Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων"

Transcript

1 Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

2 Πόλεις που καταναλώνουν 30% λιγότερη ενέργεια; Ασφαλώς 2 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

3 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 3

4 4 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

5 Βελτίωση της Ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση όλων των κτιρίων, ανάλογα με τις λύσεις αυτοματισμού που χρησιμοποιούν. Καθορίζει τέσσερις κατηγορίες ενεργειακής κλάσης για να ταξινομήσει τα κτίρια αυτά σύμφωνα με την ενέργεια που καταναλώνουν και την αποδοτικότητα τους. Είναι πλέον αναγνωρισμένο ότι τα σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού, τόσο για τις κατοικίες όσο και για τα κτίρια γενικής χρήσης, συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, που σημαίνει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα, καθώς και διασφάλιση υψηλού επιπέδου άνεσης και ασφάλειας για τους χρήστες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νέες νομοθεσίες προωθούν τη χρήση τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας. Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων - Επίδραση του Αυτοματισμού Κτιρίων, των Ελέγχων και της Κτιριακής Διαχείρισης» συντάχθηκε σε συνδυασμό με την Πανευρωπαϊκή εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων ΟΕΕΚ 2002/91/ΕΚ. Το Πρότυπο περιγράφει μεθόδους για τον υπολογισμό της επίδρασης του αυτοματισμού και της τεχνικής διαχείρισης στην ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων. Για τον σκοπό αυτόν έχουν θεσπιστεί τέσσερις ενεργειακές κατηγορίες, από Α έως D, όσον αφορά στα συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου Κτιρίων. Στις κατηγορίες αυτές κατατάσσονται αποκλειστικά τα κτίρια που είναι εφοδιασμένα με συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου. Τα ποσοστά της δυνητικής εξοικονόμησης σε θερμική και ηλεκτρική ενέργεια μπορούν να υπολογιστούν για κάθε κατηγορία με βάση τον τύπο και τον σκοπό κτιρίου, όπως φαίνεται στον πίνακα 1 του Προτύπου ΕΝ Οι τιμές της ενεργειακής κατηγορίας C χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας. ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 5

6 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN Ενεργειακή κλάση Συστημάτων Αυτοματισμού και Ελέγχου Κτιρίων σύμφωνα με το EN SA/M ES/M Γραφεία Σχολεία Ξενοδοχεία Γραφεία Σχολεία Ξενοδοχεία Σύστημα κτιριακού αυτοματισμού πολύ υψηλής απόδοσης BACS και TBM Σύστημα κτιριακού αυτοματισμού υψηλής απόδοσης BACS και TBM Βασικό σύστημα κτιριακού αυτοματισμού BACS Μη αποδοτικό σύστημα κτιριακού αυτοματισμού BACS BACS: Building Automation and Control System, TBM: Technical Building Management Πίνακας: λίστα λειτουργιών και αντιστοίχιση με τις κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, προσαρμογή από τον πίνακα 1. του προτύπου. Έλεγχος θέρμανσης / ψύξης Έλεγχος αερισμού / κλιματισμού Φωτισμός Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία A ολοκληρωμένος έλεγχος κάθε δωματίου... control of each room with request management (by usage, air quality, etc.) Έλεγχος συστήματος εσωτερικής αντιστάθμισης (έλεγχος μετρούμενης εσωτερικής θερμοκρασίας/set point) Καμία δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης (μανδαλωμένες λειτουργίες) Η παροχή αέρα σε κάθε δωμάτιο γίνεται κατόπιν ζήτησης ή από την ανίχνευση παρουσίας ανθρώπων Μεταβλητό set point ελέγχου θερμοκρασίας προσαγωγής αέρα (έλεγχος φορτίου/προσαγωγής αέρα-pid) Έλεγχος υγρασίας με παροχή ή απαγωγή αέρα από το χώρο Αυτόματη ανίχνευση φωτός ημέρας και έλεγχος φωτισμού Έλεγχος παρουσίας ανθρώπων και αυτόματη ενεργοποίηση φωτισμού Παράλληλη δυνατότητα: χειροκίνητο on / αυτόματο off χειροκίνητο on / ρύθμιση φωτεινότητας αυτόματο on / αυτόματο off αυτόματο on / ρύθμιση φωτεινότητας Συνδυαστικός έλεγχος φωτισμού/ ρολών σκίασης/ HVAC (θέρμανση, αερισμός, air conditioning) B Ανεξάρτητος έλεγχος κάθε δωματίου με Η παροχή αέρα σε κάθε δωμάτιο επικοινωνία μεταξύ ελεγκτών και BACS γίνεται σε προκαθορισμένα χρονικά Έλεγχος συστήματος εσωτερικής διαστήματα αντιστάθμισης Μεταβλητό set point ελέγχου της Μερική μανδάλωση λειτουργιών θέρμανσης θερμοκρασίας προσαγωγής αέρα, και ψύξης (ανάλογα με το σύστημα HVAC) ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία Έλεγχος υγρασίας με παροχή ή απαγωγή αέρα από το χώρο Χειροκίνητος έλεγχος φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας Έλεγχος παρουσίας ανθρώπων και αυτόματη ενεργοποίηση φωτισμού Παράλληλη δυνατότητα: χειροκίνητο on / ρύθμιση φωτεινότητας αυτόματο on / αυτόματο off αυτόματο on / ρύθμιση φωτεινότητας Ηλεκτρικός έλεγχος (μέσω μοτέρ) των μηχανισμών σκίασης και ρολών C Ανεξάρτητος έλεγχος σε κάθε δωμάτιο μέσω θερμοστατικών βαλβίδων ή ηλεκτρονικών ελεγκτών Έλεγχος συστήματος εξωτερικής αντιστάθμισης Μερική μανδάλωση λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης (ανάλογα με το σύστημα HVAC) Η παροχή αέρα σε κάθε δωμάτιο γίνεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα Σταθερό set point θερμοκρασίας προσαγωγής αέρα Περιορισμένη παροχή αέρα για έλεγχο υγρασίας Χειροκίνητος έλεγχος φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας Χειροκίνητος διακόπτης on/off + sweeping extinction signal (τουλάχιστον ένας ηλεκτρικός χειρισμός κατά τη διάρκεια της ημέρας) Χειροκίνητος διακόπτης on/off Ηλεκτρικός έλεγχος (μέσω μοτέρ) των μηχανισμών σκίασης και ρολών D Κανένας αυτόματος έλεγχος. Κανένας έλεγχος συστήματος αντιστάθμισης Καμία μανδάλωση λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης Καμία παροχή αέρα Κανένας έλεγχος θερμοκρασίας προσαγωγής αέρα Κανένας έλεγχος υγρασίας Χειροκίνητος έλεγχος φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας Χειροκίνητος διακόπτης on/off + sweeping extinction signal Χειροκίνητος διακόπτης on/off Χειροκίνητος έλεγχος των μηχανισμών σκίασης και ρολών 6 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

7 Οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο και που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να επιτύχουμε το μέγιστο όφελος από τη χρήση συστημάτων αυτοματισμού, είναι προφανώς ο έλεγχος του φωτισμού και του κλιματισμού. Οι δυνατότητες παρέμβασης διαφοροποιούνται κατά πολύ και μπορούν να αφορούν π.χ., τη χρήση σε επιμέρους τομείς (έλεγχος στο δωμάτιο που χρησιμοποιείται), την αυτόματη απενεργοποίηση / προσαρμογή των συσκευών μέσω χρονοδιακόπτη ή ανάλογα με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους (φωτισμός, θερμοκρασία, κλπ.), την πρόληψη της υπερφόρτωσης, τον αυτόματο έλεγχο των συσκευών ασφαλείας για την ηλιακή ακτινοβολία και το άνοιγμα / κλείσιμο των φωτιστικών, καθώς και πολλές άλλες λειτουργικές καταστάσεις. Επομένως, οι πραγματικές δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών κατασκευής του αλλά και την προβλεπόμενη χρήση του, τη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται, καθώς και την έκθεση σε κλιματικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα, από την ηλιακή ακτινοβολία. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, το ποσοστό της πιθανής εξοικονόμησης ενέργειας πρέπει να υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κτίριο που εξετάζεται. Ο παρακείμενος πίνακας δείχνει τις διαφορές στην κατανάλωση ενέργειας για τρεις τύπους κτιρίων που ανήκουν στις κατηγορίες Α, Β και D, σε σχέση με τις τιμές βάσης, που είναι η κατηγορία C. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας κλάση Α σε γραφεία, μπορεί να εξοικονομηθεί το 30% της θερμικής ενέργειας. ABB i-bus KNX Το σύστημα ΑΒΒ i-bus KNX αποτελεί τη βάση για τον ολοκληρωμένο έλεγχο κάθε σύγχρονης εγκατάστασης. Η κεντρική ιδέα της έξυπνης κατοικίας βρίσκεται στον ολιστικό έλεγχο και αυτοματισμό των λειτουργιών. Ο συνδυαστικός έλεγχος του φωτισμού, της θέρμανσης, της ψύξης αλλά και των μηχανισμών σκίασης σε ένα συνολικό σύστημα αυτοματισμού, οδηγεί σε μεγαλύτερες συνθήκες άνεσης για τον χρήστη, αφού τα πάντα ενεργοποιούνται και ελέγχονται αυτόματα. Επιπλέον, αφού κάθε λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο, επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Εφαρμογές ΑΒΒ i-bus KNX: Έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού Κλιματισμός (ψύξη, θέρμανση, αερισμός) Έλεγχος ηλεκτρικών ρολών και άλλων τηλεχειριζόμενων συσκευών Ασφάλεια Διαχείριση ενέργειας και οπτικοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας Επιτήρηση και κεντρικός έλεγχος λειτουργιών Τηλεχειρισμός ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 7

8 ABB i-bus KNX Επισκόπηση συστήματος 230 V Γραμμή τροφοδοσίας Τροφοδοτικό IP-Router Προγραμματισμός (ETS), Ανάλυση (i-bus Tool), Οπτικοποίηση ETHERNET KNXnet/IP, OPC, Remote access, Διασύνδεση με άλλα συστήματα Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας - Μετρητής ενέργειας με μονάδα επικοινωνίας (Interface Module) - Μονάδα διαχείρισης ενέργειας Έλεγχος φορτίων με ή χωρίς ανίχνευση ρεύματος - Εντολοδοτούμενος επαφέας Έλεγχος φορτίων μέσω μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας - Εντολοδοτούμενος ενεργειακός επαφέας Διακόπτης, dimmer και έλεγχος φωτισμού - Dimmer γενικής χρήσης - Dimmer λαμπτήρων φθορισμού 1 10 V - Έλεγχος φωτισμού Ψηφιακός έλεγχος φωτισμού μέσω DALI - DALI Gateway - DALI Ελεγκτής φωτισμού - DALI Gateway με φωτισμό έκτακτης ανάγκης Έλεγχος μηχανισμών σκίασης με τοπικό χειρισμό και υπολογισμό θέσης - Ελεγκτής μηχανισμών σκίασης - SMI Ελεγκτής μηχανισμών σκίασης Actuator Θέρμανση/ψύξη με αυτόματο έλεγχο βαλβίδων - Ηλεκτρονικός ενεργοποιητής - Ενεργοποιητής θερμοηλεκτρικών βαλβίδων Αερισμός/κλιματισμός - Blower/Fan Coil Actuator - Fan Coil Actuator and Controller Room Controller με λειτουργικές μονάδες Λειτουργίες ενεργοποιητών 8 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

9 KNX-Κύρια γραμμή/tp Γραμμή Τροφοδοτικό Προσαρμοστής Γραμμής - 64 συσκευές/γραμμή - 15 γραμμές/περιοχή - μέγ. 15 περιοχές - Δυαδική είσοδος Ανίχνευση και αξιολόγηση εντολών εισόδου - Αναλογική είσοδος Έλεγχος και αξιολόγηση αναλογικών σημάτων - Σταθμός ελέγχου και αισθητήρας καιρικών συνθηκών Έλεγχος και αξιολόγηση δεδομένων καιρικών συνθηκών (άνεμος, θερμοκρασία, βροχή) Οθόνες οπτικοποίησης συνθηκών λειτουργίας και έλεγχος - Επιτηρητής παρουσίας - Ανιχνευτής κίνησης - Αισθητήρας φωτεινότητας Ανίχνευση κίνησης/παρουσίας Μέτρηση επιπέδου φωτεινότητας Έλεγχος φωτισμού - Μονάδα λογικής - Μονάδα λογικών εφαρμογών - Μονάδα χρονικών εφαρμογών A B 1 y A B & y Εκτέλεση λογικών πράξεων και ενεργοποίηση λειτουργιών - Θερμοστάτης χώρου - Αισθητήρας ποιότητας αέρα Μέτρηση και αξιολόγηση των συνθηκών του χώρου (θερμοκρασία, ποιότητα αέρα) - Τερματικό ζωνών - Μονάδα προστασίας - Μονάδα ελέγχου σφάλματος - Μονάδα data logging 12 V Παρακολούθηση συνθηκών λειτουργίας, εντοπισμός σφαλμάτων, ενεργοποίηση alarm Μονάδες Room Master Λειτουργίες αισθητήρων Λύσεις για έλεγχο δωματίου με αισθητήρες και ενεργοποιητές ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 9

10 Η ενεργειακή κατάσταση σήμερα και οι λύσεις της ΑΒΒ Η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας συνεχώς αυξάνεται, επιβαρύνοντας σημαντικά το περιβάλλον. Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας σε τρις kwh 31,64 35,17 25,02 28,27 21,9 +84% έως το 2050 Στην Ελλάδα, οι σημαντικότεροι καταναλωτές ενέργειας είναι: Μεταφορές Κατοικίες Βιομηχανία Υπηρεσίες Γεωργία 45% 24% 17% Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 June % 4% Στα κτίρια και τις κατοικίες η κατανάλωση ενέργειας κατανέμεται σε: Θέρμανση 64% Ζεστό νερό χρήσης 6% Φωτισμός/Συσκευές 13% Μαγείρεμα 17% Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Έρευνα κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

11 Σύγχρονες λύσεις κτιριακού αυτοματισμού που επιτρέπουν την έξυπνη κεντρική διαχείριση και ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών λειτουργιών σε ένα σύστημα. Θέρμανση Διαχείριση ενέργειας Φωτισμός Τηλεχειρισμός Κλιματισμός Multimedia εφαρμογές Αερισμός Σκίαση και Φυσικός φωτισμός Ασφάλεια Επιτήρηση χώρων Συνδυαστικός έλεγχος φωτισμού, θέρμανσης, μηχανισμών σκίασης κ.α. σε ένα κεντρικό σύστημα, οδηγεί σε καλύτερες συνθήκες άνεσης για τους χρήστες και σε αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. -30/40% σε σχέση με μια συμβατική ηλεκτρική εγκατάσταση Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και κατοικίες με τη χρήση κτιριακού αυτοματισμού ABB i-bus KNX Φωτισμός Θέρμανση Αερισμός -50/60% -15/20% -40% Το ποσοστό της εξοικονόμισης ενέργειας εξαρτάται από τον τύπο και τον αριθμό των διακοπτικών στοιχείων και την έκθεση σε κλιματικούς παράγοντες. ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 11

12 Επικοινωνήστε μαζί μας ΑΒΒ ΑΕ Αθήνα 13 O χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας Μεταμόρφωση Αττικής Tηλ.: Fax: Θεσσαλονίκη 15 O χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών Θέρμη Tηλ.: Fax: Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη πληροφοριών σε αυτό. Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό περιέχει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ. Copyright 2013 ABB Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος ITXTB50012OB2301/11.13/200 ABB Marketing Department

ABB i-bus KNX Room Master Premium RM/S 2.1 Ευφυής κεντρικός έλεγχος για διαμερίσματα και δωμάτια ξενοδοχείων

ABB i-bus KNX Room Master Premium RM/S 2.1 Ευφυής κεντρικός έλεγχος για διαμερίσματα και δωμάτια ξενοδοχείων ABB i-bus KNX Room Master Premium RM/S 2.1 Ευφυής κεντρικός έλεγχος για διαμερίσματα και δωμάτια ξενοδοχείων Περιεχόμενα 1. ABB Room Master Solution 1 1.1. Χρήση σε ξενοδοχεία 2 1.2. Χρήση σε νοσοκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μεταπτυχιακή εργασία: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοποιώντας στο μέγιστο την ενέργειά σας Εξοικονόμηση Ενέργειας Οδηγός Λύσεων Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας Επισκεφθείτε το web site μας και μάθετε περισσότερα! www.schneider-electric.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία

Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Άγις Μ. Παπαδόπουλος 1, Σοφία Ναταλία Μποέμη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ BEMS, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΑ BEMS, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ BEMS, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι σύγχρονες ανάγκες για ασφάλεια, άνεση και εξοικονόµηση ενέργειας, επιβάλλουν πλέον την αντιµετώπιση της κατοικίας µας σαν ένα ζωντανό οργανισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 3.2 Εγχειρίδιο Ποιοτικής Εγκατάστασης Λεβήτων Καταληκτική Ημερομηνία: 31 η Μαρτίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μπορείτε να εξοικονομήσετε;

Πόσο μπορείτε να εξοικονομήσετε; Intelligent Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή Σεπτέμβριος 2011 Κοιτάξτε εντός για να ξεκινήσετε να εξοικονομείτε ενέργεια! Ενεργειακό κόστος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

DUPLINE το ασφαλέστερο μέσο Διαχείρισης Ενέργειας

DUPLINE το ασφαλέστερο μέσο Διαχείρισης Ενέργειας DUPLINE το ασφαλέστερο μέσο Διαχείρισης Ενέργειας Το σύστημα αυτοματισμού Dupline, είναι το αρχαιότερο bus σύστημα αυτοματισμού, με περισσότερες από 200.000 εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Λόγω της αρχικής του

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ επιχείρηση σας είναι δικό μας ζήτημα ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οφέλη για τους ιδιοκτήτες κτιρίων Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και τη μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη Κατάλογος Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ Θέρμανση Κλιματισμός Εφαρμοσμένα συστήματα Ψύξη ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και την καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: Τελικά, τι μας κοστίζει λιγότερο; Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή 1 Ορισμός Διεσπαρμένης Παραγωγής Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που κατά κανόνα κυμαίνονται από 1kW μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Έκδοση 2 η Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Περιεχόμενα Εισαγωγή Όπου υπάρχει ήλιος, υπάρχει και ενέργεια 2 Τοπολογίες φωτοβολταϊκών (Φ/Β συστημάτων 4 Προστασία στοιχειοσειρών από ανάστροφα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Παρουσίαση του Δήμου Θεσσαλονίκης... 6 2.1 Γενική περιγραφή... 6 2.2 Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα