ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 03 Α. Συνεχιζόμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος ανα Δ.Ε. που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ του έργου Εγκατάσταση φυσικής επεξεργασίας λυμάτων του Δ.Δ Σαρδών του Δήμου Ατσικής της νήσου Λήμνου ,8 ΣΑΤΑ Προμελέτη και ΜΠΕ του έργου Εγκατάσταση φυσικής επεξεργασίας λυμάτων του Δ.Δ Σαρδών του Δήμου 6.73,00 ΣΑΤΑ Ατσικής της νήσου Λήμνου. Περιβαλλοντική μελέτη για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δημοτικής γεώτρησης στη θέση.60,00 ΣΑΤΑ Μητρόπολη Δ.Δ. Καρπασίου του Δήμου Ατσικής. Επέκταση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Αγ.Δημητρίου.388,7 ΣΑΤΑ Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ Βάρους.8,30 ΣΑΤΑ Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημ.Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ατσικής 5.745,79 ΣΑΤΑ Περίφραξη παιδικής χαράς Δ.Δ Βάρους 6.09,4 ΣΑΤΑ Διαμόρφωση χώρου πλατείας Δ.Δ. Κατάλακου. 8.55,46 ΣΑΤΑ Δ.Ε 347/06/ ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 348/06 / ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 6/09 / ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Απόφαση Δημ.Επιτροπής:37/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής:8/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής:35/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής:60/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής:/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη

2 Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Παράκαμψη Δάφνης 4.674,54 ΣΑΤΑ Γεωλογική μελέτη του έργου Παράκαμψη Δάφνης 4.843,73 ΣΑΤΑ οδοποιίας του έργου Παράκαμψη Δάφνης 4.80,40 ΣΑΤΑ Τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου Παράκαμψη Δάφνης 4.03,9 ΣΑΤΑ Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Παράκαμψη 3.936,00 ΣΑΤΑ Δάφνης. Υδραυλική μελέτη του έργου Παράκαμψη Δάφνης 6.74,37 ΣΑΤΑ Συγκοινωνιακή μελέτη και πλήρη σειρά τευχών δημοπράτησης του έργου : Ασφαλτόστρωση δρόμου Κατάλακκο- Γομάτι..80,48 ΣΑΤΑ Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αντιλιοστασίων του έργου εξυγχρονισμός-βελτίωση-επέκταση.04,75 ΣΑΤΑ δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Δ. Βάρους Ολοκλήρωση της έγκρισης περιββαλοντικών όρων του έργου ασφαλτόστρωση Δρόμου Κατάλακου-.900,00 ΣΑΤΑ Γομάτι Χωματουργικά και τεχνικά του έργου ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής-Αγίου 3.76,9 ΣΑΤΑ Ερμολάου Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για την κατασκευή του έργου ασφαλτόιστρωση 3.3,98 ΣΑΤΑ δρόμου Ατσικής -Αγίου Ερμολάου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ - ΣΑΤΑ (ΕΤΩΝ 009-0) 4.50,39 ΣΑΤΑ/0 οδού Σαρδών- Αγίου Δημητρίου 4.075,66 ΘΗΣΕΑΣ(ΠΟΕ ,35) Υποέργο: ολοκλήρωση βελτίωσηςεπέκτασης δικτύων ύδρευσηςαποχέτευσης Δ.Δ. Καρπασίου του 'εργου "Εκσυγχρονισμός- βελτίωση- επέκταση 8.66,3 ΘΗΣΕΑΣ(ΠΟΕ 8.66,3) δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης Δ.Δ. Καρπασίου" Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ 3 Σαρδών ,7 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Δ.Ε 9/08 (Δ.Ε 9/08)/ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 30/08 /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 3/08 /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 3/08/ ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 6/09 / ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 8/08 / ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Σύμφωνα με αποφ.δ.ε 7/0 ΣΑΤΑ 00. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του πρώην Δήμου Ατσικής Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του πρώην Δήμου Ατσικής Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του πρώην Δήμου Ατσικής Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του πρώην Δήμου Ατσικής Χρημτοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη

3 Χρηματοδότηση πρόγραμμα 4 Εκσυχρονισμός βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης -αποχέτευσης Δ.Δ Δάφνης ,05 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Χρηματοδότηση πρόγραμμα 5 Εκσυγχρονισμός βελτίωση- επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Δ Καρπασίου.70,90 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) 3.45,64 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) π. Δήμου Ατσικής 74.74,68 ΕΣΠΑ (ΠΟΕ 4065,00 Εγκεκριμένα έργα ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου / Α. Π. οικ /0/008 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 74.74,68 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ ,7 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ Έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 Δ.Ε. Ατσικής ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα, που θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ Διαμόρφωση και ανάπλαση της πλατείας Ατσικής /03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%, ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 3-: Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξηξς Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ Διαμόρφωση θέσης θέας στο Βάρος (απολιθωμένο) /03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 33-: 35.40Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΑΤΣΙΚΗΣ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ ,7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Απόφαση Π.Π.Ε.Α για το έργο:εγκατάσταση συστημάτων εξυγίανσης νερού στα Δ.Δ Μούδρου 4.340,00 ΣΑΤΑ Δημ.Συμβουλίου:80/007. Τεχνικό πρόγραμμα ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση

4 Απόφαση Δημ.Επιτροπής :67/00. Τεχνικό Εσωτερική οδοποιια ΤΔ Φυσίνης, ΤΔ Καμινίων & ΤΔ Σκανδάλης, αντικατάσταση παλιών δικτύων ύδρευσης 0.86,59 ΣΑΤΑ πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Απόφαση Δ.Ε:78/00. 3 Εσωτερική οδοποιϊα ΤΔ Πλάκας,ΤΔ Παναγιάς,ΤΔ Κοντοπουλίου & ΤΔ Καλλιόπης- αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων ύδρευσης (Δημ.Ενότητας Μούδρου) ,99 ΣΑΤΑ Τεχνικό πρόγραμμα έτους 00 /ΣΑΤΑ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής :33/00. Τεχνικό 4 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων-αντικ/σεις παλαιών δικτύων ύδρευσης ΤΔ Μούδρου & ΤΔ Ρουσσοπουλίου 5.634,00 ΣΑΤΑ πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής 5 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων-αντ/σεις παλαιών δικτύων ύδρεσυης ΤΔ Ρεπανιδίου,ΤΔ Κοντοπουλίου & ΤΔ Καλλιόπης.75,75 ΣΑΤΑ :69/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου.Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση Απόφαση 6 Εκπόνηση μελέτης: Ασφαλτόστρωση δρόμου από καρνάγιο -Αγ. Παύλοςσυνοικισμός στο ΤΔ Μούδρου.45,0 ΣΑΤΑ Δημ.Συμβουλίου:99/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Μούδρου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ - ΣΑΤΑ (ΕΤΩΝ 009-0) 4.640,53 ΣΑΤΑ Απόφαση Δημ.Επιτροπής Εξοπλισμός Δημητριάδειου Σχολής Μούδρου ,6 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ :04/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ ΘΗΣΕΑΣ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Απόκτηση οικοπέδων για την δημιουργία χώρων στάθμευσης σε Δ.Δ Μούδρου 4.30,50 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Τεχνικό πρόγραμμα 0 Παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού 3 συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Μούδρου στη προσυμβατική διαδικασία(σδιτ) για την εκτέλεση του έργου: Αξιοποίηση - εκμετάλευση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Μούδρου ,30 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (ΔΕ:50/006 ).Σύμφωνα με το Τεχνικό πρόγραμμα του 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ,4 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Απόφαση Δημ.Επιτροπής :03/00. Τεχνικό Επισκευή- συντήρηση-διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Ρουσσοπουλίου ( Επιχ/ση ΥΠ.Θαλλασίων Υποθ).830,90 ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ πρόγραμμα 00/ ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη

5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ (0).830,90 ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ,85 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ Έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 Δ.Ε. Μούδρου ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα, που θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ενδεικτικός (Ε)/ (Μ)) ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ α Αποκατάσταση και αναβάθμιση λινών στο Ρωμανού - Ρεπανίδι /03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 33-: 35.40Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ α Διατήρηση και αποκατάσταση παλιάς βρύσης - Λύχνα.600 0/03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 33-: 35.40Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-LEADER 9.950, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ-ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ 9-9/0/00. T.K. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ 4-. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ 9-9/0/00. T.K. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ,00 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ,50 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. Ε. Π. ",. ΟΟΣΑ - Ε. Π. " Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", 3. LEADER, 4. Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ,35 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6 Απόφαση Δ.Ε: Κυβολιθοστρώσεις δρόμων Δ.Δ.Μύρινας (Ράλλη Κοψίδη-Νεφέλης-Θεμιστοκλέους- Περιοχή) 5.95,99 ΣΑΤΑ 96/009/ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη Σύμβαση και τη σχετική Ανάθεση σύνταξης τευχών δημοπράτησσης έργου:<<επέκταση ου Νηπιαγωγείου Μύρινας 3.000,00 ΣΑΤΑ Σύμφωνα με αποφ.δ.ε 65/009, το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Απόφαση Δ.Ε: 4/005 3 Αποκατάσταση βλαβών & εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Μύρινας 50.54,85 ΣΑΤΑ /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη 4 Εκπόνηση μελέτης:<< κτηματολογίου για την αγροτική οδό από ξενοδοχείο Limnos Village προς πλαγίσο μώλο ΤΔ Πλατέως Δήμου Μύρινας 8.5,36 ΣΑΤΑ Απόφ.ΔΣ:6/00. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ και τη σχετική Σύμβαση Απόφαση Δ.Ε: 39/00 / 5 Ανακατασκευή παλιάς βρύσης στο ΤΔ Κορνού ,57 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Αποφάσεις Δ.Ε: 6 Ανάθεση σύνταξης μελέτης εκσυχρονισμού αναβάθμισης βιολογικού καθαρισμού λυμάτων ΤΔ Πλατύ 6.36,70 ΣΑΤΑ 45,46/008 & 88/009 /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Απόφαση Δ.Ε 7 εκσυχρονισμού εγκατάστασηςεπεξεργασίας λυμάτων ΤΔ Θάνους.383,00 ΣΑΤΑ αριθμ:47/008 /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Αρ. 6/00 Δ.Ε. του Δήμου Μύρινας. Αφορούν το ποσό 8 "Κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής,5χ,5 Τ.Δ. Κορνού".300,55 ΣΑΤΑ που προέκυψε από την αναθεώρηση των έργων, μετά την ολοκλήρωση του έργου. 9 Ανάθεση Η/Μ μελέτης εκσυχρονισμού εγκατάστασης-επεξεργασίας λυμάτων ΤΔ Θάνους.98,00 ΣΑΤΑ Σύμβαση με α.π 5907/ Ανάθεση Η/Μ μελέτης για αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων ΤΔ Πλατύ.98,00 ΣΑΤΑ Σύμβαση με α.π 5908/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ - ΣΑΤΑ (ΕΤΩΝ 009-0) 4.56,0 ΣΑΤΑ Αποφ.Δ.Σ 09/09 Το έργο Δημοπρατήθηκε.Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Το ποσό των Κατασκευή γέφυρας στην αστική οδό Νοσοκομείο-Αμυγδαλιές, Δ.Δ. Μύρινας.(Επιχ/ση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ).089,68 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 0.000,00 αφορά την συμμετοχή Δήμου, θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη Εγκατάσταση εξοπλισμού οδών Δήμου Μύρινας. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ..9,35 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Αποφ.Δ.Σ 43/09. Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη

7 Αποκατάσταση και συμπλήρωση πλακόστρωσης & λιθόστρωτων στη κεντρική αγορά Μύρινας (Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) Κατασκευή νέας γέφυρας στο δρόμο Κεραμιδαριά- Στρατόπεδο Κορνού (Επιχ/ση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων & βιολογικών καθαρισμών Δήμου Μύρινας Νομού Λέσβου - Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Κατασκευή ου Δημοτικού σχολείου Μύρινας (Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ) Επέκταση & διαρύθμισση 3ου Δημοτικού σχολείου Μύρινας(Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Μύρινας(χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων(χ.α.δ.α) στη θέση <<ΚΑΚΑΒΟΥ >> Δήμου Μύρινας (Δ.Ε. Μύρινας) 6 Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου 7 Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Νέας 44.86,00 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 7.6,7 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ,75 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ,06 ΕΣΠΑ ,86 ΕΣΠΑ ,87 ΕΣΠΑ 77.78,07 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ 9.787,43 Μαδύτου και διαμορφώσεις χερσαίας ζώνης Λιμανιού 59.95,36 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ - ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ,65 ΕΣΠΑ Απόφαση ΔΣ:73/09. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη Απόφαση ΔΣ:40/09. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη Έργα που είχαν ενταχθεί στο ΠΕΠ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ. Στη συνέχεια εντάχθηκε η χρηματοδότηση τους στο Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγή & τώρα εντάχθηκε η χρηματοδότηση τους από το ΕΣΠΑ σύμφωνα με την απόφαση: οριστικής ένταξης Τεχνικό Πρόγραμμα 0, Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0, Συνολικός Προϋπολογισμός: , Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο ποσό από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Λήμνου Τεχνικό Πρόγραμμα 0, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τεχνικό Πρόγραμμα 0, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τεχνικό Πρόγραμμα 0, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τεχνικό Πρόγραμμα 0, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ,4 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ Έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 Δ.Ε. Μύρινας ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα, που θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

8 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανα πηγή Χρηματοδότησης Παρατηρήσεις 3- Επισκυεή παλιού κοινοτικού γραφείου και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Θάνος 3- Βελτίωση και ανάπλαση υποδομής παραλιακής ζώνης οικισμού Αγίου Ιωάννη Κάσπακα ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Leader ,00 LEADER Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,00 ΟΣΚ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / ΟΣΚ ,00 0ΣΚ Δράση 3.: Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου (ΚΤΕΛ) ,00 Ανάπλαση πλατείας Υψιπύλης(ΟΤΕ) ,00 3 Επέκταση ου νηπιαγωγείου Μύρινας , Βελτίωση των εγκαταστάσεων και της ασφάλειας - Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Διαμόρφωση χώρων υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής στο πάρκο Ανδρωνίου , ,00 6 Βελτίωση αστικού εξοπλισμού ,00 Ποσοστό χρηματοδότησης 00%Απόφαση ένταξης 4809/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης Ποσοστό χρηματοδότησης 00%, Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξηξς Υπουργική Απόφαση Π.Δ.Β.Μ: / ΣΤ - 09/0 οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/

9 7 8 9 Δημιουργία χώρων πολιτισμού Στέγαση μόνιμης συλλογής παιδικού παιχνιδιού & βιβλίου Δράση 5.3: Αποκατάσταση-ανάδειξη σημείων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (βρύσες, κρουνοί, κλπ) Δράση 3.5: Υπογειοποίηση δικτύου δημοτικού φωτισμού και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων , ,00 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ,00 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ Ανάπλασης περιοχής Νέας Μαδύτου ,00 Ανάπλαση περιοχής Κάστρου ,00 3 Διαμόρφωση εισόδου πόλης Μύρινας στην περιοχή εκκοκκιστηρίου & ,00 ανάπλαση Λεωφόρου Δημοκρατίας Δράση.: Διαμόρφωση χώρων ,00 στάθμευσης 4 Δράση.: Διαγραμμίσεις-σημάνσεις ,00 5 Δράση 3.4: Δημιουργία-βελτίωση ,00 ελεύθερων χώρων αστικού και οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/

10 περιαστικού πρασίνου ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οικ.:4835-4/0/00, 700/ Δράση 7.: Χρήση νέων τεχνολογιών για την προβολή και προώθηση της περιοχής δημιουργία κέντρου πληροφόρησης Δράση 7.: Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και προώθησης των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών Διαμόρφωση χώρου διά βίου μάθησης /βιβλίου/αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δράση.: Δίκτυο ποδηλατοδρόμου από νέο λιμάνι εως Αυλώνα. Διαμόρφωση χώρου μαζικού και σχολικού αθλητισμού και χώρων αναψυχής ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Ο.Σ.Α.Α. ΜΥΡΙΝΑΣ- Ε. Π. " "Βελτίωση - Ανακαίνιση 3.000, , ,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ο.Σ.Α.Α.) ΜΥΡΙΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ο.Σ.Α.Α.) ΜΥΡΙΝΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ,00 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,00 Κινηματο/Θεάτρου Μαρούλα στην Μύρινα Λήμνου" ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Ε. Π. " ,64 Ε. Π. " οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ ΕΣΠΑ Α.Π. : 8- /07/0 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ,06 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

11 Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από Αρτοποιείο Μ. Σαρικλή μέχρι παρεκκλήσι Αγίου Βασιλείου Τ.Κ. Κοντιά 6.800,00 ΣΑΤΑ Αποκατάσταση τσιμεντολεκάνης πάνω απ την αγροικία Ν. Γκαλιούρη 6.500,00 ΣΑΤΑ Τ.Κ.Κοντιά 3 Μικρές παρεμβάσεις στην Τ.Κ. Κοντιά.800,00 ΣΑΤΑ Επισκευή και κατασκευή νέων τεχνικών έργων στις Τ.Κ. Νέας Κούταλης και Πορτιανού (Αποκατάσταση ζημιάς στην ιρλανδική και τοιχείο αντιστήριξης πίσω από τα ενοικιαζόμενα Θαλασσινού ,00 και Κατασκευή τριών 4.000,00 ΣΑΤΑ τσιμεντολεκανών στις θέσεις γεφύρι Τάντου -Ξερόλιμνη στο ύψος του Τράικου-Μαυρουνάδες (κτήμα Ποριάζη) 7.500,00 Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ. Καλλιθέας και Πορτιανού α.. Ασφαλτόστρωση δρόμου από στάση λεωφορείων μέχρι οικόπεδο Φ. Κούνιου ,00 γ. Τσιμεντόστρωση κοινοτικής ,00 ΣΑΤΑ οδού από συνεργείο Ι. Μπλιά πρός οικία Αρετού.000,00 δ. Ασφαλτόστρωση κοινοτικής οδού από οικία Σ. Κελλάρια μέχρι οικόπεδο Σκαλιώτη 8.500,00 Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 38/0 απόφαση του Τ.Κ. Κοντιά) Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 8/0 απόφαση της Τ.Κ. Καλλιθέας) 6 οριοθέτησης κεντρικού ρέματος το οποίο διέρχεται εντός των ορίων οικισμού Τ.Κ. Καλλιθέας 3.000,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Τεχνικό Πρόγραμμα 0 7 Περίφραξη Δημοτικού χωρού στην περιοχή Πλωργός της Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου & διευθέτηση ομβρίων υδάτων 8.37, ΣΑΤΑ Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 6/0 απόφαση της Τ.Κ. Καλλιθέας) 8 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων α) Από οικία Λ. Σοφιανού μέχρι αποθήκη Σαρικλή Θ. και β) Από οικία Κατή Χ. μέχρι αποθήκη Ζαχάρωφ Τ.Κ. Νέας Κούταλης 8.000,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 36/0 απόφαση του Τ.Κ. Ν. Κούταλης) 9 Επισκευή Κοινοτικού καταστήματος Ν. Κούταλης 6.800,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης 0 Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων στο Κοιν. Γραφείο Ν. Κούταλης 3.500,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Αναπλάσεις επισκευές δημοτικών χώρων α. Επισκευή περίφραξης πρώην Δημ. Σχολείου Αγκαριώνων και διαμόρφωση αύλειου χώρου 5.000,00 β. Κατασκευή προστατευτικού τοιχείου στον Περιφερειακό δρόμο Αγ. Γεωργίου & τοποθέτηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων για την δημιουργία παρτεριών 7.000,00 γ. Πλακόστρωση -προστασία με ξύλινα κιγκλιδώματα και τοποθέτηση 3 πάγκων στην θέση Φακράσι 8.000, ,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Κατασκευή τεχνικού έργου μπροστά στην οικία Κ. Χταποδέλλη Τ.Κ. Τσιμανδρίων. 000,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 5/0

12 απόφαση του Τ.Κ. Τσιμανδρίων) 3 Σήμανση - Διαγράμμιση και σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: Ασφαλτόστρωση.40,00 ΣΑΤΑ Αρ. Απόφασης Ο.Ε: 8/0 δρόμου Πεδινού -Αγκαριώνων - Αγ. Δημητρίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΑΠΌ ΣΑΤΑ 4.69, ΣΑΤΑ Προκαταρκτική μελέτη διαχείρισσης Το έργο χρηματοδοτείται λυμάτων & οριστική μελέτη διαχείρισσης από το ΘΗΣΕΑ. Σύμφωνα με λυμάτων Δήμου Νέας Κούταλης -.663, Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 δικτύων ύδρευσης αποχ/σης & όμβριων - και τη σχετική Σύμβαση προέγκριση χωροθέτησης-μπε ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0).663, Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Τεχνικό Πρόγραμμα 0, Δίκτυο αποχέτευσης και μονάδα Ε.Ε.Λ Χρηματοδότηση Δήμου Νέας Κούταλης Λήμνου (Δ.Ε. Ν ,48 ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ(Αποδοχή πίστωσης Κούταλης) Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Αριθμ. 6/0 Δ.Σ. Δ. Λημνου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΕΣΠΑ ,48 ΕΣΠΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ Αποκατάσταση δρόμου που διέρχεται της πρόσοψης του Δημοτικού Σχολείου 5.500,00 ΣΑΤΑ/0 3 Τ.Κ. Κοντιά Κατασκευή στάσης λεοφορείων ΚΤΕΛ Τ.Κ. Κοντιά.500,00 ΣΑΤΑ/0 4 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Πορτιανού (Απέναντι οικίας Χαραμή Ε., παραπλεύρως καταστήματος Καφέ Π. και απέναντι του Λαογραφικού Μουσείου Πορτιανού).600,00 ΣΑΤΑ/0 4 Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων από αλσύλλιο προς ιδιοκτησία Παλατιανού 6.600,00 ΣΑΤΑ/0 Τ.Κ Κούταλης Τροποποίηση Τεχνικού. Προγράμματος 0 Β Επισκευή- συντήρηση κυγκλιδωμάτων στο Λιμάνι Τα.Κ. Νέας Κούτραλης 5.000,00 ΣΑΤΑ/0 Τροποποίηση Τεχνικού. Προγράμματος 0 Τοποθέτηση πέντε (5) φωτιστικών στύλων α. Τρείς (3) από οικία Ψάρρα προς ενοικιαζόμενα Λ. Θαλασσινού β. Ένας () πίσω από την Εκκλησία Αγίας Μαρίνας και γ. Ένας () απέναντι καταστήματος Μπόλκα Ε. Τ.Κ. Νέας Κούταλης 5.500,00 ΣΑΤΑ/0 6 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ

13 Καθαίρεση παλαιών και κατασκευή νέων WC στο Δημοτικό Σχολείο Τσιμανδρίων 4.95,90 ΣΑΤΑ/0 5 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΡΥΩΝΩΝ Διαμόρφωση χώρου που ξεκιναέι από οικία Μπουλούτη και οδηγεί στην εκκλησία Αγ. Γεωργίου Τ.Κ. Αγκαρυώνων 6.800,00 ΣΑΤΑ/0 3 Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικία Παρασκευά Βάγιου μέχρι παλαιό σκουπιδότοπο (συνάντηση με δρόμο σαρπιόσκαλας) (δρόμος εντός και εκτός ορίων οικισμού) Τ.Κ. Καλλιθέας ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6.800,00 ΣΑΤΑ/0 4 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Κατασκευή στραγγιστικού πλησίον νεκροταφείου, και κατασκευή ιρλανδικής διάβασης στο δρόμο από ΣΟΑ 6.500,00 ΣΑΤΑ/0 Λιβαδοχωρίου προς φυλακιο ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΝΟΥ Πλακόστρωση δρόμου όπισθεν Κοινοτικού γραφείου στο Παλαιο Πεδινό 4.000,00 ΣΑΤΑ/0 6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΣΑΤΑ ,90 ΣΑΤΑ/0 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ Διαμόρφωση πεζοδρομίων (πλακωστρώσεις, φωτισμός κλπ) στη Ν. Κούταλη & στο Πεδινό /03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%, ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 3-: Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ LEADER 5.000,00 ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ 9-9/0/00. T.K. ΚΟΝΤΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ 9-9/0/00. T.K. ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ,6 Έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 μη Ενταγμένων Σε Δημοτική Ενότητα- αφορούν το σύνολο του Δήμου Λήμνου ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα, που θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03

14 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ασφαλτόστρωση του δρόμου Πεδινού - Αγκαρυώνων - Αγιου Δημητρίου (Αποπεράτωση) Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής - Αγιου Ερμολάου (ο Απόσπασμα) Χ.Θ Χ.Θ ,56 "Εκσυγχρονισμός - βελτίωση δημοτικών παιδικών σταθμών Μύρινας & Μούδρου" Ένταξη - προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του συστήματος συλλογής και μεταφοράς στο Δήμο Λήμνου Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος συλλογήςμεταφοράς απορριμμάτων Δήμου Αγίου Ευστρατίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ / Ε. Π. " ΕΣΠΑ Α.Π. : οικ /0/0. Νέα Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Α.Π. : οικ /0/0. Νέα Εγκεκριμένα έργα ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ", Τεχνικό πρόγραμμα 0.ΕΣΠΑ Α.Π. : οικ //0. Νέα ΕΣΠΑ Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Α.Π. : οικ /06/0. Νέα ΕΣΠΑ Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " ΕΣΠΑ Α.Π. : οικ. 79/ ,00 ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ - ΣΑΤΑ ,39 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΑΤΣΙΚΗΣ ΑΠΌ LEADER ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ , ,0 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 88.54,40 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ - ΣΑΤΑ ,53 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ,4 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ (0).830,90 ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-LEADER 9.950,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ,35

15 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ - ΣΑΤΑ ,59 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ,75 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ - ΕΣΠΑ ,06 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Leader ,00 Leader ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / ΟΣΚ ,00 0ΣΚ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Ο.Σ.Α.Α. ΜΥΡΙΝΑΣ- Ε. Π. " ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Ε. Π. " ,00 ΟΣΑΑ ,00 Ε. Π. " ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 0 ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΑΠΌ ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΣΑΤΑ , ΣΑΤΑ.663, Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΕΣΠΑ ,90 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ 5.000,00 LEADER Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ Ε. Π ,00 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ,3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ Δ.Ε. / Ε. Π. " Κρήτη & Νήσοι ,00 ΕΣΠΑ Αιγαίου" ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α. ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΣΑΤΑ ,53 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ,30 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ,46 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ LEADER ,50 Leader

16 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ 7.500,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α. ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 8.830, ,69 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:.ΟΣΚ,. ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ Β. Νεα έργα/εργασίες Δημου Λήμνου που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ.Επίσης θα συμπεριληφθούν νέα έργα της Δημοτικής Ενότητας Ν.Κούταλης συνολικού προϋπολογισμού 65508, σύμφωνα με το ποσοστό που αναλογεί στη ΣΑΤΑ / ,00 που μας ανακοινώθηκε αλλά ακόμα δεν έχει εκταμιευθεί. Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ Αντικατάσταση κουφωμάτων Κοινοτικού Ιατρείου Τ.Κ. Κοντιά ,00 ΣΑΤΑ Εργασίες επισκευής δεξαμενής στη θέση " Κολυναράς" Τ.Κ Πορτιανού Κατασκευή κρασπέδων στο δρόμο προς ξερόλιμνη Τ.Κ. Πορτιανού ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ 3.000,00 ΣΑΤΑ.000,00 ΣΑΤΑ 3 Συντήρηση καιεπισκευή παιδικής χαράς.000,00 ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Διάνοιξη νέας γεώτρησης στη Θέση "Χουχουμηλιά"στη Τ.Κ Νέας Κούταλης.000,00 ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ Πλακόστρωση κοινόχρηστου χώρου στη θέση "Φακράσι" Τ.Κ Τσιμανδρίων 6.800,00 ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΡΥΩΝΩΝ Διαμόρφωση αύλειου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγκαρυώνων 6.800,00 ΣΑΤΑ Επέκταση δικτύου αποχέτευσης από οικία Λυγδαρά Γεωργίου πρός οικία Βάγιου Παρασκευά ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.600,00 ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

17 Κατασκευή πεζοδρομίου από οικία Μπακαϊμη πρός ιδιοκτησία Καραμόσχου Μάλαμας και αποκατάσταση φθαρμένου 6.800,00 ΣΑΤΑ οδοστρώματος Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΝΟΥ Πλακόστρωση δρόμου έμπροσθεν Κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Πεδινού ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΑΠΌ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ,00 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ.600,00 ΣΑΤΑ & ΔΑΝΕΙΟ Νεα έργα/εργασίες Δημου Λήμνου από Ιδίους Πόρους και ΣΑΤΑ που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Ανάθεση εργασίας απομαγνητοφώνισης συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Λήμνου. Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης & επισκευής κτιριακών εγκ/σεων Δημοτικών καταστημάτων 7.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 3 Συντήρηση-επισκευή κεντρ.θέρμανσης- ψύξης, ανελκυστήρων Δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Λήμνου 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 4 Επισκεύη-συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 καταστημάτων Ξυλουργικές εργασίες για στήσιμοξύλωμα εξεδρών για παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμουσυντηρήσεις,επισκευές ξύλινων ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 παιχνιδιών παιδικών χαρών και παγκάκια. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη 6 πολιτιστικών φορέων για μικρής ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών Προμήθεια σιδηρικών ειδών για 7 σιδηροκατασκευές 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Προμήθεια υλικών άμεσης 8 ανάλωσης(χρωμάτων, τζαμιών κλπ).000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Επισκευή απρόβλεπτων ζημιών μοτέρ και αντλιών αντλητικών 9 συγκροτημάτων υπηρεσία ύδρευσης και 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 αποχέτευσης αντλιοστασίων Δήμου Λήμνου 0 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 7.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Προμήθεια μηχαν.& ηλεκτρ.εξοπλ για συντηρήσεις αντλιοστασίων 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για χρήση από τους υδραυλικούς του Δήμου.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

18 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου από το τεχνικό προσωπικό ( ηλεκτρολόγοι) εργαλείων για χρήση από τους υδραυλικούς του Δήμου Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποκατάσταση ζημιών αγροτικού δικτύου Δήμου Λήμνου Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετυώπιση κατεπείγουσων αναγκών που προκλήθηκαν από χιονοπτώσεις και καταρρακτώδεις βροχές. Μίσθωση μηχανημάτων για διάνοιξηκαθαρισμό χειμμάρων Δήμου Λήμνου 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Εκπόνηση έρευνας για εξέταση κατολισθητικών φαινομένων σε τρεις θέσεις του Δήμου Μύρινας (οικισμό Πλατέως, λιμάνι Αγ. Νικολάου, παράκαμψη Κάσπακα 0.64,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Ανακυβολιθόστρωση οδού Αγ. Νικολάου Δ.Δ. Μύρινας 4.385,8 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Eργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών κτιρίων 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 αντλιοστασίων Δήμου Λήμνου Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοσταστασίων Δ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Λήμνου Εργασία καθαρισμού φρεατίων ύδρευσης,πηγών,δικτύων αποχέτευσης,δεξαμενών ποσίμου ύδατος και 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 γεωτρήσεων Κατασκευή περιφράξεων αντλιοστασίων των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Περιφράξεις χώρων αμαξοστασίων Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Εργασίες συντηρήσεων και επισκευών δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Μούδρου Αστικής και Ν. Κούταλης και 0.00,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Μύρινας 5 Ολοκλήρωση κτηνιατρίου Δ.Ε Μύρινας ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 6 Εργασίες κατασκευής κουφωμάτων 6.800,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 αμαξοστασίου Ατσικής Συντηρήσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ( ΕΕΛ) Ανάθεση σύνταξης μελετών σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία Σύνταξη μελετών,ερευνών για κατασκευές τεχνικών έργων Διαμόρφωση αύλειου χώρου για την εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιιθουσών Μελέτες - έρευνες για κατασκευές και επεκτάσεις κτιρίων Δ.Λήμνου 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

19 Εργασία προετοιμασίας υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα "Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες - Νέο Πρότυπο" Εργασία υποστηρικτικών υπηρεσιών υποβολής προγραμμάτων έργων ποιότητας ζωής (δίκτυα και ΕΕΛ) (Χρηματοδότηση ΕΠΕΡΑΑ) Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης προγράμματος ανάπτυξης θεματικού (ιστορικού τουρισμού) στην περιοχή Πορτιανού Δ.Ε. Ν. Κούταλης. Εργασία μουσειολογικής περιγραφής εκθεμάτων, τρόπων έκθεσης και απαιτούμενου εξοπλισμού συλλογής παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων για τα κτίρια του Δ Νηπιαγωγείου, Κτηνιατρείου, Λέσχης Αξιωματικών. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για χάραξη αιγιαλού παραλίας 4.600,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03.6,40 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος παραλιακής ζώνης Δ.Κ. Μούδρου.30,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για άμεση αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων οδών όλων των Δ.Ε Προμήθεια οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων Δημοτικών τσιμεντοδρόμων Εργασία αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικούς δρόμους εντός οικισμών Δήμου Λήμνου Μίσθωση μηχανημάτων(τσάπα-γκέιντερ) για αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηιμών δικτύου ύδρευσης -αποχέτευσης κλπ σε περίπτωση βλάβης των αντίστοιχων μηχανημάτων του Δήμου ή ανεπάρκειας Δημιουργία σήματος λογοτύπου & αναπαραγωγή υλικού εταιρικής παρουσίασης Δήμου Λήμνου 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια υδρομετρητών 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων & πινακίδων οδοσήμανσης 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια αργού υλικού 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Καταπολέμηση κουνουπιών 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια καμπινών παραλιών 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Εργασία συντήρησης-επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

20 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας Προμήθεια χλωριοτήρων για τη χλωρίωση του πόσιμου νερού Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του Δήμου Προμήθεια υλικού λατομείου 3Α για αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε Μύρινας 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια συστήματος καταγραφής υδρομετρητών Προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων οχημάτων Δ.Ε. Ατσικής, Μούδρου & Ν. Κούταλης Εξοδα κίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Λήμνου Έξοδα φιλοξενείας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 7.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Υδρευσης-αποχέτευσης Υλικά επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 6.800,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός-βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Μύρινας (παρ. 4 του αρ. 6 του Ν. 407/) Εκσυγχρονισμός-βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Μούδρου (παρ. 4 του αρ. 6 του Ν. 407/) Εκσυγχρονίσμός,βελτίωση,επεκταση δικτύων ύδρευσης,αποχέτευσης Δ.Ε Ατσικής Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από θεομηνίες με μηχανήματα σε αγροτικά δίκτυα Δ.Ε Ατσικής Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από θεομηνίες με μηχανήματα σε αγροτικά δίκτυα Δ.Ε Μύρινας 6.800,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

21 Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από θεομηνίες με μηχανήματα σε αγροτικά δίκτυα Δ.Ε Μούδρου Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από θεομηνίες με μηχανήματα σε αγροτικά δίκτυα Δ.Ε Ν.Κούταλης Εκσυγχρονισμός-βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Ν. Κούταλης (παρ. 4 του αρ. 6 του Ν. 407/) Επισκευή ξύλινων εγκατ/σεων παιδικών χαρών Δημ.ενοτήτων Ατσικής, Μούδρου & Νέας Κούταλης Προμήθεια διαφόρων εργαλείων κλπ αναλωσίμων για το συνεργείο κινήσεως Δήμου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Καθαρισμός ακτών 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Εργασία συντήρησης δεξαμενών ύδρευσης Δημ. Ενοτήτων Παροχή υπηρεσίων χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης σκοπιμότητας αλιευτικών καταφυγίων Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικής Ενότητας Ατσικής Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικών Ενοτήτων Αλλαγή λογοτύπου στα μεταφορικά μέσα του Δήμου Λήμνου Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Ανάθεση εργασίας καθαρισμού Δημαρχείων & δημοτικών κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες Δήμου Λήμνου Υπερωριακή αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Μίσθωση μηχανημάτων(ημιφορτηγό κλπ)για μεταφορά χόρτων,σκουπιδιών Εργασία συντήρησης και επισκευής φωτιστικών σωμάτων Καθαρισμός αλιευτικών καταφυγίων Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Αλιευτικό καταφύγιο Καλλιόπης 6.63,6 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικής Ενότητας Μύρινας Εργασία κλαδέματος δένδρων κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, οδών πάρκων 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

22 Εργασίες υδροχρωματισμού(άσπρισμαασβέστωμα)κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λήμνου Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικής Ενότητας Μούδρου Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης Διάνοιξη & καθαρισμός αγωγών και φρεατίων όμβριων υδάτων στο Δήμο Μύρινας Προμήθεια μικροϋλικών συντ/ης και επισκευής κτιρίων Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε Μούδρου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Δημαρχείου Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε Ν. Κούταλης Μεταφορά-απομάκρυνση εγκατελλειμένων οχημάτων. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ενημέρωσης κοινού και υλοποίσης προγράμματος ανακύκλωσης Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης για ανάγκες Πολιτικής προστασίας Δήμου Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας συνεργείου 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 0 Προγραμματικές συμβάσεις 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (συντήρηση αναμεταδοτών TV Δήμου από βλάβες λόγω θεομηνίες) Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λήμνου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εκπόνηση της εργασίας «Σύνταξη γνωμοδότησης επί της προτεινόμενης επένδυσης αιολικών πάρκων του ομίλου Ρόκκα στη Λήμνο» Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε Ατσικής Εργασία κατάρτισης φακέλου και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών υποβολής πρότασης χρηματοδότησης έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Β. Αιγαίου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

23 06 Επισκευή Συντήρηση ανεμόμυλων Δ.Ε Ν. Κούταλη 4.600,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης του 4ου Νηπιαγωγείου και μετατροπής του σε Μόνιμη έκθεση Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης του πρώην κτηνιατρίου και της πρώην λέσχης αξιωματικών και μετατροπής τους σε Μόνιμη Έκθεση Συλλογής και Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Στατική μελέτη ανάπλασης του 4ου Νηπιαγωγείου και μετατροπής του σε Μόνιμη Έκθεση Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου. 4.48,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 0 Αμοιβές ελεγκτών δόμησης 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Ηλεκτροδότηση 3ου Νηπιαγωγείου Μύρινας Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομείγματος σε δοχεία για κάλυψη λακουβών ασφαλτοστρωμένων Δ.Ενοτήτων Λήμνου από προσωπικό του Δήμου. Κατασκευή ξύλινων εξεδρών για τις εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης Λήμνου την 8η Οκτ. & εορτασμού Εθνικής Επετείου 5ης Μαρτ. & 8ης Οκτ. Επισκευές συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων,πλατειών,πάρκων,παιδικών χαρών Επισκευές,συντηρήσεις κτιρίωνκοινοχρήστων χώρων Σχολείων 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 7 Εργασία πυροπροστασίας Δ. Κ. Μύρινας.366,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 8 Αντικατάσταση τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΠ Δ.Ε Μούδρου.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Μετατόπιση κολώνας ΔΕΗ στην περιοχή Αγ. Μαρίνας. Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση και εξοπλισμό χώρου περίθαλψης αδέσποτων ζώων Προμήθεια κλιματιστικών τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μύρινας Προμήθεια κλιματιστικών τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ατσικής Προμήθεια κλιματιστικών τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μούδρου Προμήθεια κλιματιστικών τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ν. Κούταλης.900,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

24 5 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Επικαιροποίηση μελέτης ΕΜΠ περιοχών ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Natura ΧΥΤΑ αδρανών Δ.Ε. Μούδρου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Σχεδιασμός - Επίβλεψη - Παρακολούθηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 έργων Βελτίωσης ποιότητας νερού ύδρευσης και προμήθειας εγκατάστασεις εξοπλισμού 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Κοντοπουλίου. Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης έργων χρηματοσδοτικού μέσου Jessica 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σχεδιασμού Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Στήριξης της 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) Εκπόνηση Μελετών έργων Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Σύνταξη μελέτης για δημιουργία Τεχνικής Βάσης Οχημάτων Δ. Λήμνου 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Κατασκευή Τεχνικής Βάσης Οχημάτων Δήμου Λήμνου.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Έργα αναβάθμισης γήπεδου Κοντιά ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Έργα αναβάθμισης γήπεδου Σαρδών 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος γηπέδου Δ.Κ. Μύρινας 65,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 04 ακτομηχανικής (Ρωμέικος γιαλός και Αϊ Γιάννης).000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Εργασία-συντήρηση βιολογικού καθαρισμού Ατσικής.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Αποκατάσταση και Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Λιβαδοχωρίου Λήμνου Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πλατείας ΚΤΕΛ.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ/ ΣΑΤΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,48 ΣΑΤΑ/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Έργα αναβάθμισης σχολικής υποδομής ,00 Περιφ. Βορείου Αιγαίου/ΥΠΕΠΘ Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Έργα δημοτικής οδοποιίας ,00 Περιφ. Βορείου Αιγαίου Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 3 Έργα αναβάθμισης γήπεδου Μούδρου ,00 Περιφ. Βορείου Αιγαίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ/ Περ. Βορείου Αιγαίου ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΌ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΑΤΑ 4.000,00 Περ. Βορείου Αιγαίου ,48 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ,ΣΑΤΑ Γ. Νέα έργα (ανα πηγή Χρηματοδότησης). Με απόφαση ένταξης έργου ή προγράμματος Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

25 3 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Θάνους Δήμου Λήμνου ΕΠΕΡΑΑ Έργα συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μούδρου, Λύχνων και ΕΠΕΡΑΑ Ρωμανού Δήμου Λήμνου Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης παραλίας Πλατέος και αγωγός ΕΠΕΡΑΑ μεταφοράς λυμάτων ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΡΑΑ ,00 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΡΑΑ Τεχνική Βοήθεια Δήμου Λήμνου στον άξονα προτεραιότητας "0-Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και ,00 ΜΟΔ Α.Ε. δικαιούχων φορέων" στο Ε.Π. "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής". απόφαση ένταξης έργου 8064/ απόφαση ένταξης έργου 806/ απόφαση ένταξης έργου 8060/ απόφαση ένταξης έργου 996/ Δράσεις Τουριστικής προβολής Δήμου Λήμνου & Αγ. Ευστρατίου ,00 ΕΣΠΑ απόφαση ένταξης έργου 597/ Προμήθεια πολιτιστικών υποδομών και ανάπτυξη εφαρμογών για το μουσείο ναυτικής παράδοσης και σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου 9.000,00 ΕΣΠΑ Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Αγίου Ευστρατίου Σταθμός 909.4,00 ΕΣΠΑ Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) στην θέση Αγ. Τριάδα Αγίου Ευστρατίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ.37.4,00 ΜΟΔ Α.Ε., ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ,00 ΛΗΜΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ,7 Α.Π. : οικ /06/0. Νέα Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Α.Π. : οικ /09/0. Νέα Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΌ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΑΤΑ ,48 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ,ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕς ΠΗΓΕΣ ,00 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΡΑΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ.600,00 ΣΑΤΑ & ΔΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ,7 ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014. Συγχρηματοδοτούμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014. Συγχρηματοδοτούμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ A B C D E F ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ 0 Συγχρηματοδοτούμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΤΣΙΚΗΣ / ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΦΣΗΣ ΕΝΤΞΗΣ 5 Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης νοιχτής Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

5031332701 50313327 2307 298,28 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤ/ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΑΒΛΗ

5031332701 50313327 2307 298,28 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤ/ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΑΒΛΗ ΦΟΠ 233 ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΩΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΩΧΒ ΤΗΣ ΔΕΗ ΧΡΕΩΣΗ ΔΕΗ ΜΥΡΙΝΑ ΦΟΠ ΜΥΡΙΝΑΣ 5030000101 50300001 45146 3.356,71 ΦΟΠ ΜΥΡΙΝΑΣ 5030000201 50300002 27332 1.939,13 ΦΟΠ ΜΥΡΙΝΑΣ 5030449101 50304491

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προϋπολογισμού

Σχέδιο Προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Σχέδιο Προϋπολογισμού Έσοδα Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Σελίδα : 2 από 29 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Λήμνου 2013 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 6 7 8 9 0 9 8 7 80 8 8 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 6 /06/, Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ : 73 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Έργα ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 Επενδύσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 Έργα ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΔ821/70 N. ΚΩΔΙΚ. 731 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 73.7311.03 73.7311.04 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 347 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο πραγματικός πληθυσμός της Κοινότητας είναι περίπου 250

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100.

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100. Α : ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΑΤΑ A1 Ανακατασκευή οδών Σπ. Ραθ και Σπ. Βασιλείου 180.000,00 A2 Ανάπλαση άλσους φυλακών 80.000,00 Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης 150.000,00

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1. Αποδοχή παραίτησης του δημοτικού συμβούλου κ. Πάλλη Γεωργίου από το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου και εκλογή νέου Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 K. A. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤ ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΕΧΙΖΟ 'η 10.7131.oo1

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 8/ 19-3-2014 Με τα θέματα της διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ. 8/19-3-2014 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 989 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 37.079 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Ατσικής είχε 958, 900, 1074

Διαβάστε περισσότερα

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων" 17.

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων 17. Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ποσό Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων" 7.98,74 Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας Αγορές ακινήτων 30-7112.001 15.00 Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2012 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18ης Νοεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2012 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 3/0 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 8ης Νοεμβρίου 0. Αριθμός Απόφασης 34/0 ΑΔΑ: Β455ΩΛΘ-ΩΩΩ Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα:

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: 1. Έργα Π.Ε. Κοζάνης για το ΕΑΠ 2012 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΑΠ ΠΔΜ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 1 10

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 Α) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20-7326.003 Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2.482.788,49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας 9 9 0 Αριθμός έργων : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) /0/, 9η ΠΕΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Χ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 17/ 25-6-2 0 1 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 17/ 25-6-2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 17/ 25-6-2 0 1 4 Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ. 17/ 25-6-2 0 1 4 συνεδρίαση του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ 07 ΤΕΧΝΙΚΟ 07 7 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΜΕΑΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 06 ΕΤΟΥΣ 06 3 4 5 6 7 Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών Αγίου Αλεξάνδρου 80.000,00 65.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ανακατασκευή δημοτικού φωτισμού διαφόρων οδών του Δήμου 0.000,00 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.586.186,00 2.102.012,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.298.590,72 2.298.590,72 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.884.776,72

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (35% και 45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (35% και 45%) Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 1 2 3 4 5 6 934 21976 21977 21978 21979 22899 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 263 13/06/2005, 4Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Αριθμός Απόφασης 96/2013 Θέμα 6 ο : Καθορισμός νέων θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Λήμνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1. 1.1.1 Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11.946 τ.χ. 733 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΡΠΑΣΙ 5.198 τ.χ. 168 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Καρπασίου είχε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών 1 Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδών 2012 2 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2012 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/µηχ/κων εγκαταστάσεων δηµοτ. κτιρίων 2012 Συντήρηση και επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το. θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2012 από 4/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Κωδικός Εντύπου: Έκδοση: Ε01-01.02 1 η ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημαρχείου 20.000,00 2 Eπισκευή Δημοτικού Μεγάρου Ποταμού 72.599,96 3 Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 29-10-2015 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Συνεδριάζει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στην αίθουσα Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου Με ομόφωνη απόφασή του το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Τυρνάβου εισηγείται προς το δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, να εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013 την εκτέλεση έργων που θεωρούνται απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 201 Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ 27 ης /11-11-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ 27 ης /11-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ 27 ης /11-11-2014 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 387/2014 Θέμα 1 ο : 37 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 21 ης / 1 0-8 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10 ο Πρακτικό της συνεδρίασης την 30/09/2012 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου - Επιχειρησιακό Σχέδιο -

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου - Επιχειρησιακό Σχέδιο - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου - Επιχειρησιακό Σχέδιο - Γιάννης Θ. Μαστοράκης Δήμαρχος Χερσονήσου - Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2016 - Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1. Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 26/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ: Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός προσκλήσεως: 15 η /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 26/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ: Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός προσκλήσεως: 15 η /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 26/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ: -26465- Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός προσκλήσεως: 15 η /2016 ΠΡΟΣ: α) κ. Δήμαρχο β) Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ 1. Εκτός ημερήσιας

A/A ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ 1. Εκτός ημερήσιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 5/ 26-2-2014 Με τα θέματα της διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ. 5/26-2-2014 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 8/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 8/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 7945/17-03-2011 Αριθ. Πίνακα. 8/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 8/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Π Ε Π ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ) ημοπρατήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 20/6.5.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 29/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 29/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 29/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29-04-2014 Α/Α ΑΡΙΘ.. ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ27ΛΩ-Ρ9Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΦ27ΛΩ-Ρ9Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 ΟΤΑ Α βαθμού Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 015 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Το γενικό πλαίσιο... 3 1. Στρατηγικοί στόχοι / άξονες προτεραιότητας... 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ L123.α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα