ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΤΙΓΚΡΑΝ του ΑΡΑΜ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φεβρουάριος 2015

2 "Τα πλοία είναι πιο ασφαλή στα λιμάνια, αλλά δεν φτιάχτηκαν γι αυτό το σκοπό" Grace Murray Hopper i

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή κ. Σουμπενιώτη Δημήτριο για την αρωγή, την ενθάρρυνση, την καθοδήγηση και αμέριστη συμπαράσταση καθόλη την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Σαρκίς Τ. Νταγκαζιάν για την συνέντευξη που μου παραχώρησε ως αντιπρόεδρος του Ελληνο-αρμενικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω το προσωπικό του Ελληνο-αρμενικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. για την φιλικότητα, την ευγένεια και την βοήθεια του, όπως επίσης και για την παροχή απόρρητων πληροφοριών και δεδομένων. Τέλος, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω για το σύνολο της προσφοράς τους και την αγάπη τους προς εμένα την οικογένεια μου και τους συγγενείς μου. Παράλληλα, ευχαριστώ τους φίλους μου για τη βοήθεια και την υποστήριξη που μου παρείχαν στο βήμα αυτό. ii

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της προκείμενης εργασίας είναι η προσέγγιση του οικονομικού περιβάλλοντος της Αρμενίας και της Ελλάδας, η Παρουσίαση των διμερών εμπορικών σχέσεων των χωρών και οι στρατηγικές προοπτικές που δημιουργούνται στους εν δυνάμει επενδυτές. Για την προσέγγιση του οικονομικού περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκαν οι πιο αντιπροσωπευτικοί μακροοικονομικοί δείκτες: το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ο πληθωρισμός, η ανεργία και το δημόσιο χρέος. Επιπρόσθετα, η ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος συμπεριέλαβε στοιχεία από το The Heritage Foundation κυρίως όμως από την Παγκόσμια τράπεζα με την χρήση και ερμηνεία των δεικτών Doing Business. Αναφορικά με τις διμερείς εμπορικές σχέσεις των χωρών παρατέθηκαν στοιχεία που αφορούσαν στον όγκο εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας την τριετία Με βάση τα στοιχεία αυτά εξήχθησαν συμπεράσματα για την πορεία των εισαγωγών και εξαγωγών ανάμεσα στις δύο χώρες. Παράλληλα, αναλύθηκαν ποια είναι τα πιο εξαγώγιμα αγαθά της Ελλάδας στην Αρμενία. Ακόμη μελετήθηκε η πορεία των αγαθών αυτών εάν παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση, σταθερότητα ή έλλειψη ενδιαφέροντος. Αν και οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα η συμφωνία που υπεγράφει τον Σεπτέμβριο του 2014 μεταξύ του Ελληνο-αρμενικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Αρμενικού επιμελητηρίου δημιούργησε προσδοκίες για σημαντική βελτίωση στον όγκο εμπορίου των χωρών. Οι στρατηγικές προοπτικές δίνουν στους δυνητικούς επενδυτές ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης τους και το βαθμό που εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό τη καταλληλότερη επιλογή. Η Αρμενία και η Ελλάδα παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες στο κομμάτι των στρατηγικών προοπτικών και αποτελούν πόλο έλξης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, την φαρμακοβιομηχανίας και των τροφίμων και ποτών. Συμπερασματικά, με βάση τα οικονομικά μεγέθη η Αρμενία καθίσταται πιο ελκυστική για επενδύσεις. Το γεγονός πως η Ελλάδα ανήκει στις αναπτυγμένες αγορές ενώ η Αρμενία στις αναπτυσσόμενες δρα ως αντίβαρο στο προηγούμενο πλεονέκτημα της Αρμενίας, καθώς οι αναπτυγμένες χώρες προσφέρουν υψηλότερη σταθερότητα και συνεπώς μείωση του κινδύνου. iii

5 ABSTRACT The aim of this bibliographical research is to analyse the economic environment of Armenia and Greece, to present bilateral trade relations between the two countries and to examine the strategic prospects in order to provide useful information for investors. The economic environment was approached using the most representative macroeconomic indicators, i.e. gross domestic product, inflation, unemployment and public debt. Additionally, analysis of the economic environment included data from The Heritage Foundation but mainly from the World Bank. Furthermore, the analysis included data relating to the trade volume between Greece and Armenia for the period Based on these data, conclusions were drawn on imports and exports between the two countries. Although trade relation levels between the two countries are relatively low, the agreement signed in September 2014 between the Greek-Armenian Chamber of Commerce and Industry and the Armenian Chamber created expectations for significant improvement in the trade volume of the two countries. Strategic prospects help potential investors understand which strategy they should implement to achieve positive results depending on the size of their businesses or their exporting performance. Armenia and Greece present significant similarities as far as strategic prospects are concerned and attract companies active in such sectors as energy, pharmaceuticals, and food and beverage. In conclusion, based on the data, Armenia is becoming more attractive for investment. The fact that Greece belongs to the developed markets while Armenia is a developing one acts as a counterweight to Armenia s growing investment attractiveness, since developed countries offer higher stability and thus reduced risk.. iv

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... ii ΠΕΡΙΛΗΨΗ... iii ABSTRACT...iv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... v ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...vi ΕΙΣΑΓΩΓΗ... vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΜΕΝΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΕΣ) ΑΜΕΣΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ v

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΠΗΓΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ... 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2:ΌΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε vi

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έρευνα διεξάγεται προκειμένου να διερευνηθεί βιβλιογραφικά το οικονομικό περιβάλλον της Αρμενίας και της Ελλάδας, οι διμερείς εμπορικές σχέσεις που διέπουν τις δύο χώρες καθώς και οι στρατηγικές προοπτικές που απορρέουν από την ανάλυση των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το οικονομικό περιβάλλον μιας χώρας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την εικόνα που σχηματίζεται για εκείνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όλες οι χώρες να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό οικονομικό περιβάλλον που από τη μία θα τους δίνει σημαντική θέση στη διεθνή σκακιέρα και από την άλλη θα καθιστά τη χώρα πόλο έλξης επενδύσεων. Σε μία οικονομία που τείνει να λάβει παγκόσμιες διαστάσεις η διαμόρφωση ενός ασφαλούς επενδυτικού κλίματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι στόχοι ευμάρειας που θέτουν οι χώρες. Ταυτόχρονα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αναπτύσσουν στρατηγικές διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναζητώντας με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τη διείσδυση τους σε νέες αγορές στόχους. Ο βασικότερος λόγος της στρατηγική αυτής είναι είτε η μείωση του κόστους παραγωγής είτε η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στην εγχώριο αγορά. Στα πλαίσια της διεθνοποίησης μεγάλο ενδιαφέρον δημιουργείται και στις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με παραδοσιακούς συμμάχους όπως η Αρμενία. Οι Εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών αν και βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα αναμένεται να παρουσιάσουν περαιτέρω βελτίωση τα επόμενα έτη. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η συμφωνία που υπεγράφει τον Σεπτέμβριο του 2014 μεταξύ του Ελληνοαρμενικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Αρμενικού επιμελητηρίου. Μέσα σε αυτό το διαμορφούμενο κλίμα, οι επενδυτές καλούνται να επιλέξουν σε ποιες χώρες θα επενδύσουν και ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν προκειμένου να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Διαχρονικά, μια σωστή επένδυση απαιτεί προσεκτική συλλογή δεδομένων και πληροφοριών βολιδοσκόπηση πιθανών επενδυτικών ευκαιριών και τον κατάλληλο χρόνο. Αναντίρρητα, όσο καλύτερη είναι η γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος μιας χώρας, τόσο περισσότερη προθυμία υπάρχει για την εύρεση της βέλτιστης επένδυσης που θα αποδώσει καρπούς. Για να επιτευχθεί όμως το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση υλοποίησης ή όχι της επένδυσης. vii

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΜΕΝΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Αρμενία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρασίας και έχει έκταση τετραγωνικά χιλιόμετρα. Συνορεύει στα δυτικά με την Τουρκία, στα βόρεια με τη Γεωργία, ανατολικά με το Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν στα νότια. Ο γεωγραφικός της ρόλος είναι κομβικός καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ανατολική Ευρώπη και τη Δυτική Ασία. Ο πληθυσμός της σύμφωνα με την απογραφή του 2010 ανέρχεται σε κατοίκους εκ των οποίων το 97% είναι αρμένιοι, 1,3% κούρδοι, 0,5% Ρώσοι και 1,2% άλλες εθνότητες (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2012). Παράλληλα, πολλοί Αρμένιοι ζουν στην Ρωσία, την Γαλλία, τον Λίβανο, την Γεωργία, τις Η.Π.Α. και ο αριθμός τους ξεπερνά τα κατοίκους (Makaryan and Chobanyan, 2014; Manaseryan, 2004). Το πολίτευμα της Αρμενίας είναι η προεδρική κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Το κοινοβούλιο απαρτίζεται από 131 βουλευτές και η κυβέρνηση συγκροτείται από 19 μέλη, που είναι στελέχη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος αλλά και κάποιες ανεξάρτητες προσωπικότητες (Lorusso, 2012). 1.2 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ Η οικονομία της Αρμενίας μετά την ανεξαρτητοποίηση της (1991) από την Σοβιετική ένωση παρουσιάζει μια σταθερή άνοδο. Καθοριστικό ρόλο στη σταθερή αυτή άνοδο διαδραμάτισαν οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Αρμένικης διασποράς. Οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που συνέβησαν σε συνδυασμό με τα εισερχόμενα εμβάσματα δημιούργησαν μια οικονομία με προσανατολισμό προς τις αγορές (Hergnyan and Makaryan, 2006). Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε πολύ ισχυρές συνέπειες στην οικονομία, καθώς τα διψήφια ποσοστά ανάπτυξης αντικαταστάθηκαν από πολύ χαμηλότερα, γεγονός που οφείλεται στην μείωση των καταναλωτικών δαπανών και την μείωση των δημόσιων επενδύσεων (Gevorkyan, 2014). 1

10 Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χώρας, τα οποία θα αναλυθούν εκτενέστερα στην πορεία. Πίνακας 1: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη της Αρμενίας Πηγή: Στατιστική υπηρεσία της Αρμενίας, Κεντρική τράπεζα Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π) σε δις. $ 9,9 10,4 10,8 Ετήσια μεταβολή Α.Ε.Π % 4,3 3,9 3,5 Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π σε $ Πληθωρισμός 4,7 5,2 5,8 Ανεργία 12,3 17,3 18,6 Άμεσες ξένες επενδύσεις (F.D.I) σε εκ. $ Εισαγωγές σε εκ. $ Εξαγωγές σε εκ. $ Εμπορικό ισοζύγιο σε εκ. $ Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε εκ. $ Δημοσιονομικό ισοζύγιο (% Α.Ε.Π) -2,2-1,6-0,8 Δημόσιο Χρέος (% Α.Ε.Π) 38,5 40,7 42,5 Εξωτερικό Χρέος (% Α.Ε.Π) 34,3 35,2 36,1 Συναλλαγματικά αποθέματα σε εκ. $ 2,1 1,9 1, ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π): Η πορεία του συγκεκριμένου δείκτη είναι καθοδική, καθώς έχει επηρεαστεί αρκετά από την οικονομική κρίση, παρόλα αυτά παραμένει θετικός και διαμορφώνεται στο 3,5% για το έτος 2013, έναντι των προβλέψεων 4-4,5%. Οι αισιόδοξες αυτές προβλέψεις δεν επαληθεύτηκαν κυρίως εξαιτίας της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος που πραγματοποιηθήκαν τον Ιούνιου του 2013 (World Bank Group, 2014a). Οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν το Α.Ε.Π της Αρμενίας είναι οι υπηρεσίες με 40%, η γεωργία με 31%, η βιομηχανία με 8% και η ενέργεια με 5% (Dagazian, 2014). Πληθωρισμός: Ο πληθωρισμός της χώρας παρουσίασε ήπια ανοδική πορεία προσεγγίζοντας το 6% περίπου για το έτος 2013 έχοντας σαφή ανοδική τάση στην 2

11 τριετία , καθώς αυξήθηκε από το 4,7% στο 5,8%. Η μείωση των κρατικών δαπανών σε συνδυασμό με τη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην αύξηση του πληθωρισμού. Οι αρχικές προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας για πληθωρισμό της τάξης του 5% έπεσαν έξω λόγω και της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Για το έτος 2014 προβλέπεται από την Κεντρική Τράπεζα αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η οποία όμως εξαρτάται έμμεσα από την πορεία της ρωσικής οικονομίας (Aivazian et al., 2013). Ανεργία: Η ανεργία παρουσίασε κατά την τριετία μια δραματική άνοδο από 12,3% στο 18,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Θεμελιώδης παράγοντας της ύπαρξης υψηλής ανεργίας στην χώρα είναι αφενός η δυσκολία εκκίνησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου ο έλεγχος της οικονομικής δραστηριότητας από λίγους μεγάλους ομίλους, αλλά και μια κάστα εγχώριων και ρώσων ολιγαρχών. Είναι πολύ σημαντικό να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από την αρμενική κυβέρνηση ένα πλάνο δημιουργίας θέσεων εργασίας διαφορετικό από αυτού που υπήρχε πριν την κρίση και το οποίο θα στοχεύει στην αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού μέσα σε ένα ανταγωνιστικό και αξιοκρατικό περιβάλλον, ειδάλλως μεγάλη μερίδα του ενεργού πληθυσμού θα αναγκαστεί να μεταναστεύσει για εύρεση εργασίας προσωρινά στη γειτονική Ρωσία (Bellaka et al., 2013). Δημόσιο Χρέος: Το δημόσιο χρέος της χώρας εκτοξεύτηκε από 16,4% το 2008 στο 42,5% ως ποσοστό του Α.Ε.Π. και το εξωτερικό χρέος της χώρας αυξήθηκε κατά 3,2 φορές ενώ το εσωτερικό κατά 2,8. Η κυβέρνηση διαμήνυσε πως το χρέος είναι βιώσιμο και σε ελεγχόμενα επίπεδα και αιτιολόγησε την αύξηση του ισχυριζόμενη πως είναι απόρροια της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, μερίδα αναλυτών στην χώρα εγείρουν ενστάσεις γύρω από το θέμα αυτό, υπενθυμίζοντας πως η χώρα δε μπορεί να μπει σε νέες δημοσιονομικές περιπέτειες όπως είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 90 (Khachatryan Elen, 2012). Άλλος ένας λόγος που το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατακόρυφα ήταν τα αυξημένα έξοδα τόκων. Πιθανολογείται πως το δημόσιο χρέος θα συνεχίζει να αυξάνεται όσο η Αρμενία αδυνατεί να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μειώσει το εξωτερικό της χρέος αντικαθιστώντας το με εσωτερικό και έτσι να περιορίσει τον συναλλαγματικό κίνδυνο (Papazian, 2014). 3

12 1.2.2 ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γεωργία/Αγροτική παραγωγή: Την άνοιξη του 1991, πριν από την ανεξαρτητοποίηση της Αρμενίας από την Σοβιετική Ένωση, υιοθετήθηκαν πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων γης και προώθησης από ιδιώτες των αγροτικών προϊόντων. Απόρροια αυτών των ενεργειών ήταν η δημιουργία μιας φιλελεύθερης αγοράς που περιλαμβάνει εμπορικές γεωργικές οργανώσεις και μεγάλο αριθμό ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ο ιδιωτικός τομέας παράγει το 98% του ακαθάριστου αγροτικού προϊόντος. Η απασχόληση των κατοίκων στην γεωργία κινείται γύρω στο 18% του εργατικού δυναμικού, αλλά συρρικνώνεται διαρκώς εξαιτίας της μετεξέλιξης της οικονομίας αλλά και της τεχνολογικής προόδου. Τα σημαντικότερα γεωργικά προϊόντα που παράγονται είναι τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα σταφύλια, οι πατάτες, το σιτάρι (Melkonyan and Asadoorian, 2014) και τα ρόδια που έχουν σημαντική θέση στην μνήμη του αρμενικού λαού καθώς συνδέονται με τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ειδικότερα, λέγεται πως οι επιζήσαντες έτρωγαν ένα σπυρί ροδιού την ημέρα και έτσι κατάφεραν να επιβιώσουν. Ακόμη, η χώρα φημίζεται για την παραγωγή κονιάκ και αλκοολούχων ποτών με τη χρησιμοποίηση φρούτων όπως το σταφύλι, τα μούρα και το ρόδι. Ο ρόλος της γεωργίας αναντίρρητα, υπήρξε σημαντικός καθώς ευνόησε την οικονομική ανάπτυξη, διασφάλισε αυτάρκεια προϊόντων και βοήθησε στην μείωση της φτώχιας στις μικρές περιοχές (Scannell et al., 2011). Βιομηχανική παραγωγή/ενέργεια: Ο κλάδος της βιομηχανίας απαρτίζεται κυρίως από τα οικοδομικά υλικά, τα φάρμακα, την εκμετάλλευση μετάλλου, την κατασκευή μηχανημάτων, ηλεκτρονικών, τη παραγωγή χημικών, πετροχημικών και λιπασμάτων. Η Αρμενία κατά την σοβιετική περίοδο ήταν γνώστη για τα υψηλής ποιότητας και άκρως επικερδή χημικά αγαθά που παρήγαγε καθώς και για την παραγωγή υλικών ηλεκτρονικού υπολογιστή (Mazhikeyev et al., 2013). Η Αρμενία από το 1992 και μετά αντιμετώπιζε σημαντικό πρόβλημα ηλεκτροδότησης, που επιτάθηκε με την υποχρεωτική αναστολή εργασιών του πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Μεντζαμόρ. Σταδιακά και με την επαναλειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου και την κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε και κάλυψε ολοένα και περισσότερο τις ανάγκες της εγχώριας ζήτησης. Η Ε.Ε έχει θέσει κατ επανάληψη το θέμα ασφάλειας του εργοστασίου, τον εκσυγχρονισμό του οποίου έχει αναλάβει η Ρωσία, μετά από πρόσφατη συμφωνία (Lavelle and Josie, 2011). Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανική παραγωγή της χώρας 4

13 έχει ανακάμψει εκ νέου, πιο συγκεκριμένα καταγράφηκε αύξηση 6,8% τη διετία Στις αρχές Δεκεμβρίου 2013 η Κυβέρνηση της Αρμενίας προέβη στην πώληση του μεριδίου 20% που κατείχε στην μεικτή επιχείρηση με την ρωσική GazProm, η οποία πλέον ελέγχει πλήρως την ArmRosGazprom (Strakes, 2014). Εμπόριο: Όπως περιγράφεται από τον σπουδαίο ιστορικό Ξενοφώντα, η Αρμενία είναι μια απέραντη και πλούσια χώρα και οι κάτοικοι της Αρμέν (Αρμένιοι) είχαν ένα συγκριτικά υψηλό επίπεδο πολιτισμού και κατείχαν σημαντικό ρόλο στο χώρο του εμπορίου. Δε διστάζει μάλιστα να τη χαρακτηρίσει γη της αφθονίας καθώς υπήρχαν όλα τα εμπορεύσιμα ήδη εκείνης της εποχής γεγονός που καταδεικνύει πόσο καλή γνώση του εμπορίου είχαν οι Αρμένιοι (Ξενοφώντας: Κύρου Ανάβασις Α -Ζ, 1975). Στα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας οι Αρμένιοι και πάλι εμφανίζονται πολύ δραστήριοι στο χώρο του εμπορίου και κυρίως στα κοσμήματα και τους πολύτιμους λίθους. Στις μέρες μας, οι Αρμένιοι της διασποράς εξακολουθούν να ασχολούνται κατά κόρον με το εμπόριο και να διαπρέπουν. Σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο της Αρμενίας για το έτος 2013 ο όγκος του αυξήθηκε κατά 5,3% σε σχέση με το 2012 και ανήλθε στα $ περίπου. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9% και 6,8% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου προσέγγισε τα $ μειούμενο κατά 3,7% σε σχέση με το 2012 (Dagazian, 2014). Αναφορικά με τις εξαγωγές της Αρμενίας το 56,6% των παραγόμενων προϊόντων προορίζεται για τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), το 35,4% για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 8% σε λοιπές χώρες. Βασικός εξαγωγικός προορισμός με ποσοστό 18,3% είναι η Ρωσία (Delcour and Wolczuk, 2013), ακολουθεί η Βουλγαρία με 10,2% και το Βέλγιο με 8,85%. Αξίζει να σημειωθεί πως και στις τρεις χώρες υπάρχει ανοδική τάση σε αντίθεση με το Ιράν και την Γερμανία, όπου η τάση είναι πρόδηλα πτωτική. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί είναι το γεγονός πως τα εξαγόμενα προϊόντα είναι σημαντικά διαφοροποιημένα από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία εξάγονται χρυσός και πολύτιμοι λίθοι, ως επί το πλείστον διαμάντια, ενώ σε Ρωσία και Γερμανία εξάγονται βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Όσον αφορά τις εισαγωγές, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Ρωσία με 19,6%, ακολουθεί η Γεωργία με 10,7% και η Ελβετία με 6,6%. Οι εισαγωγές από τις χώρες αυτές παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις. Στον αντίποδα, οι εισαγωγές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράν έχουν πτωτική τάση. Ταυτόχρονα οι εισαγωγές από 5

14 Ουκρανία, Γερμανία και Ιταλία χαρακτηρίζονται από σταθερότητα. Σημαντικά εισαγόμενα προϊόντα αποτελούν τα ορυκτά και καύσιμα με ποσοστό γύρω στο 21,5% έχοντας ανοδική τάση, τα μηχανήματα και εξοπλισμός με 13%, τα τρόφιμα και ποτά με 8,8%. Ακολουθούν, χημικά προϊόντα, πολύτιμοι λίθοι, μέταλλα και τα κλωστοϋφαντουργικά (Dyker et al., 2008). Τραπεζικός τομέας: Ο τραπεζικός τομέας της Αρμενίας αποτελείται από λίγες μεγάλες τράπεζες. Η κερδοφορία των τραπεζών αυτών σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Αρμενικών τραπεζών ανέρχεται ως εξής: HCBC $, Ardshininvest $, Ameriabank $ και έπονται με μικρότερη κερδοφορία η credit Agricole, Inecobank και η VTB. Οι καταθέσεις των ιδιωτών κατά τη διάρκεια του 2013 αυξήθηκαν κατά 22,4% και ανήλθαν στα $. Η άνοδος αυτή δείχνει αφενός αύξηση της εμπιστοσύνης των καταθετών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας και αφετέρου μείωση του συστημικού κινδύνου. Η HCBC είναι πρωτοπόρος και στις καταθέσεις καθώς κατέχει πάνω από 10% και ακολουθεί η VTB. Άλλο ένα θετικό στοιχείο για την πορεία των τραπεζών στη χώρα είναι η αύξηση του ενεργητικού τους, γεγονός που απορρέει από την αύξηση των επενδύσεων στη χώρα. Άλλη μια παράμετρος που είναι σημαντική προς εξέταση είναι πως το 30% των καταθέσεων είναι σε εγχώριο νόμισμα (Αρμενικές Δραχμές) και το υπόλοιπο 70% είναι καταθέσεις σε άλλο νόμισμα, συνήθως ευρώ και δολάριο. Οι τελευταίες σημείωσαν σημαντική άνοδο 34% γεγονός που υποδηλώνει πως οι Αρμένιοι καταθέτες νιώθουν πιο ασφαλείς όταν οι καταθέσεις τους είναι σε ξένο νόμισμα εξαιτίας της συναλλαγματικής σταθερότητας των ισχυρών νομισμάτων. Επιπλέον, η αύξηση των καταθέσεων προήλθε τόσο από μόνιμους όσο και από μη μόνιμους κατοίκους της χώρας. Το ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων σε εγχώριο νόμισμα που φτάνει στο 10%, αποτελεί πόλο έλξης για επενδυτές που αρέσκονται να αναλαμβάνουν ρίσκο. Κλείνοντας την ανάλυση του τραπεζικού τομέα της χώρας πρέπει να τονιστεί η σημαντικότητα των μεταναστευτικών εμβασμάτων τα οποία ξεπέρασαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας, τα $ σημειώνοντας αύξηση περίπου 10%. Βασικός όγκος των εμβασμάτων αυτών προέρχεται από εργαζομένους στη Ρωσία (KPMG, 2014). 6

15 1.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του οίκου Heritage Foundation για το έτος 2015 η Αρμενία αξιολογείται με 67,1 και κατατάσσεται 23η από τις 43 ευρωπαϊκές χώρες και 52η από τις 186 παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί πως η κατάταξη αυτή γίνεται μεταξύ σχετικά ελεύθερων οικονομιών. Η βαθμολογία αυτή είναι παρόμοια με την περσινή, ελαφρώς μειούμενη εξαιτίας της επιδείνωσης του επενδυτικού κλίματος και της φορολογικής ελευθερίας. Η χώρα κατορθώνει να συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία στην φορολογική ελευθερία (84,4), στο ελεύθερο εμπόριο (85,4), στην επιχειρηματική ελευθερία (82,7), στις κυβερνητικές δαπάνες (82,8), στην εργασιακή ελευθερία (64,3), στην συναλλαγματική ελευθερία (70,6) και στην επενδυτική ελευθερία (75). Στον αντίποδα, η χώρα έχει πολύ δρόμο να διανύσει στον τομέα της διαφθοράς καθώς η χώρα κατορθώνει να συγκεντρώσει μόλις 36 μονάδες. Χειρότερη είναι η κατάσταση στην ελευθερία ιδιοκτησίας καθώς συγκεντρώνει μόλις 20 μονάδες. Οι δύο αυτοί δείκτες έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά για να πραγματοποιηθεί η επί τα βελτίω αλλαγή απαιτείται πρωτίστως πολιτική βούληση για γενναίες μεταρρυθμίσεις (The Heritage Foundation, 2015a). Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα οποία και θα αναλυθούν εκτενέστερα στην συνέχεια, η Αρμενία κατατάσσεται 45η για το έτος 2015 έχοντας ανέβει 4 θέσεις συγκριτικά με πέρσι. Ειδικότερα, η βαθμολογία που συγκέντρωσε είναι 70,6 DTF μονάδες (Distance to Frontier%). Ο όρος απόσταση από το σύνορο (Distance to Frontier%) είναι ένας σημαντικός δείκτης της οικονομίας καθώς μετρά με ακρίβεια την ρυθμιστική αποδοτικότητα και πως αυτή βελτιώνεται διαχρονικά. Αναντίρρητα, όσο καλύτερη είναι η γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος μιας χώρας, τόσο περισσότερη προθυμία υπάρχει για την εύρεση της βέλτιστης επένδυσης που θα αποδώσει καρπούς. Για να επιτευχθεί όμως το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση υλοποίησης ή όχι της επένδυσης. Με βάση την Παγκόσμια τράπεζα το επιχειρηματικό περιβάλλον καθορίζεται από 11 τομείς που επηρεάζουν τον Κύκλο Ζωής της Επιχείρησης. Οι τομείς αυτοί είναι: i) χρόνος έναρξης της επιχείρησης, ii) συμφωνίες που σχετίζονται με τις κατασκευαστικές άδειες, iii) υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, iv) δήλωση των περιουσιακών στοιχείων, v) δυνατότητα δανειοδότησης της επιχείρησης, vi) η προστασία των μικροεπενδυτών, vii) η πληρωμή φόρων, viii) το διασυνοριακό εμπόριο, 7

16 ix) η εκτέλεση συμβάσεων, x) επίλυση προβλημάτων αφερεγγυότητας και xi) οι συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο εργασίας (World Bank Group, 2014b). Παρακάτω προσεγγίζονται με πιο ενδελεχή τρόπο οι άνωθεν παράγοντες. Χρόνος έναρξης της επιχείρησης: Οι οικονομίες ανά τον κόσμο έκαναν σημαντικές προσπάθειες ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό ο απαιτούμενος χρόνος για τη σύσταση μιας επιχείρησης. Οι προσπάθειες αυτές γίνανε με δύο τρόπους κυρίως, ή γίνανε απλούστερες λόγου χάριν με τη μείωση του απαιτούμενου επενδυθέντος κεφαλαίου είτε απλούστερες με τη συμβολή της τεχνολογίας (Munemo J., 2014). Η Αρμενία κατέχει την 4η θέση ανάμεσα σε 189 χώρες στον τομέα αυτό και το έχει πετύχει με μια σειρά μέτρων. Το 2010, οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας έναρξης επιχείρησης θα μπορούσαν να γίνονται ηλεκτρονικά και παράλληλα το απαιτούμενο κεφάλαιο μειώθηκε περαιτέρω. Το 2012, η χώρα ιδρύει to one-stop shop, εκεί ρυθμίζονται όλες οι διαδικασίες που αφορούν την ίδρυση της εταιρίας από την επωνυμία της ως τον αριθμό μητρώου της. Το 2014, μείωσε τους φόρους ίδρυσης νέας επιχείρησης και το 2015 προχώρησε στον εξορθολογισμό των διαδικασιών μετά τη σύσταση της επιχείρησης. Έτσι για να συσταθεί μια επιχείρηση στην Αρμενία απαιτούνται μόλις 3 ημέρες και 2 διαδικασίες. O Δείκτης DTF διαμορφώνεται στις 97,7 μονάδες γεγονός που καταδεικνύει την πετυχημένη πορεία της χώρας όσον αφορά στην ευκολία σύστασης επιχείρησης. Η Αρμενία, αποτελεί με βάση αυτόν τον δείκτη έναν τόπο πολύ ευδόκιμο για τη δημιουργία μιας επιχείρησης με ελάχιστο επενδυόμενο κεφάλαιο (World Bank Group, 2014b). Συμφωνίες που σχετίζονται με τις κατασκευαστικές άδειες: Ο Κανονισμός για την χορήγηση αδειών κατασκευής είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία του κοινού, ωστόσο πρέπει να είναι αποτελεσματικός, για την αποφυγή υπερβολικών περιορισμών σε ένα τομέα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε κάθε οικονομία. Στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία κατασκευής είναι υπερβολικά δαπανηρή σε χρόνο και χρήμα, πολλοί κατασκευαστές αρνούνται να επενδύσουν τα κεφαλαία τους και αποχωρούν αναζητώντας μια άλλη διέξοδο. Υπάρχουν και κάποιοι που δωροδοκούν για να επιτύχουν την εξασφάλιση της άδειας, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί επιζήμιο για το δημόσιο συμφέρον (Communis utilitas). Σε περίπτωση που η συμμόρφωση είναι απλή, εύκολη και ανέξοδη, τα πράγματα γίνονται καλύτερα καθώς ο καθένας ωφελείται από το ευέλικτο οικονομικό περιβάλλον (Hallward-Driemeier and Lant, 2011). Η Αρμενία υστερεί σημαντικά στον συγκεκριμένο τομέα καθώς καταλαμβάνει την 81η θέση. Παράλληλα, ο δείκτης DTF διαμορφώνεται στο 73,78. Ο αριθμός των 8

17 διαδικασιών για την τακτοποίηση των κατασκευαστικών αδειών φτάνει τις 19, ενώ οι ημέρες που απαιτούνται ξεπερνούν τις 80. Ο δείκτης αυτός μετρά πόσες διαδικασίες χρειάζονται για να κατασκευαστεί νόμιμα μια αποθήκη, πόσες μέρες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εκάστοτε διαδικασίας και τι κόστος έχουν. Αρχικά, είναι αναγκαίο να υποβληθούν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη λήψη των αναγκαίων ελέγχων ασφαλείας, τις άδειες, τις άδειες και τα πιστοποιητικά, υποβολή όλων των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων και λήψη όλων των αναγκαίων αναβαθμίσεων. Στην συνέχεια γίνεται σύνδεση παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης. Κατόπιν Καταχωρείται η αποθήκη μετά την ολοκλήρωσή της σε περίπτωση εγγύησης ή μεταφοράς της. Όσον αφορά τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας, δεν περιλαμβάνει το χρόνο που δαπανάται για τη συλλογή πληροφοριών. Κάθε διαδικασία ξεκινά σε μια ξεχωριστή ημέρα. Οι διαδικασίες που μπορούν να ολοκληρωθούν διαδικτυακά καταγράφονται ως μισή ημέρα. Η διαδικασία θεωρείται ολοκληρωθείσα εφόσον γίνει λήψη του τελικού εγγράφου. Το κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας (% της αξίας αποθήκης) περιλαμβάνει μόνο τα επίσημα κόστη και όχι τυχόν δωροδοκίες («γρηγορόσημα»). Αν και υστερεί η Αρμενία στον τομέα αυτό, παρόλα αυτά εάν συγκριθεί με τον μέσο όρο της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας έχει σχεδόν 10 DTF παραπάνω. Αξίζει να επισημανθεί πως με νομό του 2012, η διαδικασία χορήγησης αδειών διευκολύνθηκε, καθώς περιορίστηκε η απαίτηση για περιβαλλοντική αξιολόγηση για μικρά έργα (World Bank Group, 2014b). Υπηρεσίες Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: Η πρόσβαση σε αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις. Για να καταπολεμήσουν την αδυναμία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, πολλές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες οικονομίες πρέπει να βασίζονται στην αυτοτροφοδότηση τους με γεννήτριες, συχνά με απαγορευτικά υψηλό κόστος. Είτε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι αξιόπιστη είτε όχι, το πρώτο βήμα για έναν πελάτη είναι πάντα να αποκτήσει πρόσβαση μέσω της αίτησης για απόκτηση ηλεκτρικού ρεύματος (IEA, 2011). Για να γίνει σύγκριση των δεδομένων μεταξύ των οικονομιών, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες υποθέσεις. Η προκείμενη έρευνα θα καταγράψει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για μια τοπική επιχείρηση να αποκτήσει μια μόνιμη σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για μία τυποποιημένη αποθήκη, το χρόνο και το κόστος ολοκλήρωσής τους. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν εφαρμογές, συμβάσεις με εταιρείες ηλεκτρισμού, εγκρίσεις από άλλους φορείς και τις τελικές ενέργειες προκείμενου να ολοκληρωθεί η σύνδεση. Η κατάταξη των οικονομιών με 9

18 βάση την ευκολία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εξαρτάται από το πόσο άμεσα και εύκολα αυτό διαμοιράζεται από τις μονάδες στα πιο ακριανά σημεία. Οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για την απόκτηση μιας σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός σύνδεσης) είναι η υποβολή όλων των σχετικών εγγράφων και η λήψη των σχετικών αδειών. Ολοκλήρωση όλων των προειδοποιήσεων και αποδοχή των ελέγχων που δύνανται να γίνουν. Να περιλαμβάνεται κάθε πιθανή συνεργασία με τους προμηθευτές και αυτή να περιλαμβάνεται στην τελική αίτηση. Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας είναι τουλάχιστον 1 ημερολογιακή ημέρα. Κάθε διαδικασία ξεκινά σε μια ξεχωριστή μέρα και δεν περιλαμβάνει το χρόνο που δαπανάται για την συλλογή στοιχείων. Επίσης, αφορά το χρόνο που δαπανήθηκε στην πράξη, χωρίς προηγούμενη επαφή με αξιωματούχους. Το απαιτούμενο κόστος για την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας μετράται ως ποσοστό του κατά κεφαλήν εισοδήματος και περιλαμβάνει το επίσημο κόστος μόνο και όχι πιθανές δωροδοκίες. Ταυτόχρονα, ο φόρος προστιθέμενης αξίας εξαιρείται. Η Αρμενία υστερεί σημαντικά, έναντι των ανταγωνιστών της στον συγκεκριμένο κλάδο καθώς καταλαμβάνει την 131ή θέση διασφαλίζοντας μόλις 64,02 DTF μονάδες. Οι προαπαιτούμενες διαδικασίες είναι 5 και διαρκούν 187 ημέρες. Το κόστος προσεγγίζει τις 93 ποσοστιαίες μονάδες του κατά κεφαλήν εισοδήματος (World Bank Group, 2014b). Η χώρα οφείλει να λάβει πολλά διαρθρωτικά μέτρα προκείμενου να πετύχει πιο φιλόδοξα αποτελέσματα. Η απόκτηση μιας σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη για να μπορέσει μια επιχείρηση να διεξάγει τις πλέον βασικές λειτουργίες της. Σε πολλές οικονομίες η διαδικασία σύνδεσης περιπλέκεται από τις πολλαπλές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν την διασφάλιση ποιότητας, την επικάλυψη υπηρεσιών, τη γενική ασφάλεια, τα τεχνικά πρότυπα, τις πρακτικές προμηθειών και εγκαταστάσεων και την εσωτερική καλωδίωση. Σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ασφάλεια κατά τη διαδικασία σύνδεσης, διατηρώντας παράλληλα τη σχέση κόστους σε λογικά επίπεδα, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν εργαστεί για την εδραίωση απαιτήσεων που σχετίζονται με την απόκτηση σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας. Με εξαίρεση το έτος 2013, όπου η Αρμενία διευκόλυνε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση των τελών σύνδεσης, εκκρεμούν πολλές μεταρρυθμίσεις (IEA, 2011). Δήλωση των περιουσιακών στοιχείων: Είναι γνωστό πως η διασφάλιση τυπικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας είναι θεμελιώδους σημασίας. Η αποτελεσματική διαχείριση της γης είναι μέρος αυτού. Αν η επίσημη μεταβίβαση ιδιοκτησίας είναι υπερβολικά 10

19 δαπανηρή ή περίπλοκη, η χρήση των επίσημων τίτλων λειτουργεί σαν να ήταν άτυπη. Και όπου η ιδιοκτησία είναι άτυπη ή η χαρτογράφηση της βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, εκεί έχει μικρή πιθανότητα τα περιουσιακά της στοιχεία να λειτουργήσουν ως εγγυήσεις, περιορίζοντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση (Nadgrodkiewicz, 2011). Στην συνέχεια, θα παρουσιαστεί επιγραμματικά η πλήρης ακολουθία των διαδικασιών που απαιτούνται για μια επιχείρηση προκειμένου να αγοράσει ένα ακίνητο από άλλη επιχείρηση και να μεταφέρει τους τίτλους ιδιοκτησίας στο όνομα του αγοραστή. Η συναλλαγή θεωρείται πλήρης όταν ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητο, να το χρησιμοποιήσει ως εγγύηση για ένα τραπεζικό δάνειο ή να μπορεί να το μεταπωλήσει. Για να γίνει σύγκριση των δεδομένων μεταξύ των οικονομιών, αρκετές υποθέσεις πρέπει να ληφθούν υπ όψιν, σχετικά με τα μέρη της συναλλαγής, τη περιουσία και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται. Ποιες διαδικασίες απαιτούνται όμως, οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να μπορούν να μεταγραφούν νόμιμα οι τίτλοι που σχετίζονται με την ακίνητη κινητή περιουσία; Αρχικά, πρέπει να γίνει η προεγγραφή. Δηλαδή, ο έλεγχος για τυχόν οικονομικά χρέη. Αργότερα, ολοκληρώνεται η συμβολαιογραφική διαδικασία που αφορά την συμφωνία πωλήσεων. Τέλος, καταβάλλεται ο φόρος για την μεταβίβαση των ακινήτων. Μετά, την εγγραφή πολλές φορές οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Και σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας δεν περιλαμβάνει το χρόνο που δαπανάται για την συλλογή πληροφοριών. Κάθε διαδικασία ξεκινά σε μια ξεχωριστή ημέρα. Οι διαδικασίες που μπορούν να ολοκληρωθούν διαδικτυακά καταγράφονται ως ½ ημέρα. Η διαδικασία θεωρείται ολοκληρωθείσα εφόσον υπάρχει το τελικό έγγραφο και δεν έχει προηγηθεί καμία προηγούμενη επαφή με κυβερνητικούς φορείς. Η Αρμενία κατέχει την 7ή θέση στον συγκεκριμένο δείκτη, η οποία είναι πολύ υψηλή και σκοράρει 93,03 DTF μονάδες. Ο απαιτούμενος αριθμός διαδικασιών είναι 3 και η συνολική τους διάρκεια φτάνει τις 7 ημέρες. Το κόστος ανέρχεται σε 0,2% του κατά κεφαλήν εισοδήματος (World Bank Group, 2014b). Δυνατότητα δανειοδότησης της επιχείρησης: Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πλαισίων που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις και να βελτιώσουν την κατανομή τους. Τα πιστωτικά συστήματα πληροφοριών των δανειοληπτών και δανειστών τα οποία παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για το ιστορικό συναλλαγών ενός δυνητικού δανειολήπτη (θετική ή αρνητική), καθώς και πολύτιμες πληροφορίες που συμβάλλουν στον υπολογισμό και την εκτίμηση του κινδύνου. Αυτοί 11

20 επιτρέπουν στους δανειολήπτες να δημιουργήσουν μια καλή πιστωτική ιστορία που θα τους επιτρέψει την ευκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις. Υπάρχουν και οι εγγυήσεις (collateral laws) που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, ειδικά τη κινητή περιουσία, ως εγγύηση για τη απόκτηση δανειακού κεφαλαίου (Khachatryan et al., 2014). Ο δείκτης αυτός αξιολογεί την ανταλλαγή των πληροφοριών πίστωσης και τα νομικά δικαιώματα των δανειοληπτών και των δανειστών με σκοπό να εξασφαλίσει τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των δύο συναλλασσόμενων μερών. Για να επιτύχει το αποτέλεσμα αυτό χρησιμοποίει δύο άλλους δείκτες. Από τη μία το βάθος του δείκτη πιστωτικών πληροφοριών, ο οποίος μετρά τους κανόνες και τις πρακτικές που επηρεάζουν την κάλυψη, την έκταση και την προσβασιμότητα των πιστωτικών πληροφοριών που διατίθενται μέσω ενός πιστωτικού μητρώου ή ενός γραφείου πίστωσης. Και από την άλλη την δύναμη των νομικών δικαιωμάτων, δείκτης που μετρά αν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη δανειοδότηση μέσα στο υπάρχον πλαίσιο, με τους ισχύοντες νόμους περί εξασφάλισης και πτώχευσης. Οι δείκτες αυτοί μετρούν τα δικαιώματα των δανειστών και των δανειοληπτών μέσω τις χρήσης εγγυήσεων, τον βαθμό προστασίας των δανειστών ανάλογα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν, το πεδίο εφαρμογής και προσβασιμότητας των πιστωτικών πληροφοριών από τα Credit Bureau (κέντρα πίστωσης). Ακόμη μετράται ο αριθμός ιδιωτών και επιχειρήσεων που έχουν πάρει δάνειο προς τον αριθμό των ενήλικων πολιτών της χώρας. Πόσο καλά λειτουργεί το σύστημα πιστωτικών πληροφοριών και των νόμων στην Αρμενία που διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις; Η οικονομία έχει βαθμολογία 8 στο δείκτη βάθος πιστωτικών πληροφοριών και βαθμολογία 5 στο δείκτη ισχύς των νομικών δικαιωμάτων. Οι υψηλότερες βαθμολογίες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες και ισχυρότερα νομικά δικαιώματα για τους δανειολήπτες και τους δανειστές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Αρμενία ανέρχεται 36η στην κατάταξη των 189 οικονομιών. Οι βαθμολογίες για τις οικονομίες σύγκρισης και η μέση περιφερειακή κατάταξη παρέχουν άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση της εύρυθμης λειτουργίας των κανονισμών και των θεσμών στην Αρμενία, που δρουν υποστηρικτικά στις υπηρεσίες δανεισμού (World Bank Group, 2014b). Όταν οι οικονομίες ενδυναμώνουν τα δικαιώματα των δανειστών και των δανειζομένων μέσω των εθνικών νομοθεσιών μπορεί να αυξήσουν η πρόσβαση των επιχειρηματιών στην συγκεκριμένη οικονομία. Το 2010 η Αρμενία βελτίωσε το σύστημα πιστωτικών πληροφοριών της μέσω ενός νόμου για τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου. Η Αρμενία βελτίωσε το 12

21 σύστημα πιστωτικών πληροφοριών της, εισάγοντας την απαίτηση οι εταιρίες κοινής ωφελείας να συλλέγουν και να διανέμουν τις πληροφορίες τους. Τα δεδομένα σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα των δανειοληπτών και των δανειστών συγκεντρώθηκαν μέσω μιας έρευνας των οικονομικών δικηγόρων και επαληθεύτηκαν μέσω της ανάλυσης των νόμων και των κανονισμών, καθώς και με τη χρήση των δημόσιων πηγών Martinez and Singh, 2014). Η προστασία των μικροεπενδυτών: Η προστασία των μικροεπενδυτών παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανότητα των εταιρειών να αυξήσουν το κεφάλαιο που πρέπει να ανακεφαλαιώσουν, να καινοτομήσουν, να διαφοροποιηθούν και να ανταγωνίζονται. Οι αποτελεσματικοί κανονισμοί καθορίζουν τις συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών με ακρίβεια, τη συμμετοχή των μετόχων στη λήψη σημαντικών αποφάσεων της εταιρείας και τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων λογοδοσίας για τους εγχώριους παράγοντες της εταιρείας. Ο δείκτης μετρά την προστασία των μικροεπενδυτών από ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα σε ένα σύνολο δεικτών και των δικαιωμάτων των μετόχων στην εταιρική διακυβέρνηση. Η κατάταξη των οικονομιών με βάση τη δύναμη της προστασίας των επενδυτών μειοψηφίας καθορίζεται από το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η προστασία της μειοψηφίας των επενδυτών. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι ο απλός μέσος όρος της απόστασης μέχρι τα σύνορα σκορ για την έκταση της σύγκρουσης του δείκτη ρύθμισης ενδιαφέρον και την έκταση του δείκτη διακυβέρνησης μετόχου (La Porta et al., 2000). Αξίζει να σημειωθεί πως για να γίνει σύγκριση των δεδομένων μεταξύ των οικονομιών, η μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιεί διάφορες υποθέσεις σχετικά με την επιχείρηση και τη συναλλαγή. Η προστασία αυτή περιλαμβάνει τους ακόλουθους υποδείκτες: έκταση του δείκτη αποκάλυψης (Extent of disclosure index), έκταση του δείκτη ευθύνης (Extent of director liability index), έκταση του δείκτη σύγκρουσης συμφέροντος (Extent of conflict of interest regulation index), έκταση του δείκτη των δικαιώματων των μετόχων (Extent of shareholder rights index), δύναμη του δείκτη διακυβέρνησης (Strength of governance structure index), έκταση του δείκτη εταιρικής διαφάνειας (Extent of corporate transparency index), έκταση του δείκτη διακυβέρνησης των μετόχων (Extent of shareholder governance index) και δύναμη του δείκτη προστασίας των επενδυτών (Strength of investor protection index). Οι οικονομίες με υψηλή προστασία των επενδυτών μειοψηφίας απαιτούν λεπτομερή ανάλυση των πράξεων και ορίζουν σαφείς υποχρεώσεις στους διευθυντές. Έχουν καθιερωθεί και ευνοϊκές ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν διαδικαστικούς κανόνες που δίνουν στους μετόχους μειοψηφίας τα μέσα για να 13

22 αναδείξουν την υπόθεσή τους και τα δικαστήρια να λάβουν απόφαση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Ως εκ τούτου, οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών μειοψηφίας μπορεί να προχωρήσει σε διαφορετικά μέτωπα, όπως μέσω νέων ή τροποποιημένων νόμων της εταιρείας, τους κανονισμούς κινητών αξιών ή των κανόνων πολιτικής δικονομίας (World Bank Group, 2013). Πόσο ισχυρή είναι όμως η προστασία των μικροεπενδυτών στην Αρμενία; Η οικονομία έχει μια βαθμολογία του 6,0 όσον αφορά τη δύναμη του δείκτη προστασίας των μικροεπενδυτών. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο ισχυρότερη είναι και η παρεχόμενη προστασία Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Αρμενία ανέρχεται 49ή στην κατάταξη των 189 οικονομιών. Το 2013, η Αρμενία ενδυνάμωσε την προστασία των επενδυτών της με τη θέσπιση μιας απαίτησης για την έγκριση των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών. Έτσι απαιτείται οι συναλλαγές αυτές να περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση, ώστε να καταστεί ευκολότερή οποιαδήποτε ενέργεια εναντίων των υπευθύνων σε περίπτωση αδικοπραξίας (World Bank Group, 2014b). Η πληρωμή φόρων: Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες προκειμένου να γίνει μια επένδυση είναι το εύρος και το ποσοστό των φόρων μιας οικονομίας. Αναντίρρητα, οι φόροι είναι απαραίτητοι καθώς αποτελούν την βασική πηγή εσόδων μιας χώρας. Το επίπεδο των φορολογικών συντελεστών πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά, και οι φορολογικοί κανόνες που θα ισχύουν να είναι όσο γίνεται πιο απλοί. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικονομίες που παρέχουν διευκολύνσεις στην καταβολή φόρων τείνουν να αντιλαμβάνονται τόσο τον φορολογικό συντελεστή όσο και την φορολογική διοίκηση ως ένα εμπόδιο το οποίο ξεπερνιέται εύκολα. Αντίθετα, η σκληρή φορολόγηση λειτουργεί ανασταλτικά στις εν δυνάμει επενδύσεις (Djankov et al., 2008). Ο δείκτης μετρά τους φόρους και τις υποχρεωτικές εισφορές που μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία πρέπει να καταβάλει σε ένα συγκεκριμένο έτος, καθώς και το διοικητικό «φόρτο» (administrative burden) της πληρωμής φόρων και εισφορών. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιείται ένα σύνολο οικονομικών καταστάσεων καθώς και παραδοχές σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους. Παρέχονται επίσης πληροφορίες που καταρτίζονται σύμφωνα με τη συχνότητα της κατάθεσης και των πληρωμών, καθώς και τον χρόνο που χρειάστηκε για να συμμορφωθεί η επιχείρηση με τη φορολογική νομοθεσία. Η κατάταξη των οικονομιών στην ευκολία καταβολής φόρων καθορίζεται από τη ταξινόμηση της βαθμολογίας που συγκεντρώσαν συνολικά οι διάφοροι υποδείκτες που αφορούν την ευκολία καταβολής φόρων. Οι φορολογικές πληρωμές στην Αρμενία αφορούν τον συνολικό αριθμό των 14

23 φόρων και των εισφορών που έχουν καταβληθεί, συμπεριλαμβανομένων των φόρων κατανάλωσης, φόρο προστιθέμενης αξίας, φόρο επί των πωλήσεων ή φόρο επί των αγαθών και των υπηρεσιών. Παράλληλα, απαιτείται χρόνος για να εφαρμόσουν τους φόρους. Οι διαδικασίες αυτές είναι η συλλογή πληροφοριών, ο υπολογισμός του φόρου που καταβάλλεται, η συμπλήρωση των εντύπων φορολογικής δήλωσης, η τακτοποίηση πληρωμής ή παρακράτηση. Τέλος, εάν απαιτείται, χρειάζεται ξεχωριστή προσπάθεια για την κατάρτιση των λογιστικών βιβλίων. Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής (% επί των κερδών προ όλων των φόρων) περιλαμβάνει κέρδη ή εταιρικό φόρο εισοδήματος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, φόρους που καταβάλλονται από τον εργοδότη, φόρους ιδιοκτησίας, φόρους μεταβίβασης, μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές (Hanusch, 2012). Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις πληρώνουν 10,0 φόρους ανά έτος και ξοδεύουν 321,0 ώρες για τη κατάθεση, την προετοιμασία και την πληρωμή των φόρων. Ακόμη, πληρώνουν συνολικό φόρο ύψους 20,4% επί των κερδών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Αρμενία ανέρχεται στην 41ή στην κατάταξη από 189 οικονομίες στην ευκολία καταβολής φόρων. Επίσης χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις στην Αρμενία μας δίνουν και οι συγκριτικές βαθμολογίες με τις υπόλοιπες οικονομίες και η μέση περιφερειακή κατάταξη (World Bank Group, 2014b). Οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει την πληρωμή φόρων ταχύτερη και ευκολότερη για τις επιχειρήσεις, μειώνοντας τη συχνότητα των πληρωμών ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής και πληρωμής. Πολλές χώρες έχουν μειώσει και τους φορολογικούς συντελεστές. Οι αλλαγές έχουν φέρει απτά αποτελέσματα. Κάποιες οικονομίες μέσω της απλούστευσης των φορολογικών πληρωμών αλλά και τη μείωση των επιτοκίων έχουν δει αύξηση των φορολογικών εσόδων. Το 2012, η Αρμενία έκανε τη φορολογική συμμόρφωση ευκολότερη για τις επιχειρήσεις, μειώνοντας τον αριθμό των πληρωμών για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και εταιρικού εισοδήματος καθώς και εισφορές που αφορούν την περιουσία και τη γη με την καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής και πληρωμής των μεγάλων φόρων (Kuriakose, 2013). Το 2014, η καταβολή των φόρων έγινε ευκολότερη καθώς συγχωνεύτηκε η συνεισφορά των εργοδοτών, των εργαζομένων, των κοινωνικών εισφορών και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε ένα ενιαίο φόρο εισοδήματος (World Bank Group, 2014b). Το διασυνοριακό εμπόριο: Στις μέρες μας ο χαρακτήρας του εμπορίου έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και τείνει να γίνει παγκόσμιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 15

24 εμπόριο μεταξύ των οικονομιών να γίνεται πιο εύκολο, γεγονός σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Οι υπερβολικές απαιτήσεις εγγράφων, οι επαχθείς τελωνειακές διαδικασίες, οι αναποτελεσματικές λειτουργίες στα λιμάνια και οι ανεπαρκείς υποδομές οδηγούν σε πρόσθετες δαπάνες και καθυστερήσεις για τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς, λειτουργώντας ως τροχοπέδη στην δυναμική που μπορεί να αναπτύξει το εμπόριο. Ο δείκτης μετρά το χρόνο και το κόστος που συνδέονται με την εξαγωγή και την εισαγωγή εμπορευμάτων δια των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και τον αριθμό των εγγράφων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι δείκτες καλύπτουν προκαθορισμένα στάδια, όπως απαιτήσεις τεκμηρίωσης, διαδικασίες στα τελωνεία και σε άλλους ρυθμιστικούς φορείς, καθώς και στο λιμάνι. Καλύπτουν επίσης το εμπόριο της εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και του κόστους των χερσαίων μεταφορών στην μεγαλύτερη πόλη των επιχειρήσεων. Η κατάταξη των οικονομιών στην ευκολία των συναλλαγών πέραν των συνόρων καθορίζεται από τη διαλογή απόστασή τους μέχρι τα σύνορα βαθμολογίες για τις συναλλαγές εκτός συνόρων. Τα έγγραφα που απαιτούνται για την εξαγωγή και εισαγωγή εμπορευμάτων είναι τραπεζικά έγγραφα, έγγραφα εκτελωνισμού και τα έγγραφα μεταφοράς (Moïsé and Sorescu, 2013). Ο χρόνος που απαιτείται για την εξαγωγή εμπορευμάτων ανέρχεται στις 16 ημέρες και κοστίζει 1885$. Επιπρόσθετα, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εξαγωγή θα πρέπει να συνοδεύεται από 5 έγγραφα. Στον αντίποδα, ο χρόνος που απαιτείται για την εισαγωγή εμπορευμάτων φθάνει τις 18 ημέρες, κοστίζει 2175$ και απαιτούνται 8 έγγραφα. Αναφορικά με το απαιτούμενο κόστος για την εξαγωγή και εισαγωγή εμπορευμάτων περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα των εσωτερικών μεταφορών και τον εκτελωνισμό, τις επιθεωρήσεις λιμένων και τερματικών σταθμών διακίνησης. Και σε αυτόν τον δείκτη καταμετρούνται μόνο τα επίσημα κόστη και όχι κόστη που προέκυψαν από τυχόν δωροδοκίες. Η Αρμενία βρίσκεται στην 110ή θέση παγκοσμίως συγκεντρώνοντας 68,81 DTF μονάδες. Όπως είναι πασίδηλο η χώρα υστερεί σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης (World Bank Group, 2014b). Στις οικονομίες σε όλο τον κόσμο, το εμπόριο, έχει γίνει ταχύτερο και ευκολότερο με την πάροδο των ετών. Οι κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει εργαλεία για τη διευκόλυνση του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων. Απόρροια αυτών των αλλαγών είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος συναλλαγών. Το 2010 η Αρμενία μείωσε το χρόνο που απαιτείται για τις συναλλαγές με το να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα, τον τομέα μεταφορών και εκτελωνισμού, τη βιομηχανία παροχής υπηρεσιών. Επίσης, η μείωση του αριθμού των προϊόντων που απαιτείται να γίνει επιθεώρηση και η μείωση των 16

25 εγγράφων που απαιτούνται για να εκτελωνιστούν τα εμπορεύματα συνετέλεσαν στην μείωση του χρόνου συναλλαγών. Το 2011 η χώρα επένδυσε σε νέο εξοπλισμό με σκοπό τη βελτίωση των λειτουργιών στα τελωνεία και εισήγαγε ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνου. Από τότε έως σήμερα δυστυχώς δεν έχουν γίνει άλλες μεταρρυθμίσεις γεγονός που εξηγεί και τη κακή θέση που κατέχει παγκοσμίως η χώρα (Jensen and Tarr, 2012; World Bank Group, 2014b). Η εκτέλεση συμβάσεων: Η αποτελεσματική επίλυση εμπορικών διαφορών έχει πολλά οφέλη. Τα δικαστήρια είναι ουσιαστικής σημασίας για τους επιχειρηματίες, καθώς εγγυούνται την εφαρμογή των κανόνων της αγοράς και την προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων. Τα αποτελεσματικά και αξιοκρατικά δικαστήρια ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων επιχειρησιακών σχέσεων επειδή οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι μπορούν να βασίζονται στα δικαστήρια, εάν ένας νέος πελάτης αδυνατεί να πληρώσει (Messick, 1999). Ο δείκτης μετρά την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος για την επίλυση εμπορικών διαφορών ενώπιον των τοπικών δικαστηρίων. Συλλέγει στοιχεία σχετικά με τον χρόνο, το κόστος και την πολυπλοκότητα των διαδικαστικών για την επίλυση μιας εμπορικής αγωγής. Η κατάταξη για την ευκολία εκτέλεσης των συμβάσεων είναι ο απλός μέσος όρος των βαθμολογίων στους υποδείκτες διαδικασίες, χρόνος και κόστος. Οι διαδικασίες για την εκτέλεση της σύμβασης μέσω των δικαστηρίων είναι οι εξής: βήματα που αφορούν την εξυπηρέτηση της υπόθεσης, βήματα για να γίνει η δίκη και η ετυμηγορία και βήματα για την εκτέλεση της απόφασης. Το κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών περιλαμβάνει τις μέσες αποδοχές των δικηγόρων, τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα εκτέλεσης της απόφασης (World Bank Group, 2013). Πόσο αποτελεσματική είναι η διαδικασία επίλυσης των εμπορικών διαφορών στα δικαστήρια της Αρμενίας; Σύμφωνα με τα συλλεχθέντα του doing business η εκτέλεση των συμβάσεων διαρκεί 570 ημέρες, απαιτούνται 49 διαδικασίες και κοστίζει το 14% του ποσού της απαίτησης. Η Αρμενία υστερεί σημαντικά και σε αυτόν τον τομέα καθώς κατέρχεται 119ή στην ευκολία εκτέλεσης συμβάσεων πετυχαίνοντας μόλις 53,33 DTF μονάδες. Η κακή αυτή θέση εμποδίζει τους επενδυτές να προσεγγίσουν την οικονομία (World Bank Group, 2014b). Επίλυση προβλημάτων αφερεγγυότητας: Πρωταρχικός σκοπός ενός συστήματος είναι να διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μιας χρεοκοπίας. Ειδικότερα, θα πρέπει να μπορεί να προστατέψει τις οικονομικά αποδοτικές επιχειρήσεις και μέσω ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων να 17

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Oκτώβριος 2012 Eξωτερικό Επιδείνωση εμπόριο εμπορικών Τουρκίας σχέσεων ( Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στα Η.Α.Ε: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah»

«Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στα Η.Α.Ε: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah» «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στα Η.Α.Ε: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah» Magdi El Halawani, PhD Ηead of Public Relations, Greece Consolidated Contractors Company A Αντιπρόεδρος Αραβο-ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg Tel.: +2711 214 2300/2317

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. «Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα» 1

Δελτίο Τύπου. «Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα» 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύχος 35ο 28/4-4/5/2012 Παρασκευή 4/5/2012 Εξελίξεις στο εμπορικό ισοζύγιο της Αρμενίας το 2011. Οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Α) Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Α) Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Α) Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η έρευνα καταγράφει τις εγγραφές των φόρων και των υποχρεωτικών εισφορών τις οποίες μια επιχείρηση πρέπει να καταβάλλει σε ένα συγκεκριμένο έτος, καθώς και τα μέτρα του διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ProCredit Group event: Ιnternational B2B event ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 9.5.16. «Η επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 Τρία καίρια ερωτήματα Από που θα έρθει η ανάκαμψη; Ποιες είναι οι απόψεις των επενδυτών γιατοεπιχειρηματικόπεριβάλλον στην Ελλάδα; Πως μπορούμε να μετατρέψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της

Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 Ο Σπύρος Ολύµπιος είναι από τα πλέον καταξιωµένα στελέχη στον χώρο της Διοίκησης και της Βιοµηχανίας στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 30 Οκτωβρίου 2015 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 176 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα