ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 28 Απριλίου 213 Ώρα : 1: - 12:3 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 1) Α. Θέλουμε να μετρήσουμε την πυκνότητα του πάγου. Διαθέτουμε κύβο πάγου (παγάκι) αρχικής θερμοκρασίας - 5 C, ογκομετρικό κύλινδρο, νερό θερμοκρασίας 2 C, οινόπνευμα θερμοκρασίας - 8 C, και ηλεκτρονική ζυγαριά. Ο κύβος του πάγου καθώς και η ποσότητα οινοπνεύματος βρίσκονται σε ειδικά θερμομονωμένα δοχεία. Τα υλικά και όργανα που αναφέρονται πιο πάνω φαίνονται στο σχήμα 1.1. Το σχήμα αυτό δεν έχει σχεδιαστεί κάτω από κλίμακα. Σχήμα 1.1 Οινόπνευμα Νερό Κύβος πάγου Νερό Να επιλέξετε από τα πιο πάνω υλικά και όργανα τα καταλληλότερα για τη μέτρηση της πυκνότητας του πάγου με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Στη συνέχεια να περιγράψετε το πείραμα (διαδικασία, μετρήσεις, αποτελέσματα) (μον.6) Θα χρησιμοποιήσουμε τον ογκομετρικό κύλινδρο, την ηλεκτρονική ζυγαριά, τον κύβο πάγου και το οινόπνευμα. Θα τοποθετήσουμε το οινόπνευμα μέσα στον ογκομετρικό κύλινδρο. Θα ζυγίσουμε τον κύβο με την ηλεκτρονική ζυγαριά και θα καταγράψουμε τη μάζα του. Στη συνέχεια θα τον τοποθετήσουμε μέσα στον ογκομετρικό κύλινδρο με το οινόπνευμα. Θα μετρήσουμε τον όγκο του οινοπνεύματος που εκτοπίστηκε. Αυτός είναι και ο όγκος του κύβου. Θα καταγράψουμε ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 17

2 τον όγκο του κύβου. Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε την πυκνότητα του πάγου αφού θα διαιρέσουμε τη μάζα δια τον όγκο. (μονάδες 6) Β. Δεύτερος κύβος πάγου βρίσκεται σε δοχείο ζέσεως και αφήνεται να λιώσει. Το νερό που θα προκύψει από την τήξη του πάγου θα: (i) Έχει την ίδια πυκνότητα με τον πάγο. (ii) Έχει την ίδια μάζα με τον κύβο του πάγου μικρότερο όγκο αλλά και μικρότερη πυκνότητα. (iii) Έχει μικρότερη μάζα από τον κύβο του πάγου μεγαλύτερο όμως όγκο αλλά και μεγαλύτερη πυκνότητα. (iv) Έχει την ίδια μάζα με τον κύβο του πάγου μεγαλύτερη πυκνότητα από τον πάγο ενώ ο όγκος του θα είναι μικρότερος από τον όγκο του πάγου. Να επιλέξετε από τις πιο πάνω προτάσεις την πρόταση που κατά τη γνώμη σας είναι ορθή. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον.4) Ορθή απάντηση είναι η (iv). Η μάζα του, η ποσότητα της ύλης δεν μεταβάλλεται με την Τήξη. Η πυκνότητα του νερού είναι μεγαλύτερη από την πυκνότητα του πάγου γι αυτό και ο πάγος επιπλέει όταν αφεθεί στο m νερό. Από τη σχέση d = παρατηρούμε ότι όταν αυξάνεται η πυκνότητα V μειώνεται ο όγκος. (μονάδες 4) ΘΕΜΑ 2 (μον.8) Στο ποτήρι Α του σχήματος 2.1 αφήνουμε παγάκι αρχικής θερμοκρασίας - 8 C. Το ποτήρι Α είναι ανοικτό από πάνω και έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα θερμοκρασίας 2 C. Στο ποτήρι Β (σχήμα 2.1) που και αυτό είναι ανοικτό από πάνω και έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, και περιέχει νερό θερμοκρασίας 2 C, ρίχνουμε δεύτερο όμοιό με το πρώτο παγάκι (ίσης μάζας) και ίδιας αρχικής θερμοκρασίας ( - 8 C ). (α) Ποιο από τα δύο παγάκια θα λιώσει πιο εύκολα (πιο γρήγορα); Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον.4) Θα λιώσει πιο γρήγορα το παγάκι του ποτηριού Ποτήρι Α Ποτήρι Β Β. Ο αριθμός των μορίων του νερού (υγρή φάση) που Σχήμα 2.1 συγκρούονται με το παγάκι ανά μονάδα χρόνου είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των μορίων του αέρα (αέρια φάση). Με την κάθε κρούση μεταφέρεται θερμότητα από τα μόρια του νερού ή του αέρα στο παγάκι. Έτσι στο ποτήρι Β θα μεταφέρεται περισσότερη θερμότητα ανά ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 2 από 17

3 μονάδα χρόνου από ότι στο ποτήρι Α με αποτέλεσμα το παγάκι να λιώνει πιο γρήγορα στο ποτήρι Β. (μονάδες 4) g (β) Αν η πυκνότητα του νερού είναι 1 cm 3 και το παγάκι επιπλέει στο ποτήρι Β ενώ βυθίζεται σε δοχείο που περιέχει g οινόπνευμα πυκνότητας.8 cm 3 τότε : (i) (ii) (iii) d OINO PNEUMATOS p dpagou και dnerou f dpagou ; d OINO PNEUMATOS f dpagou και dnerou f dpagou ; d OINOPNEUMA TOS = dpagou και dnerou f dpagou ; (iv) d OINO PNEUMATOS p dpagou και dnerou p dpagou ; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον.4) Ορθή απάντηση είναι η (i). Το παγάκι επιπλέει στο νερό άρα dnerou f d PAGOU και βυθίζεται στο οινόπνευμα άρα doinopneuma TOS p dpagou. (μονάδες 4). ΘΕΜΑ 3 (μον.9) Α. Ο ογκομετρικός κύλινδρος Α του σχήματος 3.1 περιέχει 1ml νερού ενώ ο ογκομετρικός κύλινδρος Β του ιδίου σχήματος περιέχει 1ml οινοπνεύματος. ml Σχήμα 3.1 ml Κύλινδρος Α Κύλινδρος Β Αδειάζουμε το περιεχόμενο του ογκομετρικού κυλίνδρου Β στον ογκομετρικό κύλινδρο Α. Παρατηρούμε ότι ο συνολικός όγκος και των δύο υγρών είναι cm δηλαδή 4cm λιγότερα από το άθροισμα των όγκων του οινοπνεύματος και του νερού. Να δικαιολογήσετε το αποτέλεσμα του πειράματος. (μον.4) Μεταξύ των μορίων ενός υγρού υπάρχει κενός χώρος, έτσι αν αναμίξουμε δύο υγρά τότε κάποια από τα μόρια από το ένα υγρό μπορεί να καλύψουν μέρος από τους κενούς χώρους του άλλου υγρού. Αυτό θα έχει σαν ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 3 από 17

4 αποτέλεσμα ο συνολικός όγκος των δύο υγρών μαζί να είναι λιγότερος από το άθροισμα των δύο όγκων του οινοπνεύματος και του νερού. (μονάδες 4) Β. Το στερεό που φαίνεται στο σχήμα 3.2 αποτελείται από δύο διαφορετικά υλικά. Το υλικό με πυκνότητα d 1 και το υλικό με πυκνότητα d 2. Το υλικό με πυκνότητα d 1 καλύπτει την περιοχή 1 του στερεού ενώ το υλικό με πυκνότητα d 2 καλύπτει την περιοχή 2 του στερεού. Περιοχή 1 d1 Περιοχή 2 d 2 Σχήμα 3.2 Το υλικό με πυκνότητα d 1 έχει μάζα m = 1 2g και όγκο 3 V 1 = 4cm ενώ το υλικό με πυκνότητα d 2 έχει μάζα m = 2 5g και όγκο 3 V 2 = 6cm.Να υπολογίσετε; (α) Την πυκνότητα d 1. (μον.1.5) (β) Την πυκνότητα d 2.(μον.1.5) (γ) Την πυκνότητα ολόκληρου του στερεού (μον.2). m1 2 g (α) d 1 = = = 5 3 V1 4 cm (μονάδες 1.5) m2 5 5 g (β) d 2 = = = 3 V2 6 6 cm (μονάδες 1.5) m1 + m g (γ) d = = = 3 V + V cm (μονάδες 2) 1 2 ΘΕΜΑ 4 (μον.9) Α. Μέσα σε σφαιρική φιάλη τοποθετούμε 2ml αποσταγμένου νερού και 2ml καθαρού οινοπνεύματος. Στο μείγμα των δύο υγρών τοποθετούμε από πριν σταγόνες μπλε χρώματος (χρωστικής ουσίας)(σχήμα 4.1). Οι σταγόνες διαλύονται και στα δύο υγρά του μείγματος. Το στόμιο της σφαιρικής φιάλης σφραγίζεται με πώμα από το οποίο περνά μόνο θερμόμετρο χρωματισμένου οινοπνεύματος. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 4 από 17

5 Η φιάλη συνδέεται με σωλήνα ψύξης, ενώ στην έξοδό του τοποθετείται ποτήρι συλλογής υγρού (σχήμα 4.1) Ο σωλήνας ψύξης ψύχεται με τη βοήθεια κρύου νερού. Έξοδος νερού Η θερμοκρασία βρασμού του καθαρού οινοπνεύματος είναι 78 C. Να θεωρήσετε ότι το διαλυμένο στο μείγμα χρώμα δεν μεταβάλλει τη θερμοκρασία βρασμού του καθαρού οινοπνεύματος και του αποσταγμένου νερού. Ο ρυθμός θέρμανσης διατηρείται σταθερός. Σωλήνας ψύξης Να περιγράψετε την πειραματική διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να διαχωρίσετε το μείγμα στα συστατικά του Λύχνος Bunsen (οινόπνευμα B. Κατά τη διάρκεια και αποσταγμένο της θέρμανση νερό) (μον.2) Σχήμα 4.1 Θερμαίνουμε τη σφαιρική φιάλη μέχρι τους 78 C. Το υγρό που συλλέγεται στο ποτήρι (κωνική φιάλη) είναι το καθαρό οινόπνευμα. Όταν σταματήσει η συλλογή του οινοπνεύματος και αρχίσει να μεταβάλλεται η θερμοκρασία, απομακρύνουμε το ποτήρι και τοποθετούμε δεύτερο ποτήρι. Στη θερμοκρασία των 1 C αρχίζει η συλλογή του αποσταγμένου νερού. Σταματούμε τη θέρμανση της σφαιρικής φιάλης όταν εξαερωθεί όλο το υγρό περιεχόμενό της. (μονάδες 2) B. Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης του μείγματος παρατηρούμε ότι δημιουργούνται φυσαλίδες από όλο τον όγκο του υγρού σε θερμοκρασίες μικρότερες από τους 78 C. (α) Οι φυσαλίδες αυτές περιέχουν νερό σε αέρια κατάσταση, οινόπνευμα σε αέρια κατάσταση ή ατμοσφαιρικό αέρα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον.2) Οι φυσαλίδες περιέχουν ατμοσφαιρικό αέρα που ήταν διαλυμένος μέσα στο μείγμα. Επειδή η θερμοκρασία είναι ακόμη μικρότερη των 78 C αποκλείεται οι φυσαλίδες αυτές, που προέρχονται από όλον τον όγκο του υγρού, να περιέχουν οινόπνευμα ή αποσταγμένο νερό σε αέρια μορφή αφού κανένα από τα δύο αυτά υγρά δεν έχει φτάσει στη θερμοκρασία βρασμού του, όποτε δεν μπορούν να εξαερωθούν λόγω βρασμού. (μονάδες 2) Είσοδος ψυχρού νερού ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 5 από 17

6 Θερμαίνουμε το μείγμα στους 1 C για 5 λεπτά. Στη σφαιρική φιάλη εξακολουθεί να υπάρχει υγρό. (β) Το ποτήρι θα περιέχει: (i) μόνο οινόπνευμα; (ii) μόνο νερό; (iii) μείγμα οινοπνεύματος και νερού με ποσότητα οινοπνεύματος μεγαλύτερη από την ποσότητα του νερού; (iv) μείγμα οινοπνεύματος και νερού με ποσότητα οινοπνεύματος μικρότερη από την ποσότητα του νερού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον.2) Το ποτήρι θα περιέχει μείγμα οινοπνεύματος και νερού με ποσότητα οινοπνεύματος μεγαλύτερη από την ποσότητα του νερού. Αρχικά στη σφαιρική φιάλη υπήρχε ίση ποσότητα νερού και οινοπνεύματος, τώρα μέσα στη σφαιρική φιάλη υπάρχει μόνο νερό, αφού το οινόπνευμα εξαερώθηκε στους 78 C. (μονάδες 2) (γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της θερμοκρασίας του μείγματος και του χρόνου. Η θερμοκρασία να μεταβάλλεται από 3 C μέχρι και 11 C. Να μην γίνει βαθμολόγηση του άξονα του χρόνου. (μον.2) Θ( C) (μονάδες 2) t(min) Γ. Στο σχήμα 4.2 φαίνεται φιάλη η οποία περιέχει χρωματισμένο νερό να θερμαίνεται μέχρι του σημείου βρασμού του. Το νερό προέρχεται από τη βρύση. Τα προϊόντα της θέρμανσης μεταφέρονται σε δεύτερη φιάλη όπου με τη βοήθεια κρύου νερού ψύχονται. Η δεύτερη φιάλη: (i) περιέχει χρωματισμένο νερό της βρύσης όπως και η πρώτη ; Σχήμα 4.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 6 από 17

7 (ii) περιέχει αποσταγμένο νερό (χωρίς χρώμα); (iii) περιέχει αποσταγμένο νερό και χρώμα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον.1) Η σφαιρική φιάλη θα περιέχει αποσταγμένο νερό χωρίς χρώμα διότι το σημεία βρασμού της χρωστικής ουσίας καθώς και των διαλυμένων αλάτων που περιέχει το νερό της βρύσης είναι μεγαλύτερα από τους 1 C (σημείο βρασμού του αποσταγμένου νερού). Έτσι, στους 1 C Θα βράσει και θα εξαερωθεί το νερό ενώ μέσα στη σφαιρική φιάλη θα παραμείνουν τα άλατα και η χρωστική ουσία (χρώμα). (μονάδες 1) ΘΕΜΑ 5 (μον.9) Στο σχήμα 5.1 φαίνονται τρεις μικροσκοπικές δομές της ύλης. Διακρίνονται οι δομικοί λίθοι της ύλης, τα μόρια. Από την κατάψυξη παίρνουμε ποσότητα πάγου θερμοκρασίας -1 C και το ρίχνουμε σε ποτήρι με νερό θερμοκρασίας 5 C. Το ποτήρι με το νερό είναι θερμομωνομένο. δομή α δομή β δομή γ (α) Ποια από τις μικροσκοπικές δομές α, β και γ περιγράφει καλύτερα τη δομή του πάγου μόλις τον πήραμε από την κατάψυξη και πριν τον ρίξουμε στο ποτήρι με το νερό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον.3) Η δομή του πάγου περιγράφεται καλύτερα από τη δομή (α) αφού η τελευταία περιγράφει τη δομή ενός στερεού (μόρια το ένα κοντά στο άλλο σε συγκεκριμένες θέσεις, κενοί χώροι λίγοι και μικροί.) (μονάδες 3) (β) Ποια από τις μικροσκοπικές δομές α, β και γ περιγράφει καλύτερα τη δομή του θερμού νερού (θερμοκρασίας 5 C ) πριν ρίξουμε σε αυτό τον πάγο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον.3) Η δομή (γ) περιγράφει καλύτερα τη δομή του θερμού νερού αφού αντιστοιχεί στη δομή ενός υγρού σε αρκετά μεγάλη θερμοκρασία (πολλοί και μεγάλοι κενοί χώροι, κίνηση σωματιδίων με μεγάλες ταχύτητες, κίνηση τυχαία) (μονάδες 3) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 7 από 17

8 (γ) Ποια από τις μικροσκοπικές δομές α, β και γ περιγράφει καλύτερα τη δομή του υγρού νερού αμέσως μετά τη διάλυση του πάγου και την μείωση της θερμοκρασίας του μείγματος στους 2 C; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας δίνοντας δύο λόγους. (μον.3) Η δομή (β) περιγράφει καλύτερα τη δομή του υγρού νερού σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία αφού τα κενά ανάμεσα στα σωματίδια περιορίζονται, η ταχύτητα των σωματιδίων μικραίνει ενώ η κίνησή τους εξακολουθεί να είναι τυχαία. (μονάδες 3). ΘΕΜΑ 6 (μον.7) Στο σχήμα 6.1 φαίνεται κολόνα πάγου. Ο πάγος βρίσκεται πάνω σε ξύλινο τραπέζι. Κρεμμάζουμε στον πάγο δύο ίσης μάζας βαράκια όπως φαίνεται στο σχήμα 6.1. Τα βαράκια είναι δεμένα με λεπτό ανθεκτικό μεταλλικό καλώδιο. Παρατηρούμε ότι το καλώδιο εισχωρεί σιγά- σιγά στον πάγο και βγαίνει από την άλλη του πλευρά αφού πρώτα τον έχει διαπεράσει όλο. Ο πάγος δεν κόβεται σε δύο κομμάτια, παραμένει ακέραιος όπως ήταν αρχικά. Σχήμα 6.1 (α) Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο το καλώδιο κατάφερε να περάσει από την κολόνα του πάγου χωρίς να την κόψει. (μον.4) Στα σημεία επαφής του πάγου με το καλώδιο η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική. Σε αυτή την πίεση το σημείο τήξης του πάγου γίνεται μικρότερο από τη θερμοκρασία της κολόνας του πάγου. Έτσι στα σημεία αυτά το καλώδιο προχωρά προς τα κάτω αφού ο πάγος τήκεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από τη θερμοκρασία της ίδιας της κολόνας του πάγου χωρίς να προκαλεί το σπάσιμο της τελευταίας. Το νερό που εκτοπίζεται κατά τη είσοδο του καλωδίου στα σημεία επαφής του τελευταίου και της κολόνας βρίσκεται σε θερμοκρασία μικρότερη από και πίεση μιας ατμόσφαιρας οπότε πήζει ξανά. (μονάδες 4) (β) Η θερμοκρασία της περιοχής επαφής του καλωδίου και του πάγου κατά τη στιγμή που το καλώδιο διαπερνούσε την κολόνα του πάγου είναι: (i) ίση με C; (ii) μεγαλύτερη από C; (iii) μικρότερη από C; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον.3) C ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 8 από 17

9 Μικρότερη από C διότι η περιοχή αυτή βρίσκεται σε θερμική επαφή με την υπόλοιπη κολόνα του πάγου που έχει θερμοκρασία μικρότερη από C. (μονάδες 3) ΘΕΜΑ 7 (μον.1) Σε θερμομονωμένο δοχείο τοποθετούμε 3g θρυμματισμένο (ψιλοκομμένο) πάγο αρχικής θερμοκρασίας - 3 C και δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει 5ml αποσταγμένου νερού αρχικής θερμοκρασίας 2 C όπως φαίνεται στο σχήμα 7.1. Σχήμα 7.1 μαγειρικό αλάτι θερμόμετρο θερμόμετρο πάγος Στη συνέχεια προσθέτουμε στον πάγο 15 g μαγειρικού άλατος. (α) Παρατηρούμε ότι ο πάγος άρχισε να λιώνει αφού πέρασαν 3-4 λεπτά. Εξηγήστε. (μον.3) Ο πάγος λιώνει αφού η προσθήκη μαγειρικού άλατος έχει σαν συνέπεια την τήξη του σε θερμοκρασίες μικρότερες από τους C. (μονάδες 3) (β)σε ποια θερμοκρασία θα συμβεί αυτό; (i) Στους C; (ii) Σε θερμοκρασίες μικρότερες από τους C; (iii) Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από τους C; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον.3) Ο πάγος θα λιώσει σε θερμοκρασία μικρότερη από τους C γιατί το μαγειρικό άλας ελαττώνει το σημείο τήξης του. (μονάδες 3) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 9 από 17

10 Ταυτόχρονα με την προσθήκη του άλατος στον πάγο μετρούμε κάθε.5 λεπτά και τη θερμοκρασία του νερού στο δοκιμαστικό σωλήνα. (γ) Παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία του νερού του δοκιμαστικού σωλήνα μειώνεται με αποτέλεσμα το αποσταγμένο νερό να πήζει σε θερμοκρασία: (i) Μικρότερη από τους C; (ii) Μεγαλύτερη από τους C; (iii) Ίση με τους C; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον.2) Το αποσταγμένο νερό πήζει στη θερμοκρασία των C αφού βρίσκεται κάτω από πίεση μιας ατμόσφαιρας και δεν περιέχει στερεές διαλυμένες σε αυτό ξένες προσμίξεις (άλατα) (μονάδες 2) (δ) Ποιες φάσεις της ύλης συναντούμε στο δοκιμαστικό σωλήνα κατά τη διάρκεια της πήξης του αποσταγμένου νερού; (μον.2) Την υγρή και την στερεή φάση. (μονάδες 2) ΘΕΜΑ 8 (μον.9) Σχήμα 8.1 Α. Στο σχήμα 8.1 φαίνονται μικροσκοπικές δομές της ύλης. (α) Σε ποια κατάσταση της ύλης αντιστοιχεί η μικροσκοπική δομή (α) και σε ποια η μικροσκοπική δομή (β); Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας δίνοντας δύο λόγους. (μον.3) Και οι δύο δομές του σχήματος 8.1 αντιστοιχούν (παριστάνουν) Δομή α Δομή β δομή στερεού αφού τα μόρια (σωματίδια) βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις, δεν κινούνται αλλά ταλαντώνονται και συγκρατούνται μεταξύ τους με ισχυρότατες ελκτικές δυνάμεις. (μονάδες 3) (β) Ποια από τις δύο μικροσκοπικές δομές παριστάνει κατάσταση της ύλης με τη μικρότερη θερμοκρασία; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.(μον.3) Η δομή (α) παριστάνει μικροσκοπική δομή στερεού μικρότερης θερμοκρασίας από τη δομή (β) αφού τα μόρια βρίσκονται πιο κοντά το ένα στο άλλο. (μονάδες 3) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 17

11 Β. Στο σχήμα 8.2(α) φαίνεται μεταλλικό στερεό ορθογωνίου σχήματος θερμοκρασίας Θ 1.Το στερεό έχει ορθογώνια οπή στο κέντρο του. Στο σχήμα 8.2(β) έχει σχεδιαστεί το στερεό στη θερμοκρασία Θ 2. Η θερμοκρασία Θ 2 είναι μεγαλύτερη της Θ 1. (Θ 2 >Θ 1 ) Να επιλέξετε ποιο από τα στερεά (α), (β) και (γ) του σχήματος 8.2(β) παριστάνει το αρχικό στερεό στη θερμοκρασία Θ 2. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον.3) Σχήμα 8.2(α) οπή Θ 1 Στερεό (α) Θ 2 >Θ 1 Στερεό (β) Θ 2 >Θ 1 Στερεό (γ) Θ 2 >Θ 1 Σχήμα 8.2(β) Το στερεό (β) παριστάνει το αρχικό στερεό στη θερμοκρασία θ 2 (θ 2 >Θ 1 ) διότι σε αυτό όλες οι διαστάσεις του αρχικού στερεού φαίνονται αυξημένες (έχουν υποστεί θερμική διαστολή) (μονάδες 3) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 11 από 17

12 ΘΕΜΑ 9 (μον.9) Α. Στο θερμιδόμετρο της εικόνας 9.1 τοποθετούμε ποσότητα καύσιμου υλικού και με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού συστήματος ανάφλεξης την αναφλέγουμε (καίγουμε). Στο θερμιδόμετρο υπάρχει ποσότητα νερού m = 2Kg αρχικής θερμοκρασίας 16 C. Η θερμοκρασία του νερού αυξάνει μετά την πλήρη καύση του καυσίμου υλικού και γίνεται 24 C. Η ειδική θερμότητα του νερού είναι 42 J Kg. C. Να θεωρήσετε ότι η απορρόφηση θερμότητας από το θερμιδόμετρο, τον αντιδραστήρα και το δοχείο υποδοχής του δείγματος δεν είναι σημαντικές οπότε θεωρούνται αμελητέες. Εικόνα 9.1 (α) Να υπολογίσετε την Θερμότητα Q που απορρόφησε το νερό σε Joules, KJ και σε cal. (μον.3) Q = c. m. DQ = 42.2.(24-16) Þ Q = 672J 672 Q = 67. 2KJ Q = = 16cal (μονάδες 3) 4.2 (β) Αν ολόκληρη η ποσότητα της θερμότητας απορροφηθεί από πάγο μάζας 3Kg αρχικής θερμοκρασίας -16 C τότε να υπολογίσετε την τελική θερμοκρασία του J πάγου. Δίνεται ότι cpagou = 2. (μον.3) Kg. C Q 67 Q = CPAGOU. mpagou.( QTELIKH - QARCIKH) Þ QTELIKH = + QARCIKH = -16 = -4.8 C C. m 2.3 Β. H ειδική θερμότητα του Χαλκού είναι Η ειδική θερμότητα εκφράζει: (i) Τη θερμότητα που πρέπει να πάρουν θερμοκρασία τους κατά 1 C. (ii) Τη θερμότητα που πρέπει να δοθεί σε θερμοκρασία του κατά 4 C. J 4 Kg. C PAGOU PAGOU 4 Kg Χαλκού για να αυξηθεί η 1 Kg Χαλκού για να αυξηθεί η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 12 από 17

13 (iii) Tη θερμότητα που πρέπει να δοθεί σε θερμοκρασία του κατά 1 C. (iv) Τη θερμότητα που πρέπει να πάρουν 1 Kg Χαλκού για να αυξήσει τη 4 Kg Χαλκού για να αυξήσουν τη θερμοκρασία τους κατά.1 C. Να επιλέξετε και να μεταφέρετε στο τετράδιο απαντήσεών σας την ορθή πρόταση. (μον.3) Η ορθή είναι η (iii) (μονάδες 3) ΘΕΜΑ 1 (μον.1) (Α)Στην εικόνα 1.1 ο κύριος διαβάζει την εφημερίδα του ενώ ζεσταίνεται από τη σόμπα του. (α) Να αναφέρετε τους τρεις τρόπους διάδοσης της θερμότητας. (μον.1.5) Η θερμότητα διαδίδεται με αγωγή, με ρεύματα μεταφοράς (μεταφορά) και με ακτινοβολία. (μονάδες 1.5) (β) Να ονομάσετε τους μηχανισμούς (τον κυριότερο σε κάθε περίπτωση) με τη βοήθεια των οποίων θερμαίνεται ο κύριος, η γάτα και η τσαγέρα με το περιεχόμενό της. (μον.1.5) Εικόνα 1.1 γάτα τσαγέρα Η θερμότητα διαδίδεται προς τον κύριο με ακτινοβολία, προς τη γάτα με μεταφορά (θερμά ανοδικά ρεύματα μεταφοράς) και προς τη τσαγιέρα με αγωγή. (μονάδες 1.5) (Β)Στην εικόνα 1.2 ράβδος από κάποιο υλικό θερμαίνεται στην άκρη της. Η θερμότητα αν και η θέρμανση διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα δεν φτάνει στο χέρι του ανθρώπου που κρατά τη ράβδο. (α) Γιατί νομίζετε συμβαίνει αυτό;(μον.1) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 13 από 17

14 Συμβαίνει αυτό αφού η ράβδος είναι μονωτής (κακός αγωγός της θερμότητας) (μονάδες 1) (β) Ποια υλικά ονομάζουμε μονωτές και ποια αγωγούς; (μον.1) Μονωτές είναι όλα τα υλικά που δεν επιτρέπουν (επιτρέπουν με πολύ μεγάλη δυσκολία ) τη διάδοση δια μέσου τους της θερμότητας, ενώ αγωγοί είναι όλα τα υλικά που επιτρέπουν την διάδοση της θερμότητας δια μέσου τους. (μονάδες 1) (γ) Ένα υγρό για να χρησιμοποιηθεί στα σώματα καλοριφέρ ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης πρέπει να έχει σχετικά μεγάλη ή σχετικά μικρή ειδική θερμότητα C; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον.1) Το υλικό αυτό πρέπει να έχει σχετικά μεγάλη ειδική θερμότητα έτσι ώστε μετά το κλείσιμο της θέρμανσης η θερμοκρασία του καλοριφέρ στο οποίο περιέχεται να διατηρείται αρκετά μεγάλη για να μπορεί να θερμαίνει για αρκετό χρονικό διάστημα τον περιβάλλοντα χώρο. (μονάδες 1) Εικόνα 1.2 Εικόνα 1.3 (Γ) Στην εικόνα 1.3 φαίνεται ένα ιγκλού. Να εξηγήσετε πως οι Εσκιμώοι καταφέρνουν και επιβιώνουν ζώντας μέσα σε τέτοια σπίτια όπου η θερμοκρασία είναι αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν. (μον.1) Ο πάγος είναι μονωτής, έτσι δεν επιτρέπει τη μεταφορά θερμότητας από το εσωτερικό του ιγκλού προς τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Καταυτό τον τρόπο το ιγκλού διατηρεί μια ικανοποιητική για την επιβίωση των ανθρώπων θερμοκρασία. (μονάδες 1) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 14 από 17

15 (Δ)Στα σχήματα 1.4(α) και 1.4(β) φαίνονται δύο κομμάτια πάγου ίσης μάζας να θερμαίνεται με τη βοήθεια φλόγας λύχνου bunsen. Ο πάγος συγκρατείται στο βυθό του δοκιμαστικού σωλήνα με τη βοήθεια μικρών χαλικιών (σχήμα 1.4 (α)). Ο ρυθμός θέρμανσης είναι ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις. Η ποσότητα του νερού στους σωλήνες είναι η ίδια. Η αρχική θερμοκρασία του νερού και στους δύο σωλήνες είναι η ίδια. (α) Ο πάγος θα λιώσει ή όχι με την ίδια ευκολία και στις δύο περιπτώσεις; Να δικαιολογήσετε την Να απάντησή δικαιολογήσετε σας. την απάντησή σας. (μον.1) Σχήμα 1.4 (α) Νερό Πάγος Πηγή θερμότητας ορθοστάτες Σχήμα 1.4 (β) Πάγος Νερό Πηγή θερμότητας Ο πάγος θα λιώσει πιο εύκολα στην περίπτωση που φαίνεται στο σχήμα 1.4(β). Τα θερμά ρεύματα μεταφοράς είναι ανοδικά και κατευθύνονται από τον πυθμένα κατακόρυφα προς τα πάνω λιώνοντας στην περίπτωση αυτή τον πάγο. (μονάδες 1) (β) Ποιες μετατροπές ενέργειας συμβαίνουν (σχήμα 1.5): (i) Από τον Ήλιο στο φωτοβολταїκό; (μον..5) (ii)από το φωτοβολταїκό στην λάμπα; (μον..5) (iii) Από το φωτοβολταїκό στον ανεμιστήρα; (μον..5) (iv) Από το φωτοβολταїκό στην σειρήνα; (μον..5) Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις το φωτοβολταїκό είναι κατάλληλα συνδεδεμένο με τις ηλεκτρικές ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 15 από 17

16 ανεμιστήρας συσκευές ή εξαρτήματα. φωτοβολταїκό Σχήμα 1.5 λάμπα σειρήνα (i) Από θερμική (ηλιακή) σε ηλεκτρική. (μονάδες.5) (ii) Από ηλεκτρική σε φωτεινή και θερμική. (μονάδες.5) (iii) Από ηλεκτρική σε αιολική, κινητική, θερμική και ηχητική. (μονάδες.5) (iv) Από ηλεκτρική σε ηχητική. (μονάδες.5) ΘΕΜΑ 11 (μον.1) Ομάδα μαθητών βαθμολόγησε ένα αβαθμολόγητο θερμόμετρο (σχήμα 11.1(β)) κατασκευάζοντας τη δική της κλίμακα. Έτσι οι C (σχήμα 11.1(α)) αντιστοιχούν με τους 2, ενώ οι 1 C αντιστοιχούν με τους 22 βαθμούς της κλίμακάς τους. C 1 Σχήμα Σχήμα 11.1(α) Σχήμα 1.1(β) (α) Οι 15 βαθμοί της κλίμακας των μαθητών σε πόσους βαθμούς Κελσίου αντιστοιχούν; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον.2) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 16 από 17

17 Από τα σχήματα 11.1(α) και 11.1(β) φαίνεται ότι κάθε 1 C αντιστοιχεί σε 2 βαθμούς της κλίμακας των μαθητών. Έτσι οι 15 βαθμοί της κλίμακας των μαθητών αντιστοιχούν σε C. 5 Q( maqhtώn ) = Q( C) Þ 15 = Q( C) Þ Q( C) = - = 2.5 C (μονάδες 2) 2 (β) Να αναφέρετε τρεις θερμομετρικές κλίμακες που ξέρετε. (μον.1.5) Κελσίου, Φαρενάιτ και Κέλβιν. (μονάδες 1.5) (γ) Ποια θερμομετρική κλίμακα έχει μόνο θετικές θερμοκρασίες; (μον.1) Η θερμομετρική κλίμακα του Κέλβιν. (μονάδες 1) (δ) Να αναφέρετε δύο υγρά τα οποία χρησιμοποιούνται στα θερμόμετρα σαν θερμομετρικά υγρά.(μον.1) Δύο κατάλληλα θερμομετρικά υγρά είναι ο Υδράργυρος και το οινόπνευμα. (μονάδες 1) (ε) Να αναφέρετε τρεις ιδιότητες που πρέπει να έχει κάποιο υγρό για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα θερμόμετρα υγρού σαν θερμομετρικό υγρό. (μον.1.5) Ένα κατάλληλο θερμομετρικό υγρό θα πρέπει να: (i) Έχει μεγάλο εύρος θερμοκρασιών στο οποίο να παραμένει υγρό. (ii) Να μη διαβρέχει τα τοιχώματα του δοχείου. (iii) Να μην παρουσιάζει ανωμαλίες στην καμπύλη διαστολής του (όπως το νερό) (iv) Nα έχει όσο το δυνατό μικρή ειδική θερμότητα. (μονάδες 1.5) (στ) Το νερό είναι ακατάλληλο σαν θερμομετρικό υγρό. Να αναφέρετε τρεις λόγους που καθιστούν το νερό ακατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί στα θερμόμετρα.(μον.3) Το νερό είναι ακατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί στα θερμόμετρα αφού: (i) Διαβρέχει τα τοιχώματα του σωλήνα (δοχείου) έτσι οι ενδείξεις δεν είναι ευανάγνωστες. (ii) Διαστέλλεται ανώμαλα από τους C - 4 C. (iii) Έχει μεγάλη ειδική θερμότητα με αποτέλεσμα οι ενδείξεις που θα μας έδινε να μην είναι αξιόπιστες. (iv) Έχει περιορισμένο εύρος θερμοκρασιών μέσα στο οποίο είναι υγρό. (μονάδες 3) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 17 από 17

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 26 Ώρα : 1:3-13: Οδηγίες: 1)Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη. Και στα τρία µέρη υπάρχουν συνολικά δώδεκα (12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαΐου 2009 Ώρα: 10:00 12:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) θέματα. 2) Απαντήστε σε όλα τα θέματα. 3) Επιτρέπεται η χρήση μόνο μη

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 15 Μαΐου, 2011 Ώρα: 11:00-13:30 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1. Α/Α Μετατροπή 1 2h= 2.60= 120 min Χρόνος 2 4500m= 4,5 km Μήκος 3 2m 3

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ:2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: TΜΗΜΑ: AΡ:. ΒΑΘΜΟΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 4 Μετρήσεις Θερμοκρασίας Η Βαθμονόμηση α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι β. Συζητώ, Αναρωτιέμαι, Υποθέτω

Φύλλο Εργασίας 4 Μετρήσεις Θερμοκρασίας Η Βαθμονόμηση α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι β. Συζητώ, Αναρωτιέμαι, Υποθέτω Φύλλο Εργασίας 4 Μετρήσεις Θερμοκρασίας Η Βαθμονόμηση α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Οι άνθρωποι προσπαθούν να εκτιμήσουν κατά προσέγγιση ή να μετρήσουν με ακρίβεια τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 4 Η ΠΚΥΠΡΙ ΟΛΥΜΠΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΜΝΣΙΟΥ Κυριακή, 18 Μαΐου, 2008 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων.

1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. Εισηγητές, οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ : Γαβρίλης Ηλίας, Χημικός Βράκα Ελένη, Φυσικός Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. 2. Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα Σκοπός Να

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 6 Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού Ο "Κύκλος" του Νερού

Φύλλο Εργασίας 6 Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού Ο Κύκλος του Νερού Φύλλο Εργασίας 6 Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού Ο "Κύκλος" του Νερού α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα. Αναγνώρισε τα φαινόμενα που σχετίζονται με το νερό και ονόμασέ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 4 Μετρήσεις Θερμοκρασίας Η Βαθμονόμηση α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι β. Συζητώ, Αναρωτιέμαι, Υποθέτω

Φύλλο Εργασίας 4 Μετρήσεις Θερμοκρασίας Η Βαθμονόμηση α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι β. Συζητώ, Αναρωτιέμαι, Υποθέτω Φύλλο Εργασίας 4 Μετρήσεις Θερμοκρασίας Η Βαθμονόμηση α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Οι άνθρωποι προσπαθούν να εκτιμήσουν κατά προσέγγιση ή να μετρήσουν με ακρίβεια τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:.

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Θέμα 1ο Δύο μαθητές βυθίζουν για λίγο το χέρι τους στο νερό των δοχείων Α και Β, ο ένας στο Α και ο άλλος στο

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυτος θερµοκρασία. Είδη θερµοµέτρων. Κ = 273 + o C. Τα κυριότερα είδη θερµοµέτρων είναι. Απόλυτος θερµοκρασία ( Kelvin o K)

Απόλυτος θερµοκρασία. Είδη θερµοµέτρων. Κ = 273 + o C. Τα κυριότερα είδη θερµοµέτρων είναι. Απόλυτος θερµοκρασία ( Kelvin o K) 1 2 Είδη θερµοµέτρων Τα κυριότερα είδη θερµοµέτρων είναι Κελσίου (Celsius o C) - Ευρώπη Φαρενάιτ (Fahrenheit o F) - Αµερική Ιατρικά Απόλυτος θερµοκρασία Απόλυτος θερµοκρασία ( Kelvin o K) Η χαµηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, α φάση Στ τάξη Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Θέμα 1ο Ένας μαθητής χρησιμοποιεί το ποδήλατό του για να μετακινείται γρήγορα,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικα Θέ ματα Φυσικη ς Α Γυμνασι ου

Επαναληπτικα Θέ ματα Φυσικη ς Α Γυμνασι ου Επαναληπτικα Θέ ματα Φυσικη ς Α Γυμνασι ου Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Τέσσερις μαθητές συμμετείχαν σε αγώνα δρόμου. Για την καταγραφή των επιδόσεών τους, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης δευτερολέπτων ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:.

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Συντομογραφίες: β.μαθ.ε βιβλίο Μαθητή Ε τάξης τ.εργ.ε τετράδιο Εργασιών Ε τάξης Παρατήρησε τα παρακάτω σκίτσα στα οποία εικονίζονται «επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Γ Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Γ Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Γ Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα ορίσουμε την ταχύτητα διάλυσης μιας στερεής ουσίας στο νερό και θα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Φ.Ε ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ε.Κ.Φ.Ε ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2015 2016 Ε.Κ.Φ.Ε ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρχή του Le Chatelier Όταν μεταβάλλουμε ένα από τους συντελεστές ισορροπίας (συγκέντρωση, πίεση, θερμοκρασία) η θέση της ισορροπίας μετατοπίζεται προς εκείνη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι Ενότητα 4 η : Θερμικά φαινόμενα Δημήτρης Κολιόπουλος Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 7 Η Διαστολή και Συστολή του Νερού Μια φυσική «Ανωμαλία»

Φύλλο Εργασίας 7 Η Διαστολή και Συστολή του Νερού Μια φυσική «Ανωμαλία» Φύλλο Εργασίας 7 Η Διαστολή και Συστολή του Νερού Μια φυσική «Ανωμαλία» α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Στο δημοτικό σχολείο έχεις μάθει ότι τα υλικά σώματα, είτε βρίσκονται στη στερεή είτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας.

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας. Άσκηση Η9 Θερμότητα Joule Θερμική ενέργεια Η θερμότητα μπορεί να είναι επιθυμητή π.χ. σε σώματα θέρμανσης. Αλλά μπορεί να είναι και αντιεπιθυμητή, π.χ. στους κινητήρες ή στους μετασχηματιστές. Θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΗΜΕΙΑ» για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Οι διδάσκοντες Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως κάποια από τα προϊόντα που αγοράζουμε είναι νοθευμένα;

Μήπως κάποια από τα προϊόντα που αγοράζουμε είναι νοθευμένα; Μήπως κάποια από τα προϊόντα που αγοράζουμε είναι νοθευμένα; Nα εργαστείτε ατομικά 1. Με ποια μέθοδο διαχωρισμού των μειγμάτων στα συστατικά τους μπορείτε να πάρετε: α) ένα ευδιάλυτο άλας από το διάλυμά

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Σκουπιδομαζέματα-επιστημοσκορπίσματα

Σκουπιδομαζέματα-επιστημοσκορπίσματα Στη στήλη Σκουπιδομαζέματα επιστημοσκορπίσματα παρουσιάζονται απλά πειράματα και κατασκευές που μπορούν να πραγματοποιηθούν με καθημερινά υλικά και μπορούν να ενταχθούν, κατά την κρίση του διδάσκοντα,

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά Θερμότητα Οι έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας Η θερμοκρασία είναι μέτρο της μέσης κινητικής κατάστασης των μορίων ή ατόμων ενός υλικού. Αν m είναι η μάζα ενός σωματίου τότε το παραπάνω εκφράζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή. 1. Ποια μεγέθη λέγονται φυσικά μεγέθη; Πως γίνεται η μέτρησή τους; Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται φυσικά μεγέθη. Η μέτρησή

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Φ.Ε.) ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Γ. Παλούμπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015 Ώρα: 10:00-11:00 ΘΕΜΑ 1 ο - 2 ο : O Διομήδης χρησιμοποίησε όμοιους κύβους για να φτιάξει τις πιο κάτω κατασκευές. Οι κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΙ EIΝΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΠΟΒΑΘΡΟ Είναι το μέτρο της ποσότητας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα.

Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:....

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος

Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος Στην ορολογία SI η λέξη «βαθμός» δεν χρησιμοποιείται με την κλίμακα Kelvin π.χ. 20 C 293 K (δηλ. kelvin ΟΧΙ βαθμούς kelvin) Μέτρηση Θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α)

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) P = σταθ. V P 2) Ισόχωρη µεταβολή β) = σταθ. 3) Ισοβαρής µεταβολή γ) V

Διαβάστε περισσότερα

Σκουπιδομαζέματα-επιστημοσκορπίσματα

Σκουπιδομαζέματα-επιστημοσκορπίσματα Στη στήλη Σκουπιδομαζέματα επιστημοσκορπίσματα παρουσιάζονται απλά πειράματα και κατασκευές που μπορούν να πραγματοποιηθούν με καθημερινά υλικά και μπορούν να ενταχθούν, κατά την κρίση του διδάσκοντα,

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

24ο Μάθημα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

24ο Μάθημα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 24ο Μάθημα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Ο αέρας, όπως και κάθε αέριο, ασκεί δυνάμεις, ασκεί πιέσεις Μέχρι τώρα διαπιστώσαμε ότι πιέσεις μπορεί να ασκηθούν στην επιφάνεια στερεών και υγρών σώματων. Τι συμβαίνει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεσαι: Ένα πλαστικό μπουκάλι (ή ένα στενόμακρο ποτήρι), ένα μολύβι, ένα κομμάτι μονόκλωνο καλώδιο ή σύρμα, νερό, οινόπνευμα, λάδι, αλάτι.

Τι χρειάζεσαι: Ένα πλαστικό μπουκάλι (ή ένα στενόμακρο ποτήρι), ένα μολύβι, ένα κομμάτι μονόκλωνο καλώδιο ή σύρμα, νερό, οινόπνευμα, λάδι, αλάτι. ΑΝΩΣΗ Πείραμα 1: Το αυγό που κολυμπάει. Τι χρειάζεσαι: ένα βρασμένο αυγό, ένα πλατύ ποτήρι ή ένα πλαστικό μπουκάλι, ένα μαχαίρι, νερό, αλάτι, ένα κουταλάκι. Τι θα κάνεις: Αν δεν είναι εύκολο να έχεις ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διάσπαση του ανθρακικού ασβεστίου με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία προς οξείδιο του ασβεστίου και διοξείδιο του άνθρακα.

Διάσπαση του ανθρακικού ασβεστίου με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία προς οξείδιο του ασβεστίου και διοξείδιο του άνθρακα. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Διάσπαση του ανθρακικού ασβεστίου με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία προς οξείδιο του ασβεστίου και διοξείδιο του άνθρακα. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Τα θρεπτικά υλικά περιέχουν τις κατάλληλες ενώσεις για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Οι ετερότροφοι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντίνου. Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

Μαρία Κωνσταντίνου. Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Στερεά Υγρά Αέρια ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 1. Έχουν συγκεκριμένο όγκο 2. Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια (όπως ορίζεται στη μελέτη της μηχανικής τέτοιων σωμάτων): Η ενέργεια που οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις και κινήσεις ολόκληρου του μακροσκοπικού σώματος, όπως η μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΠΙΙΕΣΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚAMΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΡΜΗ-ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 5/1/2015

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚAMΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΡΜΗ-ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 5/1/2015 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚMΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΡΜΗ-ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο 5/1/2015 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Με τον όρο ατμοσφαιρική υγρασία περιγράφουμε την ποσότητα των υδρατμών που περιέχονται σε ορισμένο όγκο ατμοσφαιρικού αέρα. Η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ

ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ 113-132_22ENOTHTA6 4/3/2013 12:28 µµ Page 113 ENOTHTA 6 ENOTHTA 6 ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΟN ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) Ένας «χάρτης» από λέξεις πώς δημιουργούμε μείγματα πώς διαχωρίζουμε μείγματα πού βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΥ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (άσκηση 10 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 1η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 10 Ιουνίου, 2012 Ώρα: 10:30-11:30 Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο : Ο τρόπος διάδοσης της θερμότητας στα στερεά σώματα ονομάζεται: Α. Ζέστη Β. Θερμοκρασία Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc,

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θαλάσσια αύρα ονομάζουμε τον τοπικό άνεμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 9 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει

Φύλλο Εργασίας 9 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει Φύλλο Εργασίας 9 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε στο παρακάτω ενδεικτικό γράφημα την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης από το 1870 έως

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δύο εναλλακτικές εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας της Α Λυκείου ή πώς να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη στο εργαστήριο

Δύο εναλλακτικές εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας της Α Λυκείου ή πώς να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη στο εργαστήριο Δύο εναλλακτικές εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας της Α Λυκείου ή πώς να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη στο εργαστήριο Αναστασία Γκιγκούδη Η διδακτική αξία της εργαστηριακής άσκησης στα μαθήματα Φυσικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

8. Θερμοκρασία και θερμότητα - Μεταβολές καταστάσεων της ύλης

8. Θερμοκρασία και θερμότητα - Μεταβολές καταστάσεων της ύλης 8. Θερμοκρασία και θερμότητα - Μεταβολές καταστάσεων της ύλης Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Μεταβολές καταστάσεων της ύλης Γνωστικό Αντικείμενο: Μελέτη Περιβάλλοντος Διδακτική Ενότητα: Μεταβολές καταστάσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε τις βασικές αρχές της θερµιδοµετρίας προκειµένου να µετρήσουµε τα εξής: Ειδική θερµότητα θερµιδοµέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαυρομμάτη Ειρήνη 3ο Γ/σιο Τρικάλων Σχ. Έτος 2012-13 1o ΠΕΙΡΑΜΑ: ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΔΕΙΑΖΕΙ Ατμοσφαιρική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ

1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ 1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ Τα όργανα που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μέτρηση του όγκου των υγρών είναι: 1) το σιφώνιο 2) η προχοΐδα 3) η ογκομετρική φιάλη 4) ο ογκομετρικός κύλινδρος 5) η κωνική φιάλη

Διαβάστε περισσότερα

: Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση. 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει γραφικά το νόμο του Gay-Lussac;

: Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση. 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει γραφικά το νόμο του Gay-Lussac; Τάξη : Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εξεταστέα Ύλη : Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση Καθηγητής : Mάρθα Μπαμπαλιούτα Ημερομηνία : 14/10/2012 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 29 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες 1) Το δοκίµιο αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες και δέκα (10) θέµατα. 2) Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιβεβαίωση του μηχανισμού ανάπτυξης της θαλάσσιας αύρας.

Επιβεβαίωση του μηχανισμού ανάπτυξης της θαλάσσιας αύρας. Επιβεβαίωση του μηχανισμού ανάπτυξης της θαλάσσιας αύρας. Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» OdyKouk@gmail.com Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 4: Ο ηλιακός αποστακτήρας

Δραστηριότητα 4: Ο ηλιακός αποστακτήρας Παγκόσμιο πείραμα για το Διεθνές Έτος Χημείας Δραστηριότητα 4: Ο ηλιακός αποστακτήρας Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές φτιάχνουν έναν «ηλιακό αποστακτήρα» και πειραματίζονται με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Συμβαίνει κι αυτό: ο όγκος ενός σώματος να 'ναι μεγάλος, αλλά η μάζα του να 'ναι μικρή Από την καθημερινή μας ζωή, ξέρουμε τι σημαίνει πυκνό και αραιό: πυκνό δάσος, αραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 27 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 31 Μαρτίου, 2013 Ώρα: 10:00-13:00 Απενεργοποιήστε τα κινητά σας τηλέφωνα!!! Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης

Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης Άσκηση 8 Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης 1.Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός της πυκνότητας στερεών και υγρών με τη μέθοδο της άνωσης. Βασικές Θεωρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις (Εισαγωγή-Ρευστά-Θερμότητα) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ασκήσεις (Εισαγωγή-Ρευστά-Θερμότητα) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ασκήσεις (Εισαγωγή-Ρευστά-Θερμότητα) Κινήσεις-Διαγράμματα 1μ. Να σχεδιασθούν το διάστημα s, η ταχύτητα υ και η επιτάχυνση γ για ένα σώμα που πέφτει ελεύθερα επί 4 sec. μ. Η ταχύτητα υ ενός σώματος δίδεται

Διαβάστε περισσότερα