ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 202 (Τεύχος 25 ο από 8/6 έως 22/6) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 25 Ιουνίου 202 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται με βάση την ημερομηνία κυκλοφορίας τους από το Ε.Τ. η οποία δεν συμπίπτει απαραίτητα μα την ημερομηνία δημοσίευσης τους Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π. Δ. 78/202 ΦΕΚ A 36 / Π. Δ. 80/202 ΦΕΚ A 38 / Π. Δ. 8/202 ΦΕΚ A 39 / Π.Δ. 82/202 ΦΕΚ A 40 / Π. Δ. 83/202 ΦΕΚ A 40 / Π. Δ. 84/202 ΦΕΚ A 4 / Π. Δ. 85/202 ΦΕΚ A 4 / Π. Δ. 86/202 ΦΕΚ A 4 / «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης» (Α 66), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 20/5/ ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 20». «Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σύμβαση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Οδηγία 200/8/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 200 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις ευρωπαϊκές διακλαδικές οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK». «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής». «Αποδοχή παραίτησης του Πρωθυπουργού Παναγιώτη Πικραμμένου του Όθωνα». «Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού». «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών». «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2 Α. Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/435 ΦΕΚ B 876 / «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών), ως Εντεταλμένων Γραφείων». Περιέχονται και Π.Δ. που περιλαμβάνουν προσαρμογές εναρμονίσεις - συμμορφώσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2 Δεν περιλαμβάνονται στις καταχωρούμενες αποφάσεις του Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (απλές ή κοινές) εκείνες που αφορούν σε: Υπηρεσιακές μεταβολές Δ.Υ., συγκρότηση σύνθεση αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων, εγκρίσεις προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (αναθέσεις έργων με μίσθωση) ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πολιτογραφήσεις ομογενών αλλοδαπών, εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων και καθιέρωση έγκριση υπερωριακής εργασίας (πλην της καταβαλλόμενης σε εργαζομένους στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 2

3 B. Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με σύμπραξη του Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αριθμ /οικ ΦΕΚ B 883 / «Αναστολή εφαρμογής των υπ αριθμ. 7546/οικ / (ΦΕΚ Β 455/ ) και 7547/οικ / (ΦΕΚ Β 455/ ) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΑΡΧ / Γ/Φ3/5425/2/ ΦΕΚ B 830 / Αριθμ. ΠΟΛ. 48/ ΦΕΚ B 837 / Αριθμ. ΠΟΛ. 48/ ΦΕΚ B 837 / Αριθμ ΦΕΚ B 839 / Αριθμ. πολ. 45 ΦΕΚ B 839 / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 603/8/4 κστ / ΦΕΚ B 84 / Αριθμ. 2/4343/0022/ ΦΕΚ B 843 / «Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους». «Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, σε φυσικά πρόσωπα, οικ. έτους 202 και επόμενων ετών». «Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα, οικ. έτους 202». «Καθορισμός του ανώτατου ορίου του συνολικού χρέους Περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό, ως ποσοστού των συνολικών εσόδων της». «Καθορισμός των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα». «Τροποποίηση της υπ αριθ. 603/8/4/ιζ από απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, των συζύγων και των τέκνων τους» (Β 363)». «Έγκριση χρησιμοποίησης υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, άλλων δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα απασχοληθούν στις κατ αποκοπήν εργασίες για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών 20 και καθορισμός της αμοιβής τους ανά επεξεργαζόμενη μονάδα σε κάθε είδος εργασίας». 3 Περιλαμβάνονται αποφάσεις: του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, Π.Υ.Σ, Κ.Υ.Α. (στις οποίες δεν συμμετέχει ο Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), άλλων Υπουργών, αποφάσεις Α.Σ.Ε.Π, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ανεξάρτητων Αρχών, Εθνικών Επιτροπών, Γενικών Γραμματέων, Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και Σωμάτων Ασφαλείας. Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται κατ αύξοντα αριθμό ΦΕΚ. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 3

4 Αριθμ. 2/45938/0022/ ΦΕΚ B 843 / Αριθμ. 2/4337/0026/ ΦΕΚ B 843 / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ (2)/ ΦΕΚ B 844 / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Φ.80000/0255/334/ ΦΕΚ B 849 / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Aριθμ ΦΕΚ B 88 / Αριθ. Δ6Α ΕΞ 202 ΦΕΚ B 882 / Αριθμ. 244/ ΦΕΚ B 878 / Αριθ / ΦΕΚ B 878 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθμ. 972/ ΦΕΚ B 878 / ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. ΔΥΓ3(δ)/οικ.57364/ ΦΕΚ B 907 / Αριθμ. Δ2Α ΕΞ 202/ ΦΕΚ B 880 / Αριθμ. 249 / ΦΕΚ B 884 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αριθ. Υ4/ ΦΕΚ B 2027 / «Έγκριση χρησιμοποίησης υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, άλλων δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα απασχοληθούν στην κατ αποκοπήν εργασία για τη διόρθωση λαθών (Verification) Α Φάση, κατά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών 20 και καθορισμός της αμοιβής τους ανά επεξεργαζόμενη μονάδα». «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης». «Υποτροφίες σε Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση Προγράμματος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας». «Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.». «Χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ για την υποστήριξη νέων με βραβευθέντα επιχειρηματικά σχέδια στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων τους». «Σύσταση συγκρότηση στο Υπουργείο Οικονομικών των Α και Β κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων». «Καθορισμός ποσοστού της εκλογικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουνίου 202». «Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουνίου 202». «Παροχή εξουσιοδότησης στο ΤΕΕ για τον καθορισμό της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών κατά την τακτοποίηση αυθαιρέτων του ν. 404/20». «Εφαρμογή αρμοδιοτήτων τιμολόγησης φαρμάκων στον Ε.Ο.Φ.». «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα από τον νεοσυσταθέντα ΕΟΠΥΥ». «Κατανομή ποσοστού 60% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των εκλογών της 7ης Ιουνίου 202». «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 4

5 ΑΠΟΦΑΣΔΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ / ΦΕΚ B 908 / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθμ. 3009/ ΦΕΚ B 9 / Αριθμ. ΠΟΛ 46/ ΦΕΚ B 929 / «Παράταση των προθεσμιών της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 3879/200». «Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 404/20 (ΦΕΚ Α 209)». «Υποβολή των καταστάσεων δηλώσεων που προβλέπονται από τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.082/2003 και ΠΟΛ.083/2003 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου». Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων κατ εφαρμογή των άρθρων 33 του Ν.4024/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΗΡΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Αριθμ. 59 ΦΕΚ B 89 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. Ζ5 οικ. 49 ΦΕΚ B 844 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αριθμ. 627 ΦΕΚ B 850 / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Φ /8844/729 ΦΕΚ B 862 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Αριθμ. 878 ΦΕΚ B 862 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθ. οικ. 222 ΦΕΚ B 865 / «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20 και κατάργηση προηγούμενης απόφασης». «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων των κατηγοριών στις οποίες οι κενές θέσεις υπερβαίνουν ανά κατηγορία το 60% των θέσεων πουπροβλέπονται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 69/202 διαπιστωτικής πράξης Αυτοδίκαιης Κατάργησης Κενών Οργανικών Θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου του φορέα Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου, κατ εφαρμογή της παρ.α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20». «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Εθνική Αναλογιστική Αρχή, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20». «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του πρώην Ν.Π.Δ.Δ «Παιδικός Σταθμός (πρώην ΙΒΣΑ) Δήμου Αγίας Παρασκευής», που συγχωνεύθηκε (ΦΕΚ 62/8 4 20) με το πρώην Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Παιδιού Δήμου Αγ. Παρασκευής» και πλέον ονομάζεται «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20». προσωπικού στο Δήμο Ιθάκης Ν. Κεφαλληνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 5

6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ KAI Αριθμ. οικ ΦΕΚ B 865 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ. οικ ΦΕΚ B 889 / KAI Αριθ. οικ ΦΕΚ B 889 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθ. οικ ΦΕΚ B 889 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθ. οικ ΦΕΚ B 889 / KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. οικ ΦΕΚ B 89 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» Αριθμ. 68 ΦΕΚ B 89 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» Αριθμ. 69 ΦΕΚ B 89 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 897 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 897 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. 229 ΦΕΚ B 900 / προσωπικού στο Δήμο Χίου Ν. Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν.4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου Ν. Λασιθίου, σύμφωνα με τις προσωπικού στο Δήμο Ρεθύμνης Ν. Ρεθύμνης, σύμφωνα με τις προσωπικού στο Δήμο Σφακίων Ν. Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Ήλιδας Ν. Ηλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας σύμφωνα με τις «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του ΝΠΔΔ: «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική προστασία και πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20 και ανάκληση της αριθμ. 360/9 3 2 προηγούμενης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 008/3 4 2/Β». «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου του ΝΠΔΔ: «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική προστασία και πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας» που υπερβαίνουν το 60% των προβλεπομένων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20». προσωπικού στο Δήμο Φαρσάλων Ν. Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. α άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. α του Ν. 4024/20, όπως Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 6

7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 900 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 900 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» Αριθμ. 373 ΦΕΚ B 900 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ ΦΕΚ B 90 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 90 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 902 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 902 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 902 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 903 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 903 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 903 / «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμοι προσωπικού στο Δήμο Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Σπετσών Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ηλιούπολης», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20». προσωπικού στο Δήμο Μαραθώνος Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις προσωπικού στο Δήμο Λαυρεωτικής Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης Δήμου Ιλίου» Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Πετρούπολης Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις προσωπικού στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»» Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις προσωπικού στο Δήμο Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων, σύμφωνα με τις προσωπικού στο Δήμο Ύδρας Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 7

8 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ () ΦΕΚ B 904 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 904 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 904 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» Αριθμ. 386 ΦΕΚ B 904 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 928 / ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 928 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Αριθμ. 283 ΦΕΚ B 928 / ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 930 / ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aριθμ ΦΕΚ B 930 / ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aριθμ ΦΕΚ B 930 / KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 93 / προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου Χολαργού» Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Μεταμόρφωσης Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις προσωπικού στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ εφαρμογή των παρ. β, γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/20 του Ν.Π.Δ.Δ. «Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός» Δήμου Ηλιούπολης». προσωπικού στο Δήμο Κρωπίας Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα Ν. Καρδίτσας, σύμφωνα με τις «Τροποποίηση της υπ αριθμ /30 20 διαπιστωτικής πράξης του Αναπλ. Διοικητή του Γεν. Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» περί αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ι.Δ.Α.Χ. του Νοσοκομείου κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 και της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν.4024/20». προσωπικού στο Δήμο Κισσάμου N. Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Χερσονήσου N. Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. α του Ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 8

9 KAI Aριθμ ΦΕΚ B 93 / KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 932 / KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 932 / KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. 227 ΦΕΚ B 932 / KAI Αριθμ ΦΕΚ B 932 / KAI Αριθμ ΦΕΚ B 932 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 933 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ. οικ ΦΕΚ B 933 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 933 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 955 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 955 / προσωπικού στο Δήμο Αμυνταίου Ν. Φλώρινας σύμφωνα με τις προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτιστικών Αθλητικών Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου» Ν. Μαγνησίας, σύμφωνα με τις προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας» Δήμου Αγίου Δημητρίου Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου» Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, σύμφωνα με τις προσωπικού στο Δήμο Αλοννήσου Ν. Μαγνησίας, σύμφωνα με τις προσωπικού στο Δήμο Θήρας Ν. Κυκλάδων, σύμφωνα με τις προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου» Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Ερέτριας Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με τις προσωπικού στο Δήμο Νέας Ζίχνης Ν. Σερρών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν.4024/20, όπως Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 9

10 5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. 272 ΦΕΚ B 955 / προσωπικού στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου Ν. Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως Οργανισμοί Κανονισμοί Λειτουργίας ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. 4597/04427 ΦΕΚ B 894 / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ ΦΕΚ B 90 / ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ ΦΕΚ B 963 / ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ /Β (3) ΦΕΚ B 9 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 2843/694 ΦΕΚ B 948 / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙ ΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθμ ΦΕΚ B 949 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 2949/7038 ΦΕΚ B 95 / «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ». «Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης». «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων». «Επανακαθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Γ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών». «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αρταίων Νομού Άρτας». «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων». «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σουλίου Νομού Θεσπρωτίας». Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ /226 ΦΕΚ B 86 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Αριθμ. απόφ. 494 ΦΕΚ B 87 / «Απασχόληση σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες Ημέρες μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών». «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ το β εξάμηνο 202. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 0

11 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αριθμ /0/202 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αριθμ /02 /202 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αριθμ /04/202 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αριθμ /03 /20 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αριθμ. 58.5/0/202 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αριθμ / 08 /202 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αριθμ /02 /202 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αριθμ / 02/202 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αριθμ /02/202 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ ΦΕΚ B 849 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5/3/302 ΦΕΚ B 893 / ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ /20302 ΦΕΚ B 864 / ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ /2677 ΦΕΚ B 864 / «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας έτους 202». «Έγκριση υπερωριακής εργασίας μονίμου προσωπικού του Λ.Τ. Κορινθίας του Α εξαμήνου του 202». «Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Λ.Τ. Ν. Χανίων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες Α εξαμήνου έτους 202». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμου και ΙΔΑΧ προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου Α εξαμήνου του έτους 202». «Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου ΖΑΚΥΝΘΟΥ για το Α εξάμηνο του 202». «Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ του Λ.Τ. Ν. Χανίων για το έτος 202». «Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για το Α εξάμηνο του 202». «Έγκριση υπερωριακής εργασίας μονίμου προσωπικού του Λ.Τ. Ν. Χανίων Α εξαμήνου του 202». «Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου ΧΑΛΚΙΔΑΣ εντός του έτους 202». «Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση δεκαέξι (6) υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων για το έτος 202 για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών». «Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και για τους υπαλλήλους που έχουν μετακινηθεί ή διατεθεί σε Πολιτικά Γραφεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, για το μήνα Ιούνιο του έτους 202». «Συμπλήρωση της αριθμ. 0725/0322/ (ΦΕΚ 020/ Β/ ) απόφασης μας περί καθορισμού του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 202». «Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τα Σάββατα και τις Κυριακές των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος» του Δήμου Αγίου Δημητρίου». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

12 ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ /2285 ΦΕΚ B 864 / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 864 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. οικ ΦΕΚ B 864 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 864 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. 23/202 ΦΕΚ B 864 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ /42 ΦΕΚ B 836 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. Αριθμ. απόφ. 25/202 ΦΕΚ B 907 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. Αριθμ. απόφ. 24/202 ΦΕΚ B 907 / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ ΦΕΚ B 909 / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ ΦΕΚ B 909 / ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. 623/5003 ΦΕΚ B 908 / ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. 2/44268/0022 ΦΕΚ B 9 / «Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αχαρνών». «Απασχόληση σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες των εργασίμων καθώς και Κυριακών & εξαιρέσιμων ημερών με αμοιβή για το προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για το Β εξάμηνο του έτους 202». «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης». «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (απογευματινές, ώρες) για τους υπαλλήλους του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. με σχέση εργασίας Ι.Δ. Αορίστου χρόνου». «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή εργασίας σε υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών β εξαμήνου 202». «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (απογευματινές ώρες) για τους υπαλλήλους του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου μέχρι την δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού τους των περιλαμβανομένων στους οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, σχετικής προκήρυξης αριθμός /5Μ/2009». «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (απογευματινές ώρες) για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.». «Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, για τους μήνες Ιούνιο Ιούλιο 202». «Νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση του προσωπικού του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας έτους 202». «Καθιέρωση 2ωρης ή 24ωρης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά». «Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από.9.20 έως και 5..20, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 2

13 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2405/2795 ΦΕΚ B 927 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. 3557/07898 ΦΕΚ B 927 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΒΡΟΥ Αριθμ. οικ. 240 ΦΕΚ B 927 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ. 327 ΦΕΚ B 929 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. 705 ΦΕΚ B 929 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 929 / «Καθιέρωση ωραρίου σε 24ωρη βάση, συμπεριλαμβανομένων και των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μονίμου και με Σ.Ε.Ι.Δ. προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών». «Απασχόληση σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών». «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το διάστημα έως για το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου». «Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση και καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 202 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου». «Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης έτους 202 για το προσωπικό του Δήμου Μεσσήνης». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιι μ η ν ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από / // )) Έτος Τεύχος Ιούλιος Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα Ι. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 5 ο από 08/4/203 έως 2/04/203) 5 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 03 (Τεύχος 4 ο από //03 έως 5//03) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8 Ιανουαρίου 03 Η καταχώρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 34 ο από 20/8 έως 24/8) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 27

Διαβάστε περισσότερα

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) A i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ι μ ην ι αί ο Δ ε λτ ί ο Νομοθεσ ί ας ( ΑΑ ππ όό 11 // 33 33 00 // 00 44 // 22 00 11 22 ) Έτος 2012 Τεύχος 2 Επεξεργασία κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/ έως 09/) -0 ) Ari ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Δ ιιμην ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από 1/1 28/2/2015)) Έτος 2015 Τεύχος 1 Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας, φαρμάκων, φαρμακείων και άλλες διατάξεις». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41 1 Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4052 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3240 5 Δεκεμβρίου 2012 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ Άγιος Στέφανος : 5-12-2013 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1023 «Η ΕΣΤΙΑ»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ Άγιος Στέφανος : 5-12-2013 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1023 «Η ΕΣΤΙΑ» Άγιος Στέφανος : 5-12-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015 Αριθ. Τεύχους: 248. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015 Αριθ. Τεύχους: 248. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 3 O «Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου» ως Έργο Καλής Πρακτικής στον διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημοσίου Τομέα 2015... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 34 9 Φεβρουαρίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6820/2.9.200 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 55/B/7.9.200)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα