ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ- ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΚΕΦ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ- ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΚΕΦ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»)"

Transcript

1 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ- ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΚΕΦ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ») Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1) Βασική προϋπόθεση για να επικοινωνούμε σωστά είναι να έχουμε κατανοήσει: α)την έννοια και τη διαδικασία της επικοινωνίας β) τα συνήθη λάθη και εμπόδια σε αυτήν. γ) ορισμένες βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθούμε, όταν επικοινωνούμε. δ) όλα τα 2) Επικοινωνία είναι: (α) η απλή μεταβίβαση ενός μηνύματος, (β) η διαδικασία με την οποία μεταβιβάζονται ερεθίσματα, με σκοπό την αλλαγή συμπεριφοράς του δέκτη, (γ) το κριτήριο με το οποίο δημιουργούνται οι ομάδες μέσα στην επιχείρηση, (δ) όλα τα 3) Οι δύο λειτουργίες του management, οι οποίες βασίζονται κυρίως στη διαδικασία και τα συστήματα πληροφόρησης είναι: α) ο προγραμματισμός και η οργάνωση. β) ο προγραμματισμός και η διεύθυνση. γ) ο προγραμματισμός και ο έλεγχος. δ) η διεύθυνση και ο έλεγχος. 4) Ποιο από τα επόμενα δεν επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας: α) οι λειτουργίες του management προγραμματισμός και έλεγχος. β) Η ανάθεση καθηκόντων, η κατανόηση των στόχων και των πολιτικών της επιχείρησης. γ) Ο βαθμός ωριμότητας των μελών της οργάνωσης. δ) Ο εντοπισμός των ευκαιριών για αξιοποίηση και των απειλών για αντιμετώπιση του περιβάλλοντος. 5) Παρά τον καθοριστικό ρόλο της επικοινωνίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς παρατηρείται ότι: α) δίνεται λίγη προσοχή σε επίπεδο εκπαίδευσης. β) δίνεται λίγη προσοχή σε επίπεδο διοικητικής πρακτικής γ) τα (α) και (β) μαζί. δ) κανένα από τα 6) Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας διαπροσωπικής επικοινωνίας: α) Η πηγή (πομπός). β) Τα κανάλια ή δίκτυα μεταβίβασης. γ) Οι θόρυβοι. δ) Η κατανόηση του μηνύματος ή αποτέλεσμα. 7) Ο κώδικας κατά τη διαδικασία κωδικοποίησης δεν περιλαμβάνει: α) τη γλώσσα(το σύνολο των λέξεων). β) τον έλεγχο-feed back. γ) τις κινήσεις του σώματος. δ) τις στάσεις του σώματος. 8) Στη διαδικασία επικοινωνίας, τα μέσα τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιούνται για: α) την κωδικοποίηση του μηνύματος. β) τη μεταβίβαση του μηνύματος. γ) Την αποκωδικοποίηση του μηνύματος. δ) τον έλεγχο-feed back. 9) H αμφίδρομη ροή πληροφοριών στο πλαίσιο της τυπικής οργάνωσης για να είναι αποτελεσματική απαιτεί: α) κατάλληλες δομές. β) δίκτυα πληροφοριών. γ) διαδικασία δ) όλα τα 10) Η μορφή επικοινωνίας που αντιστοιχεί στο αυταρχικό πρότυπο ηγεσίας σε μία οργάνωση είναι: α) η από πάνω προς τα κάτω κάθετη επικοινωνία. β) η από τα κάτω προς τα πάνω κάθετη επικοινωνία. γ) η οριζόντια επικοινωνία. δ) όλα τα 11) Σημαντική αλλοίωση του μηνύματος, καθώς αυτό διέρχεται από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, επέρχεται στην εξής μορφή επικοινωνίας: α) από πάνω προς τα κάτω. β) από τα κάτω προς τα πάνω. γ) οριζόντια. δ) όλα τα 12) Οι επιστολές, τα κουτιά παραπόνων και τα διάφορα έντυπα είναι βασικοί τρόποι: α) της από πάνω προς τα κάτω κάθετης β) της από τα κάτω προς α πάνω κάθετης γ) της οριζόντιας δ) όλων των παραπάνω μορφών

2 13) Η έλλειψη ικανότητας επικοινωνίας των ανθρώπων, είτε είναι πομποί, είτε είναι δέκτες, αποτελεί πηγή : α) των φυσιολογικών εμποδίων. β) των ψυχοσυγκινησιακών εμποδίων. γ) των περιβαλλοντικών εμποδίων. δ) όλων των παραπάνω εμποδίων. 14) Oι δομές, οι διαδικασίες που δυσκολεύουν την επικοινωνία ανήκουν: α) στα φυσιολογικά εμπόδια. β) στα ψυχοσυγκινησιακά εμπόδια γ) στα περιβαλλοντικά εμπόδια. δ) σε όλα τα 15) Η διαφορετική κοινωνική και διοικητική θέση, όταν δεν επιτρέπει την ισότιμη και ελεύθερη έκφραση, περιορίζει την επικοινωνία. Αυτό αναφέρεται: α) στις δομές/διαδικασίες. β)στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη. γ) στους κώδικες. δ) στην υπερφόρτωση. ` 16) Τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας αφορούν όλα της τα στάδια και πηγάζουν από: α) τον πομπό, β) τον δέκτη. γ) το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή πραγματοποιείται. δ) όλα τα ` 17) Η έλλειψη ικανοτήτων επικοινωνίας αναφέρεται στους ανθρώπους: α) ως πομπούς, β) ως δέκτες. γ) είτε ως πομπούς είτε ως δέκτες. δ) κανένα από τα 18) Η προκατάληψη ως εμπόδιο επικοινωνίας ανήκει: α) στα φυσιολογικά εμπόδια, β) στα ψυχοσυγκινησιακά εμπόδια. γ) στα περιβαλλοντικά εμπόδια. δ) όλα τα ` 19) Η κακή κωδικοποίηση των μηνυμάτων αποτελεί εμπόδιο και αναφέρεται: α) στους ασαφείς στόχους. β) στα μη σωστά μηνύματα. γ) στις δομές/διαδικασίες. δ) στην υπερφόρτωση 20) Οι διαφορετικές αντιλήψεις των ατόμων διαμορφώνονται ανάλογα με: α) τις εμπειρίες τους. β) τις γνώσεις και τις αξίες τους. γ) τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. δ) όλα τα 21) Οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ των ανθρώπων μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια στην επικοινωνία, που οφείλεται: α) στα βιαστικά συμπεράσματα. β) στην υπερευαισθησία, γ) στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη. δ) στους κώδικες. 22) Οι περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες ροής των πληροφοριών αποτελούν εμπόδιο στην επικοινωνία και αναφέρονται: α) στους κώδικες. β) στις δομές/διαδικασίες. γ) στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη. δ) στην έλλειψη ενδιαφέροντος/απροσεξία. 23) O κώδικας κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται κυρίως από: α) τις γνώσεις του. β) τις εμπειρίες του. γ) την προσωπικότητά του. δ) όλα τα 24) Πολλές φορές οι συνομιλητές χρησιμοποιούν τις ίδιες ακριβώς λέξεις, όμως η σημασία τους για τον καθένα είναι διαφορετική. Αυτό αποτελεί ένα εμπόδιο επικοινωνίας και ανήκει: α) στις δομές/διαδικασίες. β) στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη. γ) στους κώδικες. δ) στην υπερευαισθησία. 25) Η βελτίωση της επικοινωνίας μπορεί να είναι: α) ποσοτική. β)ποιοτική. γ) τα (α) και (β) μαζί. δ) κανένα από τα 26) Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στη διαδικασία μετάδοσης μηνύματος: α) Η προετοιμασία της β) η μετάδοση του μηνύματος. γ) Η βελτίωση του μηνύματος. δ) Ο έλεγχος (feed back). 27) Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στην προετοιμασία της επικοινωνίας; α) Ο καθορισμός του στόχου της β) Ο έλεγχος του δέκτη και των διαφορών του με τον πομπό. γ) Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου, χρόνου και τόπου για τη μετάδοση του μηνύματος. δ) Η επιλογή των κατάλληλων μέσων-τρόπων μετάδοσης του μηνύματος που χρησιμοποιεί ο πομπός. 28) Η προσπάθεια και ο χρόνος της προετοιμασίας της επικοινωνίας εξαρτώνται από: α) τη σημαντικότητα του στόχου της β) τη σαφήνεια του στόχου της γ) την πληρότητα του μηνύματος. δ) την καλή κωδικοποίηση του μηνύματος. 29) Η αποτελεσματικότητα της μετάδοσης του μηνύματος εξαρτάται από: α) την προετοιμασία της β) τα μέσα-τρόπους μετάδοσης του μηνύματος που χρησιμοποιεί ο πομπός. γ) τα (α) και (β) μαζί. δ) κανένα από τα 2

3 30) Ο τρόπος μετάδοσης του μηνύματος: α) αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα της διαπροσωπικής προφορικής β) αφορά ουσιαστικά τη διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των συνομιλητών. γ) προσδιορίζει τελικά και το αποτέλεσμα της δ) περιλαμβάνει όλα τα 31) Ο πιο κρίσιμος παράγοντας στη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία είναι: α) η «γλώσσα του σώματος». β) ο τόνος, η ένταση και το χρώμα της φωνής. γ) η προετοιμασία της δ) η κατανόηση των διαφορών μεταξύ πομπού και δέκτη. 32) Το πιο σημαντικό στην προφορική επικοινωνία είναι: α) τι λέμε. β) πως το λέμε. γ) πότε το λέμε. δ) γιατί το λέμε. 33) Η «γλώσσα του σώματος» είναι: α) όλες οι στάσεις και οι κινήσεις του σώματος. β) οι χειρονομίες. γ) οι εκφράσεις και οι κινήσεις του προσώπου και των ματιών. δ) όλα τα 34) Oι διαφορές μεταξύ πομπού και δέκτη εντοπίζονται κυρίως: α) στην αντίληψη. β) στον κώδικα που χρησιμοποιούν. γ) στα (α) και (β) μαζί. δ) σε κανένα από τα 35) Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο ενός σωστού μηνύματος; α) η σαφήνεια και η ακρίβεια. β) η καλή ακρόαση. γ) η πληρότητα. δ) η περιεκτικότητα και η συντομία 36) Η σαφήνεια και η ακρίβεια του μηνύματος εξαρτώνται από: α) το χρησιμοποιούμενο κώδικα. β) τη δομή του μηνύματος. γ) τη διαδικασία μετάδοσης του μηνύματος. δ) τα (α) και (β) μαζί. 37) Η ένδειξη ΚΙSS(Keep it simple stupid) χρησιμοποιείται από Αμερικανικούς Οργανισμούς γι να δηλώσουν: α) την ασάφεια των μηνυμάτων. β) την έλλειψη πληρότητας των μηνυμάτων. γ) την έλλειψη περιεκτικότητας και συντομίας των μηνυμάτων. δ) κανένα από τα 38) Όταν το μήνυμα περιέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να γίνει κατανοητό από το δέκτη αυτό που θέλουμε να του μεταβιβάσουμε, τότε το μήνυμα χαρακτηρίζεται από: α) σαφήνεια-ακρίβεια. β) πληρότητα. γ) περιεκτικότητα. δ) όλα τα 39) Ποια από τις παρακάτω ενέργειες δεν ανήκει στις βασικές ενέργειες της παθητικής ακρόασης; α) η εξάλειψη των θορύβων. β) η συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη. γ) η οπτική επαφή και τα νεύματα. δ) οι ερωτήσεις του δέκτη προς τον πομπό. 40) Ποια από τις παρακάτω ενέργειες δεν ανήκει στις βασικές ενέργειες της ενεργητικής ακρόασης; α) η ενθάρρυνση του πομπού να εκφράσει άνετα αυτό που επιθυμεί. β) ο έλεγχος από το δέκτη αν έχει συλλάβει και κατανοήσει σωστά το μήνυμα. γ) ο έλεγχος των προκαταλήψεων του δέκτη και της πιθανής ευαισθησίας του στις λέξεις ή τα χαρακτηριστικά του πομπού. δ) η ενσυναίσθηση. 41) Η παθητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από: α) την προσπάθεια του δέκτη να βοηθήσει τον πομπό να εκφράσει και να μεταβιβάσει με σωστό τρόπο αυτό που επιθυμεί. β) τη σωστή σύλληψη, επεξεργασία και ερμηνεία από το δέκτη των μηνυμάτων που του στέλνει ο πομπός. γ) την προσπάθεια του δέκτη να ενθαρρύνει τον πομπό να εκφράσει άνετα αυτό που επιθυμεί. δ) την προσπάθεια του δέκτη να μπει στη θέση του πομπού. ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ. 1) 1. Κώδικας α. αισθήσεις 2. Μήνυμα β. Ατμόσφαιρα 3. Δίκτυα μεταβίβασης γ. αποτέλεσμα επικοινωνίας 4. Σύλληψη δέκτη δ. μηχανισμός ανατροφοδότησης 5. Κώδικας του δέκτη ε. κινήσεις και στάσεις του σώματος 6. Κατανόηση μηνύματος στ. φυσική έκφραση του νοήματος 3

4 4 7. Ελεγχος feed back ζ. αποκωδικοποίηση ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ. 2) 1. Σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη α. πολυάριθμα ιεραρχικά επίπεδα 2. κώδικες β. έλλειψη πληρότητας μηνύματος 3. Δομές/διαδικασίες γ. Ίδιες λέξεις με διαφορετική σημασία 4. υπερφόρτωση δ. Διαστρέβλωση του πραγματικού νοήματος του μηνύματος 5. μη σωστά μηνύματα ε. σχέσεις συμφερόντων 6. προδιάθεση/προκατάληψη στ. αποφυγή πληροφοριών Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό τα δύο γράμματα της στήλης Β που αντιστοιχούν σε κάθε αριθμό. 3) 1. Φυσιολογικά εμπόδια α. Δομές επικοινωνίας 2. Ψυχοσυγκινησιακά εμπόδια β. Συναισθήματα 3. Περιβαλλοντικά εμπόδια γ. Κόπωση δ. Προκατάληψη ε. Διαδικασίες στ. Ικανότητα μετάδοσης και σύλληψης του μηνύματος ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ. 4) 1. Ποσοτική βελτίωση επικοινωνίας α. συγκέντρωση προσοχής του δέκτη για να συλλάβει συνολικά το μήνυμα. 2. Διαδικασία μετάδοσης β. ο δέκτης μπαίνει στη θέση του πομπού. μηνύματος 3. Βελτίωση μηνύματος γ. αύξηση των πληροφοριών που μεταβιβάζονται 4. Παθητική ακρόαση δ. προετοιμασία 5. Ενεργητική ακρόαση ε. σαφήνεια-ακρίβεια Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό τα τρία γράμματα της στήλης Β που αντιστοιχούν σε κάθε αριθμό. 5) 1. Παθητική ακρόαση α. εξάλειψη θορύβων. 2. Ενεργητική ακρόαση β. ερωτήσεις. γ. έλεγχος δ. συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη. ε. ενσυναίσθηση.

5 5 στ. έλεγχος των προκαταλήψεων του δέκτη. ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ. 6) 1. «γλώσσα του σώματος α. περιεκτικότητα-συντομία. 2. Διαδικασία μετάδοσης β. οπτική επαφή και νεύματα. μηνύματος 3. Βελτίωση μηνύματος γ. ερωτήσεις του δέκτη προς τον πομπό 4. Παθητική ακρόαση δ. καθορισμός στόχου 5. Ενεργητική ακρόαση ε. στάσεις και κινήσεις του σώματος Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα έναν αριθμό της στήλης Β που αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα. (δύο αριθμοί δεν θα χρησιμοποιηθούν) 7) α. κωδικοποίηση είναι η διαδικασία 1...ο δέκτης μετατρέπει το μήνυμα σε νόημα με την οποία. β. το μήνυμα είναι. 2...ο δέκτης συλλαμβάνει το μήνυμα που ο πομπός έχει στείλει. γ. τα δίκτυα(κανάλια) επικοινωνίας 3...η φυσική έκφραση του νοήματος. είναι. δ. Αποκωδικοποίηση είναι η 4...το μήνυμα μεταφέρεται από το δέκτη στον διαδικασία με την οποία πομπό. 5...ο πομπός μετατρέπει το νόημα σε μήνυμα τα μέσα με τα οποία το μήνυμα μεταφέρεται στο δέκτη. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα δύο αριθμούς της στήλης Β που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα. 8) α. «από πάνω προς τα κάτω» 1. Επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων που ανήκουν επικοινωνία. σε διαφορετικά τμήματα. β. «από κάτω προς τα πάνω» 2. Σημαντική αλλοίωση των μηνυμάτων. επικοινωνία γ. οριζόντια επικοινωνία 3. Αρχίζει από τα κατώτερα κλιμάκια και καταλήγει στα ανώτερα.. 4. Αποτελεσματικός συντονισμός και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, υποτμημάτων και ομάδων. 5. Ξεκινά από τα ανώτερα κλιμάκια και καταλήγει στα κατώτερα. 6. Τακτικές συναντήσεις προϊσταμένωνυφισταμένων.

6 Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος κάθε πρότασης: 1) Η επικοινωνία ταυτίζεται με την ανθρώπινη ύπαρξη 2) Στο χώρο των επιχειρήσεων έχει υπολογιστεί ότι τα διοικητικά στελέχη δαπανούν για επικοινωνία λιγότερο από το 30% του χρόνου τους. 3) Συχνά τα πραγματικά αίτια δυσλειτουργιών και συγκρούσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς συνδέονται με την κακή επικοινωνία. 4) Η αποτελεσματικότητα των τυπικών και άτυπων ομάδων και ιδιαίτερα των ευρύτερων κοινωνικών οργανώσεων δεν είναι συνάρτηση της αποτελεσματικής 5) Η επικοινωνία είναι απλή μεταβίβαση πληροφοριών ή νοημάτων. 6) Σύμφωνα με τη συμπεριφορική διάσταση της επικοινωνίας, επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία μεταβιβάζονται ερεθίσματα, με σκοπό να αλλάξουν τη συμπεριφορά του δέκτη. 7) Η συνεργασία και ο συντονισμός των μελών μιας ομάδας ή μιας οργάνωσης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να επιτευχθεί χωρίς την επικοινωνία. 8) Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος δύο από τις λειτουργίες του management- βασίζονται κυρίως στη διαδικασία και τα συστήματα πληροφόρησης. 9) Οι ανθρώπινες σχέσεις και το κοινωνικό κλίμα στις επιχειρήσεις και οργανισμούς επιτυγχάνονται μόνο με αποτελεσματική επικοινωνία. 10) Οι επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην επικοινωνία τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο διοικητικής πρακτικής. 11) Λόγω του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης των στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα επικοινωνίας, το 80% του περιεχομένου ενός μηνύματος ανταποκρίνεται από αρχικό νόημά ου. 12) Η επικοινωνία επιφέρει συνήθως αποτελέσματα, με την έννοια ότι επηρεάζει τη συμπεριφορά του δέκτη. 13) Οι «θόρυβοι» είναι συστατικό στοιχείο της διαδικασίας διαπροσωπικής 14) Η κατανόηση του μηνύματος ή αποτέλεσμα δεν είναι βασικό στοιχείο της διαδικασίας διαπροσωπικής 15) Οτιδήποτε θέλει να μεταβιβάσει ο πομπός πρέπει να το μετατρέψει σε νόημα με τη μορφή μηνύματος. 16) Η κωδικοποίηση είναι μία διανοητική διαδικασία. 17) Το μήνυμα είναι το αποτέλεσμα της διανοητικής διαδικασίας της κωδικοποίησης. 18) Το μήνυμα είναι η φυσική έκφραση του νοήματος. 19) Τα μέσα τηλεπικοινωνιών αποτελούν δίκτυο (κανάλι)μεταβίβασης ενός μηνύματος. 20) Ο δέκτης συλλαμβάνει το μήνυμα κατά κύριο λόγο με την αφή και τη γεύση. 21) Ο δέκτης αποκωδικοποιεί το μήνυμα βασιζόμενος στο δικό του κώδικα και με διανοητική διεργασία. 22) Ο μηχανισμός ανατροφοδότησης/ελέγχου(feed back) μεταφέρει στον πομπό το αποτέλεσμα που έχει επιφέρει το μήνυμα στο δέκτη. 23) Η παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, η οποία παρατηρείται και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις, είναι η από τα κάτω προς τα πάνω επικοινωνία. 24) Η από τα πάνω προς τα κάτω κάθετη επικοινωνία, αν και απαραίτητη, όταν είναι η μοναδική, αντιστοιχεί σε αυταρχικές οργανώσεις και τα προβλήματά της είναι πολυάριθμα. 25) Τα μηνύματα που στέλνονται από τα πάνω προς τα κάτω περνώντας από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα δεν υφίστανται καμία αλλοίωση. 26) Η από τα κάτω προς τα πάνω κάθετη επικοινωνία είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη μορφή επικοινωνίας, γιατί συμπληρώνει την από πάνω προς τα κάτω κάθετη επικοινωνία. 27) Τα κουτιά παραπόνων ανήκουν στους βασικούς τρόπους οριζόντιας 28) Οι τακτικές συναντήσεις προϊσταμένων-υφισταμένων ανήκουν στους βασικούς τρόπους της κάθετης, από πάνω προς τα κάτω, 29) Οι έρευνες γνωμών και ικανοποίησης των εργαζομένων ανήκουν στους βασικούς τρόπους της κάθετης, από τα κάτω προς τα πάνω, 6

7 30) Η επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων που βρίσκονται σε διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης είναι μορφή οριζόντιας 31) Η κάθετη επικοινωνία προσκρούει στα στεγανά που δημιουργούνται μεταξύ τμημάτων ή υποτμημάτων ή ομάδων. 32) Η επιτροπή που δημιουργείται από το διευθυντή της επιχείρησης για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος αποτελεί μορφή κάθετης 33) Στις διατμηματικές ομάδες η μορφή επικοινωνίας είναι οριζόντια. 34) Στις λειτουργικές ομάδες η μορφή επικοινωνίας είναι συνήθως κάθετη. 35) Τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας αφορούν μερικά μόνο στάδια της διαδικασίας διαπροσωπικής 36) Τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας πηγάζουν τόσο από τον πομπό και το δέκτη όσο και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή πραγματοποιείται. 37) Η έλλειψη ικανοτήτων επικοινωνίας των ανθρώπων είτε ως πομποί είτε ως δέκτες αποτελεί την πηγή μιας σειράς εμποδίων στην επικοινωνία. 38) Η διάθεση και η προκατάληψη ανήκουν στα φυσιολογικά εμπόδια 39) Οι δομές, οι διαδικασίες, οι τεχνικές, τα μέσα επικοινωνίας ανήκουν στα περιβαλλοντικά εμπόδια 40) Η ικανότητα μετάδοσης και σύλληψης μηνύματος συμπεριλαμβάνεται στα ψυχοσυγκινησιακά εμπόδια. 41) Όταν ο στόχος της επικοινωνίας είτε σε επίπεδο ατόμου είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων δεν είναι σαφής και συγκεκριμένος, τότε είναι λογικό να μην είναι αποτελεσματική η επικοινωνία. 42) Η κακή κωδικοποίηση ενός μηνύματος δεν αποτελεί βασικό εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. 43) Το μη σωστό μήνυμα συχνά εμποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. 44) Η κακή επιλογή του χρόνου και του χώρου της επικοινωνίας μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 45) Ο δέκτης συνήθως είναι αυτός που καθορίζει το χρόνο και το χώρο της 46) Για κάθε στόχο, μήνυμα, συνθήκες επικοινωνίας υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι και μέσα πραγματοποίησής της, που είναι πάντοτε εξίσου αποτελεσματικοί. 47) Η κακή επιλογή τρόπου και μέσου επικοινωνίας συνιστά εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία. 48) Ο λόγος, ο τόνος, το σώμα, το τηλέφωνο αναφέρονται στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ πομπού και δέκτη. 49) Η έλλειψη ενδιαφέροντος, διάθεσης αλλά και ικανοτήτων του δέκτη να συγκεντρώνει την προσοχή του στο μήνυμα που του μεταβιβάζει ο πομπός αποτελεί βασικό εμπόδιο 50) Η τάση του δέκτη να βγάζει βιαστικά συμπεράσματα σε ό,τι αφορά το νόημα του μηνύματος που του μεταβιβάζεται δεν αποτελεί εμπόδιο 51) Η προκατάληψη που έχει ο δέκτης προς τον πομπό μπορεί να διαστρεβλώσει το πραγματικό νόημα του μηνύματος. 52) Ένα σημαντικό μέρος του νοήματος μπορεί να χάνεται, λόγω της υπερευαισθησίας που χαρακτηρίζει κάποια άτομα ως προς ορισμένες λέξεις, φράσεις ή γεγονότα. 53) Οι διαφορετικές αντιλήψεις των ανθρώπων, παρότι οδηγούν σε διαφορετικές αξιολογήσεις και ερμηνείες των ίδιων μηνυμάτων, δεν αποτελούν βασικό εμπόδιο 54) Η αντίληψη του ανθρώπου διαμορφώνεται μόνο με βάση τις γνώσεις του. 55) Η αυταρχική άσκηση της εξουσίας περιορίζει την αποτελεσματικότητα της 56) Η επικοινωνία δε δυσχεραίνεται από την ανάπτυξη σχέσεων συμφερόντων μεταξύ πομπού και δέκτη. 57) Οι ανελαστικοί γραπτοί και άγραφοι κανόνες και κανονισμοί επικοινωνίας διευκολύνουν τους ανθρώπους να επικοινωνούν αποτελεσματικά. 7

8 58) Η στεγανοποίηση των διάφορων τμημάτων μιας επιχείρησης αποτελεί βασικό εμπόδιο 59) Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που δέχεται καθημερινά κάθε άνθρωπος σε συνδυασμό με το χρόνο και τις ικανότητες σύλληψης, ερμηνείας και αξιοποίησής τους δεν αποτελεί εμπόδιο στην επικοινωνία. 60) Συνέπειες της υπερφόρτωσης του ανθρώπου με πληροφορίες είναι και η λανθασμένη και η καθυστερημένη επεξεργασία τους. 61) Όταν οι συνομιλητές χρησιμοποιούν διαφορετικούς κώδικες, αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο 62) Εμπόδιο στην επικοινωνία προκύπτει, όταν οι συνομιλητές χρησιμοποιούν τις ίδιες ακριβώς λέξεις, των οποίων όμως η σημασία είναι διαφορετική για τον καθένα. 63) Ο κώδικας κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται αποκλειστικά από τις εμπειρίες του. 64) Η αποτελεσματική επικοινωνία απαιτεί τη συνειδητοποίηση από τους συνομιλητές των διαφορών που υπάρχουν σε επίπεδο κωδίκων. 65) Η ποσοτική βελτίωση της επικοινωνίας επικεντρώνεται στην αύξηση των πληροφοριών που μεταβιβάζονται. 66) Η ποιοτική βελτίωση της επικοινωνίας επιδιώκει τον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ αυτών που οι πομποί επιθυμούν να μεταβιβάσουν και εκείνων που οι δέκτες αντιλαμβάνονται. 67) Η προετοιμασία της επικοινωνίας είναι ανεξάρτητη από τον καθορισμό του στόχου της 68) Η προσπάθεια και ο χρόνος της προετοιμασίας της επικοινωνίας εξαρτώνται από τη σαφήνεια του στόχου. 69) Η αποτελεσματικότητα της μετάδοσης του μηνύματος είναι ανεξάρτητη από την προετοιμασία της 70) Η «γλώσσα του σώματος» ανήκει στα μέσα-τρόπους μετάδοσης του μηνύματος που χρησιμοποιεί ο πομπός. 71) Ένα στοιχείο της διαδικασίας αποτελεσματικής μετάδοσης του μηνύματος είναι ο έλεγχος από τον πομπό αν τελικά το μήνυμά του ελήφθη, ερμηνεύτηκε και κατανοήθηκε από το δέκτη. 72) Ο τρόπος μετάδοσης του μηνύματος αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα της διαπροσωπικής προφορικής 73) Μέσω της διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας ανταλλάσσονται μόνον πληροφορίες, όχι και συναισθήματα. 74) Το αποτέλεσμα της προφορικής επικοινωνίας προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον τόνο, την ένταση και το χρώμα της φωνής. 75) Ο πιο κρίσιμος παράγοντας στη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία είναι κυρίως η «γλώσσα του σώματος». 76) Το πιο σημαντικό στην προφορική επικοινωνία δεν είναι πως το λέμε, αλλά τι λέμε. 77) Τα λόγια παίζουν μικρό ρόλο σε σχέση με τη φωνή και το σώμα στη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία. 78) Η σημασία των λέξεων στην προφορική επικοινωνία μπορεί να διαφοροποιείται όχι μόνο με το χρώμα, την ένταση και τον τόνο της φωνής αλλά και με τις εκφράσεις του σώματος. 79) Η «γλώσσα του σώματος» συνήθως είναι λιγότερο ειλικρινής από τη «γλώσσα του λόγου» στην προφορική επικοινωνία. 80) Πολλές εκφράσεις του σώματος έχουν διαπολιτισμική σημασία στη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία. 81) Οι διαφορές μεταξύ πομπού και δέκτη εντοπίζονται κυρίως στην αντίληψη και τον κώδικα που χρησιμοποιούν. 82) Η καλή επικοινωνία απαιτεί ο πομπός να προσπαθεί να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο ο δέκτης αντιλαμβάνεται το γύρω κόσμο του, ενώ η ίδια προσπάθεια δεν απαιτείται και από την πλευρά του δέκτη. 8

9 83) Η προσπάθεια να επικοινωνούμε με τον ίδιο κώδικα αποτελεί βασική παράμετρο βελτίωσης της 84) Το μήνυμα προσδιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 85) Ο δέκτης πρέπει να έχει την υπομονή να πάρει ολόκληρο το μήνυμα κατά τη διαδικασία της 86) Η περιεκτικότητα και η συντομία του μηνύματος δεν επηρεάζουν το κόστος της 87) Από την πλευρά του δέκτη η βελτίωση της επικοινωνίας αφορά κυρίως την αποτελεσματική ακρόαση. 88) Τα χαρακτηριστικά της παθητικής ακρόασης είναι η σωστή σύλληψη, η επεξεργασία και η ερμηνεία από το δέκτη των μηνυμάτων που του στέλνει ο πομπός. 89) Η ενσυναίσθηση είναι βασική ενέργεια της παθητικής ακρόασης. 90) Ο έλεγχος των προκαταλήψεων του δέκτη είναι βασική ενέργεια της ενεργητικής ακρόασης. 91) Ενσυναίσθηση στην επικοινωνία σημαίνει και συμπαθώ και συμπάσχω. 92) Η ενεργητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του δέκτη να βοηθήσει τον πομπό να εκφράσει και να μεταβιβάσει με σωστό τρόπο αυτό που επιθυμεί. 93) Η παθητική ακρόαση περιλαμβάνει επίσης την προσπάθεια του δέκτη να κατανοήσει και να αισθανθεί το μήνυμα. 94) Οι ερωτήσεις του δέκτη προς τον πομπό αποτελούν βασική ενέργεια της παθητικής ακρόασης. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Η διαδικασία της επικοινωνίας αρχίζει από τη στιγμή που ένα άτομο ή μια ομάδα ( ) έχει την επιθυμία να.μία πληροφορία ή σκέψη σ ένα άλλο άτομο ή μία άλλη ομάδα (...). Στη συνέχεια ο πομπός.αυτό που θέλει να μεταβιβάσει και σχηματίζει ένα Με τη βοήθεια ή..μεταβιβάζει το μήνυμα στο.ο δέκτης.το μήνυμα, το, το ερμηνεύει και τελικά το Στη συνέχεια, ο δέκτης μπορεί να γίνει..και ο πομπός και έτσι πραγματοποιείται η..,.. 2) Η «από τα κάτω προς τα πάνω» επικοινωνία αρχίζει από τα..ιεραρχικά κλιμάκια και καταλήγει στα Είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη μορφή επικοινωνίας, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους να αυτά που θέλουν και να αισθάνονται..,αλλά και στους να..την...των δικών τους μηνυμάτων και γενικά να.καλύτερα την.στην οποία προΐστανται. 3) Η «υπερφόρτωση» δηλαδή ο...όγκος.που δέχεται καθημερινά κάθε άνθρωπος, σε συνδυασμό με το...και τις...σύλληψης, ερμηνείας και αξιοποίησής τους, αποτελεί συχνά εμπόδιο στην επικοινωνία. Συνήθεις συνέπειες του εμπόδιου αυτού είναι: Η..του ανθρώπου να.και να..ένα μέρος αυτών, Η.. Η.. Η....και Η.. 4) Ο πιο πιο κρίσιμος παράγοντας στην προφορική επικοινωνία είναι η «του.» και στη συνέχεια ο,η.και το..της..οι άνθρωποι, συνειδητά ή αυθόρμητα, όταν επικοινωνούν, χρησιμοποιούν αρκετά το τους, για να δώσουν σημασία στα.και να, όπως τα.., που δε μεταβιβάζονται με τα λόγια. Η «.του..»συνήθως είναι πιο ειλικρινής από τη «του 9

10 », αφού το άτομο μπορεί να ελέγχει πολύ καλύτερα τα του απ ό,τι την.του..του. 5) Τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν ένα σωστό μήνυμα είναι:..kάθε μήνυμα, για να γίνει εύκολα και από το δέκτη, πρέπει να διακρίνεται από τη μέγιστη δυνατή..αυτή εξαρτάται τόσο από το χρησιμοποιούμενο.όσο και από τη..του..το μήνυμα πρέπει να περιέχει όλες εκείνες τις που είναι αναγκαίες, για να γίνει..από το δέκτη αυτό που..να του. Η..και η του μηνύματος τις δυνατότητες.του από το δέκτη και βέβαια το..της 6) Η αποτελεσματική ακρόαση απαιτεί τόσο τη σωστή «παθητική ακρόαση» όσο και τη σωστή «ενεργητική ακρόαση». Το χαρακτηριστικό της παθητικής ακρόασης είναι η.., ή.και η από το των μηνυμάτων που του στέλνει ο..η ενεργητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του..να βοηθήσει τον να...και να με σωστό τρόπο αυτό επιθυμεί. Επίσης, η ενεργητική ακρόαση περιλαμβάνει την προσπάθεια του να..και να..το μήνυμα. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1) Από τι αποτελείται ο κώδικας του πομπού και τι είναι η κωδικοποίηση; 2) Mε ποιον τρόπο ο δέκτης συλλαμβάνει το μήνυμα που ο πομπός έχει στείλει; 3) Ποιο είναι το αποτέλεσμα της κατανόησης του μηνύματος μετά την αποκωδικοποίησή του; 4) Να περιγράψετε την από τα κάτω προς τα πάνω επικοινωνία στο πλαίσιο της τυπικής οργάνωσης. 5) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας με βάση την πηγή προέλευσης; Nα δώσετε παραδείγματα. 6) Να περιγράψετε τους ασαφείς στόχους ως βασικό εμπόδιο στη διαδικασία της επικοινωνίας 7) Να εξηγήσετε με τη βοήθεια παραδείγματος γιατί η κακή επιλογή χρόνου και χώρου μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας; 8) Να περιγράψετε πώς η κακή επιλογή τρόπου και μέσου δυσχεραίνουν την επικοινωνία. 9) Να εξηγήσετε γιατί συχνά οι οργανωτικές δομές και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες αποτελούν εμπόδια αποτελεσματικής επικοινωνίας; 10) Να περιγράψετε την υπερφόρτωση ως βασικό εμπόδιο στη διαδικασία επικοινωνίας και τις συνήθεις συνέπειες αυτής. 11) Να περιγράψετε με ποιον τρόπο οι διαφορετικές αντιλήψεις των ανθρώπων συνιστούν εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία. 12) Να περιγράψετε με ποιον τρόπο οι σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη δυσχεραίνουν την επικοινωνία. 13) Να περιγράψετε με ποιον τρόπο οι κώδικες που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να επικοινωνήσουν αποτελούν ένα παράγοντα-κλειδί για την αποτελεσματικότητα της 14) Σε τι συνίσταται η ποσοτική και σε τι η ποιοτική βελτίωση της επικοινωνίας; 15) Να περιγράψετε την προετοιμασία της επικοινωνίας στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάδοσης του μηνύματος 16) Να περιγράψετε τη σαφήνεια και την ακρίβεια ως βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία ενός σωστού μηνύματος. 17) Να περιγράψετε την πληρότητα ως βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο ενός σωστού μηνύματος 18) Nα περιγράψετε την περιεκτικότητα και τη συντομία ως βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία ενός σωστού μηνύματος. 19) Να σχολιάσετε τις παρακάτω προτάσεις: 1) H «γλώσσα του σώματος» συνήθως είναι πιο ειλικρινής από τη «γλώσσα του λόγου». 2) πολλές εκφράσεις του σώματος έχουν διαπολιτισμική σημασία. 20) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παθητικής ακρόασης; Ποιες βασικές ενέργειες απαιτεί η επιτυχημένη παθητική ακρόαση; 21) Από τι χαρακτηρίζεται και τι περιλαμβάνει η ενεργητική ακρόαση; Ποιες είναι οι βασικές ενέργειες της ενεργητικής ακρόασης; ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 3 Η επικοινωνία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη ζωή των ανθρώπων. Επικοινωνία Επικοινωνία Η αποτελεσματικότητα ομάδων και επιχειρήσεων στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία

Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3α Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία 3.3. Δυναμική Ομάδων-Βασικές έννοιες Η ομάδα είναι όρος που

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον.

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 141 156, έκδοση 2014 : σελίδες 136 150 ) 3.3.4 Επικοινωνία Η επικοινωνία ταυτίζεται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. Χωρίς αυτήν η ζωή του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.3 Διεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους, χρειάζεται να διαθέτουν στελέχη που να είναι και ηγέτες. Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η ύπαρξη των παραγόντων «υγιεινής» ή «διατήρησης» (κατά τον Herzberg) δημιουργεί ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W:

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W: & 6937016375 Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

-2- τυπική άτυπη Τυπική συγκροτούν συνειδητά ομαδοποιεί επίτευξη παρέχει επίσημα επιφορτίζει πετύχουν παρά δειγμα Αντίθετα άτυπων δεν έργο από φαση

-2- τυπική άτυπη Τυπική συγκροτούν συνειδητά ομαδοποιεί επίτευξη παρέχει επίσημα επιφορτίζει πετύχουν παρά δειγμα Αντίθετα άτυπων δεν έργο από φαση Μάθημα 15 ο 3.3.3. Δυναμική των ομάδων. 3.3.3.1. Βασικές έννοιες ορισμοί. Ερ.20. Με παραδείγματα να εξηγήσετε την έννοια της ομάδας και στη συνέχεια να δώσετε έναν ορισμό της. Η ομάδα αποτελεί έννοια που

Διαβάστε περισσότερα

Δύο ορισμοί της επικοινωνίας που μπορεί να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικοί είναι οι παρακάτω:

Δύο ορισμοί της επικοινωνίας που μπορεί να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικοί είναι οι παρακάτω: Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Στη βιβλιογραφία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ορισμών της επικοινωνίας χωρίς όμως να μπορεί κανείς να περιγράψει συνολικά το περιεχόμενο του όρου. Δύο ορισμοί της επικοινωνίας που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες.

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες. ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 9: Εργασιακές σχέσεις και επικοινωνία Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 9: Εργασιακές σχέσεις και επικοινωνία Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 9: Εργασιακές σχέσεις και επικοινωνία Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης 1 ετάρτη, 4 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Παρασκευή, 22 Μα ου 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α2. γ Α3.

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 1. Η ποσοτική βελτίωση της επικοινωνίας, επιδιώκει τον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Επικοινωνία Κανένα άτομο, ομάδα ή οργανισμός δε υφίσταται χωρίς την επικοινωνία Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής μονάδας εξαρτάται από την ικανότητά της να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού της αγοράς.

α. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής μονάδας εξαρτάται από την ικανότητά της να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού της αγοράς. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.3. ιεύθυνση Ηγεσία - Βασικές έννοιες

3.3. ιεύθυνση Ηγεσία - Βασικές έννοιες 3.3. ιεύθυνση 3.3.1. Ηγεσία - Βασικές έννοιες Ηγέτης είναι το άτοµο εκείνο το οποίο κάνοντας.. ενέργειες καταφέρνει να κάνει τα άλλα άτοµα να τον "ακολουθούν.. και.". Ηγετική συµπεριφορά Συνθέτοντας αρκετούς

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις Α.7 έως Α.9 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις προτάσεις Α.7 έως Α.9 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Οργάνωση & Διοίκηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Διεύθυνση, Παρακίνηση ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Δρ. Βασιλική Καζάνα

Επικοινωνία. Δρ. Βασιλική Καζάνα Επικοινωνία Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail: vkazana@teikav.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Καθορισμός του πλαισίου μετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 1: Επικοινωνία, Λόγος, Ομιλία (2ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 2000 ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 03 Ε_3.Ο λ3τ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (ος Κύκλος) ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Διοίκηση διαχείριση ενός Οργανισμού Β μέρος

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Διοίκηση διαχείριση ενός Οργανισμού Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Διοίκηση διαχείριση ενός Οργανισμού Β μέρος ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Πρακτική Εφαρμογών ΔΟΣΕ Α Εξάμηνο ΙΕΚ

Σημειώσεις Πρακτική Εφαρμογών ΔΟΣΕ Α Εξάμηνο ΙΕΚ 2016 Σημειώσεις Πρακτική Εφαρμογών ΔΟΣΕ Α Εξάμηνο ΙΕΚ Επιμέλεια Σημειώσεων: Γραμματικοπούλου Κωνσταντία Μάρκετερ - Εκπαιδευτικός 2 Ηγέτης - Ηγεσία Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο το οποίο κάνοντας συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσία

2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσία 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων Σύνδεση με τα προηγούμενα Οι συμμετέχοντες είναι εξ ορισμού ενήλικες. Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης, όχι στο ξεκίνημα της διεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό,

1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, 1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ον ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Άνθρωπος 4 Τα ατομικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου Κοινωνία: Ένα σύνολο ανθρώπων με τα εξής χαρακτηριστικά: 4 Οργάνωση 4 Αυτοτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 14 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια/ διακρύςεισ εμποδύων Παρουςύαςη διαπροςωπικών εμποδύων Παρουςύαςη οργανωςιακών εμποδύων Παρϊγοντεσ για την επιτυχημϋνη εφαρμογό ςτην

Έννοια/ διακρύςεισ εμποδύων Παρουςύαςη διαπροςωπικών εμποδύων Παρουςύαςη οργανωςιακών εμποδύων Παρϊγοντεσ για την επιτυχημϋνη εφαρμογό ςτην Έννοια/ διακρύςεισ εμποδύων Παρουςύαςη διαπροςωπικών εμποδύων Παρουςύαςη οργανωςιακών εμποδύων Παρϊγοντεσ για την επιτυχημϋνη εφαρμογό ςτην οργανωςιακό επικοινωνύα Μήνυμα Αποστολέας Κανάλι Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα. Μια. βόλτα στο. στο πάρκο

Δραστηριότητα. Μια. βόλτα στο. στο πάρκο Δραστηριότητα Μια βόλτα στο στο πάρκο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΣΤ» ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Περιγραφή : Ένας από τους συμμετέχοντες καλείται να διαβάσει μια δήλωση που παρουσιάζεται μέσα σε ένα τρίγωνο. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 3.2. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Σχέσεων ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. Μ.Π.Σ. Διοίκηση της Υγείας

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. Μ.Π.Σ. Διοίκηση της Υγείας ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Μ.Π.Σ. Διοίκηση της Υγείας Σπουδάστρια: Φαραντάκη Σταυρούλα Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χατζηδήμα Σταματίνα Πειραιάς, 2014 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παρουσίαση: Καθ. Βελισσαρίου Ευστάθιος Ορισμός της Επικοινωνίας 2 Επικοινωνία είναι η άμεση ή έμμεση μονόπλευρη ή αμφίπλευρη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση ΙΙΙ Κέντρο Επαγγελματική Κατάρτισης ΣΕΚ Συνδικαλιστική Σχολή Μιχαλάκης Ιωάννου» Η Συνδικαλιστική Οργάνωση ΙΙΙ Επικοινωνία 1 Ορισμός «Επικοινωνία» θεωρείται η άμεση ή έμμεση, μονόπλευρη ή αμφίπλευρη, συνειδητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» Διεργασίες ονομάζονται τα «πρότυπα» της λειτουργίας της ομάδας, τα οποία αναπτύσσονται μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Διεύθυνση Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1. Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο το οποίο: Α. ελέγχει τους υφιστάμενους

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 1: Οργανωτικός Σχεδιασμός Ευγενία Πετρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Επικοινωνίας

Η Σημασία της Επικοινωνίας Η Σημασία της Επικοινωνίας Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου των: Ανθσγου (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Ανθσγου (Ι)Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά οι τεχνολογίες είναι επιστήμες που αξιοποιούν τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις δεξιότητες για επίλυση προβλημάτων με πρακτική εφαρμογή. Η Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΚΕΦ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ»)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΚΕΦ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ») 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΚΕΦ. 3.3.3 «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ») Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1. Ομάδα αποτελούν: α)οι επιβάτες αεροπλάνου «της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α. ε. Τυπική οµάδα συγκροτούν τα άτοµα που η διοίκηση συνειδητά οµαδοποιεί µε σκοπό την επίτευξη συγκεκριµένου έργου

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α. ε. Τυπική οµάδα συγκροτούν τα άτοµα που η διοίκηση συνειδητά οµαδοποιεί µε σκοπό την επίτευξη συγκεκριµένου έργου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012-05-30 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης 05/04/2016

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης 05/04/2016 ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο Η Λειτουργία της Οργάνωσης Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης Με τον όρο οργάνωση εννοούµε την εξεύρεση τρόπων και µεθόδων που θα συνενώσουν τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των µελών ενός οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ/ΤΥΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο όρος «οργάνωση» έχει διττή σημασία: Κοινωνική: Ένωση ατόμων που χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μέσα εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων Να επιδεικνύουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας Να επιδεικνύουν ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Ιωάννης Βρεττός

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Ιωάννης Βρεττός Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ιωάννης Βρεττός Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Γνώρισμα της προσωπικότητας ή ασκήσιμη συμπεριφορά; ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Κινήσεις μέσα στον χώρο Κινήσεις των χεριών και του σώματος Οι κινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εσπερινά σχολεία, μια διαφορετική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία Δρ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθυντής 1 ου Εσπερινού ΓΕΛ Αθηνών zarknick@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1:Άμεση επικοινωνία. Σχήμα 2: Μοντέλο έμμεσης επικοινωνίας

Σχήμα 1:Άμεση επικοινωνία. Σχήμα 2: Μοντέλο έμμεσης επικοινωνίας ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Καθορίζονται ανάλογα με το ποιο είναι το κρίσιμο, κατά περίπτωση, κριτήριο διαχωρισμού. Οι σημαντικότερες μορφές επικοινωνίας είναι: Άμεση και έμμεση επικοινωνία Λεκτική και μη λεκτική

Διαβάστε περισσότερα

2.3.1 Χρήση των ικανοτήτων επιχειρησιακής επικοινωνίας με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο

2.3.1 Χρήση των ικανοτήτων επιχειρησιακής επικοινωνίας με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο 2.3 Επικοινωνία, Χειρισμός Τηλεφώνου και Κοινωνικές Σχέσεις 2.3.1 Χρήση των ικανοτήτων επιχειρησιακής επικοινωνίας με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο Να είναι σε θέση να ανακαλεί τις βασικές αρχές της αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ' -ι, Ί( ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ϊ.Ε,ί. ^ ΙΟΛΟΓΠΟΥ ί'β Λ ιυ 6 Η Λ γ Κ αθηγητής: Κος Γεώ ργιος Γάτσιος Ό νομα: Μ αρία Χ ρ ισ τοδούλου Α.Μ.: 7 5 6 2 Μ εσολόγγι 2 0 0 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών Ευφημία Τάφα Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή έκβαση της ανάγνωσης μιας ιστορίας Χρονική στιγμή της ανάγνωσης (πότε) Το είδος του κειμένου (τι) Η «γωνιά» της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 8: Επικοινωνία στην οργάνωση

Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 8: Επικοινωνία στην οργάνωση Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 8: Επικοινωνία στην οργάνωση Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας Πρόλογος Α Έκδοσης... 9 Πρόλογος Β Έκδοσης... 13 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας 1.1 Αντικειμενικοί Σκοποί του Μαθήματος... 27 1.2 Βασικές Έννοιες... 27 1.3 Έννοια και Περιεχόμενο της Επικοινωνίας...28

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

. Ο Likert κατηγοριοποίησε τη διοίκηση σε τέσσερις βασικές κατηγορίες (Likert 2006) :

. Ο Likert κατηγοριοποίησε τη διοίκηση σε τέσσερις βασικές κατηγορίες (Likert 2006) : Ανθρώπινο Δυναμικό Το ενδιαφέρον των ερευνητών τώρα στρέφεται στα οργανωτικά χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας και η έρευνά τους εστιάζεται σε παράγοντες όπως είναι το στυλ ηγεσίας, οι πρακτικές λήψης

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγικές έννοιες 2. Οργάνωση και Διοίκηση (Μάνατζμεντ-management) ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΤΥΠΙΚΗ / ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ/ΤΥΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο όρος «οργάνωση» χρησιμοποιείται συχνά με διττή σημασία: Κοινωνική: Ένωση ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυ-Μέσα. Multi-Media

Πολυ-Μέσα. Multi-Media Μέσα (Media) Πολυ-Μέσα Multi-Media Μέσο (medium) Έννοια-κλειδί στη µελέτη της επικοινωνίας είναι η έννοια του µέσου. Ένα µέσο (medium) µπορεί να περιγραφεί ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα (φυσικόήτεχνητό)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμπεριφορική θεραπεία ζεύγους συνδέεται με ορισμένες τεχνικές οι οποίες βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα