ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ ΙΑΤΡΟΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ ΙΑΤΡΟΙΣ"

Transcript

1 O ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ ΙΑΤΡΟΙΣ

2

3 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ἀρ. 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΖΗΣ O ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ ΙΑΤΡΟΙΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ρ. ΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004

4 ημ. Καραμπερόπουλος Παιδίατρος ιδάκτωρ Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς Μιλτιάδου 3, Κηφισιά τηλ.: , κιν.: Copyright: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε. Αθήνα 2004 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ - ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ: ΑΘΗΝΑ: ΑΒΕΡΩΦ 2 Τ.Κ ΤΗΛ.: FAX: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ: ΑΘΗΝΑ: ΑΒΕΡΩΦ 2 Τ.Κ ΤΗΛ.: FAX: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 87 Τ.Κ ΤΗΛ.: FAX:

5 «Εὐχηθῶμεν ὅπως ταχέως ἐξακριβωθῇ τό παραγωγόν αἴτιον τοῦ καρκίνου καί ἡ κατ αὐτοῦ βοήθεια, ἀπό Ἑλληνικοῦ μάλιστα ἐργαστηρίου». «Ὅσον καί ἄν φαίνηται μεγάλη καί αἰφνιδία ἀνακάλυψίς τις οὐσιώδης,... πάντοτε ὅμως εἶναι ἐπακόλουθος μερικωτέρων ἀνακαλύψεων γενομένων ὑπό τῶν παλαιοτέρων». Ἀριστ. Π. Κούζης, Ὁ καρκίνος παρά τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν ἰατροῖς, 1902, σελ. 95.

6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Εἰσαγωγικά κείμενα Ἀριστοτέλης Π. Κούζης Τό βιβλίο Ὁ καρκίνος παρά τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν ἰατροῖς Ἐργογραφία Ἀριστ. Κούζη στήν Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς Ὁ Καρκίνος παρά τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν ἰατροῖς Τοῖς Ἐντευξομένοις Ἀντί Προλόγου. Ἀπόσπασμα τῆς κρίσεως τῆς ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν ὑποβληθέντων ἔργων εἰς τόν Συμβουλίδειον ἀγῶνα τοῦ Βιβλιογραφία. Πηγαί-Βοηθήματα Ὀνομασία τοῦ καρκίνου Αἰτιολογία γενέσεως τοῦ καρκίνου ιάκρισις καρκίνου α) Ἰχώρ β) Στερεά συσταστικά Ἀνάπτυξις τοῦ καρκίνου Ἐντοπισμός τοῦ καρκίνου Συχνότης ἀναλόγως τοῦ φύλου Ἡλικία ἐμφάνισης τοῦ καρκίνου Ἰδιότητες καρκίνου παρατηρηθεῖσαι ὑπό τῶν Ἑλλήνων ἰατρῶν α) Νομή ἤ ἐπινέμησις β) Συμπάθεια γ) Ἀνάμνησις ἤ ὑποτροπή

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συμπτώματα ιάγνωσις Πορεία ιάρκεια Ἔκβασις Πρόγνωσις Προφύλαξις Θεραπεία Φαρμακευτική Χειρουργική Ἐπίμετρον Εὑρετήριο

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μὲ αἰσθήματα χαρᾶς ἐπανεκδίδουμε μετὰ ἀπὸ ἑκατὸ καὶ πλέον χρόνια τὴ μελέτη τοῦ Ἀριστοτέλη Κούζη, Ὁ καρκίνος παρά τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν ἰατροῖς, τὴν ὁποία ὁ συγγραφέας της εἶχε καταθέσει στὸ Συμβουλίδειο ἀγώνισμα τοῦ 1902 λαμβάνοντας τὸ πρῶτο βραβεῖο. Τὸ ἀξιόλογο αὐτὸ βιβλίο, μὲ συγκεντρωμένη ὅλη τὴ γνώση τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἰατρῶν γιὰ τὸν καρκίνο, ἦταν γιὰ πολλούς μέχρι σήμερα δυσεύρετο. Γι αὐτὸ καὶ τὸ ἐπανεκδίδουμε φωτομηχανικά, ὥστε νὰ γίνει πάλι κτῆμα τῶν ἰατρῶν καὶ νὰ ἐντρυφήσουν στὰ κείμενα τῶν προγόνων τους ἰατρῶν. Ὁ Ἀριστοτέλης Κούζης περατώνει τὴ μελέτη του μὲ τὴ σύσταση ὅπως «Τὰ παραδείγματα δὲ τῶν ἡμετέρων προγόνων ἡμεῖς οἱ νεώτεροι Ἕλληνες ἔχοντες, ὀφείλομεν ν ἀναπολῶμεν συνεχῶς ἐν τῇ μνήμῃ ἡμῶν ταῦτα καὶ ἀποβλέποντες καὶ εἰς τὴν μεγίστην κληρονομίαν, ἥν ἡμῖν ἐκεῖνοι κατέλιπον, νὰ φροντίσωμεν, δι ἐπισταμένης ἐρεύνης καὶ μελέτης, νὰ διαφυλάττωμεν καὶ νὰ αὐξάνωμεν αὐτήν, τὰ μεγάλα ἐφιέμενοι καὶ πρὸς τὰ καλὰ ὀργῶντες, πρὸς ἐκτέλεσιν τῆς ἱερᾶς ἐκείνων ἐντολῆς καὶ ἀπομίμησιν τῶν ὑψηλῶν ἐκείνων παραδειγμάτων». Ὡστόσο, ἀναφερόμενος στὶς ἔρευνες περὶ τοῦ αἰτίου τοῦ καρκίνου παρατηρεῖ ὅτι «τὴν σήμερον δὲν ἀναζητοῦμεν πλέον ἐν τῇ μελαίνη χολῇ τὸν ἀνθρωποφθόρον ἰὸν τοῦ καρκίνου ὑποφώσκει πλέον ἡ παρασιτικὴ τούτου φύσις, ἡ δ ἐξακρίβωσις τοῦ αἰτίου ἐγγὺς πλέον εἶναι». Καὶ συμπληρώνει στὴ συνέχεια τὸν λόγο του μὲ τὴν εὐχὴ ὅπως ἀπὸ Ἕλληνες βρεθεῖ τὸ αἴτιον τοῦ καρκίνου, ἀναδεικνυόμενοι ἀντάξιοι ἀπόγονοι τῶν μεγάλων προγόνων τους ἰατρῶν. Συγκεκριμένα σημειώνει «ὅπως ταχέως ἐξακριβωθεῖ τὸ παραγωγὸν αἴτιον καὶ ἡ κατ αὐτοῦ βοήθεια, ἀπὸ Ἑλληνικοῦ μάλιστα ἐργαστηρίου». 11

10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στὴν ἐπανέκδοση τοῦ βιβλίου χρησιμοποιήθηκε τὸ ἀντίτυπο, τὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος ὁ Ἀριστοτέλης Κούζης μὲ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση εἶχε προσφέρει στίς 8 Νοεμβρίου 1903 στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Παράλληλα συντάχθηκε καὶ ἕνα εὑρετήριο ὀνομάτων, προσώπων, τόπων καὶ πραγμάτων, γιὰ νὰ ἀποτελεῖ χρήσιμο ἐργαλεῖο στοὺς μελετητὲς καὶ ἐρευνητές. Ἀκόμη συμπληρώθηκε μὲ ἕνα εἰσαγωγικὸ κείμενο γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κούζη καὶ μία κατὰ τὸ δυνατὸν πληρέστερη καταγραφὴ τῆς ἐργογραφίας του στὴν Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς. Ἡ ἐπανέκδοση αὐτὴ ἐντάχθηκε στὴ Σειρά «Βιβλιοθήκη Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς», στὴν ὁποία περιλαμβάνονται μελέτες καὶ κείμενα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς. Εὐχαριστίες ἐκφράζονται στὶς ἐκδόσεις Ἀθ. Σταμούλη γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον στὴ δημιουργία τῆς νέας αὐτῆς σειρᾶς. Ἄνοιξη 2004 ημ. Ἀπ. Καραμπερόπουλος ιδάκτωρ Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς 12

11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΖΗΣ Ὁ ἰατρὸς Ἀριστοτέλης Π. Κούζης ( ) γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα, σπούδασε Ἰατρικὴ στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ μετεκπαιδεύθηκε στὴ Γερμανία καὶ Γαλλία. Μετὰ τὴν ἐπιστροφή του στὴν Ἑλλάδα ἐκλέχθηκε ὑφηγητὴς (1902), Ἡ σελίδα τίτλου τῶν «Πρα κτι κῶν τοῦ Α Συνεδρίου κατά τῆς Φυ μα τιώσεως», 1909, πού ἐπι με λήθηκε ὁ Ἀριστ. Κούζης καὶ τοῦ περιοδικοῦ του «Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς». ἔκτακτος καθηγητὴς καὶ τὸ 1921 τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. ιετέλεσε γενικὸς γραμματέας τῆς «Ἰατρικῆς Ἑταιρείας Ἀθηνῶν», τοῦ «Πανελληνίου Συνδέσμου κατὰ τῆς Φυματιώσεως» καὶ ἀντιπρόεδρος τοῦ «Συλλόγου πρὸς περιστολὴν τῶν ἑλωδῶν νόσων», δεῖγμα τῶν ἐνδιαφερόντων του γιὰ τὰ σοβαρὰ φθοροποιὰ νοσήματα τῆς ἐποχῆς του, τῆς φυματίωσης καὶ τῆς ἑλονοσίας μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς 13

12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΖΗΣ Βυζαντιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ συμμετεῖχε ὡς εἰσηγητὴς στὶς κριτικὲς ἐπιτροπὲς τοῦ Συμβουλιδείου διαγωνισμοῦ. Ἐξέδωσε ἀπὸ τὸ τὸ Ἰατρικὸ περιοδικό «Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς», τοῦ ὁποίου ἦταν διευθυντὴς καὶ στὸ ὁποῖο δημοσίευσε πολλὲς ἰατρικὲς μελέτες καθὼς καὶ μελέτες στὴν Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς. Ἡ πραγματεία του «Ὁ ἀγών κατὰ τῆς φθίσεως» βραβεύθηκε μὲ τό χρυσὸ μετάλλιο στὸ Α Πανελλήνιο Συνέδριο κατὰ τῆς Φυματιώσεως, τοῦ Ἡ σελίδα τίτλου τῆς μελέτης «Πε ρί ἐχινοκκόκων παρά τοῖς ἀρ χαίοις Ἕλλησιν ἰατροῖς», 1903, καὶ τοῦ βιβλίου «Συλλο γή ἰατρικῶν πραγματειῶν δημοσιευθεισῶν», ὁποίου, ἄς σημειωθεῖ, ἦταν Γενικός Γραμματέας καὶ ἐξέδωσε τὰ Πρακτικά 1. Ἵδρυσε τὸ 1927 τὴν Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία 1. Πρακτικά τοῦ Α Ἑλληνικοῦ Συνεδρίου κατά τῆς Φυματιώσεως, ἐν Ἀθήναις 6-10 Μαΐου 1909, ἐκδιδόμενα ὑπό τῆς διοργανωτικῆς Ἐπιτροπείας τοῦ Συνεδρίου, ἐπιμελείᾳ Ἀριστοτέλους Π. Κούζη, ὑφηγητοῦ ἐν τῷ Ἐθν. Πανεπιστημίῳ, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συνεδρίου. Ἐν Ἀθήναις, Βασιλικόν Τυπογραφεῖον Ν. Χιώτη καὶ Κ. Ρουσέα, 1909, (σσ.706). 14

13 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΖΗΣ Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς. ιετέλεσε ὑφυπουργὸς Ὑγιεινῆς στὴν κυβέρνηση Κων. εμερτζῆ ( ). Ἔγραψε πολλὰ ἄρθρα στὴ Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία καὶ στὴν Ἐγκυκλοπαιδεία Ἡλίου. Εἶχε ἐπισκεφθεῖ πρὸς ἔρευνα ἰατρικῶν χειρογράφων βιβλιοθῆκες τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ἐνδεικτικὰ καταχωρίζεται σχετικό κείμενο τοῦ περιοδικοῦ Βυζαντίς 2 : «Ὁ ὑφηγητὴς τῆς Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς ἐν τῷ Ἐθνικῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν κ. Ἀριστ. Κούζης, μέλος τοῦ ιοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Βυζαντιολογικῆς Ἑταιρείας, διέτριψε κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος (1910) ἐν Βερολίνῳ καὶ Βιέννῃ πρὸς μελέτην τῶν χειρογράφων τῶν βυζαντίνων ἰατρῶν». Ἀρκετὰ νωρὶς συνειδητοποίησε τὴν ἀνάγκη δημιουργίας ἑνὸς ἐρευνητικοῦ κέντρου γιὰ τὸν καρκίνο, ὁ ὁποῖος πολλαπλῶς αὐξάνονταν. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἵδρυσε τὸ Ἑλληνικὸ Ἀντικαρκινικὸ Ἰνστιτοῦτο καὶ τὸ Νοσοκομεῖο «Ἅγιος Σάββας» κατὰ τὸ 1935, τὸ ὁποῖο ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ μετὰ διετία καὶ τοῦ ὁποίου ἦταν ἰσόβιος πρόεδρός του. Παράλληλα εἶχε γράψει καὶ σχετικὲς γιὰ τὸν καρκίνο ἐργασίες: 1. «Παθογόνον αἴτιον τοῦ καρκίνου», Ἰατρικὴ Ἐπι θεώρη σις, τόμ. Α, 1896, σελ. 190 κ. ἑξ. 2. «Τινὰ περὶ καρκίνου», ελτίο Καρκινολογίας, «Ὁ καρκίνος» στὴ Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλο παιδεία, Ἀθῆναι 1930, τόμ. 13, σελ Ἡ σπουδαιοτάτη σημασία τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλλη νικοῦ Ἀντικαρκινικοῦ Ἰνστιτούτου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ νο σο κομείων καὶ ἰατρείων, Ἀθῆναι Τί εἶναι ὁ καρκίνος καὶ πῶς δυνάμεθα νὰ προφυ λαχ θῶμεν καὶ θεραπευθῶμεν ἀπ αὐτόν. ιάλεξις διὰ τὸν λαόν. Α ἔκδ Β ἔκδ Ὁ καρκίνος. Προφύλαξη καὶ θεραπεία αὐτοῦ. Στοιχειώδεις γνώσεις διὰ τὸν λαόν, Ἀθῆναι, τύποις Πυρσοῦ, Ὁ ἀγών κατὰ τοῦ καρκίνου, Ἀθῆναι Βλ. Βυζαντίς, τόμ. Β, Ἐν Ἀθήναις , σελ

14 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΖΗΣ 8. Ὁ καρκίνος, τόμ. Α. Γενικὸν μέρος. Ἱστορία τῶν πε ρὶ τῆς νόσου ἐρευνῶν. Αἰτιολογία. Παθογένεια. Κλι νικὴ εἰκών. Πειραματικὸς καρκίνος. ιάγνωσις. Προ φύλαξις. Θεραπεία. Ἀγὼν κατὰ τοῦ καρκίνου. Ἑλλ. Ἀντικαρκινικὸν Ἰνστιτοῦτον, Ἀθῆναι 1941, (σσ. 196). 9. «Τὸ πρόβλημα τοῦ καρκίνου ὡς ἔχει σήμερον», Ἀκα δημαϊκὴ Ἰατρική, ἔτος 13ον, τεῦχ. 5 (117), Μάϊος 1949, καὶ ἀνάτυπο σελ Ἡ σελίδα τίτλου τῶν μελετῶν «Ὁ καρκίνος», 1941, καὶ «Τί εἶναι οἱ ἑλώδεις πυρετοί καὶ πῶς δυνάμεθα νά προφυλαχθῶμεν ἀπό αὐτούς», Παρουσίασε τὸ βιβλίο τοῦ «Γεωργίου Παπανικολάου, Ἄτλας ἀποφολιδωτικῆς κυτταρολογίας, Νέα Ὑόρ κη 1954», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 29, 1954, σελ Ἐκλέχθηκε Ἀκαδημαϊκὸς τὸ 1932 καὶ στὰ Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 7, 1932, «εξίωσις τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἀριστοτέλη Κούζη» ἔχουν καταχωρισθεῖ οἱ Λόγοι: «Προσφώνησις τοῦ προέδρου Α. Χ. Βουρνάζου», σελ , «Λόγος περὶ τοῦ ἔργου τοῦ Ἀριστοτέλους Κούζη ὑπὸ Ἐμμανουήλ», σελ , «Ἀντιφώνησις 16

15 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΖΗΣ Ἀριστοτέλους Κούζη», «Τί ἐπετέλεσεν ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ ἐπιστήμη εἰς θεμελίωσιν τῆς ἰατρικῆς», σελ Βιογραφικὰ γιὰ τὸν Ἀρ. Κούζη ἐνδεικτικά σημειώνουμε ὅτι ἔχουν γραφεῖ ἀπὸ τὸν Ὀρέστη Ραλλίδη στὴ Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία, τόμ. 15, 1931, σελ , τὸν καθηγητὴ Κωνστ. Ἰ. Μουτούση «Νεκρολογία. Ἀριστοτέλης Κούζης ( )» στὴν Ἐπετηρίδα Ἑταιρείας Βυζα ντινῶν Σπουδῶν, τόμ. 10, 1961, σελ , τὸν καθηγητὴ Ἡ σελίδα τίτλου τοῦ βιβλίου τοῦ Ἀρ. Κούζη «Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς», 1929, καὶ τῆς μελέτης του «Τό Περί τῶν ἐν ὀδοῦσι παθῶν ἔργον τοῦ Νεοφύτου Προδρομηνοῦ», Σπ. Μαρκέτο στὸ Παγκόσμιο Βιογραφικὸ Λεξικό, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, τόμ. 5, 1986, σελ , καὶ στὸν τόμο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Οἱ ἐκλιπόντες Ἀκαδημαϊκοὶ τῆς πεντηκονταετίας ( ), Ἀθῆναι 1977, σελ , ὅπου καὶ κατάλογος τῶν ἔργων του. Σχετικὰ μὲ τὸν ἀναγραφέντα κατάλογο τῶν ἔργων του διαπιστώθηκε κατὰ τὴν ἐξέταση τοῦ φακέλλου 3 στὴν 3. Εὐχαριστίες ἐκφράζονται στὴ Γραμματεία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἄδεια νὰ μελετηθεῖ τὸ περιεχόμενο τοῦ φακέλλου τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἀριστ. Κούζη. 17

16 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΖΗΣ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος, μὲ ἐκεῖνον ποὺ ὁ Κούζης εἶχε στὸ δακτυλογραφημένο κείμενο τοῦ φακέλλου μέ τίτλο «ΑΡ. Π. ΚΟΥΖΗ, Ἀκαδημαϊκοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ» μὲ τὴν ὑπογραφή του καὶ ἡμερομηνία 1 η Ἰουνίου Μάλιστα στὸ δακτυλογραφημένο αὐτό κείμενο ἔχουν ὑπὸ τοῦ ἰδίου διαγραφεῖ ὁρισμένα δημοσιεύματά του καὶ τὰ ὁποῖα δὲν δημοσιεύθηκαν στὸν μνημονευθέντα κατάλογο τῶν ἔργων του. Ὅμως στὸν τόμο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀναγράφεται ὡς ἔτος γεννήσεως τοῦ Ἀριστ. Κούζη ἀντὶ τοῦ 1872, τὸ 1875 τὸ ὁποῖο μᾶλλον εἶναι λάθος διότι σημειώνεται ὅτι ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τὸ 1894, δηλ. σὲ ἡλικία 19 ἐτῶν (;). Τὸ ἔτος 1872 θὰ πρέπει νὰ εἶναι τὸ πραγματικό, τὸ ὁποῖο ἀναγράφουν καὶ ἄλλοι βιογράφοι του. Ἡ σελίδα τίτλου ἔργων τοῦ Ἱπποκράτους καὶ τοῦ Ἀρεταίου, πού μεταφράσθηκαν στή Γαλλική ἀπό τόν Κοραῆ καὶ ἐκδόθηκαν μέ ἐπιμέλεια τοῦ Ἀριστ. Κούζη ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. 18

17 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ ΙΑΤΡΟΙΣ Ὁ Ἀριστοτέλης Κούζης στὴ μελέτη του παραθέτει πολλὰ κείμενα ἀρχαίων ἰατρῶν σχετικὰ μὲ τὸν καρκίνο, στοιχεῖο τὸ ὁποῖο δείχνει τὴν ὑπὸ τοῦ συγγραφέως ἐνδελεχῆ διερεύνηση τοῦ θέματος. Ἡ γλῶσσα ποὺ χρησιμοποιεῖται εἶναι ἡ καθαρεύουσα τῆς ἐποχῆς, ἡ ὁποία ὅμως εἶναι κατανοητή. Στὸ ἐξώφυλλο καταχωρίζεται ἕνα κείμενο ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Ἱπποκράτους, Περὶ ἀρχαίης ἰητρικῆς, 12, τὸ ὁποῖο ἀποδίδεται ἐδῶ στὴ νεοελληνικὴ γιὰ διευκόλυνση τῶν ἀναγνωστῶν: «ὲ νομίζω, λοιπόν, ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπορρίψουμε τὴν ἀρχαία ἰατρική, ἐπειδὴ ἀκολουθεῖ κακὴ μέθοδο, καὶ νὰ τὴν καταδικάσουμε ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἀκρίβεια. Ἀπεναντίας, νομίζω, ὅτι πρέπει νὰ τὴν ἐγκωμιάσουμε, γιατὶ βρίσκεται σ ἕνα δρόμο, ὅπου, μὲ μιὰ σειρὰ συλλογισμῶν, μπορεῖ, πιστεύω, νὰ πετύχη αὐτὴ τὴν ἀπόλυτη ἀκρίβεια. Καὶ εἶναι ἀξιοθαύμαστο πώς μέσα ἀπὸ μία βαθύτατη ἄγνοια, ξεπήδησαν τόσο λαμπρὲς καὶ σοφὲς κατακτήσεις, ποὺ δὲ μπορεῖ κανεὶς νὰ τὶς ἀποδώση στὴν τύχη» 4. Στὴν ἀρχὴ τῆς μελέτης περιέχεται μία σελίδα μὲ τίτλο «Τοῖς ἐντευξομένοις», στὴν ὁποία ὁ Ἀριστ. Κούζης καταγράφει τὸν σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο ἔγραψε τὸ βιβλίο του, τονίζοντας μὲ ἔμφαση ὅτι «μόνον διὰ τῆς γνώσεως τοῦ παρελθόντος ἐπιτυγχάνεται ἡ κατανόησις τοῦ παρόντος». Ἐπὶ 4. Ἀπόδοση στὴ νεοελληνικὴ ἀπὸ τὸν Γεώργιο Κ. Πουρναρόπουλο, Ἱππο κρά της Ἅπαντα τὰ ἔργα, ἔκδ. Ἀ. Μαρτίνου, Ἀθήνα 1968, τόμ. Α, σελ

18 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ πλέον ἐπισημαίνει τὴν ἀνάγκη ἀνάπτυξης τῶν σπουδῶν στὴν Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς καὶ ἰδιαίτερα τῆς μελέτης τῶν κειμένων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἰατρῶν. Συ γκε κριμένα σημειώνει ὅτι «ἡ σπουδὴ τοῦ ἐνδόξου πα ρελ θόντος» θὰ πρέπει νὰ εἶναι γιὰ τοὺς Ἕλληνες «ἡ ἀπα ραί τητος καὶ σπουδαιοτάτη βάσις τῶν ἐργασιῶν τοῦ μέλ λο ντος». Ἐνδιαφέρον ἔχει καὶ τὸ στὴ συνέχεια «Ἀντὶ προλόγου» περιλαμβανόμενο κείμενο τῆς Κριτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συμβουλιδείου Ἀγῶνος, στὸ ὁποῖο τονίζεται ὅτι «ἡ πραγμα τεία... ἀποτελεῖ μελέτην εὐσυνείδητον διαφωτίζουσαν ἕν τῶν οὐσιωδῶν κεφαλαίων τῆς Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς». Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν ὁ Σπ. Μαγγίνας, ( ), καθηγητής τῆς χειρουργικῆς στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε συγγράψει καί μελέτες στήν Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς 5. Ἀκολούθως παρατίθεται σέ τέσσερις σελίδες ἡ βιβλιογραφία, τήν ὁποία χρησιμοποίησε ὁ Ἀριστ. Κούζης στό βιβλίο του καὶ μετέπειτα διεξοδικά ἀναπτύσσεται τό θέμα τῶν ἀντιλήψεων τῶν ἀρχαίων Ἑλ λή νων ἰατρῶν γιά τόν καρκίνο. Ἀρχίζει μέ τήν ὁρολογία «καρκίνος», πού δόθηκε ἀπό τήν ἐξωτερική ἐμφάνιση τοῦ ὄγκου τοῦ μαστοῦ, οἱ φλέβες τοῦ ὁποίου ὁμοιάζουν μέ τούς πόδες τοῦ καρκίνου, τοῦ κα βου ριοῦ. Καὶ στὴ συνέχεια μεθοδικά ἀναπτύσσει τίς ἀντιλήψεις τῶν ἀρ χαίων, πού ἔχουν καταχωρισθεῖ στά διασωθέντα κείμενα, γιά τόν καρ κίνο: τήν αἰτιο λογία, τή σύσταση, τήν ἀνάπτυξη, τήν τοπογραφία, τή συχνότητα στά δύο φύλα, τήν ἡλικία ἐμφάνισης, τήν ἐπινέμηση, τά συμπτώματα, τή διάγνωση, τήν πρόγνωση καὶ τέλος τή θεραπεία, συ ντη ρητική μέ φάρμακα, ἰάματα καὶ χειρουργική. 5. Σπ. Μαγγίνας, «Λιθίασης παρ ἀρχαίοις Ἕλλησιν ἰατροῖς», στή μελέτη του Ἀπόπειρα γεωγραφικῆς ταξινομήσεως τῶν ἐν Ἑλλάδι οὐρολίθων, Ἀθήνησι 1888, Ἡ ἀρχαία Ἰατρική, Ἀθῆναι 1890, Ἀρεταῖος ὁ Καππαδόξ, Ἀθῆναι 1890, Ἀπολυμαντικά καὶ ἀποσηπτικά παρ ἀρχαίοις μέσα, Ἀθῆναι 1890, «Περί τῆς παρ Ὁμήρῳ χρωματολογίας», περιοδ. Ἰατρική Πρόοδος, 1901, πού ἀναδημοσιεύθηκε στό περιοδ. Ἀρεταῖος, τόμ. 4, τεῦχ. 15, 2001, σελ , Εἰ Ὅμηρος τυφλός. Μελέτη ἐκ τῶν Ὁμηρικών κειμένων καὶ ἄλλων ποιητῶν καὶ λογογράφων. Ἐν Αθήναις, τυπογραφεῖον «Ἑστία» κ. Μάϊσνερ καὶ Ν. Καργαδούρη, 1909 (σσ. 204). 20

19 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ Μετὰ τὸ πέρας τῆς διερεύνησης τῶν σχετικῶν κειμένων τῶν ἀρχαίων Ἐλλήνων ἰατρῶν, ὁ Ἀριστ. Κούζης ὡς ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ παραθέτει τέσσερις σελίδες, στὶς ὁποῖες μέ συντομία παρουσιάζει τὴν ἐξέλιξη τῶν ἐρευνῶν περὶ καρκίνου. Σημειώνει ὅτι «διὰ τῶν ἐργασιῶν τοῦ Müller (1838) καὶ εἶτα τοῦ Virchow καὶ πολλῶν ἄλλων διαπρεπῶν ἐπιστημόνων, ἡ σπουδὴ τοῦ καρκίνου εἰσῆλθεν εἰς ἄλλην ὁδόν», ἰδιαίτερα μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μικροσκοπίου στὴ λεπτομερῆ ἐξέταση τῶν ἱστῶν. Τονίζει ὅτι «δὲν ἀναζητοῦμεν πλέον ἐν τῇ μελαίνῃ χολῇ τὸν ἀνθρωποφθόρον ἰὸν τοῦ καρκίνου», καὶ προσφέρει μηνύματα αἰσιοδοξίας ὅτι μὲ τὴν ἐξέλιξη καὶ πρόοδο τῆς ἐπιστήμης «ἡ ἐξακρίβωσις τοῦ αἰτίου ἐγγύς πλέον εἶναι». Ἡ σελίδα τίτλου τοῦ ἐπιμνημοσύνου λόγου «ημήτριος Ζαμπακός-Πασᾶς», 1924, καὶ τῆς μελέτης «Περί θεραπείας λεπρῶν κατά τόν ἑλληνικόν κώδικα XLV τῆς Βιέννης», Στὴν τελευταία σελίδα τοῦ βιβλίου ὁ Ἀριστ. Κούζης ἔχει καταχωρίσει μία σημείωση στὴν ὁποία γράφει ὅτι ἔχουν παρεισφρύσει τυπογραφικὰ λάθη, τὰ ὁποῖα δὲν διορθώθηκαν λόγῳ τῆς «ταχείας ἐκτυπώσεως». Μάλιστα ὁ ἴδιος στὸ μὲ ἀφιέρωση στή σελίδα τίτλου τοῦ βιβλίου δοθὲν ἀντίτυπο 21

20 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ Ἡ σελίδα τίτλου τῶν ἀνακοινώσεων τοῦ Ἀριστ. Κούζη στήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν «2400ή ἐπετηρίς τῆς γεννήσεως τοῦ Ἱπποκράτους», 1940, καὶ «Τά ἰατρικά ἔργα τοῦ Νικηφόρου Βλεμμύδου κατά τούς ὑπάρχοντας κώδικας», στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, τὸ ὁποῖο καὶ χρησιμοποιήσαμε στὴ φωτομηχανική ἐπανέκδοσή μας, ἔχει κάνει στὴ σελ. 93 διορθώσεις στὸ κείμενό του καὶ μία παρασελίδια σημείωση. Σχετική γιά τό βιβλίο βιβλιοκρισία, πού δημοσιεύθηκε σέ γνωστό γερμανικό περιοδικό, μεταφέρουμε κείμενο στό ὁποῖο ἐπιπλέον ὑπῆρχαν καί τμήματα στά γερμανικά: «Ὁ διαπρεπής ἐν Βερολίνῳ καθηγητής τῆς Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς κ. Julius Pagel ἐν τῷ ἄρτι ἐκδοθέντι Virhow s Jahresbericht der gesammten Medicin λόγον ποιούμενος περί τῶν δύο πραγματειῶν τοῦ ἐν τῶ Ἐθν. Πανεπιστημίῳ ὑφηγητοῦ τῆς Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς κ. Ἀριστοτέλους Κούζη «Ὁ καρκίνος παρά τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν ἰατροῖς» καὶ «Περί ἐχινοκόκκων παρά τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν ἰατροῖς» θεωρεῖ ταύτας ὡς μελέτας ἐμβριθεῖς μετά φιλοπονίας καὶ πολυμαθείας συντεταγμένας» Περιοδικό Ἰατρικός Μηνύτωρ, τόμ. 4, 1904, σελ

21 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤ. Π. ΚΟΥΖΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 7 1. «Περὶ Ἀμμολούτρων Ἀμμοχωσίας ἢ δι ἄμμου πυρίας κατ Ὀρειβάσιον (ἐκ τῶν τοῦ Ἡροδότου)», Ἰατρικὴ Ἐπι θεώρησις, τόμ. Α, Ἀθῆναι 1896, σελ. 160 κ. ἑξ. 2. «Περὶ κλιματοθεραπείας τῆς φθίσεως καὶ φθισιατρείων παρὰ τοῖς ἀρχαίοις», Ἀνακοίνωσις ἐν τῷ Βῳ Πανελληνίῳ Ἰατρικῷ Συνεδρίω, Μάϊος «Αἱ ἐν Ἑλλάδι ἐπιδημίαι ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων μέχρι τῶν Βυζαντινῶν χρόνων, (1230 π.χ μ.χ.», Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, τόμ., 1904, σελ , , , Ὁ καρκίνος παρὰ τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν ἰατροῖς. ιατριβὴ ἐπὶ ὑφηγεσίᾳ στὴν Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς, Ἐν Ἀθήναις 1902, (96 σ.) 5. «Περὶ ἐχινοκόκκων παρὰ τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν ἰατροῖς». Μελέτη ἱστορικὴ ἀνακοινωθεῖσα κατὰ τὴν συζήτησιν τοῦ θέματος περὶ ἐχινοκόκκων ἐν τῷ κατὰ Μάϊον 1901, Αῳ Πανελληνίῳ Ἰατρικῷ Συνεδρίῳ, Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1903, (16 σ.). 6. «Νεκρολογία Γεωργίου Καραμήτσα προτάσει τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς», ελτίον Ἰατρικῆς Ἑταιρείας Ἀθηνῶν, 1904, σελ «Νεκρολογία Γεωργίου Μακκᾶ προτάσει τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς», ελτίον Ἰατρικῆς Ἑταιρείας Ἀθηνῶν, 1905, σελ «Αἱ ἐν Ἑλλάδι ἐπιδημίαι κατὰ τὴν τελευταίαν εἰκοσαετίαν ( )», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. Α, 1905, σελ. 103 κ. ἑξ. 7. Σε ὁρισμένα λήμματα, ἰδιαίτερα τῶν πρώτων χρόνων τῆς συγγραφικῆς δρα στηριότητας τοῦ Κούζη, δὲν ἔχει γίνει αὐτοψία, λόγῳ τῆς ἀπουσίας τους ἀπὸ τὶς Βιβλιοθῆκες, γι αὐτὸ καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ἐλ λι πής ἡ καταγραφή τους. 23

22 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤ. Π. ΚΟΥΖΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 9. «Ἰατρικοὶ Κώδικες. Ἡ πρώτη ἑλληνικὴ ἀνατομία. Ἀνέκδοτος ἑλληνικὴ μετάφρασις τῆς Ἀνατομίας τοῦ Βαλβέρδου τῶν ἀρχῶν τῆς ΙΗ ἑκατονταετηρίδος», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. Α, 1905, σελ «Ἡ Ἑλληνικὴ Ἰατρικὴ Βιβλιογραφία ἀπὸ τῆς πτώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τῶν καθ ἡμᾶς χρόνων ( )», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. Α, 1905, σελ , 63-64, κ. ἑξ. 11. «Ἡ σπουδὴ τῆς ἰατρικῆς ἐν Ἑλλάδι ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου. Ἡ ἰατρικὴ Σχολὴ τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. Α, 1905, τεύχη 3-4, σελ «Οἱ ἐπιστήμονες Ἕλληνες ἰατροὶ ἀπὸ τοῦ 1453 μέχρι τῶν ἀρχῶν τῆς 17 ης ἑκατονταετηρίδος», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. Α, 1905, σελ. 174 κ. ἑξ. 13. «Οἱ ἐμπειρικοὶ ἰατροὶ κατὰ τοὺς χρόνους τῆς δουλείας», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. Β, 1906, σελ. 272, κ. ἑξ. 14. «Ἡ σημασία τῆς ἕδρας Ἱστορίας Ἰατρικῆς», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. Β, 1906, σελ. 272 κ. ἑξ. 15. «Ἡ αἰτιολογία τῆς λύσσης κατὰ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνας ἰατρούς», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. Β, 1906, σελ. 198 κ. ἑξ. 16. «Περὶ τῶν ἀνεκδότων χειρογράφων τῆς Μητροδώρας, Παύλου Νικαίου καὶ Μαρκέλου Σιδήτου», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. Β, 1906, σελ. 127 κ. ἑξ. 17. «Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθν. Πανεπιστημίου», Ἰατρικὸς Μηνύτωρ, τόμ. 6, 1906, σελ Βιβλιογραφία λουτροθεραπείας, ὑδροθεραπείας κ.λπ., «Ὀλίγα τινὰ περὶ ἰατροσοφίων κατὰ τοὺς μετὰ τὴν Ἅλω σιν χρόνους», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. Γ, 1907, σελ. 76 κ. ἑξ. 20. «Ἡ ἰατρικὴ κατὰ τὸν ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας ἀγώνα», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. Γ, 1907, σελ «Τινὰ περὶ ἑλειογενῶν πυρετῶν κατὰ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ., 1908, σελ ,

23 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤ. Π. ΚΟΥΖΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 22. «Sur les fièvres paludesmes d aprés les anciens médecins Grecs», στὸ ἰταλικὸ περιοδικὸ Atti Della Societa per gli Studi Della Malaria, ημητρίου Πεπαγωμένου, Σύνταγμα περὶ τῆς ποδάγρας, Ἀθῆναι 1909, (16 σ.), στὸ Βυζαντινῶν Ἰατρῶν τὰ Εὑρισκόμενα, Ἀρ Ὀρειβασίου, Ἰατρικῶν Συναγωγῶν, τεῦχ. Α, (σελ. 1-80), Ἀθῆναι 1909, στὸ Βυζαντινῶν Ἰατρῶν τὰ Εὑρισκόμενα, Ἀρ Ἀνωνύμου, Εἰσαγωγὴ Ἀνατομική, Ἀθῆναι 1909, (20 σ.), στὸ Βυζαντινῶν Ἰατρῶν τὰ Εὑρισκόμενα, Ἀρ Θεοφίλου Περὶ οὔρων, 1909, στὸ Βυζαντινῶν Ἰατρῶν τὰ Εὑρισκόμενα, Ἀρ. 12α. 27. Θεοφίλου, Περὶ διαχωρημάτων, 1909, στὸ Βυζαντινῶν Ἰατρῶν τὰ Εὑρισκόμενα, Ἀρ. 12β. 28. Ραζῆ Λόγος περὶ λοιμικῆς ἐξελληνισθεὶς ἐκ τῆς Σύρων διαλέκτου εἰς τὴν ἡμετέραν, Ἀθῆναι 1909, (18 σ.) στὸ Βυζαντινῶν Ἰατρῶν τὰ Εὑρισκόμενα, Ἀρ Κλαυδίου Γαληνοῦ, Περὶ ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων, τεῦχ. Α, Ἀθῆναι, Τυπ. Ν. Χιώτη, Ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ὑπὸ Max Simon μεταφράσεως εἰς τὴν Γερμανικὴν καὶ συνεργασίᾳ καὶ ἐπιστασίᾳ τοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἀρα βικῆς Νικολάου Μπεντεκίδου. 30. Ὁ Παῦλος Νικαῖος καὶ τὸ ἰατρικὸν αὐτοῦ ἔργον. Ἐν Ἀθήναις 1910, στὸ Βυζαντινῶν Ἰατρῶν τὰ Εὑρισκόμενα, Ἀρ. 27. Ἀνατύπωσις ἐκ τῶν Ἀρχείων τῆς Ἰατρικῆς, ἐν Ἀθήναις «Περὶ τοῦ 606 ὑπὸ ἱστορικὴν ἔποψιν καὶ νεώταται παρατηρήσεις καὶ μελέται ἐπ αὐτοῦ», Ἀρχεῖα Ἰα τρικῆς, τόμος ΣΤ, 1910, σελ. 315 κ. ἑξ. 32. «L oeuvre médicale de Paule de Nicée», Janus, ἔτος ΙΣΤ, 1911, σελ «L oeuvre médicale de Paul Nicée. Texte grec inédit collationne sur tous les manuscrits avec une traduction, des notes et des planches, Athénes Ἑλληνικὴ Ἰατρικὴ Βιβλιογραφία , Ἀθῆναι (Πρωτοδημοσιεύθηκε στά Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, 1905 καὶ

24 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤ. Π. ΚΟΥΖΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 35. Συλλογή ἰατρικῶν πραγματειῶν δημοσιευθεισῶν, Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Ἀδελφῶν Β. Φραντζεσκάκη, 8 ον, 1914, (131 σ.). 36. Ἀμπού-Μπέκρ-Μωάμεθ υἱοῦ Ζαχαρίου τοῦ Ραζῆ, Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ βιβλίον τὸ περὶ εὐλογίας καὶ ἱλαρᾶς τοῦ Ραζῆ. Ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ὑπὸ Max Simon μεταφράσεως εἰς τὴν γερμανική, καὶ ἐξελληνισθέν, καθηγητὴς Ἀραβικῆς Γουλὰμ Γερού, Ἀθῆναι 1914, (32 σ.), 8 ον. 37. «Βιβλιοκρισία: Σ. Ζερβοῦ ἰατροῦ, Οἱ κώδικες τῶν ἀρχαίων ἀνεκδότων ἰατρικῶν χειρογράφων τοῦ Παύλου Νικαίου, Ἀθ. 1915, 8ον, σελ. 10, τύπ. Ταρουσοπούλου», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. 10, 1915, σελ «Περὶ τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. 10, 1915, σελ «Ὁ ἀσφόδελος», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. 12, 1917, τεύχ. 3-4, σελ «Περὶ ἰατρικῆς τῶν μοναχῶν καὶ βυζαντινῶν ξενώνων κατὰ τὸν ΙΒ αἰώνα», Ἀρχεῖα Ἰατρικῆς, τόμ. 15, 1920, σελ. 40 κ. ἑξ. 41. Ἡ ἱστορία τῆς ἐρεύνης τοῦ καρκίνου ἀπὸ τῶν ἀρχαι ο- τάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ ἡμᾶς. Ἐναρ κτή ριον μά θη μα καθηγεσίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ, Περὶ τοῦ ημοτικοῦ Νοσοκομείου «Ἡ Ἐλπίς», Ἀθῆναι (Ἔκθεσις τοῦ Κοσμήτορος τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς). 43. ημήτριος Ζαμπακός-Πασᾶς. Λόγος ἐπιμνημόσυνος ἀπαγγελθεὶς τῇ 23 η Μαρτίου 1924 ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῶν Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου. Τὸ Ἀθήνησι Πανεπιστήμιον. Ἐν Ἀθήναις 1924, (19 σ.) 44. «Τὸ ἐπιστημονικὸν ἔργον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἰατρικῆς Ἑταιρείας κατὰ τὴν πρώτην αὐτῆς πεντηκονταετίαν ( )», Ἡ Ἐν Ἀθήναις Ἰατρικὴ Ἑταιρεία. Πρακτικὰ τῶν συνεδρίων τοῦ ἔτους 1926, σελ Καὶ αὐτοτελῶς Τυπογρ. Περγάμαλη, Ἀθῆναι «Contribution à l étude de la médecine des xénons pendant le XVe siécle, bassée sur deux manuscrits inédits», 26

25 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤ. Π. ΚΟΥΖΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher, τόμ. 6, 1928, σελ «Das Fragment: Quo modo debes visitare infirmun und seine Abbängigkeit von Werke des Raulus Nicaeus» Byzantinisch - Neugrichische Jahrbücher, τόμ. 6, 1928, σελ «Παρατηρήσεις ἐπί τινῶν ἀνεκδότων ἰατρικῶν κωδίκων τῶν βιβλιοθηκῶν τῆς Εὐρώπης καὶ καθορισμὸς ἐνίων τούτων», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, τόμ. 6, 1929, σελ «Τὸ ἀνέκδοτον εἰσέτι ἰατρικὸν ἔργον τοῦ Ἀνδρειωμένου», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, τόμ. 6, 1929, σελ Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς. Τεῦχος Α. Προϊστορική-Μεσοποταμιακή-Αἰγυπτιακή-Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Ἰατρική, Ἀθῆναι, Τύποις Πυρσοῦ, 1929, (192 σ.). 50. «Συγκριτικὴ μελέτη τῶν μεταφράσεων τῶν ἀφορισμῶν τοῦ Ἱπποκράτους ὑπὸ Βασιλοπούλου Μπαλάνου καὶ Μάρκου Κυπρίου ἐπὶ τῇ βάσει χειρογράφων», Ἀνα κοίνωση στὴν Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ἱστορίας Ἰατρικῆς, Λήμματα Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς στὴν Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία, Ἀθῆναι Εἰκόνες καὶ ἀγάλματα τοῦ Ἱπποκράτους, «ύο θεραπευτικαὶ ὁδηγίαι τοῦ Μαγιστριανοῦ Περὶ θεραπείας λεπρῶν κατὰ τὸν ἑλληνικὸν κώδικα XLV τῆς Βιέννης», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, τόμ. 8, 1931, σελ «Περαιτέρω συμβολὴ εἰς τὴν φαρμακολογίαν καὶ θεραπευτικὴν τῶν ξενώνων ἐπὶ τῇ βάσει ἐνίων ἀνεκδότων κωδίκων», IIIme Congrès International des ètudes Byzantines, Athénes 1930, compte-rendu par Anast. Orlandos, Athénes 1932, σελ Ἔνιαι κρίσεις καὶ παρατηρήσεις ἐπὶ τινῶν τῶν ἔργων αὐτοῦ ὡς συμπλήρωμα τοῦ ὑπομνήματος «Τίτλοι καὶ ἔργα», Ἀθήνα «L évolution de la médecine en Grèce», Les Balkans, vol. III, Décembre 1932, σελ Καὶ σὲ ἀνάτυπο, (55 σ.). 27

26 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤ. Π. ΚΟΥΖΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 57. «Τί ἐπετέλεσεν ἡ ἀρχαία Ἑλληνικὴ ἐπιστήμη εἰς θεμελίωσιν τῆς Ἰατρικῆς», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 7, 1932, σελ «Τὸ περὶ οὔρων ἔργον τοῦ Ἰωάννου Ἐπισκόπου Πρισδριανῶν», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, τόμ. 10, 1933, σελ «Ὁ Κοραῆς ὡς ἰατρός», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Λόγοι, τόμ. 8, 1933, σελ «Les manuscrits médicaux inédits d Adamant Coray. I. Les Traductions», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 8, 1933, σελ «Les manuscrits médicaux inédits d Adamant Coray. II. Anciens textes médicaux grecs», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 9, 1934, σελ «Ἐπιστάσεις ἐπί τινος ἀλχημικοῦ βυζαντινοῦ χειρογράφου», Μεσαιωνικὰ Γράμματα, τόμ. Β, Ἀθῆναι 1934, σελ «Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς ὡς ἰατρός», στὸν τόμο Ἡ ἑκατονταετηρὶς τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ, Ἀθῆναι 1935, σελ Ἡ ἰατρικὴ κατὰ τοὺς προϊστορικοὺς χρόνους παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ἀνατολικοῖς λαοῖς, Ἀθῆναι Ἀπόσπασμα ἐκ τῆς Ἱστορίας τῆς «Πρωΐας». 65. Τί εἶναι οἱ ἑλώδεις πυρετοὶ καὶ πῶς δυνάμεθα νὰ προφυλαχθῶμεν ἀπὸ αὐτούς. ιάλεξις διὰ τὸν λαόν. Ἐν Ἀθήναις 1936, (24 σ.). Ἔκδ. Συλλόγου πρὸς περιστολὴν τὼν ἑλωδῶν πυρετῶν. 66. Ἑκατονταετηρὶς Γ. Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς. Τεῦχ. Α, Ἀθήνα. Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πα νεπιστήμιο Ἀθηνῶν, 1939, (72 σ. καὶ 24 μὲ φωτογρα φίες). 67. «Quelques considérations sur les traductions en grec des oeuvres médicales orientales et principalement sur les deux manuscrits de la traduction d un traité persan par Constantin Melitiniotis», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 14, 1939, σελ «Τὸ Περὶ τῶν ἐν ὀδοῦσι παθῶν ἔργον Νεοφύτου τοῦ Προδρομηνοῦ», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπου δῶν, τόμ. 7, 1939, σελ

27 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤ. Π. ΚΟΥΖΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 69. «Χαρίτωνος Περὶ τροχίσκων», στὸν τόμο Τεσσαρα κοντα ετηρὶς Θεοφίλου Βορέα, Ἐν Ἀθήναις 1939, σελ «2400 η Ἐπετηρὶς τῆς γεννήσεως τοῦ Ἱπποκράτους (460 π.χ μ.χ.)», Συνεδρία 16 Μαΐου 1940, Ἀνάτυπο ἐκ τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 15, 1940, σελ Ὁ καρκίνος. Τόμος Α. Γενικὸν μέρος. Κεφ. Πρῶτον: Ἱστορία τῆς ἐρεύνης τοῦ καρκίνου. Κεφ. εύτερον: Αἰτιολογία τοῦ καρκίνου. Κεφ. Τρίτον: Παθογένεια τοῦ καρκίνου, Ἀθῆναι, τύποις «Πυρσοῦ» Α.Ε. 1941, (196 σ.). 72. «Les oeuvres médicales de Nicéphore Blémmydés selon les manuscrits existants», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 19, 1944, σελ «The written tradition of the works of Leo the iatrosophist», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 19, 1944, σελ «The medical work or Romanos according to the Vatican Greek codex 280», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 19, 1944, σελ «The Apotherapeutic of Theophilos according the Laure ntian Codex plut », Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 19, 1944, σελ «Metrodora s work On the feminine diseases of the womb according the Greek codex 75,3 of the Laurentian Library», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 20, 1945, σελ «Αἱ μετὰ τὴν ἵδρυσιν τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος πρῶ ται ἀρχαὶ ὑγειονομικῆς πολιτικῆς ὀργανώσεως καὶ διοικήσεως τῆς δημόσιας ὑγείας ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀνεκ δότων χειρογράφων πρακτικῶν τοῦ Ἰατρο συνεδρίου, ( )», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 21, 1946, Γ. Λόγοι, σελ «Περὶ τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Στρατοῦ κα τὰ τὸν ὑπὲρ τῆς Ἀνεξαρτησίας Ἀγώνα», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 21, 1946, Γ. Λόγοι, σελ «Some new informations on Antony Pyropoulos as physician and on his small notice: Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν according the codex 877 of the Iberian Monastery on 29

28 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤ. Π. ΚΟΥΖΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Mount Athos and the Cod. Med. gr. 27 of the National library of Vienna», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 21, 1946, σελ «Τὰ ἀνέκδοτα ἔτι ἰατρικὰ χειρόγραφα τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ». Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 22, 1947, σελ Arétée. A. Des causes et des signes des maladies aiguës. B. Des causes et des signes des maladies chroniques, traduits du grec par le Dr Adamant Coray, publiés d après le manuscript No 191 de la Bibliotheque Coray en Chio, Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ, 13, ἀρ. 3, Ἐν Ἀθήναις 1948, (107 σ.). 82. «Ἀδαμαντίου Κοραῆ, Μετάφρασις εἰς τὴν Γαλλικὴν τῶν Ἀφορισμῶν τοῦ Ἱπποκράτους ἐκδιδομένη κατὰ τὸ ὑπ ἀριθμ. 279 χειρόγραφον αὐτοῦ τῆς ἐν Χίῳ Βιβλιοθήκης Κοραῆ», Ἀκαδημαϊκὴ Ἰατρική, ἔτος ΙΓ, ἀρ. 2 (114) - Φεβρουάριος 1949 κ. ἑξ. Καὶ σὲ ἀνάτυπον, Ἐν Ἀθήναις 1949, (49 σ.). 83. «Μαθιὸς Ν. Μακκᾶς», στὸ Πανηγυρικὸς Τόμος ἐπὶ τῇ ἑβδομηκονταετηρίδι Μαθιοῦ Μακκᾶ, Ἀθῆναι 1951, σελ Γαληνοῦ, τῶν εἰς τὸ περὶ χυμῶν Ἱπποκράτους ὑπομνημάτων βιβλία Γ. Κείμενον κατὰ τὸν κώδικα 5491 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Παρισίων καὶ Σχό λια ὑπὸ Ἀδαμαντίου Κοραῆ, Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 16, ἀρ. 1, Ἐν Ἀθήναις 1952, (175 σ.). 30

29 31

30

31 33

32

33 35

34

35 37

36 38

37 39

38 40

39 41

40 42

41 43

42 44

43 45

44 46

45 47

46 48

47 49

48 50

49 51

50 52

51 53

52 54

53 55

54 56

55 57

56 58

57 59

58 60

59 61

60 62

61 63

62 64

63 65

64 66

65 67

66 68

67 69

68 70

69 71

70 72

71 73

72 74

73 75

74 76

75 77

76 78

77 79

78 80

79 81

80 82

81 83

82 84

83 85

84 86

85 87

86 88

87 89

88 90

89 91

90 92

91 93

92 94

93 95

94 96

95 97

96 98

97 99

98 100

99 101

100 102

101 103

102 104

103 105

104 106

105 107

106 108

107 109

108 110

109 111

110 112

111 113

112 114

113 115

114 116

115 117

116 118

117 119

118 120

119 121

120 122

121 123

122 124

123 125

124 126

125 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ* * Εὑρετηριάζεται μόνο τό βιβλίο τοῦ Ἀριστ. Κούζη καὶ οἱ ἀριθμοί ἀντιστοι χοῦν στή σελιδαρίθμηση, πού βρίσκεται στό πάνω μέρος τῶν σελίδων.

126

127 Ἄβδηρα 18, 35 Ἀβούλ-Κασίς 7 βλ. καί Abulcasis ἀγγεῖα 26, 27, 32, 40, 51, 87, μικρά σωληνώδη 56 ἀγγείων χρῶμα 39 ἀγγειακό σύστημα 38, 40 ἀγωγή 21, 85, ἀναληπτική 38, 87, 88, 91 ἀγών Συμβουλίδειος 7 ἀδήν 46, 48, 49, 51, 56, 94 ἐσκιρρωμένος 63, 93 χοιράς 63 ἀδένος ἐξοίδησις 56 μόλυνσις 49, 50 σκλήρυνσις 56 ἀδενώματα 61 ἄδηλος ἀναπνοή 26 Ἀέτιος Ἀμιδηνός 7, 10, 15, 18-22, 24, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45-49, 52, 53, 55, 58, 60, 63, 64, 67, 69, 76-80, 82, 83, ἀθάρη 69 Ἀθηναῖοι 83 αἰγεία κόπρος 64 αἰγιαλός 18 Αἴγινα 15 Αἴγυπτος 13 αἰδοῖον 37, 49, 50, 56 γυναικός 18, 43, 45, 48 ἀνδρός 18, 43, 45 αἴθαλος 80 αἰθάλη 80, λιβανωτοῦ 79 Αἰλιανός 18 αἷμα 16, 25, 27, 32, 40, 50, 56, 59, 67, 72, 86, 88 αἵματος ἰλύς 61, 62 κένωσις 31 παχύ 86, στάσις καί ξήρανσις 94 αἱμορραγία 51, 58, 59, 65, 87, 90 αἱμορροΐς 27, 32 αἱμορροΐδων ρύσις 27 αἱμορροϊδική ρύσις 31, 74 αἴσθησις 65 αἰσχύνη 14 αἰτιολογία καρκίνου 93, 25, νεοπλάσματος 27 αἰών 93, 94 αἰώρα 88, 91 ἀκαλύφη 75 βλ. καί κνίδη, urtica ἀκρίβεια 75, 92 ἀκροχορδών 36, 37, 56 ἀλγηδών 83 ἄλγημα 64 νεύρων 33 ἄλγος 57, 58 Ἀλεξάνδρεια 69 Ἀλέξανδρος Ἀφροδισιεύς 7, 9, 15, 22-24, 28, 29, 34, 44, 45, Τραλλιανός 58, 10, 49, 59 ἀλήθεια 95 ἀλθαία 89 ἀλλοιώσεις παθολογικοανατομικαί 92 ἀλλότριον 92 ἀλόη 88 ἅλωσις Κωνσταντινουπόλεως 7,

128 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ἄμμος μολυβδῖτις 78 ἄμπελος 91 ἀμφιβολία 64 ἀνάβρωσις 24, 29, 34 ἀναγραφή 59 ἀνάγνωσις 92 Ἀναγνωστάκης Ἀνδρέας 50 ἀναζήτησις αἰτίου καρκίνου 95 ἀνακάθαρσις 91 ἀνακάλυψις 95 ἀναληπτική ἀγωγή 87, 88, 91 ἀνάμνησις 52, 91 ἀναξηρασμός 90 ἀνάπτυξις 38, 41 ἀνασκευή 90 ἀνδράχνη (φυτό) 79 ἄνθος θύμου (λατ. involuctum) 78, χαλκοῦ 78 ἄνθραξ (ἀσθ.) 26, 31, 56 ἀνήρ 44 ἀνδρός αἰδοῖον 18, 43, 45 ἄνθρωπος 13, 18, 47, 52-54, 57, 59, 82, 85, 86 ἀνίατον κακόν 83 ἀνθρώπινον πνεῦμα 95 ἀνθρωπότης 13 ἀνορεξία 54 ἀντίθεσις 56 Ἀντιόχεια 33, 53 ἀντίστασις (ὀργανισμοῦ) 40, 42 ἀντιτυπία 55 Ἄντυλλος 7, 15, 52 Ἀνώνυμος 33, 68 ἀπαρχή 92 ἀπήνεια 55 ἀπόδειξις 23, 69 ἀποθεραπεία 88 ἀποκοπή 90, καρκινώδους ὄγκου 60 ἀπολογία 51, 82 ἀπομίμησις 95 ἀπόπλυσις 82 ἀποσόβησις 67 ἀπόσπασμα 7 ἀπούλωσις 87, 91 ἀποφυγή γενέσεως καρκίνου 67 ἀποχή 85 ἀπώλεια 92 Ἄραβες 93 ἄργυρος 79 Ἀρεταῖος ὁ Καππαδόκης 7, 9, 15, 20, 23, 35, 37, 53, 55, 57, 58, 62, 66, 67 ἀρθρῖτις 16 Ἀριστείδης 8, 83 Ἀριστογείτων 83 ἀριστολοχία (φυτό) 76, 90 Ἀριστοτέλης 8, 9, 19, 24 ἀριστουργήματα διανοητικά 8 Ἀριστοφάνης 19, 50 Ἀριστοφάνους ἰατρική 50 ἀρνόγλωσσον (φυτό) 89, 90 ἄρον 76 βλ. καί κύπερις, δρακοντία μεγάλη ἀρρενογονία 7 130

129 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ἀρρώστημα 83 ἀρρωστία 83 ἄρρωστος 55, 57, 87 ἀρρώστου ἠθικόν 57 ἄρσις 83 ἀρσενικόν 81 Ἀρτεμίδωρος 85 ἀρτηρία 51, 55, 87 ἄρτος ἀρχαῖοι 67, 69, 70, 82, συγγραφεῖς 8, 9, 46 ἀρχαίων δοξασίαι 93, ὀξυδέρκεια 47, περιγραφαί 16, 66 ἀρχαιότης 92 ἀρχαιότητος ἀρχές φιλοσοφικοῦ συστήματος 94, ἐρευνητές 92 ἀρχίατρος 93 Ἀρχιγένης 7, 15, 17, 18, 21, 22, 35-37, 41, 45, 49, 53, 58, 77, 78, 89 ἄση 58 ἄσηπτον 82 ἀσθένεια 26, 53, 72 ἀσθενής 54 ἀσκίτης ὕδερος 25, 64 ἀσκληπιάς (φυτό) 75 βλ. καί κισσίον, κισσόφυλλον Ἀσκληπιάδης 9, 49, 50 Ἀσκληπιάδου «Περί ἑλκῶν» 50 ἀτράφαξυς (φυτό) 68 Ἄτοσσα 14 αὔξησις 37 αὐτονομία 92 αὐχμηρότης 8 ἀφαίρεσις 86 ἀφέψημα 89 μαλάχης 88 ἁφή 55 ἄφθα 77 ἀφορισμός 85 Ἱπποκράτους 22 ἀχλύς 8 ἄχροια 60 βάλανος (ἀνατ.) 45, 48 βάρος 63 βαρύτης 92 βασιλεύς 93 βήξ 32 βιβλιογραφία 8, 9 βιβλιοθήκη ἀρχαίων Ἑλλήνων ἰατρῶν 7, 92 βιβλίον 8 Βιλροθίου, Γενική χειρουργική παθολογία καί θεραπευτική 12, 94 βλ. καί Billroth βλέφαρον 44, 56 βλίτον 68 βοήθημα 7, 70, 84, 85, 88 θεραπευτικόν 81 τοπικόν 88 φαρμακευτικόν 70 χειρουργικόν 86 βοηθητική 83 βότανον Κρίτωνος 77 βουβών 45, 49-51, 57, 58, 63 βουβώνων ἔξαρσις 50 βράβευσις 8 131

130 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ βρόχος 51, 87 βρώματα 33 γάγγραινα 28, 31, 62 γαγγραινώματα 28 γάλα 56, 91, γυναικεῖον 91 γυναικῶν 82 κατοικιδίων ζώων 82 ὄνειον 78, 88, 91 γάλακτος γένεσις 44 ὀρρός 68, 71 χρῆσις 82 γαλακτοπότης 69 Γαληνός 5, 7, 9, 15-22, 24-34, 36-40, 42, 43, 45-47, 49-57, 59-63, Γαληνοῦ ἔργα 93 συγγράμματα 31, 39 συγγραφῶν 30 «Περί ὀνομάτων τῶν νόσων» 16 γαληνικαί θεωρίαι 94 Γαλλία 93 γαστήρ 26, 58 γαστρός ταραχή 32, 55 γεγονότα 95 γένεσις καρκινώματος 90 ἐλεφαντιάσεως 69 γένος Ἑλληνικόν 92 γέρας χιλιόδραχμον 8 Γερμανία 69 Γερμανός χειρουργός 93 γέρων 47, 50 γεωργός 60 γῆ 5, 60 γῆρας 47 γλήχων 88 γλῶσσα λατινική 93 γνώμη 57, 74, 85 γνῶσις 7, 8 ἀνθρωπίνη 13 τοῦ παρελθόντος 5 τῶν πάλαι Ἑλλήνων ἰατρῶν 92 γονεύς 24 γόνυ 64 γυμναστική 87, 88, 91 γυναικεῖον γάλα 91 κρυπτόν 45, 85 γυνή 14, 35, 43, 44, 46, 49, 73, 74, 77, 82 δακτυλίου ἕλκωσις 73 δάκτυλος χειρός, ποδός 50 αρεῖος 14 δάφνη 8 δένδρον 5, 89 δέρμα 26, 33, 40, 55, 94 δέρματος πυκνότης 26 τάσις 55, χρῶσις 57 δηλητήρια 88 ημήτριος Πεπαγωμένος 10 ημοκήδης ὁ Κροτωνιάτης 14, 15 ημοσθένης 7, 8, 15 ημοσθένους Πρός Ἀριστογείτονα 83 δῆξις 83 διάγνωσις διαφορική 49, 60,

131 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ διάθεσις 49, 63, κακοήθης καί θηριώδης 63 καρκινώδης 73 ρευματική 73 διαίρεσις νόσων 24 διαιτητική 83 διάλειμμα 71 διαμότωσις 90, 91 διάνοια ἀρχαία Ἑλληνική 8 διαπύρωσις 87 διαταραχαί λειτουργικαί 32, 59, 65 διατριβή 82 διαφθορά σώματος 31, 72 διαφορεῖν 71 διαφόρησις 70, 71 διαφορική διάγνωσις 60, 62 διαφορητικόν 34 διαχωρήματα 59 διδασκάλων ζυγός 93 ιογένης Λαέρτιος 8, 83 ιοκλῆς ὁ Καρύστιος 9 διόρθωσις 5 ιοσκορίδης Πεδάνιος 7, 9, 15, 21, 45, 75-81, 85 ίων Κάσσιος 8, 15, 53 Χρυσόστομος 8, 70 δόγματα παρελθόντος 94 δοίδυξ μολύβδινος («γουδοχέρι») 79 δόξα 33, 63, 87 βλ. καί δοξασία δοξασία 14, 28, 46, 70, 86, 93, κρατοῦσα 46, 86, τῶν πάλαι 56 δρακοντία ἡ μεγάλη 76 βλ. καί ἄρον, κύπερις δρακοντία ἡ μικρά 76 βλ. καί δρακόντιον δρακόντιον βλ. δρακοντία ἡ μικρά δραστηριότης 95 δριμύτης 33 δύναμις φαρμάκων 81 δυσαισθησία 63 δυσεντερία 29, 49, 59 δυσκινησία 63 δυσκρασία 31 δυσπεψία 55 δυτῶν παράλυσις 7 ἐγχείρησις 51, 52, 66, καρκίνου μαστοῦ 52 ἔδεσμα 31-33, 68 ἕδρα (ἀνατ.) 27, 37, 45, 48, 50, 53, 56, 85 εἰλεός 16 ἔθνος 92, ἑλληνικό 95 «Εἰσαγωγή» Ἀλεξάνδρου Τραλλιανοῦ 59 ἐκβλάστησις θηλώδης 35 ἐκκένωσις μελαγχολικοῦ χυμοῦ 71 ἔκκρισις 31 ἐκκρίσεως ὁδοί 25 ἔκπτωσις ἐσχαρῶν 91 ἐκπύρωσις 78 ἐκσαρκώματα 78 ἐκτομή 90 ἐκτύπωσις 8 133

132 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ἔκφυσις 37, καρκίνου 55 ἔλαιον 79, 89, ἀστιφάκινον, μήλινον, μύρσινον, ὀμφάκινον 79, ρόδινον 79, 91 ἐλατήριον (φυτό) 77, 78 βλ. καί σίκος ἄγριος ἐλεφαντίασις 69 βλ. καί ἐλέφας ἐλέφας (ἀσθ.) 16, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 47, 56, 57, 68, 69, 71, 73 βλ. καί ἐλεφαντίασις ἕλκος 20-24, 27, 28, 31, 33-35, 37, 39, 40, 41, 47, 50, 51, 53, 56, 59, 62, 66, 67, 70, 77, 83, 85, 86, 89 ἰχωρῶδες 41 κακόηθες 39, 62, 73, 77-81, 88 καρ κινῶδες 19, 31, 39, 47, 48, 77, 78, 80, 83 ση πενῶδες 62 τηλέφιον 62 φαγεδαινικόν 62, 63 χειρώνιον 62 ἕλκους θε ραπεία 83 κάθαρσις 91 ἕλκωσις 18, 20-22, 24, 33, 34, 40, 41, 49, 59, 65, 70, 73, 82, 85, 87, 91, δακτυλίου, κύστεως, μορίων, νεφρῶν 73 ἑλλέβορος 77 ἔλλειψις 55 Ἕλληνες 5, 7, 92, 94 ἀρχαῖοι 83 νεώτεροι 95 Ἑλληνικόν γένος 92, 95 ἐργαστήριον 95 ἔμετος 73 ἔμμηνα 74 ἐμμήνων ἐπίσχεσις 51 ἐπάνοδος 27, 74 ἔμμηνος κάθαρσις 27, 31, 32, ρύσις 74 ἐμπειρική παράδοση 94 ἔμπλαστρος βοτάνων Κρίτωνος 77, Ἱκεσίου 89 ἔμφραξις φλεβῶν 32 ἔνδειξις 69, 70, 82 ἐνδείξεως θεραπείαι 71 ἐνέργεια φαρμάκου 72 ἔντερα 21, 26, 46, 56 λεπτά, παχέα 46 ἐντέρων καρκίνος 58, 59 ἐντολή ἱερά 95 ἐντοπισμός 46 ἐντύπωσις 92 ἐξαιμάτωσις 26 ἐξαίρεσις νεοπλάσματος 84, 93 ἐξελίξεων σπουδή 95 ἐξέλκωσις 62 ἐξέτασις 95 ἐξήγησις 50, νοσηρῶν φαινομένων 49 ἕξις 87, 91 ἐξοίδησις ἀδένων 56 ἐπέμβασις χειρουργική 15, 66, 67, 70, 75, 81, 84, 85 ἐπιγάστριον

133 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ἐπίδεσις 91 ἐπίδεσμος 91 ἐπιείκεια 33 ἐπίθεμα 88, 89 ἐπίθυμον 71, 78 ἐπιθηλίωμα 61 ἐπίκλησις 23 Ἐπίκουρος 9 ἐπιμέλεια ἐπιμήνια 27, 74 ἐπινέμησις καρκίνου 47, 48 βλ. καί νομή ἐπιρροή 68, 69, ὑγρῶν 61 ἐπιστήμη 5, 13, 92, 95 ἐν Ἑσπιερίᾳ 95 ἐπιστήμης ἱστορία 5, 95 κατάπτω σις 7, 92 λάμψις 95 σκῆπ τρον 93 τῆς σήμερον 95 σπέρματα 95 ἐπιστημονική μεταβολή 94 ἐπιστήμων 94 «Ἐπιστολαί» Συνεσίου 82 ἐπίσχεσις αἱμορροϊδικῆς ρύσεως 31, ἐμμήνων 51 ἐπιτροπεία 8 ἐπιτροπή κρίσεως 7 κριτική 8 ἐπιτυχία 73 ἐπούλωσις 91 ἔποψις 15 ἐποχή 95 ἐργαστήριον ἑλληνικόν 95 ἐραστής 8 ἐργαλήϊα 15 ἐργασία 5, συγγραφέως 7 ἐρέβινθος 77 βλ. καί cicer sativus ἔρευνα 95 ἐρευνητής ἀρχαιότητος 92 ἐρίκη (φυτό) 77 ἔριον 81, 89 ἑρμηνεία 21 Ἕρμος ἰατρός 7, 15, 77 ἕρπης 22, 25, 47, 62 ἐρυσίπελας 25, 29, 31, 61, 64 ἐρύσιμον (φυτό) 76 ἐρυσίμου σπέρμα 76, 77, 89 Ἐρωτιανός 9, 20 Ἑσπερία 93, 95 ἑστία καρκινώδης 48 ἑστίασις πνευματική 8 ἐσχάρα 77, 91 Ἐτυμολογικόν τό μέγα 10 Εὐθύδυμος 14 εὐπάθεια 51 εὐπορία 72 εὕρυνσις φλεβῶν 55 Εὐσέβιος 47 εὐχυμία 87, 91 Ζερβός, Σκεῦος 10 ζυγός τῶν διδασκάλων 93 τουρκικός 92 ζωή 67 ζῶον 16, 18-20, 25, 54 κατοικίδιον 82 ζώου φυσική κρᾶσις 26 ζωμός

134 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Ζωναρᾶς Ἰωάννης 11 ἥβη 24, 25, 45, 46, 56 ἠθικόν τῶν ἀρρώστων 57 ἠλικία 46, 47 προβεβηκυία 47 ἧπαρ 25, 26, 56, 64 ἠρεμία 49 Ἡρόδοτος 8, 14, 15 Ἡροδότου Ἱστορία 14 ἧρος 73 Ἡρῳδιανός 15 Ἡσύχιος 11, 15 ἦτρον 58 θάνατος 53, 59, 66, 67, 86 θαυμασμός 92 θέναρ τῆς χειρός 45, 56 Θεόδωρος (ἰατρός 4 ου αἰ. μ.χ.) 7, 15 Θεοφάνης ὁ Νόννος 7, 10, 15, 17, 23, 30, 35, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 58, 67, 73, 77, 79, 82 Θεόφιλος Πρωτοσπαθάριος 8, 10, 59 θεραπεία 15, 20, 47, 48, 53, 60, 61, 63, 69, 70, 72, 74, 81-83, 87, 88, 90, 91, 94 πυοποιός 90 διά φαρμά κων 75 διά χειρουργίας 84 χειρουργική 52, 70, 83, 84, 86 θεραπευτική ἔνδειξις 26, 81 θερμοκαυτῆρ 87 θερμότης 56, 61, 69 θεωρία 26, 93, γαληνική 94 κρατοῦσα 25, 81 ὑγροπαθολογική 92, 93 θηλή μαστοῦ 46, 56 στήθους 35 θηριακή 88 μιθριδάτει ος 88 δι αἱμάτων ἀντίδοτος 88 θηρίον 17, 83 θηρίωμα 42 θησαυρός 5, ἑλληνικῆς γλώσ σης 11 θριδακίνη (=μαροῦλι) 79, 91 θυγάτηρ 14 θύμος (ἀδήν) 36, 37, 56 θύμου ἄνθος 78 βλ. καί involucrum θυία (δένδρου) 79, 89 θῦμα 92 θώραξ 45, 48, 90 θώρακος τοιχώματα 48 ἰάματα 21, 66, 87 ἴαμβος 17, 28 ἴασις 49, 53, 59, 66, 67, 69, 73, 74, 84 ἰατρική 13, 83, 92 Ἀριστοφάνους 50 παλαιοτάτη 14 ἰατρικῆς ἱστορία 7, 62 ἰατρικόν βιβλίον 14 μνημεῖον

135 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ «Ἰατρικόν ελτίον» 50 ἰατρός-οί 5, 15, 55, 64, 73, ἀξιόλογοι 84, 85 ἀρχαῖοι Ἕλληνες 5, 7, 8, 13-16, 19-22, 26, 27, 38, 54, 57, 60, 62, 66, 86, 92, ἐμπειρικός 5 ἔμπειρος 60 οἱ ἐν Κῷ 77 Λατίνοι 93 οἱ πάλαι Ἕλληνες 8, 18, 19, 24-29, 30, 32, 35, 36, 39-40, 42, 47-41, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64-66, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 85, 88, 92 συγγραφεῖς 7, 35 οἱ παλαιοί 16, 25, 30, 33 39, 62, 68, 70, 75 ἰατρῶν κύκλος 14 οἱ πάλαι 29, 31, 34, 37, 47, 51, 55, 84 τέχνη 82 ἰδέαι κρατοῦσαι 95 ἰδιότης 33, 78 ἱδρώς 26 Ἱκεσίου ἔμπλαστρος 89 ἴκτερος 25 ἰλύς τοῦ αἵματος 62, 62 Ἰνδία 13 ἰός 4, ἀνθρωποφθόρος τοῦ καρκίνου 95 Ἱπποκράτειος Συλλογή 19, 32, 46, 49, 66 Ἱπποκράτης 7, 9, 13-15, 18-20, 24, 27, 32, 34-36, 39, 41, 45-47, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 62, 63, 66, 67, 69, 74, 77, 78, 84, 85, 92 Ἱπποκράτους ἀφορισμός 22 «Περί ἀρχαίης Ἰητρικῆς» 13 ρήματα 55 ἴρις (φυτό) 90 Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς 7, 62 τῆς Ἐπιστήμης 95 Ἱστορίας πατήρ 14 ἱστορικαί σπουδαί 5 ἱστός 55, 56, ὑγιής 93 ἱστῶν σκλήρυνσις 36, 61 ἰχθεῖς πετραῖοι 68 ἰχθύων ὀφθαλμοί 35, 36, 56 ἰχώρ 35, 41, 56, 82 καρκίνου 34, 35 ὕφαιμος 35 ἰχῶρος ρῦσις 35 Ἰωάννης Ἀκτουάριος 7, 10, 15, 17, 18, 23, 24, 34, 38, 39, 43, 44, 56, 59, 69, 74 Ἰωάννου Ἀκτουαρίου, «Περί διαγνώσεως παθῶν» 23, 30, 34, 38, 39, 45, 63, 65, 74 καδμεία 78, 80, 91 κάθαρσις 27, 70-73, 86, 91 καθηγητής 93, 94 κακοήθεια 33, 83 πάθους 53,

136 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ κακόν ἀνίατον 83 κακοχυμία 31 μελαγχολική 31 καλλιέργεια ἐπιστημονική 13 κάματος πνευματικός 92 καμινεία 80 κάμινος 78 καρίδιον 19 καρκινική διάθεσις 73 κακοχυμία 31 καρκίνιον 19 καρκινοειδές 61 καρκίνος (ζῶον) ποτάμιος 78, 88 καρκίνου ζωμός 78, 88 πόδες 16, 17, 94 σποδός 78 καρκίνος* ἀκρόπαθος 20, 47 ἀναβρωτικός 22, 24, 34 ἀνέλκωτος 19, 21, 22, 24, 33, 36, 86, 88 ἀρχόμενος 72, 74, 75 ἑλκούμενος ἤ ἡλκωμένος 19, 22, 24, 41, 48, 67, 68, 80, 82, 85, 86, 88, 89, 94 ἡλκωμένου ἐπιμέλεια 89 ὁρισμός 42 σημεῖα 41 μεθ ἕλκους 33 μεθ ἑλκώσεως 29, 59 ἐντέρων 29, 58, 59 ἐπιθηλοειδής 61 ἐπιπολῆς 20, 47, 55, 65, 67, 84, 75 θηριώδης 43 κληρονομικῶς μεταδιδόμενος 46 κρυπτός 20, 21, 32, 41, 47, 55, 65, 67, 76, 77, 84, 85, 94 μαστοῦ 44, 49, 52, 53, 58, 66, 73 μελανώδης 38, 67 μήτρας 23, 35, 37, 51, ὄγκος 36, 42, 43 ὁλοσώμητος 69 ὄνομα 16 ὅρος 18, 19 συγγενής 46 σύμφυτος 24, 46 βλ. καί cancer congénital, μή σύμφυτος 22, 24, 25, 46 ὑποβρύχιος 20, 47 καρκίνου αἰτιολογία 25, 73, 92, 93 αἴτιον 30, 70 αἰτίου ἀναζήτησις 95 ἀλλοιώσεις παθολογικο- ἀνατομικαί 35 ἀνάπτυξις 39, 40, 70, 74 ἀποφυγή γενέσεως 67 * Ὁ ὅρος καρκίνος δὲν εὑρετηριάζεται διότι ἀπαντᾶται σὲ κάθε σελίδα τοῦ βιβλίου. 138

137 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ἀρχή 14 γένεσις 27-29, 31, 32 γενέσεως αἴτιον 28, 70 ἀποφυγή 67 πρόληψις 67 γνώρισμα 47 γνώσεις 15 διάγνωσις 60 διάκρισις 22 δυσίατον 81 ἕδρα 41, 44 ἔκφυσις 55 ἕλκωσις 41 ἐμφάνισις 13, 27 ἔναρξις 40, 54, 55 ἐντοπισμός 42, 43, 46 ἐξέλκωσις 41 ἐξωτερική μορφή 16 ἐπικράτησις 46 ἐπινέμησις 47, 48 ἐπιφάνεια 35, 36 θεραπεία 66, 69-71, 81, 82, 86, 88 ἴασις 66, 73, 74 ἰδιότητες 47 ἰός 95 ἰχώρ 34 καλοήθης χαρακτήρ 65 μαλάκυνσις 92 νομή 47 ὄγκος 35, 57 ὀνομασία 17, 20 παράγωγον αἴτιον 40, 95 πλεονασμός 44 πορεία 65, 68 πρόγνωσις 66 προκεχωρημένον στάδιον 75 πρόληψις γενέσεως 67 παρασιτική φύσις 95 προφύλαξις 67 πρῶτα στάδια 74 ρίζα 52, 84 σημεῖα 41 σῆψις 41 σκίρρος 65 σπονδή 94 στερεά μέρη 34, 35 συμπτώματα 54, 57, 58 σύστασις 35, 36 σχῆμα 35, 36, 56 ὑποτροπή 51, 56 φάρμακον 78 φυσικοί χαρακτῆρες 34, 35 χειρουργία 62 χροιά 37 χρῶμα 35, 37 καρκινώδης ἑστία 48 καχεξία 59 ὄγκος 30, 60, 88 καρκίνωσις 19, 63 καρκίνωμα 17, 18, 21, 28, 35-37, 39, 41-43, 49, 53, 56, 59, 61, 62, 67, 76-80, 88, 90, 94 καρκινώματος γένεσις 90 ὅρος 19 περιγραφή 66 τοπογραφία

138 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ χειρουργία 48, 90 χειρουργική θεραπεία 52 καρπός ἀκαλύφης 76 δρακοντίας 76 ἐρίκης 77 Κάσσιος ὁ Ἰατροσοφιστής 9, κατάκλυσις 91 καταμήνια 32 κατάπλασμα ἀρνογλώσσου 89, 90 πολυγόνου, σησάμου 90 κατάπτωσις ἐπιστημῶν 92 καταρτισμός 83 καῦσις 70, 79, 83, 86, 87, 90 καυστήρ 91 καυστήριον 90 καυτήριον 86, 87, 90 καχεξία 26, 60, 65 καρκινώδης 59 σώματος 60, 73 κειμήλιον 89 Κέλσος 7, 16, 37, 39, 41, 54 Κέλσου μεταφραστής 61 κένωσις 27, 32, 51, 72, 73 κενώσεως τρόπος 72 κερατοειδής 45 κεφαλαλγία 16 κεφαλή 44, 50, 51 κηρός 89 κηρώματα 91 κηρωτή 78 κίρρωσις σπλάχνων 61 κιρσός 32, περί κνήμην 24, 46 κισσίον 75 βλ. καί κισσόφυλλον, ἀσκληπιάς κισσόφυλον 75 βλ. και κισσίον, ἀσκληπιάς κλείς 58 κληρονομία 95 κνήμη 24, 46 κνίδη 75 βλ. καί ἀκαλύφη, 42, urtica κοιλία 88 Κόκκορης,., ὑφηγητής 8 κολοκύνθη 68 κόπρος αἰγεία 64 Κοραῆς Ἀδαμάντιος 9, 19, 33 κόσμος 95 κοτύλη 88 κοτυληδών 79 κοχλιάριον 88 κοχλίας 69 κρέας ὄνειον 69 κρίσις 16, ἐπιτροπῆς 7 κριτής δίκαιος 5 Κρίτωνος (ἰατρός α αἰ. μ.χ.) βότανον 77 κύπερις 76 βλ. καί ἄρον, δρακοντία ἡ μεγάλη Κύρος 14 κύστις ἐν τῷ ἥπατι 25 βλ. καί χοληδόχος κύστις κύστεως ἕλκωσις 73 κωδία μήκωνος 89 κῶλον 50 κωμῳδία 19 Κωνσταντινούπολις 7, 50, 92 Κῶς

139 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κωστομοίρης, Γ. 10, 83 λάμψις τῆς ἐπιστήμης 95 λατινική γλῶσσα 93 λάχανον 68 λειτουργικαί διαταραχαί 65 λείψανον 64, 72 λέκιθος ὠοῦ 89 λεξικόν 83 λέπρα 40 Λεωνίδας (ἰατρός α αἰ. π.χ. ἐξ Ἀλεξανδρείας) 7, 15, 17, 18, 21, 22, 36, 37, 41, 45, 45, 49, 52, 88 Λεωνίδου κλασική χειρουργία 90 χειρουργίας μέθοδος 88 λίβανος 79 λιβανωτοῦ αἰθάλη 79 λιγνύς 78 λιθάργυρος 78, 89 λοπάδιον 79 λοχός (λεχώ) 76 λύχνος 79 Μαγγίνας Σπ., Καθηγητής Πανεπιστημίου 8, 12, 94 μαζός 22, 29, 34, 43, 45 γυναικῶν 44 βλ. καί μαστός, μασθός μαλακόστρακον 19 μαλακότης 61 μαλάχη 45, 68 μαλάχης ἀφέψημα 88 Μαξιμῖνος 48 μαρασμός 59 μαρτύριον 30, 38, 68, 74 μασθός 43, 45 βλ. καί μαζός, μαστός μαστός 17, 18, 36, 43-45, 48, 49, 58, 73, 75, 87, 88, 90, γυναικῶν 43, 46, 73 μαστοῦ θηλή 46, 56 καρκινώματα 48, 79, 88 μασχάλη 49-51, 56, 63 μαχαίριον 87 Μεθοδικοί 48 μέθοδος θεραπευτική 81 χειρουργική 88 μείωσις 64 μελαγχολία 27, 32, 71, 73 μέλαινα 62, 74 μέλαν 62 μελέτη 5, 7, 48, 92, 93, 95 μελέτης συμπέρασμα 62 μέλι 76-78, 91 μελία 89 μελίκρατον 89, 91 μεταβολή 95 ἐπιστημονική 94 μετάφρασις 94 μήκων 89 μήκωνος κωδία 89 μήνιγξ 48 μήτρα 18, 21, 32, 43, 45, 46, 48, 63, 64, 75 μήτρας καρκίνος 57 καρκινώματα 79 μιθριδάτειος (φαρμ.) 88 μικροσκόπιο 8, 94 μίσυ

140 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Μιχαήλ Ψελλός βλ. Ψελλός Μιχαήλ μνήμη 95 μολυβδῖτις ἄμμος 78 μόλυβδος 79 κεκαυμένος καί πεπλυμένος 79, 80 μόλυνσις 48, 49, 56 δευτερογενής 51 μολυσματικότης 92 μονογραφία περί καρκίνου 62 μόριον (μέρος τοῦ σώματος) 17, 18, 26, 30-32, 40, 42, 43, 49, 50, 59, 68-71, 74, 84, 87 βεβλαμένον 16 πεπονθός 74, 80 σκιρρούμενον 64 φλεγμαῖνον 37 μορίου ἀσθένεια 42 ἕλκωσις 73 λειτουργίας 65 μόρον 36, 56 Μοσχίων 9 μοτός 89, 91 μοτοφύλαξ 91 Μουστοξύδης Ἀνδρ. 10 μυθολογία 14 Μυσία 69 μῦσις φλεβῶν 32 «Νέα Ἐπιθεώρησις» (περιοδ.) 50 νεοπλασία 16 νεόπλασμα 41 νεοπλάσματος αἰτιολογία 27 ἐξαίρεσις 84, 93 ρίζα 93 Νεόφυτος ούκας 8, 70 νεφρῖτις 24, 46 νεφρός 25 νεφροῦ ἐξαίρεσις 73 νήσσα 88 Νικήτας 10 νόησις 60 νομή 47, 12 νόσημα τα, 20, 31, 46, 47, 60, 67, 72 κακόηθες 15 μελαγχολικά 47 περιλευμονικά 24, 46 πλευριτικά 24, 46 πληθωρικά 31, 72 ποδαγρικά 24, 46 προβεβηκυίας ἡλικίας 47 νοσηρά φαινόμενα 49 Νόννος Θεοφάνης βλ. Θεοφάνης ὁ Νόννος νόσημα 66 νοσογνωμονική 83 νόσος 13, 32, 49, 65, 70, 82, 92, 94 βλ. καί νοῦσος νόσου διάρκεια 65 ἔκβασις 66 ὄνομα 16 πορεία 65 πρῶτα στάδια 74 νοῦσος 69 βλ. καί νόσος νῶτα (ράχις)

141 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Ξενοκράτης 9, 33 Ξενοκράτους καί Γαληνοῦ, Περί τῆς ἀπό ἐνύδρων τροφῆς 19, 33 Ξενοφῶν ὁ Κῶος (ἰατρός) 5, 7, 8, 15, 35, 38, 41, 42, 56, 58, 59, 66 Ξενοφῶντος, Ἀπομνημονεύματα 5, 14 ξυράφιον 87 ὄγκος 16, 18, 19, 21-23, 31, 35-38, 41, 42, 57, 60-62, 64, 65, 51, 55-57, 72, 73, 84, 86, 87, 90 ἀνέλκωτος 23, 88 ἀνώδυνος 63 ἐσκληρωμένος 65 κακοήθης 15, 61 καλοήθης 61, 62 καρκινώδης 17, 19, 22, 28, 30, 37, 42, 44, 60, 73, 87, 88 ἐν τῷ μαστῷ 73 σκληρός 36, 37, 63 παρά φύσιν 15, 16, 30, 63, 64 πρωτοπαθής 56 σκίρρος 60, 65, 94 σκιρρούμενος 63, 64 σκιρρώδης 63 ὄγκου ἀνάπτυξις 40 ἀποκοπή 60 αὔξησις 65 γένεσις 30, 44 ἕδρα 42 ἐμφάνισις 48 ὁδηγία 77 ὀδύνη 57, 58, 63, 73, 89 ὄζος 36 ὀθόνιον 81, 90, 91 οἴδημα 61, 91 οἰκία 80, 86 οἰκονομία (ὀργανισμός) 48, 56 οἶκος 91 οἶνος 79, 87, 91 ὄλεθρος 82 Ὅμηρος 14 ὁμοιότης ὀνόματος 16, 78 ὄμφαξ 79 ὄνειον γάλα 78, 88, 91 ὄνομα 17 ὀνομασία καρκίνου 17, 20 «Ὀνομαστικόν» Πολυδεύκους 11, 18, 21 ὀξυδέρκεια 32, 92, τῶν ἀρχαίων 47, 92 ὀξύτης 37 ὄργανα τῶν αἰσθήσεων 56 σύνθετα τῆς ζωῆς 56 ὀργανισμός 61 ὄργανον 8, 25, 26, 54, 59, 65 Ὀρειβάσιος 7, 10, 15, 19, 23, 24, 26, 29, 30, 34-39, 41-42, 46, 48, 54-56, 58, 60, 65, 67, 68 ὄρνις 68 ὀρρός γάλακτος 68, 71 ὀσμή 67 ὀστοῦν 65 ὀστρακόδερμον

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου Αν. Καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής, ΕΚΠΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΣΣΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ Ηροδότου Ιστορίαι, Γ : «Ατόσση, τη

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου Άσκηση 1η Η σκληρή δουλειά των γραφέων Στα βυζαντινά μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε προστάτη και πoιός ο ρόλος του.

Τι ονομάζουμε προστάτη και πoιός ο ρόλος του. : Τι ονομάζουμε προστάτη και πoιός ο ρόλος του. Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας των αρσενικών θηλαστικών, περιλαμβανομένων και των ανδρών, που βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη και περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 7: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 2 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Ο Ιπποκράτης υποστηρίζει πως η τροφή μπορεί να γίνει και φάρμακο. Τα βότανα χρησιμοποιήθηκαν σε θεραπευτικές πρακτικές ως φαρμακευτικά είδη αλλά και ως φορείς της θεϊκής ευλογίας. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ Εκδόσεις του ΕΣΕ ΕΛΛΗΝΙΣ, Περιοδική έκδοση του ΕΣΕ, 1921-1940, µε περιλήψεις στα Γαλλικά. Σε ηλεκτρονική µορφή: www.genderpanteion.gr HELLENIA, Περιοδική έκδοση 1948-1975, στα Αγγλικά. Συνεργασία των:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης Αυξημένες εκκρίσεις από τα γεννητικά όργανα ή τον πρωκτό.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος

συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος ΗΠΑΡ συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος Χειρουργικη εκτομη ηπατικων μεταστασεων(πλην παχεος-ορθου) Αμφισβητουμενη Μονον στα πλαισια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Ο καρκίνος του τραχήλου χης μήτρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό κάτω των 45 ετών.

Ο καρκίνος του τραχήλου χης μήτρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό κάτω των 45 ετών. Ο καρκίνος του τραχήλου χης μήτρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό κάτω των 45 ετών. Με ιη συμβολή του τεστ ΠΑΠ, ο καρκίνος του τραχήλου έπαψε να είναι η πρώτη αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

ΟΜΑΔΑ Α. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: ΟΜΑΔΑ Α Θέμα: Γέννηση και πρώτα χρόνια 1. Πού και πότε γεννήθηκε ο Μέγα Αλέξανδρος; 2. Ποιοι ήταν οι γονείς του; 3. Ποιος ήταν ο Βουκεφάλας και τη σχέση έχει με το Μέγα Αλέξανδρο; 1. την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αντωνίου Χαρά Διευθύντρια Β Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ??? Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού? Ποια αίτια τον προκαλούν?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α' ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013-2014 Πληροφορίες Εγγραφές Πυλαίας 27, 54454 Θεσσαλονίκη, Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-18.00. Τηλ.: 2310868117

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι Ο πιο απλός ορισμός είναι ότι ο καρκίνος είναι μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και διασπορά ανώμαλων κυττάρων. Αν η εξάπλωση δεν ελεγχθεί θα οδηγήσει στο θάνατο. Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: - Ελληνικό τυπογραφείο - Επιτροπή Αποκαταστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 10: Η Παιδαγωγική στο Αθηνών (19ος αι.) Ε. Αβτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας µιαν υπογραφή

Αναζητώντας µιαν υπογραφή Νίκος Βασιλειάδης Don t forget, the birds will sing at 1.45... Σελίδες: 86 12 19 εκ. Τιμή: 8,00 ISBN: 978 960 6628 62 7 Έκδοση: 2014 Δημήτρης Κάββουρας Νὰ λὲς Μαρία Ένα ποίηµα Σελίδες: 72 17 24 εκ Τιμή:

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

ιοικητικό Συµβούλιο Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών Πρόεδρος: Α Αντιπρόεδρος: Β Αντιπρόεδρος: Γενικός Γραµµατέας: Ειδικός Γραµµατέας: Ταµίας: Μέλη: Αλκ

ιοικητικό Συµβούλιο Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών Πρόεδρος: Α Αντιπρόεδρος: Β Αντιπρόεδρος: Γενικός Γραµµατέας: Ειδικός Γραµµατέας: Ταµίας: Μέλη: Αλκ 1 η Πανελλήνια Επιστηµονική Συνάντηση Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών Λαµία Καµένα Βούρλα 8-10 Απριλίου 2005 ιοικητικό Συµβούλιο Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών Πρόεδρος: Α Αντιπρόεδρος: Β Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 1, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 1, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ Παντελεήμονος, (Μητρ. Σάμου καὶ Ἰκαρίας), Ἐργάτες στὸν ἀμπελώνα Του, Ἀθῆναι, Ἔκδοση τοῦ πέρ. «Μεταμόρφωσις», χ.χ. (1983), 138 σ. 2. ΓΟΥΣΙΔΗ Ἀλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 3 Σεπτεµβρίου 2006

Κυριακή, 3 Σεπτεµβρίου 2006 Χρήστος Μαρκόπουλος Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών /ντης Κλινικής Μαστού Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού - Στατιστικά στοιχεία Στη χώρα µας,

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας τον μικρόκοσμο των ζωντανών οργανισμών

Ανακαλύπτοντας τον μικρόκοσμο των ζωντανών οργανισμών ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.3: Ποιοι μικροοργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τις ασθένειες των μαθητών/τριών; 40 Ωραία είναι όλα αυτά που μάθαμε για τους μικροοργανισμούς, μέχρι τώρα. Αλλά ποια συγκεκριμένα μικρόβια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επινεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική αρτηρία. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα.

1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επινεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική αρτηρία. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επινεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική αρτηρία. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 9, ηπατική φλέβα 10, ήπαρ. Κάτω κοίλη φλέβα 2, δεξιός νεφρός 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 1.1 Τι είναι; Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι ένα γενετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΚΘ)

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΚΘ) 1 Α' Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας, 2 ΩΡΛ Κλινική, Γ. Ν. Νίκαιας Εισαγωγή Το ΑΚΘ αποτελεί το 1% επί του συνόλου των κακοηθειών του θυρεοειδούς.εμφανίζεται σαν μία ταχέως αναπτυσσόμενη μάζα, διηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορροΐδες. Οι αιμορροΐδες είναι διογκωμένες φλέβες στην περιοχή του πρωκτού.

Αιμορροΐδες. Οι αιμορροΐδες είναι διογκωμένες φλέβες στην περιοχή του πρωκτού. Αιμορροΐδες Οι αιμορροΐδες είναι διογκωμένες φλέβες στην περιοχή του πρωκτού. Οι αιμορροΐδες είναι η ποιο συχνή πάθηση του πρωκτού τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Έχει υπολογισθεί ότι περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγός για κλινική εξέταση Δεύτερη έκδοση Barbara Bates, M.D. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων I. Ανδρουλάκη Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ Ε.Α.Ν Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΥΠΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ 12/2/2015 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α' ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013-2014 Πληροφορίες Εγγραφές Πυλαίας 27, 54454 Θεσσαλονίκη, Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-18.00. Τηλ.: 2310868117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ ΤΑΜ Ε Ν Η ΟΥ Ρ ΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ- Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ Τ Μ Η Μ ΑΤΟ Σ ΑΝ Θ «Θ Ε ΑΓ Ε Ν Ε Ι Ο» ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝ ΟΗΠΑΤΙΚΟ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝ ΟΗΠΑΤΙΚΟ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ Β. Τζιούφα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που τις περισσότερες φορές δηλώνουν κάποια σοβαρή νόσο.

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που τις περισσότερες φορές δηλώνουν κάποια σοβαρή νόσο. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που τις περισσότερες φορές δηλώνουν κάποια σοβαρή νόσο. Τα συμπτώματα αυτά δεν πρέπει ποτέ να τα αγνοούμε γιατί η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου μπορεί να σώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα