Παρουσίαση των Νέων Τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση των Νέων Τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε."

Transcript

1 Παρουσίαση των Νέων Τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε. Αθήνα

2 Υποχρέωση προσαρμογής των τιμολογίων της ΔΕΗ στο Θεσμικό Πλαίσιο Σε μια απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τιμολόγια προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού (Ν.2773) Θεσμικού Πλαισίου, τα οποία: Αντανακλούν το κόστος παραγωγής και εμπορικής διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα καταναλωτών στο πλαίσιο της άρσης των στρεβλώσεων, της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος του καταναλωτή. Ελαχιστοποιούν τις σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ τιμολογίων και πελατών έτσι ώστε να γίνεται ορθολογική χρήση της ενέργειας και να μην επωφελούνται συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών σε βάρος άλλων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Περιλαμβάνουν διακριτή αναγραφή και τιμολόγηση των χρεώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και να είναι δυνατοί ο έλεγχος και η σύγκριση από τους πελάτες, των ανταγωνιστικών χρεώσεων και των σχετικών δαπανών κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας από τους προμηθευτές.

3 Νέα τιμολόγια Συνεπώς, οι αλλαγές στη δομή και τις τιμές των νέων τιμολογίων της ΔΕΗ αποσκοπούν στην: Άρση χρόνιων στρεβλώσεων, προστατεύοντας τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού. Εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας Οφέλη για τον τελικό καταναλωτή Ορθολογικότερη χρήση ενέργειας Ανάπτυξη - Επενδύσεις

4 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Γ21 (ΧΤ Γενικής Χρήσης) 160,0 150,0 140,0 ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΟ (2010) ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ (2011), ( /1.000kWh) 146,40 135,50 10,9 Μείωση 130,0 Χρέωση ΥΚΩ 14,4 120,0 /MWh 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 Ενιαία τιμή ηλεκτρικού ρευματος Χρέωση Δίκτύου Συστήματoς 24,5 8,3 60,0 50,0 40,0 Μέση διακριτή τιμή ενέργειας 88,3 30,0 20,0 10,0 0,0-10,

5 Τιμολόγηση 2010(1Φ παλαιά) Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ /1/2011 2/9/ /12/ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ(kWh) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 65,00 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Πάγια Χρέωση (Τετράμηνο) 15,18 - Για χρήση Δικτύου Μεταφοράς( ) Χρέωση Ενέργειας [ΚΑΤ/ΣΗ(kWh) x ΤΙΜΗ( /kwh)] ( /kva & έτος χ Ημέρες /365) χ kva + kwh χ ( /kwh)/συνφ Οι πρώτες kwh(800) 800 0, ,09 0,33 χ 120 /365) χ 8, χ 0,00524 / 1 9,78 Οι επόμενες kwh (800) 800 0, ,32 Οι επόμενες kwh(400) 100 0, ,71 - Για Επικουρικές Υπηρεσίες( ) Οι επόμενες kwh(1000) kwh x Μοναδιαία χρέωση ( /kwh) Οι υπόλοιπες kwh 1700 χ 0, ,00 - Για Λοιπές Επιβαρύνσεις( ) kwh x Μοναδιαία χρέωση ( /kwh) 1700 χ 0, ,41 ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - Για χρήση Δικτύου Διανομής( ) ( /kva & έτος χ Ημέρες /365) χ kva + kwh χ ( /kwh)/συνφ 1,20 χ 120 /365) χ 8, χ 0,02020 / 1 37,50 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ν.2773/99, άρθρο 29)( ) kwh x Μοναδιαία χρέωση ( /kwh) 1700 χ 0, ,81 ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ , ,51 ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ (Ν.2773/99, άρθρο 40)( ) kwh x Μοναδιαία χρέωση ( /kwh) 1700 χ 0, ,51 2. ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 123,80 2. ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 188,80 ΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (1+2) 188,80 ΜΕΙΟΝ ΑΞΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ -60,00 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓ. 0,17 ΣΤΡΟΓΓ. ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ 0,42 Αξία ενέργειας από Φωτοβολταϊκο(Φ/Β) ΕΦΚ (Ν.3336/05) 1700 χ 0,005 8,50 ΔΕΤΕ (Ν.2093/92) 0,99 ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ: 138,46 ΦΠΑ 11% X 137,47 15,12 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.: Α 154,00

6 Τιμολόγηση 2011(1Φ νέα) Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ /5/2011 1/1/2011-1/5/ ΧΡΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ(kWh) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - Για χρήση Δικτύου Μεταφοράς( ) Πάγια Χρέωση (Τετράμηνο) 1,52 ( /kva & έτος χ Ημέρες /365) χ kva + kwh χ ( /kwh)/συνφ Χρέωση Ενέργειας [ΚΑΤ/ΣΗ(kWh) x ΤΙΜΗ( /kwh)] 0,16 χ 120 /365) χ 8, χ 0,00605 / 1 10,71 Όλες kwh , ,59 - Για Επικουρικές Υπηρεσίες( ) kwh x Μοναδιαία χρέωση ( /kwh) χ 0, Για Λοιπές Επιβαρύνσεις( ) kwh x Μοναδιαία χρέωση ( /kwh) χ 0, ,78 ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - Για χρήση Δικτύου Διανομής( ) ( /kva & έτος χ Ημέρες /365) χ kva + kwh χ ( /kwh)/συνφ 0,59 χ 120 /365) χ 8, χ 0,02170 / 1 38,44 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ν.2773/99, άρθρο 29)( ) kwh x Μοναδιαία χρέωση ( /kwh) χ 0, ,33 ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ (Ν.2773/99, άρθρο 40)( ) kwh x Μοναδιαία χρέωση ( /kwh) χ 0, ,32 ΣΥΝΟΛΟ (1) : 125,11 ΣΥΝΟΛΟ (2) : 72,57 ΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (1+2) ( ) 197,68 ΜΕΙΟΝ ΑΞΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ -60,00 ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓ. 0,17 ΣΤΡΟΓΓ. ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ -0,01 Αξία ενέργειας από Φωτοβολταϊκο(Φ/Β) ΕΦΚ (Ν.3336/05) 1700 χ 0,0022 3,74 ΔΕΤΕ (Ν.2093/92) 1,01 ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ: 142,60 ΦΠΑ 13% Χ 141,59 18,41 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.: Α 161,00

7 Κατηγορίες ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Τιμολόγια Τάση Χρήση Περιγραφή ΥΤ - ΥΤ Α, Α/Ε Πολύ μεγάλη βιομηχανία ΥΤ Σύνολο 1 2 ΜΤ Γενική Β1, Β2 Μεγάλες Εμπορικές Επιχειρήσεις, κτίρια γραφείων ΜΤ Βιομηχανική Γενικό (2) Β1Β, Β2Β Μεγάλες Βιομηχανικές Επιχειρήσεις ΜΤ Βιομηχανική Β15Β, Β25Β για μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές. ΜΤ Αγροτική Αγροτικό Τ-33/ΜΤ, Τ-33Α/ΜΤ, ΜΑΤ/ΜΤ Άρδευσης, Αποστράγγισης, Μειωμένο ΜΤ Σύνολο 3 9 ΧΤ Οικιακή Οικιακό(7) Γ1, Γ1Ν, ΓΤ Οικιακό ημέρας, νύκτας, Ειδικό (για πολύτεκνους) ΧΤ Γενική Γενικό ενέργειας (4) ΧΤ Βιομηχανική Γενικό Ισχύος (2) Γ21, Γ23 Γ21Β, Γ23Β ΤΕΦΑ, ΤΕΦΘ, ΤΕΦΧ ΧΤ Αγροτική Αγροτικό Τ-33/ΧΤ, Τ-33Α/ΧΤ, ΜΑΤ/ΧΤ Κοινόχρηστα, καταστήματα, γραφεία, μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, κλπ. Γ22, Γ22Β, Μικρομεσαίες εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις Άρδευσης, Αποστράγγισης, Μειωμένο ΧΤ Φωτισμού Φωτισμού Τ-49, Τ-49/1, Γ-4 Φωτισμός λεωφόρων και Οδών Δήμων & Κοινοτήτων ΧΤ Σύνολο ΜΤ Γενική ΒΑ Αεροδρομίου ΧΤ Νέα (2011) και παλαιά τιμολόγια ΔΕΗ Φωτισμού Σύνολο 19 Τ-49 (ΟΛΠ) 32 Δεν χορηγείται πλέον.

8

9 Εκτίμηση δικαιούχων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Συνολικός αριθμός παροχών Παροχές με κατανάλωση kwh Παροχές με κατανάλωση kwh παροχές που κατά βάση εκτιμάται ότι δεν αφορούν κύρια κατοικία Παροχές με κατανάλωση kwh Το 25% ( παροχές) εκτιμάται ότι δεν αφορούν κύρια κατοικία Από τις παροχές αυτής της κατηγορίας, περί τις έως αφορούν κύρια κατοικία

10 Εκτίμηση δικαιούχων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Κατηγορίες Πελατών Εκτίμηση Οικ. Παροχών Εκτίμηση Δικαιούχων ΚΟΤ kwh ~ Το μεγαλύτερο μέρος kwh ~ Ένα μεγάλο μέρος kwh ~ Ένα μικρό μέρος ~ ~ Ο συνολικός αριθμός των εν δυνάμει δικαιούχων εκτιμάται περί τους

11 Μεταβολή KOT I KOT I I KWh/ 4μήνο Λογαριασμός Μονοφασική παροχή ΚΟΤ Έκπτωση ΚΟΤ (ΦΠΑ13%) εν σχέσει με το νέο τιμολόγιο(13%) Λογαριασμός KOT I - ΝΕΟ ΟΦΕΛΟΣ KOT IΙ- ΝΕΟ KOT I/ΝΕΟ KOT IΙ/ΝΕΟ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (%) (%) ,6 23,6 3,04 18,73 17,10-4,91-6,54-20,77% -27,66% ,2 33,5 4,28 26,53 24,08-6,94-9,38-20,74% -28,04% ,8 43,3 5,52 34,32 31,06-8,97-12,23-20,73% -28,25% ,4 53,1 6,76 42,11 38,05-11,00-15,07-20,72% -28,38% ,9 62,9 8,00 49,91 45,03-13,04-17,92-20,71% -28,47% ,5 72,8 9,24 57,70 52,01-15,07-20,76-20,70% -28,53% ,1 82,6 10,48 65,50 58,99-17,10-23,61-20,70% -28,58%

12 Μεταβολή KOT I KOT I I KWh/ 4μήνο Λογαριασμός Τριφασική παροχή ΚΟΤ Έκπτωση ΚΟΤ (ΦΠΑ 13%) εν σχέσει με το νέο τιμολόγιο(13%) Λογαριασμός KOT I - ΝΕΟ ΟΦΕΛΟΣ KOT IΙ- ΝΕΟ KOT I/ΝΕΟ KOT IΙ/ΝΕΟ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (%) (%) ,1 31,7 3,68 25,56 23,82-6,18-7,92-19,46% -24,95% ,2 41,6 4,36 33,86 31,25-7,69-10,31-18,51% -24,80% ,3 51,4 5,04 42,17 38,69-9,21-12,69-17,93% -24,70% ,5 61,2 5,72 50,48 46,13-10,73-15,08-17,53% -24,64% ,6 71,0 6,40 58,79 53,56-12,25-17,47-17,24% -24,59% ,8 80,9 7,08 67,09 61,00-13,77-19,86-17,02% -24,56% ,9 90,7 7,76 75,40 68,44-15,28-22,25-16,85% -24,53%

13 Ανταγωνιστικές χρεώσεις Νέων τιμολογίων ΔΕΗ Τα τιμολόγια ανταγωνιστικών χρεώσεων της ΔΕΗ, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη και των δυνατοτήτων των εγκατεστημένων μετρητών : Στην Μέση Τάση: - τρία τιμολόγια (1 Γενικό, 1 βιομηχανικό, 1 αγροτικό) Ξεχωριστές χρεώσεις, για τη μέγιστη ζήτηση ισχύος του μήνα ( /kw) και την κατανάλωση ενέργειας ( /kwh) Με διαφοροποίηση της τιμής ισχύος,σε Καλοκαίρι Χειμώνα και της ενέργειας σε ζώνη υψηλού φορτίου ημέρας (εργάσιμες από 07-23) και ζώνη χαμηλού φορτίου -(νύχτα, Σαββατοκύριακα και αργίες), ανάλογη του κόστους των. Στην Χαμηλή Τάση: Δεκαπέντε τιμολόγια (Γενικής χρήσης (3), βιομηχανικά (3), 1 αγροτικό, Οικιακά (7) 1. Ξεχωριστές χρεώσεις, για τη μέγιστη ζήτηση ισχύος του μήνα ( /kw) και την κατανάλωση ενέργειας ( /kwh) Με διαφοροποίηση της τιμής ισχύος,σε Καλοκαίρι Χειμώνα και της ενέργειας σε ημέρα-νύχτα (Βιοτεχνίες, κτίρια γραφείων, μεγάλα καταστήματα) 2. Ενεργειακή χρέωση μόνο με διαφοροποίηση της ενέργειας, σε ημέρα-νύχτα 3. Ενιαία τιμή χρέωσης ενέργειας για όλο το 24ωρο (οικιακοί, μικρά καταστήματα και εργαστήρια, Φωτισμός Οδών, κλπ), Τα τιμολόγια αυτά, περιλαμβάνουν και πάγια χρέωση, για την κάλυψη του ελάχιστου κόστους εξυπηρέτησης, έκδοσης και αποστολής λογαριασμών στους πελάτες.

14 Ρυθμιζόμενες χρεώσεις τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας Μέχρι σήμερα τα τιμολόγια της ΔΕΗ είχαν μία ενιαία τιμή για όλους τους συντελεστές που τα διαμορφώνουν, δηλαδή ενέργεια, χρήση Συστήματος και Δικτύου, ΥπηρεσίεςΚοινήςωφέλειας(ΥΚΩ). Μετά από προτάσεις της ΡΑΕ, έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ οι τιμοκατάλογοι για τις μονοπωλιακές χρεώσεις οι οποίοι είναι κοινοί για όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφορούν: Χρεώσεις Δικτύου Μεταφοράς. Χρεώσεις Δικτύου Διανομής. Χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας(ΥΚΩ). Εκτός των παραπάνω οι λογαριασμοί των πελατών χρεώνονται με: Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΔΕΤΕ 0,5% Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ 13%)

15 Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα τιμολόγησης καταναλωτών με βάση τη νέα δομή που αντιπροσωπεύουν καταναλώσεις τυπικών καταναλωτών.

16 Παράδειγμα Οικιακού Καταναλωτή με το παλιό τιμολόγιο

17 Παράδειγμα Οικιακού Καταναλωτή με το νέο τιμολόγιο

18 Παράδειγμα Οικιακού Καταναλωτή με το παλιό τιμολόγιο

19 Παράδειγμα Οικιακού Καταναλωτή με το νέο τιμολόγιο

20 Παράδειγμα Οικιακού Καταναλωτή με το παλιό τιμολόγιο

21 Παράδειγμα Οικιακού Καταναλωτή με το νέο τιμολόγιο

22 Παράδειγμα Οικιακού Καταναλωτή με το παλιό τιμολόγιο

23 Παράδειγμα Οικιακού Καταναλωτή με το νέο τιμολόγιο

24 Παράδειγμα Εμπορικού Καταναλωτή με το παλαιό τιμολόγιο

25 Παράδειγμα Εμπορικού Καταναλωτή με το νέο τιμολόγιο

26 Ευχαριστώ για την παρουσία σας

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παραδείγματα

Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παραδείγματα Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας Παραδείγματα Τιμολόγηση Τυπικού Οικιακού Πελάτη Οικιακός Πελάτης με Μονοφασική Παροχή με Τετραμηνιαία Κατανάλωση 200 kwh Χρέωση Ενέργειας 15,59 18,92 3,33

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (ΧΤ)

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (ΧΤ) ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (ΧΤ) Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Τιμολόγιο Γ1 Tετραμηνιαία χρέωση 1.1. Αν η κατανάλωση είναι 0 έως 800 kwh ανά τετράμηνο: Eνέργεια 1Φ: Όλες οι kwh:

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας SUK92MFX5 Ελεύθερη κουζίνα 90cm, µε 2 φούρνους και εστία αερίου, σειρά Concert, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση Α (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709074272 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα