ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού με ακανόνιστο σχήμα), χρησιμοποιούμε ηλεκτρονική ζυγαριά και ογκομετρικό κύλινδρο. ml ml Ηλεκτρονική ζυγαριά πέτρα Σχήμα 1.1 Τοποθετούμε αρχικά την πέτρα πάνω στη ηλεκτρονική ζυγαριά. Η ένδειξη της ζυγαριάς είναι 52.3g.Στη συνέχεια, ρίχνουμε την πέτρα σε ογκομετρικό κύλινδρο, που περιέχει 100ml νερού, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1. Η ένδειξη του ογκομετρικού κυλίνδρου γίνεται 123ml. Να υπολογίσετε: (α) Τον όγκο της πέτρας. g Kg (β) Την πυκνότητα της πέτρας σε 3 και σε 3. cm m Αφαιρούμε την πέτρα από τον κύλινδρο και η στάθμη του νερού επανέρχεται στα 100ml. Με τη βοήθεια σφυριού τεμαχίζουμε την πέτρα. Παίρνουμε ένα κομμάτι από αυτή. Τοποθετούμε το κομμάτι πάνω στην ηλεκτρονική ζυγαριά και παρατηρούμε ότι η ένδειξή της είναι 16.1g (γ) Η πυκνότητα του κομματιού αυτού θα είναι: Σελίδα 1 από 14

2 (i) Μεγαλύτερη (ii) Ίση ή (iii) Μικρότερη από την πυκνότητα της πέτρας πριν την αποκοπή του κομματιού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (δ) Αν τοποθετήσουμε το κομμάτι της πέτρας μέσα στον ογκομετρικό κύλινδρο που περιέχει 100ml νερού τότε πόση θα γίνει η ένδειξη του ογκομετρικού κυλίνδρου; Λύση (α) Για να υπολογίσουμε τον όγκο της πέτρας αφαιρούμε την ένδειξη του ογκομετρικού κυλίνδρου από την ένδειξη του ιδίου κυλίνδρου όταν βρίσκεται μέσα το στερεό. 3 V ml ή V 23cm (2 μονάδες) (β) Υπολογίζουμε την πυκνότητα του υλικού της πέτρας αντικαθιστώντας στη σχέση: m 52.3 g d d 2.27 (2 μονάδες) 3 V 23 cm Kg Η πυκνότητα του υλικού της πέτρας αν εκφραστεί σε 3 είναι ίση με: m Kg d 2270 (2 μονάδες) m 3 (γ) Η πυκνότητα του κομματιού που αποκόπηκε από την πέτρα είναι ίση με την πυκνότητα της πέτρας πριν την αποκοπή (2 μονάδες) αφού η πέτρα είναι ομοιογενής (δηλαδή οι διάφορες φυσικές σταθερές έχουν την ίδια τιμή σε κάθε σημείο της).(1 μονάδα) (δ) Για να υπολογίσουμε την ένδειξη του ογκομετρικού κυλίνδρου αφού έχουμε ρίξει σ αυτό το κομμάτι της πέτρας αντικαθιστούμε στη σχέση που μας δίνει τον όγκο, τη μάζα και την πυκνότητα. m1 m d V1 V1 7. 1cm V1 d Άρα η ένδειξη του ογκομετρικού κυλίνδρου είναι cm (3 μονάδες) Σελίδα 2 από 14

3 ΘΕΜΑ 2 0 (10 μονάδες) Στο ένα σκέλος ζυγού ισορροπίας τοποθετούμε σφαιρική φιάλη που περιέχει ποσότητα οινοπνεύματος και στο άλλο σκέλος δοχείο που περιέχει και αυτό ποσότητα οινοπνεύματος. Αρχικά ο ζυγός ισορροπεί και η δοκός AB βρίσκεται σε οριζόντια θέση όπως στο σχήμα 2.1. Ο ζυγός τοποθετείται σε ανοικτό χώρο. A B Σχήμα 2.1 (α) Προς τα πού γέρνει η ράβδος του ζυγού καθώς περνά ο χρόνος; (β) Πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό; Αντικαθιστούμε τη σφαιρική φιάλη με δοχείο όμοιο μ αυτό που περιέχει το οινόπνευμα. Τοποθετούμε σ αυτό ποσότητα νερού έτσι ώστε ο ζυγός να ισορροπήσει ξανά και η δοκός AB να βρεθεί και πάλιν σε οριζόντια θέση όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2. A B νερό οινόπνευμα Σχήμα 2.2 Σελίδα 3 από 14

4 (γ) Προς τα πού θα γέρνει τώρα ο ζυγός όσο περνά ο χρόνος; (δ) Πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό; (ε) Ποια υγρά χαρακτηρίζονται ως πτητικά; Να αναφέρετε δύο από αυτά. Λύση (α) Η δοκός ΑΒ του σχήματος 2.1 γέρνει προς την πλευρά που βρίσκεται η σφαιρική φιάλη. ( 2 μονάδες) (β) Η εξάτμιση του οινοπνεύματος είναι πιο έντονη στο δοχείο που βρίσκεται στο δεξιό σκέλος του ζυγού ισορροπίας (σχήμα 2.1) παρά στη σφαιρική φιάλη λόγω της μεγαλύτερης ελεύθερης επιφάνειας που διαθέτει. (1 μονάδα) (γ) Η δοκός ΑΒ του σχήματος 2.2 γέρνει τώρα προς την πλευρά που βρίσκεται το δοχείο με το νερό. (2 μονάδες) (δ) Το οινόπνευμα, ως πτητικό υγρό, εξατμίζεται πιο έντονα από ότι το νερό που βρίσκεται στο αριστερό σκέλος του ζυγού ισορροπίας. (1 μονάδα) (ε) Πτητικά χαρακτηρίζονται τα υγρά που εξατμίζονται με έντονο ρυθμό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. (2 μονάδες) Πτητικά υγρά είναι (i) το οινόπνευμα, (ii) η βενζίνη, (iii) η ακετόνη (ασετόν) (2 μονάδες) ΘΕΜΑ 3 0 (15 μονάδες) Μέσα σε μεταλλική κατσαρόλα μάζας m1 2. 5Kg και αρχικής θερμοκρασίας C τοποθετούμε ποσότητα νερού μάζας m2 2. 5Kg και αρχικής θερμοκρασίας C. Η κατσαρόλα με το περιεχόμενό της θερμαίνονται, με τη βοήθεια πηγής θερμότητας (λύχνου Bunsen) μέχρι που η θερμοκρασία τους να γίνει ίση με 60 0 C όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1. Η ειδική θερμότητα του νερού J είναι C 4200 Kg. 0 C Σχήμα Σχήμα Μεταλλική κατσαρόλα (α)να υπολογίσετε τη θερμότητα που μεταφέρθηκε από την πηγή θερμότητας στο Σελίδα 4 από 14

5 (α)να υπολογίσετε τη θερμότητα που μεταφέρθηκε από την πηγή θερμότητας στο νερό. Να θεωρήσετε ότι η θερμότητα που μεταφέρθηκε από το νερό στο περιβάλλον είναι αμελητέα. Απομακρύνουμε την πηγή θερμότητας (λύχνο bunsen) και μεταφέρουμε το νερό από την κατσαρόλα σε γυάλινο δοχείο μάζας m3 1Kg όπως φαίνεται στο σχήμα 3.2 Γυάλινο δοχείο Σχήμα 3.2 Μεταλλική κατσαρόλα Η θερμοκρασία της κατσαρόλας μετά από 5min γίνεται ίση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (20 0 C), ενώ η θερμοκρασία του νερού γίνεται ίση με 55 0 C. (β) Να εξηγήσετε γιατί η μεταβολή της θερμοκρασίας του νερού είναι μικρότερη από τη μεταβολή της θερμοκρασίας της κατσαρόλας. (γ) Γιατί το νερό χρησιμοποιείται στα σώματα των καλοριφέρ; Εξηγήστε. (δ) Γιατί το νερό θεωρείται ακατάλληλο σαν θερμομετρικό υγρό; Να δώσετε τρεις λόγους. Μέσα στο γυάλινο δοχείο με το νερό θερμοκρασίας 55 0 C ρίχνουμε ποσότητα πάγου αρχικής θερμοκρασίας 10 0 C.Αναδεύουμε (ανακατεύουμε) το περιεχόμενο του γυάλινου δοχείου. Παρατηρούμε ότι η μισή από την ποσότητα του πάγου έλιωσε. (ε) Να υπολογίσετε τη θερμότητα που απορρόφησε ο πάγος αν θεωρήσουμε ότι η απώλεια θερμότητας προς το περιβάλλον είναι αμελητέα και η ειδική θερμότητα του γυαλιού του δοχείου είναι αμελητέα σε σχέση με την ειδική θερμότητα του νερού. Σελίδα 5 από 14

6 Λύση (α) Για να υπολογίσουμε τη θερμότητα που μεταφέρθηκε από την πηγή θερμότητας στο νερό αντικαθιστούμε στη σχέση Q c.m. τα δεδομένα μας οπότε προκύπτει: Q c.m. c. m2.( 0 ) Q 4200 x2.5x(60 20) και Q J (4 μονάδες) (β) Το νερό έχει πολύ μεγαλύτερη ειδική θερμότητα από ότι το μέταλλο της κατσαρόλας. Σύμφωνα με τη σχέση Q c.m. για να ελαττωθεί η θερμοκρασία του νερού και της κατσαρόλας κατά 1 0 C χρειάζεται να αποβληθεί από το νερό πολύ μεγαλύτερο ποσό θερμότητας από ότι από την κατσαρόλα. Αν δεχθούμε ότι η θερμότητα που αποβάλλεται από τα δύο σώματα προς το περιβάλλον ανά μονάδα χρόνου είναι περίπου η ίδια, τότε το νερό θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο σε σχέση με την κατσαρόλα, για να φτάσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. ( 2 μονάδες) (γ) Το νερό χρησιμοποιείται στα σώματα του καλοριφέρ γιατί έχει μεγάλη ειδική θερμότητα με αποτέλεσμα να δίνει μεγάλα ποσά θερμότητας προς το περιβάλλον χωρίς να μειώνεται αισθητά η θερμοκρασία του.( 2 μονάδες) (δ) Το νερό θεωρείται ακατάλληλο σαν θερμομετρικό υγρό γιατί: 0 0 (i) Διαστέλλεται ανώμαλα με την αύξηση της θερμοκρασίας ( 0 C 4 C). (ii) Αφήνει σταγονίδια πάνω στα τοιχώματα του δοχείου. (iii) Δεν μπορεί να μετρήσει θερμοκρασίες μεγαλύτερες από τους C αφού στους C εξαερώνεται λόγω βρασμού, ούτε μπορεί να μετρήσει θερμοκρασίες μικρότερες από τους 0 0 C αφού στη θερμοκρασία αυτή πήζει. (3 μονάδες) (ε) Επειδή στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας συνυπάρχει πάγος και νερό σημαίνει ότι η θερμοκρασία πάγου νερού είναι 0 0 C. Επειδή δεν υπάρχει ανταλλαγή θερμότητας με το περιβάλλον, σημαίνει ότι η θερμότητα Q1 που προσέλαβε ο πάγος (για να αυξήσει τη θερμοκρασία του από τους 10 0 C μέχρι τους 0 0 C και για να λιώσει η μισή του ποσότητα) είναι ίση με τη θερμότητα Q 2 που απέβαλε το νερό (για να ελαττωθεί η θερμοκρασία του από τους 55 0 C στους 0 0 C. Q1 Q2 C. m.( ) (0 55) Q J (4 μονάδες) Σελίδα 6 από 14

7 ΘΕΜΑ 4 0 (15 μονάδες) Τοποθετούμε σφαιρική φιάλη με ποσότητα αποσταγμένου νερού πάνω σε εστία θέρμανσης όπως στο σχήμα 4.1.Θερμαίνουμε στη συνέχεια το νερό μέχρι που αυτό να αρχίσει να βράζει. Στη συνέχεια απομακρύνουμε την σφαιρική φιάλη από την εστία θέρμανσης και την αφήνουμε μέχρι που να σταματήσει ο βρασμός του νερού. Κλείνουμε το στόμιο της σφαιρικής φιάλης με φελλό(πώμα). Στη συνέχεια ρίχνουμε πάνω στη φιάλη κρύο νερό όπως φαίνεται στο σχήμα 4.2. Παρατηρούμε ότι το νερό μέσα στη φιάλη άρχισε να βράζει. Σχήμα 4.1 Σφαιρική φιάλη Πώμα Σφαιρική φιάλη Σχήμα 4.2 (α) Γιατί το νερό στη σφαιρική φιάλη βράζει αν και η θερμοκρασία του είναι μικρότερη από τους C ; Σελίδα 7 από 14

8 (β) Αν στη σφαιρική φιάλη του σχήματος 4.2 δεν τοποθετούσαμε πώμα στο στόμιό της και επαναλαμβάναμε ακριβώς το ίδιο πείραμα, τότε θα παρατηρούσαμε να συμβαίνει στη σφαιρική φιάλη βρασμός ή όχι; Να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντηση σας. (γ) Να περιγράψετε ένα άλλο πείραμα για να πετύχετε βρασμό του νερού σε θερμοκρασίες μικρότερες από τους C. Να εξηγήσετε γιατί στο συγκεκριμένο πείραμα που θα περιγράψετε μειώνεται το σημείο βρασμού του νερού. (δ) Να περιγράψετε κάποιο άλλο πείραμα για να πετύχετε βρασμό του νερού σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από τους C. Να εξηγήσετε γιατί στο συγκεκριμένο πείραμα που θα περιγράψετε αυξάνεται το σημείο βρασμού του νερού. Λύση (α) Μέσα στην κλειστή σφαιρική φιάλη (σχήμα 4.2), πάνω από το νερό, υπάρχει ποσότητα υδρατμών. Με την παρουσία κρύου νερού της βρύσης στο εξωτερικό της φιάλης, μέρος από τους υδρατμούς υγροποιείται. Η πίεση στο εσωτερικό της φιάλης ελαττώνεται με αποτέλεσμα το νερό να βράζει σε θερμοκρασία μικρότερη από τους C. (4 μονάδες) (β) Αν δεν κλείναμε τη σφαιρική φιάλη με πώμα, η πίεση στο εσωτερικό της θα παρέμενε συνεχώς ίση με την εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση. Έτσι, το νερό δεν θα έβραζε σε θερμοκρασίες μικρότερες από τους C.(3 μονάδες) (γ) Θα μπορούσαμε να ελαττώσουμε την πίεση πάνω από το νερό μεταφέροντας τη σφαιρική φιάλη σε κάποιο βουνό με μεγάλο υψόμετρο. Η ατμοσφαιρική πίεση τότε θα ήταν μικρότερη, με αποτέλεσμα, ο βρασμός του νερού να γινόταν σε θερμοκρασία μικρότερη από τους C. Ακόμη, θα μπορούσαμε να ενώσουμε το στόμιο της σφαιρικής φιάλης με αντλία κενού, έτσι, αναρροφώντας τον ατμοσφαιρικό αέρα θα δημιουργούσαμε μικρότερη πίεση πάνω από το νερό, οπότε το νερό θα έβραζε σε θερμοκρασία μικρότερη από τους C. (4 μονάδες) (δ) Τοποθετούμε νερό μέσα σε χύτρα ατμού (χύτρα πίεσης) και το θερμαίνουμε. Το νερό στο εσωτερικό της είναι σε υγρή φάση, αν και η θερμοκρασία του ξεπερνά τους C. Αυτό γίνεται, αφού η πίεση πάνω από το νερό είναι μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική. Το νερό στη περίπτωση αυτή εξαερώνεται λόγω βρασμού σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από τους C.(4 μονάδες) Σελίδα 8 από 14

9 ΘΕΜΑ 5 0 (10 μονάδες) Στο σχήμα 5.1 φαίνονται δύο μεταλλικές ράβδοι από διαφορετικά υλικά. Η ράβδος α στη θερμοκρασία δωματίου, όπου και βρίσκεται, έχει μήκος 5 m. Το μήκος της αυξάνεται κατά 2 cm όταν αυτή θερμανθεί και αυξηθεί η θερμοκρασία της κατά 0 50 C. Η ράβδος β στη θερμοκρασία δωματίου, όπου και αυτή βρίσκεται, έχει μήκος 10 m. Το μήκος της αυξάνεται κατά 3 cm όταν αυτή θερμανθεί και η θερμοκρασία της αυξηθεί κατά 50 0 C. Ράβδος α Σχήμα 5.1 Ράβδος β (α) Πόσο θα έπρεπε να είναι το αρχικό μήκος της ράβδου α για να αυξηθεί κατά 4 cm όταν αυτή θερμανθεί και αυξηθεί η θερμοκρασία της κατά 50 0 C ; Η ράβδος β θερμαίνεται και αυξάνεται η θερμοκρασία της κατά C. (β) Να υπολογίσετε το τελικό της μήκος. Αφήνουμε τις δύο ράβδους να κρυώσουν μέχρι τη θερμοκρασία δωματίου. Κόβουμε από τις δύο ράβδους δύο κομμάτια ίσου μήκους, ένα από κάθε ράβδο. Ενώνουμε τα δύο κομμάτια δημιουργώντας ένα διμεταλλικό έλασμα όπως φαίνεται στο σχήμα 5.2. Υλικό α Σχήμα 5.2 Υλικό β (γ) Να σχεδιάσετε τη μορφή του διμεταλλικού ελάσματος όταν το τοποθετήσουμε πάνω από πηγή θερμότητας. Λύση (α)το αρχικό μήκος της ράβδου α θα πρέπει να είναι 10 m. Η αύξηση του μήκους είναι ανάλογη του αρχικού μήκους. (4 μονάδες) (β) Το τελικό μήκος ράβδου που θερμαίνεται και παθαίνει γραμμική διαστολή μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: l l 0 l l0 10m και l 7. 5cm Η αύξηση του μήκους της ράβδου β είναι 7.5cm γιατί η ίδια ράβδος όταν θερμανθεί και αυξήσει τη θερμοκρασία της κατά 50 0 C αυξάνει και το μήκος της κατά 3cm, αν η ίδια συνεπώς ράβδος θερμανθεί και αυξηθεί η θερμοκρασία της κατά C, τότε θα αυξήσει και το μήκος της κατά 7.5cm αφού η αύξηση του μήκους είναι ανάλογη της αύξησης της θερμοκρασίας. Το τελικό μήκος της ράβδου β θα είναι: l cm (3 μονάδες) Σελίδα 9 από 14

10 (γ) Το διμεταλλικό έλασμα όταν θερμανθεί θα πάρει τη μορφή του σχήματος που ακολουθεί: Υλικό α Υλικό β Το υλικό α διαστέλλεται περισσότερο από το υλικό β, έτσι το διμεταλλικό έλασμα θα κυρτώσει προς την πλευρά του υλικού β. (3 μονάδες) ΘΕΜΑ 6 0 (15 μονάδες) Σφαιρική φιάλη γεμίζεται σχεδόν πλήρως με νερό. Στη συνέχεια τοποθετούμε λίγα πριονίδια (μικρά κομμάτια ξύλου) και την ανακινούμε μέχρι τα πριονίδια να αναμιχθούν καλά με το νερό. Η φιάλη με το περιεχόμενό της θερμαίνεται με τη βοήθεια πηγής θέρμανσης όπως φαίνεται στο σχήμα 6.1. (α) Τι θα παρατηρήσουμε να συμβαίνει στην κινητική κατάσταση των πριονιδιών; (β) Να εξηγήσετε το φαινόμενο αυτό. (γ) Ποιος ο λόγος της τοποθέτησης των πριονιδιών στη σφαιρική φιάλη; Για να πραγματοποιήσουμε το πιο πάνω πείραμα χρησιμοποιούμε πριονίδια. (δ) Θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε τα πριονίδια, τοποθετώντας στη θέση τους κομματάκια πολυστερίνης ή σκάγια; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Σχήμα 6.1 Πριονίδια Σελίδα 10 από 14

11 ΛΥΣΗ (α) Τα πριονίδια της φιάλης (σχήμα 6.1) θα αρχίσουν να κινούνται συνεχώς από τον πάτο της σφαιρικής φιάλης προς την επιφάνεια και από την επιφάνεια προς τον πάτο. ( 3 μονάδες) (β) Αυτό γίνεται γιατί τα πριονίδια παρασύρονται από την κίνηση των μορίων του νερού. Το νερό που βρίσκεται στον πάτο της σφαιρικής φιάλης θερμαίνεται, μειώνεται η πυκνότητά του και αρχίζει να κινείται προς τα πάνω. Τη θέση του καλύπτει χαμηλότερης θερμοκρασίας νερό που έχει μεγαλύτερη πυκνότητα και έρχεται από τα ψηλότερα στρώματα. (3 μονάδες) (γ) Τα πριονίδια, σαν ορατά σωματίδια που παρασύρονται από την κίνηση των αοράτων μορίων του νερού, μας βοηθούν να κατανοήσουμε πως κινούνται τα μόρια του νερού, δημιουργώντας θερμά ανοδικά και ψυχρά καθοδικά ρεύματα μεταφοράς. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε πως η θερμότητα μπορεί και διαδίδεται στο νερό και στους υπόλοιπους υγρούς μονωτές. (2 μονάδες) (δ) Όχι η πολυστερίνη και τα σκάγια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας δείξουν την πορεία κίνησης των μορίων του νερού, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν σαν ιχνηθέτες (4 μονάδες) γιατί η πολυστερίνη έχει πολύ μικρότερη πυκνότητα από το νερό, έτσι θα παραμένει συνέχεια στην επιφάνεια του νερού, ενώ τα σκάγια αφού έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα από την πυκνότητα του νερού, θα βυθιστούν και θα παραμείνουν συνέχεια στον πάτο της φιάλης. (3 μονάδες) Σελίδα 11 από 14

12 ΘΕΜΑ 7 0 (23 μονάδες) Στο διάγραμμα 7.1 φαίνεται η μεταβολή της θερμοκρασίας με το χρόνο σώματος m 0. 85Kg που αρχικά βρίσκεται στη στερεή κατάσταση. Οι άξονες της θερμοκρασίας και του χρόνου δεν είναι βαθμολογημένοι υπό κλίμακα. Σε κάθε λεπτό, προσφέρεται στο υλικό, θερμότητα ίση με Joules (20KJ). Το σώμα κατά τη διάρκεια της θέρμανσης βρίσκεται σε θερμομονωμένο δοχείο. Διάγραμμα 7.1 ) ( 0 C t (min) (α) Πόση είναι η αρχική θερμοκρασία του σώματος; (β) Ποιο είναι το σημείο Τήξης και ποιο το σημείο Βρασμού του υλικού του σώματος; Πώς καταλήξατε στο συμπέρασμα αυτό; (γ) Πόσο χρόνο διαρκεί η Τήξη και πόσο χρόνο ο Βρασμός; Πώς καταλήξατε στο συμπέρασμα αυτό; (δ) Να υπολογίσετε την ειδική θερμότητα που έχει το σώμα όταν αυτό βρίσκεται στην υγρή του κατάσταση. (ε) Κατά την διάρκεια της Τήξης και του Βρασμού η Κινητική Ενέργεια των μορίων: (i) Παραμένει σταθερή; (ii) Αυξάνεται; (iii\) Μειώνεται; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Σελίδα 12 από 14

13 (στ) Αν η πηγή θέρμανσης, παρέχει σε κάθε λεπτό, θερμότητα ίση με Joules (40KJ) στο ίδιο υλικό σώμα, να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη μεταβολή της θερμοκρασίας με το χρόνο μέχρι το σημείο που ξεκινά ο Βρασμός του υλικού. (3 μονάδες) Λύση (α) Η αρχική θερμοκρασία του σώματος είναι 5 0 C. (2 μονάδες) (β) Σημείο Τήξης : 80 0 C Σημείο Βρασμού : C ( 2 μονάδες) Όταν η θερμοκρασία του σώματος παραμένει σταθερή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αν και απορροφά θερμότητα, αυτό σημαίνει ότι το σώμα αλλάζει φάση. Στην αρχή, το σώμα είναι στερεό, θερμαίνεται απορροφά θερμότητα μέχρι που η θερμοκρασία του να γίνει ίση με 0 80 C, οπότε αν και εξακολουθεί να θερμαίνεται η θερμοκρασία του παραμένει σταθερή για 10 min. Στο χρονικό διάστημα από 5min 15min το στερεό τήκεται. Η θερμοκρασία του μετά την Τήξη αρχίζει να αυξάνεται και πάλιν μέχρι που να γίνει ίση με C οπότε παραμένει σταθερή στο χρονικό διάστημα από 25min 45min. Στο διάστημα αυτό το υγρό βράζει. (2 μονάδες) (γ) Η Τήξη διαρκεί 10 min και ο βρασμός διαρκεί 20 min.(2 μονάδες) Η Τήξη ξεκινά από το 5 0 min και ολοκληρώνεται στο 15 0 min, ενώ ο βρασμός ξεκινά από το 25 0 min και ολοκληρώνεται στο 45 0 min. (2 μονάδες) Q (δ) Q c. m. c m. Q 20000x J Αφού m 0. 85Kg και C άρα J c x138 Kg. 0 C J Η ειδική θερμότητα του υλικού στην υγρή του φάση είναι Kg. C (6 μονάδες) (ε) Η κινητική ενέργεια παραμένει σταθερή ( 2 μονάδες) διότι η θερμοκρασία που είναι το μέτρο της κινητικής κατάστασης των μορίων παραμένει σταθερή.(2 μονάδες) Σελίδα 13 από 14

14 (στ) Το διάγραμμα της μεταβολής της θερμοκρασίας και του χρόνου μέχρι του σημείου βρασμού του υλικού, φαίνεται πιο κάτω. Ο ρυθμός θέρμανσης 40 KJ min παραμένει σταθερός σε όλη τη διάρκεια της θέρμανσης. ) ( 0 C t (min) (3 μονάδες) Σελίδα 14 από 14

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Α Γυμνασίου: Βιβλίο Μαθητή ΤΑΞΗ Α Συγγραφή: Συντονισμός: Ιωάννης Καρμιώτης, Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή. 1. Ποια μεγέθη λέγονται φυσικά μεγέθη; Πως γίνεται η μέτρησή τους; Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται φυσικά μεγέθη. Η μέτρησή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης. ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης. ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά 126 Παιδί και Φυσικός Κόσμος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά ISBN: Copyright: ΑΡΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1 1 ΘΕΜΑ B Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων 1.ΘΕΜΑ Β 2-16146 Β.1 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, καταλαμβάνει όγκο V, έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο.

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο. ΚΙΝΗΣΗ Εισαγωγικά (Εικόνες με τις αντίστοιχες λεζάντες) Ένας αετός πετά Ένας άνθρωπος περπατά Μια τίγρης ορμάει στο θύμα της Ενα ψάρι κολυμπάει Μια μπαλαρίνα περιστρέφεται Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ 5 η Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας Μελέτη ανασύνθεση: Χ. Πολάτογλου,. Ευαγγελινός Πρώτη προσαρμογή σε Η/Υ: Ι. Σαμαράς 157 ΨΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια

Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά Θέματα Φυσικών ΦΥΣΙΚΑ 6 Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε τις βασικές αρχές της θερµιδοµετρίας προκειµένου να µετρήσουµε τα εξής: Ειδική θερµότητα θερµιδοµέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ.

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. 1 Συγγραφική ομάδα Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. Φυσικής Επεξεργασία εικόνων Θεόφιλος Χατζητσοπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων

Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων 2 Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων 3 4 Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Α Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΤΑΞΗ Α Συγγραφή: Ιωάννης Καρμιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ψυκτικός. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ψυκτικός. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Ψυκτικός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ψυκτικός Τεχνίτης Ψυκτικός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ J ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ϊ ΙΖ& Μ iillsllis I 1 C - f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. 1. 1 Γνωριμία με τη Φυσική (Τι μελετά η Φυσική). 4 1. 2 Φαινόμενα. 4 1. 3 Οι έννοιες και τα φυσικά μεγέθη.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα