ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση"

Transcript

1 Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ χρησιμοποιοῦν καθημερινά οἱ χειριστές (SLO ἤ AIAKOS) καὶ β) τὸν SLQ Server (Firebird) ὅπου τηροῦνται τὰ δεδομένα. Σὲ κάθε ἀναζήτηση, εἰσαγωγὴ, διαγραφή ἐγγραφῶν τὸ SLO / Aiakos διαβιβάζει τὸ αἴτημα του στὸν IAS, ἐκεῖνος προβαίνει στὴν ἱκανοποίηση του καὶ ἐπιστρέφει στὴν ἐφαρμογή τὸ ἀποτέλεσμα. Συνήθως ὁ IAS ἐγκαθίσταται σὰν Windows System Service στὸν ὑπολογιστὴ ποὺ ἐκτελεῖ ρόλο Server ὥστε νὰ ξεκινᾶ αὐτόματα κάθε φορά ποὺ αὐτὸς ξεκινᾶ. Ἔτσι, ὅταν ὁποισδήποτε δοκιμάσει νά τρέξει π.χ. τὸ SLO ὁ IAS εἶναι ἤδη ἕτοιμος καί διαθέσιμος νὰ δεχθεῖ τὴν συνδεση κατ' ἀρχὰς καὶ νὰ ἐξυπηρετήσει στὴν συνέχεια ὅλα τὰ αἰτήματα τῆς ἐφαρμογῆς. (Σημεῖο 1) Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ IAS τρέχει πάντα ὅσο ὁ server εἶναι ἀνοικτὸς, ἀκόμη καὶ ἄν κανένας χρήστης δὲν χρησιμοποιεῖ καμμία τελικὴ ἐφαρμογὴ (SLO, AIAKOS κλπ). Παρατήρηση: Ὅταν ὁ IAS τρέχει στὸν server ἐμφανίζει στὸ κάτω δεξιά μέρος τῆς ὀθόνης (στὴν δεξιὰ πλευρά τῆς Γραμμῆς Ἐργασιῶν) τὸ ἐικονίδιο του, ἕνα L σὲ μπλέ φόντο: Λόγω τοῦ Σημείου 1 ποὺ προαναφέραμε παραπάνω (δηλ. ὅτι ἐκτελεῖται αὐτόματα καὶ συνέχεια στὸν server), στὴν περίπτωση ποὺ θέλουμε νὰ ἀναβαθμίσουμε τὸν IAS μὲ νεώτερη ἔκδοση, δὲν μποροῦμε νὰ ἀντικαταστήσουμε τὸ προϋπάρχον ἐκτελέσιμο ἀρχεῖο του μὲ τὸ νεώτερο: Ἄν τὸ δοκιμάσουμε τὰ Windows θὰ ἐμφανίσουν ἕνα μήνυμα τοῦ τύπου: Ἔτσι, ἀπαιτεῖται ἡ διαδικασία ἀπενεργοποίησης τοῦ ICAMLawApplServer: Σελίς: 1 / 5

2 1. Ἀπενεργοποίηση ICAMLaw Applιcation Server (IAS) 1. Ἐμφανίζουμε τὸν Πίνακα Ἐλέγχου (Control panel) τῶν Windows ( ἀπὸ τὸ Ἔναρξη (Start) κάτω ἀριστερά) στὴν Ὀθόνη. 2. Βρίσκουμε τὸ Ἐργαλεῖα Διαχείρισης (Administration Tools) καί κάνουμε διπλό κλικ 3. Ἐμφανίζεται τὸ ὁμώνυμο παράθυρο: 4. Κάνουμε διπλό κλικ στὸ Ὑπηρεσίες (Services) 5. Ἐμφανίζεται τὸ παράθυρο Ὑπηρεσίες (Services). Κάνουμε κλικ στὴν στήλη Όνομα (στόν τίτλο) ὥστε τὰ περιεχόμενα τοῦ καταλόγου νὰ ἐμφανίζονται ταξινομημένα ἀλφαβητικά καί νὰ εἶναι εὐκολοτερη ἡ ἀναζήτηση... ICAMSoft Law Applications: Σημειώσεις Σελίς: 2 / 5

3 6. Ἐντοπίζουμε τὸ ICAMLawApplSrv3 και το ἐπιλέγουμε μὲ ἕνα κλικ (Προσέξτε τo Ἐκκίνηση που φαίνεται δεξιά, σημαίνει ότι τρέχει, ἔχει ξεκινήσει) 7. Ἔχοντας ἐπιλεγμένο τὸ ICAMLawApplSrv3 κάνουμε κλικ στο τετράγωνο μαῦρο εἰκονίδιο στὸ πάνω μέρος τοῦ παραθύρου: Ὁ IAS σταματᾶ (στα δεξιά τοῦ ICAMLawApplSrv3 ἡ ἔνδειξη Ἐκκίνηση φεύγει). Ἐπίσης, ἄν προσέξετε στὸ κάτω δεξιά μέρος τῆς ὀθόνης ἔχει ἐξαφανισθεῖ καὶ τὸ Τώρα πλέον ο ICAMlaw Application Server ἔχει ἀποενεργοποιηθεῖ. Ἔτσι, μπορεῖτε πλέον, νὰ ἀντικαταστήσετε τὸ προϋπάρχον ἐκτελέσιμο ἀρχεῖο του ICAMLawApplSrv3.exe μὲ τὸ νεώτερο τῆς ἀναβάθμισης. Σελίς: 3 / 5

4 2. Ἀντικατάσταση τοῦ ICAMLaw Application Server (IAS) μὲ νεώτερη ἔκδοση Ἐφόσον με βάση ὅσα ἀναφέρθηκαν παραπάνω ἔχετε ἀποενεργοποιήσει τὸν IAS, μπορεῖτε νὰ ἀντικαταστήσετε τὸ ἐκτελέσιμο ἀρχεῖο του μὲ αὐτὸ τῆς νεώτερης ἔκδοσης ἀντιγράφοντας τὸ νεώτερο στὸν φάκελο ποὺ ὑπάρχει τὸ παλιό. Τό ὄνομα τοῦ ἐκτελέσιμου εἶναι ICAMLawApplSrv3.exe * καὶ κανονικὰ βρίσκεται στὸν κατάλογο τῆς ἐφαρμογῆς, δηλ. στὸν φάκελλο SLO ἄν ἔχετε τὸ Smart Law Office ἤ στὸν φάκελλο Aiakos ἄν ἔχετε τὸν AIAKO. Κατά τήν ἀντικατάσταση τοῦ παλιοῦ ἀπὸ τὸ καινούργιο θὰ σᾶς ζητηθεῖ ἀπὸ τὰ Windows ἐπιβεβαίωση: Ἀπαντῆστε θετικά ἐπιλέγοντας τὸ Ναί Ἀφοῦ ἀντιγράψετε τὴν νεώτερη ἔκδοση, μένει νὰ ἐνεργοποιήσετε ἐκ νέου τόν IAS. * Ἄν στὸ σύστημα σας δέν βλέπετε τὶς καταλήξεις τῶν ἀρχείων θὰ πρέπει σὲ ὁποιαδήποτε παράθυρο τῶν Windows στὸ μενού Εργαλεία & ἐπιλογή Ἐπιλογές φακέλλων... στὴν σελίδα Προβολή τοῦ παραθύρου ποὺ ἐμφανίζεται νά ξετσεκάρετε τὴν ἐπιλογή «Ἀπόκρυψη ἐπεκτάσεων γιὰ γνωστοὺς τύπους ἀρχείων» ICAMSoft Law Applications: Σημειώσεις Σελίς: 4 / 5

5 3. Ἐνεργοποίηση ICAMLaw Applιcation Server (IAS) Σὲ ἀναλογία μέ ὅσα κάναμε στὸ Κεφάλαιο 1 (Ἀπενεργοποίηση) 'Eντοπίζουμε τὸ ICAMLawApplSrv3 και το ἐπιλέγουμε μὲ ἕνα κλικ.πρέπει νά φαίνεται κάπως ἔτσι στὸ παράθυρο Ὑπηρεσίες (Services) 7. Ἔχοντας ἐπιλεγμένο τὸ ICAMLawApplSrv3 κάνουμε κλικ στο τετράγωνο τριγωνάκι στὸ πάνω μέρος τοῦ παραθύρου: Ὁ IAS ξεκινᾶ (στὰ δεξιά τοῦ ICAMLawApplSrv3 ἐμφανίζεται ἡ ἔνδειξη Ἐκκίνηση). Ἐπίσης, ἄν προσέξετε στὸ κάτω δεξιά μέρος τῆς ὀθόνης ἐμφανίζεται καί πάλι τὸ Τώρα πλέον ὁ ICAMLaw Application Server ἔχει ἐκ νέου ἐνεργοποιηθεῖ μὲ τὴν διαφορά ὅτι πλέον τρέχετε τὴν νεώτερη ἔκδοση του. Σελίς: 5 / 5

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ.

Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ. Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ.Χ Manufacturer: DocImagination Software homepage: http://www.opendental.gr/docimagination

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών Δημοσίου Υπαλλήλου Έκδοση 1.0 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Δημοσίων Υπαλλήλων σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Οδηγός Εγκατάστασης Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.70 της εφαρμογής Academia Financials

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore)

Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) SINGULAR CONTROL 4 REL 1.05 SINGULAR CONTROL 1,2,3 REL 1.28 SINGULAR ACCOUNTANT REL 2.20 SINGULAR ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ REL 1.20 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1.5. ιαχείριση καταλόγων και αρχείων. Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 1.5. ιαχείριση καταλόγων και αρχείων. Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής ιαχείριση καταλόγων και αρχείων Ενότητα 1.5 ιαχείριση καταλόγων και αρχείων Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να µπορούν:

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα