ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 03 Α. Συνεχιζόμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος ανα Δ.Ε. που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ του έργου Εγκατάσταση φυσικής επεξεργασίας λυμάτων του Δ.Δ Σαρδών του Δήμου Ατσικής της νήσου Λήμνου ,8 ΣΑΤΑ Προμελέτη και ΜΠΕ του έργου Εγκατάσταση φυσικής επεξεργασίας λυμάτων του Δ.Δ Σαρδών του Δήμου 6.73,00 ΣΑΤΑ Ατσικής της νήσου Λήμνου. Περιβαλλοντική μελέτη για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δημοτικής γεώτρησης στη θέση.60,00 ΣΑΤΑ Μητρόπολη Δ.Δ. Καρπασίου του Δήμου Ατσικής. Επέκταση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Αγ.Δημητρίου.388,7 ΣΑΤΑ Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ Βάρους.8,30 ΣΑΤΑ Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημ.Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ατσικής 5.745,79 ΣΑΤΑ Περίφραξη παιδικής χαράς Δ.Δ Βάρους 6.09,4 ΣΑΤΑ Διαμόρφωση χώρου πλατείας Δ.Δ. Κατάλακου. 8.55,46 ΣΑΤΑ Δ.Ε 347/06/ ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 348/06 / ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 6/09 / ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Απόφαση Δημ.Επιτροπής:37/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής:8/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής:35/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής:60/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής:/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη

2 Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Παράκαμψη Δάφνης 4.674,54 ΣΑΤΑ Γεωλογική μελέτη του έργου Παράκαμψη Δάφνης 4.843,73 ΣΑΤΑ οδοποιίας του έργου Παράκαμψη Δάφνης 4.80,40 ΣΑΤΑ Τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου Παράκαμψη Δάφνης 4.03,9 ΣΑΤΑ Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Παράκαμψη 3.936,00 ΣΑΤΑ Δάφνης. Υδραυλική μελέτη του έργου Παράκαμψη Δάφνης 6.74,37 ΣΑΤΑ Συγκοινωνιακή μελέτη και πλήρη σειρά τευχών δημοπράτησης του έργου : Ασφαλτόστρωση δρόμου Κατάλακκο- Γομάτι..80,48 ΣΑΤΑ Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αντιλιοστασίων του έργου εξυγχρονισμός-βελτίωση-επέκταση.04,75 ΣΑΤΑ δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Δ. Βάρους Ολοκλήρωση της έγκρισης περιββαλοντικών όρων του έργου ασφαλτόστρωση Δρόμου Κατάλακου-.900,00 ΣΑΤΑ Γομάτι Χωματουργικά και τεχνικά του έργου ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής-Αγίου 3.76,9 ΣΑΤΑ Ερμολάου Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για την κατασκευή του έργου ασφαλτόιστρωση 3.3,98 ΣΑΤΑ δρόμου Ατσικής -Αγίου Ερμολάου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ - ΣΑΤΑ (ΕΤΩΝ 009-0) 4.50,39 ΣΑΤΑ/0 οδού Σαρδών- Αγίου Δημητρίου 4.075,66 ΘΗΣΕΑΣ(ΠΟΕ ,35) Υποέργο: ολοκλήρωση βελτίωσηςεπέκτασης δικτύων ύδρευσηςαποχέτευσης Δ.Δ. Καρπασίου του 'εργου "Εκσυγχρονισμός- βελτίωση- επέκταση 8.66,3 ΘΗΣΕΑΣ(ΠΟΕ 8.66,3) δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης Δ.Δ. Καρπασίου" Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ 3 Σαρδών ,7 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Δ.Ε 9/08 (Δ.Ε 9/08)/ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 30/08 /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 3/08 /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 3/08/ ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 6/09 / ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 8/08 / ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Σύμφωνα με αποφ.δ.ε 7/0 ΣΑΤΑ 00. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του πρώην Δήμου Ατσικής Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του πρώην Δήμου Ατσικής Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του πρώην Δήμου Ατσικής Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του πρώην Δήμου Ατσικής Χρημτοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη

3 Χρηματοδότηση πρόγραμμα 4 Εκσυχρονισμός βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης -αποχέτευσης Δ.Δ Δάφνης ,05 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Χρηματοδότηση πρόγραμμα 5 Εκσυγχρονισμός βελτίωση- επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Δ Καρπασίου.70,90 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) 3.45,64 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) π. Δήμου Ατσικής 74.74,68 ΕΣΠΑ (ΠΟΕ 4065,00 Εγκεκριμένα έργα ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου / Α. Π. οικ /0/008 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 74.74,68 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ ,7 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ Έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 Δ.Ε. Ατσικής ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα, που θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ Διαμόρφωση και ανάπλαση της πλατείας Ατσικής /03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%, ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 3-: Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξηξς Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ Διαμόρφωση θέσης θέας στο Βάρος (απολιθωμένο) /03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 33-: 35.40Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΑΤΣΙΚΗΣ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ ,7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Απόφαση Π.Π.Ε.Α για το έργο:εγκατάσταση συστημάτων εξυγίανσης νερού στα Δ.Δ Μούδρου 4.340,00 ΣΑΤΑ Δημ.Συμβουλίου:80/007. Τεχνικό πρόγραμμα ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση

4 Απόφαση Δημ.Επιτροπής :67/00. Τεχνικό Εσωτερική οδοποιια ΤΔ Φυσίνης, ΤΔ Καμινίων & ΤΔ Σκανδάλης, αντικατάσταση παλιών δικτύων ύδρευσης 0.86,59 ΣΑΤΑ πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Απόφαση Δ.Ε:78/00. 3 Εσωτερική οδοποιϊα ΤΔ Πλάκας,ΤΔ Παναγιάς,ΤΔ Κοντοπουλίου & ΤΔ Καλλιόπης- αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων ύδρευσης (Δημ.Ενότητας Μούδρου) ,99 ΣΑΤΑ Τεχνικό πρόγραμμα έτους 00 /ΣΑΤΑ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής :33/00. Τεχνικό 4 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων-αντικ/σεις παλαιών δικτύων ύδρευσης ΤΔ Μούδρου & ΤΔ Ρουσσοπουλίου 5.634,00 ΣΑΤΑ πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής 5 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων-αντ/σεις παλαιών δικτύων ύδρεσυης ΤΔ Ρεπανιδίου,ΤΔ Κοντοπουλίου & ΤΔ Καλλιόπης.75,75 ΣΑΤΑ :69/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου.Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση Απόφαση 6 Εκπόνηση μελέτης: Ασφαλτόστρωση δρόμου από καρνάγιο -Αγ. Παύλοςσυνοικισμός στο ΤΔ Μούδρου.45,0 ΣΑΤΑ Δημ.Συμβουλίου:99/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Μούδρου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ - ΣΑΤΑ (ΕΤΩΝ 009-0) 4.640,53 ΣΑΤΑ Απόφαση Δημ.Επιτροπής Εξοπλισμός Δημητριάδειου Σχολής Μούδρου ,6 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ :04/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ ΘΗΣΕΑΣ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Απόκτηση οικοπέδων για την δημιουργία χώρων στάθμευσης σε Δ.Δ Μούδρου 4.30,50 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Τεχνικό πρόγραμμα 0 Παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού 3 συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Μούδρου στη προσυμβατική διαδικασία(σδιτ) για την εκτέλεση του έργου: Αξιοποίηση - εκμετάλευση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Μούδρου ,30 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (ΔΕ:50/006 ).Σύμφωνα με το Τεχνικό πρόγραμμα του 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ,4 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Απόφαση Δημ.Επιτροπής :03/00. Τεχνικό Επισκευή- συντήρηση-διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Ρουσσοπουλίου ( Επιχ/ση ΥΠ.Θαλλασίων Υποθ).830,90 ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ πρόγραμμα 00/ ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη

5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ (0).830,90 ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ,85 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ Έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 Δ.Ε. Μούδρου ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα, που θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ενδεικτικός (Ε)/ (Μ)) ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ α Αποκατάσταση και αναβάθμιση λινών στο Ρωμανού - Ρεπανίδι /03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 33-: 35.40Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ α Διατήρηση και αποκατάσταση παλιάς βρύσης - Λύχνα.600 0/03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 33-: 35.40Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-LEADER 9.950, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ-ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ 9-9/0/00. T.K. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ 4-. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ 9-9/0/00. T.K. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ,00 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ,50 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. Ε. Π. ",. ΟΟΣΑ - Ε. Π. " Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", 3. LEADER, 4. Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ,35 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6 Απόφαση Δ.Ε: Κυβολιθοστρώσεις δρόμων Δ.Δ.Μύρινας (Ράλλη Κοψίδη-Νεφέλης-Θεμιστοκλέους- Περιοχή) 5.95,99 ΣΑΤΑ 96/009/ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη Σύμβαση και τη σχετική Ανάθεση σύνταξης τευχών δημοπράτησσης έργου:<<επέκταση ου Νηπιαγωγείου Μύρινας 3.000,00 ΣΑΤΑ Σύμφωνα με αποφ.δ.ε 65/009, το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Απόφαση Δ.Ε: 4/005 3 Αποκατάσταση βλαβών & εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Μύρινας 50.54,85 ΣΑΤΑ /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη 4 Εκπόνηση μελέτης:<< κτηματολογίου για την αγροτική οδό από ξενοδοχείο Limnos Village προς πλαγίσο μώλο ΤΔ Πλατέως Δήμου Μύρινας 8.5,36 ΣΑΤΑ Απόφ.ΔΣ:6/00. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ και τη σχετική Σύμβαση Απόφαση Δ.Ε: 39/00 / 5 Ανακατασκευή παλιάς βρύσης στο ΤΔ Κορνού ,57 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Αποφάσεις Δ.Ε: 6 Ανάθεση σύνταξης μελέτης εκσυχρονισμού αναβάθμισης βιολογικού καθαρισμού λυμάτων ΤΔ Πλατύ 6.36,70 ΣΑΤΑ 45,46/008 & 88/009 /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Απόφαση Δ.Ε 7 εκσυχρονισμού εγκατάστασηςεπεξεργασίας λυμάτων ΤΔ Θάνους.383,00 ΣΑΤΑ αριθμ:47/008 /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Αρ. 6/00 Δ.Ε. του Δήμου Μύρινας. Αφορούν το ποσό 8 "Κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής,5χ,5 Τ.Δ. Κορνού".300,55 ΣΑΤΑ που προέκυψε από την αναθεώρηση των έργων, μετά την ολοκλήρωση του έργου. 9 Ανάθεση Η/Μ μελέτης εκσυχρονισμού εγκατάστασης-επεξεργασίας λυμάτων ΤΔ Θάνους.98,00 ΣΑΤΑ Σύμβαση με α.π 5907/ Ανάθεση Η/Μ μελέτης για αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων ΤΔ Πλατύ.98,00 ΣΑΤΑ Σύμβαση με α.π 5908/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ - ΣΑΤΑ (ΕΤΩΝ 009-0) 4.56,0 ΣΑΤΑ Αποφ.Δ.Σ 09/09 Το έργο Δημοπρατήθηκε.Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Το ποσό των Κατασκευή γέφυρας στην αστική οδό Νοσοκομείο-Αμυγδαλιές, Δ.Δ. Μύρινας.(Επιχ/ση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ).089,68 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 0.000,00 αφορά την συμμετοχή Δήμου, θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη Εγκατάσταση εξοπλισμού οδών Δήμου Μύρινας. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ..9,35 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Αποφ.Δ.Σ 43/09. Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη

7 Αποκατάσταση και συμπλήρωση πλακόστρωσης & λιθόστρωτων στη κεντρική αγορά Μύρινας (Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) Κατασκευή νέας γέφυρας στο δρόμο Κεραμιδαριά- Στρατόπεδο Κορνού (Επιχ/ση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων & βιολογικών καθαρισμών Δήμου Μύρινας Νομού Λέσβου - Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Κατασκευή ου Δημοτικού σχολείου Μύρινας (Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ) Επέκταση & διαρύθμισση 3ου Δημοτικού σχολείου Μύρινας(Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Μύρινας(χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων(χ.α.δ.α) στη θέση <<ΚΑΚΑΒΟΥ >> Δήμου Μύρινας (Δ.Ε. Μύρινας) 6 Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου 7 Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Νέας 44.86,00 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 7.6,7 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ,75 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ,06 ΕΣΠΑ ,86 ΕΣΠΑ ,87 ΕΣΠΑ 77.78,07 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ 9.787,43 Μαδύτου και διαμορφώσεις χερσαίας ζώνης Λιμανιού 59.95,36 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ - ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ,65 ΕΣΠΑ Απόφαση ΔΣ:73/09. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη Απόφαση ΔΣ:40/09. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη Έργα που είχαν ενταχθεί στο ΠΕΠ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ. Στη συνέχεια εντάχθηκε η χρηματοδότηση τους στο Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγή & τώρα εντάχθηκε η χρηματοδότηση τους από το ΕΣΠΑ σύμφωνα με την απόφαση: οριστικής ένταξης Τεχνικό Πρόγραμμα 0, Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0, Συνολικός Προϋπολογισμός: , Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο ποσό από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Λήμνου Τεχνικό Πρόγραμμα 0, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τεχνικό Πρόγραμμα 0, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τεχνικό Πρόγραμμα 0, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τεχνικό Πρόγραμμα 0, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ,4 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ Έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 Δ.Ε. Μύρινας ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα, που θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

8 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανα πηγή Χρηματοδότησης Παρατηρήσεις 3- Επισκυεή παλιού κοινοτικού γραφείου και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Θάνος 3- Βελτίωση και ανάπλαση υποδομής παραλιακής ζώνης οικισμού Αγίου Ιωάννη Κάσπακα ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Leader ,00 LEADER Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,00 ΟΣΚ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / ΟΣΚ ,00 0ΣΚ Δράση 3.: Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου (ΚΤΕΛ) ,00 Ανάπλαση πλατείας Υψιπύλης(ΟΤΕ) ,00 3 Επέκταση ου νηπιαγωγείου Μύρινας , Βελτίωση των εγκαταστάσεων και της ασφάλειας - Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Διαμόρφωση χώρων υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής στο πάρκο Ανδρωνίου , ,00 6 Βελτίωση αστικού εξοπλισμού ,00 Ποσοστό χρηματοδότησης 00%Απόφαση ένταξης 4809/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης Ποσοστό χρηματοδότησης 00%, Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξηξς Υπουργική Απόφαση Π.Δ.Β.Μ: / ΣΤ - 09/0 οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/

9 7 8 9 Δημιουργία χώρων πολιτισμού Στέγαση μόνιμης συλλογής παιδικού παιχνιδιού & βιβλίου Δράση 5.3: Αποκατάσταση-ανάδειξη σημείων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (βρύσες, κρουνοί, κλπ) Δράση 3.5: Υπογειοποίηση δικτύου δημοτικού φωτισμού και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων , ,00 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ,00 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ Ανάπλασης περιοχής Νέας Μαδύτου ,00 Ανάπλαση περιοχής Κάστρου ,00 3 Διαμόρφωση εισόδου πόλης Μύρινας στην περιοχή εκκοκκιστηρίου & ,00 ανάπλαση Λεωφόρου Δημοκρατίας Δράση.: Διαμόρφωση χώρων ,00 στάθμευσης 4 Δράση.: Διαγραμμίσεις-σημάνσεις ,00 5 Δράση 3.4: Δημιουργία-βελτίωση ,00 ελεύθερων χώρων αστικού και οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/

10 περιαστικού πρασίνου ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οικ.:4835-4/0/00, 700/ Δράση 7.: Χρήση νέων τεχνολογιών για την προβολή και προώθηση της περιοχής δημιουργία κέντρου πληροφόρησης Δράση 7.: Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και προώθησης των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών Διαμόρφωση χώρου διά βίου μάθησης /βιβλίου/αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δράση.: Δίκτυο ποδηλατοδρόμου από νέο λιμάνι εως Αυλώνα. Διαμόρφωση χώρου μαζικού και σχολικού αθλητισμού και χώρων αναψυχής ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Ο.Σ.Α.Α. ΜΥΡΙΝΑΣ- Ε. Π. " "Βελτίωση - Ανακαίνιση 3.000, , ,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ο.Σ.Α.Α.) ΜΥΡΙΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ο.Σ.Α.Α.) ΜΥΡΙΝΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ,00 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,00 Κινηματο/Θεάτρου Μαρούλα στην Μύρινα Λήμνου" ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Ε. Π. " ,64 Ε. Π. " οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ ΕΣΠΑ Α.Π. : 8- /07/0 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ,06 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

11 Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από Αρτοποιείο Μ. Σαρικλή μέχρι παρεκκλήσι Αγίου Βασιλείου Τ.Κ. Κοντιά 6.800,00 ΣΑΤΑ Αποκατάσταση τσιμεντολεκάνης πάνω απ την αγροικία Ν. Γκαλιούρη 6.500,00 ΣΑΤΑ Τ.Κ.Κοντιά 3 Μικρές παρεμβάσεις στην Τ.Κ. Κοντιά.800,00 ΣΑΤΑ Επισκευή και κατασκευή νέων τεχνικών έργων στις Τ.Κ. Νέας Κούταλης και Πορτιανού (Αποκατάσταση ζημιάς στην ιρλανδική και τοιχείο αντιστήριξης πίσω από τα ενοικιαζόμενα Θαλασσινού ,00 και Κατασκευή τριών 4.000,00 ΣΑΤΑ τσιμεντολεκανών στις θέσεις γεφύρι Τάντου -Ξερόλιμνη στο ύψος του Τράικου-Μαυρουνάδες (κτήμα Ποριάζη) 7.500,00 Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ. Καλλιθέας και Πορτιανού α.. Ασφαλτόστρωση δρόμου από στάση λεωφορείων μέχρι οικόπεδο Φ. Κούνιου ,00 γ. Τσιμεντόστρωση κοινοτικής ,00 ΣΑΤΑ οδού από συνεργείο Ι. Μπλιά πρός οικία Αρετού.000,00 δ. Ασφαλτόστρωση κοινοτικής οδού από οικία Σ. Κελλάρια μέχρι οικόπεδο Σκαλιώτη 8.500,00 Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 38/0 απόφαση του Τ.Κ. Κοντιά) Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 8/0 απόφαση της Τ.Κ. Καλλιθέας) 6 οριοθέτησης κεντρικού ρέματος το οποίο διέρχεται εντός των ορίων οικισμού Τ.Κ. Καλλιθέας 3.000,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Τεχνικό Πρόγραμμα 0 7 Περίφραξη Δημοτικού χωρού στην περιοχή Πλωργός της Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου & διευθέτηση ομβρίων υδάτων 8.37, ΣΑΤΑ Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 6/0 απόφαση της Τ.Κ. Καλλιθέας) 8 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων α) Από οικία Λ. Σοφιανού μέχρι αποθήκη Σαρικλή Θ. και β) Από οικία Κατή Χ. μέχρι αποθήκη Ζαχάρωφ Τ.Κ. Νέας Κούταλης 8.000,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 36/0 απόφαση του Τ.Κ. Ν. Κούταλης) 9 Επισκευή Κοινοτικού καταστήματος Ν. Κούταλης 6.800,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης 0 Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων στο Κοιν. Γραφείο Ν. Κούταλης 3.500,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Αναπλάσεις επισκευές δημοτικών χώρων α. Επισκευή περίφραξης πρώην Δημ. Σχολείου Αγκαριώνων και διαμόρφωση αύλειου χώρου 5.000,00 β. Κατασκευή προστατευτικού τοιχείου στον Περιφερειακό δρόμο Αγ. Γεωργίου & τοποθέτηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων για την δημιουργία παρτεριών 7.000,00 γ. Πλακόστρωση -προστασία με ξύλινα κιγκλιδώματα και τοποθέτηση 3 πάγκων στην θέση Φακράσι 8.000, ,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Κατασκευή τεχνικού έργου μπροστά στην οικία Κ. Χταποδέλλη Τ.Κ. Τσιμανδρίων. 000,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 5/0

12 απόφαση του Τ.Κ. Τσιμανδρίων) 3 Σήμανση - Διαγράμμιση και σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: Ασφαλτόστρωση.40,00 ΣΑΤΑ Αρ. Απόφασης Ο.Ε: 8/0 δρόμου Πεδινού -Αγκαριώνων - Αγ. Δημητρίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΑΠΌ ΣΑΤΑ 4.69, ΣΑΤΑ Προκαταρκτική μελέτη διαχείρισσης Το έργο χρηματοδοτείται λυμάτων & οριστική μελέτη διαχείρισσης από το ΘΗΣΕΑ. Σύμφωνα με λυμάτων Δήμου Νέας Κούταλης -.663, Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 δικτύων ύδρευσης αποχ/σης & όμβριων - και τη σχετική Σύμβαση προέγκριση χωροθέτησης-μπε ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0).663, Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Τεχνικό Πρόγραμμα 0, Δίκτυο αποχέτευσης και μονάδα Ε.Ε.Λ Χρηματοδότηση Δήμου Νέας Κούταλης Λήμνου (Δ.Ε. Ν ,48 ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ(Αποδοχή πίστωσης Κούταλης) Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Αριθμ. 6/0 Δ.Σ. Δ. Λημνου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΕΣΠΑ ,48 ΕΣΠΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ Αποκατάσταση δρόμου που διέρχεται της πρόσοψης του Δημοτικού Σχολείου 5.500,00 ΣΑΤΑ/0 3 Τ.Κ. Κοντιά Κατασκευή στάσης λεοφορείων ΚΤΕΛ Τ.Κ. Κοντιά.500,00 ΣΑΤΑ/0 4 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Πορτιανού (Απέναντι οικίας Χαραμή Ε., παραπλεύρως καταστήματος Καφέ Π. και απέναντι του Λαογραφικού Μουσείου Πορτιανού).600,00 ΣΑΤΑ/0 4 Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων από αλσύλλιο προς ιδιοκτησία Παλατιανού 6.600,00 ΣΑΤΑ/0 Τ.Κ Κούταλης Τροποποίηση Τεχνικού. Προγράμματος 0 Β Επισκευή- συντήρηση κυγκλιδωμάτων στο Λιμάνι Τα.Κ. Νέας Κούτραλης 5.000,00 ΣΑΤΑ/0 Τροποποίηση Τεχνικού. Προγράμματος 0 Τοποθέτηση πέντε (5) φωτιστικών στύλων α. Τρείς (3) από οικία Ψάρρα προς ενοικιαζόμενα Λ. Θαλασσινού β. Ένας () πίσω από την Εκκλησία Αγίας Μαρίνας και γ. Ένας () απέναντι καταστήματος Μπόλκα Ε. Τ.Κ. Νέας Κούταλης 5.500,00 ΣΑΤΑ/0 6 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ

13 Καθαίρεση παλαιών και κατασκευή νέων WC στο Δημοτικό Σχολείο Τσιμανδρίων 4.95,90 ΣΑΤΑ/0 5 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΡΥΩΝΩΝ Διαμόρφωση χώρου που ξεκιναέι από οικία Μπουλούτη και οδηγεί στην εκκλησία Αγ. Γεωργίου Τ.Κ. Αγκαρυώνων 6.800,00 ΣΑΤΑ/0 3 Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικία Παρασκευά Βάγιου μέχρι παλαιό σκουπιδότοπο (συνάντηση με δρόμο σαρπιόσκαλας) (δρόμος εντός και εκτός ορίων οικισμού) Τ.Κ. Καλλιθέας ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6.800,00 ΣΑΤΑ/0 4 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Κατασκευή στραγγιστικού πλησίον νεκροταφείου, και κατασκευή ιρλανδικής διάβασης στο δρόμο από ΣΟΑ 6.500,00 ΣΑΤΑ/0 Λιβαδοχωρίου προς φυλακιο ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΝΟΥ Πλακόστρωση δρόμου όπισθεν Κοινοτικού γραφείου στο Παλαιο Πεδινό 4.000,00 ΣΑΤΑ/0 6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΣΑΤΑ ,90 ΣΑΤΑ/0 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ Διαμόρφωση πεζοδρομίων (πλακωστρώσεις, φωτισμός κλπ) στη Ν. Κούταλη & στο Πεδινό /03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%, ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 3-: Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ LEADER 5.000,00 ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ 9-9/0/00. T.K. ΚΟΝΤΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ 9-9/0/00. T.K. ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ,6 Έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 μη Ενταγμένων Σε Δημοτική Ενότητα- αφορούν το σύνολο του Δήμου Λήμνου ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα, που θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03

14 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ασφαλτόστρωση του δρόμου Πεδινού - Αγκαρυώνων - Αγιου Δημητρίου (Αποπεράτωση) Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής - Αγιου Ερμολάου (ο Απόσπασμα) Χ.Θ Χ.Θ ,56 "Εκσυγχρονισμός - βελτίωση δημοτικών παιδικών σταθμών Μύρινας & Μούδρου" Ένταξη - προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του συστήματος συλλογής και μεταφοράς στο Δήμο Λήμνου Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος συλλογήςμεταφοράς απορριμμάτων Δήμου Αγίου Ευστρατίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ / Ε. Π. " ΕΣΠΑ Α.Π. : οικ /0/0. Νέα Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Α.Π. : οικ /0/0. Νέα Εγκεκριμένα έργα ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ", Τεχνικό πρόγραμμα 0.ΕΣΠΑ Α.Π. : οικ //0. Νέα ΕΣΠΑ Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Α.Π. : οικ /06/0. Νέα ΕΣΠΑ Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " ΕΣΠΑ Α.Π. : οικ. 79/ ,00 ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ - ΣΑΤΑ ,39 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΑΤΣΙΚΗΣ ΑΠΌ LEADER ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ , ,0 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 88.54,40 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ - ΣΑΤΑ ,53 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ,4 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ (0).830,90 ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-LEADER 9.950,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ,35

15 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ - ΣΑΤΑ ,59 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ,75 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ - ΕΣΠΑ ,06 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Leader ,00 Leader ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / ΟΣΚ ,00 0ΣΚ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Ο.Σ.Α.Α. ΜΥΡΙΝΑΣ- Ε. Π. " ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Ε. Π. " ,00 ΟΣΑΑ ,00 Ε. Π. " ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 0 ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΑΠΌ ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΣΑΤΑ , ΣΑΤΑ.663, Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΕΣΠΑ ,90 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ 5.000,00 LEADER Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ Ε. Π ,00 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ,3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ Δ.Ε. / Ε. Π. " Κρήτη & Νήσοι ,00 ΕΣΠΑ Αιγαίου" ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α. ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΣΑΤΑ ,53 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ,30 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ,46 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ LEADER ,50 Leader

16 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ 7.500,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α. ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 8.830, ,69 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:.ΟΣΚ,. ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ Β. Νεα έργα/εργασίες Δημου Λήμνου που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ.Επίσης θα συμπεριληφθούν νέα έργα της Δημοτικής Ενότητας Ν.Κούταλης συνολικού προϋπολογισμού 65508, σύμφωνα με το ποσοστό που αναλογεί στη ΣΑΤΑ / ,00 που μας ανακοινώθηκε αλλά ακόμα δεν έχει εκταμιευθεί. Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ Αντικατάσταση κουφωμάτων Κοινοτικού Ιατρείου Τ.Κ. Κοντιά ,00 ΣΑΤΑ Εργασίες επισκευής δεξαμενής στη θέση " Κολυναράς" Τ.Κ Πορτιανού Κατασκευή κρασπέδων στο δρόμο προς ξερόλιμνη Τ.Κ. Πορτιανού ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ 3.000,00 ΣΑΤΑ.000,00 ΣΑΤΑ 3 Συντήρηση καιεπισκευή παιδικής χαράς.000,00 ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Διάνοιξη νέας γεώτρησης στη Θέση "Χουχουμηλιά"στη Τ.Κ Νέας Κούταλης.000,00 ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ Πλακόστρωση κοινόχρηστου χώρου στη θέση "Φακράσι" Τ.Κ Τσιμανδρίων 6.800,00 ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΡΥΩΝΩΝ Διαμόρφωση αύλειου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγκαρυώνων 6.800,00 ΣΑΤΑ Επέκταση δικτύου αποχέτευσης από οικία Λυγδαρά Γεωργίου πρός οικία Βάγιου Παρασκευά ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.600,00 ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

17 Κατασκευή πεζοδρομίου από οικία Μπακαϊμη πρός ιδιοκτησία Καραμόσχου Μάλαμας και αποκατάσταση φθαρμένου 6.800,00 ΣΑΤΑ οδοστρώματος Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΝΟΥ Πλακόστρωση δρόμου έμπροσθεν Κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Πεδινού ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΑΠΌ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ,00 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ.600,00 ΣΑΤΑ & ΔΑΝΕΙΟ Νεα έργα/εργασίες Δημου Λήμνου από Ιδίους Πόρους και ΣΑΤΑ που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Ανάθεση εργασίας απομαγνητοφώνισης συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Λήμνου. Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης & επισκευής κτιριακών εγκ/σεων Δημοτικών καταστημάτων 7.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 3 Συντήρηση-επισκευή κεντρ.θέρμανσης- ψύξης, ανελκυστήρων Δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Λήμνου 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 4 Επισκεύη-συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 καταστημάτων Ξυλουργικές εργασίες για στήσιμοξύλωμα εξεδρών για παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμουσυντηρήσεις,επισκευές ξύλινων ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 παιχνιδιών παιδικών χαρών και παγκάκια. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη 6 πολιτιστικών φορέων για μικρής ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών Προμήθεια σιδηρικών ειδών για 7 σιδηροκατασκευές 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Προμήθεια υλικών άμεσης 8 ανάλωσης(χρωμάτων, τζαμιών κλπ).000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Επισκευή απρόβλεπτων ζημιών μοτέρ και αντλιών αντλητικών 9 συγκροτημάτων υπηρεσία ύδρευσης και 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 αποχέτευσης αντλιοστασίων Δήμου Λήμνου 0 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 7.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Προμήθεια μηχαν.& ηλεκτρ.εξοπλ για συντηρήσεις αντλιοστασίων 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για χρήση από τους υδραυλικούς του Δήμου.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

18 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου από το τεχνικό προσωπικό ( ηλεκτρολόγοι) εργαλείων για χρήση από τους υδραυλικούς του Δήμου Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποκατάσταση ζημιών αγροτικού δικτύου Δήμου Λήμνου Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετυώπιση κατεπείγουσων αναγκών που προκλήθηκαν από χιονοπτώσεις και καταρρακτώδεις βροχές. Μίσθωση μηχανημάτων για διάνοιξηκαθαρισμό χειμμάρων Δήμου Λήμνου 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Εκπόνηση έρευνας για εξέταση κατολισθητικών φαινομένων σε τρεις θέσεις του Δήμου Μύρινας (οικισμό Πλατέως, λιμάνι Αγ. Νικολάου, παράκαμψη Κάσπακα 0.64,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Ανακυβολιθόστρωση οδού Αγ. Νικολάου Δ.Δ. Μύρινας 4.385,8 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Eργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών κτιρίων 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 αντλιοστασίων Δήμου Λήμνου Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοσταστασίων Δ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Λήμνου Εργασία καθαρισμού φρεατίων ύδρευσης,πηγών,δικτύων αποχέτευσης,δεξαμενών ποσίμου ύδατος και 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 γεωτρήσεων Κατασκευή περιφράξεων αντλιοστασίων των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Περιφράξεις χώρων αμαξοστασίων Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Εργασίες συντηρήσεων και επισκευών δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Μούδρου Αστικής και Ν. Κούταλης και 0.00,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Μύρινας 5 Ολοκλήρωση κτηνιατρίου Δ.Ε Μύρινας ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 6 Εργασίες κατασκευής κουφωμάτων 6.800,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 αμαξοστασίου Ατσικής Συντηρήσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ( ΕΕΛ) Ανάθεση σύνταξης μελετών σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία Σύνταξη μελετών,ερευνών για κατασκευές τεχνικών έργων Διαμόρφωση αύλειου χώρου για την εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιιθουσών Μελέτες - έρευνες για κατασκευές και επεκτάσεις κτιρίων Δ.Λήμνου 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

19 Εργασία προετοιμασίας υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα "Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες - Νέο Πρότυπο" Εργασία υποστηρικτικών υπηρεσιών υποβολής προγραμμάτων έργων ποιότητας ζωής (δίκτυα και ΕΕΛ) (Χρηματοδότηση ΕΠΕΡΑΑ) Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης προγράμματος ανάπτυξης θεματικού (ιστορικού τουρισμού) στην περιοχή Πορτιανού Δ.Ε. Ν. Κούταλης. Εργασία μουσειολογικής περιγραφής εκθεμάτων, τρόπων έκθεσης και απαιτούμενου εξοπλισμού συλλογής παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων για τα κτίρια του Δ Νηπιαγωγείου, Κτηνιατρείου, Λέσχης Αξιωματικών. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για χάραξη αιγιαλού παραλίας 4.600,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03.6,40 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος παραλιακής ζώνης Δ.Κ. Μούδρου.30,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για άμεση αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων οδών όλων των Δ.Ε Προμήθεια οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων Δημοτικών τσιμεντοδρόμων Εργασία αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικούς δρόμους εντός οικισμών Δήμου Λήμνου Μίσθωση μηχανημάτων(τσάπα-γκέιντερ) για αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηιμών δικτύου ύδρευσης -αποχέτευσης κλπ σε περίπτωση βλάβης των αντίστοιχων μηχανημάτων του Δήμου ή ανεπάρκειας Δημιουργία σήματος λογοτύπου & αναπαραγωγή υλικού εταιρικής παρουσίασης Δήμου Λήμνου 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια υδρομετρητών 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων & πινακίδων οδοσήμανσης 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια αργού υλικού 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Καταπολέμηση κουνουπιών 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια καμπινών παραλιών 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Εργασία συντήρησης-επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

20 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας Προμήθεια χλωριοτήρων για τη χλωρίωση του πόσιμου νερού Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του Δήμου Προμήθεια υλικού λατομείου 3Α για αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε Μύρινας 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια συστήματος καταγραφής υδρομετρητών Προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων οχημάτων Δ.Ε. Ατσικής, Μούδρου & Ν. Κούταλης Εξοδα κίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Λήμνου Έξοδα φιλοξενείας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 7.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Υδρευσης-αποχέτευσης Υλικά επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 6.800,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός-βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Μύρινας (παρ. 4 του αρ. 6 του Ν. 407/) Εκσυγχρονισμός-βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Μούδρου (παρ. 4 του αρ. 6 του Ν. 407/) Εκσυγχρονίσμός,βελτίωση,επεκταση δικτύων ύδρευσης,αποχέτευσης Δ.Ε Ατσικής Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από θεομηνίες με μηχανήματα σε αγροτικά δίκτυα Δ.Ε Ατσικής Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από θεομηνίες με μηχανήματα σε αγροτικά δίκτυα Δ.Ε Μύρινας 6.800,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

21 Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από θεομηνίες με μηχανήματα σε αγροτικά δίκτυα Δ.Ε Μούδρου Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από θεομηνίες με μηχανήματα σε αγροτικά δίκτυα Δ.Ε Ν.Κούταλης Εκσυγχρονισμός-βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Ν. Κούταλης (παρ. 4 του αρ. 6 του Ν. 407/) Επισκευή ξύλινων εγκατ/σεων παιδικών χαρών Δημ.ενοτήτων Ατσικής, Μούδρου & Νέας Κούταλης Προμήθεια διαφόρων εργαλείων κλπ αναλωσίμων για το συνεργείο κινήσεως Δήμου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Καθαρισμός ακτών 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Εργασία συντήρησης δεξαμενών ύδρευσης Δημ. Ενοτήτων Παροχή υπηρεσίων χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης σκοπιμότητας αλιευτικών καταφυγίων Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικής Ενότητας Ατσικής Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικών Ενοτήτων Αλλαγή λογοτύπου στα μεταφορικά μέσα του Δήμου Λήμνου Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Ανάθεση εργασίας καθαρισμού Δημαρχείων & δημοτικών κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες Δήμου Λήμνου Υπερωριακή αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Μίσθωση μηχανημάτων(ημιφορτηγό κλπ)για μεταφορά χόρτων,σκουπιδιών Εργασία συντήρησης και επισκευής φωτιστικών σωμάτων Καθαρισμός αλιευτικών καταφυγίων Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Αλιευτικό καταφύγιο Καλλιόπης 6.63,6 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικής Ενότητας Μύρινας Εργασία κλαδέματος δένδρων κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, οδών πάρκων 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

22 Εργασίες υδροχρωματισμού(άσπρισμαασβέστωμα)κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λήμνου Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικής Ενότητας Μούδρου Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης Διάνοιξη & καθαρισμός αγωγών και φρεατίων όμβριων υδάτων στο Δήμο Μύρινας Προμήθεια μικροϋλικών συντ/ης και επισκευής κτιρίων Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε Μούδρου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Δημαρχείου Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε Ν. Κούταλης Μεταφορά-απομάκρυνση εγκατελλειμένων οχημάτων. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ενημέρωσης κοινού και υλοποίσης προγράμματος ανακύκλωσης Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης για ανάγκες Πολιτικής προστασίας Δήμου Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας συνεργείου 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 0 Προγραμματικές συμβάσεις 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (συντήρηση αναμεταδοτών TV Δήμου από βλάβες λόγω θεομηνίες) Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λήμνου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εκπόνηση της εργασίας «Σύνταξη γνωμοδότησης επί της προτεινόμενης επένδυσης αιολικών πάρκων του ομίλου Ρόκκα στη Λήμνο» Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε Ατσικής Εργασία κατάρτισης φακέλου και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών υποβολής πρότασης χρηματοδότησης έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Β. Αιγαίου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

23 06 Επισκευή Συντήρηση ανεμόμυλων Δ.Ε Ν. Κούταλη 4.600,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης του 4ου Νηπιαγωγείου και μετατροπής του σε Μόνιμη έκθεση Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης του πρώην κτηνιατρίου και της πρώην λέσχης αξιωματικών και μετατροπής τους σε Μόνιμη Έκθεση Συλλογής και Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Στατική μελέτη ανάπλασης του 4ου Νηπιαγωγείου και μετατροπής του σε Μόνιμη Έκθεση Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου. 4.48,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 0 Αμοιβές ελεγκτών δόμησης 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Ηλεκτροδότηση 3ου Νηπιαγωγείου Μύρινας Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομείγματος σε δοχεία για κάλυψη λακουβών ασφαλτοστρωμένων Δ.Ενοτήτων Λήμνου από προσωπικό του Δήμου. Κατασκευή ξύλινων εξεδρών για τις εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης Λήμνου την 8η Οκτ. & εορτασμού Εθνικής Επετείου 5ης Μαρτ. & 8ης Οκτ. Επισκευές συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων,πλατειών,πάρκων,παιδικών χαρών Επισκευές,συντηρήσεις κτιρίωνκοινοχρήστων χώρων Σχολείων 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 7 Εργασία πυροπροστασίας Δ. Κ. Μύρινας.366,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 8 Αντικατάσταση τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΠ Δ.Ε Μούδρου.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Μετατόπιση κολώνας ΔΕΗ στην περιοχή Αγ. Μαρίνας. Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση και εξοπλισμό χώρου περίθαλψης αδέσποτων ζώων Προμήθεια κλιματιστικών τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μύρινας Προμήθεια κλιματιστικών τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ατσικής Προμήθεια κλιματιστικών τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μούδρου Προμήθεια κλιματιστικών τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ν. Κούταλης.900,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

24 5 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Επικαιροποίηση μελέτης ΕΜΠ περιοχών ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Natura ΧΥΤΑ αδρανών Δ.Ε. Μούδρου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Σχεδιασμός - Επίβλεψη - Παρακολούθηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 έργων Βελτίωσης ποιότητας νερού ύδρευσης και προμήθειας εγκατάστασεις εξοπλισμού 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Κοντοπουλίου. Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης έργων χρηματοσδοτικού μέσου Jessica 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σχεδιασμού Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Στήριξης της 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) Εκπόνηση Μελετών έργων Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Σύνταξη μελέτης για δημιουργία Τεχνικής Βάσης Οχημάτων Δ. Λήμνου 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Κατασκευή Τεχνικής Βάσης Οχημάτων Δήμου Λήμνου.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Έργα αναβάθμισης γήπεδου Κοντιά ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Έργα αναβάθμισης γήπεδου Σαρδών 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος γηπέδου Δ.Κ. Μύρινας 65,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 04 ακτομηχανικής (Ρωμέικος γιαλός και Αϊ Γιάννης).000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Εργασία-συντήρηση βιολογικού καθαρισμού Ατσικής.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Αποκατάσταση και Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Λιβαδοχωρίου Λήμνου Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πλατείας ΚΤΕΛ.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ/ ΣΑΤΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,48 ΣΑΤΑ/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Έργα αναβάθμισης σχολικής υποδομής ,00 Περιφ. Βορείου Αιγαίου/ΥΠΕΠΘ Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Έργα δημοτικής οδοποιίας ,00 Περιφ. Βορείου Αιγαίου Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 3 Έργα αναβάθμισης γήπεδου Μούδρου ,00 Περιφ. Βορείου Αιγαίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ/ Περ. Βορείου Αιγαίου ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΌ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΑΤΑ 4.000,00 Περ. Βορείου Αιγαίου ,48 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ,ΣΑΤΑ Γ. Νέα έργα (ανα πηγή Χρηματοδότησης). Με απόφαση ένταξης έργου ή προγράμματος Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

25 3 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Θάνους Δήμου Λήμνου ΕΠΕΡΑΑ Έργα συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μούδρου, Λύχνων και ΕΠΕΡΑΑ Ρωμανού Δήμου Λήμνου Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης παραλίας Πλατέος και αγωγός ΕΠΕΡΑΑ μεταφοράς λυμάτων ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΡΑΑ ,00 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΡΑΑ Τεχνική Βοήθεια Δήμου Λήμνου στον άξονα προτεραιότητας "0-Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και ,00 ΜΟΔ Α.Ε. δικαιούχων φορέων" στο Ε.Π. "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής". απόφαση ένταξης έργου 8064/ απόφαση ένταξης έργου 806/ απόφαση ένταξης έργου 8060/ απόφαση ένταξης έργου 996/ Δράσεις Τουριστικής προβολής Δήμου Λήμνου & Αγ. Ευστρατίου ,00 ΕΣΠΑ απόφαση ένταξης έργου 597/ Προμήθεια πολιτιστικών υποδομών και ανάπτυξη εφαρμογών για το μουσείο ναυτικής παράδοσης και σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου 9.000,00 ΕΣΠΑ Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Αγίου Ευστρατίου Σταθμός 909.4,00 ΕΣΠΑ Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) στην θέση Αγ. Τριάδα Αγίου Ευστρατίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ.37.4,00 ΜΟΔ Α.Ε., ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ,00 ΛΗΜΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ,7 Α.Π. : οικ /06/0. Νέα Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Α.Π. : οικ /09/0. Νέα Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΌ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΑΤΑ ,48 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ,ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕς ΠΗΓΕΣ ,00 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΡΑΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ.600,00 ΣΑΤΑ & ΔΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ,7 ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014. Συγχρηματοδοτούμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014. Συγχρηματοδοτούμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ A B C D E F ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ 0 Συγχρηματοδοτούμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΤΣΙΚΗΣ / ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΦΣΗΣ ΕΝΤΞΗΣ 5 Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης νοιχτής Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2012 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18ης Νοεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2012 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 3/0 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 8ης Νοεμβρίου 0. Αριθμός Απόφασης 34/0 ΑΔΑ: Β455ΩΛΘ-ΩΩΩ Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Λήμνου 2013 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Ιούλιος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Δημοτικό Συμβούλιο: πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013

Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013 Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2012 - γεράνι ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην παρ.1 του αριθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: «Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Aριθμός Απόφασης 4/2012» ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΗΡ-Α2Ρ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 30-11-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 30-11-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 04/12/2014 Αριθ. Πρωτοκ.: 27071 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 1 10.7411.001 Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου 2 10.7133.001 Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας 12.252,03 ΘΗΣΕΑΣ 165/09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΑ "ΔΙΑΦΟΡΑ" ΣΥΝΟΛΑ "ΔΙΑΦΟΡΑ" ΕΣΠΑ 2007-2013 ΧΙΟΣ ΣΕΠΤ. - ΟΚΤΩΒΡ. 2014 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ. Καρπενήσι 18/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ. Καρπενήσι 18/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 18/9/2015 ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Διαμορφωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΆ Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας, ενώ γίνεται αναφορά και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΑΧΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΕΑ/ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ /ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ & ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη οριστικών μελετών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση - Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την περιβαλλοντική

Σύνταξη οριστικών μελετών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση - Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την περιβαλλοντική ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση & Ανάπτυξη του Οικιστικού Περιβάλλοντος & των Υποδομών ΔΡΑΣΗ 1.1.1: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΡΑΣΗ 1.1.2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 Μισθώματα από αστικά 000/11.1 0111 ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)

ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 Μισθώματα από αστικά 000/11.1 0111 ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα Μισθώματα από αστικά 000/11.1 0111 ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 70.000,00 40.444,09 104.000,00 104.000,00 104.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 011 70.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Ωραιόκαστρο, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 A.1 Το εθνικό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 229/2014 Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα