ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια εναλλακτική διαδρομή χαμηλότερης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αυτή διαθέτει καλώδιο με αγωγό γείωσης εξοπλισμού και φις γείωσης. Το φις πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα που έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς. Η εσφαλμένη σύνδεση του αγωγού γείωσης εξοπλισμού ενέχει κινδύνους ηλεκτροπληξίας. Απευθυνθείτε σε καταρτισμένο ηλεκτρολόγο ή στον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης, εάν δεν είστε βέβαιοι για τη σωστή γείωση της συσκευής. Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με τη συσκευή. Eάν δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην πρίζα, αναθέστε την εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας σε καταρτισμένο ηλεκτρολόγο. ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Μη χρησιμοποιείτε εσφαλμένα τη συσκευή, μην κάθεστε και μην στέκεστε πάνω στην πόρτα ή στο καλάθι πιάτων του πλυντηρίου. Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων, εάν δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά όλα τα πλαίσια. Ανοίγετε πολύ προσεκτικά την πόρτα, εάν το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί, καθώς υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης νερού. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα και μην στέκεστε πάνω στην πόρτα όταν είναι ανοικτή. Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί προς τα εμπρός. Κατά την τοποθέτηση αντικειμένων για πλύσιμο: 1) Τοποθετήστε τα αιχμηρά αντικείμενα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν ζημιά στο λάστιχο της πόρτας. 2) Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρά άκρα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με τα αιχμηρά τους άκρα προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση. Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, τα πλαστικά σκεύη δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το θερμαντικό στοιχείο. (Αυτό ισχύει μόνο για συσκευές με εμφανές θερμαντικό στοιχείο). Βεβαιωθείτε ότι η θήκη απορρυπαντικού έχει αδειάσει μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης. Μην πλένετε πλαστικά σκεύη, εκτός εάν είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων ή εάν 29 φέρουν παρόμοια σήμανση. Για πλαστικά σκεύη χωρίς σήμανση αυτού του τύπου, ανατρέξτε στις συστάσεις του κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και λαμπρυντικά που προορίζονται για αυτόματα πλυντήρια πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων ή καθαριστικό πιάτων στο πλυντήριο πιάτων σας. Φυλάσσετε τα προϊόντα αυτά μακριά από τα παιδιά. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το απορρυπαντικό και το λαμπρυντικό ή όταν η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων είναι ανοικτή, καθώς μετά το πλύσιμο παραμένει κάποια ποσότητα απορρυπαντικού. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι ιδιαίτερα αλκαλικά και εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοικτή. Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανατροπής. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο συντήρησης ή άλλο καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Αφαιρέστε την πόρτα του θαλάμου πλύσης κατά την απόσυρση ή την απόρριψη ενός παλιού πλυντηρίου πιάτων. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο. Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίσει ή να συμπιεστεί υπερβολικά ή επικίνδυνα. Μην τροποποιείτε τους διακόπτες. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην κεντρική παροχή νερού χρησιμοποιώντας νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων. Τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ξανά. Ο μέγιστος αριθμός σερβίτσιων για πλύσιμο είναι 9. Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση εισαγωγής νερού είναι 1Mpa. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση εισαγωγής νερού είναι 0,04Mpa. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων. Πριν από την απόρριψη, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής, ώστε να μην είναι δυνατή η εκ νέου χρήση της. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη χωριστή συλλογή των απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η συσκευασία είναι 100% ανακυκλώσιμη, όπως επιβεβαιώνεται από το σύμβολο ανακύκλωσης. Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας δεν πρέπει να απορρίπτονται στο περιβάλλον, αλλά να διατίθενται σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η σωστή διάθεση της συσκευής αυτής συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύμβολο στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν υποδεικνύει ότι η συσκευή αυτή δεν πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία όπως τα οικιακά απόβλητα, αλλά να παραδίδεται στο κατάλληλο τοπικό κέντρο συλλογής για αποθήκευση και ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. ΑΠΟΡΡΙΨΗ Τα υλικά συσκευασίας του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Όλα τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμανση με τις τυπικές διεθνείς συντομογραφίες: PE για πολυαιθυλένιο, π.χ. υλικό περιτύλιξης PS για πολυστυρένιο, π.χ. υλικό επένδυσης POM για πολυοξυμεθυλένιο, π.χ. πλαστικά κλιπ PP για πολυπροπυλένιο, π.χ. θήκη αλατιού ABS για Ακρυλονιτρίλιο-Βουταδιένιο-Στυρόλιο, π.χ. πίνακας ελέγχου. Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά! Η συσκευασία και η συσκευή πρέπει να απορρίπτονται σε κέντρο ανακύκλωσης. Συνεπώς, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και καταστρέψτε τη διάταξη κλεισίματος πόρτας. Η συσκευασία από χαρτόνι κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα απορρίμματα χαρτιού για ανακύκλωση. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω ακατάλληλου χειρισμού των αποβλήτων του προϊόντος αυτού. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές και την αρμόδια υπηρεσία για την απόρριψη οικιακών αποβλήτων. ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται όπως τα αστικά απόβλητα χωρίς διαλογή. Απαιτείται χωριστή συλλογή των αποβλήτων για ειδική επεξεργασία. 30

3 on Off ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Για βέλτιστη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την πρώτη χρήση. Πίνακας ελέγχου q 1. Ενδεικτική λυχνία «3 σε 1» / Κουμπί 4 λειτουργιών «3 σε 1»: Για επιλογή και εμφάνιση της λειτουργίας «3 σε 1». 2. Παράθυρο οθόνης: Υπολειπόμενος χρόνος προγράμματος, χρόνος καθυστέρησης, ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασία νερού, κωδικοί σφαλμάτων, κλπ. 3. Κουμπί καθυστερημένης έναρξης: Για να ρυθμίσετε εκ των προτέρων το χρονοδιακόπτη πλύσης και να καθυστερήσετε την έναρξη κατά έως 24 ώρες. Με κάθε πάτημα αυτού του κουμπιού, το χρονικό διάστημα αυξάνεται κατά 60 λεπτά. Χαρακτηριστικά πλυντηρίου πιάτων w e r t y u 4. Ενδεικτικές λυχνίες και κουμπί προγραμμάτων: Για να επιλέξετε ένα από τα επτά προγράμματα και να εμφανίσετε το πρόγραμμα πλύσης. 5. Κουμπί Start (Έναρξη) και reset (επαναφορά): Για να ξεκινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης ή να εκτελέσετε επαναφορά του προγράμματος πλύσης όταν το μηχάνημα λειτουργεί. 6. Προειδοποιητικές λυχνίες αλατιού και λαμπρυντικού: Υποδεικνύουν πότε απαιτείται επαναπλήρωση της θήκης αλατιού ή λαμπρυντικού. 7. Ενδεικτική λυχνία και διακόπτης λειτουργίας: Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία και να επισημάνετε την κατάσταση λειτουργίας. Μπροστινή πλευρά Πίσω πλευρά q u w e r t i o y a s d f 1 Πάνω καλάθι 2 Εκτοξευτήρες νερού 3 Κάτω καλάθι 4 Θήκη αλατιού 5 Κύριο φίλτρο 6 Θήκη απορρυπαντικού 7 Σχάρα για φλιτζάνια 8 Καλάθι για μαχαιροπίρουνα 9 Χοντρό φίλτρο 10 Θήκη λαμπρυντικού 11 Σύνδεσμος σωλήνα αποστράγγισης 12 Σύνδεσμος σωλήνα εισαγωγής 13 Δίσκος 31

4 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το πλυντήριο πιάτων: A. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού. B. Προσθέστε 1/2 λίτρο νερού στη θήκη αλατιού και, στη συνέχεια, γεμίστε τη θήκη με αλάτι πλυντηρίου πιάτων. Γ. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού. Δ. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού. Α. Αποσκληρυντής νερού Ο αποσκληρυντής νερού πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το διακόπτη σκληρότητας νερού. Ο αποσκληρυντής νερού έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση των μεταλλικών στοιχείων και των αλάτων από το νερό, τα οποία έχουν επιβλαβείς ή αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της συσκευής. Όσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση αυτών των μεταλλικών στοιχείων και αλάτων, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό. Ο αποσκληρυντής πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με το βαθμό σκληρότητας του νερού της περιοχής σας. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ύδρευσης για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Ρύθμιση κατανάλωσης αλατιού Το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της ποσότητας αλατιού που καταναλώνεται βάσει της σκληρότητας του νερού. Η ρύθμιση αυτή έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση και την προσαρμογή του επιπέδου κατανάλωσης αλατιού. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για ρύθμιση της κατανάλωσης αλατιού. 1. Ξεβιδώστε το καπάκι από τη θήκη αλατιού. 2. Στη θήκη υπάρχει ένας δακτύλιος με ένα βέλος (βλ. διπλανή εικόνα). Εάν απαιτείται, περιστρέψτε το δακτύλιο αριστερόστροφα από το σύμβολο «-» προς το σύμβολο «+» βάσει της σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται. Οι ρυθμίσεις συνιστάται να εκτελούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ dh fh Clarke mmol/l Θέση επιλογέα Κατανάλωση αλατιού (γραμμάρια/ κύκλο) Αυτονομία (κύκλοι/1 kg 0~8 0~14 0~10 0~1,4 / 0 / 8~22 14~39 10~28 1,4~3, ~45 39~80 28~56 3,9~8 Μεσαία ~60 80~107 56~75 8~ Σημείωση 1 dh = 1,25 Clarke = 1,78 fh = 0,178mmol/l dh = Γερμανικοί βαθμοί fh = Γαλλικοί βαθμοί Clarke = Βρετανικοί βαθμοί Σημείωση 2 / = Δεν προστέθηκε αλάτι = Ρύθμιση προς το σύμβολο «-» + = Ρύθμιση προς το σύμβολο «+» Μεσαία θέση = Ρύθμιση ανάμεσα στα σύμβολα «-» και «+» Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχικές ύδρευσης για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα της παροχής νερού. 32

5 Β. Προσθήκη αλατιού στον αποσκληρυντή Χρησιμοποιείτε πάντα αλάτι που προορίζεται για πλυντήρια πιάτων. Η θήκη αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και πρέπει να την γεμίζετε όπως περιγράφεται παρακάτω: Προσοχή Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι που προορίζεται ειδικά για πλυντήρια πιάτων! Κάθε άλλος τύπος αλατιού που δεν προορίζεται ειδικά για πλυντήρια πιάτων και, ιδιαίτερα το επιτραπέζιο αλάτι, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αποσκληρυντή νερού. Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται στη χρήση ακατάλληλου αλατιού, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν ζημιές. Προσθέτετε το αλάτι λίγο πριν από την έναρξη ενός πλήρους προγράμματος πλύσης. Με τον τρόπο αυτό, το αλμυρό νερό ή οι κόκκοι αλατιού που μπορεί να έχουν χυθεί δεν θα παραμείνουν στο κάτω μέρος της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα προκληθεί διάβρωση. Άνοιγμα 1 2 A. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι και, στη συνέχεια, ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι από τη θήκη αλατιού (1). B. Πριν από την πρώτη πλύση, προσθέστε 1 lt. νερού στη θήκη αλατιού του μηχανήματος. Γ. Τοποθετήστε το άκρο του χωνιού (παρέχεται) στην οπή και προσθέστε περίπου 1 kg αλατιού. Είναι φυσιολογικό να βγει μικρή ποσότητα νερού από τη θήκη αλατιού. (2). Δ. Μετά την πλήρωση της θήκης, βιδώστε ξανά το καπάκι σφιχτά προς τα δεξιά. E. Η προειδοποιητική λυχνία αλατιού συνήθως σβήνει εντός 2-6 ημερών από την προσθήκη αλατιού στη θήκη. ΣΤ. Αμέσως μετά την προσθήκη αλατιού στη θήκη, πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα πρόγραμμα πλύσης (συνιστάται η χρήση του προγράμματος μουλιάσματος ή του γρήγορου προγράμματος). Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σύστημα φίλτρου, στην αντλία ή σε άλλα σημαντικά εξαρτήματα της συσκευής λόγω του αλμυρού νερού. Οι βλάβες αυτές δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σημείωση: 1. Πρέπει να γεμίζετε τη θήκη αλατιού μόνο όταν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου. Ανάλογα με τη διαλυτότητα του αλατιού, η προειδοποιητική λυχνία αλατιού μπορεί να παραμείνει αναμμένη παρόλο που η θήκη αλατιού είναι γεμάτη. Εάν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου (για ορισμένα μοντέλα), μπορείτε να υπολογίσετε πότε πρέπει να προστεθεί αλάτι στον αποσκληρυντή βάσει των κύκλων που έχει εκτελέσει το πλυντήριο πιάτων. 2. Εάν χυθεί αλάτι, ενεργοποιήστε το πρόγραμμα μουλιάσματος ή το γρήγορο πρόγραμμα για απομάκρυνση της υπερβολικής ποσότητας αλατιού. 33

6 6 Γ. Πλήρωση θήκης λαμπρυντικού Θήκη λαμπρυντικού Το λαμπρυντικό διοχετεύεται στο τελευταίο ξέβγαλμα, ώστε να μη σχηματιστούν σταγόνες νερού στα πιάτα, οι οποίες δημιουργούν στίγματα και γραμμές. Επίσης, βελτιώνει το στέγνωμα απομακρύνοντας το νερό από τα πιάτα. Το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί για χρήση υγρού λαμπρυντικού. Η θήκη λαμπρυντικού βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας, δίπλα στη θήκη απορρυπαντικού. Για να γεμίσετε τη θήκη, ανοίξτε το καπάκι και προσθέστε λαμπρυντικό στη θήκη μέχρι η ένδειξη στάθμης να γίνει τελείως μαύρη. Η χωρητικότητα της θήκης λαμπρυντικού είναι περίπου 110 ml. Δράση λαμπρυντικού Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτόματα στο τελευταίο ξέβγαλμα για βελτίωση του ξεβγάλματος και στέγνωμα χωρίς στίγματα και γραμμές. Προσοχή! Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα προϊόντα λαμπρυντικού για πλυντήρια πιάτων. Μη γεμίζετε ποτέ τη θήκη λαμπρυντικού με άλλα προϊόντα (π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Πότε απαιτείται επαναπλήρωση της θήκης λαμπρυντικού Εάν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία λαμπρυντικού στον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να υπολογίσετε την ποσότητα ανάλογα με το χρώμα της ένδειξη στάθμης C δίπλα στο καπάκι. Όταν η θήκη λαμπρυντικού είναι πλήρης, ολόκληρη η ένδειξη είναι μαύρη. Καθώς καταναλώνεται το λαμπρυντικό, το μέγεθος της μαύρης κουκκίδας μειώνεται. Η στάθμη λαμπρυντικού δεν πρέπει να μειώνεται ποτέ κάτω από το 1/ 4. Καθώς καταναλώνεται το λαμπρυντικό, το μέγεθος της μαύρης κουκκίδας στην ένδειξη στάθμης λαμπρυντικού μεταβάλλεται όπως φαίνεται παρακάτω. Πλήρης θήκη C (Ένδειξη λαμπρυντικού) Πλήρης θήκη κατά τα 3 / 4 Πλήρης θήκη κατά 1 / 2 Πλήρης θήκη κατά 1 / 4 - Απαιτείται επαναπλήρωση ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση στιγμάτων Κενή θήκη 34

7 1. Για να ανοίξετε τη θήκη, περιστρέψτε το καπάκι προς το «ανοικτό» (αριστερό) βέλος και αφαιρέστε το Προσθέστε προσεκτικά το λαμπρυντικό στη θήκη χωρίς να την γεμίσετε υπερβολικά Τοποθετήστε ξανά το καπάκι, ευθυγραμμισμένο με το «ανοικτό» βέλος και περιστρέψτε το προς το «κλειστό» (δεξί) βέλος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Καθαρίστε τυχόν λαμπρυντικό που έχει χυθεί κατά τη διάρκεια της πλήρωσης με ένα απορροφητικό πανί, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία υπερβολικού αφρού κατά την επόμενη πλύση. Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε ξανά το καπάκι πριν κλείσετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. 3 Ρύθμιση θήκης λαμπρυντικού Η θήκη λαμπρυντικού διαθέτει έξι ή τέσσερις ρυθμίσεις. Ξεκινάτε πάντα με τη ρύθμιση «4». Εάν εμφανίζονται στίγματα και το στέγνωμα δεν είναι ικανοποιητικό, αυξήστε την ποσότητα του λαμπρυντικού που διοχετεύεται αφαιρώντας το καπάκι της θήκης και περιστρέφοντας το διακόπτη στη ρύθμιση «5». Εάν τα πιάτα δεν στεγνώνουν καλά ή έχουν στίγματα, μετακινήστε το διακόπτη στο αμέσως επόμενο επίπεδο μέχρι τα πιάτα να μην έχουν στίγματα. Η συνιστώμενη ρύθμιση είναι η ρύθμιση «4». (Η εργοστασιακή τιμή είναι η ρύθμιση «4».) Ρυθμιστής επιπέδου (Ξέβγαλμα) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυξήστε τη δόση, εάν υπάρχουν σταγονίδια νερού ή άλατα στα πιάτα μετά το πλύσιμο. Μειώστε τη δόση, εάν εμφανίζονται κολλώδεις λευκές κηλίδες στα πιάτα ή μια μπλε μεμβράνη στα γυαλικά ή στις λεπίδες των μαχαιριών. 35

8 Δ. Δράση απορρυπαντικού Για την απομάκρυνση ακαθαρσιών και σωματιδίων, απαιτείται η χρήση απορρυπαντικών με χημικά συστατικά. Τα περισσότερα απορρυπαντικά του εμπορίου είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Απορρυπαντικά Υπάρχουν 3 είδη απορρυπαντικών 1. Με φωσφορικά άλατα και χλώριο 2. Με φωσφορικά άλατα χωρίς χλώριο 3. Χωρίς φωσφορικά άλατα και χωρίς χλώριο Τα νέα απορρυπαντικά σε σκόνη δεν περιέχουν συνήθως φωσφορικά άλατα. Συνεπώς, η αποσκληρυντική δράση των φωσφορικών αλάτων δεν είναι διασφαλισμένη. Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται να προσθέσετε αλάτι στη θήκη αλατιού, ακόμη και εάν η σκληρότητα του νερού είναι μόνο 6 dh. Εάν χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα όταν το νερό είναι σκληρό, εμφανίζονται συνήθως λευκά στίγματα στα πιάτα και στα ποτήρια. Στην περίπτωση αυτή, προσθέστε περισσότερο απορρυπαντικό για βέλτιστα αποτελέσματα. Τα απορρυπαντικά χωρίς χλώριο έχουν πολύ μικρή λευκαντική δράση. Τα επίμονα, έγχρωμα στίγματα δεν θα αφαιρεθούν πλήρως. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία. Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό Βάσει της χημικής τους σύστασης, τα απορρυπαντικά μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικούς τύπους: συμβατικά αλκαλικά απορρυπαντικά με καυστικά συστατικά συμπυκνωμένα απορρυπαντικά χαμηλής συγκέντρωσης αλκαλίων με φυσικά ένζυμα Η χρήση «κανονικών» προγραμμάτων πλύσης σε συνδυασμό με συμπυκνωμένα απορρυπαντικά μειώνει τη ρύπανση και είναι ευεργετική για τα πιάτα σας. Αυτά τα προγράμματα πλύσης είναι κατάλληλα για συμπυκνωμένα απορρυπαντικά λόγω των ιδιοτήτων διάλυσης των ακαθαρσιών των ενζύμων τους. Για το λόγο αυτό, τα κανονικά προγράμματα πλύσης στα οποία χρησιμοποιούνται συμπυκνωμένα απορρυπαντικά μπορούν να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα με τα εντατικά προγράμματα. Ταμπλέτες απορρυπαντικού Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού διαλύονται με διαφορετική ταχύτητα ανάλογα με κάθε τύπο. Για το λόγο αυτό, ορισμένες ταμπλέτες απορρυπαντικού δεν μπορούν να διαλυθούν και να παρέχουν την πλήρη καθαριστική τους ισχύ στα σύντομα προγράμματα. Συνεπώς, επιλέγετε μεγάλης διάρκειας προγράμματα όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης απομάκρυνση των υπολειμμάτων απορρυπαντικού. Θήκη απορρυπαντικού Πρέπει να γεμίζετε τη θήκη πριν από την έναρξη κάθε κύκλου πλύσης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον πίνακα κύκλων πλύσης. Το πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιεί λιγότερο απορρυπαντικό και λαμπρυντικό από ό,τι ένα συμβατικό πλυντήριο. Για κανονικό φορτίο πλύσης, απαιτείται συνήθως μία μόνο κουταλιά της σούπας απορρυπαντικού. Για πολύ λερωμένα πιάτα, απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού. Προσθέτετε πάντα το απορρυπαντικό λίγο πριν από την έναρξη της λειτουργίας του πλυντηρίου πιάτων, διαφορετικά μπορεί να υγρανθεί και να μη διαλυθεί σωστά. Ποσότητα απορρυπαντικού για χρήση Πατήστε το μάνδαλο για να ανοίξει 36

9 6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το καπάκι είναι κλειστό: πατήστε το κουμπί απασφάλισης. Το καπάκι θα ανοίξει. Προσθέτετε πάντα το απορρυπαντικό λίγο πριν από την έναρξη κάθε κύκλου πλύσης. Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων. Το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων είναι διαβρωτικό! Φυλάσσετε το απορρυπαντικό μακριά από τα παιδιά. Σωστή χρήση απορρυπαντικού Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που προορίζονται ειδικά για πλυντήρια πιάτων. Διατηρείτε το απορρυπαντικό φρέσκο και στεγνό. Μην προσθέτετε σκόνη απορρυπαντικού στη θήκη, εάν δεν είστε έτοιμοι να πλύνετε τα πιάτα. Προσθήκη απορρυπαντικού Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού με απορρυπαντικό. Η ένδειξη υποδεικνύει τα επίπεδα δόσης όπως φαίνεται στα δεξιά: A. Στη θήκη κύριας πλύσης, η ένδειξη «MIN» (Ελάχ.) σημαίνει ότι η χωρητικότητα είναι περίπου 20 g απορρυπαντικού. B. Η χωρητικότητα της θήκης πρόπλυσης είναι περίπου 5 g απορρυπαντικού Τηρείτε τις συστάσεις δοσολογίας και αποθήκευσης του κατασκευαστή που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Κλείστε το καπάκι και πιέστε το για να ασφαλίσει. Εάν τα πιάτα είναι πολύ λερωμένα, προσθέστε επιπλέον δόση απορρυπαντικού στη θήκη πρόπλυσης. Το απορρυπαντικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί κατά τη φάση πρόπλυσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα απορρυπαντικού για το απλό πρόγραμμα παρέχονται στην τελευταία σελίδα. Λάβετε υπόψη ότι ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα πιάτα και την ειδική σκληρότητα του νερού, μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις. Τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. 37

10 Τρόπος χρήσης της λειτουργίας «3 σε 1» Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει μια λειτουργία «3 σε 1» για την οποία δεν απαιτείται η χρήση αλατιού και λαμπρυντικού αλλά μιας ταμπλέτας «3 σε 1». Το πλυντήριο πιάτων παρέχεται προαιρετικά με θήκη για ταμπλέτες «3 σε 1». ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μόνο η λειτουργία «3 σε 1» (για το πρόγραμμα: εντατικό/κανονικό/οικονομικό). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ταμπλέτες «3 σε 1». Εάν χρησιμοποιήσετε ταμπλέτες «3 σε 1» σε άλλα προγράμματα, η απόδοση της συσκευής θα είναι μειωμένη. 1. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τον τρόπο τοποθέτησης της θήκης για ταμπλέτες «3 σε 1» στο πάνω καλάθι. 2. Περιστρέψτε τον πάνω εκτοξευτήρα νερού και αλλάξτε τη θέση της θήκης, ώστε ο πάνω εκτοξευτήρας νερού να μην παρεμποδίζεται από τη θήκη για ταμπλέτες «3 σε 1». Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για αναφορά. 3. Τοποθετήστε την ταμπλέτα «3 σε 1» στη θήκη και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το πρόγραμμα «3 σε 1». ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά συνδυαστικής δράσης «3 σε 1» / σε συμπαγή μορφή, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του απορρυπαντικού είναι κατάλληλο για τη θήκη, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και να μη σπάσει η θήκη. 38

11 ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ Για βέλτιστη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες φόρτωσης. Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών για πιάτα και μαχαιροπίρουνα του μοντέλου σας ενδέχεται να διαφέρει. Προσοχή πριν ή μετά τη φόρτωση των καλαθιών του πλυντηρίου πιάτων Αφαιρέστε τυχόν μεγάλα υπολειμμάτων τροφών. Μαλακώσετε τα υπολείμματα καμένων τροφών στα τηγάνια. Δεν χρειάζεται να ξεβγάλετε τα πιάτα με τρεχούμενο νερό. Τοποθετήστε τα αντικείμενα στο πλυντήριο πιάτων με τον παρακάτω τρόπο: 1. Τοποθετήστε αντικείμενα όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες/τηγάνια, κλπ., με το άνοιγμα στραμμένο προς τα κάτω. 2. Τα αντικείμενα με καμπύλες ή εσοχές πρέπει να τοποθετούνται λοξά, ώστε να μη συσσωρεύεται νερό στο εσωτερικό τους. 3. Όλα τα σκεύη πρέπει να στερεώνονται καλά, ώστε να μην αναποδογυρίσουν. 4. Όλα τα σκευή πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να περιστρέφονται ελεύθερα κατά την πλύση. Πολύ μικρά αντικείμενα δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, καθώς μπορεί να πέσουν εύκολα από τα καλάθια. Μπολ (M) Μπολ (L) Φλιτζάνια Φόρτωση πάνω καλαθιού Το πάνω καλάθι προορίζεται για πιο ευαίσθητα και ελαφριά αντικείμενα, όπως ποτήρια, φλιτζάνια καφέ και τσαγιού, πιατάκια, καθώς και πιάτα, μικρά μπολ και ρηχά τηγάνια (εφόσον δεν είναι πολύ λερωμένα). Τοποθετήστε τα πιάτα και τα σκευή με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη μετακινούνται από το εκτοξευόμενο νερό. Ποτήρια Πιάτο γλυκού Κουτάλα Πιατάκια Ρύθμιση πάνω καλαθιού (αυγό) Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να Μπροστινή πλευρά ρυθμιστεί, ώστε να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για μεγάλα σκεύη στο πάνω/κάτω καλάθι. Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί τοποθετώντας τα ροδάκια σε διαφορετικό ύψος στους οδηγούς. Αντικείμενα μεγάλου μήκους, μαχαιροπίρουνα σερβιρίσματος, κουτάλες για σαλάτες και μαχαίρια πρέπει να τοποθετηθούν στη σχάρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζουν την περιστροφή των εκτοξευτήρων νερού. Μπορείτε να ανασηκώσετε ή να αφαιρέσετε τη σχάρα, όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Σχάρα Πάνω ροδάκια Κάτω ροδάκια 39

12 Φόρτωση κάτω καλαθιού Συνιστάται να τοποθετείτε μεγάλα αντικείμενα που καθαρίζονται πιο δύσκολα στο κάτω καλάθι: κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιατέλες και μπολ, όπως φαίνεται στην εικόνα στα δεξιά. Μπορείτε να τοποθετήσετε τις πιατέλες και τα καπάκια στο πλαϊνό τμήμα της σχάρας, ώστε να μην παρεμποδίζουν την περιστροφή του πάνω εκτοξευτήρα νερού. Οι κατσαρόλες, τα μπολ σερβιρίσματος, κλπ. πρέπει να τοποθετούνται πάντα στραμμένα προς τα κάτω. Οι βαθιές κατσαρόλες πρέπει να τοποθετούνται λοξά, ώστε να μη συσσωρεύεται νερό στο εσωτερικό τους. Το κάτω καλάθι διαθέτει αναδιπλούμενες οδοντωτές σειρές για την τοποθέτηση μεγαλύτερων ή περισσότερων σκευών και τηγανιών. 1. Καλάθι για μαχαιροπίρουνα 2. Πιάτα γλυκού 3. Βαθιά πιάτα 4. Ρηχά πιάτα 5. Οβάλ πιατέλα 6. Πιατάκι 40

13 Καλάθι για μαχαιροπίρουνα Τα μαχαιροπίρουνα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι για μαχαιροπίρουνα με τις λαβές προς τα κάτω. Εάν η σχάρα διαθέτει πλαϊνά καλάθια, τα κουτάλια πρέπει να τοποθετούνται ξεχωριστά στις κατάλληλες υποδοχές, ενώ τα μεγάλου μήκους μαχαιροπίρουνα πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στην μπροστινή πλευρά του πάνω καλαθιού, όπως φαίνεται στην εικόνα. 1. Κουτάλια καφέ 2. Κουτάλια γλυκού 3. Κουτάλια σούπας 4. Πιρούνια 5. Μαχαίρια 6. Πιρούνες σερβιρίσματος 7. Κουτάλες σερβιρίσματος ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ Τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να προεξέχουν από το κάτω μέρος. Τα μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρά άκρα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με τα αιχμηρά τους άκρα προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση. Τοποθετείτε πάντα τα αιχμηρά σκεύη με τα αιχμηρά άκρα προς τα κάτω! Σε ό,τι αφορά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, τα παρακάτω μαχαιροπίρουνα/πιάτα Μη κατάλληλα Μαχαιροπίρουνα με λαβές από ξύλο, πορσελάνη ή φίλντισι Μη πυρίμαχα πλαστικά αντικείμενα Παλιά, μη πυρίμαχα μαχαιροπίρουνα με κολλημένα μέρη Συγκολλημένα μαχαιροπίρουνα ή πιάτα Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό Κρύσταλλα Ατσάλινα αντικείμενα που σκουριάζουν Ξύλινες πιατέλες Αντικείμενα από συνθετικές ίνες Περιορισμένης καταλληλότητας Ορισμένα ποτήρια μπορεί να θαμπώσουν μετά από μεγάλο αριθμό πλύσεων Τα ασημένια και αλουμινένια μέρη αποχρωματίζονται συνήθως κατά το πλύσιμο Τα στιλβωμένα μοτίβα μπορεί να ξεθωριάσουν, εάν πλένονται συχνά στο πλυντήριο ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε αντικείμενα με υπολείμματα στάχτης από τσιγάρα, κεριού, βερνικιού ή βαφής. Όταν αγοράζετε νέα πιάτα, ελέγχετε εάν είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. 41 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων. Μπορούν να τοποθετηθούν μόνο 9 κανονικά πιάτα. Μη χρησιμοποιείτε πιάτα που δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. Αυτό είναι σημαντικό για καλά αποτελέσματα και περιορισμένη κατανάλωση ρεύματος. Τοποθέτηση μαχαιροπίρουνων και πιάτων Πριν τοποθετήσετε τα πιάτα, πρέπει να: Αφαιρέσετε μεγάλα υπολείμματα τροφών Μαλακώσετε τα υπολείμματα καμένων τροφών στα τηγάνια Κατά την τοποθέτηση μαχαιροπίρουνων και πιάτων, λάβετε υπόψη τα εξής: Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την περιστροφή των εκτοξευτήρων νερού Τοποθετήστε ρηχά αντικείμενα, όπως φλιτζάνια, ποτήρια, τηγάνια, κλπ., με το άνοιγμα προς τα κάτω, ώστε να μη συσσωρεύεται νερό στο εσωτερικό τους. Είναι επικίνδυνο να ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της πλύσης, καθώς το καυτό νερό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ανατροπής.

14 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ Πίνακας κύκλων πλύσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σημασία: απαιτείται προσθήκη λαμπρυντικού στη θήκη λαμπρυντικού. * En 50242: Το πρόγραμμα αυτό είναι ο κύκλος δοκιμής. Συνιστάται η ρύθμιση της θήκης λαμπρυντικού στη θέση 6. Η κατανάλωση ρεύματος στην κατάσταση απενεργοποίησης είναι 0 W, ενώ στην κατάσταση ενεργοποίησης είναι 0,73 W. Πρόγραμμα Εντατικό Πληροφορίες επιλογής κύκλου Για ιδιαίτερα λερωμένα σκευή, όπως κατσαρόλες, τηγάνια, πιατέλες και πιάτα, που έχουν μείνει για κάποιο διάστημα με αποξηραμένα υπολείμματα τροφών. Περιγραφή κύκλου Πρόπλυση (50 ) Πρόπλυση Πλύση (60 ) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (70 ) Στέγνωμα Απορρυπαντικό πρόπλυσης Χρόνος εκτέλεσης (λεπτά) Ενέργεια (Kwh) Νερό (l) Ξέβγαλμα 5/22 g 173 1,4 18,4 Καθημερινό *EN Για κανονικά λερωμένα σκεύη, όπως κατσαρόλες, πιάτα, ποτήρια και ελαφρώς λερωμένα τηγάνια. Τυπικός καθημερινός κύκλος. Πρόπλυση Πλύση (50 ) Ξέβγαλμα (60 ) Στέγνωμα 5/22 g 177 0,81 13,0 Απολυμαντικό ξέβγαλμα Για πιάτα που χρειάζονται μόνο ξέβγαλμα και στέγνωμα. Πλύση (45 ) Ξέβγαλμα (70 ) Στέγνωμα 98 0,8 8,0 Οικονομικό Για ελαφρώς λερωμένα σκεύη, όπως πιάτα, ποτήρια, μπολ και ελαφρώς λερωμένα τηγάνια. Πρόπλυση Πλύση (45 ) Ξέβγαλμα (60 ) Στέγνωμα 22 g 111 0,7 11,0 Γρήγορο Σύντομο πλύσιμο για ελαφρώς λερωμένα σκεύη που δεν χρειάζονται στέγνωμα. Πλύση (40 ) Ξέβγαλμα (45 ) 15 g 28 0,35 7,0 Ευαίσθητα Για ελαφρώς λερωμένα σκεύη, όπως ποτήρια, κρύσταλλα και πορσελάνες. Πρόπλυση Πλύση (40 ) Ξέβγαλμα (70 ) Στέγνωμα 15 g 118 0,8 11,0 Πρόπλυση + Εντατικό + «3 σε 1» Για ξέβγαλμα πιάτων που πρόκειται να πλύνετε αργότερα μέσα στην ημέρα. Για ιδιαίτερα λερωμένα σκευή, όπως κατσαρόλες, τηγάνια, πιατέλες και πιάτα, που έχουν μείνει για κάποιο διάστημα με αποξηραμένα υπολείμματα τροφών. Πρόπλυση 11 0,01 6,0 Πρόπλυση (60 C) Πλύση (70 ) Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα (70 ) Στέγνωμα «3 σε 1» 161 1,5 15,1 + Καθημερινό + «3 σε 1» Για κανονικά λερωμένα σκεύη, όπως κατσαρόλες, πιάτα, ποτήρια και ελαφρώς λερωμένα τηγάνια. Τυπικός καθημερινός κύκλος. Πρόπλυση Πλύση (50 ) Ξέβγαλμα (70 ) Στέγνωμα «3 σε 1» 148 1,0 12,7 + Οικονομικό + «3-σε 1» Για ελαφρώς λερωμένα σκεύη, όπως πιάτα, ποτήρια, μπολ και ελαφρώς λερωμένα τηγάνια. Πρόπλυση Πλύση (45 ) Ξέβγαλμα (70 ) Στέγνωμα «3 σε 1» 128 0,8 12,7 42

15 Ενεργοποίηση της συσκευής Έναρξη κύκλου πλύσης Τραβήξτε προς τα έξω το κάτω και το πάνω καλάθι, τοποθετήστε τα πιάτα και μετακινήστε τα ξανά προς τα μέσα. Συνιστάται να φορτώσετε πρώτα το κάτω καλάθι και, στη συνέχεια, το πάνω (ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτωση πλυντηρίου πιάτων»). Προσθέστε το απορρυπαντικό (ανατρέξτε στην ενότητα «Αλάτι, απορρυπαντικό και λαμπρυντικό»). Συνδέστε το φις στην πρίζα. Η τροφοδοσία είναι VAC /50 HZ και οι προδιαγραφές της πρίζας 10A 250VAC. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι πλήρως ανοικτή. Ανοίξτε την πόρτα, πατήστε το κουμπί ON/OFF και θα ανάψει η λυχνία ON/OFF. Πατήστε το κουμπί προγραμμάτων για τον επιθυμητό κύκλο πλύσης. Η συσκευή θα ξεκινήσει μετά από 3 δευτερόλεπτα. Αλλαγή προγράμματος... Προϋπόθεση: Ένας κύκλος που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εάν έχει ξεκινήσει πριν από λίγο. Διαφορετικά, το απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη διοχετευτεί και η συσκευή να έχει ήδη αποστραγγίσει το νερό πλύσης. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γεμίσετε ξανά τη θήκη απορρυπαντικού (ανατρέξτε στην ενότητα «Προσθήκη απορρυπαντικού»). Εάν πατήσετε το κουμπί start/reset (έναρξη/επαναφορά) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ακυρώσετε το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να επιλέξετε άλλα προγράμματα (ανατρέξτε στην ενότητα «Έναρξη κύκλου πλύσης...»). Εάν ρυθμίσετε το εντατικό/κανονικό/οικονομικό πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία «3 σε 1». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης, η λειτουργία του μηχανήματος θα διακοπεί προσωρινά. Όταν κλείσετε την πόρτα, η λειτουργία του μηχανήματος θα συνεχιστεί μετά από 10 δευτερόλεπτα. Ξεχάσατε να προσθέσετε πιάτα; Μπορείτε να τοποθετήσετε τα πιάτα που ξεχάσατε ανά πάσα στιγμή πριν ανοίξει η θήκη του απορρυπαντικού. 1. Ανοίξτε λίγο την πόρτα για να διακοπεί η πλύση. 2. Όταν διακοπεί η λειτουργία των εκτοξευτήρων νερού, μπορείτε να ανοίξετε πλήρως την πόρτα. 3. Τοποθετήστε τα πιάτα που ξεχάσατε. 4. Κλείστε την πόρτα. Το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει να λειτουργεί ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα. Στο τέλος του κύκλου πλύσης Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος λειτουργίας, ο βομβητής του πλυντηρίου πιάτων θα ενεργοποιηθεί για 8 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, θα σταματήσει. Απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί ON/OFF, κλείστε την παροχή νερού και ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν αδειάσετε το πλυντήριο πιάτων, καθώς τα πιάτα και τα σκεύη είναι ζεστά και μπορεί να σπάσουν εύκολα. Επίσης, με τον τρόπο αυτό θα στεγνώσουν καλύτερα. Απενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί μόνο εάν στην ψηφιακή οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη 0 (υπολειπόμενος χρόνος προγράμματος). 1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας το κουμπί ON/OFF. 2. Κλείστε τη βρύση του νερού! Ανοίξτε την πόρτα προσεκτικά. Τα ζεστά πιάτα είναι ευαίσθητα στα χτυπήματα. Για το λόγο αυτό, αφήστε τα πιάτα να κρυώσουν για 15 λεπτά περίπου πριν τα αφαιρέσετε από τη συσκευή. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, αφήστε την ελαφρώς ανοικτή και περιμένετε λίγα λεπτά πριν αφαιρέσετε τα πιάτα. Με τον τρόπο αυτό, θα κρυώσουν και θα στεγνώσουν καλύτερα. Άδειασμα πλυντηρίου πιάτων Είναι φυσιολογικό το εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων να είναι υγρό. Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και, στη συνέχεια, το πάνω. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα στάξουν νερά από το πάνω καλάθι στα πιάτα του κάτω καλαθιού. Είναι επικίνδυνο να ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της πλύσης, καθώς το καυτό νερό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. 43

16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σύστημα φιλτραρίσματος Το φίλτρο αποτρέπει την εισχώρηση μεγάλων υπολειμμάτων τροφών ή άλλων αντικειμένων στην αντλία. Τα υπολείμματα μπορεί να φράξουν το φίλτρο. Στην περίπτωση αυτή, το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί. Το σύστημα φίλτρου αποτελείται από ένα χοντρό φίλτρο, ένα επίπεδο φίλτρο (κύριο) και ένα μικροφίλτρο (λεπτό). Κύριο φίλτρο 1 Τα υπολείμματα τροφών και οι ακαθαρσίες που συγκρατούνται στο φίλτρο αυτό μετατρέπονται σε σκόνη από έναν ειδικό ψεκαστήρα στον κάτω εκτοξευτήρα νερού και, στη συνέχεια, καταλήγουν στην αποχέτευση. 2 Χοντρό φίλτρο 2 Μεγαλύτερα σωματίδια, όπως κομμάτια από κόκκαλα ή γυαλί, που μπορεί να φράξουν την αποχέτευση, 1 συγκρατούνται στο χοντρό φίλτρο. Για να απομακρύνετε τα σωματίδια που παγιδεύονται στο φίλτρο, πιέστε προσεκτικά το πώμα πάνω από αυτό το φίλτρο και αφαιρέστε το. 3 Λεπτό φίλτρο 3 Το φίλτρο αυτό συγκρατεί ακαθαρσίες και υπολείμματα τροφών στην περιοχή του συλλέκτη και αποτρέπει τη μεταφορά τους στα πιάτα κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Συγκρότημα φίλτρου Το φίλτρο απομακρύνει αποτελεσματικά τα υπολείμματα τροφών από το νερό πλύσης, ώστε να ανακυκλώνεται κατά τη διάρκεια του κύκλου. Για βέλτιστη απόδοση και αποτελέσματα, το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Για το λόγο αυτό, πρέπει να αφαιρείτε τα μεγάλα υπολείμματα τροφών που παγιδεύονται στο φίλτρο μετά από κάθε κύκλο πλύσης ξεπλένοντας το ημικυκλικό φίλτρο και το δοχείο με τρεχούμενο νερό. Για να αφαιρέσετε το φίλτρο, τραβήξτε τη λαβή του δοχείου προς τα πάνω. Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ χωρίς φίλτρα. Η εσφαλμένη αντικατάσταση του φίλτρου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης της συσκευής και σε πρόκληση ζημιάς στα πιάτα και τα σκεύη. Άνοιγμα ΒΗΜΑ 1: Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το. ΒΗΜΑ 2: Ανασηκώστε το κύριο φίλτρο 1 ΒΗΜΑ 3: Ανασηκώστε το λεπτό φίλτρο ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 για αφαίρεση του συστήματος φίλτρου. Ακολουθήστε τα βήματα 3 έως 1 για τοποθέτηση του συστήματος φίλτρου

17 Παρατηρήσεις: Ελέγχετε τα φίλτρα για τυχόν έμφραξη μετά από κάθε χρήση του πλυντηρίου πιάτων. Ξεβιδώνοντας το χοντρό φίλτρο, μπορείτε να αφαιρέσετε το σύστημα φίλτρου. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφών και καθαρίστε τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ολόκληρο το συγκρότημα φίλτρου πρέπει να καθαρίζεται μία φορά την εβδομάδα. Καθαρισμός φίλτρου Για να καθαρίσετε το χοντρό και το λεπτό φίλτρο, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού. Συναρμολογήστε ξανά τα μέρη του φίλτρου όπως φαίνεται στις εικόνες της τελευταίας σελίδας, τοποθετήστε ξανά ολόκληρο το συγκρότημα στη θέση του στο πλυντήριο πιάτων και πιέστε το προς τα κάτω. Μην χτυπάτε τα φίλτρα όταν τα καθαρίζετε. Τα φίλτρα μπορεί να παραμορφωθούν, με αποτέλεσμα να μειωθεί η απόδοση του πλυντηρίου πιάτων. Φροντίδα πλυντηρίου πιάτων Μπορείτε να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε τον καλά. Για τις εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας κερί γυαλίσματος για συσκευές. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα, συρμάτινα σφουγγάρια ή ισχυρά καθαριστικά σε οποιαδήποτε επιφάνεια του πλυντηρίου πιάτων. Καθαρισμός πόρτας Για να καθαρίσετε το χείλος της πόρτας, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό πανί και ζεστό νερό. Για να αποφευχθεί η εισχώρηση νερού στην ασφάλεια της πόρτας και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά σπρέι. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά σπρέι για τον καθαρισμό του πλαισίου της πόρτας, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ασφάλεια της πόρτας και στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λειαντικά καθαριστικά ή ορισμένοι τύποι χαρτιού κουζίνας, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν χαρακιές ή κηλίδες στην επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι. Προστασία από παγετό Λαμβάνετε τα απαιτούμενα μέτρα για προστασία του πλυντηρίου πιάτων από παγετό κατά το χειμώνα. Μετά από κάθε κύκλο πλύσης, ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία: 1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων από την τροφοδοσία. 2. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε το σωλήνα εισαγωγής νερού από τη βαλβίδα νερού. 3. Αποστραγγίστε το νερό από το σωλήνα εισαγωγής και τη βαλβίδα νερού. (Χρησιμοποιήστε ένα δοχείο για συλλογή του νερού) 4. Συνδέστε ξανά το σωλήνα εισαγωγής νερού στη βαλβίδα νερού. 5. Αφαιρέστε το φίλτρο από το κάτω μέρος του θαλάμου και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να συλλέξετε το νερό στο συλλέκτη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πλυντήριο πιάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω παγετού, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία τεχνικό. 45

18 Καθαρισμός εκτοξευτήρων νερού Πρέπει να καθαρίζετε τους εκτοξευτήρες νερού τακτικά, ώστε να απομακρύνονται τα συσσωρευμένα άλατα λόγω του σκληρού νερού και, συνεπώς, να αποφεύγεται η έμφραξη των ψεκαστήρων των εκτοξευτήρων νερού και των εδράνων. Συνιστάται να ανοίξετε τους φραγμένους ψεκαστήρες των εκτοξευτήρων νερού με μια βελόνα, ώστε να διασφαλιστεί βέλτιστο πλύσιμο. Ξεβιδώστε Διατήρηση του πλυντηρίου πιάτων σε καλή κατάσταση Μετά από κάθε πλύση Μετά από κάθε πλύση, κλείνετε την παροχή νερού προς τη συσκευή και αφήνετε την πόρτα ελαφρώς ανοικτή, ώστε να μη σχηματίζονται υγρασία και οσμές στο εσωτερικό. Αποσύνδεση φις Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα. Καθαρισμός χωρίς διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά Για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών και των ελαστικών εξαρτημάτων του πλυντηρίου πιάτων, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά. Χρησιμοποιείτε μόνο πανί με ζεστό νερό και σαπούνι. Για να απομακρύνετε στίγματα ή κηλίδες από τις εσωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιείτε βρεγμένο πανί και λίγο ξύδι ή ειδικό καθαριστικό για πλυντήρια πιάτων. Σε περίπτωση μεγάλων διαστημάτων αδράνειας Συνιστάται να εκτελέσετε έναν κύκλο πλύσης με άδειο πλυντήριο πιάτων και, στη συνέχεια, να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα, να κλείσετε την παροχή νερού και να αφήσετε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς ανοικτή. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται η φθορά των λάστιχων της πόρτας και αποφεύγεται ο σχηματισμός οσμών στο εσωτερικό της συσκευής. Μετακίνηση της συσκευής Εάν απαιτείται μετακίνηση της συσκευής, κρατήστε την σε κατακόρυφη θέση. Εάν είναι απολύτως αναγκαίο, μπορείτε να την τοποθετήσετε στην πλάτη της. Λάστιχα Ένας από τους λόγους για τους οποίους σχηματίζονται οσμές στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων είναι τα υπολείμματα τροφών που παγιδεύονται στα λάστιχα. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, καθαρίζετε τακτικά τα λάστιχα με υγρό σφουγγάρι. 46

19 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τοποθέτηση της συσκευής Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση. Το πίσω τμήμα της συσκευής πρέπει να τοποθετηθεί σε επαφή με τον τοίχο και τα πλαϊνά τμήματα παράλληλα με τα παρακείμενα ντουλάπια ή τοίχους. Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει εύκαμπτους σωλήνες παροχής και αποστράγγισης νερού που μπορούν να τοποθετηθούν στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά, για να διευκολυνθεί η σωστή εγκατάσταση. Οριζοντίωση της συσκευής Μετά την τοποθέτηση της συσκευής για οριζοντίωση, το ύψος του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να μεταβληθεί μέσω ρύθμισης των βιδωτών ποδιών. Σε κάθε περίπτωση, μη δίνετε στη συσκευή κλίση άνω των 2. Πληροφορίες για την ηλεκτρική σύνδεση Για την προσωπική σας ασφάλεια: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ. ΜΗΝ ΚΟΒΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. Ηλεκτρικές απαιτήσεις Ελέγξτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων για να διαπιστώσετε την ονομαστική τάση της συσκευής και συνδέστε το πλυντήριο πιάτων σε κατάλληλη τροφοδοσία. Χρησιμοποιήστε την απαιτούμενη ασφάλεια 10 amp ή τη συνιστώμενη ασφάλεια βραδείας τήξης ή ασφαλειοδιακόπτη και συνδέστε τη συσκευή σε ξεχωριστό κύκλωμα. Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται κατάλληλη γείωση πριν από τη χρήση Ηλεκτρική σύνδεση Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα της τροφοδοσίας αντιστοιχούν στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων. Το φις πρέπει να συνδεθεί μόνο σε κατάλληλα γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. Εάν η ηλεκτρική πρίζα στην οποία πρέπει να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το φις, αντικαταστήστε την πρίζα αντί να χρησιμοποιήσετε προσαρμογείς ή παρόμοιες συσκευές, καθώς μπορεί να προκληθούν υπερθέρμανση και εγκαύματα. Οδηγίες σχετικά με τη γείωση Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια εναλλακτική διαδρομή χαμηλότερης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αυτή διαθέτει καλώδιο με αγωγό γείωσης εξοπλισμού και φις γείωσης. Το φις πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα που έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλα τα τοπικά πρότυπα και απαιτήσεις. Η εσφαλμένη σύνδεση του αγωγού γείωσης εξοπλισμού ενέχει κινδύνους ηλεκτροπληξίας. Απευθυνθείτε σε καταρτισμένο ηλεκτρολόγο ή στον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης, εάν δεν είστε βέβαιοι για τη σωστή γείωση της συσκευής. Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με τη συσκευή. Εάν το φις δεν μπορεί να τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα, αναθέστε σε έναν καταρτισμένο ηλεκτρολόγο την εγκατάσταση μιας κατάλληλης πρίζας. 47

20 Σύνδεση παροχής νερού Σύνδεση παροχής κρύου νερού Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής κρύου νερού σε έναν σπειροειδή σύνδεσμο 3/4 (ιντσών) και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σφιχτά στη θέση του. Εάν οι σωλήνες νερού είναι καινούριοι ή εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε το νερό να τρέξει ώστε να καθαρίσει. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος έμφραξης της εισόδου νερού και πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή. Σύνδεση παροχής ζεστού νερού Η παροχή νερού της συσκευής μπορεί επίσης να συνδεθεί στην οικιακή γραμμή ζεστού νερού (όπως, στο κεντρικό σύστημα, σύστημα θέρμανσης) εφόσον δεν υπερβαίνει τη θερμοκρασία των 60 C. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος κύκλου πλύσης θα είναι πιο σύντομος κατά 15 λεπτά περίπου και η απόδοση της πλύσης ελαφρώς μειωμένη. Η σύνδεση στη γραμμή ζεστού νερού πρέπει να γίνει ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε στην ενότητα για τη σύνδεση στη γραμμή κρύου νερού. Για να αποφευχθεί η συσσώρευση μεγάλης ποσότητας νερού στον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής, κλείνετε τη βρύση μετά τη χρήση. (Δεν ισχύει για συσκευές με σύστημα aqua-stop.) Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αποστράγγισης Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σε ένα σωλήνα αποστράγγισης ελάχιστης διαμέτρου 4 cm ή τοποθετήστε τον στο νιπτήρα χωρίς να τον λυγίσετε ή να τον τσακίσετε. Χρησιμοποιήστε το ειδικό πλαστικό στήριγμα που παρέχεται με τη συσκευή. Το ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 40 και 100 cm, ενώ δεν πρέπει να είναι βυθίζεται σε νερό. Στερεώστε το άγκιστρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στον πάγκο Άγκιστρο εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης Μπροστινή πλευρά Πάγκος Σωλήνας αποστράγγισης 400mm το ελάχ. 1000mm το μέγ. ΠΡΟΣΟΧΗ. Κρεμάστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με τον τρόπο Α, Β ή C 48

21 Έξοδος νερού Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να συνδεθεί σωστά, ώστε να αποφευχθούν διαρροές νερού. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού δεν έχει συστραφεί ή συμπιεστεί. Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης Εάν χρειάζεστε επέκταση για τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης, χρησιμοποιήστε έναν παρόμοιο εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 4 μέτρα, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί η καθαριστική δράση του πλυντηρίου πιάτων. Σύνδεση στο σιφόνι Η σύνδεση αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 50 cm (ελάχιστο) και 100 cm (μέγιστο) από το κάτω μέρος. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού πρέπει να στερεωθεί με ένα σφιγκτήρα. Έναρξη λειτουργίας πλυντηρίου πιάτων Ελέγξτε τα παρακάτω πριν από την έναρξη της λειτουργίας του πλυντηρίου πιάτων. 1. Το πλυντήριο πιάτων είναι οριζοντιωμένο και καλά στερεωμένο 2. Η βαλβίδα εισαγωγής είναι ανοικτή 3. Δεν υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις των αγωγών 4. Τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σφιχτά 5. Παρέχεται ρεύμα στη συσκευή 6. Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισαγωγής και αποστράγγισης δεν σχηματίζουν κόμπους 7. Όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εγχειρίδια πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από το πλυντήριο πιάτων ΠΡΟΣΟΧΗ. Μετά την εγκατάσταση, φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τους χρήστες. 49

22 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πριν επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη Μελετήστε τους πίνακες στις παρακάτω σελίδες πριν επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη. Τεχνικά προβλήματα Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση Το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί Δεν γίνεται απάντληση του νερού από το πλυντήριο πιάτων Έχει καεί η ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί ο ασφαλειοδιακόπτης Δεν παρέχεται ρεύμα στη συσκευή Κωδικός σφάλματος: E1. Η πίεση νερού είναι χαμηλή Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης έχει συστραφεί. Το φίλτρο είναι φραγμένο. Υπάρχει έμφραξη στο νιπτήρα της κουζίνας. Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή ρυθμίστε ξανά τον ασφαλειοδιακόπτη. Αποσυνδέστε τυχόν άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν το ίδιο κύκλωμα με το πλυντήριο Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο και ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι συνδεδεμένη σωστά και ότι η βρύση είναι ανοικτή. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά και ασφαλίστε την. Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγξτε το χοντρό φίλτρο (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός φίλτρου»). Ελέγξτε το νιπτήρα της κουζίνας και βεβαιωθείτε ότι το νερό αποστραγγίζεται καλά. Εάν υπάρχει πρόβλημα με την αποστράγγιση του νιπτήρα της κουζίνας, θα χρειαστείτε υδραυλικό και όχι τεχνικό πλυντηρίων πιάτων. Γενικά προβλήματα Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση Αφρός στο θάλαμο Ακατάλληλο απορρυπαντικό. Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων, για να αποφευχθεί ο σχηματισμός αφρού. Στην περίπτωση αυτή, ανοίξτε το πλυντήριο πιάτων, για να εξατμιστεί ο αφρός. Προσθέστε 1 γαλόνι κρύο νερό στο θάλαμο. Κλείστε και ασφαλίστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Ενεργοποιήστε τον κύκλο πλύσης «μουλιάσματος» Κηλίδες στο εσωτερικό του θαλάμου Λευκή μεμβράνη στην εσωτερική επιφάνεια Κηλίδες σκουριάς στα μαχαιροπίρουνα Έχει χυθεί λαμπρυντικό. Χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό με χρωστικές. Μεταλλικά στοιχεία σκληρού νερού. Τα μαχαιροπίρουνα δεν είναι ανθεκτικά στη διάβρωση. Δεν εκτελέστηκε ένα πρόγραμμα πλύσης μετά την προσθήκη του αλατιού πλυντηρίου πιάτων. Ίχνη αλατιού στον κύκλο πλύσης. Το καπάκι του αποσκληρυντή είναι χαλαρό Καθαρίζετε αμέσως το λαμπρυντικό που έχει χυθεί. Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό δεν έχει χρωστικές. Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιήστε ένα υγρό σφουγγάρι με απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και ελαστικά γάντια. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ άλλα καθαριστικά εκτός από απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, ώστε να μη σχηματιστεί αφρός. Χρησιμοποιείτε πάντα το γρήγορο πρόγραμμα πλύσης χωρίς πιάτα στο πλυντήριο πιάτων και χωρίς να επιλέξετε τη λειτουργία Turbo (εάν υπάρχει) μετά την προσθήκη του αλατιού πλυντηρίου πιάτων. Ελέγξτε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά σφιγμένο. 50

23 Θόρυβος Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση Κρουστικός θόρυβος στο θάλαμο πλύσης Θόρυβος κροταλίσματος στο θάλαμο πλύσης Κρουστικός θόρυβος στους σωλήνες νερού Ο εκτοξευτήρας νερού χτυπάει πάνω σε κάποιο αντικείμενο στο καλάθι Μη στερεωμένα πιάτα στο θάλαμο πλύσης Μπορεί να οφείλεται στην επιτόπια εγκατάσταση ή στη διατομή των σωλήνων. Διακόψτε το πρόγραμμα και επανατοποθετήστε τα αντικείμενα που παρεμποδίζουν την κίνηση του εκτοξευτήρα νερού. Διακόψτε το πρόγραμμα και επανατοποθετήστε τα πιάτα. Δεν επηρεάζει τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Εάν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε έναν κατάλληλα καταρτισμένο υδραυλικό. Μη ικανοποιητικό πλύσιμο Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση Τα πιάτα δεν είναι καθαρά Τα πιάτα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Το πρόγραμμα δεν ήταν αρκετά ισχυρό. Δεν διοχετεύτηκε αρκετό απορρυπαντικό. Η κίνηση των εκτοξευτήρων νερού παρεμποδίζεται από Ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτωση καλαθιών πλυντηρίου πιάτων». Επιλέξτε πιο εντατικό πρόγραμμα. Ανατρέξτε στον «Πίνακα κύκλων πλύσης». Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάξτε απορρυπαντικό. Επανατοποθετήστε τα αντικείμενα, ώστε ο εκτοξευτήρας νερού να περιστρέφεται ελεύθερα. Το σύστημα φίλτρου στη βάση του θαλάμου πλύσης δεν είναι καθαρό ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλεί έμφραξη των ψεκαστήρων στους εκτοξευτήρες νερού. Καθαρίστε ή/και τοποθετήστε σωστά το σύστημα φίλτρου. Καθαρίστε τους ψεκαστήρες των εκτοξευτήρων νερού. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός εκτοξευτήρων νερού». Τα γυαλικά είναι θαμπά Μαύρα ή γκρι στίγματα στα πιάτα Το απορρυπαντικό έμεινε στις θήκες Συνδυασμός σκληρού νερού και υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού. Τριβή ανάμεσα στα πιάτα και σκεύη από αλουμίνιο. Τα πιάτα παρεμποδίζουν τις θήκες απορρυπαντικού. Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό, εάν το νερό της περιοχής σας είναι μαλακό και επιλέξτε συντομότερο κύκλο πλύσης για τα γυαλικά. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο λειαντικό καθαριστικό, για να απομακρύνετε τα στίγματα. Τοποθετήστε σωστά τα πιάτα. 51

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

(ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για μια περιγραφή των επιλογών)

(ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για μια περιγραφή των επιλογών) Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πατήστε το κουμπί «προγραμμάτων» (επανειλημμένα) μέχρι να ανάψει η ένδειξη του απαιτούμενου προγράμματος (βλ. «Πίνακα προγραμμάτων» παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Η συσκευή αυτή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Απορρυ. παντικό. στεγνώματος. Λεπτά 1) 4,0 0,03 14 ΟΧΙ. Ελαφρύ στέγνωμα X 10,0 0,85 100 X 11,0 0,80 30 ΟΧΙ.

Κατανάλωση Απορρυ. παντικό. στεγνώματος. Λεπτά 1) 4,0 0,03 14 ΟΧΙ. Ελαφρύ στέγνωμα X 10,0 0,85 100 X 11,0 0,80 30 ΟΧΙ. Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ!

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση. Φάση στεγνώματος. Απορρυπαντικό. Λίτρα kwh Λεπτά 1) X ,99-1, Πλήρες X 11,0 0,80 30 ΟΧΙ. X 9,5 1, Πλήρες

Κατανάλωση. Φάση στεγνώματος. Απορρυπαντικό. Λίτρα kwh Λεπτά 1) X ,99-1, Πλήρες X 11,0 0,80 30 ΟΧΙ. X 9,5 1, Πλήρες Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας (ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για μια περιγραφή των επιλογών) ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πατήστε το κουμπί «προγραμμάτων» (επανειλημμένα) μέχρι να ανάψει η ένδειξη του απαιτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di AEG- ELECTROLUX F88009MOP. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 10 Service: ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 10 Service: ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Για να έχετε πιο κατανοητή βοήθεια και υποστήριξη, καταχωρήστε το προϊόν στην ιστοσελίδα: www.whirlpool.eu/register EL Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ξεβιδώστε το ειδικό πώμα ασφαλείας (Β) και γεμίστε το λέβητα με περίπου 2 λίτρα νερό με τη χρήση της φιάλης πλήρωσης (7), βεβαιωθείτε ότι δεν υπερχειλίζει (Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317 07/2013 Mod: DC502-N Production code: 916317 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ... 2 2.2 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ... 3 2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Φάση στεγνώματος. Λίτρα kwh Λεπτά 1) 4,0 0,03 14 ΟΧΙ. Ελαφρύ στέγνωμα X 10,0 0, X 11,0 0,80 30 ΟΧΙ. Πλήρες στέγνωμα X 12,0 1,15 150

Φάση στεγνώματος. Λίτρα kwh Λεπτά 1) 4,0 0,03 14 ΟΧΙ. Ελαφρύ στέγνωμα X 10,0 0, X 11,0 0,80 30 ΟΧΙ. Πλήρες στέγνωμα X 12,0 1,15 150 Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟ Ο ΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πατήστε το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 11 Service: ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 11 Service: ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Για να έχετε πιο ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα: www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Για καλύτερη βοήθεια και υποστήριξη, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πηγή του νερού θα πρέπει να είναι τρεχούμενο νερό πόλης, που ελέγχεται από τις Δημοτικές Αρχές. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φάση στεγνώματος 4,0 0, ΟΧΙ. Ελαφρύ στέγνωμα X 10,5 0, X 11,0 0, ΟΧΙ. Πλήρες στέγνωμα X 12,0 1,

Φάση στεγνώματος 4,0 0, ΟΧΙ. Ελαφρύ στέγνωμα X 10,5 0, X 11,0 0, ΟΧΙ. Πλήρες στέγνωμα X 12,0 1, Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ Ο ΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

(ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για περιγραφή των επιλογών)

(ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για περιγραφή των επιλογών) Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ Ο ΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! (ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για περιγραφή των επιλογών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αντιμετώπισης προβλημάτων και συντήρησης) παέχονται σε μεμονωμένα κεφάλαια των Οδηγιών χρήσης. Διαχωρισμός ρούχων ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

R Αφυγραντήρας R-9110

R Αφυγραντήρας R-9110 R-9110 Αφυγραντήρας R-9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε. τες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL B C A D E F G L H K J I 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Αφυγραντήρας R-9220 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F G H I J 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας!

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας! (,) -- 99XXX install GR.indd 9//09 9:6:8 M Οδηγίες εγκατάστασης DishDrawer Μοντέλα GR Σημαντικό! ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Τα μοντέλα που εμφανίζονται στο παρόν έντυπο μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως DW7 61 S. Πλυντήριο Πιάτων

Οδηγίες Χρήσεως DW7 61 S. Πλυντήριο Πιάτων Οδηγίες Χρήσεως DW7 61 S Πλυντήριο Πιάτων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319252GR.fm Page 53 Wednesday, September 3, 28 5:17 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της νέας μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ES 3060 inox ES σερβίτσια. Πλυντήριο πιάτων

Εγχειρίδιο χρήσης. ES 3060 inox ES σερβίτσια. Πλυντήριο πιάτων Εγχειρίδιο χρήσης ES 3060 inox ES -3060 12 σερβίτσια Πλυντήριο πιάτων 1) Πληροφορίες Ασφαλείας... 1 2) Γρήγορος οδηγός λειτουργίας...5 ιαβάστε το εγχειρίδιο Αγαπητέ Πελάτη, ιαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα