ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια: «Υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - Δικτύου άρδευσης - Υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων - υδρομέτρων» προϋπολ ,00». Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 01 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αρ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και συγκεκριμένα: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Ρογκότης Δημήτριος:Πρόεδρος 2. Στουγιάννος Νικόλαος 3. Παπαγγέλης Σπυρίδων 4. Γκαραλέας Δημήτριος 5. Αλεξούδη Γκαβρέση Παρασκευή 6. Βλέτσας Αθανάσιος 7. Βούζας Χρυσόστομος ΑΠΟΝΤΕΣ Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Φρειδερίκη Κέγκου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. τα εξής: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ [Ν.3463/06], οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων, των ΝΠΔΔ και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ [ΕΚΠΟΤΑ], όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α ), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100 Α ) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45 Α ). Ο Δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια «Υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - Δικτύου άρδευσης -Υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων υδρομέτρων» και για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε η αριθμ. 3/2011 μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης ,00. με Φ.Π.Α., η οποία διαβιβάστηκε στο Δήμο με το αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζίτσας.

2 2 Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2012 και στους Κ.Α & προβλέφθηκαν οι σχετικές πιστώσεις. Η ανωτέρω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ / ). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 3/2011 μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας και πρότεινε: την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την εκτέλεση της προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό και τον καθορισμό των όρων του ανοικτού διαγωνισμού. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1) τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 2) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 3) τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 4) την αριθμ. 3/2011 μελέτη 5) τις τεχνικές προδιαγραφές 6) την αριθμ. 418/2011 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το οικον. έτους 2012, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια: «Υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - Δικτύου άρδευσης -Υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων - υδρομέτρων», που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία. 2. Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό. 3. Καθορίζει τους όρους του ανοικτού διαγωνισμού ως εξής: Εκτίθεται σε Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές και φάκελο τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ /93) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%), για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 1 -Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 2. -Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Α) 'Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Β) Συνεταιρισμοί Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Δ) κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων Οι ανωτέρω πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρωτότυπο ISO 9001:2008 όπου θα αναφέρεται σαφώς η συναφής δραστηριότητα με το αντικείμενο του διαγωνισμού από Τρίτο Ανεξάρτητο φορέα, επί ποινή αποκλεισμού. 3. -Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με : 3.1 Τους '"Συμπληρωματικούς γενικούς όρους "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β τους τυχόν Ειδικούς όρους" και τις Τεχνικές Προδιαγραφές - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 3.2 Τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α. 4.-Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα :

3 3 4.1 "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 4.2 "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 4.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 4.6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤ. ΕΠΙΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 4.7 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' Τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Κ.Α , Κ.Α ,002, Κ.Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ,00 ΕΥΡΩ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματική παράδοση σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου έως ΤΟΠΟΣ Έδρα μας ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Τμηματική παραλαβή σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου έως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Άρθρο 2ο Οι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων υλικών. Άρθρο 3ο Πληροφορίες Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από τον Δήμο «ΖΙΤΣΑΣ» υπεύθυνη Σταύρου Αγγελική τηλ εσωτ. 3 από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα παρέχονται από τον Δήμο τουλάχιστον (6) έξι ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΕΚΠΟΤΑ. Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που θα τη συνοδεύουν, θα χορηγείται στους ενδιαφερομένους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι για να μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από το Δήμο Ζίτσας, πρέπει να καταθέσουν στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου 20,00. Άρθρο 4ο Ημερομηνία παραλαβής προσφορών

4 4 Ημερομηνία παραλαβής των προσφορών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που θα σταλούν ταχυδρομικά, ορίζεται η προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας στη Διεύθυνση Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα Ιωάννινα Τ.Κ Ημερομηνία παραλαβής των προσφορών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που θα κατατεθούν αυτοπροσώπως, ορίζεται η ημέρα της δημοπρασίας, δηλαδή η στη Διεύθυνση Δήμος ΖΙΤΣΑΣ Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα Ιωάννινα Τ.Κ Ισχύουν οι διατάξεις της αριθ /93 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ). Άρθρο 5ο Τόπος - Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ορίζεται η 30/12/2011 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ. και ώρα λήξης π.μ. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά από πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισμού. Άρθρο 6ο Γλώσσα Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 7 ο Τεύχη δημοπράτησης Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: Η διακήρυξη, ο προϋπολογισμός μελέτης, οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η γενική συγγραφή υποχρεώσεων που περιέχονται στην μελέτη. Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο κατά την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται. Άρθρο 8ο Προέλευση Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν σωλήνες - εξαρτήματα αλλοδαπής και ημεδαπής προελεύσεως, ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9ο Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: Τεχνική Έκθεση που θα περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές και Τεχνικά φυλλάδια όλων των προσφερομένων υλικών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και τα εργοστάσια προέλευσης τους. α. Οι Έλληνες πολίτες. 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη και είναι 4.750,00 ΕΥΡΩ. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Αν

5 5 πρόκειται για εταιρεία το δικαιολογητικό αυτό θα αφορά τα μέλη του Δ.Σ. ή το διαχειριστή της εταιρείας. Το ανωτέρω δεν θα αναζητηθεί από την υπηρεσία μας και πρέπει να προσκομισθεί από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 32 στις 38152/ του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια της προάσπισης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των διαγωνιζομένων. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το ανωτέρω δεν θα αναζητηθεί από την υπηρεσία μας και πρέπει να προσκομισθεί από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 32 στις 38152/ του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια της προάσπισης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των διαγωνιζομένων. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Για αλλοδαπούς, τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και αποδεικτικά έγγραφα των αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλλοδαπής (αν το προσφερόμενο είδος εισάγεται από το εξωτερικό). 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. 7) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ότι τα υλικά που θα παραδώσει εφόσον μειοδοτήσει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, θα είναι σύμφωνα με τη δήλωση των εργοστασίων κατασκευής που καταθέτει. Άρθρο 10ο Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς με ποινή αποκλεισμού. 1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο φορέα με αντίστοιχο πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το πεδίο δραστηριότητας τους (εμπόριο υδραυλικού - βιομηχανικού εξοπλισμού κ.ο.κ.) σχετικά με το αντικείμενο της προμήθειας. 2. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου προμηθευτή ότι τα υλικά που θα παραδώσει εφόσον μειοδοτήσει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, θα είναι σύμφωνα με τη δήλωση των εργοστασίων κατασκευής που καταθέτει.

6 3. Ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόμενα είδη, εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής και ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Επίσης θα περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των προσφερομένων υλικών σύμφωνα με αυτές της μελέτης καθώς και θα δηλώνεται το Εργοστάσιο κατασκευής όλων των υλικών σύμφωνα με το άρθρο 18 της Υ.Α /93. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου προμηθευτή ότι τα υλικά που προσφέρει είναι προέλευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και οι βιομηχανίες κατασκευής διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008, καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας για εφαρμογή σε δίκτυα πόσιμου νερού από Τρίτο Ανεξάρτητο Φορέα. Η μη τήρηση του ανωτέρω όρου συνεπάγεται ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό. Άρθρο 11ο Εγγυήσεις Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.750,00. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης (υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου του Τ.Π.&Δ).για ποσό ίσο με το 10% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. Άρθρο 12 Τρόπος κατάθεσης προσφορών 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ανοικτό διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. 2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 3. Εάν από την διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού. 5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. 6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 7. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Η επωνυμία του προμηθευτή 6

7 στ. Το αντικείμενο της προμήθειας. 1. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί από τους συμμετέχοντες σε έντυπο προσφοράς του δήμου που θα δοθεί σφραγισμένο. Το έντυπο αυτό καλύπτει τα άρθρο 2 παρ. 2,3 της Γ.Σ.Υ Άρθρο 13ο Προσφορές 1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 12 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη << ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης,προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 6. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, των κοινοπραξιών από όλους τους κοινοπρακτούντες, και κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ., οι ΕΠΕ, Ο.Ε., και E.E. από διαχειριστή τους ή από άλλα νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των ανωτέρω εταιρειών. Οι προσφορές κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα μέλη 7

8 αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας που λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή νομικός σύμβουλος αμειβόμενος με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 7. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή των προσφερομένων ειδών, ανά μονάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 της ΥΑ 11389/93 και θα περιλαμβάνουν κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών στις αποθήκες του Δήμου. 8. Σε περίπτωση που συνταχθεί από τον συμμετέχοντα τιμολόγιο προσφοράς - προϋπολογισμός θα πρέπει να συμφωνεί με το έντυπο προσφοράς του προϋπολογισμού της μελέτης - με το σφραγισμένο έντυπο του Δήμου. Άρθρο 14ο Χρόνος ισχύος των προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος προσφοράς. 3. Οι τιμές της προσφοράς θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. Άρθρο 15ο Αντιπροσφορές Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Άρθρο 16ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλειστικά απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην οικονομική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 8

9 9 2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο περιφερειάρχη κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.3. Άρθρο 17ο Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 1. Το αρμόδιο Όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη.προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες, εκτός και αν η εμπρόθεσμη επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Μετά τη λήξη της παράδοσης προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν Όταν ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει κατά σειρά επίδοσης τα οποία καταγράφει περιληπτικά στα πρακτικά με τρόπο που να δείχνει αν είναι ή όχι σύμφωνα με τη διακήρυξη. Μετά την καταγραφή, σε μυστική συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. Στη συνέχεια ανακοινώνει τους αποκλειόμενους και τους λόγους αποκλεισμού τους καλώντας τους αποκλειόμενους να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τις σφραγισμένες προσφορές τους. Η επιτροπή δημοπρασίας έχει το δικαίωμα, εφόσον ο έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερομένων ειδών απαιτεί χρόνο ή και συνδρομή τεχνικού υπαλλήλου, μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών στο πρακτικό, να ανακοινώσει στους υποψηφίους που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο συνέχισης του δεύτερου σταδίου του, δηλαδή την ανακοίνωση τυχόν αποκλειομένων και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών αυτών που έγιναν δεκτοί, ώστε να είναι παρόντες. Για την ημερομηνία συνέχισης του διαγωνισμού γίνεται μνεία στο πρακτικό το οποίο μονογραφείται και από τους υποψηφίους, για την αποδεικτικότητα γνωστοποίησης της συνέχισης του διαγωνισμού. 3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί αποσφραγίζονται κατά σειρά και ανακοινώνονται δημόσια. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη, που φέρουν ξύσματα, είναι δυσανάγνωστες ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 18 ο Κατακύρωση-Ανακοίνωση κατακύρωσης

10 10 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με νεότερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ακολουθεί Ανακοίνωση κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα άρθρα 24,34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. Άρθρο 19 ο Χρόνος παράδοσης των υλικών 1. Ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας καθορίζεται ο χρόνος μέχρι τις από την υπογραφή της σύμβασης. 2. Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον προμηθευτή καθ όλη την διάρκεια του Έτους σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω εγγράφου, με FAX ή σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου. 3. Σε επείγουσες περιπτώσεις όπου απαιτείται η άμεση αντιμετώπιση βλαβών ή άλλων καταστάσεων του δικτύου ύδρευσης, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα υλικά στην αποθήκη του Δήμου εντός 3 ωρών, από την σχετική παραγγελία. Άρθρο 20 ο Παραλαβή των υλικών Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, παραλαβής προμηθειών του Δήμου. Η επιτροπή παραλαβής θα διενεργεί μακροσκοπικό έλεγχο των ειδών και σε κάθε περίπτωση δύναται να υποβάλλει αυτά σε οποιοδήποτε έλεγχο κρίνει απαραίτητο. Άρθρο 21 ο Υπογραφή σύμβασης. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 25 της Υ.Α Άρθρο 22 ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά με 100% εξόφληση της αξίας των ειδών που παραδόθηκαν στο Δήμο μετά από σχετική παραγγελία, εντός τριάντα (30) ημερών μετά την παράδοση αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιμολογίου είναι η προσκόμιση στο Λογιστήριο του Δήμου των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τον προϋπολογισμό της προμήθειας μέχρι 20% ή να αυξήσει τον προϋπολογισμό μέχρι 30% της συμβατικής δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του και μετά από έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο, ολόκληρη δε η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υλικών, ή και τμηματικά, ανάλογα με τα εκδιδόμενα παραστατικά του αναδόχου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής συνοδευόμενο από τα νόμιμα δικαιολογητικά και με τις προβλεπόμενες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Άρθρο 23ο Δασμοί

11 11 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. Άρθρο 24 Ο Τροποποίηση υλικών. Ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες του Δήμου, ο σχετικός πίνακας των υλικών των συμβατικών τευχών, μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μετά από σχετική αίτηση του Δήμου. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάποια αντικατάσταση των υλικών με άλλα νέα εκτός σύμβασης, εφ όσον συμφωνούν και οι δύο πλευρές, πάντα στο ύψος της σύμβασης. Άρθρο 25ο Δημοσίευση Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται μία φορά σε οικονομικό ή ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ. Περίληψη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και θα αναρτηθεί στο Διαύγεια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 1. Στην αξιολόγηση των προσφορών, όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι κριτήριο η χαμηλότερη τιμή, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση, τελικά, γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: Τηλ FAX.: : ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

12 12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τον δήμο επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών σε ειδικά τεύχη και είναι οι εξής : 1. Τεχνικές προδιαγραφές Σωλήνων PVC 2. Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Τεμαχίων PVC και χυτοσίδηρο 3. Τεχνικές προδιαγραφές Εξαρτήματα, Μειωτής και διατηρητής πίεσης, Φλαντζοκεφαλές και Σύνδεσμοι, Βιδωτά γαλβάνιζε εξαρτήματα, Φλοτέρ βάνας πεταλούδας, 4. Τεχνικές προδιαγραφές Σωλήνων PE 5. Τεχνικές προδιαγραφές Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου Φλάντζες για λαιμούς ΡΕ Υδρομετρητής Για τα υλικά που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές ισχύουν τα ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας... Κατάστημα... Ημερομηνία έκδοσης... ΕΥΡΩ... Προς ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ...ΕΥΡΩ... Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ...υπερ της Εταιρείας......Δ/ΝΣΗ... συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της...για την προμήθεια...σύμφωνα με την υπ'αριθ... Δ/ξη σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ'ολο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά μερικά χωρίς καμιά από μέρος μας αντίρρηση ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή εγγραφή ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης τα ποσά της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον παγία τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την... (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). Βεβαιουται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

13 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: Τηλ FAX.: : ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ Δήμου» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝ. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΤ Ρ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ 1η Κατηγορία: Υλικά Ύδρευσης 1 ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ50/16atm. 2 ΑΣΕΤΟΝ 1 lit. ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΠΛΟΥ ΤΕΜ. 1 ΘΑΛΑΜΟΥ Φ50/16atm. ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 4 ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ F4 5 Φ50/16atm. ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 5 ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ F4 Φ80/16atm. ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 6 ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ F4 Φ100/16atm. 7 ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ14Χ60 DIN ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ14Χ70 DIN ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16X90 DIN ΤΕΜ ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16Χ70 DIN ΤΕΜ ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Θ-Θ Φ1/2 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΟΣ ΠΡΟΣ ΦΕΡΟ ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

14 14 12 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Θ-Θ Φ3/4 13 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Θ-Θ Φ1" 14 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α-Θ Φ1/2 15 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α-Θ Φ3/4 16 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α-Θ Φ1 17 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α-Θ Φ11/2 18 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Θ-Θ Φ1/ ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Θ-Θ Φ1 20 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Α-Θ Φ1/ ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Α-Θ Φ3/4 ΤΕΜ ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Α-Θ Φ1 23 ΓΩΝΙΑ ΡΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑΣ Φ63/45 24 ΓΩΝΙΑ ΡΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑΣ Φ63/90 ΤΕΜ ΓΩΝΙΑ ΡΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑΣ Φ90/45 26 ΓΩΝΙΑ ΡΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑΣ Φ90/90 27 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΕΛΚΥΟΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Φ63 28 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΕΛΚΥΟΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Φ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ50 ΣΩΛΗΝΩΝ & ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ 30 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ63 ΣΩΛΗΝΩΝ & ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ90 ΣΩΛΗΝΩΝ & ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ 6 32 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ110 ΣΩΛΗΝΩΝ & ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ 4 33 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ125 ΣΩΛΗΝΩΝ & ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ 34 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ140 ΣΩΛΗΝΩΝ & ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ 35 ΕΝΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΘΗΛΥ ΓΙΑ PVC Φ63/50 ΡΝ10/16 36 ΕΝΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΘΗΛΥ ΓΙΑ PVC Φ110/100 ΡΝ10/16 37 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ20 ΡΝ16 ΤΕΜ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ32 ΡΝ16 ΤΕΜ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ40

15 15 ΡΝ16 40 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ50 ΡΝ16 41 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ63 ΡΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ90 ΡΝ16 43 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ110 ΡΝ16 44 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ125 ΡΝ16 45 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ100 Φ140 ΡΝ16 46 ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ D400 Φ600 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 47 ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ D Χ1000 ΤΕΜ. 1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 48 ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ C250 60Χ60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 49 ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ Β125 70Χ70 ΤΕΜ. 1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 50 ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ Β125 40Χ40 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 51 ΚΟΥΚΛΑ ΚΑΝΑΒΙ 0 52 ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ PE ΡΝ16 ΤΕΜ ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ PE-100 Φ90 ΡΝ16 54 ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΕΩΣ PVC Φ50/16ΑΤΜ 55 ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΕΩΣ PVC Φ63/16ΑΤΜ 0 56 ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΕΩΣ PVC Φ90/16ΑΤΜ 0 57 ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΕΩΣ PVC Φ110/16ΑΤΜ 58 ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΕΩΣ PVC Φ125/16ΑΤΜ 59 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ1/2 60 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ3/4 61 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ1 62 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ11/2 63 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ2

16 16 64 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ Φ3/4 Χ1/ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ1/ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ3/4 67 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ1 ΤΕΜ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ2 69 ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ1/2 - ΔΕΞΙΑ 70 ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ3/4 - ΔΕΞΙΑ 71 ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ1 - ΔΕΞΙΑ 72 ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ2 - ΔΕΞΙΑ 73 ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ1/2 - ΔΕΞΙΑ 0 74 ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ3/4 - ΔΕΞΙΑ ΤΕΜ ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ1 - ΔΕΞΙΑ 76 ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 0 77 ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16Χ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ14 DIN ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16 DIN934 ΤΕΜ ΠΩΜΑ ΡΕ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ63 ΡΝ16 ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛΥΚΑ Φ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ20Χ1/ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ25Χ3/ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ32Χ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ40Χ11/4 86 ΤΕΜ. 3 ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ50Χ11/2 87 ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ63Χ2

17 ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15Χ1/2 (ΤΕΦΛΟΝ) ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ16Χ1/2 (ΤΕΦΛΟΝ) ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18Χ1/2 (ΤΕΦΛΟΝ) ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22Χ3/4 (ΤΕΦΛΟΝ) ΘΗΛΥΚΑ Φ20Χ1/2 ΘΗΛΥΚΑ Φ25Χ3/4 ΘΗΛΥΚΑ Φ32Χ1 ΘΗΛΥΚΑ Φ63Χ2 ΘΗΛΥΚΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18Χ1/2 (ΤΕΦΛΟΝ) ΘΗΛΥΚΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22Χ3/4 (ΤΕΦΛΟΝ) ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ20Χ20 ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ25Χ25 ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ32Χ32 ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ40Χ40 ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ50Χ50 ΤΕΜ. 150 ΤΕΜ. 30 ΤΕΜ. 15 5

18 ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ63Χ63 ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ16Χ2Χ1/2 ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ18Χ2,5Χ1/2 ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ22Χ3Χ3/4 ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ28Χ3Χ1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΑ Φ16Χ2Χ1/2 ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΑ Φ18Χ2,5Χ1/2 ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΑ Φ22Χ3Χ3/4 ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΑ Φ28Χ3Χ1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18Χ18Χ2,5 ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ22Χ22Χ3 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ1/2 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ1 ΡΑΚΟΡ ΡΕ + ΒΟΛΤΑ Ε/Α ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ63Χ2 ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 57-64X140mm. ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 60-70X250mm. ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 73-80Χ140mm. ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Χ230mm. ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 88-98Χ210mm. 5 ΤΕΜ. 300 ΤΕΜ. 30 ΤΕΜ. 15 ΤΕΜ. 15 ΤΕΜ. 150 ΤΕΜ. 15 ΤΕΜ. 60 ΤΕΜ. 8

19 ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ X210mm. ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Χ210mm. ΣΕΛΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΔΙΩΡΘΩΣΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ1/2" ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ (ΠΑΡΟΧΗΣ) ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΣΥΣΦΙΞΗ Φ50Χ3/4 ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ (ΠΑΡΟΧΗΣ) ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΣΥΣΦΙΞΗ Φ50Χ1 ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ (ΠΑΡΟΧΗΣ) ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΣΥΣΦΙΞΗ Φ63Χ1/2 ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ (ΠΑΡΟΧΗΣ) ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΣΥΣΦΙΞΗ Φ63Χ1 ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ (ΠΑΡΟΧΗΣ) ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΣΥΣΦΙΞΗ Φ90Χ1 ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ (ΠΑΡΟΧΗΣ) ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΣΥΣΦΙΞΗ Φ110Χ1 ΣΕΛΛΑ ΕΛΑΤΗ (ΠΑΡΟΧΗΣ) ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΣΥΣΦΙΞΗ Φ160Χ1 ΣΕΛΛΑ ΡΕ-100 ΚΟΠΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ Φ63Χ20 ΡΝ16 ΣΕΛΛΑ ΡΕ-100 ΚΟΠΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ Φ63Χ32 ΡΝ16 ΣΕΛΛΑ ΡΕ-100 ΚΟΠΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ Φ90Χ20 ΡΝ16 ΣΕΛΛΑ ΡΕ-100 ΚΟΠΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ Φ90Χ32 ΡΝ16 ΣΕΛΛΑ ΡΕ-100 ΚΟΠΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ Φ110Χ32 ΡΝ16 ΣΕΛΛΑ ΡΕ-100 Χ. ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ Φ63Χ63 ΡΝ16 ΣΕΛΛΑ ΡΕ-100 Χ. ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ Φ90Χ63 ΡΝ16 ΣΕΛΛΑ ΡΕ-100 Χ. ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ Φ110Χ63 ΡΝ16 ΣΕΛΛΑ ΡΕ-100 Χ. ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ Φ125Χ63 ΡΝ16 ΣΕΛΛΑ ΡΕ-100 Χ. ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ Φ140Χ63 ΡΝ16 ΣΕΛΛΑ ΡΕ-100 Χ. ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ Φ160Χ63 ΡΝ16 ΣΕΛΛΑ ΡΕ-100 Χ. ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ Φ180Χ63 ΡΝ16 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ Φ63X63 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ Φ90Χ ΤΕΜ. 30 ΤΕΜ. 15

20 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ Φ110Χ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΓΓΛΙΑΣ Φ3/4 Χ1/2 148 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΓΓΛΙΑΣ Φ1 Χ1/2 149 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ3/4 Χ1/2 150 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ1 Χ3/4 151 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ1 Χ1/2 152 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ11/2 Χ1 153 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ11/2 Χ11/4 154 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ2 Χ3/4 ΤΕΜ ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ2 Χ1 ΤΕΜ ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΓΓΛΙΑΣ Φ3/4 Χ1/ ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΓΓΛΙΑΣ Φ1 Χ3/4 ΤΕΜ ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ3/4 Χ1/ ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ1 Χ3/ ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ1 Χ1/2 ΤΕΜ ΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑΣ Φ32Χ ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2ΦΛΑΝΤΖΩΝ Φ80/60-65 ΡΝ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ Φ1/2" ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ1/2 ΤΕΜ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ3/ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ11/4 ΤΕΜ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ2 169 ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ PVC Φ63/16atm. ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ PVC Φ90/16atm. ΜΜ. 30

21 ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ PVC Φ110/16atm. ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ PVC Φ140/16atm. ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ-100 Φ20/16atm. ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ-100 Φ32/16atm. ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ-100 Φ40/16atm. ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ-100 Φ63/16atm. ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ-100 Φ90/16atm. ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ-80 Φ18X2,5 ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ-80 Φ22Χ3 ΜΜ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΩΔΙΩΝ ΡΕ CORRUGATED Φ50/42 ΜΜ ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ1/2 ΤΕΜ ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ3/ ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ1 184 ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥ Φ1/2 185 ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥ Φ3/ ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ1/2 187 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ3/4 188 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ1 189 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ11/2 190 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ2 191 ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ1/2 ΤΕΜ ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ3/4 193 ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ1 194 ΤΑΥ ΡΕ 2ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΩΝ Φ63/63 ΡΝ16 ΤΕΜ ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 3ΦΛΑΝΤΖΩΝ Φ60/60-65 ΡΝ16 ΤΕΜ ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 3ΦΛΑΝΤΖΩΝ Φ80/60-65 ΡΝ16 ΤΕΜ ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 3ΦΛΑΝΤΖΩΝ Φ100/60-65 ΡΝ ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 3ΦΛΑΝΤΖΩΝ Φ100/100 ΡΝ ΤΕΦΛΟΝ ΥΓΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 50ml ΤΕΜ ΦΙΜΠΕΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Φ3/ ΦΙΜΠΕΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Φ ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Φ50/63 - ΡΝ16 ΤΕΜ ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ

22 22 Φ80/90 - ΡΝ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Φ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Φ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Φ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Φ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Φ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Φ ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ Φ50/ ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ Φ80/ ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΝΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ50/16atm. ΤΕΜ ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΝΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ80/16atm. ΤΕΜ. 1 Σύνολο 1ης Κατηγορίας: 2η Κατηγορία: Υλικά Άρδευσης 214 ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΡΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ20Χ1/2 ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΡΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ50Χ11/2 216 ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΡΕ ΘΗΛΥΚΟ Φ50Χ11/2 217 ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤ/ΝΟΣ 8L/H ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΡΕ Φ50Χ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ20/6atm. ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ50/6atm. ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ63/6atm. ΜΜ. 200 Σύνολο 2ης Κατηγορίας: 3η Κατηγορία: Υλικά Κτιρίων 222 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦ. BAR PLUS 1/2 Χ3 ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΣΧΑΡΑ - ΤΑΠΑ - ΡΟΖΕΤΑ 11/4 ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΑΛ 225 ΒΑΝΑ ΕΝTΟΙΧΙΣΜΟΥ Φ20 ΤΕΜ ΓΩΝΙΑ ΡΡ Φ ΓΩΝΙΑ PP 50/ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ100,45

23 ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ100,90 ΤΕΜ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ50,45 ΤΕΜ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ50, ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ ΓΩΝΙΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC ΕΛ. Δ. Φ160/ ΓΩΝΙΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC ΕΛ. Δ. Φ160/ ΓΩΝΙΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC ΕΛ. Δ. Φ200/ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Φ1/2 Χ1/2 ΤΕΜ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ315 ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ100Χ ΗΜΙΤΑΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ100Χ75 ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ75Χ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΟΙΧΟΥ PP 244 ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ PVC 250ml 245 ΜΟΥΦΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC ΕΛ. Δ. Φ ΜΟΥΦΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC ΕΛ. Δ. Φ ΜΟΥΦΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC ΕΛ. Δ. Φ315 ΤΕΜ ΜΟΥΦΑ PP Φ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧ ΤΕΜ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 1 ΟΠΗΣ ΤΕΜ ΠΟΤΗΡΙ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΒΑΛΒ ΝΤΑΛ Φ32Χ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΥΡΑ Φ32Χ11/4 ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ INOX 0,40/ ΣΠΙΡΑΛ INOX 0,35Χ ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΞ 0,60/187 ΤΕΜ. 1

24 ΣΥΣΤΟΛΗ PP Φ50Χ ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ100Χ50 ΤΕΜ ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ100Χ ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ110Χ ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC ΕΛ. Δ. Φ160Χ ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC ΕΛ. Δ. Φ200Χ ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC ΕΛ. Δ. Φ250Χ ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC ΕΛ. Δ. Φ315Χ ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΕ Νο100 ΒΤ ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ100/6atm. ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ50/6atm. ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ63/6atm. ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ75/6atm. ΜΜ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΝΤΑΛ 271 ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ160,Σ41 ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΜ. 24 ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ 272 ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ200,Σ41 ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΜ. 24 ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ 273 ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ PVC Φ315,Σ51 ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΜ. 18 ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ 274 ΣΩΛΗΝΑ ΡΡ Φ20 ΜΜ ΤΑΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ100 ΤΕΜ ΤΑΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ ΤΑΠΑ ΡΡ Φ ΤΑΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC Φ100/ ΤΑΥ ΡΡ Φ20 ΤΕΜ. 3 Σύνολο 3ης Κατηγορίας: 4η Κατηγορία: Υδρόμeτρα 280 ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ Φ1/2 ΤΕΜ. 344 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Σύνολο 4ης Κατηγορίας:

25 25 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΤΙΤΛΟΣ: Έδρα Οδός Τηλέφωνο Fax: Αριθμό ς: ΑΘΡΟΙΣΜΑ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 236/2011 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φρειδ. Κέγκου Ακολ.Υπογραφές

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 11 Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΑ ΑΡ 17/13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 Ανακοινώνεται ότι στις 03 Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003433734 2015-12-04

15PROC003433734 2015-12-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 4-12-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2159 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003275608 2015-11-10

15PROC003275608 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 10-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1864 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για τα κτίρια του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, επί της οδού Αγίας Ζώνης 39 στην Κυψέλη. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ. 210- Αθήνα... Αριθμ. Πρωτ:... ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002327954 2014-10-08

14PROC002327954 2014-10-08 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληροφορίες: Σοφία Μαρκοπούλου Ταχ.Δ/νση: Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη Τηλέφωνο: 27223-60131 Fax.: 27220-22752 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 25/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 417/2014 Περίληψη «Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 17/07/2013 Αρ. πρωτ. : 1667 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου Αρ. Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 25/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, τ.κ. 11521 Αθήνα «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Κ.Χ.Ε. στο κτήριο επί της οδού Τιμολέοντος Βάσσου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29013/8-12-2014 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CPV: 31000000-6, 16311100-9, 44510000-8, 44211500-7, 42622000-2, 38341310-3, 38341320-6, 38510000-3, 33123100-9, 39711110-3, 39711500-4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όπως ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού, Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σκόπελος 2015. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ. Ευάγγελος Γ. Τσουκαλάς

Σκόπελος 2015. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ. Ευάγγελος Γ. Τσουκαλάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σκοπέλου (ΔΕΥΑΣ) που έχει την έδρα της στη Σκόπελο (37003 Σκόπελος) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για το θέμα των Διαθεσιμοτήτων-

Διαβάστε περισσότερα

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Ειδικές Εργατικές Νομοθεσίες: Λειτουργία των Καταστημάτων, Υπάλληλοι Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής, Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη 6 η Ημέρα 24/6/2014 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ4690ΒΥ-ΒΒΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ4690ΒΥ-ΒΒΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Γραφείο Προμηθειών Καστοριά, 26 Μαρτίου 2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ», Σελίδα 1 από 14 Διακ. αριθ. 5/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 1-4-2014 Αρ. Πρωτ.: 485 Ταχ. Δ/νση : Νεομ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ Διακ. αριθ. 2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 103 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Χαλάνδρι 29/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 31494 ΑΠΟΦΑΣΗ 851 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ξάνθη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ξάνθη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EΡΓO: ΥΠΟEΡΓO:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, 2-12-2013 Αρ. Πρωτ: 660/2/56404 στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της 54 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2015 Αριθ.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της 54 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2015 Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Από το πρακτικό της 54 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2015 Αριθ. Απόφασης 389/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002289536 2014-09-15

14PROC002289536 2014-09-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 338472 (10814) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002289536

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 11 & 12-4-2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 11 & 12-4-2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 09/10/ 2015 Αριθ. πρωτ. 1818 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

Ορεστιάδα 16/01/2015. Αρ.πρωτ.369

Ορεστιάδα 16/01/2015. Αρ.πρωτ.369 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 30 Τ.Κ. : 68200 Πληροφ. : Κος Πάλλας Δ. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 274-11/26-04-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: την

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV003644163 2016-01-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

16SYMV003644163 2016-01-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στην Καρδίτσα σήμερα, 18/01/2016 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. περίληψης Β436Η-3ΩΘ Αθήνα, 12/10/2012 Αρ.Πρωτ.: 30/002/9066

Α.Δ.Α. περίληψης Β436Η-3ΩΘ Αθήνα, 12/10/2012 Αρ.Πρωτ.: 30/002/9066 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & Τ.Υ.-Τμ.Β Ταχ. δ/νση: Αν. Τσόχα 16 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 12 63100 Πολύγυρος Αρμόδιος: Β. Κότσυφα

Διαβάστε περισσότερα

α) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και β) «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

α) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και β) «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Ποδιώτης Τηλ:210 8642255, 8668612 Fax : 210 8665988 e-mail : info@eoan.gr Αθήνα, 14/03/2014 Αρ.Πρωτ.:453 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-10-2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15-10-2015

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-10-2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15-10-2015 Ημερ. 9/9/015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/64594/89 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιωάννινα, 12-9-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1488 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Νο

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Νο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1ος όροφος - γραφείο 101 τηλ:210 320 3473 210 320 2291 - FAX: 210 3203257 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------------- ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα: 14-9-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Σ./ 134 6 η Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 Τ.Κ. 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ. 2681361128 ΦΑΞ 268102141 ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21 /2015 Αρ. Πρωτ. 6490 /21-07-2015 ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 112/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 3 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2011 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 3.ΒΟΥΛΔΗΣ 4.ΚΟΣΜΑΣ 5.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 6.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 7.ΜΑΝΙΑΤΗΣ 8.ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 1 of 8 14/05/2009 9:03 πμ ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 ΘΕΜΑ: Γενική Ενημέρωση Έτους 2006 Για την ενημέρωση των Συνεταίρων επί των δραστηριοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογημένα απόντες οι συνάδελφοι ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧ και ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ.

Δικαιολογημένα απόντες οι συνάδελφοι ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧ και ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23.07.2015 Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 798 Σήμερα 23.07.2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:00 π.μ., σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52 ΑΘΗΝΑ), συνεδρίασε το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία 455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001604412 2013-09-04

13PROC001604412 2013-09-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Αριθμός Διακήρυξης ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-11-2007 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα, 10-10-2007 Ακαδημίας 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ.: 4202 Τηλ. Κέντρο : 36.94.100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 12 / 2004. ΘΕΜΑ : «Αποφάσεις του Δ.Σ. για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 12 / 2004. ΘΕΜΑ : «Αποφάσεις του Δ.Σ. για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη» AΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 45136 ΑΘΗΝΑ 27/09/ 2004 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Προς Τα Πολυϊατρεία Αθήνας & Θεσσαλονίκης Τις Τοπικές Υγειονομικές Επιτροπές Καταστημάτων Α.Τ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 12 / 2004 ΘΕΜΑ : «Αποφάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ, 11-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4583 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

AΘΗΝΑ, 11-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4583 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 11-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4583 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προϋπολογισμού: 30.750,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προϋπολογισμού: 30.750,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταµείο Συνοχής Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Παροχή υπηρεσιών για την εξειδίκευση των βιοκλιµατικών στοιχείων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 24210-28517 Βόλος, 4-7-2014 Αριθ. Πρωτ.300 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για το Έργο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΛΚΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΗΖ4690ΒΜ-6ΨΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-06-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 6ΓΗΖ4690ΒΜ-6ΨΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-06-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 6ΓΗΖ4690ΒΜ-6ΨΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.Β/15580 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ----------- ΑΔΑ: 7ΛΞ5ΩΚΓ-Θ96 Ναύπακτος 25/11/2015 Αριθμ.πρωτ: 33115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 20/11/2014 Αρ. πρωτ. : ΔΥ

Βέροια, 20/11/2014 Αρ. πρωτ. : ΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Καραγαβριηλίδης Συμεών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Λουτράκι 26/01/2016 Αρ. Πρωτ. 1255 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 (Για 169 δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Πρέβεζας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ σελίδα 1 από 13 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α 11/1980).

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α 11/1980). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: 10-6-2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 27697 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ YΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αρχάνες, 02/10/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1384 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. που εδρεύει στις Αρχάνες Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Αρ. πρωτ.: 2227 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Καλαμάτα 23/9/2015 Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Εξέταση της από 29-1-2013 ένστασης της εταιρείας «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 01-2013

Διαβάστε περισσότερα