ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α."

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. το 2015 και έχει σκοπό την αποσαφήνιση διαδικαστικών και οργανωτικών θεµάτων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της επιτυχούς ολοκλήρωσης των εκλογών, κατ εφαρµογή των άρθρων 21 έως και 25 του Καταστατικού του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. Α. ιαδικασία εκλογών υποψήφιοι Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ιοικητικού Συµβουλίου (.Σ.) του Συλλόγου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των ιοικουσών Επιτροπών (.Ε.) των Περιφερειακών του Τµηµάτων και των Εξελεγκτικών τους Επιτροπών (Ε.Ε.) θα γίνουν την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στην Αθήνα και στις έδρες των Περιφερειακών Τµηµάτων (Λάρισα και Θεσσαλονίκη τοπικά εκλογικά τµήµατα). ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταµειακώς εντάξει µέλη του Συλλόγου. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα εκλεγεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 κατά τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Συλλόγου στο Βόλο, σε αίθουσα του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Υποψηφιότητες για το.σ. και την Ε.Ε. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. µπορούν να δηλωθούν: α) είτε αυτοπροσώπως το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και ώρα σε αίθουσα του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Βόλο, β) είτε γραπτώς µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη γραµµατεία του Συλλόγου µε προθεσµία µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι µέχρι και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015). Για τις εκλογές του.σ. και της Ε.Ε. του Συλλόγου το ψηφοδέλτιο θα είναι κοινό. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να πρετοιµάσει τα ψηφοδέλτια και να προµηθευτεί φακέλους, οι οποίοι θα σφραγιστούν από τον Γραµµατέα του.σ. µε τη σφραγίδα του Συλλόγου. Τα ψηφοδέλτια καθώς και σφραγισµένοι φάκελοι θα αποσταλούν στα τοπικά εκλογικά τµήµατα το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 (ηµεροµηνία αποστολής) µε την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ των ΕΛΤΑ ή µε υπηρεσία COURIER µε ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 1

2 Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές θα εκλεγούν κατά την ηµέρα διενέργειας της Ολοµέλειας κάθε Περιφερειακού Τµήµατος η οποία πρέπει να πραγµατοποιηθεί πριν τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου σε ηµεροµηνία και χώρο που θα ορίσουν τα Περιφερειακά Τµήµατα. Υποψηφιότητες για τη.ε. και την Ε.Ε. των Περιφερειακών Τµηµάτων µπορούν να δηλωθούν: α) είτε την ηµέρα διενέργειας της Ολοµέλειας κάθε Περιφερειακού Τµήµατος, β) είτε γραπτώς µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην γραµµατεία του Περιφερειακού Τµήµατος µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι µέχρι και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015) γ) είτε αυτοπροσώπως το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Ο Γραµµατέας της.ε. του Περιφερειακού Τµήµατος έχει την ευθύνη ανακοίνωσης των υποψηφίων για τη.ε. και Ε.Ε. του Περιφερειακού Τµήµατος στη Γ.Σ. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. Όλες οι υποψηφιότητες για το.σ. και την Ε.Ε. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. καθώς και για τις.ε. και Ε.Ε. των Περιφερειακών Τµηµάτων θα κοινοποιηθούν από τη Γραµµατεία του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. στα εγγεγραµµένα µέλη, µέσω του Newsletter την Τρίτη 21 Απριλίου Για τις εκλογές των.ε. και Ε.Ε. των Περιφερειακών Τµηµάτων του Συλλόγου τα ψηφοδέλτια θα είναι κοινά. Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές πρέπει να προετοιµάσουν τα ψηφοδέλτιά τους και να προµηθευτούν φακέλους, οι οποίοι πρέπει να σφραγιστούν από τον Γραµµατέα της κάθε.ε. µε τη σφραγίδα του αντίστοιχου Περιφερειακού Τµήµατος. Τα µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών δεν µπορούν να είναι υποψήφιοι για καµία από τις θέσεις των.σ./.ε. και Ε.Ε. είτε του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. είτε των Περιφερειακών Τµηµάτων. Β. ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στις εκλογές έχουν µόνο τα ταµειακώς εντάξει µέλη του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. (άρθρο 6 του Καταστατικού) δηλαδή, σύµφωνα µε απόφαση της Γ.Σ. (της 06/03/2010) όσοι έχουν εξοφλήσει τις συνδροµές του τρέχοντος έτους και του προηγούµενου αυτού, ήτοι των ετών 2015 και

3 Β.1. Υφιστάµενα µέλη Η τακτοποίηση των οικονοµικών οφειλών ώστε να καλύπτεται η απαίτηση του «ταµειακώς εντάξει» µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: α) είτε αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης (28 Μαρτίου 2015) στον ταµία του Συλλόγου, β) είτε αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της Ολοµέλειας του κάθε Περιφερειακού Τµήµατος στον αντίστοιχο ταµία του Περιφερειακού Τµήµατος, γ) είτε µέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασµό του Συλλόγου (Τράπεζα EUROBANK, αρ. λογ/σµου (ΙΒΑΝ - για ηλεκτρονική συναλλαγή - GR ) και αποστολής του αποδεικτικού κατάθεσης στον Ταµία του Συλλόγου, κο Κώστα Κυρίµη µέχρι την Παρασκευή 17 Απριλίου δ) είτε αυτοπροσώπως την ηµέρα διενέργειας των εκλογών δηλ. την Κυριακή 26 Απριλίου 2015, στην εφορευτική επιτροπή. Β.2. Νέα µέλη Όσοι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν είναι εγγεγραµµένοι στον Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. µπορούν να εγγραφούν, για να ψηφίσουν στις εκλογές της 26/04/2015. Η υποβολή της αίτησης εγγραφής και η καταβολή τόσο του εφάπαξ ποσού για την εγγραφή όσο και της ετήσιας συνδροµής για το τρέχον έτος (2015), µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: α) Αυτοπροσώπως: κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης (28 Μαρτίου 2015) στον γραµµατέα και στον ταµία του Συλλόγου, κατά τη διάρκεια της Ολοµέλειας του κάθε Περιφερειακού Τµήµατος στον γραµµατέα και ταµία του αντίστοιχου Περιφερειακού Τµήµατος, κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών (26/04/2015) στην εφορευτική επιτροπή, υποβάλλοντας hard-copy αίτηση εγγραφής µε τα ίδια στοιχεία που προβλέπονται στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής 1 που υπάρχει στην ιστοσελίδα του συλλόγου και καταβάλλοντας ταυτόχρονα το εφάπαξ ποσό για την εγγραφή και τη συνδροµή του τρέχοντος έτους (2015). 1 3

4 β) Με ηλεκτρονικό τρόπο: αποστέλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής 2 που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.chorotaxia.gr, και στη συνέχεια καταθέτοντας το ίδιο ποσό στον τραπεζικό λογαριασµό του Συλλόγου (Τράπεζα EUROBANK, αρ. λογ/σµου (ΙΒΑΝ - για ηλεκτρονική συναλλαγή GR ) και αποστέλλοντας το αποδεικτικό κατάθεσης στον Ταµία του Συλλόγου, κο Κώστα Κυρίµη), µέχρι την Παρασκευή 17 Απριλίου Υπενθυµίζεται ότι: το ποσό εγγραφής ανέρχεται στα πέντε ευρώ ( 5,00) εφάπαξ (µόνο για τα νέα µέλη) και η ετήσια συνδροµή ανέρχεται στο ποσό των: δέκα ευρώ ( 10,00) για όσους συναδέλφους δεν έχουν συµπληρώσει 5ετία από την κτήση του πτυχίου, δεκαπέντε ευρώ ( 15,00) για όσους συναδέλφους έχουν συµπληρώσει 5ετία από την κτήση του πτυχίου. Β.3. Εγκεκριµένος κατάλογος µελών και ταµειακώς εντάξει µελών του Συλλόγου και των Περιφερειακών Τµηµάτων Κρίσιµη για την επιτυχία της διαδικασίας και τη διαφάνεια των εκλογών είναι η συνεργασία των Περιφερειακών Τµηµάτων µε τον Σύλλογο, ώστε να είναι πλήρης ο κατάλογος των ταµειακώς εντάξει µελών την ηµέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Για το σκοπό αυτό, έως και τη Γενική Συνέλευση (28/03/2015) οι Ταµίες των Περιφερειακών Τµηµάτων πρέπει να παραδώσουν στoν Ταµία του Συλλόγου πλήρη και ελεγµένο κατάλογο των µελών των Περιφερειακών Τµηµάτων για αντιπαραβολή στοιχείων καταβολής συνδροµών. Στη συνέχεια, o Ταµίας του Συλλόγου θα προετοιµάσει δύο καταλόγους: α) ΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ µε τα ταµειακώς εντάξει µέλη του Συλλόγου και των Περιφερειακών Τµηµάτων, β) τον κατάλογο µε τα άτοµα τα οποία είναι µεν µέλη του Συλλόγου αλλά δεν είναι ταµειακώς εντάξει, 2 4

5 και θα τους αποστείλει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο µέχρι το Σάββατο 18 Απριλίου Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα πρέπει να αποστείλει στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές τους καταλόγους µαζί µε τα υπόλοιπα έντυπα (ψηφοδέλτια για το.σ. και την Ε.Ε. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. και σφραγισµένους φακέλους) το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 (ηµεροµηνία αποστολής) µε την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ των ΕΛΤΑ ή µε υπηρεσία COURIER. Εξαιρετικής κρισιµότητας επίσης, για τους ίδιους λόγους, είναι η συνεργασία των τοπικών µε την κεντρική εφορευτική επιτροπή, για την προετοιµασία των ψηφοδελτίων και συνολικά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Ειδική προσοχή πρέπει τέλος να δοθεί από τις εφορευτικές επιτροπές στις περιπτώσεις επί τόπου (κατά την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών) καταβολής του τιµήµατος της εγγραφής ή/και της/των συνδροµής/ών ώστε κάποιος εκλογέας να µπορεί να θεωρηθεί ταµειακώς εντάξει και να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα. Στις περιπτώσεις αυτές είναι επιβεβληµένη η επικοινωνία µεταξύ των εφορευτικών επιτροπών ώστε να ολοκληρωθεί οµαλά η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Γ. Τόπος και χρόνος διενέργειας εκλογών Οι εκλογές θα διεξαχθούν: στην Αθήνα, σε αίθουσα του κτιρίου του Τ.Ε.Ε. (οδός Νίκης 4, 7 ος όροφος), στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 26 Απριλίου 2015, από τις π.µ µ.µ. ή µε παράταση µίας ώρας εφόσον υπάρχει αριθµός µελών που είναι παρόντα στο εκλογικό τµήµα και δεν έχουν ψηφίσει ακόµη. Ο τόπος διενέργειας των εκλογών στα Περιφερειακά Τµήµατα θα καθοριστεί από την αντίστοιχη.ε. και θα κοινοποιηθεί εγκαίρως στα µέλη. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ψηφοφορίας µέσω ταχυδροµείου, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 23 του Καταστατικού. 5

6 . Ψηφοδέλτια Τρόπος εκλογών Για την ανάδειξη του.σ. και της Ε.Ε. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. µπορούν να ψηφίσουν όλα τα ταµειακώς εντάξει µέλη σε ένα από τα τρία εκλογικά τµήµατα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα). Για την ανάδειξη της.ε. και Ε.Ε. κάθε Περιφερειακού Τµήµατος µπορούν να ψηφίσουν µόνο τα µέλη του αντίστοιχου Περιφερειακού Τµήµατος και µόνο στο εκλογικό τµήµα της Περιφέρειάς τους. Αν κάποιο µέλος του Συλλόγου που δεν είναι εγγεγραµµένο σε Περιφερειακό Τµήµα προσέλθει να ψηφίσει σε περιφερειακό εκλογικό τµήµα τότε ψηφίζει µόνο για το.σ. και την Ε.Ε. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. Αντίστοιχα εάν ένα µέλος Περιφερειακού Τµήµατος προσέλθει να ψηφίσει στο εκλογικό τµήµα της Αθήνας τότε ψηφίζει µόνο για το.σ. και την Ε.Ε. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. Στο εκλογικό τµήµα της Αθήνας θα υπάρχει µία κάλπη και ένα ψηφοδέλτιο µε τους υποψήφιους για το.σ. και την Ε.Ε. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. Σε κάθε Περιφερειακό Τµήµα θα υπάρχουν 2 κάλπες και 2 διαφορετικά ψηφοδέλτια, ένα µε τους υποψήφιους για το.σ. και την Ε.Ε. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. και ένα για την.ε. και Ε.Ε. του αντίστοιχου Περιφερειακού Τµήµατος. Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές µεριµνούν ώστε να παραδώσουν τα σωστά ψηφοδέλτια στα µέλη και τον αντίστοιχα σωστό σφραγισµένο φάκελο (είτε τους σφραγισµένους φακέλους, που θα έχουν αποσταλεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές του.σ. και της Ε.Ε. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., είτε τους σφραγισµένους φακέλους για το Περιφερειακό Τµήµα). Στα Περιφερειακά Τµήµατα τα µέλη ψηφίζουν πρώτα για την ανάδειξη του.σ. και της Ε.Ε. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. και τοποθετούν την ψήφο τους στην αντίστοιχη κάλπη και στη συνέχεια για την ανάδειξη της.ε. και την Ε.Ε. του Περιφερειακού Τµήµατος, τοποθετώντας την ψήφο τους στην αντίστοιχη κάλπη. Κάθε εκλογέας που προσέρχεται, θα πρέπει να επιδείξει την ταυτότητά του, το διαβατήριο ή το δίπλωµα οδήγησης ως µέσα εξακρίβωσης ταυτότητας. Μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας του µέλους και τον σχετικό έλεγχο στον εγκεκριµένο κατάλογο µε τα ταµειακώς εντάξει µέλη του Συλλόγου και των Περιφερειακών Τµηµάτων, ή εφόσον το µέλος καταβάλει τις χρωστούµενες συνδροµές ή εγγραφεί στον Σύλλογο την ηµέρα των εκλογών, ρίχνει το ψηφοδέλτιό του στην αντίστοιχη κάλπη, αφού προηγουµένως καταχωρηθεί στον ονοµαστικό πίνακα των ψηφισάντων το ονοµατεπώνυµό του και έχει υπογράψει. Ο µέγιστος αριθµός σταυρών στα ψηφοδέλτια ορίζεται από τον αριθµό των µελών του.σ. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Καταστατικού και τον αριθµό των 6

7 µελών των.ε. των Περιφερειακών Τµηµάτων σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας τους. Για την ανάδειξη των Ε.Ε. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. και των Περιφερειακών Τµηµάτων ο µέγιστος αριθµός σταυρών είναι 3. Σε περίπτωση κωλύµατος προσέλευσης των τακτικών µελών για την ανάδειξη του.σ. και της Ε.Ε. του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. και για τις.ε. και τις Ε.Ε. των Περιφερειακών Τµηµάτων υπάρχει η δυνατότητα ψηφοφορίας µέσω ταχυδροµείου, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 23 του Καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση, όσα µέλη έχουν τη δυνατότητα προσέρχονται στην ψηφοφορία και ακολουθούν την τυπική διαδικασία των εκλογών.. Καταµέτρηση ψήφων και ανακοίνωση αποτελεσµάτων.σ. και Ε.Ε. Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. Μετά το πέρας της Εκλογικής ιαδικασίας και προκειµένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας και του εκλογικού αποτελέσµατος, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και οι Εφορευτικές Επιτροπές των Περιφερειακών Τµηµάτων συντάσσουν ονοµαστικούς πίνακες των ψηφισάντων την ηµέρα της εκλογικής διαδικασίας, τους οποίους ανταλλάσσουν και επικοινωνούν ώστε να καταλήξουν εντός της ίδιας µέρας στον οριστικό κατάλογο ψηφισάντων. Συντονιστής της µεταξύ τους επικοινωνίας είναι ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει µε τη σφραγίδα του Συλλόγου και υπογράφει τόσους φακέλους και ψηφοδέλτια για το.σ. και την Ε.Ε. του Συλλόγου, όσα είναι τα µέλη του Συλλόγου που δεν προσήλθαν κατά την καθορισµένη µέρα των εκλογών και έχουν δικαίωµα ψήφου κατά την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών και δεν είναι µέλη Περιφερειακών Τµηµάτων. Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται συστηµένα µε το ταχυδροµείο στα µέλη του Συλλόγου µέσα σε άλλο φάκελο, την πρώτη εργάσιµη µετά την ηµέρα των εκλογών. Ο Πρόεδρος της κάθε Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει µε τη σφραγίδα του Συλλόγου και υπογράφει τόσους φακέλους και ψηφοδέλτια για το.σ. και την Ε.Ε. του Συλλόγου, όσα είναι τα µέλη του Περιφερειακού Τµήµατος που δεν προσήλθαν κατά την καθορισµένη µέρα των εκλογών και έχουν δικαίωµα ψήφου κατά την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών. Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται συστηµένα µε το ταχυδροµείο στα µέλη του Συλλόγου µέσα σε άλλο φάκελο την πρώτη εργάσιµη µετά την ηµέρα των εκλογών. 7

8 Τα ψηφοδέλτια επιστρέφονται συµπληρωµένα και συστηµένα µε το ταχυδροµείο µε τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 23 του Καταστατικού. Η διεύθυνση επιστροφής των συµπληρωµένων ψηφοδελτίων ορίζεται µε ευθύνη των προέδρων της Κεντρικής και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών. Μετά την πάροδο είκοσι (20) ηµερών από την αποστολή των ψηφοδελτίων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές προς τα µέλη του Συλλόγου, και συγκεκριµένα την Κυριακή 17 Μαΐου 2015, η διαδικασία τερµατίζεται και αρχίζει η καταµέτρηση των ψήφων. Η αποσφράγιση των φακέλων γίνεται την ίδια µέρα (Κυριακή 17 Μαΐου 2015), ώρα µ.µ. από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές οι οποίες καταµετρούν τις ψήφους για το εκλογικό τµήµα που έχουν στην ευθύνη τους, συντάσσοντας πρωτόκολλο ψηφοφορίας (τελική ονοµαστική λίστα ψηφισάντων τόσο µε φυσική παρουσία όσο και µε επιστολική ψήφο) και σχετικό πρακτικό εκλογής των µελών του.σ. και της Ε.Ε. (λίστα αποτελεσµάτων), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 24 του Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του Καταστατικού, σύµφωνα µε την οποία «Σε περίπτωση ισοψηφίας για την κατάληψη της 7 ης κατά σειρά ψήφων θέσης γίνεται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής». Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές αποστέλλουν συστηµένα µε το ταχυδροµείο στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή το πρωτόκολλο ψηφοφορίας (τελική ονοµαστική λίστα ψηφισάντων) και το εκλογικό πρακτικό (κρατώντας αντίγραφο για το αρχείο τους) τη ευτέρα 18 Μαΐου Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα συγκεντρώνει, αθροίζει τα αποτελέσµατα και ανακηρύσσει τα τακτικά µέλη και τους επιλαχόντες (αναπληρωµατικά µέλη) για το.σ. και την Ε.Ε. µε τη σειρά επιτυχίας. Το τελικό πρωτόκολλο ψηφοφορίας και το τελικό εκλογικό πρακτικό για το.σ. και την Ε.Ε. του Συλλόγου υπογράφεται από τα µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα στους υποψηφίους και στα µέλη του Συλλόγου. Σηµειώνεται ότι στο µεσοδιάστηµα το περιεχόµενο της κάλπης φυλάσσεται µε ευθύνη του Προέδρου της Κεντρικής και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών. Επίσης, µε ευθύνη των Εφορευτικών Επιτροπών (Κεντρικής και Τοπικών) δηµιουργούνται κοινά έντυπα (ανακοινώσεις, επιστολές, πρωτόκολλο ψηφοφορίας και εκλογικό πρακτικό) σε κάθε περίπτωση πριν από την ηµέρα των εκλογών..ε. και Ε.Ε. Περιφερειακών Τµηµάτων Ο Πρόεδρος της κάθε Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει µε τη σφραγίδα του Συλλόγου και υπογράφει τόσους φακέλους και ψηφοδέλτια για τη.ε. και την Ε.Ε. του 8

9 Περιφερειακού Τµήµατος, όσα είναι τα µέλη του Περιφερειακού Τµήµατος που δεν προσήλθαν κατά την καθορισµένη µέρα των εκλογών και έχουν δικαίωµα ψήφου κατά την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών. Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται συστηµένα µε το ταχυδροµείο στα µέλη του Περιφερειακού Τµήµατος µέσα σε άλλο φάκελο, την πρώτη εργάσιµη µετά την ηµέρα των εκλογών. Επισηµαίνεται ότι η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή οργανώνει µία αποστολή φακέλων και ψηφοδελτίων ταυτόχρονα για το.σ. και την Ε.Ε. του Συλλόγου και τη.ε. και την Ε.Ε. του Περιφερειακού Τµήµατος. Τα ψηφοδέλτια επιστρέφονται συµπληρωµένα και συστηµένα µε το ταχυδροµείο µε τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 23 του Καταστατικού. Η διεύθυνση επιστροφής των συµπληρωµένων ψηφοδελτίων ορίζεται µε ευθύνη του Προέδρου της κάθε Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής. Μετά την πάροδο είκοσι (20) ηµερών από την αποστολή των ψηφοδελτίων από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές προς τα µέλη του Περιφερειακού Τµήµατος, και συγκεκριµένα την Κυριακή 17 Μαΐου 2015, η διαδικασία τερµατίζεται και αρχίζει η καταµέτρηση των ψήφων. Η αποσφράγιση των φακέλων γίνεται την ίδια µέρα (Κυριακή 17 Μαΐου 2015), ώρα µ.µ. από την Τοπική Εφορευτική Επιτροπή η οποία καταµετρά τις ψήφους για το Περιφερειακό Τµήµα που έχει στην ευθύνη της, συντάσσοντας πρωτόκολλο ψηφοφορίας και σχετικό πρακτικό εκλογής των µελών της.ε. και της Ε.Ε. (λίστα αποτελεσµάτων), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 24 του Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του Καταστατικού. Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τα τακτικά µέλη και τους επιλαχόντες (αναπληρωµατικά µέλη) για τη.ε. και την Ε.Ε. µε τη σειρά επιτυχίας. Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και το εκλογικό πρακτικό υπογράφεται από τα µέλη της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα στους υποψηφίους, στα µέλη του Περιφερειακού Τµήµατος και στα µέλη του Συλλόγου και αποστέλλει αντίγραφο του πρωτόκολλου ψηφοφορίας και του πρακτικού στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Σηµειώνεται ότι στο µεσοδιάστηµα το περιεχόµενο της κάλπης φυλάσσεται µε ευθύνη του Προέδρου της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης, µε ευθύνη των Εφορευτικών Επιτροπών (Κεντρικής και Τοπικών) δηµιουργούνται κοινά έντυπα (ανακοινώσεις, επιστολές, πρωτόκολλο ψηφοφορίας και εκλογικό πρακτικό) πριν από την ηµέρα των εκλογών. 9

10 Ε. Ανάληψη ρόλων και καθηκόντων Σ και Ε Το νέο.σ. συνέρχεται για πρώτη φορά µέσα σε διάστηµα 10 ηµερών από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου σε αριθµό ψήφων εκλεγµένου µέλους, ή µέσα σε διάστηµα 20 ηµερών µετά από πρόσκληση οποιουδήποτε από τα εκλεγµένα µέλη και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο Α, Αντιπρόεδρο Β, Γενικό Γραµµατέα και Ταµία. Η διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται στο άρθρο 25 του Καταστατικού. Οι νέες.ε. των Περιφερειακών Τµηµάτων συνέρχονται για πρώτη φορά µέσα σε διάστηµα 10 ηµερών από την εκλογή τους, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου σε αριθµό ψήφων εκλεγµένου µέλους, ή µέσα σε διάστηµα 20 ηµερών µετά από πρόσκληση οποιουδήποτε από τα εκλεγµένα µέλη και συγκροτούνται σε σώµα σύµφωνα µε οριζόµενα στο άρθρο 25 του Καταστατικού και στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας τους. Τέλος, το Σ επιθυµεί να τονίσει: Τη σηµασία υποβολής έγκαιρων υποψηφιοτήτων και την έγκαιρη τακτοποίηση των οφειλών για τη διασφάλιση της συµµετοχής στις εκλογικές διαδικασίες. Τη σηµασία της ανάδειξης ενός ισχυρού ιοικητικού Συµβουλίου για τη βέλτιστη εκπροσώπηση της Ειδικότητας, µέσα από τη µέγιστη δυνατή συµµετοχή των µελών του Συλλόγου στις εκλογές. Το ιοικητικό Συµβούλιο Αλεξανδροπούλου Αιµιλία, Πρόεδρος ούνια Ιωάννα, Αντιπρόεδρος Α Κουτσοµάρκος Νίκος, Αντιπρόεδρος Β Μπάκης Γιώργος, Γεν. Γραµµατέας Κυρίµης Κώστας, Ταµίας Τασοπούλου Αναστασία, Μέλος Μαργαρίτης Ευστάθιος, Μέλος 10