Η ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΦΤΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΦΤΣΑΣ"

Transcript

1 Η ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΦΤΣΑΣ 'Η Μπαλάφτσα, τώρα Κολχικό, βρίσκεται στα βορειονατολικά τής Θεσσαλονίκης και σέ απόσταση 26 χιλιομέτρων, Άπο το Λαγκαδά απέχει 6 χιλιόμετρα. Είναι χτισμένη στα ριζά τών αντερεισμάτων τοΰ βουνού Βερτίσκος. Κάτω από το χωριό απλώνεται ο πλούσιος κάμπος του, πού φτάνει ώς τή λίμνη τού 'Αγίου Βασιλείου. 'Η Μπαλάφτσα είναι κεφαλοχώρι. Έχει κατοίκους, πού ασχολούνται ολοι με τή γεωργία. 'Ο πληθυσμός της είναι μισοι ιθαγενείς καί μισοι πρόσφυγες από τον Πόντο. "Εξι χρόνια υπηρετώ στο Κολχικό ως εκπαιδευτικός. Πρόσεξα καί τα δυο στοιχεία. TÒ ποντιακό στοιχείο, μέ τό βαθύ τοπικιστικό πνεύμα, κρατεί μέ πείσμα τό γλωσσικό του ιδίωμα, τα τραγούδια κα'ι τα ήθη καί τα έθιμά του. Μόνο ένα πράγμα δεν κρατεί. Τή φορεσιά του. Οί ντόπιοι, συνεσταλμένοι κάπως, είναι επιφυλακτικοί στις εκδηλώσεις τών εθίμων τους. Καί τα δυο στοιχεία είναι αξιοπρόσεκτα. Ήρθα σε επαφή μαζί τους, τούς πλησίασα καί τούς αγάπησα. Ήθελα να τούς μελετήσω σ δλες τίς εκδηλώσεις τους. Καί από τή μελέτη αυτή βγαίνει τούτη ή εργασία, πού είναι για τή φορεσιά τών ντόπιων. Τό πρώτο στοιχείο, πού χτυπά στα μάτια τού ξένου, όταν επισκεφτεΐ τή Μπαλάφτσα, είναι ή φορεσιά πού φορούν 4-5 γέροι καί άλλες τόσες γριές. Τούς βλέπεις να γυρνούν στούς δρόμους αργά αργά, άπομεινάρια μιας ζωής πού βασίλεψε. Αξίζει αλήθεια να πλησιάσει κανείς αυτές τίς γερασμένες μορφές, τις σκαμμένες καί σκεβραιμένες από τό χρόνο καί τό μόχθο τοΰ κάμπου. Αυτοί οί γέροι αξίζουν κάθε έπαινο, γιατί παρ δλους τούς εξευρωπαϊσμούς τών νέων στή φορεσιά αυτοί εξακολουθούν ν αντιστέκονται πεισματικά. Έτσι τούς βλέπεις να φορούν μέ καμάρι τήν παλιά τους άρμάτα. Αυτή τή φορεσιά τών δέκα γερόντων, πού παλιότερα ήταν φορεσιά δλης τής Μπαλάφτσας, θά δούμε. Α' ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ 1. Τό μπενεβρέκι. Είναι τό σημερινό παντελόνι. Γίνεται από μάλλινο ύφασμα, ύφασμέ- 28

2 434 Νίκον Β. Κοομά να στον αργαλειό. Γίνεται και από τσόχα καί r» φορβή» al. «τοορμπατζήδες», οί έχοΰμενοι τοϋ χωριού. Γίνεται. a&à or χτώ φύλλα, έτσι που να σχηματίζει κάτω σέλλα (θύλακα), πού στο βάδισμα χτυπάει δεξιά καί αριστερά. Στη μέση σφίγγει σουρώνοντας μέ κορδόνι. Στη Βλάστη τής Δυτικής Μακεδονίας, στα χωριά τής Πίνδου 1 καί τής Ηπείρου αντί για μπενεβρέ- Μπενεβρέκι κι φορούν τα μαύρα καί άσπρα σαλβάρια. 2. Τό έλέκ (γελέκο). Πάνω από τό πουκάμισο, πού είναι βαμβακερό καί ΰφασμένο στον αργαλειό, φορούν τό έλέκ. Γίνεται από αλατζά. Κουμπώνει καί αυτό σταυρωτά. Είναι άσταρωμένο καί γαϊτανωμένο μέ μαύρο γαϊτάνι. Εχει δυο τσέπες. Οί τσορμπατζήδες τό φτιάχνουν από τσόχα. Είναι χωρίς μανίκια. Τό έλέκ τό φορούν συνήθως τό καλοκαίρι. To'χειμώνα στη θέση του φορούν τό ντουλαμά. Έλέκ (γελέκο) 3. *Ο ντουλαμάς. Γίνεται από υφαντό χρωματιστό ύφασμα Τα χρώματα είναι ρίγες - ρίγες. Τα συνηθέστερα είναι τό κίτρινο καί τό βυσσινί. Τό ύφασμα αυτό λέγεται «αλατζάς». Λέξις τουρκική, πού θά πή ποικιλόχρωμο. Τον αλατζά τον υφαίνουν οί γυναίκες στον αργαλειό. Ό ντουλαμάς φτάνει ως τή μέση καί τον φορούν τό χειμώνα πάνω από τό πουκάμισο στη θέση τού έλέκ. Έχει μανίκια σχιστά στίς άκρες καί κουμπώνει σταυρωτά. Είναι άσταρωμένος καί γαϊτανωμένος μέ μαύρα γαϊτάνια. Έχει καί δυο τσέπες. *0 ντου- 1 A. i. Κεραμοπούλλου, Ή φουστανέλλα. Λαογραφία, ιόμ. ΙΕ', σελ. 238.

3 Ή φορεσιά τής Μπαλάφτσας 435 λαμάς γίνεται μέ πέντε φύλλα. ΟΙ τσορμπατζήδες τον φτιάχνουν από τσόχα. Ντουλαμάς Ντουλαμά φορούν οΐ Βλάχοι τής Πίνδου, τής Βλάστης1 καί οι Ζαγορίσιοι 2 τής Ηπείρου. 4. Τό κουντό rj λιμπαντές. Τό κουντό ή λιμπαντές φορειέται πάνω από τον ντουλαμά ή τό γελέκο. Γίνεται από «γρίζο»3 ύφασμα, σιαγιάκι. Γίνεται κ'ι από τσόχα, δταν ή ολη φορεσιά είναι τσόχινη. Τό κουντό φτάνει ώς τή μέση καί σκεπάζει Κουντό ή λιμπαντές τό ζωνάρι. Έχει μανίκια καί είναι γαϊτανωμένα μέ διπλές σειρές γαϊτάνια. Εάν ό ντουλαμάς έχει δυο σειρές γαϊτάνια, τό κουντό έχει τέσσερες. Είναι αστάρωτο καί μπροστά ανοιχτό. 1 Α. Δ. Κεραμοπούλλου, ενθ άν. Κώστα Π. Λαζαρίδη, Στοιχεία γιά τα παλαιό ζαγορίσια φορέματα. Ηπειρωτική Εστία, τόμ. Γ', σελ Τ ο ΰ ίδιου, Οί προικοδοσίες στο Ζαγόρι, στά παληά τά χρόνια. Ηπειρωτική Εστία, τόμ. Α', σελ Τό «γρίζο» είναι μάλλινο ύφασμα υφαντό καί χτυπημένο στή νεροτριβιά.

4 436 Νίκον Β. Κοσμά 5. Tà κονξούφια. Τα παλιά χρόνια φο;οΰσαν καί τα κουζοΰφια. Δέρματα προβάτου, τεχνικά συναρμολογημένα, τα έφτιαχναν σακκάκι μέ μανίκια. Πρώτα τα δέρματα έπρεπε νά κατεργαστούν κάπως. Τά αλάτιζαν, για να μην πέφτει ή τρίχα, τα τέντωναν καί μετά έκαναν τή συναρμολόγηση. 6. Τό κουπαράν. Είναι τό σημερινό παλτό. Γίνεται από γρίζο ή τσόχα. Από μέσα είναι γουναρισμένο μέ πρόβειο δέρμα. Τά πέτα καί ό γιακάς είναι γουναρισμένα από καλή γούνα. Στις άκρες είναι γαϊτανωμένο. Έχει πέντε κουμπιά σέ δυο σειρές. Τό κουπαράν τό φορούνε μετά την παντρειά. 7. Τό ζοννάρι. Στη μέση ζώνουν τό ζωνάρι, πού έχει φάρδος 40 πόντους καί μάκρος 4-5 μέτρα. Στις άκρες έχει κρόσσια. Κουπαράν Μπαλαφτσινός μέ κουπαράν 8. Οί κάλτσες καί τά παπούτσια. Οι κάλτσες είναι μάλλινες, άσπρες'ή ριγωτές μέ χρώματα. Τά παπούτσια είναι μαύρα καί κλειστά μπροστά. Από την περιγραφή πού κάναμε καί τις εικόνες πού παραθέσαμε φαίνεται δτι ή ανδρική φορεσιά τής Μπαλάφτσας δεν έχει τίποτε τό φανταχτερό. Καμιά τάση γιά ε πίδειξη. Είναι γινομένη γιά νά ταιριάζει στις πραχτικές ανάγκες τών ανθρώπων. Ποιές συνθήκες επέβαλαν αυτή τή φορεσιά δεν είναι δυνατόν νά κατθορισθούν. Τό κλίμα, τό έδαφος, τό επάγγελμα ; Είναι άγνωστο. Θά μπορούσαμε νά επιφέρουμε κρίσεις καί νά βγάλουμε συμπερα- Μπαλαφτσινός χιοr * ρις κουπαραν

5 Ή φορεσιά τής Μπαλάφτσας 437 σματα, εάν είχαν μελετηθή δλες οί φορεσιές τής Ελλάδος καί είχαμε έναν μεγάλο χάρτη ενδυμασιών. Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ 1. Τό πουκάμισο. Γίνεται από βαμβάκι ύφασμένο στον αργαλειό. Στο πλάϊ έχει ρίγες, πού λέγονται «εκινάρια». Τα έκινάρια είναι από μετάξι ή νήμα. Πουκάμισο. Ή τραχηλιά καί οί άκρες των μανικιών είναι κεντημένα μέ «κινέδες», μύτες από μετάξινη κλωστή. Τό πουκάμισο φτάνει μέχρι τον αστράγαλο κάτω. 2. Τό άντιρί,1 Πάνω από τό πουκάμισο φορούν τό άντιρί. Γίνεται από αλατζά. Τό άντιρί είναι βαμβακωτό, δηλαδή από μέσα έχει βαμβάκι μαζωμένο μέ τό ύ φασμα σέ μικρά τετράγωνα, δπως τό πάπλωμα. Τό υγρό κλίμα επέβαλλε αυτή τήν κατασκευή τού άντιριού, για να κρατή τό σώμα θερμό. Στο στήθος τό άντιρί αφήνει άνοιγμα, πού καλύπτει ό πιτσιές. Από τή μέση καί κάτω φαρδαίνει τόσο, ώστε να διπλώνει. Κάτω αφήνει μια παλάμη από τό πουκάμισο, για να φαίνεται. 1 Φ. Κουκουλ έ, Περί βυζαντινών τινων φορεμάτων. Έπετηρίς τής Εταιρείας Βυζαντινών σπουδών, 4 (1927), σελ

6 438 Νίκον Β. Κοσμά Άντιρί βρίσκομε καί στή γιαννιώτικη 1 φορεσιά. Μέ τή διαφορά δτι σ αυτή είναι τελείως λευκό. ^ _ Μετά τήν απελευθέρωση τοΰ 1912 το άντιρί καί στή θέση του παράτησαν ΤΑνΐιρι φοροΰν τή φούατα. Ή φούστα γίνεται από μάλλινο κόκκινο ύφασμα. Καί γίνεται μέ εξι φύλλα. Στον ποδόγυρο είναι κεντηνένη. Πάνω από τή φούστα φοροΰν το φουστάνι, που γίνεται από αλατζά ή από άλλα υφάσματα. TÒ φουστάνι γίνεται μέ εφτά φύλλα καί στή μέση είναι μέ μεγάλη σούρα. Στήν τραχηλιά το κεντούν μέ σειρήτια. 3. Ή πουδιά. Πάνω από τό φουστάνι ή το άντιρί δένουν τήν πουδιά, πού είναι υφαντή για τό σπίτι μέσα. Για έξω είναι κεντημένη μέ μετάξια καί δαντελλωμένη στο κάτω μέρος.2 Πουδιά. Κουντό ή λιμπαντές. 4. Τό κουντό τ) λιμπαντές. Γίνεται από μαΰρο γρίζο. Είναι δπως καί τό ανδρικό, μέ μανίκια καί γαϊτανωμένο. Λιμπαντέ φορούσαν στο Ζαγόρι 3 τής Ηπείρου καί στο Πήλιο.4 1 Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ηπειρωτική λαϊκή τέχνη. Ηπειρωτικά Χρονικά, έτος Ε', σελ. 2Β Αυτή ή ποδιά, ή επίσημη, οτό Λαγκαδά λέγεται οτόφα. 3 Κώστα Π. Λαζαρίδη, "Οπου καί πιο πάνω. 4 Κ ί τ σ ο υ Α. Μάκρη, Πηλιορείτικες φορεσιές. Βόλος 1949,

7 Ή φορεσιά της Μπαλάφταας 'Ο τζιονπές. Πάνω από το λιμπαντέ φοροΰν τον τζιουπέ. Γίνεται καί αυτός από γρίζο καί έ'χει έξι φύλλα. Έχει καί δυο λοξές τσέπες κεντημένες γύρω - γΰρω στη σχισμή. 'Ο τζιουπές είναι χωρίς μανίκια καί γαϊτανωμένος μέ έξι σειρές γαϊτάνια κίτρινα στίς νέες καί μαΰρα στις γριές. Στη μέση κουμπώνει μέ μια κόπτσα. Ό τζιουπές αφήνει μια παλάμη από τό άντιρί, για να φαίνεται. Στο Πήλιο 1 τον φορούσαν μόνο οί άντρες. Τζιουπές. 6. Η σκονρτέλλα. Παλτό πολυτελείας από μαύρη τσόχα. Από μέσα είναι γουναρισμένο μέ πρόβειο δέρμα. Ό γιακάς καί τά πέτα είται μέ γούνα από σαμούρι. Η σκουρτέλλα φτάνει ως τά γόνατα κάτω. Ή λωρίδα αυτή είναι φοδραρισμένη μέ κόκκινο ύφασμα. Καί τά μανίκια κάτω στον καρπό είναι φοδραρισμένα από μέσα μέ κόκκινο ύφασμα. "Οταν σκυφτεί ή γυναίκα ή άνασηκώνει τά μανίκια, ή κόκκινη φόδρα πρέπει να φαίνεται. Τή σκουρτέλλα τη φοροΰν τις γιορτές καί τίς επίσημες ήμέρες. Είναι δώρο τοϋ γαμπρού καί τό φοροΰν μόνο οί παντρεμένες. Σκουρτέλλα. 1 Κ ί X σ ο υ Α. Μάκρη, πιο πάνα).

8 440 Νίκου Β. Κοσμά 7. 'Ο ηιταιές. Είναι ένα κομμάτι παννί τετράγωνο από άσπρο χάσε. Δένεται πάνω στο λαιμό μέ λουρίδες καί σκεπάζει το στήθος, πού αφήνει ακάλυπτο το άντιρί. Στα κορίτσια δ πιτσιές είναι κεντημένος. Τα κορίτσια, μόλις άρραβωνιάζονταν, φορούσαν καί τά γκιρτάνια, περιδέραια από ασήμι. Από τά γκιρτάνια κρέμεται καί ή αρμάθα με τά φλουριά, πού πέφτουν πάνω στον πιτσιέ. Τά γκιρτάνια καί ή αρμάθα μέ τά φλουριά ήταν δώρο τού γαμπρού καί φορειούνταν ως τά χρόνια. 8. Τό ζουνάρι. Στη μέση τύλιγαν τό ζουνάρι, πού ήταν μεταξωτό καί μέ κρόσσια στις άκρες- Πάνω στο ζουνάρι φορούσαν τό κουλάν, αργυρή ζώνη, δώρο κι αυτή τού γαμπρού. 9. Τό σιαμί. Στο κεφάλι φορούσαν κόκκινο φέσι χωρίς φούντα. Τό φέσι τό τύλιγαν μέ μαύρο τσεμπέρι, σιαμί τό έλεγαν, έτσι πού μόνο ή κορυφή του νά ξεχωρίζει. Τό σιαμί είχε κρόσσια καί άνθη. Έπιανε κάτω τό σιαγόνι καί δένονταν στήν κορυφή τού φεσιού. Τά μαλλιά τής κεφαλής ή χύνονταν πλεξούδες στους ώμους ή οί πλεξούδες ζώνονταν στο κεφάλι, πάνω από τό σιαμί. Καί ή γυναικεία φορεσιά είναι άπλή, γιά να ανταποκρίνεται στις πραχτικές ανάγκες τής ζωής. 'Ορισμένα κομμάτια τής Μπαλαφτσινής φορεσιάς, όπως τό άντιρί, τό κουντό ή λιμπαντές καί τό πουκάμισο, ομοιάζουν τήν ήπειρωτική φορεσιά. ΝΙΚΟΣ Β. ΚΟΣΜΑΣ Σ η μ. Στήν εργασία αυτή μέ βοήθησαν οί Μπαλαψτσινοί Σωτήρης Μάλαμας καί Θανάσης Σκάρας, τούς οποίους ευχαριστώ καί από δώ.

Γενικά για την ελληνική φορεσιά

Γενικά για την ελληνική φορεσιά Γενικά για την ελληνική φορεσιά Ίσαμε τις αρχές του 20ού αι. η ελληνική εθνική ενδυμασία συνηθιζόταν σε ολόκληρη σχεδόν την ύπαιθρο χώρα και τα νησιά εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα. αλλά και από τριάντα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΤΑΞΗ Α. Τα Ρούχα μας αυτοί οι Άγνωστοι!!!!

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΤΑΞΗ Α. Τα Ρούχα μας αυτοί οι Άγνωστοι!!!! 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΤΑΞΗ Α Τα Ρούχα μας αυτοί οι Άγνωστοι!!!! Τα Ρούχα μας αυτοί οι Άγνωστοι!!!! Οι Μαθήτριες Α ντωνοπ ούλου Β άσ ι α, Α σκέροβα Μ ό νι κα,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Μόδας από ιστορική σκοπιά

Κοινωνιολογία της Μόδας από ιστορική σκοπιά Κοινωνιολογία της Μόδας από ιστορική σκοπιά Μάθημα Ερευνητικής Εργασίας Β τετράμηνο Τμήμα : Α1 Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά Ονόματα Μελών Ομάδας Γυδάκου Παναγιώτα Δεκούλη Αθανασία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ. Τσατμά Φωτεινή. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2009 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡ" 1 - - - -- Η ΓΎΝΑ ΙΚΕ ΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΎΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 225 Ο χώρος και η ιστορία Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ τον Ο Σοχός, κτισμένος αμφιθεατρικά στους πρόποδες της οροσειράς Βερτίσκου, σε υψόμετρο 650 μ., βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Π. Ε. Σχ. Έτους 2005 2006

Πρόγραμμα Π. Ε. Σχ. Έτους 2005 2006 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Π. Ε. Σχ. Έτους 2005 2006 Επιμέλεια: Νίκος Κύρου Κώστας Σπορέλας ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗΣ ( ΗΜΟΤΙΚΗΣ) ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥ ΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΥΦΙ ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (Α.Μ. 20/07) ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΖΑΚΑΣ ΘΥΜΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ (Μ. ΑΣΙΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ (Μ. ΑΣΙΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ (Μ. ΑΣΙΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κακαράντζα Κωνσταντίνα, 35532, Ειδικότητα: Έτοιμο Ένδυμα Ποθητού Αικατερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ * 1. Εισαγωγικά: Πηγές-Σκοπός εργασίας Οι παραδοσιακές φορεσιές της πόλης της Κοζάνης και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Α Λυκείου Τμήμα PR1

Ερευνητική εργασία Α Λυκείου Τμήμα PR1 1 ο ΓΕΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2011-2012 Ερευνητική εργασία Α Λυκείου Τμήμα PR1 ΘΕΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : Ενδυμασία και μόδα εν Ελλάδι από τους Προϊστορικούς μέχρι τους Νεότερους χρόνους ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΑΡΧΑΪΚΗ-ΚΛΑΣΙΚΗ-ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ-ΡΩΜΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

η ενδυμασία στην Κρήτη

η ενδυμασία στην Κρήτη η ενδυμασία στην Κρήτη με συνεντεύξεις από: Γιάννη Σμαραγδή, Λιάνα Σταρίδα Ξανθή Κόντου, Victoria Hislop και τις μνήμες της Ρέας Γαλανάκη ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Ι ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΟΥ. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 4 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Ι ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΟΥ. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 4 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Ι ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 4 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υφάσματα υφαίνονταν από τη νεολιθική εποχή. Ύφανση = η διασταύρωση δύο ομάδων κλωστών σε ορθή γωνία - Κάθε ελαστικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ. Νουβέλα βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ. Νουβέλα βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ Νουβέλα βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 1 ##################################################################### ### Ο σουλτάνος Σελίμ ο Β, αγνάντεψε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ- ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010

ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ- ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ- ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ο Υπό : Χρήστου Κωστάκη - Βασιλείου Βιλδέρη. ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΠΟ ΤΟ ΧΙΤΩΝΑ ΣΤΑ ΤΖΙΝ"

ΑΠΟ ΤΟ ΧΙΤΩΝΑ ΣΤΑ ΤΖΙΝ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ "ΑΠΟ ΤΟ ΧΙΤΩΝΑ ΣΤΑ ΤΖΙΝ" ΜΑΘΗΤΕΣ: Αγγουρά Ηλιάννα Αποστολάτου Σοφία Βαϊσμένου Αργεντίνη Βέλτσιν Νάντια Γκουέν Αθηνά Δελλατόλα Φραγκίσκα Ελευθεροπούλου Ασπασία Θεοφανοπούλου Κατερίνα Καλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΔΑΡΝΑΚΟΧΩΡΙΑ. Η περίπτωση του χωριού Εμμανουήλ Παπά

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΔΑΡΝΑΚΟΧΩΡΙΑ. Η περίπτωση του χωριού Εμμανουήλ Παπά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ) ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΔΑΡΝΑΚΟΧΩΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Η περίπτωση του χωριού Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο Χρόνος 2 ος - Τεύχος # 13 Μόντρεαλ : Οκτώβριος 2009

Μηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο Χρόνος 2 ος - Τεύχος # 13 Μόντρεαλ : Οκτώβριος 2009 0 Μηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο Χρόνος 2 ος - Τεύχος # 13 Μόντρεαλ : Οκτώβριος 2009 Παραδοσιακές Ενδυμασίες : Η γυναικεία φορεσιά του Ζαγορίου Σελίδα 2 Οκτώβριος το έθιμο της «Τζαμάλας» στην Θράκη Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ B' Γυμνασίου Λαϊκή Τέχνη και Παράδοση της Κύπρου 2 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Παράθυρο στην Παράδοση B' Γυμνασίου Συγγραφή έσπω Λοΐζου Κατερίνα Λαμπή Καθηγήτριες Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ)

Η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟ Α ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ: ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ή ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ;

Η ΜΟ Α ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ: ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ή ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ; 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Η ΜΟ Α ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ: ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ή ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ; ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΜΠΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, κλ,πε10 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίζοντας μια φορεσιά στο Μουσείο: αφορμή για ένα ταξίδι

Χαρίζοντας μια φορεσιά στο Μουσείο: αφορμή για ένα ταξίδι Μαρία Καρβουνάκη-Βαποράκη Χαρίζοντας μια φορεσιά στο Μουσείο: αφορμή για ένα ταξίδι Μια περιήγηση στη Νεοελληνική Συλλογή του Μουσείου Μπενάκη ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗΧΕΚΠΑΙΔΕΥΤ Χρήσιμα Βιβλία Δεληβορριάς Άγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Νίκος Βάλλας: Ο επιχειρηματίας που βοήθησε χιλιάδες φοιτητές. Ο υπέροχος άνθρωπος, ο καλός οικογενειάρχης, ο ακραιφνής Ελληνας

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Νίκος Βάλλας: Ο επιχειρηματίας που βοήθησε χιλιάδες φοιτητές. Ο υπέροχος άνθρωπος, ο καλός οικογενειάρχης, ο ακραιφνής Ελληνας ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 16 - Κυριακή 17 Μαρτίου 2013 Νίκος Βάλλας: Ο επιχειρηματίας που βοήθησε χιλιάδες φοιτητές. Ο υπέροχος άνθρωπος, ο καλός οικογενειάρχης, ο ακραιφνής Ελληνας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών.

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών Βασιλικοί Παίδες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μαθητές Δ - Στ Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ

ΠΑΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΑΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η Πάρος βρίσκεται στο κέντρο του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων, μεταξύ Αντιπάρου και Νάξου. Είναι το τρίτο σε έκταση νησί των Κυκλάδων (186 τετ. χλμ.). Το έδαφός του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(ΤΕΦΑΑ) Η ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: «Ο ζουρνάς και το νταούλι στον. Άγιο Λαυρέντιο του Πηλίου και το έθιµο των. Υπεύθυνοι καθηγητές: Θύµιος Ατζακάς

Πτυχιακή εργασία: «Ο ζουρνάς και το νταούλι στον. Άγιο Λαυρέντιο του Πηλίου και το έθιµο των. Υπεύθυνοι καθηγητές: Θύµιος Ατζακάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Πτυχιακή εργασία: «Ο ζουρνάς και το νταούλι στον Άγιο Λαυρέντιο του Πηλίου και το έθιµο των Μάηδων» Υπεύθυνοι καθηγητές: Θύµιος Ατζακάς π. Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αργαλειοι και τα υφαντα, τα παλια χρο νια στα χωρια

Οι αργαλειοι και τα υφαντα, τα παλια χρο νια στα χωρια 1 of 5 07/09/2012 10:56 Subject: Οι αργαλειοί και τα υφαντά, τα παλιά χρόνια στα χωριά From: Ioannis Pallikaris Date: 07/09/2012 09:47 To: Εύα Βολιτάκη Την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης για Wrap

Οδηγίες Χρήσης για Wrap Οδηγίες Χρήσης για Wrap Το µωράκι σας θέλει συνέχεια την αγκαλιά σας κι εσείς θέλετε τα χέρια σας ελεύθερα! Μάθετε περισσότερα για το babywearing, φορέστε το µωρό σας και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη! www.babywearing.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΡΑΜΙ Η ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜ 43/05. Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η µουσική του δρώµενου Γενίτσαροι και Μπούλες της Νάουσας

ΑΒΡΑΜΙ Η ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜ 43/05. Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η µουσική του δρώµενου Γενίτσαροι και Μπούλες της Νάουσας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Πτυχιακή εργασία του: ΑΒΡΑΜΙ Η ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜ 43/05 µε θέµα: Ο Βαγγέλης Ψαθάς και η µουσική του δρώµενου Γενίτσαροι και Μπούλες της Νάουσας Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΑΟΥΣΤΑ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ 36ο ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 142 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1106-2118

ΝΙΑΟΥΣΤΑ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ 36ο ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 142 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1106-2118 ΝΙΑΟΥΣΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ 36ο ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 142 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1106-2118 Ο ΑΥΛΗΤΗ?! ΒΑΓΓΕΛΗΣ^ΥΗ ΤΟ ΝΥΜΦΑΙΟ ΤΗΣ ΜΙΕΖΑΣ(ΓϋΉΟΣ

Διαβάστε περισσότερα