ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Α-Μ. Μουζά Λαζαρίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κα. Ξ. Χαψά, Καθηγήτρια Εφαρμογών 1

2 Πρόλογος Στην παρούσα εισήγηση, προς το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Δ.Ε.) και εκ μέρους της τριμελούς αρμόδιας επιτροπής του Τμήματος, επιχειρείται και προτείνεται η συστηματική ποιοτική αναβάθμιση συγκεκριμένων δομών του υπάρχοντος κανονισμού εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών (π.ε.) των φοιτητών του Τμήματος. Η οργανωτική δομή της παρούσας, αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: α. Αρχές διαδικασιών και οργάνωσης β. Πρότυπα αξιολόγησης και βαθμολόγησης γ. Πρότυπα και αρχές ροών δ. Έντυπα Ελέγχου Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδεται στα αντικείμενα ποιότητας και θεσμικής αξιολόγησης των π.ε., με δεδομένη την εξάρτηση του επιπέδου των π.ε. από την επικείμενη καθολική απόθεσή τους στο υπό δημιουργία Ιδρυματικό Αποθετήριο Καταθετήριο (Ι.Α.) π.ε. στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ. Είναι αυτονόητη η επιστημονική και ηθική ευθύνη του Ε.Π. του Τμήματος Δ.Ε. στο θέμα της ποιότητας των π.ε., ώστε οι φοιτητές να προσεγγίζονται σε κάθε μάθημα με αυξημένες επιστημονικές απαιτήσεις και να καταλήγουν στο τέλος των σπουδών τους στην εκπόνηση π.ε. ποιοτικών προδιαγραφών ανώτατου εκπαιδευτικού - τεχνολογικού Ιδρύματος. Τονίζεται ιδιαίτερα η προτεινόμενη διαδικασία προώθησης των π.ε. προς την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, στα πλαίσια οργάνωσης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Καταθετηρίου (Ι.Α.), με σκοπό την επίσημη απόθεση των π.ε. και στη συνέχεια διάθεσή τους στην επιστημονική κοινότητα, σύμφωνα με αρχές και πρότυπα διεθνών προδιαγραφών. Πλέον συγκεκριμένα, η σταδιακή υιοθέτηση των απαραίτητων ροών, πολιτικών και αρχών οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Α. από όλα τα Τμήματα του ΤΕΙ, θα καταστήσει δυνατή την καθολική Ιδρυματική αποδοχή και την εφαρμογή των αρχών λειτουργίας του Ι.Α. στην πράξη. Διευκρινίζεται ότι, αν και δεν έχει ακόμη δημοπρατηθεί το έργο της Υπηρεσίας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, η θέσπιση και σταδιακή υλοποίηση αναβαθμισμένων αρχών οργάνωσης και πολιτικών αξιολόγησης των Τμηματικών π.ε. και στη συνέχεια η Ιδρυματική τους απόθεση στη Βιβλιοθήκη, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του επιστημονικού αυτού έργου, το οποίο είναι καθρέπτης της επιστημονικής δυναμικότητας και ποιότητας του ΤΕΙ. 2

3 1. Πρότυπα Διαδικασιών: Αρχές α. Όλες οι π.ε. κατατίθενται στο Ι.Α. (Ιδρυματικό Αποθετήριο) της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος (και καταχωρούνται σε ειδικό πρωτόκολλο), με ευθύνη του συγγράψαντα φοιτητή 1. Οι π.ε. διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, από πλευράς απόθεσης στο Ι.Α.: α.1 Απόθεση με ταυτόχρονη ελεύθερη προβολή του περιεχομένου προς κάθε ενδιαφερόμενο (full text reposition). Αυτή αφορά κυρίως τις π.ε. που έχουν εκπονηθεί με υποδειγματικό τρόπο και δεν δημιουργούν κανένα προβληματισμό σχετικά με την επιστημονική χρήση υλικού τρίτων. α.2 Απόθεση με αποδελτίωση της π.ε. και ταυτόχρονη προβολή εκτεταμένης περίληψης, μέσω Ι.Α. Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται η προβολή πλήρους κειμένου. α.3 Αποδελτίωση της εκτεταμένης περίληψης και ταυτόχρονη δυνατότητα προβολής και λήψης πλήρους κειμένου, μετά από εγγραφή των στοιχείων του κάθε ενδιαφερόμενου χρήστη, ο οποίος και απαιτείται να δηλώνει την ιδιότητά του καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει χρήση του υλικού της π.ε. Θα ακολουθεί εξέταση του αιτήματος από τις/τους Βιβλιοθηκονόμους και θα λαμβάνεται απόφαση για την αποστολή ή μη του αιτηθέντος πλήρους κειμένου 2. β. Η συστηματική ενημέρωση των φοιτητών για το αντικείμενο, τη σημασία και την βαθμολόγηση των π.ε. υλοποιείται κατά την διάρκεια των υποχρεωτικών μαθημάτων «Σεμινάριο Τελειοφοίτων» και «Μεθοδολογία Έρευνας». γ. Επιπλέον, επικείμενου του νέου Κανονισμού του Ιδρύματος, στη βάση του τρέχοντα νόμου περί ανώτατης εκπαίδευσης (Ν. 4009/ ), προτείνεται, στα πλαίσια της αναβάθμισης των μαθημάτων «Σεμινάριο Τελειοφοίτων» και «Μεθοδολογία Έρευνας», η υποχρεωτική παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος σχετικά με την ανεύρεση και τεκμηρίωση και αναφορά βιβλιογραφικών πηγών. δ. Ειδικότερα, στα πλαίσια των παραπάνω μαθημάτων, προβλέπεται η ενημέρωση των φοιτητών τριών αναφορικά με: δ.1 Τη λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1 Με την απόθεση και αποδελτίωση της π.ε., ο σπουδαστής λαμβάνει έγκριση στο σχετικό έντυπο («Παράρτημα Α») από την Βιβλιοθήκη, την οποία και προσκομίζει στην Γραμματεία του Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών στο οποίο ανήκει. Η λήψη της σχετικής αυτής έγκρισης γίνεται πλέον προϋπόθεση για την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης σπουδών από τις Γραμματείες και προϋπόθεση για την τελική λήψη του πτυχίου. 2 Τονίζεται, ιδιαίτερα, ότι η εξεταστική επιτροπή που βαθμολογεί την π.ε. διευκρινίζει επάνω στο σύνθετο (όπως και προτείνεται) έντυπο «Ελέγχου & Βαθμολόγησης της π.ε. «Παράρτημα Α»», σε ποια συγκεκριμένη πολιτική προβολής, από τις τρεις παραπάνω αναφερόμενες, εμπίπτει κάθε π.ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εξεταστική επιτροπή μπορεί να ορίσει, με κατάλληλη αιτιολόγηση, εάν ο σπουδαστής ή/και ο επιβλέπων καθηγητής διατηρούν ορισμένα δικαιώματα επάνω σε μέρος του κειμένου της π.ε. Στην περίπτωση αυτή και μόνο, υποβάλλεται και η «φόρμα» πολιτικής αδειών, που προβλέπεται στο κείμενο Αρχών, Πολιτικών και Ροών Λειτουργίας του υπό δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου (Ι.Α.)/Καταθετηρίου στο ΤΕΙ Σερρών. 3

4 δ.2 Τον κανονισμό εκπόνησης π.ε. και τα επιπρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης δ.3 Θέματα λογοκλοπής και πνευματικών δικαιωμάτων. ε. Κάθε Οκτώβριο, σε ετήσια ακαδημαϊκή βάση, αναρτώνται τα θέματα των π.ε. από τη Γραμματεία, στους Πίνακες Ανακοινώσεων, στο Γραφείο Σπουδών και στο Γραφείο του Ε.Τ.Π. του Τμήματος. Η διαδικασία ανάρτησης ελέγχεται από τα μέλη του εκάστοτε Συμβουλίου του Τμήματος - Προγράμματος Σπουδών. στ. Το Συμβούλιο του Τμήματος - Προγράμματος Σπουδών, ελέγχει σε μηνιαία βάση την ανάληψη π.ε. από το επιστημονικό προσωπικό του, μέσω της Γραμματείας και των καταχωρήσεων των π.ε. στην καρτέλα του κάθε φοιτητή ας (e-gram) 3. ζ. Δημιουργείται ειδικό έγγραφο επιβλέποντα καθηγητή Πρότυπα Αξιολόγησης - Βαθμολόγησης: Αρχές 1. Τα πρότυπα και η πολιτική του Τμήματος Προγράμματος Σπουδών αναφορικά με την αξιολόγηση των π.ε. απαιτούν μία συστηματική και συνεπή συνεργασία καθηγητών φοιτητών, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των π.ε., λαμβάνονται υπόψη εκτός από την εφαρμογή του κανονισμού εκπόνησης π.ε. και μία σειρά άλλων σημαντικών κριτηρίων, που ακολουθούν στη συνέχεια, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και αναγκαίων για τη διασφάλιση π.ε. πανεπιστημιακού επιπέδου 6. 3 Στην πράξη, Η Γραμματεία παρέχει κατάλογο των ανατεθέντων, εν λειτουργία, πτυχιακών εργασιών ανά διδάσκοντα, στο Συμβούλιο του Τμήματος, σε μηνιαία βάση. 4 Επισυνάπτεται ως παράρτημα «Α», στο τέλος του παρόντος. 5 Αυτό, άλλωστε, είναι και μέσα στο πνεύμα και το νόημα του νέου νόμου περί ενιαίας ανώτατης εκπαίδευσης, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (Ν. 4009/ ). Επιπλέον, είναι αυτονόητο ότι η ποιότητα της κάθε π.ε. εξαρτάται άμεσα από τον εκάστοτε φοιτητή - α, καθώς επίσης και από τον εκάστοτε επιβλέποντα καθηγητή και τις απαιτήσεις του, στη βάση πάντοτε των ποιοτικών δεδομένων Τριτοβάθμιου Ιδρύματος και της επιμελούς τήρησης των απαιτήσεων του ισχύοντα κανονισμού εκπόνησης π.ε. του Τμήματος - Προγράμματος Σπουδών. 6 Εκτιμάται η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης νέας δομής των μαθημάτων «Σεμινάριο Τελειοφοίτων», και «Μεθοδολογία Έρευνας», όπου και απαιτείται να περιλαμβάνεται: 4.1 Η επιμελής, συνεχής και απαιτητική ενημέρωση των φοιτητών τριών για τις απαιτήσεις ποιότητας, περιεχομένου και βαθμολόγησης της π.ε. 4.2 Η προσεκτική και επίσημη ενημέρωση των φοιτητών τριών, ο έλεγχος και η βαθμολόγηση των εργασιών τους, στη βάση σημαντικών θεμάτων λογοκλοπής, καταχώρησης επιστημονικών πηγών, λειτουργίας του Ι.Α Η οργάνωση των μαθημάτων στα πλαίσια αυτά (Ν. 4009/ ), δεν ανατρέπει την υφιστάμενη λειτουργία των μαθημάτων αυτών, αλλά τυποποιεί επιπλέον τα δομικά χαρακτηριστικά του. Έτσι, η ποιοτική και χρονική οργάνωση του μαθήματος αυτού και οι απαιτούμενες παρουσιάσεις των εργασιών οριοθετούνται πλέον στη βάση της τρέχουσας και συστηματικής επιστημονικής αναγκαιότητας (Ν. 4009/ ). 4

5 3. Βασικά Κριτήρια Αξιολόγησης π.ε.: α. Απαιτήσεις αξιολόγησης: α.1. περιεχόμενα: 1 μονάδα α.2. βιβλιογραφία: 1 μονάδα α.3. εμφάνιση: 1 μονάδα α.4. περίληψη εισαγωγή: 1 μονάδα α.5. συμπεράσματα προτάσεις: 1 μονάδα β. Βαθμολόγηση 5 μονάδων: β.1. δομή & περιεχόμενο β.2. έρευνα & πρωτοτυπία β.3. επιστημονική συνεισφορά β.4. παρουσίαση (power point) 3. Πρότυπα Ροών: Αρχές α. Τα θέματα των π.ε. κατά διδάσκοντα κατατίθενται το πρώτο 15θήμερο Οκτωβρίου, στη Γραμματεία του Τμήματος, με πάγια ανακοίνωση στο διαδίκτυο και στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος. Τα θέματα αυτά αναρτώνται στο Γραφείο Σπουδών, στη Γραμματεία και στο Γραφείο του Ε.Τ.Π. από τη Γραμματεία. Η όλη διαδικασία εποπτεύεται από το Συμβούλιο του Τμήματος Προγράμματος Σπουδών. β. Μετά την ανάθεση της π.ε., ο διδάσκων ενημερώνει τον φοιτητή για το έντυπο ελέγχου και βαθμολόγησης της π.ε. και συμπληρώνει τα στοιχεία του φοιτητή στο έντυπο ελέγχου (εις διπλούν), καθώς και τα στοιχεία του ιδίου (επιβλέποντα) 7. γ. Η Γραμματεία ελέγχει και καταχωρεί τις Δ.Μ. και την ημερομηνία εγγραφής (έναρξης) της π.ε. στο έντυπο ελέγχου και στην καρτέλα του φοιτητή (e-gram), σύμφωνα με την αίτηση του επιβλέποντα καθηγητή (όπου και αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα επιβλέποντα καθηγητή, του φοιτητή και του θέματος της π.ε.) 8. δ. Με τη συμπλήρωση ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου σπουδών από την ημερομηνία ανάθεσης και επικύρωσης της π.ε., ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει αίτηση κατάθεσης παρουσίασης της π.ε. προς το Συμβούλιο του Τμήματος - Προγράμματος Σπουδών, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία παρουσίασης των π.ε. των μηνών Ο-Ν-Δ και Μ-Α-Μ. Στο έντυπο της αίτησης κατάθεσης της π.ε. συμπληρώνεται η διάρκεια εκπόνησης της π.ε. και, στη συνέχεια η π.ε. αξιολογείται και βαθμολογείται ανάλογα. 7 Η διαδικασία υλοποιείται και ελέγχεται με ευθύνη του επιβλέποντα διδάσκοντα καθηγητή. 8 Η Γραμματεία επικυρώνει τα στοιχεία του κάθε φοιτητή στο αναφερόμενο έντυπο και στην ηλεκτρονική του καρτέλα (e-gram), όπου και κρατούνται τα προς μηνιαία ενημέρωση του Συμβουλίου του Τμήματος αρχειακά δεδομένα των π.ε. 5

6 ε. Ταυτόχρονα με την τελική βαθμολόγηση της π.ε., ο επιβλέπων καθηγητής κατηγοριοποιεί στο ίδιο έντυπο την μορφή απόθεσης της εργασίας στο Ι.Α. της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. στ. Το Συμβούλιο του Τμήματος - Προγράμματος Σπουδών ορίζει την ακριβή ημερομηνία εξέτασης π.ε. (την πρώτη εβδομάδα κάθε αντίστοιχου μήνα) και τις επιτροπές αξιολόγησης στις οποίες συμμετέχει ένα τουλάχιστον μόνιμο μέλος Ε.Π. Το έντυπο ορισμού των εξεταστικών επιτροπών ελέγχεται και προσυπογράφεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος - Προγράμματος Σπουδών. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εις διπλούν, για ασφάλεια, διατηρούμενο σε φάκελο του κάθε επιβλέποντα καθηγητή) Στοιχεία Εντύπου: Α. Στοιχεία Φοιτητή Φοιτήτριας ΟΝΟΜΑ: Α.Μ.: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Β. Στοιχεία Επιβλέποντα: ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΟΝΙΜΟΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ: ΒΑΘΜΙΔΑ: Γ. Έλεγχος Γραμματείας 9 Έναρξη Πτυχιακής Εργασίας: Δ.Μ.: Η/Α Εγγραφής π.ε.: ΘΕΜΑ π.ε.: Δ. Υποβολή αιτήματος προς έγκριση παρουσίασης: Η/Α αιτήματος: Η/Α παρουσίασης: Έγκριση Συμβουλίου Τμήματος («Προγράμματος Σπουδών»): Ε. Βαθμολόγηση κατά τεκμήριο αξιολόγησης: 9 Έλεγχος αναλυτικής βαθμολογίας, 160 Δ.Μ. 7

8 Ζ. Έλεγχος απόθεσης πτυχιακής εργασίας στο Ι.Α. της Βιβλιοθήκης: Κατηγοριοποίηση απόθεσης π.ε. 10 : πλήρες κείμενο (ελεύθερη προβολή όλου του περιεχομένου, προς κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη) περίληψη (απλή αποδελτίωση της π.ε., με ταυτόχρονη προβολή εκτεταμένης περίληψης) προσβάσιμο υπό συνθήκες υλικό (αποδελτίωση και προβολή της εκτεταμένης περίληψης και ταυτόχρονη δυνατότητα προβολής και λήψης πλήρους κειμένου, μόνο μετά από πιστοποίηση του αιτούντος) παρακράτηση πνευματικών δικαιωμάτων (ο σπουδαστής ή/και ο επιβλέπων καθηγητής διατηρούν ορισμένα δικαιώματα επάνω σε μέρος του κειμένου της π.ε. Προσδιορισμός μέρους ή τμήματος της π.ε. του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα παρακρατούνται: 10 Η π.ε. που βαθμολογείται παραπάνω, οφείλει να αποδελτιωθεί και να αποτεθεί στο Ι.Α. του ΤΕΙ Σερρών, με ευθύνη του συγγράψαντα φοιτητή. Η εξεταστική επιτροπή ορίζει ότι η π.ε. εμπίπτει στην συγκεκριμένη πολιτική απόθεσης που ορίζεται εδώ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κείμενο Αρχών, Πολιτικών και Ροών Λειτουργίας του υπό δημιουργία Ι.Α. του Ιδρύματος. 8

9 Έγκριση Επιβλέποντα Καθηγητή: Η/Α Απόθεσης: Έλεγχος Βιβλιοθήκης: Η. Υποβολή αιτήματος ορκωμοσίας: Η/Α Αίτησης: Έγκριση Γραμματείας: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 9

10 Απαιτούμενα έντυπα 1. Ανάρτηση θεμάτων π.ε. κατά διδάσκοντα στο γραφείο σπουδών, στη γραμματεία και στο Ε.Τ.Π. 2. Αίτηση επιβλέποντα προς την γραμματεία για την έναρξη της π.ε. και την καταχώρηση του θέματός της. 3. Αίτηση επιβλέποντα προς το Συμβούλιο του Τμήματος - Προγράμματος Σπουδών, για την έγκριση παρουσίασης της π.ε. 15 ημέρες πριν την ημερομηνία παρουσίασης π.ε. των μηνών Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου και Μαρτίου Απριλίου Μαΐου (την πρώτη εβδομάδα κάθε αντίστοιχου μήνα, σε ημέρα και ώρα ανακοινώσιμη από το Συμβούλιο του Τμήματος - Προγράμματος Σπουδών 11 ). 4. Εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα. 5. Έντυπο τελικής βαθμολόγησης της π.ε., με τη συνολική βαθμολογία, κατατιθέμενο στη Γραμματεία. 6. Αρχείο πρωτοκόλλου απόθεσης επιλεγμένων π.ε. στο Ι.Α. της Βιβλιοθήκης. 7. Αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Διπλωματικές Εργασίες Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.) Μ.Β.Α. 11 Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές ή παρεκκλίσεις παρουσιάσεων π.ε., εφόσον ορίζονται τακτικές παρουσιάσεις σε μηνιαία βάση ανά εξάμηνο σπουδών. 10

11 Πρότυπα Διαδικασιών: Βασικές Αρχές Πρώτη προτεινόμενη πολιτική κατάθεσης: 1. Όλες οι Δ.Ε. κατατίθενται στο Ι.Α. της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος και καταχωρούνται σε ειδικό πρωτόκολλο. Οι Δ.Ε. διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 1.1 Όταν βαθμολογούνται με βαθμό 10 και είναι άριστες από κάθε άποψη, οπότε και πληρούν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, αποτίθενται σε προσβάσιμη μορφή πλήρους κειμένου (full text reposition). 1.2 Όταν βαθμολογούνται με βαθμό 8 ή 9, αποτίθενται σε προσβάσιμη μορφή περίληψης και διάθεσης μέσω αξιολογούμενου αιτήματος. 1.3 Όταν βαθμολογούνται με βαθμό έως και 7, αποτίθενται στο Ι.Α. σε μη προσβάσιμη μορφή. Δεύτερη προτεινόμενη πολιτική κατάθεσης: 2. Κατηγοριοποίηση απόθεσης π.ε. 12 : πλήρες κείμενο (ελεύθερη προβολή όλου του περιεχομένου, προς κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη) περίληψη (απλή αποδελτίωση της π.ε., με ταυτόχρονη προβολή εκτεταμένης περίληψης) προσβάσιμο υπό συνθήκες υλικό (αποδελτίωση και προβολή της εκτεταμένης περίληψης και ταυτόχρονη δυνατότητα προβολής και λήψης πλήρους κειμένου, μόνο μετά από πιστοποίηση του αιτούντος) παρακράτηση πνευματικών δικαιωμάτων (ο σπουδαστής ή/και ο επιβλέπων καθηγητής διατηρούν ορισμένα δικαιώματα επάνω σε μέρος του κειμένου της π.ε. Προσδιορισμός μέρους ή τμήματος της π.ε. του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα παρακρατούνται: 12 Η π.ε. που βαθμολογείται παραπάνω, οφείλει να αποδελτιωθεί και να αποτεθεί στο Ι.Α. του ΤΕΙ Σερρών, με ευθύνη του συγγράψαντα φοιτητή. Η εξεταστική επιτροπή ορίζει ότι η π.ε. εμπίπτει στην συγκεκριμένη πολιτική απόθεσης που ορίζεται εδώ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κείμενο Αρχών, Πολιτικών και Ροών Λειτουργίας του υπό δημιουργία Ι.Α. του Ιδρύματος. 11

12 Έγκριση Επιβλέποντα Καθηγητή: Η/Α Απόθεσης: Έλεγχος Βιβλιοθήκης: Η συστηματική ενημέρωση των φοιτητών για το αντικείμενο, τη σημασία και τη βαθμολόγηση των π.ε. υλοποιείται κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών μαθημάτων του πρώτου και δευτέρου εξαμήνου σπουδών, του μεταπτυχιακού προγράμματος στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 4. Επιπλέον, προτείνεται η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, μέσω σεμιναρίου, κατά το πρώτο εξάμηνο των μαθημάτων υποδομής, σε θέματα ανεύρεσης τεκμηρίωσης αναφοράς βιβλιογραφικών πηγών και τεχνικής χρήσης τους, κατά προτίμηση στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Η ενέργεια αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, για την ενημέρωση και ταυτόχρονη εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε σημαντικά θέματα υλοποίησης επιστημονικής βιβλιογραφικής έρευνας και χρήσης επιστημονικών πηγών, πνευματικών δικαιωμάτων και λογοκλοπής. 12

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συνοπτικός Καστοριά 2012 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 1.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα