής εγκατάστασης κ.λπ.) παρουσιάζουν εµφανώς αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας. Π.χ. αντικατάσταση φίλτρων µε άλλα χαµηλής πτώσης πίεσης, αντικατάσταση ανεµιστήρων µε άλλους υψηλού βαθµού απόδοσης κ.ά Τροποποίηση ή αντικατάσταση εξοπλισµού, ώστε να εργάζεται σε ευνοϊκότερες για την απόδοσή του συνθήκες. Π.χ. η λειτουργία υδρόψυκτου συστήµατος µε χρήση νερού λίµνης, ποταµού ή και θαλάσσης, ως µέσου απόρριψης θερµότητας. η εκµετάλλευση πηγών θερµότητας χαµηλής ενθαλπίας (έδαφος, λίµνες, ποτάµι) για αποδοτικότερη λειτουργία αντλίας θερµότητας. η θερµική αποθήκευση, σε συνδυασµό µε αντλία θερµότητας ή χωρίς κ.ά. 113

5 Εγκατάσταση νέων συστηµάτων κλιµατισµού Μερικά συστήµατα κλιµατισµού, σχετικά σύγχρονης τεχνολογίας, παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς εξοικονόµησης ενέργειας, κυρίως λόγω της δυνατότητάς τους να προσαρµόζονται σε ικανοποιητικό βαθµό και γρήγορα στις απαιτήσεις µειωµένου (ψυκτικού ή θερµικού) φορτίου, καταναλώνοντας µειωµένη ενέργεια. Επιπλέον έχουν τα πλεονεκτήµατα της ευέλικτης/αυτόνοµης λειτουργίας και της καλής ρύθµισης των συνθηκών στους χώρους, κατά «θερµικές ζώνες» ή και µεµονωµένα. Τα κυριότερα από αυτά, που χρησιµοποιούνται συνηθέστερα στην πράξη, µε άµεσα διαθέσιµες τεχνολογίες, είναι τα : Συστήµατα µεταβαλλόµενης παροχής αέρα (ΜΠΑ), τα συστήµατα µεταβλητού όγκου ψυκτικού µέσου (ΜΟΨ), τα πολυζωνικά συστήµατα νερού (ΠΟΣΝ) και τα συστήµατα αποθήκευσης ψύξης. Λόγω της έκτασης και του σχετικά υψηλού κόστους αυτών των συστηµάτων, η οικονοµικότητά τους πρέπει να εξετάζεται πολύ προσεκτικά, όταν πρόκειται να αντικαταστήσουν άλλα λειτουργούντα (συµβατικά) συστήµατα κλιµατισµού Χρήση εξατµιστικών ψυκτών. Στους εξατµιστικούς ψύκτες µειώνεται η θερµοκρασία του αέρα, µε εξάτµιση νερού µέσα στη µάζα του. Ο ψυχρός αυτός αέρας στην έξοδο ενός εξατµιστικού ψύκτη χρησιµοποιείται, συνήθως, για την πρόψυξη του αέρα που κυκλοφορεί στην κλιµατιστική εγκατάσταση, µε χρήση κατάλληλου εναλλάκτη. (Σπανιότερα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας για τον δροσισµό χώρων, αλλά η υψηλή του υγρασία ενδέχεται να έχει δυσµενή επίπτωση στην άνεση των ενοίκων) Χρήση ψυκτών απορρόφησης. Παρά το σχετικά υψηλό κόστος αρχικής τους εγκατάστασής και τους χαµηλούς COP που επιτυγχάνονται, οι ψυκτικές εγκαταστάσεις απορρόφησης πιθανόν να γίνονται οικονοµικά συµφέρουσες αν υπάρχει διαθέσιµη φθηνή θερµική ενέργεια (π.χ. ατµός υψηλής θερµοκρασίας, θερµό νερό από ηλιακούς συλλέκτες κ.λπ). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, τα τελευταία χρόνια, οι µηχανές απορρόφησης µε απευθείας καύση φυσικού αερίου, και επειδή εργάζονται µε µεγαλύτερο COP αλλά και λόγω της σχετικά χαµηλής τιµής του φυσικού αερίου. Επιπλέον, οι µηχανές απορρόφησης είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον, αφού δεν χρησιµοποιούν τα γνωστά συµβατικά ψυκτικά ρευστά CFCs, HCFCs. 114

6 4.6.7 Βελτιστοποίηση λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισµού Ο µηχανολογικός εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις ψύξης/κλιµατισµού απαιτούν εξειδικευµένη συντήρηση και ειδικές ρυθµίσεις λειτουργίας, οι οποίες πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτηµένο (πιστοποιηµένο) προσωπικό. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά µερικές περιπτώσεις, όπου οι σωστές επεµβάσεις στη ρύθµιση και λειτουργία των εγκαταστάσεων µπορεί να επιφέρει αξιόλογη εξοικονόµηση ενέργειας Ρύθµιση της παροχής του νωπού αέρα. Η µείωση του νωπού αέρα θα επιφέρει σηµαντική εξ. ενέργειας, τόσο κατά τη χειµερινή όσο και κατά τη θερινή λειτουργία µιας κλιµατιστικής εγκατάστασης. Σε συστήµατα σταθερής παροχής, αυτή η µείωση δεν πρέπει, βέβαια, να οδηγεί σε επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στους χώρους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ο απαιτούµενος αερισµός (Βλέπε σχετικά απαιτήσεις αερισµού στην ΤΟΤΕΕ 2425/86). Σε µεγάλα κεντρικά συστήµατα, είναι αρκετά αποδοτικός ο έλεγχος του αερισµού των χώρων µε βάση την πραγµατική χρήση των χώρων και την παρουσία ατόµων σ' αυτούς, µε χρήση αισθητήρων περιεκτικότητας αερίων, συνήθως CO Χρήση εξοικονοµητών (economizers), (σε µεσαίες και µεγάλες κεντρικές εγκαταστάσεις). Ως εξοικονοµητές χαρακτηρίζονται συστήµατα και συσκευές αυτοµατισµού που ρυθµίζουν την εισαγωγή και χρήση του εξωτερικού αέρα στο κτίριο, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες απαιτήσεις αερισµού (βλ. παρ. 6.1), όσο και την κατάσταση του εξωτερικού αέρα (θερµοκρασία, υγρασία, ενθαλπία). Έτσι, εφ' όσον ο εξωτ. αέρας είναι αρκετά χαµηλής θερµοκρασίας (π.χ. κάτω των 18 C) ή/και ενθαλπίας, το σύστηµα αυξάνει την εισαγωγή εξωτερικού αέρα στους χώρους για παραλαβή ψυκτικού φορτίου, περιορίζοντας ή και µηδενίζοντας την απαίτηση µηχανικής ψύξης. 115

7 Εξασφάλιση σταµατήµατος ή αποµόνωσης συσκευών όταν δεν απαιτείται - κυρίως µέσω αυτοµατισµών. Αυτό δεν αφορά µόνο τις συσκευές που εξυπηρετούν την εγκατάσταση κλιµατισµού, αλλά και λοιπό εξοπλισµό που η λειτουργία του πιθανόν να αυξάνει τα ψυκτικά φορτία των χώρων Στεγανοποίηση διαρροών αέρα ή νερού ή ψυκτικού µέσου. Οι ενεργειακές απώλειες που οφείλονται σε διαρροές κλιµατισµένου αέρα, ψυχρού (ή θερµού) νερού, µπορεί να είναι πολύ σηµαντικές και είναι απαραίτητο να αποκαθίστανται το δυνατόν συντοµότερα και αποτελεσµατικότερα. Οι διαρροές ψυκτικού µέσου, έχουν ως αποτέλεσµα την ελλειµµατική ψυκτική απόδοση του ψυκτικού εξοπλισµού - πέραν των λειτουργικών προβληµάτων που δηµιουργούν. 4.7 ΕΞΕ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση ενός κτιρίου που διαθέτει µόνο εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης µπορεί να επιτευχθεί µε επεµβάσεις που έχουν ήδη αναφερθεί και αφορούν γενικά τις εγκαταστάσεις Θ.Α.Κ. Τέτοιες π.χ. µπορεί να είναι βελτίωση της µόνωσης του κτιρίου, η βελτίωση της µόνωσης των σωληνώσεων, αντικατάσταση υπερδιαστασιολογηµένου εξοπλισµού ή η τοποθέτηση άλλου εξοπλισµού µε µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης κ.α. Ειδικότερα, όµως, σ αυτές τις εγκαταστάσεις µπορούν να ληφθούν και µερικά εξειδικευµένα µέτρα, όπως τα παρακάτω. Στόχος όλων αυτών των µέτρων είναι κυρίως η µειωµένη κατανάλωση καυσίµου Πιστοποιηµένοι Λέβητες Σύµφωνα µε το Π 335/93 (ΦΕΚ 143Α/2-9-93), δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία λεβήτων, που δεν φέρουν την σήµανση CE και επιπλέον δεν έχουν την πρόσθετη σήµανση που αφορά την ενεργειακή απόδοση του λέβητα. Η 116

8 σήµανση αυτή φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, όπου P n η ονοµαστική ισχύς του λέβητα σε kw : Σήµα Απαίτηση απόδοσης σε ονοµ. ισχύ P n και σε µέση θερµοκρασία νερού του λέβητα 70 o C [%] Απαίτηση απόδοσης σε µερικό φορτίο 0.30P n και σε µέση θερµοκρασία νερού του λέβητα 50 o C [%] * logp n logp n ** logp n logp n *** logp n logp n **** logp n logp n Πίνακας 4.3 : Σήµανση ενεργειακής απόδοσης λεβήτων Για τον κάθε λέβητα θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Ισχύς αναφοράς P n, σε kw Συνεχής κατανάλωση καυσίµου Βαθµός απόδοσης υπό πλήρες φορτίο Βαθµός απόδοσης σε µερικό φορτίο 0.30P n Η επιλογή λέβητα θα πρέπει να συνοδεύεται από την απαίτηση της ενεργειακής του απόδοσης, η οποία θα τεκµηριώνεται από µετρήσεις που θα έχουν πραγµατοποιήσει αναγνωρισµένα για τον σκοπό αυτό Εργαστήρια οκιµών. O βαθµός απόδοσης του λέβητα σε µερικό φορτίο έχει ιδιαίτερη σηµασία, σε εγκαταστάσεις µε αυτονοµία θέρµανσης (µονοσωλήνιο σύστηµα) εξαιτίας του έντονου ετεροχρονισµού των θερµικών απαιτήσεων. Τέλος, συνιστάται ο καυστήρας να διαθέτει ρυθµιζόµενο διάφραγµα (damper) στην είσοδο του ανεµιστήρα, ή διαφορετικά να απαιτείται η τοποθέτηση αυτόµατου ηλεκτροκίνητου διαφράγµατος στη βάση της καπνοδόχου, προκειµένου να αποφευχθεί ο ελκυσµός και η πτώση της θερµοκρασίας του λέβητα κατά το χρονικό διάστηµα που δεν λειτουργεί Λέβητες συµπύκνωσης Η τεχνολογία των λεβήτων συµπύκνωσης βασίζεται στο ότι εκµεταλλεύονται µεγαλύτερο ποσοστό της θερµικής ενέργειας των καυσαερίων σε σχέση µε τους συµβατικούς λέβητες. Π.χ. η καύση 1 m 3 µεθανίου εκτός από τα καυσαέρια 117

9 (άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα) παράγει περίπου 2 m 3 υδρατµούς. Η συµπύκνωση αυτών των υδρατµών θα µπορούσε να παράγει επιπλέον 4,3 MJ µε τη µορφή λανθάνουσας θερµότητας. Η εκµετάλλευση αυτής της λανθάνουσας θερµότητας µπορεί να αυξήσει την απόδοση του λέβητα έως και 11% ανάλογα µε τη θερµογόνο δύναµη του καυσίµου. Οι λέβητες συµπύκνωσης έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - είναι πάντα πιο αποδοτικοί από τους συµβατικούς λέβητες (εξοικονοµούν 10-20% του καυσίµου ενός µοντέρνου συµβατικού λέβητα και έως 40% ενός λέβητα παλαιάς τεχνολογίας), - µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, - προσφέρονται τόσο για κτίρια υπό επισκευή όσο και για νέες εγκαταστάσεις - η απόδοσή τους είναι αρκετά υψηλή ακόµα και όταν λειτουργούν υπό µερικό φορτίο, - ο όγκος τους είναι γενικά ο ίδιος µε αυτόν ενός συµβατικού λέβητα, - µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε την πλειονότητα των συστηµάτων ελέγχου που χρησιµοποιούνται σε ένα σύστηµα θέρµανσης, - είναι ιδιαίτερα ελκυστική επένδυση καθώς ο χρόνος απόσβεσής τους είναι συνήθως συντοµότερος από 5 χρόνια. Στους λέβητες συµπύκνωσης υπάρχουν δύο φάσεις συλλογής θερµότητας. Η πρώτη φάση είναι ίδια µε αυτή ενός συµβατικού λέβητα κατά την οποία συλλέγεται η αισθητή θερµότητα από τα καυσαέρια. Στη δεύτερη φάση, σε ένα δεύτερο εναλλάκτη θερµότητας συλλέγεται η λανθάνουσα θερµότητα από τους υδρατµούς που περιέχονται στα καυσαέρια. Κατά την φάση αυτή θα πρέπει η θερµοκρασία της επιφάνειας του εναλλάκτη θερµότητας να µην πέσει κάτω από το σηµείο δρόσου το οποίο για το µεθάνιο είναι περίπου С. Οι λέβητες συµπύκνωσης κατασκευάζονται σε µεγέθη από 6 kw για κατοικίες, έως και πάνω από 2 MW, µεγέθη κατάλληλα για µεγάλα κτίρια. Οι λέβητες συµπύκνωσης περιγράφονται από: - τον αριθµό των εναλλακτών θερµότητας - την παρουσία και την τοποθέτηση εσωτερικού ανεµιστήρα - τη διαδροµή των καυσαερίων - το σχήµα και τα υλικά των εναλλακτών - το είδος του καυσίµου. 118

10 Οι λέβητες συµπύκνωσης είναι κατάλληλοι για όλα τα συστήµατα θέρµανσης µε θερµοκρασία θερµού νερού µέχρι 85 С. Είναι ιδανικοί για συστήµατα χαµηλών θερµοκρασιών (55/45 С). Αν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κάθε είδος κτιρίου, ο χρόνος απόσβεσης θα είναι µικρότερος όταν εγκαθίστανται σε κτίρια µε µεγάλη διάρκεια λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης ανά ηµέρα, όπως ξενοδοχεία και νοσοκοµεία Εγκατάσταση ή αναβάθµιση αυτοµατισµών Η εγκατάσταση ορισµένων συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου ή οι βελτιώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες σε λειτουργούντες αυτοµατισµούς εγκ/σεων κεντρικής θέρµανσης, µπορεί να επιφέρουν σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας µε σχετικά χαµηλό κόστος επένδυσης. Ο σκοπός των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου στην θέρµανση είναι να διατηρούν την θερµοκρασία του χώρου ή του θερµικού φορέα (νερό) µέσα σε κάποια επιθυµητά όρια. Με αυτό τον τρόπο η παροχή θερµότητας στον χώρο ρυθµίζεται ανάλογα µε το πραγµατικό φορτίο. Σήµερα υπάρχουν τα παρακάτω βασικά είδη αυτοµατισµών : κεντρικοί αυτοµατισµοί, που επιδρούν στη λειτουργία του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης. τοπικοί αυτοµατισµοί, που επιδρούν στα θερµαντικά σώµατα. αυτοµατισµοί ζωνών, που επιδρούν κεντρικά ή / και τοπικά, αλλά σε διαφορετικά τµήµατα του κτιρίου (ζώνες) Κεντρικοί αυτοµατισµοί Οι κεντρικοί αυτοµατισµοί επιδρούν στη λειτουργία του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης, βάσει του πραγµατικού θερµικού φορτίου. Το πραγµατικό θερµικό φορτίο «γίνεται αντιληπτό» από τον µηχανισµό ελέγχου, σύµφωνα µε τις εξωτερικές ή/και εσωτερικές συνθήκες (θερµοκρασία περιβάλλοντος ή/και χώρου). Ο αυτοµατισµός ελέγχου υπολογίζει την απαιτούµενη θερµοκρασία του νερού και επιδρά στο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης ώστε να επιτευχθεί αυτή η θερµοκρασία. Η µεταβολή της θερµοκρασίας επιτυγχάνεται µε δύο βασικούς τρόπους : 119

11 - Ο ένας είναι η διατήρηση σταθερής θερµοκρασίας στο λέβητα και η µεταβολή της θερµοκρασίας του θερµού νερού µε την ανάµιξή του µε κρύο νερό από την επιστροφή. Η συνηθέστερα εφαρµοζόµενη τεχνολογία είναι η αναλογική ρύθµιση της θερµοκρασίας του νερού των θερµαντικών σωµάτων µε βάση την επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία και τις µεταβολές της εξωτερικής θερµοκρασίας (σύστηµα εξωτερικής αντιστάθµισης). Με την αναλογική ρύθµιση της θερµοκρασίας του νερού της εγκατάστασης, τα θερµαντικά σώµατα µπορούν να αποδώσουν (ανάλογα µε τις εξωτερικές κλιµατολογικές συνθήκες) το ζητούµενο από τον εντολέα (επιλογέας θερµοκρασίας), άµεσα και σωστά. Το σύστηµα αυτό µπορεί βεβαίως να συνδεθεί και µε Κεντρικό Σύστηµα Ενεργειακής ιαχείρισης BΕMS (εφόσον προβλέπεται). Ένα πλήρες σύστηµα αντιστάθµισης αποτελείται από : - Τον ηλεκτρονικό πίνακα (κεντρικός ελεγκτής) - Την τρίοδη ή τετράοδη βάνα ανάµειξης (µε τον κινητήρα της), η οποία επιτρέπει την ανάµειξη του νερού της προσαγωγής µε το νερό της επιστροφής σε διάφορες αναλογίες, σύµφωνα µε το σήµα που παίρνει από το σύστηµα κεντρικού ελέγχου. - Το αισθητήριο θερµοκρασίας του νερού προσαγωγής - Το αισθητήριο θερµοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος. - Τον επιλογέα εσωτερικής θερµοκρασίας Πρέπει να αναφερθεί ότι εξωτερική αντιστάθµιση είναι υποχρεωτική στα πολυώροφα κτίρια, βάσει της ΥΑ 20840/1296/79 (ΦΕΚ 366Β/ ) «Περί υποχρεωτικής τοποθέτησης θερµοστατών σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης». - Ο δεύτερος τρόπος είναι η απευθείας µεταβολή της θερµοκρασίας του νερού στο λέβητα, ελέγχοντας την λειτουργία του καυστήρα. Με αυτό τον τρόπο ελέγχου, η ετήσια απόδοση του λέβητα αυξάνεται σηµαντικά καθώς µειώνονται οι απώλειες αναµονής και τερµατισµού λειτουργίας, και έτσι επιτυγχάνεται µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας σε σχέση µε την µέθοδο της ανάµειξης. Μειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι απαιτείται η χρήση ειδικού λέβητα χαµηλών θερµοκρασιών, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση λόγω της συµπύκνωσής των χαµηλής θερµοκρασίας των καυσαερίων. 120

12 Τοπικοί αυτοµατισµοί Τα κεντρικά συστήµατα ελέγχου δεν είναι σε θέση να καθορίσουν την απαιτούµενη παροχή ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, καθώς ο κάθε χώρος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες σε ότι αφορά είτε την απαιτούµενη θερµοκρασία είτε το κέρδος θερµότητας. Το πρόβληµα αυτό λύνεται µε την τοποθέτηση τοπικών αυτοµατισµών όπως οι παρακάτω : - Θερµοστατικοί διακόπτες. Ο θερµοστατικός διακόπτης δεν είναι τίποτα άλλο παρά µία απλή δίοδη βαλβίδα, µε δυνατότητα προσαρµογής ειδικής θερµοστατικής κεφαλής. Συνήθως το αισθητήριο θερµοκρασίας βρίσκεται πάνω στην θερµοστατική κεφαλή, αλλά µπορεί επίσης να βρίσκεται και σε απόσταση απ αυτήν. Ανάλογα µε τη ρύθµιση, κανονίζουν την παροχή του νερού στο κάθε θερµ. σώµα και επιτυγχάνουν τοπική ρύθµιση της θερµοκρασίας των χώρων. Συνιστάται η τοποθέτηση θερµοστατικών διακοπτών στα θερµαντικά σώµατα µε ισχύ µεγαλύτερη από 800 kcal/h. Η συνήθης δυνατότητα ρύθµισής τους είναι από 6 o C µέχρι και 27 o C. Η τοποθέτηση θερµοστατικών διακοπτών είναι εφικτή τόσο σε συστήµατα µονοσωλήνια όσο και σε συστήµατα δισωλήνια. Η εµπειρία στις χώρες της Ε.Ε. δείχνει ότι σε σχέση µε τις χειροκίνητες ρυθµιστικές βαλβίδες, η χρήση των θερµοστατικών διακοπτών µπορεί να µειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 10% Αυτοµατισµοί ζωνών Κατά τον σχεδιασµό µιας εγκατάστασης θέρµανσης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η χρήση των χώρων του κτιρίου, ιδιαίτερα όσον αφορά την ταυτόχρονη λειτουργία τους και τις διαφορετικές θερµικές απαιτήσεις. Έτσι, σε κτίρια µε ανοµοιογενείς χρήσεις συνιστάται η οµαδοποίηση χώρων ταυτόχρονης λειτουργίας (δηµιουργία ζωνών) και η αυτονοµία τους σε σχέση µε τα υπόλοιπα τµήµατα του κτιρίου. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την ευελιξία της λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης (ένας λέβητας µε δυνατότητα µερικής φόρτισης και χωριστοί κυκλοφορητές, παράλληλη λειτουργία λεβήτων, κλπ). Το ποσοστό της εξοικονόµησης ενέργειας που επιτυγχάνεται σε κτίριο διαφορετικών χρήσεων αποτελεί σηµαντικό ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και εξαρτάται από την µορφή λειτουργία του κτιρίου, καθώς και από τον σχεδιασµό της εγκατάστασης. 121

13 4.8 ΕΞΕ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΝΧ) Η κεντρική παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) µπορεί να επιτευχθεί είτε µε συστήµατα διέλευσης (λέβητας πλακοειδείς συνήθως εναλλάκτες), είτε µε συστήµατα εναποθήκευσης (λέβητας εναλλάκτης δεξαµενή αποθήκευσης ζνχ), είτε ακόµα και µε συνδυασµό των δύο συστηµάτων. Η χρήση ηλεκτρικών θερµοσιφώνων για την παραγωγή ΖΝΧ συνιστάται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις (µικρός αριθµός υδροληψιών σε αποµακρυσµένες θέσεις ή ευκαιριακή απαίτηση ΖΝΧ κλπ). Οι δράσεις και οι επιδιώξεις για την εξοικονόµηση ενέργειας στην παραγωγή - αποθήκευση - διανοµή - χρήση του ΖΝΧ µπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα : Μικρότερη δυνατή ποσότητα νερού αποθήκευσης. Μικρότερη δυνατή θερµοκρασία νερού αποθήκευσης. Αποφυγή υπερ-διαστασιολόγησης δικτύου τροφοδοσίας ΖΝΧ και ανακυκλοφορίας (εφόσον κρίνεται απαραίτητο). Μικρότερο δυνατό µήκος δικτύου τροφοδοσίας και ανακυκλοφορίας ΖΝΧ. Θερµοµόνωση δικτύου τροφοδοσίας και ανακυκλοφορίας ΖΝΧ. Χρονικός προγραµµατισµός της παραγωγής και της κυκλοφορίας ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ σε σχέση µε την λειτουργία του κτιρίου και τις συνήθειες των χρηστών. Χρήση ηλιακών συλλεκτών για την συνδυασµένη παραγωγή ΖΝΧ (σε συνεργασία µε λέβητα ή εναλλάκτη ανάκτησης θερµότητας). Καλή ποιότητα νερού, προκειµένου να περιορισθεί η επικάθιση αλάτων στις επιφάνειες εναλλαγής, που έχουν ως συνέπεια τη µείωση του βαθµού απόδοσης της εγκατάστασης. 122

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση ενέργειας

Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση ενέργειας Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα κλιματισμού Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, MSc KAΠE Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.4 ΕΞΕ ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισµού στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα επόµενα : - Μείωση καταναλισκόµενης ηλεκτρ. ενέργειας - Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Η ροή της θερμότητας από τον κλιματιζόμενο χώρο στο περιβάλλον Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου

...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου Ενεργειακή αποδοτικότητα...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου Edgar Mayer Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 02 I 2009 Η σύγχρονη και έξυπνη τεχνολογία ελέγχου παρέχει σηµαντικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται:

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται: Έντυπο αυτο-αξιολόγησης Φορέα για την υλοποίηση προγράμματος τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Σχήμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων του BUS UPSWING: Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Εκδήλωση ASHRAE, 25.02.2014 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ο ταμιευτήρας για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης και για κάθε πηγή θερμότητας Πραγματικά πολύπλευρα πλεονεκτήματα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Εκδήλωση ASHRAE, 31.05.2014 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου λέβητες πετρελαίου/ αερίου Θερμικής ισχύς από 71 έως 1.00 kw Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον Logano GE315 Logano GE515 Logano GE615 Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Χυτοσίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 Ασφάλεια και Α οδοτική Λειτουργία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 VOLATSAKASBIOMASS Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5: Συστήματα μεταβλητής παροχής αέρα Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Η επιλογή του κατάλληλου ηλιακού θερμοσίφωνα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε καταναλωτή, μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση μιας έτσι κι αλλιώς ενδεδειγμένης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 13

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 13 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 13: Έλεγχος και ρύθμιση των εγκαταστάσεων κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΡΙΟΔΗ & ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ Γιάννης Νικολάου Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμοί σε χώρους IT. 31 / 05 / 2014 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ PRECISION VS COMFORT

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΚ2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ Περιορίστε δραστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι Πρόγραµµα λογισµικού για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού ERGO @ ο C = Ergo Η έξυπνη λύση για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε συνέπεια την εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009 Τεχνικό Άρθρο JUN-2009 Εφαρµογές ιαφορικών Θερµοστατών Γενικά Τα σύγχρονα συστήµατα θέρµανσης γίνονται ολοένα και πολυπλοκότερα. Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν την ενσωµάτωση εξελιγµένων υποσυστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Πλεονεκτήματα Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Επέκταση κολυμβητικής περιόδου από τον Απρίλιο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας - Επεξεργασία Αέρα από την Toshiba

Εξοικονόμηση Ενέργειας - Επεξεργασία Αέρα από την Toshiba Εξοικονόμηση Ενέργειας - Επεξεργασία Αέρα από την Toshiba Φρέσκος Αέρας Εξαερισµός Σε ένα κλειστό θερμομονωμένο και κλιματιζόμενο κτίριο, εσωτερικός αέρας δεν μπορεί να ανανεωθεί από μόνος του, χωρίς μηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα