ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Σχόλια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Σχόλια"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2015) 5565 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επίτροπο Φαξ: Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη, Θέμα: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση CY/2015/1757: Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σταθερής θέσης για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, στην Κύπρο 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Υπόθεση CY/2015/1758: Αγορά εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση, στην Κύπρο Υπόθεση CY/2015/1759: Αγορές για δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες και για δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες στην Κύπρο Υπόθεση CY/2015/1760: Αγορά υπηρεσιών διαβίβασης στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο στην Κύπρο Άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Σχόλια Την 1η Ιουλίου 2015, η Επιτροπή καταχώρισε τέσσερις κοινοποιήσεις της κυπριακής εθνικής ρυθμιστικής αρχής, του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) 1, σχετικά με την αγορά για την πρόσβαση 1 Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο), ΕΕ L 108 της , σ. 33, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/140/ΕΚ, ΕΕ L 337 της , σ. 37, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 544/2009, ΕΕ L 167 της , σ. 12. Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Τηλ

2 στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες 2, την αγορά εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση 3, τις αγορές για δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες και για δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες 4, καθώς και για την αγορά διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο 5, όλες στην Κύπρο. Οι διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο 6 για όλες τις αγορές διήρκεσαν από τις 16 Απριλίου 2015 έως τις 15 Μαΐου Στις 9 Ιουλίου 2015 υποβλήθηκε στο ΓΕΡΗΕΤ αίτηση παροχής πληροφοριών 7. Η απάντηση παρελήφθη στις 14 Ιουλίου Περαιτέρω πληροφορίες παρασχέθηκαν μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης στις 14 Ιουλίου Κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας-πλαισίου, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ), ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και η Επιτροπή μπορούν να διαβιβάζουν στην ενδιαφερόμενη ΕΡΑ τα σχόλιά τους σχετικά με κοινοποιηθέντα σχέδια μέτρων. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1. Ιστορικό Η αγορά πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σταθερής θέσης για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες στην Κύπρο κοινοποιήθηκε στο παρελθόν και αξιολογήθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της υπόθεσης CY/2010/ Το ΓΕΡΗΕΤ κατένειμε την αγορά μεταξύ ενός χαμηλότερου επιπέδου αγοράς, που περιλαμβάνει πρόσβαση μέσω PSTN και ISDN BRA (βασικού ρυθμού 2B + D) και ενός υψηλότερου επιπέδου, που περιλαμβάνει πρόσβαση μέσω ISDN PRA (βασικού ρυθμού 30B+D). Αμφότερες οι αγορές ορίστηκαν ως αγορές εθνικής Αντιστοιχεί στην αγορά 1 της προϊσχύουσας σύστασης 2007/879/EΚ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (σύσταση του 2007 για τις σχετικές αγορές), ΕΕ L 344 της , σ. 65. Αντιστοιχεί στην αγορά 2 της σύστασης του 2007 για τις σχετικές αγορές. Αντιστοιχεί στις αγορές 3 και 5 της σύστασης της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2003, για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμισης, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (σύσταση για τις σχετικές αγορές), ΕΕ L 114 της , σ Αντιστοιχεί στην αγορά του σημείου 10 της σύστασης του 2003 για τις σχετικές αγορές. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας-πλαισίου. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας-πλαισίου. Έγγραφο SG-Greffe (2010) D/

3 εμβέλειας. Χαρακτήρισε τον κατεστημένο φορέα, την CYTA, ως οργανισμό διαθέτοντα ΣΙΑ (με μερίδιο αγοράς 100 % και στις δύο αγορές). Η κυπριακή ρυθμιστική αρχή πρότεινε να διατηρηθούν τα επανορθωτικά μέτρα που προτείνονταν στην προηγούμενη ανάλυση της αγοράς, στα οποία περιλαμβάνονται υποχρεώσεις ΕΦ/ΠΕΦ και υποχρεώσεις χονδρικής μίσθωσης γραμμών (WLR), διαφάνειας, αποφυγής των διακρίσεων, ελέγχου τιμών, απαγόρευσης παράλογης ομαδοποίησης και λογιστικού διαχωρισμού. Το ΓΕΡΗΕΤ δήλωσε επίσης ότι η τιμολόγηση WLR θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμπίεση των περιθωρίων κέρδους λόγω των διαφορετικών μεθόδων τιμολόγησης σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής αγοράς. Η Επιτροπή διατύπωσε παρατηρήσεις σχετικά με την ανάγκη επιβολής κατάλληλου ελέγχου τιμών στην παροχή WLR. Η αγορά εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση, στην Κύπρο, κοινοποιήθηκε στο παρελθόν και αξιολογήθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της υπόθεσης CY/2011/ Σύμφωνα με τον ορισμό του ΓΕΡΗΕΤ η αγορά περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εκκίνησης που ο κατεστημένος φορέας παρέχει για ιδία χρήση ή/και σε τρίτους. Ο κατεστημένος φορέας, η CYTA, ορίστηκε ως διαθέτων ΣΙΑ. Η κυπριακή Ρυθμιστική Αρχή επέβαλε επανορθωτικά μέτρα διαφάνειας, αποφυγής τυχόν διακρίσεων, πρόσβασης στο δίκτυο διασύνδεσης και σε πρόσθετες διευκολύνσεις, λογιστικού διαχωρισμού και ελέγχου τιμών και κοστολόγησης (με βάση τη μέθοδο LRIC από την κορυφή προς τη βάση). Η Επιτροπή προέβη σε αρκετές παρατηρήσεις, πλην όμως σε καμία σχετική με τη χονδρική αγορά εκκίνησης κλήσεων. Οι αγορές για δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες και για δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες, αμφότερες στην Κύπρο κοινοποιήθηκαν στο παρελθόν και αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της υπόθεσης CY/2011/ Το ΓΕΡΗΕΤ όρισε την αγορά ως δημοσίως διαθέσιμες εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση, περιλαμβανομένων των κλήσεων προς γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς (εθνικές κλήσεις), καθώς και των κλήσεων που πραγματοποιούνται με διαχειριζόμενες υπηρεσίες φωνής, μέσω IP (VoIP). Το ΓΕΡΗΕΤ προέβη στην εξέταση των τριών κριτηρίων, ούτως ώστε να εκτιμήσει κατά πόσον η αγορά απαιτούσε συνεχή ρύθμιση και διαπίστωσε ότι πληρούνταν όλα τα κριτήρια. Ο κατεστημένος φορέας, η CYTA, ορίστηκε ως διαθέτων ΣΙΑ. Το ΓΕΡΗΕΤ ναι μεν διατήρησε τις υποχρεώσεις που αφορούν i) τη διαφάνεια, ii) την αποφυγή τυχόν διακρίσεων και iii) τον έλεγχο τιμών λιανικής με καθορισμό ελάχιστης τιμής προσανατολισμένης στο κόστος, αλλά απέσυρε τις προηγουμένως επιβληθείσες υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού και απαγόρευσης της παροχής πακέτων λιανικής. Η Επιτροπή υπέβαλε τις παρατηρήσεις της σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης χονδρικής, ιδίως όσον αφορά την περιορισμένη επίπτωση των ΕΦ/ΠΕΦ και WLR στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι είχαν εφαρμοσθεί επανορθωτικά μέτρα στις σχετικές αγορές χονδρικής κατά τον πρώτο γύρο των ανασκοπήσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, προέτρεψε το ΓΕΡΗΕΤ να εντείνει τις προσπάθειές του, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητα των σχετικών επανορθωτικών μέτρων χονδρικής, κάλεσε τη ρυθμιστική αρχή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις 9 10 Έγγραφο SG-Greffe (2011) D/1660. Έγγραφο SG-Greffe (2011) D/

4 εξελίξεις της αγοράς, κατά τρόπον ώστε να διαπιστώνει κατά πόσον η αποτελεσματική εφαρμογή των ρυθμίσεων χονδρικής θα συνεπαγόταν την παύση εκπλήρωσης του πρώτου ή του δεύτερου κριτηρίου στο εγγύς μέλλον και ζήτησε από το ΓΕΡΗΕΤ να επαναξιολογήσει πάραυτα την αγορά για εθνικές κλήσεις. Η αγορά διαβιβαστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του δημοσίου σταθερού τηλεφωνικού δικτύου στην Κύπρο κοινοποιήθηκε στο παρελθόν και αξιολογήθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της υπόθεσης CY/2015/ Το ΓΕΡΗΕΤ όρισε την αγορά ως καλύπτουσα το σύνολο των στοιχείων δρομολόγησης κλήσεων σε εθνικό επίπεδο, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα περιφερειακό τηλεφωνικό κέντρο και δεν αποτελούν μέρος ούτε της αγοράς χονδρικής εκκίνησης κλήσεων, ούτε της αγοράς τερματισμού, όπως ορίζονται ανωτέρω. Εξαιρέθηκαν εξάλλου οι διεθνείς διαβιβαστικές υπηρεσίες χονδρικής. Το ΓΕΡΗΕΤ προέβη στην εξέταση των τριών κριτηρίων, ούτως ώστε να αξιολογήσει κατά πόσον η αγορά απαιτούσε όντως συνεχή ρύθμιση και διαπίστωσε ότι πληρούνταν όλα τα κριτήρια. Ο κατεστημένος φορέας, η CYTA, ορίστηκε ως διαθέτων ΣΙΑ. Η κυπριακή ρυθμιστική αρχή επέβαλε επανορθωτικά μέτρα διαφάνειας, αποφυγής των διακρίσεων, πρόσβασης στο δίκτυο διασύνδεσης και σε πρόσθετες διευκολύνσεις, λογιστικού διαχωρισμού και ελέγχου τιμών και κοστολόγησης (με βάση τη μέθοδο LRIC από την κορυφή προς τη βάση). Η Επιτροπή υπέβαλε τις παρατηρήσεις της σχετικά με την απουσία εξέλιξης και την αποτελεσματικότητα της εκ των προτέρων ρύθμισης. Ειδικότερα, η Επιτροπή διερωτήθηκε κατά πόσον η πρόταση του ΓΕΡΗΕΤ να διατηρηθεί η αυστηρή ρύθμιση τιμών παρείχε κάποιο κίνητρο για τους εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης να επενδύσουν σε άμεση διασύνδεση ή να εισέλθουν αποτελεσματικά στην εμπορική αγορά για διαβίβαση χονδρικής σε αστικές περιοχές ή για να παρέχουν οι ίδιοι τη δική τους κίνηση. Επιπλέον, υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να εξακολουθήσουν να παρακολουθούνται στενά οι μελλοντικές εξελίξεις στη συνδεσιμότητα του κεντρικού δικτύου, καθώς και να ελέγχεται κατά πόσον το επίπεδο τιμών αποτελούσε ή όχι εμπόδιο στην άμεση διασύνδεση και στην ιδία χρήση για τους εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης Ορισμός της αγοράς Αγορά για την πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες στην Κύπρο Η κυπριακή ρυθμιστική αρχή ορίζει την αγορά με διαφορετικό τρόπο από την προηγούμενη ανασκόπηση της αγοράς. Ο προτεινόμενος ορισμός της αγοράς για το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Κύπρο περιορίζεται στην πρόσβαση που παρέχεται μέσω διεπαφής PSTN, ενώ προηγουμένως η αγορά είχε κατανεμηθεί μεταξύ ενός χαμηλού και ενός υψηλού επιπέδου και συμπεριελάμβανε, στην πρώτη περίπτωση, πρόσβαση μέσω ISDN BRA 2B+D και PSTN, και, στην τελευταία, πρόσβαση μέσω ISDN PRA 30B+D. Το ΓΕΡΗΕΤ προβάλλει διάφορους λόγους για τον περιορισμό του ορισμού της αγοράς: i) το Πλάνο Διαχείρισης Συχνοτήτων 2008 της χώρας απαγορεύει την εγκατάσταση ISDN και, ως εκ τούτου, η CYTA σταμάτησε να προσφέρει την υπηρεσία σε νέους συνδρομητές ii) από το 2010 σημειώθηκε σημαντική μείωση του αριθμού συνδέσεων για τα δύο προϊόντα 11 Έγγραφο SG-Greffe (2011) D/

5 ISDN 12 iii) ο κατεστημένος φορέας, η CYTA, υιοθέτησε προσέγγιση προσανατολισμού των πελατών προς την ευρυζωνική τηλεφωνία αντί των γραμμών πρόσβασης PSTN. Στην περίπτωση της πρόσβασης μέσω ISDN BRA 2B+D, η κυπριακή ρυθμιστική αρχή δεν θεωρεί ότι οιαδήποτε αύξηση των τιμών PSTN μπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές να στραφούν σε σύνδεση ISDN BRA λόγω της τρέχουσας έλλειψης προσφοράς, παρότι ενδέχεται να συμβεί το αντίθετο (μια αύξηση των τιμών ISDN BRA μπορεί να οδηγήσει τους πελάτες να στραφούν σε δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN)) Αγορά εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση στην Κύπρο Στη σχετική αγορά περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες εκκίνησης που ο κατεστημένος φορέας παρέχει για ιδία χρήση (αυτοπρομήθεια) ή/και σε τρίτους. Οι χονδρικές υπηρεσίες εκκίνησης κλήσεων που παρέχονται μέσω εναλλακτικών ή/και μισθωμένων υποδομών δεν συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό της αγοράς. Από την ανάλυση του ΓΕΡΗΕΤ συνάγεται ότι η ανάπτυξη εναλλακτικού δικτύου 13 ή η αγορά ή/και η μίσθωση δικτυακής σύνδεσης που τους παρέχει ο κατεστημένος φορέας (δηλ. μέσω LLU) δεν υποκαθιστούν τις υπηρεσίες εκκίνησης κλήσεων που παρέχονται μέσω δημόσιου δικτύου Αγορές για δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες και για δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες στην Κύπρο Το ΓΕΡΗΕΤ ορίζει την αγορά ως τις δημοσίως διαθέσιμες τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση που περιλαμβάνουν κλήσεις από σταθερή γραμμή προς γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς, όπως κλήσεις VoIP και κλήσεις κινητής τηλεφωνίας προς γεωγραφικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς ,57% για ISDN BRA 2B+D και 31,46% για ISDN PRA 30B+D. Το ΓΕΡΗΕΤ επισημαίνει ότι, σήμερα, οι πάροχοι συνιστούν στους χρήστες που ζητούν ευρυζωνική πρόσβαση σε γραμμή ISDN 2B+D να προτιμούν, αντί για αυτή, γραμμή PSTN. Σχετικά με την ανάπτυξη εναλλακτικού δικτύου, το ΓΕΡΗΕΤ κρίνει ότι οι δυνητικοί εναλλακτικοί πάροχοι υπηρεσιών στενής ζώνης δεν θα είναι ικανοί να διαμορφώσουν εναλλακτικό δίκτυο πρόσβασης με την απαιτούμενη, εν προκειμένω, ταχύτητα, ή και στην ελάχιστη αποδοτική κλίμακα, έτσι ώστε να αποτραπεί η δημιουργία υποθετικού μονοπωλίου παροχής υπηρεσιών εκκίνησης σταθερών κλήσεων με την αύξηση της τιμής του κατά μικρό μεν, σημαντικό δε, ποσό. Σε ό, τι αφορά την αποδεσμοποιημένη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (LLU), το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι, αν και οι εν λόγω αποδεσμοποιημένοι τοπικοί βρόχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή φωνητικών υπηρεσιών, εντούτοις χρησιμοποιούνται κυρίως για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης (συνήθως μέσω τριπλής παροχής). Από την άλλη πλευρά, οι χονδρικές υπηρεσίες εκκίνησης κλήσεων δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη λειτουργικότητα που παρέχεται από τοπικούς βρόχους. Κατά συνέπεια, το κόστος που συνδέεται με την πρόσβαση LLU καθιστά τη λύση αυτή εμπορικά ενδιαφέρουσα, ιδίως μάλιστα σε ό, τι αφορά την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και όχι μόνο ως υποκατάστατο της εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. Έτι περαιτέρω, καθίσταται πιο δαπανηρή, για τον εναλλακτικό φορέα, η παροχή εκκίνησης κλήσεων μέσω LLU απ ό, τι μέσω της επιλογής φορέα. Η έλλειψη διάκρισης μεταξύ οικιακών και μη οικιακών πελατών προκύπτει από το γεγονός ότι οι κυπριακοί φορείς δεν προβαίνουν στη διάκριση αυτή. 5

6 Αγορά διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο Το ΓΕΡΗΕΤ διαπιστώνει ότι η σχετική αγορά περιλαμβάνει την παροχή διαβιβαστικών υπηρεσιών σε εναλλακτικούς παρόχους και την παροχή, για ιδία χρήση, διαβιβαστικών υπηρεσιών από την CYTA, με εξαίρεση κάθε αποκλειστική σύνδεση μέσω μισθωμένης γραμμής ή άλλων τεχνικών μέσων. Επίσης, δεν περιλαμβάνει τις διεθνείς διαβιβαστικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι η κυπριακή ρυθμιστική αρχή θεωρεί απίθανη την προσφορά, από κάποιον πάροχο, διεθνών διαβιβαστικών υπηρεσιών κατά τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός υποθετικού μονοπωλιακού παρόχου Σχετικές γεωγραφικές αγορές Οι σχετικές γεωγραφικές αγορές είναι όλες εθνικές ως προς την έκτασή τους Εξέταση των τριών κριτηρίων Αγορά για την πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, στην Κύπρο Το ΓΕΡΗΕΤ προέβη στην εξέταση τριών κριτηρίων και έκρινε ότι τα κριτήρια για τη συνεχή ρύθμιση της λιανικής αγοράς πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας δεν θα τηρηθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ανασκόπησης της αγοράς. Όσον αφορά την παρουσία υψηλών και μη παροδικών φραγμών, η κυπριακή ρυθμιστική αρχή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα υψηλά εφάπαξ έξοδα έχουν μειωθεί με την παρουσία ρυθμιζόμενης LLU ή ευρυζωνικής πρόσβασης (bitstream) που επιβλήθηκε μέσω των αγορών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. Εξάλλου, η παρουσία των ΕΦ/ΠΕΦ, WLR και άλλων υπηρεσιών διασύνδεσης χονδρικής θεωρείται ενδεδειγμένη και για τον περιορισμό των φραγμών εισόδου. Επίσης, το ΓΕΡΗΕΤ επισημαίνει μια σημαντική εξέλιξη που ανακοινώθηκε από τον κατεστημένο φορέα, την CYTA, δηλ. την απόφαση μετάβασης του δικτύου σε «all- IP» 16. Οι διασυνδέσεις IP μέσω naked xdsl θα επιτρέψουν στους χρήστες να διατηρήσουν το ισοδύναμο της σταθερής στενοζωνικής πρόσβασης χωρίς όμως να καλούνται να πληρώσουν για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο), εφόσον δεν είναι αυτή η επιθυμία τους. Επιπλέον, το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι, με βάση μια τροποποιημένη προσέγγιση τύπου Greenfield, οι εναλλακτικοί πάροχοι δεν θα βρίσκονται σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση σε σύγκριση με τον κατεστημένο φορέα, εφόσον έχουν την ικανότητα να παρέχουν διάφορες υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, περιλαμβανομένης και σταθερής πρόσβασης για τις κλήσεις. Συνεπώς, το πρώτο κριτήριο δεν πληρούται. Όσον αφορά το δεύτερο κριτήριο, το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι οι τάσεις της αγοράς και οι μελλοντικές εξελίξεις θα διαφοροποιήσουν την αγορά κατά τρόπον ώστε αυτή να τείνει προς την κατεύθυνση αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Όσον αφορά το τρίτο κριτήριο, λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων κατά την εν λόγω περίοδο ανασκόπησης της αγοράς, κανένας πάροχος δεν θα είναι σε θέση να συμπεριφέρεται, σε σημαντικό βαθμό, κατά τρόπο ανεξάρτητο από εκείνον των ανταγωνιστών του. Είναι λοιπόν προφανές ότι το 16 Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν την απάντηση στο αίτημα παροχής πληροφοριών, η μετάβαση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Η μεν έναρξή της αναμένεται για τον Οκτώβριο 2015 η δε ολοκλήρωσή της για το τέλος του 2 ου τριμήνου του

7 δίκαιο που διέπει τον ανταγωνισμό θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες διατάξεις οι οποίες θα του επιτρέπουν να καλύπτει κάθε ανακύπτον ζήτημα, καθώς και ότι δεν θα πληρούται ούτε το τρίτο κριτήριο. Το ΓΕΡΗΕΤ καταλήγει, επομένως, στο συμπέρασμα ότι η αγορά πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση δεν επιδέχεται εκ των προτέρων κανονιστικής ρύθμισης, εφόσον δεν πληρούνται σωρευτικά και τα τρία κριτήρια. Τα επανορθωτικά μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος θα ανακληθούν τρεις μήνες μετά την έγκριση της προτεινόμενης κοινοποίησης και το ΓΕΡΗΕΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την αγορά και να παρεμβαίνει, εάν κριθεί απαραίτητο 17. Με την απάντησή του στο αίτημα παροχής πληροφοριών, το ΓΕΡΗΕΤ δηλώνει ότι, αν και τα δύο προϊόντα ISDN δεν αποτελούν πλέον μέρος του ορισμού της αγοράς, εμμένει στην πρόθεσή του να προβεί σε απορρύθμιση με βάση την εξέταση αξιολόγησης των τριών κριτηρίων. Όσον αφορά το πρώτο κριτήριο, το ΓΕΡΗΕΤ επισημαίνει την άμβλυνση των διαρθρωτικών φραγμών εισόδου στην αγορά, που οφείλονται κυρίως στα εξής: i) τις εξελίξεις όσον αφορά τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς, ii) την εντονότερη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας, iii) τη σύγκλιση των υπηρεσιών της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας, iv) την αυξημένη διαθεσιμότητα των (υπό διαχείριση) υπηρεσιών VoIP, v) τη μετεξέλιξη σε λύσεις «all-ip» και vi) την ευρεία διαθεσιμότητα υπηρεσιών χονδρικής μ έσω LLU και ευρυζωνικής πρόσβασης (bitstream) σε εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης. Όσον αφορά το δεύτερο κριτήριο, το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι, λόγω i) της παρατηρούμενης ετήσιας τάσης στη μείωση του αριθμού των συνδέσεων ISDN, ii) του γεγονότος ότι ο κατεστημένος φορέας ωθεί τους πελάτες προς την ευρυζωνική τηλεφωνία αντί των γραμμών πρόσβασης PSTN και iii) των περιορισμών που επιβάλλονται από το Πλάνο Διαχείρισης Συχνοτήτων (που δεν επιτρέπει νέες εφαρμογές ISDN), οι τιμές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα για το άμεσο μέλλον. Η κυπριακή ρυθμιστική αρχή θεωρεί ότι η μείωση των τιμών θα οδηγούσε σε απώλεια εσόδων για τον κατεστημένο φορέα, ενώ η αύξηση της τιμής θα οδηγούσε σε μετάβαση προς τη διεπαφή PSTN. Το τρίτο κριτήριο δεν εξετάζεται, δεδομένου ότι δεν πληρούνται τα άλλα δύο. Εν κατακλείδι, το ΓΕΡΗΕΤ προτείνει την ανάκληση των εκ των προτέρων ρυθμιστικών μέτρων που επιβάλλονται επίσης στα προϊόντα ISDN Αγορά εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση στην Κύπρο Το ΓΕΡΗΕΤ προέβη στην εξέταση τριών κριτηρίων και έκρινε ότι τα κριτήρια για τη συνεχή ρύθμιση της χονδρικής αγοράς εκκίνησης κλήσεων δεν πληρούνται για την τρέχουσα περίοδο ανασκόπησης της αγοράς. Όσον αφορά την παρουσία υψηλών και μη παροδικών φραγμών, η κυπριακή ρυθμιστική αρχή συμπεραίνει ότι δεν υφίστανται νομοθετικά ή κανονιστικά εμπόδια εισόδου. Όσον αφορά διαρθρωτικά εμπόδια, το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι έχουν μειωθεί τα υψηλά εφάπαξ έξοδα με την παροχή ρυθμιζόμενου naked xdsl. Οι υπηρεσίες ΕΦ/ΠΕΦ 17 Στην απάντησή του στο αίτημα παροχής πληροφοριών, το ΓΕΡΗΕΤ εξηγεί ότι σε περίπτωση ανάκλησης οιασδήποτε από τις τρέχουσες προσφορές/υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, έχει την εξουσία να αποφανθεί επί κάθε διαφοράς μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης που κοινοποιείται στο ΓΕΡΗΕΤ και που θα μπορούσε να προκύψει από την άρση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων στις σχετικές αγορές. 7

8 μειώθηκαν με σταθερούς ρυθμούς κατά τα τελευταία χρόνια 18 και η πρόθεση του κατεστημένου φορέα είναι να σταματήσει την παροχή νέων συνδέσεων του τύπου αυτού, εντός δύο ετών 19, καθώς και να μεταφέρει, σταδιακά, τους νέους πελάτες σε εναλλακτικά προϊόντα (naked xdsl). Το ΓΕΡΗΕΤ αναμένει ότι το ίδιο θα συμβεί με την παροχή χονδρικής μίσθωσης γραμμής (Wholesale Line Rental WLR) 20. Κατά την άποψη του κατεστημένου φορέα, η εν λόγω μετάβαση προς συνδέσεις IP μέσω «naked xdsl» θα επιτρέψει στους τελικούς χρήστες να διατηρήσουν το ισοδύναμο της σταθερής στενοζωνικής πρόσβασης χωρίς όμως να καλούνται να πληρώσουν για την παροχή πρόσθετων ευρυζωνικών υπηρεσιών, εφόσον δεν είναι αυτή η επιθυμία τους. Σύμφωνα με το ΓΕΡΗΕΤ, αυτό θα περιορίσει σημαντικά την παρουσία υψηλών και μη παροδικών φραγμών εισόδου. Η κυπριακή ρυθμιστική αρχή θεωρεί ότι δεν πληρούται ούτε το δεύτερο κριτήριο, κι αυτό εξαιτίας της πίεσης που ασκείται από τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 21. Θεωρεί εξάλλου ότι η ικανότητα του κατεστημένου φορέα να ενεργεί ανεξάρτητα θα περιοριστεί από την ύπαρξη εναλλακτικών προϊόντων («naked xdsl») που προσφέρονται μέσω των δικτύων ΙΡ. Εξάλλου, το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι δεν πληρούται το τρίτο κριτήριο, δεδομένου ότι, όπως αναμένεται, οι μελλοντικές εξελίξεις θα βελτιώσουν τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. Τα τρέχοντα επανορθωτικά μέτρα θα αποσυρθούν τρεις μήνες μετά την έγκριση της προτεινόμενης κοινοποίησης και το ΓΕΡΗΕΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την αγορά και να παρεμβαίνει, εάν κριθεί απαραίτητο Αγορές για δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες και για δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες στην Κύπρο Το ΓΕΡΗΕΤ προέβη στην εξέταση τριών κριτηρίων και έκρινε ότι τα κριτήρια για τη συνέχιση της ρύθμισης των αγορών για δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς Σύμφωνα με την απάντηση της ρυθμιστικής αρχής στο αίτημα παροχής πληροφοριών, το τρέχον ποσοστό των υπηρεσιών ΕΦ/ΠΕΦ σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας είναι 3,05 %. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά 44,8 % σε ό, τι αφορά τις συνδρομές μεταξύ 2010 και Σύμφωνα με την απάντηση της ρυθμιστικής αρχής στ αίτημα παροχής πληροφοριών, δεν καθορίστηκε κανένα ακριβές χρονοδιάγραμμα για την περάτωση των υπηρεσιών ΕΦ/ΠΕΦ. Έπειτα από μικρή αύξηση που σημειώθηκε μεταξύ του 2010 και του 2012, η παροχή χονδρικής μίσθωσης γραμμής (WLR) μειώθηκε από το 2012 και μετά, από συνδρομητές σε Σύμφωνα με την απάντηση της ρυθμιστικής αρχής στο αίτημα παροχής πληροφοριών, η διείσδυση των κινητών υπηρεσιών ανήλθε, το 2014, σε 130%. Σημειώθηκε επίσης αύξηση, κατά 7 %, σε σύγκριση με το 2011, των νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στην κινητή τηλεφωνία. Στην απάντησή του στο αίτημα παροχής πληροφοριών, το ΓΕΡΗΕΤ εξηγεί ότι, σε περίπτωση ανάκλησης οιασδήποτε από τις τρέχουσες προσφορές/υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, διαθέτει την εξουσία να αποφανθεί επί κάθε διαφοράς μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης που κοινοποιείται στο ΓΕΡΗΕΤ και η οποία θα μπορούσε να προκύψει λόγω της άρσης των ρυθμιστικών υποχρεώσεων στις σχετικές αγορές. 8

9 πελάτες και για δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται, σε σταθερή θέση, σε μη οικιακούς πελάτες στην Κύπρο, δεν πληρούνται για την τρέχουσα περίοδο ανασκόπησης της αγοράς. Όσον αφορά το πρώτο κριτήριο, το ΓΕΡΗΕΤ συμπεραίνει ότι, παρά τα προβλεπόμενα χαμηλότερα περιθώρια κέρδους στην αγορά εθνικών κλήσεων και τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε ευρυζωνικές υπηρεσίες από παρόχους σταθερής τηλεφωνίας, δεν δημιουργούνται σοβαροί διαρθρωτικοί φραγμοί στις αγορές αυτές, ιδίως λόγω της δυνατότητας που παρέχουν οι διαδικτυακές και τηλεφωνικές υπηρεσίες VoIP μέσω γυμνής σύνδεσης DSL («naked DSL»), αλλά και λόγω της δυνατότητας υποκατάστασης της σταθερής από την κινητή τηλεφωνία 23. Σε ό, τι αφορά το δεύτερο κριτήριο, το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι η υποκατάσταση της σταθερής τηλεφωνίας από την κινητή και η ανταγωνιστική πίεση που ασκείται στις κλήσεις από σταθερή γραμμή, σε συνδυασμό με την πτωτική τάση των κλήσεων από σταθερή γραμμή, 24 καθιστούν την αγορά ανταγωνιστική και στερούν κάθε φορέα εκμετάλλευσης από τη δυνατότητα να ενεργεί ανεξαρτήτως καταναλωτών και ανταγωνιστών. Όσον αφορά το τρίτο κριτήριο, το ΓΕΡΗΕΤ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτό, τελικά, πληρούται. Από την αξιολόγησή του συμπεραίνεται ότι, ελλείψει οιουδήποτε των εκ προτέρων ελέγχου των τιμών από τον κατεστημένο φορέα εκμετάλλευσης, θα μπορούσε να υπάρξει ενδεχομένως περιθώριο για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά στη συγκεκριμένη αγορά, συμπεριφορά που δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τη θέσπιση εκ των υστέρων εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Τα ισχύοντα επανορθωτικά μέτρα θα αποσυρθούν σε τρεις μήνες μετά την έγκριση της προτεινόμενης κοινοποίησης Αγορά υπηρεσιών διαβίβασης στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο Το ΓΕΡΗΕΤ προέβη στην εξέταση των τριών κριτηρίων προκειμένου να εξακριβώσει το κατά πόσον η αγορά διαβιβαστικών υπηρεσιών πρέπει να εξακολουθήσει να υπόκεινται σε εκ των προτέρων ρύθμιση. Σε ό, τι αφορά το πρώτο κριτήριο, η κυπριακή ρυθμιστική αρχή δεν διαπίστωσε την ύπαρξη νομικών ή κανονιστικών εμποδίων. Οι διαρθρωτικοί φραγμοί περιορίστηκαν σημαντικά λόγω της ανάπτυξης δικτύων εναλλακτικών παρόχων. Σε συνδυασμό με το δεδομένο αυτό, όλοι οι μείζονες εναλλακτικοί πάροχοι, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, είναι διασυνδεδεμένοι. Κατά το ΓΕΡΗΕΤ, δεν υφίστανται πλέον υψηλοί και μόνιμοι διαρθρωτικοί φραγμοί εισόδου στη χονδρική διαβιβαστική αγορά, στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο Παρέχεται μέσω ρυθμιστικής υποχρέωσης που επιβάλλεται στην αγορά WBA. Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, περίπου 12,5 χιλιάδες συνδρομητές εναλλακτικών παρόχων εξυπηρετήθηκαν με γυμνή σύνδεση DSL. Η παροχή γυμνής σύνδεσης DSL συμβάλλει, επίσης, στον περιορισμό του πλεονεκτήματος κόστους, από το οποίο θα επωφελείτο, στην περίπτωση αυτή, ο κατεστημένος φορέας ως αποτέλεσμα των οικονομιών κλίμακας. Κατ όγκον μείωση κατά 38 %.μεταξύ 2010 και

10 Λόγω του σωρευτικού χαρακτήρα της εξέτασης των τριών κριτηρίων και δεδομένου ότι το πρώτο κριτήριο δεν πληρούται, η κυπριακή ρυθμιστική αρχή δεν αξιολόγησε τις υπόλοιπες δύο. Τα ισχύοντα επανορθωτικά μέτρα θα αποσυρθούν τρεις μήνες μετά την έγκριση της προτεινόμενης κοινοποίησης, ενώ το ΓΕΡΗΕΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την αγορά και να παρεμβαίνει, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. 3. ΣΧΟΛΙΑ Η Επιτροπή εξέτασε την κοινοποίηση και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέσχε το ΓΕΡΗΕΤ και διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις 25 : Ένταξη της εξέτασης των τριών κριτηρίων για προϊόντα ISDN στο τελικό μέτρο που θα εγκριθεί Το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας - πλαίσιο 26 προβλέπει ότι, όταν μια ΕΡΑ καλείται να αποφασίσει εάν θα επιβάλει, θα διατηρήσει, θα τροποποιήσει ή θα ανακαλέσει υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, η εν λόγω αρχή καθορίζει, βάσει διενεργούμενης ανάλυσης της αγοράς, κατά πόσον η συγκεκριμένη αγορά είναι όντως ανταγωνιστική. Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου προβλέπει ότι, όταν μια εθνική κανονιστική αρχή συμπεραίνει ότι η αγορά είναι όντως ανταγωνιστική, δεν επιβάλλει, ούτε και διατηρεί κάποια από τις ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις και, σε περιπτώσεις όπου υφίστανται, ήδη, τομεακές κανονιστικές υποχρεώσεις, αίρονται οι υποχρεώσεις αυτές. Το ΓΕΡΗΕΤ προτείνει να περιοριστεί ο ορισμός της αγοράς προκειμένου για την αγορά λιανικής όσον αφορά την πρόσβαση στη σταθερή τηλεφωνία (αγορά 1 της σύστασης του 2007 για τις σχετικές αγορές), με εξαίρεση δύο προϊόντα, ISDN 2Β + D και ISDN 30Β + D, και να επιτραπεί η πρόσβαση σε δίκτυα PSTN ως το μόνο είδος προϊόντος που περιλαμβάνεται στον ορισμό της αγοράς Στη συνέχεια, η κυπριακή ρυθμιστική αρχή προβαίνει στην εξέταση των τριών κριτηρίων και προτείνει την κατάργηση των ρυθμιστικών μέτρων της αγοράς. Ωστόσο, στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος μέτρου, δεν προβαίνει σε ανάλυση με αντικείμενο τα προϊόντα ISDN που είχαν προηγουμένως συμπεριληφθεί στον ορισμό της αγοράς και τα οποία, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε επανορθωτικές κανονιστικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ότι i) η CYTA σταμάτησε να προσφέρει την υπηρεσία σε νέους συνδρομητές ii) σημειώθηκε σημαντική μείωση του αριθμού συνδέσεων για τα προϊόντα ISDN και iii) η CYTA υιοθέτησε προσέγγιση προσανατολισμού των πελατών προς την ευρυζωνική τηλεφωνία, αντί των γραμμών πρόσβασης PSTN. Στην απάντησή του στο αίτημα παροχής πληροφοριών, το ΓΕΡΗΕΤ κατέστησε σαφές ότι, μολονότι αυτές δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό της αγοράς, εκείνο προτίθεται να αποσύρει όλες τις επανορθωτικές κανονιστικές ρυθμίσεις που επιβάλλονται και σε προϊόντα ISDN. Το ΓΕΡΗΕΤ προβλέπει, επίσης, τη διενέργεια της εξέτασης των τριών κριτηρίων, με την οποία αποδεικνύεται ότι η πρόσβαση ISDN δεν πρέπει, πλέον, να υπόκειται σε εκ των προτέρων ρύθμιση. Τα στοιχεία αυτά, ωστόσο, δεν αποτελούν μέρος του κοινοποιηθέντος μέτρου. Κατόπιν τούτων Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας-πλαισίου. Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγίαπλαίσιο) (ΕΕ L 108 της , σ. 33). 10

11 και προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου και η σαφήνεια, η Επιτροπή καλεί το ΓΕΡΗΕΤ να ενσωματώσει, στο τελικό εγκεκριμένο μέτρο του, λεπτομερή περιγραφή των εν λόγω στοιχείων. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 της οδηγίας-πλαισίου, το ΓΕΡΗΕΤ λαμβάνει ιδίως υπόψη τις παρατηρήσεις των άλλων ΕΡΑ, του BEREC και της Επιτροπής και δύναται να υιοθετήσει το προκύπτον σχέδιο μέτρου εφόσον προβεί στο διάβημα αυτό, το κοινοποιεί στην Επιτροπή. Η θέση της Επιτροπής σχετικά με τη συγκεκριμένη κοινοποίηση δεν προδικάζει τη θέση της Επιτροπής έναντι άλλων κοινοποιηθέντων σχεδίων μέτρων. Σύμφωνα με το σημείο 15 της σύστασης 2008/850/ΕΚ 27, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει το παρόν έγγραφο στον δικτυακό τόπο της. Η Επιτροπή δεν θεωρεί εμπιστευτικές τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείστε να ενημερώσετε την Επιτροπή 28, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παρούσας, εφόσον θεωρείτε ότι, σύμφωνα με τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν την επαγγελματική εχεμύθεια, το παρόν έγγραφο εμπεριέχει εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες επιθυμείτε να απαλείψετε πριν από τη δημοσίευση 29. Οφείλετε να αιτιολογείτε κάθε ανάλογο αίτημα. Με τιμή, Για την Επιτροπή, Robert Madelin Γενικός Διευθυντής Σύσταση 2008/850/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2008, για τις κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 301 της , σ. 23. Το αίτημά σας πρέπει να αποσταλεί, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: CNECT- είτε με φαξ, στον αριθμό: Η Επιτροπή δύναται να ενημερώσει το κοινό σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της, πριν από την παρέλευση του εν λόγω τριημέρου. 11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 C(2015) 5563 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2014 C(2014) 10121 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Προς: κ. Πόλυ Μιχαηλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. τηλεοµ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση CY/2011/1168:

Αρ. τηλεοµ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση CY/2011/1168: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31/01/2011 C(2011)671 SG-Greffe (2011) D/1659 Γραφείο Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη: κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση CY/2011/1171:

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση CY/2011/1171: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Bρυξέλλες, 31/01/2011 Ε(2011)670 SG-Greffe (2011) D/1660 Γραφείο Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (OCTPR) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη: κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 11.10.2014 L 295/79 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-12-2016 ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Απορρύθµιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα µέσω γραµµών πρόσβασης: (α) PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.5.2003 L 114/45 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ, Απρίλιος

ΕΕΤΤ, Απρίλιος Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με τον 3ο

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση στην Κύπρο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση στην Κύπρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 C(2016) 5009 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψιν: Δρ Πόλυ Μιχαλίδη Επιτρόπου

Διαβάστε περισσότερα

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π 595/2015 ΕΕ 4684, 25/09/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 Ν.160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120. Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120. Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιαγωγή (ορισμός) Η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (International Roaming) μας παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Κοινοποίησης για την Εξέταση της Αγοράς 10 (2003): Διαβιβαστικές Υπηρεσίες ( )

Έγγραφο Κοινοποίησης για την Εξέταση της Αγοράς 10 (2003): Διαβιβαστικές Υπηρεσίες ( ) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (1) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (2) ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (3) ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. του Σχεδίου Μέτρων για την αγορά Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN) και Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.10.2008 E(2008) 5925 τελικό ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15.10.2008 για τις κοινοποιήσεις, τις προθεσµίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 27-08-2013 ΑΠ: 699/72 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38021 25 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3797 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Εισαγωγή Ο Επίτροπος (ΕΡΗΕΤ) με το παρόν έγγραφο καταθέτει σε δημόσια διαβούλευση, αναμένοντας σχόλια κυρίως από τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-5-2014 ΑΠ.:719/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χονδρικής εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση [Αγορά 2 (Νέας) Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής]

Χονδρικής εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση [Αγορά 2 (Νέας) Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής] Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2013 SWD(2013) 332 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006])

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]) Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business Double Play Static 2» και «OTE

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Επανεξέταση των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ «OTΕ double play 2 απεριόριστα» και «OTE double play 24 απεριόριστα», κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσης προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με την ονομασία «Conn-x Internet & ΟΜΙΛΙΑ 2 Mbps ΟΛΗ ΜΕΡΑ και τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Αγορών ΑΑ1-2: Έγγραφο Κοινοποίησης

Ανάλυση Αγορών ΑΑ1-2: Έγγραφο Κοινοποίησης Ανάλυση Αγορών ΑΑ1-2: Έγγραφο Κοινοποίησης ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus» Μαρούσι, 05-04-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 646/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240» Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 657/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/67 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των τελών τερματισμού σταθερών και κινητών επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (1) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (2) ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (3) ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

/2012 [ΦΕΚ 82/Α/ ])

/2012 [ΦΕΚ 82/Α/ ]) Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Μέτρων αναφορικά με τον 4 ο κύκλο Ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον ορισμό, την ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35363 26 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3452 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για την Εξέταση της Αγοράς 2(2007): Εκκίνηση κλήσεων ( )

Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για την Εξέταση της Αγοράς 2(2007): Εκκίνηση κλήσεων ( ) Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για την Εξέταση της Αγοράς 2(2007): Εκκίνηση κλήσεων (16.08.003.004.008) ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (1) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 449 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (1) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (2) ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (3) ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Τηλεφωνικό δίκτυο µέσω Συνδέσεων Υψηλής Χωρητικότητας (Primary

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Αύγουστος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με την λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών (αγορά υπ αρ. 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος, 2006 Μαρούσι

Σεπτέµβριος, 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά µε τις αγορές δηµοσίως διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση (αγορές υπ. αρ. 3,4,5 και 6, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Διαφάνεια 2 Οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου είναι πλέον πολύ γνωστοί σε όλους μας. Η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005

L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005 L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τα συστήματα λογιστικού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικο-Οικονομική Ανάλυση. Δρ. Ιωάννης Π. Χοχλιούρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών, Ph.D., M.Sc. Εμπειρογνώμων σε Ρυθμιστικά Θέματα

Τεχνικο-Οικονομική Ανάλυση. Δρ. Ιωάννης Π. Χοχλιούρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών, Ph.D., M.Sc. Εμπειρογνώμων σε Ρυθμιστικά Θέματα Τεχνικο-Οικονομική Ανάλυση Δρ. Ιωάννης Π. Χοχλιούρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών, Ph.D., M.Sc. Εμπειρογνώμων σε Ρυθμιστικά Θέματα ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 4ο Μάθημα: Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18.09.2012 ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ Εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες VDSL, και παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία Virtual Partial Unbundled

Διαβάστε περισσότερα

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 594/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ερώτηση...4

Πίνακας Περιεχομένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ερώτηση...4 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Εθνική Δημόσια Διαβούλευση, συμπληρωματική στις Δημόσιες Διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση Αγοράς ex15: Πρόσβαση και Προέλευση (Εκκίνηση) Κλήσεων στα Δημόσια Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας

Εξέταση Αγοράς ex15: Πρόσβαση και Προέλευση (Εκκίνηση) Κλήσεων στα Δημόσια Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ EX-ANTE ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα