ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 03 Α. Συνεχιζόμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος ανα Δ.Ε. που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ του έργου Εγκατάσταση φυσικής επεξεργασίας λυμάτων του Δ.Δ Σαρδών του Δήμου Ατσικής της νήσου Λήμνου ,8 ΣΑΤΑ Προμελέτη και ΜΠΕ του έργου Εγκατάσταση φυσικής επεξεργασίας λυμάτων του Δ.Δ Σαρδών του Δήμου 6.73,00 ΣΑΤΑ Ατσικής της νήσου Λήμνου. Περιβαλλοντική μελέτη για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δημοτικής γεώτρησης στη θέση.60,00 ΣΑΤΑ Μητρόπολη Δ.Δ. Καρπασίου του Δήμου Ατσικής. Επέκταση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Αγ.Δημητρίου.388,7 ΣΑΤΑ Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ Βάρους.8,30 ΣΑΤΑ Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημ.Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ατσικής 5.745,79 ΣΑΤΑ Περίφραξη παιδικής χαράς Δ.Δ Βάρους 6.09,4 ΣΑΤΑ Διαμόρφωση χώρου πλατείας Δ.Δ. Κατάλακου. 8.55,46 ΣΑΤΑ Δ.Ε 347/06/ ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 348/06 / ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 6/09 / ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Απόφαση Δημ.Επιτροπής:37/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής:8/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής:35/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής:60/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής:/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Ατσικής. Σύμφωνα με τη

2 Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Παράκαμψη Δάφνης 4.674,54 ΣΑΤΑ Γεωλογική μελέτη του έργου Παράκαμψη Δάφνης 4.843,73 ΣΑΤΑ οδοποιίας του έργου Παράκαμψη Δάφνης 4.80,40 ΣΑΤΑ Τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου Παράκαμψη Δάφνης 4.03,9 ΣΑΤΑ Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Παράκαμψη 3.936,00 ΣΑΤΑ Δάφνης. Υδραυλική μελέτη του έργου Παράκαμψη Δάφνης 6.74,37 ΣΑΤΑ Συγκοινωνιακή μελέτη και πλήρη σειρά τευχών δημοπράτησης του έργου : Ασφαλτόστρωση δρόμου Κατάλακκο- Γομάτι..80,48 ΣΑΤΑ Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αντιλιοστασίων του έργου εξυγχρονισμός-βελτίωση-επέκταση.04,75 ΣΑΤΑ δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Δ. Βάρους Ολοκλήρωση της έγκρισης περιββαλοντικών όρων του έργου ασφαλτόστρωση Δρόμου Κατάλακου-.900,00 ΣΑΤΑ Γομάτι Χωματουργικά και τεχνικά του έργου ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής-Αγίου 3.76,9 ΣΑΤΑ Ερμολάου Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για την κατασκευή του έργου ασφαλτόιστρωση 3.3,98 ΣΑΤΑ δρόμου Ατσικής -Αγίου Ερμολάου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ - ΣΑΤΑ (ΕΤΩΝ 009-0) 4.50,39 ΣΑΤΑ/0 οδού Σαρδών- Αγίου Δημητρίου 4.075,66 ΘΗΣΕΑΣ(ΠΟΕ ,35) Υποέργο: ολοκλήρωση βελτίωσηςεπέκτασης δικτύων ύδρευσηςαποχέτευσης Δ.Δ. Καρπασίου του 'εργου "Εκσυγχρονισμός- βελτίωση- επέκταση 8.66,3 ΘΗΣΕΑΣ(ΠΟΕ 8.66,3) δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης Δ.Δ. Καρπασίου" Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ 3 Σαρδών ,7 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Δ.Ε 9/08 (Δ.Ε 9/08)/ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 30/08 /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 3/08 /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 3/08/ ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 6/09 / ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Δ.Ε 8/08 / ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Σύμφωνα με αποφ.δ.ε 7/0 ΣΑΤΑ 00. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του πρώην Δήμου Ατσικής Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του πρώην Δήμου Ατσικής Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του πρώην Δήμου Ατσικής Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του πρώην Δήμου Ατσικής Χρημτοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη

3 Χρηματοδότηση πρόγραμμα 4 Εκσυχρονισμός βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης -αποχέτευσης Δ.Δ Δάφνης ,05 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Χρηματοδότηση πρόγραμμα 5 Εκσυγχρονισμός βελτίωση- επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Δ Καρπασίου.70,90 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) 3.45,64 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) π. Δήμου Ατσικής 74.74,68 ΕΣΠΑ (ΠΟΕ 4065,00 Εγκεκριμένα έργα ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου / Α. Π. οικ /0/008 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 74.74,68 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ ,7 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ Έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 Δ.Ε. Ατσικής ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα, που θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ Διαμόρφωση και ανάπλαση της πλατείας Ατσικής /03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%, ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 3-: Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξηξς Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ Διαμόρφωση θέσης θέας στο Βάρος (απολιθωμένο) /03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 33-: 35.40Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΑΤΣΙΚΗΣ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ ,7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Απόφαση Π.Π.Ε.Α για το έργο:εγκατάσταση συστημάτων εξυγίανσης νερού στα Δ.Δ Μούδρου 4.340,00 ΣΑΤΑ Δημ.Συμβουλίου:80/007. Τεχνικό πρόγραμμα ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση

4 Απόφαση Δημ.Επιτροπής :67/00. Τεχνικό Εσωτερική οδοποιια ΤΔ Φυσίνης, ΤΔ Καμινίων & ΤΔ Σκανδάλης, αντικατάσταση παλιών δικτύων ύδρευσης 0.86,59 ΣΑΤΑ πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Απόφαση Δ.Ε:78/00. 3 Εσωτερική οδοποιϊα ΤΔ Πλάκας,ΤΔ Παναγιάς,ΤΔ Κοντοπουλίου & ΤΔ Καλλιόπης- αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων ύδρευσης (Δημ.Ενότητας Μούδρου) ,99 ΣΑΤΑ Τεχνικό πρόγραμμα έτους 00 /ΣΑΤΑ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής :33/00. Τεχνικό 4 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων-αντικ/σεις παλαιών δικτύων ύδρευσης ΤΔ Μούδρου & ΤΔ Ρουσσοπουλίου 5.634,00 ΣΑΤΑ πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Απόφαση Δημ.Επιτροπής 5 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων-αντ/σεις παλαιών δικτύων ύδρεσυης ΤΔ Ρεπανιδίου,ΤΔ Κοντοπουλίου & ΤΔ Καλλιόπης.75,75 ΣΑΤΑ :69/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου.Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση Απόφαση 6 Εκπόνηση μελέτης: Ασφαλτόστρωση δρόμου από καρνάγιο -Αγ. Παύλοςσυνοικισμός στο ΤΔ Μούδρου.45,0 ΣΑΤΑ Δημ.Συμβουλίου:99/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ Δημ. Ενότητας Μούδρου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ - ΣΑΤΑ (ΕΤΩΝ 009-0) 4.640,53 ΣΑΤΑ Απόφαση Δημ.Επιτροπής Εξοπλισμός Δημητριάδειου Σχολής Μούδρου ,6 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ :04/00. Τεχνικό πρόγραμμα 00/ ΘΗΣΕΑΣ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Απόκτηση οικοπέδων για την δημιουργία χώρων στάθμευσης σε Δ.Δ Μούδρου 4.30,50 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Τεχνικό πρόγραμμα 0 Παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού 3 συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Μούδρου στη προσυμβατική διαδικασία(σδιτ) για την εκτέλεση του έργου: Αξιοποίηση - εκμετάλευση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Μούδρου ,30 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (ΔΕ:50/006 ).Σύμφωνα με το Τεχνικό πρόγραμμα του 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ,4 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Απόφαση Δημ.Επιτροπής :03/00. Τεχνικό Επισκευή- συντήρηση-διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Ρουσσοπουλίου ( Επιχ/ση ΥΠ.Θαλλασίων Υποθ).830,90 ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ πρόγραμμα 00/ ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη

5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ (0).830,90 ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ,85 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ Έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 Δ.Ε. Μούδρου ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα, που θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ενδεικτικός (Ε)/ (Μ)) ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ α Αποκατάσταση και αναβάθμιση λινών στο Ρωμανού - Ρεπανίδι /03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 33-: 35.40Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ α Διατήρηση και αποκατάσταση παλιάς βρύσης - Λύχνα.600 0/03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 33-: 35.40Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-LEADER 9.950, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ-ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ 9-9/0/00. T.K. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ 4-. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ 9-9/0/00. T.K. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ,00 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ,50 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. Ε. Π. ",. ΟΟΣΑ - Ε. Π. " Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", 3. LEADER, 4. Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ,35 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6 Απόφαση Δ.Ε: Κυβολιθοστρώσεις δρόμων Δ.Δ.Μύρινας (Ράλλη Κοψίδη-Νεφέλης-Θεμιστοκλέους- Περιοχή) 5.95,99 ΣΑΤΑ 96/009/ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη Σύμβαση και τη σχετική Ανάθεση σύνταξης τευχών δημοπράτησσης έργου:<<επέκταση ου Νηπιαγωγείου Μύρινας 3.000,00 ΣΑΤΑ Σύμφωνα με αποφ.δ.ε 65/009, το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Απόφαση Δ.Ε: 4/005 3 Αποκατάσταση βλαβών & εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Μύρινας 50.54,85 ΣΑΤΑ /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη 4 Εκπόνηση μελέτης:<< κτηματολογίου για την αγροτική οδό από ξενοδοχείο Limnos Village προς πλαγίσο μώλο ΤΔ Πλατέως Δήμου Μύρινας 8.5,36 ΣΑΤΑ Απόφ.ΔΣ:6/00. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00/ΣΑΤΑ και τη σχετική Σύμβαση Απόφαση Δ.Ε: 39/00 / 5 Ανακατασκευή παλιάς βρύσης στο ΤΔ Κορνού ,57 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00, τη Αποφάσεις Δ.Ε: 6 Ανάθεση σύνταξης μελέτης εκσυχρονισμού αναβάθμισης βιολογικού καθαρισμού λυμάτων ΤΔ Πλατύ 6.36,70 ΣΑΤΑ 45,46/008 & 88/009 /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Απόφαση Δ.Ε 7 εκσυχρονισμού εγκατάστασηςεπεξεργασίας λυμάτων ΤΔ Θάνους.383,00 ΣΑΤΑ αριθμ:47/008 /ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 και τη σχετική Σύμβαση Αρ. 6/00 Δ.Ε. του Δήμου Μύρινας. Αφορούν το ποσό 8 "Κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής,5χ,5 Τ.Δ. Κορνού".300,55 ΣΑΤΑ που προέκυψε από την αναθεώρηση των έργων, μετά την ολοκλήρωση του έργου. 9 Ανάθεση Η/Μ μελέτης εκσυχρονισμού εγκατάστασης-επεξεργασίας λυμάτων ΤΔ Θάνους.98,00 ΣΑΤΑ Σύμβαση με α.π 5907/ Ανάθεση Η/Μ μελέτης για αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων ΤΔ Πλατύ.98,00 ΣΑΤΑ Σύμβαση με α.π 5908/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ - ΣΑΤΑ (ΕΤΩΝ 009-0) 4.56,0 ΣΑΤΑ Αποφ.Δ.Σ 09/09 Το έργο Δημοπρατήθηκε.Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Το ποσό των Κατασκευή γέφυρας στην αστική οδό Νοσοκομείο-Αμυγδαλιές, Δ.Δ. Μύρινας.(Επιχ/ση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ).089,68 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 0.000,00 αφορά την συμμετοχή Δήμου, θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη Εγκατάσταση εξοπλισμού οδών Δήμου Μύρινας. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ..9,35 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Αποφ.Δ.Σ 43/09. Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη

7 Αποκατάσταση και συμπλήρωση πλακόστρωσης & λιθόστρωτων στη κεντρική αγορά Μύρινας (Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) Κατασκευή νέας γέφυρας στο δρόμο Κεραμιδαριά- Στρατόπεδο Κορνού (Επιχ/ση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων & βιολογικών καθαρισμών Δήμου Μύρινας Νομού Λέσβου - Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Κατασκευή ου Δημοτικού σχολείου Μύρινας (Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ) Επέκταση & διαρύθμισση 3ου Δημοτικού σχολείου Μύρινας(Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Μύρινας(χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων(χ.α.δ.α) στη θέση <<ΚΑΚΑΒΟΥ >> Δήμου Μύρινας (Δ.Ε. Μύρινας) 6 Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου 7 Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Νέας 44.86,00 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 7.6,7 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ,75 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ,06 ΕΣΠΑ ,86 ΕΣΠΑ ,87 ΕΣΠΑ 77.78,07 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ 9.787,43 Μαδύτου και διαμορφώσεις χερσαίας ζώνης Λιμανιού 59.95,36 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ - ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ,65 ΕΣΠΑ Απόφαση ΔΣ:73/09. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη Απόφαση ΔΣ:40/09. Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα 009, τη Έργα που είχαν ενταχθεί στο ΠΕΠ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ. Στη συνέχεια εντάχθηκε η χρηματοδότηση τους στο Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγή & τώρα εντάχθηκε η χρηματοδότηση τους από το ΕΣΠΑ σύμφωνα με την απόφαση: οριστικής ένταξης Τεχνικό Πρόγραμμα 0, Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0, Συνολικός Προϋπολογισμός: , Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο ποσό από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Λήμνου Τεχνικό Πρόγραμμα 0, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τεχνικό Πρόγραμμα 0, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τεχνικό Πρόγραμμα 0, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τεχνικό Πρόγραμμα 0, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ,4 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ Έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 Δ.Ε. Μύρινας ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα, που θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

8 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανα πηγή Χρηματοδότησης Παρατηρήσεις 3- Επισκυεή παλιού κοινοτικού γραφείου και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Θάνος 3- Βελτίωση και ανάπλαση υποδομής παραλιακής ζώνης οικισμού Αγίου Ιωάννη Κάσπακα ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Leader ,00 LEADER Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,00 ΟΣΚ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / ΟΣΚ ,00 0ΣΚ Δράση 3.: Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου (ΚΤΕΛ) ,00 Ανάπλαση πλατείας Υψιπύλης(ΟΤΕ) ,00 3 Επέκταση ου νηπιαγωγείου Μύρινας , Βελτίωση των εγκαταστάσεων και της ασφάλειας - Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Διαμόρφωση χώρων υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής στο πάρκο Ανδρωνίου , ,00 6 Βελτίωση αστικού εξοπλισμού ,00 Ποσοστό χρηματοδότησης 00%Απόφαση ένταξης 4809/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης Ποσοστό χρηματοδότησης 00%, Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξηξς Υπουργική Απόφαση Π.Δ.Β.Μ: / ΣΤ - 09/0 οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/

9 7 8 9 Δημιουργία χώρων πολιτισμού Στέγαση μόνιμης συλλογής παιδικού παιχνιδιού & βιβλίου Δράση 5.3: Αποκατάσταση-ανάδειξη σημείων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (βρύσες, κρουνοί, κλπ) Δράση 3.5: Υπογειοποίηση δικτύου δημοτικού φωτισμού και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων , ,00 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ,00 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ Ανάπλασης περιοχής Νέας Μαδύτου ,00 Ανάπλαση περιοχής Κάστρου ,00 3 Διαμόρφωση εισόδου πόλης Μύρινας στην περιοχή εκκοκκιστηρίου & ,00 ανάπλαση Λεωφόρου Δημοκρατίας Δράση.: Διαμόρφωση χώρων ,00 στάθμευσης 4 Δράση.: Διαγραμμίσεις-σημάνσεις ,00 5 Δράση 3.4: Δημιουργία-βελτίωση ,00 ελεύθερων χώρων αστικού και οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/

10 περιαστικού πρασίνου ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οικ.:4835-4/0/00, 700/ Δράση 7.: Χρήση νέων τεχνολογιών για την προβολή και προώθηση της περιοχής δημιουργία κέντρου πληροφόρησης Δράση 7.: Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και προώθησης των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών Διαμόρφωση χώρου διά βίου μάθησης /βιβλίου/αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δράση.: Δίκτυο ποδηλατοδρόμου από νέο λιμάνι εως Αυλώνα. Διαμόρφωση χώρου μαζικού και σχολικού αθλητισμού και χώρων αναψυχής ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Ο.Σ.Α.Α. ΜΥΡΙΝΑΣ- Ε. Π. " "Βελτίωση - Ανακαίνιση 3.000, , ,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ο.Σ.Α.Α.) ΜΥΡΙΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ο.Σ.Α.Α.) ΜΥΡΙΝΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ,00 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,00 Κινηματο/Θεάτρου Μαρούλα στην Μύρινα Λήμνου" ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Ε. Π. " ,64 Ε. Π. " οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ οικ.:4835-4/0/00, 700/ ΕΣΠΑ Α.Π. : 8- /07/0 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ,06 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:. ΣΑΤΑ,. ΘΗΣΕΑΣ, 3. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, 4. ΕΣΠΑ, 5. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

11 Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από Αρτοποιείο Μ. Σαρικλή μέχρι παρεκκλήσι Αγίου Βασιλείου Τ.Κ. Κοντιά 6.800,00 ΣΑΤΑ Αποκατάσταση τσιμεντολεκάνης πάνω απ την αγροικία Ν. Γκαλιούρη 6.500,00 ΣΑΤΑ Τ.Κ.Κοντιά 3 Μικρές παρεμβάσεις στην Τ.Κ. Κοντιά.800,00 ΣΑΤΑ Επισκευή και κατασκευή νέων τεχνικών έργων στις Τ.Κ. Νέας Κούταλης και Πορτιανού (Αποκατάσταση ζημιάς στην ιρλανδική και τοιχείο αντιστήριξης πίσω από τα ενοικιαζόμενα Θαλασσινού ,00 και Κατασκευή τριών 4.000,00 ΣΑΤΑ τσιμεντολεκανών στις θέσεις γεφύρι Τάντου -Ξερόλιμνη στο ύψος του Τράικου-Μαυρουνάδες (κτήμα Ποριάζη) 7.500,00 Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις στις Τ.Κ. Καλλιθέας και Πορτιανού α.. Ασφαλτόστρωση δρόμου από στάση λεωφορείων μέχρι οικόπεδο Φ. Κούνιου ,00 γ. Τσιμεντόστρωση κοινοτικής ,00 ΣΑΤΑ οδού από συνεργείο Ι. Μπλιά πρός οικία Αρετού.000,00 δ. Ασφαλτόστρωση κοινοτικής οδού από οικία Σ. Κελλάρια μέχρι οικόπεδο Σκαλιώτη 8.500,00 Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 38/0 απόφαση του Τ.Κ. Κοντιά) Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 8/0 απόφαση της Τ.Κ. Καλλιθέας) 6 οριοθέτησης κεντρικού ρέματος το οποίο διέρχεται εντός των ορίων οικισμού Τ.Κ. Καλλιθέας 3.000,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Τεχνικό Πρόγραμμα 0 7 Περίφραξη Δημοτικού χωρού στην περιοχή Πλωργός της Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου & διευθέτηση ομβρίων υδάτων 8.37, ΣΑΤΑ Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 6/0 απόφαση της Τ.Κ. Καλλιθέας) 8 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων α) Από οικία Λ. Σοφιανού μέχρι αποθήκη Σαρικλή Θ. και β) Από οικία Κατή Χ. μέχρι αποθήκη Ζαχάρωφ Τ.Κ. Νέας Κούταλης 8.000,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 36/0 απόφαση του Τ.Κ. Ν. Κούταλης) 9 Επισκευή Κοινοτικού καταστήματος Ν. Κούταλης 6.800,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης 0 Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων στο Κοιν. Γραφείο Ν. Κούταλης 3.500,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Αναπλάσεις επισκευές δημοτικών χώρων α. Επισκευή περίφραξης πρώην Δημ. Σχολείου Αγκαριώνων και διαμόρφωση αύλειου χώρου 5.000,00 β. Κατασκευή προστατευτικού τοιχείου στον Περιφερειακό δρόμο Αγ. Γεωργίου & τοποθέτηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων για την δημιουργία παρτεριών 7.000,00 γ. Πλακόστρωση -προστασία με ξύλινα κιγκλιδώματα και τοποθέτηση 3 πάγκων στην θέση Φακράσι 8.000, ,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης Κατασκευή τεχνικού έργου μπροστά στην οικία Κ. Χταποδέλλη Τ.Κ. Τσιμανδρίων. 000,00 ΣΑΤΑ Τεχνικό Πρόγραμμα 0 Δ.Ε. Ν. Κούταλης (Σύμφωνα με την αριθ. 5/0

12 απόφαση του Τ.Κ. Τσιμανδρίων) 3 Σήμανση - Διαγράμμιση και σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: Ασφαλτόστρωση.40,00 ΣΑΤΑ Αρ. Απόφασης Ο.Ε: 8/0 δρόμου Πεδινού -Αγκαριώνων - Αγ. Δημητρίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΑΠΌ ΣΑΤΑ 4.69, ΣΑΤΑ Προκαταρκτική μελέτη διαχείρισσης Το έργο χρηματοδοτείται λυμάτων & οριστική μελέτη διαχείρισσης από το ΘΗΣΕΑ. Σύμφωνα με λυμάτων Δήμου Νέας Κούταλης -.663, Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ το Τεχνικό Πρόγραμμα 00 δικτύων ύδρευσης αποχ/σης & όμβριων - και τη σχετική Σύμβαση προέγκριση χωροθέτησης-μπε ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0).663, Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Τεχνικό Πρόγραμμα 0, Δίκτυο αποχέτευσης και μονάδα Ε.Ε.Λ Χρηματοδότηση Δήμου Νέας Κούταλης Λήμνου (Δ.Ε. Ν ,48 ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ(Αποδοχή πίστωσης Κούταλης) Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Αριθμ. 6/0 Δ.Σ. Δ. Λημνου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΕΣΠΑ ,48 ΕΣΠΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ Αποκατάσταση δρόμου που διέρχεται της πρόσοψης του Δημοτικού Σχολείου 5.500,00 ΣΑΤΑ/0 3 Τ.Κ. Κοντιά Κατασκευή στάσης λεοφορείων ΚΤΕΛ Τ.Κ. Κοντιά.500,00 ΣΑΤΑ/0 4 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Πορτιανού (Απέναντι οικίας Χαραμή Ε., παραπλεύρως καταστήματος Καφέ Π. και απέναντι του Λαογραφικού Μουσείου Πορτιανού).600,00 ΣΑΤΑ/0 4 Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων από αλσύλλιο προς ιδιοκτησία Παλατιανού 6.600,00 ΣΑΤΑ/0 Τ.Κ Κούταλης Τροποποίηση Τεχνικού. Προγράμματος 0 Β Επισκευή- συντήρηση κυγκλιδωμάτων στο Λιμάνι Τα.Κ. Νέας Κούτραλης 5.000,00 ΣΑΤΑ/0 Τροποποίηση Τεχνικού. Προγράμματος 0 Τοποθέτηση πέντε (5) φωτιστικών στύλων α. Τρείς (3) από οικία Ψάρρα προς ενοικιαζόμενα Λ. Θαλασσινού β. Ένας () πίσω από την Εκκλησία Αγίας Μαρίνας και γ. Ένας () απέναντι καταστήματος Μπόλκα Ε. Τ.Κ. Νέας Κούταλης 5.500,00 ΣΑΤΑ/0 6 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ

13 Καθαίρεση παλαιών και κατασκευή νέων WC στο Δημοτικό Σχολείο Τσιμανδρίων 4.95,90 ΣΑΤΑ/0 5 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΡΥΩΝΩΝ Διαμόρφωση χώρου που ξεκιναέι από οικία Μπουλούτη και οδηγεί στην εκκλησία Αγ. Γεωργίου Τ.Κ. Αγκαρυώνων 6.800,00 ΣΑΤΑ/0 3 Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικία Παρασκευά Βάγιου μέχρι παλαιό σκουπιδότοπο (συνάντηση με δρόμο σαρπιόσκαλας) (δρόμος εντός και εκτός ορίων οικισμού) Τ.Κ. Καλλιθέας ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6.800,00 ΣΑΤΑ/0 4 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Κατασκευή στραγγιστικού πλησίον νεκροταφείου, και κατασκευή ιρλανδικής διάβασης στο δρόμο από ΣΟΑ 6.500,00 ΣΑΤΑ/0 Λιβαδοχωρίου προς φυλακιο ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΝΟΥ Πλακόστρωση δρόμου όπισθεν Κοινοτικού γραφείου στο Παλαιο Πεδινό 4.000,00 ΣΑΤΑ/0 6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΣΑΤΑ ,90 ΣΑΤΑ/0 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ Διαμόρφωση πεζοδρομίων (πλακωστρώσεις, φωτισμός κλπ) στη Ν. Κούταλη & στο Πεδινό /03/00. Ποσοστό χρηματοδότησης 00%, ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 3-: Απόφαση ένταξης 4808/-00 ΥΠ.ΑΓΡ.Ανάπτυξης ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ LEADER 5.000,00 ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ 9-9/0/00. T.K. ΚΟΝΤΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΑΝΕΛ ΚΥΑ 9-9/0/00. T.K. ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ,6 Έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 μη Ενταγμένων Σε Δημοτική Ενότητα- αφορούν το σύνολο του Δήμου Λήμνου ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα, που θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03

14 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ασφαλτόστρωση του δρόμου Πεδινού - Αγκαρυώνων - Αγιου Δημητρίου (Αποπεράτωση) Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής - Αγιου Ερμολάου (ο Απόσπασμα) Χ.Θ Χ.Θ ,56 "Εκσυγχρονισμός - βελτίωση δημοτικών παιδικών σταθμών Μύρινας & Μούδρου" Ένταξη - προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του συστήματος συλλογής και μεταφοράς στο Δήμο Λήμνου Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος συλλογήςμεταφοράς απορριμμάτων Δήμου Αγίου Ευστρατίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ / Ε. Π. " ΕΣΠΑ Α.Π. : οικ /0/0. Νέα Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Α.Π. : οικ /0/0. Νέα Εγκεκριμένα έργα ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ", Τεχνικό πρόγραμμα 0.ΕΣΠΑ Α.Π. : οικ //0. Νέα ΕΣΠΑ Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Α.Π. : οικ /06/0. Νέα ΕΣΠΑ Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " ΕΣΠΑ Α.Π. : οικ. 79/ ,00 ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ - ΣΑΤΑ ,39 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΑΤΣΙΚΗΣ / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΑΤΣΙΚΗΣ ΑΠΌ LEADER ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ , ,0 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 88.54,40 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ - ΣΑΤΑ ,53 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ,4 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ (0).830,90 ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-LEADER 9.950,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΟΥΔΡΟΥ-Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ,35

15 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ - ΣΑΤΑ ,59 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ,75 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ - ΕΣΠΑ ,06 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Leader ,00 Leader ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / ΟΣΚ ,00 0ΣΚ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Ο.Σ.Α.Α. ΜΥΡΙΝΑΣ- Ε. Π. " ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΜΥΡΙΝΑΣ / Ε. Π. " ,00 ΟΣΑΑ ,00 Ε. Π. " ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 0 ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΑΠΌ ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (009-0) ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (0) ΔΕ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΣΑΤΑ , ΣΑΤΑ.663, Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΕΣΠΑ ,90 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ 5.000,00 LEADER Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ Ε. Π ,00 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ,3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ Δ.Ε. / Ε. Π. " Κρήτη & Νήσοι ,00 ΕΣΠΑ Αιγαίου" ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α. ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΣΑΤΑ ,53 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ,30 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ,46 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ LEADER ,50 Leader

16 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ 7.500,00 Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ -ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α. ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 8.830, ,69 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:.ΟΣΚ,. ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ Β. Νεα έργα/εργασίες Δημου Λήμνου που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ.Επίσης θα συμπεριληφθούν νέα έργα της Δημοτικής Ενότητας Ν.Κούταλης συνολικού προϋπολογισμού 65508, σύμφωνα με το ποσοστό που αναλογεί στη ΣΑΤΑ / ,00 που μας ανακοινώθηκε αλλά ακόμα δεν έχει εκταμιευθεί. Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ Αντικατάσταση κουφωμάτων Κοινοτικού Ιατρείου Τ.Κ. Κοντιά ,00 ΣΑΤΑ Εργασίες επισκευής δεξαμενής στη θέση " Κολυναράς" Τ.Κ Πορτιανού Κατασκευή κρασπέδων στο δρόμο προς ξερόλιμνη Τ.Κ. Πορτιανού ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ 3.000,00 ΣΑΤΑ.000,00 ΣΑΤΑ 3 Συντήρηση καιεπισκευή παιδικής χαράς.000,00 ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Διάνοιξη νέας γεώτρησης στη Θέση "Χουχουμηλιά"στη Τ.Κ Νέας Κούταλης.000,00 ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ Πλακόστρωση κοινόχρηστου χώρου στη θέση "Φακράσι" Τ.Κ Τσιμανδρίων 6.800,00 ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΡΥΩΝΩΝ Διαμόρφωση αύλειου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγκαρυώνων 6.800,00 ΣΑΤΑ Επέκταση δικτύου αποχέτευσης από οικία Λυγδαρά Γεωργίου πρός οικία Βάγιου Παρασκευά ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.600,00 ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

17 Κατασκευή πεζοδρομίου από οικία Μπακαϊμη πρός ιδιοκτησία Καραμόσχου Μάλαμας και αποκατάσταση φθαρμένου 6.800,00 ΣΑΤΑ οδοστρώματος Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΝΟΥ Πλακόστρωση δρόμου έμπροσθεν Κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Πεδινού ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ/ ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΑΠΌ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ,00 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ.600,00 ΣΑΤΑ & ΔΑΝΕΙΟ Νεα έργα/εργασίες Δημου Λήμνου από Ιδίους Πόρους και ΣΑΤΑ που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Ανάθεση εργασίας απομαγνητοφώνισης συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Λήμνου. Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης & επισκευής κτιριακών εγκ/σεων Δημοτικών καταστημάτων 7.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 3 Συντήρηση-επισκευή κεντρ.θέρμανσης- ψύξης, ανελκυστήρων Δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Λήμνου 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 4 Επισκεύη-συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 καταστημάτων Ξυλουργικές εργασίες για στήσιμοξύλωμα εξεδρών για παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμουσυντηρήσεις,επισκευές ξύλινων ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 παιχνιδιών παιδικών χαρών και παγκάκια. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη 6 πολιτιστικών φορέων για μικρής ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών Προμήθεια σιδηρικών ειδών για 7 σιδηροκατασκευές 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Προμήθεια υλικών άμεσης 8 ανάλωσης(χρωμάτων, τζαμιών κλπ).000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Επισκευή απρόβλεπτων ζημιών μοτέρ και αντλιών αντλητικών 9 συγκροτημάτων υπηρεσία ύδρευσης και 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 αποχέτευσης αντλιοστασίων Δήμου Λήμνου 0 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 7.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Προμήθεια μηχαν.& ηλεκτρ.εξοπλ για συντηρήσεις αντλιοστασίων 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για χρήση από τους υδραυλικούς του Δήμου.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

18 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου από το τεχνικό προσωπικό ( ηλεκτρολόγοι) εργαλείων για χρήση από τους υδραυλικούς του Δήμου Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποκατάσταση ζημιών αγροτικού δικτύου Δήμου Λήμνου Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετυώπιση κατεπείγουσων αναγκών που προκλήθηκαν από χιονοπτώσεις και καταρρακτώδεις βροχές. Μίσθωση μηχανημάτων για διάνοιξηκαθαρισμό χειμμάρων Δήμου Λήμνου 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Εκπόνηση έρευνας για εξέταση κατολισθητικών φαινομένων σε τρεις θέσεις του Δήμου Μύρινας (οικισμό Πλατέως, λιμάνι Αγ. Νικολάου, παράκαμψη Κάσπακα 0.64,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Ανακυβολιθόστρωση οδού Αγ. Νικολάου Δ.Δ. Μύρινας 4.385,8 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Eργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών κτιρίων 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 αντλιοστασίων Δήμου Λήμνου Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοσταστασίων Δ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Λήμνου Εργασία καθαρισμού φρεατίων ύδρευσης,πηγών,δικτύων αποχέτευσης,δεξαμενών ποσίμου ύδατος και 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 γεωτρήσεων Κατασκευή περιφράξεων αντλιοστασίων των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Περιφράξεις χώρων αμαξοστασίων Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Εργασίες συντηρήσεων και επισκευών δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Μούδρου Αστικής και Ν. Κούταλης και 0.00,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Μύρινας 5 Ολοκλήρωση κτηνιατρίου Δ.Ε Μύρινας ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 6 Εργασίες κατασκευής κουφωμάτων 6.800,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 αμαξοστασίου Ατσικής Συντηρήσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ( ΕΕΛ) Ανάθεση σύνταξης μελετών σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία Σύνταξη μελετών,ερευνών για κατασκευές τεχνικών έργων Διαμόρφωση αύλειου χώρου για την εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιιθουσών Μελέτες - έρευνες για κατασκευές και επεκτάσεις κτιρίων Δ.Λήμνου 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

19 Εργασία προετοιμασίας υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα "Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες - Νέο Πρότυπο" Εργασία υποστηρικτικών υπηρεσιών υποβολής προγραμμάτων έργων ποιότητας ζωής (δίκτυα και ΕΕΛ) (Χρηματοδότηση ΕΠΕΡΑΑ) Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης προγράμματος ανάπτυξης θεματικού (ιστορικού τουρισμού) στην περιοχή Πορτιανού Δ.Ε. Ν. Κούταλης. Εργασία μουσειολογικής περιγραφής εκθεμάτων, τρόπων έκθεσης και απαιτούμενου εξοπλισμού συλλογής παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων για τα κτίρια του Δ Νηπιαγωγείου, Κτηνιατρείου, Λέσχης Αξιωματικών. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για χάραξη αιγιαλού παραλίας 4.600,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03.6,40 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος παραλιακής ζώνης Δ.Κ. Μούδρου.30,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για άμεση αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων οδών όλων των Δ.Ε Προμήθεια οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων Δημοτικών τσιμεντοδρόμων Εργασία αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικούς δρόμους εντός οικισμών Δήμου Λήμνου Μίσθωση μηχανημάτων(τσάπα-γκέιντερ) για αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηιμών δικτύου ύδρευσης -αποχέτευσης κλπ σε περίπτωση βλάβης των αντίστοιχων μηχανημάτων του Δήμου ή ανεπάρκειας Δημιουργία σήματος λογοτύπου & αναπαραγωγή υλικού εταιρικής παρουσίασης Δήμου Λήμνου 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια υδρομετρητών 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων & πινακίδων οδοσήμανσης 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια αργού υλικού 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Καταπολέμηση κουνουπιών 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια καμπινών παραλιών 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Εργασία συντήρησης-επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

20 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας Προμήθεια χλωριοτήρων για τη χλωρίωση του πόσιμου νερού Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του Δήμου Προμήθεια υλικού λατομείου 3Α για αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε Μύρινας 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια συστήματος καταγραφής υδρομετρητών Προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων οχημάτων Δ.Ε. Ατσικής, Μούδρου & Ν. Κούταλης Εξοδα κίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Λήμνου Έξοδα φιλοξενείας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 7.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Υδρευσης-αποχέτευσης Υλικά επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 6.800,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός-βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Μύρινας (παρ. 4 του αρ. 6 του Ν. 407/) Εκσυγχρονισμός-βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Μούδρου (παρ. 4 του αρ. 6 του Ν. 407/) Εκσυγχρονίσμός,βελτίωση,επεκταση δικτύων ύδρευσης,αποχέτευσης Δ.Ε Ατσικής Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από θεομηνίες με μηχανήματα σε αγροτικά δίκτυα Δ.Ε Ατσικής Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από θεομηνίες με μηχανήματα σε αγροτικά δίκτυα Δ.Ε Μύρινας 6.800,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

21 Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από θεομηνίες με μηχανήματα σε αγροτικά δίκτυα Δ.Ε Μούδρου Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από θεομηνίες με μηχανήματα σε αγροτικά δίκτυα Δ.Ε Ν.Κούταλης Εκσυγχρονισμός-βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Ν. Κούταλης (παρ. 4 του αρ. 6 του Ν. 407/) Επισκευή ξύλινων εγκατ/σεων παιδικών χαρών Δημ.ενοτήτων Ατσικής, Μούδρου & Νέας Κούταλης Προμήθεια διαφόρων εργαλείων κλπ αναλωσίμων για το συνεργείο κινήσεως Δήμου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Καθαρισμός ακτών 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Εργασία συντήρησης δεξαμενών ύδρευσης Δημ. Ενοτήτων Παροχή υπηρεσίων χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης σκοπιμότητας αλιευτικών καταφυγίων Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικής Ενότητας Ατσικής Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικών Ενοτήτων Αλλαγή λογοτύπου στα μεταφορικά μέσα του Δήμου Λήμνου Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Ανάθεση εργασίας καθαρισμού Δημαρχείων & δημοτικών κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες Δήμου Λήμνου Υπερωριακή αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Μίσθωση μηχανημάτων(ημιφορτηγό κλπ)για μεταφορά χόρτων,σκουπιδιών Εργασία συντήρησης και επισκευής φωτιστικών σωμάτων Καθαρισμός αλιευτικών καταφυγίων Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Αλιευτικό καταφύγιο Καλλιόπης 6.63,6 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικής Ενότητας Μύρινας Εργασία κλαδέματος δένδρων κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, οδών πάρκων 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

22 Εργασίες υδροχρωματισμού(άσπρισμαασβέστωμα)κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λήμνου Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικής Ενότητας Μούδρου Αποψίλωση-κόψιμο χόρτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης Διάνοιξη & καθαρισμός αγωγών και φρεατίων όμβριων υδάτων στο Δήμο Μύρινας Προμήθεια μικροϋλικών συντ/ης και επισκευής κτιρίων Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε Μούδρου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Δημαρχείου Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε Ν. Κούταλης Μεταφορά-απομάκρυνση εγκατελλειμένων οχημάτων. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ενημέρωσης κοινού και υλοποίσης προγράμματος ανακύκλωσης Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης για ανάγκες Πολιτικής προστασίας Δήμου Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας συνεργείου 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 0 Προγραμματικές συμβάσεις 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (συντήρηση αναμεταδοτών TV Δήμου από βλάβες λόγω θεομηνίες) Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λήμνου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εκπόνηση της εργασίας «Σύνταξη γνωμοδότησης επί της προτεινόμενης επένδυσης αιολικών πάρκων του ομίλου Ρόκκα στη Λήμνο» Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε Ατσικής Εργασία κατάρτισης φακέλου και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών υποβολής πρότασης χρηματοδότησης έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Β. Αιγαίου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

23 06 Επισκευή Συντήρηση ανεμόμυλων Δ.Ε Ν. Κούταλη 4.600,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης του 4ου Νηπιαγωγείου και μετατροπής του σε Μόνιμη έκθεση Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης του πρώην κτηνιατρίου και της πρώην λέσχης αξιωματικών και μετατροπής τους σε Μόνιμη Έκθεση Συλλογής και Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Στατική μελέτη ανάπλασης του 4ου Νηπιαγωγείου και μετατροπής του σε Μόνιμη Έκθεση Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου. 4.48,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 0 Αμοιβές ελεγκτών δόμησης 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Ηλεκτροδότηση 3ου Νηπιαγωγείου Μύρινας Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομείγματος σε δοχεία για κάλυψη λακουβών ασφαλτοστρωμένων Δ.Ενοτήτων Λήμνου από προσωπικό του Δήμου. Κατασκευή ξύλινων εξεδρών για τις εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης Λήμνου την 8η Οκτ. & εορτασμού Εθνικής Επετείου 5ης Μαρτ. & 8ης Οκτ. Επισκευές συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων,πλατειών,πάρκων,παιδικών χαρών Επισκευές,συντηρήσεις κτιρίωνκοινοχρήστων χώρων Σχολείων 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 7 Εργασία πυροπροστασίας Δ. Κ. Μύρινας.366,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 8 Αντικατάσταση τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΠ Δ.Ε Μούδρου.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Μετατόπιση κολώνας ΔΕΗ στην περιοχή Αγ. Μαρίνας. Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση και εξοπλισμό χώρου περίθαλψης αδέσποτων ζώων Προμήθεια κλιματιστικών τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μύρινας Προμήθεια κλιματιστικών τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ατσικής Προμήθεια κλιματιστικών τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μούδρου Προμήθεια κλιματιστικών τις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ν. Κούταλης.900,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03

24 5 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Επικαιροποίηση μελέτης ΕΜΠ περιοχών ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Natura ΧΥΤΑ αδρανών Δ.Ε. Μούδρου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Σχεδιασμός - Επίβλεψη - Παρακολούθηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας Δήμου Λήμνου 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 έργων Βελτίωσης ποιότητας νερού ύδρευσης και προμήθειας εγκατάστασεις εξοπλισμού 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Κοντοπουλίου. Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης έργων χρηματοσδοτικού μέσου Jessica 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σχεδιασμού Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Στήριξης της 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) Εκπόνηση Μελετών έργων Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Σύνταξη μελέτης για δημιουργία Τεχνικής Βάσης Οχημάτων Δ. Λήμνου 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Κατασκευή Τεχνικής Βάσης Οχημάτων Δήμου Λήμνου.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Έργα αναβάθμισης γήπεδου Κοντιά ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Έργα αναβάθμισης γήπεδου Σαρδών 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος γηπέδου Δ.Κ. Μύρινας 65,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 04 ακτομηχανικής (Ρωμέικος γιαλός και Αϊ Γιάννης).000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Εργασία-συντήρηση βιολογικού καθαρισμού Ατσικής.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Αποκατάσταση και Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 Λιβαδοχωρίου Λήμνου Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πλατείας ΚΤΕΛ.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΣΑΤΑ 03 Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ/ ΣΑΤΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,48 ΣΑΤΑ/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Έργα αναβάθμισης σχολικής υποδομής ,00 Περιφ. Βορείου Αιγαίου/ΥΠΕΠΘ Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Έργα δημοτικής οδοποιίας ,00 Περιφ. Βορείου Αιγαίου Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 3 Έργα αναβάθμισης γήπεδου Μούδρου ,00 Περιφ. Βορείου Αιγαίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ/ Περ. Βορείου Αιγαίου ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΌ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΑΤΑ 4.000,00 Περ. Βορείου Αιγαίου ,48 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ,ΣΑΤΑ Γ. Νέα έργα (ανα πηγή Χρηματοδότησης). Με απόφαση ένταξης έργου ή προγράμματος Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

25 3 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Θάνους Δήμου Λήμνου ΕΠΕΡΑΑ Έργα συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μούδρου, Λύχνων και ΕΠΕΡΑΑ Ρωμανού Δήμου Λήμνου Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης παραλίας Πλατέος και αγωγός ΕΠΕΡΑΑ μεταφοράς λυμάτων ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΡΑΑ ,00 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΡΑΑ Τεχνική Βοήθεια Δήμου Λήμνου στον άξονα προτεραιότητας "0-Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και ,00 ΜΟΔ Α.Ε. δικαιούχων φορέων" στο Ε.Π. "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής". απόφαση ένταξης έργου 8064/ απόφαση ένταξης έργου 806/ απόφαση ένταξης έργου 8060/ απόφαση ένταξης έργου 996/ Δράσεις Τουριστικής προβολής Δήμου Λήμνου & Αγ. Ευστρατίου ,00 ΕΣΠΑ απόφαση ένταξης έργου 597/ Προμήθεια πολιτιστικών υποδομών και ανάπτυξη εφαρμογών για το μουσείο ναυτικής παράδοσης και σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου 9.000,00 ΕΣΠΑ Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Αγίου Ευστρατίου Σταθμός 909.4,00 ΕΣΠΑ Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) στην θέση Αγ. Τριάδα Αγίου Ευστρατίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ.37.4,00 ΜΟΔ Α.Ε., ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ,00 ΛΗΜΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ,7 Α.Π. : οικ /06/0. Νέα Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Α.Π. : οικ /09/0. Νέα Εγκεκριμένα έργα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ. ΛΗΜΝΟΥ ΑΠΌ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΑΤΑ ,48 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ,ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕς ΠΗΓΕΣ ,00 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΡΑΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ.600,00 ΣΑΤΑ & ΔΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ,7 ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014. Συγχρηματοδοτούμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014. Συγχρηματοδοτούμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ A B C D E F ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ 0 Συγχρηματοδοτούμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος 0 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΤΣΙΚΗΣ / ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΦΣΗΣ ΕΝΤΞΗΣ 5 Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης νοιχτής Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Λήμνου 2013 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 6 7 8 9 0 9 8 7 80 8 8 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 6 /06/, Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 K. A. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤ ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΕΧΙΖΟ 'η 10.7131.oo1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2012 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18ης Νοεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2012 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 3/0 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 8ης Νοεμβρίου 0. Αριθμός Απόφασης 34/0 ΑΔΑ: Β455ΩΛΘ-ΩΩΩ Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 Α) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20-7326.003 Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2.482.788,49

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας 9 9 0 Αριθμός έργων : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) /0/, 9η ΠΕΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Χ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Κωδικός Εντύπου: Έκδοση: Ε01-01.02 1 η ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 18/14.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 450 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ O πληθυσμός του ΔΔ Παναγιάς είναι 450 κάτοικοι βάσει της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 1 10.7411.001 Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου 2 10.7133.001 Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας 12.252,03 ΘΗΣΕΑΣ 165/09

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 015 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Το γενικό πλαίσιο... 3 1. Στρατηγικοί στόχοι / άξονες προτεραιότητας... 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 122/2013 Θέμα 4 ο : Μείωση τέλους εκκένωσης βόθρων (Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΘ-96Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΘ-96Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 186/2012 Θέμα 7 ο : Έγκριση άρθρων πρόσθετης αποζημίωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 1 από 17 Ιανουαρίου 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 391/2013 Θέμα 23 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 37/17.9.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 20/6.5.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ L123.α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Σύµφωνα µε το υπ.αρ. ΥΠΕΣ/οικ.24823/19-06-2014 έγγραφο, οι διαδικασίες και αποφάσεις σχετικές µε τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.654.1,50 ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Μικρές παρεμβάσεις Μεγάλα αποτελέσματα. Νικήτας Δολαψάκης Αντιπρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Μικρές παρεμβάσεις Μεγάλα αποτελέσματα. Νικήτας Δολαψάκης Αντιπρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Μικρές παρεμβάσεις Μεγάλα αποτελέσματα Νικήτας Δολαψάκης Αντιπρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 4+ προβλήτες κρουαζιερόπλοιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ. 12 Δεκ. 2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 270.689,00 180.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ. 12 Δεκ. 2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 270.689,00 180. Page 1 of 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Εισφορά Συνεταίρων Έτους 007 (*) Έσοδα από Κατανάλωση Νερού Χρεώστες Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: 2 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του Δήμου Κέας που προτείνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 01/01/2011 μέχρι 30/08/2012 Έργα ΕΣΠΑ Δ. Καστοριάς Σελίδα 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ Δ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 01/01/2011 ΜΕΧΡΙ 31/12/2012 * Έργα ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Ιούλιος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Δημοτικό Συμβούλιο: πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 25-7336.018 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) - ΔΕ 2.500,00 2 30-7322.010 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΒΡΥΣΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) - ΔΕ 2.000,00 3 25-7336.040 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «ΕΣΠΑ 2014-2020 Χρηματοδοτικά εργαλεία» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΞΗ-ΑΒ o ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα