ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου Μόνιμης Επίκουρης καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονη Διδακτική για την Προσχολική Εκπαίδευση ΣΠΟΥΔΕΣ Στην Ελλάδα Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών Καρδίτσας Πτυχίο Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης Δίπλωμα εξάμηνης επιμόρφωσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πτυχίο Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης Στη Γαλλία D.E.A. στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Caen (Γαλλία). Υποτροφία Ι.Κ.Υ. Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Caen. ΕΡΓΑΣΙΑ Στην Ελλάδα Νηπιαγωγός σε δημόσια νηπιαγωγεία Αποσπασμένη νηπιαγωγός, Π.Τ.Ν.-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδασκαλία, Μ.Δ.Δ.Ε. Διδάσκουσα (Π. Δ. 407/80), Τ. Ε. Ε Π. Η.-Δ. Π. Θ. Εκλογή και διορισμός στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Διδακτική για την Προσχολική Εκπαίδευση». ΦΕΚ 295/ Εκλογή και διορισμός στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας. ΦΕΚ 219/ Μονιμοποίηση στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας. ΦΕΚ 78/ Στη Γαλλία Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε τμήματα νηπίων, μαθητών δημοτικού σχολείου και ενηλίκων στα Τμήματα Μητρικής Γλώσσας Μασσαλίας και Port-de-Bouc (Γαλλία). ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων 1. Moumoulidou, M., Quelle architecture pour quelle pédagogie? L exemple de la pédagogie 1

2 ouverte, Éducation Enfantine, 990/ , pp Moumoulidou, M., Le grec moderne en maternelle, Éducation Enfantine, 995/ , pp Moumoulidou, M., L école maternelle grecque, Actes du colloque, Jeunes chercheurs en sciences de l'éducation, Juin 1997, Caen, AJCSε, 1999, pp Moumoulidou, M., Différenciation et uniformisation de l enseignement préscolaire grec au XIXème et au début du XXème siècle, Colloque de l'afirse/aipelf-section Portugaise : «Diversidade e differenciaçâo em pedagogia», 18-20/11/2000, Lisboa, A. Estrela & J. Ferreira, pp Μουμουλίδου, Μ., Η «ηθικοποίηση» του λαού δια μέσου της προσχολικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο του 19ου αιώνα, στο Επίκαιρα Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Σ. Μπουζάκης (επ.), Πάτρα, 28-30/09/2000, Αθήνα, Gutenberg, σσ Μουμουλίδου, Μ., Θεωρητικό πλαίσιο και παιδαγωγικές πρακτικές του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου, Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 26/2001, σσ Μουμουλίδου, Μ., Ο χώρος και η οργάνωσή του στο νηπιαγωγείο, Ανοιχτό Σχολείο, 86/2003, σσ Moumoulidou, M., Le groupe, le groupe-classe et l individu dans l école maternelle grecque, Carrefours de l'éducation, 17, 2004, pp Μουμουλίδου, Μ., Ο χώρος του νηπιαγωγείου, εργαλείο παιδαγωγικής πράξης. Η περίπτωση της παιδαγωγικής του σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης, Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 45, 2005, σσ Μουμουλίδου, Μ., Η παιδική ηλικία πάει σχολείο. Παιδαγωγικές πρακτικές και διαφυγές, στο Η παιδική ηλικία και οι αναπαραστάσεις της στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, στο Β. Θεοδώρου, Μ. Μουμουλίδου, Α. Οικονομίδου (Επιμ.), Αθήνα, Αιγόκερως, 2006, σσ Μουμουλίδου, Μ., Το παιδαγωγικό συμβόλαιο: διαπραγμάτευση και αμοιβαιότητα στο πλαίσιο μιας διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με θέμα: Το Ελληνικό Σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, Δημοσίευση στα πρακτικά σε μορφή CD ROM, Ιωάννινα, Μαΐου Mουμουλίδου, Μ., Μέθοδοι και γνώσεις. Το παράδειγμα του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, Επιστήμες Αγωγής, 2/2007, σσ Moumoulidou, Μ., Les interactions sociales à l'école maternelle grecque. Approches didactique et pédagogique, Carrefours de l'éducation, n /1, pp S. Hadjileontiadou, M. Moumoulidou, Facteurs influents sur les interactions collaboratives entre enfants d'âge préscolaire jouant les puzzles, médiatisées par l'ordinateur, La recherche en 2

3 éducation, Revue de l'association Francophone Internationale de Recherche Scientifique en Éducation, ISSN , N 3, 2010, pp , διαθέσιμο στο: 15. Moumoulidou, Μ., Sofou, Ε., Chryssafidis, Κ., L'adoption et la mise en place des approches pédagogiques innovantes à l'école maternelle grecque: le cas de la pédagogie du projet, Carrefours de l'éducation, 30, 2010, pp Μουμουλίδου, Μ., Χατζηλεοντιάδου, Σ., Η επίδραση της παρέμβασης του εκπαιδευτικού στις διαμεσολαβούμενες από Η/Υ συνεργατικές αλληλεπιδράσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας, στο Γερμανός Δ, Κανατσούλη Μ. (επιμ.), Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην προσχολική και την πρώτη σχολική εκπαίδευση, Α.Π.Θ-ΤΕΠΑΕ, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2010, σσ Μουμουλίδου Μ., Η εργασία σε μικρές ομάδες και οι πολλαπλές της προσεγγίσεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, εισαγωγικό κείμενο για το κεφάλαιο Μαθησιακή προσέγγιση στην προσχολική εκπαίδευση, στο Μουμουλίδου Μ.-Ρεκαλίδου Γ. (επιμ.), Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση. Παιδαγωγικές, μαθησιακές και εμψυχωτικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Gutenberg, 2010, σσ Μουμουλίδου Μ., Η εργασία σε μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο. Μια πρώτη αποτύπωση της εφαρμογής της στα νηπιαγωγεία του νομού Έβρου, στο Μουμουλίδου Μ.-Ρεκαλίδου Γ. (επιμ.), Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση. Παιδαγωγικές, μαθησιακές και εμψυχωτικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Gutenberg, 2010, σσ Λουκούμη Μ., Μουμουλίδου Μ., Παίζοντας σε ένα νοσοκομείο: ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας Τα παιδία παίζει, στο Ρεκαλίδου Γ., Σφυρόερα Μ. (επιμ.), Εμψυχώσεις σε ομάδες παιδιών, σχεδιασμοί και εμπειρίες, Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Κοινωνικοπολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών», ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ, Μουμουλίδου Μ., Οι επιστήμες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα. Ερωτήματα και προβληματισμοί, Πρακτικά του 1ου πανελλήνιου συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε - Ε.Κ.Π.Α, Τόμος Α, Αθήνα, Σμυρνιωτάκης, 2010, σσ Μουμουλίδου, Μ., Η έρευνα στην Ελλάδα για τη μάθηση και τη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο ( ): από τις υποδείξεις στις αποδείξεις. Επιστήμες της Εκπαίδευσης, υπό δημοσίευση, Σεπτέμβριος Μουμουλίδου, Μ., Ποια περιεχόμενα και ποιες γνώσεις θρησκευτικής διδασκαλίας στα προγράμματα και τα επίσημα κείμενα για το ελληνικό νηπιαγωγείο; Μια διδακτική προσέγγιση. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, υπό δημοσίευση, Δεκέμβριος Marmoz, L., Moumoulidou, M., Stamelos, G., Tsakiris, D., La recherche en éducation en temps de crise : l exemple grec, Revista de Pedagogie, υπό δημοσίευση, Δεκέμβριος Μονογραφίες-Επιμέλειες-Μεταφράσεις βιβλίων 1. Μουμουλίδου, Μ. (μετάφραση & επίμετρο), Η παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων 3

4 του ανθρώπου προσαρμοσμένη για παιδιά από τη Ruth Rocha και τον Otavio Roth, Αθήνα, Μεταίχμιο, Μουμουλίδου, Μ., Η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση. Θεωρητικό πλαίσιο και πράξη, Αθήνα, Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, Θεοδώρου, Β., Μουμουλίδου, Μ., Οικονομίδου, Σ. (εισαγωγή & επιμέλεια), Η παιδική ηλικία και οι αναπαραστάσεις της στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, Αθήνα, Αιγόκερως, Μουμουλίδου, Μ., Ρεκαλίδου, Γ. (εισαγωγή & επιμέλεια), Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση. Παιδαγωγικές, μαθησιακές, εμψυχωτικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Gutenberg, Ρεκαλίδου, Γ., Μουμουλίδου, Μ., Καραδημητρίου, Κ., Μαυρομάτης, Γ., Σάλμοντ, Ε., Πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου Lesson Study στο Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης του ΤΕΕΠΗ ΔΠΘ, Υπό έκδοση συλλογικός τόμος Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ανδρούσου, Α., Αυγητίδου Σ. (επιμ.), Δεκέμβριος, Εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 1. Μ. Μουμουλίδου, «Η «ηθικοποίηση» του λαού δια μέσου της προσχολικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο του 19ου αιώνα», 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πάτρα, 28-30/09/ Μ. Μουμουλίδου, «Το ελληνικό νηπιαγωγείο», Συνέδριο του Συλλόγου των Νέων Ερευνητών στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Ιούνιος 1997, Caen. 3. Μ. Μουμουλίδου, «Différenciation et uniformisation de l enseignement préscolaire grec au XIXème et au début du XXème siècles», Συνέδριο του Διεθνούς Συλλόγου Γαλλόφωνης Πειραματικής Παιδαγωγικής (A.F.I.R.S.E) Τομέας Πορτογαλίας, με θέμα: «Ποικιλία και διαφοροποίηση στην παιδαγωγική», 18-20/ , Λισσαβόνα. 4. Μ. Μουμουλίδου, «Η προσχολική εκπαίδευση στην υπηρεσία των εθνικών, θρησκευτικών και κοινωνικών σκοπών κατά τον 19ο αιώνα», Συναντήσεις-Συζητήσεις της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού/Περιοδικό Μνήμων, Αθήνα, Μ. Μουμουλίδου, «Η πορεία της διαμόρφωσης των περιεχομένων και των μεθόδων διδασκαλίας στο ελληνικό νηπιαγωγείο του 19ου αιώνα», 2ο Διεθνές Συνέδριο του Π.Τ. Δ. Ε. Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Η παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα. Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις», Ρίο, 4-6/

5 6. Μ. Μουμουλίδου, «Η οργάνωση του χώρου και ο εξοπλισμός του ολοήμερου νηπιαγωγείου», Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, Ημερίδα: «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο», Σουφλί, Μ. Μουμουλίδου, «Το παιδί στο κέντρο του σχολικού χώρου. Πρόταση για μια νέα διευθέτηση», Ημερίδα: «Παιδοκεντρική διάσταση στη μάθηση», Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Διδυμοτείχου, Διδυμότειχο, Μ. Μουμουλίδου, «Η παιδική ηλικία πάει σχολείο. Παιδαγωγικές πρακτικές και διαφυγές», Συνέδριο του Τ.Ε.Ε.Π.Η. με θέμα: «Η παιδική ηλικία και οι αναπαραστάσεις της στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο», Αλεξανδρούπολη, 21-23/ Μ. Μουμουλίδου, «Το παιδαγωγικό συμβόλαιο: διαπραγμάτευση και αμοιβαιότητα στο πλαίσιο μιας διαφοροποιημένης παιδαγωγικής», 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα: «Το Ελληνικό Σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας», Ιωάννινα, 12-14/ M. Moumoulidou, G. Rekalidou, M. Sfyroera, «Les logiques du pilotage administratif et pédagogique d une école maternelle expérimentale», 5ο Διεθνές Συνέδριο της Association Francophone Internationale de Recherche en Sciences de l'éducation, με θέμα: «Logiques de gestion et approches critiques de l'éducation. Le pilotage des systèmes, des établissements et des dispositifs d éducation et de formation», Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, 15-17/ Μ. Μουμουλίδου, Η εργασία σε μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο. Μια πρώτη αποτύπωση της εφαρμογής της στα νηπιαγωγεία του νομού Έβρου, Ανακοίνωση στο συνέδριο με τίτλο: «Οι μικρές ομάδες στο σχολείο. Παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις», Αλεξανδρούπολη, 4-6/ Μ. Μουμουλίδου, Σ. Χατζηλεοντιάδου, Η επίδραση της παρέμβασης του εκπαιδευτικού στις διαμεσολαβούμενες από Η/Υ συνεργατικές αλληλεπιδράσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας, Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κύκλου Επιστημονικών Εκδηλώσεων του Τ.Ε.Π.Α.Ε/Α.Π.Θ, με τίτλο: «Η αλλαγή στο σχολείο: καινοτόμες παρεμβάσεις στη σχολική τάξη», , Θεσσαλονίκη. 13. Μ. Μουμουλίδου, Σ. Χατζηλεοντιάδου, Η επίδραση του λόγου των νηπίων στη διαδοχή συνεργατικών αλληλεπιδράσεων που διαμεσολαβούνται από Η/Υ, Ανακοίνωση στο 2ο συνέδριο του κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛ.Ψ.Ε., με θέμα: Γνωστική Ψυχολογία: από το εργαστήριο στην Κοινωνία, που διοργάνωσε ο κλάδος Γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛ.Ψ.Ε., το Τ.Ε.Π.Α.Ε., το Π.Τ.Δ.Ε και το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ, από 6-9/ , Θεσσαλονίκη. 14. Μ. Μουμουλίδου, Οι επιστήμες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα. Ερωτήματα και προβληματισμοί, 1ο πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α, 29-31/05/09, Αθήνα Μ. Μουμουλίδου, Η διδακτική αξιοποίηση του χώρου στο νηπιαγωγείο, Επιμορφωτικό 1 Ως προσκεκλημένη εισηγήτρια. 5

6 σεμινάριο για τις νηπιαγωγούς του νομού Έβρου, Οργάνωση: σχολική σύμβουλος νομού Έβρου, Ορεστιάδα, Μ. Μουμουλίδου, Η διδακτική αξιοποίηση του χώρου στο νηπιαγωγείο, Επιμορφωτικό σεμινάριο νηπιαγωγών νομού Έβρου, Οργάνωση: σχολική σύμβουλος νομού Έβρου, Διδυμότειχο, Moumoulidou, Μ., C. Brisset και M. J. Cardona, Le travail de groupe à l'école maternelle. Une recherche comparative entre trois pays européens: France, Grèce, Portugal, Ανακοίνωση στο 19ο ετήσιο συνέδριο που διοργάνωσε η European Early Childhood Education Research Association σε συνεργασία με το σύλλογο Le furet «Petite enfance et diversité», από 26-29/ στο Στρασβούργο της Γαλλίας. 18. Μoumoulidou Μ., L'adoption et la mise en place des approches pédagogiques innovantes à l'école maternelle grecque: le cas de la pédagogie du projet, Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Picardie Jules Verne (U.F.R Φιλοσοφίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, με το Εργαστήριο CLEA EA (4296) στην Amiens της Γαλλίας με τίτλο: «L école maternelle: une école de demain?», 15-16/ , Amiens Σοφού, Ε., Μουμουλίδου, Μ., La construction de l'identité enseignante à travers les textes officiels pour l'enseignement préscolaire en Grèce, Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο που θα διοργανώσουν από κοινού η Association des Enseignants et des Chercheurs en Sciences de l'éducation (A.E.C.S.E), η Société Suisse pour la recherche en Éducation (S.S.R.E), η Association Belge francophone des Chercheurs en Éducation (A.B.C-Educ) και το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, με τίτλο Actualité de la recherche en éducation et en formation», από 13-16/ , Γενεύη. 20. Μουμουλίδου, Μ., Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: θεωρία, πράξη, έρευνα, ΕΚΠΑ-ΤΕΑΠΗ, Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Moumoulidou, M., Quels contenus d enseignements religieux dans les programmes et les instructions officielles de l école maternelle grecque? Un point de vue didactique. Troisième Colloque International de l Association pour des Recherches Comparatistes en Didactique, Savoirs, compétences. Approches comparatives de l organisation des formes et des contenus de l'étude : variations et constantes disciplinaires, institutionnelles, culturelles. Marseille, du 9 au 12 janvier 2013, Organisé par l EA «ADEF», avec l EA «I3DL». Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 1. Μαθήματα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1. Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής και εξέλιξη παιδαγωγικής σκέψης 2. Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής 3. Ιστορία νεοελληνικής εκπαίδευσης 4. Κατανόηση και γραφή επιστημονικών κειμένων 2 Ibid. 6

7 5. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας I (Τεχνικές παρατήρησης/έρευνα-δράση) 6. Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης 7. Εξέλιξη παιδαγωγικής σκέψης 8. Σύγχρονη διδακτική: βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής 9. Εξατομικευμένη διδασκαλία με εποπτεία: θεωρία και έρευνα 2. Σεμινάρια (Π.Π.Κ.) 1. Κριτική παρουσίαση Αναλυτικών Προγραμμάτων στην Ελλάδα 2. Αναλυτικά προγράμματα σε άλλες χώρες 3. Κριτική παρουσίαση του «Βιβλίου Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο» 4. Ο χώρος, ο εξοπλισμός και η λειτουργία του Νηπιαγωγείου 5. Προετοιμασία Δραστηριοτήτων. Σχεδιασμός πριν τη δράση 6. Στόχοι δραστηριοτήτων 7. Σχεδιασμός, εφαρμογή δραστηριοτήτων, αξιολόγηση και αυτο-αξιολόγηση 8. Δραστηριότητα μέσα στην κοινότητα 9. Το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα 10. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο. Οι ρυθμοί των παιδιών 11. Σχεδιασμός και παράμετροι εφαρμογής δραστηριότητας στο νηπιαγωγείο 12. Αυθόρμητες και οργανωμένες δραστηριότητες I II 13. Παράλληλα εργαστήρια Μεταπτυχιακά και Επιμορφωτικά/Εκπαιδευτικά Προγράμματα 1. Σύγχρονες Τάσεις Παιδαγωγικής, σε εξομοιούμενους νηπιαγωγούς, Δράμας/Καβάλα, Ε.Π.Ε.Α.Α.ΕΚ/Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ., Ο χώρος του νηπιαγωγείου και η παιδαγωγική του διάσταση, σε εξομοιούμενες νηπιαγωγούς, Αθήνα, Ε.Π.Ε.Α.Α.ΕΚ/.Ε.Α.Π.Η.-Ε.Κ.Π.Α., Προετοιμασία δραστηριότητας. Σχεδιασμός πριν τη δράση. Ένα δίωρο σεμινάριο στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, Δ.Δ.Π.Μ.Σ./Τ.Ε.Ε.Π.Η.-Δ.Π.Θ. «Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών», Διδασκαλία τεσσάρων τρίωρων μαθημάτων στο Π.Μ.Σ/Π.Τ.Δ.Ε-Ε.Κ.Π.Α., Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Τομέας Επιστημών της Αγωγής, Κατεύθυνση I: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Εκπαίδευση ενηλίκων-συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, Υπο-κατεύθυνση: Διδακτική-Προγράμματα Σπουδών, Ιούνιος Διδασκαλία δύο τρίωρων μαθημάτων: Παιδαγωγική λειτουργία και οργάνωση της γνώσης στο ελληνικό νηπιαγωγείο και Το ζήτημα των αλληλεπιδράσεων στο ελληνικό νηπιαγωγείο. Μ.Π.Σ./Σχολή Φιλοσοφίας, Επιστημών του Ανθρώπου και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Jules Verne, Amiens, Γαλλία, Πρόγραμμα Erasmus, Μαΐου Συμβολή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα Μουμουλίδου, Μ., Σχολικός χώρος και διαπολιτισμική αγωγή, Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών», Φάκελος επιμορφώσεων για τους εκπαιδευτικούς 7

8 Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης, Το διαπολιστισμικό νηπιαγωγείο: θεωρία και πράξη, Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιούνιος Εισηγήσεις σε επιμορφωτικά σεμινάρια 1. Μ. Μουμουλίδου, «Η οργάνωση των χώρων του νηπιαγωγείου», Σεμινάριο επιμόρφωσης εξομοιούμενων εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Αλεξανδρούπολη, 15-16/ Μ. Μουμουλίδου, «Παιδαγωγική και Αρχιτεκτονική του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου», 2ωρη εισήγηση σε επιμορφωτικό σεμινάριο αρχιτεκτόνων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ΑΕ, Αθήνα, Μ. Μουμουλίδου, «Ο χώρος ως παιδαγωγικό εργαλείο στην εφαρμογή του σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης», 2ωρη εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο νηπιαγωγών με θέμα: «Οργάνωση του χώρου σε προσχολικές και σχολικές τάξεις», Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αριδαίας/Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, Αριδαία, Μ. Μουμουλίδου, «Ο χώρος, εργαλείο εφαρμογής της παιδαγωγικής των σχεδίων εργασίας», 4ωρη εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο νηπιαγωγών, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Πιερίας/Νομαρχία Πιερίας/Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πιερίας, Κατερίνη, Μ. Μουμουλίδου, «Ο χώρος του Νηπιαγωγείου ως εργαλείο στην εφαρμογή των σχεδίων εκπαιδευτικής δράσης», 4ωρη εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο των νηπιαγωγών Ν. Πέλλας, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Πέλλας, Έδεσσα, Μ. Μουμουλίδου, Η εργασία σε μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο. Βιωματικό εργαστήριο, Επιμορφωτικό σεμινάριο για τις νηπιαγωγούς του νομού Έβρου, Οργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη, Μ. Μουμουλίδου, Η εργασία σε μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο. Βιωματικό εργαστήριο, Επιμορφωτικό σεμινάριο για τις νηπιαγωγούς του νομού Έβρου, Οργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Ν. Έβρου, Διδυμότειχο, Μ. Μουμουλίδου, Συντριβάνια, ένα project για την κατασκευή ενός luna park για πουλιά, από τα παιδιά του Reggio Emilia, στην επιμορφωτική ημερίδα που διοργάνωσε στις Σέρρες η σχολική σύμβουλος της 17ης Π.Α., με θέμα Η προσέγγιση του Reggio Emilia, Μ. Μουμουλίδου, Εργασία σε μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο. Μια βιωματική εμπειρία των τεχνικών, Έξι τρίωρα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργάνωσε η σχολική σύμβουλος ν. Έβρου στις 29 και , 05 και στην Αλεξανδρούπολη και στο Διδυμότειχο, Έβρου. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 8

9 1. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της διημερίδας με θέμα: «Η παιδική λογοτεχνία στις πηγές της», Τ. Ε. Ε. Π. Η., Αλεξανδρούπολη, 5-6/ Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου εξομοιωμένων Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης Δράμας Καβάλας, με θέμα: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην προσχολική εκπαίδευση», Αλεξανδρούπολη, 15-16/ Οργάνωση διάλεξης με προσκαλεσμένο ομιλητή τον Κ. Χρυσαφίδη, Τ.Ε.Α.Π.Η.-Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Προτάσεις για παιδοκεντρική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο», Τ.Ε.Ε.Π.Η., Αλεξανδρούπολη, Οργάνωση διάλεξης με προσκαλεσμένη ομιλήτρια την Α. Παρούση, Τ.Ε.Α.Π.Η.-Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Κουκλοθέατρο: μια παιδαγωγική προσέγγιση», Τ.Ε.Ε.Π.Η., Αλεξανδρούπολη, Συνδιοργάνωση συνεδρίου (σε συνεργασία με τις Θεοδώρου, Β., Οικονομίδου, Σ.), με θέμα: «Η παιδική ηλικία και οι αναπαραστάσεις της στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο», Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 21-23/ Συνδιοργάνωση συνεδρίου (σε συνεργασία με τη Ρεκαλίδου, Γ.), με θέμα: «Οι μικρές ομάδες στο σχολείο. Παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις», Αλεξανδρούπολη, Τ.Ε.Ε.Π.Η., 4-6/ Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της ημερίδας με θέμα: Πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών στα νηπιαγωγεία, με σκοπό την ενημέρωση των νηπιαγωγών που συνεργάζονται με το Τ.Ε.Ε.Π.Η. για το νέο Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης, Οργάνωση διάλεξης με προσκαλεσμένη καθηγήτρια την Christine Berzin, Πανεπιστήμιο Jules Verne, Amiens, Γαλλία, στο πλαίσιο του μαθήματος Σύγχρονη διδακτική: βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής, με θέμα Contribution des interactions aux acquisitions à l école maternelle. Les apports théoriques de référence sur la question de la contribution des interactions aux acquisitions, Οργάνωση διάλεξης με προσκαλεσμένο καθηγητή τον Κ. Χρυσαφίδη, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του μαθήματος Σύγχρονη διδακτική: βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής, με θέμα Προσχολική αγωγή: από τη φύλαξη, στην επιστημονικά τεκμηριωμένη ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση, ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Εβδομαδιαία επίσκεψη στο εξωτερικό Εβδομαδιαία επίσκεψη στην Ανώτερη Σχολή Εκπαίδευσης του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου του Santarem, Πορτογαλία, 4-11/11/ Τρίμηνη επίσκεψη στο εξωτερικό Προσκεκλημένη καθηγήτρια από την Ερευνητική ομάδα Συγκριτική Διδακτική της Σχολής 9

10 Ψυχολογίας και Επιστημών της Εκπαίδευσης (FAPSE) του Πανεπιστημίου της Γενεύης (Ελβετία), ως 31-05/ Συντονισμός συμποσίου Συντονισμός και εμψύχωση συμποσίου με θέμα Έρευνες για τις σχολικές πρακτικές και τη μάθηση, με τον Luc Jamet και την Fréderique Lerbet-Sereni, στο πλαίσιο του Διεθνούς συνεδρίου της AFIRSE που έγινε σε συνεργασία με την Unesco στο Παρίσι, από 14-17/ , με θέμα La recherche de l'éducation dans le monde, où en sommes-nous? Thèmes, méthodologies et politiques de recherche». 4. Επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Διεθνούς συνεδρίου της AFIRSE που έγινε σε συνεργασία με την Unesco στο Παρίσι, από 14-17/ , με θέμα La recherche de l'éducation dans le monde, où en sommes-nous? Thèmes, méthodologies et politiques de recherche». 5. Μέλος επιστημονικών συλλόγων Association pour les Recherches Comparatistes en Didactique Association Francophone Internationale de Recherche Scientifique en Éducation 6. Εκπόνηση μελέτης Οργάνωση και εξοπλισμός χώρων 2/θέσιου νηπιαγωγείου Δήμου Τυχερού-Έβρου (12 σελ.). Αρ. πρωτ.: 754/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Συμμετοχή σε Επιτροπές του Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης Πειραματικό Νηπιαγωγείο Επιτροπή Εκδόσεων «Σύνδεση με την Τοπική Κοινωνία» Προπτυχιακό Πρόγραμμα Διαχείριση χώρων και εξοπλισμού Έκδοση προγράμματος σπουδών και πληροφόρησης 10

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου» ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Έτος γεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακές: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2002). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς (8.22).

Πτυχιακές: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2002). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς (8.22). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ελισσάβετ Χλαπάνα Θέση: Μόνιμο Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΑΠΑΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ AN. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ σελίδα Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της Μαρίας Μπατσούτα. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της Μαρίας Μπατσούτα. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Μαρίας Μπατσούτα Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ... Μεταπτυχιακός τίτλος Γνώση Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤ. ΡΑΒΑΝΗΣ Καθηγητής Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΑΤΡΑ Ιούνιος 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της ΔΟΜΝΑΣ ΚΑΚΑΝΑ. Καθηγήτρια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της ΔΟΜΝΑΣ ΚΑΚΑΝΑ. Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΟΜΝΑΣ ΚΑΚΑΝΑ Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Βόλος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Παιδαγωγικό Τµήµα Μαρία Παπαδοπούλου Προσχολικής - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βιογραφικό Σηµείωµα & Υπόµνηµα Εργασιών Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της Μαρίας Κ. Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο: Υπηρεσία: Διεύθυνση: Τηλ. γραφείου: E- mail: ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχιακές: 2) Μεταπτυχιακές:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο: Υπηρεσία: Διεύθυνση: Τηλ. γραφείου: E- mail: ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχιακές: 2) Μεταπτυχιακές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Σωτηροπούλου Ζορμπαλά Όνομα: Μαρίνα Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική Αγωγή Νηπίου και Παιδιού Υπηρεσία: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός. Βιογραφικό

Παντελής Σ. Κυπριανός. Βιογραφικό Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) Πανεπιστημίου Πατρών Βιογραφικό Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. Βιογραφικά στοιχεία 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσωπικά στοιχεία

1. Προσωπικά στοιχεία 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Εμβαλωτής Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο γνωστικό Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρώ Πρόσκολλη Καθηγήτρια Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Διδακτική της Γαλλικής γλώσσας

Αργυρώ Πρόσκολλη Καθηγήτρια Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Διδακτική της Γαλλικής γλώσσας CURRICULUM VITAE Αργυρώ Πρόσκολλη Καθηγήτρια Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Διδακτική της Γαλλικής γλώσσας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ημερ. Γέννησης : 06/08/61 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Τόπος Κατοικίας : Α & Γ Λυμπερόπουλου 9 Επικοινωνία: τηλ. 2610-969729 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ευαγγελία Μουσούρη ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Λέκτορας επί θητεία στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιογλωσσολογία με εφαρμογές στη γαλλική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ελένη Ν. Νικολάου Λέκτορας

Δρ. Ελένη Ν. Νικολάου Λέκτορας Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ. Ελένη Ν. Νικολάου Λέκτορας ΡΟΔΟΣ, 2014 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Υπηκοότητα: Νικολάου Ελένη Νικόλαος Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 Τόπος γέννησης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικογενειακή κατάσταση: ΑΓΑΜΟΣ Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης.

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1992, Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat Nouveau Régime) στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμών, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης-Παρίσι 3 (Sorbonne

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ζωή Γαβριηλίδου

Βιογραφικό Σημείωμα Ζωή Γαβριηλίδου Βιογραφικό Σημείωμα Ζωή Γαβριηλίδου Καθηγήτρια Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κομοτηνή Ιανουάριος 2015 2 Βιογραφικό Σημείωμα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επάγγελμα: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα 2009-12

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα 2009-12 Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα 2009-12 1. Τίτλος Ερευνητικού/Εκπαιδευτικού Προγράμματος: «Σύνδεση Σχολείου Οικογενείας» Δράση 7, του Έργου «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» http://www.diapolis.auth.gr/.

Διαβάστε περισσότερα

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999.

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σταυριανός ΟΝΟΜΑ: Κυριάκος ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: Σταύρος ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πειραιάς ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20/7/1963 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA της Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρα, 2012 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Xατζηνικήτα Όνομα: Bασιλεία Όνομα πατέρα: Nικόλαος Όνομα μητέρας: Mαρία

Διαβάστε περισσότερα

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Αθηνά Βιτοπούλου

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Αθηνά Βιτοπούλου αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Αθηνά Βιτοπούλου Ιανουάριος 2014 1 Περιεχόμενα Σύντομο βιογραφικό σημείωμα... 2 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα... 3 1. Προσωπικά στοιχεία... 3 2. Σπουδές... 3 Ξένες γλώσσες...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ημερ. Γέννησης : 06/08/61 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Τόπος Κατοικίας : Α & Γ Λυμπερόπουλου 9 Επικοινωνία: τηλ. 2610-969729 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας

Διαβάστε περισσότερα