1- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ , Αθήνα Πληροφορίες : Π.Γκiόκας Τηλέφωνο : Τηλεοµοιοτυπία (FAX): Ηλεκτρονική ιεύθυνση ( ): Αθήνα : 13/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ., ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ 29 ΗΣ /06/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση σύµβασης για την αποκατάσταση του τµήµατος του ισογείου υποκαταστήµατος των ΕΛΤΑ επί της Πλατείας Συντάγµατος, στο κτήριο επί της πλατείας Συντάγµατος ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ., µετά τις καταστροφές που υπέστη κατά την διάρκεια των ταραχών της 29 ης /06/2011. Ο διαγωνισµός (άνοιγµα οικονοµικών προσφορών) θα διενεργηθεί την ευτέρα 25 Ιουνίου 2012 και ώρα στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΜΤΠΥ στην οδό Λυκούργου 12, 6 ος όροφος. Μέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα (ηµεροµηνία και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών) οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι διπλωµατούχοι η πτυχιούχοι Μηχανικοί εργολήπτες ιδιωτικών ή και δηµοσίων έργων, θα πρέπει να παραλάβουν από το Μ.Τ.Π.Υ το παρόν έντυπο, για την συµµετοχή στον διαγωνισµό και θα αποστείλουν στην πιο πάνω διεύθυνση ταχυδροµικά ή να προσκοµίσουν οι ίδιοι στο πρωτόκολλο του ΜΤΠΥ σφραγισµένο Φάκελο που θα αναγράφει τα στοιχεία του συµµετέχοντα (επωνυµία φυσικού ή νοµικού προσώπου, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, Α.Φ.Μ.) και θα απευθύνεται στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων αναφέροντας τον τίτλο: «OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΤΗΣ 25 ης /06/2012, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.». Ο πιο πάνω φάκελος θα περιλαµβάνει απαραίτητα επί ποινή αποκλεισµού: Σελίδα 1 από 6

2 1.1 Tο παρόν έντυπο συµπληρωµένο ιδιοχείρως µε την Οικονοµική Προσφορά (σφραγίδα συµµετέχοντα και ποσό στην σελίδα 6 του παρόντος) 1.2 Τεχνική Περιγραφή των προσφερόµενων υλικών µαζί µε τις προδιαγραφές και τα ποιοτικά στοιχεία τους, που θα χρησιµοποιηθούν. Η σύµβαση θα ανατεθεί σε εκείνον τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ο οποίος θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, µε την προϋπόθεση ότι οι προσφερόµενες εργασίες συµφωνούν µε τις Τεχνικές Απαιτήσεις του ΜΤΠΥ που περιγράφονται ενδεικτικά πιο κάτω. 2.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός αυτός αφορά: Στην αποκατάσταση του τµήµατος του ισογείου υποκαταστήµατος των ΕΛΤΑ επί της Πλατείας Συντάγµατος, στο κτήριο επί της πλατείας Συντάγµατος ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ., µετά τις καταστροφές που υπέστη κατά την διάρκεια των ταραχών της 29 ης /06/2011, σύµφωνα µε τα στοιχεία του πιο κάτω πίνακα εργασιών (οι ακριβείς εργασίες και ποσότητές τους, θα ληφθούν από τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να επισκεφθεί το έργο προ της υποβολής της οικονοµικής προσφοράς του) : ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΤΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Αποξήλωση µετά προσοχής πλακών ψευδοροφής και απόρριψή τους σε µέρος που επιτρέπεται από τις αρχές. µ Αποξήλωση όλης της κατεσταµµένης ηλεκτρικής εγκατάστασης (ηλεκτρικός πίνακας, πλαστικά κανάλια,σχάρες, καλωδιώσεις ισχυρών ρευµάτων, διακόπτες, ρευµατοδότες). τεµ Αποξήλωση φωτιστικών PL 2X26 W, φωτιστικών ασφαλείας, πυρανιχνευτών. τεµ. 42 Αποξήλωση σπασµένων υαλοπινάκων κάτω και άνω 4. τµήµατος. κ.α Αποξήλωση επένδυσης γυψοσανίδας µετά των ικριωµάτων. µ Αποξήλωση αεραγωγών εξαερισµού µετά των στοµίων. τεµ Αποξήλωση αεραγωγών κλιµατισµού µετά των στοµίων. τεµ Καθαίρεση ορθοµαρµαρώσεων µετά προσοχής. µ Μεταφορά προιόντων καθαίρεσης. κ.α Κάδος απόρριψης προιόντων καθαίρεσης. τεµ Καθαρισµός οροφής µε υδροβολή. µ Λειότριψη µαρµάρινου δαπέδου. µ Επένδυση µε γυψοσανίδα. µ Χρωµατισµός µε πλαστικό χρώµα. µ Ψευδοροφή ορυκτών ινών. µ Aντικατάσταση πλακών ψευδοροφής ορυκτών ινών µ Καθαρισµός µαρµάρινων επιφανειών µ Σοβατεπί µαρµάρου. µ.µ Περιµετρικό κούτελο γυψοσανίδας πλάτους 10 cm. µ.µ Επισκευή αλουµινίων. τεµ. 1 Σελίδα 2 από 6

3 21. Αντικατάσταση υαλοπινάκων triplex 5+5 MM. µ Πυρανιχνευτής ιονισµού. τεµ Φωτεινός επαναλήπτης. τεµ Φωτιστικό PL2X26 W. τεµ Φωτιστικό ασφαλείας 8W. τεµ Μπουτόν πυρανίχνευσης. τεµ Αεραγωγός εξαερισµού από γαλβανισµένη λαµαρίνα. Κgr Αεραγωγός κλιµατισµού από γαλβανισµένη λαµαρίνα. Κgr Mόνωση αεραγωγού µε frelen πάχους 1 cm. m Κουτιά στοµίων. τεµ Στόµιο κλιµατισµού 40Χ40 CM. τεµ Εύκαµπτος αεραγωγός εξαερισµού. µ.µ Εύκαµπτος αεραγωγός κλιµατισµού µονωµένος. µ.µ Hλεκτρικός πίνακας µετά του διακοπτικού υλικού. τεµ Ρευµατοδότης. τεµ ιακόπτης. τεµ Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας παροχής Μ3/Η. τεµ Σχάρα καλώδίων 100Χ50 ΜΜ. µ.µ Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 ΜΜ2. µ.µ Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 ΜΜ2. µ.µ Καλώδιο LIYCY 2X1,0 MM2. µ.µ Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ10 ΜΜ2(Παροχή ηµιορόφου) µ.µ Αποξήλωση κουτιών στοµίων, καθαρισµός και επανατοποθέτησή τους. τεµ Αποξήλωση στοµίων 40Χ40, καθαρισµός και επανατοποθέτησή τους. τεµ Καθαρισµός αεραγωγών εξαερισµού ηµιορόφου. κ.α Καθαρισµός αεραγωγών κλιµατισµού ηµιορόφου. κ.α Καθαρισµός αεραγωγών εξαερισµού υπογείου. κ.α Καθαρισµός αεραγωγών κλιµατισµού υπογείου. κ.α Αποξήλωση εύκαµπτων αεραγωγών κλιµατισµού µε µόνωση και επανατοποθέτηση νέων στον ηµιόροφο. τεµ Αποξήλωση εύκαµπτων αεραγωγών κλιµατισµού µε µόνωση και επανατοποθέτηση νέων στο υπόγειο. τεµ Καθαρισµός µαρµάρινων επιφανειών στον ηµιόροφο. µ Πλαστικό κανάλι Legrand 105Χ50 ΜΜ. µ.µ Πλαστικό κανάλι Legrand 25Χ25 ΜΜ. µ.µ Αποξήλωση φωτιστικού σώµατος PL2X26 W,καθαρισµός και επανατοποθέτησή του σε νέα πλάκα ορυκτής ίνας. Αλουµίνια στοάς συνολικής επιφάνειας 32 µ2 (Eπισκευή αλουµινίων και αντικατάσταση επενδύσεων etalbond). τεµ. 30 τεµ. 1 Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οι εργασίες που περιλαµβάνονται στη σύµβαση είναι: η εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών που απαιτούνται, χρησιµοποιώντας ποιοτικώς άριστα υλικά, εξαρτήµατα και µηχανήµατα από αναγνωρισµένους κατασκευαστές, η µεταφορά τους στο τόπο του έργου, η τοποθέτησή τους στις καθορισµένες θέσεις τους του ισογείου υποκαταστήµατος των ΕΛΤΑ στο ισόγειο του κτηρίου της Πλ.Συντάγµατος µε όλες τις απαιτούµενες οικοδοµικές εργασίες, ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις (καλωδιώσεις, ηλεκτρικοί πίνακες, διακόπτες λειτουργίας, αυτοµατισµοί, αγωγοί κλπ) και η δοκιµή λειτουργίας τους. Η σύµβαση θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα υπάρχοντα σχέδια που την συνοδεύουν (Παράρτηµα 1 της παρούσης) και τη Τεχνική Περιγραφή που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος κατασκευαστής, η οποία θα περιλαµβάνει τις ακριβείς ποσότητες µίας Σελίδα 3 από 6

4 εκάστης εργασίας, τεχνική περιγραφή του τρόπου κατασκευής τους, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν µε τις προδιαγραφές, τον κατασκευαστή, τη χώρα προέλευσης και τα πιστοποιητικά ποιότητας τους. 3.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 3.1 Εάν κατά την διάρκεια των εργασιών µεταφοράς, τοποθέτησης και εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών, προκληθεί βλάβη σε εγκαταστάσεις ή έπιπλα του χώρου πρόσβασης και του χώρου εκτέλεσης εργασιών, η δαπάνη αποκατάστασης των ζηµιών θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 3.2 Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τις ανωτέρω εργασίες και υπόσχεται και εγγυάται την επιµεληµένη και κατά τρόπο άψογο και υποδειγµατικό εκτέλεση τους, είναι δε υπεύθυνος για οποιαδήποτε άδεια ή πιστοποιητικά απαιτούνται για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών. 3.3 Για την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει ειδικευµένο και έµπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υποδειγµατική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Όλο το προσωπικό θα είναι ασφαλισµένο µε ευθύνη του αναδόχου σε ασφαλιστικό οργανισµό. Το Μ.Τ.Π.Υ. δεν έχει καµία ευθύνη για αποζηµίωση από τυχόν ατύχηµα των ανωτέρω κατά την εκτέλεση της εργασίας τους ή από άλλη αιτία, καθώς και οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµιά από αυτούς σε βάρος τρίτων ή του Μ.Τ.Π.Υ. για τα οποία την ευθύνη έχει ο ανάδοχος. Αν µετά την παραλαβή διαπιστωθούν οποιαδήποτε ελαττώµατα ο ανάδοχος ειδοποιούµενος σχετικά από το Μ.Τ.Π.Υ. υποχρεώνεται στη αποκατάσταση τους. 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διάρκεια εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών ορίζεται σε: Τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης για την ολοκλήρωση τους. Οι πιο πάνω εργασίες αποκατάστασης, θα µπορούν να γίνουν και εκτός εργασίµων ωρών και ηµερών (καθηµερινές µετά τις 15.00, σαββατοκύριακα και αργίες). Παράταση της προθεσµίας γίνεται µόνον ύστερα από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας ΜΤΠΥ, αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε ότι αφορά στην εκπρόθεσµη εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών αποκατάστασης, το Μ.Τ.Π.Υ. δικαιούται να δεχτεί την παραλαβή εκπρόθεσµα µεν, αλλά µε την επιβολή ποινικής ρήτρας κατ αναλογία του άρθρου 32 του Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», εφ όσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 5.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μετά τη πλήρη ολοκλήρωση του πιο πάνω έργου, ο ανάδοχος ενηµερώνει εγγράφως, τη Τεχνική Υπηρεσία του ΜΤΠΥ, η οποία εντός 10 ηµερών προβαίνει σε έλεγχο και παραλαβή του. Σελίδα 4 από 6

5 Ο ανάδοχος προµηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του πιο πάνω έργου για χρονικό διάστηµα κατ ελάχιστον 15 µηνών από την ηµέρα που θα πραγµατοποιηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Στην παρεχόµενη εγγύηση περιλαµβάνεται η άµεση και δωρεάν αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήµατος ήθελε παρουσιαστεί στις εγκαταστάσεις του πιο πάνω έργου, που δεν οφείλεται σε κακή χρήση τους. Η αποκατάσταση τυχόν προβλήµατος, θα γίνεται αυθηµερόν στις µη εργάσιµες ώρες του υποκαταστήµατος των ΕΛΤΑ. 6. ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει ως εξής: 6.1 Μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω εργασιών αποκατάστασης, ο ανάδοχος θα υποβάλλει έγγραφο στην Τεχνική Υπηρεσία του Μ.Τ.Π.Υ., περί ολοκλήρωσής τους. Η Τεχνική Υπηρεσία του Μ.Τ.Π.Υ. στην συνέχεια θα συντάξει πρακτικό παραλαβής (ποιοτική και ποσοτική) των πιο πάνω εργασιών αποκατάστασης, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του εγγράφου του αναδόχου. Μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών αποκατάστασης, από την Τεχνική Υπηρεσία του Μ.Τ.Π.Υ. και την έκδοση των σχετικών τιµολογίων (εργασίες, υλικά) θα καταβληθεί το σύνολο της προσφερόµενης δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 6.2 Οι κρατήσεις που βαρύνουν την εν λόγω σύµβαση είναι ο προκαταβλητέος φόρος εισοδήµατος 8% και η υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 3,072% (3% Μ.Τ.Π.Υ., 2% χαρτ/µο επί του 3% και 20% Ο.Γ.Α. επί του χαρτ/µου), καθώς και όποια άλλη κράτηση ήθελε επιβληθεί ή προκύψει µέχρι την ώρα της καταβολής της αξίας. Σελίδα 5 από 6

6 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική προσφερόµενη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης του υποκαταστήµατος των ΕΛΤΑ που περιλαµβάνονται στη σύµβαση ανέρχεται στο ποσό των....ευρώ (ολογράφως) (. ) (αριθµητικώς) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η υποβολή της παρούσας προσφοράς συνεπάγεται και προϋποθέτει ότι ο προσφέρων, έλαβε γνώση των απαιτήσεων, των συνθηκών του έργου και ουδεµία αξίωση ως προς το θέµα αυτό έχει από το Μ.Τ.Π.Υ. Αθήνα Ο προσφέρων (Τίθεται υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας) Σελίδα 6 από 6

7 Παράρτηµα 1 ΣΧΈ ΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ Σελίδα 1 από 7

8 progecad 2009 Smart! - Personal use only - Business Use is Illegal progecad 2009 Smart! - Personal use only - Business Use is Illegal Σελίδα 2 από 7

9 progecad 2009 Smart! - Personal use only - Business Use is Illegal progecad 2009 Smart! - Personal use only - Business Use is Illegal Σελίδα 3 από 7

10 progecad 2009 Smart! - Personal use only - Business Use is Illegal progecad 2009 Smart! - Personal use only - Business Use is Illegal Σελίδα 4 από 7

11 progecad 2009 Smart! - Personal use only - Business Use is Illegal progecad 2009 Smart! - Personal use only - Business Use is Illegal Σελίδα 5 από 7

12 progecad 2009 Smart! - Personal use only - Business Use is Illegal progecad 2009 Smart! - Personal use only - Business Use is Illegal Σελίδα 6 από 7

13 progecad 2009 Smart! - Personal use only - Business Use is Illegal progecad 2009 Smart! - Personal use only - Business Use is Illegal Σελίδα 7 από 7

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

επί της Πλατείας Συντάγµατος του καταστήµατος ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ που βρίσκεται επί των οδών Μητροπόλεως, Νίκης και Πλ. Συντάγµατος».

επί της Πλατείας Συντάγµατος του καταστήµατος ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ που βρίσκεται επί των οδών Μητροπόλεως, Νίκης και Πλ. Συντάγµατος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:12828 Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Στρόλογγας Χ, Γκιόκας Π. Τηλέφωνο:2131500116, 2131500117 Τηλεομοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 18/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 117648 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy.

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy. 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 19-10- 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αριθ.Πρωτ 27233 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995.

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 04/08/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & KOINΩΝΙΚΗΣ ΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ: 274635 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθµ. ιακ:11/2015 Ε.Τ.Α.Α. Α..Α.:

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Εργασίες συντήρησης των αµφιθεάτρων του ΓΠΑ»

Ανήκει στην διακήρυξη 9561/20.11.2014 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Εργασίες συντήρησης των αµφιθεάτρων του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Πληροφορίες: Αδ. Αριστοπούλου Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 20/11/2014 Τηλ.: 210.5294870 Αριθµ.Πρωτ. 9561 Fax: 210.5294880 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ14469ΗΚΥ-ΜΔΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ137Λ6-Δ9Μ. Πάτρα, 8-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: 295029/7467. Προς: την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας

ΑΔΑ: ΒΛ137Λ6-Δ9Μ. Πάτρα, 8-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: 295029/7467. Προς: την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστηµίου 254 : 261 10 : 2613613400 :Α Ψιλοβασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210-5217 365 23%.

FAX : 210-5217 365 23%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 148330 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ. Α. Α.) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα