Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ"

Transcript

1 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 13,8 ΕΚΑΤ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ,36 µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής 0,32. Οι νέες µετοχές διατέθηκαν µε τιµή διάθεσης εκάστης µετοχής 3,44. Η αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής και της τιµής διάθεσης ύψους ,76 άχθηκε σε ειδικό αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η Σελ. 1

2 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρία Εισαγωγή Σύντοµο Ιστορικό Επιχειρηµατική ραστηριότητα Πληροφορίες για τις Τάσεις ιοικητικό Συµβούλιο, ιεύθυνση Εργασιών και Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Σηµαντικότεροι Κίνδυνοι Συνοπτικά στοιχεία αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Λόγοι αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και προορισµός των εσόδων Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Μετοχική Σύνθεση Μετοχικό Κεφάλαιο Καταστατικό Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Περιόδου Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Υπεύθυνα Πρόσωπα Νοµικός Έλεγχος Νόµιµοι Ελεγκτές Τακτικός Έλεγχος ηµοσιευµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Πληροφορίες µέσω Παραποµπής Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος Φορολογικός Έλεγχος Εταιρίας Φορολογικός Έλεγχος Ενοποιούµενων Εταιριών Πληροφορίες για την Εταιρία Γενικά Σύντοµο Ιστορικό Αντικείµενο ραστηριότητας Εκδόσεις Περιοδικών ιαφηµίσεις Ραδιόφωνου ιοργάνωση Εκδηλώσεων Εκδόσεις Βιβλίων Φιλµογράφηση και Προεκτύπωση Επενδύσεις Επενδύσεις περιόδου Επενδύσεις περιόδου Τρέχουσες Επενδύσεις Επενδύσεις Εταιρίας Νέα Προϊόντα και Υπηρεσίες ίκτυο Πωλήσεων Συµβάσεις Συµβάσεις παροχής άδειας αναπαραγωγής, αναδηµοσίευσης, πώλησης και διανοµής περιοδικών Σύµβαση Παραχώρησης Άδειας µε την Northern & Shell Plc...68 Σελ. 2

3 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α Σύµβαση Ανανέωσης Άδειας µε την Hearst Communications Συµβάσεις Παραχώρησης Αδείας µε την Time Inc Περιοδικό «In Style» Περιοδικό «Real Simple» Περιοδικό «Fortune» Σύµβαση Παραχώρησης Αδείας µε την Dennis Publishing Limited Συµβάσεις Παραχώρησης Άδειας Έκδοσης Εντύπου µε τη BBC WORLDWIDE LIMITED και χρήσεως σήµατος µε τη BBC Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Συµβάσεις ανείων Οµολογιακά άνεια Συµβάσεις Αλληλόχρεων Λογαριασµών Συµβάσεις Πρακτορείας Λοιπές Συµβάσεις Συµφωνία Μετόχων µε VATAN DERGI GRUBU A.Ş Σύµβαση παραχώρησης άδειας χρήσης µε τη «Φιλελεύθερος ηµόσια Εταιρία ΛΤ» Σύµβαση πώλησης και µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων µε την WIN SOUTH EAST EUROPE WIRELESS PRODUCTS AND SERVICES S.A Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου Ρευστότητα και Πηγές Κεφαλαίων ήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης Περιορισµοί στη Χρήση Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις Πηγές Προέλευσης Κεφαλαίων για Επενδύσεις Ίδια Κεφάλαια & Χρέος ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων Όργανα και Αρχές ιαχείρισης Κινδύνων ιαχείριση Κινδύνου Αγοράς Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Πληροφορίες για τις Τάσεις Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Ιδιόκτητα ακίνητα Μισθωµένα Ακίνητα Μηχανολογικός Εξοπλισµός - Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Εγγυήσεις Εµπράγµατες Ασφάλειες Οργανωτική ιάρθρωση Οµίλου Πληροφορίες για τις Συµµετοχές της Εταιρίας COLOUR UNIT Α.B.E.E IKO PRESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ VATAN IMAKO YAYINCILIK A.Ş Απολογιστικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ισολογισµών Χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών Χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης των Χρήσεων Σελ. 3

4 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α Περίληψη των διαφορών µεταξύ.π.χ.π. και Ε.Γ.Λ.Σ Απολογιστικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένου Ισολογισµού Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών Περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την Περίοδο Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη Εταιρίες µε Κοινή ιοίκηση Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου, διοικητικών στελεχών, συναλλαγές και υπόλοιπα µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη (φυσικά πρόσωπα) ιεταιρικές Συναλλαγές Σηµαντικές Αλλαγές στην Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Εταιρίας Μερισµατική Πολιτική ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Εταιρική ιακυβέρνηση Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας Επιτροπή Ελέγχου Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων ιαχωρισµός αρµοδιοτήτων των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας ηλώσεις Μελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και Ανώτερων ιοικητικών Στελεχών Σύγκρουση Συµφερόντων Αµοιβές και Οφέλη Οργανόγραµµα Προσωπικό Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Καταστατικό Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Εταιρίας ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Γενικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Κατάργηση του ικαιώµατος Προτίµησης Προορισµός Νέων Κεφαλαίων Χρονοδιάγραµµα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα απάνες Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας ικαιώµατα Μετόχων Γενικά Έκδοση Νέων Μετοχών και ικαίωµα Προτίµησης παλαιών µετόχων ικαίωµα Μερίσµατος ικαίωµα στο προϊόν της Εκκαθάρισης ικαιώµατα Μειοψηφίας Σελ. 4

5 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α Μείωση ιασποράς Φορολογία Μερισµάτων Σελ. 5

6 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «IMAKO ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» (εφεξής η «Ιmako» ή η «Εταιρία») στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ν. 3401/2005. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή των κινδύνων, της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, της διοίκησης, της µετοχικής σύνθεσης, των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών της Εταιρίας και του οµίλου της (εφεξής ο «Όµιλος»), καθώς και της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε µε την από απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετοχών της Εταιρίας. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για τις κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας των κρατών µελών, να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, µόνο εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Σελ. 6

7 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. 1.1 Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρία Εισαγωγή Σύντοµο Ιστορικό Η Εταιρία, µε την επωνυµία ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και µε διακριτικό τίτλο «ΙΜΑΚΟ MEDIA S.A.» ιδρύθηκε το 1995 (Φ.Ε.Κ. 6460/ ). Έδρα της είναι ο ήµος Ηρακλείου Αττικής, Mαρίνου Αντύπα 41-45, Τ.Κ , τηλ Η έναρξη της εκδοτικής δραστηριότητας της Εταιρίας πραγµατοποιήθηκε το 1995 µε την έκδοση του πρώτου µηνιαίου περιοδικού ποικίλης ύλης (lifestyle) µε τον τίτλο «Nitro» και την έκδοση του εβδοµαδιαίου περιοδικού ποικίλης ύλης, «Down Town». Οι σηµαντικότεροι σταθµοί στην µετέπειτα εξέλιξη της Εταιρίας υπήρξαν οι ακόλουθοι: 2002 Κυκλοφορία του περιοδικού «Esquire» στην Ελλάδα, προϊόν συνεργασίας της Εταιρίας µε τον διεθνή εκδοτικό οργανισµό Hearst Communications INC. Ολοκλήρωση της συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας «ΗΧΩ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», η οποία διαχειριζόταν το ραδιοφωνικό σταθµό NITRO RADIO, από την Εταιρία Μετά από συµφωνία της Εταιρίας µε την Time Inc. εκδίδεται το περιοδικό «In Style» στην Ελλάδα Έκδοση στην Ελληνική αγορά των διεθνών τίτλων «Maxim», «Real Simple» και «ΟΚ!» Αύξηση της συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της «Π Εκδοτική Α.Ε.» σε 100% Σύναψη συµφωνίας µετόχων µε την τουρκική εταιρία VATAN DEGI GRUBU A.S., για την ίδρυση τουρκικής εκδοτικής εταιρίας µε την επωνυµία VATAN-IMAKO στην Τουρκία, στην οποία η Εταιρία συµµετέχει µε ποσοστό 50%. Ήδη από τον Απρίλιο του 2006 η VATAN-IMAKO απέκτησε το δικαίωµα έκδοσης στην Τουρκία του διεθνούς γυναικείου τίτλου «In Style» σε συνεργασία µε την Time Inc. Η Εταιρία και η BBC Worldwide Limited, θυγατρική εταιρία της British Broadcasting Corporation (BBC), προχώρησαν στην σύναψη συµφωνίας συνεργασίας για την έκδοση στην Ελλάδα του περιοδικού «BBC Top Gear» Είσοδος της GOLDEN ENTERTAINMENT PRODUCTIONS HOLDING (εταιρίας συµφερόντων κ. Βίκτωρα Ρέστη) στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µε ποσοστό 5,02%. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων 13,77 εκατ.) µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, υπέρ του βασικού µετόχου Π. Κωστόπουλου και του στρατηγικού επενδυτή KINCANNON TRADING LIMITED (συµφερόντων οικογένειας Ρέστη). Σελ. 7

8 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α Επιχειρηµατική ραστηριότητα Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της έντυπης πληροφόρησης µε την έκδοση µηνιαίων περιοδικών («Nitro», «In Style», «Esquire», «Pink Woman», «Top Gear», «Maxim», «Real Simple») και εβδοµαδιαίων περιοδικών («Down Town» και «ΟΚ!.), ενώ παράλληλα έχει επεκταθεί στους τοµείς των εταιρικών και ειδικών θεµατικών εκδόσεων. Επιπλέον, η Εταιρία έχει στην άµεση ιδιοκτησία της το ραδιοφωνικό σταθµό NITRO RADIO και δραστηριοποιείται επίσης: - στον τοµέα της διοργάνωσης εκδηλώσεων, - στον τοµέα της έντυπης πληροφόρησης στην αγορά της Τουρκίας µέσω της συµµετοχής της στην από κοινού ελεγχόµενη VATAN IMAKO YAYINCILIK A.S., - στον τοµέα των τυπογραφικών και λιθογραφικών εργασιών, στην αναπαραγωγή διαφηµιστικών φιλµ, αφισών και όµοιων µε αυτά ειδών, καθώς επίσης και στον τοµέα της ψηφιακής προ-εκτύπωσης και ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας, µέσω των θυγατρικών της ΙΚΟ PRESS A.E και COLOUR UNIT A.B.E.E. - στον τοµέα της έκδοσης και κυκλοφορίας βιβλίων, περιοδικών και πάσης φύσεως εντύπων µέσω της θυγατρικής της Π ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε, µε το διακριτικό τίτλο Intro Books. Επίσης, η Εταιρία µέσω της θυγατρικής της NITRO MUSIC A.E. δραστηριοποιούνταν στον τοµέα των οπτικών και οπτικοαουστικών µέσων, έργων και συσκευών παντός είδους, ωστόσο την η εν λόγω θυγατρική, µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, έχει τεθεί σε εκκαθάριση και η δραστηριότητα της παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της ως διακοπτόµενη δραστηριότητα στο πλαίσιο εφαρµογής του.π.χ.π. 5. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Οµίλου ανά τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριότητας, για τις χρήσεις , παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ποσά σε εκατ. )* Έκδοση Περιοδικών 28,18 31,60 38,45 ιαφηµίσεις Ραδιοφώνου 2,82 2,60 2,10 ιοργάνωση Εκδηλώσεων 0,00 0,92 1,55 Εκδόσεις Βιβλίων 0,49 0,28 0,52 Φιλµογράφηση και Προεκτύπωση 2,29 2,43 3,13 Λοιπά 1,34 1,50 0,35 Σύνολο Συνεχιζόµενων ραστηριοτήτων 35,12 39,33 45,99 Αναπαραγωγή Προγεγραµένων Μέσων Εγγραφής Ήχου ( ιακοπείσα ραστηριότητα) 0,22 (0,04) 0,02 Σύνολο ιακοπείσων ραστηριοτήτων 0,22 (0,04) 0,02 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΚΟΠΕΙΣΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 35,34 39,30 46,00 *Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει.λ.π. /.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 2005 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004) και 2006, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton. Σελ. 8

9 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. Τα έσοδα από εκδόσεις περιοδικών συνιστούν το µεγαλύτερο τµήµα των ενοποιηµένων πωλήσεων κατά την περίοδο Η Εταιρία εκµεταλλεύεται έναν µεγάλο αριθµό γνωστών τίτλων εβδοµαδιαίων και µηνιαίων περιοδικών µε σηµαντική εµπορική απήχηση. Το χαρτοφυλάκιο τίτλων περιοδικών που εκµεταλλεύεται η Εταιρία περιλαµβάνει τόσο τίτλους που έχουν αναπτυχθεί από την ίδια (Nitro, Down Town, Pink Woman) όσο και διεθνείς τίτλους (Esquire, In Style, Maxim, Real Simple, OK!, BBC Top Gear) για τους οποίους η Εταιρία έχει συνάψει συµβάσεις παροχής άδειας αναπαραγωγής, αναδηµοσίευσης, πώλησης και διανοµής µε εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού Πληροφορίες για τις Τάσεις Σύµφωνα µε την ιοίκηση της Εταιρίας, από την έως την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου δεν παρατηρούνται σηµαντικές τάσεις που να σχετίζονται µε το κόστος και τις τιµές των προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών της Εταιρίας. Σε σχέση µε τα έσοδα του τοµέα περιοδικών, διαφαίνεται µια τάση εντονότερου ανταγωνισµού που προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις εφηµερίδες και τα ένθετα περιοδικά τους και, σε µικρότερο βαθµό, από τις δωρεάν εφηµερίδες («free press»). Σε αυτό το πλαίσιο και. προκειµένου να ενισχύσει την ανάπτυξη της, η Εταιρία σχεδιάζει την περαιτέρω γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της και εξετάζει επίσης την επέκταση της σε παρεµφερείς τοµείς δραστηριοποίησης, όπως είναι οι εκδόσεις εφηµερίδων και τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σχετικά ενότητα «Επενδύσεις Εταιρίας »). Σύµφωνα µε την ιοίκηση της Εταιρίας δεν υπάρχει κάποια γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτηµα, δέσµευση ή γεγονός που ευλόγως µπορεί να αναµένεται ότι θα επηρεάσει σηµαντικά τις προοπτικές της Εταιρίας για την τρέχουσα χρήση, µε την εξαίρεση της τροποποίησης του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου των Μ.Μ.Ε (η οποία ψηφίστηκε από την ολοµέλεια της Βουλής και αναµένεται η δηµοσίευση στο ΦΕΚ) οπότε, στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία θα επιδιώξει την απόκτηση πλειοψηφικών ποσοστών συµµετοχής σε µέχρι δύο ραδιοφωνικούς σταθµούς (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σχετικά ενότητα «Επενδύσεις Εταιρίας »). 1.2 ιοικητικό Συµβούλιο, ιεύθυνση Εργασιών και Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Το.Σ. της Εταιρίας αποτελείται από 6 µέλη, εκ των οποίων 4 εκτελεστικά και 2 ανεξάρτητα µη εκτελεστικά. Η υφιστάµενη σύνθεση του.σ. παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: Ονοµατεπώνυµο Θέση στο.σ. Ιδιότητα Μέλους Επάγγελµα Πέτρος Κωστόπουλος του Πρόεδρος και ιευθύνων Πανταζή Σύµβουλος Εκτελεστικό ηµοσιογράφος Μαρία Γράψα του Θεοδώρου Α Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό ηµοσιογράφος Μιχάλης Καρής του Χρήστου Β Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Οικονοµολόγος Αθανάσιος Παπαχρήστου του Σύµβουλος Εκτελεστικό Οικονοµολόγος Κωνσταντίνου Γεώργιος Πελεκανάκης του ηµητρίου Μιχαήλ Τσιµπρής του Ρήγα Σύµβουλος Σύµβουλος Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Οικονοµολόγος ικηγόρος Σελ. 9

10 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. Η ηµεροµηνία λήξης της τρέχουσας θητείας των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας είναι η ιευθυντικά Στελέχη Τα σηµαντικότερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι: Πέτρος Κωστόπουλος του Πανταζή, ιευθύνων Σύµβουλος, ιευθυντής Εκδόσεων και Ραδιοφώνου Μαρία Γράψα του Θεοδώρου, ιευθύντρια Μηνιαίων Εκδόσεων Μιχάλης Καρής του Χρήστου, Γενικός και Οικονοµικός ιευθυντής Αθανάσιος Παπαχρήστου του Κωνσταντίνου, ιοικητικός Σύµβουλος ηµήτριος Αργυρόπουλος του Αθανασίου Εντεταλµένος Σύµβουλος και ιευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ελευθερία Σοϊµοίρη του Παναγιώτη Εµπορική ιευθύντρια ήµητρα Πετροδασκαλάκη του Ιωσήφ ιευθύντρια Τµήµατος Εταιρικής Επικοινωνίας, ηµοσίων Σχέσεων και ιοργάνωσης Εκδηλώσεων Αναστασία Παρετζόγλου του Μιχαήλ - Σύµβουλος Επικοινωνίας Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Η Εταιρία ελέγχεται από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τον τακτικό έλεγχο των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσεως που έληξε την και συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004 και οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων / ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π. /.Π.Χ.Π.), διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Παρασκευόπουλος Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON Α.Ε., Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ: Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της Τον τακτικό έλεγχο των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, της χρήσεως που έληξε την και οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων / ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π. /.Π.Χ.Π.), διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. εληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON, Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ: Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν την (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004) και την , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ/ ΠΧΠ) και έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα συνοπτικά ενοποιηµένα στοιχεία αποτελεσµάτων της Εταιρίας για τις χρήσεις Σελ. 10

11 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε εκατ. ) Πωλήσεις 35,34 39,30 46,00 Μικτό Κέρδος 11,12 11,36 10,17 Αποτελέσµατα προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων 1,41 1,28 (0,37) Κέρδη/(Ζηµιές) προ Φόρων ,37 (1,55) Κέρδη/(Ζηµιές)µετά από Φόρους (0,73) 0,89 (1,79) Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από Φόρους κατανεµηµένα στους µετόχους της Εταιρίας (0,76) 0,83 (1,83) Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από Φόρους κατανεµηµένα σε δικαιώµατα µειοψηφίας 0,02 0,06 0,04 Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει.λ.π. /.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις , οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton. Στη συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας µε συνοπτικά στοιχεία ενοποιηµένων ισολογισµών για τις χρήσεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ποσά σε εκατ. )* Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 10,55 12,46 12,18 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 22,97 27,16 33,62 Σύνολο Ενεργητικού 33,52 39,62 45,80 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Εταιρίας 3,12 3,44 1,53 ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,31 0,31 0,34 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3,43 3,75 1,87 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 1,40 0,97 3,51 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 28,69 34,90 40,43 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Παθητικού 33,52 39,62 45,80 * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει.λ.π. /.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 2005 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004) και 2006, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία ανά µετοχή για τις χρήσεις : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ποσά σε ) Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από Φόρους Χρήσης (1), (0,09) 0,10 (0,22) Μέρισµα ανά Μετοχή ( ανά µετοχή) (2) 0, Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή (1) Με βάση το σταθµισµένο µέσο όρο του αριθµού µετοχών σε κυκλοφορία για την χρήση 2006 σύµφωνα µε το.λ.π. 33. Για λόγους συγκρισιµότητας το εν λόγω µέγεθος χρησιµοποιείται και για τις χρήσεις 2004 και (2) Τα µεγέθη για τις χρήσεις 2004 και 2005 έχουν υπολογιστεί βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης του 2006 για λόγους συγκρισιµότητας. Ειδικότερα εντός της χρήσης 2006 η Εταιρία προέβη σε µείωση των υφισταµένων µετοχών από σε κοινές µετοχές (reverse split) και σε αναλογία µία νέα µετοχή για κάθε δύο παλιές. Συνεπώς για λόγους συγκρισιµότητας τα στοιχεία παρουσιάζονται προσαρµοσµένα στον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις ενοποιηµένες ταµειακές ροές της Εταιρίας ανά δραστηριότητα για τις χρήσεις Σελ. 11

12 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε εκατ. )* Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες 0,28 3,04 (5,69) Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες (0,66) (2,21) (1,34) Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες 0,79 (1,11) 6,37 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 0,41 (0,29) (0,65) * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει.λ.π. /.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 2005 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004) και 2006, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton. Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για την περίοδο , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π./.Π.Χ.Π.) και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία αποτελεσµάτων τoυ Οµίλου για την περίοδο ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε εκατ. )* Πωλήσεις (1) 9,16 10,37 Αποτελέσµατα προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων (0,13) 0,10 Κέρδη/(Ζηµιές) προ Φόρων (0,37) (0,29) Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από Φόρους (0,37) (0,31) Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από Φόρους κατανεµηµένα σε δικαιώµατα µειοψηφίας 0,02 0,01 Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από Φόρους που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (0,39) (0,32) * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει.λ.π. /.Π.Χ.Π. για την περίοδο , οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία των ενοποιηµένων ισολογισµών του Οµίλου για τις περιόδους των χρήσεων 2006 και 2007: Σελ. 12

13 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ποσά σε εκατ. )* Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 12,18 12,10 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 33,62 34,63 Σύνολο Ενεργητικού 45,80 46,73 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Εταιρίας 1,53 1,21 ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,34 0,35 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1,87 1,56 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 3,51 3,54 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 40,43 41,63 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 45,80 46,73 * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει.λ.π. /.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την , οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία ανά µετοχή για τις περιόδους των χρήσεων 2006 και 2007: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ποσά σε ) Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από Φόρους (1), (0,046) (0,038) Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει.λ.π. /.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την , οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. (1) Με βάση το σταθµισµένο µέσο όρο του αριθµού µετοχών σε κυκλοφορία σύµφωνα µε το.λ.π. 33. Για λόγους συγκρισιµότητας το εν λόγω µέγεθος για την περίοδο της χρήσεως 2006 έχει υπολογιστεί βάσει του σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού µετοχών της περιόδου της χρήσεως Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ενοποιηµένες ταµειακές ροές ανά δραστηριότητα για τις περιόδους των χρήσεων 2006 και 2007: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε εκατ. ) * Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες 0,64 1,93 Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες (0,36) (0,31) Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες 0,65 (0,06) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 0,92 1,56 * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει.λ.π. /.Π.Χ.Π. για την περίοδο , οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή Σελ. 13

14 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. 1.4 Σηµαντικότεροι Κίνδυνοι Στην συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρίας/Οµίλου, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές της Εταιρίας. Επισηµαίνεται ότι οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Επιχειρηµατικές ραστηριότητες της Εταιρίας υνατότητα επιτυχούς εισαγωγής στην αγορά νέων τίτλων περιοδικών Ενδεχόµενο διακοπής ή µη ανανέωσης συµβάσεων παροχής άδειας χρήσης Εξάρτηση από τον ιδρυτή της Εταιρίας και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη Εξάρτηση από τον κύριο µέτοχο Η Εταιρία ελέγχεται, κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, κατά 50,286% από έναν κύριο µέτοχο Εγγυήσεις µετόχων υπέρ της Εταιρίας Μη ανανέωση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού «Nitro 102,5» Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο Ανταγωνισµός Μερίδιο απορροφώµενης διαφηµιστικής δαπάνης Κόστος και οµαλότητα προµήθειας Α ύλης Μεταβολές στην καταναλωτική συµπεριφορά Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη Μετοχή της Εταιρίας Κίνδυνοι που µπορούν να επηρεάσουν την τιµή της µετοχής ιανοµή µερίσµατος 1.5 Συνοπτικά στοιχεία αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της , αποφάσισε, µεταξύ άλλων: α) τη µείωση του αριθµού των µετοχών της Εταιρίας µε συνένωση τριών παλαιών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,36 σε µία µετοχή, µε αντίστοιχη αύξηση της Σελ. 14

15 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. ονοµαστικής αξίας αυτής σε 1,08, µε αποτέλεσµα το σύνολο των µετοχών της Εταιρίας να διαµορφωθεί σε µετοχές, β) την πραγµατική µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ,00, µε σκοπό την καταβολή µετρητών στους παλαιούς µετόχους, γ) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ,36 µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,32 εκάστη και µε τιµή διάθεσης 3,44 εκάστη, µε καταβολή µετρητών και κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920. Σηµειώνεται ότι η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής και της τιµής διάθεσης αυτής (ήτοι ,76) άχθηκε σε ειδικό αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά οι όροι της εν λόγω αύξησης: ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Κοινές Ονοµαστικές ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κοινές Ονοµαστικές ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Κοινές Ονοµαστικές ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 0,32 ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 3,44 MONA A ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Άυλος Τίτλος µίας (1) Μετοχής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η εν λόγω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας έχει εγκριθεί µε την υπ αριθµ. Κ2-9144/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η πιστοποίηση της καταβολής της εν λόγω αύξησης έλαβε χώρα στην από συνεδρίαση του.σ. της Εταιρίας. Το πρακτικό της πιστοποίησης κατατέθηκε στο Υπουργείο Εµπορίου και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης Κ / , ενώ εκκρεµεί η δηµοσίευση στο ΦΕΚ. 1.6 Λόγοι αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και προορισµός των εσόδων Σύµφωνα µε την Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας περί κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, σκοπό της εν λόγω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου αποτέλεσε η είσοδος στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας στρατηγικού επενδυτή ο οποίος κατέχει µετά την αύξηση ποσοστό περίπου 33,45% του µετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασµό µε την διατήρηση από τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας κ. Πέτρο Κωστόπουλο της πλειοψηφίας του µετοχικού κεφαλαίου. Σελ. 15

16 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ύψους 13,77 εκατ., θα διατεθούν εντός 18 µηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης, ως κατωτέρω: ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε εκατ. ) Β εξάµηνο Α εξάµηνο Β εξάµηνο ΣΥΝΟΛΟ Αποπληρωµή Βραχυπρόθεσµων 7, ,1 Υποχρεώσεων Ανάπτυξη νέων τίτλων περιοδικών στην Ελλάδα και 0,5 0,2 0,2 0,9 την περιοχή των Βαλκανίων Επενδύσεις στον ευρύτερο χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης (ραδιόφωνο 5, ,67 τηλεόραση) Επενδύσεις στον ευρύτερο χώρο της ψυχαγωγίας 0,05 0,05 - ΣΥΝΟΛΟ 13,32 0,25 0,20 13,77 Σύµφωνα µε την Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας κατ άρθρο 289 του Κανονισµού Λειτουργίας του Χ.Α. η σκοπούµενη επένδυση της Εταιρίας στο χώρο των ραδιοτηλεοπτικών µέσων θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους 2007, οπότε και αναµενόταν η τροποποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου των Μ.Μ.Ε.. Σηµειώνεται ότι η τροποποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου πραγµατοποιήθηκε εντός του έτους 2007 και ειδικότερα ψηφίστηκε στην ΡΞΕ/ ολοµέλεια της Βουλής και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ µε αριθ. Φύλλου 161/ Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρία θα επιδιώξει την απόκτηση πλειοψηφικών ποσοστών συµµετοχής σε µέχρι δύο ραδιοφωνικούς σταθµούς. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε το επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρίας, βλέπε ενότητα «Επενδύσεις Εταιρίας » Η ιοίκηση της Εταιρίας δεσµεύεται να ενηµερώνει ανά τρίµηνο τη ιοίκηση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 275 του Κανονισµού και τις αποφάσεις 33/ του.σ. του Χ.Α. και 17/336/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. της Εταιρίας και του Ηµερήσιου ελτίου Τιµών του Χ.Α. 1.7 Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Το αναµενόµενο ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την διαδικασία εισαγωγής στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., των νέων µετοχών, που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η οποία αποφασίστηκε από την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της , παρατίθεται στη συνέχεια: Ηµεροµηνία Γεγονός Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας Τ Έγκριση του Ενηµερωτικού ελτίου από το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σελ. 16

17 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. Τ+4 ηµοσίευση του Ενηµερωτικού ελτίου Τ+4 ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ελτίου Τ+5 Υποβολή δικαιολογητικών προς το Χ.Α. για την έγκριση εισαγωγής των νέων µετοχών της Εταιρίας Τ+7 Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών της Εταιρίας Τ+11 Έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. Σηµειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε σχετική ανακοίνωση όπως προβλέπεται. 1.8 Μετοχική Σύνθεση Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας πριν και µετά την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου που αποφάσισε η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της : ΜΕΤΟΧΟΙ Αριθµός Μετοχών ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Αριθµός ικαιωµάτων Ψήφου* % Ποσοστό Αριθµός Μετοχών ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Αριθµός ικαιωµάτων Ψήφου* % Ποσοστό Π. Κωστόπουλος ,32% ,29% KINCANNON TRADING (1) LIMITED ,45% Επενδυτικό Κοινό** ,68% ,26% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% * Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007 **Μέτοχοι µε ποσοστό µικρότερο του 5% (1) Συµφερόντων οικογενείας Ρέστη Πηγή: Imako 1.9 Μετοχικό Κεφάλαιο Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την ανερχόταν σε ,00 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,36 η κάθε µία. Με την από απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαµορφώθηκε σε ,36 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,32 έκαστη. Η πιστοποίηση της εν λόγω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου από το.σ. της Εταιρίας έλαβε χώρα στην από συνεδρίασή του. Τα πρακτικά της πιστοποίησης κατατέθηκαν στο Υπουργείο Εµπορείου και έλαβαν αριθµό πρωτοκόλλου Κ2-1181/ ενώ εκκρεµεί η δηµοσίευσή σου στο ΦΕΚ Καταστατικό Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει διατάξεις που αποκλίνουν από τις αντίστοιχες του Κ.Ν. 2190/20. Σελ. 17

18 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενηµερωτικού ελτίου, ήτοι 12 µήνες από την δηµοσίευση του, τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. Το καταστατικό της Εταιρίας είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Εταιρίας, Mαρίνου Αντύπα 41-45, Ν. Ηράκλειο Αττικής. Το Πρακτικό της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της , η οποία αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας της προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρίας, Mαρίνου Αντύπα 41-45, Ν. Ηράκλειο Αττικής Οι δηµοσιευµένες (και εγκεκριµένες από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων τους) οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών που συµµετέχουν στην ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την , οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.), καθώς επίσης και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρίας, Mαρίνου Αντύπα 41-45, Ν. Ηράκλειο Αττικής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας: Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών που συµµετέχουν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την , οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) καθώς επίσης και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου, είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρίας, Mαρίνου Αντύπα 41-45, Ν. Ηράκλειο Αττικής, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας: Η Έκθεση Έκτακτου Νοµικού Ελέγχου (περιλαµβανοµένης της από συµπληρωµατικής αυτού επιστολής) της ικηγορικής Εταιρίας Ποταµίτης Ηλιάδου Βεκρής Παπαρρηγόπουλος (PI Partners) (Α.Μ..Σ.Α ), που αφορά το χρονικό διάστηµα από έως την ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ελτίου, είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Εταιρίας, Mαρίνου Αντύπα 41-45, Ν. Ηράκλειο Αττικής, και στα γραφεία του Συµβούλου, Αµερικής 4, Αθήνα, κατόπιν σχετικής συναίνεσης του Νοµικού Ελεγκτή. Η αναλογιστική µελέτη της εταιρίας Hewitt Associates SA (κ. Γ. Κεντούρης, κα Μ. Οικονόµου µε ιδιότητα αναλογιστών FHAS, Πύργος Αθηνών, Μεσογείων , Αθήνα) για το ύψος της δικαιούµενης αποζηµίωσης µε βάση τον Ν.2112/20 για το σύνολο του προσωπικού, είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Εταιρίας, Mαρίνου Αντύπα 41-45, Ν. Ηράκλειο Αττικής. Σελ. 18

19 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η επένδυση στις κοινές µετοχές της Εταιρίας υπόκειται σε µια σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται κατωτέρω, πριν την πραγµατοποίηση επένδυσης στις µετοχές αυτές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα κατωτέρω περιγραφόµενα γεγονότα, οι λειτουργικές και χρηµατοοικονοµικές συνθήκες και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και συνεπακόλουθα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή διαπραγµάτευσης των κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους της επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί επίσης να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. Σηµειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. Αυτές οι δηλώσεις αντανακλούν τις τρέχουσες απόψεις της ιοίκησης της Εταιρίας σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα και υπόκεινται σε γνωστούς ή/και αγνώστους κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Πολλοί παράγοντες δύνανται να οδηγήσουν τα πραγµατικά αποτελέσµατα, την απόδοση ή τα επιτεύγµατα της Εταιρίας να διαφέρουν από τα µελλοντικά αποτελέσµατα, την απόδοση ή/και τα επιτεύγµατα που ενδέχεται να διατυπώνονται άµεσα ή έµµεσα στις εν λόγω δηλώσεις. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Επιχειρηµατικές ραστηριότητες της Εταιρίας υνατότητα επιτυχούς εισαγωγής στην αγορά νέων τίτλων περιοδικών Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρίας εντάσσεται η εισαγωγή στην αγορά νέων τίτλων περιοδικών (4 νέοι τίτλοι κατά την περίοδο ). Η εισαγωγή νέων τίτλων στην αγορά (είτε πρόκειται για τίτλους που αναπτύσσονται από την Εταιρία, είτε για τίτλους για τους οποίους η Εταιρία αποκτά άδεια χρήσης) απαιτεί την ανάληψη σηµαντικών δαπανών για την προώθησή τους και οδηγεί στον περιορισµό των περιθωρίων κερδοφορίας. Σύµφωνα µε την εκτίµηση της ιοίκησης της Εταιρίας, σύµφωνα µε τις συνθήκες και τα δεδοµένα της εκδοτικής αγοράς, η θέση σε κυκλοφορία ενός νέου τίτλου απαιτεί χρονικό διάστηµα περίπου 2 ετών ώστε να αποδώσει ο νέος τίτλος θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Εάν η ιοίκηση της Εταιρίας δεν έχει εκτιµήσει σωστά την αναµενόµενη ανταπόκριση του αναγνωστικού κοινού ή η Εταιρία δεν µπορέσει να εφαρµόσει αποτελεσµατικά την στρατηγική της για την προώθηση των νέων τίτλων, είναι πιθανό να υπάρξουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργία, τα οικονοµικά αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρίας. Ενδεχόµενο διακοπής ή µη ανανέωσης συµβάσεων παροχής άδειας χρήσης Σηµαντικό µέρος των εσόδων της Εταιρίας προέρχεται από την εκµετάλλευση διεθνών τίτλων περιοδικών (περίπου 42% των συνολικών εσόδων του Οµίλου κατά την χρήση 2006), βάσει συµβάσεων παροχής άδειας αναπαραγωγής, αναδηµοσίευσης, πώλησης και διανοµής, που έχει συνάψει µε εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού. Η Εταιρία αντιµετωπίζει τον κίνδυνο απώλειας εσόδων σε περίπτωση που η συνεργασία µε κάποιο διεθνή εκδοτικό οίκο διακοπεί ή δεν ανανεωθεί για αιτίες Σελ. 19

20 Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. που η ίδια δεν µπορεί να ελέγξει. Ενδεικτικά σε ορισµένες από τις εν λόγω συµβάσεις παρέχεται δικαίωµα καταγγελίας στον εκάστοτε διεθνή εκδοτικό οίκο σε περίπτωση αποχώρησης του κ. Πέτρου Κωστόπουλου από µέλος του.σ. ή τη θέση του ιευθύνοντος Συµβούλου, στην περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο ή την ιδιοκτησία της Εταιρίας ή στην περίπτωση µη επίτευξης συγκεκριµένων στόχων εσόδων των περιοδικών. Σηµειώνεται, ωστόσο ότι η Εταιρία εκµεταλλεύεται σήµερα ένα χαρτοφυλάκιο έξι διεθνών τίτλων περιοδικών, κανένας εκ των οποίων δεν συνεισφέρει ποσοστό µεγαλύτερο του 14% περίπου των συνολικών εσόδων του Οµίλου (κατά την χρήση 2006) και εποµένως τυχόν απώλεια αυτού εκτιµάται από τη ιοίκηση της Εταιρίας ότι δε δύναται να επηρεάσει σηµαντικά τα µεγέθη αυτής. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι από τις υφιστάµενες σχετικές συµβάσεις της Εταιρίας εντός της χρήσης 2007 λήγει µόνο η σύµβαση για το περιοδικό «Esquire» και εντός του 2008 η σύµβαση για το περιοδικό «In Style», ενώ οι υπόλοιπες λήγουν από το 2010 και µετά. Σε κάθε περίπτωση η ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι σε περίπτωση διακοπής ή µη ανανέωσης της συνεργασίας µε έναν ή περισσότερους εκ των ανωτέρω εκδοτικούς οίκους, η Εταιρία θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει την εν λόγω συνεργασία. Εξάρτηση από τον ιδρυτή της Εταιρίας και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη Η διοίκηση της Εταιρίας στηρίζεται στον ιδρυτή της κ. Πέτρο Κωστόπουλο, καθώς και σε µία οµάδα έµπειρων στελεχών, τα οποία διαθέτουν βαθιά γνώση του αντικειµένου τους. Συγκεκριµένα, ο κ. Κωστόπουλος, ο οποίος κατέχει σήµερα τη θέση του Πρόεδρου του.σ. και του ιευθύνοντος Συµβούλου, εκτός της συµβολής του στη διοίκηση της Εταιρίας, έχει αποτελέσει τον βασικότερο συντελεστή για τη µέχρι σήµερα ανάπτυξη της Εταιρίας και την υλοποίηση της στρατηγικής της. Η Εταιρία ωστόσο, σύµφωνα µε την ιοίκησή της, διαθέτει ικανό αριθµό υψηλόβαθµων και µεσαίων στελεχών τα οποία µπορούν να λειτουργήσουν την Εταιρία στην παρούσα φάση και στο µέλλον, χωρίς την άµεση παρουσία του κ. Κωστόπουλου. Ειδικότερα, ο διευθυντής κάθε περιοδικού είναι σε θέση να υλοποιεί και υλοποιεί την έκδοση του περιοδικού µε την ελάχιστη δυνατή καθοδήγηση από τον κ. Κωστόπουλο. Παράλληλα, η Εταιρία απασχολεί ικανό αριθµό έµπειρων στελεχών στην καθηµερινή λειτουργία της και ειδικότερα σε σχέση µε θέµατα που αφορούν την οικονοµική διαχείριση, την διαχείριση του διαφηµιστικού χώρου και χρόνου, τη διαχείριση παραγωγής, καθώς και τη διαχείριση κυκλοφορίας και διανοµής εντύπων. Σηµειώνεται ότι τα βασικά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας διαθέτουν σηµαντική προϋπηρεσία σε αυτήν και σύµφωνα µε την ιοίκηση της Εταιρίας, διαθέτουν βαθιά γνώση τόσο του κλάδου, όσο και των ιδιαίτερων αναγκών της. Παρά ταύτα, είναι ενδεχόµενο η αποχώρηση ενός ή περισσότερων από τα προαναφερθέντα πρόσωπα (και ιδιαίτερα του ιδρυτή, Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου κ. Πέτρου Κωστόπουλου) από τη ιοίκηση της Εταιρίας να επηρεάσει δυσµενώς τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της και τη χρηµατοοικονοµική της κατάσταση. Σηµειώνεται ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλέπε ανωτέρω παράγοντα κινδύνου: «Ενδεχόµενο διακοπής ή µη ανανέωσης συµβάσεων παροχής άδειας χρήσης») σε ορισµένες από τις συµβάσεις παροχής άδειας αναπαραγωγής, αναδηµοσίευσης, πώλησης και διανοµής, που έχει συνάψει η Εταιρία µε εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, παρέχεται δικαίωµα καταγγελίας στον εκάστοτε διεθνή εκδοτικό οίκο, σε περίπτωση αποχώρησης του κ. Πέτρου Κωστόπουλου από µέλος του.σ. ή από τη θέση του ιευθύνοντος Συµβούλου. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, σύµφωνα µε την ιοίκηση της Εταιρίας υπάρχει οµάδα ανώτερων και µεσαίων Σελ. 20

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30-06-2011 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

IMAKO MEDIA S.A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

IMAKO MEDIA S.A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ IMAKO MEDIA S.A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΑΔΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΜΕ Α.Ε.» Η σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα