Ερωτήσεις - Απαντήσεις 12 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτήσεις - Απαντήσεις 12 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας"

Transcript

1 Ερωτήσεις - Απαντήσεις 12 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ: Μπορεί να εκδοθεί άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης σε κτίσμα μισθωμένο από το ελληνικό Δημόσιο χωρίς η νέα χρήση να επιτρέπεται από τις χρήσεις γης του ρυμοτομικού σχεδίου και του ΓΠΣ? Απ.: Στο άρθρο 5 του ν. 4067/11 που αφορά τη χρήση κτιρίων αναφέρεται: «1. Μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή μέρους του επιτρέπεται μόνον αν η νέα χρήση προβλέπεται από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις. Για τη μεταβολή απαιτείται έκδοση Άδειας Δόμησης και ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη. 2. Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δόμησης με συγκεκριμένη χρήση, μπορούν να μεταβάλουν τη χρήση τους, εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις προϋποθέσεις επί μέρους μελετών που πληροί η υφιστάμενη χρήση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης. 3. Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμού, είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή λοιπών όρων δόμησης.» Από το παραπάνω άρθρο δεν επιτρέπεται αλλαγή χρήσης σε μη επιτρεπόμενη στην περιοχή, χωρίς να εξαιρούνται τα μισθωμένα από το ελληνικό δημόσιο κτίρια. 2. Ερ.: Μπορεί να εκδοθεί νομιμοποιητικό έγγραφο για την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα σε στέγη πολυκατοικίας, και δίχως να υπάρχουν οι εγκαταστάσεις και οι σωληνώσεις τοποθετημένες ενώ οι ιδιοκτήτες του τελευταίου ορόφου δεν συναινούν, και δεν προβλέπεται από το καταστατικό? Απ.: Σε κάθε περίπτωση για την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα και των απαραίτητων σχετικών εγκαταστάσεων και σωληνώσεων σε κοινόκτητη στέγη πολυκατοικίας (μέσα στις κλίσεις-στερεομετρία της στέγης), εφόσον δεν προβλέπεται ειδικά στο κανονισμό της οικοδομής, απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών (π.χ. τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα με προ 48 ωρών της εκτέλεσης των εργασιών έγγραφη ενημέρωση στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Σχετ.: παρ. 3, ιβ, άρθρου 4, ν. 4067/11 «Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την παράγραφο 2β και γ του άρθρου 19.»). 3. Ερ.: Μπορεί να αλλάξει η χρήση τακτοποιημένου με το Ν.4014/11 χώρου χωρίς αυτός να νομιμοποιηθεί? Απ.: Ένας «τακτοποιημένος» με τον ν. 4014/11 χώρος, μπορούσε να αλλάξει χρήση, μόνο στην περίπτωση που αυτός νομιμοποιηθεί (άρθρο 26, ν. 4014/11) και εφόσον εκπληρώνονταν οι σχετικές προϋποθέσεις της αλλαγής χρήσης. Στο μεταξύ, μετά και τη ψήφιση του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»,

2 πιθανά να δοθούν επιπλέον πληροφορίες, ή να γίνουν τροποποιήσεις στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος. 4. Ερ.: Στο άρθρο 2, παρ.87 του Ν.4067/12 αναφέρεται ότι: Υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου του οποίου η οροφή δεν υπερβαίνει την απόσταση 1,20 μ. απ' την οριστική στάθμη του εδάφους. Δεν υπάρχει στο ίδιο άρθρο ο ορισμός της οροφής, και δημιουργείται έτσι ερώτημα για το εάν είναι η επάνω ή η κάτω επιφάνεια της πλάκας. Σημειώνεται δε ότι στον προγενέστερο ΓΟΚ τα συνημμένα αντίστοιχα σκαριφήματα δεν συμφωνούσαν (σε τρία από αυτά φαινόταν η κάτω επιφάνεια ( σχ.7.4, σχ.7.5 & σχ.7.15) ως οροφή και σε ένα η επάνω(σχ.7.7)). Απ.: Οροφή χώρου είναι η εσωτερική επάνω επιφάνεια που τον καθορίζει (από την οπτική γωνία αυτού που βρίσκεται μέσα). Χαρακτηρίζεται δηλαδή πάντα το κάτω μέρος της πλάκας οροφής του. Το πάνω μέρος της εν λόγω πλάκας, χαρακτηρίζεται ως «δάπεδο» του ορόφου που βρίσκεται πάνω, από τον εν λόγω όροφο. Το ότι στο σχεδιάγραμμα 7.7 εμφανίζεται διαφορετικά, οφείλεται στο ότι με το σχεδιάγραμμα αυτό ερμηνεύεται άλλη πρόταση της ίδιας παραγράφου του ΓΟΚ/85. Τα σχεδιαγράμματα που ερμηνεύουν την πρόταση «εφόσον η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,50 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους» το δείχνουν σωστά, στο κάτω τελειωμένο μέρος της πλάκας-οροφής όπως προαναφέρθηκε. 5. Ερ.: Το 1990 εκδόθηκε οικοδομική άδεια για προσθήκη Α ορόφου κατοικίας επί πλακός ισογείου και έχει κατασκευαστεί, εντός του χρόνου ισχύος της άδειας, μόνο ο φέρων οργανισμός του ορόφου χωρίς την πλήρωση αυτού με τούβλα. Μπορεί να γίνει αναθεώρηση της αδείας όχι μόνο ως προς το χρόνο ισχύος της αδείας επ αόριστον με παραλαβή του οικοδομικού σκελετού (Άρθρο 6, παρ.2 του Π.Δ ), αλλά και ως προς τους συντελεστές κάλυψης, δόμησης και όγκου (νέα αρχιτεκτονική & στατική μελέτη); Στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί ο Ν.Ο.Κ. και ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων αφού πλέον ισχύουν οι νέες διατάξεις; Απ.: Δεν μπορεί να δοθεί αναθεώρηση για αύξηση κάλυψης (νέοςεπιπλέoν σκελετός), είτε με τις παλιές είτε με τις νέες διατάξεις διότι έχουν παρέλθει πλέον των 8 ετών από την έκδοση της οικοδομικής αδείας (άρθρο 6 παρ. 3 ΠΔ/ και άρθρο 6 παρ 4 Ν. 4030/11). Μπορεί να γίνει αναθεώρηση της άδειας ως προς το χρόνο ισχύος της επ αόριστον με τις παλιές διατάξεις, με αλλαγές μόνον μέσα στο αρχικό περίγραμμα και χωρίς προσθήκη-αύξηση ΣΔ (Ν 4067/12, άρθρο 29 παρ.5 α, 2 ο εδάφιο). Για αύξηση κάλυψης, ΣΔ κτλ θα εφαρμοστούν οπωσδήποτε τα σήμερα ισχύοντα (ΚΕΝΑΚ, ΝΟΚ, Ν. 4030/11 ), δηλαδή άδεια προσθήκης ή και μετατροπών που μπορεί να συνδυαστεί με άδεια αποπεράτωσης του υφιστάμενου σκελετού. 6. Ερ.: Για αλλαγή επιβλέποντα μηχανικού οικοδομικής αδείας πριν την , που προβλέπεται από τη νομοθεσία η δήλωσης παραίτησης του παλαιού επιβλέποντα μηχανικού, διότι σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.2 του Π.Δ (ΦΕΚ 795Δ) η αίτηση συνοδεύεται μόνο από λεπτομερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος μηχανικού και από φωτογραφίες του έργου; Απ.: Πράγματι για την αναθεώρηση αδείας για αλλαγή επιβλέποντα μηχανικού, δεν απαιτείτο, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.2 του Π.Δ (ΦΕΚ 795Δ), παραίτηση του παλιού επιβλέποντα.

3 7. Ερ.: Σε περίπτωση αυθαίρετης τοποθέτησης λέβητα και δεξαμενής πετρελαίου σε εξώστη ή δώμα ή ακάλυπτο χώρο οικοδομής, τι πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης επιβάλλουμε; Σε περίπτωση αυθαίρετης περίφραξης, τα πρόστιμα υπολογίζονται με αναλυτικό προϋπολογισμό (ανάλογα των μέτρων μήκους αυτής) ή με το ελάχιστο πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης των 500 ; Απ.: Τα πρόστιμα σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις υπολογίζονται βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού (Εγκ. 1/12 παρ. Β 6 Ι δ). 8. Ερ.: Σύμφωνα με την παρ 7ια του αρθ 16 του ΝΟΚ, επιτρέπονται στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση,και με πλάτος μέχρι 1/4Δ ή δ όταν αυτά αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακάλυπτων. Επίσης καθορίζεται στο τέλος της παρ 7 του ίδιου άρθρου ότι το σύνολο των κατασκευών (α) και (ια) (δηλαδή πέργκολες και στέγαστρα) δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης. Η παραπάνω απαγόρευση της υπέρβασης του εμβαδού της επιτρεπόμενης κάλυψης σημαίνει ότι οι πέργκολες και τα στέγαστρα συμπεριλαμβάνονται στον συντελεστή κάλυψης ή ότι μόνο οι εν λόγω κατασκευές, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες που υπολογίζονται στην κάλυψη, δεν μπορούν να υπερβούν την επιτρεπόμενη κάλυψη του οικοπέδου? Απ.: «Στέγαστρο είναι η μη προσβάσιμη σταθερή κατασκευή, σε πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων, που κατασκευάζεται με συμπαγή σταθερά ή κινητά στοιχεία στην οροφή του, αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης» (άρθρο 2 παρ 79 Ν. 4067/12). Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου μεταξύ άλλων δεν προσμετρούνται οι επιφάνειες των ορθών προβολών σε οριζόντιο επίπεδο, χώρων και κατασκευών όπως ορίζονται στα άρθρα 16 και 17, με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά (παρ. 4δ, άρθρου 12, ν. 4067/11). Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 7 ια και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, επί των ακαλύπτων χώρων επιτρέπονται στέγαστρα, με περιορισμό του πλάτους τους όταν αυτά αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων. Το σύνολο των κατασκευών των περιπτώσεων α (πέργολες) και ια (στέγαστρα) της παρ. 7 του άρθρου 17, του ν. 4067/11, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου (τελευταίο εδάφιο παρ.7, άρθρου 17, ν. 4067/11) χωρίς - όπως προαναφέρθηκε - να προσμετρούνται σε αυτήν. 9. Ερ.: Στην Εγκ 1/2013 καθορίζεται ότι για την αδειοδότηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας που πρόκειται να εγκατασταθούν ακολουθείται η διαδικασία της παρ-17 του αρθ-30 του Ν 4070/2012, όπως και στις περιπτώσεις εγκατεστημένων κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ-2 του αρθ-31 του Ν4053/12 για τις οποίες υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης σύμφωνα με το εδάφιο Α της παρ-17 του αρθ-30 του Ν 4070/12. Για τις εγκατεστημένες κεραίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του αρθ-31 του Ν4053/12 χορηγείται έγκριση από την ΥΔΟΜ σύμφωνα με το αρθ24α του Ν 2075/92. Ωστόσο οι αυθαιρέτως εγκατεστημένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας δύναται να νομιμοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ-26, παρ-2 του Ν 4014/11 και όχι να ρυθμιστούν με το αρ-24, παρ1α του ίδιου νόμου(εγγρ 17098/12, 40763/12,5134/13).

4 Με ποια διαδικασία όμως θα νομιμοποιηθούν? Με αυτή της παρ-17 του αρθ-30 του Ν 4070/2012 ή την παλιότερη διαδικασία του αρθ24α του Ν 2075/92 με τις Εγκ 34/93 &12/94? Απ.: Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να νομιμοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ν. 4014/11 και όχι να ρυθμιστούν με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1α του ίδιου νόμου. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι έγινε ένταξη στο σύστημα αυθαιρέτων, πριν τις Η νομιμοποίηση μπορεί να γίνει με τις ισχύουσες διατάξεις ή με αυτές του χρόνου κατασκευής. 10. Ερ.: Σύμφωνα με το άρθρο 1, το άρθρο 11 παρ. 6 κβ και το άρθρο 12, παρ. 4γ) του Ν.4067/12 και στην εκτός σχεδίου περιοχή η επιφάνεια φέρουσας τοιχοποιίας από φυσικά υλικά δεν προσμετράται στην κάλυψη, το ίδιο συμβαίνει και για την επένδυση από πέτρες; (διότι από τον ορισμό στην παρ. 42, άρθρο 2 των τεχνικών οδηγιών του ΝΟΚ προκύπτει ότι αυτή μέχρι 15 εκ. δεν συμπεριλαμβάνεται στην διάσταση του κτιρίου ). Απ.: Η διάταξη 6κβ εφαρμόζεται σε νέες κατασκευές για τις οποίες προβλέπεται περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία ή περιμετρικός φέρων οργανισμός και τοίχοι πλήρωσής του από τα αναφερόμενα υλικά. Σε περίπτωση προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή με φέρουσα τοιχοποιία κατά τα ανωτέρω, η φέρουσα τοιχοποιία του υφισταμένου κτιρίου προσμετρά στο συντελεστή δόμησης. Δεν έχει συνεπώς η διάταξη αυτή εφαρμογή για επένδυση από πέτρες. Μια επένδυση από πέτρες μπορεί να μην προσμετρηθεί στον ΣΔ όταν γίνεται στα πλαίσια της διάταξης της παρ. 6κ, που εφαρμόζεται σε υφιστάμενα κτίρια μελετημένα με προγενέστερους του ν. 4067/12 κανονισμούς, τα οποία αναβαθμίζονται ενεργειακά με προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης κ.λ.π. Δεν προσμετρούνται στη δόμηση οι ανωτέρω προσθήκες για διάσταση αυτών μέχρι 15 εκ. και οι εν λόγω επιφάνειες μπορούν να εισχωρούν στους υποχρεωτικούς ακάλυπτους χώρους. Επίσης, δεν προσμετρά στην δόμηση ως αρχιτεκτονικό στοιχείο διαμόρφωσης της όψης, σε συνδυασμό με ότι αφορά τον ορισμό της διάστασης του κτιρίου κατά την παρ. 42 του άρθρου 2 των τεχνικών οδηγιών, διευκρίνιση σχετικά με τις διαστάσεις του κτιρίου, που δεν έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω. 11. Ερ.: Το άρθρο 11 παρ. 6 ιδ και ιε του ΝΟΚ έχει εφαρμογή και στην εκτός σχεδίου περιοχή. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα σε μονόροφο κτίσμα όταν κατασκευάζεται σοφίτα ή εσωτερικός εξώστης (πατάρι) να χρησιμοποιηθεί μέγιστο ύψος κτιρίου 7,50 μ.; Απ.: Όπου δεν υπάρχει συσχέτιση του επιτρεπομένου ύψους των 7,50 μ. με τον πραγματοποιούμενο αριθμό ορόφων, π.χ. κατάστημα. Για κατοικίες που το μέγιστο ύψος μονορόφου τμήματος είναι 4,00 μ. δεν μπορεί. 12. Ερ.: Σε περίπτωση προσθήκης αγωγού αερίων (καπναγωγού), σε υφιστάμενη οικοδομή, που σύμφωνα με την παρ. η) του αρθ.11 του Ν.4067 /11 δεν προσμετράται στη δόμηση απαιτείται να προσκομιστεί διάγραμμα κάλυψης, για την έκδοση μιας τέτοιας άδειας δόμησης; Αντίστοιχα χρειάζεται διάγραμμα κάλυψης στην έκδοση αδείας για σκαλωσιά; Υπάρχει υποχρέωση νομιμοποίησης των διαπιστωθέντων αυθαιρεσιών των άλλων συνιδιοκτητών, που εμφανίζονται στο διάγραμμα κάλυψης, με την σωστή αποτύπωση του κτιρίου; Απ.: Βάσει το Ν. 4030/11, σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας δόμησης, απαιτείται διάγραμμα δόμησης για την ικανοποίηση της πληρότητας του φακέλου της αδείας, όπου αποτυπώνονται όλες οι υφιστάμενες κατασκευές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας δόμησης, αποτελεί η νομιμότητα ή και η δυνατότητα διατήρησης του υφισταμένου

5 κτίσματος, στο σύνολό του αν πρόκειται για εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησία, ή τουλάχιστο σε ότι αφορά την συγκεκριμένη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία όταν έχει συσταθεί τέτοια (σχετ. έγγρ. 9961/13 παρ. Α 3 και Β 1, ανάλογη εφαρμογή Εγκ. 175/83 τελευταία παρ.). 13. Ερ.: Για άδεια, η οποία έχει εκδοθεί στις και μέσα στο χρόνο ισχύος της άδειας, έχει κατασκευαστεί ο σκελετός (υπάρχει σχετική βεβαίωση του ΙΚΑ), αλλά δεν έχει ζητηθεί στο παρελθόν η αναθεώρηση επ αόριστον και σήμερα δεν εμφανίζεται στο έντυπο της άδειας σχετική αναθεώρηση, θεωρείται ότι είναι σε ισχύ και έχει εφαρμογή γι αυτήν η παρ. Γ) της εγκυκλίου 18, δηλαδή αναθεωρείται με τις διατάξεις του από Π. Δ/τος επ αόριστον χωρίς την υποχρέωση να έχουν ολοκληρωθεί όψεις και στέγη που προβλέπει ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών; (άρθρο 29, παρ. 5α του Ν4067/2012. Απ.: Εφόσον δικαιούται να αναθεωρηθεί με τις παλιές διατάξεις, δεν προκύπτει από κάποια διάταξη η υποχρέωση προηγούμενης ολοκλήρωσης των όψεων και στέγης του κτίσματος. Επισημαίνονται ωστόσο οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4067/12, σύμφωνα με τις οποίες «Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 α του άρθρου 6 του από ΠΔ ως και τις , προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου απαιτείται έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης, η οποία γνωστοποιείται στο οικείο Α.Τ.», που όμως απαιτούν θετική ενέργεια του δικαιούχου (έγγραφη ενημέρωση ΥΔΟΜ-γνωστοποίηση ΑΤ). 14. Ερ.: Το Π.Δ./ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από έχει εφαρμογή και για το τμήμα των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (δηλαδή όπως αυτό προέκυψε από διανομή με οικοδομικά τετράγωνα) ή μόνο για το τμήμα, που βρίσκεται εκτός σχεδίου και εντός ορίων των οικισμών; Υπάρχει περίπτωση να ισχύει η δυσμενέστερη περίπτωση για κάλυψη, όγκο, δόμηση, ύψος κλπ από τις διατάξεις της απόφασης Νομάρχη ή του Π.δ/τος; Απ.: Βάσει της παρ. 5β, του άρθρου 1 του ν. 4067/12, «οι διατάξεις του παρόντος, κατισχύουν των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης (όπως αποφάσεις Νομάρχη, πράξεις Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ.), με τις οποίες θεσπίζονται όροι δόμησης (όπως ύψος, ποσοστό κάλυψης, αριθμός ορόφων, θέση υπογείου κ.λπ.), εκτός από: 1) οποιουδήποτε είδους διατάγματα και 2) πράξεις, με τις οποίες θεσπίζονται ειδικές και εντοπισμένες ρυθμίσεις (όπως για διατηρητέα κτίρια, μνημεία, ειδικά κτίρια κ.λπ.).» Επιπλέον, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 3161/ έγγραφοοδηγία της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ Κεντρικής Μακεδονίας «Για τους οριοθετημένους οικισμούς ή τμήματα αυτών με εγκεκριμένο σχέδιο (εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη) οι όροι δόμησης καθορίζονται από το ΠΔ έγκρισης της ΠΜ, εφόσον αυτό ορίζει πολεοδομικά μεγέθη μικρότερα του ΝΟΚ, με την επιφύλαξη των ειδικοτέρων περιπτώσεων της ενότητας Γ της Εγκ. 2/2013.».

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ διατηρήστε σε τοπικό επίπεδο µόνο

παρακαλώ διατηρήστε σε τοπικό επίπεδο µόνο .. γέννησης 36 9 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Max Muster Ma Mu 5 1 1 17.02.08 B x 1 1 1 2 1 3 Hiesmayr/Schindler (ESPEN/AKE Austria) nutritinday wrldwide - acrss-sectinal multinatinal audit_v_2010 .. γέννησης 36 9 1 4 1

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ 2000 / OV 160x90+60 1781-245-00 VS 004 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 1781-102-00 3000/OV 210x103+45+45 1781-350-00 1950 / OV 145x80+50 1781-190-00 42 2400 / IP 180x103+60 1781-270-00 ΞΥΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα