Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 12 Ταχυδρομεία & Ταχυμεταφορές 14 Οργάνωση & Ανθρώπινο Δυναμικό 16 Ευρωπαϊκός και Διεθνής Ρόλος 19 Στην υπηρεσία του καταναλωτή 21

4

5 Εισαγωγή Η ανθρώπινη επικοινωνία δεν έχει τέλος. Έχει όμως Αρχή! Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος αποκτά συνείδηση της ύπαρξής του και προσπαθεί να επικοινωνήσει. Τόσο με το περιβάλλον του, όσο και με τους ομοίους του, επιστρατεύοντας τη γλώσσα του σώματος, χειρονομίες, εκφράσεις και άναρθρους φθόγγους. Ακολουθεί ο έναρθρος λόγος - η γλώσσα, πρώτα προφορική και αργότερα γραπτή, ενώ είχε μεσολαβήσει και η αποτύπωση συμβόλων σε διάφορα, άφθαρτα και μη υλικά. Η ανθρώπινη ανάγκη για επικοινωνία δε σταμάτησε ποτέ. Η επικοινωνία σιγά - σιγά ξεφεύγει από τα δεσμά του χώρου και εξακοντίζεται σε μεγάλες αποστάσεις. Γίνεται Τηλέκαθώς παρασέρνεται στα κύματα του ήχου και του φωτός και αργότερα του ηλεκτρισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού. Άνθρωποι, ανακαλύψεις και εφευρέσεις στην υπηρεσία μετάδοσης μηνυμάτων. Από τις πρώτες μορφές ταχυδρομείου, τους δρομείς, τα περιστέρια, τους τελάληδες και τις φρυκτωρίες, μέχρι τον τηλέγραφο, το τηλέφωνο, το διαδίκτυο, την κινητή τηλεφωνία. Γλώσσα, σύμβολα, φωνή, εικόνες, δεδομένα, τα μηνύματα της ανθρώπινης επικοινωνίας, μετασχηματίζονται και μεταδίδονται καθώς η επικοινωνία μπορεί να γίνεται οπτική, ακουστική, συμβολική, ενσύρματη, ασύρματη, ηλεκτρονική... Τα τελευταία χρόνια όσο πιο εύκολη και απλή γίνεται η καθημερινή μας επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, τόσο πιο πολύπλοκο γίνεται το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται. Σήμερα, πολυάριθμες εταιρίες, δίκτυα, υπηρεσίες, καταναλωτές, Πολιτεία και φορείς, συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν σε ένα περιβάλλον που απαιτεί ρύθμιση, κανόνες, συναίνεση, καθώς και ομαλή και ήπια υποδοχή των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, τις οποίες μέχρι πριν λίγα χρόνια μόνο η φαντασία μπορούσε να προβλέψει. Η ανθρώπινη επικοινωνία δεν έχει τέλος. Έχει όμως Αρχή! Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), είναι η Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή στην Ελλάδα, η οποία ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και την αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το έντυπο που κρατάτε σας συστήνει με την ΕΕΤΤ και σας παρουσιάζει την ιστορία της, το ρόλο και την αποστολή της.

6 Ποια είναι η ΕΕΤΤ Ταυτότητα Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι η Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει: Την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και Την ταχυδρομική αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές, ενώ απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Σύντομη ιστορική αναδρομή Ιδρύθηκε το 1992 με την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) και με αρμοδιότητες που επικεντρώνονταν στην απελευθερούμενη τότε αγορά των τηλεπικοινωνιών Αναλαμβάνει την ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και μετονομάζεται σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Ενισχύεται ο εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθμιστικός ρόλος της (*) Ψηφίζεται ο Νόμος που προσαρμόζει το Κοινοτικό δίκαιο στην εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με το νέο Νόμο, η ΕΕΤΤ αναλαμβάνει το ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (**). * Με το Νόμο 2867/2000 ** Με τον ισχύοντα Νόμο 3431/2006

7 Αποστολή Κάθε κάτοικος της Ελλάδας να μπορεί να απολαμβάνει υπηρεσίες επικοινωνίας σύγχρονες, προσιτές και ασφαλείς. Γι αυτό, με τη δράση και το έργο της: Εξασφαλίζει την πρόσβαση όλων των πολιτών σε μεγάλο εύρος δικτύων και υπηρεσιών επικοινωνίας. Προασπίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών σε θέματα τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ενημερώνει διαρκώς τους καταναλωτές για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Διασφαλίζει την αξιοποίηση σπάνιων εθνικών πόρων, όπως είναι το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων και οι αριθμοδοτικοί πόροι. Συμβάλλει στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, διαμορφώνοντας τους κανόνες λειτουργίας των εν λόγω αγορών. Όραμα Όραμα της ΕΕΤΤ είναι να διασφαλίζει και να ενδυναμώνει τον υγιή ανταγωνισμό της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, να διευρύνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τα δίκτυα και τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, με απώτερο στόχο η χώρα μας να συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνία της Γνώσης και κάθε πολίτης να απολαμβάνει υπηρεσίες και διευκολύνσεις υψηλού επιπέδου.

8 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Η ΕΕΤΤ είναι ο Εθνικός Ρυθμιστής της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και έχει την ευθύνη για τη θέσπιση και την εποπτεία των κανόνων λειτουργίας της. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΕΕΤΤ εξειδικεύει κάθε φορά το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την Ελλάδα βασισμένη στον ισχύοντα εθνικό νόμο καθώς και σε μεγάλο βαθμό στο δίκαιο περί ανταγωνισμού. Βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, ο τομέας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών χωρίζεται σε 18 επιμέρους αγορές οι οποίες υπόκεινται σε ρύθμιση. Η ΕΕΤΤ διεξάγει εμπεριστατωμένη ανάλυση και μελέτη για κάθε αγορά και επιβάλλει στους παρόχους που κατέχουν δεσπόζουσα θέση 1 σε αυτήν, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ με βάση την ανάλυση των αγορών στοχεύουν: Στη διασφάλιση και ενδυνάμωση του υγιούς ανταγωνισμού. 1 Ο πάροχος με δεσπόζουσα θέση είναι σε θέση οικονομικής ισχύος στη συγκεκριμένη αγορά, η οποία του επιτρέπει να συμπεριφέρεται σε σημαντικό Στην ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που απολαμβάνει ο καταναλωτής. Στην προστασία του καταναλωτή. Στη γενικότερη ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας, με την προσέλκυση επενδύσεων. Περαιτέρω, βασικές αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ είναι: 1. Να αδειοδοτεί τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 2. Να εξετάζει συμφωνίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ εταιρειών του χώρου. 3. Να διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης. 4. Να εκχωρεί δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμούς στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 5. Να εκχωρεί Ονόματα Δικτυακών Τόπων με Κατάληξη [.gr]. 6. Να εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές του, τους πελάτες και τελικά, τους καταναλωτές

9 7. Να ρυθμίζει τα θέματα ηλεκτρονικών υπογραφών, φορητότητας αριθμών, επιλογής και προεπιλογής φορέα. 8. Να απευθύνει οδηγίες, απαγορεύσεις και συστάσεις καθώς και να επιβάλει πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις παραβάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. 9. Να εκδίδει κανονισμούς για θέματα προστασίας του καταναλωτή. Παράλληλα, η ΕΕΤΤ έχει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά στην Καθολική Υπηρεσία. Για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως Καθολική Υπηρεσία ορίζεται ένα προκαθορισμένο ελάχιστο σύνολο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας που πρέπει να προσφέρεται με προσιτή τιμή σε όλους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ υποβάλλει εισηγήσεις στους αρμόδιους Υπουργούς για όλα τα ζητήματα αναφορικά με την Καθολική Υπηρεσία και εποπτεύει την παροχή της. Στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, η ΕΕΤΤ πραγματοποιεί: Τον κοστολογικό έλεγχο και εγκρίνει τις τιμές του ΟΤΕ. Έκτακτους καθώς και προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους και αυτοψίες στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα ελεγκτικά της συνεργεία: Διενεργούν αυτοψίες. Λαμβάνουν στοιχεία και έγγραφα από το προσωπικό των εταιρειών που ελέγχθηκαν. Συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο του ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν διττό στόχο: αφενός μεν την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και την ομαλή λειτουργία της αγοράς σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, αφετέρου δε, την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Οι παραπάνω λειτουργίες ολοκληρώνονται με τη διαρκή συλλογή στοιχείων της αγοράς καθώς και την παρακολούθηση των τάσεων αυτής.

10 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Τι είναι Ευρυζωνικότητα Μία τηλεπικοινωνιακή σύνδεση χαρακτηρίζεται ως ευρυζωνική εάν διακρίνεται από τα παρακάτω δύο χαρακτηριστικά: α) Προσφέρει αδιάλειπτη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. β) Έχει υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων προς το χρήστη, ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε διαδραστικές υπηρεσίες πλούσιου περιεχομένου μέσω διαδικτύου (π.χ. τηλεφωνικές κλήσεις και κλήσεις βιντεο-τηλεφωνίας, διαδραστική τηλεόραση και βίντεο κατά παραγγελία, πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό). Η ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλα τα ανεπτυγμένα κράτη γιατί συνδέεται με την επιτάχυνση της οικονομικής ευημερίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Τα οφέλη της ευρυζωνικότητας είναι πολλαπλά για ποικίλους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Στο δημόσιο τομέα για παράδειγμα, η ευρυζωνικότητα επιτρέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιούν διαδικασίες λειτουργίας του δημοσίου. Στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης αντίστοιχα, η ευρυζωνικότητα επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε απομακρυσμένες περιοχές, με χρήση εφαρμογών τηλε-ιατρικής και τηλε-εκπαίδευσης. Στον επιχειρηματικό τομέα επίσης, ανοίγει νέες δυνατότητες προώθησης αλλά και προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, με τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων χάρη σε εφαρμογές τηλε-εργασίας και τηλε-διάσκεψης. Η Συμβολή της ΕΕΤΤ στην Προώθηση των Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Στη χώρα μας, μία σειρά από παράγοντες όπως η έλλειψη εναλλακτικών δικτύων και η καθυστέρηση στο άνοιγμα της ευρυζωνικής αγοράς είχαν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να υπολείπεται των άλλων ευρωπαϊκών

11 κρατών στην ευρυζωνική διείσδυση. Για το λόγο αυτό, η προώθηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και η διάδοση των πλεονεκτημάτων τους αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΕΕΤΤ με σκοπό τη μείωση του ψηφιακού χάσματος της χώρας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΕΤΤ εργάζεται εντατικά, προβαίνοντας στις απαραίτητες ρυθμιστικές και εποπτικές ενέργειες προκειμένου να διευκολύνει την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας αποτελει η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ). Η ΑΠΤΒ είναι η δυνατότητα χρήσης από άλλους, εκτός του ΟΤΕ, Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, του καλωδίου (Τοπικός Βρόχος) που συνδέει το χώρο του συνδρομητή με το Αστικό Κέντρο του ΟΤΕ. Μέσω της ΑΠΤΒ, οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν άλλους, εκτός του ΟΤΕ, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την παροχή σταθερής τηλεφωνίας αλλά και άλλων υπηρεσιών όπως το λεγόμενο «γρήγορο» internet, η τηλεφωνία μέσω διαδικτύου (VoIP) και η συνδρομητική τηλεόραση μέσω διαδικτύου (IPTV). Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ανάπτυξης της ΑΠΤΒ, η ΕΕΤΤ: Ενέκρινε την Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίηση του Τοπικού Βρόχου (ΑΠΤΒ). Πρόκειται για το πλαίσιο που ορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες, με βάση τις οποίες ο ΟΤΕ παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες και ευκολίες πρόσβασης (κυρίως τα δικαιώματα συνεγκατάστασης στα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ) στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, προκειμένου οι τελευταίοι να παρέχουν υπό όρους ανταγωνιστικούς, υπηρεσίες ΑΠΤΒ στους καταναλωτές. Παρακολουθεί στενά το πρόγραμμα κατασκευής χώρων για τη συνεγκατάσταση άλλων παρόχων στα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ, προκειμένου να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Εποπτεύει την ικανοποίηση από τον ΟΤΕ των αιτημάτων των παρόχων για την παροχή τοπικών βρόχων. Επιβάλλει κυρώσεις στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ΑΠΤΒ στους καταναλωτές. 11

12 Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 12 Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων είναι ένας εθνικός πόρος καθοριστικής σημασίας για την παροχή σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αποτελεί σπάνιο πόρο δεδομένου ότι το σύνολο των συχνοτήτων που μπορεί να διατεθεί σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή είναι πεπερασμένο. Γι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ο τρόπος διάθεσης και οι όροι χρήσης του, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίησή του διαθέσιμου φάσματος για την κάλυψη των τωρινών καθώς και των μελλοντικών αναγκών αλλά και η μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους χρήστες. Κύριο μέλημα της ΕΕΤΤ είναι να διασφαλίζει την παροχή ασύρματων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε προκαθορισμένα επίπεδα ποιότητας και τον συντονισμό όσο το δυνατόν περισσότερων χρηστών. Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ: Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες αυτά απαιτούνται. Καθορίζει και εισπράττει τα τέλη χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που καταβάλλουν οι χρήστες του φάσματος. Η επιβολή τελών λειτουργεί ως κίνητρο για την αποδοτικότερη αξιοποίηση του φάσματος. Τηρεί μία βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται όλες οι ραδιοσυχνότητες για τις οποίες έχουν χορηγηθεί δικαιώματα χρήσης στον ελληνικό χώρο. Πρόκειται για το εθνικό μητρώο ραδιοσυχνοτήτων, το βασικό εργαλείο για τη διαχείριση του φάσματος. Εποπτεύει τη σωστή χρήση των ραδιοσυχνοτήτων. Εντοπίζει και επιλύει προβλήματα παρεμβολών σε νόμιμους χρήστες ραδιοσυχνοτήτων. Έμφαση δίνεται σε παρεμβολές στις συχνότητες που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες που συνδέονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και έχουν χορηγηθεί σε κρατικά δίκτυα ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης (ΥΠΑ, ΕΚΑΒ, Λιμενικό).

13 Υποστηρίζει τεχνικά τις αρμόδιες αρχές κατά την παύση λειτουργίας σταθμών (π.χ. τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί) που κάνουν παράνομη χρήση ραδιοσυχνοτήτων. Χορηγεί τις άδειες για τις ραδιοσυχνότητες και τις κατασκευές κεραιών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και άλλων υπηρεσιών (π.χ. ραδιοδίκτυα, δορυφορικές υπηρεσίες), ενώ από το 2007 είναι αρμόδια και για την έκδοση των αδειών κεραιών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Ανταποκρίνεται σε ερωτήματα/καταγγελίες καταναλωτών τα οποία αφορούν κυρίως ζητήματα αδειοδότησης εγκαταστάσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Είναι ο αρμόδιος φορέας για τα θέματα διάθεσης και χρήσης ραδιοεξοπλισμού και τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (ΡΤΤΕ) όπως είναι τα σταθερά, ασύρματα και κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα τηλεχειριστήρια, τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια κ.α. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργεί τακτικούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός που διατίθεται και χρησιμοποιείται στην ελληνική αγορά συμμορφώνεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και αφορούν κυρίως στην ασφάλεια του χρήστη και την αποφυγή παρεμβολών. Βασικό εργαλείο της ΕΕΤΤ στον τομέα του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (ΕΣΔΕΦ). Πρόκειται για μια τεχνολογικά προηγμένη και υψηλών προδιαγραφών υποδομή, η οποία υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών της διαχείρισης και εποπτείας φάσματος και περιλαμβάνει σταθερούς και κινητούς σταθμούς εποπτείας καθώς επίσης και φορητό εξοπλισμό. Με το ΕΣΔΕΦ καθίσταται δυνατός ο έλεγχος εκπομπών σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων σε όλη την Ελλάδα. 13

14 Ταχυδρομεία & Ταχυμεταφορές 14 Ο Ρυθμιστικός και Εποπτικός Ρόλος της ΕΕΤΤ Η ΕΕΤΤ είναι η αρμόδια Αρχή για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Υπό αυτό το πρίσμα, τηρεί το Μητρώο των Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα με πλήρη στοιχεία αυτών και των δικτύων τους. Στις ρυθμιστικές αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ εμπίπτουν επίσης, η έκδοση Κανονιστικών Πράξεων ή η εισήγηση τους στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ), καθώς και η συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων της ελληνικής και διεθνούς αγοράς. Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ εκπονεί ετήσια μελέτη για την ταχυδρομική αγορά, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για την εκτίμηση των τάσεων, την παρακολούθηση στοιχείων όπως είναι οι όγκοι, τα έσοδα και οι υποδομές των ταχυδρομικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και για την καταγραφή των τρόπων επίλυσης διαφορών μεταξύ εταιρειών και καταναλωτών. Επιπλέον, στοχεύοντας στη διασφάλιση ενός υγιούς και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος προς όφελος των καταναλωτών, η ΕΕΤΤ ελέγχει και εποπτεύει την ταχυδρομική αγορά. Στο πλαίσιο του ελεγκτικού της ρόλου, η ΕΕΤΤ: Ελέγχει την ποιότητα παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας. Εγκρίνει το Κοστολογικό Σύστημα του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας και παρακολουθεί την ορθή τήρησή του. Ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και τη συμμόρφωση των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών προς τους όρους αδειοδότησής τους. Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε ταχυδρομικές επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν αφενός στη διαπίστωση τυχόν πλημμελών ταχυδρομικών υπηρεσιών και αφετέρου στον εντοπισμό άσκησης παράνομης δραστηριότητας. Κατά την ελεγκτική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις ταχυδρομικές επιχειρήσεις, πραγματογνωμοσύνης και δειγματοληψίας, η ΕΕΤΤ διερευνά, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήματα: Τήρηση του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή. Τυχόν παραβίαση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας - που είναι ο ΕΛΤΑ - από ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική ή Ειδική Άδεια. Ελλείψεις του Ειδικού Συστήματος Παρακολούθησης και

15 Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων των επιχειρήσεων. Εντοπισμό επιχειρήσεων, οι οποίες παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη Άδεια ή δεν αποδίδουν στην ΕΕΤΤ τα προβλεπόμενα τέλη. Επίλυση Διαφορών μεταξύ Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων και Καταναλωτών Ρόλος της ΕΕΤΤ είναι να διασφαλίζει ότι κατά την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών εφαρμόζονται απόλυτα οι όροι της σύμβασης μεταξύ του καταναλωτή και της ταχυδρομικής εταιρείας, όπως περιγράφονται στο Συνοδευτικό Δελτίο Αποστολής (voucher), του ταχυδρομικού αντικειμένου. Η επίλυση τυχόν διαφοράς του καταναλωτή με την ταχυδρομική εταιρεία επιχειρείται με φιλικό διακανονισμό, με βάση το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ). Αν δεν υπάρξει επίλυση, τότε το ζήτημα παραπέμπεται ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών που λειτουργεί σε κάθε ταχυδρομική εταιρεία. Τέλος, εάν η υπόθεση δεν επιλυθεί από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, ο καταναλωτής μπορεί να προσφύγει στην ΕΕΤΤ υποβάλλοντας γραπτή επιστολή - καταγγελία κατά της συγκεκριμένης εταιρείας. Η ΕΕΤΤ θα διερευνήσει την καταγγελία και θα προβεί στις κατάλληλες ελεγκτικές ενέργειες καθώς και στην ενδεχόμενη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Διασφάλιση της Ποιότητας των Παρεχόμενων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών- Καθολική Υπηρεσία Η Καθολική Υπηρεσία αφορά στην παροχή ενός συνόλου ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της Ελληνικής επικράτειας, σε προσιτές τιμές και με συγκεκριμένη ποιότητα. Βασικό μέλημα της ΕΕΤΤ αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας. Η παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας έχει ανατεθεί στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), που αποτελούν και τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται μετρήσεις της ποιότητας παροχής Καθολικής Υπηρεσίας για την Αλληλογραφία Εσωτερικού και Εξωτερικού Α Προτεραιότητας. Οι μετρήσεις αυτές αποσκοπούν στην εκτίμηση της ταχύτητας επίδοσης στους καταναλωτές της προσωπικής αλληλογραφίας τους, από οποιοδήποτε σημείο της Επικράτειας και αν προέρχεται αυτή, και κατ επέκταση στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών. 15

16 Οργάνωση & Ανθρώπινο Δυναμικό 16 Η Oλομέλεια της ΕΕΤΤ είναι εννεαμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο για τον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, τον Αντιπρόεδρο για τον Τομέα Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και έξι ακόμη Μέλη. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και την έκφραση γνώμης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕΤΤ διορίζονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ως μέλη της ΕΕΤΤ επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα. Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΕΤΤ, το οποίο σύμφωνα με το νόμο (3431/2006) αριθμεί 220 άτομα, απαρτίζεται από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, το Τακτικό Προσωπικό καθώς επίσης και από Εξωτερικούς Συνεργάτες-Μέλη Ομάδων Εργασίας και εργαζομένους για την κάλυψη ειδικών αναγκών της εποπτείας Φάσματος (π.χ. αποσπασμένοι αστυνομικοί). Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΕΤΤ, σημαντικό ποσοστό (άνω του 50%) των υπαλλήλων κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα ή Μεταπτυχιακό Τίτλο και ακολουθούν οι υπάλληλοι με πανεπιστημιακή ή τεχνολογική εκπαίδευση. Θεωρώντας απαραίτητη τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των εργαζομένων της πάνω σε θέματα της ειδικότητας και του αντικειμένου εργασίας τους, η ΕΕΤΤ υλοποιεί ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο περιλαμβάνει εκτός άλλων, την παρακολούθηση εσωτερικών σεμιναρίων κατάρτισης και τη συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια, σεμινάρια και επιστημονικές συναντήσεις. Επίσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της, η ΕΕΤΤ προσφέρει στους υπαλλήλους της υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, σε συνεργασία με Εξωτερική Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων.

17 17

18 18

19 Ευρωπαϊκός και Διεθνής Ρόλος Η ΕΕΤΤ διατηρεί σημαντικές ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτών: Συμμετέχει καθοριστικά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών εξελίξεων. Παρακολουθεί την ευρωπαϊκή πορεία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Παρουσιάζει τις ελληνικές θέσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συνεργάζεται στενά με τους Ευρωπαίους εταίρους της, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς φορείς για θέματα αρμοδιοτήτων της. Παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) για την εκπροσώπηση της χώρας σε κοινοτικούς και διεθνείς οργανισμούς. Η ΕΕΤΤ είναι ενεργό μέλος του European Competition Network (ECN), όπως και του European Regulators Group (ERG). Πρόκειται για την Ομάδα που απαρτίζουν οι 27 Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) της Ε.Ε. Στο πλαίσιο εργασιών του ERG η ΕΕΤΤ, διατυπώνει την ελληνική ρυθμιστική εμπειρία και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ομάδας. Παράλληλα, συμμετέχει στο Independent Regulators Group (IRG), όπου παρουσιάζει τις ελληνικές θέσεις σε θέματα ρύθμισης, και συνεργάζεται με τους εταίρους της, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επιπλέον συμμετέχει σε εργασίες ομάδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων. Ενδεικτικά, αναφέρεται η συμμετοχή της στις εξής Επιτροπές: Ανταγωνισμού (ECN), Επικοινωνιών (COCOM) και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ECC), Ραδιοφάσματος (RSC), Αξιολόγησης της Πιστότητας και Εποπτείας της Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς (TCAM), Διοικητικής Συνεργασίας (ADCO), Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (PDC), Tαχυδρομικής Ρύθμισης (CERP) και στο Φόρουμ Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για την Ηλεκτρονική Υπογραφή (FESA). 19

20 20

21 Στην υπηρεσία του καταναλωτή Για την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών πάνω σε θέματα τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα: Εκδίδει ενημερωτικά έντυπα για ζητήματα του άμεσου ενδιαφέροντος των καταναλωτών (π.χ. τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, την παρουσίαση νέων υπηρεσιών, τις διευκολύνσεις και τις δυνατότητες επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους, οδηγίες και συμβουλές κλπ). Διοργανώνει Ημερίδες, Συνέδρια και Σεμινάρια. Πραγματοποιεί τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές ενημερωτικές εκστρατείες. Εμπλουτίζει διαρκώς το δικτυακό της τόπο με πληροφορίες για το έργο της και απλουστευμένες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που θέτουν οι καταναλωτές. Εκδίδει Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις προκειμένου να πληροφορήσει τους καταναλωτές για τη δράση της και για τις εξελίξεις στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, όσον αφορά στις Τηλεπικοινωνίες, στην ΕΕΤΤ λειτουργεί ο Τομέας Καταναλωτών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, ο οποίος είναι αποδέκτης γραπτών καταγγελιών καταναλωτών για θέματα σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και internet ενώ λαμβάνει επίσης, τηλεφωνήματα καταναλωτών μέσω της Γραμμής Επικοινωνίας Στόχος του Τομέα είναι ο εντοπισμός θεμάτων που απαιτούν την κινητοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού της ΕΕΤΤ ως προς τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες καθώς επίσης και τη ρυθμιστική της παρέμβαση. 21

22 22 Διαδικασία Εξέτασης Γραπτών Καταγγελιών Η ΕΕΤΤ εξετάζει τα παράπονα/καταγγελίες των καταναλωτών για θέματα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που υποβάλλονται εγγράφως, μόνο εφόσον ο καταναλωτής έχει ακολουθήσει τα βήματα της παρακάτω διαδικασίας: 1. Ο καταναλωτής που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα σχετικά με υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πρέπει να επιδιώκει την επίλυσή του αρχικά με τον πάροχό του. Εάν μετά την επικοινωνία με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, ο καταναλωτής πρέπει να υποβάλει στον πάροχο γραπτή καταγγελία. 2. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί μετά την παρέλευση ενός μήνα από την παραλαβή της καταγγελίας από τον πάροχο, τότε ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνει έγγραφη καταγγελία στην ΕΕΤΤ. Στη καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την επικοινωνία με τον πάροχο. 3. Η υποβολή γραπτής καταγγελίας στην ΕΕΤΤ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΕΤΤ, Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Με fax: Mε τη συμπλήρωση ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ και αποστολή της με στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή 4. Το κάθε έγγραφο παράπονο/καταγγελία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: i. Ονοματεπώνυμο καταγγέλλοντα ii. Τηλεφωνικό αριθμό σύνδεσης που αφορά η καταγγελία (εφόσον υπάρχει) iii. Τηλέφωνο επικοινωνίας iv. Διεύθυνση επικοινωνίας v. Διατύπωση σαφούς αιτήματος προς την ΕΕΤΤ vi. Αριθμό πρωτοκόλλου που έχει δώσει ο πάροχος στην καταγγελία (εφόσον υπάρχει) vii. Επισυναπτόμενη απάντηση του παρόχου (εφόσον υπάρχει) 5. Η ΕΕΤΤ ενημερώνει άμεσα τους καταναλωτές για την παραλαβή της καταγγελίας και τη δρομολόγησή της προς τον πάροχο. 6. Η ΕΕΤΤ εξετάζει την καταγγελία μαζί με άλλες παρεμφερείς και ανά περίπτωση προχωρά σε ελεγκτικές ενέργειες προς τον πάροχο. Στη συνέχεια ενημερώνει εγγράφως τον καταναλωτή για το αποτέλεσμα των ενεργειών στις οποίες έχει τυχόν προβεί. Επισημαίνεται ότι η εξέταση των γραπτών καταγγελιών από την ΕΕΤΤ σε καμία περίπτωση δε διακόπτει ή αναστέλλει τυχόν διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

23

24 Ελληνική Δημοκρατία - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Τηλ.: , Fax: URL:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Συνέντευξη τύπου του Δρ. Λεωνίδα Κανέλλου Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT

Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT Η ΕΕΤΤ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή Η ΕΕΤΤ προωθεί την ευρυζωνικότητα και τον ανταγωνισμό στην ευρυζωνική αγορά Η ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Νέα ταχυδρομική Οδηγία 6/2008

Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Νέα ταχυδρομική Οδηγία 6/2008 Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2008 Ενημερωτική Συνάντηση Αντιπροέδρου Τομέα Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ, κ. Μ. Σακκά, με Δημοσιογράφους με θέμα τις τρέχουσες εξελίξεις στον Τομέα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Κυρίες & Κύριοι, Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση της Ρυθμιστικής Στρατηγικής της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ «Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18 o Συνέδριο InfoCom World 2016 2 Νοεμβρίου 2016 Agenda Ο ρόλος της ΕΕΤΤ Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών Στόχοι και προοπτικές 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ: 2005-2009. Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ. Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009

ΕΕΤΤ: 2005-2009. Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ. Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009 ΕΕΤΤ: 2005-2009 Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Εισαγωγή & Όραµα 2005-2009: Θεµελίωση της Ευρυζωνικότητας Άνοιγµα Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Στην πορεία της τεχνολογικής ανάπτυξης της Χώρας οι υποδομές των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκτούν ιδιαίτερα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω = κερδίζω! ς Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία

Γνωρίζω = κερδίζω! ς Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία Επιστολές Μικρά έµατα Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία Κάρτες Ταχυδρόµος Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορ Ταχυδρόµος Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλο Voucher

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ «Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18 o Συνέδριο InfoCom World 2016 2 Νοεμβρίου 2016 Agenda Ο ρόλος της ΕΕΤΤ Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών Προοπτικές & Στόχοι 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω = κερδίζω! ς Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία

Γνωρίζω = κερδίζω! ς Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία Επιστολές Μικρά έµατα Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία Κάρτες Ταχυδρόµος Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορ Ταχυδρόµος Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλο Voucher

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Γνωρίστε την ευρυζωνικότητα Μπείτε σε τροχιά... 2 7 åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Ευρυζωνικότητα: Ο νέος τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί το νέο τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο (internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Παρουσίαση Συνέντευξη Τύπου 18 Μαρτίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Παρουσίαση Συνέντευξη Τύπου 18 Μαρτίου 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Παρουσίαση Συνέντευξη Τύπου 18 Μαρτίου 2014 Το παρόν είναι μία περίληψη του σχεδίου δράσης για το έτος 2014, το οποίο αναπτύχθηκε κατόπιν συνεργασίας όλων των διευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΩΣ ΕΤΟΣ «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ»

ΕΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΩΣ ΕΤΟΣ «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΩΣ ΕΤΟΣ «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ» 1. Εισαγωγή Το τέλος του 2007 βρήκε την ελληνική ευρυζωνική αγορά σε μία ιδιαίτερα δυναμική τροχιά, με ρυθμούς αύξησης που ξεπερνούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Δικαίου Επικοινωνιών

Θέματα Δικαίου Επικοινωνιών Θέματα Δικαίου Επικοινωνιών Μάθημα ΙΙ: Βασικά Στοιχεία του Ελληνικου Ρυθμιστικού Πλαισίου @prodromos @karounos Το ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών Πηγή: http://www.eett.gr/opencms/opencms/eett/electronic_communications/greeklaw/laws/

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων 2008

Έκθεση Πεπραγμένων 2008 Έκθεση Πεπραγμένων 2008 Μαρούσι, 2009 Διοίκηση - Σύνθεση της ΕΕΤΤ Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων παρουσιάζει τις δράσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων 2010

Έκθεση Πεπραγμένων 2010 Έκθεση Πεπραγμένων 2010 Μαρούσι, 2011 Διοίκηση Σύνθεση της ΕΕΤΤ Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων παρουσιάζει τις δράσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ομιλία Νίκου Σηφουνάκη Πολιτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ για θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Σύνθεση της ΕΕΤΤ

Διοίκηση Σύνθεση της ΕΕΤΤ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 Ελληνική Δημοκρατία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 6151000 Fax: 210 6105049 www.eett.gr info@eett.gr Διοίκηση Σύνθεση της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη»

Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη» Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη» (Αθήνα 26-2-2008) Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Γενικοί Γραμματείς, Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με Θέμα «Η Εξέλιξη των Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών και ο Ρόλος της ΕΕΤΤ» Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤΤ Καθηγητή κ. Νικήτα Αλεξανδρίδη

Ημερίδα με Θέμα «Η Εξέλιξη των Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών και ο Ρόλος της ΕΕΤΤ» Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤΤ Καθηγητή κ. Νικήτα Αλεξανδρίδη Ημερίδα με Θέμα «Η Εξέλιξη των Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών και ο Ρόλος της ΕΕΤΤ» Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤΤ Καθηγητή κ. Νικήτα Αλεξανδρίδη Ξενοδοχείο Caravel, 2 Φεβρουαρίου 2006 Κύριε Υπουργέ, Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕΤΤ Δύο χρόνια μετά τη ψήφιση του νέου νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) Αθηνά Ράλλη - Δικηγόρος Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Ορισμός Ταχυμεταφορών Διαφορά Ταχυδρομείου - Ταχυμεταφορών Τι είναι ΕΣΠΕΤΑ -Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατά την έναρξη της «Εβδομάδας Ευρυζωνικότητας» στο Σύνταγμα, Μαΐου 2007

Ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατά την έναρξη της «Εβδομάδας Ευρυζωνικότητας» στο Σύνταγμα, Μαΐου 2007 Ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατά την έναρξη της «Εβδομάδας Ευρυζωνικότητας» στο Σύνταγμα, 17-23 Μαΐου 2007 Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και Κύριοι, Σας καλωσορίζω στα σημερινά εγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά σήμερα. 1.1 Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ)

1. Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά σήμερα. 1.1 Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ) «Η Ελλάδα ως Διεθνής Διαμετακομιστικός Κόμβος Ταχυδρομικών Αντικειμένων» Ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ, στην Ημερίδα «Οι Εξελίξεις στην Ταχυδρομική Αγορά: Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Παρουσίαση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ 13 Φεβρουαρίου 2012

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Παρουσίαση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ 13 Φεβρουαρίου 2012 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Παρουσίαση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ 13 Φεβρουαρίου 2012 Κυρίες & Κύριοι, Με μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην παρουσίαση της Ρυθμιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 10.09.2012 Α. Π.: 664/55 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Επιτροπής για την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο της ταχυδρομικής αγοράς, βάσει του ν. 4053/2012 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γενικό Πλαίσιο)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γενικό Πλαίσιο) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γενικό Πλαίσιο) Παναγιώτης Τσώνης - Δικηγόρος Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Ρόλος και αποστολή της ΕΕΤΤ Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ.: 765/080 ΑΠΟΦΑΣΗ Εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 ) Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1752 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ hstellakis@gmail.com (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων: Θα ανακοινωθεί την Τρίτη) Απαιτήσεις επιτυχούς

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ για την Ευρυζωνικότητα Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008 2 η Ενότητα: Ο ρόλος των εναλλακτικών παρόχων Ομιλία Βασίλη Βλαχογιάννη, Διευθυντή Πωλήσεων Tellas Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΠΟΦΑΣΗ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΠΟΦΑΣΗ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-4-2013 ΑΠ.: 688/012 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Διαδικασιών Διαχείρισης Γνώσης ( Knowledge Management) Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας Μνημόνιο Συνεργασίας Για τη δημιουργία διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 27 Μαρτίου 2009 Μνημόνιο Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Αθήνα 11-12-07 (Ημερίδα Καταναλωτών) Προτάσεις ΕΕΤΤ 1. Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων 2. Δείκτες Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ανάθεση στη δικηγόρο Παρασκευή Ρέππα του έργου της νομικής υποστήριξης της ΕΕΤΤ επί θεμάτων διαχείρισης, ελέγχου και εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2004 Σήµερα εγκαινιάζουµε το Εθνικό Σύστηµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ : 573/001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση γνώμης της ΕΕΤΤ, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, επί του Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1987 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Έκθεση Πεπραγμένων 2012 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Έκθεση Πεπραγμένων 2012 2 Διοίκηση της ΕΕΤΤ Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων παρουσιάζει το έργο, τις πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011 Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ Η ψηφιακή τηλεόραση αποτελεί μια πραγματικότητα για την Ελλάδα. Ήδη σήμερα, με τη συντονισμένη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ανάπτυξη του ευρύτερου τομέα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και εφαρμογών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz Μαρούσι, Απρίλιος 2013 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη»

«Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη» «Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη» Ημερίδα ΕΕΤΤ Δεκέμβριος 07 Γιώργος Στεφανόπουλος Διευθυντής Στρατηγικής Vodafone Greece ΟΣτόχοςμας: Στόχος μας: Να προσανατολίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός δράσης για το 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Προγραμματισμός δράσης για το 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Προγραμματισμός δράσης για το 2016 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Για το 2016, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα: Έλεγχο και

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκπόνηση: Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα. μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και. Ταχυδρομείων για την πρόσκλησή τους και να σας

Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα. μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και. Ταχυδρομείων για την πρόσκλησή τους και να σας Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα «Οι Εξελίξεις στην Ταχυδρομική Αγορά: Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις και προοπτικές ανάπτυξης» Τετάρτη 18-3-2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 5 Ιανουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 20 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της 763 ης Συνεδρίασης (11-06-2015) I. Θέματα Φάσματος (Εισηγητής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ) - Αριθ. Αποφ. 1 : «Καθορισμός της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σύγκρισης τιμών στους καταναλωτές»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σύγκρισης τιμών στους καταναλωτές» Μαρούσι, 11-02-2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 552/022 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σύγκρισης τιμών στους καταναλωτές» Η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ευρυζωνική πρόσβαση και ευρυζωνικές υπηρεσίες (χάριν συντομίας Ευρυζωνικότητα ή ευρυζωνικό περιβάλλον) ορίζεται σε ευρεία έννοια το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, κ. Νίκου Κουλούρη, στο Κathimerini.gr

Συνέντευξη του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, κ. Νίκου Κουλούρη, στο Κathimerini.gr Συνέντευξη του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, κ. Νίκου Κουλούρη, στο Κathimerini.gr 6-3-2008 Πώς είναι κατανεμημένο το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην Ελλάδα; Ο ΟΤΕ έχει τον κορμό του δικτύου τηλεπικοινωνιών -του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα