ΜΟΥΣΑΙΟΣ Ἡρὼ καὶ Λέανδρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΥΣΑΙΟΣ Ἡρὼ καὶ Λέανδρος"

Transcript

1 ΜΟΥΣΑΙΟΣ Ἡρὼ καὶ Λέανδρος 1 Εἰπέ, θεά, κρυφίων ἐπιμάρτυρα λύχνον Ἐρώτων καὶ νύχιον πλωτῆρα θαλασσοπόρων ὑμεναίων καὶ γάμον ἀχλυόεντα, τὸν οὐκ ἴδεν ἄφθιτος Ἠώς, καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον, ὅπῃ γάμον ἔννυχον Ἡροῦς 5 νηχόμενόν τε Λέανδρον ὁμοῦ καὶ λύχνον ἀκούω, λύχνον ἀπαγγέλλοντα διακτορίην Ἀφροδίτης, Ἡροῦς νυκτιγάμοιο γαμοστόλον ἀγγελιώτην, λύχνον, Ἔρωτος ἄγαλμα τὸν ὤφελεν αἰθέριος Ζεὺς ἐννύχιον μετ' ἄεθλον ἄγειν ἐς ὁμήγυριν ἄστρων 10 καί μιν ἐπικλῆσαι νυμφοστόλον ἄστρον Ἐρώτων, ὅττι πέλεν συνέριθος ἐρωμανέων ὀδυνάων, ἀγγελίην δ' ἐφύλαξεν ἀκοιμήτων ὑμεναίων, πρὶν χαλεπαῖς πνοιῇσιν ἀήμεναι ἐχθρὸν ἀήτην. ἀλλ' ἄγε μοι μέλποντι μίαν συνάειδε τελευτὴν 15 λύχνου σβεννυμένοιο καὶ ὀλλυμένοιο Λεάνδρου. Σηστὸς ἔην καὶ Ἄβυδος ἐναντίον ἐγγύθι πόντου. γείτονές εἰσι πόληες. Ἔρως δ' ἑὰ τόξα τιταίνων ἀμφοτέραις πολίεσσιν ἕνα ξύνωσεν ὀιστόν ἠίθεον φλέξας καὶ παρθένον. οὔνομα δ' αὐτῶν 20 ἱμερόεις τε Λέανδρος ἔην καὶ παρθένος Ἡρώ. ἡ μὲν Σηστὸν ἔναιεν, ὁ δὲ πτολίεθρον ἀβύδου, ἀμφοτέρων πολίων περικαλλέες ἀστέρες ἄμφω, εἴκελοι ἀλλήλοισι. σὺ δ', εἴ ποτε κεῖθι περήσεις, δίζεό μοί τινα πύργον, ὅπῃ ποτὲ Σηστιὰς Ἡρὼ 25 ἵστατο λύχνον ἔχουσα καὶ ἡγεμόνευε Λεάνδρῳ δίζεο δ' ἀρχαίης ἁλιηχέα πορθμὸν Ἀβύδου

2 εἰσέτι που κλαίοντα μόρον καὶ ἔρωτα Λεάνδρου. Ἀλλὰ πόθεν Λείανδρος Ἀβυδόθι δώματα ναίων Ἡροῦς εἰς πόθον ἦλθε, πόθῳ δ' ἐνέδησε καὶ αὐτήν; 30 Ἡρὼ μὲν χαρίεσσα διοτρεφὲς αἷμα λαχοῦσα Κύπριδος ἦν ἱέρεια γάμων δ' ἀδίδακτος ἐοῦσα πύργον ἀπὸ προγόνων παρὰ γείτονι ναῖε θαλάσσῃ, ἄλλη Κύπρις ἄνασσα. σαοφροσύνῃ δὲ καὶ αἰδοῖ οὐδέποτ' ἀγρομένῃσι συνωμίλησε γυναιξὶν 35 οὐδὲ χορὸν χαρίεντα μετήλυθεν ἥλικος ἥβης μῶμον ἀλευομένη ζηλήμονα θηλυτεράων, καὶ γὰρ ἐπ' ἀγλαΐῃ ζηλήμονές εἰσι γυναῖκες ἀλλ' αἰεὶ Κυθέρειαν ἱλασκομένη Ἀφροδίτην πολλάκι καὶ τὸν Ἔρωτα παρηγορέεσκε θυηλαῖς 40 μητρὶ σὺν οὐρανίῃ φλογερὴν τρομέουσα φαρέτρην. ἀλλ' οὐδ' ὧς ἀλέεινε πυριπνείοντας ὀιστούς. Δὴ γὰρ Κυπριδίη πανδήμιος ἦλθεν ἑορτή, τὴν ἀνὰ Σηστὸν ἄγουσιν Ἀδώνιδι καὶ Κυθερείῃ. πασσυδίῃ δ' ἔσπευδον ἐς ἱερὸν ἦμαρ ἱκέσθαι, 45 ὅσσοι ναιετάασκον ἁλιστεφέων σφυρὰ νήσων, οἱ μὲν ἀφ' Αἱμονίης, οἱ δ' εἰναλίης ἀπὸ Κύπρου οὐδὲ γυνή τις ἔμιμνεν ἀνὰ πτολίεθρα Κυθήρων, οὐ Λιβάνου θυόεντος ἐνὶ πτερύγεσσι χορεύων, οὐδὲ περικτιόνων τις ἐλείπετο τῆμος ἑορτῆς, 50 οὐ Φρυγίης ναέτης, οὐ γείτονος ἀστὸς Ἀβύδου, οὐδέ τις ἠιθέων φιλοπάρθενος. ἦ γὰρ ἐκεῖνοι αἰὲν ὁμαρτήσαντες, ὅπῃ φάτις ἐστὶν ἑορτῆς, οὐ τόσον ἀθανάτοισιν ἄγειν σπεύδουσι θυηλάς, ὅσσον ἀγειρομένων διὰ κάλλεα παρθενικάων. 55 Ἡ δὲ θεῆς ἀνὰ νηὸν ἐπῴχετο παρθένος Ἡρὼ

3 μαρμαρυγὴν χαρίεσσαν ἀπαστράπτουσα προσώπου οἷά τε λευκοπάρῃος ἐπαντέλλουσα Σελήνη. ἄκρα δὲ χιονέης φοινίσσετο κύκλα παρειῆς ὡς ῥόδον ἐκ καλύκων διδυμόχροον. ἦ τάχα φαίης 60 Ἡροῦς ἐν μελέεσσι ῥόδων λειμῶνα φανῆναι χροιὴ γὰρ μελέων ἐρυθαίνετο, νισσομένης δὲ καὶ ῥόδα λευκοχίτωνος ὑπὸ σφυρὰ λάμπετο κούρης. πολλαὶ δ' ἐκ μελέων χάριτες ῥέον. οἱ δὲ παλαιοὶ τρεῖς Χάριτας ψεύσαντο πεφυκέναι εἷς δέ τις Ἡροῦς 65 ὀφθαλμὸς γελόων ἑκατὸν Χαρίτεσσι τεθήλει. ἀτρεκέως ἱέρειαν ἐπάξιον εὕρατο Κύπρις. Ὣς ἡ μὲν περὶ πολλὸν ἀριστεύουσα γυναικῶν, Κύπριδος ἀρήτειρα, νέη διεφαίνετο Κύπρις. δύσατο δ' ἠιθέων ἁπαλὰς φρένας οὐδέ τις αὐτῶν 70 ἦεν, ὃς οὐ μενέαινεν ἔχειν ὁμοδέμνιον Ἡρώ. ἡ δ' ἄρα, καλλιθέμεθλον ὅπῃ κατὰ νηὸν ἀλᾶτο, ἑσπόμενον νόον εἶχε καὶ ὄμματα καὶ φρένας ἀνδρῶν. καί τις ἐν ἠιθέοισιν ἐθαύμασε καὶ φάτο μῦθον»καὶ Σπάρτης ἐπέβην, Λακεδαίμονος ἔδρακον ἄστρον, 75 ἧχι μόθον καὶ ἄεθλον ἀκούομεν ἀγλαϊάων τοίην δ' οὔ ποτ' ὄπωπα νέην ἰδανήν θ' ἁπαλήν τε. ἦ τάχα Κύπρις ἔχει Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων. παπταίνων ἐμόγησα, κόρον δ' οὐχ εὗρον ὀπωπῆς. αὐτίκα τεθναίην λεχέων ἐπιβήμενος Ἡροῦς. 80 οὐκ ἂν ἐγὼ κατ' Ὄλυμπον ἐφιμείρω θεὸς εἶναι ἡμετέρην παράκοιτιν ἔχων ἐνὶ δώμασιν Ἡρώ. εἰ δέ μοι οὐκ ἐπέοικε τεὴν ἱέρειαν ἀφάσσειν, τοίην μοι, Κυθέρεια, νέην παράκοιτιν ὀπάσσαις.» τοῖα μὲν ἠιθέων τις ἐφώνεεν. ἄλλοτε δ' ἄλλος

4 85 ἕλκος ὑποκλέπτων ἐπεμήνατο κάλλεϊ κούρης. Αἰνοπαθὲς Λείανδρε, σὺ δ', ὡς ἴδες εὐκλέα κούρην, οὐκ ἔθελες κρυφίοισι κατατρύχειν φρένα κέντροις, ἀλλὰ πυριβλήτοισι δαμεὶς ἀδόκητον ὀιστοῖς οὐκ ἔθελες ζώειν περικαλλέος ἄμμορος Ἡροῦς. 90 σὺν βλεφάρων δ' ἀκτῖσιν ἀέξετο πυρσὸς Ἐρώτων καὶ κραδίη πάφλαζεν ἀνικήτου πυρὸς ὁρμῇ. κάλλος γὰρ περίπυστον ἀμωμήτοιο γυναικὸς ὀξύτερον μερόπεσσι πέλει πτερόεντος ὀιστοῦ. ὀφθαλμὸς δ' ὁδός ἐστιν ἀπ' ὀφθαλμοῖο βολάων 95 κάλλος ὀλισθαίνει καὶ ἐπὶ φρένας ἀνδρὸς ὁδεύει. εἷλε δέ μιν τότε θάμβος, ἀναιδείη, τρόμος, αἰδώς. ἔτρεμε μὲν κραδίην, αἰδὼς δέ μιν εἶχεν ἁλῶναι θάμβεε δ' εἶδος ἄριστον, ἔρως δ' ἀπενόσφισεν αἰδῶ. θαρσαλέως δ' ὑπ' ἔρωτος ἀναιδείην ἀγαπάζων 100 ἠρέμα ποσσὶν ἔβαινε καὶ ἀντίος ἵστατο κούρης. λοξὰ δ' ὀπιπεύων δολερὰς ἐλέλιζεν ὀπωπὰς νεύμασιν ἀφθόγγοισι παραπλάζων φρένα κούρης. αὐτὴ δ', ὡς συνέηκε πόθον δολόεντα Λεάνδρου, χαῖρεν ἐπ' ἀγλαΐῃσιν ἐν ἡσυχίῃ δὲ καὶ αὐτὴ 105 πολλάκις ἱμερόεσσαν ἑὴν ἐπέκυψεν ὀπωπὴν νεύμασι λαθριδίοισιν ἐπαγγέλλουσα Λεάνδρῳ καὶ πάλιν ἀντέκλινεν. ὁ δ' ἔνδοθι θυμὸν ἰάνθη, ὅττι πόθον συνέηκε καὶ οὐκ ἀπεσείσατο κούρη. Ὄφρα μὲν οὖν Λείανδρος ἐδίζετο λάθριον ὥρην, 110 φέγγος ἀναστείλασα κατήιεν εἰς δύσιν Ἠώς, ἐκ περάτης δ' ἀνέτελλε βαθύσκιος Ἕσπερος ἀστήρ. αὐτὰρ ὁ θαρσαλέως μετεκίαθεν ἐγγύθι κούρης, ὡς ἴδε κυανόπεπλον ἐπιθρῴσκουσαν ὀμίχλην.

5 ἠρέμα δὲ θλίβων ῥοδοειδέα δάκτυλα κούρης 115 βυσσόθεν ἐστενάχιζεν ἀθέσφατον. ἡ δὲ σιωπῇ οἷά τε χωομένη ῥοδέην ἐξέσπασε χεῖρα. ὡς δ' ἐρατῆς ἐνόησε χαλίφρονα νεύματα κούρης, θαρσαλέῃ παλάμῃ πολυδαίδαλον εἷλκε χιτῶνα ἔσχατα τιμήεντος ἄγων ἐπὶ κεύθεα νηοῦ. 120 ὀκναλέοις δὲ πόδεσσιν ἐφέσπετο παρθένος Ἡρώ, οἷά περ οὐκ ἐθέλουσα, τόσην δ' ἀνενείκατο φωνὴν θηλυτέροις ἐπέεσσιν ἀπειλείουσα Λεάνδρῳ»Ξεῖνε, τί μαργαίνεις; τί με, δύσμορε, παρθένον ἕλκεις; ἄλλην δεῦρο κέλευθον, ἐμὸν δ' ἀπόλειπε χιτῶνα. 125 μῆνιν ἐμῶν ἀλέεινε πολυκτεάνων γενετήρων. Κύπριδος οὐκ ἐπέοικε θεῆς ἱέρειαν ἀφάσσειν, παρθενικῆς ἐπὶ λέκτρον ἀμήχανόν ἐστιν ἱκέσθαι.» τοῖα μὲν ἠπείλησεν ἐοικότα παρθενικῇσιν. Θηλείης δὲ Λέανδρος ὅτ' ἔκλυεν οἶστρον ἀπειλῆς, 130 ἔγνω πειθομένων σημήια παρθενικάων καὶ γὰρ ὅτ' ἠιθέοισιν ἀπειλείουσι γυναῖκες, Κυπριδίων ὀάρων αὐτάγγελοί εἰσιν ἀπειλαί. παρθενικῆς δ' εὔοδμον ἐύχροον αὐχένα κύσσας τοῖον μῦθον ἔειπε πόθου βεβολημένος οἴστρῳ 135»Κύπρι φίλη μετὰ Κύπριν, Ἀθηναίη μετ' Ἀθήνην, οὐ γὰρ ἐπιχθονίῃσιν ἴσην καλέω σε γυναιξίν, ἀλλά σε θυγατέρεσσι Διὸς Κρονίωνος ἐίσκω, ὄλβιος, ὅς σε φύτευσε, καὶ ὀλβίη, ἣ τέκε μήτηρ, γαστήρ, ἥ σε λόχευσε, μακαρτάτη. ἀλλὰ λιτάων 140 ἡμετέρων ἐπάκουε, πόθου δ' οἴκτειρον ἀνάγκην. Κύπριδος ὡς ἱέρεια μετέρχεο Κύπριδος ἔργα δεῦρ' ἴθι μυστιπόλευε γαμήλια θεσμὰ θεαίνης.

6 παρθένον οὐκ ἐπέοικεν ὑποδρήσσειν Κυθερείῃ, παρθενικαῖς οὐ Κύπρις ἰαίνεται. ἢν δ' ἐθελήσῃς 145 θεσμὰ θεῆς ἐρόεντα καὶ ὄργια κεδνὰ δαῆναι, ἔστι γάμος καὶ λέκτρα. σὺ δ', εἰ φιλέεις Ἀφροδίτην, θελξινόων ἀγάπαζε μελίφρονα θεσμὸν Ἐρώτων. σὸν δ' ἱκέτην με κόμιζε καί, ἢν ἐθέλῃς, παρακοίτην, τόν σοι ἔρως ἤγρευσεν ἑοῖς βελέεσσι κιχήσας, 150 ὡς θρασὺν Ἡρακλῆα θοὸς χρυσόρραπις Ἑρμῆς θητεύειν ἐκόμισσεν Ἰαρδανίῃ ποτὲ νύμφῃ. σοὶ δέ με Κύπρις ἔπεμψε καὶ οὐ σοφὸς ἤγαγεν Ἑρμῆς. παρθένος οὔ σε λέληθεν ἀπ' Ἀρκαδίης Ἀταλάντη, ἥ ποτε Μειλανίωνος ἐρασσαμένου φύγεν εὐνὴν 155 παρθενίης ἀλέγουσα χολωομένης δ' Ἀφροδίτης, τὸν πάρος οὐκ ἐπόθησεν, ἐνὶ κραδίῃ θέτο πάσῃ. πείθεο καὶ σύ, φίλη, μὴ Κύπριδι μῆνιν ἐγείρῃς.» ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀναινομένης φρένα κούρης θυμὸν ἐρωτοτόκοισι παραπλάγξας ἐνὶ μύθοις. 160 Παρθενικὴ δ' ἄφθογγος ἐπὶ χθόνα πῆξεν ὀπωπὴν αἰδοῖ ἐρευθιόωσαν ὑποκλέπτουσα παρειὴν καὶ χθονὸς ἔξεεν ἄκρον ὑπ' ἴχνεσιν, αἰδομένη δὲ πολλάκις ἀμφ' ὤμοισιν ἑὸν συνέεργε χιτῶνα. πειθοῦς γὰρ τάδε πάντα προάγγελα παρθενικῆς δὲ 165 πειθομένης ποτὶ λέκτρον ὑπόσχεσίς ἐστι σιωπή. ἤδη δὲ γλυκύπικρον ἐδέξατο κέντρον Ἐρώτων. θέρμετο δὲ κραδίην γλυκερῷ πυρὶ παρθένος Ἡρώ, κάλλεϊ δ' ἱμερόεντος ἀνεπτοίητο Λεάνδρου. ὄφρα μὲν οὖν ποτὶ γαῖαν ἔχεν νεύουσαν ὀπωπήν, 170 τόφρα δὲ καὶ Λείανδρος ἐρωμανέεσσι προσώποις οὐ κάμεν εἰσορόων ἁπαλόχροον αὐχένα κούρης.

7 ὀψὲ δὲ Λειάνδρῳ γλυκερὴν ἀνενείκατο φωνὴν αἰδοῦς ὑγρὸν ἔρευθος ἀποστάζουσα προσώπου»ξεῖνε, τεοῖς ἐπέεσσι ταχ' ἂν καὶ πέτρον ὀρίναις. 175 τίς σε πολυπλανέων ἐπέων ἐδίδαξε κελεύθους; ὤμοι, τίς σε κόμισσεν ἐμὴν εἰς πατρίδα γαῖαν ταῦτα δὲ πάντα μάτην ἐφθέγξαο. πῶς γὰρ ἀλήτης, ξεῖνος ἐὼν καὶ ἄπιστος, ἐμοὶ φιλότητι μιγείης; ἀμφαδὸν οὐ δυνάμεσθα γάμοις ὁσίοισι πελάσσαι 180 οὐ γὰρ ἐμοῖς τοκέεσσιν ἐπεύαδεν. ἢν δ' ἐθελήσῃς ὡς ξεῖνος πολύφοιτος ἐμὴν εἰς πατρίδα μίμνειν, οὐ δύνασαι σκοτόεσσαν ὑποκλέπτειν Ἀφροδίτην. γλῶσσα γὰρ ἀνθρώπων φιλοκέρτομος ἐν δὲ σιωπῇ ἔργον ὅ περ τελέει τις, ἐνὶ τριόδοισιν ἀκούει. 185 εἰπὲ δέ, μὴ κρύψῃς, τέον οὔνομα καὶ σέο πάτρην. οὐ γὰρ ἐμόν σε λέληθεν, ἔχω δ' ὄνομα κλυτὸν Ἡρώ. πύργος δ' ἀμφιβόητος ἐμὸς δόμος οὐρανομήκης, ᾧ ἔνι ναιετάουσα σὺν ἀμφιπόλῳ τινὶ μούνη Σηστιάδος πρὸ πόληος ὑπὲρ βαθυκύμονας ὄχθας 190 γείτονα πόντον ἔχω στυγεραῖς βουλῇσι τοκήων. οὐδέ μοι ἐγγὺς ἔασιν ὁμήλικες οὐδὲ χορεῖαι ἠιθέων παρέασιν. ἀεὶ δ' ἀνὰ νύκτα καὶ ἠῶ ἐξ ἁλὸς ἠνεμόφωνος ἐπιβρέμει οὔασιν ἠχή.» Ὣς φαμένη ῥοδέην ὑπὸ φάρεϊ κρύπτε παρειὴν 195 ἔμπαλιν αἰδομένη, σφετέροις δ' ἐπεμέμφετο μύθοις. Λείανδρος δὲ πόθου βεβολημένος ὀξέι κέντρῳ φράζετο, πῶς κεν ἔρωτος ἀεθλεύσειεν ἀγῶνα. ἄνδρα γὰρ αἰολόμητις Ἔρως βελέεσσι δαμάζει καὶ πάλιν ἀνέρος ἕλκος ἀκέσσεται. οἷσι δ' ἀνάσσει, 200 αὐτὸς ὁ πανδαμάτωρ βουληφόρος ἐστὶ βροτοῖσιν.

8 αὐτὸς καὶ ποθέοντι τότε χραίσμησε Λεάνδρῳ. ὀψὲ δ' ἀλαστήσας πολυμήχανον ἔννεπε μῦθον»παρθένε, σὸν δι' ἔρωτα καὶ ἄγριον οἶδμα περήσω, εἰ πυρὶ παφλάζοιτο καὶ ἄπλοον ἔσσεται ὕδωρ. 205 οὐ τρομέω βαρὺ χεῖμα τεὴν μετανεύμενος εὐνήν, οὐ βρόμον ἠχήεντα περιπτώσσοιμι θαλάσσης. ἀλλ' αἰεὶ κατὰ νύκτα φορεύμενος ὑγρὸς ἀκοίτης νήξομαι Ἑλλήσποντον ἀγάρροον. οὐχ ἕκαθεν γὰρ ἀντία σεῖο πόληος ἔχω πτολίεθρον Ἀβύδου. 210 μοῦνον ἐμοὶ ἕνα λύχνον ἀπ' ἠλιβάτου σέο πύργου ἐκ περάτης ἀνάφαινε κατὰ κνέφας, ὄφρα νοήσας ἔσσομαι ὁλκὰς Ἔρωτος ἔχων σέθεν ἀστέρα λύχνον. καί μιν ὀπιπεύων, οὐκ ὀψὲ δύοντα Βοώτην, οὐ θρασὺν Ὠρίωνα καὶ ἄβροχον ὁλκὸν Ἁμάξης, 215 Κύπριδος ἀντιπόροιο ποτὶ γλυκὺν ὅρμον ἱκοίμην. ἀλλά, φίλη, πεφύλαξο βαρυπνείοντας ἀήτας, μή μιν ἀποσβέσσωσι καὶ αὐτίκα θυμὸν ὀλέσσω λύχνον ἐμοῦ βιότοιο φαεσφόρον ἡγεμονῆα. εἰ ἐτεὸν δ' ἐθέλεις ἐμὸν οὔνομα καὶ σὺ δαῆναι, 220 οὔνομά μοι Λείανδρος, ἐυστεφάνου πόσις Ἡροῦς.» Ὣς οἱ μὲν κρυφίοισι γάμοις συνέθεντο μιγῆναι καὶ νυχίην φιλότητα καὶ ἀγγελίην ὑμεναίων λύχνου μαρτυρίῃσιν ἐπιστώσαντο φυλάσσειν, ἡ μὲν φῶς τανύειν, ὁ δὲ κύματα μακρὰ περῆσαι. 225 παννυχίδας δ' ὁρίσαντες ἀκοιμήτων ὑμεναίων ἀλλήλων ἀέκοντες ἐνοσφίσθησαν ἀνάγκῃ. ἡ μὲν ἔβη ποτὶ πύργον, ὁ δ', ὀρφναίην ἀνὰ νύκτα μή τι παραπλάζοιτο, λαβὼν σημήια πύργου πλῶε βαθυκρήπιδος ἐπ' εὐρέα δῆμον Ἀβύδου.

9 230 παννυχίων δ' ὀράων κρυφίους ποθέοντες ἀέθλους πολλάκις ἠρήσαντο μολεῖν θαλαμηπόλον ὄρφνην. Ἤδη κυανόπεπλος ἀνέδραμε νυκτὸς ὀμίχλη ἀνδράσιν ὕπνον ἄγουσα καὶ οὐ ποθέοντι Λεάνδρῳ. ἀλλὰ πολυφλοίσβοιο παρ' ἠιόνεσσι θαλάσσης 235 ἀγγελίην ἀνέμιμνε φαεινομένων ὑμεναίων μαρτυρίην λύχνοιο πολυκλαύτοιο δοκεύων, εὐνῆς δὲ κρυφίης τηλεσκόπον ἀγγελιώτην. ὡς δ' ἴδε κυανέης λιποφεγγέα νυκτὸς ὀμίχλην Ἡρώ, λύχνον ἔφαινεν. ἀναπτομένοιο δὲ λύχνου 240 θυμὸν Ἔρως ἔφλεξεν ἐπειγομένοιο Λεάνδρου. λύχνῳ καιομένῳ συνεκαίετο. πὰρ δὲ θαλάσσῃ μαινομένων ῥοθίων πολυηχέα βόμβον ἀκούων ἔτρεμε μὲν τὸ πρῶτον, ἔπειτα δὲ θάρσος ἀείρας τοίοις οἱ προσέλεκτο παρηγορέων φρένα μύθοις 245»Δεινὸς Ἔρως καὶ πόντος ἀμείλιχος ἀλλὰ θαλάσσης ἔστιν ὕδωρ, τὸ δ' Ἔρωτος ἐμὲ φλέγει ἐνδόμυχον πῦρ. ἅζεο πῦρ, κραδίη, μὴ δείδιθι νήχυτον ὕδωρ. δεῦρό μοι εἰς φιλότητα. τί δὴ ῥοθίων ἀλεγίζεις; ἀγνώσσεις, ὅτι Κύπρις ἀπόσπορός ἐστι θαλάσσης; 250 καὶ κρατέει πόντοιο καὶ ἡμετέρων ὀδυνάων.» Ὣς εἰπὼν μελέων ἐρατῶν ἀπεδύσατο πέπλα ἀμφοτέραις παλάμῃσιν, ἑῷ δ' ἔσφιγξε καρήνῳ, ἠιόνος δ' ἐξῶρτο, δέμας δ' ἔρριψε θαλάσσῃ. λαμπομένου δ' ἔσπευδεν ἀεὶ κατεναντία λύχνου 255 αὐτὸς ἐὼν ἐρέτης, αὐτόστολος, αὐτόματος νηῦς. Ἡρὼ δ' ἠλιβάτοιο φαεσφόρος ὑψόθι πύργου, λεπταλέαις αὔρῃσιν ὅθεν πνεύσειεν ἀήτης, φάρεϊ πολλάκι λύχνον ἐπέσκεπεν, εἰσόκε Σηστοῦ

10 πολλὰ καμὼν Λείανδρος ἔβη ποτὶ ναύλοχον ἀκτήν. 260 καί μιν ἑὸν ποτὶ πύργον ἀνήγαγεν. ἐκ δὲ θυράων νυμφίον ἀσθμαίνοντα περιπτύξασα σιωπῇ ἀφροκόμους ῥαθάμιγγας ἔτι στάζοντα θαλάσσης ἤγαγε νυμφοκόμοιο μυχοὺς ἔπι παρθενεῶνος καὶ χρόα πάντα κάθηρε. δέμας δ' ἔχρισεν ἐλαίῳ 265 εὐόδμῳ ῥοδέῳ καὶ ἁλίπνοον ἔσβεσεν ὀδμήν. εἰσέτι δ' ἀσθμαίνοντα βαθυστρώτοις ἐνὶ λέκτροις νυμφίον ἀμφιχυθεῖσα φιλήτορας ἴαχε μύθους»νυμφίε, πολλὰ μόγησας, ἃ μὴ πάθε νυμφίος ἄλλος, νυμφίε, πολλὰ μόγησας ἅλις νύ τοι ἁλμυρὸν ὕδωρ 270 ὀδμή τ' ἰχθυόεσσα βαρυγδούποιο θαλάσσης. δεῦρο τεοὺς ἱδρῶτας ἐμοῖς ἐνικάτθεο κόλποις.» Ὣς ἡ μὲν παρέπεισεν. ὁ δ' αὐτίκα λύσατο μίτρην καὶ θεσμῶν ἐπέβησαν ἀριστονόου Κυθερείης. ἦν γάμος, ἀλλ' ἀχόρευτος ἔην λέχος, ἀλλ' ἄτερ ὕμνων. 275 οὐ ζυγίην Ἥρην τις ἐπευφήμησεν ἀείδων, οὐ δαΐδων ἤστραπτε σέλας θαλαμηπόλον εὐνὴν οὐδὲ πολυσκάρθμῳ τις ἐπεσκίρτησε χορείῃ, οὐχ ὑμέναιον ἄειδε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ. ἀλλὰ λέχος στορέσασα τελεσσιγάμοισιν ἐν ὥραις 280 σιγὴ παστὸν ἔπηξεν, ἐνυμφοκόμησε δ' ὀμίχλη καὶ γάμος ἦν ἀπάνευθεν ἀειδομένων ὑμεναίων. νὺξ μὲν ἔην κείνοισι γαμοστόλος οὐδέ ποτ' ἠὼς νυμφίον εἶδε Λέανδρον ἀριγνώτοις ἐνὶ λέκτροις. νήχετο δ' ἀντιπόροιο πάλιν ποτὶ δῆμον Ἀβύδου 285 ἐννυχίων ἀκόρητος ἔτι πνείων ὑμεναίων. Ἡρὼ δ' ἑλκεσίπεπλος ἑοὺς λήθουσα τοκῆας παρθένος ἠματίη, νυχίη γυνή. ἀμφότεροι δὲ

11 πολλάκις ἠρήσαντο κατελθέμεν εἰς δύσιν ἠῶ. ὣς οἱ μὲν φιλότητος ὑποκλέπτοντες ἀνάγκην 290 κρυπταδίῃ τέρποντο μετ' ἀλλήλων Κυθερείῃ. Ἀλλ' ὀλίγον ζώεσκον ἐπὶ χρόνον οὐδ' ἐπὶ δηρὸν ἀγρύπνων ἀπόναντο πολυπλάγκτων ὑμεναίων. ἀλλ' ὅτε παχνήεντος ἐπήλυθε χείματος ὥρη φρικαλέας δονέουσα πολυστροφάλιγγας ἀέλλας, 295 βένθεα δ' ἀστήρικτα καὶ ὑγρὰ θέμεθλα θαλάσσης χειμέριοι πνείοντες ἀεὶ στυφέλιζον ἀῆται λαίλαπι μαστίζοντες ὅλην ἅλα τυπτομένην δὲ ἤδη νῆα μέλαιναν ἐφείλκυσε διψάδι χέρσῳ χειμερίην καὶ ἄπιστον ἀλυσκάζων ἅλα ναύτης. 300 ἀλλ' οὐ χειμερίης σε φόβος κατέρυκε θαλάσσης, κατερόθυμε Λέανδρε. διακτορίη δέ σε πύργου ἠθάδα σημαίνουσα φαεσφορίην ὑμεναίων μαινομένης ὤτρυνεν ἀφειδήσαντα θαλάσσης νηλειὴς καὶ ἄπιστος. ὄφελλε δὲ δύσμορος Ἡρὼ 305 χείματος ἱσταμένοιο μένειν ἀπάνευθε Λεάνδρου μηκέτ' ἀναπτομένη μινυώριον ἀστέρα λέκτρων. ἀλλὰ πόθος καὶ μοῖρα βιήσατο. θελγομένη δὲ Μοιράων ἀνέφαινε καὶ οὐκέτι δαλὸν Ἐρώτων. Νὺξ ἦν, εὖτε μάλιστα βαρυπνείοντες ἀῆται 310 χειμερίαις πνοιῇσιν ἀκοντίζοντες ἰωὰς ἀθρόον ἐμπίπτουσιν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης. καὶ τότε δὴ Λείανδρος ἐθήμονος ἐλπίδι νύμφης δυσκελάδων πεφόρητο θαλασσαίων ἐπὶ νώτων. ἤδη κύματι κῦμα κυλίνδετο, σύγχυτο δ' ὕδωρ, 315 αἰθέρι μίσγετο πόντος, ἀνέγρετο πάντοθεν ἠχὴ μαρναμένων ἀνέμων. Ζεφύρῳ δ' ἀντέπνεεν εὖρος

12 καὶ νότος εἰς βορέην μεγάλας ἐφέηκεν ἀπειλάς καὶ κτύπος ἦν ἀλίαστος ἐρισμαράγοιο θαλάσσης. αἰνοπαθὴς δὲ Λέανδρος ἀκηλήτοις ἐνὶ δίναις 320 πολλάκι μὲν λιτάνευε θαλασσαίην Ἀφροδίτην, πολλάκι δ' αὐτὸν ἄνακτα Ποσειδάωνα θαλάσσης, Ἀτθίδος οὐ βορέην ἀμνήμονα κάλλιπε νύμφης. ἀλλά οἱ οὔ τις ἄρηγεν, Ἔρως δ' οὐκ ἤρκεσε Μοίρας. πάντοθι δ' ἀγρομένοιο δυσάντεϊ κύματος ὁλκῷ 325 τυπτόμενος πεφόρητο. ποδῶν δὲ οἱ ὤκλασεν ὁρμὴ καὶ σθένος ἦν ἀνόνητον ἀκοιμήτων παλαμάων. πολλὴ δ' αὐτόματος χύσις ὕδατος ἔρρεε λαιμῷ καὶ ποτὸν ἀχρήιστον ἀμαιμακέτου πίεν ἅλμης. καὶ δὴ λύχνον ἄπιστον ἀπέσβεσε πικρὸς ἀήτης 330 καὶ ψυχὴν καὶ ἔρωτα πολυτλήτοιο Λεάνδρου εἰσέτι δηθύνοντος, ἐπαγρύπνοισιν ὀπωπαῖς ἵστατο κυμαίνουσα πολυκλαύτοισι μερίμναις. 335 ἤλυθε δ' ἠριγένεια καὶ οὐκ ἴδε νυμφίον Ἡρώ. πάντοθι δ' ὄμμα τίταινεν ἐς εὐρέα νῶτα θαλάσσης, εἴ που ἐσαθρήσειεν ἀλωόμενον παρακοίτην λύχνου σβεννυμένοιο. παρὰ κρηπῖδα δὲ πύργου δρυπτόμενον σπιλάδεσσιν ὅτ' ἔδρακε νεκρὸν ἀκοίτην, 340 δαιδαλέον ῥήξασα περὶ στήθεσσι χιτῶνα ῥοιζηδὸν προκάρηνος ἀπ' ἠλιβάτου πέσε πύργου. κὰδ δ' Ἡρὼ τέθνηκε σὺν ὀλλυμένῳ παρακοίτῃ. ἀλλήλων δ' ἀπόναντο καὶ ἐν πυμάτῳ περ ὀλέθρῳ.

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42),

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42), Euripides Trag., Fragmenta Fragment 1009, line 1 μῶν φόνον τιν' εἰργάσω; γλαυκῶπίς τε στρέφεται μήνη ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβάλλων πόδα τί χρέος ἔβα δῶμα; Plutarchus Biogr., Phil., Marcius Coriolanus Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 2 Ομήρου Οδυσσειάς Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 1938 ( Όγδοη και τελική μορφή) 3 Περιεχόμενα 1. - α - 2. - β - 3. - γ - 4. -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΗΛΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

ΤΟ ΘΗΛΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΘΗΛΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ Ο Νέος Μύθος της Πανδώρας στον Ησίοδο ΘΕΟΓΟΝΙΑ, 565 sqq. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ, 48 sqq. ἀλλά μιν ἐξαπάτησεν ἐὺς πάις Ἰαπετοῖο, κλέψας

Διαβάστε περισσότερα

Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario

Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario Indicaciones: -Será obligación del alumno informarle a la profesora que se ha registrado en el examen extraordinario de esta materia.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΕΑΡ ΗΡΩΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΕΑΡ ΗΡΩΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ 1 ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΕΑΡ ΗΡΩΟΣ ΑΡΡΕΝΟΣ χρῆν μὲν κατὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι, θυμέ, σὺν ἁλικίῃ τὰς δὲ Θεοξένου ἀκτῖνας πρὸς ὅσσων μαρμαριζοίσας δρακεὶς ὃς μὴ πόθῳ κυμαίνεται, ἐξ ἀδάμαντος ἢ σἰδάρου κεχάλκευται μέλαιναν

Διαβάστε περισσότερα

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il.htm 1. -Α- 2. -Β- 3. -Γ- 4. - - 5. -Ε- 6. -Ζ-

Διαβάστε περισσότερα

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta Murciae anno MMIX 1 Proemio: la cólera de Aquiles. μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην, ἣ μυρί'

Διαβάστε περισσότερα

Commentarium in Dionysii periegetae orbis descriptionem ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ.

Commentarium in Dionysii periegetae orbis descriptionem ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ. Commentarium in Dionysii periegetae orbis descriptionem ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ. [ΕΠΙΣΤΟΛΗ.] Πρὸς τὸν πανσέβαστον δοῦκα κύριον Ἰωάννην, τὸν υἱὸν τοῦ πανσεβάστου σεβαστοῦ καὶ μεγάλου δρουγγαρίου, κυρίου Ἀνδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. Εἰσαγωγή 2. Περὶ Γραμμάτων 4. Μεταβολὴ γραμμάτων 6. - Ἐναλλαγὴ φωνηέντων. 6. - Μετάθεσις γραμμάτων 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. Εἰσαγωγή 2. Περὶ Γραμμάτων 4. Μεταβολὴ γραμμάτων 6. - Ἐναλλαγὴ φωνηέντων. 6. - Μετάθεσις γραμμάτων 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Σελ. Εἰσαγωγή 2 Περὶ Γραμμάτων 4 Μεταβολὴ γραμμάτων 6 - Ἐναλλαγὴ φωνηέντων. 6 - Μετάθεσις γραμμάτων - Προσθήκη καὶ ἀποβολὴ γραμμάτων. - Διαίρεσις, κρᾶσις καὶ συνίζησις

Διαβάστε περισσότερα

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν Επιμέλεια Έκδοσης: Διηνέκης Ποντικός http://dienekes.angeltowns.net/ Βίαντος Ε ἰς κάτοπτρον ἐμβλέψας θεώρει, καὶ εἰ μὲν καλὸς φαίνῃ, ἄξια τούτου πρᾶττε, εἰ δὲ αἰσχρός, τὸ τῆς ὄψεως

Διαβάστε περισσότερα

Τό Ἀρχαίο κείμενο & η Μετάφραση

Τό Ἀρχαίο κείμενο & η Μετάφραση Ο Ρ Φ Ι Κ Ο Ι Υ Μ Ν Ο Ι Τό Ἀρχαίο κείμενο & η Μετάφραση Οι Ορφικοί Ύμνοι τραγουδούνταν ή απαγγέλονταν κατά την διάρκεια των Ορφικών Μυστηρίων των αρχαίων Ελλήνων. Η λατρεία τους ήταν γνωστή μόνο στους

Διαβάστε περισσότερα

παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αἵμονα δῖον αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέθηκε τράπεζαν

παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αἵμονα δῖον αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέθηκε τράπεζαν 1 ΠΡΩΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1/ ἀλλ ἔτι κάλλιστόν τε καὶ ἱμεροέστατον ἄλλων παῖδα φίλον Κρείοντος ἀμύμονος, Αἵμονα δῖον [κατεσπάραξε ἡ Σφίγξ] Οἰδιπόδεια, Fr. 1 Bernabè 2/ αὐτὰρ ὁ διογενὴς ἥρως ξανθὸς Πολυνείκης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. ἐπεὶ δὲ Ἀργείων στρατὸς φροῦδός ἐστιν ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, οὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη.

Μετάφραση. ἐπεὶ δὲ Ἀργείων στρατὸς φροῦδός ἐστιν ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, οὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη. Αντιγόνη Ὦ κάρα κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης, ἆρ' οἶσθ' ὅ τι τῶν κακῶν ἀπ' Οἰδίπου ὁποῖον Ζεὺς οὐχὶ τελεῖ νῷν ἔτι ζώσαιν ; Οὐδὲν γὰρ ἐσθ' οὔτ' ἀλγεινὸν οὔτ' ἄτης ἄτερ 5 οὔτ' αἰσχρὸν οὔτ' ἄτιμον, ὁποῖον οὐκ

Διαβάστε περισσότερα

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Β οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξιάς. Άννας Κομνηνής. Προοίμιο

Αλεξιάς. Άννας Κομνηνής. Προοίμιο Αλεξιάς Άννας Κομνηνής Προοίμιο p.1.1 Ῥέων ὁ χρόνος ἀκάθεκτα καὶ ἀεί τι κινούμενος παρασύρει καὶ παραφέρει πάντα τὰ ἐν γενέσει καὶ ἐς βυθὸν ἀφανείας καταποντοῖ ὅπου μὲν οὐκ ἄξια λόγου πράγματα, ὅπου δὲ

Διαβάστε περισσότερα

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b Bijlage VWO 2012 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje VW-1011-a-12-1-b Tekst 1 Odysseus is aangekomen op het eiland van de Phaeaken. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Διαβάστε περισσότερα

«Η Λύρα (ωδές)», Ανδρέας Κάλβος schooltime.gr: ποίηση

«Η Λύρα (ωδές)», Ανδρέας Κάλβος schooltime.gr: ποίηση «Η Λύρα (ωδές)», Ανδρέας Κάλβος schooltime.gr: ποίηση PDF που παράγονται χρησιμοποιώντας την ανοικτού περιεχομένου εργαλειοθήκη mwlib. Βλέπε http://code.pediapress.com/ για περισσότερες πληροφορίες. PDF

Διαβάστε περισσότερα

Ἀλέξανδρος ἢ Ψευδοµάντις

Ἀλέξανδρος ἢ Ψευδοµάντις Λουκιανοῦ Ἀλέξανδρος ἢ Ψευδοµάντις Μετάφραση Ἰωάννου Κονδυλάκη ed. A.M. Harmon, 1925 [1] Σὺ µὲν ἴσως ὦ φίλτατε Κέλσε µικρόν τι καὶ φαῦλον οἴει τὸ πρόσταγµα προστάττειν τὸν Ἀλεξάνδρου σοι τοῦ Ἀβωνοτειχίτου

Διαβάστε περισσότερα

Epitome historiarum. Ερευνητικό έργο: ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.

Epitome historiarum. Ερευνητικό έργο: ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ. Epitome historiarum ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΟΥΓΓΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΑΣΗΚΡΗΤΙΣ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. Εὐστόχως αν τις ειποι ἐπιτωθάζων

Διαβάστε περισσότερα

a wordlist for Odyssey 19 in running order draft version

a wordlist for Odyssey 19 in running order draft version a wordlist for Odyssey 19 in running order draft version some common words have been omitted some but not all difficult forms have been included the English definitions (based on Cunliffe) are concise

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 137

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 137 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ XI ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 137 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ αβλαβής, ακίνδυνος, σώος, ευνοϊκός : [απήµων αγαθός, καλός, γενναίος : [εύς, [ηύς αγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

Arquíloc, fr. 120W ὡς Διωνύσου ἄνακτος καλὸν ἐξάρξαι μέλος οἶδα διθύραμβον οἴνωι συγκεραυνωθεὶς φρένας.

Arquíloc, fr. 120W ὡς Διωνύσου ἄνακτος καλὸν ἐξάρξαι μέλος οἶδα διθύραμβον οἴνωι συγκεραυνωθεὶς φρένας. SELECCIÓ DE TEXTOS PER A LITERATURA GREGA IV. DRAMA 2013-14 NOTA: Aquest és un dossier de textos per a la part d assignatura que farem aproximadament fins a Setmana Santa (la part històrica i la part de

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ

ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ 1 Απόστολος Λ. Πιερρής ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ 12 Μαίου 2013 2 Ο Αισχύλος διαπραγματεύτηκε στα δράματά του δυο τουλάχιστον φορές τα Διονυσιακά πάθη και δράσεις, σε μια Βοιωτική έκφραση και σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράσεις Αρχαίων Β Γυμνασίου

Μεταφράσεις Αρχαίων Β Γυμνασίου Μεταφράσεις Αρχαίων Β Γυμνασίου Ενότητα 1 η Πατρική δικαιοσύνη Ἀνὴρ γένει Μάρδος παῖδας εἶχεν ἑπτά. Ένας άντρας, Μάρδος στην καταγωγή είχε επτά παιδιά. Τούτων ὁ νεώτατος κακὰ πολλὰ τοὺς ἄλλους Από αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Odyssey VI Lines 20-40, 48-70, 85-118, 127-185 Greek GCSE Verse Set Text

Odyssey VI Lines 20-40, 48-70, 85-118, 127-185 Greek GCSE Verse Set Text Odyssey VI Lines 20-40, 48-70, 85-118, 127-185 Greek GCSE Verse Set Text - 1 - Homeric Greek Homer s Greek is not (as far as we know) a version of the language which anyone ever used in everyday speech.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

Les Grecs en doute face à leurs dieux : le pouvoir de Zeus mis en cause par Prométhée

Les Grecs en doute face à leurs dieux : le pouvoir de Zeus mis en cause par Prométhée Les Grecs en doute face à leurs dieux : le pouvoir de Zeus mis en cause par Prométhée Hésiode, Théogonie 453-534 [naissance de Zeus et sort de ses cousins] Ῥείη δὲ δμηθεῖσα Κρόνῳ τέκε φαίδιμα τέκνα, Rhéia

Διαβάστε περισσότερα