Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 12 Ταχυδρομεία & Ταχυμεταφορές 14 Οργάνωση & Ανθρώπινο Δυναμικό 16 Ευρωπαϊκός και Διεθνής Ρόλος 19 Στην υπηρεσία του καταναλωτή 21

4

5 Εισαγωγή Η ανθρώπινη επικοινωνία δεν έχει τέλος. Έχει όμως Αρχή! Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος αποκτά συνείδηση της ύπαρξής του και προσπαθεί να επικοινωνήσει. Τόσο με το περιβάλλον του, όσο και με τους ομοίους του, επιστρατεύοντας τη γλώσσα του σώματος, χειρονομίες, εκφράσεις και άναρθρους φθόγγους. Ακολουθεί ο έναρθρος λόγος - η γλώσσα, πρώτα προφορική και αργότερα γραπτή, ενώ είχε μεσολαβήσει και η αποτύπωση συμβόλων σε διάφορα, άφθαρτα και μη υλικά. Η ανθρώπινη ανάγκη για επικοινωνία δε σταμάτησε ποτέ. Η επικοινωνία σιγά - σιγά ξεφεύγει από τα δεσμά του χώρου και εξακοντίζεται σε μεγάλες αποστάσεις. Γίνεται Τηλέκαθώς παρασέρνεται στα κύματα του ήχου και του φωτός και αργότερα του ηλεκτρισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού. Άνθρωποι, ανακαλύψεις και εφευρέσεις στην υπηρεσία μετάδοσης μηνυμάτων. Από τις πρώτες μορφές ταχυδρομείου, τους δρομείς, τα περιστέρια, τους τελάληδες και τις φρυκτωρίες, μέχρι τον τηλέγραφο, το τηλέφωνο, το διαδίκτυο, την κινητή τηλεφωνία. Γλώσσα, σύμβολα, φωνή, εικόνες, δεδομένα, τα μηνύματα της ανθρώπινης επικοινωνίας, μετασχηματίζονται και μεταδίδονται καθώς η επικοινωνία μπορεί να γίνεται οπτική, ακουστική, συμβολική, ενσύρματη, ασύρματη, ηλεκτρονική... Τα τελευταία χρόνια όσο πιο εύκολη και απλή γίνεται η καθημερινή μας επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, τόσο πιο πολύπλοκο γίνεται το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται. Σήμερα, πολυάριθμες εταιρίες, δίκτυα, υπηρεσίες, καταναλωτές, Πολιτεία και φορείς, συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν σε ένα περιβάλλον που απαιτεί ρύθμιση, κανόνες, συναίνεση, καθώς και ομαλή και ήπια υποδοχή των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, τις οποίες μέχρι πριν λίγα χρόνια μόνο η φαντασία μπορούσε να προβλέψει. Η ανθρώπινη επικοινωνία δεν έχει τέλος. Έχει όμως Αρχή! Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), είναι η Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή στην Ελλάδα, η οποία ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και την αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το έντυπο που κρατάτε σας συστήνει με την ΕΕΤΤ και σας παρουσιάζει την ιστορία της, το ρόλο και την αποστολή της.

6 Ποια είναι η ΕΕΤΤ Ταυτότητα Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι η Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει: Την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και Την ταχυδρομική αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές, ενώ απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Σύντομη ιστορική αναδρομή Ιδρύθηκε το 1992 με την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) και με αρμοδιότητες που επικεντρώνονταν στην απελευθερούμενη τότε αγορά των τηλεπικοινωνιών Αναλαμβάνει την ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και μετονομάζεται σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Ενισχύεται ο εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθμιστικός ρόλος της (*) Ψηφίζεται ο Νόμος που προσαρμόζει το Κοινοτικό δίκαιο στην εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με το νέο Νόμο, η ΕΕΤΤ αναλαμβάνει το ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (**). * Με το Νόμο 2867/2000 ** Με τον ισχύοντα Νόμο 3431/2006

7 Αποστολή Κάθε κάτοικος της Ελλάδας να μπορεί να απολαμβάνει υπηρεσίες επικοινωνίας σύγχρονες, προσιτές και ασφαλείς. Γι αυτό, με τη δράση και το έργο της: Εξασφαλίζει την πρόσβαση όλων των πολιτών σε μεγάλο εύρος δικτύων και υπηρεσιών επικοινωνίας. Προασπίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών σε θέματα τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ενημερώνει διαρκώς τους καταναλωτές για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Διασφαλίζει την αξιοποίηση σπάνιων εθνικών πόρων, όπως είναι το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων και οι αριθμοδοτικοί πόροι. Συμβάλλει στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, διαμορφώνοντας τους κανόνες λειτουργίας των εν λόγω αγορών. Όραμα Όραμα της ΕΕΤΤ είναι να διασφαλίζει και να ενδυναμώνει τον υγιή ανταγωνισμό της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, να διευρύνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τα δίκτυα και τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, με απώτερο στόχο η χώρα μας να συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνία της Γνώσης και κάθε πολίτης να απολαμβάνει υπηρεσίες και διευκολύνσεις υψηλού επιπέδου.

8 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Η ΕΕΤΤ είναι ο Εθνικός Ρυθμιστής της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και έχει την ευθύνη για τη θέσπιση και την εποπτεία των κανόνων λειτουργίας της. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΕΕΤΤ εξειδικεύει κάθε φορά το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την Ελλάδα βασισμένη στον ισχύοντα εθνικό νόμο καθώς και σε μεγάλο βαθμό στο δίκαιο περί ανταγωνισμού. Βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, ο τομέας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών χωρίζεται σε 18 επιμέρους αγορές οι οποίες υπόκεινται σε ρύθμιση. Η ΕΕΤΤ διεξάγει εμπεριστατωμένη ανάλυση και μελέτη για κάθε αγορά και επιβάλλει στους παρόχους που κατέχουν δεσπόζουσα θέση 1 σε αυτήν, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ με βάση την ανάλυση των αγορών στοχεύουν: Στη διασφάλιση και ενδυνάμωση του υγιούς ανταγωνισμού. 1 Ο πάροχος με δεσπόζουσα θέση είναι σε θέση οικονομικής ισχύος στη συγκεκριμένη αγορά, η οποία του επιτρέπει να συμπεριφέρεται σε σημαντικό Στην ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που απολαμβάνει ο καταναλωτής. Στην προστασία του καταναλωτή. Στη γενικότερη ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας, με την προσέλκυση επενδύσεων. Περαιτέρω, βασικές αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ είναι: 1. Να αδειοδοτεί τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 2. Να εξετάζει συμφωνίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ εταιρειών του χώρου. 3. Να διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης. 4. Να εκχωρεί δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμούς στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 5. Να εκχωρεί Ονόματα Δικτυακών Τόπων με Κατάληξη [.gr]. 6. Να εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές του, τους πελάτες και τελικά, τους καταναλωτές

9 7. Να ρυθμίζει τα θέματα ηλεκτρονικών υπογραφών, φορητότητας αριθμών, επιλογής και προεπιλογής φορέα. 8. Να απευθύνει οδηγίες, απαγορεύσεις και συστάσεις καθώς και να επιβάλει πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις παραβάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. 9. Να εκδίδει κανονισμούς για θέματα προστασίας του καταναλωτή. Παράλληλα, η ΕΕΤΤ έχει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά στην Καθολική Υπηρεσία. Για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως Καθολική Υπηρεσία ορίζεται ένα προκαθορισμένο ελάχιστο σύνολο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας που πρέπει να προσφέρεται με προσιτή τιμή σε όλους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ υποβάλλει εισηγήσεις στους αρμόδιους Υπουργούς για όλα τα ζητήματα αναφορικά με την Καθολική Υπηρεσία και εποπτεύει την παροχή της. Στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, η ΕΕΤΤ πραγματοποιεί: Τον κοστολογικό έλεγχο και εγκρίνει τις τιμές του ΟΤΕ. Έκτακτους καθώς και προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους και αυτοψίες στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα ελεγκτικά της συνεργεία: Διενεργούν αυτοψίες. Λαμβάνουν στοιχεία και έγγραφα από το προσωπικό των εταιρειών που ελέγχθηκαν. Συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο του ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν διττό στόχο: αφενός μεν την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και την ομαλή λειτουργία της αγοράς σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, αφετέρου δε, την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Οι παραπάνω λειτουργίες ολοκληρώνονται με τη διαρκή συλλογή στοιχείων της αγοράς καθώς και την παρακολούθηση των τάσεων αυτής.

10 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Τι είναι Ευρυζωνικότητα Μία τηλεπικοινωνιακή σύνδεση χαρακτηρίζεται ως ευρυζωνική εάν διακρίνεται από τα παρακάτω δύο χαρακτηριστικά: α) Προσφέρει αδιάλειπτη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. β) Έχει υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων προς το χρήστη, ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε διαδραστικές υπηρεσίες πλούσιου περιεχομένου μέσω διαδικτύου (π.χ. τηλεφωνικές κλήσεις και κλήσεις βιντεο-τηλεφωνίας, διαδραστική τηλεόραση και βίντεο κατά παραγγελία, πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό). Η ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλα τα ανεπτυγμένα κράτη γιατί συνδέεται με την επιτάχυνση της οικονομικής ευημερίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Τα οφέλη της ευρυζωνικότητας είναι πολλαπλά για ποικίλους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Στο δημόσιο τομέα για παράδειγμα, η ευρυζωνικότητα επιτρέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιούν διαδικασίες λειτουργίας του δημοσίου. Στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης αντίστοιχα, η ευρυζωνικότητα επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε απομακρυσμένες περιοχές, με χρήση εφαρμογών τηλε-ιατρικής και τηλε-εκπαίδευσης. Στον επιχειρηματικό τομέα επίσης, ανοίγει νέες δυνατότητες προώθησης αλλά και προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, με τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων χάρη σε εφαρμογές τηλε-εργασίας και τηλε-διάσκεψης. Η Συμβολή της ΕΕΤΤ στην Προώθηση των Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Στη χώρα μας, μία σειρά από παράγοντες όπως η έλλειψη εναλλακτικών δικτύων και η καθυστέρηση στο άνοιγμα της ευρυζωνικής αγοράς είχαν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να υπολείπεται των άλλων ευρωπαϊκών

11 κρατών στην ευρυζωνική διείσδυση. Για το λόγο αυτό, η προώθηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και η διάδοση των πλεονεκτημάτων τους αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΕΕΤΤ με σκοπό τη μείωση του ψηφιακού χάσματος της χώρας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΕΤΤ εργάζεται εντατικά, προβαίνοντας στις απαραίτητες ρυθμιστικές και εποπτικές ενέργειες προκειμένου να διευκολύνει την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας αποτελει η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ). Η ΑΠΤΒ είναι η δυνατότητα χρήσης από άλλους, εκτός του ΟΤΕ, Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, του καλωδίου (Τοπικός Βρόχος) που συνδέει το χώρο του συνδρομητή με το Αστικό Κέντρο του ΟΤΕ. Μέσω της ΑΠΤΒ, οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν άλλους, εκτός του ΟΤΕ, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την παροχή σταθερής τηλεφωνίας αλλά και άλλων υπηρεσιών όπως το λεγόμενο «γρήγορο» internet, η τηλεφωνία μέσω διαδικτύου (VoIP) και η συνδρομητική τηλεόραση μέσω διαδικτύου (IPTV). Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ανάπτυξης της ΑΠΤΒ, η ΕΕΤΤ: Ενέκρινε την Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίηση του Τοπικού Βρόχου (ΑΠΤΒ). Πρόκειται για το πλαίσιο που ορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες, με βάση τις οποίες ο ΟΤΕ παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες και ευκολίες πρόσβασης (κυρίως τα δικαιώματα συνεγκατάστασης στα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ) στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, προκειμένου οι τελευταίοι να παρέχουν υπό όρους ανταγωνιστικούς, υπηρεσίες ΑΠΤΒ στους καταναλωτές. Παρακολουθεί στενά το πρόγραμμα κατασκευής χώρων για τη συνεγκατάσταση άλλων παρόχων στα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ, προκειμένου να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Εποπτεύει την ικανοποίηση από τον ΟΤΕ των αιτημάτων των παρόχων για την παροχή τοπικών βρόχων. Επιβάλλει κυρώσεις στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ΑΠΤΒ στους καταναλωτές. 11

12 Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 12 Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων είναι ένας εθνικός πόρος καθοριστικής σημασίας για την παροχή σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αποτελεί σπάνιο πόρο δεδομένου ότι το σύνολο των συχνοτήτων που μπορεί να διατεθεί σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή είναι πεπερασμένο. Γι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ο τρόπος διάθεσης και οι όροι χρήσης του, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίησή του διαθέσιμου φάσματος για την κάλυψη των τωρινών καθώς και των μελλοντικών αναγκών αλλά και η μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους χρήστες. Κύριο μέλημα της ΕΕΤΤ είναι να διασφαλίζει την παροχή ασύρματων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε προκαθορισμένα επίπεδα ποιότητας και τον συντονισμό όσο το δυνατόν περισσότερων χρηστών. Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ: Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες αυτά απαιτούνται. Καθορίζει και εισπράττει τα τέλη χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που καταβάλλουν οι χρήστες του φάσματος. Η επιβολή τελών λειτουργεί ως κίνητρο για την αποδοτικότερη αξιοποίηση του φάσματος. Τηρεί μία βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται όλες οι ραδιοσυχνότητες για τις οποίες έχουν χορηγηθεί δικαιώματα χρήσης στον ελληνικό χώρο. Πρόκειται για το εθνικό μητρώο ραδιοσυχνοτήτων, το βασικό εργαλείο για τη διαχείριση του φάσματος. Εποπτεύει τη σωστή χρήση των ραδιοσυχνοτήτων. Εντοπίζει και επιλύει προβλήματα παρεμβολών σε νόμιμους χρήστες ραδιοσυχνοτήτων. Έμφαση δίνεται σε παρεμβολές στις συχνότητες που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες που συνδέονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και έχουν χορηγηθεί σε κρατικά δίκτυα ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης (ΥΠΑ, ΕΚΑΒ, Λιμενικό).

13 Υποστηρίζει τεχνικά τις αρμόδιες αρχές κατά την παύση λειτουργίας σταθμών (π.χ. τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί) που κάνουν παράνομη χρήση ραδιοσυχνοτήτων. Χορηγεί τις άδειες για τις ραδιοσυχνότητες και τις κατασκευές κεραιών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και άλλων υπηρεσιών (π.χ. ραδιοδίκτυα, δορυφορικές υπηρεσίες), ενώ από το 2007 είναι αρμόδια και για την έκδοση των αδειών κεραιών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Ανταποκρίνεται σε ερωτήματα/καταγγελίες καταναλωτών τα οποία αφορούν κυρίως ζητήματα αδειοδότησης εγκαταστάσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Είναι ο αρμόδιος φορέας για τα θέματα διάθεσης και χρήσης ραδιοεξοπλισμού και τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (ΡΤΤΕ) όπως είναι τα σταθερά, ασύρματα και κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα τηλεχειριστήρια, τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια κ.α. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργεί τακτικούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός που διατίθεται και χρησιμοποιείται στην ελληνική αγορά συμμορφώνεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και αφορούν κυρίως στην ασφάλεια του χρήστη και την αποφυγή παρεμβολών. Βασικό εργαλείο της ΕΕΤΤ στον τομέα του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (ΕΣΔΕΦ). Πρόκειται για μια τεχνολογικά προηγμένη και υψηλών προδιαγραφών υποδομή, η οποία υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών της διαχείρισης και εποπτείας φάσματος και περιλαμβάνει σταθερούς και κινητούς σταθμούς εποπτείας καθώς επίσης και φορητό εξοπλισμό. Με το ΕΣΔΕΦ καθίσταται δυνατός ο έλεγχος εκπομπών σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων σε όλη την Ελλάδα. 13

14 Ταχυδρομεία & Ταχυμεταφορές 14 Ο Ρυθμιστικός και Εποπτικός Ρόλος της ΕΕΤΤ Η ΕΕΤΤ είναι η αρμόδια Αρχή για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Υπό αυτό το πρίσμα, τηρεί το Μητρώο των Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα με πλήρη στοιχεία αυτών και των δικτύων τους. Στις ρυθμιστικές αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ εμπίπτουν επίσης, η έκδοση Κανονιστικών Πράξεων ή η εισήγηση τους στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ), καθώς και η συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων της ελληνικής και διεθνούς αγοράς. Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ εκπονεί ετήσια μελέτη για την ταχυδρομική αγορά, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για την εκτίμηση των τάσεων, την παρακολούθηση στοιχείων όπως είναι οι όγκοι, τα έσοδα και οι υποδομές των ταχυδρομικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και για την καταγραφή των τρόπων επίλυσης διαφορών μεταξύ εταιρειών και καταναλωτών. Επιπλέον, στοχεύοντας στη διασφάλιση ενός υγιούς και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος προς όφελος των καταναλωτών, η ΕΕΤΤ ελέγχει και εποπτεύει την ταχυδρομική αγορά. Στο πλαίσιο του ελεγκτικού της ρόλου, η ΕΕΤΤ: Ελέγχει την ποιότητα παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας. Εγκρίνει το Κοστολογικό Σύστημα του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας και παρακολουθεί την ορθή τήρησή του. Ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και τη συμμόρφωση των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών προς τους όρους αδειοδότησής τους. Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε ταχυδρομικές επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν αφενός στη διαπίστωση τυχόν πλημμελών ταχυδρομικών υπηρεσιών και αφετέρου στον εντοπισμό άσκησης παράνομης δραστηριότητας. Κατά την ελεγκτική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις ταχυδρομικές επιχειρήσεις, πραγματογνωμοσύνης και δειγματοληψίας, η ΕΕΤΤ διερευνά, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήματα: Τήρηση του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή. Τυχόν παραβίαση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας - που είναι ο ΕΛΤΑ - από ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική ή Ειδική Άδεια. Ελλείψεις του Ειδικού Συστήματος Παρακολούθησης και

15 Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων των επιχειρήσεων. Εντοπισμό επιχειρήσεων, οι οποίες παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη Άδεια ή δεν αποδίδουν στην ΕΕΤΤ τα προβλεπόμενα τέλη. Επίλυση Διαφορών μεταξύ Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων και Καταναλωτών Ρόλος της ΕΕΤΤ είναι να διασφαλίζει ότι κατά την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών εφαρμόζονται απόλυτα οι όροι της σύμβασης μεταξύ του καταναλωτή και της ταχυδρομικής εταιρείας, όπως περιγράφονται στο Συνοδευτικό Δελτίο Αποστολής (voucher), του ταχυδρομικού αντικειμένου. Η επίλυση τυχόν διαφοράς του καταναλωτή με την ταχυδρομική εταιρεία επιχειρείται με φιλικό διακανονισμό, με βάση το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ). Αν δεν υπάρξει επίλυση, τότε το ζήτημα παραπέμπεται ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών που λειτουργεί σε κάθε ταχυδρομική εταιρεία. Τέλος, εάν η υπόθεση δεν επιλυθεί από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, ο καταναλωτής μπορεί να προσφύγει στην ΕΕΤΤ υποβάλλοντας γραπτή επιστολή - καταγγελία κατά της συγκεκριμένης εταιρείας. Η ΕΕΤΤ θα διερευνήσει την καταγγελία και θα προβεί στις κατάλληλες ελεγκτικές ενέργειες καθώς και στην ενδεχόμενη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Διασφάλιση της Ποιότητας των Παρεχόμενων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών- Καθολική Υπηρεσία Η Καθολική Υπηρεσία αφορά στην παροχή ενός συνόλου ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της Ελληνικής επικράτειας, σε προσιτές τιμές και με συγκεκριμένη ποιότητα. Βασικό μέλημα της ΕΕΤΤ αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας. Η παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας έχει ανατεθεί στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), που αποτελούν και τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται μετρήσεις της ποιότητας παροχής Καθολικής Υπηρεσίας για την Αλληλογραφία Εσωτερικού και Εξωτερικού Α Προτεραιότητας. Οι μετρήσεις αυτές αποσκοπούν στην εκτίμηση της ταχύτητας επίδοσης στους καταναλωτές της προσωπικής αλληλογραφίας τους, από οποιοδήποτε σημείο της Επικράτειας και αν προέρχεται αυτή, και κατ επέκταση στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών. 15

16 Οργάνωση & Ανθρώπινο Δυναμικό 16 Η Oλομέλεια της ΕΕΤΤ είναι εννεαμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο για τον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, τον Αντιπρόεδρο για τον Τομέα Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και έξι ακόμη Μέλη. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και την έκφραση γνώμης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕΤΤ διορίζονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ως μέλη της ΕΕΤΤ επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα. Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΕΤΤ, το οποίο σύμφωνα με το νόμο (3431/2006) αριθμεί 220 άτομα, απαρτίζεται από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, το Τακτικό Προσωπικό καθώς επίσης και από Εξωτερικούς Συνεργάτες-Μέλη Ομάδων Εργασίας και εργαζομένους για την κάλυψη ειδικών αναγκών της εποπτείας Φάσματος (π.χ. αποσπασμένοι αστυνομικοί). Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΕΤΤ, σημαντικό ποσοστό (άνω του 50%) των υπαλλήλων κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα ή Μεταπτυχιακό Τίτλο και ακολουθούν οι υπάλληλοι με πανεπιστημιακή ή τεχνολογική εκπαίδευση. Θεωρώντας απαραίτητη τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των εργαζομένων της πάνω σε θέματα της ειδικότητας και του αντικειμένου εργασίας τους, η ΕΕΤΤ υλοποιεί ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο περιλαμβάνει εκτός άλλων, την παρακολούθηση εσωτερικών σεμιναρίων κατάρτισης και τη συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια, σεμινάρια και επιστημονικές συναντήσεις. Επίσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της, η ΕΕΤΤ προσφέρει στους υπαλλήλους της υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, σε συνεργασία με Εξωτερική Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων.

17 17

18 18

19 Ευρωπαϊκός και Διεθνής Ρόλος Η ΕΕΤΤ διατηρεί σημαντικές ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτών: Συμμετέχει καθοριστικά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών εξελίξεων. Παρακολουθεί την ευρωπαϊκή πορεία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Παρουσιάζει τις ελληνικές θέσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συνεργάζεται στενά με τους Ευρωπαίους εταίρους της, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς φορείς για θέματα αρμοδιοτήτων της. Παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) για την εκπροσώπηση της χώρας σε κοινοτικούς και διεθνείς οργανισμούς. Η ΕΕΤΤ είναι ενεργό μέλος του European Competition Network (ECN), όπως και του European Regulators Group (ERG). Πρόκειται για την Ομάδα που απαρτίζουν οι 27 Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) της Ε.Ε. Στο πλαίσιο εργασιών του ERG η ΕΕΤΤ, διατυπώνει την ελληνική ρυθμιστική εμπειρία και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ομάδας. Παράλληλα, συμμετέχει στο Independent Regulators Group (IRG), όπου παρουσιάζει τις ελληνικές θέσεις σε θέματα ρύθμισης, και συνεργάζεται με τους εταίρους της, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επιπλέον συμμετέχει σε εργασίες ομάδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων. Ενδεικτικά, αναφέρεται η συμμετοχή της στις εξής Επιτροπές: Ανταγωνισμού (ECN), Επικοινωνιών (COCOM) και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ECC), Ραδιοφάσματος (RSC), Αξιολόγησης της Πιστότητας και Εποπτείας της Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς (TCAM), Διοικητικής Συνεργασίας (ADCO), Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (PDC), Tαχυδρομικής Ρύθμισης (CERP) και στο Φόρουμ Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για την Ηλεκτρονική Υπογραφή (FESA). 19

20 20

21 Στην υπηρεσία του καταναλωτή Για την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών πάνω σε θέματα τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα: Εκδίδει ενημερωτικά έντυπα για ζητήματα του άμεσου ενδιαφέροντος των καταναλωτών (π.χ. τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, την παρουσίαση νέων υπηρεσιών, τις διευκολύνσεις και τις δυνατότητες επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους, οδηγίες και συμβουλές κλπ). Διοργανώνει Ημερίδες, Συνέδρια και Σεμινάρια. Πραγματοποιεί τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές ενημερωτικές εκστρατείες. Εμπλουτίζει διαρκώς το δικτυακό της τόπο με πληροφορίες για το έργο της και απλουστευμένες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που θέτουν οι καταναλωτές. Εκδίδει Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις προκειμένου να πληροφορήσει τους καταναλωτές για τη δράση της και για τις εξελίξεις στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, όσον αφορά στις Τηλεπικοινωνίες, στην ΕΕΤΤ λειτουργεί ο Τομέας Καταναλωτών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, ο οποίος είναι αποδέκτης γραπτών καταγγελιών καταναλωτών για θέματα σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και internet ενώ λαμβάνει επίσης, τηλεφωνήματα καταναλωτών μέσω της Γραμμής Επικοινωνίας Στόχος του Τομέα είναι ο εντοπισμός θεμάτων που απαιτούν την κινητοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού της ΕΕΤΤ ως προς τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες καθώς επίσης και τη ρυθμιστική της παρέμβαση. 21

22 22 Διαδικασία Εξέτασης Γραπτών Καταγγελιών Η ΕΕΤΤ εξετάζει τα παράπονα/καταγγελίες των καταναλωτών για θέματα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που υποβάλλονται εγγράφως, μόνο εφόσον ο καταναλωτής έχει ακολουθήσει τα βήματα της παρακάτω διαδικασίας: 1. Ο καταναλωτής που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα σχετικά με υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πρέπει να επιδιώκει την επίλυσή του αρχικά με τον πάροχό του. Εάν μετά την επικοινωνία με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, ο καταναλωτής πρέπει να υποβάλει στον πάροχο γραπτή καταγγελία. 2. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί μετά την παρέλευση ενός μήνα από την παραλαβή της καταγγελίας από τον πάροχο, τότε ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνει έγγραφη καταγγελία στην ΕΕΤΤ. Στη καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την επικοινωνία με τον πάροχο. 3. Η υποβολή γραπτής καταγγελίας στην ΕΕΤΤ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΕΤΤ, Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Με fax: Mε τη συμπλήρωση ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ και αποστολή της με στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή 4. Το κάθε έγγραφο παράπονο/καταγγελία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: i. Ονοματεπώνυμο καταγγέλλοντα ii. Τηλεφωνικό αριθμό σύνδεσης που αφορά η καταγγελία (εφόσον υπάρχει) iii. Τηλέφωνο επικοινωνίας iv. Διεύθυνση επικοινωνίας v. Διατύπωση σαφούς αιτήματος προς την ΕΕΤΤ vi. Αριθμό πρωτοκόλλου που έχει δώσει ο πάροχος στην καταγγελία (εφόσον υπάρχει) vii. Επισυναπτόμενη απάντηση του παρόχου (εφόσον υπάρχει) 5. Η ΕΕΤΤ ενημερώνει άμεσα τους καταναλωτές για την παραλαβή της καταγγελίας και τη δρομολόγησή της προς τον πάροχο. 6. Η ΕΕΤΤ εξετάζει την καταγγελία μαζί με άλλες παρεμφερείς και ανά περίπτωση προχωρά σε ελεγκτικές ενέργειες προς τον πάροχο. Στη συνέχεια ενημερώνει εγγράφως τον καταναλωτή για το αποτέλεσμα των ενεργειών στις οποίες έχει τυχόν προβεί. Επισημαίνεται ότι η εξέταση των γραπτών καταγγελιών από την ΕΕΤΤ σε καμία περίπτωση δε διακόπτει ή αναστέλλει τυχόν διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

23

24 Ελληνική Δημοκρατία - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Τηλ.: , Fax: URL:

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Κυρίες & Κύριοι, Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση της Ρυθμιστικής Στρατηγικής της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ: 2005-2009. Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ. Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009

ΕΕΤΤ: 2005-2009. Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ. Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009 ΕΕΤΤ: 2005-2009 Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Εισαγωγή & Όραµα 2005-2009: Θεµελίωση της Ευρυζωνικότητας Άνοιγµα Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω = κερδίζω! ς Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία

Γνωρίζω = κερδίζω! ς Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία Επιστολές Μικρά έµατα Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία Κάρτες Ταχυδρόµος Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορ Ταχυδρόµος Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλο Voucher

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω = κερδίζω! ς Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία

Γνωρίζω = κερδίζω! ς Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία Επιστολές Μικρά έµατα Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία Κάρτες Ταχυδρόµος Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορ Ταχυδρόµος Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλο Voucher

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Γνωρίστε την ευρυζωνικότητα Μπείτε σε τροχιά... 2 7 åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Ευρυζωνικότητα: Ο νέος τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί το νέο τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων 2010

Έκθεση Πεπραγμένων 2010 Έκθεση Πεπραγμένων 2010 Μαρούσι, 2011 Διοίκηση Σύνθεση της ΕΕΤΤ Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων παρουσιάζει τις δράσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) Αθηνά Ράλλη - Δικηγόρος Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Ορισμός Ταχυμεταφορών Διαφορά Ταχυδρομείου - Ταχυμεταφορών Τι είναι ΕΣΠΕΤΑ -Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Σύνθεση της ΕΕΤΤ

Διοίκηση Σύνθεση της ΕΕΤΤ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 Ελληνική Δημοκρατία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 6151000 Fax: 210 6105049 www.eett.gr info@eett.gr Διοίκηση Σύνθεση της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕΤΤ Δύο χρόνια μετά τη ψήφιση του νέου νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ.: 765/080 ΑΠΟΦΑΣΗ Εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ για την Ευρυζωνικότητα Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008 2 η Ενότητα: Ο ρόλος των εναλλακτικών παρόχων Ομιλία Βασίλη Βλαχογιάννη, Διευθυντή Πωλήσεων Tellas Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ hstellakis@gmail.com (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων: Θα ανακοινωθεί την Τρίτη) Απαιτήσεις επιτυχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ανάθεση στη δικηγόρο Παρασκευή Ρέππα του έργου της νομικής υποστήριξης της ΕΕΤΤ επί θεμάτων διαχείρισης, ελέγχου και εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Αθήνα 11-12-07 (Ημερίδα Καταναλωτών) Προτάσεις ΕΕΤΤ 1. Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων 2. Δείκτες Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη»

«Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη» «Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη» Ημερίδα ΕΕΤΤ Δεκέμβριος 07 Γιώργος Στεφανόπουλος Διευθυντής Στρατηγικής Vodafone Greece ΟΣτόχοςμας: Στόχος μας: Να προσανατολίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011 Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ Η ψηφιακή τηλεόραση αποτελεί μια πραγματικότητα για την Ελλάδα. Ήδη σήμερα, με τη συντονισμένη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Έκθεση Πεπραγμένων 2012 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2 Διοίκηση της ΕΕΤΤ Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων παρουσιάζει το έργο, τις πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ Επιθεώρηση Εργασίας Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΣΏΜΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ευρυζωνική πρόσβαση και ευρυζωνικές υπηρεσίες (χάριν συντομίας Ευρυζωνικότητα ή ευρυζωνικό περιβάλλον) ορίζεται σε ευρεία έννοια το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Γιώργος Στεφανόπουλος Γενικός Διευθυντής www.eekt.gr Ιούνιος 2010 1 Συνεισφορά του κλάδου στην Εθνική Οικονομία Η Κινητή Τηλεφωνία συνεισφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα Ανταγωνισμός και Επιχειρηματικότητα

Ευρυζωνικότητα Ανταγωνισμός και Επιχειρηματικότητα Ευρυζωνικότητα Ανταγωνισμός και Επιχειρηματικότητα Η Ευρυζωνικότητα από τη σκοπιά του ΟΤΕ Ο ΟΤΕ είναι η κινητήρια δύναμη της ευρυζωνικότητας στο σύνολο της Επικράτειας Υποστηρίζει σε υποδομές σχεδόν το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece. (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.)

Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece. (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.) Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.) Έχετε σε εξέλιξη ένα επενδυτικό σχέδιο στην Ελλάδα και αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τη Δημόσια Διοίκηση; Ο Διαμεσολαβητής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

2OO9 Έκθεση Πεπραγµένων. Έτος Ευρυζωνικής Σύγκλισης Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ

2OO9 Έκθεση Πεπραγµένων. Έτος Ευρυζωνικής Σύγκλισης Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ 2OO9 Έκθεση Πεπραγµένων Έτος Ευρυζωνικής Σύγκλισης Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ Έκθεση Πεπραγμένων 2009 Μαρούσι, 2010 Διοίκηση-Σύνθεση της EETΤ Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων παρουσιάζει τις δράσεις της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑ : ΒΙΕΟ639-ΦΝΦ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαρούσι, 14-2-2014 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΡΙΘ. : 10905/Φ507 Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Final version for publication Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ, Λαγονήσι, 6-9 Ιουνίου, 2008 Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή

Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή 4 απλά βήματα για να «μιλήσετε» με την επιχείρηση αποτελεσματικά Υποστήριξη και επικοινωνία: κλειδί της ικανοποίησης του Καταναλωτή Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή Σημείο εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα