Ενεργειακή απόδοση...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενεργειακή απόδοση..."

Transcript

1 ... μέσω προϊόντων ελέγχου πιστoποιημένων από τον eu.bac Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 05 I 2008 Τα οικιστικά αστικά και επαγγελματικά κτίρια είναι υπεύθυνα για την κατανάλωση άνω του 40% της προκαλούν άνω του 40% της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην Ευρώπη. Για να μπορέσουν να εκπληρωθούν οι σημαντικοί στόχοι στο πλαίσιο της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος από τη μια πλευρά, αλλά και για να περιοριστεί το αυξανόμενο κόστος ενέργειας για τους χρήστες των κτιρίων από την άλλη, είναι απαραίτητη η επίτευξη μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Ο σύνδεσμος eu.bac, μια συγχώνευση των διεθνών ηγετικών κατασκευαστικών εταιρειών στον τομέα του αυτοματισμού κτιρίων, προσφέρει στο πλαίσιο αυτό ως βάση αξιοπιστίας μια πιστοποίηση των ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, η οποία ονομάζεται eu.bac.cert. Το άρθρο αυτό εξηγεί πώς οι πιστοποιημένες από τον eu.bac συσκευές μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι νομοθετικές διατάξεις που πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο. Φωτισμός 6.3% Μηχανική ενέργεια 22.5% Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου Θέρμανση χώρων 42.2% Αλλη διαδικασία θέρμανση 15.3% Θερμό νερό 9.7% Κτίρια 41% Βιομηχανία 31% Μεταφορές 28% Εικόνα 1: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 1

2 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD) και η μεταφορά αυτής της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο περιγράφουν τα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Οι οδηγίες αυτές απαιτούν μια απόδειξη της ενεργειακής απόδοσης μέσω δοκιμών και πιστοποιήσεων. Τα προϊόντα και τα συστήματα για την αυτοματοποίηση οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων παίζουν στο σημείο αυτό έναν σημαντικό ρόλο. Θα λέγαμε ότι αποτελούν τον εγκέφαλο, ο οποίος όχι μόνο επιτυγχάνει τη διατήρηση των συνθηκών άνεσης σε αστικά και μη αστικά οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια στο ίδιο επίπεδο, αλλά ελέγχει την παροχή ρυθμίζει τη διοχέτευση της ενέργειας, έτσι ώστε αυτές οι συνθήκες να μπορούν να επιτευχθούν με τον ποιο πιο αποδοτικό τρόπο. Προκειμένου να προωθηθεί η τυποποίηση, η πραγματοποίηση των δοκιμών και η πιστοποίηση με όσο το δυνατό διαφανή και δίκαιο τρόπο, ήταν απαραίτητο ένα σύστημα για τη διασφάλιση της ποιότητας στον τομέα της οικιακής και κτιριακής αυτοματοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως απάντηση στις απαιτήσεις της EPBD, καθώς και στη ζήτηση ενεργειακά αποδοτικότερων κτιρίων από πλευράς πελατών, οι διεθνείς ηγετικές εταιρείες που προσφέρουν συστήματα αυτοματοποίησης κτιρίων ίδρυσαν το σύνδεσμο European Building Automation and Controls Association - εν συντομία eu.bac. Ο σύνδεσμος eu.bac παρουσίασε πρόσφατα το δικό της ευρωπαϊκό πρόγραμμα πιστοποίησης για προϊόντα στον τομέα της αυτοματοποίησης κτιρίων. Ο σύνδεσμος θεωρεί βέβαιο το γεγονός ότι η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας από τα κτίρια μπορεί να μειωθεί μέχρι και κατά 25 % μόνο με την εφαρμογή μιας βέλτιστης τεχνολογίας κτιρίων. Με την πιστοποίηση, ο σύνδεσμος ξεκινά από το σημείο αυτό και προσφέρει στην αγορά τη βεβαίωση, ότι η ενεργειακή απόδοση πιστοποιημένων προϊόντων επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητους ελεγκτικούς φορείς και ότι εξασφαλίζεται πέρα από τα σύνορα των μεμονωμένων χωρών. Η πρώτη έκδοση του προγράμματος πιστοποίησης αφορά θερμοστάτες μεμονωμένων χώρων, οι οποίοι καθορίζουν ένα μεγάλο μέρος της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια. Το πρόγραμμα καλύπτει στο πλαίσιο αυτό θερμοστάτες μεμονωμένων χώρων με τις ακόλουθες εφαρμογές: θέρμανση με θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), μονάδες «Fan Coil» θέρμανσης/ψύξης (εναλλάκτες θερμότητας με ανεμιστήρα) συστήματα ψύξης, ηλεκτρική θέρμανση. Ποια σχέση έχει η πιστοποίηση από τον eu.bac με τα ευρωπαϊκά στάνταρ και πώς διασφαλίζεται η εναρμόνισή της με αυτά; Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN να συντάξει τα πρότυπα που σχετίζονται με την EPBD, προκειμένου να τυποποιηθούν οι μέθοδοι υπολογισμού για τη βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας. Η CEN ετοίμασε μετά από αυτό μια σειρά προτύπων, όπως το EN 15232, το οποίο προσδιορίζει τις επιδράσεις που έχουν τα συστήματα αυτοματοποίησης και ελέγχου κτιρίων στην ενεργειακή απόδοση, ή το ΕΝ 15500, το οποίο περιλαμβάνει τα στάνταρ του προϊόντος με κριτήριο την ενεργειακή απόδοση.

3 Η πιστοποίηση από τον eu.bac (eu.baccert) βασίζεται σε αυτά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επομένως για θερμοστάτες μεμονωμένων χώρων χρησιμοποιείται το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ Μερικές χώρες έχουν ήδη εντάξει την πιστοποίηση του eu.bac ως απαίτηση στην εθνική τους νομοθεσία. Στη Γαλλία οι δημόσιοι διαγωνισμοί επιτρέπεται να προσδιορίζουν μόνο θερμοστάτες μεμονωμένων χώρων, οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας RT2005 (Réglementation Thermique pour les bâtiments neufs), η οποία προβλέπει μια πιστοποίηση του eu.bac για θερμοστάτες μεμονωμένων χώρων. Η ΕΕ ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN να τυποποιήσει τις μεθόδους υπολογισμού για τη βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας EPBD Σύσταση και έγκριση της Τεχνικής Επιτροπής CEN TC 247 Πρότυπο EN Επίδραση των συστημάτων αυτοματοποίησης και ελέγχου κτιρίων στην ενεργειακή απόδοση Στάνταρ του προϊόντος με κριτήριο την ενεργειακή απόδοση Ο σύνδεσμος eu.bac συνέταξε τη διαδικασία πιστοποίησης και τη μέθοδο δοκιμών και υπέβαλε την πιστοποίηση αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εικόνα 2: Διαδικασία πιστοποίησης2 Όταν πρόκειται μια συσκευή να πιστοποιηθεί από τον eu.bac πρέπει να τηρούνται μια σειρά κανόνων πιστοποίησης. Οι δοκιμές του προϊόντος, που πραγματοποιούνται από έναν εξουσιοδοτημένο ελεγκτικό φορέα, διασφαλίζουν, ότι το δοκιμασμένο προϊόν ανταποκρίνεται τουλάχιστον στα στάνταρ. Τα ευρωπαϊκά στάνταρ απαιτούν μια ορισμένη ακρίβεια ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Ο eu.bac προχωρεί ένα βήμα πιο πέρα και απαιτεί για τους θερμοστάτες χώρου μια υψηλότερη κατά 30 % ακρίβεια ελέγχου από αυτήν που αντιστοιχεί στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ Εκτός από τις δοκιμές των προϊόντων οι χώροι ελέγχου και παραγωγής πρέπει να διασφαλίζουν, ότι ο τόπος παραγωγής είναι σε θέση να εξασφαλίσει μια σταθερή ποιότητα για το ελεγμένο προϊόν. Κατά κανόνα τον έλεγχο αυτό περνούν οι κατασκευάστριες εταιρείες μόνο εάν διαθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας (QMS), το οποίο πληροί τουλάχιστον τα στάνταρ του EN-ISO Μετά από επιτυχείς δοκιμές του προϊόντος και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων τελικά μια αναγνωρισμένη αρχή πιστοποίησης εκδίδει για το προϊόν ένα πιστοποιητικό με αριθμό αδείας. Τα εν λόγω προϊόντα φέρουν το σήμα πιστοποίησης του eu.bac (eu.baccert) και με τον τρόπο αυτό δείχνουν, ότι η ενεργειακή απόδοση και η ποιότητα είναι εντός του πλαισίου των προδιαγραφών.

4 Πώς μπορούν οι πιστοποιημένες από τον eu.bac συσκευές να συμβάλλουν στην ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου; Όσο υψηλότερη είναι η ακρίβεια ελέγχου, τόσο καλύτερα μπορεί να διατηρηθεί μια ορισμένη επιθυμητή τιμή. Εάν λάβει κανείς υπόψη, ότι μια θερμοκρασία χώρου κατά 1 C χαμηλότερη εξοικονομεί ενέργεια θέρμανσης έως και 6%, τότε μια απόκλιση από την επιθυμητή τιμή ελέγχου της τάξης του 1,5 K μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης έως και 9 % για τον χρήστη του κτιρίου. Μια και ο eu.bac απαιτεί μια υψηλότερη κατά 30 % ακρίβεια ελέγχου από το ευρωπαϊκό πρότυπο, οι πιστοποιημένες συσκευές από τον eu.bac ξεπερνούν κατά κανόνα τις απαιτήσεις της ενεργειακής απόδοσης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης από τον eu.bac η πραγματική ακρίβεια ελέγχου μετριέται, ελέγχεται και πιστοποιείται από μια ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή. Για παράδειγμα η CentraLine έδωσε τον θερμοστάτη μεμονωμένων χώρων της Serval για πιστοποίηση με αριθμό αδείας Οι δοκιμές έδειξαν: Ο θερμοστάτης Serval της CentraLine προσφέρει μια ακρίβεια ελέγχου τέσσερις φορές υψηλότερη από ό,τι απαιτείται βάσει προτύπου. Στο σημείο αυτό ξεπερνιούνται σαφώς τόσο οι απαιτήσεις τους προτύπου της ΕΕ όσο και τα υψηλότερα στάνταρ του eu.bac. Αυτό αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το πώς ένα σύστημα ελέγχου μπορεί να συμβάλλει με πολλές μικρές λεπτομέρειες σε μια άνω του μέσου όρου ενεργειακή απόδοση. Εικόνα 3: CentraLine SERVAL Και τί ακολουθεί μετά από αυτό; Προς το παρόν ο eu.bac πιστοποιεί αποκλειστικά θερμοστάτες μεμονωμένων χώρων. Η επικέντρωση σε αυτόν τον τομέα εξηγείται από το γεγονός ότι σε επαγγελματικά κτίρια με θερμοστάτες μεμονωμένων χώρων είναι δυνατή η επίτευξη ενός πολύ υψηλού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας έως και 30 %, σε σύγκριση με τα κτίρια που δεν διαθέτουν θερμοστάτες μεμονωμένων χώρων. Εξάλλου όταν πρόκειται για την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου παίζει ρόλο ακόμη ένα ολόκληρο πλήθος άλλων παραγόντων. Εάν κανείς εξαιρέσει τις συνθήκες ενός κτιρίου (όπως για παράδειγμα τη μόνωση) με μια βέλτιστη τεχνολογία μέτρησης και ελέγχου επιτυγχάνεται σε υφιστάμενα επαγγελματικά κτίρια μια σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης έως και 25 % στους τομείς της θέρμανσης, του εξαερισμού και της παροχής ζεστού νερού.1 Ο eu.bac σχεδιάζει ως επόμενο βήμα την εφαρμογή ενός προγράμματος πιστοποίησης και για θερμοστάτες αντιστάθμισης. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι υπάρχει ένα δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας έως και 25 % σε σχέση με τα συστήματα που δεν διαθέτουν ελεγκτή αντιστάθμισης θερμοκρασίας (στο σημείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν προστίθενται η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ελεγκτή αντιστάθμισης θερμοκρασίας και η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω θερμοστάτη χώρου. Το δυναμικό εξοικονόμησης μέσω ενός συνδυασμού και των δύο παραπάνω 1 Πηγή: Ανακοίνωση τύπου της eu.bac European Quality Certificate for Energy Efficient Building Automation

5 τρόπων ανέρχεται σύμφωνα με εκτίμηση του eu.bac στο 32 %). Μετά την πραγματοποίηση του τωρινού σχεδιασμού ένα διευρυμένο πρόγραμμα πιστοποίησης πρόκειται να καλύψει τους θερμοστάτες αντιστάθμισης που είναι μόνιμα τοποθετημένοι. Σε μη οικιστικά αστικά κτίρια ωστόσο εφαρμόζονται χρησιμοποιούνται συχνά ελεύθερα προγραμματιζόμενοι και ρυθμιζόμενοι ελεγκτές. Το εάν και το πώς μπορεί το πρόγραμμα πιστοποίησης να καλύψει και αυτές τις συσκευές είναι ακόμη ασαφές. Οι σχεδιαστές των κτιρίων επαγγελματικής χρήσης μπορούν πάντως κατά βάση να είναι βέβαιοι, ότι είναι δυνατή επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, εάν επιτευχθεί μια αλληλοεπίδραση μεταξύ ενός πιστοποιημένου από τον eu.bac θερμοστάτη χώρου και των ελεγκτών αντιστάθμισης θερμοκρασίας των εγκαταστάσεων, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή ενέργειας θέρμανσης και ψύξης. Ένα παράδειγμα: Ο ελεγκτής Serval της CentraLine καλύπτει τις ακόλουθες εφαρμογές: θέρμανση με θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), μονάδες «Fan Coil» θέρμανσης/ψύξης (εναλλάκτες θερμότητας με ανεμιστήρα) συστήματα ψύξης, ηλεκτρική (βοηθητική) θέρμανση, ενδοδαπέδια θέρμανση. Όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, ο Serval ξεπερνά τις απαιτήσεις ακριβείας του προτύπου κατά 400 % και με αυτόν τον τρόπο προσφέρει μια σαφώς υψηλότερη ενεργειακή απόδοση από την απαιτούμενη. Εκτός αυτού εξοικονομεί η ίδια η συσκευή επιπλέον ενέργεια, για παράδειγμα μέσω αυτόματης μείωσης της επιθυμητής τιμής, όταν δεν βρίσκεται κανένα άτομο στο χώρο, ή με το κλείσιμο των βαλβίδων όταν το παράθυρο είναι ανοιχτό. Εάν ο θερμοστάτης Serval εφαρμοστεί σε συνδυασμό με ελεγκτές της εγκατάστασης σε ένα σύστημα της CentraLine, τότε αυτός στέλνει σήματα με τις απαιτούμενες τιμές στην προρύθμιση του υδραυλικού συστήματος κυκλοφορίας, στο οποίο είναι συνδεδεμένος. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να απενεργοποιηθεί ένας ολόκληρος όροφος, εάν δεν χρησιμοποιείται κανένας χώρος του. Οι προρυθμίσεις μεταδίδουν τις υπολογισμένες απαιτήσεις στους ελεγκτές των συστημάτων παραγωγής θέρμανσης και ψύξης, έτσι ώστε να παράγεται ακριβώς τόση ενέργεια θέρμανσης - ψύξης όση απαιτείται για τη διατήρηση των καθορισμένων συνθηκών. Είναι δυνατή επίσης η ένταξη σε εξωγενή συστήματα. Σε ένα ξενοδοχείο μπορεί για παράδειγμα ο θερμοστάτης χώρου να είναι συνδεδεμένος στο σύστημα κρατήσεων. Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα ελέγχου για έναν χώρο ενεργοποιείται μόνο από την στιγμή που θα πραγματοποιηθεί μια κράτηση. Την ημέρα της άφιξης, ο ελεγκτής τοποθετείται αυτόματα σε θέση αναμονής. Κατά την άφιξη του πελάτη, ο ελεγκτής τοποθετείται σε θέση λειτουργίας άνεσης. Όταν ο πελάτης αναχωρήσει και εάν δεν υπάρχει άλλη κράτηση στην συνέχεια, τότε ο χώρος μπορεί να λειτουργεί με την ελάχιστη επιθυμητή τιμή. Το γεγονός αυτό επιφέρει δύο πλεονεκτήματα: Άνεση για τον πελάτη, γιατί η θερμοκρασία του χώρου κατά την άφιξή του είναι ήδη τέλεια ρυθμισμένη, και εξοικονόμηση ενέργειας για τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, μια και οι χώροι μπορούν να απενεργοποιηθούν εντελώς, όταν δεν υπάρχουν κρατήσεις, αντί να λειτουργούν μόνιμα σε θέση αναμονής.

6 Συμπέρασμα: Η πιστοποίηση του eu.bac για θερμοστάτες χώρου διασφαλίζει, ότι τα προϊόντα με το σήμα eu.baccert ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των ευρωπαϊκών προτύπων. Η συνολική ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου εξαρτάται ωστόσο από πολλούς παράγοντες. Στον τομέα της θέρμανσης και του εξαερισμού ανήκουν επιπλέον τα σωστά ρυθμισμένα χρονοπρογράμματα, τα βέλτιστα συστήματα ενεργοποίησης - απενεργοποίησης, η διάθεση της ενέργειας σύμφωνα με τις ανάγκες, οι σωστές παράμετροι ρύθμισης, η βέλτιστη διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων, η ακριβής υδραυλική εξισορρόπηση και πολλά άλλα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ενεργειακή απόδοση ενός συστήματος. Η πιστοποίηση του eu.bac προσφέρει στον σχεδιαστή τη βεβαίωση μιας μέγιστης ενεργειακής απόδοσης από πλευράς του προϊόντος. Μέσα σε ένα σύστημα, οι συσκευές αυτές καθιστούν δυνατή μια σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αποδεδειγμένης ακριβείας ελέγχου τους. Ένας έμπειρος συνεργάτης του συστήματος μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερόμενους παράγοντες, να επιτύχει ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα πιστοποίησης θα βρείτε στη διεύθυνση Περαιτέρω πληροφορίες για την CentraLine θα βρείτε στη διεύθυνση www. CentraLine.com. Συντάκτης: Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Βρείτε περισσότερες πληροφορίες και σχετικά άρθρα για την εξοικονόμιση ενέργειας, στην ιστοσελόδα της Centraline ή επικοινωνήστε απευθείας με εμάς. CentraLine Honeywell E.P.E 25 Politechniou Str Athens-Greece Tel

Προτεραιότητα στην Υψηλή Απόδοση!

Προτεραιότητα στην Υψηλή Απόδοση! Ecodesign Directive Magazine of Wilo 2011/2012 High Efficiency Προτεραιότητα στην Υψηλή Απόδοση! Εφαρμογή του πρώτου Κανονισμού της ΕΕ με απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για αντλίες Ελαιολίπαντες αντλίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Building Typology Brochure

Hellenic Building Typology Brochure Typology Approach for Building Stock Energy Assessment Final 31-05-2011 Hellenic Building Typology Brochure WP 3 National Building Typologies D5.2 National Typology Brochures TABULA HELLENIC Project Team

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... χάρη στο βελτιωµένο έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε συστήµατα εξαερισµού και κλιµατισµού (EN 13779) 1 κύριος Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 06 I 2008 Συχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 3.2 Εγχειρίδιο Ποιοτικής Εγκατάστασης Λεβήτων Καταληκτική Ημερομηνία: 31 η Μαρτίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Επιβλέπων : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Β.ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ενέργειες και Διαχείριση Ζήτησης Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Ίσπρα, 30 Αυγούστου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίες για πάντα. απόδοσης. μέσω της Ενεργητικής ενεργειακής. Φεβρουάριος 2008 / Λευκή Βίβλος

Οικονομίες για πάντα. απόδοσης. μέσω της Ενεργητικής ενεργειακής. Φεβρουάριος 2008 / Λευκή Βίβλος Οικονομίες για πάντα μέσω της Ενεργητικής ενεργειακής απόδοσης Φεβρουάριος 2008 / Λευκή Βίβλος Σύνοψη Περίληψη... 3 Εισαγωγή... 4 Η κατάσταση σήμερα.... 7 Ανάληψη δράσεων για την Ενέργεια... 9 Ενεργητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΜΟΙΒΩΝ Ο παρών οδηγός έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαικού Προγράμματος MaTrID (Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΝΑ ΕΡΓΟ URBACT II

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΝΑ ΕΡΓΟ URBACT II ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΝΑ ΕΡΓΟ URBACT II Το Cash είναι ένα ευρωπαϊκό έργο URBACT II το οποίο καλύπτει ένα δίκτυο 10 πόλεων και 1 περιφέρειας σε 9 χώρες: Bridgend-UK, Μπρίντιζι-IT,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοποιώντας στο μέγιστο την ενέργειά σας Εξοικονόμηση Ενέργειας Οδηγός Λύσεων Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας Επισκεφθείτε το web site μας και μάθετε περισσότερα! www.schneider-electric.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής

Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής Κατασκευές - Πράσινη δηµόσια σύµβαση (Π Σ) ελτίο προϊόντος 1. Πεδίο εφαρµογής Το παρόν δελτίο προϊόντος περιλαµβάνει συστάσεις για τη δηµοπράτηση κατασκευαστικών εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήμανση. Νέες ετικέτες για μονάδες παραγωγής θερμότητας και θερμαντήρες νερού. Οδηγίες για καταστήματα και εγαταστάτες. Με στόχο το Α!

Ενεργειακή σήμανση. Νέες ετικέτες για μονάδες παραγωγής θερμότητας και θερμαντήρες νερού. Οδηγίες για καταστήματα και εγαταστάτες. Με στόχο το Α! Ενεργειακή σήμανση Νέες ετικέτες για μονάδες παραγωγής θερμότητας και θερμαντήρες νερού Οδηγίες για καταστήματα και εγαταστάτες Με στόχο το Α! Καλά ενημερωμένοι Περιεχόμενα Χρήσιμες πληροφορίες 4 Ετικέτες

Διαβάστε περισσότερα