STOP ΣΤΗ ΒΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "STOP ΣΤΗ ΒΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ"

Transcript

1 STOP ΣΤΗ ΒΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κυριακή Μέλλιου, Med Νηπιαγωγός ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο Νηπιαγωγείο Νέου Φαλήρου Πειραιάς, Αύγουστος 2015

2 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η εκδήλωση περιστατικών βίας και εκφοβισμού αποτελούν πλέον ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλα τα σχολικά περιβάλλοντα. Οι επιπτώσεις του φαινομένου είναι ποικίλες, σοβαρές και μακροχρόνιες και αφορούν τόσο τα παιδιά που θυματοποιούνται, όσο και τα παιδιά θύτες. Το Νηπιαγωγείο, δυστυχώς, δε μένει ανεπηρέαστο από συγκρούσεις και περιστατικά ενδοσχολικής βίας. Σύμφωνα άλλωστε με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε αρκετά δείγματα παιδιών, η επιθετικότητα αγγίζει τον υψηλότερο δείκτη στην ηλικία των τριών ετών (Hasan, Drolet, & Paquin, 2003). Η μετάβαση των παιδιών από την οικογένεια στο οργανωμένο περιβάλλον του Νηπιαγωγείου και η προσπάθεια ένταξής τους σε ομάδες συνομηλίκων, αποτελεί μια δύσκολη περίοδο με αρκετές προκλήσεις που οφείλονται κυρίως σε χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της τάξης του Νηπιαγωγείου που προωθούν κοινωνικές προκαταλήψεις, όπως ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων, η στάση του εκπαιδευτικού και η ανεπαρκής σύνδεση οικογένειας-σχολείου (Γουργιώτου, 2008). Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε νηπιαγωγούς της Αττικής (Τρίγκα-Μερτίκα, 2015) ως επικρατέστερος τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου προτείνεται, η παρακίνηση των μαθητών για συμμετοχή τους σε δραστηριότητες διαχείρισης και επίλυσης των περιστατικών εντός σχολείου. Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα εύρεσης κινήτρων για ενεργοποίηση των μαθητών ως προς την εξεύρεση λύσεων για το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας, σχεδιάστηκε εκπαιδευτική παρέμβαση αξιοποίησης των ΤΠΕ. Ο λόγος που επιλέχθηκαν οι ΤΠΕ για την υλοποίηση της παρέμβασης έγκειται στο ότι δημιουργούν σημαντικά μαθησιακά κίνητρα και ενθαρρύνουν την οργάνωση δραστηριοτήτων στις οποίες τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά (Pedro, 2007; Βεκύρη, 2010). Το πλαίσιο αξιοποίησης των ΤΠΕ στην παρούσα παρέμβαση διαρθρώθηκε σε τρεις αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες. Αναλυτικότερα, οι ΤΠΕ αντιμετωπίστηκαν ως: Α) Μαθησιακό-γνωστικό εργαλείο: Τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να αξιοποιήσουν την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για να αποτυπώσουν τα προβλήματα στο άμεσο περιβάλλον τους, λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης για να καταγράψουν τις ιδέες τους, το διαδίκτυο και υλικό από το αποθετήριο του Φωτόδεντρου, προκειμένου να Σελίδα 2 από 17

3 διερευνήσουν πολλαπλές πηγές πληροφοριών, ώστε να στοχαστούν κριτικά πάνω στις διαστάσεις του φαινομένου. Β) Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων: Λογισμικά Δημιουργίας-Έκφρασης και Ψηφιακού κόμικ χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία δεδομένων, το σχεδιασμό, τον πειραματισμό και την εύρεση λύσεων σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας. Γ) Κοινωνικό φαινόμενο: Η Ψηφιακή Αφήγηση που εκφράστηκε μέσα από τη χρήση του Windows Movie Maker και η δημοσίευση της ψηφιακής ιστορίας των παιδιών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκόλυνε την κατανόηση του ρόλου των ΤΠΕ για την προώθηση των ιδεών στη σύγχρονη κοινωνία. Σελίδα 3 από 17

4 2. Σχεδιασμός της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής 2.1 Στοιχεία σχεδιασμού Για το σχεδιασμό της παρέμβασης λήφθηκε υπόψη η αρχή, ότι η χρήση των ΤΠΕ δε θα πρέπει απλώς να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά κυρίως να προωθεί νέες, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας (ΕΑΙΤΥ, 2011). Αντίστοιχα, οι μέθοδοι διδασκαλίας που πλαισίωσαν την παρέμβαση είναι: Α) Η μελέτη πεδίου: Ως πεδίο ορίστηκε το άμεσο σχολικό περιβάλλον των παιδιών, το Νηπιαγωγείο, καθώς εξασφάλιζε την εμπλοκή των μαθητών σε άμεσες παρατηρήσεις, συλλογή και καταγραφή στοιχείων σχετικά με το θέμα της ενδοσχολικής βίας. Β) Η επίλυση προβλήματος: Στη συνέχεια του εντοπισμού και διερεύνησης του προβλήματος, καθορίστηκαν οι στόχοι της δράσης, διερευνήθηκαν εναλλακτικές λύσεις, συντάχθηκαν κριτήρια για την επιλογή της πιο ρεαλιστικής λύσης, συγκροτήθηκε, υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε η δράση. Γ) Το σχέδιο συνεργατικής δράσης ή αλλιώς μέθοδος project: Μέσα από πολύπλευρες, συνεργατικές και ευέλικτες διδακτικές δραστηριότητες αξιοποίησης εκπαιδευτικών εφαρμογών και εργαλείων των ΤΠΕ, δόθηκε η δυνατότητα μιας πολυτροπικής προσέγγισης του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνθηκε η ανάπτυξη ανώτερων μορφών μάθησης και νοητικών δεξιοτήτων (ΕΑΙΤΥ, 2011). Τέλος, για τον καθορισμό αποδεκτών της παρέμβασης λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως το τρέχον αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών, το επίπεδο γνώσεων ως προς το υπό διερεύνηση θέμα, ο βαθμός εξοικείωσης τους με τα χρησιμοποιούμενα λογισμικά και τέλος το πλαίσιο σχέσεων και ο βαθμός ετοιμότητας κάθε παιδιού για ουσιαστική συμμετοχή στην ομάδα. Σελίδα 4 από 17

5 2.2 Διδακτικοί στόχοι Σκοπός της παρέμβασης ήταν η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη δημιουργία δυναμικών ευκαιριών κατανόησης του φαινομένου και των συνεπειών της ενδοσχολικής βίας, καθώς και προώθησης των ιδεών των παιδιών σε ένα αυθεντικό κοινό, πέρα από τα στενά όρια του Νηπιαγωγείου. Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν ήταν να ταυτίσουν τα παιδιά τις ΤΠΕ ως ένα εργαλείο που τους βοηθά: να εντοπίσουν και να αναγνωρίζουν τα είδη ενδοσχολικής βίας στο άμεσο περιβάλλον τους, να κατανοήσουν τις συνέπειες του φαινομένου σε επίπεδο σωματικό, συναισθηματικό, σχολικό και κοινωνικό, να αναπτύξουν στάσεις αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας των άλλων, να παράγουν αποτελεσματικές λύσεις αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και να προωθήσουν τις ιδέες τους στην ευρύτερη κοινωνία. Σελίδα 5 από 17

6 3. Εφαρμογή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής 3.1 Περιβάλλον πλαίσιο Η παρέμβαση σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας. Συμμετείχε το ολοήμερο τμήμα του 1 ου Νηπιαγωγείου Νέου Φαλήρου. Στο τμήμα φοιτούν 20 νήπια και 5 προνήπια και ειδικότερα 13 αγόρια και 12 κορίτσια. Η παρέμβαση εξελίχθηκε σε διάστημα 4 μηνών και επιλέχθηκε να διατρέξει οριζόντια το Πρόγραμμα Σπουδών, εμπλέκοντας με αυτό τον τρόπο δυναμικά όλες τις γνωστικές περιοχές. 3.2 Τάξη Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την τάξη στην οποία εφαρμόστηκε η ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική. Αν η δραστηριότητα είναι συνεργατική μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία τάξεις. Νηπιαγωγείο A γυμνασίου Α δημοτικού Β γυμνασίου Β δημοτικού Γ γυμνασίου Γ δημοτικού Α λυκείου Δ δημοτικού Β λυκείου Ε δημοτικού Γ λυκείου ΣΤ δημοτικού Σελίδα 6 από 17

7 3.3 Διάρκεια δραστηριότητας Προσδιορίστε παρακάτω τη διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής. Ώρες διδασκαλίας Διδακτική ενότητα ωρών μαθητικής δραστηριότητας Άλλη: Προσδιορίστε την διάρκεια: 16 ώρες δραστηριότητας σε διάστημα ενός τετραμήνου. 3.4 Αναλυτική περιγραφή της πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Α ΦΑΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κατά την πρώτη φάση η νηπιαγωγός επέλεξε να διερευνήσει τις προϋπάρχουσες αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με το φαινόμενο, ώστε να προσδιοριστούν πιθανές παρανοήσεις και να σχεδιαστούν κατάλληλες πρακτικές για το μετασχηματισμό τους. Αξιοποιώντας το χρόνο του διαλείμματος ή της ελεύθερης απασχόλησης, τα παιδιά σε μικρές ομάδες (2-3 ατόμων) ανέλαβαν να αποτυπώσουν με την ψηφιακή φωτογραφική, περιστατικά που θεωρούσαν ενδεικτικά ενδοσχολικής βίας. Στη συνέχεια κάθε ομάδα ανέλαβε να παρουσιάσει τα τεκμήρια που συγκέντρωσε στην ολομέλεια. Τα παιδιά με τη βοήθεια της νηπιαγωγού εισήγαγαν τις φωτογραφίες τους στη βιβλιοθήκη του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης και κατέγραψαν τις ιδέες τους δημιουργώντας έτσι έναν αρχικό νοητικό χάρτη. Β ΦΑΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Από την πρώτη φάση διαπιστώθηκαν αρκετές παρανοήσεις ανάμεσα στις έννοιες της «ενδοσχολικής βίας» και του «πειράγματος». Προκειμένου λοιπόν, να υπάρχει μια συνολικότερη θέαση και κατανόηση του φαινομένου, η νηπιαγωγός παρότρυνε τα παιδιά, σε ομάδες των τεσσάρων, να διερευνήσουν πολλαπλές πηγές (προεπιλεγμένες από τη νηπιαγωγό), όπως αρχεία βίντεο, και ψηφιακής αφήγησης. Πιο συγκεκριμένα: Σελίδα 7 από 17

8 Αρχεία Βίντεο Από το Φωτόδεντρο αξιοποιήθηκαν (με κατάλληλες παρεμβάσεις τις νηπιαγωγού, ώστε να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα για παιδιά νηπιαγωγείου) τα ακόλουθα βίντεο: «ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» και «ΒΙΑ=ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» Από τη σελίδα της ΕΨΥΠΕ τα βίντεο «ΒULLYING-ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ» και «ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΝΑΝΕ» Αρχεία Ψηφιακής Αφήγησης Από το ιστολόγιο της ΕΨΥΠΕ «ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» και «Η ΜΟΝΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Γ ΦΑΣΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Προκειμένου να κατανοηθούν πλήρως οι παράμετροι και οι συνέπειες της ενδοσχολικής βίας, αλλά και να διευκολυνθεί η διατύπωση πιθανών υποθέσεων για την επίλυση των προβλημάτων που επιφέρει, οργανώθηκαν δραστηριότητες που αξιοποιούσαν διαφορετικά λογισμικά. Πιο συγκεκριμένα: Δραστηριότητες αναγνώρισης του φαινομένου με χρήση του Επεξεργαστή Κειμένου: Τα παιδιά σε ζευγάρια καλούνται να παρατηρήσουν σιωπηλά τις εικόνες και στη συνέχεια να γράψουν την κατάλληλη λέξη που προσδιορίζει κάθε περιστατικό. Δραστηριότητες σεβασμού της διαφορετικότητας με χρήση του Paint: Οι μαθητές σε ζευγάρια ενθαρρύνονται να παρατηρήσουν εικόνες παιδιών με διαφορετικά χαρακτηριστικά Σελίδα 8 από 17

9 (τα οποία αποτελούν συνήθως αίτια περιστατικών θυματοποίησης) και στη συνέχεια να κυκλώσουν τις ομοιότητες που εντοπίζουν. Δραστηριότητες κριτικής σκέψης και αξιοποίησης της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τη μελέτη πηγών με τη χρήση Ψηφιακού Κόμικ: Τα παιδιά σε μικρές ομάδες, επιλέγουν σχετικές εικόνες τις οποίες εισάγουν σε καρέ ψηφιακού κόμικ. Στη συνέχεια, προτρέπονται να «μπουν» στη θέση του ήρωα και να σκεφτούν πιθανές λύσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Οι σκέψεις τους καταγράφονται με τη βοήθεια της νηπιαγωγού σε μπαλόνια διαλόγου. Σελίδα 9 από 17

10 Δ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΥΣΗΣ Σε αυτή τη φάση η νηπιαγωγός με τη χρήση δημιουργικών ερωτήσεων, ενθάρρυνε την ανάπτυξη συζητήσεων στην ολομέλεια, προκειμένου τα παιδιά να καταλήξουν στην πιο ρεαλιστική και κατάλληλη λύση για την επίλυση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας. Ενισχυτικά σε αυτή τη φάση, λειτούργησε η δημιουργία ενός ψηφιακού storyboard, καθώς τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν και να αξιολογούν τις προτάσεις τους. Η λύση που επιλέχθηκε ήταν η δημιουργία μίας ψηφιακής ιστορίας με στόχο την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, σχετικά με τις πτυχές και την αντιμετώπιση περιστατικών σχολικής βίας. Σελίδα 10 από 17

11 Ε ΦΑΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ Αξιοποιώντας το storyboard ως βασικό σημείο αναφοράς, τα παιδιά εισήγαγαν στο πρόγραμμα Windows Movie Maker τις εικόνες που επέλεξαν για την ιστορία τους. Στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ψηφιακού κασετόφωνου ηχογράφησαν τις αφηγήσεις τους, τις οποίες υπαγόρευσαν τη νηπιαγωγό για το που θα τοποθετηθούν. Τέλος, με τη βοήθεια της νηπιαγωγού επέλεξαν τη μουσική που θα συνόδευε την ιστορία. Το αρχείο δημοσιεύτηκε σε κανάλι του You-Tube και στο ιστολόγιο της νηπιαγωγού, προκειμένου οι απόψεις των παιδιών να διαχυθούν στην ευρύτερη κοινότητα. 3.5 Ρόλος του διδάσκοντα Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τα βασικά χαρακτηριστικά του ρόλου του διδάσκοντα. Υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Διδακτικός Ενθαρρυντικός Υποστηρικτικός Συμβουλευτικός Προπονητικός Διαχειριστικός Μέντωρ Υποκινητικός Σελίδα 11 από 17

12 Διευκολυντικός Συντονιστικός Ηγετικός Κριτικός Επιμελητής περιεχομένου (curator) Τεχνική υποστήριξη Διαμεσολαβητικός Άλλος ρόλος:.. Εποπτικός 4. Πηγές Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχόμενου που αξιοποιήθηκαν Πηγές Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχόμενου που αξιοποιήθηκαν: ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΒΙΑ=ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 5. Στοιχεία τεκμηρίωσης και επέκτασης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής 5.1 Αποτελέσματα - Αντίκτυπος Η εφαρμογή της προτεινόμενης εκπαιδευτικής παρέμβασης τεκμηρίωσε σε επίπεδο σχολικής μονάδας την αποτελεσματικότητά της, καθώς συνέβαλε στην κατανόηση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας, αλλά και στην αβίαστη απόκτηση στάσεων και θετικών συμπεριφορών των μαθητών ως προς την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών. Παρατηρήθηκε ενίσχυση του ρόλου των μαθητών ως προς τη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, η οποία αποτυπώθηκε τόσο κατά την αυθόρμητη, όσο και κατά την οργανωμένη δημιουργία ομάδων διαμεσολάβησης, σε περιστατικά που λάμβαναν Σελίδα 12 από 17

13 χώρα κυρίως στο διάλλειμα ή στις ελεύθερες δραστηριότητες. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ήταν η σταδιακή απόκτηση αυτοεκτίμησης και θετικής στάσης απέναντι στο σχολείο και τους άλλους, παιδιών που συνήθως αποτελούσαν στόχο εκδήλωσης πειραγμάτων και απομόνωσης από την παρέα. Θετικά αποτελέσματα διαπιστώθηκαν και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Αναλυτικότερα, μέσα από τη μελέτη και την τριβή με το υλικό της παρέμβασης, υπήρξε ενίσχυση του θετικού σχολικού κλίματος, ενώ η εκπαιδευτικοί του τμήματος φάνηκαν περισσότερο «έτοιμοι» να διαχειριστούν τις πολυεπίπεδες κοινωνικές και γνωστικές αλλαγές της ετερογενούς ομάδας των μαθητών τους. Η σχολική κουλτούρα σεβασμού που αναπτύχθηκε, διαχύθηκε και στους γονείς, γεγονός που συνέβαλε στη μετρίαση περιστατικών αποδοχής προς κοινωνικές ομάδες πολιτισμικής διαφορετικότητας. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της παρέμβασης είχε αναμφισβήτητα η τεχνολογία. Η αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου (αρχεία βίντεο, εικόνας και αφήγησης) ενίσχυσε σημαντικά την κατανόηση των διαστάσεων του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας, καθώς και των ρόλων του δράση και του θύματος. Το πλήθος της θεματικής των αρχείων ενθάρρυνε την εναλλακτική σκέψη και την προσέγγιση του προβλήματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Επιπλέον, τα παιδιά μέσα από τη στοχαστική παρατήρηση των αξιοποιούμενων αρχείων, διευκολύνθηκαν στο να αντιληφθούν με «ανώδυνο τρόπο» τις πολύπλευρες συνέπειες του φαινομένου, καθώς οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση βιωματικού χαρακτήρα θα παρουσίαζε αδυναμίες ευαισθητοποιημένης κατανόησης εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της νηπιακής ηλικίας. Από την άλλη πλευρά, η αξιοποίηση λογισμικού ψηφιακού κόμικ λειτούργησε ενισχυτικά στις δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος, καθώς οπτικοποίησε τη σκέψη των παιδιών και την έκανε πιο εύκολα διαχειρίσιμη. Επίσης, συνέβαλλε στη δημιουργία του πίνακα διάταξης (storyboard), που αποτέλεσε τη γραφική αναπαράσταση όλων των στοιχείων της ψηφιακής ιστορίας και συντέλεσε στο να αναδειχθούν κενά ή παραλείψεις, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αναθεωρήσεις χωρίς «ιδιαίτερο κόπο». Όσον αφορά τη διαδικασία ψηφιακής αφήγησης, μέσα από τη δημιουργία βίντεο, αναδείχτηκε ως μια σημαντική ευκαιρία μάθησης που είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά, τα οποία αποδόμησαν την αφηρημένη έννοια της σχολικής βίας και τη συνέδεσαν με την καθημερινότητά τους, μέσα από δραστηριότητες που είχαν νόημα για αυτά. Τα παιδιά ανέπτυξαν πληθώρα δημιουργικών ιδεών οι οποίες τους έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν εικόνες και διαλόγους προκειμένου να είναι αποτελεσματικά για το πλαίσιο του κειμένου που ήθελαν να δημιουργήσουν. Παράλληλα, η ψηφιακή ιστορία αποτέλεσε το μέσο για να επικοινωνήσουν τα παιδιά τις απόψεις τους με ένα ευρύτερο «αυθεντικό» κοινό, γεγονός που λειτούργησε ως ένα σημαντικό κίνητρο καθώς όταν τα παιδιά γνωρίζουν πως η Σελίδα 13 από 17

14 εργασία τους θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, αναμφισβήτητα η ποιότητα της δουλειάς τους είναι καλύτερη (Robin & Pierson, 2005). Ωστόσο, για την αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου και ειδικότερα για τα αρχεία βίντεο απαιτήθηκαν κάποιες διαμορφώσεις, προκειμένου το υλικό να ανταποκρίνεται στο επίπεδο καταλληλότητας αυτής της ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα: α) στο βίντεο «ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» παραλήφθηκαν κάποια από τα γνωμικά καθώς ήταν αρκετά σύνθετα για να κατανοηθούν από τα παιδιά, β) με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας βίντεο περικόπηκαν στο βίντεο «ΒΙΑ=ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» τα στοιχεία από 1,26 έως 1,46 ενώ επεξηγήθηκαν όροι όπως χρηματισμός, ευζωία, διαπραγμάτευση και υποχώρηση. Η γενική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης και του καινοτόμου χαρακτήρα της βασίστηκε στα ακόλουθα κριτήρια: Κριτήρια Αποτελεσματικότητας Κατανόηση των διαστάσεων και των συνεπειών του φαινομένου Απόκτηση στάσεων σεβασμού της διαφορετικότητας Εξάλειψη περιστατικών σωματικής και λεκτικής βίας Ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων Διάχυση της κουλτούρας αποδοχής στην ευρύτερη κοινότητα του σχολείου Κριτήρια Καινοτομίας Οπτικοποίηση και παρακολούθηση της σκέψης από τα ίδια τα παιδιά Συναισθηματική σύνδεση ανάμεσα στο «μάθημα» και στο «μαθητή» Παραγωγή αυθεντικών προϊόντων με προσωπική νοηματοδότηση για τα παιδιά Διάχυση των ιδεών πέρα από τα όρια της τάξης Δημιουργία διαφοροποιημένων κινήτρων για όλα τα γνωστικά προφίλ των μαθητών 5.2 Σχέση με άλλες ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της παρέμβασης δε βασίζεται σε άλλες πρακτικές. 5.3 Αξιοποίηση, Γενίκευση, Επεκτασιμότητα Η παρούσα ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως άξονας για την ανάπτυξη αντίστοιχων ψηφιακών σεναρίων με θέμα την ενδοσχολική βία στο νηπιαγωγείο. Τόσο η δομή όσο και η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ανταποκρίνονται Σελίδα 14 από 17

15 στο αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών αυτής της ηλικίας και στα διαφορετικά γνωστικά τους χαρακτηριστικά. Επιπλέον, το ψηφιακό περιεχόμενο που χρησιμοποιεί ευνοεί την οπτικοποίηση και κατανόηση της σκέψης των παιδιών, αλλά και την έμμεση προσέγγιση του φαινομένου από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η πρακτική θα μπορούσε να επεκταθεί και στα πλαίσια ενός προγράμματος Ανθρώπινων Δικαιωμάτων καθώς συνδέεται με τομείς όπως η δημοκρατία, οι διακρίσεις, η ισότητα, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ειρήνη και η ανθρώπινη ασφάλεια. Αυτή η σύνδεση φαίνεται πως θα αποτελούσε μια ολιστική ανθρωπιστική προσέγγιση βασισμένη στο τρίπτυχο γνώσεις-στάσεις-δεξιότητες με σημαντικά οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους της παιδαγωγικής διαδικασίας. 6. Πρόσθετο υλικό που αξιοποιήθηκε Αναφέρετε τυχόν πρόσθετο υλικό που αξιοποιήθηκε. Βιβλία Σημειώσεις Χάρτες Websites Λογισμικό Αρχεία Βίντεο Από το Φωτόδεντρο αξιοποιήθηκαν (με κατάλληλες παρεμβάσεις τις νηπιαγωγού, ώστε να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα για παιδιά νηπιαγωγείου) τα ακόλουθα βίντεο: «ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» https://photodentro.edu.gr/video/r/8522/818?locale=el «ΒΙΑ=ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» https://photodentro.edu.gr/video/r/8522/557?locale=el Από τη σελίδα της ΕΨΥΠΕ τα βίντεο «ΒULLYING-ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ» «ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΝΑΝΕ» Σελίδα 15 από 17

16 Αρχεία Ψηφιακής Αφήγησης Από το ιστολόγιο της ΕΨΥΠΕ «ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» και «Η ΜΟΝΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (2011). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη. Τεύχος 2β- Κλάδος ΠΕ-60, α έκδοση. Πάτρα, Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης. Βεκύρη, Ι. (2010). Η συμβολή της σχολικής χρήσης ΤΠΕ στα κίνητρα των μαθητών για ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες, στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Σεπτεμβρίου Γουργιώτου, Ε. (2008). Διαχείριση προβλημάτων επιθετικής συμπεριφοράς στο νηπιαγωγείο. Στο Γεωργογιάννης, Παντελής (επιμ.), Νέο Εκπαιδευτικό Υλικό του ΥΠΕΠΘ-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Πάτρα. Hasan, R., Drolet, M. & Paquin, M. (2003). Les conduites violentes chez les enfants de 3 a 6 ans: Comprendre pour mieux intervenir, στο Γουργιώτου, Ε. (2008), Διαχείριση προβλημάτων επιθετικής συμπεριφοράς στο νηπιαγωγείο. Νέο Εκπαιδευτικό Υλικό του ΥΠΕΠΘ-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Πάτρα. Pedro, F. (2007). The new millennium learners. Challenging our views on technology and learning. Nordic Journal of Digital Competence, 2(4), Robin, B., & Pierson, M. (2005). A multilevel approach to using digital storytelling in the classroom. In C. Crawford, R. Carlsen, K. McFerrin, J. Price, R. Weber & D. Willis (eds), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2005 (pp ). Chesapeake, VA: AACE. Τρίγκα-Μερτίκα, Ε. (2015). Ενδοσχολική βία και σχολικός εκφοβισμός. Θεωρητικό πλαίσιο και εκπαιδευτική παρέμβαση: Αναγνώριση κι αντιμετώπιση και στο νηπιαγωγείο. Αθήνα: Παπαζήση. Σελίδα 16 από 17

17 Σελίδα 17 από 17

Το μαγικό και περιπετειώδες ταξίδι των ήχων

Το μαγικό και περιπετειώδες ταξίδι των ήχων Το μαγικό και περιπετειώδες ταξίδι των ήχων Βίκυ Γεωργαντά, Δασκάλα & Med στις ΤΠΕ για την Εκπαίδευση 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου Αθήνα, Ιούλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΖΕΡΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Σ. ΦΛΟΓΗΤΩΝ/Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ ΦΛΟΓΗΤΑ, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Οι μαθητές μας αποτελώντας το μέλλον έχουν κάθε λόγο να

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 από 32. 1 Η εκπαιδευτική πρακτική έχει παρουσιασθεί στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

Σελίδα 2 από 32. 1 Η εκπαιδευτική πρακτική έχει παρουσιασθεί στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΣΧΟΛΕΙΟ Σε αυτή την ενότητα δώστε μία σύντομη περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου.να δοθεί έμφαση στις δραστηριότητες, τους τρόπους χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ξανθή Αλμπανάκη, ΠΕ 01 Θεολόγος ΣΧΟΛΕΙΟ Πειραματικό Λύκειο Πανεπ ιστημίου Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22-7-2015 1. Συνοπ τική π εριγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χριστίνα Νομικού ΠΕ 70 Αμαλία Ταπραντζή ΠΕ 70 Ουρανία Σωτηρίου ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Κυριακή Σεραφείμ, Γιώργος Φεσάκης pse04178@rhodes.aegean.gr, gfesakis@rhodes.aegean.gr ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμόζοντας τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση στο μάθημα της Γεωγραφίας της ΣΤ Τάξης με τη χρήση ΤΠΕ

Εφαρμόζοντας τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση στο μάθημα της Γεωγραφίας της ΣΤ Τάξης με τη χρήση ΤΠΕ 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εφαρμόζοντας τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση στο μάθημα της Γεωγραφίας της ΣΤ Τάξης με τη χρήση ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων μαθητή της Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μ. Δοκοπούλου, Ε.Α. Παυλάτου Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 ! ii ! iii Επιτροπή σύνταξης του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά: Επιστημονική συντονίστρια Πόταρη Δέσποινα Μέλη Αθανασιάδης Ηλίας Βρυώνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θωμαΐδης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CIP PSP) Συμφωνία Χρηματοδότησης αρ. 297229 1 Περιγραφή ODS Το έργο Open Discovery

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα