ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΚΕΦ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΚΕΦ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»)"

Transcript

1 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΚΕΦ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ») Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1) Βασική προϋπόθεση για να επικοινωνούμε σωστά είναι να έχουμε κατανοήσει: α)την έννοια και τη διαδικασία της επικοινωνίας β) τα συνήθη λάθη και εμπόδια σε αυτήν. γ) ορισμένες βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθούμε, όταν επικοινωνούμε. δ) όλα τα παραπάνω.. 2) Επικοινωνία είναι: (α) η απλή μεταβίβαση ενός μηνύματος, (β) η διαδικασία με την οποία μεταβιβάζονται ερεθίσματα, με σκοπό την αλλαγή συμπεριφοράς του δέκτη, (γ) το κριτήριο με το οποίο δημιουργούνται οι ομάδες μέσα στην επιχείρηση, (δ) όλα τα παραπάνω... 3) Οι δύο λειτουργίες του management, οι οποίες βασίζονται κυρίως στη διαδικασία και τα συστήματα πληροφόρησης είναι: α) ο προγραμματισμός και η οργάνωση. β) ο προγραμματισμός και η διεύθυνση. γ) ο προγραμματισμός και ο έλεγχος. δ) η διεύθυνση και ο έλεγχος. 4) Ποιο από τα επόμενα δεν επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας: α) οι λειτουργίες του management προγραμματισμός και έλεγχος. β) Η ανάθεση καθηκόντων, η κατανόηση των στόχων και των πολιτικών της επιχείρησης. γ) Ο βαθμός ωριμότητας των μελών της οργάνωσης. δ) Ο εντοπισμός των ευκαιριών για αξιοποίηση και των απειλών για αντιμετώπιση του περιβάλλοντος. 5) Παρά τον καθοριστικό ρόλο της επικοινωνίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς παρατηρείται ότι: α) δίνεται λίγη προσοχή σε επίπεδο εκπαίδευσης. β) δίνεται λίγη προσοχή σε επίπεδο διοικητικής πρακτικής γ) τα (α) και (β) μαζί. δ) κανένα από τα παραπάνω. 6) Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας διαπροσωπικής επικοινωνίας: α) Η πηγή (πομπός). β) Τα κανάλια ή δίκτυα μεταβίβασης. γ) Οι θόρυβοι. δ) Η κατανόηση του μηνύματος ή αποτέλεσμα. 7) Ο κώδικας κατά τη διαδικασία κωδικοποίησης δεν περιλαμβάνει: α) τη γλώσσα(το σύνολο των λέξεων). β) τον έλεγχο-feed back. γ) τις κινήσεις του σώματος. δ) τις στάσεις του σώματος. 8) Στη διαδικασία επικοινωνίας, τα μέσα τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιούνται για: α) την κωδικοποίηση του μηνύματος. β) τη μεταβίβαση του μηνύματος. γ) Την αποκωδικοποίηση του μηνύματος. δ) τον έλεγχο-feed back. 9) H αμφίδρομη ροή πληροφοριών στο πλαίσιο της τυπικής οργάνωσης για να είναι αποτελεσματική απαιτεί: α) κατάλληλες δομές. β) δίκτυα πληροφοριών. γ) διαδικασία επικοινωνίας. δ) όλα τα παραπάνω. 10) Η μορφή επικοινωνίας που αντιστοιχεί στο αυταρχικό πρότυπο ηγεσίας σε μία οργάνωση είναι:

2 α) η από πάνω προς τα κάτω κάθετη επικοινωνία. β) η από τα κάτω προς τα πάνω κάθετη επικοινωνία. γ) η οριζόντια επικοινωνία. δ) όλα τα παραπάνω. Απ. (α) 11) Σημαντική αλλοίωση του μηνύματος, καθώς αυτό διέρχεται από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, επέρχεται στην εξής μορφή επικοινωνίας: α) από πάνω προς τα κάτω. β) από τα κάτω προς τα πάνω. γ) οριζόντια. δ) όλα τα παραπάνω. Απ. (α) 12) Οι επιστολές, τα κουτιά παραπόνων και τα διάφορα έντυπα είναι βασικοί τρόποι: α) της από πάνω προς τα κάτω κάθετης επικοινωνίας. β) της από τα κάτω προς α πάνω κάθετης επικοινωνίας. γ) της οριζόντιας επικοινωνίας. δ) όλων των παραπάνω μορφών επικοινωνίας. 13) Η έλλειψη ικανότητας επικοινωνίας των ανθρώπων, είτε είναι πομποί, είτε είναι δέκτες, αποτελεί πηγή: α) των φυσιολογικών εμποδίων. β) των ψυχοσυγκινησιακών εμποδίων. γ) των περιβαλλοντικών εμποδίων. δ) όλων των παραπάνω εμποδίων. Απ. (α) 14) Oι δομές, οι διαδικασίες που δυσκολεύουν την επικοινωνία ανήκουν: α) στα φυσιολογικά εμπόδια. β) στα ψυχοσυγκινησιακά εμπόδια γ) στα περιβαλλοντικά εμπόδια. δ) σε όλα τα παραπάνω. ` 15) Η διαφορετική κοινωνική και διοικητική θέση, όταν δεν επιτρέπει την ισότιμη και ελεύθερη έκφραση, περιορίζει την επικοινωνία. Αυτό αναφέρεται: α) στις δομές/διαδικασίες. β)στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη. γ) στους κώδικες. δ) στην υπερφόρτωση. ` 16) Τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας αφορούν όλα της τα στάδια και πηγάζουν από: α) τον πομπό, β) τον δέκτη. γ) το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή πραγματοποιείται. δ) όλα τα παραπάνω. ` 17) Η έλλειψη ικανοτήτων επικοινωνίας αναφέρεται στους ανθρώπους: α) ως πομπούς, β) ως δέκτες. γ) είτε ως πομπούς είτε ως δέκτες. δ) κανένα από τα παραπάνω. 18) Η προκατάληψη ως εμπόδιο επικοινωνίας ανήκει: α) στα φυσιολογικά εμπόδια, β) στα ψυχοσυγκινησιακά εμπόδια. γ) στα περιβαλλοντικά εμπόδια. δ) όλα τα παραπάνω 19) Η κακή κωδικοποίηση των μηνυμάτων αποτελεί εμπόδιο και αναφέρεται: α) στους ασαφείς στόχους. β) στα μη σωστά μηνύματα. γ) στις δομές/διαδικασίες. δ) στην υπερφόρτωση 20) Οι διαφορετικές αντιλήψεις των ατόμων διαμορφώνονται ανάλογα με: α) τις εμπειρίες τους. β) τις γνώσεις και τις αξίες τους. γ) τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. δ) όλα τα παραπάνω. 21) Οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ των ανθρώπων μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια στην επικοινωνία, που οφείλεται: α) στα βιαστικά συμπεράσματα. β) στην υπερευαισθησία, γ) στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη. δ) στους κώδικες. 22) Οι περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες ροής των πληροφοριών αποτελούν εμπόδιο στην επικοινωνία και αναφέρονται: α) στους κώδικες. β) στις δομές/διαδικασίες. γ) στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη. δ) στην έλλειψη ενδιαφέροντος/απροσεξία. 2

3 3 23) O κώδικας κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται κυρίως από: α) τις γνώσεις του. β) τις εμπειρίες του. γ) την προσωπικότητά του. δ) όλα τα παραπάνω. 24) Πολλές φορές οι συνομιλητές χρησιμοποιούν τις ίδιες ακριβώς λέξεις, όμως η σημασία τους για τον καθένα είναι διαφορετική. Αυτό αποτελεί ένα εμπόδιο επικοινωνίας και ανήκει: α) στις δομές/διαδικασίες. β) στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη. γ) στους κώδικες. δ) στην υπερευαισθησία. 25) Η βελτίωση της επικοινωνίας μπορεί να είναι: α) ποσοτική. β)ποιοτική. γ) τα (α) και (β) μαζί. δ) κανένα από τα παραπάνω. 26) Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στη διαδικασία μετάδοσης μηνύματος: α) Η προετοιμασία της επικοινωνίας. β) η μετάδοση του μηνύματος. γ) Η βελτίωση του μηνύματος. δ) Ο έλεγχος (feed back). 27) Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στην προετοιμασία της επικοινωνίας; α) Ο καθορισμός του στόχου της επικοινωνίας. β) Ο έλεγχος του δέκτη και των διαφορών του με τον πομπό. γ) Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου, χρόνου και τόπου για τη μετάδοση του μηνύματος. δ) Η επιλογή των κατάλληλων μέσων-τρόπων μετάδοσης του μηνύματος που χρησιμοποιεί ο πομπός. 28) Η προσπάθεια και ο χρόνος της προετοιμασίας της επικοινωνίας εξαρτώνται από: α) τη σημαντικότητα του στόχου της επικοινωνίας. β) τη σαφήνεια του στόχου της επικοινωνίας. γ) την πληρότητα του μηνύματος. δ) την καλή κωδικοποίηση του μηνύματος. Απ. (α) 29) Η αποτελεσματικότητα της μετάδοσης του μηνύματος εξαρτάται από: α) την προετοιμασία της επικοινωνίας. β) τα μέσα-τρόπους μετάδοσης του μηνύματος που χρησιμοποιεί ο πομπός. γ) τα (α) και (β) μαζί. δ) κανένα από τα παραπάνω. 30) Ο τρόπος μετάδοσης του μηνύματος: α) αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα της διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας. β) αφορά ουσιαστικά τη διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των συνομιλητών. γ) προσδιορίζει τελικά και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας. δ) περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω. 31) Ο πιο κρίσιμος παράγοντας στη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία είναι: α) η «γλώσσα του σώματος». β) ο τόνος, η ένταση και το χρώμα της φωνής. γ) η προετοιμασία της επικοινωνίας. δ) η κατανόηση των διαφορών μεταξύ πομπού και δέκτη. Απ. (α) 32) Το πιο σημαντικό στην προφορική επικοινωνία είναι: α) τι λέμε. β) πως το λέμε. γ) πότε το λέμε. δ) γιατί το λέμε. 33) Η «γλώσσα του σώματος» είναι: α) όλες οι στάσεις και οι κινήσεις του σώματος. β) οι χειρονομίες. γ) οι εκφράσεις και οι κινήσεις του προσώπου και των ματιών. δ) όλα τα παραπάνω. 34) Oι διαφορές μεταξύ πομπού και δέκτη εντοπίζονται κυρίως: α) στην αντίληψη. β) στον κώδικα που χρησιμοποιούν. γ) στα (α) και (β) μαζί. δ) σε κανένα από τα παραπάνω.

4 35) Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο ενός σωστού μηνύματος; α) η σαφήνεια και η ακρίβεια. β) η καλή ακρόαση. γ) η πληρότητα. δ) η περιεκτικότητα και η συντομία 36) Η σαφήνεια και η ακρίβεια του μηνύματος εξαρτώνται από: α) το χρησιμοποιούμενο κώδικα. β) τη δομή του μηνύματος. γ) τη διαδικασία μετάδοσης του μηνύματος. δ) τα (α) και (β) μαζί. 37) Η ένδειξη ΚΙSS(Keep it simple stupid) χρησιμοποιείται από Αμερικανικούς Οργανισμούς γι να δηλώσουν: α) την ασάφεια των μηνυμάτων. β) την έλλειψη πληρότητας των μηνυμάτων. γ) την έλλειψη περιεκτικότητας και συντομίας των μηνυμάτων. δ) κανένα από τα παραπάνω. Απ. (α) 38) Όταν το μήνυμα περιέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να γίνει κατανοητό από το δέκτη αυτό που θέλουμε να του μεταβιβάσουμε, τότε το μήνυμα χαρακτηρίζεται από: α) σαφήνεια-ακρίβεια. β) πληρότητα. γ) περιεκτικότητα. δ) όλα τα παραπάνω. 39) Ποια από τις παρακάτω ενέργειες δεν ανήκει στις βασικές ενέργειες της παθητικής ακρόασης; α) η εξάλειψη των θορύβων. β) η συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη. γ) η οπτική επαφή και τα νεύματα. δ) οι ερωτήσεις του δέκτη προς τον πομπό. 40) Ποια από τις παρακάτω ενέργειες δεν ανήκει στις βασικές ενέργειες της ενεργητικής ακρόασης; α) η ενθάρρυνση του πομπού να εκφράσει άνετα αυτό που επιθυμεί. β) ο έλεγχος από το δέκτη αν έχει συλλάβει και κατανοήσει σωστά το μήνυμα. γ) ο έλεγχος των προκαταλήψεων του δέκτη και της πιθανής ευαισθησίας του στις λέξεις ή τα χαρακτηριστικά του πομπού. δ) η ενσυναίσθηση. 41) Η παθητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από: α) την προσπάθεια του δέκτη να βοηθήσει τον πομπό να εκφράσει και να μεταβιβάσει με σωστό τρόπο αυτό που επιθυμεί. β) τη σωστή σύλληψη, επεξεργασία και ερμηνεία από το δέκτη των μηνυμάτων που του στέλνει ο πομπός. γ) την προσπάθεια του δέκτη να ενθαρρύνει τον πομπό να εκφράσει άνετα αυτό που επιθυμεί. δ) την προσπάθεια του δέκτη να μπει στη θέση του πομπού. 4 ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β. 1) ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 1. Κώδικας α. αισθήσεις 2. Μήνυμα β. Ατμόσφαιρα 3. Δίκτυα μεταβίβασης γ. αποτέλεσμα επικοινωνίας 4. Σύλληψη δέκτη δ. μηχανισμός ανατροφοδότησης 5. Κώδικας του δέκτη ε. κινήσεις και στάσεις του σώματος 6. Κατανόηση μηνύματος στ. φυσική έκφραση του νοήματος 7. Ελεγχος feed back ζ. αποκωδικοποίηση Απ. 1- ε, 2-στ, 3-β, 4-α, 5-ζ, 6-γ, 7-δ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β.

5 5 2) ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 1. Σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη α. πολυάριθμα ιεραρχικά επίπεδα 2. κώδικες β. έλλειψη πληρότητας μηνύματος 3. Δομές/διαδικασίες γ. Ίδιες λέξεις με διαφορετική σημασία 4. υπερφόρτωση δ. Διαστρέβλωση του πραγματικού νοήματος του μηνύματος 5. μη σωστά μηνύματα ε. σχέσεις συμφερόντων 6. προδιάθεση/προκατάληψη στ. αποφυγή πληροφοριών Απ. 1- ε, 2-γ, 3-α, 4-στ, 5-β, 6-δ Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό τα δύο γράμματα της στήλης Β που αντιστοιχούν σε κάθε αριθμό.. 3) ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 1. Φυσιολογικά εμπόδια επικοινωνίας α. Δομές 2. Ψυχοσυγκινησιακά εμπόδια β. Συναισθήματα 3. Περιβαλλοντικά εμπόδια επικοινωνίας. γ. Κόπωση δ. Προκατάληψη ε. Διαδικασίες στ. Ικανότητα μετάδοσης και σύλληψης του μηνύματος Απ. 1- γ, στ 2-β, δ 3-α, ε ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β. 4) ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 1. Ποσοτική βελτίωση επικοινωνίας α. συγκέντρωση προσοχής του δέκτη για να συλλάβει συνολικά το μήνυμα. 2. Διαδικασία μετάδοσης β. ο δέκτης μπαίνει στη θέση του πομπού. μηνύματος 3. Βελτίωση μηνύματος γ. αύξηση των πληροφοριών που μεταβιβάζονται 4. Παθητική ακρόαση δ. προετοιμασία επικοινωνίας. 5. Ενεργητική ακρόαση ε. σαφήνεια-ακρίβεια Απ. 1-γ 2-δ 3-ε 4-α 5-β Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό τα τρία γράμματα της στήλης Β που αντιστοιχούν σε κάθε αριθμό. 5) ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 1. Παθητική ακρόαση α. εξάλειψη θορύβων. 2. Ενεργητική ακρόαση β. ερωτήσεις. γ. έλεγχος δ. συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη. ε. ενσυναίσθηση. στ. έλεγχος των προκαταλήψεων του δέκτη. Απ. 1-(α, δ, στ), 2-(β, γ, ε ) ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β.

6 6) ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 1. «γλώσσα του σώματος α. περιεκτικότητα-συντομία. 2. Διαδικασία μετάδοσης β. οπτική επαφή και νεύματα. μηνύματος 3. Βελτίωση μηνύματος γ. ερωτήσεις του δέκτη προς τον πομπό 4. Παθητική ακρόαση δ. καθορισμός στόχου επικοινωνίας. 5. Ενεργητική ακρόαση ε. στάσεις και κινήσεις του σώματος Απ. 1-ε, 2-δ, 3-α, 4-β, 5-γ Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα έναν αριθμό της στήλης Β που αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα. (δύο αριθμοί δεν θα χρησιμοποιηθούν) 7) ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. κωδικοποίηση είναι η διαδικασία 1...ο δέκτης μετατρέπει το μήνυμα σε νόημα με την οποία. β. το μήνυμα είναι. 2...ο δέκτης συλλαμβάνει το μήνυμα που ο πομπός έχει στείλει. γ. τα δίκτυα(κανάλια) επικοινωνίας 3...η φυσική έκφραση του νοήματος. είναι. δ. Αποκωδικοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία 4...το μήνυμα μεταφέρεται από το δέκτη στον πομπό. 5...ο πομπός μετατρέπει το νόημα σε μήνυμα τα μέσα με τα οποία το μήνυμα μεταφέρεται στο δέκτη. Απ. α-5, β-3, γ-6, δ-1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα δύο αριθμούς της στήλης Β που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα 8) ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνία. 1. Επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων που ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα. β. «από κάτω προς τα πάνω» 2. Σημαντική αλλοίωση των μηνυμάτων. επικοινωνία γ. οριζόντια επικοινωνία 3. Αρχίζει από τα κατώτερα κλιμάκια και καταλήγει στα ανώτερα.. 4. Αποτελεσματικός συντονισμός και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, υποτμημάτων και ομάδων. 5. Ξεκινά από τα ανώτερα κλιμάκια και καταλήγει στα κατώτερα. 6. Τακτικές συναντήσεις προϊσταμένωνυφισταμένων. Απ. α-2,5 β-3,6 γ-1,4 6 Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος κάθε πρότασης: 1) Η επικοινωνία ταυτίζεται με την ανθρώπινη ύπαρξη Απ. Σ 2) Στο χώρο των επιχειρήσεων έχει υπολογιστεί ότι τα διοικητικά στελέχη δαπανούν για επικοινωνία λιγότερο από το 30% του χρόνου τους. Απ. Λ

7 3) Συχνά τα πραγματικά αίτια δυσλειτουργιών και συγκρούσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς συνδέονται με την κακή επικοινωνία. Απ. Σ 4) Η αποτελεσματικότητα των τυπικών και άτυπων ομάδων και ιδιαίτερα των ευρύτερων κοινωνικών οργανώσεων δεν είναι συνάρτηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Απ. Λ 5) Η επικοινωνία είναι απλή μεταβίβαση πληροφοριών ή νοημάτων. Απ. Λ 6) Σύμφωνα με τη συμπεριφορική διάσταση της επικοινωνίας, επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία μεταβιβάζονται ερεθίσματα, με σκοπό να αλλάξουν τη συμπεριφορά του δέκτη. Απ. Σ 7) Η συνεργασία και ο συντονισμός των μελών μιας ομάδας ή μιας οργάνωσης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να επιτευχθεί χωρίς την επικοινωνία. Απ. Σ 8) Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος δύο από τις λειτουργίες του management- βασίζονται κυρίως στη διαδικασία και τα συστήματα πληροφόρησης. Απ. Σ 9) Οι ανθρώπινες σχέσεις και το κοινωνικό κλίμα στις επιχειρήσεις και οργανισμούς επιτυγχάνονται μόνο με αποτελεσματική επικοινωνία. Απ. Σ 10) Οι επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην επικοινωνία τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο διοικητικής πρακτικής. Απ. Λ 11) Λόγω του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης των στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα επικοινωνίας, το 80% του περιεχομένου ενός μηνύματος ανταποκρίνεται από αρχικό νόημά ου. Απ. Λ 12) Η επικοινωνία επιφέρει συνήθως αποτελέσματα, με την έννοια ότι επηρεάζει τη συμπεριφορά του δέκτη. Απ. Σ 13) Οι «θόρυβοι» είναι συστατικό στοιχείο της διαδικασίας διαπροσωπικής επικοινωνίας. Απ. Λ 14) Η κατανόηση του μηνύματος ή αποτέλεσμα δεν είναι βασικό στοιχείο της διαδικασίας διαπροσωπικής επικοινωνίας. Απ. Λ 15) Οτιδήποτε θέλει να μεταβιβάσει ο πομπός πρέπει να το μετατρέψει σε νόημα με τη μορφή μηνύματος. Απ. Σ 16) Η κωδικοποίηση είναι μία διανοητική διαδικασία. Απ. Σ 17) Το μήνυμα είναι το αποτέλεσμα της διανοητικής διαδικασίας της κωδικοποίησης. Απ. Σ 18) Το μήνυμα είναι η φυσική έκφραση του νοήματος. Απ. Σ 19) Τα μέσα τηλεπικοινωνιών αποτελούν δίκτυο (κανάλι)μεταβίβασης ενός μηνύματος. Απ. Σ 20) Ο δέκτης συλλαμβάνει το μήνυμα κατά κύριο λόγο με την αφή και τη γεύση. Απ. Λ 21) Ο δέκτης αποκωδικοποιεί το μήνυμα βασιζόμενος στο δικό του κώδικα και με διανοητική διεργασία. Απ. Σ 22) Ο μηχανισμός ανατροφοδότησης/ελέγχου(feed back) μεταφέρει στον πομπό το αποτέλεσμα που έχει επιφέρει το μήνυμα στο δέκτη. Απ. Σ 23) Η παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, η οποία παρατηρείται και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις, είναι η από τα κάτω προς τα πάνω επικοινωνία. Απ. Λ 24) Η από τα πάνω προς τα κάτω κάθετη επικοινωνία, αν και απαραίτητη, όταν είναι η μοναδική, αντιστοιχεί σε αυταρχικές οργανώσεις και τα προβλήματά της είναι πολυάριθμα. Απ. Σ 25) Τα μηνύματα που στέλνονται από τα πάνω προς τα κάτω περνώντας από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα δεν υφίστανται καμία αλλοίωση. Απ. Λ 26) Η από τα κάτω προς τα πάνω κάθετη επικοινωνία είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη μορφή επικοινωνίας, γιατί συμπληρώνει την από πάνω προς τα κάτω κάθετη επικοινωνία. Απ. Σ 27) Τα κουτιά παραπόνων ανήκουν στους βασικούς τρόπους οριζόντιας επικοινωνίας. Απ. Λ 28) Οι τακτικές συναντήσεις προϊσταμένων-υφισταμένων ανήκουν στους βασικούς τρόπους της κάθετης, από πάνω προς τα κάτω, επικοινωνίας. Απ. Λ 29) Οι έρευνες γνωμών και ικανοποίησης των εργαζομένων ανήκουν στους βασικούς τρόπους της κάθετης, από τα κάτω προς τα πάνω, επικοινωνίας. Απ. Σ 7

8 30) Η επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων που βρίσκονται σε διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης είναι μορφή οριζόντιας επικοινωνίας. Απ. Σ 31) Η κάθετη επικοινωνία προσκρούει στα στεγανά που δημιουργούνται μεταξύ τμημάτων ή υποτμημάτων ή ομάδων. Απ. Λ 32) Η επιτροπή που δημιουργείται από το διευθυντή της επιχείρησης για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος αποτελεί μορφή κάθετης επικοινωνίας. Απ. Λ 33) Στις διατμηματικές ομάδες η μορφή επικοινωνίας είναι οριζόντια. Απ. Σ 34) Στις λειτουργικές ομάδες η μορφή επικοινωνίας είναι συνήθως κάθετη. Απ. Σ 35) Τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας αφορούν μερικά μόνο στάδια της διαδικασίας διαπροσωπικής επικοινωνίας. Απ. Λ 36) Τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας πηγάζουν τόσο από τον πομπό και το δέκτη όσο και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή πραγματοποιείται. Απ. Σ 37) Η έλλειψη ικανοτήτων επικοινωνίας των ανθρώπων είτε ως πομποί είτε ως δέκτες αποτελεί την πηγή μιας σειράς εμποδίων στην επικοινωνία. Απ. Σ 38) Η διάθεση και η προκατάληψη ανήκουν στα φυσιολογικά εμπόδια επικοινωνίας. Απ. Λ 39) Οι δομές, οι διαδικασίες, οι τεχνικές, τα μέσα επικοινωνίας ανήκουν στα περιβαλλοντικά εμπόδια επικοινωνίας. Απ. Σ 40) Η ικανότητα μετάδοσης και σύλληψης μηνύματος συμπεριλαμβάνεται στα ψυχοσυγκινησιακά εμπόδια. Απ. Λ 41) Όταν ο στόχος της επικοινωνίας είτε σε επίπεδο ατόμου είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων δεν είναι σαφής και συγκεκριμένος, τότε είναι λογικό να μην είναι αποτελεσματική η επικοινωνία. Απ. Σ 42) Η κακή κωδικοποίηση ενός μηνύματος δεν αποτελεί βασικό εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Απ. Λ 43) Το μη σωστό μήνυμα συχνά εμποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Απ. Σ 44) Η κακή επιλογή του χρόνου και του χώρου της επικοινωνίας μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Απ. Σ 45) Ο δέκτης συνήθως είναι αυτός που καθορίζει το χρόνο και το χώρο της επικοινωνίας. Απ. Λ 46) Για κάθε στόχο, μήνυμα, συνθήκες επικοινωνίας υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι και μέσα πραγματοποίησής της, που είναι πάντοτε εξίσου αποτελεσματικοί. Απ. Λ 47) Η κακή επιλογή τρόπου και μέσου επικοινωνίας συνιστά εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία. Απ. Σ 48) Ο λόγος, ο τόνος, το σώμα, το τηλέφωνο αναφέρονται στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ πομπού και δέκτη. Απ. Λ 49) Η έλλειψη ενδιαφέροντος, διάθεσης αλλά και ικανοτήτων του δέκτη να συγκεντρώνει την προσοχή του στο μήνυμα που του μεταβιβάζει ο πομπός αποτελεί βασικό εμπόδιο επικοινωνίας. Απ. Σ 50) Η τάση του δέκτη να βγάζει βιαστικά συμπεράσματα σε ό,τι αφορά το νόημα του μηνύματος που του μεταβιβάζεται δεν αποτελεί εμπόδιο επικοινωνίας. Απ. Λ 51) Η προκατάληψη που έχει ο δέκτης προς τον πομπό μπορεί να διαστρεβλώσει το πραγματικό νόημα του μηνύματος. Απ. Σ 52) Ένα σημαντικό μέρος του νοήματος μπορεί να χάνεται, λόγω της υπερευαισθησίας που χαρακτηρίζει κάποια άτομα ως προς ορισμένες λέξεις, φράσεις ή γεγονότα. Απ. Σ 53) Οι διαφορετικές αντιλήψεις των ανθρώπων, παρότι οδηγούν σε διαφορετικές αξιολογήσεις και ερμηνείες των ίδιων μηνυμάτων, δεν αποτελούν βασικό εμπόδιο επικοινωνίας. Απ. Λ 54) Η αντίληψη του ανθρώπου διαμορφώνεται μόνο με βάση τις γνώσεις του. Απ. Λ 55) Η αυταρχική άσκηση της εξουσίας περιορίζει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Απ. Σ 56) Η επικοινωνία δε δυσχεραίνεται από την ανάπτυξη σχέσεων συμφερόντων μεταξύ πομπού και δέκτη. Απ. Λ 8

9 57) Οι ανελαστικοί γραπτοί και άγραφοι κανόνες και κανονισμοί επικοινωνίας διευκολύνουν τους ανθρώπους να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Απ. Λ 58) Η στεγανοποίηση των διάφορων τμημάτων μιας επιχείρησης αποτελεί βασικό εμπόδιο επικοινωνίας. Απ. Σ 59) Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που δέχεται καθημερινά κάθε άνθρωπος σε συνδυασμό με το χρόνο και τις ικανότητες σύλληψης, ερμηνείας και αξιοποίησής τους δεν αποτελεί εμπόδιο στην επικοινωνία. Απ. Λ 60) Συνέπειες της υπερφόρτωσης του ανθρώπου με πληροφορίες είναι και η λανθασμένη και η καθυστερημένη επεξεργασία τους. Απ. Σ 61) Όταν οι συνομιλητές χρησιμοποιούν διαφορετικούς κώδικες, αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο επικοινωνίας. Απ. Λ 62) Εμπόδιο στην επικοινωνία προκύπτει, όταν οι συνομιλητές χρησιμοποιούν τις ίδιες ακριβώς λέξεις, των οποίων όμως η σημασία είναι διαφορετική για τον καθένα. Απ. Σ 63) Ο κώδικας κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται αποκλειστικά από τις εμπειρίες του. Απ. Λ 64) Η αποτελεσματική επικοινωνία απαιτεί τη συνειδητοποίηση από τους συνομιλητές των διαφορών που υπάρχουν σε επίπεδο κωδίκων. Απ. Σ 65) Η ποσοτική βελτίωση της επικοινωνίας επικεντρώνεται στην αύξηση των πληροφοριών που μεταβιβάζονται. Απ. Σ 66) Η ποιοτική βελτίωση της επικοινωνίας επιδιώκει τον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ αυτών που οι πομποί επιθυμούν να μεταβιβάσουν και εκείνων που οι δέκτες αντιλαμβάνονται. Απ. Σ 67) Η προετοιμασία της επικοινωνίας είναι ανεξάρτητη από τον καθορισμό του στόχου της επικοινωνίας. Απ. Λ 68) Η προσπάθεια και ο χρόνος της προετοιμασίας της επικοινωνίας εξαρτώνται από τη σαφήνεια του στόχου. Απ. Λ 69) Η αποτελεσματικότητα της μετάδοσης του μηνύματος είναι ανεξάρτητη από την προετοιμασία της επικοινωνίας. Απ. Λ 70) Η «γλώσσα του σώματος» ανήκει στα μέσα-τρόπους μετάδοσης του μηνύματος που χρησιμοποιεί ο πομπός. Απ. Σ 71) Ένα στοιχείο της διαδικασίας αποτελεσματικής μετάδοσης του μηνύματος είναι ο έλεγχος από τον πομπό αν τελικά το μήνυμά του ελήφθη, ερμηνεύτηκε και κατανοήθηκε από το δέκτη. Απ. Σ 72) Ο τρόπος μετάδοσης του μηνύματος αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα της διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας. Απ. Σ 73) Μέσω της διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας ανταλλάσσονται μόνον πληροφορίες, όχι και συναισθήματα. Απ. Λ 74) Το αποτέλεσμα της προφορικής επικοινωνίας προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον τόνο, την ένταση και το χρώμα της φωνής. Απ. Λ 75) Ο πιο κρίσιμος παράγοντας στη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία είναι κυρίως η «γλώσσα του σώματος». Απ. Σ 76) Το πιο σημαντικό στην προφορική επικοινωνία δεν είναι πως το λέμε, αλλά τι λέμε. Απ. Λ 77) Τα λόγια παίζουν μικρό ρόλο σε σχέση με τη φωνή και το σώμα στη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία. Απ. Σ 78) Η σημασία των λέξεων στην προφορική επικοινωνία μπορεί να διαφοροποιείται όχι μόνο με το χρώμα, την ένταση και τον τόνο της φωνής αλλά και με τις εκφράσεις του σώματος. Απ. Σ 79) Η «γλώσσα του σώματος» συνήθως είναι λιγότερο ειλικρινής από τη «γλώσσα του λόγου» στην προφορική επικοινωνία. Απ. Λ 80) Πολλές εκφράσεις του σώματος έχουν διαπολιτισμική σημασία στη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία. Απ. Σ 81) Οι διαφορές μεταξύ πομπού και δέκτη εντοπίζονται κυρίως στην αντίληψη και τον κώδικα που χρησιμοποιούν. Απ. Σ 9

10 82) Η καλή επικοινωνία απαιτεί ο πομπός να προσπαθεί να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο ο δέκτης αντιλαμβάνεται το γύρω κόσμο του, ενώ η ίδια προσπάθεια δεν απαιτείται και από την πλευρά του δέκτη. Απ. Λ 83) Η προσπάθεια να επικοινωνούμε με τον ίδιο κώδικα αποτελεί βασική παράμετρο βελτίωσης της επικοινωνίας. Απ. Σ 84) Το μήνυμα προσδιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Απ. Σ 85) Ο δέκτης πρέπει να έχει την υπομονή να πάρει ολόκληρο το μήνυμα κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας. Απ. Σ 86) Η περιεκτικότητα και η συντομία του μηνύματος δεν επηρεάζουν το κόστος της επικοινωνίας. Απ. Λ 87) Από την πλευρά του δέκτη η βελτίωση της επικοινωνίας αφορά κυρίως την αποτελεσματική ακρόαση. Απ. Σ 88) Τα χαρακτηριστικά της παθητικής ακρόασης είναι η σωστή σύλληψη, η επεξεργασία και η ερμηνεία από το δέκτη των μηνυμάτων που του στέλνει ο πομπός. Απ. Σ 89) Η ενσυναίσθηση είναι βασική ενέργεια της παθητικής ακρόασης. Απ. Λ 90) Ο έλεγχος των προκαταλήψεων του δέκτη είναι βασική ενέργεια της ενεργητικής ακρόασης. Απ. Λ 91) Ενσυναίσθηση στην επικοινωνία σημαίνει και συμπαθώ και συμπάσχω. Απ. Λ 92) Η ενεργητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του δέκτη να βοηθήσει τον πομπό να εκφράσει και να μεταβιβάσει με σωστό τρόπο αυτό που επιθυμεί. Απ. Σ 93) Η παθητική ακρόαση περιλαμβάνει επίσης την προσπάθεια του δέκτη να κατανοήσει και να αισθανθεί το μήνυμα. Απ. Λ 94) Οι ερωτήσεις του δέκτη προς τον πομπό αποτελούν βασική ενέργεια της παθητικής ακρόασης. Απ. Λ Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Η διαδικασία της επικοινωνίας αρχίζει από τη στιγμή που ένα άτομο ή μια ομάδα ( ) έχει την επιθυμία να.μία πληροφορία ή σκέψη σ ένα άλλο άτομο ή μία άλλη ομάδα (...). Στη συνέχεια ο πομπός.αυτό που θέλει να μεταβιβάσει και σχηματίζει ένα Με τη βοήθεια ή..μεταβιβάζει το μήνυμα στο.ο δέκτης.το μήνυμα, το, το ερμηνεύει και τελικά το Στη συνέχεια, ο δέκτης μπορεί να γίνει..και ο πομπός και έτσι πραγματοποιείται η..,. Απ. Πομπός, μεταβιβάσει, δέκτης, κωδικοποιεί, μήνυμα, καναλιών, δικτύων, δέκτη, λαμβάνει, αποκωδικοποιεί, κατανοεί, πομπός, δέκτης, αμφίδρομη, επικοινωνία. 2) Η «από τα κάτω προς τα πάνω» επικοινωνία αρχίζει από τα..ιεραρχικά κλιμάκια και καταλήγει στα Είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη μορφή επικοινωνίας, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους να αυτά που θέλουν και να αισθάνονται..,αλλά και στους να..την...των δικών τους μηνυμάτων και γενικά να.καλύτερα την.στην οποία προΐστανται. Απ. Κατώτερα, ανώτερα, υφιστάμενους, μεταβιβάζουν, ικανοποίηση, προϊστάμενους, ελέγχουν, τύχη, γνωρίζουν, κατάσταση. 3) Η «υπερφόρτωση» δηλαδή ο...όγκος.που δέχεται καθημερινά κάθε άνθρωπος, σε συνδυασμό με το...και τις...σύλληψης, ερμηνείας και αξιοποίησής τους, αποτελεί συχνά εμπόδιο στην επικοινωνία. Συνήθεις συνέπειες του εμπόδιου αυτού είναι: Η..του ανθρώπου να.και να..ένα μέρος αυτών, 10

11 Η.. Η.. Η....και Η.. Απ. Μεγάλος, πληροφοριών, χρόνο, ικανότητες, αδυναμία, συλλάβει, επεξεργαστεί, λανθασμένη, επεξεργασία, καθυστερημένη, επεξεργασία, επιλεκτική, σύλληψη, αποφυγή, πληροφοριών. 4) Ο πιο πιο κρίσιμος παράγοντας στην προφορική επικοινωνία είναι η «του.» και στη συνέχεια ο,η.και το..της..οι άνθρωποι, συνειδητά ή αυθόρμητα, όταν επικοινωνούν, χρησιμοποιούν αρκετά το τους, για να δώσουν σημασία στα.και να, όπως τα.., που δε μεταβιβάζονται με τα λόγια. Η «.του..»συνήθως είναι πιο ειλικρινής από τη «του», αφού το άτομο μπορεί να ελέγχει πολύ καλύτερα τα του απ ό,τι την.του..του. Απ. Γλώσσα, σώματος, τόνος, ένταση, χρώμα, φωνής, σώμα, λόγια, μεταβιβάσουν πληροφορίες, συναισθήματα, γλώσσα, σώματος, γλώσσα, λόγου, λόγια, έκφραση, σώματος 5) Τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν ένα σωστό μήνυμα είναι:..kάθε μήνυμα, για να γίνει εύκολα και από το δέκτη, πρέπει να διακρίνεται από τη μέγιστη δυνατή..αυτή εξαρτάται τόσο από το χρησιμοποιούμενο.όσο και από τη..του..το μήνυμα πρέπει να περιέχει όλες εκείνες τις που είναι αναγκαίες, για να γίνει..από το δέκτη αυτό που..να του. Η..και η του μηνύματος τις δυνατότητες.του από το δέκτη και βέβαια το..της επικοινωνίας. Απ. Σαφήνεια, ακρίβεια, αντιληπτό, κατανοητό, σαφήνεια, κώδικα, δομή. Πληρότητα, πληροφορίες, κατανοητό, θέλουμε, μεταβιβάσουμε Περιεκτικότητα, συντομία, περιεκτικότητα, συντομία, αυξάνει, σύλληψης, μειώνει, κόστος. 6) Η αποτελεσματική ακρόαση απαιτεί τόσο τη σωστή «παθητική ακρόαση» όσο και τη σωστή «ενεργητική ακρόαση». Το χαρακτηριστικό της παθητικής ακρόασης είναι η.., ή.και η από το των μηνυμάτων που του στέλνει ο..η ενεργητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του..να βοηθήσει τον να...και να με σωστό τρόπο αυτό επιθυμεί. Επίσης, η ενεργητική ακρόαση περιλαμβάνει την προσπάθεια του να..και να..το μήνυμα. Απ. Σωστή, σύλληψη, επεξεργασία, ερμηνεία, δέκτη, πομπός, δέκτη, πομπό, εκφράσει, μεταβιβάσει, δέκτη, κατανοήσει, αισθανθεί. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1) Από τι αποτελείται ο κώδικας του πομπού και τι είναι η κωδικοποίηση; Oτιδήποτε θέλει να μεταβιβάσει ο πομπός πρέπει να το μετατρέψει σε νόημα. Ο κώδικας αποτελείται κυρίως από τη γλώσσα (το σύνολο των λέξεων), τα σύμβολα, τις κινήσεις του σώματος, την οπτική επαφή, τις στάσεις του σώματος. Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία ο πομπός μετατρέπει 11

12 αυτό που θέλει να μεταβιβάσει σε ένα νόημα με τη μορφή του μηνύματος. Είναι διανοητική διαδικασία. 2) Mε ποιον τρόπο ο δέκτης συλλαμβάνει το μήνυμα που ο πομπός έχει στείλει; O δέκτης με τις αισθήσεις του, κατά κύριο λόγο την ακοή και την όραση και κατά δεύτερο την όσφρηση, την αφή, τη γεύση, συλλαμβάνει το μήνυμα που ο πομπός έχει στείλει. 3) Ποιο είναι το αποτέλεσμα της κατανόησης του μηνύματος μετά την αποκωδικοποίησή του; Ο δέκτης μετά την αποκωδικοποίηση του μηνύματος πληροφορείται, κατανοεί, αισθάνεται, αλλάζει ιδέες, γνωρίζει κλπ., πράγμα που είναι βέβαια το αποτέλεσμα της επικοινωνίας.. 4) Να περιγράψετε την από τα κάτω προς τα πάνω επικοινωνία στο πλαίσιο της τυπικής οργάνωσης. Η ροή των πληροφοριών σ αυτή τη μορφή επικοινωνίας ξεκινά από τα κατώτερα επίπεδα και καταλήγει στα ανώτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντική και απαραίτητη μορφή επικοινωνίας, γιατί συμπληρώνει την προηγούμενη, α) αφού δίνει τη δυνατότητα στους υφισταμένους να μεταβιβάζουν αυτά που θέλουν και να αισθάνονται ικανοποίηση. β) αλλά και στους προϊσταμένους να ελέγχουν την τύχη των δικών τους μηνυμάτων και γενικά να γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση στην οποία προΐστανται. Βασικοί τρόποι αυτής της επικοινωνίας είναι κυρίως οι τακτικές συναντήσεις προϊσταμένων-υφισταμένων, οι επιστολές, τα κουτιά παραπόνων,, προτάσεων ή υποδείξεων, τα διάφορα έντυπα, οι έρευνες γνωμών και ικανοποίησης των εργαζομένων. Συχνά οι έχοντες την εξουσία στις οργανώσεις αγνοούν τη σπουδαιότητά της ή την επιδιώκουν περιστασιακά. Αυτό είναι σημαντικό λάθος και έχει έντονα αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματική λειτουργία και την ικανοποίηση των μελών της οργάνωσης.. 5) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας με βάση την πηγή προέλευσης; Nα δώσετε παραδείγματα. Τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας αφορούν όλα της τα στάδια και πηγάζουν τόσο από τον πομπό και το δέκτη όσο και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή πραγματοποιείται α) Πράγματι, οι άνθρωποι δε διαθέτουν ικανότητες επικοινωνίας είτε ως πομποί είτε ως δέκτες. Αυτό αποτελεί πηγή για μία σειρά εμποδίων (ικανότητα μετάδοσης και σύλληψης μηνύματος, κόπωση κ.λ.π.), τα οποία θα μπορούσαν να ονομαστούν φυσιολογικά. β) Επίσης, η ψυχοσυγκινησιακή κατάσταση του ατόμου συχνά δημιουργεί σημαντικά εμπόδια (διάθεση, προκατάληψη, συναισθήματα κ.λ.π.), τα οποία θα μπορούσαν να ονομαστούν ψυχοσυγκινησιακά. 12

13 γ) Παράλληλα, το περιβάλλον αποτελεί πολλές φορές σημαντική πηγή εμποδίων (περιβαλλοντικά εμπόδια: δομές, διαδικασίες, τεχνικές, μέσα κ.λ.π.) τα οποία δυσκολεύουν την επικοινωνία, παρά τη διάθεση και τις ικανότητες των ατόμων να επικοινωνήσουν. 6) Να περιγράψετε τους ασαφείς στόχους ως βασικό εμπόδιο στη διαδικασία της επικοινωνίας. Όπως φαίνεται από τη διαδικασία της επικοινωνίας, το σημείο εκκίνησής της ή ο λόγος για τον οποίο αυτή επιδιώκεται είναι η επιθυμία του πομπού να επικοινωνήσει με το δέκτη, για να πετύχει κάποιο σκοπό ή στόχο. Για παράδειγμα, ο προϊστάμενος, ως πομπός επικοινωνεί με τον υφιστάμενό του (δέκτης) με οδηγίες, παροτρύνσεις, επαίνους κτλ, για να επηρεάσει τη συμπεριφορά του (δέκτη) και να πετύχει ο ίδιος τους στόχους του. Όταν ο στόχος της επικοινωνίας είτε σε επίπεδο ατόμου είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων δεν είναι σαφής και συγκεκριμένος, τότε είναι λογικό να μην είναι αποτελεσματική. Απαιτείται λοιπόν σαφήνεια στο στόχο. 7) Να εξηγήσετε με τη βοήθεια παραδείγματος γιατί η κακή επιλογή χρόνου και χώρου μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. O πομπός συνήθως είναι αυτός που καθορίζει το χρόνο και το χώρο της επικοινωνίας. Για παράδειγμα, κανείς προϊστάμενος δε θα ακούσει αποτελεσματικά τον υφιστάμενό του, όταν προσπαθεί να του εξηγήσει ένα προσωπικό του πρόβλημα, τη στιγμή που ο πρώτος καθυστερημένος τρέχει στο διάδρομο να προλάβει τη σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου. 8) Να περιγράψετε πώς η κακή επιλογή τρόπου και μέσου δυσχεραίνουν την επικοινωνία. Εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία αποτελούν οι κακές επιλογές του πομπού σε ό,τι αφορά τον τρόπο(γραπτή, προφορική, οπτική) και τα μέσα (λόγος, τόνος, σώμα, τηλέφωνο κ.λ.π.) Για κάθε στόχο, μήνυμα, συνθήκες κτλ. Επικοινωνίας υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι και μέσα. Όταν δεν επιλέγονται οι πλέον αποτελεσματικοί, η επικοινωνία δυσχεραίνεται. 9) Να εξηγήσετε γιατί συχνά οι οργανωτικές δομές και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες αποτελούν εμπόδια αποτελεσματικής επικοινωνίας; Συχνά εμπόδια αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς αποτελούν οι οργανωτικές δομές και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται. 1) Η στεγανοποίηση των διάφορων τμημάτων, 2) τα πολυάριθμα ιεραρχικά επίπεδα, 3) οι περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες ροής των πληροφοριών, 4) οι ανελαστικοί γραπτοί και άγραφοι κανόνες και κανονισμοί επικοινωνίας (συμβούλια, επιτροπές, συναντήσεις, ακροάσεις, έγγραφα κ.λ.π.) δε διευκολύνουν τους ανθρώπους να επικοινωνούν αποτελεσματικά. 13

14 10) Να περιγράψετε την υπερφόρτωση ως βασικό εμπόδιο στη διαδικασία επικοινωνίας και τις συνήθεις συνέπειες αυτής. Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που δέχεται καθημερινά κάθε άνθρωπος σε συνδυασμό με το χρόνο και τις ικανότητες σύλληψης, ερμηνείας και αξιοποίησής τους συχνά αποτελεί εμπόδιο στην επικοινωνία. Συνήθεις συνέπειες του εμποδίου αυτού είναι: η αδυναμία του ανθρώπου να συλλάβει και να επεξεργαστεί ένα μέρος πληροφοριών η λανθασμένη επεξεργασία, η καθυστερημένη επεξεργασία, η επιλεκτική σύλληψη, η αποφυγή πληροφοριών. 11) Να περιγράψετε με ποιον τρόπο οι διαφορετικές αντιλήψεις των ανθρώπων συνιστούν εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία.. Κάθε άνθρωπος βλέπει τον κόσμο (αυτά που υπάρχουν έξω και γύρω από τον ίδιο) και τον εαυτό του με ένα συγκεκριμένο προσωπικό τρόπο.. Η αντίληψή του αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις αξίες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες. Έτσι, κάθε άνθρωπος αποτελεί μία ξεχωριστή προσωπικότητα με αντίληψη διαφορετική απ αυτή των άλλων, που αποτελεί όμως φίλτρο για την αξιολόγηση και την ερμηνεία των μηνυμάτων που δέχεται. Συνεπώς, οι διαφορετικές αντιλήψεις των ανθρώπων οδηγούν σε διαφορετικές αξιολογήσεις και ερμηνείες των ίδιων μηνυμάτων,, με συνέπεια να δημιουργούνται σημαντικά εμπόδια στην επικοινωνία. 12) Να περιγράψετε με ποιον τρόπο οι σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη δυσχεραίνουν την επικοινωνία. 1) οι ανθρώπινες σχέσεις, 2) οι σχέσεις εξουσίας, 3) η κοινωνική και διοικητική θέση, καθώς και 4) οι σχέσεις συμφερόντων δυσχεραίνουν την επικοινωνία. α) Όταν οι ανθρώπινες σχέσεις είναι κακές, η επικοινωνία είναι δύσκολη (και το αντίθετο βέβαια σε κάποιο βαθμό). β) Όταν η εξουσία ασκείται αυταρχικά, η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μειώνεται. γ) Όταν η διαφορετική κοινωνική και διοικητική θέση δεν επιτρέπει την ισότιμη και ελεύθερη έκφραση, η επικοινωνία ασφαλώς περιορίζεται. Τέλος, δ) όταν μεταξύ πομπού και δέκτη αναπτύσσεται σχέση έντονου ανταγωνισμού ή πόλωση συμφερόντων, η επικοινωνία περιορίζεται. 13) Να περιγράψετε με ποιον τρόπο οι κώδικες που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να επικοινωνήσουν αποτελούν ένα παράγοντα-κλειδί για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Οι κώδικες που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να επικοινωνήσουν αποτελούν ένα παράγοντα-κλειδί για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Τα πιθανά προβλήματα που δημιουργούν εντοπίζονται σε δύο περιπτώσεις. 14

15 Όταν οι συνομιλητές δε χρησιμοποιούν τους ίδιους ακριβώς κώδικες, δηλαδή λέξεις, σύμβολα, κινήσεις κ.λπ. Για παράδειγμα ο κώδικας που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικοί στη δουλειά τους είναι αρκετά διαφορετικός από αυτόν που χρησιμοποιούν οι γιατροί. Πολλές λέξεις, πολλά σύμβολα ή κινήσεις είναι άγνωστες ή ακατανόητες στους μη στρατιωτικούς. Το ίδιο μπορεί να συμβεί ακόμη και μεταξύ των εργαζομένων σε διαφορετικά τμήματα της ίδιας επιχείρησης. Πολλές φορές οι συνομιλητές χρησιμοποιούν τις ίδιες ακριβώς λέξεις, όμως η σημασία τους για τον καθένα είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, οι λέξεις «εθνική αντίσταση» δε σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα για τους ανθρώπους που τη δημιούργησαν και την έζησαν και γι αυτούς που τη διάβασαν στα ιστορικά βιβλία. Επίσης, ο όρος «κέρδος» δε σημαίνει το ίδιο ακριβώς πράγμα για τον επιχειρηματία, τον επαγγελματία μάνατζερ και τον εργάτη. Ο κώδικας κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται κυρίως από τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του και την προσωπικότητά του. Η αποτελεσματική επικοινωνία απαιτεί τη συνειδητοποίηση από τους συνομιλητές των διαφορών που υπάρχουν σε επίπεδο κωδίκων. Η προσπάθειά τους για την ελαχιστοποίηση αυτών είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της επικοινωνίας. 14) Σε τι συνίσταται η ποσοτική και σε τι η ποιοτική βελτίωση της επικοινωνίας; H γνώση και η ικανότητα επικοινωνίας είναι απαραίτητη σε κάθε άτομο, αφού είναι χρήσιμη τόσο για την αποτελεσματικότητά του στον επαγγελματικό χώρο, όσο και για τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Ακόμη πιο απαραίτητη και αναγκαία είναι σε κάθε διοικητικό στέλεχος, βασικό καθήκον του οποίου αποτελεί η συνεχής βελτίωσής της. Ποσοτικά, η προσπάθεια βελτίωσης επικεντρώνεται στην αύξηση των πληροφοριών που μεταβιβάζονται. Ποιοτικά, επιδιώκει τον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ αυτών που οι πομποί επιθυμούν να μεταβιβάσουν και εκείνων που οι δέκτες αντιλαμβάνονται. 15) Να περιγράψετε την προετοιμασία της επικοινωνίας στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάδοσης του μηνύματος. Η προετοιμασία της επικοινωνίας αφορά α) τον καθορισμό του στόχου της επικοινωνίας, β) τον έλεγχο του δέκτη (ψυχική διάθεση, ανάγκες, αξίες, μόρφωση κ.λ.π.) και των διαφορών με τον πομπό, και γ) ην επιλογή του κατάλληλου τρόπου, χρόνου και τόπου για τη μετάδοση του μηνύματος. Η προσπάθεια και ο χρόνος της προετοιμασίας ασφαλώς εξαρτάται από τη σημαντικότητα του στόχου. 16) Να περιγράψετε τη σαφήνεια και την ακρίβεια ως βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία ενός σωστού μηνύματος. Κάθε μήνυμα, για να γίνει εύκολα αντιληπτό και κατανοητό από το δέκτη, πρέπει να διακρίνεται από τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια. Αυτή εξαρτάται 1) 15

16 τόσο από το χρησιμοποιούμενο κώδικα, 2) όσο και από τη δομή του. Οι πληροφορίες που περιέχει θα πρέπει να είναι ακριβείς και λέξεις όπως «αρκετά», «σύντομα» κ.α. θα πρέπει να αποφεύγονται 3) Επίσης προτάσεις πολυσύνθετες και αφηρημένες κάνουν δυσκολονόητο το μήνυμα και έχουν αρνητική χρησιμότητα. Οι Αμερικανικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά την ένδειξη ΚΙSS (keep it simple stupid) για να δηλώσουν ην ασάφεια των μηνυμάτων. 17) Να περιγράψετε την πληρότητα ως βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο ενός σωστού μηνύματος. Το μήνυμα πρέπει να περιέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να γίνει κατανοητό από το δέκτη αυτό που θέλουμε να του μεταβιβάσουμε α) Όταν οι πληροφορίες είναι ελλιπείς, ο δέκτης έχοντας την τάση να συμπληρώνει από μόνος του τα πληροφοριακά κενά μπορεί, χωρίς να το θέλει, να διαστρεβλώσει το νόημα του μηνύματος, β) Επίσης, ο δέκτης πρέπει να έχει την υπομονή να πάρει ολόκληρο το μήνυμα. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν περιμένουν ολόκληρο το μήνυμα, αλλά σπεύδουν να βγάλουν συμπεράσματα μόνον από ένα πρώτο μέρος του. 18) Nα περιγράψετε την περιεκτικότητα και τη συντομία ως βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία ενός σωστού μηνύματος. Η περιεκτικότητα και η συντομία του μηνύματος 1) αυξάνουν τις δυνατότητες σύλληψής του από το δέκτη και 2) μειώνουν το κόστος της επικοινωνίας. Οι φλυαρίες και οι επαναλήψεις κουράζουν το δέκτη και επιδρούν αρνητικά στη διάθεσή του για επικοινωνία. Συχνό είναι το φαινόμενο να γράφουμε πολλές σελίδες ή να μιλάμε πολύ ώρα, για να πούμε πράγματα που μπορούν να διατυπωθούν με δύο προτάσεις. Είναι χρήσιμο να δίνεται το περιεχόμενο του μηνύματος με όσο λιγότερες λέξεις γίνεται. Βέβαια η περιεκτικότητα δε θα πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της πληρότητας. 19) Να σχολιάσετε τις παρακάτω προτάσεις: 1) H «γλώσσα του σώματος» συνήθως είναι πιο ειλικρινής από τη «γλώσσα του λόγου». 2) πολλές εκφράσεις του σώματος έχουν διαπολιτισμική σημασία. 1) Η «γλώσσα του σώματος» συνήθως είναι πιο ειλικρινής από τη «γλώσσα του λόγου», αφού το άτομο μπορεί να ελέγχει πολύ καλύτερα τα λόγια του από ό,τι την έκφραση του σώματός του. 2) πολλές εκφράσεις του σώματος(π.χ. χαμόγελο, έκφραση λύπης κ.λπ) έχουν διαπολιτισμική σημασία, με την έννοια ότι σημαίνουν τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. 20) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παθητικής ακρόασης; Ποιες βασικές ενέργειες απαιτεί η επιτυχημένη παθητική ακρόαση; Tα χαρακτηριστικά της παθητικής ακρόασης είναι 1) η σωστή σύλληψη, 2) η επεξεργασία και 3) η ερμηνεία από το δέκτη των μηνυμάτων που του στέλνει ο πομπός. Η επιτυχημένη παθητική ακρόαση απαιτεί τις παρακάτω βασικές ενέργειες: 16

17 α) εξάλειψη των θορύβων με την ευρεία έννοια και των ενοχλήσεων που εμποδίζουν τον πομπό να εκφραστεί και προκαλούν αλλοιώσεις και παρερμηνείες στο μήνυμα. β) συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη, για να συλλάβει το μήνυμα και να αποφύγει τα βιαστικά συμπεράσματα, πριν ακόμη ολοκληρωθεί το μήνυμα. γ) Οπτική επαφή και νεύματα, ώστε να αντιλαμβάνεται ο πομπός ότι ο δέκτης τον παρακολουθεί και ότι έχει συγκεντρωμένη την προσοχή του σ αυτόν (τον πομπό). δ) Έλεγχο των προκαταλήψεων του δέκτη και της πιθανής ευαισθησίας του στις λέξεις ή τα χαρακτηριστικά του πομπού, ώστε να γίνεται κατανοητό το πραγματικό νόημα του μηνύματος. 21) Από τι χαρακτηρίζεται και τι περιλαμβάνει η ενεργητική ακρόαση; Ποιες είναι οι βασικές ενέργειες της ενεργητικής ακρόασης; Η ενεργητική ακρόαση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του δέκτη να βοηθήσει τον πομπό να εκφράσει και να μεταβιβάσει με σωστό τρόπο αυτό που επιθυμεί. Επίσης η ενεργητική ακρόαση περιλαμβάνει την προσπάθεια του δέκτη να κατανοήσει και να αισθανθεί το μήνυμα. Οι βασικές ενέργειες της ενεργητικής ακρόασης είναι: α) ερωτήσεις. Με τις ερωτήσεις ο δέκτης μπορεί να βοηθήσει τον πομπό να γίνει σαφής, κατανοητός και πλήρης. β) ενθάρρυνση του πομπού να εκφράσει άνετα αυτό που επιθυμεί. Αυτή επιτυγχάνεται με το καλό κλίμα επικοινωνίας που μπορεί να δημιουργήσει ο δέκτης. γ) Έλεγχος από το δέκτη αν έχει συλλάβει και κατανοήσει σωστά το μήνυμα, ο οποίος γίνεται με ερωτήσεις που εκφράζουν με άλλα λόγια το μήνυμα. δ) Ενσυναίσθηση, που σημαίνει ότι ο δέκτης ακούει και κατανοεί από τη θέση του πομπού όσα ο τελευταίος του μεταβιβάζει, δηλαδή, μπαίνει ο ίδιος στη θέση του πομπού. Ταυτόχρονα δείχνει στον τελευταίο ότι ακούει από τη θέση του. Ενσυναίσθηση δε σημαίνει ούτε συμπαθώ ούτε συμπάσχω. Είναι όμως ενέργεια ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματικότητα της ακρόασης, αφού ο δέκτης μπαίνοντας στη θέση του πομπού μπορεί να κατανοεί καλύτερα όσα ο τελευταίος θέλει να του μεταβιβάσει. 17

Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία

Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3α Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία 3.3. Δυναμική Ομάδων-Βασικές έννοιες Η ομάδα είναι όρος που

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον.

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 141 156, έκδοση 2014 : σελίδες 136 150 ) 3.3.4 Επικοινωνία Η επικοινωνία ταυτίζεται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. Χωρίς αυτήν η ζωή του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης 1 ετάρτη, 4 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Παρασκευή, 22 Μα ου 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα. Μια. βόλτα στο. στο πάρκο

Δραστηριότητα. Μια. βόλτα στο. στο πάρκο Δραστηριότητα Μια βόλτα στο στο πάρκο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΣΤ» ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Περιγραφή : Ένας από τους συμμετέχοντες καλείται να διαβάσει μια δήλωση που παρουσιάζεται μέσα σε ένα τρίγωνο. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 3.2. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Σχέσεων ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε

Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ 1 Ανάμιξη καταναλωτή με το Προϊόν Έννοιες της ανάμιξης (Involvement) Σχέση ανάμιξης (αγορά προϊόντων μεγάλης μικρής

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση του εαυτού μας

Γνώση του εαυτού μας Γνώση του εαυτού μας Self awareness Η αυτογνωσία αναφέρεται σε: Συναισθήματα Σκέψεις Ενδιαφέροντα Ισχυρά & αδύνατα σημεία Αξίες Ικανότητες Στόχους Δεξιότητες Προτιμητέο στιλ επικοινωνίας 1 Γνώση του εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, MSc, PD Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΙΩΤΗΣ, MSc, Οργανωσιακός Σύμβουλος I. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η επικοινωνία είναι για τις σχέσεις των ανθρώπων ό,τι

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Ημερομηνία αποστολής της εργασίας στην εκπαιδεύτρια σύμβουλο : 23 Νοεμ. 2006

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Ημερομηνία αποστολής της εργασίας στην εκπαιδεύτρια σύμβουλο : 23 Νοεμ. 2006 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευομένου : Βασίλειος Μπαλάφας Ονοματεπώνυμο εκπαιδεύτριας συμβούλου : Παναγιώτα Αγγελίδου Αύξων αριθμός γραπτής εργασίας : 1 Ημερομηνία αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακίνηση. Δρ. Παναγιώτης Γκορέζης

Παρακίνηση. Δρ. Παναγιώτης Γκορέζης Παρακίνηση Δρ. Παναγιώτης Γκορέζης Ορισμός της Παρακίνησης Είναι οι διεργασίες - διαδικασίες που εξηγούν την ένταση, την κατεύθυνση και την επιμονή των προσπαθειών ενός ατόμου για την απόκτηση του στόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Η τηλεόραση, στις

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ATHENS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS ΣΤΟΧΟΣ Μάθηση =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή........................................................ 15 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι - ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ................................. 17 Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου

Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου ως επιστήμη στην υπηρεσία της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Σκοπός είναι η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της οργανοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους.

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. ΗΓΕΣΙΑ Η φύση της ηγεσίας ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. Βοηθάει την οµάδα να εντοπίσει «που πηγαίνει» και προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΜΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΜΕ) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΜΕ) ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΜΕ: Τα σύγχρονα μέσα μετάδοσης οπτικών και ακουστικών μηνυμάτων, πληροφοριών και πολιτιστικών προϊόντων που απευθύνονται στις μεγάλες μάζες των ανθρώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημιουργική Πώληση στο Φαρμακείο: Πρόκληση ή Αναγκαιότητα; Νίκος Βελτράς Οικονομολόγος Specialist in Pharmaceutical Marketing

Η Δημιουργική Πώληση στο Φαρμακείο: Πρόκληση ή Αναγκαιότητα; Νίκος Βελτράς Οικονομολόγος Specialist in Pharmaceutical Marketing Η Δημιουργική Πώληση στο Φαρμακείο: Πρόκληση ή Αναγκαιότητα; Νίκος Βελτράς Οικονομολόγος Specialist in Pharmaceutical Marketing τέλος εποχής Η αγορά κάνει κύκλους Οι βασικοί κανόνες του μάρκετινγκ Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά.

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά. ΘΕΜΑ 1o 1.1. Σύμφωνα με τυχόν προσωπικές εμπειρίες σας από την καθημερινή πρακτική και αφού μελετήσετε το Κεφάλαιο 6 (Τόμος Α ΕΑΠ), σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου, να απαντήσετε αν συμφωνείτε με την

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ . Ο ρόλος των ημοσίων Σχέσεων. Η εικόνα. Η εταιρική φήμη. Η εταιρική εμπιστοσύνη . O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

κεφάλαιο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ . Ο ρόλος των ημοσίων Σχέσεων. Η εικόνα. Η εταιρική φήμη. Η εταιρική εμπιστοσύνη . O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ κεφάλαιο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Ο ρόλος των ημοσίων Σχέσεων. Η εικόνα. Η εταιρική φήμη. Η εταιρική εμπιστοσύνη. O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι ημόσιες Σχέσεις είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

«Η επικοινωνία νηπιαγωγών και δασκάλων στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στην Α τάξη του Δημοτικού σχολείου.

«Η επικοινωνία νηπιαγωγών και δασκάλων στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στην Α τάξη του Δημοτικού σχολείου. «Η επικοινωνία νηπιαγωγών και δασκάλων στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στην Α τάξη του Δημοτικού σχολείου.» Τόζιου Τάνια, Προϊσταμένη του 12 ου Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς-

Διαβάστε περισσότερα

"Mystery Shopping: Νέες Τάσεις, Παρατήρηση και Διοίκηση Γνώσης" Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Mystery Shopping: Νέες Τάσεις, Παρατήρηση και Διοίκηση Γνώσης Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Mystery Shopping: Νέες Τάσεις, Παρατήρηση και Διοίκηση Γνώσης" Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Agenda Mystery Shopping Knowledge Management Observation Techniques Experience

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση Η σοβαρότητα του αυτισμού Το επίπεδο της νοητικής τους ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

( η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία ομάδα 3-6 ατόμων σε 4 το πολύ ομάδες )

( η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία ομάδα 3-6 ατόμων σε 4 το πολύ ομάδες ) Ενότητα: κοινωνικές δεξιότητες - Ασκήσεις επικοινωνίας 4 Αυτιά Χρονικό πλαίσιο: σαράντα πέντε λεπτά περίπου Χώρος: εσωτερικός Συμμετέχοντες: 3 έως 20 άτομα ( η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Β Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Ο μαθητής σε μια σύγχρονη τάξη μαθηματικών: Δεν αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών, αλλά κατασκευάζει δυναμικά τη μαθηματική γνώση μέσα από κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σκοπός ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στα πλαίσια του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Οργάνωση & Διοίκηση ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

*Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος

*Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος *Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος Πότε ένα παιδί βλέπει σωστά; Ποιές είναι οι δεξιότητες εκείνες που καθορίζουν την καλή λειτουργία της όρασης του; Πώς μπορεί μια δυσλειτουργία της όρασης να επηρεάσει την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα