Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,)

2

3 Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,)

4 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή Εί, Λέ. Δί Π. Θάς Ηίς Δής, Εός Π.Ε. Μί Μά, Φός Ιί Αύ, Λάς ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α. Ν. Σί-Χί, Κή Α.Π.Θ. Κίς Πέ, Σός Σύς Εή Χίς, Εός Π.Ε. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Λή Βύ, Εάς Σάς

5 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Εέ Λί, Φός ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Πές Μής, Σύς Π. Ιύ Χής Πίς, Σύς Π. Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Dr Αή Κά- Κύ, Μό Πάς Πύ Ιύ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Αέ Κέ, άς ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ACCESS Γές Τές Α.Ε.

6 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ Οά ίς Ιύ Εής Πής Πή: Πώ Δύ, Εός Eέ: Μί Πί, Εός Εός ύς: Βίς Κές, Σύς Α Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ Υύ έ: Μί Γύ, M.Ed. Εής Αής Τή ή: Κίς Γής, Δ. Πής

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,)

8 Γ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εέ / Κί Πά : «Αό ά ώ ή έ ώ έ» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δής Βάς Οός Κής Α.Π.Θ Πός Πύ Ιύ Πά µ ί: «Σή έ ί ή ύ ύ ύ µ ά ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ Δ- µό Nί» Εµός Υύς Έ Γώς Τύς Σύς Πύ Ι-

9 ύ Αής Εός Υύς Έ Γώς Οόµ Σύς Πύ Ιύ Έ µύµ 75% ό Εϊό Κό Τί 25% ό ύς ός. Πέ Χά ς Εάς «Γί Εά» Γί Ε Δύ, Οός Εός Δώ Βί, Έ Δ, Αή 2005

10

11 έ ά έ [] ό (ές) Η έ ί ί έ ώ. Μέ έ ί έ ή έ ί. Η έ Κώ ί ί Μί. ά, ά Η ή ά ί ά ς ές. -έ- έ ά [] ό (ές) Η ά ί ή έ ά έ- ί ά. Η ά ί ί ά ς Χάς. --ά 5 / 258

12 - ή ή ή [] ό (ές) Η ή ί έ ί ή ί ή ά ί ά ό ή ς ά ά ύ. Ό ίς Τάς ί ί, ί ί ή ή ά ίς. Η ή ή ί ί ά ί ί ής ό ές. Ο ός ί άς ύ ές ή ς ώ ό ά. Ό ά ί ό, ί ή. 6 / 258

13 ή ά Μά ή ή έ έ. --ή ά [] ό (ή) Τ ά ί ί ή ά έ ά ί έ ά. Ο ίς Αές έ ά ή ά ς ές. Ο ός ί ό ά ύ έ ά ά ή. Έ ό-ή έ ί ό. -ά-- 7 / 258

14 - ός ός 8 / ός [], [] ό (ί) ά ί ή (ί, ύ) ός ό [] ό (ό) Τ ό ί ές ύ ός ός ός ί ώς. ός, ό -ό-- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ός ί ά ό -

15 ός ός ό. Τ ί ί ό ώ ώ ές ά. Ό άς ί ός, ί ές ί. Η Αά ί ό ή ά ό- ώ έ ί άς. Ές ός ός, ί ίς. Μί ή ό έ ίς ίς. Τ ί έ ό ά ώ Γ ί. ( ό) Έ ό ί ί έ ό. άς Ό ά ί, ί ό. ώ -ός ί 9 / 259

16 - ό ό 10 / 259 ό [] ό (ό) Μ ό ίς ές ύ ά ά ί ό ά. ός, ό --ό-- ό [] ό (ό) Ό άς ό, ή ύ ά. Μ ό ίς άς ή ί έ ή έ ί. Ο ές ύ -

17 ό ώ ώς έ ό. -ό-- ώ ά, έ ή (ί, ή) Ό άς, ές ές ς ά. «Σά άς έ, έ ή ώ!» ί ύ Μά ί. Η ί Μί ά ύ ές ώς: ά ά. Ό άς ς ίς ά, άς. Ο Κώς Νίς ύ ά έ ό. Ό έ, ές 11 / 259

18 - ώ ός ά ίς. -ώ ίς [], [] ό (ί) ύ ύ ή (ή, ώ) Ό ί ά, άς ός ά ός ή άς ό, ά ός. Τ Κώ έ ί ς ής ά Ρί. Κά ά ά. Ο ίς ί ές ός ί ύ ς άς. -ύ- ός [] ό (ί) 12 / 259

19 ός ός Ο ός ί ή ί άς ό ά ί ά. -ός ό [] ό (ά) ός, ή, ό ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ί έ ό ύ ί έ. Μό ό ές ί 500 ά. ός, ός Λέ ό ές ί ός, ό- ές ί ύ. Λέ ό ά έ ί ή, ό έ ώ. Ό ί ς ή, 13 /

20 - ός ώ άς ίς ύ ί 6 ός 3. Τ ό έ ί έ. -ός ίς [] ό (ί) ώ ώ ή (ί, ή) Ό ίς ά, ές ί ά ή. Δ άς ό ές άς ό. Η ά ί ύ Χά ή ς ά ό. Ό ίς ά, έ ό. Η Αά ί 14 / 260

21 ώ ή ς ές. ώ Ό ίς ά, ώς ίς. -ώ ί [] ό (ί) ή ή [] ό (ής) Η ή ί ό ές ά. Η Αά έ ή ή ά ί. Σ ή ή - όύ ίς. Τ ί ί ί έ ά έ ή ά ύ ώ ή ά ά ός. 15 / 260

22 - ή ό ή- 16 / 260 ί () Μ ί ώ ί, ό ύ ό. Ο ές ές ί ύ έ ώ. ώ - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ό [] ό (ός) Η ό ί ίς ές ύ ί ά ά ή. Ό ά ί ό-

23 ό ά, ά ό. Ό ά ί ό, ά ό. Η ί Μί ί ά ό ύ έ. Φά ά έ ύ. ό- ί [] ό (ίς) Η ί ί ί ί ά ς ί ά ύ. Η ί Μί ά έ ύ ά ά ύ ς ά Ί ί ύ ή ί. ά -ί- ά ή (έ, 17 / 260

24 - ά ί ά) Ό ά ά ά ά, ί ί ί. Η ά ί έ ώ ά ή. ός ά- Τ ί έ ά ύ ς. ί [] ό (ίς) Η ί ί ύ ές ή, ό. Ο ά ύ ά ί ς. ί- 18 / 260

25 ά ά ά, ά ή (ί, ά) Ό άς ά, ίς ί έ. Τ Πά ύ έ ό ίς Σάς ί ά ς άς ς άς. Μ ί ς άς ά ί. Ό άς ά άς, ς ίς ίς ά ός. Η ί Κί ί ά ές ί. Ή- ί ά. ά, ί -ά- 19 / 261

26 - έ ά έ [] ό (ές) Η έ ί έ ί ύ ό ά. Τ ά Κώ ί έ ά έ. -έ- ύ [] ό (ύ) Μ ύ ίς άς ή ίς. Τ ύ ί ί, ύ ή ά. -ύ- ά [] ό (άς) 20 / 261

27 ά ά Μά έ ό 1. ός, ός -ά- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό άς ί ός, ί ές ός, ά άς. Ο Νίς ί έ ό ί ώ. ά, ός, ός ---ός ά [] ό (ές) ός 21 / 261

28 - ή ός ή [] ό (ή) ός ός, ή, ό άς, ά, ά ί (ί/ά, ές/άς, ά/ά) ός ός [], ή [] ό (ί, ές) Μό έ ό ή ό. ός --ός ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) 22 / 261

29 ός ός Ό ά ί ό, ά ά. Η ό ί ς ίς Μίς ί Αή. ός ό--ς ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ό ά ά ά. Τ ί ύ ά ό έ ά. --ά- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Τ 1, 3 5 ί ί ί. Τ 2, 4 6 ί 23 / 261

30 - ός ός ί. Πς άς ύς ύς ύς ές; ός ός Ό ά ί ό, ί έ ά. Η Αά ά ό ά, ώ ίς ς ό. ός -ός ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Ό ί ός, ί ίς ί. Ό ά, Αά ά ί ό ς. ός Ό άς ά ός, άς ίς ή - 24 /

31 ός έ ός. Η Αί έ ά ό ς ό. άς Η ό ί ί Δή ί ί ές ύ. ός ά ό-ς έ [] ό (έ) Α ές άς έ ί ί Δή, ά έ ό ς ές ή, ός, ί, ές, ά, ή, ή 25 / 262

32 --έ ές Ό άς ί έ, ά ύ ύ ίς ός, ή ά ύ ό. Μέ ί άς έ ίς ί ές ές. Η Αά ά έ ί Κί ί. Μέ έ έ ύ ϊός ί ά. «Τ ί έ ώ ή ί ά» ί ύς Γάς ί Τά. -έ- ές, έ, έ- 26 / 262

33 ές ή ί (έ, ές, έ) Ό έ ύ ί έ, ί έ ό. Ο ύς Γάς ύ έ ά ά ύ. έ Ό ί ές, ίς ό ή ές ύς ός. έ, ίς -έ-ς ή [] ό (ές) Η ή ί ή ά, ώς ί. Η ί Μί ό ά ή ύ. 27 / 262

34 - ή ώ ή Βίς ό ί ί ύ Μά ά ές. Η ή ή ή. ό -ή ώ, ώ ή (ό, ώ) Ό ώς ά, ές ώς ύς ά. «Σ ί ίς ίς ίς ός άς» ί Ί ές. «Θέ ίς ές άς - ής ή ό» ί ά. -ώ- 28 / 262

35 ά ώ ά [] ό (ά) Τ ά ί ό ς άς ύ. Μά έ ές ύ. -ά- ώ ά ή (ό, ή) Ό ά ά, ί ύ ό. Τ ά ί Μά ύ ό ά. ---ώ - Λέ ώ. 29 /

36 - έ ός έ [] ό (ές) Η έ ά ύ, ά ή έ ή. ή ---έ- ό ί, ί ή (ύ, ά) ός ά [] ό (άς) ός ός, ή, ό ί (ί, ές, - 30 / 263

37 ός ί ά) Ό ί ός, ίς ής. Ό ά ός, ά ός. ός Μί. Πίς ά. -ός ό [] ό (ά) ί ί ή (ύ, ί) Ό έ ώ ί, ά ί ώ έ ά ή. Βά ά. «Ο άς ί ί, ό έ ά» έ 31 / 263

38 - ί ύ ίς Αές. Ό ίς ό ό, άς ί ή, ά ή, ή άς. Ο Κώς ά έ ύ. Ή ύς ί Μά. ό -ί- ά [] ό (ά) Τ ά ί ώ έ ό έ ά έ ϊύ. Λέ ό άς ί ά, ό ί ίς. -ά- ύ [] ό (ύς) 32 / 263

39 ύ ύ Η ύ ί έ ώ ί Αύ ύ ές ός. «Σς ίς ς Αύ ή ές ύς» ί ίς Τάς Αά. ύ- ύ [] ό (ύς) Η ύ ί ές ύς ές, ής ό ά ή ά. Ό ώς ά ώς ύς. -ύ- 33 / 263

40 - ώ ός - Λέ ύ 34 / Τ ό ώ έ ί. Τ έ ύς. ώ, ώ ή (ύ, ώ) ύ ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Έ ό ώ ί ύ ό ύ -

41 ός ί ό. Η ύ ς ίς Μίς έ ύ έ ώ έ ό ώ. -ός ύ [] ό (ύς) ί ί ά ή (ύ, ί) Ό ίς, ίς, ή ς ά ά ύ. Η Αά - Πά ώ έ ά -ί: ί, ί, ί. Βς ά. 35 / 264

42 - ί ί 36 / 264 Εέ ύ ς ύ Νίς. «Σή ύ, ί!» ί. Ό ίς ά, έ. Ο ύς Μάς ά ά ί, ή ά έ ύ ό ή. Ή ό ύ. ύ --ί- ί [] ό (ί) Σ ί ίς ς έ ές ί ό ώ.

43 ί ή -ί- ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ίς ώ ύ ός ά. «Ο -Σ έ ά ύ. έ ύ- ή [] ό (ές) Ό άς ά ή ί ά, ά ή ί, - ύ ή. Εί άς ής ύς. Τ ί ά ί ά ό. Η ά ύ ί ί έ 37 / 264

44 - ό ό --- ύ ό ό ή ά ή. --ή ά ό ό ό [] ό (ά ό) ή ός [], [] ό (ί) ή ύ, ύ ή (ύ, έ) Ό ύ, έ ύ. Ο Κώς έ ά- Π ά ά ό ές; 38 / 264

45 ά ό ά ί έ ς ό ά 39 / 265

46 - ύ ά ή ώ ύ ώ. Ό ύς ύ, άς ό. έ -ύ- ύ [] ό (ύς) Η ύ ός ώ ί ό ύ. Η Ρί έ ύ ς έ ά. -ύ- ά [] ό (ά) Τ ά ί ίς ώ ά ό 40 / 264

47 ά ύ ί ώ. Κά ά ώ, Ρί ί ά ς ό. -ά- ά [] ό (άς) Η ά ί ί ύ, ί ά ή, ά ύ ί ής ές. Τ ί ί ώ ς άς. -ά- ά ύ [] ό (ύ) 41 /

48 - ύ ύ Τ ύ ί ό. Λέ ό άς ύ ά, ό ώς ί. Είς έ ό ές ύ ά, ό ί ύ ό. Λέ ό ό ς ύ ά, ό ές. Ό έ ό άς ά ύ, ύ ό ές. Μά ς ϊά ύ. ύ- ύ [] ό (ύς) Ό ό ά ύ, ά ί 42 / 266

49 ύ άς έ ύ ά ώ. Ό ά ά ύ, έ ά. ύ- ά ή (ύ, ά) ύ άς, ά, ά ί (ά, άς, ά) Ό ό ί ά, ά ύ ά ς, ί έ ώ. ές -ά--ς - Εί ί ές. Τ ί; 43 / 266

50 - ά ί 44 / 266 ά [] ό Τ ά ί ά - ά έ ό έ ίς ής. ά- ά ή (έ, ά) Ό ί ό ή έ ά ά, ή ύ ή έ ά. Ό ί ά ά ά, έ ή ό ί έ ς. Ό έ ό έ ά, έ ύ ύ. ί ά- ί ή (ή, ) Ό ίς ά, ί έ-

51 ί άς ίς έ ό ώ. Η Ρί ή ά ς Αάς ό ά. ί Ό έ ά ί ό, ώ ό. ί Ό ίς ί, ές ό. ί Ό ύ ί ύ, ύ. ά ί- άς [], ά [] ό (άς, άς) Ο άς ά ό 45 / 266

52 - άς ά ί ής άς. ώς Τ ά ί ί ά. ί -ά-ς ά [] ό (ά) άς ά [] ό (άς) Η ά ί ή ί άς, άς ή ίς, ό άς έ. Μ ά ί ό 46 /

53 ά έ, ά όϊ. Μά έ ό. Έ ς ός ό ό. Τ ά ί ί ή ά. ά- ί [] ό (ίς) έ έ [] ό (έ) Τ έ ί ές ός - Π ί ί ά; 47 / 267

54 - έ ό 48 / 267 ές ύ ώς ς ύς ώ ς. Μέ έ ύ ώ ύ ό ό ά ό. Η Εέ ί ή έ έ ί ί. Σή ί ό έ Μό. -έ- ό [] ό (ό) Σς ίς, ό ί ί ά ά ό έ

55 ό ώ ά ή ί έ ή ό ό ά. Εί ό ό ός ί ός. ά -ό- ό [] ό (ό) Τ ό ί έ ά ώς έ. Μ ό ί ή ί, ό έ ή. -ό- ά ώ ή (ά, ώ) Ό ώς έ ύ 49 / 267

56 - ώ ά ό, άς. Ό ώς, ίς ύς έ άς. «Μά, ό ώ ύ ά! Ο άς ί άς ώ!» ί ί. -ώ- ά [] ό (άς) Η ά ί έ ό, ά ό ό ώ έ. Ο άς ά έ ύ ό. ά- 50 / 267

57 άς ύς άς [] ό (άς) Ο άς ί ές ό ς ίς. Εί άς ς άς. Ο άς Κώ ί ύς Γάς. ές Ο άς ί έ ό έ ύ, ό ί. -άς ύς [] ό (ύς) Ο ύς ί έ ό ά ά ά. Λέ ς ές ς ί ύς ή ά ύ, ό ς 51 /

58 - ύς ά 52 / 268 ί. Ο ύς Μάς ί ύς ς άς. Ό ά ύ. -ύ-ς ά [] ό (άς) Η ά ί έ ύ, ί ύ. Τ έ ά άς ί ά. -ά- έ [] ό (ές) ά ά [] ό (ά)

59 ά ά Μά έ ά ύ έ έ, ή έ. Ό άς ά, ές ώ. Μά ί ύ ά. Ό ί ά, έ έ. ά- ά ά [] ό (άς) Η ά ί ί ά ώ ί ί ή. Η Αά ή ί ύ ά ή ά ς. ή ά- 53 / 268

60 - ά ές ύ ής ά ί ίς 54 / 269 ό ά ά ός έ

61 ύ ύ [] ό (ύ) Σ ύ άς ύ ί. ώ -ύ- [] ό () Τ ί έ ί ί ά. Μ έ έ έ έ ά ά ύ. - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. 55 / 268

62 - άς ά άς [] ό (άς) Σ ά ί ά ά. ίς Μά έ έ ά άς ίς. ά-ς ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί έ ό ό ά ά. -ύ- ά [] ό Τ ά ί έ ά ί ύ ίς άς. Κά ά ί 56 / 268

63 ά ύ ά ά ά ς άς ός ές ί. ί Μί έ - ή ί ά. ά- - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ύ ί ύ έ ί ύ. -ύ- 57 /

64 - ί ό ί [] ό (ίς) Η ί ά έ ό ή ίς ί ί, ή ύ ή έ. Μί έ ό ί. --ί- ά [] ό Ό άς ά, ύς, άς ό ά ά. ά-- ό [] ό (ά) Τ ό ί ό ά, έ έ ά 58 / 270

65 ό έ ύ ά ά. Τ έ έ ί ά. ά ---ό ί Τ ώ ί έ ύ ό έ ώ. Η άς έ ώ. - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. έ [] ό Τ έ ί έ ό ές ό ίς. Εί ό άς ές. έ- 59 / 270

66 - έ άς - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ής [], ύ [] ό (ής, ύς) Μής ί άς ί ά ά. Ο ής έ ό ύ ό ό ύ ό. -ής άς [] ό (άς) Ο άς ί ί ά ύ, ά ή ί έ. Ο Ί έ - 60 / 270

67 άς έ ά άς ά ί Μά ή ά. «Θ άς άς» έ. -άς ές [], έ [] ό (ές, ές) Μέ ή έ έ έ ό έ ί ό ί ό. Ο ές ς ίς Κίς ί ίς ής. Θ Δή. έ- έ [] ό (ές) Ο Νίς ύ Ζό ς Α- ός ό ί ύ 61 / 270

68 - έ ύ έ. έ- ύ, ύ ή (έ, έ) Ό ύς ά, ές ή άς ά. «Μ ύς ύ!» ί Κώ Α- ά ώς έ ά ς έ. «Πό ίς ί ές!» ί Νί Εέ. ώ, έ Ο Κώς ύ ς άς ή. Ο άς ές ύ έ. Δ ί ς ί, ς ί 62 /

69 ύ ό ά ύ έ. Ό ά ύ, ί έ. -ύ- Η Ρί ύ ά. ό [] ό Τ ό ί έ ί - ό έ, ό, ά ί. Σς ός ί ί έ ό ό ί. -ό - Ξέ έ. Δ ά ύ 63 / 271

70 - ό ό 64 / 271 ό ύ ό ό. ύ [] ό Τ ύ ί ί ή. -ύ - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ί [] ό (ί) Τ ί ί έ ί ό ύ ά, έ ά ές ώς έ ά. -ί- ό [] ό

71 ό ό Τ ό ί έ ά ί έ ί ό ά. --ό - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ί [] ό (ίς) Η ί ί έ ό ά ό ί ό ά ί έ. ί- Δς ός ό [] ό (ό) Τ ό ί έ ά ύ ύ έ 65 / 271

72 - ό ί 66 / 271 ύ. Σ Εέ έ ά ό. -ό- έ [] ό (έ) Τ έ ί έ ό ά ά, έ ά έ ύ. -έ- ί [] ό (ί) Τ ί ί έ ό ί ής ίς. Η Αί-

73 ί ά ά ό, ί ά ί. --ί- ά [] ό Τ ά ί έ ά ύ ό ής ά ά. ό ά- - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ί Μ ί ύ ά ώ. - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ - 67 /

74 έ ό ό. έ, έ ή (έ, έ) Ό ές ά ά ά, ύς ή ώς. Η ί Έ έ- ά ά ύ ή. Ό ές ά, άς έ ό. «Πέ ές ές ές ές!» ί ύς Γάς Κώ. Ο ύς Δής ί έ ί ί ά ό ό ή ές ί ά- 68 / 272

75 έ ά ί ς. Δ ί ί ί. «Τ έ ό!» έ. έ- ά ή (ό, ά) Ό ' ί ά ς ός, ς ί έ ί ί. Σ έ ά ς ίς ό ς ός ά ς ές. Ό ά ά, έ ί ί. Τ ά ί ά ί Μί έ ά- 69 / 272

76 - ά ύ 70 / 272 ή ύ ί. ά -ά- ύ [] ό (ύς) Η ύ ί έ ύ ά ές ώς. Υά ύς άς, άς ή - Α ές άς έ ί ί Δή, ά έ ό ς ές ή, ός, ί, ές, ά, ή, ή

77 ύ ά άς άς ή ίς άς. ά ύ- ύ ά [] ό (ές) Η ά ί έ ό ό ίς άς ς ίς. Μές ί ά ύ ές ίς. Μής ί ός ά ί ά ίς. Ό άς ά ά, ίς / 272

78 - ί ί, ί ή (ά, ί) ά ό [] ό Τ ό ί ύς. Ο ίς Τάς ί Κός έ ό ύ ό. ό - Δ ί ό ό. [] ό Τ ί έ ό ό ί ίς ύ. Εί έ ό ί ή ό. Σ ί ό ή ό ή ύ- 72 /

79 ό ά, ό ύ. ά - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Ό ά ί ό, ί ύ. Ή ά ί. Ο Κώς έ ό ό όό ή. ό--ς ό [] ό (ός) Η ό ί ί ή ή ή ά 73 / 273

80 - ό ώ ί. ό- ώ ή (ό, έ) Ο Κώς ί ί ό ές ώς έ ίς ά. Έ ύ ά, ί ός ά. H Εέ ί Νί άά. Δ έ. «Μύ ί έ- ;» ώ Κώς έ. Μς ές ά έ; «Αύ έ;» ώ ί Μί. «Μί» 74 / 273

81 ώ ά ά ύς Γάς. Εί ό έ. ίς -ώ ό [] ό (ός) Η ό ί έ ό ύ. Εί ό έ ό. ό- ' ύ' ά [] ό (ί) Ό έ ά ς ός, ί ί ό ά ύ ή ή ύ ύ ά. --ά-- 75 / 273

82 - ά ά ά [] ό (άς) Η ά ί ύ ύ έ. Η ί ί Μά ά ά ά ά Σά. Μά έ έ έ ύ. -ά- ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ά ή ό ί άς ά. Η ί Κί ό ά ά ί ή ί Σά. 76 / 273

83 ά ύ -ά- ' ά' έ [] ό (έ) Τ έ ί ά ά ύ έ ί. έ -έ- ά [] ό (ές) Η ά ί ό ίς άς. -ά ύ [] ό (ύς) 77 / 273

84 - ύ ό 78 / Η ύ ί ί ύ ό ά ά. ύ- ώ, ώ ή(ύ, ώ) Ό ώς ά, ίς ό ώς ΐς. Ό ώς, ίς ίς ς ά. Ό ώ ύ, ές ά ίς ύς. -ώ- ό [] ό (ός) Η ό ί έ ά-

85 ό ύς ί έ ύ ώ ή ά ά ή ί ί. -ό- ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί έ ύ έά έ- ό ί. -ύ- ύς [] ό (ύς) Μύ έ ϊά ά. -ύ-ς 79 / 274

86 - ό ά ά [] ό (ές) 80 / 274 ό [] ό (ά) ί ί ή (ύ, ί) Ό έ ές ή ί, ί, ή ύ ές ός ής. ά Ό ί, ύ ά. ή --ί- - Σά ή ό ί ό ύ ύ.

87 ά ύ Ό ίς ά ά, ίς ά ύ άς ά. ά -ά ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί έ - ό ί ί ή. Μύ έ έ ό ό ί. -ύ- ύ [] ό (ύς) Η ύ ί ί ί ή έ έ ς ά. Η Εέ Αά έ ς 81 / 274

88 - ύ ---- ή 82 / 274 ίς Νί ί ύς. ύ- ί [] ό (ί) Τ ί ί ί ή ί. ύ Λέ ό άς ί ί, ό έ ά ές ός ός. -ί- ή [] ό (ής) Η ή ί ί ή ά ό έ. Μής έ ά. ό

89 ή ύ --ή- ώ ά ή (ύ, ή) Ό άς, άς έ ώς ό έ. Τ ό ς ίς Κίς ά ά ά. ί --ώ ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ά ές ύ ί ό ά ώ 83 /

90 - ύ ά 84 / 275 ό. Μύ ί ά ές ύ ώ. Ο Κώς ώ ύ - ό ό, ώ Αά ά ής. ύ- ' ώ ς' ά [] ό Τ ά ί έ ό ό ύ ά ί, ά ά. Τ άς ά ό ά ύ ύ ό ύ. Τ ώ Αί ά έ ά ά ύ ά. -ά - Ξέ έ. Δ ά ύ

91 ά ές ό ύ ό ό. ές [] ό (ές) Ο ές ί έ έ ά ά, ά ά. Αό έ ί έ ί ή. Μές ί ί έ ί. Μέ έ έ ά ύ έ ύ ά ά, ός, ές ή ά ά. -ές 85 / 275

92 - ύς ά ύς [] ό (ύ) Ο ύς ί έ ί ά ύ ά ά. Μύ έ ά. ύ-ς ά [] ό (ά) Τ ά ί ς ύ ό ώ- έ ώ. Ο ύς Γάς ή ί ς ύς έ ά. Σ ά ς ός ίς ής έ 86 / 275

93 ά ί. Τ ά ί ά ί ύ ά ά ς. ά- ώ ς ό [] ό (ός) Η ό ί ί ή έ ές ώ ή ή ή. Η ό ί ί ί, ή ή ί. -ό- ί [] ό (ί) Σ ί ά ό, ά ή έ. Εί έ ύ - 87 / 275

94 - ί ά ό ά έ ύ ύ. ί- ά ί Ό ά ί ά ή ά, ί ό έ έ ή ά. Η Αά ά ά ό Κώ ί Εέ. Ό ά ά ά, ώ ή ά ύ. Ο ύς Γάς έ ά ί ί ά. ός ί ός -ά 88 / 275

95 ύ ό ύ ί Ό άς ά ύ, ά ό, ής ά ς ά. ά ύ-- Δς ά ό [] ό (ά) Τ ό ί έ ά έ ό ώ. Μ ό έ, ά ά. ές Λέ ό ύς ό, ό ίς ύ ίς ά. Ό έ ό ά ί έ, ύ ό ί. Λέ 89 / 276

96 - ό ύς 90 / 276 ό άς ί ό, ό ί ύ ές. -ό ύ [] ό (ύς) Η ύ ί έ ύ έ ύ ά έ ό. Η ί Μί έ ό, ί έ ί ή ύς. Η ό έ ά ώ. ύ- έ ύς [] ό (ύ) Ο ύς ί ί ή ί ής ύς, ώ ά ς ά ί-

97 ύς ύς ί. Μύς ί ά ί ό ά ύ. Ο ίς Νί ί ί ύς, ύ ά ό ές ή ή. ύ Μύς ής έ ς ής ύ ί ός ς ύς ός ύ. ύ-ς ύς [] ό (ύ) Ο ύς ί έ ά ές ά. Μύς - Σ Αά έ ύ Αώ. Εύ ύ Αώ ίς; 91 / 276

98 - ύς ύ 92 / 276 ί ά ' έ έ έ ή ώ ύ ά. Μύς ί ί ό- έ ά. Ο ί ύ ύ ή ύ έ ό, ώ ί ύ έ ό. ύ-ς ύ [] ό (ύς) Η ύ ί ό ί, ό άς ύ ή ό ί ές. ύ-

99 ί ί ί, ί ή (ύ, ί) Η ί Μί ύ ύ έ ό ή ί Μά. Τ ί έ ά ό ύ ς. Η ά ς ή ό ά ή ή έ. Ό ά ί, ά ί ό ή ά ά. Ό ί Μί ύ, ό ς ί ' ό ά. Α ός ί έ ό ί ές ές, ό ό ά ί ά. Ό ί ά, - 93 / 276

100 - ί ή ίς ά ύ ή ό. Ο ύς ί Μά ί Ρί. Τ ό ί ί ή ί ύ ό. ό ά ά -ί- ή [] ό (ή) Τ ή ί έ ύ ό ύ έ 94 /

101 ή ή ές έ ώ. Τ ή ί ύ ά έ-. Λέ ό άς ύ ή, ό ί ύ ός. -ή- ' έ' ά [] ό (ές) ί ό [] ό (ά) ί ή [] ό (ή) Τ ή ί ά ά ή ά. Ο Νίς έ 95 / 277

102 - ή ός ίς ί ά ά ί. ός, ό -ή-- ό [] ό (ά) ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ί ό έ ά ίς. Σ ύ ς άς ίς ή έ ό ά ή ίς ός ός Έ ό ί ί - 96 / 277

103 ός ύ ί άς ή έ ίς άς. --ός ύ [] ό (ύς) Η ύ ς ί ό ς. Μ ύ έ έ ί ς ές. Μ ύ ύ ίς άς. Η ύ ύ ί ά ά ώ. Ό άς ς ύς ώ, άς ά άς ό. Λέ ό ώς ύ 97 / 277

104 - ύ ό ύ, ό ές ' ί ό. Αό έ ό έ ό ά ύ, ό- ί ύ ί. ύ- ' ώ ς' ί [] ό (ίς) Ό ές ί, ές ά άς ά. Ο Νίς ά ά ίς έ ά ί. --ί- ό [] ό (ά) Τ ό ί έ έ ί έ ύ ώ. Τ ό ς ίς Κίς 98 / 277

105 ό ό ί ώ ώ. ές -ό έ 99 / 277

106 100 / 000

107 άς ί Ν άς [] ό (ά) Ο άς ί ές ύ ός άς. Ο ά ύ ά Χά. ά-ς ί, ί ή 101 / 278

108 - ί ός (ύ, ί) Ό ίς έ ί, άς ά έ ύ άς ί. Ό ά ί, ά ές ίς. «H ό ί ά» ί ύς Μάς. Τ ύ ί ύ έ ' έ ί, ώς ά ί. --ί- ός [] ό (ί) Ο ός ί έ ί ό ύ Θό. H / 278

109 ός ώ ή ί ό ί ί ί. Ο Πώς ί ίς ός ς άς Αάς. -ός ά [] ό (ά) ώ ός [], [] ό (ί) ώ ώ ή (ά, ή) Ό έ ί ί, ί ά. Ο Τός ύ ά έ ό ά Αό Ωό. 103 / 278

110 - ώ ί Ό ίς έ ί, ί έ ή, - ύ ές ής έ ά. Ο ός ί άς έ ή. Τ ά ί ύ ός ί. Νά ί ί ός ί ά. --ώ ί [] ό (ί) ί 104 / 278

111 ύς ός ύς [] ό (ύς) Ο ύς ί άς ύ έ ί ί ές ό ς ές, ή ό ί ή ς ύς. Ο ός ύ ί ί ί ύς ή ός. Σ ά ί ύς άς. Τ ό ίς ώς ί ό ί ς ί. ύ-ς ός [] ό (ί) ύς 105 /

112 - ός ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) ές ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ές άς ί ός,. Σ έ έ ί Κί ές έ ός ά. Τ ό ός. ( ό) Σ Εά ς ύς ς ά ώ, ώ Ιί ς. ός Σ ί ά ς ύς. -ός 106 / 279

113 ί ές ί [] ό (ί) ός ές, έ, έ ί (έ, ές, έ) ές ές, έ, έ ί (έ, ές, έ) Ό άς ί ές, ί ός ί. «Ό ί έ ά, ά ύ άς ά ά» ί ίς Τάς Κώ. ές ( ό) Νές έ ς ώς ής ίς. 107 / 279

114 - ές ά Ο έ ς Αής ή ή ό. ές Ό ά ί έ, ός έ ί ή ί. Σ ά ς Αίς ί ί έ ί. Ο ύς ός ( ό) Τ έ ί ής ύ ή έ ά έ. Ο ός ί ές. Νές ί ός ός έ ί. έ-ς ά [] ό (άς) Σ ύ ά ί ί ύ ό ί 108 / 279

115 ά ό ύ ά ά. -ά- ύ ό [] ό (ά) Τ ό ί ό, ά ό ίς άς. Ο ίς ά έ έ ς ά ύ ό. Λέ ό ές άά ό, ό ές ύ ά. Αό έ ό ίς ά ά, ό άς ό, έ. Σ ύ έ 109 / 279

116 - ό ύ ά ς. Βί ί ύ ς. -ό ύς [] ό (ύς) ό ά ή (ί, ά) ύ ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ές ές ί έ ώ. Δί ύ ό ό ό ώ ίς ές, ύς, ίς, άς ή άς. Λέ ό άς έ ύ, 110 /

117 ύ ές ό ί ές. Αό έ ό ά ά ύ, ό ί ώ. Ό άς, ές ύ ώς. ώ, ί ώ Νός ί ός ά ύ. ής ύ- ές [] ό (έ) Τ ές ί ύ ύ ί ό ό ό ά έ. Ό έ- ή έ ί, ίς ς ές ό ς Αής. 111 / 280

118 - ές ός Νέ έ ύ. έ-ς ή [] ό (ή) Τ ή ί ί ή ή ές ή - ίς ά. Η ί ί Μά ό έ ά ή ά ί έ. ή- ί [] ό: (ί) ή ός [], [] ό (ί) ή 112 / 280

119 ή ώς ή [] ό (ή) Τ ή ί έ ί ύ έ ώ. Τ ή ί ί, ή ί ή. Τ ά ς έ ό. ή-- ί [] ό (ά) Τ ί ί έ ά ς έ ύ ύ ά. Η Κή ί έ ά ί ς Εάς. Νώς ί ός ά ό ί. -ί ώς [], ώ [] ό (ώς, ώ- 113 / 280

120 - ώς ύ ς) ί ί [] ό (ίς) ύ ύ ή (ή, έ) Ό ύ, ώ ά ά ίς ές. Ο ί ύ Χύ, Πά Δύ. Ο ά ύ, ό- έ ά. Ο ύς ά Κώ ύ ί ό Σή. Τώ ά ές, ύ, ές ό- 114 / 280

121 ύ ά ί ί ά. -ύ- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ί ός, έ- ς ά άς. Ο Κώς Αά ώ ά ό ί ί ί. άς --ός ίς, ί, ί ί (ί, ίς, ί) ύ ά [] ό 115 /

122 - ά ά Η ί Κί έ ές ά έ ό ά. Τ έ. -ά ά [] ό (ά) Νά έ ϊά ό ί. ά-- ί ή (ύ, ί) Ό Ρί ά, ί. Βά ί. --ί- ά [] ό Ο ίς Αές ά ώς 116 / 281

123 ά ώ ή ά. Ό ή ές. ό, ό ά, ά Λέ ό ά ά ά ύ ά ί. Ο ί έ. ές ά- ί [] ό (ίς) -ώ ής [], ή [] ό (ές, ής) ώ ώ ά, έ ή (ί, ή) Ό άς έ ό, 117 / 281

124 - ώ ής ώς ό. Ο Ές ί ς Ιύς ό ώ Ό άς έ ώ, ίς ώ. Ο Κώς ή ύς. Η ά ί ί ς - άς ά ί έ ύ. ί ά Ο Κώς ά ί ς άς. Η ί έ ή ί. Ό έ ό ά ή ά ή ώ. -ώ ής [] ό 118 / 281

125 ής ώ (ής) Σ ή έ έ, ό ό ς. Βί ά ύ ς. -ή-ς ά ά [] ό (άς) Η ά ί έ ό ά ά ύ έ. -ά- ώ ή (έ, ώ) Η Αά έ έ ό έ ς ό έ ά. Έ ά ί / 281

126 - ώ ό ή άό ς. Η Αά ό. Ο Κώς έ έ ά έ ά, ή- ός ς ίς. Ή ύ ύς. ά ώ- ώς ώ - Μίς ς ς ώ ό ί ή- ς ώ; ό [] ό (ή) Ο Κώς ά ές ές ά ά όά. Γ ά έ ά 120 /

127 ώς ώ ί ά ώ ώ ώ 121 / 282 ί ώ ώ

128 - ό ά ί Ο ίς Τάς ύ ή. Ο ός έ ό έ ή. Κύ έ ό ί ό έ ή. ό- ά ή (έ, ά) «Τ ά έ ά ί; Ας ί ό, έ!» ί έ Κώς Νί. Τ έ; Γί ί; ά ά- ά ή (ά, 122 / 283

129 ά ά ώ) Ο ύς Μάς έ ό ός ός ά ί ά ς ές. Δ ά, έ. ά ά-- ί [] ό (ί) ά ά,ά/ά ή (ί, ά) Ό άς ά, ώς ής ί. Η έ Ί έ- 123 / 283

130 - ά ύς ό ό ς ί ά έ έ Αή. Τ ή ή ί ί ς ίς έ ά- ί έ ό ά: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Α ί ής ή άς, άς έ ί. Τ ί ή ί ί ή ώς άς έ ί. -ά- ύς [], ά [] ό (ύς, ές) Ο ύς ύ ί ές ί 124 / 283

131 ύς ύς ύ ς άς ύ ά έ. ός Η ά ύ ί έ. έ Νά έ ί ς έ ί ς ές ύ, ή ί ό. Νά έ ί ά. Η ί Κί ίς Σάς έ- ό ς ύ. Αό ή ί, ί, ό, έ ό ό ά έ ί. --ύ-ς 125 / 283

132 - ό ί ό [] ό (ά) ύς άς [], [] ό (άς) ός ί ή (ό, ί) «Είς Ρί ά;» ώ Αά. «Νί ό ί ά ί» ά Κώς. Έ ή ώ, ά ί ίς. ί «Α ίς ό ά ά, ό ά» ί ύς Γάς Αά. Α ύς ό ά 126 / 283

133 ί ό ά, ό ά. ύ -ί- ό [] ό (ί) Τ 1 ώ, 50 ά, 20 ά, 10 ά, 5 ά, 2 ά 1 ό ί ί. Τ ί ί έ ό έ. έ ό Τ ή ύ ά ώ ί ό ς ώς ής. Τ ώ ί ό ό ς Εάς. Πά ό ς ή ή. Τ 5, ώ ί- 127 /

134 - ό ός ί. Εί έ ό ί. ό-- ός [] ό (ί) Ο ός ί ί ά ή ς Εάς έ έ ά ί ί έ έ ή. Η Εά έ 53 ύς. -ός ός [] ό (ό) Ο ό ί ί ός έ ά ώ έ ά έ ά ό. Ο ός 128 / 284

135 ός ός έ ς ό ά έ ί ί. Κά ί ό, ό ί ός έ ός. ό-ς ός [], ά [] ό (ί, ές) Ο ός ά ί ί ά, ό ή- ό. -ός ί [] ό (ί) ός ός [], ό [] ό (ό, ός) 129 / 284

136 - ός ός Η ά ό ς ός ί ύ ς ύς ί ς άς ώς. ής, ύ Τ ί ί ί ό- ί ό ί ς άς ώς ί ά. --ό-ς ί ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Ό έ ό ί ό, έ ί ά ύ- 130 / 284

137 ί ό ός ής έ ά ί ό 131 / 285

138 - ός ό, ί ά έ ς έ ώ. Χς ί Μί ί έ ύ ό ό έ ά. ός άς «Μ, ύ, ά ί ή!» ί Κώς. «Κί, Ρί ί ή ά ς». ό--ς ό [] ό (ός) Η ή ά ός. Ο ός ί ά: Ν, Ρ, Μ Φ, Σ, Λ, Σ. ό- 132 / 284

139 άς ός άς [] ό (άς) Ο άς ί άς ά ό ό έ ής ές ί. άς ός, ός -άς ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) ός ός [] ό Ο ός ί έ ό έ ί ί. Ό ά ς ή, ός ί ά ς. άς Σ Νό Εά έ ές ές ά- 133 /

140 - ός ύ ό. άς ό-ς ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ί. Τ 5 ί ό ύ Κώ. Ο ίς Τάς ή- ύ ώ ί Μά. ός Τ ύ ί ός ς ί ό ά ή ά ί ύ ή ύ ά. Η ή ώ έ ς Αάς ύ ύ ά. Σ ί άς ό ά ύ. 134 / 286

141 ύ ύ ύ-- ς [] ό Ο ς ί ό ς. «Πύ έ ς ς;» ώ ά, ό ί ς ές ς ύ. «Φύ ί, ές ό» ί ί Κί ί Σά. Ν ές ί ά. ό ς ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί έ ό ώ έ ς ίς. Έ ά ά ύ 135 / 286

142 - ύ ά ύ έ ό. ύ-- ί [] ό (ίς) Η ί ί έ ά ό έ ύ ά ά. -ί- ά [] ό (άς) Η ά ς άς ί ί ά ά ίς ές. Ό ύς έ ό ί, / 286

143 ά έ ίς ές ί ά. -ά έ ί ό ό [] ό (ό) Τ ό ί έ ά ί έ ί ά ό ή ά ά. Σ ό ή ά ί. ά -ό-- - Λέ ό. έ [] ό (έ) Τ έ ί ό ό. Μά έ ύ / 286

144 - έ ί ό ά ύ έ ά ά ό έ. Αό ί ά ί έ ό έ. Τ ά ό έ ά ί. έ- ά [] ό Τ ά ί έ ό ό ά ύ έ. -ά- ί (DVD) [] ό 138 /

145 ί ά ί (CD) έ [] ό Τ έ ί ί ή ί ί ά ό ί ίς έ έ. H ά Κώ ύ έ έ έ «H ά ά Εά». ---έ - Ξέ έ. Δ ί ό. ά [] ό (άς) Η ά ί ός, ός, ός ό- 139 / 287

146 - ά ό ς ός ς άς. Μ ά ά ά ή ά ά ά ά. Ο ός ί ί ς άς. Τ ά ά ή ί ό. ά -ά- ό [] ό Τ ό ί έ έ ί. Πί ά ά ά έ ά ς ές ίς. 140 / 287

147 ό ός ό-- - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Ό άς ό ή, ί ός. Σ ό ί Αέ ί ί ό ά. Ο ίς έ ό ό ό ύ ί ς άς ός. ές Τ ϊό ά ό ά ώ ί ό ϊό. ώς ό-ς 141 / 287

148 - έ ά έ [] ό Τ έ ί ές άς ό ώ. Μέ έ ά ά, ύ ώ ή ώ ό ί ά. Ο ές ά ς Αάς έ έ έ ές ά ί έ ς ίς ς. -έ - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό (ά) 142 /

149 ά Νά έ ί. Τ ί ί ί ί Δή ά ίς ό ά. Έ ό έ ά. -ά- [] ό Ό άς, ές ώ ό έ ό ά ή. Σ έ ώ ς ό έ ί ό ά. Σ ί ή έ Ί ή ά έ ά, ό ί ό ά. 143 / 288

150 ά ώ ς - Λέ ς. - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό (άς) Η ά ί έ ό έ- ά ί ό. Σ ά ά ά ύ, ό, ς ές ά ά. Τς άς ής ς έ- ά. -ά- ύ ά [] ό 144 / 288

151 ά έ (ά) Σ ί ς ίς ά έ ά, ή ά έ ά. Μέ ς ά ό, ά, ά ή ά ά. -ά- ί έ ή (ά, ώ) Ό έ, ά ς ή άς ά ές, ή ύς ό ά ά ό ς ή άς. Μές ές Ί έ ή ά, ί 145 / 288

152 - έ ός ύ ό έ ά ά. Ό έ, ά ά, ί ές ά ά ή ό ό ς άς. H Αά ά ί ό Εέ ς ή ώ. O Ί ί ό ί ά ύ ές. Έ ός ή έ ά ί Μά ό ή ώ. έ-- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) έ 146 / 288

153 ή ύ ή [] ό (ές) έ ά, ά ή (ό, ά) Νάς ά, ό άς ί ά ά ά ές - ύ. «H ά ύ ί ό ή ύ άς ή» ί Νί ές.«κί, ός ά». -ά- ύ, ύ ή (έ, ώ) Ό ύς ά, άς ύ. Ό ύ- 147 / 288

154 - ύ ύ άς ύ. H ί Κί έ ά ς ά ύ έ ό ά. ύ ύ «Φές ς Αός έ ώ Ιάς» ί Κώς Νί. Σέ ώ. Ό ύς έ ί ή έ ά, άς έ ά έ ί ύ. Ο Κώς Αά έ ύ ς ί ό ό. «Κί, ύ ί έ!» ί ίς Σ- 148 /

155 ύ ύ άς. ύ- ά ή (ύ, ά) Ό άς, ές ς ύ. «Μ ύ ό ς ίς ί. Πά ύ» ί Αά. «Ν ί ό ό ά ύ» ά Κώς. «Κί ά ό ύ». -ά- ύ [] ό (ύς) Νύ έ ί ί ί ί ή έ ός / 289

156 - ύ ύ ί. Ο ίς έ ός έ ά έ ί ύ. ύ- ύ [] ό (ύ) Σ ό ά ώ ώ ές ύ. H ί Κί έ ύ ς ύ ά. Αύ ύ ά ό ή ς ύ. H Αί ά ύ ή ό ς ίς Κίς. Σς άς ώ ά ό. Μ ό ό 150 / 289

157 ύ ύ ύ ς. ύ- ύ [] ό (ύς) Τ ύ ά ς ή. Υά ά. Πές ές ά ύ ό, έ ά ' έ. Τ ύ ό. ά έ Μός ύ, ί Μί έ ό ς ή ύ. «Ώ ό ς ύ» ί ά. «Ά ό! Δ ί ύ ύς ά ά ύ ύ ύ ά ύ ς ύ 151 / 289

158 - ύ ός ί έ». ύ- ά ς ές ί [] ό (ίς) Η ί ί έ ό ύ ώ ί ά. Βί ή ς ύ. ύ --ί- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) ύ 152 / 289

159 ό ίς ό [] ό (ά) ύ - Λέ ά. ώ ή (ύ, ώ) ύ ίς ί Ό άς ίς, άς ύ ί, ός ί ώ. Ό ίς ά ίς, ίς ό ώ ής ς ή έ ς ς άς ές. Ο ύς Γάς ή ίς ά ή. Δ ί έ ίς ό. Ή ός ί. ά 153 / 290

160 - ίς ίς «Εώς ά ίς ό ά έ» ί ίς Τάς. Φά ώ ς. -ίς 154 / 290

161 Βά. 3966/2011 ά ί Δύ, Γί, Λί, ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. ώ ό ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ έ ά Δό Σί. Τ ί ί ί ς ώ, ό έ ά ά ί ό έ «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩ- ΛΗΣΗΣ». Κά ί ί ς ώ έ ά έ ί ί άς ώ ύ ς άς ά 7 Νό 1129 ς 15/21 Μί 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α).

162 Αύ ή ή ής ύ ί, ύ ό ώ (copyright), ή ή ή ή, ίς ή ά Υί Πίς Θά, Πύ Αύ /ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

163

164

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 5ς (Ε, (ά) Ι,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 5ς (Ε, (ά)

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίαο Γήο Μαία Μά Ηία Αύα Δαέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 5ο (Ο, Π,) Δαέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 5ο (Ο, Π,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΤΠΟΙΤΘΤΝΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΝΠΡΟΜΗΘΙΩΝ ΠΛΗΡ.μΑ.ΝΠΑΡΜΑΞΙΗ ΣΗΛ.μΝ2132028514 FAX: 210 5551515 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗΝΠΡΟΧΙΡΟΤΝΙΑΓΩΝΙΜΟΤΝΓΙΑΝΣΗΝΝΠΡΟΜΗΘΙΑΝ ΠΙΜΩΝΝ ΑΣΟΜΙΚΑΝΤΚΤΑΜΝΩΝΝ(CPV: 33141116-6) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟμ13.601,14

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0003-02.indb 1 29/1/2013 12:09:51 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ελένη Καραντζόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Καλλιόπη Κύρδη,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ . Ν, Φ Γ Ω ( υ α α α α α υ ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Χ. Ω Ν Γ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖ.ΖΖ.Ζ 2-8 Ν Ω Θ Ζ..ΖΖ.. 8-23 Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ. 23-29 Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ. 29-51 Ν Φ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖ.ΖΖ.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβάλλοντος Α Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών

Μελέτη Περιβάλλοντος Α Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών meleti_perival_eρgasion_a_dim updated_ok TETPADIO 15/1/2013 3:18 μμ Page 1 Μελέτη Περιβάλλοντος Α Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών meleti_perival_eρgasion_a_dim updated_ok TETPADIO 15/1/2013 3:18 μμ Page 2

Διαβάστε περισσότερα