Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού"

Transcript

1 μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές οδηγίες η οποία καθορίζει νέες οδηγίες κατασκευής βάσει της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ( Energy Performance of Buildings Directive - EPBD ). Αυτές οι οδηγίες αποτελούν πολύτιμη βοήθεια για τους σχεδιαστές σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων της EPBD. Έτσι, η ενεργειακή απόδοση των συστημάτων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά στο σύνολό της. Η γενική διατύπωση των άρθρων (1) στην EPBD συνεπάγεται μια πληθώρα τεχνικών συνεπειών για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την ενεργειακή τροφοδοσία των κτιρίων. Επηρεάζει όλες τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης ενέργειας όπως η θέρμανση, ο αερισμός, το ζεστό νερό, καθώς και τους ηλεκτρικούς καταναλωτές όπως ο φωτισμός και οι ανεμιστήρες. Ιδιαίτερα, τα συστήματα αερισμού, λόγω της μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να προσαρμοστούν σε νέους κανόνες. Με το ΕΝ καταρτίστηκε για το σκοπό αυτό ένα νέο πρότυπο, το οποίο δίνει απαντήσεις στα άρθρα 4 και 5 της EPBD και υπόσχεται μια «γρήγορη» επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας. EN 13779, ένα νέο πρότυπο για τη διαμόρφωση συστημάτων αερισμού: Με τα συστήματα μπορεί να επηρεαστεί η ατμόσφαιρα του χώρου, η ποιότητα του αέρα στο χώρο, η υγρασία του αέρα στο χώρο και η ακουστική στο χώρο λαμβάνοντας υπόψη περαιτέρω παράγοντες επιρροής (όπως το μέγεθος του χώρου, ο φωτισμός ή η διαρρύθμιση).

2 Το ΕΝ περιέχει λεπτομερείς καθορισμούς για τη λειτουργική θερμοκρασία, τον κίνδυνο διείσδυσης, τη σχετική υγρασία του χώρου και τις στάθμες ηχητικής πίεσης με χαρακτηρισμό Α. Παράγοντες όπως ποσότητες αέρα, απώλειες πίεσης, απαιτούμενες τιμές θερμοκρασίας, ποιότητα αέρα χώρου και μια ευέλικτη ρύθμιση όλων των παραμέτρων σχολιάζονται σε αυτό το νέο πρότυπο. Στο ΕΝ περιγράφεται το επίπεδο της τεχνολογικής εξέλιξης και, ως εκ τούτου, σε συνδυασμό με τον κανονισμό για τους χώρους εργασίας χαίρει ουσιαστικής σημασίας κατά το σχεδιασμό συστημάτων για κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικίες. Μια ενδιαφέρουσα καινοτομία στο πρότυπο είναι το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, καθορίζεται η συνεργασία μεταξύ σχεδιαστή και κατασκευαστή. Αυτή θα πρέπει να διασφαλίσει μια ιδανική ενεργειακή απόδοση των προγραμματισμένων συστημάτων κλιματισμού και αερισμού, δεδομένου ότι όλες οι ουσιαστικές παράμετροι θα πρέπει να καθοριστούν ήδη από νωρίς μεταξύ των εμπλεκομένων. Ο σχεδιαστής και ο κατασκευαστής θα πρέπει από κοινού να καθορίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας για το σύστημα αερισμού/ κλιματισμού. Με τον τρόπο αυτό, υπογραμμίζεται η ευθύνη του σχεδιαστή για την τήρηση των οριακών συνθηκών. Ο καθορισμός αυτών των οριακών συνθηκών, όπως η απαιτούμενη τιμή θερμοκρασίας ημέρας, η ποιότητα του αέρα, οι ποσότητες αέρα, η ισχύς των ηλεκτρικών συνδέσεων και οι διαστάσεις των καναλιών, αποτελεί εχέγγυο για τη μέγιστη προσαρμοσμένη συνθήκη λειτουργίας, η οποία έχει επίσης ως συνέπεια τη χρήση με εξοικονόμηση ενέργειας. Η ποιότητα του χώρου και η θερμοκρασιακή άνεση παραμένουν στο συγκεκριμένο πλαίσιο οι βασικές λειτουργίες για τα συστήματα. Στο ΕΝ ορίζονται ξεχωριστές κατηγορίες για την ποιότητα αέρα του χώρου. Σε συνάρτηση με τις καθοριστικές πηγές ρύπανσης στον αέρα του χώρου και λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του χώρου και τις απαιτήσεις των χρηστών, μπορούν στη συνέχεια να ποσοτικοποιηθούν οι γενικές κατηγορίες κατά σειρά προτίμησης με τη βοήθεια των εξής: συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (σε ppm), αισθανόμενη ποιότητα αέρα (σε decipol), ρεύματα όγκου αέρα σχετικά με τα άτομα, ρεύματα όγκου αέρα σχετικά με την επιφάνεια του δαπέδου ή συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ρύπων. Στο παράρτημα του προτύπου παρέχεται βοήθεια για τη διαδικασία κατά το σχεδιασμό και το συντονισμό.

3 Η ειδική απόδοση ανεμιστήρα SFP Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις αερομεταφορές το ΕΝ ορίζει την επονομαζόμενη ειδική απόδοση ανεμιστήρα. Αυτή χαρακτηρίζει «τη συνδυασμένη ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που καταναλώνεται από όλους τους ανεμιστήρες του συστήματος διανομής αέρα, διαιρεμένη με το συνολικό ρεύμα όγκου αέρα που περνάει από το κτίριο με εκτιμώμενα φορτία σε W/m³/s». Στο πλαίσιο αυτό εξαρτάται από τον ταυτοχρονισμό και την πραγματική κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες μεταγωγής και η ρύθμιση χωρίς διαβαθμίσεις υπεισέρχονται άμεσα στην ειδική κατανάλωση και συμπληρώνουν, με όχι και τόσο αμελητέο τρόπο, την κατασκευή του συστήματος με μικρότερες ταχύτητες αέρα και μικρότερες απώλειες πίεσης. Εδώ επίσης ισχύει το ρητό: Ο χρήστης και ο σχεδιαστής καθορίζουν εκ των προτέρων την ειδική απόδοση ανεμιστήρα του συστήματος, για να έχουν ένα καθορίσιμο μέγεθος για την κατανάλωση ενέργειας. Ταξινόμηση της ειδικής απόδοσης ανεμιστήρα: Κατηγορία P FSP σε Wm-3s SFP 1 < 500 SFP SFP SFP SFP SFP SFP 7 > 4500 Πηγή: πίνακας 9 του ΕΝ Κάποιοι πρώτοι φορείς, όπως π.χ. ο δήμος της Φρανκφούρτης, λειτουργούν ήδη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νέου προτύπου. Στις προδιαγραφές σχεδιασμού για δημόσια κτίρια καθορίζουν μεταξύ άλλων την ποιότητα αέρα του χώρου καθώς και ανεμιστήρες μεταβαλλόμενης μετάδοσης σύμφωνα με το ΕΝ

4 Η ποιότητα του αέρα Είναι κατανοητό ότι κι εδώ ισχύει ότι η περιττή μεταφορά αέρα και η περιττή ενέργεια θέρμανσης και ψύξης πρέπει να αποφεύγονται. Για το λόγο αυτό, η «οργάνωση» και η ελάττωση των ρευμάτων μάζας αέρα ανάλογα με τις ανάγκες δεν συγχωρούνται. Εδώ επίσης στο ΕΝ προβλέπεται ότι ο χρήστης και ο σχεδιαστής πρέπει να συμφωνήσουν μία βαθμίδα ποιότητας αέρα (ανάλογα με τις απαιτήσεις των χώρων), η οποία, στη συνέχεια, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη από το σύστημα αερισμού με κατάλληλη ρύθμιση. Εδώ πρέπει να καθορίζονται παράλληλα οι κατηγορίες που αναφέρονται στον πίνακα 10, παράρτημα Α του προτύπου και ο τρόπος της ρύθμισης σύμφωνα με τον πίνακα 6. Γενική ταξινόμηση ποιότητας αέρα χώρου (IDA): Κατηγορία IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 Περιγραφή υψηλή ποιότητα αέρα χώρου μέση ποιότητα αέρα χώρου μέτρια ποιότητα αέρα χώρου χαμηλή ποιότητα αέρα χώρου Πηγή: πίνακας 5 του ΕΝ Περιεκτικότητα χώρων σε CO 2 Κατηγορία Περιεκτικότητα CO 2 που υπερβαίνει την περιεκτικότητα στον εξωτερικό αέρα σε ppm συνηθισμένο εύρος τυπική τιμή IDA 1 < IDA IDA IDA 4 > Πηγή: πίνακας Α.10 του ΕΝ Εικόνα 1: aισθητήρες CO 2, όπως αυτοί της σειράς Command της CentraLine, υπολογίζουν την ακριβή περιεκτικότητα ενός χώρου σε CO 2 και προσφέρουν επιπλέον λειτουργικότητα και καλαισθησία.

5 Οι θερμοκρασίες του αέρα Η ενέργεια θέρμανσης και ψύξης χρησιμοποιείται με τη μέγιστη απόδοση, όταν η διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Αυτό σημαίνει ότι οι απαιτούμενες τιμές δεν πρέπει να είναι σταθερές, αλλά μεταβαλλόμενες και να καθορίζονται ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Στο πλαίσιο αυτό, ισχύει επίσης ότι πρέπει πρώτα να εξυπηρετείται η άνεση και, έπειτα, να βρίσκεται η οικονομικότερη λύση. Στο DIN προτείνονται για το σκοπό αυτό οι ακόλουθες θερμοκρασίες: Εκτιμώμενες τιμές για τη λειτουργική θερμοκρασία σε κτίρια γραφείων: Συνθήκες Συνηθισμένο εύρος Εκτιμώμενη τυπική τιμή Χειμερινή λειτουργία με θέρμανση 19 ως 24 C 21 C (1) Καλοκαιρινή λειτουργία με ψύξη 23 ως 26 C 26 C (2) (1) σε χειμερινές συνθήκες σχεδιασμού, ελάχιστη θερμοκρασία την ημέρα (2) σε καλοκαιρινές συνθήκες σχεδιασμού, μέγιστη θερμοκρασία την ημέρα Πηγή: πίνακας 3 του ΕΝ (3) (1) Energy performance of buildings directive της (2) DIN EN 13779: αερισμός σε κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικίες γενικές αρχές και απαιτήσεις για συστήματα, 2005, Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης DIN καταχωρημένος φορέας. (3) DIN EN Κριτήρια αξιολόγησης για εσωτερικούς χώρους με συμπεριλαμβανόμενη τη θερμοκρασία, την ποιότητα αέρα χώρου, το φωτισμό και το θόρυβο, Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης DIN καταχωρημένος φορέας. Η ρύθμιση Η επίδραση εξυπνότερων στρατηγικών ρύθμισης στην κατανάλωση ενέργειας δεν πρέπει να υποτιμάται ιδιαίτερα οι τεχνικές που εκτίθενται εδώ για τον καθοδηγούμενο αερισμό ανάλογα με τις ανάγκες με δυνατότητες ρύθμισης της ποιότητας του αέρα και για τη ρύθμιση της καθοδηγούμενης ποσότητας αέρα ανάλογα με τις ανάγκες με τη βοήθεια μεταβλητών ρευμάτων αέρα. Εδώ παρέχονται δυνατότητες εξοικονόμησης, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν, εκτός από την τοποθέτηση νέων συστημάτων αερισμού, και σε υπάρχοντα κτίρια.

6 Πιθανοί τρόποι ρύθμισης της ποιότητας αέρα χώρου (IDA-C): Κατηγορία IDA C1 IDA C2 IDA C3 IDA C4 IDA C5 IDA C6 Περιγραφή Το σύστημα λειτουργεί διαρκώς. Χειροκίνητη ρύθμιση (έλεγχος). Το σύστημα υπόκειται σε χειροκίνητο έλεγχο. Χρονικά εξαρτώμενη ρύθμιση (έλεγχος). Το σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Ρύθμιση (έλεγχος) εξαρτώμενη από την ύπαρξη ατόμων. Το σύστημα λειτουργεί ανάλογα με την παρουσία ατόμων (διακόπτες φωτισμού, αισθητήρες υπερύθρων κ.λπ.). Ρύθμιση εξαρτώμενη από τις ανάγκες (αριθμός ατόμων). Το σύστημα λειτουργεί ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που παραβρίσκονται στο χώρο. Ρύθμιση εξαρτώμενη από τις ανάγκες (αισθητήρες αερίου). Το σύστημα ρυθμίζεται με αισθητήρες, οι οποίοι καταμετρούν παραμέτρους αέρα του χώρου ή προσαρμοσμένα κριτήρια (π.χ. CO2, αισθητήρες μικτού αερίου ή VOC). Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται πρέπει να προσαρμόζονται στο είδος της δραστηριότητας που εξασκείται στο χώρο. Πηγή: πίνακας 6 του ΕΝ Εικόνα 2: γραφική αναπαράσταση εφαρμογής με το λογισμικό σχεδιασμού Coach Οι σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού σχεδιασμού, όπως το Coach της CentraLine, διαθέτουν τις στρατηγικές ρύθμισης που αναλύονται παραπάνω για συστήματα θέρμανσης,. Το λογισμικό υποστηρίζει επίσης ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως τα συσσωματώματα ξύλου (pellets) ή η ηλιακή. Στο Coach αυτές οι λειτουργίες μπορούν να ενταχθούν στο σχεδιασμό και την κατασκευή με λιγοστά κλικ στο ποντίκι. Στην τεκμηρίωση για το σύστημα που είναι διαθέσιμη με ένα πάτημα κουμπιού περιγράφεται αναλυτικά ό,τι συμβαίνει στο παρασκήνιο.

7 by Honeywe l by Honeywe l by Honeywe l by Honeywell Ενεργειακή απόδοση Συμπέρασμα Η επακόλουθη εφαρμογή και ο υπολογισμός της απόσβεσης για νέα και υφιστάμενα συστήματα βοηθούν στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για την προφύλαξη των τελικών πόρων και στην εξασφάλιση της άνεσης με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Ο σχεδιαστής είναι λοιπόν υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και οικονομική λειτουργία. Ως εκ τούτου, με το ΕΝ έχει στα χέρια του ένα εργαλείο το οποίο του επιτρέπει να προκαθορίσει τις κρίσιμες παραμέτρους μαζί με το χρήστη κάνοντάς τον να συμμετάσχει ενεργά στις αποφάσεις και τη λειτουργία. Οι τεχνικοί σχεδιαστές μπορούν να αναζητήσουν υποστήριξη από τους συνεργάτες της CentraLine, οι οποίοι είναι ειδικοί στις ρυθμίσεις, εκπαιδευμένοι πλήρως στον τομέα των νέων κανονισμών και κατέχουν εκτενείς λεπτομερείς γνώσεις. Συντάκτης: Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH CentraLine Honeywell GmbH Böblinger Straße 17 D Schönaich

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... χάρη στο βελτιωµένο έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε συστήµατα εξαερισµού και κλιµατισµού (EN 13779) 1 κύριος Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 06 I 2008 Συχνά

Διαβάστε περισσότερα

Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Στόχοι... 3 2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 4 3. ΠΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΝΑ ΕΡΓΟ URBACT II

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΝΑ ΕΡΓΟ URBACT II ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΝΑ ΕΡΓΟ URBACT II Το Cash είναι ένα ευρωπαϊκό έργο URBACT II το οποίο καλύπτει ένα δίκτυο 10 πόλεων και 1 περιφέρειας σε 9 χώρες: Bridgend-UK, Μπρίντιζι-IT,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER. Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER. Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης H θέρμανση σ ένα κτίριο μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους. Όλες οι απαντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ενέργειες και Διαχείριση Ζήτησης Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Ίσπρα, 30 Αυγούστου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μεταπτυχιακή εργασία: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Kόσμος του Γυαλιού Φεβρουάριος 2010

O Kόσμος του Γυαλιού Φεβρουάριος 2010 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων 01 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΟΥ Ν. 3661/08 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ) (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Με τον ΚΕΝΑΚ προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα