ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ"

Transcript

1 ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 1. Ανεφορίτ σσα Χορός από τη Γαλίανα (Τραπεζούντα) ή Κιζέλα. Η ονομασία του χορού στην υπόλοιπη περιοχή της Ματσούκας (Τραπεζούντα). Σαν όργανο χρησιμοποιείται κυρίως η λύρα [κεμεντζέ(η)] και λιγότερο τα υπόλοιπα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 2. Από Παν και Κα Χορός της περιοχής Ματσούκα (Τραπεζούντα), ή Καπικεέτ κον η ονομασία του χορού στο χωριό Κοσμά της Ματσούκας, ή Αγκαλιαστόν, όπως ονομαζόταν στη Γαλίανα Τραπεζούντας με διαφορετική μουσική και τραγούδι. Τα όργανα που συνόδευαν το χορό ήταν συνήθως η λύρα, το αγγείο και ο ζουρνάς με όργανο συνοδείας το νταούλι. Μεικτός χορός χορεύεται σε κλειστό κύκλο. Ο ρυθμός είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 3. Από Παν και Κα ή Τίκ Χορός της περιοχής Άκ Νταγ Ματέν. Τα μουσικά όργανα που συνοδεύουν το χορό είναι βιολί (κρατιέται κατακόρυφα όπως η λύρα) και ούτι, παλαιότερα και κεμανές [ο κεμανές, ή η κεμανή]. Σαν όργανο συνοδείας χρησιμοποιούσαν καμιά φορά ντέφι. Σπανιότερα χρησιμοποιούσαν ζουρνά με νταούλι. Ο πρώτος κρατάει μαντήλι. Χορεύεται κυκλικά. Ο ρυθμός είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3). 4. Αρματσούκ ή Ελματσούκ Χορός που χορεύτηκε από Πόντιους των περιοχών Καυκάσου και Σεβάστειας. Τα μουσικά όργανα που τον συνοδεύουν είναι περισσότερο η λύρα και λιγότερο τ' άλλα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 5. Αρχουλαμάς ή Ικιλεμέ(διπλόν) Χορός από την Μπάφρα. Σαν όργανα χρησιμοποιούνται ζουρνάς με το νταούλι και η λύρα [ή ο (η) κεμανές (η)]. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8. Επειδή υπάρχουν πολλές μελωδίες, το τριάρι αλλάζει θέση ανάλογα με τη μελωδία, π.χ ή ή ή Ατσαπάτ

2 Από τα Πλάτανα Τραπεζούντας. Εκεί χορευόταν ο χορός Ατσαπάτ: απ όπου πήρε την ονομασία του. Είναι μία μορφή αργής Σέρρα που συνοδεύεται. και από τραγούδι. Σαν βάση έχει το Τίκ διπλόν. Παίζεται απ όλα τα μουσικά όργανα. Ο ρυθμός είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3). 7. Γέμουρα Χορός από την Ίμερα του Πόντου. Παιζόταν με όλα τα μουσικά όργανα του Ανατολικού Πόντου, χωρίς τραγούδι Στην περιοχή της Σεβάστειας χορευόταν σαν μορφή Τρυγόνας, με διαφορετική μουσική. Κυρίαρχο μουσικό όργανο είναι η λύρα και λιγότερο ο ζουρνάς ή το αγγείο. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3). 8. Γέμουρα Χορευόταν στην περιοχή Κακάτσης, με τη μορφή Τρυγόνας. Κυρίαρχο μουσικό όργανο η λύρα και λιγότερο ο ζουρνάς ή το αγγείο. Ο ρυθμός του είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3). 9. Γετίερε ή Γεντί - Αράτσ ή Γεντί- Αρά Χορός της περιοχής Αργυρούπολης (Κιουμούσχανε). Σαν βάση έχει το Διπάτ. Συνήθως παίζεται με λύρα, χωρίς τραγούδι Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8 ( ). 10. Γιουβαρλαντούμ ή Γιουβα(ρ)λάντουμ Χορός της περιοχής Ακ Νταγ Ματέν. Η μουσική παίζεται με βιολί και ούτι. Στην περιοχή αυτή χρησιμοποιούσαν ζουρνά με νταούλι, καθώς και κεμανέ ο οποίος αργότερα αντικαταστάθηκε από το βιολί. Ο πρώτος κρατά μαντήλι. Ο χορός είναι μεικτός και σχηματίζει σπιράλ. Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2). 11. Διπάτ

3 Χορός της Τραπεζούντας ή Γιαβαστόν, ονομασία του χορού σε χωριά της Ματσούκας (Τραπεζούντα) ή 'Κοδεσπαινιακόν. Χορός ήσυχος, σοβαρός που ταιριάζει σε νοικοκυρές ('κοδέσπαινες) ή Ομάλ Τραπεζουντέϊκον, ονομασία του χορού στην Αργυρούπολη του Πόντου ή Ομάλ Μονόν, ονομασία που πήρε ο χορός από μία μικρή παραλλαγή στην εκτέλεση των βημάτων ή Ομάλ Τραπεζούντας, ονομασία που πήρε ο χορός στην Ελλάδα. Παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα του Πόντου. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8 αργός. Στην περίπτωση αυτή, επειδή υπάρχουν πολλές μελωδίες, το τριάρι αλλάζει θέση ανάλογα με την μελωδία, π.χ ή ή ή Διπλόν Ομάλ Χορός της περιοχής Κιουμούσ Ματέν. Σαν μουσικά όργανα χρησιμοποιούνται το βιολί που αντικατέστησε τον κεμανέ με το ούτι ή η λύρα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8 ( ). 13. Εκατήβα ς σα Παξέδες Χορός της Τραπεζούντας. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). Κυρίαρχο όργανο η λύρα χωρίς να αποκλείονται τ άλλα όργανα. 14. Εμπρ Οπίς ή Φούλουρ - Φούλουρ Ονομασία του χορού στο Στάμαν Τραπεζούντας ή Κερασουντέϊκον ή Λάχανα ή Ομάλ Κερασoύντας, ονομασίες του χορού που δόθηκαν στην Ελλάδα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8. Επειδή υπάρχουν πολλές μελωδίες, το τριάρι αλλάζει θέση ανάλογα με τη μελωδία ( ή ή ή ). 15. Έταιρε ή Εταιρέ Χορός από την Τραπεζούντα. Κυρίαρχο όργανο είναι η λύρα, χωρίς να αποκλείονται τα άλλα όργανα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). Σήμερα ο χορός παίζεται και με άλλη μελωδία σε ρυθμό τετράσημο 4/4 (2-2). 16. Θανατί' Λάγγεμαν (Κιζλάρ Οπλαμασί)

4 Χορευόταν στο χωριό Ασάρ της Μπάφρας. Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούσαν ήταν ο ζουρνάς με το νταούλι, η λύρα και ο κεμανές. Ο ρυθμός είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 17. Θήμιγμα(ν) ή Θήμισμα (ν) ή Θήμιμα(ν) ή Θημάσμαν ή Εφτά ζευγάρια και το Τέκ Παμποντιακός τελετουργικός χορός των νεονύμφων. Στο χορό, το ζευγάρι των νεονύμφων, συνοδεύουν έξι ζευγάρια (αντρόγυνα) μονοστέφανα (πρώτου γάμου). Σε μερικές περιοχές προστίθεται και ένας Άγαμος (το τεκ ) που μπορεί να είναι και ο παπάς. Κατά περιοχές, κρατούν, τα ζευγάρια και το τέκ: αναμμένες λαμπάδες. Τη λύρα, με την οποία συνήθως χορεύεται ο χορός, συνοδεύουν τραγούδια, διαφορετικά κατά περιοχές, μερικά σε αλφαβητική ακροστιχίδα (Α-Ω) στην Ελληνική λόγια γλώσσα, όλα όμως με εγκωμιαστικά λόγια για το νιόπαντρο ζευγάρι και με ευχές και συμβουλές για την καινούργια ζωή. Η λέξη γράφεται με η και όχι με υ. Είναι ουσιαστικό του ρήματος "θημίζω" που σημαίνει χορεύω το γαμήλιο χορό μαζί με τους νεόνυμφους και τραγουδώ τα γαμήλια τραγούδια. Επίσης σημαίνει ότι ψάλλω τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Το ρήμα "θημίζω" προέρχεται από το αρχαίο ρήμα "φημίζω" που σημαίνει διασπείρω φήμες.. Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2). 18. Καβαζίτας Χορός της Κερασούντας (Γουρούχ). Μοιάζει με το Γιουβαρλαντούμ, έχει διαφορετική μουσική και ύφος και συνοδεύεται από τραγούδι. Τα πιο συνηθισμένα όργανα ήταν η λύρα, ο ζουρνάς και το νταούλι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 19. Καλόν Κορίτσ ή Παπόρ Χορός της περιοχής Ματσούκας (Τραπεζούντα). Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 20. Καρσιλαμάς Αντικριστός ζευγαρωτός χορός. Χορευόταν και στις γαμήλιες πομπές, όπου συχνά έχανε το στοιχείο "ζευγαρωτός". Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2). Χρησιμοποιούνται όλα τα μουσικά όργανα. 21. Κελ - Κίτ

5 Κωμόπολη μεταξύ Σεβάστειας και Νικόπολης. Η ονομασία είναι τούρκική και σημαίνει "έλα και φύγε" (κελ =έλα, κίτ = φύγε). Κυρίαρχα μουσικά όργανα είναι η λύρα, ο ζουρνάς και το νταούλι Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2). 22. Κόνιαλι Χορευόταν σχεδόν σε όλο τον Πόντο και ιδιαίτερα στην περιοχή της Νικόπολης. (Είναι μια μορφή Καρσιλαμά. Η διαφορά μεταξύ των καρσιλαμάδων βρίσκεται στην ταχύτητα και το ύφος). Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2). 23. Κουνιχτόν Χορός της Νικόπολη ς (Αξίκιοι) ή Ομάλ Νικόπολη ς (Γαράσαρη), ονομασία που πήρε ο χορός στην Ελλάδα. Τα μουσικά όργανα που συνοδεύουν το χορό είναι η λύρα ή ο ζουρνάς με το νταούλι Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2). 24. Κοριτσί χορόν (Κιζλάρ Καϊτεσί) Χορός της περιοχής Μπάφρα του Πόντου. Σαν όργανα χρησιμοποιούνται ο ζουρνάς με το νταούλι, η λύρα ή ο κεμανές (η). Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8 ( ). 25. Κότσ' ή τη Κοτσής Χορευόταν σε όλο τον Πόντο. Στον Ανατολικό Πόντο τα χέρια κρατιούνται από τις παλάμες και μπορούν να είναι στην ανάταση ή με λυγισμένους τους αγκώνες ενώ στον Δυτικό Πόντο το κράτημα είναι από τους ώμους (Σαμψούντα). Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3). 26. Κοτσάκι(ν) Αντικριστός ζευγαρωτός χορός (καρσιλαμάς) στην περιοχή της Νικόπολης (Γαράσαρη) ή Κετσέκ Κετσέκ. Ονομασία του χορού σε χωριά της Τραπεζούντας. Κυρίαρχα όργανα ήταν ο ζουρνάς με το νταούλι και η λύρα. Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2). 27. Κότσαρι

6 Χορός με προέλευση από το Κάρς όπου παιζόταν και με κλαρίνο. Έχει μία συγκεκριμένη μουσική μορφή, χωρίς τραγούδι Παίζεται από όλα τα μουσικά όργανα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι δίσημος 2/4 η 4/8 (2-2). 28. Κοτσιχτόν Ομάλ' Χορευόταν με μικρές παραλλαγές σε όλες σχεδόν τις περιοχές του Πόντου. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8. Επειδή υπάρχουν πολλές μελωδίες, το τριάρι αλλάζει θέση ανάλογα με τη μελωδία, π.χ ή ή ή Κούσερα Χωριό της Ματσσύκας από το οποίο πήρε την ονομασία του. Παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα χωρίς τραγούδι και έχει ορισμένη μελωδία. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι δίσημος.2/4 ή 4/8 (2-2). 30. Λαφράγκα Χορευόταν από Πόντιους με καταγωγή από την Σαμψούντα. Η μουσική του μοιάζει με αυτή του Κότσαρι και παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα, χωρίς τραγούδι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 31. Λέτσι Χορός της περιοχής Κάρς. Παιζόταν με όλα τα μουσικά όργανα και με κλαρίνο. Δεν συνοδευόταν από τραγούδι Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3). 32. Λετσίνα Χορός της περιοχής Κάρς. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι εξάσημος 6/8 (3-3). Σήμερα πολλοί οργανοπαίκτες το παίζουν και σε 7/8 (2-2-3). 33. Μαντήλια Ζευγαρωτός αντικρυστός χορός της περιοχής Κιουμούσ Ματέν. Τα συνηθισμένα όργανα ήταν το βιολί με το ούτι και η λύρα. Ο ρυθμός είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 34. Μάρς Σκοπός του γάμου της περιοχής Κάρς. Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2). 35. Μαύρον Πεγάδ' (Καρά Πουνάρ)

7 Πήρε το όνομά του από το ομώνυμο χωριό της Μπάφρας, Σαν όργανα χρησιμοποιούνται συνήθως ο ζουρνάς με το νταούλι, η λύρα και ο κεμανές (η). Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8 ( ). 36. Μαχαίρια ή τη Μαχαιρί Η ιστορία του χορού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Σαν βάση έχει το Τίκ Τρομαχτόν και χορεύεται από δύο άτομα κρατώντας μαχαίρια, με τα οποία μπορούν να αυτοσχεδιάζουν μιμούμενοι επίθεση και άμυνα. Επίσης οι χορευτές μπορούν να αυτοσχεδιάζουν με τα πόδια ή με το σώμα, τρέμοντας τους ώμους και χτυπώντας τα μαχαίρια, ή Πιτσάκ Οϊνί, ονομασία που έδωσαν στο χορό οι Τούρκοι και σημαίνει χορός μαχαιριών. Παίζεται από όλα τα μουσικά όργανα. Ο ρυθμός είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 37. Μηλίτσα Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 38. Μητερίτσα Χορευόταν στην Τραπεζούντα και στα παράλια αστικά κέντρα. Παίζεται περισσότερο με λύρα και λιγότερο από τα άλλα μουσικά όργανα. Συνοδεύεται από τραγούδι, στη νεοελληνική, από το οποίο πήρε και το όνομά του. Ο ρυθμός είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 39. Μονόν Χορόν (Τεκ Καϊτέ) Χορός της Μπάφρας του Πόντου. Σαν όργανα χρησιμοποιούνται ο ζουρνάς με το νταούλι, η λύρα και ο κεμανές (η). Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 40. Μουζενίτ κον Μούζενα χωριό της Αργυρούπολης από όπου πήρε το όνομά του, ή Κιμισχαναλίδικον ονομασία που πήρε ο χορός στην Ελλάδα. Παίζεται περισσότερο με λύρα, χωρίς τραγούδι Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 41. Μωμο(γ)έρια (τα) ή τη Μωμο(γ)ερί ή Κοτσαμάνια (τα), στη Λιβερά της Ματσούκας, ή Μαϊμούνια στην περιοχή του Κάρς

8 Είναι ένα από τα έθιμα και γενικά από το λαϊκό Πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο εθνολογικό και δραματολογικό ενδιαφέρον. Τα δρώμενα των μασκαρεμένων ομάδων παρουσιάζονται κατά την περίοδο του Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Θεοφάνια). Σαν προθεατρικές μορφές θεάτρου αποτέλεσαν τους προπομπούς του έντεχνου λαϊκού ερασιτεχνικού θεάτρου στις δύο ακτές του Εύξεινου Πόντου, τη νότια (Μικρασιατικός Πόντος) και τη βόρεια (Καύκασος, Ρωσία). Είναι αυτοσχέδιος λαϊκός θίασος, που εμφανίζονταν στα σπίτια, τα σταυροδρόμια και τις πλατείες των χωριών και των πόλεων του Πόντου και έστηναν μικρές ή μεγάλες παραστάσεις έχοντας κατά τόπους διαφορετικές ονομασίες. Το όνομα Μωμό(γ)ερος είναι σύνθετο από τη λέξη μώμος (σκώπτης, ψόγος, μέμψις) και γέρος (ποντιακά γέρον = γέρων - γέροντος). Η καταγωγή των εθιμικών αυτών παραστάσεων είναι άγνωστη, σίγουρα όμως μακραίωνη, προχριστιανική, χαμένη στα βάθη των αιώνων. Το αρχικό τους περιεχόμενο, το οποίο διαφαίνεται από τα θεατρικά δρώμενα, ήταν μαγικοθρησκευτικό και ο σκοπός τους συνίστατο, στο να προκαλέσουν την καλοχρονιά, καθώς και τη γονιμότητα της γης και της φύσης, γι αυτό και οι θίασοι εμφανίζονταν την Πρωτοχρονιά και κατ επέκταση τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνια, δηλ. γύρω στις χειμερινές τροπές του ήλιου, τότε που ο σπόρος αρχίζει να "ανασταίνεται" μέσα στο χώμα. Οι περισσότεροι πυρήνες των θεμάτων στα λαϊκά δρώμενα των Μωμόγερων είναι σχετικοί με αυτήν την αρχέγονη αγροτική και μαγική λατρεία, καθώς και με το συμβολικό και ομοιοπαθητικό περιεχόμενό της. Ο χορός μπορεί να εκτελείται από όλη την ομάδα ή από ορισμένα άτομα. Παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα και συνοδεύεται από τραγούδι σε διάφορες μουσικές παραλλαγές. Ο ρυθμός είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 42. Ντολμέ ή Τσολμέ Χορός της περιοχής του Όφη που βρίσκεται ανατολικά της Τραπεζούντας. Παιζόταν με έναν συγκεκριμένο σκοπό, συνήθως με λύρα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2). 43. Ομάλ (Κάρς) Χορός της περιοχής Κάρς. Παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα καθώς και με κλαρίνο και συνοδεύεται από τραγούδι, ή Παϊπούρτ ονομασία του χορού από την ομώνυμη πόλη νοτιοανατολικά της Αργυρούπολης. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2).

9 44. Ομάλ Απλόν ή Ομάλ Μονόν Χορός από την Τραπεζούντα και Αργυρούπολη. Τον συναντάμε ακόμη σε διαφορετικές μελωδίες, στην Τσιμερά (αρχαία Δωρίλη) και σε παραλλαγές σε πολλές περιοχές του Πόντου. Παίζεται από όλα τα μουσικά όργανα και συνοδεύεται από τραγούδι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2). 45. Ομάλι(ν) ή Τζανί μ' Αμάν Χορός από την περιοχή της Νικόπολης (Γαράσαρη). Παίζεται περισσότερο από λύρα και ζουρνά και συνοδεύεται από τραγούδι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8. Επειδή υπάρχουν πολλές μελωδίες το τριάρι αλλάζει θέση ανάλογα με τη μελωδία π.χ ή ή ή Ούτσαϊ ή Ούτσ Αλτί Χορός από την Πάλτσανα της Νικόπολης. Τα μουσικά όργανα που συνοδεύουν το χορό είναι η λύρα ή ο ζουρνάς με το νταούλι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2). 47. Πατούλα Η ονομασία του χορού στον Δυτικό Πόντο ή Πιπιλομάταινα, ονομασία του χορού στον Ανατολικό πόντο. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Παίζεται από όλα τα μουσικά όργανα και συνοδεύεται από τραγούδι. Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8 ( ). 48. Σαμσόν Χορός από την Αμισό (Σαμψούντα) που στα τουρκικά ονομάζεται Σαμσόν. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 49. Σαρί Κουζ Χορός που τον συναντάμε με χορευτικές παραλλαγές σε πολλές περιοχές του Πόντου, με την ίδια ονομασία ή και διαφορετική μουσική (Κάρς, Τραπεζούντα, Αργυρούπολη, Χερίανα κ.λ.π.). Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι πεντάσημος 5/8 (2-3). 50. Σαρί Κουζ Παλαΐας Χορός από την Παλαΐα του Καρς. Έχει διαφορετική χορευτική μορφή. Είναι ο μόνος χορός που πηγαίνει με την πλάτη προς τα πίσω. Χορεύεται στο προάστιο Παλαΐα της Αλεξανδρούπολης όπου ζουν Πόντιοι με καταγωγή από την Παλαΐα του Καρς. Μικτός χορός. Ο ρυθμός του είναι 5/8 (2-3). 51. Σαρί Κουζ Λαγγευτόν (Ατλαμασί)

10 Χορός από την Πάφρα του Πόντου, με διαφορετική μουσική. Μεικτός χορός. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο. ο ρυθμός του είναι κυρίως πεντάσημος αλλά έχει διάφορες παραλλαγές στην ρυθμική αγωγή. Ο ρυθμός του είναι 5/8 (2-3). 52. Σαρί Κουζ (Μπάφρα) Στη Μπάφρα συναντάμε το χορό με το ίδιο όνομα αλλά με τελείως διαφορετική μουσική και βήμα. Η μουσική παίζεται με ζουρνά και νταούλι ή λύρα ή κεμανέ (η). Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2). 53. Σερρανίτσα ή Εικοσιένα ή Χεριανίτσα ή Χεϊριανίτσα Προέρχεται από την περιοχή Χερίανα, νοτιοδυτικά της Αργυρούπολης. Χορεύεται σε μικρές παραλλαγές όσον αφορά τα χέρια, με συγκεκριμένη μουσική, χωρίς τραγούδι και παίζεται από όλα τμ μουσικά όργανα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3). 54. Σέρρα ή Τρομαχτόν ή Λάζικον στην περιοχή του Όφεως ή Τονγιαλίδικον στην περιοχή της Τόνγιας. Ο χορός Σέρρα έχει πάρει την ονομασία του από τον ποταμό Σέρρα, δυτικά της Τραπεζούντας. Έχει διάφορες μορφές ανάλογα με την περιοχή όπου χορευόταν. Σαν βάση έχει το Τρομαχτόν Τίκ. Η μορφή του χορού στον Πόντο (όταν χόρευαν πολλά άτομα) ήταν σε κλειστό κύκλο και η μουσική παιζόταν από όλα τα μουσικά όργανα, με όργανο συνοδείας το νταούλι Δεν συνοδευόταν από τραγούδι Ο ρυθμός του είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3) γοργός. 55. Στενά δρόμια (Ταρατσού Σοκακλάρ) Χορός της Μπάφρας του Πόντου. Σαν όργανα χρησιμοποιούσαν το ζουρνά με το νταούλι, τη λύρα και κεμανέ (η). Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι τετράσημος 4/4 (2-2). 56. Τάμσαρα (Τραπεζούντα) Ο χορός αυτός έχει σαν βάση το Διπάτ και χορευόταν σε χωριά της Τραπεζούντας. Η μουσική του είναι παραλλαγή της Πιπιλομμάταινας και παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι εννεάσημος 9/8 ( ). 57. Τάμσαρα Στην περιοχή της Νικόπολη ς τον συναντάμε με την ίδια ονομασία, σε μουσική παραλλαγή και με διαφορετικό βήμα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. 58. Τέρς

11 Χορός της περιοχής του Ακ Νταγ Ματέν. Ο πρώτος και ο τελευταίος κρατάνε μαντήλι ενώ ο τελευταίος σέρνει το χορό, κάνοντας ανάποδο σπιράλ. Συνοδεύεται από βιολί (που αντικατέστησε τον κεμανέ) και ούτι, καμιά φορά και ντέφι, ή από ζουρνά και νταούλι. Χορεύεται κυκλικά. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 59. Τέρς Χορός της περιοχής Κιουμούσ Ματέν. Τα βασικά μουσικά όργανα είναι το βιολί (που αντικατέστησε τον κεμανέ) και το ούτι ή η λύρα, ενώ συνοδεύεται από τραγούδι Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 60. Τίβ - Τιβ - Τιβ - Τάνα Χορός στην Τραπεζούντα. Παραλλαγή του χορού Πιπιλομμάταινα ή Κόρη - Κοπέλα, ονομασία του χορού στη Γαλίανα Τραπεζούντας με διαφορετική μουσική και τραγούδι Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8 ( ). 61. Τίζ Χορός στην περιοχή του Ακ Ντάγ Ματέν. Χορεύεται κυκλικά και ο πρώτος κρατάει μαντήλι. Σαν μουσικά όργανα χρησιμοποιούνται το βιολί (αντικατέστησε τον κεμανέ)και το ούτι, ο ζουρνάς και το νταούλι. Σπανίως σαν όργανο συνοδείας εμφανίζεται το ντέφι. Μεικτός χορός. Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2). 62. Τίκ' Χορός των περιοχών Κιουμούσ' Ματέν, Ατά Παζάρ και Μπάφρας. Η μουσική παίζεται με ζουρνά και νταούλι ή λύρα ή κεμανέ. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο. Μεικτός χορός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 63. Τικ αργόν Χορός της περιοχής Ακ Νταγ Ματέν. Η λαβή των χεριών γίνεται συνήθως από τους ώμους και η μουσική παίζεται με βιολί (που αντικατέστησε τον κεμανέ) και ούτι, ή ζουρνά και νταούλι, ή λύρα. Ο πρώτος κρατάει μαντήλι. Χορεύεται κυκλικά και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2) 64. Τικ (διπλόν) ή Κοδεσπαινιακόν Τικ' ή Τικ 'ς σο γόνατον

12 Χορός που συναντάμε σχεδόν σε όλο τον Πόντο. Συνοδεύεται πάντα από τραγούδι και παίζεται από όλα τα μουσικά όργανα του Πόντου. Η αρχική μορφή του στον Πόντο ήταν κλειστός κύκλος, ή Τ Απάν' και Κά' το όνομα του χορού στη Λιβερά (Ματσούκα). Έχει τα ίδια βήματα με το Διπλόν αλλά τελείως διαφορετικό ύφος. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (2-3). 65. Τίκ Λαγγευτόν Πήρε την ονομασία του από τα πηδηχτά βήματα. Η μορφή αυτού του χορού ήταν διαδεδομένη σε πολλές περιοχές του Πόντου (Κερασούντα, Κοτύωρα, Σούρμενα, Τόνγια κλπ). Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 66. Τίκ Μονόν Χορός που χορεύεται στην περιοχή της Τραπεζούντας και κυρίως στη Ματσούκα. Είναι πλούσιος σε μουσικές παραλλαγές και τραγούδια. Παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα του Ανατολικού Πόντου, ή Από Πάν και Κα ο χορός στη Ματσούκα(Τραπεζούντα), ή Διπλόν, η ονομασία του χορού στη Γαλίανα (Τραπεζούντα). Στη Ματσούκα το Μονόν Τίκ χορεύεται και σαν τριπάτ'. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 67. Τίκ Μονόν Κοφτόν Χορός από την Ίμερα του Πόντου. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι 4/4 ή 2/4 (2-2). 68. Τίκ (Τόνγια) Χορός της περιοχής Τόνγιας. Η μουσική του παίζεται από όλα τα μουσικά όργανα του Ανατολικού Πόντου και συνοδεύεται από τραγούδι Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 69. Τίκι(ν) Χορός από την Νικόπολη. Έχει τα ίδια βήματα με το Τίκ Λαγγευτόν, αλλά διαφορετικό ύφος. Συνοδεύεται από όλα τα μουσικά όργανα και με τραγούδι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 70. Τίταρα ή Τετέ Αγάτσ Χορός της περιοχής Αργυρούπολης (Κιουμούσχανέ). Σαν βάση έχει το Διπάτ. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι εννεάσημος 9/8 ( ).

13 71. Τίταρα Χορευόταν στο Κάρς και τα Κοτύωρα. Παίζεται περισσότερο με λύρα, χωρίς τραγούδι ή Διπλόν Κότσ' ή Τριπάτ ονομασίες που πήρε ο χορός στην Ελλάδα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 72. Τούρι Χορός της περιοχής Καρς. Η μουσική του παίζεται και με κλαρίνο και είναι σαφώς επηρεασμένη από την περιοχή. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι εξάσημος 6/8 (3-3). 73. Τρία τη Κότσαρι Χορευόταν στην περιοχή του Καρς. Η μουσική παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα του Ανατολικού Πόντου και με κλαρίνο και είναι έντονα επηρεασμένη από την περιοχή. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι εξάσημος 6/8 (3-3). 74. Τρομαχτόν Τίκ Η μορφή αυτή του Τίκ χορεύεται σε όλο σχεδόν τον Πόντο. Πήρε το όνομα του από το έντονο τρέμουλο (τρόμαγμαν) σε όλο το σώμα. Παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα. Στην αργή του μορφή συνοδεύεται από τραγούδι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3). 75. Τρυγόνα Γουρούχ ή Γουρουχλίδικον Χορευόταν στην περιοχή Γουρούχ της Κερασούντας (7 χωριά). Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 76. Τρυγόνα Χορευόταν με παραλλαγές όσον αφορά το ύφος του χορού και τη θέση των χεριών, σε όλο σχεδόν τον Πόντο. Η φορά του χορού είναι προς τ αριστερά. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). Στη Ματσούκα ο ρυθμός είναι επτάσημος 7/8 (4-3). 77. Τσαραχότ Χορός από την περιοχή του Ακ Ντάγ Ματέν. Τα μουσικά όργανα είναι το βιολί(που παίζεται κατακόρυφα όπως η λύρα και αντικατέστησε τον κεμανέ) με το ούτι, ενώ σπάνια σαν όργανο συνοδείας είναι το ντέφι και λιγότερο ο ζουρνάς. Ο πρώτος κρατάει μαντήλι. Χορεύεται κυκλικά και είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8 ( ή ή ή ).

14 78.Τσοκμέ ή Σαρί Κουζ μαντήλι Χορός περιοχής Καρς Ο πρώτος κρατάει μαντήλι. Η μουσική του παίζεται και με κλαρίνο και είναι έντονα επηρεασμένη από την περιοχή. Ο πρώτος και ο τελευταίος κρατάνε μαντήλι. Χορεύεται κυκλικά και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 79. Τσουρτούγουζους Χορός από την περιοχή του Κιουμούσ' Ματέν. Παίζεται με βιολί (που αντικατέστησε τον κεμανέ) και ούτι, ή με λύρα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 80. Τυρφών ή Τυφρών ή Τρυφών (ΤρύΦωνιχς) Χορός της Μπάφρας του Πόντου. Σαν όργανα χρησιμοποιούνται ο ζουρνάς με το νταούλι, η λύρα ή ο κεμανές(η). Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 81. Φόνα Χορός από την Αργυρούπολη. Σαν όργανο χρησιμοποιείται περισσότερο η λύρα. ο ρυθμός του είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3) ή Αρμενίτ σσας, ονομασία του χορού στη Γαλίανα (Τραπεζούντα). Έχει διαφορετική μουσική και τραγούδι από τη Φόνα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (2-3). 82. Χάλα Χάλα Χορός της περιφέρειας Κακάτσης (Αργυρούπολη). Χάλα στα τούρκικα σημαίνει Θεία. Παιζόταν συνήθως με λύρα και λιγότερο από τα άλλα όργανα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι εννεάσημος 9/8 ( ). 83. Χαλάϊ Χορός της περιοχής Ακ Ντάγ Ματέν. Τα μουσικά όργανα ήταν το βιολί (αντικατέστησε τον κεμανέ) και το ούτι και λιγότερο ο ζουρνάς και το νταούλι. Συνοδεύεται από τραγούδι, ή Τσορούμ. Πήρε το όνομά του από το ομώνυμο χωριό δυτικά της Αμάσειας και απέναντι από το Χατζήκιοϊ. Είναι μεικτός χορός, χορεύεται κυκλικά και ο πρώτος κρατάει μαντήλι. Ο ρυθμός του είναι τετράσημος 4/4 (2-2).

Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ <<ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ>>

Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ <<ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ>> Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ Σχολικό έτος 2013-2014 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΧΟΡΟΣ 6 Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΤΙΚΤΟ 7 ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ 7 Ο ΧΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΟΝΤΟ - ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ, ΣΤΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΣΑΚΙΡΕ ΚΑΙ ΚΑΡΑΚΙΛΣΕ ΣΑΝ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμική συγκρότηση και απεικόνιση των τραγουδιών της Ηπείρου

Ρυθμική συγκρότηση και απεικόνιση των τραγουδιών της Ηπείρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ TMHMA MOYΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ρυθμική συγκρότηση και απεικόνιση των τραγουδιών της Ηπείρου Πτυχιακή εργασία του Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Η ρυθμική συγκρότηση της μουσικής της Ηπείρου» Φοιτητής: Λένης Ηλίας Α.Μ. 130 Επόπτης Καθηγητής: Κοκκώνης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΡΥΘΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»

«Η ΡΥΘΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Η ΡΥΘΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ» Φοιτητής: Φεγγούλης Σεραφείμ Α.Μ.: 1001 Επόπτης Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ (1930-1960)

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ (1930-1960) Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ (1930-1960) Βασίλειος Τριάντης, Μουσικολόγος απόφοιτος του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΒΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ. Το νησί της Εύβοιας έχει µήκος 175 χλµ. και πλάτος 6-50 χλµ. Η έκτασή της µαζί µε τις νησίδες της είναι 3.660 τετρ. χλµ.

ΕΥΒΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ. Το νησί της Εύβοιας έχει µήκος 175 χλµ. και πλάτος 6-50 χλµ. Η έκτασή της µαζί µε τις νησίδες της είναι 3.660 τετρ. χλµ. ΕΥΒΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Το νησί της Εύβοιας έχει µήκος 175 χλµ. και πλάτος 6-50 χλµ. Η έκτασή της µαζί µε τις νησίδες της είναι 3.660 τετρ. χλµ. Το όνοµα Εύβοια δίδεται ουσιαστικά από τον Όµηρο και φανερώνει το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές Η όπερα Η όπερα είναι το δράμα που τραγουδιέται. Συνδυάζει τα μέσα της φωνητικής και της οργανικής μουσικής -σολίστες, σύνολα, χορωδίες, ορχήστρα, κάποιες φορές και μπαλέτο- με

Διαβάστε περισσότερα

χαιρετισμός προέδρου

χαιρετισμός προέδρου Εκφράζω την χαρά και την ικανοποίηση μου γιατί παρ όλη την οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα μας εδώ και μερικά χρόνια, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος κατάφερε να πραγματοποιήσει το 9 ο Πανελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ. Μια εισαγωγή για το Έργο «ΤΡΑΓΟΥ Ω ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ. Μια εισαγωγή για το Έργο «ΤΡΑΓΟΥ Ω ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ Μια εισαγωγή για το Έργο «ΤΡΑΓΟΥ Ω ΕΛΛΗΝΙΚΑ» Αθήνα 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος I. Εισαγωγή II. Ένα Χρονολόγιο (1 ος -20 ος αιώνας) III.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: «Ο ζουρνάς και το νταούλι στον. Άγιο Λαυρέντιο του Πηλίου και το έθιµο των. Υπεύθυνοι καθηγητές: Θύµιος Ατζακάς

Πτυχιακή εργασία: «Ο ζουρνάς και το νταούλι στον. Άγιο Λαυρέντιο του Πηλίου και το έθιµο των. Υπεύθυνοι καθηγητές: Θύµιος Ατζακάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Πτυχιακή εργασία: «Ο ζουρνάς και το νταούλι στον Άγιο Λαυρέντιο του Πηλίου και το έθιµο των Μάηδων» Υπεύθυνοι καθηγητές: Θύµιος Ατζακάς π. Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

Το μυτιληνιό σαντούρι μέσα από την δισκογραφία

Το μυτιληνιό σαντούρι μέσα από την δισκογραφία ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Το μυτιληνιό σαντούρι μέσα από την δισκογραφία Μουλά Χ. Ελένη Α.Μ. 962 Επόπτης καθηγητής: Κοκκώνης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ «ΣΥΜΒΟΛΑ» ΚΑΙ «ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ» ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ ΝΕΔΟΥΣΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ 7 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ 7 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ 7 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 3 1) ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ

ΠΑΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΑΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η Πάρος βρίσκεται στο κέντρο του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων, μεταξύ Αντιπάρου και Νάξου. Είναι το τρίτο σε έκταση νησί των Κυκλάδων (186 τετ. χλμ.). Το έδαφός του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ "H ΘEΣΣAΛIKH MOYΣIKH KAI O XOPOΣ ΣTO ΦYΣIKO KAI ΠOΛITIΣTIKO TOYΣ ΠΛAIΣIO" Παντελή Kαβακοπούλου ΕΛΛΑΣΟΝΑ 1988 Στο άκουσµα ενός δηµοτικού τραγουδιού, από την ιδιοµορφία της δοµής και

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 21-0090 MOUSIKI B GYMN TETRADIO.indd 1 2/4/2013 4:49:27 μμ

Μουσική Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 21-0090 MOUSIKI B GYMN TETRADIO.indd 1 2/4/2013 4:49:27 μμ Μουσική Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0090 MOUSIKI B GYMN TETRADIO.indd 1 2/4/2013 4:49:27 μμ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφεiς: Μαρία Δημητρακοπούλου, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης Μαγδαληνή Τζένου, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΡΑΜΙ Η ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜ 43/05. Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η µουσική του δρώµενου Γενίτσαροι και Μπούλες της Νάουσας

ΑΒΡΑΜΙ Η ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜ 43/05. Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η µουσική του δρώµενου Γενίτσαροι και Μπούλες της Νάουσας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Πτυχιακή εργασία του: ΑΒΡΑΜΙ Η ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜ 43/05 µε θέµα: Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η µουσική του δρώµενου Γενίτσαροι και Μπούλες της Νάουσας Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο εργασίας της ΣΤ τάξης 2012-2013. Η Ταραντέλα (Tarantella)

Σχέδιο εργασίας της ΣΤ τάξης 2012-2013. Η Ταραντέλα (Tarantella) Τσούμας Θανάσης Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Η Ταραντέλα (Tarantella) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκεκριμένη πρόταση υλοποίησης σχεδίου εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην ΣΤ τάξη δεν έγινε τυχαία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2011 2012 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Αγγελακοπουλου Αναστασία, Γελαδάρη Θεοδώρα, Σαίνη Μαρίνα, Πετράκη Ηβη, Σφρίντζερη Κωνσταντίνα, Οβέντα Ράσα,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια, µουσικά όργανα. και ενδυµασία της Πάτµου ωδεκανήσου

Παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια, µουσικά όργανα. και ενδυµασία της Πάτµου ωδεκανήσου Παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια, µουσικά όργανα και ενδυµασία της Πάτµου ωδεκανήσου Μιχάλης Μικιόζος & Αντώνης Παπαγεωργίου 1. Περίληψη Σκοπός της εργασίας µας αυτής είναι η καταγραφή στοιχείων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Κύριε Γιώργο, γεννηθήκατε στο Καβούσι στην Ιεράπετρα; Ναι. Εκεί στο χωριό σας, μάλλον στην οικογένειά σας, υπήρχανε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κύριο Κονδυλάκη Μανώλη 15-9-98 στο Ηράκλειο. 1. ΚΑΣΕΤΑ Α. Πλευρά

Συνέντευξη με τον κύριο Κονδυλάκη Μανώλη 15-9-98 στο Ηράκλειο. 1. ΚΑΣΕΤΑ Α. Πλευρά Συνέντευξη με τον κύριο Κονδυλάκη Μανώλη 15-9-98 στο Ηράκλειο 1. ΚΑΣΕΤΑ Α. Πλευρά Κύριε Μανώλη, πείτε μας στο χωριό σας, που γεννηθήκατε, παίζανε βιολιά παίζαν λύρες τι υπήρχε; Βιολιά. Γεννηθήκατε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Πτυχιακή εργασία µε τίτλο: Η ερµηνεία του παραδοσιακού κλαρίνου στις κοινότητες των ROM στη Γουµένισσα του Κιλκίς και στη Νάουσα Ηµαθίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Οικοδομώντας την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών κοινωνιών Δρ. Ε. ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Αρχαιολόγος-Εθνογράφος Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΈΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΈΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΈΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύκλος του χρόνου χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή των εποχών, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειµώνας και πάλι άνοιξη. Στον κύκλο αυτό του χρόνου οι Έλληνες ζουν στον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ CULTURE 2000. Enfants d ici Contes d ailleurs. Η µουσική των Τσιγγάνων Μια εκπαιδευτική προσέγγιση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ CULTURE 2000. Enfants d ici Contes d ailleurs. Η µουσική των Τσιγγάνων Μια εκπαιδευτική προσέγγιση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ CULTURE 2000 Enfants d ici Contes d ailleurs Η µουσική των Τσιγγάνων Μια εκπαιδευτική προσέγγιση Νάνση Τουµπακάρη, Μουσικοπαιδαγωγός Γενικά Μελετώντας την µουσική

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Project «Η Πόλη του Χθες και του σήμερα»

Εργασία Project «Η Πόλη του Χθες και του σήμερα» Εργασία Project «Η Πόλη του Χθες και του σήμερα» Αγιογραφίες: Η αγιογραφία είναι ιδιαίτερος κλάδος της ζωγραφικής του οποίου αποκλειστικό θέμα είναι η εικονογράφηση αγίων προσώπων του Χριστιανισμού και

Διαβάστε περισσότερα