Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,)

2

3 Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,)

4 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή Εί, Λέ. Δί Π. Θάς Ηίς Δής, Εός Π.Ε. Μί Μά, Φός Ιί Αύ, Λάς ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α. Ν. Σί-Χί, Κή Α.Π.Θ. Κίς Πέ, Σός Σύς Εή Χίς, Εός Π.Ε. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Λή Βύ, Εάς Σάς

5 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Εέ Λί, Φός ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Πές Μής, Σύς Π. Ιύ Χής Πίς, Σύς Π. Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Dr Αή Κά- Κύ, Μό Πάς Πύ Ιύ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Αέ Κέ, άς ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ACCESS Γές Τές Α.Ε.

6 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ Οά ίς Ιύ Εής Πής Πή: Πώ Δύ, Εός Eέ: Μί Πί, Εός Εός ύς: Βίς Κές, Σύς Α Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ Υύ έ: Μί Γύ, M.Ed. Εής Αής Τή ή: Κίς Γής, Δ. Πής

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,)

8 Γ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εέ / Κί Πά : «Αό ά ώ ή έ ώ έ» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δής Βάς Οός Κής Α.Π.Θ Πός Πύ Ιύ Πά µ ί: «Σή έ ί ή ύ ύ ύ µ ά ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ Δ- µό Nί» Εµός Υύς Έ Γώς Τύς Σύς Πύ Ι-

9 ύ Αής Εός Υύς Έ Γώς Οόµ Σύς Πύ Ιύ Έ µύµ 75% ό Εϊό Κό Τί 25% ό ύς ός. Πέ Χά ς Εάς «Γί Εά» Γί Ε Δύ, Οός Εός Δώ Βί, Έ Δ, Αή 2005

10

11 έ ά έ [] ό (ές) Η έ ί ί έ ώ. Μέ έ ί έ ή έ ί. Η έ Κώ ί ί Μί. ά, ά Η ή ά ί ά ς ές. -έ- έ ά [] ό (ές) Η ά ί ή έ ά έ- ί ά. Η ά ί ί ά ς Χάς. --ά 5 / 258

12 - ή ή ή [] ό (ές) Η ή ί έ ί ή ί ή ά ί ά ό ή ς ά ά ύ. Ό ίς Τάς ί ί, ί ί ή ή ά ίς. Η ή ή ί ί ά ί ί ής ό ές. Ο ός ί άς ύ ές ή ς ώ ό ά. Ό ά ί ό, ί ή. 6 / 258

13 ή ά Μά ή ή έ έ. --ή ά [] ό (ή) Τ ά ί ί ή ά έ ά ί έ ά. Ο ίς Αές έ ά ή ά ς ές. Ο ός ί ό ά ύ έ ά ά ή. Έ ό-ή έ ί ό. -ά-- 7 / 258

14 - ός ός 8 / ός [], [] ό (ί) ά ί ή (ί, ύ) ός ό [] ό (ό) Τ ό ί ές ύ ός ός ός ί ώς. ός, ό -ό-- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ός ί ά ό -

15 ός ός ό. Τ ί ί ό ώ ώ ές ά. Ό άς ί ός, ί ές ί. Η Αά ί ό ή ά ό- ώ έ ί άς. Ές ός ός, ί ίς. Μί ή ό έ ίς ίς. Τ ί έ ό ά ώ Γ ί. ( ό) Έ ό ί ί έ ό. άς Ό ά ί, ί ό. ώ -ός ί 9 / 259

16 - ό ό 10 / 259 ό [] ό (ό) Μ ό ίς ές ύ ά ά ί ό ά. ός, ό --ό-- ό [] ό (ό) Ό άς ό, ή ύ ά. Μ ό ίς άς ή ί έ ή έ ί. Ο ές ύ -

17 ό ώ ώς έ ό. -ό-- ώ ά, έ ή (ί, ή) Ό άς, ές ές ς ά. «Σά άς έ, έ ή ώ!» ί ύ Μά ί. Η ί Μί ά ύ ές ώς: ά ά. Ό άς ς ίς ά, άς. Ο Κώς Νίς ύ ά έ ό. Ό έ, ές 11 / 259

18 - ώ ός ά ίς. -ώ ίς [], [] ό (ί) ύ ύ ή (ή, ώ) Ό ί ά, άς ός ά ός ή άς ό, ά ός. Τ Κώ έ ί ς ής ά Ρί. Κά ά ά. Ο ίς ί ές ός ί ύ ς άς. -ύ- ός [] ό (ί) 12 / 259

19 ός ός Ο ός ί ή ί άς ό ά ί ά. -ός ό [] ό (ά) ός, ή, ό ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ί έ ό ύ ί έ. Μό ό ές ί 500 ά. ός, ός Λέ ό ές ί ός, ό- ές ί ύ. Λέ ό ά έ ί ή, ό έ ώ. Ό ί ς ή, 13 /

20 - ός ώ άς ίς ύ ί 6 ός 3. Τ ό έ ί έ. -ός ίς [] ό (ί) ώ ώ ή (ί, ή) Ό ίς ά, ές ί ά ή. Δ άς ό ές άς ό. Η ά ί ύ Χά ή ς ά ό. Ό ίς ά, έ ό. Η Αά ί 14 / 260

21 ώ ή ς ές. ώ Ό ίς ά, ώς ίς. -ώ ί [] ό (ί) ή ή [] ό (ής) Η ή ί ό ές ά. Η Αά έ ή ή ά ί. Σ ή ή - όύ ίς. Τ ί ί ί έ ά έ ή ά ύ ώ ή ά ά ός. 15 / 260

22 - ή ό ή- 16 / 260 ί () Μ ί ώ ί, ό ύ ό. Ο ές ές ί ύ έ ώ. ώ - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ό [] ό (ός) Η ό ί ίς ές ύ ί ά ά ή. Ό ά ί ό-

23 ό ά, ά ό. Ό ά ί ό, ά ό. Η ί Μί ί ά ό ύ έ. Φά ά έ ύ. ό- ί [] ό (ίς) Η ί ί ί ί ά ς ί ά ύ. Η ί Μί ά έ ύ ά ά ύ ς ά Ί ί ύ ή ί. ά -ί- ά ή (έ, 17 / 260

24 - ά ί ά) Ό ά ά ά ά, ί ί ί. Η ά ί έ ώ ά ή. ός ά- Τ ί έ ά ύ ς. ί [] ό (ίς) Η ί ί ύ ές ή, ό. Ο ά ύ ά ί ς. ί- 18 / 260

25 ά ά ά, ά ή (ί, ά) Ό άς ά, ίς ί έ. Τ Πά ύ έ ό ίς Σάς ί ά ς άς ς άς. Μ ί ς άς ά ί. Ό άς ά άς, ς ίς ίς ά ός. Η ί Κί ί ά ές ί. Ή- ί ά. ά, ί -ά- 19 / 261

26 - έ ά έ [] ό (ές) Η έ ί έ ί ύ ό ά. Τ ά Κώ ί έ ά έ. -έ- ύ [] ό (ύ) Μ ύ ίς άς ή ίς. Τ ύ ί ί, ύ ή ά. -ύ- ά [] ό (άς) 20 / 261

27 ά ά Μά έ ό 1. ός, ός -ά- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό άς ί ός, ί ές ός, ά άς. Ο Νίς ί έ ό ί ώ. ά, ός, ός ---ός ά [] ό (ές) ός 21 / 261

28 - ή ός ή [] ό (ή) ός ός, ή, ό άς, ά, ά ί (ί/ά, ές/άς, ά/ά) ός ός [], ή [] ό (ί, ές) Μό έ ό ή ό. ός --ός ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) 22 / 261

29 ός ός Ό ά ί ό, ά ά. Η ό ί ς ίς Μίς ί Αή. ός ό--ς ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ό ά ά ά. Τ ί ύ ά ό έ ά. --ά- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Τ 1, 3 5 ί ί ί. Τ 2, 4 6 ί 23 / 261

30 - ός ός ί. Πς άς ύς ύς ύς ές; ός ός Ό ά ί ό, ί έ ά. Η Αά ά ό ά, ώ ίς ς ό. ός -ός ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Ό ί ός, ί ίς ί. Ό ά, Αά ά ί ό ς. ός Ό άς ά ός, άς ίς ή - 24 /

31 ός έ ός. Η Αί έ ά ό ς ό. άς Η ό ί ί Δή ί ί ές ύ. ός ά ό-ς έ [] ό (έ) Α ές άς έ ί ί Δή, ά έ ό ς ές ή, ός, ί, ές, ά, ή, ή 25 / 262

32 --έ ές Ό άς ί έ, ά ύ ύ ίς ός, ή ά ύ ό. Μέ ί άς έ ίς ί ές ές. Η Αά ά έ ί Κί ί. Μέ έ έ ύ ϊός ί ά. «Τ ί έ ώ ή ί ά» ί ύς Γάς ί Τά. -έ- ές, έ, έ- 26 / 262

33 ές ή ί (έ, ές, έ) Ό έ ύ ί έ, ί έ ό. Ο ύς Γάς ύ έ ά ά ύ. έ Ό ί ές, ίς ό ή ές ύς ός. έ, ίς -έ-ς ή [] ό (ές) Η ή ί ή ά, ώς ί. Η ί Μί ό ά ή ύ. 27 / 262

34 - ή ώ ή Βίς ό ί ί ύ Μά ά ές. Η ή ή ή. ό -ή ώ, ώ ή (ό, ώ) Ό ώς ά, ές ώς ύς ά. «Σ ί ίς ίς ίς ός άς» ί Ί ές. «Θέ ίς ές άς - ής ή ό» ί ά. -ώ- 28 / 262

35 ά ώ ά [] ό (ά) Τ ά ί ό ς άς ύ. Μά έ ές ύ. -ά- ώ ά ή (ό, ή) Ό ά ά, ί ύ ό. Τ ά ί Μά ύ ό ά. ---ώ - Λέ ώ. 29 /

36 - έ ός έ [] ό (ές) Η έ ά ύ, ά ή έ ή. ή ---έ- ό ί, ί ή (ύ, ά) ός ά [] ό (άς) ός ός, ή, ό ί (ί, ές, - 30 / 263

37 ός ί ά) Ό ί ός, ίς ής. Ό ά ός, ά ός. ός Μί. Πίς ά. -ός ό [] ό (ά) ί ί ή (ύ, ί) Ό έ ώ ί, ά ί ώ έ ά ή. Βά ά. «Ο άς ί ί, ό έ ά» έ 31 / 263

38 - ί ύ ίς Αές. Ό ίς ό ό, άς ί ή, ά ή, ή άς. Ο Κώς ά έ ύ. Ή ύς ί Μά. ό -ί- ά [] ό (ά) Τ ά ί ώ έ ό έ ά έ ϊύ. Λέ ό άς ί ά, ό ί ίς. -ά- ύ [] ό (ύς) 32 / 263

39 ύ ύ Η ύ ί έ ώ ί Αύ ύ ές ός. «Σς ίς ς Αύ ή ές ύς» ί ίς Τάς Αά. ύ- ύ [] ό (ύς) Η ύ ί ές ύς ές, ής ό ά ή ά. Ό ώς ά ώς ύς. -ύ- 33 / 263

40 - ώ ός - Λέ ύ 34 / Τ ό ώ έ ί. Τ έ ύς. ώ, ώ ή (ύ, ώ) ύ ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Έ ό ώ ί ύ ό ύ -

41 ός ί ό. Η ύ ς ίς Μίς έ ύ έ ώ έ ό ώ. -ός ύ [] ό (ύς) ί ί ά ή (ύ, ί) Ό ίς, ίς, ή ς ά ά ύ. Η Αά - Πά ώ έ ά -ί: ί, ί, ί. Βς ά. 35 / 264

42 - ί ί 36 / 264 Εέ ύ ς ύ Νίς. «Σή ύ, ί!» ί. Ό ίς ά, έ. Ο ύς Μάς ά ά ί, ή ά έ ύ ό ή. Ή ό ύ. ύ --ί- ί [] ό (ί) Σ ί ίς ς έ ές ί ό ώ.

43 ί ή -ί- ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ίς ώ ύ ός ά. «Ο -Σ έ ά ύ. έ ύ- ή [] ό (ές) Ό άς ά ή ί ά, ά ή ί, - ύ ή. Εί άς ής ύς. Τ ί ά ί ά ό. Η ά ύ ί ί έ 37 / 264

44 - ό ό --- ύ ό ό ή ά ή. --ή ά ό ό ό [] ό (ά ό) ή ός [], [] ό (ί) ή ύ, ύ ή (ύ, έ) Ό ύ, έ ύ. Ο Κώς έ ά- Π ά ά ό ές; 38 / 264

45 ά ό ά ί έ ς ό ά 39 / 265

46 - ύ ά ή ώ ύ ώ. Ό ύς ύ, άς ό. έ -ύ- ύ [] ό (ύς) Η ύ ός ώ ί ό ύ. Η Ρί έ ύ ς έ ά. -ύ- ά [] ό (ά) Τ ά ί ίς ώ ά ό 40 / 264

47 ά ύ ί ώ. Κά ά ώ, Ρί ί ά ς ό. -ά- ά [] ό (άς) Η ά ί ί ύ, ί ά ή, ά ύ ί ής ές. Τ ί ί ώ ς άς. -ά- ά ύ [] ό (ύ) 41 /

48 - ύ ύ Τ ύ ί ό. Λέ ό άς ύ ά, ό ώς ί. Είς έ ό ές ύ ά, ό ί ύ ό. Λέ ό ό ς ύ ά, ό ές. Ό έ ό άς ά ύ, ύ ό ές. Μά ς ϊά ύ. ύ- ύ [] ό (ύς) Ό ό ά ύ, ά ί 42 / 266

49 ύ άς έ ύ ά ώ. Ό ά ά ύ, έ ά. ύ- ά ή (ύ, ά) ύ άς, ά, ά ί (ά, άς, ά) Ό ό ί ά, ά ύ ά ς, ί έ ώ. ές -ά--ς - Εί ί ές. Τ ί; 43 / 266

50 - ά ί 44 / 266 ά [] ό Τ ά ί ά - ά έ ό έ ίς ής. ά- ά ή (έ, ά) Ό ί ό ή έ ά ά, ή ύ ή έ ά. Ό ί ά ά ά, έ ή ό ί έ ς. Ό έ ό έ ά, έ ύ ύ. ί ά- ί ή (ή, ) Ό ίς ά, ί έ-

51 ί άς ίς έ ό ώ. Η Ρί ή ά ς Αάς ό ά. ί Ό έ ά ί ό, ώ ό. ί Ό ίς ί, ές ό. ί Ό ύ ί ύ, ύ. ά ί- άς [], ά [] ό (άς, άς) Ο άς ά ό 45 / 266

52 - άς ά ί ής άς. ώς Τ ά ί ί ά. ί -ά-ς ά [] ό (ά) άς ά [] ό (άς) Η ά ί ή ί άς, άς ή ίς, ό άς έ. Μ ά ί ό 46 /

53 ά έ, ά όϊ. Μά έ ό. Έ ς ός ό ό. Τ ά ί ί ή ά. ά- ί [] ό (ίς) έ έ [] ό (έ) Τ έ ί ές ός - Π ί ί ά; 47 / 267

54 - έ ό 48 / 267 ές ύ ώς ς ύς ώ ς. Μέ έ ύ ώ ύ ό ό ά ό. Η Εέ ί ή έ έ ί ί. Σή ί ό έ Μό. -έ- ό [] ό (ό) Σς ίς, ό ί ί ά ά ό έ

55 ό ώ ά ή ί έ ή ό ό ά. Εί ό ό ός ί ός. ά -ό- ό [] ό (ό) Τ ό ί έ ά ώς έ. Μ ό ί ή ί, ό έ ή. -ό- ά ώ ή (ά, ώ) Ό ώς έ ύ 49 / 267

56 - ώ ά ό, άς. Ό ώς, ίς ύς έ άς. «Μά, ό ώ ύ ά! Ο άς ί άς ώ!» ί ί. -ώ- ά [] ό (άς) Η ά ί έ ό, ά ό ό ώ έ. Ο άς ά έ ύ ό. ά- 50 / 267

57 άς ύς άς [] ό (άς) Ο άς ί ές ό ς ίς. Εί άς ς άς. Ο άς Κώ ί ύς Γάς. ές Ο άς ί έ ό έ ύ, ό ί. -άς ύς [] ό (ύς) Ο ύς ί έ ό ά ά ά. Λέ ς ές ς ί ύς ή ά ύ, ό ς 51 /

58 - ύς ά 52 / 268 ί. Ο ύς Μάς ί ύς ς άς. Ό ά ύ. -ύ-ς ά [] ό (άς) Η ά ί έ ύ, ί ύ. Τ έ ά άς ί ά. -ά- έ [] ό (ές) ά ά [] ό (ά)

59 ά ά Μά έ ά ύ έ έ, ή έ. Ό άς ά, ές ώ. Μά ί ύ ά. Ό ί ά, έ έ. ά- ά ά [] ό (άς) Η ά ί ί ά ώ ί ί ή. Η Αά ή ί ύ ά ή ά ς. ή ά- 53 / 268

60 - ά ές ύ ής ά ί ίς 54 / 269 ό ά ά ός έ

61 ύ ύ [] ό (ύ) Σ ύ άς ύ ί. ώ -ύ- [] ό () Τ ί έ ί ί ά. Μ έ έ έ έ ά ά ύ. - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. 55 / 268

62 - άς ά άς [] ό (άς) Σ ά ί ά ά. ίς Μά έ έ ά άς ίς. ά-ς ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί έ ό ό ά ά. -ύ- ά [] ό Τ ά ί έ ά ί ύ ίς άς. Κά ά ί 56 / 268

63 ά ύ ά ά ά ς άς ός ές ί. ί Μί έ - ή ί ά. ά- - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ύ ί ύ έ ί ύ. -ύ- 57 /

64 - ί ό ί [] ό (ίς) Η ί ά έ ό ή ίς ί ί, ή ύ ή έ. Μί έ ό ί. --ί- ά [] ό Ό άς ά, ύς, άς ό ά ά. ά-- ό [] ό (ά) Τ ό ί ό ά, έ έ ά 58 / 270

65 ό έ ύ ά ά. Τ έ έ ί ά. ά ---ό ί Τ ώ ί έ ύ ό έ ώ. Η άς έ ώ. - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. έ [] ό Τ έ ί έ ό ές ό ίς. Εί ό άς ές. έ- 59 / 270

66 - έ άς - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ής [], ύ [] ό (ής, ύς) Μής ί άς ί ά ά. Ο ής έ ό ύ ό ό ύ ό. -ής άς [] ό (άς) Ο άς ί ί ά ύ, ά ή ί έ. Ο Ί έ - 60 / 270

67 άς έ ά άς ά ί Μά ή ά. «Θ άς άς» έ. -άς ές [], έ [] ό (ές, ές) Μέ ή έ έ έ ό έ ί ό ί ό. Ο ές ς ίς Κίς ί ίς ής. Θ Δή. έ- έ [] ό (ές) Ο Νίς ύ Ζό ς Α- ός ό ί ύ 61 / 270

68 - έ ύ έ. έ- ύ, ύ ή (έ, έ) Ό ύς ά, ές ή άς ά. «Μ ύς ύ!» ί Κώ Α- ά ώς έ ά ς έ. «Πό ίς ί ές!» ί Νί Εέ. ώ, έ Ο Κώς ύ ς άς ή. Ο άς ές ύ έ. Δ ί ς ί, ς ί 62 /

69 ύ ό ά ύ έ. Ό ά ύ, ί έ. -ύ- Η Ρί ύ ά. ό [] ό Τ ό ί έ ί - ό έ, ό, ά ί. Σς ός ί ί έ ό ό ί. -ό - Ξέ έ. Δ ά ύ 63 / 271

70 - ό ό 64 / 271 ό ύ ό ό. ύ [] ό Τ ύ ί ί ή. -ύ - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ί [] ό (ί) Τ ί ί έ ί ό ύ ά, έ ά ές ώς έ ά. -ί- ό [] ό

71 ό ό Τ ό ί έ ά ί έ ί ό ά. --ό - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ί [] ό (ίς) Η ί ί έ ό ά ό ί ό ά ί έ. ί- Δς ός ό [] ό (ό) Τ ό ί έ ά ύ ύ έ 65 / 271

72 - ό ί 66 / 271 ύ. Σ Εέ έ ά ό. -ό- έ [] ό (έ) Τ έ ί έ ό ά ά, έ ά έ ύ. -έ- ί [] ό (ί) Τ ί ί έ ό ί ής ίς. Η Αί-

73 ί ά ά ό, ί ά ί. --ί- ά [] ό Τ ά ί έ ά ύ ό ής ά ά. ό ά- - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ί Μ ί ύ ά ώ. - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ - 67 /

74 έ ό ό. έ, έ ή (έ, έ) Ό ές ά ά ά, ύς ή ώς. Η ί Έ έ- ά ά ύ ή. Ό ές ά, άς έ ό. «Πέ ές ές ές ές!» ί ύς Γάς Κώ. Ο ύς Δής ί έ ί ί ά ό ό ή ές ί ά- 68 / 272

75 έ ά ί ς. Δ ί ί ί. «Τ έ ό!» έ. έ- ά ή (ό, ά) Ό ' ί ά ς ός, ς ί έ ί ί. Σ έ ά ς ίς ό ς ός ά ς ές. Ό ά ά, έ ί ί. Τ ά ί ά ί Μί έ ά- 69 / 272

76 - ά ύ 70 / 272 ή ύ ί. ά -ά- ύ [] ό (ύς) Η ύ ί έ ύ ά ές ώς. Υά ύς άς, άς ή - Α ές άς έ ί ί Δή, ά έ ό ς ές ή, ός, ί, ές, ά, ή, ή

77 ύ ά άς άς ή ίς άς. ά ύ- ύ ά [] ό (ές) Η ά ί έ ό ό ίς άς ς ίς. Μές ί ά ύ ές ίς. Μής ί ός ά ί ά ίς. Ό άς ά ά, ίς / 272

78 - ί ί, ί ή (ά, ί) ά ό [] ό Τ ό ί ύς. Ο ίς Τάς ί Κός έ ό ύ ό. ό - Δ ί ό ό. [] ό Τ ί έ ό ό ί ίς ύ. Εί έ ό ί ή ό. Σ ί ό ή ό ή ύ- 72 /

79 ό ά, ό ύ. ά - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Ό ά ί ό, ί ύ. Ή ά ί. Ο Κώς έ ό ό όό ή. ό--ς ό [] ό (ός) Η ό ί ί ή ή ή ά 73 / 273

80 - ό ώ ί. ό- ώ ή (ό, έ) Ο Κώς ί ί ό ές ώς έ ίς ά. Έ ύ ά, ί ός ά. H Εέ ί Νί άά. Δ έ. «Μύ ί έ- ;» ώ Κώς έ. Μς ές ά έ; «Αύ έ;» ώ ί Μί. «Μί» 74 / 273

81 ώ ά ά ύς Γάς. Εί ό έ. ίς -ώ ό [] ό (ός) Η ό ί έ ό ύ. Εί ό έ ό. ό- ' ύ' ά [] ό (ί) Ό έ ά ς ός, ί ί ό ά ύ ή ή ύ ύ ά. --ά-- 75 / 273

82 - ά ά ά [] ό (άς) Η ά ί ύ ύ έ. Η ί ί Μά ά ά ά ά Σά. Μά έ έ έ ύ. -ά- ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ά ή ό ί άς ά. Η ί Κί ό ά ά ί ή ί Σά. 76 / 273

83 ά ύ -ά- ' ά' έ [] ό (έ) Τ έ ί ά ά ύ έ ί. έ -έ- ά [] ό (ές) Η ά ί ό ίς άς. -ά ύ [] ό (ύς) 77 / 273

84 - ύ ό 78 / Η ύ ί ί ύ ό ά ά. ύ- ώ, ώ ή(ύ, ώ) Ό ώς ά, ίς ό ώς ΐς. Ό ώς, ίς ίς ς ά. Ό ώ ύ, ές ά ίς ύς. -ώ- ό [] ό (ός) Η ό ί έ ά-

85 ό ύς ί έ ύ ώ ή ά ά ή ί ί. -ό- ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί έ ύ έά έ- ό ί. -ύ- ύς [] ό (ύς) Μύ έ ϊά ά. -ύ-ς 79 / 274

86 - ό ά ά [] ό (ές) 80 / 274 ό [] ό (ά) ί ί ή (ύ, ί) Ό έ ές ή ί, ί, ή ύ ές ός ής. ά Ό ί, ύ ά. ή --ί- - Σά ή ό ί ό ύ ύ.

87 ά ύ Ό ίς ά ά, ίς ά ύ άς ά. ά -ά ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί έ - ό ί ί ή. Μύ έ έ ό ό ί. -ύ- ύ [] ό (ύς) Η ύ ί ί ί ή έ έ ς ά. Η Εέ Αά έ ς 81 / 274

88 - ύ ---- ή 82 / 274 ίς Νί ί ύς. ύ- ί [] ό (ί) Τ ί ί ί ή ί. ύ Λέ ό άς ί ί, ό έ ά ές ός ός. -ί- ή [] ό (ής) Η ή ί ί ή ά ό έ. Μής έ ά. ό

89 ή ύ --ή- ώ ά ή (ύ, ή) Ό άς, άς έ ώς ό έ. Τ ό ς ίς Κίς ά ά ά. ί --ώ ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ά ές ύ ί ό ά ώ 83 /

90 - ύ ά 84 / 275 ό. Μύ ί ά ές ύ ώ. Ο Κώς ώ ύ - ό ό, ώ Αά ά ής. ύ- ' ώ ς' ά [] ό Τ ά ί έ ό ό ύ ά ί, ά ά. Τ άς ά ό ά ύ ύ ό ύ. Τ ώ Αί ά έ ά ά ύ ά. -ά - Ξέ έ. Δ ά ύ

91 ά ές ό ύ ό ό. ές [] ό (ές) Ο ές ί έ έ ά ά, ά ά. Αό έ ί έ ί ή. Μές ί ί έ ί. Μέ έ έ ά ύ έ ύ ά ά, ός, ές ή ά ά. -ές 85 / 275

92 - ύς ά ύς [] ό (ύ) Ο ύς ί έ ί ά ύ ά ά. Μύ έ ά. ύ-ς ά [] ό (ά) Τ ά ί ς ύ ό ώ- έ ώ. Ο ύς Γάς ή ί ς ύς έ ά. Σ ά ς ός ίς ής έ 86 / 275

93 ά ί. Τ ά ί ά ί ύ ά ά ς. ά- ώ ς ό [] ό (ός) Η ό ί ί ή έ ές ώ ή ή ή. Η ό ί ί ί, ή ή ί. -ό- ί [] ό (ί) Σ ί ά ό, ά ή έ. Εί έ ύ - 87 / 275

94 - ί ά ό ά έ ύ ύ. ί- ά ί Ό ά ί ά ή ά, ί ό έ έ ή ά. Η Αά ά ά ό Κώ ί Εέ. Ό ά ά ά, ώ ή ά ύ. Ο ύς Γάς έ ά ί ί ά. ός ί ός -ά 88 / 275

95 ύ ό ύ ί Ό άς ά ύ, ά ό, ής ά ς ά. ά ύ-- Δς ά ό [] ό (ά) Τ ό ί έ ά έ ό ώ. Μ ό έ, ά ά. ές Λέ ό ύς ό, ό ίς ύ ίς ά. Ό έ ό ά ί έ, ύ ό ί. Λέ 89 / 276

96 - ό ύς 90 / 276 ό άς ί ό, ό ί ύ ές. -ό ύ [] ό (ύς) Η ύ ί έ ύ έ ύ ά έ ό. Η ί Μί έ ό, ί έ ί ή ύς. Η ό έ ά ώ. ύ- έ ύς [] ό (ύ) Ο ύς ί ί ή ί ής ύς, ώ ά ς ά ί-

97 ύς ύς ί. Μύς ί ά ί ό ά ύ. Ο ίς Νί ί ί ύς, ύ ά ό ές ή ή. ύ Μύς ής έ ς ής ύ ί ός ς ύς ός ύ. ύ-ς ύς [] ό (ύ) Ο ύς ί έ ά ές ά. Μύς - Σ Αά έ ύ Αώ. Εύ ύ Αώ ίς; 91 / 276

98 - ύς ύ 92 / 276 ί ά ' έ έ έ ή ώ ύ ά. Μύς ί ί ό- έ ά. Ο ί ύ ύ ή ύ έ ό, ώ ί ύ έ ό. ύ-ς ύ [] ό (ύς) Η ύ ί ό ί, ό άς ύ ή ό ί ές. ύ-

99 ί ί ί, ί ή (ύ, ί) Η ί Μί ύ ύ έ ό ή ί Μά. Τ ί έ ά ό ύ ς. Η ά ς ή ό ά ή ή έ. Ό ά ί, ά ί ό ή ά ά. Ό ί Μί ύ, ό ς ί ' ό ά. Α ός ί έ ό ί ές ές, ό ό ά ί ά. Ό ί ά, - 93 / 276

100 - ί ή ίς ά ύ ή ό. Ο ύς ί Μά ί Ρί. Τ ό ί ί ή ί ύ ό. ό ά ά -ί- ή [] ό (ή) Τ ή ί έ ύ ό ύ έ 94 /

101 ή ή ές έ ώ. Τ ή ί ύ ά έ-. Λέ ό άς ύ ή, ό ί ύ ός. -ή- ' έ' ά [] ό (ές) ί ό [] ό (ά) ί ή [] ό (ή) Τ ή ί ά ά ή ά. Ο Νίς έ 95 / 277

102 - ή ός ίς ί ά ά ί. ός, ό -ή-- ό [] ό (ά) ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ί ό έ ά ίς. Σ ύ ς άς ίς ή έ ό ά ή ίς ός ός Έ ό ί ί - 96 / 277

103 ός ύ ί άς ή έ ίς άς. --ός ύ [] ό (ύς) Η ύ ς ί ό ς. Μ ύ έ έ ί ς ές. Μ ύ ύ ίς άς. Η ύ ύ ί ά ά ώ. Ό άς ς ύς ώ, άς ά άς ό. Λέ ό ώς ύ 97 / 277

104 - ύ ό ύ, ό ές ' ί ό. Αό έ ό έ ό ά ύ, ό- ί ύ ί. ύ- ' ώ ς' ί [] ό (ίς) Ό ές ί, ές ά άς ά. Ο Νίς ά ά ίς έ ά ί. --ί- ό [] ό (ά) Τ ό ί έ έ ί έ ύ ώ. Τ ό ς ίς Κίς 98 / 277

105 ό ό ί ώ ώ. ές -ό έ 99 / 277

106 100 / 000

107 άς ί Ν άς [] ό (ά) Ο άς ί ές ύ ός άς. Ο ά ύ ά Χά. ά-ς ί, ί ή 101 / 278

108 - ί ός (ύ, ί) Ό ίς έ ί, άς ά έ ύ άς ί. Ό ά ί, ά ές ίς. «H ό ί ά» ί ύς Μάς. Τ ύ ί ύ έ ' έ ί, ώς ά ί. --ί- ός [] ό (ί) Ο ός ί έ ί ό ύ Θό. H / 278

109 ός ώ ή ί ό ί ί ί. Ο Πώς ί ίς ός ς άς Αάς. -ός ά [] ό (ά) ώ ός [], [] ό (ί) ώ ώ ή (ά, ή) Ό έ ί ί, ί ά. Ο Τός ύ ά έ ό ά Αό Ωό. 103 / 278

110 - ώ ί Ό ίς έ ί, ί έ ή, - ύ ές ής έ ά. Ο ός ί άς έ ή. Τ ά ί ύ ός ί. Νά ί ί ός ί ά. --ώ ί [] ό (ί) ί 104 / 278

111 ύς ός ύς [] ό (ύς) Ο ύς ί άς ύ έ ί ί ές ό ς ές, ή ό ί ή ς ύς. Ο ός ύ ί ί ί ύς ή ός. Σ ά ί ύς άς. Τ ό ίς ώς ί ό ί ς ί. ύ-ς ός [] ό (ί) ύς 105 /

112 - ός ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) ές ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ές άς ί ός,. Σ έ έ ί Κί ές έ ός ά. Τ ό ός. ( ό) Σ Εά ς ύς ς ά ώ, ώ Ιί ς. ός Σ ί ά ς ύς. -ός 106 / 279

113 ί ές ί [] ό (ί) ός ές, έ, έ ί (έ, ές, έ) ές ές, έ, έ ί (έ, ές, έ) Ό άς ί ές, ί ός ί. «Ό ί έ ά, ά ύ άς ά ά» ί ίς Τάς Κώ. ές ( ό) Νές έ ς ώς ής ίς. 107 / 279

114 - ές ά Ο έ ς Αής ή ή ό. ές Ό ά ί έ, ός έ ί ή ί. Σ ά ς Αίς ί ί έ ί. Ο ύς ός ( ό) Τ έ ί ής ύ ή έ ά έ. Ο ός ί ές. Νές ί ός ός έ ί. έ-ς ά [] ό (άς) Σ ύ ά ί ί ύ ό ί 108 / 279

115 ά ό ύ ά ά. -ά- ύ ό [] ό (ά) Τ ό ί ό, ά ό ίς άς. Ο ίς ά έ έ ς ά ύ ό. Λέ ό ές άά ό, ό ές ύ ά. Αό έ ό ίς ά ά, ό άς ό, έ. Σ ύ έ 109 / 279

116 - ό ύ ά ς. Βί ί ύ ς. -ό ύς [] ό (ύς) ό ά ή (ί, ά) ύ ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ές ές ί έ ώ. Δί ύ ό ό ό ώ ίς ές, ύς, ίς, άς ή άς. Λέ ό άς έ ύ, 110 /

117 ύ ές ό ί ές. Αό έ ό ά ά ύ, ό ί ώ. Ό άς, ές ύ ώς. ώ, ί ώ Νός ί ός ά ύ. ής ύ- ές [] ό (έ) Τ ές ί ύ ύ ί ό ό ό ά έ. Ό έ- ή έ ί, ίς ς ές ό ς Αής. 111 / 280

118 - ές ός Νέ έ ύ. έ-ς ή [] ό (ή) Τ ή ί ί ή ή ές ή - ίς ά. Η ί ί Μά ό έ ά ή ά ί έ. ή- ί [] ό: (ί) ή ός [], [] ό (ί) ή 112 / 280

119 ή ώς ή [] ό (ή) Τ ή ί έ ί ύ έ ώ. Τ ή ί ί, ή ί ή. Τ ά ς έ ό. ή-- ί [] ό (ά) Τ ί ί έ ά ς έ ύ ύ ά. Η Κή ί έ ά ί ς Εάς. Νώς ί ός ά ό ί. -ί ώς [], ώ [] ό (ώς, ώ- 113 / 280

120 - ώς ύ ς) ί ί [] ό (ίς) ύ ύ ή (ή, έ) Ό ύ, ώ ά ά ίς ές. Ο ί ύ Χύ, Πά Δύ. Ο ά ύ, ό- έ ά. Ο ύς ά Κώ ύ ί ό Σή. Τώ ά ές, ύ, ές ό- 114 / 280

121 ύ ά ί ί ά. -ύ- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ί ός, έ- ς ά άς. Ο Κώς Αά ώ ά ό ί ί ί. άς --ός ίς, ί, ί ί (ί, ίς, ί) ύ ά [] ό 115 /

122 - ά ά Η ί Κί έ ές ά έ ό ά. Τ έ. -ά ά [] ό (ά) Νά έ ϊά ό ί. ά-- ί ή (ύ, ί) Ό Ρί ά, ί. Βά ί. --ί- ά [] ό Ο ίς Αές ά ώς 116 / 281

123 ά ώ ή ά. Ό ή ές. ό, ό ά, ά Λέ ό ά ά ά ύ ά ί. Ο ί έ. ές ά- ί [] ό (ίς) -ώ ής [], ή [] ό (ές, ής) ώ ώ ά, έ ή (ί, ή) Ό άς έ ό, 117 / 281

124 - ώ ής ώς ό. Ο Ές ί ς Ιύς ό ώ Ό άς έ ώ, ίς ώ. Ο Κώς ή ύς. Η ά ί ί ς - άς ά ί έ ύ. ί ά Ο Κώς ά ί ς άς. Η ί έ ή ί. Ό έ ό ά ή ά ή ώ. -ώ ής [] ό 118 / 281

125 ής ώ (ής) Σ ή έ έ, ό ό ς. Βί ά ύ ς. -ή-ς ά ά [] ό (άς) Η ά ί έ ό ά ά ύ έ. -ά- ώ ή (έ, ώ) Η Αά έ έ ό έ ς ό έ ά. Έ ά ί / 281

126 - ώ ό ή άό ς. Η Αά ό. Ο Κώς έ έ ά έ ά, ή- ός ς ίς. Ή ύ ύς. ά ώ- ώς ώ - Μίς ς ς ώ ό ί ή- ς ώ; ό [] ό (ή) Ο Κώς ά ές ές ά ά όά. Γ ά έ ά 120 /

127 ώς ώ ί ά ώ ώ ώ 121 / 282 ί ώ ώ

128 - ό ά ί Ο ίς Τάς ύ ή. Ο ός έ ό έ ή. Κύ έ ό ί ό έ ή. ό- ά ή (έ, ά) «Τ ά έ ά ί; Ας ί ό, έ!» ί έ Κώς Νί. Τ έ; Γί ί; ά ά- ά ή (ά, 122 / 283

129 ά ά ώ) Ο ύς Μάς έ ό ός ός ά ί ά ς ές. Δ ά, έ. ά ά-- ί [] ό (ί) ά ά,ά/ά ή (ί, ά) Ό άς ά, ώς ής ί. Η έ Ί έ- 123 / 283

130 - ά ύς ό ό ς ί ά έ έ Αή. Τ ή ή ί ί ς ίς έ ά- ί έ ό ά: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Α ί ής ή άς, άς έ ί. Τ ί ή ί ί ή ώς άς έ ί. -ά- ύς [], ά [] ό (ύς, ές) Ο ύς ύ ί ές ί 124 / 283

131 ύς ύς ύ ς άς ύ ά έ. ός Η ά ύ ί έ. έ Νά έ ί ς έ ί ς ές ύ, ή ί ό. Νά έ ί ά. Η ί Κί ίς Σάς έ- ό ς ύ. Αό ή ί, ί, ό, έ ό ό ά έ ί. --ύ-ς 125 / 283

132 - ό ί ό [] ό (ά) ύς άς [], [] ό (άς) ός ί ή (ό, ί) «Είς Ρί ά;» ώ Αά. «Νί ό ί ά ί» ά Κώς. Έ ή ώ, ά ί ίς. ί «Α ίς ό ά ά, ό ά» ί ύς Γάς Αά. Α ύς ό ά 126 / 283

133 ί ό ά, ό ά. ύ -ί- ό [] ό (ί) Τ 1 ώ, 50 ά, 20 ά, 10 ά, 5 ά, 2 ά 1 ό ί ί. Τ ί ί έ ό έ. έ ό Τ ή ύ ά ώ ί ό ς ώς ής. Τ ώ ί ό ό ς Εάς. Πά ό ς ή ή. Τ 5, ώ ί- 127 /

134 - ό ός ί. Εί έ ό ί. ό-- ός [] ό (ί) Ο ός ί ί ά ή ς Εάς έ έ ά ί ί έ έ ή. Η Εά έ 53 ύς. -ός ός [] ό (ό) Ο ό ί ί ός έ ά ώ έ ά έ ά ό. Ο ός 128 / 284

135 ός ός έ ς ό ά έ ί ί. Κά ί ό, ό ί ός έ ός. ό-ς ός [], ά [] ό (ί, ές) Ο ός ά ί ί ά, ό ή- ό. -ός ί [] ό (ί) ός ός [], ό [] ό (ό, ός) 129 / 284

136 - ός ός Η ά ό ς ός ί ύ ς ύς ί ς άς ώς. ής, ύ Τ ί ί ί ό- ί ό ί ς άς ώς ί ά. --ό-ς ί ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Ό έ ό ί ό, έ ί ά ύ- 130 / 284

137 ί ό ός ής έ ά ί ό 131 / 285

138 - ός ό, ί ά έ ς έ ώ. Χς ί Μί ί έ ύ ό ό έ ά. ός άς «Μ, ύ, ά ί ή!» ί Κώς. «Κί, Ρί ί ή ά ς». ό--ς ό [] ό (ός) Η ή ά ός. Ο ός ί ά: Ν, Ρ, Μ Φ, Σ, Λ, Σ. ό- 132 / 284

139 άς ός άς [] ό (άς) Ο άς ί άς ά ό ό έ ής ές ί. άς ός, ός -άς ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) ός ός [] ό Ο ός ί έ ό έ ί ί. Ό ά ς ή, ός ί ά ς. άς Σ Νό Εά έ ές ές ά- 133 /

140 - ός ύ ό. άς ό-ς ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ί. Τ 5 ί ό ύ Κώ. Ο ίς Τάς ή- ύ ώ ί Μά. ός Τ ύ ί ός ς ί ό ά ή ά ί ύ ή ύ ά. Η ή ώ έ ς Αάς ύ ύ ά. Σ ί άς ό ά ύ. 134 / 286

141 ύ ύ ύ-- ς [] ό Ο ς ί ό ς. «Πύ έ ς ς;» ώ ά, ό ί ς ές ς ύ. «Φύ ί, ές ό» ί ί Κί ί Σά. Ν ές ί ά. ό ς ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί έ ό ώ έ ς ίς. Έ ά ά ύ 135 / 286

142 - ύ ά ύ έ ό. ύ-- ί [] ό (ίς) Η ί ί έ ά ό έ ύ ά ά. -ί- ά [] ό (άς) Η ά ς άς ί ί ά ά ίς ές. Ό ύς έ ό ί, / 286

143 ά έ ίς ές ί ά. -ά έ ί ό ό [] ό (ό) Τ ό ί έ ά ί έ ί ά ό ή ά ά. Σ ό ή ά ί. ά -ό-- - Λέ ό. έ [] ό (έ) Τ έ ί ό ό. Μά έ ύ / 286

144 - έ ί ό ά ύ έ ά ά ό έ. Αό ί ά ί έ ό έ. Τ ά ό έ ά ί. έ- ά [] ό Τ ά ί έ ό ό ά ύ έ. -ά- ί (DVD) [] ό 138 /

145 ί ά ί (CD) έ [] ό Τ έ ί ί ή ί ί ά ό ί ίς έ έ. H ά Κώ ύ έ έ έ «H ά ά Εά». ---έ - Ξέ έ. Δ ί ό. ά [] ό (άς) Η ά ί ός, ός, ός ό- 139 / 287

146 - ά ό ς ός ς άς. Μ ά ά ά ή ά ά ά ά. Ο ός ί ί ς άς. Τ ά ά ή ί ό. ά -ά- ό [] ό Τ ό ί έ έ ί. Πί ά ά ά έ ά ς ές ίς. 140 / 287

147 ό ός ό-- - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Ό άς ό ή, ί ός. Σ ό ί Αέ ί ί ό ά. Ο ίς έ ό ό ό ύ ί ς άς ός. ές Τ ϊό ά ό ά ώ ί ό ϊό. ώς ό-ς 141 / 287

148 - έ ά έ [] ό Τ έ ί ές άς ό ώ. Μέ έ ά ά, ύ ώ ή ώ ό ί ά. Ο ές ά ς Αάς έ έ έ ές ά ί έ ς ίς ς. -έ - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό (ά) 142 /

149 ά Νά έ ί. Τ ί ί ί ί Δή ά ίς ό ά. Έ ό έ ά. -ά- [] ό Ό άς, ές ώ ό έ ό ά ή. Σ έ ώ ς ό έ ί ό ά. Σ ί ή έ Ί ή ά έ ά, ό ί ό ά. 143 / 288

150 ά ώ ς - Λέ ς. - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό (άς) Η ά ί έ ό έ- ά ί ό. Σ ά ά ά ύ, ό, ς ές ά ά. Τς άς ής ς έ- ά. -ά- ύ ά [] ό 144 / 288

151 ά έ (ά) Σ ί ς ίς ά έ ά, ή ά έ ά. Μέ ς ά ό, ά, ά ή ά ά. -ά- ί έ ή (ά, ώ) Ό έ, ά ς ή άς ά ές, ή ύς ό ά ά ό ς ή άς. Μές ές Ί έ ή ά, ί 145 / 288

152 - έ ός ύ ό έ ά ά. Ό έ, ά ά, ί ές ά ά ή ό ό ς άς. H Αά ά ί ό Εέ ς ή ώ. O Ί ί ό ί ά ύ ές. Έ ός ή έ ά ί Μά ό ή ώ. έ-- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) έ 146 / 288

153 ή ύ ή [] ό (ές) έ ά, ά ή (ό, ά) Νάς ά, ό άς ί ά ά ά ές - ύ. «H ά ύ ί ό ή ύ άς ή» ί Νί ές.«κί, ός ά». -ά- ύ, ύ ή (έ, ώ) Ό ύς ά, άς ύ. Ό ύ- 147 / 288

154 - ύ ύ άς ύ. H ί Κί έ ά ς ά ύ έ ό ά. ύ ύ «Φές ς Αός έ ώ Ιάς» ί Κώς Νί. Σέ ώ. Ό ύς έ ί ή έ ά, άς έ ά έ ί ύ. Ο Κώς Αά έ ύ ς ί ό ό. «Κί, ύ ί έ!» ί ίς Σ- 148 /

155 ύ ύ άς. ύ- ά ή (ύ, ά) Ό άς, ές ς ύ. «Μ ύ ό ς ίς ί. Πά ύ» ί Αά. «Ν ί ό ό ά ύ» ά Κώς. «Κί ά ό ύ». -ά- ύ [] ό (ύς) Νύ έ ί ί ί ί ή έ ός / 289

156 - ύ ύ ί. Ο ίς έ ός έ ά έ ί ύ. ύ- ύ [] ό (ύ) Σ ό ά ώ ώ ές ύ. H ί Κί έ ύ ς ύ ά. Αύ ύ ά ό ή ς ύ. H Αί ά ύ ή ό ς ίς Κίς. Σς άς ώ ά ό. Μ ό ό 150 / 289

157 ύ ύ ύ ς. ύ- ύ [] ό (ύς) Τ ύ ά ς ή. Υά ά. Πές ές ά ύ ό, έ ά ' έ. Τ ύ ό. ά έ Μός ύ, ί Μί έ ό ς ή ύ. «Ώ ό ς ύ» ί ά. «Ά ό! Δ ί ύ ύς ά ά ύ ύ ύ ά ύ ς ύ 151 / 289

158 - ύ ός ί έ». ύ- ά ς ές ί [] ό (ίς) Η ί ί έ ό ύ ώ ί ά. Βί ή ς ύ. ύ --ί- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) ύ 152 / 289

159 ό ίς ό [] ό (ά) ύ - Λέ ά. ώ ή (ύ, ώ) ύ ίς ί Ό άς ίς, άς ύ ί, ός ί ώ. Ό ίς ά ίς, ίς ό ώ ής ς ή έ ς ς άς ές. Ο ύς Γάς ή ίς ά ή. Δ ί έ ίς ό. Ή ός ί. ά 153 / 290

160 - ίς ίς «Εώς ά ίς ό ά έ» ί ίς Τάς. Φά ώ ς. -ίς 154 / 290

161 Βά. 3966/2011 ά ί Δύ, Γί, Λί, ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. ώ ό ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ έ ά Δό Σί. Τ ί ί ί ς ώ, ό έ ά ά ί ό έ «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩ- ΛΗΣΗΣ». Κά ί ί ς ώ έ ά έ ί ί άς ώ ύ ς άς ά 7 Νό 1129 ς 15/21 Μί 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α).

162 Αύ ή ή ής ύ ί, ύ ό ώ (copyright), ή ή ή ή, ίς ή ά Υί Πίς Θά, Πύ Αύ /ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

163

164

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ . Ν, Φ Γ Ω ( υ α α α α α υ ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Χ. Ω Ν Γ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖ.ΖΖ.Ζ 2-8 Ν Ω Θ Ζ..ΖΖ.. 8-23 Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ. 23-29 Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ. 29-51 Ν Φ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖ.ΖΖ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0003-02.indb 1 29/1/2013 12:09:51 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ελένη Καραντζόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Καλλιόπη Κύρδη,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα

Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Τάσεις, Νέοι Επιστήμονες 2016 24 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο Α Η ΧΗ Ω Α Α Ω Α Α Α Η Α Η Η 1 1 Α Α Α Α. 63 αθία.. Α Α 2 2 Α Α Α Α Α Α. 69 Α έσβο.. 3 3 Α Α ΑΪ Α Α. 72 ά ισας.. Α Α 4 4 Α Α Α. 76 έ α.. Α 5 5 Α Α Α Α Α Α Α. 77 έ α.. Α 6 6 Α Α Α Α Α Α Α. 79 Α ι αιά..

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΕΙΡΜΟΛΟΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΤΟ ΟΛΟ ΕΝΙΑΤΤΟΥ ΑΡΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΛΤΟΨΑΑΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΙ #Ε*ΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έκδχδόμενον τό πέμπτον του νιου αυτοΰ Δ. ΙίΙΑΝΝΟΥ ΡΡΠΤΟΗΆΛΤΟΥ Μιτχ προσθήκης Είρ /.ώ# ανεκδότων

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

QAdvisors. Αθή α e:

QAdvisors. Αθή α e: Ι Ι Ι Ι 1 / QAdvisors ο 13 12243 ι ά θή α e info@qadvisorsgr wwwadvisorsgr Ι Ι Ι Ι 2 Χ 3 & 7 9 / 13 13 (ousekeeping 14 16 & 17 & 18 18 18 / 19 21 22-24 24 25 26 26 Ά 28 29 30 31 1-34 ο 13 12243 ι ά 35

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ISSUE ΕΤΟΣ 13 YEAR 2010 ΣυντακτικH ΕπιτροπH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα